skånska Natur & Kulturupplevelser Natural and Cultural Experiences MED BUSS, TÅG OCH CYKEL värde 49 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skånska Natur & Kulturupplevelser Natural and Cultural Experiences MED BUSS, TÅG OCH CYKEL värde 49 kr"

Transkript

1 så här gör du Ta tåget eller bussen till naturen Att åka tillsammans är ett bra sätt att resa. Enkelt, billigt, bekvämt och miljövänligt. Dessutom passerar Skånetrafikens tåg och bussar massor av vacker natur på sina färder i Skåne. Åker du med tåg köper du din biljett i automaten på stationen med bankkort eller Jojo-kort. På stora stationer kan du även betala kontant. På regionbussar kan du betala med bankkort eller Jojo-kort. Billigast reser du med Jojo Reskassa som ger dig 20 % rabatt på alla resor i Skåne. Och under sommarmånaderna finns Jojo Sommar ett sommarkort som ger ännu mer rabatt för dig som reser mycket under sommaren. Hänvisningar till busshållplatser i boken gäller 2013 års tidtabell och kan komma att ändras. Sök och planera din resa på skanetrafiken.se eller i Skånetrafikens app i din smartphone. Tänk på att du kan söka på [platser] i reseplaneraren när du inte vet vad hållplatsen heter. Du kan även ringa trafikupplysningen på för att få hjälp med din reseplanering. I boken hittar du QR-koder för varje resmål. Scanna in QR-koden för den plats du vill resa till med din smartphone, så kommer du direkt till Skånetrafikens reseplanerare och behöver bara fylla i var du vill resa från. Rätt hållplats för ditt resmål är redan ifyllt. Från sommaren 2013 kan du dessutom köpa biljett genom reseplanerar-appen. Take the train or bus to nature To go together is a great way to travel. Simple, inexpensive, convenient and environmentally friendly. Additionally passes Skånetrafikens train and bus loads of natural beauty on his journeys in Skåne. This guide gives you tips on how to take you to special places in the Skåne countryside by train and bus. If you go by train you buy your ticket in the machine at the station by debit card or Jojo card. At large stations, you can also pay cash. On regional buses, you can pay by debit card or Jojo card. Cheapest you can travel with Jojo traveling funds that will give you 20% discount on all journeys in Skåne. And during the summer months Jojo summer - a summer card that offers even more discounts for those who travel a lot during the summer. References to bus stops in the book for the 2013 schedule and is subject to change. Search and plan your trip in <http:// or Skånetrafikens app on your smartphone. Remember that you can apply to [places] in travel planner when you do not know what stop called. You can also call the traffic information on for help with your travel planning. In the book you will find QR codes for each destination. Scan the QR code for the place you want to go with your smartphone, you will be redirected to Skånetrafikens travel planner and just need to fill in where you want to travel from. The right stop for your destination is already completed. From summer 2013, you can also buy tickets through travel planning app. skånska Natur & Kulturupplevelser MED BUSS, TÅG OCH CYKEL Natural and Cultural Experiences in Skåne BY BUS, TRAIN AND BICYCLE värde 49 kr

2 skånska Natur & Kulturupplevelser MED BUSS,TÅG OCH CYKEL Natural and Cultural Experiences in Skåne BY BUS, TRAIN AND BICYCLE

3 Innehåll Table of contents Tips baserade på intressen och teman 4 Vildmark & Trollskog Wilderness & Magical forests 5 Utflykt & Picknick Excursions & Picnics 6 Växter & Djur Plants & Animals 7 Slott & Museum Castles & Museums 8 Bad & Fiske Swimming & Fishing 9 Klättring & Jogging Climbing & Jogging Skånska destinationer 10 Sydväst Southwest 26 Nordväst Northwest 40 Nordost Northeast 56 Sydost Southeast Övriga destinationer 70 Skåneleden Skåneleden trail 78 Cykel Bicycle 86 Öresund Runt Around the sound Bra att veta 92 Allemansrätten The right to roam 96 Skånekarta Map of Skåne 97 Så här gör du Here is what to do Tips Det här är sidnumreringen som alla destinationer och innehåll baseras på i boken. Bokens innehåll ligger i geografisk ordning men du kan också hitta dina favoritplatser via ett alfabetiskt register längst bak. Alla markeringar baseras på den här sidnumreringen. Lycka till ute i naturen! Tip This is the page number that all destinations are based on in the book. The contents is in a geographical order but you can also find your favourite spots via an alphabetical register at the very back of the book. All destinations are defined by this page number. Good luck out in the nature!

4 3 102 SIDOR INSPIRATION I din hand håller du en guide till det bästa av Skåne. För att göra det enkelt för dig har vi valt ut 62 platser vi tycker att du borde besöka och alla går att nå med buss och tåg. Här kan du bli inspirerad utifrån de 9 teman vi tagit fram och varför inte försöka pricka av alla besöksmål i ett tema eller tävla med en vän och se hur många ni kan besöka på ett år? Kom bara ihåg att skynda långsamt och njut av Skånes landskap, skogar, vatten och naturväxlingar. I vår guide till Skåne kan du även välja att kika på utflyktstipsen utifrån ett Skånehörn, kanske är du mer sugen på att spana in nordvästra Skånes surfingmöjligheter en dag och lugnet i Sydöstra Skånes backiga kullar en annan dag. Sist i boken listar vi alla besöksmål i ett register så du snabbt kan hitta dina pärlor. Vill du inte bära med dig boken ladda ner den till din läsplatta och låt dig inspireras digitalt. Välkommen ut! Sofie Norrby, projektledare 102 PAGES OF INSPIRATION In your hand, you are holding a guide to the best that Skåne has to offer. To make things easier for you, we have selected 62 locations we think you ought to visit all of which can be reached by bus and train. Here, you will be inspired based on the 9 themes we have developed why not try and visit every destination under one theme, or compete with a friend to see how many you can visit in a year? But do not forget to take it easy and enjoy the Skåne countryside, its forests, water and natural variation. In our guide to Skåne you can also opt to look at excursion tips from one corner of Skåne. Maybe you are more eager to check out Northwest Skåne's surfing opportunities one day and the tranquillity of Southeast Skåne's rolling hills another. At the end of the book, we have listed all destinations in an index so that you can locate your treasures quickly. If you do not want to take the book download it to your tablet and be inspired digitally! We look forward to welcoming you! Sofie Norrby, Project Manager

5 4 5 Vildmark & Trollskog Utflykt & Picknick Slut ögonen och inbilla dig att träden sträcker sina grenar efter dig, se älvorna dansa över vattnet i gryningen, föreställ dig hur det skulle vara att leva vildmarksliv på riktigt. Läs om traktens sägner och leta upp platser där naturväsen sägs ha visat sig, ge dig in djupt i skogen men glöm inte lägga vita kiselstenar i ditt spår. WILDERNESS & MAGICAL FORESTS Close your eyes and imagine the trees stretching their branches after you. Watch fairies dancing on the water at dawn. Picture what it would be like to live in the wilderness for real. Read about local legends and discover the places where nature s spirits are said to have appeared. Venture deep into the forest but remember to leave a trail of white stones behind you. Kryssa mellan korna som betar på backarna innan du dukar upp picknicken bland gullvivor och backsippor. Vandra längst Skåneleden hela dagen, packa fram matsäcken där det är som vackrast, ta sedan bussen tillbaka samma väg. Ät klassiska sandknastrande korvmackor på stranden och njut av brisen från havet. EXCURSIONS & PICNICS Pick your way between the cows grazing on the hills before sitting down to enjoy a picnic among the cowslips and pasque flowers. Wander along the Skåneleden trail all day long. Open your food hamper at the loveliest spot, before catching the bus back to where you started. Munch on a classic gritty ham sandwich at the beach and enjoy the sea breeze. 12 PRÄSTASKOGEN Kallas även för Trollskogen 35 VEDEMA Här anas troll och älvor i den djupa skogen 6 ARRIE Bara en kvart från Malmös centrum KLINTASKOGEN Varit täckt av tropiskt hav 43 FORSAKAR Trollbunden av skogsrån och vattnets dån 7 BÖKEBERG Förtrollande natur SÖDERÅSEN Vulkaner har skapat landskapet 9 ALNARPSPARKEN En grön smaragd i kulturlandskapet KLÅVERÖD Om du letar efter vildmark 19 VEN Öns milda klimat är lätt att bli förälskad i 49 PÅLSJÖ SKOG Fika i Skogspaviljongen från 1914 BREANÄS Stenriket med flera övergivna stenbrott FULLTOFTA Ett av Skånes största strövområden BRÖSARPS BACKAR Ett av de mest kända landskapen 33 OSBY SKANSAR Se kampen om Skåne framför dig 21 VALLÅKRA Tänk att dinosaurier klampat runt här 60 ALE STENAR Hav, himmel och utsikt åt alla håll

6 6 7 Växter & Djur Slott & Museum Lyssna till hackspetten som pickar så det ekar bland trädstammarna, se hur älgen kliver fram mellan trädstammarna med vida steg, spana efter räv i skogen en tidig morgon. Plocka björnbär och hallon i snåren, beundra de fridlysta orkidéerna vid kärret, smyg iväg till det hemliga kantarellstället i den gamla granskogen. PLANTS & ANIMALS Listen to the sounds of the woodpecker echoing among the oak trees. Watch the moose moving between the tree trunks with wide steps. Scan for foxes in the forest during the early hours. Pick blackberries and raspberries in the bushes, admire the protected orchids in the marsh, sneak off to the secret spot for chanterelle mushrooms in the ancient spruce forest. Leta upp en vacker skulptur i svart diabas och fundera över hur konstnären fick fram just den formen, eller bygg ett sandslott som liknar närmsta riktiga slott. Titta på de exotiska växterna i den grönskande parken, ta en promenad genom det lilla barockslottet, känn historiens vingslag utanför den gamla borgen. CASTLES & MUSEUMS Discover a beautiful sculpture in black granite and consider how the artist came up with that particular shape, or build a sandcastle that closely resembles a real one. Look at the exotic plants in the lush green park, take a walk through the small baroque castle, feel the weight of history outside the old fortress. 3 FALSTERBONÄSET Rovfåglar, strandängar och bad 30 HALLANDS VÄDERÖ Sagolik ö med varierad natur 8 HÄCKEBERGA SKOGGÅRD Vackra ädellövskogar 37 HOVDALA SLOTT Stor betydelse under Skånska krigen 4 SKANÖRS LJUNG Rovfåglar samlas i stigande varmluft 40 KRISTIANSTADS VATTENRIKE Spana efter rovfåglar 9 ALNARPSPARKEN Det romantiska slottet byggdes FREDENBORGS SLOTT (DK) Många officiella statsbesök 22 RÅÅNS DALGÅNG Rofylld plats med ovanlig natur 41 TOSTEBERGA ÄNGAR Skånes enda skärgårdsmiljö 21 VALLÅKRA Klättra upp till fornborgen 27 KRONOSKOGEN Sanddyner och slingrande stigar 45 DUNDERBÄCKEN Naturreservat täckt av lummig lövskog 26 HERREVADS KLOSTER Grundades 1144 av munkar 28 MÖLLE FÄLAD Klockgrodor, orkidéer och knubbsäl 57 GÅRDLÖSALEDEN Fornlämningar och lövgrodor 36 WANÅS GODS Alltid en totalupplevelse

7 8 9 Bad & Fiske Klättring & Jogging Kasta dig ut i vågorna och vila dig varm i den kritvita sanden efteråt, ta en paus från solen och följ bäckravinen upp från havet, akta dig för strömmarna gå ut, simma in. Hyr en båt och sätt dig och meta mitt i sjön, simma ut till flotten och tillbaka igen, ta kanoten och ge dig ut på heldagstur. SWIMMING & FISHING Dive beneath the waves and then soak up the warmth in the powdery white sand. Take a break from the sun and follow the ravine up from the sea, beware of the currents walk out, swim back in. Hire a boat and go fishing in the middle of the lake, swim out to the raft and back again, take a canoe and head off on full day excursion. Känn hur svetten rinner ner på ryggen när du tagit dig upp på det största stenblocket, ge dig ut på en löprunda bland granarna och pusta ut vid det gamla stengärdet. Vandra en timme i strandbrynet innan du vänder och går samma väg tillbaka, klättra upp för alla trappstegen i branten och se ut över åsen och havet. CLIMBING & JOGGING Feel the sweat running down your back as you climb up the largest boulder, take a run through the fir trees and pause for a breather by the ancient stone monument. Stroll for an hour along the seashore before turning and walking back the same way, climb all of the steps in the cliff and look out over the ridge and the sea. 3 FALSTERBONÄSET Njut av fantastiska stränder 29 BJÄREKUSTEN De anrika badhotellen är berömda 6 ARRIE Strövområde med höjder, dalar och snår 35 VEDEMA Strövområdet på den 70 miljoner år gamla Hörjaåsen 7 BÖKEBERG Ta ett dopp i Yddingen KNIVSÅSEN Att bada i stenbrottet är ett äventyr JÄRAVALLEN Över år gammal strandvall 51 IVÖSJÖN Skånes största och ett av världens fossiltätaste insjöar 11 SKRYLLE Hit har motionärer vallfärdat sedan 50-talet JÄRAVALLEN Ett nätverk av gångstigar SÖDERÅSEN Missa inte utsiktspunkten Hjortsprånget! 53 BREANÄS Här kan du bada, paddla, vandra och fiska FRISEBODA Vitskimrande sand vart man än ser KJUGEKULL Skandinaviens bästa plats för blockklättring VITEMÖLLA STRANDBACKAR Den ovanliga sandstäppen SJÖBO ORA Vandringsleder och joggingslingor 22 RÅÅNS DALGÅNG Människa och öring trivs 54 SÖVDESJÖN Långgrunt och fiskrikt 29 BJÄREKUSTEN Steniga stränder, strandhedar och stup

8 SYDVÄST Spana på rovfåglar som stiger uppåt på varma luftströmmar, leta efter fossil i stenarna på stranden, plocka sällsynta blåhallon i snåren där det är torrt. Vandra under de väldiga ekarnas kronor i godslandskapet, hjälp en sprattlande ekoxe som hamnat på rygg, lyssna på hjortens brunstläte en sen höstkväll. SOUTHweST: Dive beneath the waves and then soak up the warmth in the powdery white sand. Watch birds of prey circling upward on the warm air currents, walk beneath mighty oaks in the fertile landscape of castles and farms. Search for fossils in rocks along the beach, pick elusive dewberries in the thickets where it s dry, or go jogging through the fir trees

9 12 13 Här tittar jag efter glada, kungsörn och ormvråk I am here looking for sparrow hawks, golden eagles and buzzards White beaches and an impressive collection of birds of prey kritvita stränder och maffiga rovfågelsträck falsterbonäset SkanörS ljung Skanör centrum, Stefan Löfvings V, Triangeln, Pastoratsvägen, Papegojvägen, N Vånggatan och Falsterbo strandbad Falsterbonäset är världsberömt för sina flyttfågelsträck som passerar varje höst. Ta med en kikare och se vilka rovfåglar du kan få syn på! Promenera längst vackra strandängar och lila ljunghed och njut av sol och bad på fantastiska stränder. english: The Falsterbo Peninsula is world famous for the migratory birds that pass there each autumn. Take a pair of binoculars and see which birds of prey you can see! Stroll through the beautiful coastal meadows and purple heaths and enjoy swimming and sunbathing on the beautiful beaches. Skanörs ljung är sista delen av Ljungen som för 150 år sedan täckte nästan hela Falsterbohalvön. I dag håller betande boskap de ovanliga hedarna öppna. Här kan du se rovfåglar samlas i stigande varmluft soliga höstdagar innan de flyger söderut. english: Skanör s heath is the last bit of heath, which covered almost the entire Falsterbo Peninsula 150 years ago. Today grazing cattle keep the extraordinary heathland open. On sunny autumn days, it is possible to watch birds of prey congregating in the rising warm air before flying south. Skanör Haga, Ljunghusen Storvägen

10 njut av Sveriges sydligaste kuststräcka Enjoy Sweden s southernmost coastline Strövområde bara en kvart från Malmös centrum Hiking area just fifteen minutes from the centre of Malmö böste arrie Böste läge, Böste V, Simremarken. Landskapet kring Trelleborg är uppodlat men promenaden förbi Böste längst havet mellan Trelleborg och Smygehuk är en vacker upplevelse. Studera de gamla husen i fiskeläget Böste och fyren i Smygehuk och leta efter fossil i klapperstenen på stranden. english: The landscape around Trelleborg is cultivated but the walk past Böste, by the sea between Trelleborg and Smygehuk, is a delightful experience. Study the old houses in the fishing village of Böste and Smygehuk lighthouse, and search for fossils in the shingle along the beach. Strövområdet Arrie utanför Malmö ligger i ett tidigare industrilandskap Arriesjön är i själva verket ett vattenfyllt grustag. Här kan du grilla, fiska, rida, åka skridskor eller bara ta en promenad med hunden. Naturen är omväxlande med höjder, dalar och snår. english: The Arrie hiking area outside Malmö is located in a former industrial landscape Arrie lake is actually a water-filled gravel pit. Visitors can barbecue, go fishing, ride on horseback, skating on ice or simply walk their dog. The landscape is varied with hills, valleys and thickets. Arrie

11 16 17 Tänk om de enorma ekarna kunde tala Imagine if the enormous oak trees could talk Bökeberg, Bökebergs gård och Yddinge bökeberg Naturen kring Bökeberg och sjön Yddingen är förtrollande. Du vandrar genom vidsträckta betesmarker, hagar med flerhundraåriga ekar och vacker strandmiljö. Håll utkik efter trollsländor, ta ett dopp i Yddingen och lyssna till skäggdoppingens skorrande. english: The nature surrounding Bökeberg and Lake Yddingen is enchanting. You wander through vast pastures, paddocks with oak trees that are centuries old and beautiful beaches. Look for dragonflies, take a dip in Lake Yddingen and listen to the shrill call of the Great Crested Grebe. Linné s Special guests footprints the in nature the lush deciduous forest HÄckeberga-SkoggårD linnés fotspår i lummig lövskog Häckeberga-Skoggård naturreservat ligger kring Häckeberga slott nära Genarp och är en av Skånes mest värdefulla skogsmiljöer. Ta en promenad i de vackra ädellövskogarna hem åt många hotade arter. Slottet ligger på en av Häckebergasjöns sju holmar. english: Häckeberga-Skoggård the Nature Reserve surrounds Häckeberga castle near Genarp and is one of Skåne s richest forest habitats. Take a walk in the beautiful broad leaf forests home to many endangered species. The castle is located on one of seven islets in Lake Häckeberga. Genarps busstation, därifrån följer du skåneledsmarkeringarna ca 1 km österut.

12 18 19 Missa inte världens barnsligaste skulptur Don t miss the world s most childish sculpture att bada i stenbrottet är ett äventyr Special guests in the nature alnarpsparken knivsåsen Kungsgårdsvägen ltj/resurser/alnarpsparken Alnarpsparken ligger som en grön smaragd i kulturlandskapet. Det romantiska slottet byggdes 1862, här finns idag Sveriges Lantbruksuniversitet. Utforska parken ordentligt här växer träd, buskar och örter från hela världen men också uråldriga lövträd. english: Alnarp park is like a glowing emerald in the cultural landscape. The romantic castle was built in 1862 and is now home to the Swedish University of Agricultural Sciences. Explore the park fully it is filled with trees, bushes and species from all over the world together with ancient broad-leafed trees. Idag har det gamla stenbrottet förvandlats till en inbjudande badplats. Har du vandrat dig varm, gå ner för de branta trapporna och ge dig ut i det kristallklara vattnet! english: Today, the old quarry has been transformed into an inviting place to go swimming. To cool off from walking, make your way down the steep steps and head out into the crystal clear water! Knivsåsen

13 20 21 Fitness enthusiasts have been flocking here since the 1950s Hit har motionärer vallfärdat sedan 1950-talet SkrYlle Special Knotty guests in branches the nature just like in horror films knotiga grenar precis som i skräckfilm prästaskogen Skryllegården, Skrylle, Röglevägen, Billebjersvägen, Dalby Dalbybadet och Dalby Tetravägen nationalparker I natursköna Skrylle utanför Lund kan du springa, träna och vandra. Skrylle skog betyder storskog, namnet fanns i rullorna redan på 1600-talet. Här finns ett tiotal olika naturreservat, missa inte nationalparken Dalby Söderskog med sin ädellövskog! english: The scenic Skrylle outside Lund is great for running, exercising and walking. Skrylle forest means large forest, the name appears in scrolls from the 1600s. There are a dozen different nature reserves, do not miss the Dalby Söderskog National Park with its broad-leaf forests! Prästaskogen precis norr om Torna Hällestad kallas även för Trollskogen och det är lätt att förstå varför. Ta en promenad under de förvridna vresbokarna en genetisk variant av bok som välver sig över ditt huvud och ger platsen en speciell karaktär. english: Prästaskogen just north of Torna Hällestad is also known as the Troll forest and it is easy to understand why. Take a walk among the twisted dwarf beeches a member of the beech family which arch over your head and give the place a special character. Torna Hällestad Torget

14 22 23 islandshästar betar i strandkanten Icelandic horses grazing beside the sea Special guests in the nature Bandits, wanderers and wild garlic rövare, resande och ramslök järavallen rövarekulan Hofterup Skönadalvägen Järavallen är ett av sydvästra Skånes största sammanhängande friluftsområden och har sitt namn efter en över år gammal strandvall. Undersök nätverket av gångstigar, spana efter fågel i vattenbrynet och ta ett dopp vid den långgrunda stranden. english: Järavallen is one of Southwest Skåne s largest uninterrupted recreational areas and is named after a coastal embankment from over 4,000 years ago. Investigate the network of footpaths, look for birds in the water and take a dip in the shallow coastal waters. Förr i tiden var det farligt att passera Rövarekulan i Braåns dalgång, rövare sägs ha legat på lur och överfallit resande. Slå dig ner vid den gamla välbevarade stenvalvsbron, på våren kan du se paddor som leker i ån och njuta av doften från ramslöken. english: In former times, it was dangerous to pass Rövarekulan in Braån valley, as bandits are said to have ambushed passers by. Sit down by the beautifully-preserved ancient stone arch bridge, in the spring you can watch toads playing in the river and enjoy the scent of wild garlic. Rolsberga

15 24 25 boktips Caroline Alesmark: Barnens Skåneguide de största äventyren för de minsta skåningarna, 2008 Jesper Asmussen: Skåne: på historisk rundresa, 2012 It s incredible that this was covered by a tropical sea fascinerande att platsen varit täckt av tropiskt hav Ringsjö Värdshus klintaskogen Naturreservatet Klintaskogen vid östra Ringsjön har fått sitt namn efter strandklinten berggrunden av sandsten som den växer på. Håll utkik efter fossil, vandra genom den vackra ädellövskogen eller ta en titt på Trollakistan från stenåldern. english: The Klintaskogen nature reserve to the east of Lake Ringsjön was named after the cliffs the bedrock of sandstone on which it grows. Search for fossils, wander through the beautiful broad-leaf forest or take a look at the Stone Age Trollakistan tomb. Jesper Aspegren: Slott i Skåne, 2007 Peter Carelli: Det medeltida Skåne: en arkeologisk guidebok, 2007 Pelle Estborn Friluftsliv i Skåne, Weekendvandra i Skåne, 2010 Anna Fredriksson: Cykelpromenader. Öresund runt Malmö och Lund Österlen Köpenhamn Nordsjälland, 2009 Valle Westesson: 100 balla ställen i Skåne, 2012

16 nordväst 37 Ta båten ut till tidigare danska ön mitt i Öresund, hyr en hoj och ge dig ut på whiskyprovning, besök en nationalpark och gå på skattjakt med gps. Se hur lerkrukor drejas för hand innan de bränns i ugnen, ta in på ett hotell fullt av snickarglädje, utforska en fornborg, håll utkik efter sälar på stranden NORTHweST: Take a boat out to the former Danish island in the middle of the Öresund, rent a bike and head off to the whiskey tasting, visit a National Park and go on a treasure hunt with GPS. Watch how clay pots are formed by hand before being fired in the kiln, check into one of the beautifully ornate hotels, explore an ancient castle, look for seals on the seashore

17 28 29 öns milda klimat är lätt att bli förälskad i The island s mild climate is easy to fall in love with utsikten är hänförande The view is breathtaking Ven glumslövs backar Båt till Bäckviken går från Landskrona. Du kan även åka till Ven från Köpenhamn. Vackra ön Ven nämndes redan på 800-talet under namnet Hwaethen den skumomflutna. Bästa sättet att utforska ön är att hyra en cykel. Klimatet är ovanligt milt och här finns fem olika fladdermusarter. Missa inte Tycho Brahe-museet och Backafallen! english: The beautiful island of Ven was first named Hwaethen Foam Island back in the 9th century. A hired bicycle is the best way to explore the island. The climate is unusually mild and five species of bat can be found here. Do not miss the Tycho Brahe museum and Backafallen bluff! Glumslövs backar och Hilleshögs dalar ligger norr om Landskrona och har en fantastisk utsikt över sundet och Ven. Det omväxlande landskapet består av mjuka kullar och höga eroderade branter. Ta strandpromenaden till Ålabodarna för ett dopp i havet. english: Glumslöv hills and the valley of Hilleshög are located north of Landskrona and have fabulous views over the sound and the island of Ven. The varied landscape consists of rolling hills and high eroded slopes. Take a walk along the beach to Ålabodarna for a dip in the sea. Hildesborg

18 30 31 Tänk att dinosaurier klampat runt här To think that dinosaurs stomped around here Vallåkra station. Reservatet ligger norr om järnvägen och ån på dalgångens norra sida. Vallåkra Kring Vallåkra började man tidigt bryta kol, biprodukten var lera, vilket ledde till keramiktraditionen i bygden. På 70-talet hittade gruvarbetare cm långa dinosauriespår. Klättra upp till fornborgen ovanför bäckravinen eller besök krukmakeriet. english: Vallåkra was one of the first places where coal was mined. A by-product was clay, which led to a tradition of pottery in the area. In the 1970s, mineworkers discovered dinosaur tracks measuring cm. Climb up to the ancient castle above the ravine or visit the pottery. Special guests in the nature rååns Dalgång Naturreservatet Rååns dalgång är en rofylld plats med ovanlig natur som sträcker sig mellan Råå och Gantofta. Vattnet är omgivet av betesmarker, åkrar och lövskog och du kan börja vandra från båda hållen håll utkik efter blåskimrande trollsländor. english: The Råån valley nature reserve is a tranquil place with unusual nature extending between Råå and Gantofta. The water is surrounded by pastures, fields and broad-leaf forests and you can start walking from either direction look out for the shimmering blue dragonflies. Badgers, people and trout thrive on the Råån river grävling, människa och öring trivs kring råån Råå Lybecksgatan, Råå Kattegattsgatan, Gantofta station.

19 32 33 Trädkronornas sus ger mig paus från stadslivet The murmur among the branches gives me respite from city life Pålsjö park pålsjö Skog Ta en promenad från norra Helsingborg in i Pålsjö skog. Två bäckar rinner i varsin ravin genom skogen, återförenade i en damm vid Pålsjö mölla. Här finns många gamla ihåliga lövträd bo för fåglar. Sommartid kan du fika i Skogspaviljongen från english: Take a walk from the north of Helsingborg in to Pålsjö forest. Two streams flow in opposite ravines through the forest and are reunited in a pool at Pålsjö mill. There are many ancient hollow trees to be found providing a habitat for birds. In the summer, tea and coffee are served at Skogspaviljongen (the Forest Pavilion) built in 1914.built in Special guests in the nature SöDeråSen Jätten Alle sägs ha skapat Söderåsen när han ville bygga bro till Danmark. I själva verket bildades åsen under geologisk dramatik för 150 miljoner år sedan. Ta dig in genom ingångarna i Skäralid eller Röstånga. Missa inte utsiktspunkten Hjortsprånget! english: Legend has it that Söderåsen was created by the giant Alle, when he wanted to build a bridge to Denmark. In fact, the ridge was formed by a dramatic geological event 150 million years ago. Enter through the gateways at Skäralid or Röstånga. Do not miss the Hjortsprånget look-out point! I love the idea that volcanoes created the landscape here Älskar tanken att vulkaner skapat landskapet här Skäralid Nationalparken och Röstånga

20 34 35 Äntligen chans att upp leva skånsk vildmark Finally, a chance to experience Skåne s wilderness Här arbetade munkar under tidig medeltid Special guests in the nature Monks worked here during the middle ages klåveröd HerreVaDSkloSTer Tostarp och Norra Tostarp Letar du efter vildmark, ta dig till strövområdet Klåveröd mellan Kågeröd och Ljungbyhed. Här möts du av raviner, djupa skogar, fiskesjöar, grottor och ängsmarker. Missa inte våtmarken Traneröds mosse i nordöst! Närmsta granne är Söderåsens nationalpark. english: If you are looking for wilderness, visit the Klåveröd hiking area between Kågeröd and Ljungbyhed. Here you will find ravines, deep forests, fishing lakes, caves and meadows. Do not miss the Traneröd wetland bog in the Northeast! Right next door is the Söderåsen National Park. Herrevadskloster grundades 1144 men blev efter reformationen bl.a danskt kronogods. Det enda som är kvar efter klostret är ruinerna av en sakristia, prästens omklädningsrum. Ta en promenad bland hagmarker, fornminnen och fuktängarna kring Rönne å. english: Herrevad monastery was established in 1144 but it became Danish crown property following the Reformation. All that remains of the monastery are the ruins of a vestry, the priest s dressing room. Take a walk among pastures, ancient monuments and wet meadows around the Rönne river. Herrevads kloster

21 36 37 Mäktiga sanddyner och slingrande strövstigar Mighty sand dunes and winding footpaths Special guests in the nature Sit down beside the ponds and listen Sätt dig ner och lyssna vid dammarna kronoskogen Mölle fälad Ängelholms station Skogsområdet Kronoskogen mellan Ängelholm och Skälderviken planterades på 1700-talet för att hindra sandflykt. Ge dig ut på upptäcktsfärd i det inbjudande landskapet av sanddyner nära centrum mellan skog och hav. I skogen kan du plocka bär och svamp. english: The Kronoskogen forest between Ängelholm and Skälderviken was planted in the 18th century to prevent coastal erosion. Embark on a voyage of discovery into the inviting landscape of sand dunes close to the centre between the forest and sea. You can pick berries and mushrooms in the forest. Vill du höra klockgrodor? Ta dig till den öppna strandängen Mölle fälad mellan Mölle och Nyhamnsläge. Området har betats sedan medeltiden, grodorna hörs i juni. Här finns gott om orkidéer och fåglar, du kan även se knubbsäl i strandkanten vintertid. english: Do you want to hear the bell frogs? Visit the open coastal meadow Mölle heath between Mölle and Nyhamnsläge. The area has been grazed since the Middle Ages and the frogs can be heard in June. There are plenty of orchids and birds, you can also see harbour seals along the shore in winter. Krapperup Lerhamnsvägen, Måns Johns väg eller Möllehässle.

22 38 39 Sagolik ö att återvända till A fabulous island worth returning to Unusual waves attract surfers ovanliga vågor lockar surfaren bjärekusten Special guests in the nature HallanDS VÄDerö Buss till Båstad, Torekov och Grevie. Från Torekov kan du promenera till Bjärekustens naturreservat. Bjärekusten uppe på trolska Bjärehalvön är ett fascinerande landskap för ögat. Steniga stränder, strandhedar, branta stup och grottor i urberget väcker din fantasi. De anrika badhotellen är berömda, konsthantverk och rolig shopping lockar sommartid. english: The Bjäre coast, up on the magical Bjäre Peninsula, is a fascinating landscape to behold. Rocky beaches, beach moorland, steep cliffs and caves in the bedrock awaken your imagination. Famed for its old seaside hotels, crafts and fun shopping, this is a wonderful summer destination. Hallands Väderö blev naturreservat 1958, är en charmig dagsutflykt och trots sitt namn en skånsk ö. Här finns en bokskog från 1700-talet, ett spännande natur- och kulturmuseum i Kappelhamn, varierad natur, och chansen att se knubbsälar eller havsörn. english: Hallands Väderö became a nature reserve in Despite its name, it is a Scanian island and is a great day out. It has a beech forest dating from the 18th century, an exciting natural and cultural museum in Kappelhamn, varied scenery, and the chance to see seals and sea eagles. Båttrafik från Torekov. upplevbjare.se

23 nord0st Gå i snapphanarnas fotspår och fundera över allt dramatiskt som hänt i dessa trakter, känn hur skummet från vattenfallet stänker upp i ansiktet, ta ett nakenbad i smyg. Titta djupt in i ett ihåligt träd och leta efter skalbaggar, följ vandringsslingorna i Skånes skärgård, bli inte överraskad om du ser en utter som leker bland stenarna NORTHeAST: Follow the snapphane footsteps and ponder all of the dramatic events that have occurred in these parts, feel the spray from the waterfall on your face, go skinny-dipping on the sly. Peer deep into a hollow tree and search for beetles, follow hiking trails in Skåne s archipelago, do not be surprised if you see an otter playing among the rocks.

24 42 43 The Scanian wars continue to fascinate Skånska krigen fascinerar fortfarande Sibbarps skans osby SkanSar Naturreservatet Osby skansar ligger på en höjd mellan Helge å och Osbysjön. Sibbarps skans är från 1611 och Hönjarums skans från skånska kriget Gå på upptäcktsfärd i skansanläggningen och se snapphanebataljerna och kampen om Skåne framför dig. english: The nature reserve at Osby forts is located high up between the Helge river and Lake Osbysjön. Sibbarp fort dates back to 1611 and Hönjarum fort from the Scanian war of Explore the fort and picture the snapphane battles and struggle for Scania in front of you. näsums bokskogar Njut av stillheten bland mossbeklädda stenblock och väldiga träd i Näsums bokskogar. En gång gick boskap bland klippblocken men idag hittar du en spännande naturskog. Lyssna efter hackspett och missa inte spåren av den forntida vägen till Drögsperyd. english: Enjoy the tranquillity among moss-covered boulders and huge trees in Näsum s beech forests. Cattle once moved among the rocks, but today you will find an exciting natural forest. Listen for woodpeckers and do not miss the remains of the ancient road to Drögsperyd. Follow the ancient road that passes over the hill följ den uråldriga vägen som går över berget Lönsbodavägen

25 44 45 Här anas troll och älvor i den djupa skogen You can sense the trolls and elves in the deep forest Special guests in the nature A trip to Wanås is always a marvellous experience en utflykt till Wanås är alltid en totalupplevelse VeDeMa WanåS gods Hörlingegården Strövområdet Vedema ligger på den 70 miljoner år gamla Hörjaåsen, Här hittar du dramatiska branter, djupa klippskrevor, mörk trollskog, ruiner efter små torp och sjö med näckrosor. Växtligheten kring Rökeån är nästan tropisk och du kan fiska i Barsjön. english: The Vedema hiking area is located on the 70 million year old Hörjaåsen ridge. Here you will find dramatic cliffs, deep crevices, dark magical forests, ruins of small cottages and lakes with water lilies. The vegetation around Rökeån is almost tropical, and you can fish in Lake Barsjön. Gör en utflykt till Wanås gods i nordöstra Skåne och kombinera konst och natur! Skulpturer och installationer leker tittut under väldiga gamla ädellövsträd. Njut av av vita näckrosor, pilande småfåglar i snåren och oväntade möten med konstnärers idéer. english: Combine art and nature with a visit to Wanås estate! Sculptures and installations can be seen under the huge ancient tree canopies. Enjoy the white water lilies, small birds darting through thickets and unexpected encounters with artistic imaginings. Vanås slott

26 46 47 utsikten från trädhusen är hisnande The view from the tree houses is breathtaking HoVDala SloTT Special Take guests the ferry in the to nature tranquillity naturliga Ta färjan gäster över utöver till DeT stillheten Vanliga ivösjön Hovdala slott Hovdala slott vid Finjasjön är en av de mest spännande platserna från snapphanetiden, med stor betydelse under skånska krigen. Gå i snapphanarnas fotspår i den omväxlande naturen, besök Hovdala trädhus, eller ta med din hund längst aktivitetsslingan. english: Hovdala castle by Lake Finjasjön is one of the most exciting places from snapphane times and was highly significant during the Scanian Wars. Follow the snapphane footsteps among the varied nature, visit Hovdala tree house, or take your dog along the adventure trail. Området kring Ivösjön, Skånes största insjö, är ett av världens mest fossiltäta här levde svanödlor under kritatiden. Sjön är som mest 50 m djup och från stranden ser du Ivön, Skånes största ö. Hyr en kanot eller båt och ge dig ut på upptäcktsfärd! english: The area surrounding Lake Ivösjön, Skåne s largest lake, is one of the most fossil rich areas in the world plesiosaurs lived here during the Cretaceous period. The lake is up to 50 m deep and from the shore you can see Ivön, Skåne s largest island. Hire a canoe or boat and set off on a voyage of discovery! Bromölla busstation.

27 48 49 Adrenaline rushes in a climbing wonderland klättringseldorado ger adrenalinkickar Kiaby Kjugevägen utemuseerkjugekull.htm kjugekull Kjugekull sägs vara Skandinaviens bästa plats för blockklättring bouldering. Urbergsknallen vid Ivösjön är mer än 75 miljoner år gammal. Utforska klippblocken, stigarna och jättegrytorna runda hål i berget. Här finns höga ekar, kafé och utemuseum. english: Kjugekull is reputed to be Scandinavia s best place for block climbing bouldering. Urberg s knoll at Lake Ivösjön is more than 75 million years old. Explore the rocks, paths and potholes round holes in the rocks. There are tall oaks, a café and an outdoor museum. Special guests in the nature kristianstads VaTTenrike Kristianstads vattenrike nära Kristianstads centrum är ett helt magiskt utflyktsmål. Som ett fågelbo ligger huset på stolpar i vassen och uppmuntrar till upptäcktsfärder ut i Kristianstads vattenrike. Följ tipsen på vandringar och spana efter havsörn och pilgrimsfalk. english: Kristianstad s wetland close to the centre of Kristianstad is a truly magical destination. The house is built on stilts among the reeds, like a bird house, encouraging adventures into Kristianstad s wetlands. Follow the recommended hikes and watch for sea eagles and peregrine falcons. Take a leap into the wetlands! Ta ett språng ut i Vattenriket! Kristianstad C. Platser ute i Vattenriket Näsby fält: Vemmenhögsgatan och Rosengårdsvägen. Ekenabben: Hammarslund Hammarspyntsvägen. Storkcenter: Skånes Viby. Hercules: Skånes Viby och Brushanevägen.

28 inte visste jag att det finns skärgård i Skåne I did not know there was an archipelago in Skåne ToSTeberga Ängar Special guests in the nature fulltofta Guessing the animal droppings was the most fun roligast var att gissa bajset Nymölla Tostebergavägen angarna.html Tosteberga ängar är något så unikt som Skånes enda skärgårdsmiljö, många skåningar vet inte om att det ens finns någon sådan. Platsen är otroligt vacker med blomsterängar, havsnära betesmarker och utsikt mot skär och öar. Håll utkik efter havsörnen! english: As Skåne s only archipelago, Tosteberga meadows is so unique that many people from Skåne do not even know it exists. The place is incredibly beautiful with flower meadows, coastal pastures and views over the islets and islands. Look out for sea eagles! Fulltofta mellan Hörby och Ringsjön är på hektar och ett av Skånes största strövområden. Godslandskapet rymmer väldiga ekar, skogar och blänkande dammar. Gör ett besök på Fulltofta Naturcentrum, gå natur- och kulturstig, rida islandshäst, grilla eller fiska. english: Fulltofta between Hörby and Ringsjön is 2,500 hectares in size and one of Skåne s largest hiking areas. The fertile landscape is home to mighty oaks, forests and shimmering ponds. Visit Fulltofta Nature Centre, follow the natural and cultural trails, ride Icelandic horses, barbecue or fish. Ramstorp Fulltofta naturcentrum, Fulltofta Riksvägen, Kronekull, Ludvigsborg Kvarndammsgatan och Ludvigsborg Granliden.

29 52 53 Trollbunden av skogsrån och vattnets dån Spellbound by the forest creatures and the water s roar forsakar Special Shimmering guests in white the sand nature wherever I look friseboda Vitskimrande sand vart jag ser Degeberga Skaddevägen, Degeberga Hästavägen och Vittskövle slottet. se/plats/forsakar.php Forsakarsbäcken bildar Skånes två högsta vattenfall vid ravinen Forsakar utanför Degeberga. Området är naturreservat sedan 1929 och en trolsk upplevelse, det lär ha skymtats både skogsrå, näck och pysslingar vid vattnet. Håll utkik efter strömstare! english: Forsakarsbäcken forms Skåne s two highest waterfalls in the Forsakar gorge outside Degeberga. The area has been a nature reserve since 1929 and is a magical experience. Forest spirits, water sprites and pixies are all said to have been glimpsed by the waterfront. Look out for white-throated dippers! Sandparadiset Friseboda ligger mellan Åhus och Kivik i östra Skåne. Naturreservatet vid Hanöbukten är en del av Sveriges största kustdynlandskap och planterat med tallskog. Föreställ dig boplatser från stenåldern här, och se upp för starka strömmar! english: The beach paradise of Friseboda is located between Åhus and Kivik in Eastern Skåne. The nature reserve at Hanöbukten bay is part of Sweden s largest coastal dune landscapes and is planted with pine trees. Picture the Stone Age settlements that were once here, and watch out for the strong currents! Maglehem Sockenvägen

30 Vandra under bokar bland får och vitsippor Wander through the beech trees among the sheep and white anemones Olserödsvägen DunDerbÄcken Naturreservatet Dunderbäcken utanför Degeberga är täckt av lummiga lövskogar. En gammal banvall löper genom området, omgjord till cykelled mellan Kristianstad och Maglehem. Klättra upp på den lilla kullen i betesmarken, här har du utsikt över hela Kristianstadsslätten. english: The Dunderbäcken nature reserve outside Degeberga is covered with lush deciduous forests. An old railway embankment runs through the area and is now a cycle path between Kristianstad and Maglehem. Climb the small hill in the pasture for a view over the Kristianstad plains. boktips Harriett Hallberg: Gränsland Skåne nordost, 2007 Felix Heintzenberg m.fl: Naturpärlor i Skåne, 2012 Karin Hoffman: Rundvandringar Söderåsen, längs Skånes kust, med gps, evighetsträd, rofyllda platser, för tågburna, med flera rundvandringsböcker, Marie Bosund Hedberg m.fl: Vårt Österlen: 54 utvalda smultronställen, 2011 Skånska Jätteträd deras förekomst, betydelse och historia, 2003 Emilia Söelund: Upptäck Skåne. En guide för hela året, 2011

31 SYDoST Akta dina steg så du inte trampar på en groda, njut av doften från hedväxterna när du vandrar mot havet, eller lyssna på skogsduvan som hoar i trädkronorna. Dra med dig barnen i pulka uppför branten, hala upp en abborre mitt i sjön, lär dig mer om djur och växter i naturum intill berget, har du tur kan du stöta på en liten hasselmus. SOUTHeAST: Watch your step so you do not tread on a frog, savour the smell of the heath flora as you stroll towards the ocean, or listen to the cooing of the wood pigeons in the treetops. Tow your children up the steep slopes on a sledge, land a perch in the middle of the lake, learn about animals and plants in the visitor centre beside the outcrop, if you are lucky, you might encounter a tiny dormouse.

32 58 59 There is nowhere like the Brösarp hills Det finns inget som liknar brösarps backar Ängdala, Ravlunda kyrkan, Brodala, Brösarp, Torparebron och Brunsvik. brösarps backar Norra och södra Brösarps backar är ett av Skånes mest kända landskap, del i Verkeåns naturreservat, och har betats i tusentals år. Ge dig ut med picknickkorg bland vårens backsippor och gullvivor i backarna! Om hösten kan du se tusentals tranor passera. english: The northern and southern Brösarp hills form one of Skåne s most recognisable landscapes. It is part of the Verkeån nature reserve, and has been grazed for thousands of years. Take a picnic basket into the hills among the pasque flowers and cowslips during spring! In the autumn, you can see thousands of cranes passing overhead. Special guests in the nature HallaMölla Hallamölla har Skånes högsta vattenfall fallhöjd 23 m och en kvarn med anor från 1400-talet. Omgivningarna i Verkeåns dalgång, nära Christinehofs slott, är lummiga och betagande. Njut av vattnets dån och se dig om efter strömstare och forsärla. english: Hallamölla has Skåne s highest waterfall 23 m in height and a mill dating back to the 15th century. The surroundings in Verkeån valley, near Christinehof castle, are lush and captivating. Enjoy the roar of the water and look around for white-throated dippers and grey wagtails. Spännande att gå på upptäcktsfärd runt fallet It is fun to go exploring around the waterfalls Brodala, Eljaröd

33 60 61 Hit vill jag alltid återvända I always want to come back here Butterflies fluttering over rare flora fjärilar fladdrar över sällsynt flora ViTeMölla STranDbackar Special guests in the nature STrÄnTeMölla Vitemölla Källebacken och Ängdala. Vitemölla strandbackar sträcker sig längst Hanöbukten från Vitemölla till Verkeåns mynning. På den ovanliga sandstäppen som i Sverige bara finns i sydöstra Skåne har du gott sällskap av skuttande kaniner. Utforska även ravinen kring Klammersbäck! english: Vitemölla strandbackar stretches along Hanöbukten bay, from Vitemölla to the mouth of the Verkeån river. Skåne is the only place in Sweden to find these unusual sandy steppes and you will find yourself surrounded by scampering rabbits. Explore the ravine by Klammersbäck! Naturreservatet Sträntemölla är en del av det sagoaktiga landskapet vid Rörum. Rörums södra å slingrar sig mellan kullarna och här finns flera olika möllor. Tar du en promenad här har du aldrig en tråkig stund. Håll utkik efter strömstare och forsärla! english: The Sträntemölla nature reserve is part of the fairy-tale landscape at Rörum. Rörum s southern stream meanders between the hills and there are several mills to be seen. A walk here is never dull. Look out for white-throated dippers and grey wagtails! Sträntemölla

34 62 63 Vinden susar i öronen på väg ner The wind whispers in the ears on the way down att sitta i en båt mitt i sjön är fantastiskt Special guests in the nature Sitting in a boat in the middle of the lake is just fantastic Sjöbo ora SöVDeSjön Sjöbo busstation Strax utanför Sjöbo ligger Sjöbo Ora ett backigt område med branta skogsbevuxna sluttningar som gränsar till Fyledalen. Här finns både vandringsleder och joggingslingor, när det är kalla vintrar kan du åka skidor nerför backarna i uppkörda skidspår. english: Just outside Sjöbo is Sjöbo Ora a hilly area with steep wooded slopes bordering on the Fyledalen valley. There are hiking and jogging trails, and during the depths of winter you can ski down the slopes along the prepared ski tracks. Långgrunda och fiskrika Sövdesjön vid lilla Sövde by sätter sin prägel på trakten. Mäktiga ekar växer nära vattnet och du kan både fiska och bada. Ge dig också ut i strövområdet som breder ut sig mellan Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön. english: The shallow and fish-rich Lake Sövdesjön by the small village of Sövde makes an impression in the surrounding countryside. Mighty oaks grow near the water and you can fish and swim. Head off into the hiking area that extends over the lakes Sövdesjön, Snogeholmssjön and Ellestadssjön. Sövde, Sövdebadet, Karups Nygård, Sövde sommarby, Kristinelund

35 64 65 Stubbskottsängen sköts på gammaldags vis Stubbskott meadows are tended the old-fashioned way HörjelgårDen Special guests in the nature Fyledalen s expanses should be the location for a fantasy movie fyledalen fyledalens vidder skulle platsa i en fantasyfilm Hörjelgården upplev/horjelgarden Hörjelgården är Naturskyddsföreningen i Skånes gård och drivs som natur- och kulturskola. Här kan du se hur Skåne såg ut på 1700-talet med slåtterängar, små tegar, betade utmarker, djur och växter. Ladda ner appen Every Trail och följ naturstigen. english: Hörjelgården is the SSNC in Skåne s farm and is run as a school of nature and culture. Visitors can see what Skåne looked like in the 18th century, with hay meadows, small allotments, grazed pastures, animals and plants. Download the Every Trail app and follow the nature trail. Vill du se glada och havsörn sväva på luftströmmar åk till Fyledalen. Ge dig ut på vandring i denna smått surrealistiska dal med sina bokskogsklädda sluttningar, högra branter och rika djurliv! I östra delen hittar du naturreservatet Benestads backar. english: If you want to see kites and sea eagles circling on the air currents visit Fyledalen. Wander through in this somewhat surreal valley with its beech-clad slopes, high cliffs and abundant wildlife! At the eastern end is the Benestad hill nature reserve. Röddinge landsvägen, Benestad kyrkan

BOHUSLÄN. Swedish west coast EN RESA GENOM BOHUSLÄN. A journey through Bohuslän. BARNENS BOHUSLÄN The children s Bohuslän

BOHUSLÄN. Swedish west coast EN RESA GENOM BOHUSLÄN. A journey through Bohuslän. BARNENS BOHUSLÄN The children s Bohuslän Inbjudan till BOHUSLÄN Swedish west coast EN RESA GENOM BOHUSLÄN A journey through Bohuslän BARNENS BOHUSLÄN The children s Bohuslän SMAKA PÅ BOHUSLÄN A taste of Bohuslän STRÖMSTAD TANUM SOTENÄS LYSEKIL

Läs mer

Turistbyråernas egen guide till upplevelser. Falköping Skövde Skara

Turistbyråernas egen guide till upplevelser. Falköping Skövde Skara Turistbyråernas egen guide till upplevelser Falköping Skövde Skara Mariestad E20 Töreboda Lidköping Götene 26 Karlsborg Skara 49 Skövde 49 Tibro Hjo a 26 E4 Falköping Elins Esplanad, Norrmalm, Skövde.

Läs mer

Svenska. Mälaren. Nedre Dalälven. Uppland upplev det mesta av det bästa!

Svenska. Mälaren. Nedre Dalälven. Uppland upplev det mesta av det bästa! 2014 Svenska english Uppsala Mälaren Vallonbruken Nedre Dalälven Roslagen Uppland upplev det mesta av det bästa! Innehåll/Contents Kultur/Culture...4 7 Natur/Nature...8 11 Vikingar/Vikings... 12 13 Blommor/Flowers...14

Läs mer

BESÖKSGUIDE/ VISITORSGUIDE

BESÖKSGUIDE/ VISITORSGUIDE BESÖKSGUIDE/ VISITORSGUIDE 2015 Väl н ll P eå - HÄR FINNS MYCKET ATT UPPLEVA Wл to P eå - A LOT TO EXPERIENCE www.visitpitea.se UPPLEV PITEÅ/EXPERIENCE PITEÅ Sommar med sol, bad och lata dagar på stranden

Läs mer

Skärgård & vildmark Archipelago & Wilderness

Skärgård & vildmark Archipelago & Wilderness Skärgård & vildmark Archipelago & Wilderness Stockholm Från Stockholm Tyresta nationalpark Rudan Handen Västerhaninge Dalarö Kymmendö Tungelsta Årsta havsbad Gålö Hemfosa Ornö Fjärdlång Muskö Huvudskär

Läs mer

Vattenriket en utflyktsguide

Vattenriket en utflyktsguide Den sällsynta växten gullstånds blommar på sensommaren längs Helgeåns strand. The Fen Ragwort (Senecio paludosus) blooms in late summer along the banks of River Helge å. Vattenriket en utflyktsguide Text

Läs mer

gôtt o leva Det ska vá

gôtt o leva Det ska vá The people in Skaraborg care about the good things in life, and for you as a visitor that means a pleasurable stay. Locally grown produce and a large selection of restaurants and cafes. 38 Besöksguide

Läs mer

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Ett gammeldags tågäventyr Med ånglok genom historien Nytt liv i unik gruvmiljö Kreativiteten

Läs mer

2015/2016 SVENSKA ENGLISH UPPSALA MÄLAREN VALLONBRUKEN NEDRE DALÄLVEN NORRA ROSLAGEN UPPLAND UPPLEV DET MESTA AV DET BÄSTA!

2015/2016 SVENSKA ENGLISH UPPSALA MÄLAREN VALLONBRUKEN NEDRE DALÄLVEN NORRA ROSLAGEN UPPLAND UPPLEV DET MESTA AV DET BÄSTA! 2015/2016 SVENSKA ENGLISH UPPSALA MÄLAREN VALLONBRUKEN NEDRE DALÄLVEN NORRA ROSLAGEN UPPLAND UPPLEV DET MESTA AV DET BÄSTA! INNEHÅLL/CONTENTS Kultur/Culture...4 7 Natur/Nature...8 11 Uppländsk matresa/local

Läs mer

Stunder. Tillsammans. Training Camp MAGASINET. fina erbjudanden för alla, året om! Komplett guide från norr till söder

Stunder. Tillsammans. Training Camp MAGASINET. fina erbjudanden för alla, året om! Komplett guide från norr till söder Stunder MAGASINET Tillsammans MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS GES UT AV SWECAMP SVERIGES STÖRSTA KEDJA AV UTOMHUSUPPLEVELSER! 2015 17 anläggningar Komplett guide från norr till söder Nyhet! Health & Training

Läs mer

och aktiviteterna för alla åldrar och smaker, oavsett årstid.

och aktiviteterna för alla åldrar och smaker, oavsett årstid. 2015/16 1 Upplev Strömstad & Kosterhavet - året om! Sommaren känner vi väl, den idylliska bilden av glittrande hav, solvarma klippor och skränande måsar. Strömstad bjuder på variation året om, dramatiskt

Läs mer

TORSÅS. Cykla. & vandra

TORSÅS. Cykla. & vandra BERGKVARA BRÖMSebro gullabo söderåkra bike and hike attractions along the way TORSÅS Cykla & vandra NATUR & SEVÄRDHETER längs 1 www.torsas.se/turism vägen KARTA MED LEDER Havsnära tomtmark Havsnära tomter

Läs mer

Innehåll. Ladda ner gratis. Strömstads App! Contents. Strömstads Kommun. res till Strömstad. Upplev Strömstad. Kosteröarna. Kosterhavets nationalpark

Innehåll. Ladda ner gratis. Strömstads App! Contents. Strömstads Kommun. res till Strömstad. Upplev Strömstad. Kosteröarna. Kosterhavets nationalpark 2014/15 Upplev / Kosteröarna / Kosterhavets nationalpark / Aktiviteter & Utflyktsmål / Kajak i Kosters skärgård Kul för barn / Mat & Nöje / Boende / Spa & Hälsa Shopping / Kultur & Historia / En dagstur

Läs mer

VÄRLDSARV VARGSAFARI ÄLGPARK FOLKHEMSTUR BÅTTURER KAJAK- OCH KANOTTURER HISTORISKA VANDRINGAR GUIDAD FISKETUR HÖGHÖJDSBANA HELIKOPTERTUR

VÄRLDSARV VARGSAFARI ÄLGPARK FOLKHEMSTUR BÅTTURER KAJAK- OCH KANOTTURER HISTORISKA VANDRINGAR GUIDAD FISKETUR HÖGHÖJDSBANA HELIKOPTERTUR Västmanland THE ESSENCE OF SWEDEN VÄRLDSARV VARGSAFARI ÄLGPARK FOLKHEMSTUR BÅTTURER KAJAK- OCH KANOTTURER HISTORISKA VANDRINGAR GUIDAD FISKETUR HÖGHÖJDSBANA HELIKOPTERTUR VILDMARKSVANDRING FAMILJEÄVENTYR...

Läs mer

Utflyktsvägen. Utflyktsmål på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2012

Utflyktsvägen. Utflyktsmål på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2012 Utflyktsvägen Utflyktsmål på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2012 Sörmlandsleden - sid 29 Maten i Sörmland - sid 30-31 Väg 223, En annorlunda utflykt - sid 28 www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm

Läs mer

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm UTFLYKTSVÄGEN på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2010 www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm 92 4 2 3 Avståndstabell Södertälje Norrköping...144 km Södertälje Järna...10 km Södertälje Nykvarn...

Läs mer

Upplev Värmdö! Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm

Upplev Värmdö! Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm Upplev Värmdö! 1 Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm Welcome for a visit in different world, the Värmdö archipelago with more than 10 000 islands. Visit old fishermen villages. Sit down at

Läs mer

DESTINATION JOKKMOKK PHOTO: CARL-JOHAN UTSI. Kulturellt, vilt & vackert. Wild, cultured & beautiful. VINTER 1

DESTINATION JOKKMOKK PHOTO: CARL-JOHAN UTSI. Kulturellt, vilt & vackert. Wild, cultured & beautiful. VINTER 1 DESTINATION JOKKMOKK PHOTO: CARL-JOHAN UTSI Kulturellt, vilt & vackert. Wild, cultured & beautiful. VINTER 1 Renen är ett arktiskt hjortdjur som lever i de nordliga delarna av Europa, Asien och Nordamerika.

Läs mer

gratis guide! free guide!

gratis guide! free guide! gratis guide! free guide! 2015 2016 Visit Lund 2015/16 1 Modern hotel in northern part of Lund with 178 hotel rooms and 9 conference rooms. À la carte restaurant serving breakfast, lunch and dinner with

Läs mer

Upplev Värmdö! 1Läs mer på visitvarmdo.se. Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm

Upplev Värmdö! 1Läs mer på visitvarmdo.se. Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm Upplev Värmdö! 1 Enjoy Värmdö - the great archipelago of Stockholm Värmdö Stockholms Stoltaste Skärgård 2 Senast vi räknade hade Värmdö 10 252 öar, kobbar och skär. Kom hit och hitta din egen. Värmdö The

Läs mer

SWEA bladet. Toronto Canada Nr. 1 Årgång 30 April 2012

SWEA bladet. Toronto Canada Nr. 1 Årgång 30 April 2012 SWEA bladet Toronto Canada Nr. 1 Årgång 30 April 2012 SWEA TORONTOS STYRELSE 2012 SWEA TORONTOS INTRESSEGRUPPER Post Ordförande Vice ordförande Skattmästare Sekreterare Webmaster Program & Medlemskap MEDLEMSKAP

Läs mer

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten.

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten. Gröna Magasin Kusten Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR Utflyktsvägen www.gronakusten.se EN DEL AV GRÖNA KUSTEN 4 2 4 3 2 3 Avståndstabell

Läs mer

2013/14. Gratis guide! Free Guide!

2013/14. Gratis guide! Free Guide! 03/4 Gratis guide! Free Guide! THE FUSION COLLECTION Leif Johansson, Xrayfoto Leif Johansson, Xrayfoto Innehåll Välkommen till Lund 4 Det historiska Lund 7 Kultur och upplevelser 0 Lunds Domkyrka Aktiviteter

Läs mer

Utvalda hotell och kök med tradition, charm och omtanke

Utvalda hotell och kök med tradition, charm och omtanke 2015 Utvalda hotell och kök med tradition, charm och omtanke Selected hotels and kitchens with tradition, charm and consideration 3 Våra hotell och kök från norr till söder Innehåll Board of contents 1.

Läs mer

2012/13. Gratis guide! Free Guide!

2012/13. Gratis guide! Free Guide! 0/3 Gratis guide! Free Guide! THE FUSION COLLECTION Innehåll Contents Välkommen till Lund 4 Welcome to Lund The historic Lund Det historiska Lund 7 Kultur & Sevärdheter 0 Culture & things to see Lunds

Läs mer

Upplevelser. för. alla årstider. Experiences. for. all seasons

Upplevelser. för. alla årstider. Experiences. for. all seasons Upplevelser för alla årstider Experiences for all seasons The best things in Piteå are free When talking about Piteå, it s easy to go into the wide range of activities and attractions on offer here, cosily

Läs mer

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 MODERNA MUSEET MALMÖ BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES All konst berättar något. Ju mer man vet, desto mer ser man. Möt och upplev konst på Moderna Museet Malmö

Läs mer

Piteå 2010 Sve/Eng 1

Piteå 2010 Sve/Eng 1 Piteå 2010 Sve/Eng 1 Boka online/book online 4 Bo/Accommodation 5 Äta/Dine 11 Se & Göra/Sights & To do 13 Nöjen/Entertainments Stränder/Beaches Pooler/Pools Shopping 16 18 20 21 22 Evenemangskalender/Events

Läs mer

Boka hotell på nätet! Vi välkomnar dig året runt. Missa inte SAS Masters och 10-mila! www.sigtunaturism.se. Book your hotel online!

Boka hotell på nätet! Vi välkomnar dig året runt. Missa inte SAS Masters och 10-mila! www.sigtunaturism.se. Book your hotel online! Boka hotell på nätet! Book your hotel online! Vi välkomnar dig året runt We wish you welcome all year around! Missa inte SAS Masters och 10-mila! Catch the SAS Masters 2008! www.sigtunaturism.se Våra favoritord

Läs mer

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro 2012/2013 besöksguiden Visitors guide BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro Flens kommuns vision 2019 I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor

Läs mer