Mobile Connect Pro. Aktivera ditt konto. 200 MB data per månad i 3 år ingår. Mobile Broadband. Svenska / English

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Connect Pro. Aktivera ditt konto. 200 MB data per månad i 3 år ingår. Mobile Broadband. Svenska / English"

Transkript

1 Mobile Connect Pro Aktivera ditt konto Svenska / English Mobile Broadband 200 MB data per månad i 3 år ingår

2 Välkommen till HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro är en förbetald mobil bredbandtjänst som finns förinstallerad i utvalda HP surfplattor, 2-i-1 och bärbara datorer. Med HP Mobile Connect Pro ingår 200 MB data per månad i tre år. Om du behöver mer data eller om du skall resa utomlands kan du dessutom välja bland ett stort urval lokala och internationella dataabonnemang. En ny sorts frihet Inget kontrakt, inga aktiveringsavgifter Förbetald mobil bredbandstjänst med 200 MB data per månad i 3 år inkluderat Klar att använda direkt ur förpackningen, slå på, registrera och anslut. Arbeta när som helst, var som helst - nationell och internationell täckning Surfa säkert!: Varför använda osäkra WiFi-anslutningar när du kan använda en säker krypterad trådlös tjänst

3 Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort är redan förinstallerat i din enhet Notera: För att använda HP Mobile Connect Pro krävs en produkt med kompatibel mobil bredbandsmodul och HP Mobile Connect Pro-tjänst inkluderad. Acceptans av Allmänna Villkor krävs för att nyttja tjänsten. Aktivera tjänsten inom 3 månader från köp av din produkt. Köp är nödvändigt när den inkluderade tjänsten upphör efter 3 år eller om behov av data överstiger 200 MB per månad. Se täckning för och tillgänglighet av service i ditt område på hp.com/go/mobileconnect.

4 Data ingår! För att introducera dig för HP Mobile Connect Pro, vill vi ge dig 200 MB data i månaden i 3 år! Kunder som registrerar sig hos HP Mobile Connect Pro kan automatiskt utnyttja 200 MB data i månaden i tre år. Under registreringsprocessen blir du ombedd att välja ett land som täcks av HP Mobile Connect Pro och där du vill att din månatliga datatilldelning ska gälla De 200 MB data som ingår kommer automatiskt att fyllas på var 30:e dag i tre år, och påbörjas på registreringsdagen. Om du tror att du behöver mer data än de 200 MB som ingår per månad, kan du välja att uppgradera till ett större lokalt eller internationellt abonnemang. Du kan enkelt byta abonnemang, från månad till månad beroende på dina behov och när ett abonnemang går ut kan du alltid återvända till det abonnemang på 200 MB som ingår, vilket innebär att du alltid har kontroll.

5 Data ingår

6 Arbeta var som helst, när som helst! Mobile Connect Pro är tillgängligt för försäljning i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Irland, Italien Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

7 Mobile Connect Pro täckningsområde HP Mobile Connect Pro är tillgängligt för användare i över 115 länder världen över. Besök för fullständig lista över länder som täcks.

8 Kom igång Windows 8 - HP Mobile Connect Pro-app Registrering För att din tilldelning av 200 MB fri data, måste du först registrera dina uppgifter. Vi rekommenderar att du är ansluten via WiFi eller LAN för att färdigställa registreringsprocessen. Applikationen startas från HP Mobile Connect Pro-rutan som du hittar på skrivbordet i Windows 8. [Fig.1] Fig.1

9 När du klickar på rutan, kommer du till Välkomstskärmen. Klicka på Nästa så kommer du till registreringssidan [Fig.2] där du måste ange lite information, skapa ett användarnamn och lösenord och välja det lokala land där du vill ha tillgång till dina 200 MB fria data. Fig.2

10 När du klickar på Registrera -knappen kommer du till registreringssidan [Fig.3] där du kan se att ditt fria dataabonnemang på 200 MB har lagts till. Nu kan du använda HP Mobile Connect Pro-tjänsten. Fig.3 Om du vill uppgradera din datatilldelning, kan du göra det genom att klicka på Hantera mitt abonnemang på registreringssidan. Sidan Hantera mitt abonnemang [Fig.4] visar lokala och europeiska abonnemang som du kan uppgradera till på återkommande månatlig basis och internationella abonnemang som du kan köpa på engångsbasis.

11 Fig.4 Du kan byta dataabonnemang när du vill beroende på dina behov och du kan gå tillbaka till dina inkluderade 200 MB när som helst. Det nya abonnemanget börjar gälla när det nuvarande abonnemanget slutar gälla eller är uppanvänt.

12 Windows 7 - HP Connection Manager Registrering Öppna HP Connection Manager, som antingen finns på ditt skrivbord eller i din Start-meny. Välj Registrera -knappen för att börja registreringsprocessen för SIM-kortet. Notera att din dator måste vara ansluten till internet under registreringsprocessen. Om du inte är ansluten till internet kommer du att få ett meddelande. [Fig.5] Fig.5

13 Har du en giltig LAN eller WLAN internetanslutning, kommer du att i nästa steg uppmanas att registrera dig. [Fig.6]. Fig.6 När du klickar på Registrera öppnas ett webbläsarfönster och du blir ombedd att ange ditt namn, adress, användarnamn och lösenord på HP Mobile Connect Pros registreringsskärm för att ansluta och registrera ditt SIM-kort [Fig.7 nästa sida]

14 Fig.7 Ange din användarinformation, välj det land där du vill att dina inkluderade 200 MB ska gälla och välj ett användarnamn och lösenord. Klicka sedan på Registrera och starta tjänsten. Nu registreras ditt HP Mobile Connect Prokonto och din inkluderade datakredit börjar gälla.

15 Sedan blir du ombedd att aktivera ditt SIM-kort. [Fig.8] Fig.8 Klicka på Aktivera. Nu blir slutligen ditt SIM-kort registrerat och aktiverat för användning av HP Mobile Connect Pro. [Fig.9] Fig.9

16 Din webbläsare kommer nu att visa registreringssidan [Fig.10] där du kan se att ditt inkluderade abonnemang har lagts till. Nu kan du börja använda HP Mobile Connect Pro-tjänsten. Fig.10 Om du vill uppgradera din datatilldelning, kan du göra det genom att klicka på Hantera mitt abonnemang på registreringssidan. Sidan Hantera mitt abonnemang [Fig.11] visar lokala och europeiska abonnemang som du kan uppgradera till på återkommande månatlig basis och internationella abonnemang som du kan köpa på engångsbasis.

17 Fig.11 Du kan uppgradera eller nedgradera abonnemang när som helst. Nya abonnemang börjar gälla så snart ditt nuvarande slutar gälla eller är uppanvänt. VÄNLIGEN NOTERA att det kan ta sekunder för en anslutning att skapas innan du kan börja använda ditt abonnemang.

18 Anslut till nätverk Användarupplevelsen är optimal via en HSPA(+)/ UMTS/LTE-anslutning med god mottagning. Om du upplever anslutningsproblem, kontrollerar du att: Du är på en plats med god täckning Du har rätt firmware-version på din enhet Mer information hittar du på

19 Supportnummer Om du behöver kontakta vårt supportteam, väljer du något av följande nummer: Österrike Belgien / +32 (0) Danmark Finland Frankrike / Monaco : Tyskland +49 (0) Irland Italien Luxemburg Nederländerna Norge Spanien Sverige Schweiz Storbritannien

20 Supportsidor Ytterligare supportinformation för ditt land kan du hitta här: Österrike Belgien Danmark Finland Frankrike Tyskland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Norge Spanien Sverige Schweiz Storbritannien

21 Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen som anges kan komma att ändras utan varsel. De enda garantierna som gäller för HPs produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga garantivillkor som medföljer sådan produkt och tjänst. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller avsaknad av information i detta dokument. 4AA6-1029SVE, augusti 2015 Tjänsten tillhandahålls av Cubic Telecom Ltd

22 Welcome to HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro is a minimum contract, pay-as-you-go mobile broadband service that comes preinstalled in select HP Tablets & Notebook PC s. With HP Mobile Connect Pro you get 200MB of data included per month for 3 years and if that s not enough, you can choose from a range of great value local and international data plans. A new form of freedom No contract, no activation fees Pay as you go mobile broadband service Simple set up - ready out of the box, register and connect Work whenever, wherever - national and international coverage Secure service: Why use unsecure WIFI connections when you can use a secure encrypted wireless service

23 Your HP Mobile Connect Pro SIM Card has already been preinstalled in your device Disclosure: Access to service requires a device with compatible mobile broadband module and HP Mobile Connect Pro service included. Subject to acceptance of terms and conditions. Purchase necessary at the end of inclusive service or beyond 200 MB per month. Find coverage and availability for your service area at hp.com/go/mobileconnect.

24 Data Included! To introduce you to HP Mobile Connect Pro, we would like to offer you 200MB of data per month for 3 years!* Customers who register with HP Mobile Connect Pro can automatically avail of 200MB of data per month for 3 years. During the registration process you will be asked to choose a country from the HP Mobile Connect Pro service footprint, where you would like your monthly data allowance to operate. The inclusive 200MB data will be automatically replenished every 30 days for 3 years, effective from the date of registration. If you think you need more data than the included 200MB per month allowance, you can choose to upgrade to a larger local or international plan. You can easily change plan, from month to month depending on your needs and on expiration of any plan you can always go back to the 200MB plan that is included, meaning you re always in control. *Terms and Conditions apply. See for more information.

25 Data Included

26 Work wherever, whenever! HP Mobile Connect Pro is available for sale in Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and the UK.

27 Mobile Connect Pro Footprint HP Mobile Connect Pro is available for use in over 115 countries world wide. See for complete country coverage.

28 Getting Started Windows 8 - HP Mobile Connect Pro App Registration In order to avail of your 200MB free data, you must first register your details. It recommended that you are connected over WIFI or LAN to complete the registration process. The application is started from the HP Mobile Connect Pro tile, found on your Windows 8 desktop. [Fig.1] Fig.1

29 When you click the tile, you will be directed to the Welcome screen. Clicking Next will bring you to the Dashboard [Fig.2] where you must enter some user details, create a username and password, and select the local country where you would like your 200MB free data to operate. Fig.2

30 Clicking the Register button will take you to the Dashboard [Fig.3] where you will see your 200MB free data plan has been applied. You can now use the HP Mobile Connect Pro service. Fig.3 If you would like to upgrade your data allowance, you can do so by clicking Manage My Subscription on the dashboard. The Manage My Subscription page [Fig.4] displays local and European plans which you can upgrade to on a monthly recurring basis, and International plans which you can purchase on a one-off basis.

31 Fig.4 You can change data plan whenever you want depending on your needs and you can go back to the included 200MB at any stage. The new plan is effective as soon as current plan expires or is consumed.

32 Windows 7 - HP Connection Manager Registration Open the HP Connection Manager, located either on your desktop or in your Start menu. Select the Register button to begin the SIM registration process. Please note that the registration process requires that your computer is connected to the Internet. If you do not have Internet connection you will be notified. [Fig.5] Fig.5

33 With a valid LAN or WLAN Internet connection, you should next be prompted to register. [Fig.6] Fig.6 When you click Register, a web browser window will open and you will be asked to enter your name, address, username, and password on the HP Mobile Connect Pro registration screen in order to associate and register your SIM. [Fig.7 overleaf]

34 Fig.7 Input your user details, select the country where you would like your 200MB inclusive data to operate and choose a username and password. Then click Register and Begin Service. This will register your HP Mobile Connect Pro account and apply your inclusive data credit.

35 You will then be asked to activate the SIM. [Fig.8] Fig.8 Click Activate. Finally, your SIM will be registered and activated for HP Mobile Connect Pro use. [Fig.9] Fig.9

36 Your browser will now display the Dashboard [Fig.10] where you will see that your included plan has been applied. You may now begin using the HP Mobile Connect Pro service. Fig.10 If you would like to upgrade your data allowance, you can do so by clicking Manage My Subscription on the dashboard. The Manage My Subscription page [Fig.11] displays local, European and Worldwide plans which you can upgrade to on a monthly recurring basis and International plans which you can purchase on a one-off basis.

37 Fig.11 You can upgrade or downgrade plans at any stage. New plans become effective as soon as current plans expire or reach zero balance. PLEASE NOTE After purchasing a plan, it takes seconds for a connection to be established before you can start using your plan.

38 Network Connection The user experience is optimal over a HSPA(+)/ UMTS/LTE connection with good reception. If you are experiencing connection issues, please ensure that: You are in an area with good coverage You have correct firmware version on device For more information please visit:

39 Support Numbers If you need to contact our support team, please use one of the numbers below: Austria Belgium / +32 (0) Denmark Finland France / Monaco : Germany +49 (0) Ireland Italy Luxembourg Netherlands Norway Spain Sweden Switzerland UK

40 Support Pages Further support information for your country can be found below: Austria Belgium Denmark Finland France Germany Ireland Italy Luxembourg Netherlands Norway Spain Sweden Switzerland UK

41 Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 4AA6-1029SVE, August 2015

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13 Quick Start Guide ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13 SE Kontantkort med 4G-fart Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du själv med hur lång surfperiod du vill ladda ditt kort. På telia.se/kontant ser du

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router Kom-igång-guide Huawei E589 Mobil trådlös G-router SV UK 2 12 SV Din egen mobila surfzon 1 Sätt i sim-kortet Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationen). Följ de enkla stegen

Läs mer

För att vi ska kunna slutföra arbetet före den 29 juli bör du vara uppmärksam på dessa milstolpar och förväntningar:

För att vi ska kunna slutföra arbetet före den 29 juli bör du vara uppmärksam på dessa milstolpar och förväntningar: Bästa leverantör GSK går över till elektronisk fakturering Som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service för såväl kunder som leverantörer, kommer vi att gå över

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida ClubComp Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Innehåll Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida... 1 1. Resultatredovisning på Info-datorn... 2 2. Skapa en hemsida... 3 2.1 Skapa html-sida

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Säkra XP PCs efter att Microsoft har tagit bort support i April 2014 Av Susan Bradley, www.windowssecrets.com

Säkra XP PCs efter att Microsoft har tagit bort support i April 2014 Av Susan Bradley, www.windowssecrets.com Säkra XP PCs efter att Microsoft har tagit bort support i April 2014 Av Susan Bradley, www.windowssecrets.com Alla goda ting måste komma till ett slut, om mindre än fyra månader kommer Microsoft att officiellt

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide Fall Sensor Bruksanvisning User Guide 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innehållsförteckning/Table of contents sv Läs först: Säkerhetsinformation... 4 Viktig information... 4 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Installation av Artologik EZbooking version 3

Installation av Artologik EZbooking version 3 Installation av Artologik EZbooking version 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARNING: Detta program är skyddat

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. ETA-100 and EFTA1-T2. Professional Digital Terrestrial Receivers. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETA-100 and EFTA1-T2 Professional Digital Terrestrial Receivers English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings

Läs mer

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English

Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English www.parrot.biz www.parrot.biz Deutsch Svenska Dansk Norsk English 5 15 25 35 45 Warning

Läs mer