Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dödsorsaker och sjukdomsnamn - förr och nu"

Transkript

1 På denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i DDSS. Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn i gångna tider, Översättningen från Latin/grekiska till svenska är huvudsakligen hämtad från Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi, I de fall annan litteratur använts, anges det vid respektive post. Det bör understrykas att någon direkt översättning från äldre tiders sjukdomsnamn till modern svenska inte kan ges. Detta beror dels på dialektala skillnader, dels på att sättet att diagnosticera sjukdomar förändrats, dels på att den språkliga betydelsen av sjukdomsnamn kan ha förändrats under de mer än två århundraden som materialet spänner över. Alla sammansatta latinska diagnoser i DDSS återfinns inte här. Sök på enstaka ord antingen genom sorteringsfunktionen eller med hjälp av Ctrl+F. Böjningsformerna kan också variera. Det går att sortera namnen både utifrån äldre svensk och utländsk benämning. DDSS tackar Medicine och Filosofie Doktor Bodil E. B. Persson samt Filosofie Doktor och professor i Latin, Arne Jönsson, för värdefulla kommentarer. Benämning på svenska i DDSS Modern benämning på svenska Latinsk/grekisk benämning i DDSS Betydelse/alternativ benämning/förklaring förlossningskomplikationer partus difficilis lupus sår gasbildning benmärgsinflammation ulcus meteorism osteomylelitis cancer aliorum organorum svår förlossning (egentlig betydelse: varg) frätande sår eller kronisk hudturberkulos cancer i andra organ delirium delirium förvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro vid feber, förgiftningar och sinnessjukdomar hjärtdegeneration degeneratio cordis insufficientia valvulae läckage i mitralisklaffen mitralis hudförhårdnad hos sclerema neonatorum hudförhårdnad hos nyfödda nyfödda blodöverfyllnad congestio blodsvall abdominalis som hör till buken avsaknad av huvud acephalia medfödd avsaknad av huvud alii morbi organorum andra sjukdomar i andningsorganen respirationis alii morbi congeniti andra medfödda sjukdomar alii morbi systematis andra sjukdomar i nervsystemet nervosi ambo båda hjärtklaffsfel hjärnblödning amyotrofisk lateralskleros (försvenskad latin i källan) anticus aorta aortic valvular disease (engelska) apoplexia cerebri arcus aortae arteria carotis arteria coronaria arthritica arthritis deformans ryggmärgslidande med fortskridande muskelförtvining och förlamningar (numera benämnd ALS) (Lindskog) främre stora kroppspulsådern fel i aortaklaffen aortabågen stora halsartären kransartär som hör till lederna deformerande ledgångsinflammation (svensk författningssamling 1891) Källa: - Hjälpmedel sida 1

2 ataxie locomotrice ryggmärgslidande (Nordisk familjebok, 1876, se detta ord) atresia medfödd eller förvärvad fullständig slutning av en kanal eller en mynning. axilla axelhålan baseos cranii som hör till skallbasen basilar hörande till basen slemsäcksinflammation bursitis inflammation i bursa cancroid godartad hudkräfta carcinom kräftsvulst cardialgia smärta i magmunnen causa ignota okänd orsak cerebrospinalis som hör till hjärna och ryggmärg cervix uteri livmoderhals colli på halsen colli femoris (collum på lårbenshalsen femoris) columna vertebralis ryggraden splitterfraktur fractura comminuta (commminutim=i små stycken) congenitus medfödd contraction sammandragning cordis som hör till hjärtat cruralis i knä (lår) crus ben cutaneus som hör till huden dilatation utvidgning av organ ductus hepaticus levergång, gallgång dys- smärtsamt, försvårat dyscrasi en hela kroppen genomsyrande sjukdom; exempelvis tuberkulos, cancer eller syfilis blåsmask echinococcus blåsmask effusion utgjutning av blod eller annan vätska (SAOB) endo inom esofagus matstrupen exsudatio inflammatorisk utsvettning av vätska och celler från blodbanorna faucium i svalget femoralis som hör till lårbenet fibrinosus trådig fibrom ren bindvävssvulst foudroyant om hastiga, ofta svårartat förlöpande sjukdomsfall magkatarr gastritis inflammation i magsäckens slemhinna genu knä granulom läkköttssvulst gravis svår, allvarlig hepaticus som hör till lever humerus överarmsbenpipa idiopatisk självständig sjukdomsföreteelse som inte har sin orsak i annat lidande infantis som hör till barnaåldern intern inre intestinum crassum grovtarmen ischias ischias (från ischialgi, höftsmärta) Smärtan utstrålar från ryggen ner på baksidan Källa: - Hjälpmedel sida 2

3 av benet laceratio sönderslitning latum uteri de breda livmodersbanden ligament bindvävsförstärkning, -förbindelse lingua tunga lobulär betecknar del av organ luxatio urledvrickning malignus elakartad maxilla superior övre käkbenet medius den i mitten blödning melaena svartfärgat blod ur mun och ändtarm efter blödning i magsäck och tarm tumör melano - sarcoma svarta eller bruna elakartade svulster mesentericus som hör till tarmkäxet migrans vandrande mitralisklaff hjärtklaff Basedows sjukdom morbus basedowi hyper- eller dysfunktion hos sköldkörteln. Se även struma morbus lakun Tveksam betydelse. Kan vara bristsjukdom, men ordet står även för håligheter, vilka kan finnas i hjärnan eller i benvävnaden myom godartad tumör obliterans utplånande glottisödem oedema glottidis svullnad kring struplocket omenti som hör till bukhinnenätet oris som hör till munnen ovarium äggstock pancreas bukspottskörteln para- bredvid, ej normal, motsatt parkinssons sjukdom paralysis agitans pars petrosa tinningsbenspyramiden pectoris som hör till bröstet pedis som hör till foten pelvis som hör till höften pemphigus sjukdomstillstånd med blåsor på hud och slemhinnor peri- runt om, i tät anslutning till perichondritis inflammation i broskhinna periostitis inflammation i benhinna perniciosus farlig, elakartad phlebitis veninflammation phlegmasia alba dolens inflammation i underhuden på låren koldammslunga pneumonoconiosis kronisk induration i lungorna orsakad av inandade stoftpartiklar polio poliomyelit anterior acuta akut pyomyelit i ryggmärgens främre horn, akut barnförlamning post partum efter förlossning processus transversus ryggkotornas tvärutskott puerperalis som hör till barnsängstiden purulent varig pyelos bäcken pylori som hör till magporten pyo- prefix i betydelsen var rectum ändtarmen regionis abdominalis som hör till området kring buken renalis som hör till njuren salivatio spottutsöndring tumör sarcoma elakartad bindvävssvulst Källa: - Hjälpmedel sida 3

4 tumör sarcoma medullare elakartad cellrik bindvävssvulst, mjuk som hjärnmärg schädelbruch (tyska) skallfraktur glottisspasm spasmus glottidis kramp i stämbanden spinalis som hör till ryggraden förgiftning stercoralintoxication förgiftning av tarminnehåll sub dio under bar himmel submaxillaris under käkbenet suppuratio varbildning suspendium hängning hjärtförlamning synkope svimning, djup vanmakt, plötslig död genom hjärtförlamning tertialis tredje stadiet (ofta av syfilis) thorax bröstkorgen tibia skenbenet trauma skada, sår, våldsåverkan tumores alii övriga tumörer ulcerosus sårig urethra urinröret urethralis som hör till urinröret valvula tricuspidalis trikuspidalklaffen vertebra ryggkota vesica urinaria urinblåsan vitium organicum medfödda organiska sjukdomar congenitum vomitiv (kräkmedel) Två personer har dött av denna sjukdom under 1700-talets början. En hade haft den i 11 år en annan i fem år. umbilicali som hör till naveln afte aphthae inflammation i munslemhinnan med vita fläckar eller sår arthrosis ledförslitning encephalotomia foetus operativt förstörande av fostrets hjärna för att möjliggöra förlossning alkoholförgiftning förgiftning ebrietas akut alkoholförgiftning allmän förtvining förtvining atrophia universalis andnöd astma asthma andtäppa astma asthma arkebuserad avrättad genom skjutning arsenikförgiftning förgiftning intoxicatio ex arsenico asiatisk kolera kolera cholera asiatica Se epidemisk kolera augustifeber malaria avig börd förlossningskomplikationer avtyning förtvining phtisis Ofta beroende av tuberkulos men kan även vara beroende av cancer barnemasel utslag barnförlamning polio poliomyelitis inflammation i ryggmärgens grå substans barnkolera mag- och cholera infantum tarminflammation barnkoppor smittkoppor barnkvävning Ordet används som övergripande term vid normering av alla de fall där ett barn ansågs ha oavsiktligen kvävts till döds av föräldrar eller andra vårdare under sömnen. Dessa dödsfall kan även vara fall av plötslig spädbarnsdöd. Se även Temasidorna barselsäng barnsäng Källa: - Hjälpmedel sida 4

5 bataviafeber tropiksjukdom benbrott fraktur fractura benetter benmärgsinflammation (SAOB) benröta benröta caries Idag används benämningen caries oftast om tandcaries bensår bensår ulcus cruris benuppmjukning engelska sjukan rachitis bindsel förstoppning binnikemask masksjukdomar bleksot blodbrist anaemia anemi blessyr skada vulnus blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation appendicitis inflammation i blindtarmens bihang blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation typhlitis bloddissolution blödarsjuka hemophilia blodförgiftning blodförgiftning sepsis förruttnelse blodgång blödning haemorrhagia blodhopning blodpropp coagulatio blodhosta blodupphostning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen blodkräkning blodupphostning hematemesis Kan komma från magen eller tandköttet, se även haemoptysis blodkärlstillstängning blodpropp thrombos blodpink blod i urinen haematuria blodsalivering blodspottning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen blodslag slaganfall apoplexia sanguinea blodslag hjärnblödning haemorrhagia cerebri blodsot diarré dysenteri (egentlig betydele: dålig tarm) Enligt Haartman detsamma som rödsot. blodspottning blodspottning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen blodsprång blödning haemorrhagia blodstockning hyperemi hyperaemi ökad blodhalt, blodöverfyllnad blodstyng smärta blodstörtning blödning haemorrhagia Blodstörtning kan beteckna både blodupphostning, blodspottning och blödningar i samband med förlossning. blodträngning blodöverfyllnad congestio blodsvall blodupplösning blödarsjuka haemophilia blyförgiftning förgiftning blåskatarr blåskatarr catarrhus vesicae urinaria blåskärlsinflammation prostatainflammation prostatitis inflammation i prostatakörteln blåsot cyanos cyanosis venös hyperemi med blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (Kan även beteckna blodsot eller rödsot enligt Lagerkrantz) borttagen lamhet borttrånad utmärglad brand gangrän gangraena frätande sår (Se nekros) brand nekros necrosis lokal cell- och vävnadsdöd (Se gangrän, inflammation) brand inflammation Kan även stå för cell- och vävnadsdöd brandböld bindvävsinflammation phlegmone inflammerad böld Brights njursjukdom njurinflammation morbus brighti Källa: - Hjälpmedel sida 5

6 bristning bristning ruptura bronkit luftrörskatarr bronchitis inflammation i bronkerna bråck bråck hernia utstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla brännsjuka febersjukdom augustifeber, fläckfeber, fältsjuka, gallfeber, hetsig feber, höstfeber, nervfeber, rötfeber. brännskada brännskada combustio brännvinsraseri delirium tremens delirium tremens förvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro osv. på grund av abstinens bröstböld bröstkörtelinflammation jfr bröstinflammation bröstcancer brösttumör cancer mammae bröstfeber lung- och pleuropneumonia lungsäcksinflammation bröstförträngning andnöd asthma Se bröstsot brösthinneinflammation lungsäcksinflammation pleuritis bröstinflammation lunginflammation pneumonia Den äldre vanliga användningen. Idag används bröstinflammation om inflammation i bröstkörteln bröstkatarr luftrörskatarr bröstkramp andnöd asthma Se bröstsjukdom bröstkvav andnöd asthma Se bröstsjukdom bröstsjukdom Kan vara flera sjukdomar med symptom från magen, matstrupen, lungorna, luftrören, hjärtat samt bröstkorgen bröstsot bröstsjukdom bröststyng smärta i brösttrakten. Kan också betyda lungsäcksinflammation bröstvattusot lungödem vätskeansamling mellan lunga och brösthålans inre beklädnad (vatten i lungsäcken) bukhinneinflammation bukhinneinflammation peritonitis bukhinneinflammation efter förlossning bukrev bukhinneinflammation mag- och tarmsjukdom metroperitonitis puerperalis inflammation i livmoder och bukhinna efter förlossning bukvattusot bukvattusot ascites bältros bältros hudutslag orsakade av virus bältslag mag- och tarmsjukdom böld böld abscessus vargöl chock chock svåra hämningar eller förlamningar av hjärt, hjärn- och andningsverksamhet colchimförgiftning förgiftning sotröksförgiftning coloqvintförgiftning kolokvintförgiftning Kolokvint är en örtmedicin med starkt laxerande verkan. Användes också för att späda ut brännvin. Se SAOB, Nordisk familjebok, uppslagsord kolokvint cyankaliumförgiftning förgiftning danssjuka korea chorea benämningen på flera olika sjukdomar med ofrivilliga krampaktiga rörelser som gemensamt symptom. Se temasidorna dementia paralytica demens dementia paralytica syfilitisk sinnessjukdom difeber mjölkstockning difteri difteri diphteria inflammation i slemhinnorna i svalg och strupe med membranösa beläggningar Källa: - Hjälpmedel sida 6

7 dikastning mjölkstockning dragsjuka ergotism mjöldrygeförgiftning. Kallas även Antonius-eld. (Nationalencyklopedin, uppslagsord ergotism) Kan även vara epidemisk hjärnhinneinflammation eller andra krampsjukdomar. Se Temasidorna dragsjuka epidemisk hjärnhinneinflammation Enligt Nordisk familjebok 1880 drabbade denna sjukdom Sverige omkring Den ledde till huvudvärk, kramper och feber. Kallades också kalmarsjuka eller västeråssjuka. Namnet dragsjuka kommer av att kramperna främst drabbade nackmusklerna vilket fick huvudet att dragas bakåt. Kan även vara mjöldrygeförgiftning (ergotism) dragsjuka Då även en till två dagar gamla barn har dött av dragsjuka är det troligt att begreppet, förutom ergotism och epidemisk hjärnhinneinflamamtion, även kan ha innefattat tetanum neonatorum, kramp hos nyfödda (se detta ord) drunkning drunkning submersio durklopp diarré diarrhoea dåning svimning dödfödd dödfödd natus mortuus efterbörd moderkaka, navelsträng och fosterhinnor som kommer ut efter att barnet har fötts. Om efterbörden vid en förlossning inte kommer ut ordentligt kan detta leda till komplikationer. elefantsjukan elefantsjukan elephantiasis hypertrofi i hud och underhud på genitalier och underben som får benen att påminna om elefantfötter, kallas även Älvkarlebysjukan. Enligt Haartman detsamma som spetälska. Enligt Nordisk familjebok är Elephantisis Græcorum (spetälska) och Elephantisis Arabis (elefantsjukan) två olika sjukdomar emfysem emfysem emphysema (uppblåsning) engelska sjukan engelska sjukan rachitis epidemisk kolera kolera cholera epidemica Se asiatisk kolera etter varböld fallandesot epilepsi epilepsia falsk krupp falsk krupp laryngitis pseudomembranacea fetthjärta fetthjärta degeneratio cordis fettdegeneration i hjärtat adiposa fettlever fettlever lever med fettinfiltration eller - degeneration fibrös livmoderpolyp tumör trådig utväxt från livmodern finne finne acne liten furunkel fistel fistel abnorm kanal, förvärvad eller medfödd flen smärta fluss katarr flytning flussfeber luftrörskatarr katarralfeber, se även influensa flussfeber influensa Se även luftrörskatarr flusshosta luftrörskatarr flygande värk reumatism flytböld böld varböld Källa: - Hjälpmedel sida 7

8 fläckfeber fläcktyfus typhus exanthematicus fläckfeber fläcktyfus typhus petechialis fosforförgiftning förgiftning intoxicatio phosphori fosterfördrivning framkallat missfall abortus fransosen syfilis frisel febersjukdom akut febersjukodm med röda utslag frossa malaria Den vanligaste användningen (frossbrytningar förekommer även vid andra febersjukdomar) frossälta febersjukdom jfr älta och frossa frätsår frätskador fulsår rötsår furunkel hårsäcksinflammation furunculus spikböld fylleri alkoholbruk alcholismus fältsjuka Kan vara flera olika sjukdomar som fick stor spridning bland soldater i fält eller till sjöss, exempelvis fläckfeber, rötsot, tyfoidfeber och även skörbjugg. förbening förkalkning föreliggande moderkaka föreliggande moderkaka placenta praevia förgivit sig själv självmord suicidium förlamning förlamning hemiplegia halvsidig förlamning förlamning förlamning paralysis fullständig motorisk förlamning förlamning förlamning paraplegia dubbelsidig förlamning förlossningskramp förlossningskramp eclampsia parturientium förruttnelse gangrän gangraena (frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess förstoppning förstoppning koprostasis förstoppning förstoppning obstruktion förstorad hjärna organförstoring hypertrophia cerebri förstorat hjärta organförstoring cor bovinum förstorat hjärta förstorat hjärta dilatatio cordis spontan utvidgning av hjärtat förtidig nedkomst förtidig nedkomst partus praematurus förträngning förträngning stenosis förträngning striktur strictura förträngning av matstrupen förträngning av matstrupen strictura aesofagi förtvining förtvining atrophia förtvining förtvining tabes förminskning förtvining förtvining tabes dorsalis ryggmärgstvinsot förtvining förtvining tabes mesaraica förtvining hos barn med utbredd lymfkörteltuberkulos galenskap sinnessjukdom insania gallfeber gulsot icterus Kan också vara andra sjukdomar med feber, magplågor och gallkräkningar gallfeber magsjukdom sjukdom med gallkräkningar, magplågor och feber gallsten gallsten cholelithiasis galopperande lungsot tuberkulos phtisis pulmonum florida gastrisk feber gastrisk feber febris gastrica lättare infektioner i magsäcken, alternativt malaria gastrisk flussfeber maginfektion Se gastrisk slemfeber gastrisk slemfeber maginfektion diverse lättare maginfektioner med slemavsöndring gikt gikt arthritis urica ledinflammation gikt reumatism Källa: - Hjälpmedel sida 8

9 grossessfeber havandeskapsförgiftning grovtarmsinflammation grovtarmsinflammation colitis gul lever gulsot icterus gul tvinsot gulsot icterus gula febern tropiksjukdom virussjukdom som angriper levern och smittas genom myggbett gyllenåder hemorrojder varix halsfluss halsfluss angina tonsillaris inflammation i mandlarna harläpp med kluven gom harskår labium leporinum duplex hastig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp hektik tuberkulos hektisk feber tuberkulos febris hectica helsot dödssjukdom het svulst svullnad inflammerad svullnad hetsig feber inflammatorisk feber Kan vara fläckfeber hetsig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp hjärnbråck hjärnbråck encephalocele hjärnfeber hjärninflammation encephalitis hjärnförhårdad vävnadsförhårdnad sclerosis cerebri hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation meningitis hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation meningitis cerebralis hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation pachymeningitis inflammation i hårda hjärnhinnan (pachy = tjock) hjärnsjukdom hjärnsjukdom morbus cerebri hjärnskakning hjärnskakning commotio cerebri hjärnuppmjukning hjärnuppmjukning emollitio cerebri hjärnuppmjukning hjärnuppmjukning ramollitio cerebri hjärnvattusot hjärnödem hydrocephalus överskott på cerebrospinalvätska i hjärnans hålrum hjärtinflammation endokardit endocarditis inflammation i hjärtats innerhinna hjärtklappning hjärtsjukdom hjärtkramp kärlkramp hjärtmuskelinflammation hjärtmuskelinflammation myocarditis hjärtslag hjärtinfarkt apoplexia cordis hjärtsprittning kramptillstånd Se hjärtsprång hjärtsprång kramptillstånd Enligt Lagerkrantz (med hänvisning till främst Rosén von Rosenstein) är hjärtsprång ett slags konvultioner hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. De kunde inträffa bl a i samband med tandsprickning, på grund av masksjukdomar eller av dålig föda. Kallades ibland också fallsjuka eller tandslag. Enligt Haartman var hjärtsprång detsamma som epilepsi hos barn eller ecclampsi. Orsakerna ansågs allmänt kunna vara flera hjärtsäcksinflammation hjärtsäcksinflammation pericarditis hjärtvattusot hjärtödem hydropericarditis vatten i hjärtsäcken hostfluss förkylning hudvattusot hudvattusot anasarca huvudsjuka sinnesförvirring egen tolkning baserat på uppgifter i DDSS hysteriska plågor hysteri hysteria Se moderpassion håll smärta håll och styng i bröstet lung- och lungsäcksinflammation pleuropneumonia Kan också stå för "smärta i bröstet". Enligt Tommy Bengtssons studier av Västanfors socken i Bergslagen (1988) representerade "okänd Källa: - Hjälpmedel sida 9

10 häftig sjukdom hämmad menstruation snabbt sjukdomsförlopp menstruationsstörningar menstruorum obstructio barnsjukdom" många gånger "håll och styng". hävelse svullnad svullnad, även sjuklig utvidgning av ett organ höftinflammation höftinflammation coxitis höftledssjukdom höftledssjukdom coxarthrocace höstfeber malaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten höstfluss malaria Kan även vara andra febersjukdomar under hösten infantil paralysi polio inhemsk kolera kolera cholera nostra inhemsk kolera, paratyfoid sjukdom inklämt bråck bråck hernia incarcerata insot diarré diarrhoea inspärrat bråck bråck hernia incarcerata interkostal neuralgi ryggsmärta neuralgia intercostalis smärta mellan revbenen intermittent feber febris intermittens febersjukdom med regelbundet växlande feber och feberfria intervaller, vanligen Malaria kallbrand gangrän gangraena vävnadsdöd utan starkare inflammatorisk omgivning kallfeber frossa feber med frossbrytningar karbolsyreförgiftning förgiftning karbunkel karbunkel carbunculus elakartad inflammation i hårsäckar som kan leda till gangränöst sönderfall katalepsi kramptillstånd catalepsia stel, onaturlig kroppsställning katarr inflammation slemhinneinflammation katarral feber luftrörskatarr febris catarrhalis kikhosta kikhosta pertussis kikhosta kikhosta tussis convulsiva klimatfeber malaria kolerin kolera colerin lätt koleraanfall eller samlingsnamn för akuta enteriter kolosförgiftning förgiftning koloxidförgiftning förgiftning kolsyreförgiftning förgiftning kongestion blodöverfyllnad congestio aktiv eller arteriell hyperemi, även blodsvall eller fluxion kontusion stöt- eller kross-skada contusio (av sönderslagen) konvulsioner kramptillstånd krampdans korea chorea Se danssjuka krupp krupp croup difteri i struphuvudet med svår andnöd kruppös...crouposa om inflammation med trådig utsippring av vätska, oavsett uppkomst kräfta tumör cancer Se även svulst kustfeber malaria kvävning kvävning suffocatio lappskott värk Trollskott eller lappskott var hastigt påkommen värk som ansågs tillkommen på magisk väg av en trollkunnig person (eller lapp). Enligt Haartman, anses skott, eller trollskott, "som Lamhet eller Flygwärk" Se även Lagerkrantz, SAOB. Källa: - Hjälpmedel sida 10

11 led- och torrvärk reumatism ledgångsinflammation artrit arthritis ledgångsreumatism reumatism rheumatismus articularis leveratrofi skrumplever atrophia hepatis leverinflammation leverinflammation hepatitis lienteri diarré diarrhoea liggsår liggsår decubitus livmoderblödning livmoderblödning metrorrhagia livmodersbristning livmodersbristning ruptura uteri livmoderscysta livmoderscysta cysta ovarii livmodersinflammation livmodersinflammation metritis livmodersinflammation livmodersinflammation metrophlebitis inflammation i livmoderns vener ljumskbråck bråck hernia inguinalis luft i lungsäcken lungkollaps pneumothorax luftrörskatarr luftrörskatarr catarrhus bronchialis luftrörskatarr luftrörskatarr tracheitis lungbrand lunginflammation pneumonia lungemfysem lungemfysem emphysema pulmonum (övertänjning av lungblåsorna så att skiljeväggarna mellan dem utplånas) lungförtätning lungförtätning lunghinneinflammation lungsäcksinflammation pleuritis pleuresie lunghosta tuberkulos lunginflammation lunginflammation bronchopneumonia härdformig lunginflammation lungkatarr luftrörskatarr catarrhus pulmonum lungrörsinflammation luftrörskatarr lungröta tuberkulos lungsiktighet tuberkulos lungskrumpning lungskrumpning cirrhosis pulmonum lungsot tuberkulos Kan även vara lunginflammation ( enligt uppgifter i DDSS) lussjuka parasitsjukdom phtiriasis lutförgiftning förgiftning lymfkärlsinflammation lymfkärlsinflammation lymphangitis långsot långvarig sjukdom löst liv diarré diarrhoea mag- och tarminflammation gastrointestinal katarr catarrhus gastrointestinalis mag- och tarminflammation mag- och tarminflammation perito-enteritis inflammation i bukhinna och tarm magflen magsjukdom cardialgi sveda och sugande i magmunnen med halsbränna och sura uppstötningar magkatarr magkatarr catarrhus ventriculi magsäckskatarr magrev kolik colica tarmkramp magsjukdom magsjukdom gastromalacia magsyra halsbränna magsår magsår ulcus ventriculi magveset mag-och tarmsjukdom marasm svaghetstillstånd marasmus massel utslag matsmältningsrubbning matsmältningsrubbning indigestion medvetslöshet medvetslöshet coma djup medvetslöshet melankoli depression melancholia (egentlig betydelse: svart galla). svårmod, ibland med självmordstendenser. Se Temasidorna mercuriumförgiftning arsenikförgiftning mjältbrand mjältbrand anthrax Källa: - Hjälpmedel sida 11

12 mjältbrandskarbunkel mjältbrandskarbunkel pustula maligna mjältbrandskarbunkel mjältinflammation splenit splenitis inflammation i mjälten mjältsjuka depression Se melankoli mjölkkastning mjölkstockning moderfall livmodersframfall moderkvav yrsel Enligt Haartman var moderkvav den form av yrsel och svimning med efterföljande ryckningar som kunde följa på moderpassion (med betydelsen psykosomatiska besvär). moderpassion hysteri hysteria psykosomatiska lidande som yttrar sig i affektutbrott, andningssvårigheter, kramper, förlamningar, okänslighet m.m. Kan också vara i stort sett alla svårlokaliserade sjukdomar, främst hos kvinnor. Kan också vara livmoderframfall, livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. (Se förutom Lagerkrantz bl. a. Haartman, Johannisson, Matthis) se även Temasidorna moderpassion livmoderframfall Trolig tolkning. Ett flertal kvinnor med denna diagnos var äldre torparoch bondkvinnor som fött upp till tio barn. Kan också vara livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. Diagnosen kopplas annars ofta till psykosomatiska lidande. Se temasidorna morbo gallico syfilis morfinförgiftning förgiftning mul- och klövsjukan mul- och klövsjukan aphthae epizooticae munläsa kramptillstånd trismus munläsa genom tonisk kramp i tuggmusklerna vid tetanus människokoppor smittkoppor variola mässling mässling morbilli naturliga koppor smittkoppor nedstämdhet depression depressio mentis nervfeber tyfus febris nervosa Kan även vara abdominaltyfus nervfeber tyfus typhus abdominalis nervfrossa tyfus febris nervosa Kan även vara abdominaltyfus njurinflammation njurinflammation nephritis njursten njursten nephrolithiasis nyföddhetskramp nyföddhetskramp tetanus neonatorum stelkramp hos barn p g a infektion från navelsträngen näsblod näsblod epistaxis nässelfeber utslag ofullbordad barnsbörd spontant missfall ofullgånget dödfödd eller förtidigt född ofullständig lungutvidgning ofullständig lungutvidgning atelectasis pulmonum omväxlande feber remittent feber febris remittens feber med stora dagliga temperatursvängningar ondsår skorv osot inga kända belägg i litteraturen passion sjukdom perforerande magsår magsår ulcus ventriculi perforans pleuresi lung- och Källa: - Hjälpmedel sida 12

13 lungsäcksinflammation podager gikt arthritis urica ledinflammation, "portvinstå" psoasinflammation psoasinflammation psoitis inflammation i psoasmuskeln puerperal infektion barnsängsfeber febris puerperalis puerperal mani puerperalpsykos mania puerperalis förlossningspsykos acuta pulsåderbråck pulsåderbråck aneurysma pulsåderinflammation blodåderinflammation arteritis pulsådertilltäppning blodpropp emboli pungbråck pungbråck hernia scrotalis påssjuka påssjuka parotitis inflammation i öronspottskörteln radesyge en form av syfilitisk hudsjukdom, vanlig i Norge. Kunde förväxlas med spetälska eller skörbjugg. (Se även saltfluss) raseri mani ris bristsjukdom atrophia infantum undernäring hos barn mellan ett och sex-sju år, (Haartman) Haartman ansåg att man inte borde föväxla riset med någon annan sjukdom, som t.ex. engelska sjukan, vilket tycks ha varit vanligt enligt Lagerkrantz rosfeber ros erysipelas ryggkotsinflammation ryggkotsinflammation spondylitis inflammation i ryggkota ryggmärgsbråck ryggmärgsbråck spina bifida kluven ryggrad, missbildning av ryggkotorna ryggmärgsinflammation ryggmärgsinflammation meningitis spinalis inflammation i ryggradens hinnor ryggmärgsinflammation ryggmärgsinflammation myelitis ryska snuvan influensa röd mässling mässling Inte detsamma som dagens mässling. Se Bodil Perssons redogörelse för användandet av begreppen "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid röda friselen febersjukdom akut febersjukdom med röda utslag röda hund röda hund rödsjuka diarré dysenteri (dålig tarm) rödsot diarré dysenteri (dålig tarm) röta gangrän gangraena (frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess. Även kallbrand eller bara varbildning rötaktig nervfeber tyfus rötböld böld inflammerad böld rötfeber epidemisk febersjukdom Kan vara tyfoidfeber, fläckfeber eller feber förorsakad av blodförgiftning rötsår liggsår decubitus saltfluss hudsjukdom hudsjukdom med sårbildning, följd av syfilis. Kan även bero på skabb scharlakansfeber scharlakansfeber febris scarlatina sinnesslöhet Kan vara detsamma som ålderdomsdemens själssvaghet sinnessjukdom självspillning självmord suicidium skirr tumör scirrhus hård, cellfattig bindvävssvulst skott- och sprängskada skott- och sprängskada vulnus sclopetarium skribbel skribbel inga kända belägg i litteraturen skrofler skrofler scrofulosis klinisk manifestation av tuberkulos skrumplever skrumplever cirrhosis hepatis skärsår skärsår vulnus incisum snittsår skärven bristsjukdom Folklig benämning på sjukliga Källa: - Hjälpmedel sida 13

14 tillstånd hos barn. Symptomen, som varierade dialektalt kunde gälla deformerade leder, svårighet att gå, blekhet och trötthet, avmagrin, magbesvär eller andra syptom. (ris och såg beskriver också dessa symptom men dessa mer nordliga beteckningar förekommer inte i DDSS register) Enligt Asbjörg Westum 1999, är inte skärven detsamma som rakit, eller engelska sjukan, även om denna beteckning ofta användes synonymt med skärven. Enligt Lagerkrantz är skärven beteckning för olika bristsjukdomar. "Magskärfven" är namnet för magmunnen, cardia (Haartman) skörbjugg skörbjugg scorbutus slag slaganfall apoplexia slagfluss slaganfall Lagerkrantz, Nordisk familjebok slagkatarr slaganfall Troligen synonymt med slagfluss slemstockning i lungorna luftrörskatarr småkoppor smittkoppor sockersjuka diabetes diabetes mellitus soporös frossa malaria sjukdom med feber och sömnlik dvala sot sjukdom spanska sjukan influensa spetälska spetälska lepra spondylart tuberkulos spondylart tuberkulos spondylarthrokace tuberkulös missformning av ryggraden sprinkel fläckfeber (Den troligaste betydelsen är fläckfeber.) En "hetsig" sjukdom med röda fläckar, (Dansk ordbok) En "gångbar" sjukdom, (DDSS.) Se Temasidorna st. veits-dans korea chorea major Se danssjuka stelkramp kramptillstånd tetanus (Kan troligen även betecknas som dragsjuka) stenkolosförgiftning förgiftning stenkoppor koppor Kan vara vattenkoppor (Medicinhistoriska databasen, Årsberättelser från Provinsialläkare 1851) eller utslag vid svin- eller vattenkoppor. (SAOB). stenkräfta tumör Tveksam betydelse. I Anteckningar om svenska kvinnor nämns "en sjukdom som yttrade sig med att hennes kroppen hårdnade. Läkarne kallade den stenkräfta" Stålberg sid 402. stenlidande stenlidande lithiasis stickfluss asfyxi asphyxia plötslig död genom pulslöshet, högre grader av andnöd ända till kvävning. Enligt dr Pontin 1816 är stickfluss lika med nervslag, se detta ord. (Lagerkrantz) stormässling smittkoppor Bodil Persson redogör för användet av termerna "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid struma struma förstoring av sköldkörteln strupkatarr laryngit laryngitis inflammation i struphuvudet strypning strypning strangulatio Källa: - Hjälpmedel sida 14

15 strypsjuka krupp angina membranacea (Svensk författningssamling 1891), (egentlig betydelse: förtränging i membran) strypsjuka difteri cynanche stötskador stötskador vulnera icta capitis traumatiskta stötskador i huvudet sura ben bensår ulcus cruris svaghet svaghetstillstånd cachexia svaghet svaghetstillstånd debilitas svaghetstillstånd svaghetstillstånd exhaustio virium svagsinne sinnessjukdom svampförgiftning förgiftning svart torsk torsk beläggningar i munhåla och strupe som ibland kan svartna, orsakade av en svampinfektion. Framförallt dåligt skötta spädbarn kunde drabbas svarta koppor smittkoppor blodkoppor svartfeber smittosam febersjukdom som kännetecknas av hög dödlighet och av att huden på döda människor svartnade. (http://www.tavelsjo.se) Haartman nämner svartsot som en följd av "enwisare Gulsot af segnande Wätskor, den där slutar i Swartsoten". (kan även vara smittkoppor) svavelsyreförgiftning svavelsyreförgiftning intoxicatio ex acido sulfurico svinkoppor koppor hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor (i Västergötland är svinkoppor detsama som vattenkoppor enligt Lagerkrantz) svinsjuka Tveksam betydelse. Kan vara svinkoppor eller svinnsjuka, dvs. tvinsot. svinsot tuberkulos svulst tumör cancer Se även tumör svårmodighet depression depressio syfilis syfilitisk hjärnsjukdom encephalopathia syphilitica syfilis syfilis paralysie générale progressive syfilitisk sinnessjukdom med avtagande av alla psykiska funktioner samt starka motoriska rubbningar syfilis i hjärnan syfilis gumma cerebri degenerativ och nekrotiserande granulationssvulst i hjärnan i tredje stadiet av syfilis sänkningsabcess bula bula som utvecklar sig långsamt sänkningshyperemi sänkningshyperemi hypostatica förlångsammad blodström sömnsjuka letargi letargia ihållande medvetslöshet eller dvala ur vilken den sjuke kan väckas men som han genast sjunker in i igen ( Lindskog) sömnslag inga kända belägg i litteraturen tandfeber febersjukdom Se tandslag (Nordisk familjebok 1920, Tändernas sjukdom och vård) tandslag kramptillstånd konvultioner som uppträder under tiden för tandsprickningen, men utan några genetiska samband med tändernas framträdande. Kan vara kopplat till underskott av kalkhalt i blodet. Ordet kan också ha använts om alla typer av kramper hos barn Källa: - Hjälpmedel sida 15

16 mellan 0,5 och 3 år tarmblödning tarmblödning enterorrhagia tarmbråck bråck hernia intestinalis tarmhinder tarmvred ileus tarminflammation tarminflammation enteritis tarminflammation tarminflammation enteritis follicularis inflammation i tarmfolliklarna tarmlopp bråck hernia intestinalis utstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla. Kan också betyda diarré. tarmlopp diarré bråck tarmsår tarmsår ulcus intestinorum tarmtyfus tyfus typhus abdominalis tarmvred tarmvred invaginatio instjälpning av en tarmdel i en annan tarmvred tarmvred miserere (egentlig betydelse=förbarma dig) tarmvred tarmvred volvulus trångt bröst kärlkramp trånsjuka utmärgling Tvinsot (Haartman) Tuberkulos (Dialektalt enligt Lagerkrantz) Enligt Nationalecyklopedin anses trånsjuka vara detsamma som modstulenhet, med innebörden att ha blivit berövad sin lisvlust. trösk torsk Se torsk tuberkulos tuberkulos tuberculosis miliaris tuberkulos med utsådd av hirskornsstora tuberkler i olika organ tungsinne depression tvinsot förtvining tabes Kan enligt Haartman bero på ålderdom, diabetes, lever- och lungsot, mask m.m. Enligt Rosen von Rosensteinbero på bl a engelska sjukan (Lagerkrantz) tyfoidfeber tyfus typhus abdominalis tyfus tyfus typhus abdominalis tärfeber febersjukdom Se tvinsot tärsot förtvining Se tvinsot upprördhet sinnesförvirring alteratio uppsalafeber remitterande rötfeber Se tyfus, tyfoidfeber, paratyfus uppstigelse vapeur (franska) Om en sjukdom inte fick sin rätta utgång, (exempelvis gikt genom fötterna,) så ansågs dess dunster stiga upp i kroppen och förorsaka dåligt lynne eller andnöd. Under vissa tider betraktades vapör som synonymt med hypokondri. (Haartman, Lagerkrantz, Johanisson) urinblåsekatarr cystitis Urinblåsekatarr är enligt Wernstedt den vanligaste användningen på cystitis vilket egentligen betyder inflammation i cysta. urinförgiftning urinförgiftning uraemia urinstämma urinstämma stranguri ursinnighet mani utmärgling förtvining utslag utslag eczema impetiginosum Hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor. Se även svinkoppor utslätt hudutslag skabb, orsakat av skabbdjuret utsot diarré diarrhoea vandrande ros ros erysipelas migrans vanrykte vanvård rykt = skötsel (SAOB). I Magnus Erikssons landslag nämns att en styvmoder kunde fördärva ett Källa: - Hjälpmedel sida 16

17 frillobarn med "vanrykte", (Ärvdabalken XVI) vansinne mani vantrevnad undernäring Ordet trivas kan tolkas som att bli friskare/fetare. (Svensk etymologisk ordbok) var varansamling apostem var varbildning empyema (i kroppshåla instängd varansamlig) varfeber blodförgiftning septichaemia varinflammation bindvävsinflammation phlegmone vattenbråck bråck vätska i pungen vattenförgiftning förgiftning vattenkoppor vattenkoppor vattenkräfta inflammation i munslemhinnan vattenstämma urinstämma stranguri vattentäppa urinstämma stranguri vattunöd uttorkning vattuskräck rabies rabies vattusot vattusot hydrops generellt utbredda vattensvullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt vattusot ödem oedema begränsade eller vavnadsinfiltrerande vattensamlingar ventrikelinflammation mag- och tarminflammation Werlhofs blödarsjuka blodfläckssjukdom morbus maculosus werlhofi Verlhofs sjukdom blodfläckssjukdom morbus maculosus werlhofi Numera benämnd idiopatisk trombocytopeni purpura Idag används benämningen idiopatisk trombocytopeni purpura vit fluss slidkatarr (Haartman) vitblodsjukdom blodcancer leukemi vitsot blodbrist anaemia anemi våda olyckshändelser casus mortiferi dödsbringande fall vårfeber väderbrök magsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik väderkolik väderspänning vädersot magsjukdom Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik vävnadsförhårdnad vävnadsförhårdnad induration växtsjukdom tumör åderförkalkning åderförkalkning arteriosclerosis åderförkalkning åderförkalkning atheromatis grötartat sönderfall som ger upphov till små hålor och sår i artärväggarna ålderdomdsjukdom ålderdomdsjukdom morbus senilis ålderdomssvaghet ålderdomssvaghet marasmus senilis äggledarinflammation äggledarinflammation salpingitis purulenta äggvitesjukdom äggvitesjukdom albuminuria äggvita i urinen älta bristsjukdom infektionssjukdom med feber ändtarmsinflammation tarmsinflammation periproctitis inflammation i bindväven kring ändtarmen ärftlig syfilis syfilis lues congenita ärftlig syfilis syfilis hereditär syfilis öronsprång öroninflammation otitis örspottskörtelinflammation påssjuka parotitis Källa: - Hjälpmedel sida 17