Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling med BCG-medac. BCG-medac"

Transkript

1 Behandling med BCG-medac BCG-medac

2 Diagnos Du har av Din läkare få diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCG- medac. Behandlingen följer e speciellt schema vilket Din läkare informerar Dig om. Denna broschyr kan Du ha som vägledning under behandlings den. Blåscancer Det finns många typer av blåstumörer. De allra fles- ta si er på ytan av slemhinnan och är därmed enkla a operera bort. Cellförändringar i slemhinnan brukar se ut som små röda fläckar. För många pa enter med dessa typer av blåstumörer är BCG- behandling o a e rekommenderat behandlingsalterna v. En del blås- tumörer är av allvarligare sort e ersom de växer in i blåsmuskeln, då behövs o ast e större kirurgiskt ingrepp. Urinblåsecancer är inte är ligt, det är mycket ovan- ligt a barn drabbas av samma sjukdom som för- äldern. Rökare löper mycket större risk a utveckla blås- cancer än icke- rökare. Har en rökare väl få blås- cancer minskar risken för nya tumörer i blåsan om han eller hon slutar a röka. Det lönar sig all d a sluta röka! BCG- medac Bacillus Calme e- Guérin (BCG) har använts mot tuberkulos sedan talet. Det var två forskare, Calme e och Guérin, som llsammans gjorde upp- täckten Det BCG som Du får består av försva- gade levande tuberkelbakterier. Den exakta verk- ningsmekanismen är oklar, men sannolikt stärker

3 BCG kroppens eget immunförsvar så a tumör- cellerna dödas. Sedan många år har man använt denna effek va behandling. Risken för allvarliga bi- verkningar är mycket liten. Informera Din läkare om Du tar andra mediciner regelbundet. Vissa läkemedel kan påverka behandlingen. BCG- behandling Behandlingen ges vid e polikliniskt besök. Du bör undvika a dricka minst 2 mmar före behand- lingen, de a för a Din urinblåsa skall vara så tom som möjligt. Töm urinblåsan precis innan behand- lingen. Via en tunn kateter som förs in i urinröret, sprutas 50 ml BCG- lösning långsamt in. Katetern tas bort och Du bör om möjligt behålla lösningen i 2 m- mar, aldrig längre. Töm blåsan om Du får kra iga urinträngningar och inte kan hålla urinen. Genom a urinera si ande får Du effek v tömning av blåsan. Drick rikligt med vätska första dygnet e er behandling. Eventuella biverkningar Det finns de pa enter som inte får några direkta bi- verkningar, men många pa enter kan få blåskatarr- liknande besvär (urinträngningar, sveda). På behandlingsdagen kommer Du sannolikt a be- höva urinera o are än vanligt, ibland flera gånger i mmen. Det brukar gå över inom e dygn. Blod i urinen kan förekomma. En del pa enter kan under något dygn få influ- ensaliknande symptom, så som feber och frossa. Ger inte febernedsä ande medel någon effekt,

4 om besvären förvärras med hög feber eller om Du får mycket besvärande trängningar, bör Du kon- takta Din sjuksköterska eller läkare. Notera Dina eventuella biverkningar av behandlingen. Inför Din nästa BCG- behandling bör Du berä a om dessa för Din sjuksköterska eller läkare. Det kan vara möjligt a något behöver kontrolleras extra inför nästa be- handling. Avbrytande av behandling Om Du har en bakteriell urinblåseinfek on måste BCG- behandlingen avbrytas lls infek onen är botad. Vid mycket svåra urinträngningar, ll exempel många gånger per mme under flera dagar, och vid mycket hög feber under något dygn, så bör behand- lingen skjutas upp 1-2 veckor eller avbrytas helt. Vid allergiska reak oner, exempelvis svår andnöd, utslag och ansiktssvullnad, skall behandlingen av- brytas. Kontakta Din sjuksköterska eller läkare sna- rast! Omedelbar behandling av dessa symptom behöver ges på sjukhus. Livss l Kvinnor i fer l ålder bör använda preven vmedel under hela behandlings den för a undvika gravi- ditet. Män bör använda kondom vid sexuellt um- gänge, i en veckas d e er varje BCG- behandling. Risk kan finnas a infektera partnern med BCG- bakterier.

5 När BCG- behandlingen är avslutad När Du avslutat Din behandling med BCG- medac, kommer Din läkare a kalla dig ll regelbundna kontroller. Dessa inkluderar urinkontroller och cys- toskopier, för a se så a allt ser bra ut. Din läkare kommer a diskutera med dig hur o a de a be- höver ske. Om Du själv har några frågor eller får nya symptom mellan kontrollerna, kontakta Din läkare eller sjuksköterska. Kontakter Urolog Tel: Sjuksköterska Tel:

6 Startbehandling Ins lla on 4 Ins lla on 5 Ins lla on 6 Underhållsbehandlingar Kontrollcystoskopi Kontrollcystoskopi Kontrollcystoskopi Kontrollcystoskopi

7 Egna anteckningar

8 Hemsidor: Cancerfonden Sjukvårdsupplysningen Medicinsk länksamling, informa on Fass, läkemedelsinforma on Medac Box 120, Varberg Tel: Fax: E-post: Hemsida: SE 150/052011