Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu"

Transkript

1 På denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i DDSS. Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn i gångna tider, Översättningen från Latin/grekiska till svenska är huvudsakligen hämtad från Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi, I de fall annan litteratur använts, anges det vid respektive post. Det bör understrykas att någon direkt översättning från äldre tiders sjukdomsnamn till modern svenska inte kan ges. Detta beror dels på dialektala skillnader, dels på att sättet att diagnosticera sjukdomar förändrats, dels på att den språkliga betydelsen av sjukdomsnamn kan ha förändrats under de mer än två århundraden som materialet spänner över. Alla sammansatta latinska diagnoser i DDSS återfinns inte här. Sök på enstaka ord antingen genom sorteringsfunktionen eller med hjälp av Ctrl+F. Böjningsformerna kan också variera. Det går att sortera namnen både utifrån äldre svensk och utländsk benämning. DDSS tackar Medicine och Filosofie Doktor Bodil E. B. Persson samt Filosofie Doktor och professor i Latin, Arne Jönsson, för värdefulla kommentarer. Benämning på svenska i DDSS Modern benämning på svenska Latinsk/grekisk benämning i DDSS Betydelse/alternativ benämning/förklaring förlossningskomplikationer partus difficilis lupus sår gasbildning benmärgsinflammation ulcus meteorism osteomylelitis cancer aliorum organorum svår förlossning (egentlig betydelse: varg) frätande sår eller kronisk hudturberkulos cancer i andra organ delirium delirium förvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro vid feber, förgiftningar och sinnessjukdomar hjärtdegeneration degeneratio cordis insufficientia valvulae läckage i mitralisklaffen mitralis hudförhårdnad hos sclerema neonatorum hudförhårdnad hos nyfödda nyfödda blodöverfyllnad congestio blodsvall abdominalis som hör till buken avsaknad av huvud acephalia medfödd avsaknad av huvud alii morbi organorum andra sjukdomar i andningsorganen respirationis alii morbi congeniti andra medfödda sjukdomar alii morbi systematis andra sjukdomar i nervsystemet nervosi ambo båda hjärtklaffsfel hjärnblödning amyotrofisk lateralskleros (försvenskad latin i källan) anticus aorta aortic valvular disease (engelska) apoplexia cerebri arcus aortae arteria carotis arteria coronaria arthritica arthritis deformans ryggmärgslidande med fortskridande muskelförtvining och förlamningar (numera benämnd ALS) (Lindskog) främre stora kroppspulsådern fel i aortaklaffen aortabågen stora halsartären kransartär som hör till lederna deformerande ledgångsinflammation (svensk författningssamling 1891) Källa: - Hjälpmedel sida 1

2 ataxie locomotrice ryggmärgslidande (Nordisk familjebok, 1876, se detta ord) atresia medfödd eller förvärvad fullständig slutning av en kanal eller en mynning. axilla axelhålan baseos cranii som hör till skallbasen basilar hörande till basen slemsäcksinflammation bursitis inflammation i bursa cancroid godartad hudkräfta carcinom kräftsvulst cardialgia smärta i magmunnen causa ignota okänd orsak cerebrospinalis som hör till hjärna och ryggmärg cervix uteri livmoderhals colli på halsen colli femoris (collum på lårbenshalsen femoris) columna vertebralis ryggraden splitterfraktur fractura comminuta (commminutim=i små stycken) congenitus medfödd contraction sammandragning cordis som hör till hjärtat cruralis i knä (lår) crus ben cutaneus som hör till huden dilatation utvidgning av organ ductus hepaticus levergång, gallgång dys- smärtsamt, försvårat dyscrasi en hela kroppen genomsyrande sjukdom; exempelvis tuberkulos, cancer eller syfilis blåsmask echinococcus blåsmask effusion utgjutning av blod eller annan vätska (SAOB) endo inom esofagus matstrupen exsudatio inflammatorisk utsvettning av vätska och celler från blodbanorna faucium i svalget femoralis som hör till lårbenet fibrinosus trådig fibrom ren bindvävssvulst foudroyant om hastiga, ofta svårartat förlöpande sjukdomsfall magkatarr gastritis inflammation i magsäckens slemhinna genu knä granulom läkköttssvulst gravis svår, allvarlig hepaticus som hör till lever humerus överarmsbenpipa idiopatisk självständig sjukdomsföreteelse som inte har sin orsak i annat lidande infantis som hör till barnaåldern intern inre intestinum crassum grovtarmen ischias ischias (från ischialgi, höftsmärta) Smärtan utstrålar från ryggen ner på baksidan Källa: - Hjälpmedel sida 2

3 av benet laceratio sönderslitning latum uteri de breda livmodersbanden ligament bindvävsförstärkning, -förbindelse lingua tunga lobulär betecknar del av organ luxatio urledvrickning malignus elakartad maxilla superior övre käkbenet medius den i mitten blödning melaena svartfärgat blod ur mun och ändtarm efter blödning i magsäck och tarm tumör melano - sarcoma svarta eller bruna elakartade svulster mesentericus som hör till tarmkäxet migrans vandrande mitralisklaff hjärtklaff Basedows sjukdom morbus basedowi hyper- eller dysfunktion hos sköldkörteln. Se även struma morbus lakun Tveksam betydelse. Kan vara bristsjukdom, men ordet står även för håligheter, vilka kan finnas i hjärnan eller i benvävnaden myom godartad tumör obliterans utplånande glottisödem oedema glottidis svullnad kring struplocket omenti som hör till bukhinnenätet oris som hör till munnen ovarium äggstock pancreas bukspottskörteln para- bredvid, ej normal, motsatt parkinssons sjukdom paralysis agitans pars petrosa tinningsbenspyramiden pectoris som hör till bröstet pedis som hör till foten pelvis som hör till höften pemphigus sjukdomstillstånd med blåsor på hud och slemhinnor peri- runt om, i tät anslutning till perichondritis inflammation i broskhinna periostitis inflammation i benhinna perniciosus farlig, elakartad phlebitis veninflammation phlegmasia alba dolens inflammation i underhuden på låren koldammslunga pneumonoconiosis kronisk induration i lungorna orsakad av inandade stoftpartiklar polio poliomyelit anterior acuta akut pyomyelit i ryggmärgens främre horn, akut barnförlamning post partum efter förlossning processus transversus ryggkotornas tvärutskott puerperalis som hör till barnsängstiden purulent varig pyelos bäcken pylori som hör till magporten pyo- prefix i betydelsen var rectum ändtarmen regionis abdominalis som hör till området kring buken renalis som hör till njuren salivatio spottutsöndring tumör sarcoma elakartad bindvävssvulst Källa: - Hjälpmedel sida 3

4 tumör sarcoma medullare elakartad cellrik bindvävssvulst, mjuk som hjärnmärg schädelbruch (tyska) skallfraktur glottisspasm spasmus glottidis kramp i stämbanden spinalis som hör till ryggraden förgiftning stercoralintoxication förgiftning av tarminnehåll sub dio under bar himmel submaxillaris under käkbenet suppuratio varbildning suspendium hängning hjärtförlamning synkope svimning, djup vanmakt, plötslig död genom hjärtförlamning tertialis tredje stadiet (ofta av syfilis) thorax bröstkorgen tibia skenbenet trauma skada, sår, våldsåverkan tumores alii övriga tumörer ulcerosus sårig urethra urinröret urethralis som hör till urinröret valvula tricuspidalis trikuspidalklaffen vertebra ryggkota vesica urinaria urinblåsan vitium organicum medfödda organiska sjukdomar congenitum vomitiv (kräkmedel) Två personer har dött av denna sjukdom under 1700-talets början. En hade haft den i 11 år en annan i fem år. umbilicali som hör till naveln afte aphthae inflammation i munslemhinnan med vita fläckar eller sår arthrosis ledförslitning encephalotomia foetus operativt förstörande av fostrets hjärna för att möjliggöra förlossning alkoholförgiftning förgiftning ebrietas akut alkoholförgiftning allmän förtvining förtvining atrophia universalis andnöd astma asthma andtäppa astma asthma arkebuserad avrättad genom skjutning arsenikförgiftning förgiftning intoxicatio ex arsenico asiatisk kolera kolera cholera asiatica Se epidemisk kolera augustifeber malaria avig börd förlossningskomplikationer avtyning förtvining phtisis Ofta beroende av tuberkulos men kan även vara beroende av cancer barnemasel utslag barnförlamning polio poliomyelitis inflammation i ryggmärgens grå substans barnkolera mag- och cholera infantum tarminflammation barnkoppor smittkoppor barnkvävning Ordet används som övergripande term vid normering av alla de fall där ett barn ansågs ha oavsiktligen kvävts till döds av föräldrar eller andra vårdare under sömnen. Dessa dödsfall kan även vara fall av plötslig spädbarnsdöd. Se även Temasidorna barselsäng barnsäng Källa: - Hjälpmedel sida 4

5 bataviafeber tropiksjukdom benbrott fraktur fractura benetter benmärgsinflammation (SAOB) benröta benröta caries Idag används benämningen caries oftast om tandcaries bensår bensår ulcus cruris benuppmjukning engelska sjukan rachitis bindsel förstoppning binnikemask masksjukdomar bleksot blodbrist anaemia anemi blessyr skada vulnus blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation appendicitis inflammation i blindtarmens bihang blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation typhlitis bloddissolution blödarsjuka hemophilia blodförgiftning blodförgiftning sepsis förruttnelse blodgång blödning haemorrhagia blodhopning blodpropp coagulatio blodhosta blodupphostning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen blodkräkning blodupphostning hematemesis Kan komma från magen eller tandköttet, se även haemoptysis blodkärlstillstängning blodpropp thrombos blodpink blod i urinen haematuria blodsalivering blodspottning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen blodslag slaganfall apoplexia sanguinea blodslag hjärnblödning haemorrhagia cerebri blodsot diarré dysenteri (egentlig betydele: dålig tarm) Enligt Haartman detsamma som rödsot. blodspottning blodspottning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen blodsprång blödning haemorrhagia blodstockning hyperemi hyperaemi ökad blodhalt, blodöverfyllnad blodstyng smärta blodstörtning blödning haemorrhagia Blodstörtning kan beteckna både blodupphostning, blodspottning och blödningar i samband med förlossning. blodträngning blodöverfyllnad congestio blodsvall blodupplösning blödarsjuka haemophilia blyförgiftning förgiftning blåskatarr blåskatarr catarrhus vesicae urinaria blåskärlsinflammation prostatainflammation prostatitis inflammation i prostatakörteln blåsot cyanos cyanosis venös hyperemi med blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (Kan även beteckna blodsot eller rödsot enligt Lagerkrantz) borttagen lamhet borttrånad utmärglad brand gangrän gangraena frätande sår (Se nekros) brand nekros necrosis lokal cell- och vävnadsdöd (Se gangrän, inflammation) brand inflammation Kan även stå för cell- och vävnadsdöd brandböld bindvävsinflammation phlegmone inflammerad böld Brights njursjukdom njurinflammation morbus brighti Källa: - Hjälpmedel sida 5

6 bristning bristning ruptura bronkit luftrörskatarr bronchitis inflammation i bronkerna bråck bråck hernia utstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla brännsjuka febersjukdom augustifeber, fläckfeber, fältsjuka, gallfeber, hetsig feber, höstfeber, nervfeber, rötfeber. brännskada brännskada combustio brännvinsraseri delirium tremens delirium tremens förvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro osv. på grund av abstinens bröstböld bröstkörtelinflammation jfr bröstinflammation bröstcancer brösttumör cancer mammae bröstfeber lung- och pleuropneumonia lungsäcksinflammation bröstförträngning andnöd asthma Se bröstsot brösthinneinflammation lungsäcksinflammation pleuritis bröstinflammation lunginflammation pneumonia Den äldre vanliga användningen. Idag används bröstinflammation om inflammation i bröstkörteln bröstkatarr luftrörskatarr bröstkramp andnöd asthma Se bröstsjukdom bröstkvav andnöd asthma Se bröstsjukdom bröstsjukdom Kan vara flera sjukdomar med symptom från magen, matstrupen, lungorna, luftrören, hjärtat samt bröstkorgen bröstsot bröstsjukdom bröststyng smärta i brösttrakten. Kan också betyda lungsäcksinflammation bröstvattusot lungödem vätskeansamling mellan lunga och brösthålans inre beklädnad (vatten i lungsäcken) bukhinneinflammation bukhinneinflammation peritonitis bukhinneinflammation efter förlossning bukrev bukhinneinflammation mag- och tarmsjukdom metroperitonitis puerperalis inflammation i livmoder och bukhinna efter förlossning bukvattusot bukvattusot ascites bältros bältros hudutslag orsakade av virus bältslag mag- och tarmsjukdom böld böld abscessus vargöl chock chock svåra hämningar eller förlamningar av hjärt, hjärn- och andningsverksamhet colchimförgiftning förgiftning sotröksförgiftning coloqvintförgiftning kolokvintförgiftning Kolokvint är en örtmedicin med starkt laxerande verkan. Användes också för att späda ut brännvin. Se SAOB, Nordisk familjebok, uppslagsord kolokvint cyankaliumförgiftning förgiftning danssjuka korea chorea benämningen på flera olika sjukdomar med ofrivilliga krampaktiga rörelser som gemensamt symptom. Se temasidorna dementia paralytica demens dementia paralytica syfilitisk sinnessjukdom difeber mjölkstockning difteri difteri diphteria inflammation i slemhinnorna i svalg och strupe med membranösa beläggningar Källa: - Hjälpmedel sida 6

7 dikastning mjölkstockning dragsjuka ergotism mjöldrygeförgiftning. Kallas även Antonius-eld. (Nationalencyklopedin, uppslagsord ergotism) Kan även vara epidemisk hjärnhinneinflammation eller andra krampsjukdomar. Se Temasidorna dragsjuka epidemisk hjärnhinneinflammation Enligt Nordisk familjebok 1880 drabbade denna sjukdom Sverige omkring Den ledde till huvudvärk, kramper och feber. Kallades också kalmarsjuka eller västeråssjuka. Namnet dragsjuka kommer av att kramperna främst drabbade nackmusklerna vilket fick huvudet att dragas bakåt. Kan även vara mjöldrygeförgiftning (ergotism) dragsjuka Då även en till två dagar gamla barn har dött av dragsjuka är det troligt att begreppet, förutom ergotism och epidemisk hjärnhinneinflamamtion, även kan ha innefattat tetanum neonatorum, kramp hos nyfödda (se detta ord) drunkning drunkning submersio durklopp diarré diarrhoea dåning svimning dödfödd dödfödd natus mortuus efterbörd moderkaka, navelsträng och fosterhinnor som kommer ut efter att barnet har fötts. Om efterbörden vid en förlossning inte kommer ut ordentligt kan detta leda till komplikationer. elefantsjukan elefantsjukan elephantiasis hypertrofi i hud och underhud på genitalier och underben som får benen att påminna om elefantfötter, kallas även Älvkarlebysjukan. Enligt Haartman detsamma som spetälska. Enligt Nordisk familjebok är Elephantisis Græcorum (spetälska) och Elephantisis Arabis (elefantsjukan) två olika sjukdomar emfysem emfysem emphysema (uppblåsning) engelska sjukan engelska sjukan rachitis epidemisk kolera kolera cholera epidemica Se asiatisk kolera etter varböld fallandesot epilepsi epilepsia falsk krupp falsk krupp laryngitis pseudomembranacea fetthjärta fetthjärta degeneratio cordis fettdegeneration i hjärtat adiposa fettlever fettlever lever med fettinfiltration eller - degeneration fibrös livmoderpolyp tumör trådig utväxt från livmodern finne finne acne liten furunkel fistel fistel abnorm kanal, förvärvad eller medfödd flen smärta fluss katarr flytning flussfeber luftrörskatarr katarralfeber, se även influensa flussfeber influensa Se även luftrörskatarr flusshosta luftrörskatarr flygande värk reumatism flytböld böld varböld Källa: - Hjälpmedel sida 7

8 fläckfeber fläcktyfus typhus exanthematicus fläckfeber fläcktyfus typhus petechialis fosforförgiftning förgiftning intoxicatio phosphori fosterfördrivning framkallat missfall abortus fransosen syfilis frisel febersjukdom akut febersjukodm med röda utslag frossa malaria Den vanligaste användningen (frossbrytningar förekommer även vid andra febersjukdomar) frossälta febersjukdom jfr älta och frossa frätsår frätskador fulsår rötsår furunkel hårsäcksinflammation furunculus spikböld fylleri alkoholbruk alcholismus fältsjuka Kan vara flera olika sjukdomar som fick stor spridning bland soldater i fält eller till sjöss, exempelvis fläckfeber, rötsot, tyfoidfeber och även skörbjugg. förbening förkalkning föreliggande moderkaka föreliggande moderkaka placenta praevia förgivit sig själv självmord suicidium förlamning förlamning hemiplegia halvsidig förlamning förlamning förlamning paralysis fullständig motorisk förlamning förlamning förlamning paraplegia dubbelsidig förlamning förlossningskramp förlossningskramp eclampsia parturientium förruttnelse gangrän gangraena (frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess förstoppning förstoppning koprostasis förstoppning förstoppning obstruktion förstorad hjärna organförstoring hypertrophia cerebri förstorat hjärta organförstoring cor bovinum förstorat hjärta förstorat hjärta dilatatio cordis spontan utvidgning av hjärtat förtidig nedkomst förtidig nedkomst partus praematurus förträngning förträngning stenosis förträngning striktur strictura förträngning av matstrupen förträngning av matstrupen strictura aesofagi förtvining förtvining atrophia förtvining förtvining tabes förminskning förtvining förtvining tabes dorsalis ryggmärgstvinsot förtvining förtvining tabes mesaraica förtvining hos barn med utbredd lymfkörteltuberkulos galenskap sinnessjukdom insania gallfeber gulsot icterus Kan också vara andra sjukdomar med feber, magplågor och gallkräkningar gallfeber magsjukdom sjukdom med gallkräkningar, magplågor och feber gallsten gallsten cholelithiasis galopperande lungsot tuberkulos phtisis pulmonum florida gastrisk feber gastrisk feber febris gastrica lättare infektioner i magsäcken, alternativt malaria gastrisk flussfeber maginfektion Se gastrisk slemfeber gastrisk slemfeber maginfektion diverse lättare maginfektioner med slemavsöndring gikt gikt arthritis urica ledinflammation gikt reumatism Källa: - Hjälpmedel sida 8

9 grossessfeber havandeskapsförgiftning grovtarmsinflammation grovtarmsinflammation colitis gul lever gulsot icterus gul tvinsot gulsot icterus gula febern tropiksjukdom virussjukdom som angriper levern och smittas genom myggbett gyllenåder hemorrojder varix halsfluss halsfluss angina tonsillaris inflammation i mandlarna harläpp med kluven gom harskår labium leporinum duplex hastig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp hektik tuberkulos hektisk feber tuberkulos febris hectica helsot dödssjukdom het svulst svullnad inflammerad svullnad hetsig feber inflammatorisk feber Kan vara fläckfeber hetsig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp hjärnbråck hjärnbråck encephalocele hjärnfeber hjärninflammation encephalitis hjärnförhårdad vävnadsförhårdnad sclerosis cerebri hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation meningitis hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation meningitis cerebralis hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation pachymeningitis inflammation i hårda hjärnhinnan (pachy = tjock) hjärnsjukdom hjärnsjukdom morbus cerebri hjärnskakning hjärnskakning commotio cerebri hjärnuppmjukning hjärnuppmjukning emollitio cerebri hjärnuppmjukning hjärnuppmjukning ramollitio cerebri hjärnvattusot hjärnödem hydrocephalus överskott på cerebrospinalvätska i hjärnans hålrum hjärtinflammation endokardit endocarditis inflammation i hjärtats innerhinna hjärtklappning hjärtsjukdom hjärtkramp kärlkramp hjärtmuskelinflammation hjärtmuskelinflammation myocarditis hjärtslag hjärtinfarkt apoplexia cordis hjärtsprittning kramptillstånd Se hjärtsprång hjärtsprång kramptillstånd Enligt Lagerkrantz (med hänvisning till främst Rosén von Rosenstein) är hjärtsprång ett slags konvultioner hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. De kunde inträffa bl a i samband med tandsprickning, på grund av masksjukdomar eller av dålig föda. Kallades ibland också fallsjuka eller tandslag. Enligt Haartman var hjärtsprång detsamma som epilepsi hos barn eller ecclampsi. Orsakerna ansågs allmänt kunna vara flera hjärtsäcksinflammation hjärtsäcksinflammation pericarditis hjärtvattusot hjärtödem hydropericarditis vatten i hjärtsäcken hostfluss förkylning hudvattusot hudvattusot anasarca huvudsjuka sinnesförvirring egen tolkning baserat på uppgifter i DDSS hysteriska plågor hysteri hysteria Se moderpassion håll smärta håll och styng i bröstet lung- och lungsäcksinflammation pleuropneumonia Kan också stå för "smärta i bröstet". Enligt Tommy Bengtssons studier av Västanfors socken i Bergslagen (1988) representerade "okänd Källa: - Hjälpmedel sida 9

10 häftig sjukdom hämmad menstruation snabbt sjukdomsförlopp menstruationsstörningar menstruorum obstructio barnsjukdom" många gånger "håll och styng". hävelse svullnad svullnad, även sjuklig utvidgning av ett organ höftinflammation höftinflammation coxitis höftledssjukdom höftledssjukdom coxarthrocace höstfeber malaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten höstfluss malaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten infantil paralysi polio inhemsk kolera kolera cholera nostra inhemsk kolera, paratyfoid sjukdom inklämt bråck bråck hernia incarcerata insot diarré diarrhoea inspärrat bråck bråck hernia incarcerata interkostal neuralgi ryggsmärta neuralgia intercostalis smärta mellan revbenen intermittent feber febris intermittens febersjukdom med regelbundet växlande feber och feberfria intervaller, vanligen Malaria kallbrand gangrän gangraena vävnadsdöd utan starkare inflammatorisk omgivning kallfeber frossa feber med frossbrytningar karbolsyreförgiftning förgiftning karbunkel karbunkel carbunculus elakartad inflammation i hårsäckar som kan leda till gangränöst sönderfall katalepsi kramptillstånd catalepsia stel, onaturlig kroppsställning katarr inflammation slemhinneinflammation katarral feber luftrörskatarr febris catarrhalis kikhosta kikhosta pertussis kikhosta kikhosta tussis convulsiva klimatfeber malaria kolerin kolera colerin lätt koleraanfall eller samlingsnamn för akuta enteriter kolosförgiftning förgiftning koloxidförgiftning förgiftning kolsyreförgiftning förgiftning kongestion blodöverfyllnad congestio aktiv eller arteriell hyperemi, även blodsvall eller fluxion kontusion stöt- eller kross-skada contusio (av sönderslagen) konvulsioner kramptillstånd krampdans korea chorea Se danssjuka krupp krupp croup difteri i struphuvudet med svår andnöd kruppös...crouposa om inflammation med trådig utsippring av vätska, oavsett uppkomst kräfta tumör cancer Se även svulst kustfeber malaria kvävning kvävning suffocatio lappskott värk Trollskott eller lappskott var hastigt påkommen värk som ansågs tillkommen på magisk väg av en trollkunnig person (eller lapp). Enligt Haartman, anses skott, eller trollskott, "som Lamhet eller Flygwärk" Se även Lagerkrantz, SAOB. Källa: - Hjälpmedel sida 10

11 led- och torrvärk reumatism ledgångsinflammation artrit arthritis ledgångsreumatism reumatism rheumatismus articularis leveratrofi skrumplever atrophia hepatis leverinflammation leverinflammation hepatitis lienteri diarré diarrhoea liggsår liggsår decubitus livmoderblödning livmoderblödning metrorrhagia livmodersbristning livmodersbristning ruptura uteri livmoderscysta livmoderscysta cysta ovarii livmodersinflammation livmodersinflammation metritis livmodersinflammation livmodersinflammation metrophlebitis inflammation i livmoderns vener ljumskbråck bråck hernia inguinalis luft i lungsäcken lungkollaps pneumothorax luftrörskatarr luftrörskatarr catarrhus bronchialis luftrörskatarr luftrörskatarr tracheitis lungbrand lunginflammation pneumonia lungemfysem lungemfysem emphysema pulmonum (övertänjning av lungblåsorna så att skiljeväggarna mellan dem utplånas) lungförtätning lungförtätning lunghinneinflammation lungsäcksinflammation pleuritis pleuresie lunghosta tuberkulos lunginflammation lunginflammation bronchopneumonia härdformig lunginflammation lungkatarr luftrörskatarr catarrhus pulmonum lungrörsinflammation luftrörskatarr lungröta tuberkulos lungsiktighet tuberkulos lungskrumpning lungskrumpning cirrhosis pulmonum lungsot tuberkulos Kan även vara lunginflammation ( enligt uppgifter i DDSS) lussjuka parasitsjukdom phtiriasis lutförgiftning förgiftning lymfkärlsinflammation lymfkärlsinflammation lymphangitis långsot långvarig sjukdom löst liv diarré diarrhoea mag- och tarminflammation gastrointestinal katarr catarrhus gastrointestinalis mag- och tarminflammation mag- och tarminflammation perito-enteritis inflammation i bukhinna och tarm magflen magsjukdom cardialgi sveda och sugande i magmunnen med halsbränna och sura uppstötningar magkatarr magkatarr catarrhus ventriculi magsäckskatarr magrev kolik colica tarmkramp magsjukdom magsjukdom gastromalacia magsyra halsbränna magsår magsår ulcus ventriculi magveset mag-och tarmsjukdom marasm svaghetstillstånd marasmus massel utslag matsmältningsrubbning matsmältningsrubbning indigestion medvetslöshet medvetslöshet coma djup medvetslöshet melankoli depression melancholia (egentlig betydelse: svart galla). svårmod, ibland med självmordstendenser. Se Temasidorna mercuriumförgiftning arsenikförgiftning mjältbrand mjältbrand anthrax Källa: - Hjälpmedel sida 11

12 mjältbrandskarbunkel mjältbrandskarbunkel pustula maligna mjältbrandskarbunkel mjältinflammation splenit splenitis inflammation i mjälten mjältsjuka depression Se melankoli mjölkkastning mjölkstockning moderfall livmodersframfall moderkvav yrsel Enligt Haartman var moderkvav den form av yrsel och svimning med efterföljande ryckningar som kunde följa på moderpassion (med betydelsen psykosomatiska besvär). moderpassion hysteri hysteria psykosomatiska lidande som yttrar sig i affektutbrott, andningssvårigheter, kramper, förlamningar, okänslighet m.m. Kan också vara i stort sett alla svårlokaliserade sjukdomar, främst hos kvinnor. Kan också vara livmoderframfall, livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. (Se förutom Lagerkrantz bl. a. Haartman, Johannisson, Matthis) se även Temasidorna moderpassion livmoderframfall Trolig tolkning. Ett flertal kvinnor med denna diagnos var äldre torparoch bondkvinnor som fött upp till tio barn. Kan också vara livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. Diagnosen kopplas annars ofta till psykosomatiska lidande. Se temasidorna morbo gallico syfilis morfinförgiftning förgiftning mul- och klövsjukan mul- och klövsjukan aphthae epizooticae munläsa kramptillstånd trismus munläsa genom tonisk kramp i tuggmusklerna vid tetanus människokoppor smittkoppor variola mässling mässling morbilli naturliga koppor smittkoppor nedstämdhet depression depressio mentis nervfeber tyfus febris nervosa Kan även vara abdominaltyfus nervfeber tyfus typhus abdominalis nervfrossa tyfus febris nervosa Kan även vara abdominaltyfus njurinflammation njurinflammation nephritis njursten njursten nephrolithiasis nyföddhetskramp nyföddhetskramp tetanus neonatorum stelkramp hos barn p g a infektion från navelsträngen näsblod näsblod epistaxis nässelfeber utslag ofullbordad barnsbörd spontant missfall ofullgånget dödfödd eller förtidigt född ofullständig lungutvidgning ofullständig lungutvidgning atelectasis pulmonum omväxlande feber remittent feber febris remittens feber med stora dagliga temperatursvängningar ondsår skorv osot inga kända belägg i litteraturen passion sjukdom perforerande magsår magsår ulcus ventriculi perforans pleuresi lung- och Källa: - Hjälpmedel sida 12

13 lungsäcksinflammation podager gikt arthritis urica ledinflammation, "portvinstå" psoasinflammation psoasinflammation psoitis inflammation i psoasmuskeln puerperal infektion barnsängsfeber febris puerperalis puerperal mani puerperalpsykos mania puerperalis förlossningspsykos acuta pulsåderbråck pulsåderbråck aneurysma pulsåderinflammation blodåderinflammation arteritis pulsådertilltäppning blodpropp emboli pungbråck pungbråck hernia scrotalis påssjuka påssjuka parotitis inflammation i öronspottskörteln radesyge en form av syfilitisk hudsjukdom, vanlig i Norge. Kunde förväxlas med spetälska eller skörbjugg. (Se även saltfluss) raseri mani ris bristsjukdom atrophia infantum undernäring hos barn mellan ett och sex-sju år, (Haartman) Haartman ansåg att man inte borde föväxla riset med någon annan sjukdom, som t.ex. engelska sjukan, vilket tycks ha varit vanligt enligt Lagerkrantz rosfeber ros erysipelas ryggkotsinflammation ryggkotsinflammation spondylitis inflammation i ryggkota ryggmärgsbråck ryggmärgsbråck spina bifida kluven ryggrad, missbildning av ryggkotorna ryggmärgsinflammation ryggmärgsinflammation meningitis spinalis inflammation i ryggradens hinnor ryggmärgsinflammation ryggmärgsinflammation myelitis ryska snuvan influensa röd mässling mässling Inte detsamma som dagens mässling. Se Bodil Perssons redogörelse för användandet av begreppen "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid röda friselen febersjukdom akut febersjukdom med röda utslag röda hund röda hund rödsjuka diarré dysenteri (dålig tarm) rödsot diarré dysenteri (dålig tarm) röta gangrän gangraena (frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess. Även kallbrand eller bara varbildning rötaktig nervfeber tyfus rötböld böld inflammerad böld rötfeber epidemisk febersjukdom Kan vara tyfoidfeber, fläckfeber eller feber förorsakad av blodförgiftning rötsår liggsår decubitus saltfluss hudsjukdom hudsjukdom med sårbildning, följd av syfilis. Kan även bero på skabb scharlakansfeber scharlakansfeber febris scarlatina sinnesslöhet Kan vara detsamma som ålderdomsdemens själssvaghet sinnessjukdom självspillning självmord suicidium skirr tumör scirrhus hård, cellfattig bindvävssvulst skott- och sprängskada skott- och sprängskada vulnus sclopetarium skribbel skribbel inga kända belägg i litteraturen skrofler skrofler scrofulosis klinisk manifestation av tuberkulos skrumplever skrumplever cirrhosis hepatis skärsår skärsår vulnus incisum snittsår skärven bristsjukdom Folklig benämning på sjukliga Källa: - Hjälpmedel sida 13

14 tillstånd hos barn. Symptomen, som varierade dialektalt kunde gälla deformerade leder, svårighet att gå, blekhet och trötthet, avmagrin, magbesvär eller andra syptom. (ris och såg beskriver också dessa symptom men dessa mer nordliga beteckningar förekommer inte i DDSS register) Enligt Asbjörg Westum 1999, är inte skärven detsamma som rakit, eller engelska sjukan, även om denna beteckning ofta användes synonymt med skärven. Enligt Lagerkrantz är skärven beteckning för olika bristsjukdomar. "Magskärfven" är namnet för magmunnen, cardia (Haartman) skörbjugg skörbjugg scorbutus slag slaganfall apoplexia slagfluss slaganfall Lagerkrantz, Nordisk familjebok slagkatarr slaganfall Troligen synonymt med slagfluss slemstockning i lungorna luftrörskatarr småkoppor smittkoppor sockersjuka diabetes diabetes mellitus soporös frossa malaria sjukdom med feber och sömnlik dvala sot sjukdom spanska sjukan influensa spetälska spetälska lepra spondylart tuberkulos spondylart tuberkulos spondylarthrokace tuberkulös missformning av ryggraden sprinkel fläckfeber (Den troligaste betydelsen är fläckfeber.) En "hetsig" sjukdom med röda fläckar, (Dansk ordbok) En "gångbar" sjukdom, (DDSS.) Se Temasidorna st. veits-dans korea chorea major Se danssjuka stelkramp kramptillstånd tetanus (Kan troligen även betecknas som dragsjuka) stenkolosförgiftning förgiftning stenkoppor koppor Kan vara vattenkoppor (Medicinhistoriska databasen, Årsberättelser från Provinsialläkare 1851) eller utslag vid svin- eller vattenkoppor. (SAOB). stenkräfta tumör Tveksam betydelse. I Anteckningar om svenska kvinnor nämns "en sjukdom som yttrade sig med att hennes kroppen hårdnade. Läkarne kallade den stenkräfta" Stålberg sid 402. stenlidande stenlidande lithiasis stickfluss asfyxi asphyxia plötslig död genom pulslöshet, högre grader av andnöd ända till kvävning. Enligt dr Pontin 1816 är stickfluss lika med nervslag, se detta ord. (Lagerkrantz) stormässling smittkoppor Bodil Persson redogör för användet av termerna "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid struma struma förstoring av sköldkörteln strupkatarr laryngit laryngitis inflammation i struphuvudet strypning strypning strangulatio Källa: - Hjälpmedel sida 14

15 strypsjuka krupp angina membranacea (Svensk författningssamling 1891), (egentlig betydelse: förtränging i membran) strypsjuka difteri cynanche stötskador stötskador vulnera icta capitis traumatiskta stötskador i huvudet sura ben bensår ulcus cruris svaghet svaghetstillstånd cachexia svaghet svaghetstillstånd debilitas svaghetstillstånd svaghetstillstånd exhaustio virium svagsinne sinnessjukdom svampförgiftning förgiftning svart torsk torsk beläggningar i munhåla och strupe som ibland kan svartna, orsakade av en svampinfektion. Framförallt dåligt skötta spädbarn kunde drabbas svarta koppor smittkoppor blodkoppor svartfeber smittosam febersjukdom som kännetecknas av hög dödlighet och av att huden på döda människor svartnade. (http://www.tavelsjo.se) Haartman nämner svartsot som en följd av "enwisare Gulsot af segnande Wätskor, den där slutar i Swartsoten". (kan även vara smittkoppor) svavelsyreförgiftning svavelsyreförgiftning intoxicatio ex acido sulfurico svinkoppor koppor hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor (i Västergötland är svinkoppor detsama som vattenkoppor enligt Lagerkrantz) svinsjuka Tveksam betydelse. Kan vara svinkoppor eller svinnsjuka, dvs. tvinsot. svinsot tuberkulos svulst tumör cancer Se även tumör svårmodighet depression depressio syfilis syfilitisk hjärnsjukdom encephalopathia syphilitica syfilis syfilis paralysie générale progressive syfilitisk sinnessjukdom med avtagande av alla psykiska funktioner samt starka motoriska rubbningar syfilis i hjärnan syfilis gumma cerebri degenerativ och nekrotiserande granulationssvulst i hjärnan i tredje stadiet av syfilis sänkningsabcess bula bula som utvecklar sig långsamt sänkningshyperemi sänkningshyperemi hypostatica förlångsammad blodström sömnsjuka letargi letargia ihållande medvetslöshet eller dvala ur vilken den sjuke kan väckas men som han genast sjunker in i igen ( Lindskog) sömnslag inga kända belägg i litteraturen tandfeber febersjukdom Se tandslag (Nordisk familjebok 1920, Tändernas sjukdom och vård) tandslag kramptillstånd konvultioner som uppträder under tiden för tandsprickningen, men utan några genetiska samband med tändernas framträdande. Kan vara kopplat till underskott av kalkhalt i blodet. Ordet kan också ha använts om alla typer av kramper hos barn Källa: - Hjälpmedel sida 15

16 mellan 0,5 och 3 år tarmblödning tarmblödning enterorrhagia tarmbråck bråck hernia intestinalis tarmhinder tarmvred ileus tarminflammation tarminflammation enteritis tarminflammation tarminflammation enteritis follicularis inflammation i tarmfolliklarna tarmlopp bråck hernia intestinalis utstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla. Kan också betyda diarré. tarmlopp diarré bråck tarmsår tarmsår ulcus intestinorum tarmtyfus tyfus typhus abdominalis tarmvred tarmvred invaginatio instjälpning av en tarmdel i en annan tarmvred tarmvred miserere (egentlig betydelse=förbarma dig) tarmvred tarmvred volvulus trångt bröst kärlkramp trånsjuka utmärgling Tvinsot (Haartman) Tuberkulos (Dialektalt enligt Lagerkrantz) Enligt Nationalecyklopedin anses trånsjuka vara detsamma som modstulenhet, med innebörden att ha blivit berövad sin lisvlust. trösk torsk Se torsk tuberkulos tuberkulos tuberculosis miliaris tuberkulos med utsådd av hirskornsstora tuberkler i olika organ tungsinne depression tvinsot förtvining tabes Kan enligt Haartman bero på ålderdom, diabetes, lever- och lungsot, mask m.m. Enligt Rosen von Rosensteinbero på bl a engelska sjukan (Lagerkrantz) tyfoidfeber tyfus typhus abdominalis tyfus tyfus typhus abdominalis tärfeber febersjukdom Se tvinsot tärsot förtvining Se tvinsot upprördhet sinnesförvirring alteratio uppsalafeber remitterande rötfeber Se tyfus, tyfoidfeber, paratyfus uppstigelse vapeur (franska) Om en sjukdom inte fick sin rätta utgång, (exempelvis gikt genom fötterna,) så ansågs dess dunster stiga upp i kroppen och förorsaka dåligt lynne eller andnöd. Under vissa tider betraktades vapör som synonymt med hypokondri. (Haartman, Lagerkrantz, Johanisson) urinblåsekatarr cystitis Urinblåsekatarr är enligt Wernstedt den vanligaste användningen på cystitis vilket egentligen betyder inflammation i cysta. urinförgiftning urinförgiftning uraemia urinstämma urinstämma stranguri ursinnighet mani utmärgling förtvining utslag utslag eczema impetiginosum Hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor. Se även svinkoppor utslätt hudutslag skabb, orsakat av skabbdjuret utsot diarré diarrhoea vandrande ros ros erysipelas migrans vanrykte vanvård rykt = skötsel (SAOB). I Magnus Erikssons landslag nämns att en styvmoder kunde fördärva ett Källa: - Hjälpmedel sida 16

17 frillobarn med "vanrykte", (Ärvdabalken XVI) vansinne mani vantrevnad undernäring Ordet trivas kan tolkas som att bli friskare/fetare. (Svensk etymologisk ordbok) var varansamling apostem var varbildning empyema (i kroppshåla instängd varansamlig) varfeber blodförgiftning septichaemia varinflammation bindvävsinflammation phlegmone vattenbråck bråck vätska i pungen vattenförgiftning förgiftning vattenkoppor vattenkoppor vattenkräfta inflammation i munslemhinnan vattenstämma urinstämma stranguri vattentäppa urinstämma stranguri vattunöd uttorkning vattuskräck rabies rabies vattusot vattusot hydrops generellt utbredda vattensvullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt vattusot ödem oedema begränsade eller vavnadsinfiltrerande vattensamlingar ventrikelinflammation mag- och tarminflammation Werlhofs blödarsjuka blodfläckssjukdom morbus maculosus werlhofi Verlhofs sjukdom blodfläckssjukdom morbus maculosus werlhofi Numera benämnd idiopatisk trombocytopeni purpura Idag används benämningen idiopatisk trombocytopeni purpura vit fluss slidkatarr (Haartman) vitblodsjukdom blodcancer leukemi vitsot blodbrist anaemia anemi våda olyckshändelser casus mortiferi dödsbringande fall vårfeber väderbrök magsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik väderkolik väderspänning vädersot magsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik vävnadsförhårdnad vävnadsförhårdnad induration växtsjukdom tumör åderförkalkning åderförkalkning arteriosclerosis åderförkalkning åderförkalkning atheromatis grötartat sönderfall som ger upphov till små hålor och sår i artärväggarna ålderdomdsjukdom ålderdomdsjukdom morbus senilis ålderdomssvaghet ålderdomssvaghet marasmus senilis äggledarinflammation äggledarinflammation salpingitis purulenta äggvitesjukdom äggvitesjukdom albuminuria äggvita i urinen älta bristsjukdom infektionssjukdom med feber ändtarmsinflammation tarmsinflammation periproctitis inflammation i bindväven kring ändtarmen ärftlig syfilis syfilis lues congenita ärftlig syfilis syfilis hereditär syfilis öronsprång öroninflammation otitis örspottskörtelinflammation påssjuka parotitis Källa: - Hjälpmedel sida 17

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

SVARSKORT 15 A SVARSKORT 18

SVARSKORT 15 A SVARSKORT 18 SVARSKORT 15 A 1 PÅ LANDSBYGDEN 2 I SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE 3 I SMÅSTAD, UPP TILL 10 000 INVÅNARE 4 I MELLANSTOR STAD 5 I STORSTAD (STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ) 6 UTOMLANDS SVARSKORT 18 01 MAKE/MAKA/SAMBO

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Anteckningar på Människokroppen

Anteckningar på Människokroppen Anteckningar på Människokroppen Kroppen byggs upp utav celler. De behöver få näringsämnen att jobba med. Matspjälkning (spjälkning = nedbrytning.) Från att vi stoppar något i munnen tills att det kommer

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Frågor om ditt matsmältningssystem

Frågor om ditt matsmältningssystem Frågor om ditt matsmältningssystem Instruktioner Ringa in det nummer som beskriver dina symptom. Du kan även låta bli att svara om du inte har något svar på frågorna. Summera poängen efter varje del. Följ

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Kristallterapi Kristaller av olika sorter har sedan tusentals år använts för olika ändamål i många kulturer, bland annat Egypten

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst 19660101-0101 Hysterektomi Blödningsbesvär44år Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost...

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

Personnummer: Telefon (mobil):

Personnummer: Telefon (mobil): åsbogatan 7 50336 borås reception 033 430 30 90 www.riddarhalsan.se HÄLSOPROFIL Namn: Personnummer: Kön: Kvinna Man Adress: Postnummer: Stad: Telefon (hem): Telefon (mobil): E-post: Civilstånd: Antal barn:

Läs mer

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg

Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Senast uppdaterad: 2012-01-20 av Torbjörn Walberg Läs så här: Vad själva skadan är. Vid vilken typ av våld eller händelse skadan troligen har uppstått/kan uppstå. Vad den skadade upplever, samt i förekommande

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår:.. Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Om ja - i vilket bolag? 1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Mycket

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Har du näringsbrist, vitamin - mineralbrist?

Har du näringsbrist, vitamin - mineralbrist? Har du näringsbrist, vitamin - mineralbrist? Vitamin A Blir du lätt förkyld? Får du ofta infektioner i hals och lungor? Får du ofta infektioner i urinblåsan eller urinvägarna? Har du problem med bihålorna

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 117 poäng), Eva Funk (28; 7 poäng) Datum 120211 Skrivtid 4 timmar

Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 117 poäng), Eva Funk (28; 7 poäng) Datum 120211 Skrivtid 4 timmar Tentamen (omtentamen 2) Kursens namn Anatomi (Medicin B) Kurskod: Kursansvarig: MC1403-70570H11 Godfried Roomans Totalpoäng: 124 poäng Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 117 poäng), Eva Funk (28;

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Hälsoenkät 2015 Welsh Corgi Pembroke SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2015 Welsh Corgi Pembroke SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår: Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Nej Om ja - i vilket bolag? 1) Hud Har hunden någon gång haft problem med huden? Ja Nej Om ja - svara vänligen på nedanstående frågor: Eksem:

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Telefon: 0729-613 091 E-post samatvam@yoga-ayurveda.se Hemsida: www.yoga-ayurveda.se

Telefon: 0729-613 091 E-post samatvam@yoga-ayurveda.se Hemsida: www.yoga-ayurveda.se AYURVEDISK HÄLSORÅDGIVARE Samatvam - Lars Borgudd - Ayurvedisk Livsstils Konsult, Yoga & Meditations lärare Telefon: 0729-613 091 E-post samatvam@yoga-ayurveda.se Hemsida: www.yoga-ayurveda.se Utbildning

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 1 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Om svarsalternativen inte

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Mödradödligheträttsmedicinsk

Mödradödligheträttsmedicinsk Mödradödligheträttsmedicinsk utredning SFOG-veckan 2015 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare och doktorand rättsmedicin, Uppsala "jag har, vad jag känner till, inget jäv/intressekonflikter att deklarera Definition

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Örtagården. vid SÄS Borås

Örtagården. vid SÄS Borås Örtagården vid SÄS Borås Den gamla huvudbyggnad 4 3 1 5 Skiss över Örtagården I de olika kvarteren växer örter som man ansåg vara verksamma för: 2 Nya huvudentrén 1. Kärlek och magi 2. Lever, blod, njurar

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET

att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET Denna folder ges ut av projektet Mamma Pappa Lam att vara förälder och ryggmärgsskadad. Det är ett projekt som drivs av Stiftelsen Spinalis med mål att

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer