VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK"

Transkript

1 VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1

2 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet spelades in 2001 och 2004 Beställes från Hamark Produktion Lantmätaregatan Helsingborg tel , e-post: 2

3 FÖRORD Vem bryr sig!? är ett etikmaterial för barn i åldern 9-14 år som är tänkt att användas i skolan men också i föreningar och liknande. Pedagoger i olika sammanhang, föräldrar och alla andra som har med barn att göra kan också ha glädje av materialet. Åldrarna 9-14 år kallas ibland för de bortglömda åren. Småbarnstiden är förbi och tonårstiden ligger framför. Kanske kan det lätt bli så att man tar för givet att barnen klarar sin tillvaro själv. Men mycket händer, inom barnet och runt omkring, som kan vara svårt för barnet att förstå eller hantera. Familjebilden är inte alltid densamme, kompisarna utvecklas åt olika håll och ens egna värderingar sätts i gungning. Barnen får veta och höra om väldigt mycket och får själva ofta göra val. Var går gränserna för vad de vill och vad de ska bestämma över? Får barnen ta mer ansvar än de kanske är mogna för? I våra etikmaterial tar vi upp många situationer som barnen kan känna igen sig i. Materialet består av en DVD med 25 scener och arbetsmaterial. På DVD:n finns scener inspelade som skall sätta igång samtal och diskussioner. Scenerna är hämtade ur barnens vardag. Filmen består av ett antal korta scener löst sammanfogade under olika teman. Naturligtvis kan man använda scenerna under andra tema eller helt fristående. En scen som vi har placerat under Vänskap kanske du tycker passar bättre under Vuxen. Kanske ser Du som användare andra saker i en scen som du vill lyfta fram. Känn frihet. Vi vet av erfarenhet att det ofta är lättare att se en scen på film där några andra handlar och agerar på ett visst sätt och diskutera det de gör än att ta upp konkreta händelser som skett på plats. Dels kan det vara lättare att hantera situationer som redan har uppkommit, dels kan det ge en beredskap innan svåra situationer uppkommer. Vi tror att det är viktigt att ge barn en möjlighet att fundera och samtala kring händelser som väcker funderingar kring etiska frågor. Ofta har barnen klart för sig hur de vill att de själva och andra ska vara, men när en händelse inträffar kan det vara nog så svårt att agera på ett bra sätt. Har man funderat och fått möjlighet att samtala kring detta i förväg är det också lättare att handla på ett sådant sätt att man inte gör varandra illa. I vårt arbetsmaterial finns förslag på enkla övningar och frågor som Du som använder materialet kan utgå ifrån i Ditt sammanhang. Det är viktigt att framhålla att det oftast inte finns några rätta svar men att det finns sätt att vara som är bättre och sämre för vår omgivning. För att alla ska komma till sin rätt och våga säga vad de egentligen tycker är den mindre gruppen att föredra. Vi tror och vet att materialet också passar utmärkt i många vuxensammanhang. Varför inte ta några scener på nästa föräldramöte dels för att informera föräldrarna om vad ni arbetar med i er klass eller er grupp, dels för att få igång samtal och diskussioner med de vuxna. 3

4 Vi hoppas att Du som håller materialet i Din hand ska känna glädje och frihet att använda det som det passar Dig och Ditt sammanhang bäst. Vi är tacksamma för synpunkter och idéer som kan föra materialet vidare. Helsingborg november 2007 Anna Ehde Malmberg och Rolf Hamark 4

5 ARBETSUPPGIFTER TILL DVD-SCENERNA 1. VEM ÄR JAG? Scenerna under avdelning ett vill få barnen att fundera djupare över vem de själva är, vad de står för, om de vågar vara den de känner sig vara, om det är svårt att veta vem man är, hur ska man veta det, hur ska man fungera i gruppen som en unik individ. Innan ni ser några scener kan ni börja fundera över temat med hjälp av följande: * Klipp ut bilder ur tidningar som visar upp olika typer av människor, gärna ett mycket brett spektra; skönhetsdrottningar, muskelknuttar, kostymklädda karlar, idrottsstjärnor, tv-idoler, vanligt folk, hemlösa, tjocka, smala, fula, vackra, osv. Låt barnen välja ut en eller två bilder på sådana som de tycker att de skulle vilja vara och sedan en eller två bilder av sådana de inte vill vara eller bli. Samtala över varför de valt de bilder de valt. Hur blir man sådana som de valt ut? Hur undviker man att bli det man inte vill bli? * Be barnen skissa på 5 saker de är bra på och be dem sedan nämna en eller två inför gruppen. Behöver de hjälpa varandra för att komma på saker? Börja gärna själv och se till att det inte handlar om skolämnen. * Väva nät (kan bytas ut mot att kasta en liten mjuk boll). Alla sitter i en ring och den som leder samtalen har ett garnnystan alternativt en boll i handen. Hon/han säger något positivt och något negativt om sig själv och kastar sedan nystanet/bollen till någon annan i gruppen. På samma sätt skall den personen säga något om sig själv för att sedan kasta nystanet/bollen vidare. När alla har fått nystanet/bollen, vänder man på det och kastar tillbaks nystanet/bollen samtidigt som man försöker återge vad personen före har sagt. Börja gärna med en tyst minut så att alla får tänka lite innan man börjar samtala. Därefter samtalar man om huruvida det är svårt eller lätt att säga positiva och negativa saker om sig själv. * Man kan också be dem skriva ner fortsättningen på följande påstående: Det bästa med att vara tjej/kille är... Det jobbigaste med att vara tjej/kille är Detta står jag inte ut med hos andra tjejer/killar * Värderingsövning linje. Dra en låtsaslinje genom rummet på golvet och be barnen ställa sig på den punkt på linjen som representerar deras personliga åsikt. Påståendena 5

6 nedan står för ytterkanterna på linjen. De som deltar har rätt att ställa sig var de vill längs med linjen. När de har valt var de vill stå börjar man samtala med den som står nära en om varför man har ställt sig där man står. Jag säger alltid vad jag tycker jag håller inne med vad jag tycker. Jag klär mig alltid som jag vill jag klär mig alltid som alla andra. * Utseende kan man klä sig som man vill, det gäller inte bara det mycket utmanade utan också om man inte vill eller har råd att hänga med i modesvängen. SAMTALSFRÅGOR TILL SCENERNA PÅ DVD:N. SCEN 1 (Tävlingsscenen där Sara kan svaren men inte kommer till tals.) Varför lyssnar man inte på Sara? Vad kunde gruppen ha gjort? Vad kunde Sara ha gjort? Är det hennes sak att se till så att hon hörs? Är det vanligt att vissa inte hörs? Hur kan de som inte vågar höras bli modigare? Hur kan vi göra i vår klass/grupp för att alla skall få komma till tals? Har man rätt att vara tyst? Och blyg? Måste alla höras? SCEN 2 (Scen om skolresan där man förstår att alla inte vågar säga vad de egentligen tycker.) Vågar man säga vad man tänker? Hur ska det vara i klassen/gruppen för att man ska våga säga att man inte vågar sova över borta eller att man inte har råd t ex? Skissa på olika idéer för hur man ska göra för att olika åsikter ska få en chans att komma fram. Låt barnen, var och en själv, göra en lista över saker som är pinsamma att berätta högt i en klass eller grupp. Gör sedan en sammanställning på tavlan eller papper och samtala om varför det är svårt att tala om vissa saker. 6

7 SCEN 3 (Scen där Tim lämnar fram ett jättefint arbete och man anar att han kanske tagit det från Internet.) Tim brukar inte göra så här bra ifrån sig. Vad tror ni har hänt? Varför? Om han har tagit fram sin uppgift från Internet är det fusk? Om han äntligen gjort något bra men ingen tror honom hur känns det? Om han har fått hjälp och på så sätt lärt sig är det fel? Flickornas kommentarer hur känns det om han har gjort arbetet själv? Om han inte har gjort det? SCEN 4 (Scen med en fest, några tjejer vill gå på stan, uppmuntrade av mamman, andra får inte.) Är detta vanligt några vill och får, en del vill inte, andra får inte? Hur kan man lösa det så att alla blir nöjda? Går det utan att såra någon? Vad händer när man är kompisar men utvecklas olika? Är det svårt att stå på sig inför gamla kompisar, inför nya? Vad gör man när föräldrar ger olika regler? Låt barnen fundera över och sedan spela upp olika slut; De går ut ändå vad händer när flickorna som inte fick gå ut kommer hem? De går ut och är lite för unga för att vara ute själva och något händer som de inte riktigt kan klara av. SCEN 5 (Scen där barnen berättar om vart de ska på semester men en vågar inte säga att de inte har råd.) Kan killen som inte ska resa någonstans säga att familjen inte ha råd? Hur kan man berätta om något man är glad för utan att skryta? Tycker ni att man i skolan efter sommarlovet ska få berätta var man varit eller gjort. Kan man göra så att det blir bra för alla oavsett vad man har gjort? Vad är skillnaden mellan att vara mallig eller glad, stolt eller högmodig? Kan man glädjas med andra när man själv inte får t ex resa bort eller nya kläder eller liknande? 7

8 SCEN 6 (Scen där en flicka pratar om hur viktigt det är att sola i solarium.) Är utseendet viktigt? Om ja, varför, om nej, varför inte? Är det bra för unga människor att sola i solarium, använda smink, banta? Be eleverna plocka fram fakta ur tidningar, från Internet och andra ställen och ta fram både för- och nackdelar. Blir man retad om man är blek, tjock, inte målar sig, o dyl.? Samtalen här kommer ofta att handla just om smink och bantning men vad har killarna som motsvarar? Att vara stark, duktig i idrott, frisyrer? SCEN 7 (Scen där en flicka står framför en spegel och pillar men ser inte skylten på spegeln om hur värdefull hon är.) Är det viktigt att våga tro att man är bra som man är? Hur kan vi hjälpa varandra till att vara glada för oss själva och få/ha ett bra självförtroende? 8

9 2. KOMPISAR Scenerna under avdelning två vill få barnen att fundera över sitt förhållande till kompisar och vad de tänker kring detta. Är det viktigt med kompisar, hur blir man och är en kompis, är det accepterat att byta kompisar, kan man få växa ifrån varandra, är det svårt eller kanske i sin ordning att vara utan kompisar? Innan ni ser scenerna kan ni fundera tillsammans genom att göra något av nedanstående. * Gör Heta stolen. Ställ stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående i taget (se förslag nedan). De som håller med skall stå upp, de andra sitter kvar. Man sitter också kvar om man inte vill ta ställning. Ledaren ger några i gruppen tillfälle att motivera varför de står upp respektive sitter kvar. Börja med lite lätta påstående som senare fördjupas. Hitta gärna på egna påstående. Här kommer några förslag: Alla behöver vänner. De flesta vill tillhöra ett gäng. Det är lättare att vara kompis med en kille än en tjej. Killar ställer upp för varandra mer än vad tjejer gör. Man kan bli vän med sin värsta fiende. Det är skönt för många att ha någon att tycka illa om. Man kan vara kompis med sin syster/bror. Snygga personer får lättare vänner. * Hur ska en bra kompis vara? Låt barnen intervjua eller prata med varandra två och två och få fram tre saker som utmärker en bra kompis. Sammanställ dessa på ett papper så att alla ser dem. Finns det någon som har alla egenskaperna? * Ni kan också göra en värderingsövning fyra hörn. Det innebär att den som leder gruppen gör ett påstående. Tre hörn i rummet står för tre olika påståenden. Det fjärde är öppet. De som är med skall välja vilket hörn de vill stå i och ställa sig där. När man står där pratar man med den som står intill om varför man ställt sig där. Om man vill kan man sedan berätta för dem som står i de andra hörnen vilka motiv man har till att stå i det hörnet man valt. Vad uppskattar Du mest hos en vän? 1. Man kan prata om allt. 2 Man har roligt ihop. 3. Samma intresse. 4 Eget förslag. 9

10 Det värsta som kan hända i en kompisrelation är 1. Skitsnack bakom ryggen. 2. Att bli sviken, övergiven, bortvald. 3. Att bli kritiserad. 4. Eget förslag Hitta på flera fyrahörnövningar om de ovan fungerar bra. SAMTALSFRÅGOR TILL SCENERNA PÅ DVD:N. SCEN 8 (Scen där man ser en flicka dela ut inbjudan till party men inte till alla och man ser de olika reaktionerna.) Är detta OK? Hur ska man göra när man ska ha party och vill bjuda några men inte alla? Kan skolan/gruppen ha regler? Måste man bjuda alla? Hur känns det att inte bli bjuden? Kan man säga/visa något? Om man väntar sig att bli bjuden men inte blir det, kan man visa det? När man var liten var det ofta ett hot eller ett sätt att få vänner om vi leker kan du få vara med på mitt kalas? Varför är det så viktigt att bli bjuden? Bryr sig killar lika mycket som tjejer? SCEN 9 (Scen där Kalle har bråttom ut men välter sin väska och hans kompis stannar för att hjälpa honom.) Ser de andra i klassen Kalle? Kanske brukar han tappa saker ska man hjälpa honom om det händer ofta? Spela gärna upp andra slut som rollspel: ingen hjälper Kalle och han kommer för sent ut för att vara med i laget. Kalle kräver hjälp för att han är slarvig och brukar tjata för att få fram sin vilja. Kalle har ett handikapp som gör att han ofta behöver hjälp orkar klassen hjälpa många gånger? SCEN 10 (Scen där Lisa kommer och är glad för sin kanin men Stina pratar elakt om kaniner.) Kan man dela varandras glädje utan att var avundsjuk? 10

11 Hur känns det för Lisa när Stina börjar med sitt prat? Varför gör Stina det? Hur kan man vara en bra kompis när sådant här händer? Om alla vill vara vän med Stina vågar man hjälpa kompisen då? SCEN 11 (Scen där Kalle gör ett kanonmål men Pelle tar äran ifrån honom.) Är det svårt att erkänna att andra är duktiga? I en lagsport kan man ändå berömma enskilda insatser? Varför är det så svårt för den ena killen att få höra hur målgöraren får beröm? SCEN 12 (Scen där någon slängt ett papper på golvet och läraren säger åt en annan elev att ta upp det.) Ska man behöva ta upp det andra slängt? Varför? Varför inte? Har jag/vi gemensamt ansvar för det som vi har och gör tillsammans, t ex klassrummet och uteleksaker? Gör läraren rätt som tvingar Hanna att ta upp pappret? Spela upp olika fortsättningar. Vad händer om Hanna fortsätter att vägra? Om någon sett vem som har slängt pappret kan den personen säga det högt? 11

12 3. MOBBNING Avdelning tre vill få barnen att se och fundera över mobbning. Mobbning är inte bara när man slår varandra eller säger elaka saker. Det kan vara mycket mer svårupptäckt än så. Vi vill att de ska lära sig att fundera över vad mobbning är och hur man kan hindra det. Börja med att se alla scener som hör ihop med mobbning. Diskutera sedan övergripande frågor som: Vad betyder ordet mobbning och var kommer det ifrån? Vad är mobbning? Vad är skillnaden mellan mobbning och bråk? Var det mobbning i scenerna som ni såg? Vad saknades? Gör egna scener. Hur ska man hindra mobbning? Vad gör du/kan du göra om du ser en sån situation som visas på DVD:n. Om det känns lättare så sitt gärna i mindre grupper. * Man kan göra det som en intervju för en tidning låt barnen sitta två och två och ställa frågor till varandra om mobbning. De kan sedan skriva ner svaren och låta det bli en tidning eller en utställning. * Rollspel: Spela gärna upp de olika scenerna när ni sett dem men med andra slut. Vad skulle vem gjort istället? SAMTALSFRÅGOR TILL SCENERNA PÅ DVD:N. SCEN 13 (Scen där två elever väljer lag till brännboll och man ser de olika barnens reaktioner.) Går det till så här? Hur kan man göra istället? Hur gör man när man väljer lag på rasten eller på fritiden? Hur känns det att bli vald först/sist/i mitten? Känner sig alla utanför ibland? 12

13 Alla kan ju inte vara bra på allt är det så hemskt att bli vald sist om man inte är bra på t ex brännboll? Vill ni kalla detta för mobbning? SCEN 14 (Scen där man ser hur en flicka gömmer en annan flickas nycklar bara för att retas.) Vad händer? Varför? Kunde någon ha handlat annorlunda? Hur? Hur känner Helena det? Ska kompisen avslöja sin vän? Varför/varför inte? Det var bara på skoj, är det skäl nog att göra så? Ska man tåla lite skoj? Vill ni kalla detta för mobbning? SCEN 15 (Scen där en flicka är elak mot en annan som fått bra på ett prov.) Är avundsjuka mobbing? Vad kan flickan som blir utsatt göra? Hur kan man förstärka/försvaga kompisens ord? Är det orättvist om en del får hjälp hemma? Är det fusk? SCEN 16 (Scen där en pojkes jacka försvinner och man senare ser en flicka med den.) Stjäls det mycket hos er? Vad är det som försvinner? Om man lånar utan att fråga men sedan lämnar tillbaks är det stöld? Kan skolan göra något t ex att alla får skåp? Mamman har inte råd med en ny jacka vad ska hon/killen göra? Kan man komma hem med nya kläder, skor, saker utan att föräldrarna reagerar? Är det mobbning att stjäla för någon? 13

14 SCEN 17 (Scen där man förstår att en flicka är kär i en annan kille och hennes kompis är elak mot henne för det.) Hur känner Veronica det? Hur fungerar det hos er? Får man vara ifred med sina känslor? Vad kunde de andra göra? Varför säger Emma så som hon gör? Men hallå han är på alla tjejer, vem vill vara ihop med den tönten? Vad tror ni killarna säger? Spela upp killarnas repliker. Spela upp alternativa slut. Är detta mobbning? SCEN 18 (Scen där en lättklädd flicka får elaka kommentarer av några killar.) Får/kan man klä sig hur som helst? Klär man sig olika vid olika situationer t ex när man handlar, går på disco och hälsar på släktingar? Vad händer när man klär sig väldigt sexigt? Förstår man vilka signaler det kan ge? Varför säger killarna som de gör? Hur känner flickan sig? Ska man reagera? Hur kunde hon ha svarat? Kunde någon kille sagt något för att hjälpa henne? Är detta mobbning? 14

15 4. SNACKET Avdelning fyra vill få barnen att fundera över om språket har någon betydelse för hur vi är mot varandra och hur det känns. Många människor vill hävda att vårt sätt att säga elaka saker till varandra ligger till grund för mycket av det onda som sker mellan människor. Det är en mycket bra start att låta eleverna skriva ner alla ord som man kan kalla varandra för på en lång lista. (Kanske ska du som ledare fundera över om du vill ha med alla nya sammansatta ord som bildas, listan kan bli mycket lång.) Skriv upp orden på tavlan. Gå igenom listan och prata om vad orden egentligen betyder. Ett i taget. Låt det ta tid, det är mycket viktigt att få fram att varje ord faktiskt har en speciell betydelse. Spelar det stor roll vad vi säger till varandra? Varför kallar man varandra för fula saker? Vad kan man göra när man blir kallad för något man inte gillar, det gäller inte bara fula ord utan kanske ett smeknamn man vill bli av med eller något annat? * Gör värderingsövning linje, se avdelning 1. Jag pratar aldrig skit Jag är alltid med och för viktiga rykten vidare. Vad är skillnaden på skitsnack och prata om? Var går gränsen? Vem bestämmer gränsen? Vad händer om man sprider ut ett dåligt rykte om någon, går det att ta tillbaka? SAMTALSFRÅGOR TILL SCENERNA PÅ DVD:N. SCEN 19 (Scen där en kille stör klassen genom att högljutt ropa på läraren.) Vad kan lärare/ledare/föräldrar göra när vissa barn alltid hörs mer än andra? Spelar det någon roll vad killen ropar? Kan man dominera i en grupp/klass genom att man kan snacka, både på ett bra och dåligt sätt? Hur kan kamraterna visa vad de tycker på ett positivt sätt, på ett negativt sätt? Hur får man killen att inse att han stör? 15

16 SCEN 20 (Scen där en flicka svär precis som hennes mamma och får skäll av läraren för det.) Säger vårt språk något om vem vi är, hurdana vi är? Dömer man folk efter hur de pratar, vilka ord de använder? Spelar det någon roll om vi svär mycket, eller kan använda fina ord? Om man pratar på ett visst sätt hemma och ett annat i skolan kan lärare/föräldrar förstå när man blandar språken? Kan man ha regler för skolan som inte gäller hemma eller ska alla vara överens både hemma och i skolan? SCEN 21 (Scen från en öppenhjärtlig familj där läraren inte klarar av att killen är så ärlig.) Om man är van vid att säga som det är, vara ärlig och inte vill ljuga eller använda vita lögner, kan man det? Ska man alltid säga som det är, vad man tycker om någons nya kläder eller frisyr eller annat när man vet att den som man talar med blir sårad? Hur hanterar man en sådan situation? SCEN 22 (Scen från fotbollsmatch där en pappa skriker mycket fula saker till spelarna.) Hur känns det att bli kallad för fula saker? Kan man göra något åt det? Själv, skolan, hemma? Vilka regler skulle kunna gälla också för åskådare och vuxna vid olika tävlingar? Blir man bättre om åskådarna står och ropar olika saker till dem som tävlar? 16

17 5. VUXNA Avdelning fem vill få barnen att fundera över hur de vill att vuxna skall vara, och hur de själva vill vara som vuxna. Vi vill också att de skall fundera över deras förhållande till vuxna, vad som är bra och vad som är dåligt. Innan ni ser scenerna kan ni börja med några av följande övningar: * Om du var mamma/pappa skriv ner 5 saker som säger något om hur du skulle vilja vara. * Skriv ner vad du skulle vara orolig för om du var mamma/pappa. Samtala tillsammans om vad ni skrivit ner. * Gör dramaövningar, rollspel enligt situationerna nedan där barnen funderar över hur det är att vara vuxen, hur en bra vuxen skall vara. I. Lisa/Kalle har varit på stan med några kompisar. När hon/han kommer hem är det två timmar senare än den tiden som var bestämd hemma. Spela upp vad som händer. II. Mamma kommer hem sent ifrån jobbet. På vägen hem har hon handlat mat och släpar in fyra fulla kassar. Pappa och dottern/sonen sitter i soffan och ser på TV. Huset är i fullständigt kaos. Vad händer? Hur löser ni situationen? Spela upp lösningen! III. Det är fredag kväll och farmor bjuder på middag. Just ikväll är det skoldisco som alla skall gå på. Det blir extra kul eftersom det är det sista innan lovet. Karin och hennes kompisar har snackat jättelänge om detta disco och sett fram emot det. Och så bjuder Karins farmor på middag. Hur löser Karin denna situation? Vad säger hennes föräldrar? Vad säger farmor? Spela upp. IV. Stina/Erik vill så gärna ha en mycket speciell CD. Alla kompisarna har redan köpt den. Stina/Erik får delar av barnbidraget som månadspeng men det är slut, allt är använt. Hur löser de situationen? Vad säger föräldrarna? Hur kommer man överens? Spela upp. SAMTALSFRÅGOR TILL SCENERNA PÅ DVD:N. SCEN 23 (Scen med dokumentära frågor till barnen om hur en bra vuxen skall vara.) Hur tycker du en bra vuxen skall vara? Vad betyder ordet snäll för dig, ge konkreta exempel. Vad betyder ordet omtänksam för dig, ge konkreta exempel. 17

18 SCEN 24 (Scen där en mamma skämmer bort lillebror men ser inte storasystern.) Hur ska föräldrar behandla sina barn när man är flera syskon? Kan man vara lika rättvis mot alla? Vad är rättvisa att alla får lika mycket oavsett ålder? Vad tror du ligger bakom scenen? Kanske har storasyster fått mycket innan? Vad ska storasyster göra om det är vanligt att det blir så här? Kan lillebror göra något? Vad skulle mamman göra? Hur känns det när föräldrar favoriserar? SCEN 25 (Scen där en pojke får åthutning av en äldre man men har fått andra regler av sin mamma.) Om man vill vara lydig och artig men vuxna säger emot varandra och ger olika regler vad gör man? Om det är mamma och pappa som tycker olika? Den nya mamman/ pappan kontra ens biologiska? Kan man ha äldre människor som kompisar? Vad är bra/dåligt med det? Har ni några äldre kompisar? Vad är det roliga/viktiga med mormor, morfar, farmor, farfar och kanske ännu äldre vuxna? Tror äldre ofta att barn är busiga och vill göra fel saker? Om ja, varför? Kan man ändra på vuxnas bilder av barn? Scenerna 2, 4, 8, 11 och alla under avdelning fyra är också bra scener att se på när man samtalar om förhållandet vuxna/barn. 18

19 TACK Alla ni som på olika sätt bidragit till Vem bryr sig!? : Barnen i klass 5-6 G1, Bärbyskolan, Säve, med lärare Carina Häljestig. Barnen i Klass 7 på Kubikskolan, Helsingborg, med lärare Ingela Dalesjö. Lisbeth Annerfeldt Anita Danell Jacobina Jonsgården Eva-Christina Jönsson Ingrid Malmberg Carin Wredström Monica Simonsson Bengtsson Karin Tideman Helena Malmberg, Maja Myrberg (som även kom med namnförslaget) och Elisabeth Andersson och alla andra barn som tyckt och tänkt och sagt till under hela produktionsgången. 19

VEM BRYR SIG!? 2 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 2 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 2 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge Lärarhandledning Svarta kängor med gul söm Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge 1 Den här lärarhandledningen är gjord av Christina Strömwall, Emelie Olofsson, Karin-Karuchka Kristiansen, Magdalena Harrtoft

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Boktips år 3-5 Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former. Om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap.

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Frågor och svar. En dum dag sidan 1

Frågor och svar. En dum dag sidan 1 En dum dag sidan 1 Frågor och svar Kapitel 1 1. Hur känner sig flickan när hon vaknar? Hon känner sig jättearg. 2. Rita en bild på hur flickan ser ut och känner sig när hon är arg. Måla med starka färger!

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om kompisarna Alex, Elsa och Max. De kallar sig för Vilda gänget. Svarta Damen är Alex granne och Vilda gänget tycker att hon är

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07

VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07 VAD SKULLE DU GÖRA OM DU SKULLE DÖ? Projektbeskrivning 2003-10-07 Mattias Sandström Öregrundsgatan 11/004 11559 Stockholm mattias@beauty.se 073-9344500 Vad skulle du göra om du skulle dö? Det är frågan

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Programmanus AV-nummer: 31404/tv 1 Ord och uttryck i manuset som är markerade med asterisk* förklaras i gloslistan som finns i ett separat dokument. 1. /Miljö: Ett Stockholmcafé.

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön oktober 2001 Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Resultatredovisning för Test Testsson

Resultatredovisning för Test Testsson Normjämförelse Jämförelsegrupp: Pojkar - årskurs 4 Totalpoäng 10 Råpoäng Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stanine 1 är ett mycket undergenomsnittligt värde som 4,0 % av jämförelsegruppen har. Redovisning av delskalor

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Filip och båten. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken.

Filip och båten. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken. Filip och båten Introducera boken Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken. Visa en detalj av pärmbilden på OH eller smartboard.

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer