VAR KRASSLIGA KROPP. Kristina. Hancl. Karin Swmsonl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAR KRASSLIGA KROPP. Kristina. Hancl. Karin Swmsonl"

Transkript

1 VAR KRASSLIGA KROPP Kristina. Hancl Karin Swmsonl

2 VAR 'KRASSLIGA KROPP Cirka 500 lastips om somatiska sjukdomar och deras behandling Specialarbete vid BHS Vt 1979 Copyright Kristina Handeqard Karin Svensson

3 Innehåll Förord... 1 Vagledning... 2 Alfabetisk förteckning... 3 Systematisk förteckning Uppslagsböcker och ordböcker Medicinsk litteratur : Allmänt Medicinsk litteratur : Specielia sjukdanar Allergiska sjukdonar Andningsorganens sjukdamar mrmjukdrnr Bldsjukdmr Bristsjukdamar 87 Cancer Cirkulationsorganens sjukdomar Famakolqi Förgiftningssjukdomar Gynekologi och obstetrik Hudsjukdomar Infektionssjukdrnar Inresekretoriska organens sjukdomar Kirurgi / Ortopedi Konssjukdrnar Matsmaltningsorganens sjukdomar Neurologiska Olycksfall... Erelseorganens sjukdmar Stress... I01 SChnnprobl em Tändernas sjukdamar och vård... Urinorganens sjukdomar Yrkessjukdrnr 103 mderdomss jukdomar 104 hesomsattningss jukdamar 104 honsjukdamar 105 Öron- näs- och halss jukdmar

4 Detta specialarbete vänder sig i första hand till den icke medicinskt utbildade biblioteksutnyttjaren. Vår förhoppning är att bibliografin ska kunna ge tips m läsning vid en speciell somatisk sjukdan, dvs kroppslig, som man lider av, och som man vill veta mer m. Eller kanske det galler någon anhörig sam man på bästa sätt vill hjälpa. Vi har endast tagit med litteratur skriven på svenska, och flertalet titlar har givits ut under den tio senaste åren. Förutom sjukdomsbeskrivningar ges praktiska råd och anvisningar i många av de böcker som förtecknats. Vi har gjort urvalet med tanke på att innehållet ska kunna förstås av en bred allmänhet utan speciella förkunskaper. I de~ämnen dar populärvetenskapliga framställningar saknas, har vi aven tagit med mer avancerad litteratur. För att på bästa satt kunna förstå dem, förtecknar vi aven medicinska uppslags- och ordböcker. Eftersom vi begränsat urvalet till facklitteratur, vill vi här upplysa am en bibliografi dar aven skönlitteratur finns medtagen.: Pirinen, I.: Skönlitteratur och vårdkunskap : sammanställning av debatt- och skönlitteratur med anknytning till sjukvård. (Fullständiga bibliografiska uppgifter s. 59). ~ikaså har vi nedtecknat två böcker som vi tror kan användas i samband med den övriga förteckningen.: Claesson, B H.: Patientens bok : en bok för patienter och anhöriga. (Fullständiga bibliografiska uppgifter s. 17). iosman, S.: Patientratt, (s.48) som behandlar ratten till vård, tystnadsplikt, diciplinart ansvar, ersättning för skador e t c... De flesta sjukdomar går att lindra eller bota genom medicinering. Men vad består den av? För att få svar på den frågan har vi tagit med ett antal farmakologiböcker. Borås den 27 april 1979 Kristina Handegard Karin Svensson

5 vägledning Börja med att studera innehållsförteckningen! Det enklaste sättet att få information om den aktuella sjukdomen ar att genast gå till den systematiska f örteckningen. Dar f örtecknas litteraturen systematiskt efter olika kroppsfunktioner och vissa speciella sjukdomstillstånd. För att underlätta sökandet finns hänvisningar från några sjukdomar, och från några av kroppens olika organ. Där vi ansett det befogat har vi efter titeln lagt till en parantes, scnn förklarar bokens innehåll. Manga böcker ar dock av övergripande karaktär, och de har vi inte närmare specificerat. Uppgifter såsam sidantal, förlag, utgivningsår och illustrationer kan ofta ge vägledning om boken passar ditt syfte. Sådana uppgifter finns samlade i den alfabetiska förteckningen. Den ar alfabetiskt uppställd efter författare, men man kan även söka på bokens titel eller medförfattare. Felaktiga, och har nedan rattade referenser, ar i den alfabetiska förteckningen utmarkta med en *. Rättelser : s. 4, Allergi - astma...; Klecker skall vara Klercker. s. 12, Bergvall skall vara Bagnall. s. 38, Irvine.i Bergvall skall vara Bagnall. s. 40, Jönsson, G...: SFPH skall vara Svenska föreningen för psykisk, halsa. s. 42, Klecker skall vara Klercker. Kallor : Svensk Eokförtecknins Göteborgs ~niversite~sbiblioteks katalog. Borås Stadsbiblioteks katálog. Bibliotekshögskolans katalog. Förlags- och bokhandelskataloger. Seeligs centrallagerkatalog.

6 - Aas, K.: Allergiska barn : vad är allergi? Eksem, hösnuva, astma, allergivaccinering, allergiska barn i skolan uppl. - Stockholm : Batur och Kultur, s. : ill. 0rig:s titel: Allergiske barn. Ve s Abramson, E.: Naringsfysiologisk ordlista. - 2., utvidgade uppl. - Stockholm : Stiftelsen Svensk Livsmedelsteknik, s. ~cb(x) ABC om dietkost. Se: Werner, I. ABC vid olycksfall. Se: Strömback, P. Afasi. Se: Broman, T Afasipatienten. Se: Funck, B. - Ahlberg, M.: Bra mat nar njurarna sviktar och du skall äta 20, 40 eller 60 gram protein om dagen. - Västerås : Ica-förlaget, s. :. ill. Vmb Vek Qcab Ahlberg, M.: Bra mat vid mag- och tarmsjukdomar. - Västerås : Ica-förlaget, s. : iii. Vmb Vej Qcab Ahlberg, a.: Själv - rehabilitering av blödare. - Stockholm, s. ': ill. Ved.. Ahlborg, U. Se: Bekämpningsmedlen. Ahlmark, A.: Arbete och hälsa : företagshälsovårdens grunder. - 2:, uppl. - Stockholm : Norstedt, s. : ill. Vn Vey Qbfa översedda Aktiv egenvård. Se: yickery, D M. Akut pediatrik / under redaktion av Stig Sjölin. - Stockholm : ~WEI~ebers, s. : iii.

7 Akuta förgiftningar speciellt med hänsyn till barn / under redaktion av Birgitta Werner. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Ver Akuta infektionssjukdomar. Se: Ström, J. - Akutvård i ambulans. Se: Waldau, K. Akutvård vid hjärtinfarkt. Se: Lundman, T. -- Alkoholberoende och alkoholsjulrdomar. Se: Lundquist, G Alkoholism. Se: Bergsman, O. Alkoholism som sjukdom. Se: Carlsson, C. Allergi - astma. Se: Klecker, T. v Allergisjukdomar i barnaåldern. Se: Berg, T. Allergisjukdomar i belysning av nyare rön. Se: Colldahl, H. Allergiska barn. Se: &, K. Allergiska sjukdomar. Se: Nilzén, A. Allt om spädbarnet. Se: Österlund, K. Allwood, M.: Jag bar döden i min kropp : en rapport från samtida svensk sjukvård. - Mullsjö : Institutet för samhällsforskning, s. Lz Allwood Vep Amning. Se: Socialstyrelsen. Expertgrupp amning (EX-A) Amputationskirurgi & proteser / redigerad och utgiven av Tor Hierton och Urban James. - Stockholm : Folksam, s. : ill. - (~olksams skriftserie. B ; 116) Vfce Vfo Arnylong, S. Se: Specialgymnastik.

8 Andersson, B.: Diabetes. - Ifly uppl.1. - Stockholm : Skandia, [1970] s. : (V& halsa). Veo Andersson, B.: En erfarenhet rikare : en bok om att bli döv. - Stockholm : Forum, s. Eub Vj Andersson, B.: Sockersjuka - en orientering / Bo Andersson och Rolf Palmgren. - [NY upp1.l. - [stockholm : B M Scandinavia AB], s. : iil. Särtryck ur: Sockersjuka och dess behandling hos vuxna / Bo Andersson. Veo Andersson, B.: Sockersjuka och dess behandling hos vuxna. - b., omarbetade uppl. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. Ve o Andersson, K.: Medicinsk sjukdoms- och sjukvardslara. - Stockholm : Esselte studium. - (~edicin och kirurgi "; 1) A s. : ill. B s. : iii. Ve Andersson, L. Se: Bergentz, S-E.: Kärlkirurgi. Andersson, L.: Urologisk kirurgi uppl. - Lund : Studentlitteratur, -' S. Vf Vek Andersson-Nycander, B. Se: Wikare, U.: Barnets vård. Andersson-Nycander, B.: Ditt spädbarns dagliga vård / Birgit Aqdersson- Nycander & Ulla Wikare. - Stockholm : LiberLaromedel, s. : ill. Vhi Andningsorganens sjukdomar. Se: Malmberg, R. Annorlunda barn. Se: Billing, L. Apley, J.: Barnet och sjukdomssymtomen : modern pediatrik ur social och psykologisk synvinkel / John Asley, Ronald Mackeith. - Stockholm : Natur och kultur, s. 0rig:s titel: The child ana his symptom : a comprehensive approch. Vh

9 Arbetarskyddsstyrelsen : Buller i arbetslivet : allmänna anvisningar om åtgärder till förebyggande av skada eller ohälsa genom påverkan av buller på arbetsplatsen. - Stockholmy s. - (Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar ; 110) Vnb Ppdd Arbete och halsa. Se: Ahlmark, A. Ett arbetskompendium för sjuksköterskor inom företagshälsov&rden om ögonsjukdomar och ögonskador. Se: Dahlstedt, E. Arbetsmiljö A - Ö. Se: -p, Hansson S 0. Arnell, S.: Hur man..skall 70 s. : ill. - (~orums medicinska serie) Vk klara sina tänder. - Stockholm : Forum, Arnevik, T. Se: Falk, G.: Lär dig höra bättre. Arnoldsson, H. Se: Asthma bronchiale. Artiell hypertension. Se: Hansson, L. Arvedson, I. : Bra mat utan gluten och mjölk. - Västerås : Ica-förlaget, s. : iii. Vmb Vej Qcab Arvidsson, T.: Fimpa NU!. - 3., oförändrade uppl. - Täby : Larsson, s. : iii. Ver Arvidsson, T.: Sista cigaretten. - Täby : Larsson, s. : ill. - (Prakt ika) Ver Asbjörn, O. Se: Falck Larsen, J. : obstetrik och gynekologi. Ask-Upmark, E.: Huvudvärk : dess orsaker och behandling uppl. - Stockholm : Almqyist & Wiksell, s. : ill. Vef Ask-Upmark, E. : Om digestionskanalens sjukdomar. -!uppsala : författaren] s. : ill. Ve j

10 Asthma bronchiale / [av] Hans Arnoldsson... - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. - (~raktisk terapi) Ve s Astma hos barn. Se: Kj ellman, B. Astma och hösnuva hos barn och ungdom. Se: - Kraepelien, S. Att bli mma. Se: Bengtsson, L. - Att föda ett barn / inbjudna experter : Jos6 M Dexeus, Mirjam Furuhjelm. - Uppsala : Scientia Bromberg, l44 s. : ill. - ella lan himmel och j ord) 0rig:s titel: La naissance d'un vg enfant. Att förstå, afasi. Se: Taylor, M L. Att leva med diabetes. Se: Scherstérc, B. Att leva med sin sjukdom / erfarenheter förmedlade av Gustaf Lundgren...; redaktion: Roland Hentzel och Gustaf Lundgren. - Stockholm : Natur och kultur, s. v Att lära sig leva med angina pectoris. Se: Wiiliams, H. Att vara reumatiker. Se: Bjuvstedt, S. Att vilja vara. Se: Thor&, L. Att vänta barn : [ett urval artiklar från tidningen Vi Föräldrar till dig som vantar barn]. - Stockholm : Specialtidningsförlaget, s. : ill. vg Att vänta barn. Se: Kats, M. Audiologi. Se: Linden, G.

11 Aurell, G.: Skolhalsov&rdens kontroll av ögonens funktioner. - Stockholm : -.- Utbildningsförlaget, s. : ill. - ut kol hälsovård : artiklar i skolhyqieniska h en ; 20) Vi Avskaffa allergin! Se: Nilsson, A. Axelsson, M. : Vårda sin halsa. - Stockholm : LT: s förlag, s. : ili. v

12 Bahnson, I.: Det ar ju mitt liv!. - Stockholm : Forum, s. 0rig:s titel: Det er jo mitt liv! Lz Bahnson Vef Barn. Se: Leach, P. Barn med Downs Syndrom. Se: Gustavson, K-H. - Barn med epilepsi. Se: Barrows, H. Barn med kramper. Se: Melin, K-A. Barn med rygp,ärgsbråck. Se: Skfinyard, C A. Barn med talrubbningar. Se: Bjuggren, G. Barn och föräldrar. Se: Kjellmer, I. Barn och stress. Se: Rodhe, G. I. Barn 1-7 &r : handledning för föräldrar / #[författar4 : Inga Engström... - Stockholm : Svenska Röda korset, vårdsdelegationens skrift ; 47) Vhi - (Socialmedicinska barna- Barnavård och barnsjukvård / under redaktion av Göran Wallgren uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Vh Ve Barnavård och familjekunskap / [av] Ingeborg Melin uppl. - Stockholm, Utbildningsförlaget, s. : ill. Qc V Barnet med spina bifida. Se: Lorber, J. Barnet och sjukdomssymtomen. Se: Aplex, J. Barnets tal- och språkutveckling. Se: Heymann, B.. Barnets tänder. Se. Wikner, S.

13 Barnets vård. Se: Wikare, U. Barnkunskap. Se: Holmgren, G. Barnkunskap för grundskolan. Se: Fry_, A. Barnkunskap för hem och vårdyrken. Se: Kinch, K. Barnkunskap för vårdyrken : gymnasieskolan åk 1 / Ulla Wikare... - Stockholm : Esselte studium. 1:l uppl s. : ill. Vhi Dofa Barnläkarboken : till föräldrars hjälp / redaktörer: Olaf Andersen, Harald Kreutzfeldt , omarbetade uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. 0rig:s titel: Vore bdrns sygdomme. Vh Barnläkaren ger praktiska rad om skötsel vid barnsjukdomar och barnolycksfall. Se: NagLo, O. Barnolycksfall. Se: Drakenberg, U. Barnortopedi och skolioser. Se: Danielsson, L. Barnsjukdomar. Se: Kraepelien, S. Barnsjukdomar, barnsjukvård. Se: Christiansson, G. Barnsjukdomar och barnsjukvård. Se: Skogberg, S. ~arnsjukdomslara. Se: Sandberq, N O. Barnsjukvård. Se: Brydolf, M. Barnsjukvårdslära. Se: Persson, B. Barntandvård för tandsköterskor. Se: Hallström, U.

14 Barrows, H.: Barn med epilepsi : en handledning / Howard S Barrows och Eli S Goldensohn. - Göteborg : JCI-Pharma, s. : ill. Ve f Bauer, G. Se: Kirurgi för sjuksköterskor. Bauer, G. : Ont i knäet. - Lund : Signum, r321 s. : il1. - (Signums medicinserie) Ven Bekämpningsmedlen : användning och risker / Ulf G hib bor^ uppl. - Stockholm : LT:s förlag, s. : ill. Qde Vnb Ue Belfrage, E.: Fickordbok för sjuksköterskor , översedda uppl. - Lund : Gleerupska universitetsbokhandelns förlag, s. V( x) Belfrage, E. Se: akerlund, E.: Hälsolära. Bengtsson, L.: Att bli mamma. - Ny uppl. - Solna : Modo Konsumentprodukter AB, s. : ill. Bengtsson, L.: P-piller : fördelar, nackdelar, risker / Lars Bengtsson och Nils-Otto Sjöberg. - Lund : Signum, l23.1~. : ill. - (signums medicinserie ) Vnd Bengtsson, L.: Spiral : fördelar, nackdelar, risker / Lars Bengtsson och Nils-Otto Sjöberg. - Lund : Signum, [24]s. : ill. - (signums medicinserie) Vnd Benson, I. Se: Funck, B.: Afasipatienten. Berg, T.: Allergisjukdomar i barnaåldern. - Stockholm : Riksförbundet mot allergi, s. : ill. - (~nformation om).. Ve s Bergentz, S-E.: Kärlkirurgi / Sven-Erik Bergentz, Björn F Ericsson. Urologisk kirurgi / Lennart Andersson. Bjurtransplantation / Sven-Erik Bergentz. - Ny utg.. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. - (~irurgi ; 4) Tidigare utgivna i sparata band. Vf Veh

15 Berglund, A.: Tularemi / Anders Berglund, Sven Prag. - Stockholm : Tika, sjukdomar ; 8) s. : ill. - (~orrlandska Veb Bergman, P.: Gynekologi. - Stockholm : AW~/~eber, s. : ill. vg Bergman, P.: Vi vill ha barn. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : iii. vg Bergmark, M.: Farligt att förtära, inandas och beröra : en bok om gifter och förgiftningar. - b., omarbetade och utvidgade uppl. - Stockholm : Prisma. - (~rismaseriem). D.l. D.2. Ver : Vår farliga omvärld s. : ill. : Gifter på gott och ont s. : ill. Bergsman, O.: Alkoholism : några synpunkter på klinik och behandling uppl. - Södertälje : Astra läkemedel AB, s. - (~linik och terapi ) Ver Bergström, J.: Medicinska njursjukdomar uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. Vek Bergvall, M K. Se: Irvine, R E. : Den äldre patienten. " Berling, C. Se: Handbok för tandsköterskor. Bernholm, B.: Den mänskliga faktorn : en bok om skadlig stress uppl, - Stockholm : Aldus/~onnier, s. - (Aldusserien ; 347) Ve ao Bernholm, B. : Manlig,,kvinnlig, stressad : [ om könsrollens krav och kriser). - Stockholm : Aldus, s. - (Aldusserien ; 465) Veao Ohj Do Berättelsen om en hjärtattack. Se: Halberstan, M. Bickerstaff, E.: Elementär neurologi. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. - atur ur och kulturs vårdyrkesböcker) Ve f

16 Bille, B. : Cp-barn / av Bo Bille och Bengt Hedberg. - [NY uppl]. - Stockholm : Skandiakoncernen, L1970. ] s. : ill. - (vår hälsa) Ve f Billing, L.: Annorlunda barn : om svårigheter, glädjen och möjligheten att leva med sitt handikappade barn. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Eu Vef Vle Birke, G.: Invärtes medicin / Gunnar Birke. Tuberkulos / Alf Westergren. - 3., omarbetade uppl. - Stockholm : Läromedelsförlaget, s. : ill. - (Lärobok för sjuksköterskelever) Ve Vec Bjuggren, G.: Barn med talrubbningar. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : Svenska föreningen för psykisk hälsov&rd, s. - a an di kappade barn ; 5) Eu Vj Bjurö-Möller, M. Se: Möller, A R.: Människan och bullret. Bjuvstedt, S. : Att vara reumatiker. - Stockolm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers uggleböcker) Ven Björnberg, A.: Klåda. - Mölndal : Geigy, s. : ill. Vem Ves Björnberg, A. : Tonarshy. - Lund : Signum, [32]s. nums medicinserie) Qcd Vcag : ill. - (sig- Blivande föräldrar. Se: Enge, M. Blodbrist. Se: Böttiger, L-E. Blodbrist. Se: Waldenström, J. Blodpropp, bensår, åderbråck. Se: Haeger, K. Blomberg, L-H.: Kompendium i neurologi för sjuksköterskor : kortfattad översikt av neuroanatomi, neurofysiologi samt de viktigaste neurologiska sjukdomarna, deras utredning och behandling uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Vef

17 Blåskatarr. Se: orsten, P a. Blythe, P. : Oro, spänning, stress. - Stockholm : Raben & Sjögren, S. 0rig:s titel: Stress disease. Veao Docb Vlb Boberg, J.: Bra mat vid för mycket blodfett / av Jonas Boberg, Inga-Britt Gustafsson och Brita Karlström. - Västerås : Ica-förlaget, s. : : Qcab Vmb Vcb Boken om amning. Se: Helsing, E. -. Bolinder, E.: Buller : praktisk information för skyddsombud m fl / av Erik Bolinder och Egon Magnusson uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ili. - (LO informerar ; 7) Vn Ppdd Bolinder, E.: Kemiska hälsorisker i arbetsmiljön : en analys baserad på enkätundersökningar bland LO-medlemmar och skyddsombud / av Erik Bolinder, Anders Englund och Egon Magnusson. - Stockholm : Prisma, s. - (Insyn i arbetsmiljön) Ohae Vnb Bolinder, E.: silikos : praktisk information för skyddsombud m fl / av Erik Bolinder och Egon Magnusson uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (LO informerar ; 1) Vei Ohae Bolinder, E.: Skiftarbete : praktisk information för skyddsombud m fl uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (LO informerar ; 9) Vnb Bonde, U. : Skydda ditt barn / Ulla Bonde, Kerstin Bäckström. - 4., omarbetade och utökade uppl. - Täby : Larson, s. : ill. Vh Vfs Borell, U.: Obstetrik / Ulf Borell, Lars Engström. - Stockholm : Läromedelsförlaget, s. : ill. - (scandinavian university books) vg Borsiin, S.: Vårdkunskap : (för gymnasieskolans vgrdlinje samt specialkurser) / Tora Borsiin, Sigbritt Engström. - Stockholm : LiberLaromedel, s. : ill. Ve

18 Bot mot huvudvärk. Se: Köhnlechner, M. Bra mat när njurarna sviktar och du skall äta 20, 40 eller 60 gram protein om dagen. Se: Ahlberg, M. Bra mat utan gluten och mjölk. Se: Arvedsoy, I. Bra mat vid diabetes. Se: Sahlgn, U. Bra mat vid gallsjukdomar. Se: Kindstedt, K. Bra mat vid mag- och tarmsjukdomar. Se: Ahlberq, M. Brahe Pedersen, C. : Oron- näs- och halssjukvård. - Stockholm : Esselte studium, s. : ill. 0rig:s V j Brandberg, O. Se: Svalans läkarbok. Brattström, M. Se: Edström, G.: Hemsjukvård vid ledgångsreumatism. Brody, S.: Obstetrik och gynekologi : medicinsk grundutbildning. - h., omarbetade uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. vg Broman, T.: Afasi : symtomyttringar samt riktlinjer för diagnostik och rehabilitering. - Stockholm : Läromedelsförlaget, s. : ill. - ( Scandinavian university books ) Vef Broman, T.: MS-individen och samhället : information om multipel skleros och andra organiska nervskador. - Stockholm : Foiksam, s. : ill. - (~olksams hälsoråds skriftserie. Ny följd ; 11) Ve f Bronner, K.: Stress i arbetslivet : medicinska och psykologiska synpunkter på arbetslivets stress / Kurt Bronner, Lennart Levi uppl. - Stockholm : utg., s. : ill. Vnb Veao. Do Qbf Brother, M J.: Diabetes : den nya inställningen till sjukdomen. - Stockholm : Rabén & Sjögren, s. Veo

19 Brydolf, M.: Barnsjukvård / Marianne Brydolf, Britt Ståhl, Kerstin Syréhn. - Stockhoim : Esselte studium. 1 : Sjukvård under nyföddhetsperioden s. : ill. 2 : Medicinsk barnsjukvård s. : ill. 3 : Kirurgisk barnsjukvård s. : ill. Vh Bröstcancer. Se: Johnsen, C. Buller. Se: Bolinder, E. Buller. Se: Gerhardsson, G. Buller : [om buller som miljöhot och hälsorisk] : från Bullersymposiet vid svenska läkaresallskapets medicinska riksstämma Stockholm : Bok och bild, s. : ill. Vnb Ppdd - B&, J.: Frisk på rasan : vaccinering, hygien, klimat, acklimatisering, sjukdomar - sytom och behandling. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. 0rig:s titel: Turistens helsebok. Ve Böjveckeksem. Se: Möller, H. Börjeson, M.: Fetma hos barn och ungdom. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. - (Skolhälsovård ; 13) Vh Böttiger, L-E.: Blodbrist : orsaker, symtom, behandling. - Stockholm : AlduslBonnier, s. : ill. - (sesam) Ved Böttiger, L-E.: Hjärtinfarkt : orsaker, förlopp, vård. - Stockholm : Aldus/ Bonnier, s. : ill. - (sesam) Veh

20 Cancer. Se: Ringertz, N. Carlsson, C.: Alkoholism som sjukdom. - Göteborg : Laromedelsförlaget, s. : ill. - (veta, kunna : aktuell medicin) (scandinavian university books ) Ver Ohi Cassmer, O.: Kvinnodoktorns ABC / Ove Cassmer, Bengt Olof Vos. - Stockholm : Ahlen & akerlund, s. : iii. vg Catterall, D. : Könssjukdomarna : [veneriska och andra sjukdomar som överförs genom sexuell kontakt). - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (prismaserien) 0rig:s titell The venereal diseases. Ve1 Christ iansson, G. : Barnsjukdomar, barnsjukvård : [barn och ungdomsv&rd] / Gunnar Christiansson, Marta Jonsson, Ingrid Lundh. - Lund : Studentlitteratur, s. : ili. Vh Christiansson, G.: Förskoleålderns sj.ukdomar. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. Vh Civilförsvarssamariten. Se: Greyerz, W. Claesson, B. H.: Det dar med blommor och bin... : sexualupplysning för unga människor. - 3., omarbetade och utvidgade uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (prismaserien) 0rig:s titel: Dreng og pige - mand og kvinde. Claesson, B.H.: Patientens bok : en bok för patienter och anhöriga / Bent H Claesson, Inger blundt, Gunni de. - Stockholm : Rabén & Sjögren, S. VP Colldahl, E.: Allergisjukdomar i belysning av nyare rön. - Solna : E. Lindlom & Co., s. : ill. Ve s

21 Cp-barn. Se: Bille, B. Cronberg, S.: Infektioner : mikrobiologi, klinik, terapi. - Stockholm : AWE/Gebers, s. Ve Vd C-vitamin och förkylning. Se: Pauling, L. Cystisk fibros. Se: Kollberg, H.

22 Dagbok om ett år i tystnad. Se: Johansson, F. Dahl, T.: När jag var sjuk uppl. - Göteborg : Författarförlaget, s. Gcz Dahl Lz Dahl Dahlstedt, E.: Ett arbetskompendium för sjuksköterskor inom företagshälsovården om ögonsjukdomar och ögonskador / Erik Dahlstedt, Margaretha Högberg. - Stockholm : Bygghälsan, s. : ill. Vi Vey Dalsgaard-Nielsen, T.: Migrän och annan huvudvärk. - Stockholm : Trevi, S. 0rig:s titel: Migrene og anden hovedpine. Vef Danielsson, L.: Barnortopedi och skolioser / Lars Danielsson, Stig Willner. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Vfo Ven De Agostini, B.: Med stillaståene hjärta. - Stockholm : Forum, s. Veh Dellgren, K.: Synskadad : hur en grupp synskadade upplevt sitt handikapp och samhällets rehabiliteringsåtgärder. - Stockholm : PA-rådet, s. Eu Vi Dermatologi och venereologi. Se: Hollström, E. Dermatologi. Venerologi. Se: Rorsman., N. Det dar med blommor och bin... Se: Claesson, B. Diabetes. Se: Andersson, B. Diabetes i uppväxtåren. Se: Sterky, G. Diabetikerns kostsituation. Se: Sahlsn, U.

23 * Dla ram rou : Mannens kropp : en handbok. - Stockholm : Tiden, v 0rig:s titel: an's body : an owner's manual. Din arbetsmiljö ar farlig. Se: Ulfvarson, U. Din stallning i jobbet. Se: Tufvesson, B. Ditt spädbarns dagliga vård. Se: Anderssop-Nyeander, B. Doktorn undersöker hjärtat. Se: Westlinq, H. Drakenberg, U.: Barnolycksfall uppl. - Stockholm : Esselte studium, s. : ill. Vfs Du kan sluta röka. Se: Hammar, I. Då man känner yrsel. Se: Henriksson, N G. -

24 Echinokocksjukdomen på Nordkalotten. Se: Lantto, S. Edlund, Y.: Pankreas kirurgiska sjukdomar. - Göteborg : Laromedelsförlaget, s. : ill. - (veta, kunna. Aktuell medicin) (scandinavian university books ) Veo Edström, B. : Om ledgångsreumatism. - Solna : Merck, Sharp & ogm me, s. : iii. Ven Edström, G.: Hemsjukvård vid ledgångsreumatism eller Hur skall reumatikern sköta sig i hemmet?./ av Gunnar Edström, Ulrich Moritz, Mereke Brattström. - 8., helt omarbetade uppl. - Stockholm : Riksföreningen mot reumatism, s. : ill. Ven Efter hjärnblödning. Se: Griffith, V E. Egelberg, J: s. Vk Munhygien : frågor och svar. - Malmö : Tandläkarjournalen, Ek, B.: Plötsligt s& nara : dagbok inför döden. - Stockholm : Prisma, S. Lz Ek Vep Ekbom, K.: Migrän. - Stockholm : Skandia, s. : ill. - (vår halsa) Ve f Eklundh, M. : Spara ryggen. - [ N utg.] ~. - Stockholm : LT: s förlag, s. : iii. Ven Vnb Ekström-Jodal, B. Se: Haglund, G.: Livshotande olyckfall. Elementär neurologi. Se: Bickerstaff, E. Elementär neurosatologi. Se: Olsson, Y. Elementär ortopedisk kirurgi. Se: Wiberg, G.

25 Elementär sjukvårdslara. Se: Ludin, F. Eliasch, H.: Råd till patienter med högt blodtryck. - [)Jy ~ dal : AB Hassle Ciba-Geigy, : 16 )s. : ill. ~ ~ [~öln-. Veh Emma & jag. Se: Hocken, S. Emmoth, L-G. : Fragment på hjul. - Stockholm : Författarförlaget, s. Lz hoth Enge, M.: Blivande föräldrar : en handbok om graviditet och förlossning. - Stockholm : Prisma, s. : ill. -'(En Prisma handbok) Vg Vhi Engström, I. Se: Barn 1-7 år Engström, L. Se: Borell, U.: Obstetrik. Engström, S. Se: Borsiin, S.: Vårdkunskap. En erfarenhet rikare. Se:Andersson, B. Epilepsi - medicinska och sociala aspekter / redaktör: B. Landström uppl. - Mölndal : AB Hassle Ciba-Geigy, s. Vef Eric. Se: Lund, D. y Ericsson, Y.: Kariesprofylax. - [ N ~ uppl.]. - Stockholm : Socialstyrelsen, s. : iii. Vk

26 Fakta om preventivmedel. Se: Hagenfeldt, K. Falck Larsen, J.: Obstetrik och gynekologi / Jdrgen Falck Larsen, Tove Schmidt, Ole Asbjörn. - Stockholm :'Esselte studium, s. : ill. 0rig:s titel: Obstetrik / gynaekologi. vg Falk, G. : Lär dig höra bättre : se det du inte hör / Gunnar Falk, Tim Arne- vik, Bengt Runbert. - Stockholm : Sveriges Radio, s. : ill. Vj Eub Falkman, C. Se: Kollberg, H.: Cystisk fibros. - [m Falkmer, S.: Hereditära hudsjukdomar i Norrland. - Stockholm : Tika, - (~orrländska sjukdomar ; 4 ) ~.1. - i6 s. : iii. D s. : ill. Vem Vne Farligt att förtära, inandas och beröra. Se: Bergmark, M. - FASS : farmacevtiska specialitetet i Sverige : förteckning över humanläkemedel. - Stockholm : Läkemedelsinformation AB. Vd(x) Utkommer 1 ggr/&r. Fenoxisyror : granskning av aktuell information : rapport från en expertgrupp. - Stockholm : [Allmänna förlaget], ca 138 s. Vd Fetma hos barn. Se: Mossberg, H O. Fetma hos barn och ungdom. Se: Börjeson, M. Fichtelius, K-E. : Manniskoläkarboken : [en praktisk bok om våra vanligaste sjukdomar och en utvecklingshistorisk bakgrund till var livssituation} / av Karl-Erik Fichtelius och Bertil Wikström. - Stockholm : Wahlström & Widstand, s. v Fickordbok för sjuksköterskor. Se: Belfrage, E.

27 Fielding, J.: Järnmetabolism : synpunkter på jarnmecabolism, järnbrist gch järnterapi. - Södertälje : Astra läkemedel AB, (~linik och terapi) Ved Veq Fimpa NU! Se: Arvidsson, T. Finnie, N R.: S& hjälper vi vårt cp-skadade barn : vägledning för föräldrar, läkare, sjukgymnaster och vårdpersonal. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers uggleböcker) 0rig:s titel: Handling the young cerebral palsied child at home. Vma Vef Foniatri för medicinare. Se: Fritzell, B. Forsbeck, M.: Hudsjukdomar hos skolbarn. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. -,( Skolhälsovård ; 14 ) Vem Forsman, B.: Tandsjukdomarna i skolåldern. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. - kolha hal so vård ; 18) vk Forsström, I.: Lexikon : ditt barn från A - Ö. förlaget, s. : ill. Rygg: Ditt barn från A - Ö. Vh(x) - Stockholm : Specialtidnings- Fosterskador. Se: Kallen, B. Fotbollsskador / [orvar Bergmark leder fotbollsträning; Sten-Otto Liljedahl behandlar fotbollsskador]. - [NY uppl.]. - Stockholm : Folksam, s. : ill. - (~olksams skriftserie. B ; 117) Föregående uppl. : Folksams halsov&rds skriftserie ; 24) Vfs Ven Vfo Fotvård. Se: Frosthagen, E. Fotvårdskunskap. Se: Frosthagen, E. Fragment på hjul. Se: Emmoth, L-G. Fredriksson D.: Lennart dog ung : en 16 - årig "mellan stigbygeln och marken". - Stockholm : Verbum, s. LZ Fredriksson

28 Fregert, S.: Information om kontaktallergi. - Stockholm : Riksförbundet mot allergi, 1?, - 40 s. : ill. Vem 97 l Fregert, S.: Kontakteksem. - Ny, reviderad uppl. - Stockholm ; Recip, s. : iii. Vem Ves Fregert, S.: Yrkesbetingade hudsjukdomar : praktisk information för skyddsombud m fl. - 5., bearbetade uppl. - Stockholm : Prisma, s. : iii. - (LO informerar ; 8) Vem Vey Fregert, S.: Yrkeseksem. - /,Ny uppl.]. - Norrköping : Ciba-produkter AB, s. Vem Vey Hjärtinfarkt / Ulla Freyschuss, Stephan Rössner. - Stock- Freyschuss, U.: holm : Raben & Sjögren, s. : ill- Veh Fries,, J F. Se: Vickery, D M.: &$iv egenvård. Frisk i varma länder. Se: Haller, E. Frisk på resan. Se: &, J. -- Fristedt, B.: Kemiska hälsorisker i arbetet. - Stockholm : AWE/Geber, s. : ill- - (Arbetsmedicin) Vnb Vey Ohae Friste-, litteratur, s. : ill. V ~ Y B. : Yrkesmedicin. - 3., [omarbetade] uppl. - Lund : Student- Frithz, A.: Hud och könssjukdomart - Stockholm : Esselte studium, s. : ill- Vem Ve1 Fritzell, B.: Foniatri för medicinare. - 2 uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. V j Fritzell, B.: Tal- och röstrubbningar hos skolbarn. - Omarbetad uppl. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. - ut kol hal so vård ; 5) V j

29 Fra9-bel1, G.: Oral mikrobiologi / Göran Frostell & Carl-Erik Nord. - Stockholm : AWEIGeber, s. :. ill. Vead Vk Frosthagen, E.: Fotvård : texthäfte : ett studia-bild program. - Lund : Studentlitteratur, s. Ven Vem Qd Frosthagen, E.: Fotvårdskunskap : hu. litteratur, s. : ill. Ven Vem &d och fotsjukdomar / Lund : Student- w, A.: Barnkunskap för grundskolan : &k 9. - Stockholm : LiberLäromedel, s. : iii. Vhi Från jäkt och stress till lugn och styrka. Se: Wikholm, R. Från kvinna till kvinna. Se: Lanson, L. Funck, B.: Afasipatienten : hur den talrubbade upplever sin sjukdom och hur man kan hjälpa honom / av Bror Funck och Inez Benson. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. - (Natur och kultur fackböcker) Vef Furuhjelm, M.: Gynekologi för kvinnor under fyrtio. - Stockholm : Raben & Sjögren, s. : ill. vg Furuhjelm, M.: Klimakterieproblem. - Stockholm : Raben & Sjögren, 19-75, s. : illvg Fallström, K.: Det rörelsehindrade barnet och familjen / Kerstin Fallström, Anders Möller, Erling Byman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. Vef Vfo Dofa Föda barn idag. Se: Kats, M. Förkylningsboken. Se: Lindskog, B. Förskoleålders sjukdomar. Se: Christiansson, G. '

30 Första hjälpen. Se: Strömback, P. Första hjälpen på naturligt sätt. Se: Turner, N. Första hjälpen vid olycksfall och hastigt insjuknande. Se: Strömbäck, P. Föräldraboken uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. Dofa Eh Vhi Föräldraboken : utgiven under medverkan av Sveriges främsta experter i barnuppfostrings- och familjefrågor till alla föräldrars hjälp / redaktion: Lis Asklund, Maj Ödman uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. Dofa Eh Vhi Fötter, fotbesvar och fotvård. Se: Jngelmark, B E. Fötter och skor. Se: Urwitz, K.

31 Gauffin, B G.: Samma människa fast sjuk : i21 intervjuer om att leva med neurologiskt handikapp]. - Stockholm : MS-förbundet, cop s. Vef Ohf Gauffin, B G, MS : myt och sanning. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Vef Gerhardsson, G.: Buller : uppkomst, spridning, störning, skydd. - 2., om- arbetade uppl. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböckerna ) Ppdd Vn Gillquist, J. Se: Liljedahl, S-0.: Idrottsskador. Gillqvist, J.: Ledbandsskador i knäleden. - Stockholm, s. : ill. Ven Giötterberg, M. Se: Norn, M. : Ögonsjukvård. Glantz, S.: Sonias dagbok : ett &r i en cancersjuk kvinnas liv. - Malmö : Hemmets Journal, cop s. Lz Glantz Vep Goldensohn, E S. Se: Barrows, H.: Barn med epilepsi. Gould, H. : Huvudvärk. - Stockholm : Raben & Sjögren, s. : il1. 0rig:s titel: Headaches and health. Vef Graf, W.: Hur man skall klara sin tröga mage. - S., bearbetade uppl. - Stockholm : Forum, s. : ill. Ve j Graf, W. : Magsår. - Stockholm : Scandia, s. : ill. - (vår hälsa) Ve j Granath, W. Se: Nilsson, A.: Avskaffa allergin!

32 Graviditet, förlossning, kvinnosjukdomar. Se: Sundwall, I. Greenbank, A. : Radda 'livet! : $andledning i konsten att klara livhanken...]. - Västerås : Ica-förlaget, s. : ill. 0rig:s titel: The book of survival! Vf s Greyerz, W. : c iv il försvars samariten. - [ny, omarbetad uppl.]. - Stockhoim : Stockholms läns civilförsvarsförbund, s. : ill. bfs Griffith, V E.: Efter hjärnblödning : tal och skrivträning i hemmet för afasipatienter. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböcker ) 0rig:s titel: A stroke in the family. Eud Vef Grimby, G. Se: Sjukgymnastisk andningsvård. Grundläggande halso- och sjukvard. Se: Jansson, E. Gustavson K-H.: Barn med Downs Syndrom : handledningsprogram för deras hälso- och sjukvård. - Stockholm : Socialstyrelsen, s. - (~ociaistyreisen anser 1978 ; 4) Eu Gyllensköld, K.: Visst blir man rädd... : samtal med kvinnor som behandlats för bröstcancer. - Stockhoh : Forum, s. Vep Do Gynekologi. Se: Bergman, P. Gynekologi för kvinnor under fyrtio. Se: Furuhjelm, M

33 Haeger, K.: Blodpropp, bensår, åderbråck. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : iii. Veh Haeger, K.: Kirurgi för sjuksköterskor. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : iii. Vf Haeger, K. : Råd till patienter med åderbråck och bensår. - [ N ~ uppl Mölndal : AB Hassle Ciba-Geigy, Veh - 14 s. : ill. Haeger, H. : aderförkalkning i benen. - Lund : Signum, ,321 s. : ill. - (signums medicinserie ) Veh Hagenfeldt, K.: Fakta om preventivmedel. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : LiberFörlag, s. : ill. - (h-fakta ; 2) Vnd Haglund, G.,: Livshotande olycksfall / Göran Haglund, Barbro Ekström-Jodal. - h., omarbetade uppl. - Stockholm : Forum, s. : ill. Föregående upplaga med titeln: Hyr man skall handla vid livshotande olycksfall. Vf s Halberstam, M.: Berättelsen om en hjärtattack. - Stockholm : Norstedt, i89 s., 1 0rig:s titel: A coronary event. Ven Haller, E.: Frisk i varma länder : tropiska sjukdomar - risker och skyddsmöjligheter. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböcker ) 0rig:s titel: Gesundheitzbuchlein fur die Tropen. Veb Vn Hallström, U.: Barntandvård för tandsköterskor. - Malmö : Hermods, s. : iii. Vk Hamberger, C-A. : Öron- näs- och halssjukdomar / av- Carl-Axel Hamberger och Jan Wersäll , översedda' uppl. - Stockhoim : Esselte studium, s. : ill. V j

34 Hammar, I. : Du kan sluta röka : [sj alv, utan medicin, utan läkare] / Irene Hammar, Anna-Gerd Sundh. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. Ver Handbok för tandsköterskor / författare: Claes Berling , moderniserade och omarbetade uppl. - Malmö : Hermods, s. : ill. Vk Handbok om diabetes. Se: Kangas, T. Handbollsskador. Se: Nilsson, E. Handikapp - vad ar det? : om olika fysiska och psykiska handikapp och vad de för med sig. - Stockholm : Allmänna förlaget, s. Ve Eu Handikap2 - an sen då?! : ett studie- och mötesmaterial / utarbetat av MS-förbundet, Riksorganisation för neurologiskt sjuka och handikappade. - Stockholm : MS-förbundet, cop s. : ill. Ohf Vef Handledning för ileostomiopererade. - Kristianstad : ILCO, s. : ill- Vf Handledni. för opererade med colostomi uppl. - Kristianstad : ILCO, s. : iil. Ve j Handledning för opererade med ileostorni uppl. - Kristianstad : ILCO, s. : iii. Handledning för opererade med urostomi. - Kristianstad : ILCO, s. : iii. Vek Hansson, L.: Artiell hypertension. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. Veh Hansson, O.: De samvetslösa läkemedelsbolagen : om SMON-skandalen. - Göteborg : Zinderman, cop s. Vdö

35 Hansson, S O.: Arbetsmiljö A - Ö : aktuell uppslagsbok om yrkesrisker och arbetarskydd. - 3., [revideradel uppl. -. Stockholm : Prisma, s. : ill- Oha Vey Hartviksen, K.: Hemiplegikern : dea halvsidigt förlamade patienten : handledning för vårdpersonal och anhör$ga. - Stockholm : Natur och kult~lr, s. : iii. 0rig:s titel: Veileder för slagpasienten og de pårhende. Hearn E.: Se upp med ryggen! : rörelser och övningar mot värk och smärtor -9 i slitna ryggar. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböcker) 0rig:s titel: You are as young as your spine. Ven Hedberg, B. Se: Bille, B.: Cp-barn, Hedner, P.: Invärtesmedicin för sjukgymnaster och arbetsterapeuter uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Ve Hegna, H. Se: Reumatologi. Heijbel, C-A. : Skadligt buller : om medicinsk bullerskadeprofylax. - C 3., utvidgade och omarbetade uppl]. - Stockholm : Svenska arbetsgivareföreningen, s. Första upplagan med titeln: Medicinsk bullerskadeprofylax. Vnb Ppdd Helde, E. : Sluta röka - ditt beslut. - Stockholm : Raben & Sjögren, S. Ver Helens seger. Se: Mead, J. Hellerström, S.: Hudsjukdomar upp1.'- Stockholm : Esselte studium, s. : iii. Vem Helsing, E.: Boken om amning. - Stackholm : Trevi, 'l55 s. 0rig:s titel: Boken om amning. Vhi Vg

36 Hemiplegikern. Se: Hartviksen, K. Hemmets nya läkarbok : imed medicinsk ilppslagsbok] / [rådgivande redaktör och huvudförfattare: Stephen LOCS], - Stockholm : Det Basta, (1). : Hemmets nya läkarbok s. : ill. (2). : Medicinsk uppslagsbok s. : ill. v v(x> Hemsjukvård med hygien och olycksfallsvård. Se: Lindqvist, M. Hemsjukvård vid ledg~ngsreumatism. Se: Edström, G., Henriksson, IT G.: D& man känner yrsel. - Lund : Signum, [24j s. : ill. - (Signums medicinserie) v Herner, B.: ~åd till patienter med förstoppning / Birger Berner och Harald von Möller. - Mzlndal : AB Hässle Ciba-Geigv, ' [.g] s. Ve j Herner, B.: Rad till patienter med magsår / Birger Berner och Börje Kallgård. - Py uppl. l. - Mölndal : AB Hässle Ciba-Geigy, T 12 s. Ve j l Heymann, B.: Barnets tal- och språkutveckling. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. Eud Vjb Hiekkala, H. Se: Kangas, T.: Handbok om diabetes. Hierton, T.: Några råd till dig som är benamputerad / Tor Hierton, Lars- Göran Ottosson uppl. - Stockhopn : Folksam, s. : ill. - (~olksams skriftserie. B ; 102) Vfo 1 Hilary. Se: Wilson, D C. Hillborg, P-O. : Morbus Gaucher i Sverige. - Stockholm : ~ika, s. : ill. - (~orrländska sjukdomar ; 3) Vee Vne Hjorth, iv.: Praktisk ~enereologi : STD - sexuellt Överförda sjukdomar / Niels Hjorth, Henning Schmidt. - Stockholm : Natur och kultur, s. : il1. - (sexologi) 0rig:s titel: Praktisk venerologi. Ve1 33

37 Hjärtat. Se: Jongmore, D. Hjartinfarkt. Se: Böttiger, L-E. Hjärtinfarkt. Se: Freyschuss, U. Hjarnridå. Se: Ritchie, D. fiocken, S.: Emma & jag. - Stockholm : Norstedt, s. : ill. 0rig:s titel: M a and I. Lz Hocken Vi Hollo, A.: Problemet att inte hinna till toaletten i tid - om inkontionens. - Stockholm : Libers örlag, s. : ill. Vek Hollctröm, E.: Dermatologi och venereologi uppl. - Stockholm : Norstedts, s. : ill. - (~arobok för sjuksköterskeelever) Vem Ve1 Hoim, M.: Human nutrition : en orientering i naringsfysiologins grunder / Marit Holm, Eva Wallström - 2., [omarbetade] uppl. - Stockholm : LT: förlag, s. : ill. Vcb Holmgren, G.: Barnkunskap : gymnasieskolans vårdlinje. - Lund : Gleerup. (1). : Period 1 åk 7 och konsumtionslinje ak s. : ill. (2). : Gymnasieskolans vgrdlinje period 2-3 åk 1 och konsumtionslinje åk s. : ill. Vhi Hood, B.: Högt blodtryck. - Stockholm : Skandia, s. : ill- - (vår halsa) Veh Vcaa Hormoner och hormonterapi. - [ay, reviderad uppl.]. - Göteborg : Wezäta, s. : iii. Första upplagan med titeln: Om hormoner och hormonterapi. Vcad Vde Hos kvinnoläkaren. Se: Schönborg, U. Hud och könssjukdomar. Se: Frithz, A.

38 Hudsjukdomar. Se : Hellerström, S. Hudsjukdomar hos skolbarn. Se: Forsbeck, M. Hultgren, E.: Öppet brev från en som lever med cancer. - Stockholm : Forum, s. Lz Hultgren Vep Human nutrition. Se: Holm, M. Hur man skall klara sin prostata. Se! Reuter, H J. Hur man skall klara sin sockersjuka. Se: Larsson, Y. Hur man skall klara sin tröga mage. Se: Graf, W. Hur man skall klara sina njurar. Se: Örsten, P A. Hur man skall klara sina tänder. Se: Arnell, S. liuss, M-L.: Varit väldigt nära döden. - Stockholm : Författarförlaget, s. - iv i ~verige) Lz Huss Vef Vep Huvudvärk. Se: Ask-Upmark, E. Huvudvärk. Se: Gould, Ji. Hälsolära. Se: herlund, E. Hälso- och sjukvård : vårdlinjen / [av] Eivor Jansson... - Stockholm : Esselte studium. h [,dy ~~~ s. : iii. Föregående upplaga i 2 band. V Ve Hälsoråd vid resor till varma länder. Se: Socialstyrelsen.

39 Hörselskadade barn. - Stockholm : AWEiGeber, s. : ill. Eu Vj Höök, O. : Paraplegi : några råd. - Stockholm : Nordiska bokh. [.distr.l, s. : ill. & bilaga. Vef Högberg, M. Se: Dahlstedt, E.: Ett arbetskompendium för sjuksköterskor inom företagshalsovården om ögonsjukdomar och ögonskador. Högberg, P. Se: Nilsson, E.: Bandbollsskador. Högt blodtryck. Se: Hood,, B. Hörsel och hörselnedsättning* Se: Ingberg, B.

40 I osynligt land. Se: Nihlén, G. Idrottsskador. Se: Liljedahl, S-0. Immunitet. Se: Möller, G. Infektioner. Se: Cronberg, S. Infektioner under sjukhusvistelse. Se: Nordbring, F. Infektionssjukdomar. Se: Ström, J. Infektionssjukdomarna. Se: Wickström, J. Information för diabetiker / sammanställd av vitrum's delning. - [)Xy uppl Stockholm, s. : ill. Veo informationsav- Information om allergisjukdomar hos vuxna. Se: Wiholm, S. Information om kontaktallergi. Se: Fregert, S. Ingberg, B.: Hörsel och hörselnedsättning. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. - (~kolhälsov~rd ; 15) V j Ingelmark, B X.: Fötter, fotbesvär och fotvård / Bo E;, Ingelmark och Marta Lindström uppl. - Stockhoim : Tiden/Folksam, s. : ill. Ven Vem Ingelstedt, S. : Uron- näs- halssjukdomar / Sven Ingelstedt, Hjalmar Kock. Hans Rundcrantz uppl. - Lund : Liber Läromedel, s. : ill'. V j Ingvar, D H.: Sömn och drömmar. - ~~~ Stockholm : Skandia, s. : ill. - (vår halsa) vc

41 Introduktion i neurologi. Se: Störtebecker, P. Invärtes medicin. Se: Birke, G. Invärtes medicin / under redaktion av Leif Hallberg, Nalle Lindholm, Lars Werkö uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Ve Invärtesmedicin för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Se: Hedner, P. Invärtesmedicin för sjuksköterskor uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. - (studentlitteraturs vårdserie) Ve Irvine R E.: Den äldre patienten : en introduktion till geriantriken / R E.Irvine, M.K.Bergval1, B J Smith. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. - (Natur och kulturs vårdyrkesböcker) X. 0rig:s titel: The older patient. Veå

42 I Jacobsson, F.: Tumörsj i iniinhk+n. - [$y uppl.,]. - stockholm : utg.: Svenska tandekar Vk Vep i:.,. u,, et,: 29?1: - 17 s. : ill. Jag bar döden i min kropp. Se: Allwood, M. Jansson, E. : Grundläggande hälso- och sjukvård : kortare vårdutbildningar / Eivor Janssoni Birgitta?appson, Sigrid Ringblöd,:: - Stockholm : Esselte,. ':A# studium, s. : 'hi.,s V Ve Jansson, E. Se: Halso- och sjukvård. Johansson, E. Se: Silikos. Johansson, F.: Dagbok om ett år i tystnad. - Jönköping : Samförlaget, s. Lz Johansson Vef Johanson, K.E.: Tobaken, hälsorisk och miljöhot / Kjell E Johanson, Gösta Tibblin. - 2., utvidgade uppl. - Solna : Pogo press, s. Ver Pmb Johansson K-a.: Nar doktorn gjort sitt : en studie av li P svillkoren för vuxna som blivit synskadade. - Stockholm : PAN/Norstedts, s. - (En PAN-bok) Eua I 1 Johnsen, C.: Bröstcancer. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers uggleböcker ) V ~ P l Jonazon, E.: Sluta röka för gott / av Eivor Jonazon och boj Kerventer. - Stockholm : Williams, s. : ill- Ver Jones K.: Snuva, ont i halsen och hosta : praktisk bedömning av patien- -3 ter med luftvagsinfekt5oner. - Lund : Studentlitteratur, s. V j Jonsson, B. Se: Jansson, E. : Grundläggande hälso- och sjukvård.

43 Jonsson, 1'4. Se : Christiansson, G. : Barnsjukdomar och barnsjukvård. Järnmetabolism. Se: Fielding, J. Jönsson, G.: Prostata. - Ny uppl. - Stockholm : Skandia, s. : ill. - (vår halsa) Vek --' Jönsson G.: Hörelsehindrade barn. - Stockholm : SFPH, S. - st an di kappade barn ; 3) + Eu Vef Jönsson, M-B.: Urologisk sjukvård. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. - (studentlitteratur vårdserie) Vek

44 Kangas, T.: HanCook om diabetes / av Tero Kangas och Hilkka Hiekkala, uppi. - Västeras : ica-förlaget, s. : iii. 0rig:s titel: Sokeritauti. Veo Karelitz, S.: NEir barnen är sjuka : en modern barnläkarbok uppl. - Stockholm : Prisma, s. - ( ~ Prisma n handbok) ' 0rig:s titel: When your child is ill. Vh Kariesprofylax. Se: Ericsson, Y. Kats, M.: Att vkta barn uppl. - Stockholm : Booier, s. : ill. - (sesam) vg Kats, M.: Föda barn idag. - 3., aktualiserade uppl. - Stockholm : Aldus/ Bonnier, s. : ill. - (sesam) vg Kemiska hälsorisker i arbetet. Se: Fristedt, B. Kemmlert, K.: Lär känna din rygg - och du slipper kanna av den : studiehäfte i ergonom;. - Stockholm : Esselte studium, [i s. : ill. Ven Kerventer, B. Se: Jonazon, E.: Sluta röka för gott. Keyling, U.: Det välsignade tillståndet... - Göteborg : Zinderman, s. Ohj Vg Kinch, H.: Barnkunskap för hem och vårdyrken / Harriet Kinch, Siri Kivi- linna upp:l. - Stockholm : LT:s förlag, s. : ill. Vhi Kindstedt, K.: Bra mat vid gallsjukdomar / av Karin Kindstedt och Gunilla Werner. - Västerås : Ica-förlaget, s. : iii. Vmb Vej Qcab Kirk, U. : Nar o:lyckan ar framme : uppslagsbok i första hjälp. - Stockholm ; Raben & Sjögren, s. : ill. 0rig:s titel: Slå op - red liv. Vfs

45 Kirurgi för sjuksköterskor / [ av] Göran Bauer uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. - (vårdserien) V f Kirurgi för sjuksköterskor. Se: Haeger, K. Kirurgisk sjukdoms- och sjukvårdslära. Se: Kjellman, M. Kistner, R.: P-piller. - Stockholm : Spektra, s. 0rig:s titel: The pill. Vnd Vg Kivilinna, S. Se: Kinch, H.: Barnkunskap för hem och vårdyrken. Kjellman, B. : Astma hos barn : information / utarbetad av Bengt Kjellman och Sven Kraepelien. - Stockholm : Folksam, s. - (~olksams skriftserie. B ; 115) Ve s Kjellman, M.: studium. Kirurgisk sjukdoms- och sjukv&rdslära. - Stockholm : Esselte B. / lav] Marianine Kjellman. Peter Heimann s. : ill. Vf Ve Gelher, I.: Barn och föräldrar : en bok om gladjehen och vardagsproblem med barn fr& tillblivelsen till skolstarten / Ingemar Kjellmer, Inga-Greta Lundgin, Birgitta Rydén uppl. - Stockholm : Semper, s. : i11. Vhi Klara stressen! Se: Kodahl, K. Klecker, S.: Aillrgi - astma : texthäfte. - Lund : Studentlitteratur, s. : *n Ve s Klimakterieprobl~em. Se: Furuhjelm, M. Klåda. Se: Björnberg, A. Knutsson, B.: Ven Onda ryggar. - Borås : Cete, s. : ill.

46 Koagulation. Se: Thunell, S. Kock, H. Se: Ingelstedt, S. : Öron- näs- och halssjukdomar. Kollberg, H.: Cystisk fibros. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. - (Skolhalsov&rd ; 11) Ve j Kollberg, H. : Cystisk fibros : förslag till vardprogram för Sverige / Hans Kollberg, Cecilia Falkman, Christina Westring. - Uppsala : Riksföreningen för cystisk fibros, (1976) s. Ve j Kollberg, H.: Cystisk fibros : synpunkter på klinik och behandling. - 2., omarbetade uppl. - Södertalje : Astra, s. : ill. - (~linik och teranpi ) Ve j Kommunikation och kommunikationssvårigheter hos äldre. Se: Steen, B. Kompendium i neurologi för sjuksköterskor. Se: Blomberg, L-H. Kompendium i öron- näsa- halssjukdomar. - 3., [utökade och moderniserade) uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. V j Kontakteksem. Se: Fregert, S. Kontakteksem. Se: Magnusson, B. Kortfattad medicinsk ordbok. Se: Wrete, M. Kost och fysisk aktivitet i barnaåldern. Se: Socialstyrelsen. Medicinsk expertgrupp för kost och fysisk aktivitet i barnaåldern. Kost och karies, Se: Krasse, B. Kraepelien, S. Se: Kjellman, B.: Astma hos barn. Kraepelien, S.: Astma och hösnuva hos barn och ungdom. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. - kolha hal so vård.; 16) Ve s

47 Kraepelien, S.: Barnsjukdomar / Sven Kraepelien, Lars Ström. - 3., [omarbetade] uppl. - Stockholm : Esselte studium, s. : (Läroböcker för sjuksköterskeelever ) Vh Krasse, B.: Kost och karies / av Bo Krasse och Lisa Swenander Lanke uppl. - Stockholm : Socialstyrelsen, s. : ill. - e ed del anden fr& Socialstyrelsen ; 8) vk Kunskap ar den basta medicinen : allmänna råd för diabetiker. - Stockholm : Svenska Hoechst; AB, i241 s. : ill. Veo Kvinnans halsa och harmoni : hälsovård för kvinnor / red.: Sven Bobeck, Poul Kfihnel , omarbetade uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. vg Kvinnans övergångskris. Se: Poulsen, O. Kvinnodoktorns ABC. Se: Cassmer, O. Kallen, B.: Fosterskador : om orsaker till missbildningar hos barn. - Stockholm : Aldus, s. : ill. - (~ldusserien ; 411) Vbbb Kämpa för livet. Se: LeShan, L. Karlkirurgi. Se: Bergentz, S-E. Köhnlechner, M.: Bot mot huvudvärk. - Stockholm : Berghs, s. - (NY medicin ; 2) 0rig:s titel: Erfolgsnethoden bei Kopfschmerz,. Vef Könssjukdomarna. Se: Catterall, D.

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET MARS 2016

NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET MARS 2016 NYA BÖCKER PÅ SJUKHUSBIBLIOTEKET MARS 2016 V Medicin, vård D Filosofi och psykologi K Historia L m fl Biografier O Samhälls- och rättsvetenskap H Skönlitteratur Ljudböcker Barn- & ungdomsböcker V MEDICIN

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Litteraturlista för 6KN009 Hem- och konsumentkunskap, distans A, 30.0 hp

Litteraturlista för 6KN009 Hem- och konsumentkunskap, distans A, 30.0 hp Sida 1 av 6 Litteraturlista för 6KN009 Hem- och, distans A, 30.0 hp Giltig från: 2012 v.1, Beslutsdatum: 2011-12-12 Hem- och - en introduktion 3 hp litteratur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen

Läs mer

Temalista Sophiahemmet Högskola; Vård i livets slutskede VT 2005

Temalista Sophiahemmet Högskola; Vård i livets slutskede VT 2005 Temalista Sophiahemmet Högskola; Vård i livets slutskede VT 2005 Impr. EKBLAD, Solvig Emilsson, Maria Handbok i kulturmötesfrågor vid vård i livets slutskede Stockholm : Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Svensk neuropediatrisk förening 2011-12-01 sidan 1(5) Förord Dessa riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck har sammanställts

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Litteraturlista för 6KN008 Hem- och konsumentkunskap A, 30.0 hp

Litteraturlista för 6KN008 Hem- och konsumentkunskap A, 30.0 hp Sida 1 av 6 Litteraturlista för 6KN008 Hem- och konsumentkunskap A, 30.0 hp Giltig från: 2012 v.1, Beslutsdatum: 2011-12-12 Hem- och konsumentkunskap - en introduktion 3 hp litteratur Nationella utvärderingen

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade!

Säker vård - patientsäkerhet. 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall. När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! Säker vård - patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON, TERMIN 1 3 jumbojet störtar varje år! Ca 1500 dödsfall När kursen är slut har 13,5 av er blivit skadade! 1 Operationsborr kvar i fot i två år För knappt två

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:...

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:... Hälsodeklaration Vid mottagningsbesöket kommer vi att upprätta en journal för att garantera dig bästa möjliga vård. För att underlätta journalskrivningen ber vi dig fylla i denna hälsodeklaration hemma.

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Varför undervisar jag om patientsäkerhet?

Patientsäkerhet. Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Varför undervisar jag om patientsäkerhet? Patientsäkerhet ANNELI JÖNSSON UNIV.ADJUNKT, SJUKSKÖTERSKA, DOKTORAND Varför patientsäkerhet i sskprogrammet? Nationellt och internationell satsning Medicinska fakulteten: Att succesivt på ett strukturerat

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman Utvecklingsstörning och åldrande Monica Björkman Livslängden kan bero på orsaken till utvecklingsstörningen: Förväntad livslängd vid Downs syndrom 1929 9 år 1947 12 15 år 1961 mer än 18 år 1995 mer än

Läs mer

Information om EREKTIONSPROBLEM

Information om EREKTIONSPROBLEM 11-08-0780 SE Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare. Bjuv, Styrelsen. Båstad, BK Käglan. BK Bjäre Seniorer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare. Bjuv, Styrelsen. Båstad, BK Käglan. BK Bjäre Seniorer Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Hjälp oss att hålla denna lista uppdaterad genom att meddela felaktigheter, ändringar och kompletteringar med ett e-mail till goran@strandqvist.se.

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 juli 2015 Rya 08:30 1 - Törning / Törning 31,7 9 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,6 9 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,1 27 - Lindblad / Palmér 6,8 1,5 56 LINDBLAD, Christian Golfklubb 4,4 4 56 PALMÉR, Dick Golfklubb 2,4 2

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Mediyoga i palliativ vård

Mediyoga i palliativ vård Mediyoga i palliativ vård Evighet Livet är en gåva som vi bara kan bruka en gång. Hand i hand med oss går döden. Det enda vi vet är att ingenting varar för evigt. Utom möjligtvis döden. Gunilla Szemenkar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås En kort presentation av Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås År 1: Fyra kurser Hela utbildningen Introduktion till vårdvetenskap Humanbiologi Mikrobiologi och vårdhygien Allmän omvårdnad År 2:

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2002

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2002 Sifos Telefonbuss 2002 Sid 1 Procent vertikalt Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Hylla Vln Författare SÖDERLING, Lars Titel Smärtans ansikten Impr. Täby : Larsson ; Malmö : Provita, 1994. - 191, [1] s.

Hylla Vln Författare SÖDERLING, Lars Titel Smärtans ansikten Impr. Täby : Larsson ; Malmö : Provita, 1994. - 191, [1] s. Temalista smärta Dod LINTON, Steven James Att förstå patienter med smärta Lund : Studentlitteratur, 2005. - 370 s. Vln SÖDERLING, Lars Smärtans ansikten Täby : Larsson ; Malmö : Provita, 1994. - 191, [1]

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 Kursplan för MÄNNISKAN I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE II, historia, 5 poäng. HIA132 1 Fastställande, giltighet, inplacering

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Att vara syskon till en bror eller syster med en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning Barn av vår tid, 17 mars 2011

Att vara syskon till en bror eller syster med en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning Barn av vår tid, 17 mars 2011 Att vara syskon till en bror eller syster med en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning Barn av vår tid, 17 mars 2011,, Syskonskap Nära Ömsesidig Omfattande Gemenskap Förtroende Beroende Oavsett

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk Varför är det viktigt att behandla? För att du ska fungera i vardagen med skola, arbete och fritid. För

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01 Agria Trav och Galopp Gäller från 2013 01 01 3 Har du försäkrat din vinnare? Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

SSÖ-placeringar i tävlingar inom WDBF 2012

SSÖ-placeringar i tävlingar inom WDBF 2012 SSÖ-placeringar i tävlingar inom WDBF 2012 2012-03-30 Äggacupen (SSÖ) V65 Dubbel Monrad (L) Antal lag 71 Tävlingsledare: Göran Carlén Huvuddomare: Gerd Tunje 1 Inger Löfgren 10110 KÄR 1 Ove Löfgren 16095

Läs mer