I agree - men till vad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I agree - men till vad?"

Transkript

1 I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Resultat a. Fem fel b. Användarkonto för att kunna handla c. Onödiga personuppgifter d. Automatiskt samtycke De tolv kartlagda hemsidorna a. CDON b. Ellos c. Ticnet d. Adlibris e. IKEA f. Bauhaus g. Nelly h. Booking.com i. Jollyroom j. Brandos k. Zalando l. Blocket Sveriges Konsumenters slutsatser Bilaga Personuppgiftslagen

3 1. Sammanfattning Sveriges Konsumenter har under maj 2014 gått igenom personuppgiftspolicyn på tolv hemsidor. De är av olika typer och riktar sig till olika målgrupper. Resultatet visar på stora skillnader, bland annat gäller det möjligheten att handla utan att vara inloggad eller att ha ett konto, samt vilka uppgifter man kräver att du som konsument lämnar ifrån dig. Skillnaderna gäller också om du aktivt måste tacka ja till deras personuppgiftspolicy eller om du automatiskt anses ha tackat ja till den bara genom att använda sidan. Vissa företag är tydliga med att tala om att de vidareförmedlar personuppgifter till tredje part både inom EES och till tredje land utanför EES medan andra talar om att de inte säljer personuppgifter vidare. Ytterligare andra berättar inte alls hur de gör med uppgifterna. Vissa företag talar om vilka deras samarbetspartners är medan andra inte gör det. En del talar om att uppgifterna kan sparas i upp till fem år efter avslutad kontakt medan andra inte säger något alls om hur länge de sparar dina uppgifter. En konsekvens av detta är att du som konsument kan bli uppringd av telefonförsäljare, får sms-reklam, spam eller på annat sätt blir uppsökt i marknadsföringssyfte från företag du aldrig varit i kontakt med. Detta just för att du samtyckt till att ett företag dels sparar och använder dina personuppgifter långt efter det att du avslutat er kontakt och dels säljer dina personuppgifter vidare både för marknadsförings- och marknadsundersökningssyfte. Företag du inte har någon affärskontakt med kan alltså ringa upp dig, trots att du nixat dig, eftersom du utan att förstå det godkänt att ett för dig okänt företag kan ha fått dina personuppgifter från det företag du handlat av. Antingen kan du ha accepterat detta då du klickat i att du godkänner villkoren ( I agree eller Jag godkänner ) att de förmedlar dina personuppgifter eller bara accepterat detta in blanco då du handlat från en hemsida. De flesta företag är tydliga med att tala om att de följer Personuppgiftslagen (PUL) och att du har rätt att få ut och ändra de personuppgifter de lagrat om dig. Men för de företag som inte kräver ett individuellt och otvetydigt samtycke och som sparar mer än nödvändiga uppgifter för längre tid än vad som behövs för att fullfölja ett avtal kan vi konstatera att detta inte överensstämmer med reglerna i PUL. Sveriges Konsumenter har fyra krav för att värna konsumenterna: 1. Slut på långa och obegripliga avtal till konsument för nättjänster. 2. Öka transparensen kring hur personuppgifter används och säljs. 3. Öka möjligheten för konsumenten att vara anonym vid handlande och surfande på nätet. 4. Se till att konsumenterna alltid kan radera och ta med sig sina personuppgifter. 3

4 2. Bakgrund Det blir allt svårare för en konsument att få kontroll över sina personuppgifter på nätet, eftersom du är tvungen att lämna ifrån dig en mängd uppgifter för att kunna utnyttja olika tjänster samtidigt som de avtal som vi godkänner ofta är långa och obegripliga för de flesta utan juridisk utbildning. Varken kunskaperna eller tiden räcker helt enkelt till. Det har lett till ett beteende där vi mer eller mindre tvingas lämna ifrån oss personuppgifter utan att kunna vara säkra på hur de används. Vi godkänner visserligen med ett kryss i rutan Jag godkänner villkoren eller I agree. Men vad godkänner vi? Till vad klickar vi I agree? Utvecklingen befinner sig på ett sluttande plan och integritet på internet håller på att bli en stor konsumentfråga. Skydd av personuppgifter och större transparens tillhör de krav som såväl den svenska som den europeiska och den internationella konsumentrörelsen driver allt hårdare. Sveriges Konsumenters vision för 2020 är bland annat att uppnå följande: Konsumenter som är trygga, kompetenta och handlingskraftiga, som har en stark röst med makt över sin konsumtion och där de hållbara valen är enkla och möjliga för alla. En fungerande marknad där det råder balans i styrka mellan näringsliv och konsumenter med varor och tjänster som är säkra, tillgängliga, prisvärda och hållbara. Ett perspektiv och synsätt som utgår från alla konsumenters behov och de åtta grundläggande konsumenträttigheterna samt från målet om en långsiktigt hållbar utveckling, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Ett samhälle som är stöttande, fritt och rättvist med ett starkt konsumentskydd på en hög nivå där regler, tillsyn och sanktioner bidrar till ett samhälle där den som har rätt också får rätt. Ett av de prioriterade områdena för 2014 är digitala rättigheter. Flera av kraven i valplattformen 100 krav för en starkare konsumentpolitik siktar också in sig på att stärka konsumentens integritetsskydd. Hur ser det då ut på nätet? För att få en bättre bild har Sveriges Konsumenter under maj 2014 gått igenom personuppgiftspolicyn på tolv hemsidor som vänder sig till konsumenter i Sverige. Vid analysen har vi utgått från Personuppgiftslagen (PUL). I denna lag finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke med och information till de registrerade. Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Enligt den branschöverenskommelse som finns för marknadsföring ska uppgifter om personer förstöras snarast efter det att de använts för den avsedda direktmarknadsföringen. Överenskommelsen säger också att med hänsyn till att 4

5 adressuppgifter ofta ändras och därför inte kan betraktas som aktuella under någon längre period bör personuppgifter som behandlas för direktreklam inte bevaras längre än tre månader räknat från det datum då de samlades in. Datainspektionen anser att uppgifter om kundens personnummer och folkbokföringsadress är adekvata och relevanta för att administrera det kundförhållande som uppstår i samband med att en beställning genomförs. Däremot är det svårt att se varför det skulle vara nödvändigt för kunden att lämna ut folkbokföringsuppgifter på bolagets hemsida i samband med en beställning som inte rör en vara som skickas hem. Detta särskilt som utlämnandet sker redan innan en beställning fullbordats. Det här förhållandet ökar risken för bedrägerier, genom att vem som helst som har tillgång till ett personnummer kan mata in personnumret i fråga och på så sätt, utan lösenord, göra beställningar i en annan persons namn. Bedragaren kan sedan hämta ut varan i postlådan som finns på folkbokföringsadressen och den som har personnumret får fakturan. 5

6 3. Resultat 3a. Fem fel Vid genomgången av de tolv hemsidorna har Sveriges Konsumenter identifierat fem typer av problem för dig som konsument när det gäller hur företagen använder dina personuppgifter: 1. Inget aktivt samtycke. I de flesta fall måste du inte aktivt kryssa i att du accepterar företagens personuppgiftspolicy utan det räcker att du är inne på sidan, handlar eller öppnar ett konto, för att du automatiskt anses ha accepterat deras personuppgiftspolicy, hur de samlar in, sparar och vidareförmedlar dina uppgifter. Enligt Personuppgiftslagen får ett företag inte upprätta ett register utan att inhämta ditt otvetydiga och aktiva samtycke. 2. Viktiga villkor drunknar i mängden. Eftersom företagen vet att de flesta inte läser igenom avtalstexter och framförallt inte förstår all information i dessa ofta komplicerat skrivna texter, ser det ut som om företagen i många fall passar på att baka in flera villkor som du aldrig skulle samtyckt till om du hade läst och/eller förstått vad det faktiskt är du samtycker till. I många fall kan du dessutom inte använda sidan om du inte samtycker eller är inloggad. 3. Uppgifter vidareförmedlas. Även om du aktivt samtycker till att ett företag samlar in dina personuppgifter och använder sig av dem så borde detta inte med automatik innebära att företaget kan vidareförmedla dina uppgifter och ditt samtycke till andra företag som sedan kan bombardera dig med reklam, marknadsundersökningar och marknadsföring. Man får inte utan ett individuellt och otvetydigt samtycke lämna ut eller sälja sitt kundregister till andra företag som inte har liknade verksamheter och varken lämna ut eller sälja medlemsregister, kartlägga en persons inköpsvanor, ta fram kundprofiler eller liknade, vilket flera av företagen gör. 4. Oskäligt lång tid för avregistrering. Att handla, med eller utan inloggning, går oftast bra att göra direkt utan dröjsmål. Att däremot avregistrera sig och slippa bli attackerad med reklam och marknadsföring kan i värsta fall ta upp till fem år. 5. Onödiga uppgifter avkrävs. Att behöva lämna ifrån sig information om personnummer, bostadsadress mm är i de fall där det inte handlar om att du beställer hem en vara fullständigt onödigt. Uppgifter om kön, intressen och andra personliga uppgifter är också helt onödigt om du inte själv är intresserad av en väldigt personlig och skräddarsydd reklam både från företaget i fråga och alla deras partners. 6

7 3b. Användarkonto för att kunna handla I många fall går det inte ett handla eller använda tjänsten utan att ha ett användarkonto. Här måste man ställa sig frågan om det verkligen ska behövas, när det ofta rör sig om ett engångsköp. T ex behöver du skapa ett användarkonto för att överhuvudtaget kunna köpa en vara eller en tjänst på fem av de tolv hemsidor som vi har tittat på. Detta gäller Ellos, Ticnet, Brandos och Zalando. På alla andra hemsidor, där man utan att uppge mer än nödvändiga uppgifter kan gå direkt till en snabbkassa och handla, blir du påmind om att en registrering av ett konto eller ett medlemskap innebär att du får del av fantastiska erbjudanden, som många har svårt att låta bli. 3c. Onödiga personuppgifter Nio av tolv, alltså de flesta av Sveriges Konsumenters undersökta hemsidor, kräver mer än nödvändiga uppgifter för att beställa en vara eller en tjänst. CDON, Ellos och Jollyroom kräver t ex att du anger ditt personnummer. Ellos, Ticnet, Adlibris, IKEA, Brandos och Zalando kräver att du lämnar ut din e-postadress. Ditt telefonnummer måste du lämna till Brandos och Zalando. Vilket kön du har vill både Ticnet och Brandos veta, men vilket språk du talar behöver du bara uppge till Ticnet. Något annat kön än man eller kvinna kan du inte välja. Din bostadsadress kan vara nödvändig information för att företaget ska kunna skicka beställda varor, men att även Booking.com behöver veta var du bor är inte nödvändigt. 3d. Automatiskt samtycke Ibland måste du klicka i att du accepterar användarvillkoren och företagets personuppgiftspolicy och att de använder sig av cookies, men i de flesta fall står det i villkoren att bara genom att registrera dig eller genom att göra en beställning så samtycker du automatiskt till deras personuppgiftspolicy. Detta gäller t ex hos Ticnet där deras avtalsvillkor kan läsas på sex tätskrivna sidor. Även om företaget informerar om detta, vet företagen att de flesta inte läser igenom vad det är du faktiskt accepterar. Om du hade läst vad du tackat ja till, är det inte säkert du hade accepterat att företagen sparar uppgifter i upp till fem år efter det att du använt sidan eller handlat något, eller att kontaktuppgifter lämnas ut till tredje part både inom och utanför EES, både för marknadsundersökningar och marknadsföring. Ibland har du inte ens möjlighet att läsa igenom och acceptera personuppgiftspolicyn eftersom du förutsätts acceptera den bara genom att besöka sidan, även om du inte handlar något eller är inloggad. I många fall är det även förkryssat att du vill ha nyhetsbrev eller annan marknadsföring. En ärlig uppmaning har Blocket som skriver att de kan dela information med samarbetspartners och att de kräver ditt samtycke för att skicka anpassad information och erbjudanden om Blocketrelaterade tjänster. När du lägger in en annons eller på 7

8 annat sätt använder deras tjänster så accepterar du automatiskt att Blocket får använda och spara informationen och att de kan lämna ut dina personuppgifter till andra. Om du inte kan acceptera detta så får du avstå från att använda tjänsten. Klart och tydligt besked. 8

9 4. De tolv kartlagda hemsidorna 4a. CDON För att använda sig av CDON:s tjänster måste du vara inloggad eller beställa med hjälp av ditt personnummer. När du registrerar ett konto med personnummer, namn och adress är det förkryssat att du tackar ja till deras nyhetsbrev. I och med registreringen samtycker du till att CDON och dess närstående bolag lagrar och använder både personuppgifter och uppgifter om inköp. Vill man inte detta så går det att avanmäla. För att vara inloggad måste du acceptera cookies. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra Det står inget i deras villkor om marknadsföring eller vidareförmedling av uppgifter till tredje land. 4b. Ellos Även här måste du skapa ett användarkonto för att kunna handla. Du måste registrera dig med en e-postadress och genom en registrering samtycker du till deras behandling av personuppgifter. Något som kan återkallas skriftligen. Det är förkryssat att du accepterar erbjudanden och nyheter via e-post. Personuppgifter kan lämnas ut till Ellos group och deras samarbetspartners inom och utom Europa. De analyserar dina köp och aktiviteter genom sina sidor och sociala medier för marknadsföringssyften. Dina uppgifter kan de spara i upp till 3 år efter det att kundförhållandet har upphört. (Det betyder hela garantitiden för den vara du köpt plus ytterligare 3 år.) Det är frivilligt att lämna ut mer personuppgifter, men om du inte samtycker till deras personuppgiftspolicy så går det inte att handla. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4c. Ticnet Hos Ticnet måste du ha ett konto för att kunna handla. De kräver info om namn, kön, e- postadress, land, telefonnummer och språk. Genom att skapa kontot godkänner du att de kontaktar dig med erbjudanden och marknadsföring även från evenemangspartners och 3:e part. För att gå vidare på sidan måste du acceptera detta. Företaget använder sig även av spårningsverktyg såsom cookies, beacons, gpspositionering, info om vilken enhet du använder och hur ofta och var du laddar ner en app. De scannar ditt musikbibliotek, om du accepterar detta. De analyserar ditt beteende för att kunna erbjuda tjänster, reklam, produkter, marknadsundersökningar och skräddarsyr reklam i samarbete med andra. Med ditt medgivande kan du bli kontaktad av tredje part t ex välgörenhetsorganisationer och detaljhandelsbolag. Om du inte samtycker får du inte del av erbjudanden. Om du väljer att skriva stop på ett sms-reklammeddelande så tar det 10 dagar innan det får effekt och de slutar skicka 9

10 sms-reklam. Din information överförs även till andra länder. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4d. Adlibris Hos Adlibris kan du handla i snabbkassan utan att behöva vara inloggad. Väljer du att skaffa ett konto så ska du ange namn, adress, e-post och telefonnummer. Då måste du också acceptera att de lagrar och använder dina personuppgifter, leveransbetalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter och att de gör områdesbaserade statistiskt beräknade profiler med utgångspunkt i din adress, utbildning, civilstånd, ålder, boendeform, ortens läge, inkomstnivå, antal barn, resvanor och livsstil. Dessa uppgifter samlas in i samband med dina inköp eller via andra källor t ex olika offentliga register och databaser. Dessa uppgifter används dels inom hela Bonnierkoncernen, dels av samarbetspartners utanför koncernen, för statistik och marknadsföring. Uppgifterna sparas en tid efter medlemskapet men du får inte veta hur länge. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4e. IKEA När du beställer en katalog, en vara eller blir medlem hos IKEA sparas din e-postadress mm för service och marknadsföring inom och utanför koncernen, även utanför EES. Företaget samkör dina uppgifter med andra register. T ex uppdateras dina uppgifter via SPAR. Företaget använder sig av olika cookies, vilka du kan radera, men då får du inte tillgång till alla områden och funktioner. Företaget informerar om att dina uppgifter raderas inom 5 år av inaktivitet samtidigt som man skriver följande: Skickar man något till IKEA ger man IKEA fullständiga och oåterkalleliga rättigheter att använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen samt att IKEA äger rätt att använda idéer, koncept och annat i valfritt syfte. Så även om du kan handla i snabbkassan utan att vara inloggad så är det inget du kan göra på sidan utan att acceptera deras personuppgiftspolicy. 4f. Bauhaus Hos Bauhaus kan du handla utan att vara inloggad. Ditt personnummer behöver du bara lämna om du vill handla mot faktura. Men oavsett inloggad eller ej godkänner du i och med en beställning att dina personuppgifter lagras. De poängterar dock att det bara är deras anställda med kundkontakter och säkerhetsanställda som får tillgång till dina uppgifter. De använder cookies som registrerar vad du gör, vilka inlägg du skriver samt vad du lägger i varukorgen. De lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part såvida det inte gäller till polisen vid pågående utredning och de medverkar inte till spam eller säljer kunduppgifter. Du får bara e-post rörande kundrelationer samt olika erbjudanden men aldrig från tredje part. 10

11 Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4g. Nelly Hos Nelly behöver du inte vara inloggad för att handla. Du behöver uppge namn och uppgifter för fakturering. Genom att registrera dig eller handla samtycker du till att Nelly och närstående bolag lagrar uppgifter om dina inköp och dina kontaktuppgifter för att information och marknadsföring. Man gör detta via mail och sms om du inte direkt motsatt sig detta. Det är bara Nelly och närstående bolag som får del av uppgifterna. Man vidareförmedlar inte dina uppgifter utan ditt samtycke, vilket kan återkallas. De använder cookies som du kan ta bort, men då kan du inte vara inloggad. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4h. Booking.com Visserligen kan du boka utan att öppna ett konto men med konto förenklas hanteringen. När du gör en bokning ombeds du att uppge namn, adress, telefonnummer, mailadress, betalningsinformation, namn på de gäster du reser med samt bokningspreferenser. Booking.com samlar information om språkinställning och latitud/longitud oavsett om man bokar något eller ej. Man samlar också in information om dig via sociala medier. Man delar uppgifterna internationellt med kundtjänstpersonal över hela världen. Med hjälp av dina personliga inställningar kan du skapa och dela listor, dela bilder, se boenden som du sökt på tidigare och annan information som du uppgett om olika boenden och resmål. Det ger också möjlighet att se alla recensioner du har skickat in. Om du vill kan du dela viss information på ditt användarkonto genom att skapa en officiell profil som är knuten till antingen ditt eget förnamn eller ett alias som du väljer. Den typ av information du kan dela omfattar foto, namnen på platser du besökt, listor, framtida resplaner, recensioner och annan information om boenden och resmål. Informationen används också i marknadsundersökningar och för marknadsföringssyft. Du kan avsluta nyhetsbrev och reklamutskick. Booking.com skräddarsyr erbjudanden i appar, sociala medier eller på tredje parts webbplats eller som sms i telefon. Genom sociala medier marknadsför de även partners boende. Personuppgifter delas med tredje part inom företagsgruppen och moderbolaget samt dess grupp. Företaget erbjuder tredje partstjänster och samarbetar med sina partners i marknadsföringssyfte. Gratisappar samlar in och processar personuppgifter, har lokaliseringstjänster samt om du accepterat det, visas inskickade recensioner på webbplatsen, i appar och sociala medier. För att t ex komma ihåg dina val används cookies. Även från tredje part. Företaget har onlinemarknadsföring och reklam men bara från medlemmar i NAI (Network Advertising Initiative) och IAB (Interactive advertising Bureau) vilka ska borga för att de följer god affärssed. 11

12 Tar du bort cookies får du inte tillgång till alla funktioner. Du kan radera ditt användarkonto men din info sparas i 5 år efter sista besöket. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut dina personuppgifter. 4i. Jollyroom Du kan handla på Jollyroom utan att vara inloggad, men måste lämna namn, adress, e- postadress och telefonnummer. I och med att du beställer eller registrerar dig så accepterar du deras personuppgiftspolicy. De lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4j. Brandos På Brandos måste du skapa ett konto för att beställa. Du måste uppge både e- postadress, mobilnummer och om du är man eller kvinna. Det är förkryssat att du vill ha nyhetsbrev. Genom att godkänna köpvillkoren samtycker du till deras personuppgiftspolicy. Personuppgifterna används för att lämna erbjudanden från Brandos och närstående bolag, men vilka dessa är får du ingen information om. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4k. Zalando Hos Zalando måste du vara inloggad för att få handla. Zalando lagrar dina uppgifter så länge som föreskrivs i lag eller krävs för att utföra tjänsterna. Du måste lämna både namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till deras personuppgiftspolicy. Du måste dock aktivt klicka i om du vill ha nyhetsbrev. Företaget lagrar uppgifter såsom titel, namn, kön, mailadress, postadress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter. Företaget granskar nedladdningar från deras webbsida, skräddarsyr och identifierar sina användare för undersökningar kring demografiska uppgifter och skickar sedan information om produkter och tjänster om du inte motsatt dig detta. Företaget överför även kontaktuppgifter till affärspartners och tredje part. Dock delar de inte dina uppgifter till tredje land utanför EES. Uppgifterna kan användas för marknadsundersökningar vilket du kan avanmäla. För att kunna delta i tävlingar måste du ha lämnat ifrån dig din e-postadress. Om du avregistrerar dig tar det sju dagar innan det registreras. Företaget har sociala plugins t ex på Facebook, en direktkoppling till Facebooks servrar. Är du inloggad kan information läggas på ditt Facebook-konto och publiceras på Facebook. Detta går dock att blockera. Om du inte accepterar cookies kan du inte använda kundkorgen eller beställa något. Företaget använder sig också av webtrekk som samlar in data för marknadsundersökningar och optimeringssyfte. Detta måste du godkänna för att de ska kunna identifiera besökare. De använder Googles servrar i USA. De utvärderar hur du använder sidan, sammanställer rapporter kring aktiviteter på webbsidan och ordnar med service rörande webbaktiviteter och internetanvändande. Detta kan också 12

13 överföras till tredje part. Så fort du använder sidan samtycker du till att uppgifter om dig kan processas av Google. Utan ditt uttryckliga samtycke kommer inte din användarprofil att lagras ihop med data avseende en pseudonym. Företaget meddelar att du har rätt att begära ut personuppgifter 1 ggr/år samt göra 4l. Blocket Blocket kan du använda utan att ha ett konto. Blocket kan dela din information med sina samarbetspartners. Det krävs dock ditt samtycke för att de ska skicka anpassad information och erbjudanden om Blocketrelaterade tjänster. Du kan tacka nej. Men när du lägger ut en annons eller använder Blockets tjänster medger du att Blocket använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra. Om du inte kan acceptera detta måste du avstå från att använda sidan. 13

14 5. Sveriges Konsumenters slutsatser Internet är numera närmast en nödvändighet för att kunna fungera som samhällsmedborgare och konsument. Då är det mycket viktigt att villkoren för konsumenterna är rimliga och inte utgår från människor som har utbildning, tid och tålamod att utforska vad villkoren egentligen innebär. Vår undersökning av tolv hemsidor visar att situationen är djupt oroande och att företagen utnyttjar konsumenters underläge för att få personuppgifter som sedan säljs vidare till olika parter helt utanför konsumentens kontroll. Kraven på konsumenterna idag är orimliga. För att kunna använda många tjänster även av mycket enkel karaktär - tvingas vi godkänna långa avtal som knappt är fullt begripliga ens för utbildade jurister. Här faller ansvaret tungt såväl på företagen själva som på tillsynsmyndigheter i första hand Datainspektionen som på lagstiftare såväl på EU- som på nationell nivå. Sveriges Konsumenters valplattformar inför EU-valet och riksdagsvalet innehåller många viktiga krav på politiken för att värna integriteten och andra rättigheter i den digitala världen. För att möta de problem som tas upp i denna rapport har Sveriges Konsumenter fyra krav för att värna konsumenterna: 1. Slut på långa och obegripliga avtal för nättjänster. Det är inte acceptabelt med 60-sidiga avtal som i praktiken enbart utgör friskrivningar till företagets fördel. Begripligheten måste anpassas efter vad konsumenter kan förväntas förstå. Avtal ska gärna förses med sammanfattningar. 2. Öka transparensen kring hur personuppgifter används och säljs. Undersökningen visar stora brister i transparensen, gärna med standardsformuleringar på väl synlig plats av typen Vi förmedlar dina personuppgifter vidare till andra företag. 3. Öka möjligheten för konsumenten att vara anonym vid handlande och surfande på nätet. Det är orimligt att konsumentens ak behöva lämna ifrån sig rader av uppgifter bara för att köpa en konsertbiljett eller en bok. 4. Se till att konsumenterna alltid kan radera och ta med sig sina personuppgifter. Detta är ett av kraven i EU:s förslag på dataskyddsförordning, men vägen till ikraftträdande är lång och mycket kan göras på frivillig väg. 14

15 6. Bilaga Personuppgiftslagen Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 9 Den personuppgiftsansvarige skall se till att a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in, e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen, f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som sagts i första stycket i. Personuppgifterna får dock i sådana fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för dessa ändamål. Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. RH 2004:51 Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om... RH 2008:87 Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet... RÅ 2006 ref. 86 Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till... När behandling av personuppgifter är tillåten 10 Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. AD 2010 nr 87 En arbetsgivare är enligt transportavtalet skyldig att till den lokala fackliga organisationen... RH 2004:51 Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om... RH 2008:87 Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet... RÅ 2001 ref. 35 Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är sorterade i... RÅ 2001 ref. 68 Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt... RÅ 2002 ref. 54 Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiemedel har ansetts kunna... RÅ 2008 ref. 83 Behandling av biometriska data i form av fingeravläsning i samband med skolmåltider har ansetts... RÅ 2010 ref. 19 Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen. Direkt marknadsföring 11 Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, om den registrerade hos den personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att han eller hon motsätter sig sådan behandling. 15

16 Samtycke återkallas 12 I de fall då behandling av personuppgifter bara är tillåten när den registrerade har lämnat sitt samtycke enligt 10, 15 eller 34 har den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas. En registrerad har utöver vad som följer av första stycket och 11 inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag. Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 13 Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung, b) politiska åsikter, c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller d) medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter. RH 2004:51 Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om... Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter 14 Det är trots förbudet i 13 tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i de fall som anges i I 10 finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av personuppgifter över huvud taget är tillåten. Samtycke eller offentliggörande 15 Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. RH 2004:51 Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om... Nödvändig behandling 16 Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten, b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, eller c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Uppgifter som behandlas med stöd av första stycket a får lämnas ut till tredje man bara om det inom arbetsrätten finns en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra det eller den registrerade uttryckligen har samtyckt till utlämnandet. Behandling av personnummer 22 Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till a) ändamålet med behandlingen, b) vikten av en säker identifiering, eller c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059). Information till den registrerade Information skall lämnas självmant 23 Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. 16

17 24 Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa än den registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de registreras. Är uppgifterna avsedda att lämnas ut till tredje man, behöver informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas ut för första gången. Information enligt första stycket behöver inte lämnas, om det finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av personuppgifterna i en lag eller någon annan författning. Information behöver inte heller lämnas enligt första stycket, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. Om uppgifterna används för att vidta åtgärder som rör den registrerade, skall dock information lämnas senast i samband med att så sker. Den information som skall lämnas självmant 25 Information enligt 23 eller 24 skall omfatta a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och c) all övrig information som behövs för att den registrerade skall kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse. Information behöver dock inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till. Överföring av personuppgifter till tredje land Förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land 33 Det är förbjudet att till tredje land föra över personuppgifter som är under behandling om landet inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Förbudet gäller också överföring av personuppgifter för behandling i tredje land. Frågan om en skyddsnivå är adekvat skall bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter som har samband med överföringen. Särskild vikt skall läggas vid uppgifternas art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen skall pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som finns för behandlingen i det tredje landet. Lag (1999:1210). Ändrad gm SFS 1999:1210, ikraft RH 2002:71 En person som på Internet registrerat flera sexannonser och därvid hänfört sig till sin f.d. sambo... Undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land 34 Det är trots förbudet i 33 tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land, om den registrerade har lämnat sitt samtycke till överföringen eller om överföringen är nödvändig för att a) ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, b) ett sådant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och tredje man som är i den registrerades intresse skall kunna ingås eller fullgöras, c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller d) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas. Det är också tillåtet att föra över personuppgifter för användning enbart i en stat som har anslutit sig till Europarådets konvention om skydd för en-skilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. 17

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Personuppgiftslagen PUL

Personuppgiftslagen PUL SFS nr: 1998:204 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6 Rubrik: Personuppgiftslag (1998:204) Utfärdad: 1998-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:466 Personuppgiftslagen PUL Allmänna bestämmelser

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område 2003-10-10 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område När är PuL tillämplig? Personuppgiftslagen, PuL, är tillämplig när det är fråga om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet

Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i det förebyggande och främjande arbetet Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med så kallade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 771-2008 Ticket Travel Group AB Värmdövägen 84 131 08 Nacka Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Kaffemöte lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Program Visning av FRIS och Skånegillets nya hemsidor Visning av nytt centralt medlemsregister för FRIS

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Personuppgiftslag (1998:204)

Personuppgiftslag (1998:204) Page 1 of 10 SFS 1998:204 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-04-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:827 Personuppgiftslag (1998:204) Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med

Läs mer

Anmälan: oskäliga avtalsvillkor

Anmälan: oskäliga avtalsvillkor 2016-03-29 Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Anmälan: oskäliga avtalsvillkor Sveriges Konsumenter har uppmärksammat att många företags avtalsvillkor är både långa och krångliga och innehåller häpnadsväckande

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar ORDLISTA Behandling Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring

Läs mer

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats

Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering eller missgynnande på arbetsplats Anmäla till DO Innan du fyller i blanketten är det viktigt att du läser informationen på DO:s webbplats, se www.do.se/att-anmala/.

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt. Anmälningsblankett Sida 1 (7) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-26 1(6) Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter; barn- och utbildningsnämndens instruktion (Bun 33 2002-06-11), fritids- och kulturnämndens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken

Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken Information om personuppgiftslagens tillämpning i Riksbanken AUGUSTI 2002 1.Inledning I det följande lämnas information om personuppgiftslagen och dess tillämpning som berör alla anställda i Riksbanken.

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 730-2008 Utbildningsnämnden Göteborgs stad Box 5428 402 29 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Datainspektionen informerar. Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen 12 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 När tillämpas PuL?... 6 Tillåten behandling?... 7 Behandling efter en intresseavvägning...

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Om tävlingar och lotterier Lotterimonopol i Sverige! Endast staten/den som staten ger tillstånd till

Läs mer

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB Dataskyddsförordningen Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB www.pulpedagogen.se Lite historia och fakta 1973 trädde datalagen i kraft (världens första nationella integritetslagstiftning) 1998 trädde

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datum Dnr 2007-11-05 535-2007 Fitnesss24Seven Box 2022 220 20 Lund Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet.

Läs mer

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTSANSVARIG VA SYD, org. nr. 222000-2378, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998

SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998 SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet med inspektionerna 3 Resultatet av kartläggningen 3 Integritetsaspekter

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt.

Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan per brev, e-post, muntligen eller på annat sätt. Anmälningsblankett Sida 1 (7) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmäla till DO Om du inte har möjlighet att använda DO:s anmälningsblanketter kan du göra en anmälan

Läs mer

Göran Rydeberg, Stockholms universitet

Göran Rydeberg, Stockholms universitet Göran Rydeberg, Stockholms universitet. Göran Rydeberg Disputerad historiker och arkivarie Avdelningschef vid Stockholms universitet Lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet Något om dagens presentation

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för personuppgiftshantering program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-02-16 16 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som:

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som: Vägledande uttalande Vägledande uttalande om frågan om samtycke till att ta emot obeställd reklam när samtycket ges innebörden att även gälla mottagandet av sådan reklam från en tredje part med vilken

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Sida 1 (6) Information om behandling av personuppgifter Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av [Säljföretagets/verkstadens namn] org.nr [ ] ( vi, oss

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datum Diarienr 2010-01-11 1288-2009 reco.se c/o Wiky Ventures AB Industrigatan 2 a 112 46 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1988:204) - registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1988:204) - registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Ving Sverige AB 105 20 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1988:204) - registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Justitiedepartemenet Tryck: Norstedts Tryckeri 1998. Upplaga: 5000 ex. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Beslut Dnr 2008-04-11 476-2007 Posten AB 105 00 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter om personer som hämtar ut postpaket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer