VAR KRASSLIGA KROPP. Kristina. Hancl. Karin Swmsonl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAR KRASSLIGA KROPP. Kristina. Hancl. Karin Swmsonl"

Transkript

1 VAR KRASSLIGA KROPP Kristina. Hancl Karin Swmsonl

2 VAR 'KRASSLIGA KROPP Cirka 500 lastips om somatiska sjukdomar och deras behandling Specialarbete vid BHS Vt 1979 Copyright Kristina Handeqard Karin Svensson

3 Innehåll Förord... 1 Vagledning... 2 Alfabetisk förteckning... 3 Systematisk förteckning Uppslagsböcker och ordböcker Medicinsk litteratur : Allmänt Medicinsk litteratur : Specielia sjukdanar Allergiska sjukdonar Andningsorganens sjukdamar mrmjukdrnr Bldsjukdmr Bristsjukdamar 87 Cancer Cirkulationsorganens sjukdomar Famakolqi Förgiftningssjukdomar Gynekologi och obstetrik Hudsjukdomar Infektionssjukdrnar Inresekretoriska organens sjukdomar Kirurgi / Ortopedi Konssjukdrnar Matsmaltningsorganens sjukdomar Neurologiska Olycksfall... Erelseorganens sjukdmar Stress... I01 SChnnprobl em Tändernas sjukdamar och vård... Urinorganens sjukdomar Yrkessjukdrnr 103 mderdomss jukdomar 104 hesomsattningss jukdamar 104 honsjukdamar 105 Öron- näs- och halss jukdmar

4 Detta specialarbete vänder sig i första hand till den icke medicinskt utbildade biblioteksutnyttjaren. Vår förhoppning är att bibliografin ska kunna ge tips m läsning vid en speciell somatisk sjukdan, dvs kroppslig, som man lider av, och som man vill veta mer m. Eller kanske det galler någon anhörig sam man på bästa sätt vill hjälpa. Vi har endast tagit med litteratur skriven på svenska, och flertalet titlar har givits ut under den tio senaste åren. Förutom sjukdomsbeskrivningar ges praktiska råd och anvisningar i många av de böcker som förtecknats. Vi har gjort urvalet med tanke på att innehållet ska kunna förstås av en bred allmänhet utan speciella förkunskaper. I de~ämnen dar populärvetenskapliga framställningar saknas, har vi aven tagit med mer avancerad litteratur. För att på bästa satt kunna förstå dem, förtecknar vi aven medicinska uppslags- och ordböcker. Eftersom vi begränsat urvalet till facklitteratur, vill vi här upplysa am en bibliografi dar aven skönlitteratur finns medtagen.: Pirinen, I.: Skönlitteratur och vårdkunskap : sammanställning av debatt- och skönlitteratur med anknytning till sjukvård. (Fullständiga bibliografiska uppgifter s. 59). ~ikaså har vi nedtecknat två böcker som vi tror kan användas i samband med den övriga förteckningen.: Claesson, B H.: Patientens bok : en bok för patienter och anhöriga. (Fullständiga bibliografiska uppgifter s. 17). iosman, S.: Patientratt, (s.48) som behandlar ratten till vård, tystnadsplikt, diciplinart ansvar, ersättning för skador e t c... De flesta sjukdomar går att lindra eller bota genom medicinering. Men vad består den av? För att få svar på den frågan har vi tagit med ett antal farmakologiböcker. Borås den 27 april 1979 Kristina Handegard Karin Svensson

5 vägledning Börja med att studera innehållsförteckningen! Det enklaste sättet att få information om den aktuella sjukdomen ar att genast gå till den systematiska f örteckningen. Dar f örtecknas litteraturen systematiskt efter olika kroppsfunktioner och vissa speciella sjukdomstillstånd. För att underlätta sökandet finns hänvisningar från några sjukdomar, och från några av kroppens olika organ. Där vi ansett det befogat har vi efter titeln lagt till en parantes, scnn förklarar bokens innehåll. Manga böcker ar dock av övergripande karaktär, och de har vi inte närmare specificerat. Uppgifter såsam sidantal, förlag, utgivningsår och illustrationer kan ofta ge vägledning om boken passar ditt syfte. Sådana uppgifter finns samlade i den alfabetiska förteckningen. Den ar alfabetiskt uppställd efter författare, men man kan även söka på bokens titel eller medförfattare. Felaktiga, och har nedan rattade referenser, ar i den alfabetiska förteckningen utmarkta med en *. Rättelser : s. 4, Allergi - astma...; Klecker skall vara Klercker. s. 12, Bergvall skall vara Bagnall. s. 38, Irvine.i Bergvall skall vara Bagnall. s. 40, Jönsson, G...: SFPH skall vara Svenska föreningen för psykisk, halsa. s. 42, Klecker skall vara Klercker. Kallor : Svensk Eokförtecknins Göteborgs ~niversite~sbiblioteks katalog. Borås Stadsbiblioteks katálog. Bibliotekshögskolans katalog. Förlags- och bokhandelskataloger. Seeligs centrallagerkatalog.

6 - Aas, K.: Allergiska barn : vad är allergi? Eksem, hösnuva, astma, allergivaccinering, allergiska barn i skolan uppl. - Stockholm : Batur och Kultur, s. : ill. 0rig:s titel: Allergiske barn. Ve s Abramson, E.: Naringsfysiologisk ordlista. - 2., utvidgade uppl. - Stockholm : Stiftelsen Svensk Livsmedelsteknik, s. ~cb(x) ABC om dietkost. Se: Werner, I. ABC vid olycksfall. Se: Strömback, P. Afasi. Se: Broman, T Afasipatienten. Se: Funck, B. - Ahlberg, M.: Bra mat nar njurarna sviktar och du skall äta 20, 40 eller 60 gram protein om dagen. - Västerås : Ica-förlaget, s. :. ill. Vmb Vek Qcab Ahlberg, M.: Bra mat vid mag- och tarmsjukdomar. - Västerås : Ica-förlaget, s. : iii. Vmb Vej Qcab Ahlberg, a.: Själv - rehabilitering av blödare. - Stockholm, s. ': ill. Ved.. Ahlborg, U. Se: Bekämpningsmedlen. Ahlmark, A.: Arbete och hälsa : företagshälsovårdens grunder. - 2:, uppl. - Stockholm : Norstedt, s. : ill. Vn Vey Qbfa översedda Aktiv egenvård. Se: yickery, D M. Akut pediatrik / under redaktion av Stig Sjölin. - Stockholm : ~WEI~ebers, s. : iii.

7 Akuta förgiftningar speciellt med hänsyn till barn / under redaktion av Birgitta Werner. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Ver Akuta infektionssjukdomar. Se: Ström, J. - Akutvård i ambulans. Se: Waldau, K. Akutvård vid hjärtinfarkt. Se: Lundman, T. -- Alkoholberoende och alkoholsjulrdomar. Se: Lundquist, G Alkoholism. Se: Bergsman, O. Alkoholism som sjukdom. Se: Carlsson, C. Allergi - astma. Se: Klecker, T. v Allergisjukdomar i barnaåldern. Se: Berg, T. Allergisjukdomar i belysning av nyare rön. Se: Colldahl, H. Allergiska barn. Se: &, K. Allergiska sjukdomar. Se: Nilzén, A. Allt om spädbarnet. Se: Österlund, K. Allwood, M.: Jag bar döden i min kropp : en rapport från samtida svensk sjukvård. - Mullsjö : Institutet för samhällsforskning, s. Lz Allwood Vep Amning. Se: Socialstyrelsen. Expertgrupp amning (EX-A) Amputationskirurgi & proteser / redigerad och utgiven av Tor Hierton och Urban James. - Stockholm : Folksam, s. : ill. - (~olksams skriftserie. B ; 116) Vfce Vfo Arnylong, S. Se: Specialgymnastik.

8 Andersson, B.: Diabetes. - Ifly uppl.1. - Stockholm : Skandia, [1970] s. : (V& halsa). Veo Andersson, B.: En erfarenhet rikare : en bok om att bli döv. - Stockholm : Forum, s. Eub Vj Andersson, B.: Sockersjuka - en orientering / Bo Andersson och Rolf Palmgren. - [NY upp1.l. - [stockholm : B M Scandinavia AB], s. : iil. Särtryck ur: Sockersjuka och dess behandling hos vuxna / Bo Andersson. Veo Andersson, B.: Sockersjuka och dess behandling hos vuxna. - b., omarbetade uppl. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. Ve o Andersson, K.: Medicinsk sjukdoms- och sjukvardslara. - Stockholm : Esselte studium. - (~edicin och kirurgi "; 1) A s. : ill. B s. : iii. Ve Andersson, L. Se: Bergentz, S-E.: Kärlkirurgi. Andersson, L.: Urologisk kirurgi uppl. - Lund : Studentlitteratur, -' S. Vf Vek Andersson-Nycander, B. Se: Wikare, U.: Barnets vård. Andersson-Nycander, B.: Ditt spädbarns dagliga vård / Birgit Aqdersson- Nycander & Ulla Wikare. - Stockholm : LiberLaromedel, s. : ill. Vhi Andningsorganens sjukdomar. Se: Malmberg, R. Annorlunda barn. Se: Billing, L. Apley, J.: Barnet och sjukdomssymtomen : modern pediatrik ur social och psykologisk synvinkel / John Asley, Ronald Mackeith. - Stockholm : Natur och kultur, s. 0rig:s titel: The child ana his symptom : a comprehensive approch. Vh

9 Arbetarskyddsstyrelsen : Buller i arbetslivet : allmänna anvisningar om åtgärder till förebyggande av skada eller ohälsa genom påverkan av buller på arbetsplatsen. - Stockholmy s. - (Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar ; 110) Vnb Ppdd Arbete och halsa. Se: Ahlmark, A. Ett arbetskompendium för sjuksköterskor inom företagshälsov&rden om ögonsjukdomar och ögonskador. Se: Dahlstedt, E. Arbetsmiljö A - Ö. Se: -p, Hansson S 0. Arnell, S.: Hur man..skall 70 s. : ill. - (~orums medicinska serie) Vk klara sina tänder. - Stockholm : Forum, Arnevik, T. Se: Falk, G.: Lär dig höra bättre. Arnoldsson, H. Se: Asthma bronchiale. Artiell hypertension. Se: Hansson, L. Arvedson, I. : Bra mat utan gluten och mjölk. - Västerås : Ica-förlaget, s. : iii. Vmb Vej Qcab Arvidsson, T.: Fimpa NU!. - 3., oförändrade uppl. - Täby : Larsson, s. : iii. Ver Arvidsson, T.: Sista cigaretten. - Täby : Larsson, s. : ill. - (Prakt ika) Ver Asbjörn, O. Se: Falck Larsen, J. : obstetrik och gynekologi. Ask-Upmark, E.: Huvudvärk : dess orsaker och behandling uppl. - Stockholm : Almqyist & Wiksell, s. : ill. Vef Ask-Upmark, E. : Om digestionskanalens sjukdomar. -!uppsala : författaren] s. : ill. Ve j

10 Asthma bronchiale / [av] Hans Arnoldsson... - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. - (~raktisk terapi) Ve s Astma hos barn. Se: Kj ellman, B. Astma och hösnuva hos barn och ungdom. Se: - Kraepelien, S. Att bli mma. Se: Bengtsson, L. - Att föda ett barn / inbjudna experter : Jos6 M Dexeus, Mirjam Furuhjelm. - Uppsala : Scientia Bromberg, l44 s. : ill. - ella lan himmel och j ord) 0rig:s titel: La naissance d'un vg enfant. Att förstå, afasi. Se: Taylor, M L. Att leva med diabetes. Se: Scherstérc, B. Att leva med sin sjukdom / erfarenheter förmedlade av Gustaf Lundgren...; redaktion: Roland Hentzel och Gustaf Lundgren. - Stockholm : Natur och kultur, s. v Att lära sig leva med angina pectoris. Se: Wiiliams, H. Att vara reumatiker. Se: Bjuvstedt, S. Att vilja vara. Se: Thor&, L. Att vänta barn : [ett urval artiklar från tidningen Vi Föräldrar till dig som vantar barn]. - Stockholm : Specialtidningsförlaget, s. : ill. vg Att vänta barn. Se: Kats, M. Audiologi. Se: Linden, G.

11 Aurell, G.: Skolhalsov&rdens kontroll av ögonens funktioner. - Stockholm : -.- Utbildningsförlaget, s. : ill. - ut kol hälsovård : artiklar i skolhyqieniska h en ; 20) Vi Avskaffa allergin! Se: Nilsson, A. Axelsson, M. : Vårda sin halsa. - Stockholm : LT: s förlag, s. : ili. v

12 Bahnson, I.: Det ar ju mitt liv!. - Stockholm : Forum, s. 0rig:s titel: Det er jo mitt liv! Lz Bahnson Vef Barn. Se: Leach, P. Barn med Downs Syndrom. Se: Gustavson, K-H. - Barn med epilepsi. Se: Barrows, H. Barn med kramper. Se: Melin, K-A. Barn med rygp,ärgsbråck. Se: Skfinyard, C A. Barn med talrubbningar. Se: Bjuggren, G. Barn och föräldrar. Se: Kjellmer, I. Barn och stress. Se: Rodhe, G. I. Barn 1-7 &r : handledning för föräldrar / #[författar4 : Inga Engström... - Stockholm : Svenska Röda korset, vårdsdelegationens skrift ; 47) Vhi - (Socialmedicinska barna- Barnavård och barnsjukvård / under redaktion av Göran Wallgren uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Vh Ve Barnavård och familjekunskap / [av] Ingeborg Melin uppl. - Stockholm, Utbildningsförlaget, s. : ill. Qc V Barnet med spina bifida. Se: Lorber, J. Barnet och sjukdomssymtomen. Se: Aplex, J. Barnets tal- och språkutveckling. Se: Heymann, B.. Barnets tänder. Se. Wikner, S.

13 Barnets vård. Se: Wikare, U. Barnkunskap. Se: Holmgren, G. Barnkunskap för grundskolan. Se: Fry_, A. Barnkunskap för hem och vårdyrken. Se: Kinch, K. Barnkunskap för vårdyrken : gymnasieskolan åk 1 / Ulla Wikare... - Stockholm : Esselte studium. 1:l uppl s. : ill. Vhi Dofa Barnläkarboken : till föräldrars hjälp / redaktörer: Olaf Andersen, Harald Kreutzfeldt , omarbetade uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. 0rig:s titel: Vore bdrns sygdomme. Vh Barnläkaren ger praktiska rad om skötsel vid barnsjukdomar och barnolycksfall. Se: NagLo, O. Barnolycksfall. Se: Drakenberg, U. Barnortopedi och skolioser. Se: Danielsson, L. Barnsjukdomar. Se: Kraepelien, S. Barnsjukdomar, barnsjukvård. Se: Christiansson, G. Barnsjukdomar och barnsjukvård. Se: Skogberg, S. ~arnsjukdomslara. Se: Sandberq, N O. Barnsjukvård. Se: Brydolf, M. Barnsjukvårdslära. Se: Persson, B. Barntandvård för tandsköterskor. Se: Hallström, U.

14 Barrows, H.: Barn med epilepsi : en handledning / Howard S Barrows och Eli S Goldensohn. - Göteborg : JCI-Pharma, s. : ill. Ve f Bauer, G. Se: Kirurgi för sjuksköterskor. Bauer, G. : Ont i knäet. - Lund : Signum, r321 s. : il1. - (Signums medicinserie) Ven Bekämpningsmedlen : användning och risker / Ulf G hib bor^ uppl. - Stockholm : LT:s förlag, s. : ill. Qde Vnb Ue Belfrage, E.: Fickordbok för sjuksköterskor , översedda uppl. - Lund : Gleerupska universitetsbokhandelns förlag, s. V( x) Belfrage, E. Se: akerlund, E.: Hälsolära. Bengtsson, L.: Att bli mamma. - Ny uppl. - Solna : Modo Konsumentprodukter AB, s. : ill. Bengtsson, L.: P-piller : fördelar, nackdelar, risker / Lars Bengtsson och Nils-Otto Sjöberg. - Lund : Signum, l23.1~. : ill. - (signums medicinserie ) Vnd Bengtsson, L.: Spiral : fördelar, nackdelar, risker / Lars Bengtsson och Nils-Otto Sjöberg. - Lund : Signum, [24]s. : ill. - (signums medicinserie) Vnd Benson, I. Se: Funck, B.: Afasipatienten. Berg, T.: Allergisjukdomar i barnaåldern. - Stockholm : Riksförbundet mot allergi, s. : ill. - (~nformation om).. Ve s Bergentz, S-E.: Kärlkirurgi / Sven-Erik Bergentz, Björn F Ericsson. Urologisk kirurgi / Lennart Andersson. Bjurtransplantation / Sven-Erik Bergentz. - Ny utg.. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. - (~irurgi ; 4) Tidigare utgivna i sparata band. Vf Veh

15 Berglund, A.: Tularemi / Anders Berglund, Sven Prag. - Stockholm : Tika, sjukdomar ; 8) s. : ill. - (~orrlandska Veb Bergman, P.: Gynekologi. - Stockholm : AW~/~eber, s. : ill. vg Bergman, P.: Vi vill ha barn. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : iii. vg Bergmark, M.: Farligt att förtära, inandas och beröra : en bok om gifter och förgiftningar. - b., omarbetade och utvidgade uppl. - Stockholm : Prisma. - (~rismaseriem). D.l. D.2. Ver : Vår farliga omvärld s. : ill. : Gifter på gott och ont s. : ill. Bergsman, O.: Alkoholism : några synpunkter på klinik och behandling uppl. - Södertälje : Astra läkemedel AB, s. - (~linik och terapi ) Ver Bergström, J.: Medicinska njursjukdomar uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. Vek Bergvall, M K. Se: Irvine, R E. : Den äldre patienten. " Berling, C. Se: Handbok för tandsköterskor. Bernholm, B.: Den mänskliga faktorn : en bok om skadlig stress uppl, - Stockholm : Aldus/~onnier, s. - (Aldusserien ; 347) Ve ao Bernholm, B. : Manlig,,kvinnlig, stressad : [ om könsrollens krav och kriser). - Stockholm : Aldus, s. - (Aldusserien ; 465) Veao Ohj Do Berättelsen om en hjärtattack. Se: Halberstan, M. Bickerstaff, E.: Elementär neurologi. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. - atur ur och kulturs vårdyrkesböcker) Ve f

16 Bille, B. : Cp-barn / av Bo Bille och Bengt Hedberg. - [NY uppl]. - Stockholm : Skandiakoncernen, L1970. ] s. : ill. - (vår hälsa) Ve f Billing, L.: Annorlunda barn : om svårigheter, glädjen och möjligheten att leva med sitt handikappade barn. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Eu Vef Vle Birke, G.: Invärtes medicin / Gunnar Birke. Tuberkulos / Alf Westergren. - 3., omarbetade uppl. - Stockholm : Läromedelsförlaget, s. : ill. - (Lärobok för sjuksköterskelever) Ve Vec Bjuggren, G.: Barn med talrubbningar. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : Svenska föreningen för psykisk hälsov&rd, s. - a an di kappade barn ; 5) Eu Vj Bjurö-Möller, M. Se: Möller, A R.: Människan och bullret. Bjuvstedt, S. : Att vara reumatiker. - Stockolm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers uggleböcker) Ven Björnberg, A.: Klåda. - Mölndal : Geigy, s. : ill. Vem Ves Björnberg, A. : Tonarshy. - Lund : Signum, [32]s. nums medicinserie) Qcd Vcag : ill. - (sig- Blivande föräldrar. Se: Enge, M. Blodbrist. Se: Böttiger, L-E. Blodbrist. Se: Waldenström, J. Blodpropp, bensår, åderbråck. Se: Haeger, K. Blomberg, L-H.: Kompendium i neurologi för sjuksköterskor : kortfattad översikt av neuroanatomi, neurofysiologi samt de viktigaste neurologiska sjukdomarna, deras utredning och behandling uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Vef

17 Blåskatarr. Se: orsten, P a. Blythe, P. : Oro, spänning, stress. - Stockholm : Raben & Sjögren, S. 0rig:s titel: Stress disease. Veao Docb Vlb Boberg, J.: Bra mat vid för mycket blodfett / av Jonas Boberg, Inga-Britt Gustafsson och Brita Karlström. - Västerås : Ica-förlaget, s. : : Qcab Vmb Vcb Boken om amning. Se: Helsing, E. -. Bolinder, E.: Buller : praktisk information för skyddsombud m fl / av Erik Bolinder och Egon Magnusson uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ili. - (LO informerar ; 7) Vn Ppdd Bolinder, E.: Kemiska hälsorisker i arbetsmiljön : en analys baserad på enkätundersökningar bland LO-medlemmar och skyddsombud / av Erik Bolinder, Anders Englund och Egon Magnusson. - Stockholm : Prisma, s. - (Insyn i arbetsmiljön) Ohae Vnb Bolinder, E.: silikos : praktisk information för skyddsombud m fl / av Erik Bolinder och Egon Magnusson uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (LO informerar ; 1) Vei Ohae Bolinder, E.: Skiftarbete : praktisk information för skyddsombud m fl uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (LO informerar ; 9) Vnb Bonde, U. : Skydda ditt barn / Ulla Bonde, Kerstin Bäckström. - 4., omarbetade och utökade uppl. - Täby : Larson, s. : ill. Vh Vfs Borell, U.: Obstetrik / Ulf Borell, Lars Engström. - Stockholm : Läromedelsförlaget, s. : ill. - (scandinavian university books) vg Borsiin, S.: Vårdkunskap : (för gymnasieskolans vgrdlinje samt specialkurser) / Tora Borsiin, Sigbritt Engström. - Stockholm : LiberLaromedel, s. : ill. Ve

18 Bot mot huvudvärk. Se: Köhnlechner, M. Bra mat när njurarna sviktar och du skall äta 20, 40 eller 60 gram protein om dagen. Se: Ahlberg, M. Bra mat utan gluten och mjölk. Se: Arvedsoy, I. Bra mat vid diabetes. Se: Sahlgn, U. Bra mat vid gallsjukdomar. Se: Kindstedt, K. Bra mat vid mag- och tarmsjukdomar. Se: Ahlberq, M. Brahe Pedersen, C. : Oron- näs- och halssjukvård. - Stockholm : Esselte studium, s. : ill. 0rig:s V j Brandberg, O. Se: Svalans läkarbok. Brattström, M. Se: Edström, G.: Hemsjukvård vid ledgångsreumatism. Brody, S.: Obstetrik och gynekologi : medicinsk grundutbildning. - h., omarbetade uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. vg Broman, T.: Afasi : symtomyttringar samt riktlinjer för diagnostik och rehabilitering. - Stockholm : Läromedelsförlaget, s. : ill. - ( Scandinavian university books ) Vef Broman, T.: MS-individen och samhället : information om multipel skleros och andra organiska nervskador. - Stockholm : Foiksam, s. : ill. - (~olksams hälsoråds skriftserie. Ny följd ; 11) Ve f Bronner, K.: Stress i arbetslivet : medicinska och psykologiska synpunkter på arbetslivets stress / Kurt Bronner, Lennart Levi uppl. - Stockholm : utg., s. : ill. Vnb Veao. Do Qbf Brother, M J.: Diabetes : den nya inställningen till sjukdomen. - Stockholm : Rabén & Sjögren, s. Veo

19 Brydolf, M.: Barnsjukvård / Marianne Brydolf, Britt Ståhl, Kerstin Syréhn. - Stockhoim : Esselte studium. 1 : Sjukvård under nyföddhetsperioden s. : ill. 2 : Medicinsk barnsjukvård s. : ill. 3 : Kirurgisk barnsjukvård s. : ill. Vh Bröstcancer. Se: Johnsen, C. Buller. Se: Bolinder, E. Buller. Se: Gerhardsson, G. Buller : [om buller som miljöhot och hälsorisk] : från Bullersymposiet vid svenska läkaresallskapets medicinska riksstämma Stockholm : Bok och bild, s. : ill. Vnb Ppdd - B&, J.: Frisk på rasan : vaccinering, hygien, klimat, acklimatisering, sjukdomar - sytom och behandling. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. 0rig:s titel: Turistens helsebok. Ve Böjveckeksem. Se: Möller, H. Börjeson, M.: Fetma hos barn och ungdom. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. - (Skolhälsovård ; 13) Vh Böttiger, L-E.: Blodbrist : orsaker, symtom, behandling. - Stockholm : AlduslBonnier, s. : ill. - (sesam) Ved Böttiger, L-E.: Hjärtinfarkt : orsaker, förlopp, vård. - Stockholm : Aldus/ Bonnier, s. : ill. - (sesam) Veh

20 Cancer. Se: Ringertz, N. Carlsson, C.: Alkoholism som sjukdom. - Göteborg : Laromedelsförlaget, s. : ill. - (veta, kunna : aktuell medicin) (scandinavian university books ) Ver Ohi Cassmer, O.: Kvinnodoktorns ABC / Ove Cassmer, Bengt Olof Vos. - Stockholm : Ahlen & akerlund, s. : iii. vg Catterall, D. : Könssjukdomarna : [veneriska och andra sjukdomar som överförs genom sexuell kontakt). - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (prismaserien) 0rig:s titell The venereal diseases. Ve1 Christ iansson, G. : Barnsjukdomar, barnsjukvård : [barn och ungdomsv&rd] / Gunnar Christiansson, Marta Jonsson, Ingrid Lundh. - Lund : Studentlitteratur, s. : ili. Vh Christiansson, G.: Förskoleålderns sj.ukdomar. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. Vh Civilförsvarssamariten. Se: Greyerz, W. Claesson, B. H.: Det dar med blommor och bin... : sexualupplysning för unga människor. - 3., omarbetade och utvidgade uppl. - Stockholm : Prisma, s. : ill. - (prismaserien) 0rig:s titel: Dreng og pige - mand og kvinde. Claesson, B.H.: Patientens bok : en bok för patienter och anhöriga / Bent H Claesson, Inger blundt, Gunni de. - Stockholm : Rabén & Sjögren, S. VP Colldahl, E.: Allergisjukdomar i belysning av nyare rön. - Solna : E. Lindlom & Co., s. : ill. Ve s

21 Cp-barn. Se: Bille, B. Cronberg, S.: Infektioner : mikrobiologi, klinik, terapi. - Stockholm : AWE/Gebers, s. Ve Vd C-vitamin och förkylning. Se: Pauling, L. Cystisk fibros. Se: Kollberg, H.

22 Dagbok om ett år i tystnad. Se: Johansson, F. Dahl, T.: När jag var sjuk uppl. - Göteborg : Författarförlaget, s. Gcz Dahl Lz Dahl Dahlstedt, E.: Ett arbetskompendium för sjuksköterskor inom företagshälsovården om ögonsjukdomar och ögonskador / Erik Dahlstedt, Margaretha Högberg. - Stockholm : Bygghälsan, s. : ill. Vi Vey Dalsgaard-Nielsen, T.: Migrän och annan huvudvärk. - Stockholm : Trevi, S. 0rig:s titel: Migrene og anden hovedpine. Vef Danielsson, L.: Barnortopedi och skolioser / Lars Danielsson, Stig Willner. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Vfo Ven De Agostini, B.: Med stillaståene hjärta. - Stockholm : Forum, s. Veh Dellgren, K.: Synskadad : hur en grupp synskadade upplevt sitt handikapp och samhällets rehabiliteringsåtgärder. - Stockholm : PA-rådet, s. Eu Vi Dermatologi och venereologi. Se: Hollström, E. Dermatologi. Venerologi. Se: Rorsman., N. Det dar med blommor och bin... Se: Claesson, B. Diabetes. Se: Andersson, B. Diabetes i uppväxtåren. Se: Sterky, G. Diabetikerns kostsituation. Se: Sahlsn, U.

23 * Dla ram rou : Mannens kropp : en handbok. - Stockholm : Tiden, v 0rig:s titel: an's body : an owner's manual. Din arbetsmiljö ar farlig. Se: Ulfvarson, U. Din stallning i jobbet. Se: Tufvesson, B. Ditt spädbarns dagliga vård. Se: Anderssop-Nyeander, B. Doktorn undersöker hjärtat. Se: Westlinq, H. Drakenberg, U.: Barnolycksfall uppl. - Stockholm : Esselte studium, s. : ill. Vfs Du kan sluta röka. Se: Hammar, I. Då man känner yrsel. Se: Henriksson, N G. -

24 Echinokocksjukdomen på Nordkalotten. Se: Lantto, S. Edlund, Y.: Pankreas kirurgiska sjukdomar. - Göteborg : Laromedelsförlaget, s. : ill. - (veta, kunna. Aktuell medicin) (scandinavian university books ) Veo Edström, B. : Om ledgångsreumatism. - Solna : Merck, Sharp & ogm me, s. : iii. Ven Edström, G.: Hemsjukvård vid ledgångsreumatism eller Hur skall reumatikern sköta sig i hemmet?./ av Gunnar Edström, Ulrich Moritz, Mereke Brattström. - 8., helt omarbetade uppl. - Stockholm : Riksföreningen mot reumatism, s. : ill. Ven Efter hjärnblödning. Se: Griffith, V E. Egelberg, J: s. Vk Munhygien : frågor och svar. - Malmö : Tandläkarjournalen, Ek, B.: Plötsligt s& nara : dagbok inför döden. - Stockholm : Prisma, S. Lz Ek Vep Ekbom, K.: Migrän. - Stockholm : Skandia, s. : ill. - (vår halsa) Ve f Eklundh, M. : Spara ryggen. - [ N utg.] ~. - Stockholm : LT: s förlag, s. : iii. Ven Vnb Ekström-Jodal, B. Se: Haglund, G.: Livshotande olyckfall. Elementär neurologi. Se: Bickerstaff, E. Elementär neurosatologi. Se: Olsson, Y. Elementär ortopedisk kirurgi. Se: Wiberg, G.

25 Elementär sjukvårdslara. Se: Ludin, F. Eliasch, H.: Råd till patienter med högt blodtryck. - [)Jy ~ dal : AB Hassle Ciba-Geigy, : 16 )s. : ill. ~ ~ [~öln-. Veh Emma & jag. Se: Hocken, S. Emmoth, L-G. : Fragment på hjul. - Stockholm : Författarförlaget, s. Lz hoth Enge, M.: Blivande föräldrar : en handbok om graviditet och förlossning. - Stockholm : Prisma, s. : ill. -'(En Prisma handbok) Vg Vhi Engström, I. Se: Barn 1-7 år Engström, L. Se: Borell, U.: Obstetrik. Engström, S. Se: Borsiin, S.: Vårdkunskap. En erfarenhet rikare. Se:Andersson, B. Epilepsi - medicinska och sociala aspekter / redaktör: B. Landström uppl. - Mölndal : AB Hassle Ciba-Geigy, s. Vef Eric. Se: Lund, D. y Ericsson, Y.: Kariesprofylax. - [ N ~ uppl.]. - Stockholm : Socialstyrelsen, s. : iii. Vk

26 Fakta om preventivmedel. Se: Hagenfeldt, K. Falck Larsen, J.: Obstetrik och gynekologi / Jdrgen Falck Larsen, Tove Schmidt, Ole Asbjörn. - Stockholm :'Esselte studium, s. : ill. 0rig:s titel: Obstetrik / gynaekologi. vg Falk, G. : Lär dig höra bättre : se det du inte hör / Gunnar Falk, Tim Arne- vik, Bengt Runbert. - Stockholm : Sveriges Radio, s. : ill. Vj Eub Falkman, C. Se: Kollberg, H.: Cystisk fibros. - [m Falkmer, S.: Hereditära hudsjukdomar i Norrland. - Stockholm : Tika, - (~orrländska sjukdomar ; 4 ) ~.1. - i6 s. : iii. D s. : ill. Vem Vne Farligt att förtära, inandas och beröra. Se: Bergmark, M. - FASS : farmacevtiska specialitetet i Sverige : förteckning över humanläkemedel. - Stockholm : Läkemedelsinformation AB. Vd(x) Utkommer 1 ggr/&r. Fenoxisyror : granskning av aktuell information : rapport från en expertgrupp. - Stockholm : [Allmänna förlaget], ca 138 s. Vd Fetma hos barn. Se: Mossberg, H O. Fetma hos barn och ungdom. Se: Börjeson, M. Fichtelius, K-E. : Manniskoläkarboken : [en praktisk bok om våra vanligaste sjukdomar och en utvecklingshistorisk bakgrund till var livssituation} / av Karl-Erik Fichtelius och Bertil Wikström. - Stockholm : Wahlström & Widstand, s. v Fickordbok för sjuksköterskor. Se: Belfrage, E.

27 Fielding, J.: Järnmetabolism : synpunkter på jarnmecabolism, järnbrist gch järnterapi. - Södertälje : Astra läkemedel AB, (~linik och terapi) Ved Veq Fimpa NU! Se: Arvidsson, T. Finnie, N R.: S& hjälper vi vårt cp-skadade barn : vägledning för föräldrar, läkare, sjukgymnaster och vårdpersonal. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers uggleböcker) 0rig:s titel: Handling the young cerebral palsied child at home. Vma Vef Foniatri för medicinare. Se: Fritzell, B. Forsbeck, M.: Hudsjukdomar hos skolbarn. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. -,( Skolhälsovård ; 14 ) Vem Forsman, B.: Tandsjukdomarna i skolåldern. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. - kolha hal so vård ; 18) vk Forsström, I.: Lexikon : ditt barn från A - Ö. förlaget, s. : ill. Rygg: Ditt barn från A - Ö. Vh(x) - Stockholm : Specialtidnings- Fosterskador. Se: Kallen, B. Fotbollsskador / [orvar Bergmark leder fotbollsträning; Sten-Otto Liljedahl behandlar fotbollsskador]. - [NY uppl.]. - Stockholm : Folksam, s. : ill. - (~olksams skriftserie. B ; 117) Föregående uppl. : Folksams halsov&rds skriftserie ; 24) Vfs Ven Vfo Fotvård. Se: Frosthagen, E. Fotvårdskunskap. Se: Frosthagen, E. Fragment på hjul. Se: Emmoth, L-G. Fredriksson D.: Lennart dog ung : en 16 - årig "mellan stigbygeln och marken". - Stockholm : Verbum, s. LZ Fredriksson

28 Fregert, S.: Information om kontaktallergi. - Stockholm : Riksförbundet mot allergi, 1?, - 40 s. : ill. Vem 97 l Fregert, S.: Kontakteksem. - Ny, reviderad uppl. - Stockholm ; Recip, s. : iii. Vem Ves Fregert, S.: Yrkesbetingade hudsjukdomar : praktisk information för skyddsombud m fl. - 5., bearbetade uppl. - Stockholm : Prisma, s. : iii. - (LO informerar ; 8) Vem Vey Fregert, S.: Yrkeseksem. - /,Ny uppl.]. - Norrköping : Ciba-produkter AB, s. Vem Vey Hjärtinfarkt / Ulla Freyschuss, Stephan Rössner. - Stock- Freyschuss, U.: holm : Raben & Sjögren, s. : ill- Veh Fries,, J F. Se: Vickery, D M.: &$iv egenvård. Frisk i varma länder. Se: Haller, E. Frisk på resan. Se: &, J. -- Fristedt, B.: Kemiska hälsorisker i arbetet. - Stockholm : AWE/Geber, s. : ill- - (Arbetsmedicin) Vnb Vey Ohae Friste-, litteratur, s. : ill. V ~ Y B. : Yrkesmedicin. - 3., [omarbetade] uppl. - Lund : Student- Frithz, A.: Hud och könssjukdomart - Stockholm : Esselte studium, s. : ill- Vem Ve1 Fritzell, B.: Foniatri för medicinare. - 2 uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. V j Fritzell, B.: Tal- och röstrubbningar hos skolbarn. - Omarbetad uppl. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. - ut kol hal so vård ; 5) V j

29 Fra9-bel1, G.: Oral mikrobiologi / Göran Frostell & Carl-Erik Nord. - Stockholm : AWEIGeber, s. :. ill. Vead Vk Frosthagen, E.: Fotvård : texthäfte : ett studia-bild program. - Lund : Studentlitteratur, s. Ven Vem Qd Frosthagen, E.: Fotvårdskunskap : hu. litteratur, s. : ill. Ven Vem &d och fotsjukdomar / Lund : Student- w, A.: Barnkunskap för grundskolan : &k 9. - Stockholm : LiberLäromedel, s. : iii. Vhi Från jäkt och stress till lugn och styrka. Se: Wikholm, R. Från kvinna till kvinna. Se: Lanson, L. Funck, B.: Afasipatienten : hur den talrubbade upplever sin sjukdom och hur man kan hjälpa honom / av Bror Funck och Inez Benson. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. - (Natur och kultur fackböcker) Vef Furuhjelm, M.: Gynekologi för kvinnor under fyrtio. - Stockholm : Raben & Sjögren, s. : ill. vg Furuhjelm, M.: Klimakterieproblem. - Stockholm : Raben & Sjögren, 19-75, s. : illvg Fallström, K.: Det rörelsehindrade barnet och familjen / Kerstin Fallström, Anders Möller, Erling Byman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. Vef Vfo Dofa Föda barn idag. Se: Kats, M. Förkylningsboken. Se: Lindskog, B. Förskoleålders sjukdomar. Se: Christiansson, G. '

30 Första hjälpen. Se: Strömback, P. Första hjälpen på naturligt sätt. Se: Turner, N. Första hjälpen vid olycksfall och hastigt insjuknande. Se: Strömbäck, P. Föräldraboken uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. Dofa Eh Vhi Föräldraboken : utgiven under medverkan av Sveriges främsta experter i barnuppfostrings- och familjefrågor till alla föräldrars hjälp / redaktion: Lis Asklund, Maj Ödman uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. Dofa Eh Vhi Fötter, fotbesvar och fotvård. Se: Jngelmark, B E. Fötter och skor. Se: Urwitz, K.

31 Gauffin, B G.: Samma människa fast sjuk : i21 intervjuer om att leva med neurologiskt handikapp]. - Stockholm : MS-förbundet, cop s. Vef Ohf Gauffin, B G, MS : myt och sanning. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Vef Gerhardsson, G.: Buller : uppkomst, spridning, störning, skydd. - 2., om- arbetade uppl. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböckerna ) Ppdd Vn Gillquist, J. Se: Liljedahl, S-0.: Idrottsskador. Gillqvist, J.: Ledbandsskador i knäleden. - Stockholm, s. : ill. Ven Giötterberg, M. Se: Norn, M. : Ögonsjukvård. Glantz, S.: Sonias dagbok : ett &r i en cancersjuk kvinnas liv. - Malmö : Hemmets Journal, cop s. Lz Glantz Vep Goldensohn, E S. Se: Barrows, H.: Barn med epilepsi. Gould, H. : Huvudvärk. - Stockholm : Raben & Sjögren, s. : il1. 0rig:s titel: Headaches and health. Vef Graf, W.: Hur man skall klara sin tröga mage. - S., bearbetade uppl. - Stockholm : Forum, s. : ill. Ve j Graf, W. : Magsår. - Stockholm : Scandia, s. : ill. - (vår hälsa) Ve j Granath, W. Se: Nilsson, A.: Avskaffa allergin!

32 Graviditet, förlossning, kvinnosjukdomar. Se: Sundwall, I. Greenbank, A. : Radda 'livet! : $andledning i konsten att klara livhanken...]. - Västerås : Ica-förlaget, s. : ill. 0rig:s titel: The book of survival! Vf s Greyerz, W. : c iv il försvars samariten. - [ny, omarbetad uppl.]. - Stockhoim : Stockholms läns civilförsvarsförbund, s. : ill. bfs Griffith, V E.: Efter hjärnblödning : tal och skrivträning i hemmet för afasipatienter. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböcker ) 0rig:s titel: A stroke in the family. Eud Vef Grimby, G. Se: Sjukgymnastisk andningsvård. Grundläggande halso- och sjukvard. Se: Jansson, E. Gustavson K-H.: Barn med Downs Syndrom : handledningsprogram för deras hälso- och sjukvård. - Stockholm : Socialstyrelsen, s. - (~ociaistyreisen anser 1978 ; 4) Eu Gyllensköld, K.: Visst blir man rädd... : samtal med kvinnor som behandlats för bröstcancer. - Stockhoh : Forum, s. Vep Do Gynekologi. Se: Bergman, P. Gynekologi för kvinnor under fyrtio. Se: Furuhjelm, M

33 Haeger, K.: Blodpropp, bensår, åderbråck. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : iii. Veh Haeger, K.: Kirurgi för sjuksköterskor. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : iii. Vf Haeger, K. : Råd till patienter med åderbråck och bensår. - [ N ~ uppl Mölndal : AB Hassle Ciba-Geigy, Veh - 14 s. : ill. Haeger, H. : aderförkalkning i benen. - Lund : Signum, ,321 s. : ill. - (signums medicinserie ) Veh Hagenfeldt, K.: Fakta om preventivmedel. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : LiberFörlag, s. : ill. - (h-fakta ; 2) Vnd Haglund, G.,: Livshotande olycksfall / Göran Haglund, Barbro Ekström-Jodal. - h., omarbetade uppl. - Stockholm : Forum, s. : ill. Föregående upplaga med titeln: Hyr man skall handla vid livshotande olycksfall. Vf s Halberstam, M.: Berättelsen om en hjärtattack. - Stockholm : Norstedt, i89 s., 1 0rig:s titel: A coronary event. Ven Haller, E.: Frisk i varma länder : tropiska sjukdomar - risker och skyddsmöjligheter. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböcker ) 0rig:s titel: Gesundheitzbuchlein fur die Tropen. Veb Vn Hallström, U.: Barntandvård för tandsköterskor. - Malmö : Hermods, s. : iii. Vk Hamberger, C-A. : Öron- näs- och halssjukdomar / av- Carl-Axel Hamberger och Jan Wersäll , översedda' uppl. - Stockhoim : Esselte studium, s. : ill. V j

34 Hammar, I. : Du kan sluta röka : [sj alv, utan medicin, utan läkare] / Irene Hammar, Anna-Gerd Sundh. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. Ver Handbok för tandsköterskor / författare: Claes Berling , moderniserade och omarbetade uppl. - Malmö : Hermods, s. : ill. Vk Handbok om diabetes. Se: Kangas, T. Handbollsskador. Se: Nilsson, E. Handikapp - vad ar det? : om olika fysiska och psykiska handikapp och vad de för med sig. - Stockholm : Allmänna förlaget, s. Ve Eu Handikap2 - an sen då?! : ett studie- och mötesmaterial / utarbetat av MS-förbundet, Riksorganisation för neurologiskt sjuka och handikappade. - Stockholm : MS-förbundet, cop s. : ill. Ohf Vef Handledning för ileostomiopererade. - Kristianstad : ILCO, s. : ill- Vf Handledni. för opererade med colostomi uppl. - Kristianstad : ILCO, s. : iil. Ve j Handledning för opererade med ileostorni uppl. - Kristianstad : ILCO, s. : iii. Handledning för opererade med urostomi. - Kristianstad : ILCO, s. : iii. Vek Hansson, L.: Artiell hypertension. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. Veh Hansson, O.: De samvetslösa läkemedelsbolagen : om SMON-skandalen. - Göteborg : Zinderman, cop s. Vdö

35 Hansson, S O.: Arbetsmiljö A - Ö : aktuell uppslagsbok om yrkesrisker och arbetarskydd. - 3., [revideradel uppl. -. Stockholm : Prisma, s. : ill- Oha Vey Hartviksen, K.: Hemiplegikern : dea halvsidigt förlamade patienten : handledning för vårdpersonal och anhör$ga. - Stockholm : Natur och kult~lr, s. : iii. 0rig:s titel: Veileder för slagpasienten og de pårhende. Hearn E.: Se upp med ryggen! : rörelser och övningar mot värk och smärtor -9 i slitna ryggar. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers Uggleböcker) 0rig:s titel: You are as young as your spine. Ven Hedberg, B. Se: Bille, B.: Cp-barn, Hedner, P.: Invärtesmedicin för sjukgymnaster och arbetsterapeuter uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. Ve Hegna, H. Se: Reumatologi. Heijbel, C-A. : Skadligt buller : om medicinsk bullerskadeprofylax. - C 3., utvidgade och omarbetade uppl]. - Stockholm : Svenska arbetsgivareföreningen, s. Första upplagan med titeln: Medicinsk bullerskadeprofylax. Vnb Ppdd Helde, E. : Sluta röka - ditt beslut. - Stockholm : Raben & Sjögren, S. Ver Helens seger. Se: Mead, J. Hellerström, S.: Hudsjukdomar upp1.'- Stockholm : Esselte studium, s. : iii. Vem Helsing, E.: Boken om amning. - Stackholm : Trevi, 'l55 s. 0rig:s titel: Boken om amning. Vhi Vg

36 Hemiplegikern. Se: Hartviksen, K. Hemmets nya läkarbok : imed medicinsk ilppslagsbok] / [rådgivande redaktör och huvudförfattare: Stephen LOCS], - Stockholm : Det Basta, (1). : Hemmets nya läkarbok s. : ill. (2). : Medicinsk uppslagsbok s. : ill. v v(x> Hemsjukvård med hygien och olycksfallsvård. Se: Lindqvist, M. Hemsjukvård vid ledg~ngsreumatism. Se: Edström, G., Henriksson, IT G.: D& man känner yrsel. - Lund : Signum, [24j s. : ill. - (Signums medicinserie) v Herner, B.: ~åd till patienter med förstoppning / Birger Berner och Harald von Möller. - Mzlndal : AB Hässle Ciba-Geigv, ' [.g] s. Ve j Herner, B.: Rad till patienter med magsår / Birger Berner och Börje Kallgård. - Py uppl. l. - Mölndal : AB Hässle Ciba-Geigy, T 12 s. Ve j l Heymann, B.: Barnets tal- och språkutveckling. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. Eud Vjb Hiekkala, H. Se: Kangas, T.: Handbok om diabetes. Hierton, T.: Några råd till dig som är benamputerad / Tor Hierton, Lars- Göran Ottosson uppl. - Stockhopn : Folksam, s. : ill. - (~olksams skriftserie. B ; 102) Vfo 1 Hilary. Se: Wilson, D C. Hillborg, P-O. : Morbus Gaucher i Sverige. - Stockholm : ~ika, s. : ill. - (~orrländska sjukdomar ; 3) Vee Vne Hjorth, iv.: Praktisk ~enereologi : STD - sexuellt Överförda sjukdomar / Niels Hjorth, Henning Schmidt. - Stockholm : Natur och kultur, s. : il1. - (sexologi) 0rig:s titel: Praktisk venerologi. Ve1 33

37 Hjärtat. Se: Jongmore, D. Hjartinfarkt. Se: Böttiger, L-E. Hjärtinfarkt. Se: Freyschuss, U. Hjarnridå. Se: Ritchie, D. fiocken, S.: Emma & jag. - Stockholm : Norstedt, s. : ill. 0rig:s titel: M a and I. Lz Hocken Vi Hollo, A.: Problemet att inte hinna till toaletten i tid - om inkontionens. - Stockholm : Libers örlag, s. : ill. Vek Hollctröm, E.: Dermatologi och venereologi uppl. - Stockholm : Norstedts, s. : ill. - (~arobok för sjuksköterskeelever) Vem Ve1 Hoim, M.: Human nutrition : en orientering i naringsfysiologins grunder / Marit Holm, Eva Wallström - 2., [omarbetade] uppl. - Stockholm : LT: förlag, s. : ill. Vcb Holmgren, G.: Barnkunskap : gymnasieskolans vårdlinje. - Lund : Gleerup. (1). : Period 1 åk 7 och konsumtionslinje ak s. : ill. (2). : Gymnasieskolans vgrdlinje period 2-3 åk 1 och konsumtionslinje åk s. : ill. Vhi Hood, B.: Högt blodtryck. - Stockholm : Skandia, s. : ill- - (vår halsa) Veh Vcaa Hormoner och hormonterapi. - [ay, reviderad uppl.]. - Göteborg : Wezäta, s. : iii. Första upplagan med titeln: Om hormoner och hormonterapi. Vcad Vde Hos kvinnoläkaren. Se: Schönborg, U. Hud och könssjukdomar. Se: Frithz, A.

38 Hudsjukdomar. Se : Hellerström, S. Hudsjukdomar hos skolbarn. Se: Forsbeck, M. Hultgren, E.: Öppet brev från en som lever med cancer. - Stockholm : Forum, s. Lz Hultgren Vep Human nutrition. Se: Holm, M. Hur man skall klara sin prostata. Se! Reuter, H J. Hur man skall klara sin sockersjuka. Se: Larsson, Y. Hur man skall klara sin tröga mage. Se: Graf, W. Hur man skall klara sina njurar. Se: Örsten, P A. Hur man skall klara sina tänder. Se: Arnell, S. liuss, M-L.: Varit väldigt nära döden. - Stockholm : Författarförlaget, s. - iv i ~verige) Lz Huss Vef Vep Huvudvärk. Se: Ask-Upmark, E. Huvudvärk. Se: Gould, Ji. Hälsolära. Se: herlund, E. Hälso- och sjukvård : vårdlinjen / [av] Eivor Jansson... - Stockholm : Esselte studium. h [,dy ~~~ s. : iii. Föregående upplaga i 2 band. V Ve Hälsoråd vid resor till varma länder. Se: Socialstyrelsen.

39 Hörselskadade barn. - Stockholm : AWEiGeber, s. : ill. Eu Vj Höök, O. : Paraplegi : några råd. - Stockholm : Nordiska bokh. [.distr.l, s. : ill. & bilaga. Vef Högberg, M. Se: Dahlstedt, E.: Ett arbetskompendium för sjuksköterskor inom företagshalsovården om ögonsjukdomar och ögonskador. Högberg, P. Se: Nilsson, E.: Bandbollsskador. Högt blodtryck. Se: Hood,, B. Hörsel och hörselnedsättning* Se: Ingberg, B.

40 I osynligt land. Se: Nihlén, G. Idrottsskador. Se: Liljedahl, S-0. Immunitet. Se: Möller, G. Infektioner. Se: Cronberg, S. Infektioner under sjukhusvistelse. Se: Nordbring, F. Infektionssjukdomar. Se: Ström, J. Infektionssjukdomarna. Se: Wickström, J. Information för diabetiker / sammanställd av vitrum's delning. - [)Xy uppl Stockholm, s. : ill. Veo informationsav- Information om allergisjukdomar hos vuxna. Se: Wiholm, S. Information om kontaktallergi. Se: Fregert, S. Ingberg, B.: Hörsel och hörselnedsättning. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. - (~kolhälsov~rd ; 15) V j Ingelmark, B X.: Fötter, fotbesvär och fotvård / Bo E;, Ingelmark och Marta Lindström uppl. - Stockhoim : Tiden/Folksam, s. : ill. Ven Vem Ingelstedt, S. : Uron- näs- halssjukdomar / Sven Ingelstedt, Hjalmar Kock. Hans Rundcrantz uppl. - Lund : Liber Läromedel, s. : ill'. V j Ingvar, D H.: Sömn och drömmar. - ~~~ Stockholm : Skandia, s. : ill. - (vår halsa) vc

41 Introduktion i neurologi. Se: Störtebecker, P. Invärtes medicin. Se: Birke, G. Invärtes medicin / under redaktion av Leif Hallberg, Nalle Lindholm, Lars Werkö uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. : ill. Ve Invärtesmedicin för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Se: Hedner, P. Invärtesmedicin för sjuksköterskor uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : iii. - (studentlitteraturs vårdserie) Ve Irvine R E.: Den äldre patienten : en introduktion till geriantriken / R E.Irvine, M.K.Bergval1, B J Smith. - 2., omarbetade uppl. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. - (Natur och kulturs vårdyrkesböcker) X. 0rig:s titel: The older patient. Veå

42 I Jacobsson, F.: Tumörsj i iniinhk+n. - [$y uppl.,]. - stockholm : utg.: Svenska tandekar Vk Vep i:.,. u,, et,: 29?1: - 17 s. : ill. Jag bar döden i min kropp. Se: Allwood, M. Jansson, E. : Grundläggande hälso- och sjukvård : kortare vårdutbildningar / Eivor Janssoni Birgitta?appson, Sigrid Ringblöd,:: - Stockholm : Esselte,. ':A# studium, s. : 'hi.,s V Ve Jansson, E. Se: Halso- och sjukvård. Johansson, E. Se: Silikos. Johansson, F.: Dagbok om ett år i tystnad. - Jönköping : Samförlaget, s. Lz Johansson Vef Johanson, K.E.: Tobaken, hälsorisk och miljöhot / Kjell E Johanson, Gösta Tibblin. - 2., utvidgade uppl. - Solna : Pogo press, s. Ver Pmb Johansson K-a.: Nar doktorn gjort sitt : en studie av li P svillkoren för vuxna som blivit synskadade. - Stockholm : PAN/Norstedts, s. - (En PAN-bok) Eua I 1 Johnsen, C.: Bröstcancer. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. - onni ni ers uggleböcker ) V ~ P l Jonazon, E.: Sluta röka för gott / av Eivor Jonazon och boj Kerventer. - Stockholm : Williams, s. : ill- Ver Jones K.: Snuva, ont i halsen och hosta : praktisk bedömning av patien- -3 ter med luftvagsinfekt5oner. - Lund : Studentlitteratur, s. V j Jonsson, B. Se: Jansson, E. : Grundläggande hälso- och sjukvård.

43 Jonsson, 1'4. Se : Christiansson, G. : Barnsjukdomar och barnsjukvård. Järnmetabolism. Se: Fielding, J. Jönsson, G.: Prostata. - Ny uppl. - Stockholm : Skandia, s. : ill. - (vår halsa) Vek --' Jönsson G.: Hörelsehindrade barn. - Stockholm : SFPH, S. - st an di kappade barn ; 3) + Eu Vef Jönsson, M-B.: Urologisk sjukvård. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. - (studentlitteratur vårdserie) Vek

44 Kangas, T.: HanCook om diabetes / av Tero Kangas och Hilkka Hiekkala, uppi. - Västeras : ica-förlaget, s. : iii. 0rig:s titel: Sokeritauti. Veo Karelitz, S.: NEir barnen är sjuka : en modern barnläkarbok uppl. - Stockholm : Prisma, s. - ( ~ Prisma n handbok) ' 0rig:s titel: When your child is ill. Vh Kariesprofylax. Se: Ericsson, Y. Kats, M.: Att vkta barn uppl. - Stockholm : Booier, s. : ill. - (sesam) vg Kats, M.: Föda barn idag. - 3., aktualiserade uppl. - Stockholm : Aldus/ Bonnier, s. : ill. - (sesam) vg Kemiska hälsorisker i arbetet. Se: Fristedt, B. Kemmlert, K.: Lär känna din rygg - och du slipper kanna av den : studiehäfte i ergonom;. - Stockholm : Esselte studium, [i s. : ill. Ven Kerventer, B. Se: Jonazon, E.: Sluta röka för gott. Keyling, U.: Det välsignade tillståndet... - Göteborg : Zinderman, s. Ohj Vg Kinch, H.: Barnkunskap för hem och vårdyrken / Harriet Kinch, Siri Kivi- linna upp:l. - Stockholm : LT:s förlag, s. : ill. Vhi Kindstedt, K.: Bra mat vid gallsjukdomar / av Karin Kindstedt och Gunilla Werner. - Västerås : Ica-förlaget, s. : iii. Vmb Vej Qcab Kirk, U. : Nar o:lyckan ar framme : uppslagsbok i första hjälp. - Stockholm ; Raben & Sjögren, s. : ill. 0rig:s titel: Slå op - red liv. Vfs

45 Kirurgi för sjuksköterskor / [ av] Göran Bauer uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. - (vårdserien) V f Kirurgi för sjuksköterskor. Se: Haeger, K. Kirurgisk sjukdoms- och sjukvårdslära. Se: Kjellman, M. Kistner, R.: P-piller. - Stockholm : Spektra, s. 0rig:s titel: The pill. Vnd Vg Kivilinna, S. Se: Kinch, H.: Barnkunskap för hem och vårdyrken. Kjellman, B. : Astma hos barn : information / utarbetad av Bengt Kjellman och Sven Kraepelien. - Stockholm : Folksam, s. - (~olksams skriftserie. B ; 115) Ve s Kjellman, M.: studium. Kirurgisk sjukdoms- och sjukv&rdslära. - Stockholm : Esselte B. / lav] Marianine Kjellman. Peter Heimann s. : ill. Vf Ve Gelher, I.: Barn och föräldrar : en bok om gladjehen och vardagsproblem med barn fr& tillblivelsen till skolstarten / Ingemar Kjellmer, Inga-Greta Lundgin, Birgitta Rydén uppl. - Stockholm : Semper, s. : i11. Vhi Klara stressen! Se: Kodahl, K. Klecker, S.: Aillrgi - astma : texthäfte. - Lund : Studentlitteratur, s. : *n Ve s Klimakterieprobl~em. Se: Furuhjelm, M. Klåda. Se: Björnberg, A. Knutsson, B.: Ven Onda ryggar. - Borås : Cete, s. : ill.

46 Koagulation. Se: Thunell, S. Kock, H. Se: Ingelstedt, S. : Öron- näs- och halssjukdomar. Kollberg, H.: Cystisk fibros. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. : ill. - (Skolhalsov&rd ; 11) Ve j Kollberg, H. : Cystisk fibros : förslag till vardprogram för Sverige / Hans Kollberg, Cecilia Falkman, Christina Westring. - Uppsala : Riksföreningen för cystisk fibros, (1976) s. Ve j Kollberg, H.: Cystisk fibros : synpunkter på klinik och behandling. - 2., omarbetade uppl. - Södertalje : Astra, s. : ill. - (~linik och teranpi ) Ve j Kommunikation och kommunikationssvårigheter hos äldre. Se: Steen, B. Kompendium i neurologi för sjuksköterskor. Se: Blomberg, L-H. Kompendium i öron- näsa- halssjukdomar. - 3., [utökade och moderniserade) uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. V j Kontakteksem. Se: Fregert, S. Kontakteksem. Se: Magnusson, B. Kortfattad medicinsk ordbok. Se: Wrete, M. Kost och fysisk aktivitet i barnaåldern. Se: Socialstyrelsen. Medicinsk expertgrupp för kost och fysisk aktivitet i barnaåldern. Kost och karies, Se: Krasse, B. Kraepelien, S. Se: Kjellman, B.: Astma hos barn. Kraepelien, S.: Astma och hösnuva hos barn och ungdom. - Stockholm : Utbildningsförlaget, s. - kolha hal so vård.; 16) Ve s

47 Kraepelien, S.: Barnsjukdomar / Sven Kraepelien, Lars Ström. - 3., [omarbetade] uppl. - Stockholm : Esselte studium, s. : (Läroböcker för sjuksköterskeelever ) Vh Krasse, B.: Kost och karies / av Bo Krasse och Lisa Swenander Lanke uppl. - Stockholm : Socialstyrelsen, s. : ill. - e ed del anden fr& Socialstyrelsen ; 8) vk Kunskap ar den basta medicinen : allmänna råd för diabetiker. - Stockholm : Svenska Hoechst; AB, i241 s. : ill. Veo Kvinnans halsa och harmoni : hälsovård för kvinnor / red.: Sven Bobeck, Poul Kfihnel , omarbetade uppl. - Malmö : Bernce, s. : ill. vg Kvinnans övergångskris. Se: Poulsen, O. Kvinnodoktorns ABC. Se: Cassmer, O. Kallen, B.: Fosterskador : om orsaker till missbildningar hos barn. - Stockholm : Aldus, s. : ill. - (~ldusserien ; 411) Vbbb Kämpa för livet. Se: LeShan, L. Karlkirurgi. Se: Bergentz, S-E. Köhnlechner, M.: Bot mot huvudvärk. - Stockholm : Berghs, s. - (NY medicin ; 2) 0rig:s titel: Erfolgsnethoden bei Kopfschmerz,. Vef Könssjukdomarna. Se: Catterall, D.