Hjälp! Många lider i onödan av inkontinens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp! Många lider i onödan av inkontinens"

Transkript

1 Kamera: Arkivet i kråkslottet Kamera: Arkivet i kråkslottet Hjälp! Många lider i onödan av inkontinens

2 Innehåll Nº

3 16 Visste du att 96 procent uppfattar pappershanddukar som mest hygieniskt på offentliga toaletter? Eller att vi fortsätter att unna oss lyxchoklad i kristider? Lär mera på Shape up. Inkontinens är folkhälsoproblemet det talas tyst om. Ändå besväras var tionde person av urinläckage. Och många får ingen som helst behandling. 21 Ökat riskmedvetande ställer allt högre säkerhetskrav på livsmedelsförpackningar. Läs också varför tidningsmagasin klarar sig bäst i mediemörkret och om investerarnas ökade miljömedvetande. Shape har träffat professor Hans Rosling, som har vigt sitt liv åt den globala folkhälsan. Hans mål är att ta död på alla gamla fördomar om tredje världen Vindkraftverken får axla ett allt större ansvar för världens energiförsörjning. Men hur fungerar de? Shape har svaret. För femte året i rad har SCA utsetts till ett av världens 100 mest hållbara företag. Läs också om hur de tuffa tiderna påverkar SCAs strategi. I ett slott utanför Sundsvall ryms ett stycke svensk industrihistoria. Och fem kilometer SCA-arkiv. Lägre vinst och sänkt utdelning. Men hygiensidan växer. SCAs bokslut över ett turbulent 2008.

4 pappershand dukar är det mest hygieniska sättet att torka händerna på, enligt en ny studie från University of Westminister. Den varma luften från de varmluftstorkar som ofta finns på offentliga toaletter ökar mängden bakterier på de nytvättade händerna med flera hundra procent. Det mekaniska gnuggandet med en pappershandduk tar däremot bort en del av de bakterier som finns kvar på händerna efter tvätt och sköljning. Antalet bakterier på händerna minskar med i genomsnitt 58 procent när papper används för att torka händerna. Antalet bakterier minskar med 45 procent när textilmaterial används medan antalet ökar med 255 procent med varmluftstork.

5 Rör choklad inte min Trädet som konst ändrar attityder

6 ett växande folkhälsoproblem I dag besväras var tionde person av inkontinens. Och i takt med att allt fler människor lever längre kommer antalet öka. Det finns flera effektiva behandlingar och hjälpmedel men trots det är det fortfarande många som inte söker hjälp. inkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem. Exakt hur många som är drabbade är svårt att säga men en vanlig uppskattning är att det rör sig om var tionde person. Bara i Sverige handlar det alltså om drygt människor. Det är inte ofta man talar om urinläckage. Men faktum är att det är vanligare än andra kroniska sjukdomar som hypertoni, diabetes och depression, säger Aino Fianu Jonasson, docent och överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Urinläckage är vanligast bland kvinnor. Problemen finns bland kvinnor i alla åldrar men risken ökar med stigande ålder. I gruppen över 50 år besväras var tredje kvinna av inkontinens. Hur ofta man läcker eller hur mycket varierar det kan vara allt ifrån några droppar till större mängder. Den vanligaste typen av inkontinens är ansträngningsinkontinens. Den drabbar nästan bara kvinnor och innebär att man läcker urin när man till exempel skrattar, lyfter tungt eller motionerar. Orsaken är ofta att musklerna i bäckenbotten är försvagade eller uttänjda till följd av graviditet och förlossning. Andra riskfaktorer kan vara astma eller kronisk luftrörskatarr, rökning och kraftig övervikt. Trängningsinkontinens innebär att man läcker urin i samband med att man känner att man behöver kissa. Ofta har man svårt att hålla sig längre stunder och måste kissa oftare än andra. Många har svårt att hinna till toaletten i tid. Även här varierar orsakerna men det kan handla om östrogenbrist hos kvinnor, prostataförstoring, urinvägsinfektion, blåskatarr, muskelknutor i livmodern eller en neurologisk sjukdom. Ofta uppfattas inkontinens som ett problem som bara drabbar kvinnor men faktum är att många män också lider av urinläckage. Män har ett längre urinrör och starkare bäckenbotten vilket gör att de inte drabbas i samma utsträckning. Men från 75 år och uppåt är det nästan lika vanligt med urininkontinens hos män som kvinnor. En vanlig orsak är att nerverna som styr blåsan fungerar sämre när man blir äldre. En annan orsak kan vara prostatabesvär. Förstorad prostata kan leda till träningsinkontinens och prostataoperationer kan försvaga eller skada musklerna tillfälligt, vilket leder till ansträngningsinkontinens. kan påverkas mycket negativt för personer med inkontinens. Rädslan för att inte kunna hålla tätt hindrar många från att leva ett normalt liv. Flera studier har visat att en läckande blåsa kan leda till initiativlöshet, nedsatt fysisk arbetsförmåga, minskade sociala kontakter och låg självkänsla. Dessutom finns det bieffekter som sämre nattsömn, ökad risk för fall när man måste gå på toaletten på natten, återkommande urinvägsinfektioner och depression. Att inte kunna kontrollera blåsan kan innebära ett förfärligt lidande. Jag

7 har haft patienter som inte vågar gå ut och om de går ut garderar de sig genom att ta reda på var toaletterna finns. En del vågar inte ha sex för att de är rädda att läcka eller lukta illa. Det är inget normalt sätt att leva, säger Aino Fianu Jonasson. därför är det viktigt att den med problem vänder sig till en läkare eller vårdcentral. Den vanligaste behandlingen är olika typer av träning. Bäckenbottenträning, där man genom knipövningar tränar upp muskulaturen, kan ge god effekt hos procent av kvinnor med ansträngningsinkontinens. Denna typ av träning fungerar även på män. Vid trängningsinkontinens är blåsträning och schemalagda toalettbesök en effektiv behandling.

8 Det är aldrig för sent att träna. Men studier har visat att det är viktigt att få professionell hjälp med träningen. På vår klinik har vi en fysioterapeut som stöttar patienterna och följer upp resultatet. Det är mycket effektivare än att bara skicka hem patienten med ett papper i handen där det står vad de ska göra, säger Aino Fianu Jonasson. till läkemedel är det framför allt personer med trängningsinkontinens som kan få hjälp. Vissa patienter kan bli hjälpta av blåsmuskelavslappnande läkemedel. Behand ling med östrogen kan hjälpa för kvinnor som har fått lägre östrogennivåer efter klimakteriet. Vid ansträngningsinkontinens är effekten av läkemedelsbehandling liten. Men här kan operation vara ett alternativ om knipövningarna inte ger något resultat. Tanken med operationen är att åstadkomma ett stöd under urinröret. Den vanligaste metoden heter TVT, Tensionfree Vaginal Tape, och innebär att ett syntestiskt band läggs in och får fungera som stöd. En annan icke-kirurgisk metod är att spruta in ett ämne i urinrörväggarna som tätar till urinröret. Men träning, läkemedel och operation hjälper inte alla med inkontinens. Därför är många beroende av hjälpmedel. Det finns flera olika typer av hjälpmedel men det absolut vanligaste är olika modeller av produkter speciellt utvecklade för att absorbera urin. Här spelar sjukvården en viktig roll. Numera finns det absorberande produkter med olika form och som är anpassade efter hur mycket man läcker. Det är viktigt att patienterna får välja det som passar dem bäst. Ingen ska behöva gå runt med vanliga mensskydd för att de inte vet att det finns andra produkter som kan fungera bättre, säger Aino Fianu Jonasson. Tillgången till behandling och hjälp- medel ser olika ut i olika länder. I många europeiska länder, till exempel Sverige, Holland och Tyskland, skriver sjukvården ut hjälpmedel kostnadsfritt. Men det finns också länder där den drabbade får betala notan själv. Det finns inga säkra uppgifter på vad urininkontinens kostar samhället. Men det handlar om stora pengar. Bara i Sverige räknar man med att kostnaderna för hjälpmedel landar på cirka 1,4 miljarder kronor per år. Till detta ska läggas kostnaderna för medicinska utredningar, operationer och omhändertagande av patienter. utvecklingen gör också att förekomsten av inkontinens kommer att öka. Andelen seniorer ökar i hela världen. Hastigheten varierar men riktningen är tydlig. Siffror från FN visar att medianåldern har stigit i nästan alla delar av världen sedan En förklaring är att det föds färre barn men en annan är att den ekonomiska och medicinska utvecklingen gör att vi lever allt längre. Eftersom de äldre blir fler och fler innebär det också att fler någon gång under livet kommer att drabbas av inkontinens. Kvinnor som kommer i klimakteriet i dag har fortfarande en tredjedel av livet kvar att leva för mig är det självklart att de ska kunna leva så besvärsfritt som möjligt, säger Aino Fianu Jonasson.

9

10 ett hot mot hälsan tystnaden som leder både till underbehandling och onödigt lidande, säger Märta Lauritzen, uroterapeut och ordförande i intresseföreningen Sinoba. Trots att så många lider av inkontinens är det fortfarande få som talar öppet om sina problem. Att kissa på sig uppfattas som skamligt. Det är också ett problem som fått förhållandevis lite uppmärksamhet i sjukvården. Det har varit ett oglamoröst forskningsområde och det finns fortfarande en okunskap kring urinläckage. Det är ett tabubelagt ämne vilket är konstigt med tanke på hur många som är drabbade, säger Aino Fianu Jonasson, docent och överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Flera undersökningar visar att många inte vågar söka hjälp trots att de har problem med att hålla tätt. En del besväras dagligen av urinläckage utan att ta kontakt med sjukvården. En attitydundersökning som SCA har gjort i nio länder visar att 71 procent av kvinnorna och 64 procent av männen ser inkontinens som något man absolut inte pratar högt om. Andra studier visar att endast en fjärdedel av de som kissar på sig söker medicinsk hjälp. Det finns flera anledningar till detta. En är att många äldre tror att inkontinens hör till det naturliga åldrandet och att det inte går att göra något åt det. En annan förklaring är känslorna av skam och olust som är förknippad med att kissa på sig. Många yngre tror att de är ensamma om problemet att inkontinens bara drabbar äldre kvinnor och män. Jag har mött många patienter som inte vågat berätta för någon att de läcker inte ens sin närmaste familj. Men så har de mött någon som berättat om sin inkontinens och då vågar de öppna sig. Ofta upplever de en enorm lättnad, säger Aino Fianu Jonasson. information, bryta tystnaden och skapa opinion kring inkontinens har intresseföreningar för drabbade, anhöriga och sjukvårdspersonal bildats i flera länder. I Sverige finns sedan snart fem år intresseföreningen Sinoba. World Federation of Incontinent Patients är en organisation som spänner över flera länder. Ett urinläckage är inte direkt något man pratar om på en middagsbjudning. Vi vill avdramatisera frågan genom att informera om vad problemen beror på

11 There s a very good reason why guys wear a cup. Protection. TENA Male Guards They made you wear a cup in junior high with a good reason. And it did its job. Now that triangular shape is the basis for TENA incontinence protection just for men. Like TENA Male Guards. Designed to utilize the cup-like shape to give you better protection. There s strong adhesive so it won t slip and slide. Plus, a soft, cloth-like outer lining. Then, there s our new TENA Men Protective Underwear that has a reinforced target zone where men need it most. Cut like briefs. Made with breathable, cotton-like fabric. And all of our products offer Advanced Odor Protection. It all adds up to a newly heightened sense of security for the millions of men with incontinence. Leaving just one other thing you ll notice about our cups they don t runneth over. NEW TENA Men Protective Underwear Call or go to for a free sample. Found in aisles where bladder control products are sold. Consult your doctor about bladder control problems. TENA is a registered trademark of SCA Hygiene Products.

12 sig konsumenterna på ett försiktigt sätt, säger Björn Uddenberg, chef för produktområdet Incontinence Care på SCA. Under de senaste 20 åren har SCAs försäljning av inkontinensprodukter ökat med i snitt 11 procent per år. Den demografiska utvecklingen innebär att behovet av inkontinensskydd kommer att fortoch vad man kan göra. I dag är det många som inte vet att det går att behandla, säger föreningens ordförande Märta Lauritzen som också jobbar som uroterapeut vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Att inkontinens fortfarande är tabubelagt har flera baksidor. Eftersom många aldrig tar kontakt med sjukvården är mörkertalet stort. Det leder också till medicinsk underbehandling. Människor som skulle kunna få rätt produkter, läke medel, träning eller operation lider i stället i det tysta. En undersökning bland kvinnor i Sverige, Tyskland, England, Italien och Spanien har visat att var tredje kvinna med inkontinens undviker aktiviteter som dans och resor av rädsla för att kissa på sig. Samma undersökning visade att var femte kvinna undviker att träna, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på hälsan. Man ska också komma ihåg att inkontinens kan vara tecken på en annan allvarligare sjukdom. Det kan till exempel handla om en tumör. Därför är det viktigt att ta kontakt med läkare eller vårdcentral som kan göra en ordentlig utredning, säger Aino Fianu Jonasson. då förbättra situationen och öka kunskapen om urinläckage? Både Aino Fianu Jonasson och Märta Lauritzen tror att det viktigaste är att fler vågar prata om öppet om problemen och de behandlingar som finns. Ett stort ansvar vilar på media, som enligt Aino Fianu Jonasson har gjort ett bra jobb med att uppmärksamma frågan och sprida forskningsresultat under senare år. Men även sjukvården måste bli bättre på att fånga upp patienter som inte kan kontrollera sin blåsa. Här spelar distriktssköterskan och primärvården en viktig roll. Det gäller att ta sig tid och ta reda på vilken typ av inkontinens det handlar om, vad det kan bero på och vilken behandling och hjälpmedel som kan fungera för just den här patienten. I dag är det inte ovanligt att kvinnor med inkontinens skickas hem med rådet att knipa. I vissa fall kanske de får ett papper med instruktioner ibland får de inte ens det. Det räcker inte. Om man ska orka fullfölja ett träningsprogram är det viktigt att få ordentlig vägledning. Och biter inte träningen måste man titta på möjligheterna till annan behandling, säger Märta Lauritzen. Hon pekar på att det ofta redan finns utarbetade vårdprogram som sjukvården kan använda. Och hon betonar att lösningen ofta inte behöver vara så komplicerad. Jag hade nyligen en patient som inte lämnade hemmet alls på grund av att hon läckte. Vi lade upp ett träningsprogram, satte in läkemedel och såg till att hon fick rätt hjälpmedel. Nu kan hon gå ut och leva ett normalt liv, säger Märta Lauritzen. sätta växa. För leverantörerna betyder det stora möjligheter men det ställer också krav på marknadsföringen. Att sälja inkontinensskydd för vuxna är inte samma sak som att sälja en snabb bil eller en snygg parfymflaska. Lite tillspetsat kan man säga att vi säljer en produkt och försöker att bygga ett varumärke kring något som ingen vill ha, säger Björn Uddenberg. Marknaden för inkontinenshjälpmedel kan förenklat delas upp i två grupper: lätt inkontinens och tung inkontinens. I gruppen lätt inkontinens finns det många förnekare som inte betecknar sig själva som inkontinenta. De väljer vanliga bindor eftersom de tycker att inkontinensskydd är förknippat med sjukdom eller ålderdom. Den gruppen är väldigt svår att nå med marknadsföring. I stället får man rikta sig till dem som ligger på nästa nivå de som har börjat acceptera att de har ett problem, säger Björn Uddenberg. grupp måste man närma sig konsumenterna på ett försiktigt sätt. Överdriven humor och glamourösa inramningar är svårt att använda i reklamen. Att vara för positiv eller för medicinsk kan också landa fel.

13 Eftersom problemet fortfarande är tabubelagt är det ett relativt snävt område att röra sig inom. som ställer krav på marknadsföringen är att man måste nå ut till flera målgrupper och olika kanaler samtidigt. Det handlar inte bara om att nå den som lider av urinläckage, man måste också nå anhöriga, butiker, apotek, äldreboenden, sjukvården. Dessutom kan förpackningar och reklam behöva anpassas beroende på om man vänder sig till män eller kvinnor. Vill man sälja barnblöjor behöver man egentligen bara rikta sig till en målgrupp: föräldrarna. Det här är en mycket mer komplex målgrupp. I länder där många äldre bor hemma gäller det att nå fram till de anhöriga. I länder som förskriver hjälpmedel måste man nå inköpare och personal. Ofta kan det handla om upphandlingar och då behöver man gå ända upp till politikerna som fattar besluten, säger Björn Uddenberg. SCA har sedan många år en stark ställning i Europa och Nordamerika. Målet är att stärka positionen på dessa marknader ytterligare samt att växa på de nya marknaderna i Östeuropa, Asien och Latinamerika. Nya försäljningskanaler som till exempel Internet ger också intressanta möjligheter. Erfarenheten visar att inkontinenshjälpmedel passar väldigt bra för e-handel.

14 Produkterna är skrymmande och därför är det bekvämt att köpa på nätet i stället för att behöva bära hem varorna själv. Dessutom kommer man runt tabu-problematiken eftersom man slipper handla när andra ser, säger Björn Uddenberg. Marknadsföring handlar självklart om att sälja produkter och tjäna pengar. Men genom marknadsföringen tror Björn Uddenberg också att företagen kan förändra attityder och bryta tystnaden kring inkontinens. Detta gör man också genom att anordna seminarier där patientgrupper, olika professioner inom sjukvården och politiker får möjlighet att mötas. Vi vill normalisera det hela och visa användarna att de inte är ensamma. Att köpa produkter som skyddar mot urinläckage ska inte vara konstigare än att köpa bindor, säger han.

15 mjuka barn är glada barn. Nu lanserar Libero ett helt nytt sortiment nyttigheter för småttingar. Vår babyolja, lotion och kräm är något av det mest skonsamma du kan använda när huden inte riktigt håller ordning på med mjukgörande rapsolja och naturliga E-vitaminer. Bevarar sig (Och det gör den som regel inte.) Svanenmärkta, oparfymerad e hudens naturliga fuktighet och håller den mjuk utan att kladda. I sortimentet ingår också svanenmärkta tvättservetter, shampoo, duschtvål och amningskupor. Läs mer på Libero.se själv. Shampoo som inte svider i ögonen. Aj!! Det kan göra ont att amma. Babyoljan verkar lindrande, och amningskupor gör livet lite bekvämare. Svanenmärkt såklart!

16 Finansmarknaden llt fler av världens investerare väger in klimatfrågan i sina beslut. Trots de finansiellt oroliga tiderna blir såväl sociala, etiska som miljörelaterade faktorer allt viktigare för investerare, säger Matt Christensen, chef för Eurosif, (European Social Investment Forum), som inriktar sig på hållbara investeringar på finansmarknaderna. Eurosifs egen undersökning visar att andelen hållbara och ansvarsfulla placeringar per sista december 2007, motsvarade 17,5 procent av alla förvaltade tillgångar i Europa. Det är en ökning med 102 procent sedan sista december Utvecklingen drivs bland annat av ökad efterfrågan på riskkontroll från institutionella investerare, tryck från media och organisationer samt ökat intresse från privatpersoner, särskilt välbeställda sådana. Även andra aktörer, som den oberoende organisationen Carbon Disclosure Project (CDP) ser ett ökat intresse för att väga in miljöfrågorna i investeringsbeslut. Med tanke på de signaler som både

17 den nya amerikanska administrationen och andra regeringar sänder ut kan vi förvänta oss betydligt fler regleringar på den globala klimatpolitikens område, något som ytterligare kommer att lyfta frågan i investerarnas medvetande, säger Paul Simpson, chef för CDP. SCAs miljöchef Patrik Isaksson får många frågor om koncernens miljöarbete. Han har sällan problem att ge svar. Varje år redovisar nämligen SCAs produktionsenheter på ett mycket detaljerat sätt all resursanvändning från råvaror och energiförbrukning till utsläpp och avfallshantering. Hållbarhetsanalyser får ett allt större intresse bland investerare, menar Patrik Isaksson. av European Business School är det ungefär 20 procent av SCAs aktier som har ägare som undersöker SCAs hållbarhetsarbete, en andel som har ökat markant de senaste åren. En mindre del av dessa ägare har som strategi att bara investera i företag som är best in class, det vill säga presterar bäst avseende hållbarhetsarbete. Den andra typen av investerare använder bolagens hållbarhetsarbete som en extra riskparameter. Ett ökat fokus på utsläpp och resursanvändning gör att SCAs system att hantera dessa frågor kommer att få en stor betydelse i framtiden. I SCAs hållbarhetsredovisning som distribueras tillsammans med årsredovisningen finns en sammanställning av hela koncernens resursanvändning. Systemet att samla in data från alla enheter kallas RMS (Resource Management System) och är tämligen unikt i branschen. Produktionen resulterar i resursutnyttjande (bla. energi, vatten, transporter) och olika former av utsläpp till luft och vatten samt fast avfall. RMS samlar in, bearbetar och analyserar alla dessa delar. Att även transporter av råvaror till våra fabriker och färdiga produkter till våra kunder är inkluderade tror jag är ovanligt bland liknande företag, säger Patrik Isaksson. RMS-arbetet granskas av tredje part, det görs en oberoende revision av såväl arbetet med att ta fram data som de siffror som redovisas. Utan RMS skulle vi i princip famla mörkret. Att ha kontroll över våra aktiviteters påverkan på miljön och resursanvändningen är en fråga om trovärdighet och ansvar. Dessutom är RMS en viktig del i många av de beslut vi fattar. Granskning av tredje part gör våra data mycket tillförlitliga. RMS-organisationen består av representanter från alla affärsområden som träffas några gånger per år. RMS-året inleds i augusti och i slutet av januari ska alla enheter ha rapporterat in sina siffror. RMS-systemet är webbaserat och för att alla siffror ska bli jämförbara och korrekta finns tydliga instruktioner och metodbeskrivningar att tillgå. Genom att använda oss av ett gemensamt verktyg är vi mindre personberoende och siffrorna blir mycket tillförlitliga, berättar ordförande Ingela Keskitalo, som leder RMS-arbetet. nämner att det funnits en del problem med att vissa resurser och utsläpp redovisas på lite olika sätt i vissa länder. Det kan vara olika traditioner eller lokala krav. I vissa fall får en anläggning redovisa vissa siffror till de lokala myndigheterna enligt deras krav och till RMS enligt de rutiner SCA arbetat fram. All information måste vara jämförbar för att kunna klarlägga hur bolaget utvecklas från ett år till ett annat. Vid nyförvärv är det viktigt att den nya anläggningen snabbt kommer in i systemet, därför är det mycket värdefullt att det finns tydliga instruktioner om hur redovisningen ska gå till, säger Ingela Keskitalo. Nytt för i år är att RMS anpassas till koncernens skärpta krav på minskning av koldioxidutsläppen. RMS kommer även att omfatta koldioxidutsläpp från den el SCA köper. Det är förstås inget vi helt kan styra, men vi vill ändå ta med det eftersom det ger en tydligare bild av vårt totala resursutnyttjande och dess inverkan på utsläppen. Vi köper ungefär 75 procent av vår elkonsumtion från externa producenter. Genom att satsa på bland annat vindkraft tillsammans med Statkraft blir SCA mindre beroende av externa leverantörer av el vilket bland annat kommer att minska utsläppen.

18 MAGASINET BRÖSTAR SIG I TIDNINGSHYLLAN skylla på Internet. Men dagstidningarna började tappa läsare långt innan någon ens kunde stava till world wide web. Under de sista åren på 1980-talet bröts de positiva upplagekurvorna för dagspressen i Europa. Morgontidningarna i exempelvis Sverige har sedan dess tappat var femte läsare. Kvällstidningarna har drabbats värst deras upplagor har nästan halverats. Siffrorna är liknande i hela västvärlden. Den starkaste faktorn är nog att en helt ny och mer mångfacetterad mediebild började växa fram kring 1990, säger medieanalytikern och skribenten Olle Lidbom som driver sajten Vassa Eggen. Vid den här tiden mångdubblades antalet tv-kanaler i Västeuropa när satellitsänd tv startade. Samtidigt ökade också antalet radiokanaler rejält. Några år in på 90-talet introducerades gratistidningarna som idag finns över snart sagt hela världen. I det nya mediemyllret framstod plötsligt dagstidningarna, som sett likadana ut under flera decennier, som stela och opersonliga. Folk lärde sig att det fanns alternativ till rak nyhetsrapportering. Man efterfrågade en personlig röst, mer analys och utbroderade förklaringar. Som ett svar på det började antalet magasin sakta men säkert växa fram under några år, tills marknaden i Europa under de första åren på det nya seklet formligen exploderade. I USA hade utvecklingen startat ett par år tidigare. De tekniska framstegen slog igenom på bred front. Det blev helt enkelt oerhört mycket lättare att producera en tidning, vilket beredde vägen för en ny

19 generation kreativa tidningsmakare. Samtidigt ökade annonsmarknaden kraftigt vilket gjorde att det fanns pengar att förverkliga nya idéer med. Hittills har det till och med funnits utrymme för flera relativt lika produkter som riktar sig till samma målgrupp, som bil- eller heminredningsintresserade. De senaste åren har kurvan planat ut för de kommersiella magasinen vilket åtminstone delvis hänger samman med den allmänna konjunkturnedgången. Vi kommer att få se en nedgång, i alla fall på kort sikt. Lidbom tror också att vi får se en utslagning inom de olika genrerna där det idag finns konkurrerande titlar. Han påpekar också att det finns ytterligare en kategori tidningar som blivit fler, men som inte syns i statistiken:, kund- och företagstidningar. Lidbom att ryktet om de europeiska morgontidningarnas förestående död är betydligt överdrivet. De kommer inte att dö, men de kan naturligtvis aldrig mer konkurrera om att vara den främsta nyhetsförmedlaren. De blir i stället mer analyserande, fördjupande och därmed dyrare och mer exklusiva. Frågan om framtiden för dagspressen i USA är mer akut där handlar det om ren och skär överlevnad. Anrika Washington Post förlorar 10 procent av sin upplaga varje halvår och flera stora drakar har lagts ner de senaste månaderna. Flera magasin i USA har också tvingats kasta in handduken. Amerikanska tidskrifter är mer sårbara eftersom de är finansierade av annonser till långt större del än till exempel de svenska. Olle Lidbom anser att det ännu inte går att sia om hur lågkonjunkturen på sikt kommer att påverka situationen för pressen i Europa. Svårigheterna är redan här och det kommer att bli värre. Men lika illa som i USA blir det inte.

20 livsmedel vi köper förpackade. Förpackningar blir en allt viktigare del i livsmedelskedjan. Oftast är de gjorda av wellpapp, papp, plast eller glas. Att ämnen som ingår i förpackningsmaterialet inte går in i livsmedlet är naturligtvis viktigt. Förpackningen ska ju också behålla livsmedlets näringsvärde, smak, färg och doft, men även skydda mot ljus, fukt, syre och bakterier. Ny mat, nya tillagningsmetoder och ett ökat riskmedvetande har gjort att allt fler velat se högre säkerhetskrav på livsmedelsförpackningar. Kraven på god hygien och säkerhet i förpackningsmaterialet kommer till stor del från de stora matvarukedjorna och konsumenterna. I flera år har reglerna varit extremt hårda för tillverkning av livsmedel, medan kraven på förpackningarna inte varit lika långtgående. Men nu skärps kraven på förpackning av livsmedel. Det kommer säkert att skapa större förståelse hos förpackningstillverkarna för livsmedelsbranschens förväntningar på spårbarhet i använda material. De flesta har dock med tiden fått rätt bra koll på det här. Tidigare har det inte handlat om ett lagkrav utan snarare kundkrav och frivillig certifiering, säger Jacob Tidemand, kvalitetsansvarig på Rahbek Fisk i Danmark. Europastandarden EN godkändes den 7 februari 2008 för hygien vid produktion av förpackningsmaterial för livsmedel. Här regleras allt från krav på rena arbetskläder, toalettbesök, städning till hur färdiga pallar ska förvaras hygieniskt och i rätt temperatur. Lokalerna ska vara tillslutna så att möss, råttor, flugor och insekter inte kommer i kontakt med materialet. Men det finns också tillverkningsregler för de material som kommer i kontakt med livsmedel. Att materialen inte får vara skadliga är självklart, ändå är det inte så lätt som det låter. EU anger vilka material som får användas i livsmedelsförpackningar och reglerar också märkning, olika gaser, temperaturkrav, viktangivelser och hur förpackningsmaterialet ska hanteras när det återvinns och även till slut blir avfall. En spännande nyhet är intelligenta förpackningar. De förses med en indikator som genom färgförändring exempelvis avslöjar om livsmedlet i förpackningen under transporten blivit för varmt. I intelligenta förpackningar kan också finnas minneschips som lagrar allt från lagringstider till temperaturskillnader under transport och lagring. Allt mer färdigmat lagas idag direkt i de förpackningar maten säljs. Ännu vet man inte med säkerhet hur alla material reagerar med mikrovågor. Forskning pågår och nya regler är att vänta.

21 Hans Roslings bubblor det började med att pappa var kafferostare i Uppsala. Så förklarar Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm, sin framgång och sitt intresse för kopplingen mellan ekonomi och global hälsa. De senaste två åren har han rest runt i världen och föreläst för fullsatta hus. Med hjälp av hans egna mjukvara Gapminder visar Hans Rosling hur ekonomisk utveckling kopplas till folkhälsa. Inte något som brukar roa de stora massorna men med mjukvaran lyckas han göra populärvetenskap av de tunga statistikmassorna. Han får länder och världsdelar att dansa fram över skärmen. Storlek på familjerna, livslängd och barnadödlighet avgör hur länderna placerar sig på kartan. Jämför man sedan utvecklingen över tid kan man se hur länder som Indien, Turkiet och Bangladesh flyttar sig och närmar sig Europa och USA med stormsteg. Tittar man på medellivslängd kan man till exempel se att Vietnam i dag befinner sig där USA var när Vietnamkriget slutade Vi talar fortfarande om tredje världen trots att det är världen där 80 procent av jordens befolkning bor och att skillnaderna mellan de så kallade u-länderna är lika stor som mel-

22 lan Sverige under Karl XII i början av 1700-talet och med Tage Erlander på talet. Jag vill ändra världsbilden. Det finns inga i-länder och u-länder. Det har hänt så otroligt mycket, säger Hans Rosling. Men allt började alltså med kaffebönorna. Pappan var kafferostare och i säckarna låg ofta mynt som han tog hem. Han gav mynten till sin son och berättade om kaffeplockarnas villkor i de olika länderna. Hans Rosling att läsa nationalekonomi och statistik. Men påhejad av sin mamma hamnade han i stället på läkarutbildningen åkte han till Mocambique och arbetade under två år som distriktsläkare. Där upptäckte han en okänd förlamningssjukdom som blev startskottet till forskarkarriären. Sjukdomen döptes till konzo och visade sig ha ett samband med blåsyran från dåligt avgiftade kassavarötter. Under 20 år reste Hans Rosling runt och gjorde fältarbete i avlägsna områden i Afrika. Han studerade sambanden mellan kost, sociala förhållanden, kvinnors situation och hälsa var han med och grundade Läkare utan gränser i Sverige. Men inspirationen till de föreläsningar Hans Rosling turnerar runt med i dag kom när han för tolv år sedan höll en kurs i global hälsa för läkarstudenterna på Uppsala universitet. Det var bedrövligt att se att studenterna levde kvar i gamla föreställningar som inte byggde på fakta. De trodde världen såg ut som den gjorde det år deras lärare föddes. Jag testade kunnandet om global utveckling bland lärarna och det var tyvärr inte mycket bättre. Hans Rosling ville hitta ett sätt att förklara världen som den faktiskt ser ut. Lösningen blev datorprogrammet Gapminder som utvecklades av sonen Ola och sonhustrun Anna. Programmet för samman folkhälsodata med ekonomisk utveckling över tid. Uppgifterna hämtas från källor som FN, WHO och Världsbanken. Resultatet blir färgglada bubblor som visar hur olika länder har rört sig i förhållande till varandra när det gäller hälsa och välstånd. Arbetet med mjukvaran började 1998 men det stora genombrottet kom i mars 2006 då Hans Rosling framträdde på en TEDkonferens i Kalifornien. Den presentationen fick ett enormt genomslag. Mellan två och tio miljoner har sett föreläsningen på nätet. Den har varit det mest användbara av allt som jag sammantaget har gjort i hela mitt liv. Efter det har det gått snabbt. Hans Rosling är en populär föreläsare bland både politiker och näringsliv. Han berättar förtjust hur ett av hans framträdanden har fått skådespelerskan Meg Ryan att studsa upp och ned på sin stol och han har diskuterat hälsa, ekonomi och global utveckling med stora makthavare som Al Gore, Bill Gates och Fidel Castro. Det är inte jag som träffar dem. Det är de som bett att få träffa mig. Oberoende professorer kan vara bra att prata med ibland, säger Hans Rosling med ett underfundigt leende. han 90 procent som chef för Gapminder, som numera drivs som en stiftelse, och 10 procent som professor på Karolinska Institutet. Själv kallar han det han gör för faktabaserad vulgärförenkling. Man behöver inte tumma på fakta för att vara begriplig. Mitt mål är att på ett enkelt sätt få alla att se att det inte är vi och dom de flesta befinner sig i mitten. Den som lever kvar i gamla föreställningar riskerar att fatta fel beslut. Man måste försöka att se på varje land utifrån dess förutsättningar. Hans Rosling återkommer hela tiden till att hälsa inte är en isolerad företeelse. Hur människor mår, hur många barn de får och hur länge de lever är tätt sammankopplat med bland annat ekonomisk ut-

23 veckling, politisk utveckling, sociala förhållanden och jämställdhet. Förändrade livsvillkor ger avtryck på folkhälsan och kan skapa nya behov. En beräkning som Hans Rosling gjort visar till exempel att antalet menstruationer har tiodubblats på en generation. Förklaringen är bara delvis att det finns fler kvinnor. Man ska komma ihåg att menstruation inte är kroppens normaltillstånd. Det är ett tecken på att en kvinna inte är gravid och inte ammar. Det är en signal om att kroppen kan bli med barn. I dag föder indiska kvinnor färre barn vilket gör att de blöder oftare. Ändå har de inte samma tillgång till bindor och tamponger som vi har, säger han. om att Hans Rosling är engagerad i det han gör. Han rabblar siffror och visar bilder som flyger över hans dator i en rasande fart. Dessutom har han åsikter om det mesta. När vi dyker upp för intervjun klockan 9.00 på morgonen har han just pratat med Vetenskapsradion för att berätta att ett av deras inslag var förvånande osakligt och ett prov på vad han kallar prao-journalistik. Hans Rosling målar gärna världen i väldigt grova penseldrag något som borde kunna provocera forskarkollegor med öga för detaljerna. Men Hans Rosling säger att han har förvånansvärt få kritiker. Det händer att olika människor som kämpar mot fattigdom tycker att jag ger en för positiv bild av utvecklingen i de fattiga länderna. Jag vill verkligen beskriva hur många som fortfarande lever i misär, men jag tror inte någon gynnas av att man ger en felaktig bild. Ta Tunisien som exempel. I dag befinner sig Tunisien på samma nivå som Sverige gjorde när vi började ge dem bistånd. Det är en otrolig framgång som man borde berätta om, säger han. Och kanske är det just denna optimism som gör att Hans Rosling fångar åskådarna. På scenen blandar han skratt och allvar. Han är en av Sveriges fem svärdslukare, vilket han också har demonstrerat på några av sina föreläsningar. Kanske är det en revansch för den gången han blev nobbad en plats i skolans teateruppsättning. Regissören berättade att jag inte kunde gestalta andra utan bara spela mig själv. Nu får jag spela mig själv så mycket jag vill det passar perfekt. Huvudbudskapet är att det finns framtidshopp. Hans Rosling visar att länder som ofta uppfattas som fattiga och bakom kan resa sig och komma igen. Att vara ledsen och skuldbelägga tror jag inte är en framgångsrik väg. Och man kan vara positiv när man ser utvecklingen. Titta till exempel på barnadödligheten. I början av 1970-talet låg barnadödligheten på 20 procent i Egypten och på 25 procent i Bangladesh. I dag är man nere på 4 respektive 8 procent. Men vilka faktorer är då viktigast för att stärka hälsan i de länder som fortfarande släpar efter? Enligt Hans Rosling är det flera saker som samverkar: en klok offentlig administration, demokratisk frihet, ekonomisk tillväxt, ett fungerande rättsväsende och en fungerande sjukvård som omfattar alla. En annan avgörande sak är jämställdhet och att kvinnor får ökat inflytande. Sammanfattningsvis kan man väl säga att lösningen är en rättvisare värld. Det är inte svårare än så. Jag vill ändra världsbilden. Det finns inga i-länder och u-länder. Det har hänt så otroligt mycket.

24 a tt utnyttja vind för att få kraft är ett gammalt knep. Med hjälp av väderkvarnar har människor bland annat malt säd och drivit pumpar i urminnes tider. Under 70-talets oljekris började vindkraften som alternativ kraftkälla diskuteras på allvar och i Sverige bidrog även kärnkraftsomröstningen till att man började bygga experimentkraftverk, där ett av dessa under en tid var störst i världen. I spåren av klimatförändringar har intresset för alternativ till fossila energikällor skjutit fart rejält igen. av 90-talet har utbyggnaden av vindkraft ökat runt om i världen och 2007 installerades globalt över MW vindkraft en ökning med 30 procent från året innan med USA, Kina och Spanien i täten. Tyskland, som tidigare lett vindkraftligan globalt, kan bli omsprunget av USA redan i slutet av 2009 i installerad vindkrafteffekt. Att bygga ut vindkraft är kostsamt. Ett enda kraftverk innebär en investering på runt miljoner kronor. Ett vindkraftverk består av ett torn, en turbin (det vill säga ett nav med blad) samt ett maskinhus med generator. Mellan maskinhuset och tornet finns ett girsystem som håller turbinen vänd mot vinden. Rotorbladen är oftast tre till antalet. I teorin skulle oändligt många och oändligt smala blad vara effektivast, men ekonomiskt är det knappast försvarbart. Tre blad ger tre gånger mer energi än två, men två väger mindre och innebär mindre materialåtgång. Närmast navet är bladen tjockare och de vrider sig sedan ut mot spetsen. Beroende på vindstyrka och vindriktning kan man ställa om vinkel och riktning på bladen. När en luftström passerar bladets framkant går en viss del av luften ovanför och en del under bladet och det skapas en lyftkraft som får rotorn att börja rotera. Turbinens blad bromsar vinden och utvinner en del av vindens rörelseenergi. Trots att bladen bara täcker en bråkdel av ytan kan de ta till vara en stor del av vindenergin. Via en växellåda överförs turbinens låga varvtal till ett varvtal som passar generatorn. I generatorn omvandlas rörelseenergin till elektrisk energi. sätter igång automatiskt vid vindhastigheter runt 3 4 m/s och börjar generera el. En fördubbling av vindhastigheten leder till åtta gånger mer energi eftersom vindhastigheten är i kubik. Vid vindstyrkor runt m/s har vindkraftverket nått full effekt och vid ännu högre vindstyrkor ökar alltså inte elproduktionen. Vid 25 m/s stängs kraftverken av eftersom den mekaniska belastningen annars skulle bli för stor.

25 105m 115m

26 varumärken blir till slut synonyma med produkten. Har du en Tempo? är för många människor i Tyskland detsamma som att fråga efter en näsduk. Pappersnäsduken Tempo har hjälpt snoriga näsor i 80 år och har allt sedan 1929 dominerat näsduksmarknaden i Tyskland. Idag produceras drygt nio miljoner näsdukar varje dag i SCAs fabrik i Neuss nära Düsseldorf. Jubileumsåret firas med en rad aktiviteter, där bland annat en designer kommer att formge förpackningarna till Tempo plus. Konsumenterna kan också skicka in egna bilder av känslosamma stunder och de bästa trycks på Tempoförpackningar under året. Två faktorer som bidragit till näsdukens framgångar är den så kallade z-vikningen (från 1975) som gjorde det möjligt att vika upp näsduken med bara en hand, liksom den återförslutningsbara förpackningen som lanserades 1998.

27 SCA ett nytt centrum för förpackningsdesign i franska Rochechouart. Ambitionen är att vara banbrytande ifråga om att erbjuda sina kunder unika förpackningslösningar. Centret ska vara en inspirationskälla där vi kan fånga upp våra kunders behov, utforska och utveckla kompletta förpackningslösningar som ger mervärde för kunderna och för oss själva. Vi vill att kunderna söker sig till SCA för nytänkande, säger Veronique Leys, SCA Marketing & Communication Coordinator Western Europe. Eftersom kunderna är djupt engagerade i processen blir designcentret en del av vår företagsimage. Idag tillhandahåller SCA Packaging Nicollet avancerade förpackningslösningar för ett stort urval av konsumentprodukter inom ett flertal sektorer, däribland livsmedelsoch dryckesindustrin samt lyxvaror. SCA Packaging Nicollet täcker den europeiska marknaden och tillverkar varje år över en miljard olika sorters förpackningar. Affärsgruppen har mer än 250 formgivare anställda på 20 designcentra runt om i Europa samt ett Innovation Centre i Bryssel.

28 De sämre tiderna innebär att ett förbättrat kassaflöde nu har högsta prioritet för SCA. Samtidigt fortsätter bolagets långsiktiga satsning på hygienområdet.

29 och den finansiella krisen har knappast lämnat någon bransch oberörd. Företagen påverkas inte bara av allmänt lägre efterfrågan. Det snabba förloppet i konjunkturnedgången har också skapat osedvanligt stor osäkerhet om framtiden, något som även gäller delar av SCAs marknader. Vi gick på kort tid från superkonjunktur till djup recession och det är kanske svårare än någonsin att göra prognoser om framtiden. Vi vet att det vänder upp förr eller senare, frågan är bara när, säger SCAs vd Jan Johansson. SCA har till följd av det försämrade konjunkturläget anpassat bolagets kortsiktiga strategi. Större fokus läggs nu på att vända kassa-flödesutvecklingen och att sänka kostnaderna. Kassaflödet har högsta prioritet i dagsläget. Målsättningen är att förbättra kassaflödet med ett par miljarder kronor de närmaste två åren, trots lågkonjunkturens negativa påverkan, säger Jan Johansson. Ökad tyngd läggs också på att höja kapitaleffektiviteten i anläggningarna. Inom förpacknings området har SCA redan dragit ner produktion. Om volymerna fortsätter att gå ned och marknaden inte reagerar med att ta bort kapacitet, kommer priserna sättas under fortsatt press, säger Jan Johansson. knappast någon tvekan om att det behövs neddragningar. Inom wellpappråvara (liner) överstiger den rörliga kostnaden försäljningspriset i 60 procent av samtliga tillverkares anläggningar i Europa. Nu är det inte bara bromsa som gäller i SCAs nya strategi. Med fortsatta satsningar på innovation och produktutveckling ska SCA stärka positionen som ett av världens tre ledande hygienföretag. Hygienområdet påverkas mindre av konjunkturen och har en stark underliggande tillväxt. SCA räknar med att marknaden för personliga hygienprodukter globalt växer med 5 7 procent. SCAs ambition är att växa minst i linje med marknaden, säger Jan Johansson. görs dock även i strategin för hygienområdet. Här, liksom i övriga delar av SCA, ges den europeiska marknaden ökat utrymme. Europa står för totalt 80 procent av koncernens försäljning och 85 procent av rörelseresultatet. Med undantag för inkontinensskydd avvaktar SCA de närmaste åren med att expandera på marknader där man inte redan har en stark marknadsposition. En mer koncentrerad geografisk tillväxt bidrar också till att stärka kassaflödet, säger Jan Johansson. I klartext innebär det att SCA satsar på Östeuropa/Ryssland, Latinamerika, Mellanöstern, Malaysia och Thailand medan man avvaktar på övriga nya marknader. SCA koncentrerar också varumärkesportföljen för mjukpappersprodukter i Europa. Successivt ska varumärkena bli färre och portföljen klarare och enklare för den europeiska marknaden. Renodlingen som nu sker är en följd av SCAs europeiska mjukpappersförvärv Målet är att på sikt skapa paneuropeiska varumärken för SCAs mjukpappersprodukter. Förändringen innebär också att SCAs mjukpappersprodukter i Europa kommer att renodlas i två olika varumärkeskategorier. Den ena kategorin är riktad mot personlig hygien som toalettpapper. Den andra är inriktad mot föremålshygien, bland annat hushållspapper. i lågkonjunkturen: Större vikt läggs på kassaflödet. Målsättningen är att förbättra kassaflödet med ett par miljarder kronor de närmaste två åren. Höjd kapitaleffektivitet. Konsolidering inom förpackningsverksamheten. Fortsatta satsningar på innovationer inom hygien. Mer koncentrerad geografisk tillväxt på nya marknader. Ökat fokus på den europeiska marknaden. målet att inom tre till fyra år ha en avkastning på sysselsatt kapital på 13 procent. En förutsättning för att kunna nå den avkastningen inom tidsperioden är att konjunkturen återhämtar sig mot slutet av SCA har också ett nytt miljömål som innebär att SCA ska minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och från inköpt el och värme i relation till produktions-nivån med 20 procent till år 2020 med år 2005 som referensår. SCAs nya miljömål är specifikt, mätbart, tidsatt och har en tydlig referens till EU:s klimatambitioner vad gäller utsläppsmålen, säger Patrik Isaksson, miljöchef på SCA.

30

31 Villa Merlos FRÅN HYLLOR TALAR HISTORIEN ingen vanlig vitmålad bruksherrgård byggd i trä. Idag är Merlo slott i Timrå utanför Sundsvall SCAs eget arkiv, och hyser hyllmeter med allt från styrelseprotokoll till gamla fotografier. Byggnaden ser ut som rena sagoslottet och är uppfört i förnäm avskildhet från träindustrierna i Timrådalen. Byggd på uppdrag av Fredrik Bünsow var byggnaden ursprungligen avsedd som familjens sommarresidens. Arkitekt var Isak Gustaf Clason som också låg bakom bland annat Östermalms saluhall och Nordiska Museet i Stockholm. Fredrik Bünsow var en tyskfödd entreprenör som flyttade till Sverige och blev trävaruhandlare i Sundsvall, då världens största och mest expansiva trävarudistrikt. Han hade näsa för affärer och i slutet av 1800-talet var han Sveriges näst rikaste person efter Alfred Nobel. Bünsow köpte

32 skog och lät flotta timmer, han grundade sågverk, byggde järnväg och bildade Skönviks AB, vilket senare blev en av grundstenarna till vad som idag är SCA. efter Fredrik Bünsows död 1897 såldes villan till Skönviks AB där den fram till 1950-talet användes som tjänstebostad åt företagsledningen. Därefter blev Villa Merlo SCA-koncernens centralarkiv för alla de 300 företag som utgjorde SCAs industriella föregångare. Under Merlos tak finns en industriell skatt samlad, konstaterar arkivchefen Kjell-Åke Hermansson. Sammanlagt handlar det om fem tusen hyllmeter handlingar.

33

34 Lägre vinst och sänkt utdelning. Men också fortsatt god tillväxt inom hygienområdet. Så kan SCAs bokslut för 2008 sammanfattas. Tuffa tider men hygien växer blev ett av de mer dramatiska i näringslivet när en stark konjunktur på kort tid förvandlades till finanskris och fallande efterfrågan. För SCAs del steg nettoomsättningen under året med 4 procent till 110 miljarder. Vinsten före skatt föll samtidigt med 2 miljarder till drygt 6 miljarder efter ett svagare andra halvår. Som en följd av ett svagare resultat och osäkerhet om konjunkturen och de finansiella systemen föreslår SCAs styrelse att utdelningen sänks till 3,50 kronor per aktie från 4,40 kronor. Bilden är dock långt ifrån entydig när man ser på de olika affärsområdena inom SCA. Hygienverksamheten, inräknat Tissue och Personal Care, var relativt sett opåverkad av konjunkturnedgången, med en stabil efterfrågan på de mogna marknaderna och ökande på tillväxtmarknader som Latinamerika och Ryssland. SCA räknar med att den positiva trenden för hygienverksamheten som helhet kan hålla i sig under Mjukpapper ökade omsättningen 15 procent och rörelseresultatet med 38 procent under 2008 tack vare förvärv och prishöjningar. Personliga hygienprodukter hade en tillväxt på 6 procent under året. Rörelseresultatet för 2008 blev något lägre (minus 2 procent), vilket berodde på högre råvarukostnader och teknikomläggningen inom barnblöjor. svårare har det varit för SCAs förpackningsverksamhet. Omsättningen gick ned marginellt (minus 1 procent) till 33 miljarder medan resultatet dök med 44 procent till knappt 1,5 miljarder. Högre råvaru-, energi- och transportkostnader tillsammans med SCAs produktionsminskningar inom linerverksamheten påverkade resultatet negativt. I synnerhet det fjärde kvartalet var svagt med en omsättningsminskning på 9 procent. Det finns en risk för fortsatt försvagning av förpackningsverksamhetens resultat 2009 om den negativa efterfrågebalansen består. Även skogsindustriprodukterna påverkades av den försvagade konjunkturen. Omsättningen föll med 5 procent (justerat för att transportverksamheten från och med 2008 redovisas som en övrig intäkt) och resultatet föll med 23 procent jämfört med Sågade trävaror hade en betydande resultatnedgång till följd av lägre försäljningspriser och högre kostnader för virke.

35 Our vision is to be considered as the Supplier of Choice, by growing and differentiating SCA Containerboard products and services to offer our Customers increasing value B eing the Supplier of Choice carries with it great responsibilities. We see these in terms of three basic pillars: Security of Supply With us as your partner our Customers can feel secure in the knowledge that their containerboard supplies will arrive on time and in excellent condition, keeping their own production and customer delivery on schedule. Validation of the Offer For the smooth functioning of their businesses, our Customers count on reliable supplies, consistent quality, expert technical assistance, updated market information and punctual administrative services. Assuring this is SCA Containerboard Customer Service, a wide range of essential customer services. Effective Communication Communication is the basis to effi ciently work together. Through continuous dialogue with our Customers, our people and experts develop a full understanding of the latest requirements and industry developments. scacontainerboard.com

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Ett pressmaterial från Pfizer 2008 Kontaktperson: Cecilia Björkman, PR-ansvarig, Pfizer AB. Tel: 08-550 522 96. Mobil: 0768-89 22 96. E-mail:

Läs mer

Knipkulor för bäckenbottenträning

Knipkulor för bäckenbottenträning Knipkulor för bäckenbottenträning Guide till en starkare bäckenbottenmuskulatur Vielle VAGITRIM knipkulor är kliniskt utformade för att stärka bäckenbottenmuskulaturen och därigenom hjälpa till att kontrollera

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa Beställ behandlingsstödet Ett friare liv Svansben Bä me Blygdben Kvinnlig bäckenbotten i vila Manlig bäckenbotten i vila Ändtarm Bäckenbotten Slida Urinrör ETT FRIARE LIV Namn.

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni Konsten att tvätta och vårda sina händer Hygien och funktion i perfekt harmoni I harmoni med dina hygienbehov Rena och torra händer är säkra händer Handhygien är viktigt för att du skall hålla dig frisk.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Ett pressmaterial från Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB Tel: 08-550 529 75. Mobil: 0768-89 29 75. E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Vi är Nordens största mjukpappersleverantör

Vi är Nordens största mjukpappersleverantör Välkommen Vi är Nordens största mjukpappersleverantör Omsättning 1 MRD Euro Mjukpapperskapacitet 610 000 ton Antal anställda cirka 2800 11 fabriker varav tre i Sverige, Pauliström, Nyboholm och Mariestad

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

För att identifiera urinläckage fråga

För att identifiera urinläckage fråga 2013-05-16 MAS KC 3 2013-05-16 MAS KC 4 För att identifiera urinläckage fråga Om personen läcker urin vid urinträngning Om personen hinner fram till toaletten Om personen har färre än 4 eller fler än 8

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD

08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD OMX-terminen 10-min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tor 9 april 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD 1690 Det hände mycket igår. OMX nådde målkursen 1690.

Läs mer

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen.

Företag D är ett globalt läkemedelsföretag och är ett av världens största företag inom branschen. Enactverktyg: Vad är ett företag värt? Denna övning är en värderings- och diskussionsövning som kan användas med grupper för att diskutera olika sätt att se på riskbedömning och värdering av företag. Den

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

UroGynekologiskt Centrum

UroGynekologiskt Centrum Uro Gynekologiskt Centrum Samlat omhändertagande av kvinnor med urininkontinens Kvinnor med urininkontinens är en stor patientgrupp som handläggs på flera olika nivåer inom öppen och sluten vård. vid Universitetssjukhuset

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Maria Engvall. Planera din resa PÅ NÄTET

Maria Engvall. Planera din resa PÅ NÄTET Maria Engvall Planera din resa PÅ NÄTET Del 3 RESMÅLET 6. Information om resmålet... 46 7. Dokumentera resan... 55 8. Ansvarsfullt resande... 61 7. DOKUMENTERA RESAN Det bästa med att resa är att komma

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer