Konst, kultur & kommunikation Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET. Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst, kultur & kommunikation Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET. Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv."

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Interaktionsdesign 120p Konst, kultur & kommunikation Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv. Markus Isaksson Magnus Johnsson Handledare: Kristina Törnblom Examinator: Per-Anders Hillgren

2 ABSTRACT This essay is a product of our examination work on candidate level in Interaction Design. The aim in this project was to design a digital wallet integrated into a cellular phone and make it as an electronic payment tool. In our project the goal has been to create a digital wallet not just for payment, but also develop it into a complete digital wallet, replacing visa, membership card, student cards, id card and receipt. Our ambition is to take care of current qualities of today's wallet and improve where it is possible so that can be replaceable with the digital wallet. Keywords Interaction Design, digital wallet, electronic wallet, cell phone, scroll wheel, touch screen.

3 Innehållsförteckning ABSTRACT... 7 Keywords Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Frågeställning Målgrupp Avgränsningar Nuvarande tekniker och definitioner Liknande tekniker NTT Docomo VISA Casio Credit card watch SMS Definitioner Elektroniska mynt Bluetooth SMS MMS Tapp/tappning Kontantkort Plastkort Metoder Enkätundersökning Observationer Personas Scenarios Fokusgrupper Enskild test Teori Kognition... 19

4 4.2 Minnestöd Regler för interface design Designprocess Enkätundersökning Del 1 Personliga uppgifter Del 2 Kortinnehav Del 3 Plånbok Del 4 och 5 Hantering Del 6 Inställning Del 7 Mobilanvändning Genomförande och utvärdering av enkätundersökningen Personas Henrik Dahl Linda Svensson Familjen Stråhed Scenario nuvarande plånbok Scenario Scenario Scenario Scenario digital plånbok Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Observationer Systemets uppbyggnad Systemets begriplighet Social kontakt Kvittohantering Sammanfattning av observationer Gränssnitt Brainstorming Menyns struktur... 32

5 5.6.3 Första utvärdering av gränssnittet Andra utvärdering av gränssnittet Huvudmeny Kvitton Visitkort Kontantkort Plastkort Minneskort Överföringsprocess Design av mobilenhet Skisser och idéer till mobil Modell Modell Utvärdering av de första modellerna Slutprodukten Analys Magnus Johanssons Visitkort Kontantdel Digitala pengar och integritet Markus Isaksson metoder plastkort och kvitto Slutsatts Litteraturförteckning Böcker Publikationer Webb Appendix Appendix: 1 Enkät... 62

6 1 Inledning Mobiltelefonen som från början var en statussymbol är idag något som är lika naturligt att bära med sig som ett par nyckar eller en plånbok. Plånboken å sin sida har mer eller mindre spelat en viktig roll i människans vardag. Förutom syftet att innehålla pengar så utnyttjas den även till förvaring av mer personliga tillbehör och genom olika modeller och utsmyckning så har den i en del fall speglat brukarens livsstil. Frågan är om inte mobiltelefonen idag upplevs som mer viktig än plånboken. Inte på så sätt att den kan ersätta själva betalningsfunktionen utan mer som en social produkt. Vi lagrar kontaktinformation till vänner och bekanta, meddelande i form av sms. Vi kan ta reda på information genom att surfa på webben via mobiltelefonen. Genom att integrera mobiltelefonen med mp3-spelare, radio och kamera har dess social värde på sätt och viss höjts ännu mer. Till skillnad mot plånbok och nycklar så har troligen inte mp3-spelare och kamera setts som något självklart att bära med sig sett ur ett allmänt perspektiv, ändå har dessa integrerats som en naturlig sak tillsammans med mobiltelefonen. Vad vore inte då naturligare än att integrera plånboken med mobiltelefonen? 1.1 Bakgrund TerraNet är ett nystartat mobilföretag i Lund vars telefonteknik bygger på att varje telefon bildar tillsammans ett eget nätverk utan fast infrastruktur, ett så kallat ad hoc-nät. Varje telefon i nätet fungerar som en egen basstation och kopplar ihop sig med de andra telefonerna och bildar på så vis ett eget nät. I detta nätverk som bildas blir samtal och sms gratis att utnyttja och ger även möjlighet att använda telefoner på de platser där master saknas. För att nätverket inte ska bli begränsat har de också tagit fram en access punkt som går under namnet TerraNet USB dongle. Denna dongle placeras i en internetuppkopplad dators USB uttag vilket en telefon på ett enkelt sätt och inom begränsat avstånd koppla upp sig och ringa gratis långdistanssamtal via Voip. Terranet vill säkerställa vidare teknikutveckling genom att ha nästa generation av teknikprototyper framme strax efter årsskiftet. Ett av deras projekt är just tankar om en digital plånbok. Hur skulle man kunna ersätta sin plånbok med något annat? Vi är idag vana att hantera olika värden digitalt men vi har fortfarande en ganska analog hantering. Plånbokens funktioner kan vara ganska många. Hur många av dessa kan man få in och vad krävs för att man ska överväga att byta ut plånboken? Kan man hitta en blandning mellan digitalt och analogt? 1.2 Problemformulering Den digitala plånboken som vi har för avsikt utvecklat är tänkt att ersätta den nuvarande plånboken som börjar få svårt att svälja dagens uppsjö av allehanda förmånskort, medlemskort, betalkort med flera. Då man dessutom förvarar mynt, kvitton och andra saker så kan man i vissa fall vara tvungen att avvara visa saker. Som interaktionsdesigner ser vi ett stort värde i att studera och analysera den befintliga plånboken som den nya digitala plånboken avser att ersätta. Vilket värde har den för användaren och vilka värden måste vi försöka få med för att skapa ett system som känns pålitligt för användaren. Att på ett enkelt och funktionellt sätt kan integrera plånbokens olika beståndsdelar i digital form samtidigt som vi vill behålla en funktionell känsla för att användaren inte ska känna att den förlorat kontrollen över plånboken. 11

7 1.3 Syfte Vi kommer att undersöka möjligheten att en utveckla en plånbok i digital form till den grad att den vanliga plånboken upphör. Genom att implementera den i en mobiltelefon så kommer vi även att titta på vilka begränsningar och designbeslut som man måste fatta när man utvecklar ett gränssnitt för mobiltelefoner. I vårt examensarbete kommer vi tillsammans med TerraNet AB i Lund utveckla ett gränssnitt för den digitala plånboken. Vi kommer även att ta fram ett förslag på en mobiltelefon för att på så sätt öka förutsättningarna för en så bra implementering av en digital plånbok som möjligt. Vi kommer att införa en tapp funktion i den nya plånboken för att på så vis ge användaren en säker och interaktiv rörelse i uppkoppling mot andra betalstationer eller andra enheter. Då vi är två stycken som kommer att jobba tillsammans i detta examensarbete kommer vi gemensamt att titta på hur navigering i menyer ska ske samt hur olika handhavanden med den digitala plånboken ska utföras vid köp och andra mer fysiska kontakter. Vi kommer även båda att arbeta tillsammans med att undersöka hur man använder dagens plånbok samt vilka kvaliteter och värden vi bör ta med i en digital plånbok. Magnus Johnsson kommer dessutom att undersöka själva designen av mobiltelefonen och bland annat utveckla en prototyp i 3d max. Markus Isaksson kommer att undersöka gränssnittet utseende samt ta fram en prototyp i flash. Vi har valt att ta fram en gemensam frågeställning. Då de olika delarna i en plånbok kan skilja sig ganska rejält så har vi delat upp den i fyra kategorier och kommer att undersöka vars två delar. Magnus Johnsson kommer att undersöka visitkort och kontantkort. Markus Isaksson kommer att undersöka plastkort och kvitton 1.4 Frågeställning Kan man på ett enkelt och funktionellt sätt integrera plånbokens olika beståndsdelar i digital form utan att viktiga kvaliteter går förlorad samtidigt som man behåller en trovärdighet så att kvitto och andra värdehandlingar känns legitimt? 1.5 Målgrupp Utifrån uppdraget digital plånbok skapas genast en stor och bred målgrupp. En undersökning som Nordea har gjort innehar 70 % av alla femtonåringar eget bankkort och av samma grupp har 96 % mobiltelefon.1 Ser man på den övre åldern av befolkningen så är både bankkort och mobiltelefoner vardagliga föremål för dem. TerraNet mobiltelefon ser en potentiell målgrupp i ungdomar som genom deras mobiltelefoni system har möjlighet att ringa gratis utan att använda dyra mobilabonnemang. Vi ser också en målgrupp som större företag, universitet och kommuner som genom TerraNets system kan bygga sitt eget mobilnät där de kan ringa gratis och erbjuda kommunbor gratis telefoni. Vi tror att genom implementera en digital plånbok i mobilen så tar man steget att göra mobilen till en mer central punkt. Den målgrupp som är mest potentiell att ta det steget som vi ser det är åringar. En målgrupp som både är köpstark och förmodligen mer öppen för ny teknik 1 Nordea: (2006) 12

8 1.6 Avgränsningar Plånbokens innehåll varierar från ägare till ägare likaså antal medlemskort och visitkort. För att avgränsa projektet har vi valt att enbart titta på fyra delar. Visitkort, plastkort, kontanter och kvitto. Detta anser vi täcker in ett stort spektra när det gäller vad man har gemensamt med andra användare av en plånbok. Mer personliga delar har vi lämnat därhän. När det gäller själva mobiltelefonen så är vårt syfte i första hand att utveckla ett gränssnitt för den digitala plånboken så vi kommer inte att gå in på tekniska detaljer hur man kontrollerar mobiltelefonen i sig. Vi har även valt att genomföra detta arbete sett ur användarens vinkel, därmed är det inte sagt att vi inte kommer att diskutera eventuella andra intressenter men det är inte vårt huvudsiktiga mål. Dessutom är ett av vårt primära mål att undersöka hur man på ett bra sätt kan föra över de fyra delarna och förändra och förbättra där det krävs då exempelvis plastkort kan ha ett brett spektra gällande funktion. Vår avsikt är inte att utveckla själva plastkortet till något nytt för att ersätta det nuvarande kortet. 13

9 2. Nuvarande tekniker och definitioner Tittar man idag på vad som har tagits fram i form av digital plånbok och liknande så handlar det i de flesta fall om någon form av digitalisering av betalningsform genom att tillföra möjligheten att betala med mobiltelefonen. Detta är ju på inget sätt konstigt då den traditionella plånboken syfte troligen upplevs i första hand till något till att förvarar likvida medel i. Då en plånbok i princip kan innehålla vad som helst så får man försöka finna de värden som för de flesta utgör kärnan i en plånbok och överföra detta till en digital plånbok så att det kan komma och passa en bred grupp av användare. Mobiltelefoni förväntas att passera tre milliarder i antal under Det motsvarar hela 45 procent av jordens befolkning och det finns inga tecken på att det skulle avta. Sverige var först med att ha fler mobilabonnemang än invånare. Idag har även Italien, Australien, Storbritannien och Danmark passerat denna gräns. Detta innebär att i dessa länder är att GSM nätet mättat och mobilindustrin får hitta nya vägar för att öka försäljning och vinst. Idag slår industrin hårt för att få oss att gå över till 3G. Ny teknologi ger möjlighet till ny service och koncept. 2.1 Liknande tekniker NTT Docomo Japanska NTT Docomo lanserade 2004 en tjänst som gör det möjligt att med hjälp av mobiltelefonen betala i affärer med kreditkort och elektroniska pengar och även använda telefonen istället för id-kort och pendelkort etcetera. Systemet som kallas Edy har över en miljon användare och är det ett väl inarbetat koncept och det har visat sig fungera bra. Tekniken de använder sig av är ett chip som sitter i mobiltelefonen som utvecklats av Docomo tillsammans med SONY och kallas FeliCa2. Det är ett så kallat NFC (Near Field Communication) IC chip. Man fyller på chipet med pengar med hjälp av speciella laddningsautomater som man sätter telefonen i. Korten har en gräns på yen. Genom att sedan hålla eller svepa telefonen inom en tiocentimetersradie vid en betalstation i till exempel en affär kopplas man upp mot affärens system och kan genomföra en betalning. Det kan också användas Figur 1: NTT Docomo som ID för att identifiera sig

10 2.1.2 VISA VISA är ett av världens största betalkorts-företag. De har utvecklat en teknik som det kallar Contactless wave and pay 3 och påminner mycket om Docomos teknik på så sätt att man genom att föra telefonen över en betalstation genomför betalningen. Detta har också utvecklats för vanliga betalkort med ett inbyggt chip Casio Credit card watch Casio lanserade 2004 en armbandsklocka som, precis som Docomo, använder sig av IC chipet från FeliCa 4. Precis som på Docomos mobiltelefon sveper man telefonen över en betalstation och skapar därigenom en uppkoppling. Figur 2: Visa wave and pay SMS Det finns andra alternativ där man med hjälp av mobiltelefonen kan betala för tjänster och produkter, men som istället för inbyggda chip använder sig av vanliga SMS. Skånetrafiken började i januari 2007 med biljett i mobil 5 där man via SMS köper sin biljett i förväg samt har sin mobiltelefon kopplat till sitt bankkonto. 2.2 Definitioner För att underlätta för läsaren presenterar vi nedan de tekniska termer, uttryck och begrepp som nämns och som vi genomgående har valt att använda Elektroniska mynt Digitala pengar i begreppets äkta bemärkelse är kontanter som bara existerar som stora tal och med vissa egenskaper som gör dem svårförfalskade. En produkt med lagrat värde i förväg i vilken tillgångar eller värde är tillgängliga för kunden finns så att säga i dennes besittning. Med denna definition blir det klart att kredit- och betalkort inte är elektroniska pengar dels för att de inte representera något värde, dels för att de är on-line. Elektroniska pengar kan ses som en ersättning för vanliga pengar i sammanhang där små värden byter ägare, t ex vid handel i snabbköp, köp av tidningar och vid parkering. Utöver detta har de också några andra egenskaper som är åtråvärda; de möjliggör betalning över stora avstånd, utan att fysisk kontakt krävs mellan köpare och säljare Bluetooth Är en trådlös teknik som först utvecklades av Ericsson och är avsett för kommunikation inom mobiltelefon och öronsnäcka, mellan dator och skrivaren, eller mellan stereon och högtalaren. Bluetooth har en räckvidd mellan ca meter SMS SMS, är en tjänst för korta textmeddelanden som sänds till och från mobiltelefon eller från dator till mobiltelefon. Ett meddelande kan av tekniska skäl bestå av max 160 tecken, IBIS 7 ( ) 15

11 men med hjälp av olika tekniska lösningar kan flera SMS kopplas samman för att överskrida denna gräns MMS MMS, är vidareutveckling av SMS. Skillnaden är att med MMS kan man inte bara skicka textmeddelanden utan även multimediemeddelanden mellan mobiltelefoner. Meddelandena kan t.ex. bestå av digitala fotografier, musik, text och videosekvenser Tapp/tappning Vårt namn på det tillvägagångssätt man använder sig av när man kopplar upp sig mot en annan telefon eller enhet Kontantkort Kontantkort är vår benämning på den del i den digitala plånboken där pengarna är lagrade lokalt i mobiltelefonens minneskort Plastkort Vi använder ordet plastkort som ett samlingsnamn för alla kort som idag innehåller någon form av digital information på magnetremsa eller ett chip. Även kort som inte innehar digital information men som på något sätt identifierar vem man är eller att man tillhör något specifikt räknar vi in under denna kategori. 8 ( ) 16

12 3. Metoder Metoderna vi valt att arbeta med under får examensarbete är bland annat frågeformulär för att kartlägga plånboksanvändarnas behov, vad de bär med sig och hur de använder plånbokens olika delar. Vi kommer även att använda oss av scenarios och personas för att få en bild av hur man använder dagens plånboks olika delar samt vilka problem som kan tänkas uppstår. Scenario kommer vi även att använda på vår digitala plånbok för att upptäcka eventuella brister och andra problem som kan uppstå. För att få ytterligare information hur man använder dagens plånbok kommer vi att utföra observationer på olika platser där det är vanligt att använda en plånbok. För att testa vår design kommer vi att utveckla lo-fi prototyper som vi med hjälp av en fokusgrupp kommer att utvärdera genom att låta dem delta i olika scenario samt diskussion som sedan ska leda fram till en high-fi prototyp i form av en applikation i flash samt en modell av själva mobiltelefonen. high-fi prototypen kommer även den att testas under utvecklingen genom enskilda samtal och scenario med olika testpersoner. 3.1 Enkätundersökning Vi ämnar göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät. Vi valde att göra en surveyundersökning vilket innebär att man undersöker mer på bredden än går djupt ner i frågorna. Att göra en enkätundersökning är både mindre resurs och tidskrävande än intervjuer. 3.2 Observationer Genom att på plats studera hur människor handskas med sina plånböcker vi undersöka hur man använder sin plånbok idag. Vilka problem som kan uppstå. Hur ett köp ser ut och upplevs. Vilka skillnader det kan finnas beroende på var man genomför ett köp. 3.3 Personas Vi har valt att skapa olika personas och scenarios för att hjälpa oss med att experimentera med hur olika tillvägagångssätt med den digitala plånboken kan se ut i olika situationer. Ett sätt att integrera våra tänkta användare i en designprocess skulle kanske vara att låta henne vara med i utvecklingen samt även vara målet för slut designen. Men enligt Allan Cooper har den verkliga användaren benägenhet att ibland koncentrera sig på detaljer som i tidigt skede i en utveckling inte är det mest väsentliga. 9 Även om användaren är den som får ta del och använda feldesignade produkter innebär inte det enligt Cooper att hon är den som bäst på att se en lösning på problemet. Ett annat sätt att genomföra användarcentrerad design på är enligt Cooper att använda sig av Personas. Personas är en fiktiv användare som ska representera en användargrupp och deras egenskaper. En persona kan beskriva hur en genomsnittlig tilltänkt användare är och kan på så vis överföras till en bredare användargrupp. En persona ska vara trovärdig men dock aldrig sann. En bra personas är beskriven så trovärdigt och utförligt som möjligt och ska delta i designprocessen. Därför är det viktigt att beskriva personas med namn, bild, ålder, kön, miljö, aktiviteter, personliga och praktiska mål. A fully realized thoroughly defined user persona is a powerful tool Allan Cooper: (2004) 10 Allan Cooper: (2004) s

13 3.4 Scenarios Scenarios kan användas för att beskriva och diskutera situationer som kan uppstå med den tänkta produkten. It describes human activities or tasks in a story that allows exploration and discussion of contexts, needs and requirements. 11 Fördelen med att använda scenarios som en teknik tycker vi är att man engagerar både användare och oss interaktionsdesigner i designarbetet. I scenario kan man både använda personas men även låta verkliga användare spela igenom sceneriet för att se hur de agerar i tänkta situationer. 3.5 Fokusgrupper Vi kommer att använda oss av fokusgrupper när vi utvärderar vår design av den digitala plånboken. Fokusgrupp är en intervjuform där en liten grupp mellan tre till tio personer deltar för att diskutera runt produkten eller ett förbestämt ämne. Fokusgruppen ska helst bestå av olika användare ur målgrupp som har olika sätt och syfte att använda produkten. Fördelen med fokusgruppen är att den tillåter diverse och/eller känsliga frågor att tas upp som man annars kan lätt gå miste om. 12 Varje deltagare presenterar sina åsikter och idéer om ett bestämt ämne, sedan följer en diskussionen med samtliga deltagare där var och en får bemöta de andras argument och synpunkter fritt. Under dessa former gör att varje person inte bara uttrycker sina egna åsikter utan även får höra deltagarnas ståndpunkter. 3.6 Enskild test För att utvärdera gränssnittet och dess funktioner kommer vi att sitta med en testperson i taget för att på så sätt kunna föra en närmare diskussion samtidig som vi iakttar hur de utför olika scenarier med hjälp av olika prototyper. 11 Preece J, Rogers Y, Sharp H:(2002) s Preece J, Rogers Y, Sharp H:(2002) s

14 4. Teori Vi har som en del av vårt arbete med gränssnittet tagit del av olika teoretiska kunskaper när det handlar om hur vi upplever saker med våra sinnen. 4.1 Kognition Kognition handlar om varseblivning, minne, tänkande, planerande, reflektion, fantasi, problemlösning, tidsmedvetande, språk, logik, humor, lögner, uppmärksamhet, beslutsfattande osv. Dessa förmågor har utvecklats under miljontals år. Den som hade en rudimentär förmåga att planera hade något större chans att överleva än den som bara levde i nuet. Den som kunde räkna ut när körsbären var mogna eller när laxen skulle leka hade en fördel jämfört med den som inte förmådde tyda naturens tecken. Att redan till midsommar börja förbereda sig för en kall vinter fick sin belöning. Vår tankekraft har inte ändrats nämnvärt sedan grottmålningarna kom till för ca år sedan. Ändå vill vi gärna tro att nutidens människor tänker bättre än man gjorde då. Misstaget vi gör är att vi sätter likhetstecken mellan användning av högteknologi och avancerad tankeförmåga vilket automatiskt placerar oss själva i en särställning i förhållande till tidigare generationer. 13 Människans hjärna inte gjord för det hektiskt informationssamhälle vi lever idag. Bakgrundsljud och andra störningar får oss lätt att tappa tråden. Vi fungerar bäst när det är lagom stort, lagom långt borta och lagom snabbt. När man ska designa ett föremål bör man känna till användarens kognitiva svaghet och styrka. Att ge ett kognitivt stöd i designen innebär att använda självförklarande symboler och former. En knapp ska ge budskapet tryck på mig, en spak skall utrycka dra i mig. Om man använder sig av en logisk mappning i artefakten underlättar man för användaren att orientera sig. Genom användning av ett igenkännande och standardisering av ikoner hjälper man även den ovana användaren att orientera sig och uppfylla sitt mål. Hög feltolerans i menysystem och bekräftelse på att saker har utförts hjälper också till att skapa ett användarvänligt gränssnitt. Vad vore ett säkerhetsbälte som inte klickar när man spänt fast sig. Minneshjälp av tekniken ska vara självförklarande och i varje fall inte uppenbart frustrerande som varningstexten på LINX-tåg på västkustbanan. (Dra inte i nödbromsen om det brinner) utan någon som helst tillägg om vad man ska göra då Minnestöd Minnet är antagligen den viktigaste kognitiva funktion och stöd vi har. Men människans har en begränsad minneskapacitet och därför är det viktig att i sin design stödja och underlätta för användaren och hennes förmåga att komma ihåg. Genom hjälp av visuella hjälpmedel underlättar det för användaren att känna igen information än att erinra sig den. Presentering av information som har stöd av ikoner, förenklar och stödjer 13 Svensk Arne (2005) 14 Jönsson Bodil (2005) s

15 användaren förutsatt att ikonerna överensstämmer med användarens konceptuella modeller Regler för interface design Schneiderman's "Åtta gyllene regler för interface design " Eftersträva konsekvens. I designen bör man vara konsekvent i sin utformning så att användaren känner igen sig när denne förflyttar sig genom systemet. Lika tillvägagångssätt i de olika delarna i systemet. Identisk termologi bör användas i menyer och hjälprutor. 2. Möjliggöra för frekventa användare att skapa genvägar. När systemet används frekvent är det viktigt att det finns genvägar, specialkommandon, gömda kommandon och liknande funktioner för att underlätta användandet. 3. Erbjuda informativ feedback. För varje steg som användaren tar i systemet bör det finnas någon form av feedback. 4. Designa dialoger för att visa att en funktion är utförd. Sekvenserna av handlingar bör organiseras i grupper med början, mellan och slut. På detta sätt indikeras att det är klart att börja med nästa handling.. 5. Erbjuda enkel felhantering. Minimerar risken att användaren inte gör några fel. Om ett fel görs bör systemet upptäcka detta och erbjuda en enkel och begriplig hjälp att rätta till det. 6. Tillåta enkel ångra funktion. Gör det möjligt för användaren att göra om ett moment. 7. Support för egenkontroll: Systemet bör utformas så att användaren känner att denne har kontroll över de handlingar som utförs. 8. Minska korttidsminnet. En begränsad användning av mänsklig information i korttidsminnet kräver att informationen på displayen hålls enkel och en sekvens av sidor/funktioner bör vara konsekventa. 15 Preece J, Rogers Y, Sharp (2002) 16 Schneiderman Ben (1998) 20

16 5. Designprocess 5.1 Enkätundersökning Första enkäten består av 39 frågor och är uppdelad i sju olika delar. Två av delarna innehåller identiska frågar men beroende på hur man svarar på om man använder plånbok eller annat alternativ såsom korthållare skickas man till de två olika delarna i enkäten. Detta medför att alla som har ingått i undersökningen har besvarat sex delar innehållande 34 frågor. Enkäten som gått under namnet plånboken har varit i första hand till för att få information om vad människor har i plånboken och hur de använder sin plånbok, vad de tycker är viktigt att alltid ha med sig. För oss är det en viktig fråga när vi ska realisera den digitala plånboken. Bara för att det går rent tekniskt att integrera t.ex. visitkort i mobiltelefoner betyder det inte att man ska göra det. Hur frekvent man använder de olika sakerna i plånboken kommer även att påverka vår prototyp hur långt fram eller hur långt ner i systemet delarna kommer att ligga Del 1 Personliga uppgifter Den första delen av enkäten handlade enbart om personuppgifter där vi frågar efter kön, ålder, antal familjemedlemmar i hushållet och ålder på barnen. Den är viktig för att identifiera olika grupper med olika mönster när det gäller användningen av plånbok och antal innehavande kort. Vårt intresse ligger i, att se om det finns skillnader beroende på kön och åldersgrupp när det gäller inställningen till plånboksanvändandet Del 2 Kortinnehav Denna del är till för att se hur många kort i genomsnitt en person har. Finns det skillnader beroende på ålder eller kön. Bär man med sig alla kort man äger. Vilken typ av kort handlar det om, hur stor procent av dem har ett passerkort, använder den dagliga människan visitkort? Del 3 Plånbok Denna del består av en fråga. Använder du plånbok. Denna fråga besvarar inte bara hur många procent som använder plånbok utan det ger oss en möjlighet att dela upp gruppen till följdfrågor som ger oss mer information och eventuella skillnader på hur man betalar och förvarar kvitto, busskort och liknande Del 4 och 5 Hantering Vilken del du hamnade i beror helt på vad du svarade på förgående fråga. Frågorna är likvärdiga och ska ge oss information om hantering av kort, sedlar, mynt, kvitto och visitkort. Betalar man mer med visa - betalkort om man inte har en plånbok. Hanterar de olika användarna dessa likvärdigt eller bär man mer med sig om man är en plånboksanvändare är frågor som vi hoppas få svar på. 21

17 5.1.5 Del 6 Inställning Denna del består av elva påståenden som ska betygsättas på en skala 1-5, där 1 betyder stämmer inte alls och 5 betyder stämmer precis. På så vis kommer vi att få en antydan till användares inställning till medlemskort, visit betalkort och kvitto Del 7 Mobilanvändning Frågor om mobilanvändning ger oss information till hur och vad man använder mobilen till men även en del information om användarens användarvana och önskningar Genomförande och utvärdering av enkätundersökningen Enkätundersökningen som gått under namnet Plånboken har vi valt att göra på som är ett internet baserat undersökningsverktyg. Det valet gjorde vi för att så på kortast tid få så många svar som möjligt. Det har varit 32 personer som har deltagit i undersökningen och de flesta från vår närhet av den enkla anledningen att vi valt att maila iväg frågeformuläret. Genom att vi valde att genomföra enkäten på webben har vi missat den personliga kontakten vilket antagligen påverkat både lågt deltagande och avbrutna enkäter. Av de 32 svar vi fått in har 6 av dem avbrutits under sin gång. Efter att noga tagit del av de besvarade formulären och avgränsat det som är intressant för oss (se Appendix) kunde vi konstatera att det främst var män i ålder som valt att besvara formuläret. Hela 50 procent tillhörde denna grupp. Av de tillfrågade använde 94 procent plånbok varav resten använde sig av en korthållare. Statistiken visar att plånboksanvändare bär med sig mer medlemskort, bankort, och visitkort än vad korthållaranvändare gör. Plånboksanvändare är även bättre på att spara sina kvitton och att använda sig av visitkort. Det var ingen av de tillfrågade korthållsanvändarna som hade eller ägde visitkort. Genomsnitt av innehavda medlemskort var hela 12 stycken och av de tillfrågade ägde 71 procent av dem ett busskort. Det var hela 80 procent som tyckte att det var jobbigt med medlemskort men bara 43 procent som tyckte att det hade för många. I undersökningen kan man även se att medlemskort styr väldigt lite var man handlar. Hela 80 procent bär med sig alla sina medlemskort vilket nog reflekterar det höga deltagandet av plånboksanvändare. Att betala med sitt medlemskort är väldigt lågt medan betalning med bankort är på hela 65 procent. Vad det gäller bankort har 52 procent av användarna beställt nya kort pga. Avmagnetisering eller knäckta kort vilket vi tycker är en hög procentenhet, detta utfall har vi antagligen fått av det höga antal av manliga deltagande som bär sin plånbok i bakfickan. Hälften av de tillfrågade ägde ett passerkort medan hela 92 procent bar alltid med sig sin legitimation eller körkort. Stor andel av plånboksanvändarna förvarar sina kvitton i plånboken men det är bara 29 procent som sparar sina kvitto. Enkäten gav inga möjligheter för besvararna att skilja på dagligkvitto (ica, konsum) eller kvitto för varor med ett års garanti. Alla som deltog i enkäten ägde och använde en mobiltelefon. Röstsamtal och sms var det vanligaste man gjorde och vilket man gjorde flera ggr om dagen. Andra höga användningsfunktioner i mobilen var klockan, larmet och kamera. Över 60 procent förvarar sin mobil i fickan och endast ett fåtal glömmer sin mobil ibland, jämfört man med 22

18 glömda bankort och glömd mobil så är procentantalet lika. Detta skulle kunna tolkas som att man värderar ett bankort lika med sin mobil. Efter genomgång av enkätsvaren insåg vi en brist i vårt upplägg på webben. Uppdelningen av plånboksanvändare eller korthållare borde få resten av enkäten för sig själva. Som det är nu är det bara ett tiotal frågor som de besvarar enskilt på. En tidigare uppdelning hade gett oss mer information om vardera användaren. En pappersenkät eller ombyggnad av den digitala enkäten hade gett oss större inblick och information om det finns olikheter i dessa två olika vanvändare. Vi hade diskussioner om vi skulle göra om enkäten men valde att trotts vissa brister hade vi fått den information som vi var ute efter. 5.2 Personas Vi har jobbat med ett antal personas samt olika scenarios kopplat till dem. Personas bygger på den målgrupp som vi valt. Här presenterar vi några av dem Henrik Dahl Henrik Dahl eller som han även kallas Mandel är en 23 år gammal med ögonbryn som fågelbo med snälla ögon som liksom nyfiket tittar fram som små kvittrande fågelungar. Mandel är 1,78 kort och rätt bastant. Som ung tränade han brottning och var ett år faktiskt uttagen i Svenska EM laget i brottning. Mandel är fortfarande vältränad med en typisk bred brottarnacke och blomkålsöron. Mandel bor i Malmö på Stora Kvarngatan vid Caroli. En 2,5 som han köpte när han jobbade som snickare på NCC. Mandel är en social person både i arbetet och privat. Han stora sportintresse idag är fotboll och oftast går han på MFF:s hemma matcher för att se di ljusblåa spela. På sittplats njuter han av fotboll, vänner och en god korv. Mandel spelar även i Lilla Torgs korpen som i år har gått bra för. Idag läser han till byggnadsingenjör I Lund efter en tids sjukskrivning med slitningar i armen efter sin tid som snickare. Han åker tåget till universitet nästan varje dag även de dagar han inte har föreläsning. Mandel alltid har med sig är sin mobiltelefon och sin plånbok. Mobilen är en Sony Ericsson K750i som han använder dagligen för att ringa och ta bilder med. Mobilen väcker honom varje dag och ett och annat sms skickas iväg under dagen. Mandels plånbok är modellen hästhandlarplånbok, en brun stor sak som rymmer en massa kort, kontanter, lunchkuponger och kvitton. Han betalar gärna med kort men har alltid kontanter på sig. Medlemskort som han innehar är ICA, IKEA, HM, Stadium, Statoil, Game och MQ. Bibliotekskort både för Malmö och Lund och ett körkort. Som student har han också Studentkort, Mecenatkort, studentkåren och passerkort till vissa av universitetets byggnader. Som singel så blir det ofta snabbmat på lunchen och någon macka eller nudlar på kvällen. Helgerna väljer han att laga maten själv vilket blir Svensk husmanskost så som hans mamma lagade den. På sin semester reser han gärna bort ett tag, helst storstäder där han kan vandra runt och se hur andras vardag ser ut. Senaste semestern var han i Barcelona där han för första gången fick se sitt favoritlag Barca spela. På sin semester så passar han även på att pröva på nya exotiska maträtter. Då blir det både på sjaskiga uteserveringar och riktigt lyxiga restauranger som får förgylla hans smaklökar. Som nybliven student ser han dock med fasa att det dröjer innan han kan ge sig av på resa igen. Annars är Mandel en enkel människa. Sparsam men inte snål lätt att ha med andra att göra och väldigt social. Den Stora lasten Mandel har är cigarrer. En ritual som han har på helger eller när det finns något annat att fira. Intresset har väckts genom hans pappa som sedan han föddes rökt 23

19 cigarr vid högtider. Mandels Humidor är fylld med små läckra cigarrer från jordens alla hörn. Favoriten just nu är Joya de Nicaragua en Handrullad cigarr med mediumfyllig karaktär Linda Svensson Linda Svensson 25 år är en av två barn till Gösta och Ulla Svensson. Linda bor i Lund och är en glad och sprallig tjej. Hennes mörka nästan svarta hår sträcker sig förbi axlarna. Frisyren är moderiktig och ibland sätter hon i färgglada slingor i det. Hon är 1,75 lång med kurvorna på de rätta ställena. Linda är singel och är ofta ute med sina vänner på krogen, är inte aktivt sökande efter den rätte en hade tyckt det var skönt att hitta någon att dela vardagen med. På sin fritid tränar hon badminton och hon har alltid tyckt om att sporta och röra på sig. Hon är duktig på att baka och laga mat, och får ofta många komplimanger från dem som fått äran att smaka. Hon är en kreativ tjej som älskar att fotografera, gärna svart och vitt eftersom det känns mer konstnärligt. Hon har precis avslutat en fotokurs på folkuniversitetet och skulle gärna vilja gå fortsättningskursen också. Lindas senaste inköpta pryl är en kamera Nikon d70s som hon är helnöjd med. Enligt henne själv är hon inte så intresserad av elektronikprylar men i hemmet kan man konstatera motsatsen med en bärbar dator av modell macbook, Lcd-tv med surroundljud och en ny mobil som hon inte ens packat upp. Linda läser på Lunds tekniska högskola och trivs utmärkt med alla klasskamrater. Hon gillar att se världen och håller på att planera en resa efter studierna till Peru med sin bästa kompis. Hon bor i en bostadsrätts tvåa i centrum. Hennes lägenhet är snyggt inredd med flera designade saker. Varje helg spenderar hon på fik och en tur i centrum som oftast resulterar till något nytt klädfynd. Lindas ekonomi är god efter ett arv från hennes Farfar. Med arvet har Linda bestämt att hon bara ska ta studiebidraget och låta resten av arvet betala studier och nöjen, det är vad hennes farfar hade velat tror hon. Hon bär med sig sin mobil och plånbok i sin väska eller ryggsäck. Medleskort som Linda bär med sig är, till sitt gym, Hm, Expressohouse, videomix, Kappahl, Mq, körkort, bankort, busskort, Mecanet, studentkort, kåren och bibliotekskort Familjen Stråhed Pappa Stefan 24 år Är 1.92 lång, med rödaktigt rufsigt hår, blå ögon och en rak näsa. Går lite gungande och kan se lite lätt förvirrad ut. Mamma Linnea 22 år. Är 1,71 lång, med blont kort hår och gröna ögon. Tränar regelbundet på aerobic. Modemedveten med stort intresse i design och form. Gestikulerar mycket med sina händer när hon pratar. Sonen Simon 4 år Lik sin mamma på pricken när hona var i hans ålder. Pratar högt och gärna med alla. Gillar fotboll, Spiderman och lego. Familjen Stråhed består av Mamma Linnea Pappa Stefan och Barnet Simon. De bor i Arlöv i en 3 rums hyreslägenhet på Järnvägsgatan 5. Familjen trivs bra i Arlöv och 24

20 Pappan Stefan är både född och uppvuxen där. I huset där de bor har de fått många nya vänner som också har barn. Nu är Simon fyra år och han har äntligen fått plats på en Montessoriskola i Åkarp. Mamma och pappa tyckte inte dagiset i Arlöv var lämpligt för Simon. Själv jobbar Linnea på en Montessoriskola i Lund och anser att det är en bättre pedagogik än vad som finns i den vanliga skolan. Därför var valet enkelt även om det innebär att de får ta tåget till Åkarp på morgnarna. Linnea trivs jätte bra på sitt jobb och går dit med ett leende varje morgon. Stefan jobbar extra på OnOff, ett arbete han har medan han studerar. Stefan i ett band som heter Lipstick som mest spelar covers på gamla goda 80tals låtar. De brukar repa 1 gång i veckan och har de tur så har de spelning ungefär en gång i månaden. Nu har även Simon börjat med fritidsaktiviteter och går på simskola varje fredag på Burlövsbadet. Även om de försöker ta det lugnt så blir tiden knapp ibland för att hinna med allt i vardagen, och stressen gör sig ofta påmind i deras liv. Vid de tillfällena när de känner att de bråkar pga. av stress brukar de ta en helg Time off. Strunta i alla måsten och bara hitta på något kul hela familjen. Då blir det allt från bio till skogspromenader med picknick. På vardagarna lämnar Linnea Simon på dagis på väg till jobb och hämtar honom oftast efter jobbet. Stefan som både pluggar (kvälls kurs) och jobbar i Malmö brukar stå för matinköp, vilket oftast blir på Willys eller på AG:s vid värnhem. Tillsammans har de ett trettiotal kort vilket ett antal är gamla och aldrig använda. Stefan bär alltid med sig passerkorten till jobbet och skolan, körkort, Ag kortet, busskort, bankort, OKQ8, bibliotekskortet till Orkanen samt till Burlövsbiblioteket. Han betalar alltid kontant eftersom hans bankkort, även de nya alltid trilskas. Avmagnetisering och slitage gör att väl i kassan tar det evigheter innan kortet godkänns vilket han tycker är pinsamt när kön suckar. De dagar då Stefan slutar före Linnea brukar han ta 130 bussen till Åkarp för att hämta Simon lite tidigare. De dagarna brukar Simon kalla Pappadagar för då brukar de hitta på något roligt bara de två. 5.3 Scenario nuvarande plånbok Scenario 1 Fredag morgon och Linnea har precis lämnat Simon på dagis och svänger ut på Lundavägen för att bege sig till jobbet. Hon slår en snabb blick ner på panelen för att kolla om det behövs tanka när hon ser att värmemätaren står på max. Hon stannar bilen direkt för det vet hon att man ska göra. Efter fem minuter och ett samtal till sitt jobb startar hon bilen igen. Det ligger en mack bara 400 meter bort och det ska väl bilen klara av tänker hon. Allt går bra och efter tio minuter så har blivit lovad att de ska se över den under dagen. Ring på eftermiddagen säger killen på verkstan och sträcker fram ett visitkort. Linnea tackar och springer till bussen som är på väg in på busshållplatsen. Trotts problem verkar det som om hon kommer i tid till jobbet. Dagen flyter på och närmar sig slut när Linnea sätter sig ner och ska ringa. Hon letar febrilt i plånboken efter visitkortet, var la jag det nu! Suckar hon. Efter letande i jackan och hela väskan utspilld på bordet ger hon upp. Antagligen förlagt det eller kastat det med bussbilljetten när hon tömde fickan på Lunds busstation. Efter en stunds letande på Hitta.se inser hon att den enda macken som ligger 25

21 på lundavägen är Svensson-bil. Hon ringer dit och får veta att bilen är fixad. Skönt helgen räddad och turen till Skånes djurpark Scenario 2 Stefan har lunchrast och sitter i telefonen och ringer runt alla frisörer som står i katalogen. I helgen ska hans bror gifta sig och plötsligt kändes det akut med en klippning av håret som börjar spreta lite väl mycket. Hans förra frisör har flyttat till Stockholm och nu får han hitta en ny. Problemet är att alla frisörer är fullbokade och han har nästan gett upp när han slår numret till klippohej. Han får en tid på torsdag eftermiddag. Stefan lämnar sitt mobilnummer och tackar. Fem minuter senare plingar det till i mobilen. När han öppnar mobilen ser han att Klippohej skickat ett snyggt och proffsigt visitkort till honom. Jag har nog hittat min frisör- tänker han när han sparar ner det bland sina andra kort Scenario 3 Äntligen tänker Linda när det är hennes tur i kassan på HM. Hon lägger sina fyndade kläder på disken med sitt betalkort. Nej inte där hojtar expediten. Du får inte lägga kort där. Det blir avmagnetiserat. När det väl är dags att betala ser de att kortet har slutat fungera. Kassabiträdet får slå in kortets nummer för hand och Linda hör hur kön suckar. Linda tänker mest på att hon måste ta sig till banken och beställa ett nytt. Detta kort fick hon med posten i förra veckan. 5.4 Scenario digital plånbok Dessa scenarier bygger på användning av den digitala plånboken EWA och är skapade för att utforska möjligheter med vårt system men även för att hitta problem och eventuella brister Scenario 1 Stefan Stråhed Klockan var strax över fem, Stefan hade nyss slutat sitt jobb för dagen. Som vanligt när det var måndag hade han rätt mycket att stå i. Stefan befann sig i kassalinjen på ICA när han samtidigt hade ett viktigt samtal med sin chef om nästa veckas jobbschema. Mitt under samtalet sa plötsligt kassabiträdet summan av inköpet. Stefan som var mitt uppe i samtalet hade inte märkt att det blivit hans tur. Stefan viskade till kassabiträdet om denne kunde vänta ett slag så han kunde avsluta sitt samtal. Problemet var att han inte kunde prata i telefon samtidigt som betalade med den. Då kön var lång och många blev irriterade fick Stefan avsluta samtalet med följden att chefen surade på honom samtidigt som han fick mörka blickar från övriga kunder. Detta gjorde Stefan nervös och han hade tydliga besvär att hitta rätt betalkort i menysystemet Scenario 2 Mandel Mandel har haft en digital plånbok över ett år och har inte upplevt några större problem med den. Häromdagen behövde han ha tag på ett kvitto du han skulle utnyttja garantin 26

22 på en vara. Först hade han problem att hitta rätt bland alla kvitton som samlats i telefonens minneskort. Det hade blivit ganska många kvitton på ett år. Efter att bläddrat genom telefonen ett bra tag möts han av en text som säger minnesfel, data kan ej läsas. Det visar sig att en del av minneskortet är skadat och kvittot som Mandel behöver ha tag på är borta. Nu löste sig situationen då butiken hade uppgifterna i sin databas och Mandel kunde utnyttja garantin. Dock började han fundera på känsligt ett minneskort kan vara. - Där finns varor som har garanti på 10 år, tänk om ett kort går i sönder då kanske all information är borta från all framtid Scenario 3 Linda är på stadsbiblioteket i Lund. Hon har suttit och läst Teknik samhälle människa till ett projekt men nu känner hon hur hennes mage kurrar. Ute har det mörknat och det är hög tid att bege sig hem för att äta gårdagens rester. Om jag lånar hem boken hinner jag läsa ut den ikväll tänker Amanda när hon går mot utlåningsmaskinen. Amanda tar upp sin mobil och trycker fram sitt bibliotekskort i menyn. Med vana fingrar slår hon in sin kod och touchar mobilen mot plattan. Boken lägger hon med streckkoden ner. Trycker ok, tar sitt kvitto och hastar hemåt på sin cykel. På väg hem kommer hon på att hon saknar både juice och bröd till morgondagen. Hon stannar till på konsum och går in. Hon hämtar juice och bröd och Tartex som pålägg till frukosten. Vid kassan trillar det ner en Marlboro mjölkchoklad i påsen. Alltid gott när man läser tänker Linda. Väl framme vid kassan tar hon fram mobilen och aktiverar konsumkortet. Eftersom hon vet att hon inte har pengar på det kortet så touchar hon mobilen mot kassörens platta för att få rabatten, trycker nej på om hon vill betala med det på kassans display. I mobilen tar Linda fram kontantdelen, kollar saldot och touchar kassans platt åter. Tar sitt kvitto och med ett leende önskar hon killen en trevlig kväll Scenario 4 På buss 131 sitter Mandel och läser Metro. Bussen svänger in på södervärn och Oskar knäpper jackan, ryser till och gör sig redo för att möta den kalla höstvinden. Väl ute och knappt halvägs till restaurang Möllan ryser han till igen, men inte denna gång av vinden utan av att någon trycker ett hårt föremål i hans rygg och med orden ge mig din mobil annars får hans andning att stanna för en sekund. Mandel vågar inget annat än att ge bort sin mobil. Lika snabbt som killen dök upp bakom honom lika snabbt försvann han. Kvar blev Mandel med ett dunkande hjärta och en tomhet i bröstet. När tomheten försvunnit och ilskan tagit över ger han sig iväg för att ringa polisen. Mandel anmäler rånet till polisen och de kan sätta in en spaning efter Mandels pengar eftersom han använder sig av terranets mobilsystem. Eftersom de kontanter han hade i sin mobil har genererat en egen id som banken har information om har polis och bank möjlighet att lysa pengarna. Bara ett par timmar efter rånet på Mandel får polisen larm om att stulna pengar har använts för köp av en mobiltelefon på Telia. Polisen kör dit. Telia butikens kamera övervakning ger polisen ett gott signalement över den eventuella förövaren och de har stora förväntningar på få tag i förövaren. 27

23 5.4.5 Scenario 5 Linnea hade nyss slutat jobbet och hade bråttom hem. Hon blev plötsligt sugen på tuggummi och stannade till utanför en liten tobaksaffär. Väl där inne plockade hon åt sig ett paket och gick fram till disken för att betala. Det visade sig att hon inte kunde använda den digitala plånboken då den lilla butiken inte hade investerat i utrustningen som krävdes. Att hon hade pengar i kontantdelen i den digitala plånboken hjälpte inte heller då det krävdes samma utrustning för att betala med det. Affärsinnehavaren sa att det fanns en uttagsautomat ett tio-tals meter bort som hon kunde använda. Som tur var hade alla banker och företag som ägde uttagsautomaterna investerat i att utrusta dem med den nya tekniken som gjorde det möjligt att ta ut pengar med den digitala plånboken. Nä Linnea ändå stod och tog ut kontanter passade hon även på att fylla på kontantdelen i sin digitala plånbok. Hon tycket det var bra att det fanns möjlighet att ta ut kontanter på som fysiska sedlar såväl som digitala Scenario 6 Linnea och Steffan brukar turas om att då och då stanna hemma med sin son Simon för den andre skulle kunna gå ut och ta en öl med sina respektive vänner. Denna kväll skulle Linne ut med några kompisar på den lokala puben. Hon funderade på om hon skulle ta med kontanter för hon tycket det var smidigast att betala med på puben. Hon kom på att hon nyss fyllt på kontantdelen i sin digitala plånbok och nöjde sig med det. Hon visste sen tidigare att det inte var några problem att betala med den. Kvällen flöt på och hon köpte några ök i olika omgångar. Den nya digitala plånboken gjorde att hon var tvungen att gå bort till disken och betala, hon kände inte precis för att beställa vid bordet och lämna den dyrbara plånboken till servitrisen som hon brukar göra med sitt VISA-kort. Å andra sidan tycket hon inte det gjorde så mycket då hon inte var glad att lämna ut sitt kort och på så sätt förlora kontrollen över den. Efter att bjudit sina kompisar på ett par omgångar öl så hade kontantdelen i plånboken tagit slut. Problemet var att puben tog fem kronor i avgift för kortköp och hon kunde inte precis lämna sin digitala plånbok i baren som hon ibland gjorde med sitt kort för att på så sätt samla alla köp på ett. Nu slapp hon massa avgifter då en kompis ställde upp med pengar. Dock funderade hon på om där inte kunnat vara en funktion i den digitala plånboken där man på något sätt simulerade köp och sen tog alla inköp på en gång. Men samtidigt tycket hon att banker och andra företag gott kunde slopa avgiften då hon tyckte att de måste ju tjäna på att slippa massa kontanter. 5.5 Observationer Vi har utfört ett antal observationer i olika affärer där vi studerat hur man genomför ett köp av olika produkter samt hur kvittohanteringen ser ut. Det vi har tittat på är: Olika system som butikerna erbjuder för betalning, vad som skiljer dem åt både vad beträffar kortbetalning och kontant. Är Systemet vägvisande hur man ska genomföra ett köp. Social kontakt, hur hjälper man till att lotsa kunden genom betalningsprocessen. Kvittohantering 28

MALMÖ EWA. Handledare: Johnsson. Magnus

MALMÖ EWA. Handledare: Johnsson. Magnus MALMÖ HÖGSKOLA Konst, kultur & kommunikation Interaktionsdesign 120p Vårterminen 2007 EWA ELECTRONIC WALLET Utveckling av en digital plånbok settt ur ett användarperspektiv. Markus Isaksson Magnus Johnsson

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Mobil TV. En användbarhetsstudie

Mobil TV. En användbarhetsstudie Kandidatuppsats i Interaktionsdesign av Daniel Björk, vårterminen 2006. Malmö Högskola, instutitionen för Konst, Kultur och Kommunikation. Författare: Daniel Björk Handledare: Michael Svedemar Uppdragsgivare:

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Betalningstjänster för mobiltelefonen SUSANNA HEYMAN

Betalningstjänster för mobiltelefonen SUSANNA HEYMAN Betalningstjänster för mobiltelefonen SUSANNA HEYMAN Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Betalningstjänster för mobiltelefonen SUSANNA HEYMAN Examensarbete i människa-datorinteraktion om 30 högskolepoäng

Läs mer

MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL

MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL MARKNADSFÖRING GENOM KUNDKLUBBAR I ÅHLÉNS OCH KAPPAHL - Vilka positiva resultat medför det för butikerna och hur reagerar kunder på detta? MARKETING THROUGH CUSTOMER-CLUBS IN ÅHLÉNS AND KAPPAHL - Does

Läs mer

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Malmö Högskola Lärande och samhälle Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6 Seven teachers views on the tablet in grades 4-6 Sandra Blad Dafina

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Baristans användarbaserade försäljningsgränsnitt

Baristans användarbaserade försäljningsgränsnitt Baristans användarbaserade försäljningsgränsnitt Utvärdering av Espresso Houses kassaapparater JOHN DESTER och MATTIAS ÖSTER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Baristans användarbaserade försäljningsgränsnitt

Läs mer

MORGAN. unga mobilvanor

MORGAN. unga mobilvanor unga mobilvanor Välkommen! För att få en dagsaktuell bild av hur ungdomar använder sina mobiler, vad som är viktigt när de väljer telefoner och operatörer, och vad de önskar sig av sin mobil framöver har

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1

24-timmarssamhället. Av: Jonas Bergström, Felix Fuenzalida, Jon Mårdsjö, Niklas Pettersson, Daniel Resman, Ulf Wirén-Hallqvist i IT1 24-timmarssamhället Vårt projekt handlar om 24-timarssamhället och teknostress. Vi har koncentrerat oss på den stress som tekniken medför och hur samhället har förändrats. I vår rapport tar vi upp allmänhetens

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel.

Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel. Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel. Examensarbete: Thomas Grip Copyright Thomas Grip LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Lunds Universitet Box 882 251 08 Helsingborg LTH

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Konsumera mera. Consume more

Konsumera mera. Consume more Konsumera mera Är butikssäljaren medveten om de teorier som konsumentens beteende omfattas av, gällande konsumtion av hemelektronik? Consume more Is the salesman aware of the theories that consumer behavior

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING Student: Jenny Hanell Samarbetspartner: SEB Handledare: Mette Agger Eriksen Examinator: Jonas Löwgren ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING En studie kring hur kvinnors intresse för sparande kan öka med hjälp

Läs mer

Teknik i vardagen varför då? Teknikstöd för personer med förvärvade hjärnskador

Teknik i vardagen varför då? Teknikstöd för personer med förvärvade hjärnskador Teknik i vardagen varför då? S lämnar meddelande till sig själv på en diktafon, C planerar sin dag med handdatorn och K vågar gå ut med hjälp av gps. Enkla teknikstöd kan förenkla vardagen oerhört mycket

Läs mer

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity 1 Patrolling officers in Malmö have a varied and unpredictable working environment. When they encounter situations within which they are not certain how to take action, they have printed material with

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer