skånska Natur & Kulturupplevelser Natural and Cultural Experiences MED BUSS, TÅG OCH CYKEL värde 49 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skånska Natur & Kulturupplevelser Natural and Cultural Experiences MED BUSS, TÅG OCH CYKEL värde 49 kr"

Transkript

1 så här gör du Ta tåget eller bussen till naturen Att åka tillsammans är ett bra sätt att resa. Enkelt, billigt, bekvämt och miljövänligt. Dessutom passerar Skånetrafikens tåg och bussar massor av vacker natur på sina färder i Skåne. Åker du med tåg köper du din biljett i automaten på stationen med bankkort eller Jojo-kort. På stora stationer kan du även betala kontant. På regionbussar kan du betala med bankkort eller Jojo-kort. Billigast reser du med Jojo Reskassa som ger dig 20 % rabatt på alla resor i Skåne. Och under sommarmånaderna finns Jojo Sommar ett sommarkort som ger ännu mer rabatt för dig som reser mycket under sommaren. Hänvisningar till busshållplatser i boken gäller 2013 års tidtabell och kan komma att ändras. Sök och planera din resa på skanetrafiken.se eller i Skånetrafikens app i din smartphone. Tänk på att du kan söka på [platser] i reseplaneraren när du inte vet vad hållplatsen heter. Du kan även ringa trafikupplysningen på för att få hjälp med din reseplanering. I boken hittar du QR-koder för varje resmål. Scanna in QR-koden för den plats du vill resa till med din smartphone, så kommer du direkt till Skånetrafikens reseplanerare och behöver bara fylla i var du vill resa från. Rätt hållplats för ditt resmål är redan ifyllt. Från sommaren 2013 kan du dessutom köpa biljett genom reseplanerar-appen. Take the train or bus to nature To go together is a great way to travel. Simple, inexpensive, convenient and environmentally friendly. Additionally passes Skånetrafikens train and bus loads of natural beauty on his journeys in Skåne. This guide gives you tips on how to take you to special places in the Skåne countryside by train and bus. If you go by train you buy your ticket in the machine at the station by debit card or Jojo card. At large stations, you can also pay cash. On regional buses, you can pay by debit card or Jojo card. Cheapest you can travel with Jojo traveling funds that will give you 20% discount on all journeys in Skåne. And during the summer months Jojo summer - a summer card that offers even more discounts for those who travel a lot during the summer. References to bus stops in the book for the 2013 schedule and is subject to change. Search and plan your trip in <http:// or Skånetrafikens app on your smartphone. Remember that you can apply to [places] in travel planner when you do not know what stop called. You can also call the traffic information on for help with your travel planning. In the book you will find QR codes for each destination. Scan the QR code for the place you want to go with your smartphone, you will be redirected to Skånetrafikens travel planner and just need to fill in where you want to travel from. The right stop for your destination is already completed. From summer 2013, you can also buy tickets through travel planning app. skånska Natur & Kulturupplevelser MED BUSS, TÅG OCH CYKEL Natural and Cultural Experiences in Skåne BY BUS, TRAIN AND BICYCLE värde 49 kr

2 skånska Natur & Kulturupplevelser MED BUSS,TÅG OCH CYKEL Natural and Cultural Experiences in Skåne BY BUS, TRAIN AND BICYCLE

3 Innehåll Table of contents Tips baserade på intressen och teman 4 Vildmark & Trollskog Wilderness & Magical forests 5 Utflykt & Picknick Excursions & Picnics 6 Växter & Djur Plants & Animals 7 Slott & Museum Castles & Museums 8 Bad & Fiske Swimming & Fishing 9 Klättring & Jogging Climbing & Jogging Skånska destinationer 10 Sydväst Southwest 26 Nordväst Northwest 40 Nordost Northeast 56 Sydost Southeast Övriga destinationer 70 Skåneleden Skåneleden trail 78 Cykel Bicycle 86 Öresund Runt Around the sound Bra att veta 92 Allemansrätten The right to roam 96 Skånekarta Map of Skåne 97 Så här gör du Here is what to do Tips Det här är sidnumreringen som alla destinationer och innehåll baseras på i boken. Bokens innehåll ligger i geografisk ordning men du kan också hitta dina favoritplatser via ett alfabetiskt register längst bak. Alla markeringar baseras på den här sidnumreringen. Lycka till ute i naturen! Tip This is the page number that all destinations are based on in the book. The contents is in a geographical order but you can also find your favourite spots via an alphabetical register at the very back of the book. All destinations are defined by this page number. Good luck out in the nature!

4 3 102 SIDOR INSPIRATION I din hand håller du en guide till det bästa av Skåne. För att göra det enkelt för dig har vi valt ut 62 platser vi tycker att du borde besöka och alla går att nå med buss och tåg. Här kan du bli inspirerad utifrån de 9 teman vi tagit fram och varför inte försöka pricka av alla besöksmål i ett tema eller tävla med en vän och se hur många ni kan besöka på ett år? Kom bara ihåg att skynda långsamt och njut av Skånes landskap, skogar, vatten och naturväxlingar. I vår guide till Skåne kan du även välja att kika på utflyktstipsen utifrån ett Skånehörn, kanske är du mer sugen på att spana in nordvästra Skånes surfingmöjligheter en dag och lugnet i Sydöstra Skånes backiga kullar en annan dag. Sist i boken listar vi alla besöksmål i ett register så du snabbt kan hitta dina pärlor. Vill du inte bära med dig boken ladda ner den till din läsplatta och låt dig inspireras digitalt. Välkommen ut! Sofie Norrby, projektledare 102 PAGES OF INSPIRATION In your hand, you are holding a guide to the best that Skåne has to offer. To make things easier for you, we have selected 62 locations we think you ought to visit all of which can be reached by bus and train. Here, you will be inspired based on the 9 themes we have developed why not try and visit every destination under one theme, or compete with a friend to see how many you can visit in a year? But do not forget to take it easy and enjoy the Skåne countryside, its forests, water and natural variation. In our guide to Skåne you can also opt to look at excursion tips from one corner of Skåne. Maybe you are more eager to check out Northwest Skåne's surfing opportunities one day and the tranquillity of Southeast Skåne's rolling hills another. At the end of the book, we have listed all destinations in an index so that you can locate your treasures quickly. If you do not want to take the book download it to your tablet and be inspired digitally! We look forward to welcoming you! Sofie Norrby, Project Manager

5 4 5 Vildmark & Trollskog Utflykt & Picknick Slut ögonen och inbilla dig att träden sträcker sina grenar efter dig, se älvorna dansa över vattnet i gryningen, föreställ dig hur det skulle vara att leva vildmarksliv på riktigt. Läs om traktens sägner och leta upp platser där naturväsen sägs ha visat sig, ge dig in djupt i skogen men glöm inte lägga vita kiselstenar i ditt spår. WILDERNESS & MAGICAL FORESTS Close your eyes and imagine the trees stretching their branches after you. Watch fairies dancing on the water at dawn. Picture what it would be like to live in the wilderness for real. Read about local legends and discover the places where nature s spirits are said to have appeared. Venture deep into the forest but remember to leave a trail of white stones behind you. Kryssa mellan korna som betar på backarna innan du dukar upp picknicken bland gullvivor och backsippor. Vandra längst Skåneleden hela dagen, packa fram matsäcken där det är som vackrast, ta sedan bussen tillbaka samma väg. Ät klassiska sandknastrande korvmackor på stranden och njut av brisen från havet. EXCURSIONS & PICNICS Pick your way between the cows grazing on the hills before sitting down to enjoy a picnic among the cowslips and pasque flowers. Wander along the Skåneleden trail all day long. Open your food hamper at the loveliest spot, before catching the bus back to where you started. Munch on a classic gritty ham sandwich at the beach and enjoy the sea breeze. 12 PRÄSTASKOGEN Kallas även för Trollskogen 35 VEDEMA Här anas troll och älvor i den djupa skogen 6 ARRIE Bara en kvart från Malmös centrum KLINTASKOGEN Varit täckt av tropiskt hav 43 FORSAKAR Trollbunden av skogsrån och vattnets dån 7 BÖKEBERG Förtrollande natur SÖDERÅSEN Vulkaner har skapat landskapet 9 ALNARPSPARKEN En grön smaragd i kulturlandskapet KLÅVERÖD Om du letar efter vildmark 19 VEN Öns milda klimat är lätt att bli förälskad i 49 PÅLSJÖ SKOG Fika i Skogspaviljongen från 1914 BREANÄS Stenriket med flera övergivna stenbrott FULLTOFTA Ett av Skånes största strövområden BRÖSARPS BACKAR Ett av de mest kända landskapen 33 OSBY SKANSAR Se kampen om Skåne framför dig 21 VALLÅKRA Tänk att dinosaurier klampat runt här 60 ALE STENAR Hav, himmel och utsikt åt alla håll

6 6 7 Växter & Djur Slott & Museum Lyssna till hackspetten som pickar så det ekar bland trädstammarna, se hur älgen kliver fram mellan trädstammarna med vida steg, spana efter räv i skogen en tidig morgon. Plocka björnbär och hallon i snåren, beundra de fridlysta orkidéerna vid kärret, smyg iväg till det hemliga kantarellstället i den gamla granskogen. PLANTS & ANIMALS Listen to the sounds of the woodpecker echoing among the oak trees. Watch the moose moving between the tree trunks with wide steps. Scan for foxes in the forest during the early hours. Pick blackberries and raspberries in the bushes, admire the protected orchids in the marsh, sneak off to the secret spot for chanterelle mushrooms in the ancient spruce forest. Leta upp en vacker skulptur i svart diabas och fundera över hur konstnären fick fram just den formen, eller bygg ett sandslott som liknar närmsta riktiga slott. Titta på de exotiska växterna i den grönskande parken, ta en promenad genom det lilla barockslottet, känn historiens vingslag utanför den gamla borgen. CASTLES & MUSEUMS Discover a beautiful sculpture in black granite and consider how the artist came up with that particular shape, or build a sandcastle that closely resembles a real one. Look at the exotic plants in the lush green park, take a walk through the small baroque castle, feel the weight of history outside the old fortress. 3 FALSTERBONÄSET Rovfåglar, strandängar och bad 30 HALLANDS VÄDERÖ Sagolik ö med varierad natur 8 HÄCKEBERGA SKOGGÅRD Vackra ädellövskogar 37 HOVDALA SLOTT Stor betydelse under Skånska krigen 4 SKANÖRS LJUNG Rovfåglar samlas i stigande varmluft 40 KRISTIANSTADS VATTENRIKE Spana efter rovfåglar 9 ALNARPSPARKEN Det romantiska slottet byggdes FREDENBORGS SLOTT (DK) Många officiella statsbesök 22 RÅÅNS DALGÅNG Rofylld plats med ovanlig natur 41 TOSTEBERGA ÄNGAR Skånes enda skärgårdsmiljö 21 VALLÅKRA Klättra upp till fornborgen 27 KRONOSKOGEN Sanddyner och slingrande stigar 45 DUNDERBÄCKEN Naturreservat täckt av lummig lövskog 26 HERREVADS KLOSTER Grundades 1144 av munkar 28 MÖLLE FÄLAD Klockgrodor, orkidéer och knubbsäl 57 GÅRDLÖSALEDEN Fornlämningar och lövgrodor 36 WANÅS GODS Alltid en totalupplevelse

7 8 9 Bad & Fiske Klättring & Jogging Kasta dig ut i vågorna och vila dig varm i den kritvita sanden efteråt, ta en paus från solen och följ bäckravinen upp från havet, akta dig för strömmarna gå ut, simma in. Hyr en båt och sätt dig och meta mitt i sjön, simma ut till flotten och tillbaka igen, ta kanoten och ge dig ut på heldagstur. SWIMMING & FISHING Dive beneath the waves and then soak up the warmth in the powdery white sand. Take a break from the sun and follow the ravine up from the sea, beware of the currents walk out, swim back in. Hire a boat and go fishing in the middle of the lake, swim out to the raft and back again, take a canoe and head off on full day excursion. Känn hur svetten rinner ner på ryggen när du tagit dig upp på det största stenblocket, ge dig ut på en löprunda bland granarna och pusta ut vid det gamla stengärdet. Vandra en timme i strandbrynet innan du vänder och går samma väg tillbaka, klättra upp för alla trappstegen i branten och se ut över åsen och havet. CLIMBING & JOGGING Feel the sweat running down your back as you climb up the largest boulder, take a run through the fir trees and pause for a breather by the ancient stone monument. Stroll for an hour along the seashore before turning and walking back the same way, climb all of the steps in the cliff and look out over the ridge and the sea. 3 FALSTERBONÄSET Njut av fantastiska stränder 29 BJÄREKUSTEN De anrika badhotellen är berömda 6 ARRIE Strövområde med höjder, dalar och snår 35 VEDEMA Strövområdet på den 70 miljoner år gamla Hörjaåsen 7 BÖKEBERG Ta ett dopp i Yddingen KNIVSÅSEN Att bada i stenbrottet är ett äventyr JÄRAVALLEN Över år gammal strandvall 51 IVÖSJÖN Skånes största och ett av världens fossiltätaste insjöar 11 SKRYLLE Hit har motionärer vallfärdat sedan 50-talet JÄRAVALLEN Ett nätverk av gångstigar SÖDERÅSEN Missa inte utsiktspunkten Hjortsprånget! 53 BREANÄS Här kan du bada, paddla, vandra och fiska FRISEBODA Vitskimrande sand vart man än ser KJUGEKULL Skandinaviens bästa plats för blockklättring VITEMÖLLA STRANDBACKAR Den ovanliga sandstäppen SJÖBO ORA Vandringsleder och joggingslingor 22 RÅÅNS DALGÅNG Människa och öring trivs 54 SÖVDESJÖN Långgrunt och fiskrikt 29 BJÄREKUSTEN Steniga stränder, strandhedar och stup

8 SYDVÄST Spana på rovfåglar som stiger uppåt på varma luftströmmar, leta efter fossil i stenarna på stranden, plocka sällsynta blåhallon i snåren där det är torrt. Vandra under de väldiga ekarnas kronor i godslandskapet, hjälp en sprattlande ekoxe som hamnat på rygg, lyssna på hjortens brunstläte en sen höstkväll. SOUTHweST: Dive beneath the waves and then soak up the warmth in the powdery white sand. Watch birds of prey circling upward on the warm air currents, walk beneath mighty oaks in the fertile landscape of castles and farms. Search for fossils in rocks along the beach, pick elusive dewberries in the thickets where it s dry, or go jogging through the fir trees

9 12 13 Här tittar jag efter glada, kungsörn och ormvråk I am here looking for sparrow hawks, golden eagles and buzzards White beaches and an impressive collection of birds of prey kritvita stränder och maffiga rovfågelsträck falsterbonäset SkanörS ljung Skanör centrum, Stefan Löfvings V, Triangeln, Pastoratsvägen, Papegojvägen, N Vånggatan och Falsterbo strandbad Falsterbonäset är världsberömt för sina flyttfågelsträck som passerar varje höst. Ta med en kikare och se vilka rovfåglar du kan få syn på! Promenera längst vackra strandängar och lila ljunghed och njut av sol och bad på fantastiska stränder. english: The Falsterbo Peninsula is world famous for the migratory birds that pass there each autumn. Take a pair of binoculars and see which birds of prey you can see! Stroll through the beautiful coastal meadows and purple heaths and enjoy swimming and sunbathing on the beautiful beaches. Skanörs ljung är sista delen av Ljungen som för 150 år sedan täckte nästan hela Falsterbohalvön. I dag håller betande boskap de ovanliga hedarna öppna. Här kan du se rovfåglar samlas i stigande varmluft soliga höstdagar innan de flyger söderut. english: Skanör s heath is the last bit of heath, which covered almost the entire Falsterbo Peninsula 150 years ago. Today grazing cattle keep the extraordinary heathland open. On sunny autumn days, it is possible to watch birds of prey congregating in the rising warm air before flying south. Skanör Haga, Ljunghusen Storvägen

10 njut av Sveriges sydligaste kuststräcka Enjoy Sweden s southernmost coastline Strövområde bara en kvart från Malmös centrum Hiking area just fifteen minutes from the centre of Malmö böste arrie Böste läge, Böste V, Simremarken. Landskapet kring Trelleborg är uppodlat men promenaden förbi Böste längst havet mellan Trelleborg och Smygehuk är en vacker upplevelse. Studera de gamla husen i fiskeläget Böste och fyren i Smygehuk och leta efter fossil i klapperstenen på stranden. english: The landscape around Trelleborg is cultivated but the walk past Böste, by the sea between Trelleborg and Smygehuk, is a delightful experience. Study the old houses in the fishing village of Böste and Smygehuk lighthouse, and search for fossils in the shingle along the beach. Strövområdet Arrie utanför Malmö ligger i ett tidigare industrilandskap Arriesjön är i själva verket ett vattenfyllt grustag. Här kan du grilla, fiska, rida, åka skridskor eller bara ta en promenad med hunden. Naturen är omväxlande med höjder, dalar och snår. english: The Arrie hiking area outside Malmö is located in a former industrial landscape Arrie lake is actually a water-filled gravel pit. Visitors can barbecue, go fishing, ride on horseback, skating on ice or simply walk their dog. The landscape is varied with hills, valleys and thickets. Arrie

11 16 17 Tänk om de enorma ekarna kunde tala Imagine if the enormous oak trees could talk Bökeberg, Bökebergs gård och Yddinge bökeberg Naturen kring Bökeberg och sjön Yddingen är förtrollande. Du vandrar genom vidsträckta betesmarker, hagar med flerhundraåriga ekar och vacker strandmiljö. Håll utkik efter trollsländor, ta ett dopp i Yddingen och lyssna till skäggdoppingens skorrande. english: The nature surrounding Bökeberg and Lake Yddingen is enchanting. You wander through vast pastures, paddocks with oak trees that are centuries old and beautiful beaches. Look for dragonflies, take a dip in Lake Yddingen and listen to the shrill call of the Great Crested Grebe. Linné s Special guests footprints the in nature the lush deciduous forest HÄckeberga-SkoggårD linnés fotspår i lummig lövskog Häckeberga-Skoggård naturreservat ligger kring Häckeberga slott nära Genarp och är en av Skånes mest värdefulla skogsmiljöer. Ta en promenad i de vackra ädellövskogarna hem åt många hotade arter. Slottet ligger på en av Häckebergasjöns sju holmar. english: Häckeberga-Skoggård the Nature Reserve surrounds Häckeberga castle near Genarp and is one of Skåne s richest forest habitats. Take a walk in the beautiful broad leaf forests home to many endangered species. The castle is located on one of seven islets in Lake Häckeberga. Genarps busstation, därifrån följer du skåneledsmarkeringarna ca 1 km österut.

12 18 19 Missa inte världens barnsligaste skulptur Don t miss the world s most childish sculpture att bada i stenbrottet är ett äventyr Special guests in the nature alnarpsparken knivsåsen Kungsgårdsvägen ltj/resurser/alnarpsparken Alnarpsparken ligger som en grön smaragd i kulturlandskapet. Det romantiska slottet byggdes 1862, här finns idag Sveriges Lantbruksuniversitet. Utforska parken ordentligt här växer träd, buskar och örter från hela världen men också uråldriga lövträd. english: Alnarp park is like a glowing emerald in the cultural landscape. The romantic castle was built in 1862 and is now home to the Swedish University of Agricultural Sciences. Explore the park fully it is filled with trees, bushes and species from all over the world together with ancient broad-leafed trees. Idag har det gamla stenbrottet förvandlats till en inbjudande badplats. Har du vandrat dig varm, gå ner för de branta trapporna och ge dig ut i det kristallklara vattnet! english: Today, the old quarry has been transformed into an inviting place to go swimming. To cool off from walking, make your way down the steep steps and head out into the crystal clear water! Knivsåsen

13 20 21 Fitness enthusiasts have been flocking here since the 1950s Hit har motionärer vallfärdat sedan 1950-talet SkrYlle Special Knotty guests in branches the nature just like in horror films knotiga grenar precis som i skräckfilm prästaskogen Skryllegården, Skrylle, Röglevägen, Billebjersvägen, Dalby Dalbybadet och Dalby Tetravägen nationalparker I natursköna Skrylle utanför Lund kan du springa, träna och vandra. Skrylle skog betyder storskog, namnet fanns i rullorna redan på 1600-talet. Här finns ett tiotal olika naturreservat, missa inte nationalparken Dalby Söderskog med sin ädellövskog! english: The scenic Skrylle outside Lund is great for running, exercising and walking. Skrylle forest means large forest, the name appears in scrolls from the 1600s. There are a dozen different nature reserves, do not miss the Dalby Söderskog National Park with its broad-leaf forests! Prästaskogen precis norr om Torna Hällestad kallas även för Trollskogen och det är lätt att förstå varför. Ta en promenad under de förvridna vresbokarna en genetisk variant av bok som välver sig över ditt huvud och ger platsen en speciell karaktär. english: Prästaskogen just north of Torna Hällestad is also known as the Troll forest and it is easy to understand why. Take a walk among the twisted dwarf beeches a member of the beech family which arch over your head and give the place a special character. Torna Hällestad Torget

14 22 23 islandshästar betar i strandkanten Icelandic horses grazing beside the sea Special guests in the nature Bandits, wanderers and wild garlic rövare, resande och ramslök järavallen rövarekulan Hofterup Skönadalvägen Järavallen är ett av sydvästra Skånes största sammanhängande friluftsområden och har sitt namn efter en över år gammal strandvall. Undersök nätverket av gångstigar, spana efter fågel i vattenbrynet och ta ett dopp vid den långgrunda stranden. english: Järavallen is one of Southwest Skåne s largest uninterrupted recreational areas and is named after a coastal embankment from over 4,000 years ago. Investigate the network of footpaths, look for birds in the water and take a dip in the shallow coastal waters. Förr i tiden var det farligt att passera Rövarekulan i Braåns dalgång, rövare sägs ha legat på lur och överfallit resande. Slå dig ner vid den gamla välbevarade stenvalvsbron, på våren kan du se paddor som leker i ån och njuta av doften från ramslöken. english: In former times, it was dangerous to pass Rövarekulan in Braån valley, as bandits are said to have ambushed passers by. Sit down by the beautifully-preserved ancient stone arch bridge, in the spring you can watch toads playing in the river and enjoy the scent of wild garlic. Rolsberga

15 24 25 boktips Caroline Alesmark: Barnens Skåneguide de största äventyren för de minsta skåningarna, 2008 Jesper Asmussen: Skåne: på historisk rundresa, 2012 It s incredible that this was covered by a tropical sea fascinerande att platsen varit täckt av tropiskt hav Ringsjö Värdshus klintaskogen Naturreservatet Klintaskogen vid östra Ringsjön har fått sitt namn efter strandklinten berggrunden av sandsten som den växer på. Håll utkik efter fossil, vandra genom den vackra ädellövskogen eller ta en titt på Trollakistan från stenåldern. english: The Klintaskogen nature reserve to the east of Lake Ringsjön was named after the cliffs the bedrock of sandstone on which it grows. Search for fossils, wander through the beautiful broad-leaf forest or take a look at the Stone Age Trollakistan tomb. Jesper Aspegren: Slott i Skåne, 2007 Peter Carelli: Det medeltida Skåne: en arkeologisk guidebok, 2007 Pelle Estborn Friluftsliv i Skåne, Weekendvandra i Skåne, 2010 Anna Fredriksson: Cykelpromenader. Öresund runt Malmö och Lund Österlen Köpenhamn Nordsjälland, 2009 Valle Westesson: 100 balla ställen i Skåne, 2012

16 nordväst 37 Ta båten ut till tidigare danska ön mitt i Öresund, hyr en hoj och ge dig ut på whiskyprovning, besök en nationalpark och gå på skattjakt med gps. Se hur lerkrukor drejas för hand innan de bränns i ugnen, ta in på ett hotell fullt av snickarglädje, utforska en fornborg, håll utkik efter sälar på stranden NORTHweST: Take a boat out to the former Danish island in the middle of the Öresund, rent a bike and head off to the whiskey tasting, visit a National Park and go on a treasure hunt with GPS. Watch how clay pots are formed by hand before being fired in the kiln, check into one of the beautifully ornate hotels, explore an ancient castle, look for seals on the seashore

17 28 29 öns milda klimat är lätt att bli förälskad i The island s mild climate is easy to fall in love with utsikten är hänförande The view is breathtaking Ven glumslövs backar Båt till Bäckviken går från Landskrona. Du kan även åka till Ven från Köpenhamn. Vackra ön Ven nämndes redan på 800-talet under namnet Hwaethen den skumomflutna. Bästa sättet att utforska ön är att hyra en cykel. Klimatet är ovanligt milt och här finns fem olika fladdermusarter. Missa inte Tycho Brahe-museet och Backafallen! english: The beautiful island of Ven was first named Hwaethen Foam Island back in the 9th century. A hired bicycle is the best way to explore the island. The climate is unusually mild and five species of bat can be found here. Do not miss the Tycho Brahe museum and Backafallen bluff! Glumslövs backar och Hilleshögs dalar ligger norr om Landskrona och har en fantastisk utsikt över sundet och Ven. Det omväxlande landskapet består av mjuka kullar och höga eroderade branter. Ta strandpromenaden till Ålabodarna för ett dopp i havet. english: Glumslöv hills and the valley of Hilleshög are located north of Landskrona and have fabulous views over the sound and the island of Ven. The varied landscape consists of rolling hills and high eroded slopes. Take a walk along the beach to Ålabodarna for a dip in the sea. Hildesborg

18 30 31 Tänk att dinosaurier klampat runt här To think that dinosaurs stomped around here Vallåkra station. Reservatet ligger norr om järnvägen och ån på dalgångens norra sida. Vallåkra Kring Vallåkra började man tidigt bryta kol, biprodukten var lera, vilket ledde till keramiktraditionen i bygden. På 70-talet hittade gruvarbetare cm långa dinosauriespår. Klättra upp till fornborgen ovanför bäckravinen eller besök krukmakeriet. english: Vallåkra was one of the first places where coal was mined. A by-product was clay, which led to a tradition of pottery in the area. In the 1970s, mineworkers discovered dinosaur tracks measuring cm. Climb up to the ancient castle above the ravine or visit the pottery. Special guests in the nature rååns Dalgång Naturreservatet Rååns dalgång är en rofylld plats med ovanlig natur som sträcker sig mellan Råå och Gantofta. Vattnet är omgivet av betesmarker, åkrar och lövskog och du kan börja vandra från båda hållen håll utkik efter blåskimrande trollsländor. english: The Råån valley nature reserve is a tranquil place with unusual nature extending between Råå and Gantofta. The water is surrounded by pastures, fields and broad-leaf forests and you can start walking from either direction look out for the shimmering blue dragonflies. Badgers, people and trout thrive on the Råån river grävling, människa och öring trivs kring råån Råå Lybecksgatan, Råå Kattegattsgatan, Gantofta station.

19 32 33 Trädkronornas sus ger mig paus från stadslivet The murmur among the branches gives me respite from city life Pålsjö park pålsjö Skog Ta en promenad från norra Helsingborg in i Pålsjö skog. Två bäckar rinner i varsin ravin genom skogen, återförenade i en damm vid Pålsjö mölla. Här finns många gamla ihåliga lövträd bo för fåglar. Sommartid kan du fika i Skogspaviljongen från english: Take a walk from the north of Helsingborg in to Pålsjö forest. Two streams flow in opposite ravines through the forest and are reunited in a pool at Pålsjö mill. There are many ancient hollow trees to be found providing a habitat for birds. In the summer, tea and coffee are served at Skogspaviljongen (the Forest Pavilion) built in 1914.built in Special guests in the nature SöDeråSen Jätten Alle sägs ha skapat Söderåsen när han ville bygga bro till Danmark. I själva verket bildades åsen under geologisk dramatik för 150 miljoner år sedan. Ta dig in genom ingångarna i Skäralid eller Röstånga. Missa inte utsiktspunkten Hjortsprånget! english: Legend has it that Söderåsen was created by the giant Alle, when he wanted to build a bridge to Denmark. In fact, the ridge was formed by a dramatic geological event 150 million years ago. Enter through the gateways at Skäralid or Röstånga. Do not miss the Hjortsprånget look-out point! I love the idea that volcanoes created the landscape here Älskar tanken att vulkaner skapat landskapet här Skäralid Nationalparken och Röstånga

20 34 35 Äntligen chans att upp leva skånsk vildmark Finally, a chance to experience Skåne s wilderness Här arbetade munkar under tidig medeltid Special guests in the nature Monks worked here during the middle ages klåveröd HerreVaDSkloSTer Tostarp och Norra Tostarp Letar du efter vildmark, ta dig till strövområdet Klåveröd mellan Kågeröd och Ljungbyhed. Här möts du av raviner, djupa skogar, fiskesjöar, grottor och ängsmarker. Missa inte våtmarken Traneröds mosse i nordöst! Närmsta granne är Söderåsens nationalpark. english: If you are looking for wilderness, visit the Klåveröd hiking area between Kågeröd and Ljungbyhed. Here you will find ravines, deep forests, fishing lakes, caves and meadows. Do not miss the Traneröd wetland bog in the Northeast! Right next door is the Söderåsen National Park. Herrevadskloster grundades 1144 men blev efter reformationen bl.a danskt kronogods. Det enda som är kvar efter klostret är ruinerna av en sakristia, prästens omklädningsrum. Ta en promenad bland hagmarker, fornminnen och fuktängarna kring Rönne å. english: Herrevad monastery was established in 1144 but it became Danish crown property following the Reformation. All that remains of the monastery are the ruins of a vestry, the priest s dressing room. Take a walk among pastures, ancient monuments and wet meadows around the Rönne river. Herrevads kloster

21 36 37 Mäktiga sanddyner och slingrande strövstigar Mighty sand dunes and winding footpaths Special guests in the nature Sit down beside the ponds and listen Sätt dig ner och lyssna vid dammarna kronoskogen Mölle fälad Ängelholms station Skogsområdet Kronoskogen mellan Ängelholm och Skälderviken planterades på 1700-talet för att hindra sandflykt. Ge dig ut på upptäcktsfärd i det inbjudande landskapet av sanddyner nära centrum mellan skog och hav. I skogen kan du plocka bär och svamp. english: The Kronoskogen forest between Ängelholm and Skälderviken was planted in the 18th century to prevent coastal erosion. Embark on a voyage of discovery into the inviting landscape of sand dunes close to the centre between the forest and sea. You can pick berries and mushrooms in the forest. Vill du höra klockgrodor? Ta dig till den öppna strandängen Mölle fälad mellan Mölle och Nyhamnsläge. Området har betats sedan medeltiden, grodorna hörs i juni. Här finns gott om orkidéer och fåglar, du kan även se knubbsäl i strandkanten vintertid. english: Do you want to hear the bell frogs? Visit the open coastal meadow Mölle heath between Mölle and Nyhamnsläge. The area has been grazed since the Middle Ages and the frogs can be heard in June. There are plenty of orchids and birds, you can also see harbour seals along the shore in winter. Krapperup Lerhamnsvägen, Måns Johns väg eller Möllehässle.

22 38 39 Sagolik ö att återvända till A fabulous island worth returning to Unusual waves attract surfers ovanliga vågor lockar surfaren bjärekusten Special guests in the nature HallanDS VÄDerö Buss till Båstad, Torekov och Grevie. Från Torekov kan du promenera till Bjärekustens naturreservat. Bjärekusten uppe på trolska Bjärehalvön är ett fascinerande landskap för ögat. Steniga stränder, strandhedar, branta stup och grottor i urberget väcker din fantasi. De anrika badhotellen är berömda, konsthantverk och rolig shopping lockar sommartid. english: The Bjäre coast, up on the magical Bjäre Peninsula, is a fascinating landscape to behold. Rocky beaches, beach moorland, steep cliffs and caves in the bedrock awaken your imagination. Famed for its old seaside hotels, crafts and fun shopping, this is a wonderful summer destination. Hallands Väderö blev naturreservat 1958, är en charmig dagsutflykt och trots sitt namn en skånsk ö. Här finns en bokskog från 1700-talet, ett spännande natur- och kulturmuseum i Kappelhamn, varierad natur, och chansen att se knubbsälar eller havsörn. english: Hallands Väderö became a nature reserve in Despite its name, it is a Scanian island and is a great day out. It has a beech forest dating from the 18th century, an exciting natural and cultural museum in Kappelhamn, varied scenery, and the chance to see seals and sea eagles. Båttrafik från Torekov. upplevbjare.se

23 nord0st Gå i snapphanarnas fotspår och fundera över allt dramatiskt som hänt i dessa trakter, känn hur skummet från vattenfallet stänker upp i ansiktet, ta ett nakenbad i smyg. Titta djupt in i ett ihåligt träd och leta efter skalbaggar, följ vandringsslingorna i Skånes skärgård, bli inte överraskad om du ser en utter som leker bland stenarna NORTHeAST: Follow the snapphane footsteps and ponder all of the dramatic events that have occurred in these parts, feel the spray from the waterfall on your face, go skinny-dipping on the sly. Peer deep into a hollow tree and search for beetles, follow hiking trails in Skåne s archipelago, do not be surprised if you see an otter playing among the rocks.

24 42 43 The Scanian wars continue to fascinate Skånska krigen fascinerar fortfarande Sibbarps skans osby SkanSar Naturreservatet Osby skansar ligger på en höjd mellan Helge å och Osbysjön. Sibbarps skans är från 1611 och Hönjarums skans från skånska kriget Gå på upptäcktsfärd i skansanläggningen och se snapphanebataljerna och kampen om Skåne framför dig. english: The nature reserve at Osby forts is located high up between the Helge river and Lake Osbysjön. Sibbarp fort dates back to 1611 and Hönjarum fort from the Scanian war of Explore the fort and picture the snapphane battles and struggle for Scania in front of you. näsums bokskogar Njut av stillheten bland mossbeklädda stenblock och väldiga träd i Näsums bokskogar. En gång gick boskap bland klippblocken men idag hittar du en spännande naturskog. Lyssna efter hackspett och missa inte spåren av den forntida vägen till Drögsperyd. english: Enjoy the tranquillity among moss-covered boulders and huge trees in Näsum s beech forests. Cattle once moved among the rocks, but today you will find an exciting natural forest. Listen for woodpeckers and do not miss the remains of the ancient road to Drögsperyd. Follow the ancient road that passes over the hill följ den uråldriga vägen som går över berget Lönsbodavägen

25 44 45 Här anas troll och älvor i den djupa skogen You can sense the trolls and elves in the deep forest Special guests in the nature A trip to Wanås is always a marvellous experience en utflykt till Wanås är alltid en totalupplevelse VeDeMa WanåS gods Hörlingegården Strövområdet Vedema ligger på den 70 miljoner år gamla Hörjaåsen, Här hittar du dramatiska branter, djupa klippskrevor, mörk trollskog, ruiner efter små torp och sjö med näckrosor. Växtligheten kring Rökeån är nästan tropisk och du kan fiska i Barsjön. english: The Vedema hiking area is located on the 70 million year old Hörjaåsen ridge. Here you will find dramatic cliffs, deep crevices, dark magical forests, ruins of small cottages and lakes with water lilies. The vegetation around Rökeån is almost tropical, and you can fish in Lake Barsjön. Gör en utflykt till Wanås gods i nordöstra Skåne och kombinera konst och natur! Skulpturer och installationer leker tittut under väldiga gamla ädellövsträd. Njut av av vita näckrosor, pilande småfåglar i snåren och oväntade möten med konstnärers idéer. english: Combine art and nature with a visit to Wanås estate! Sculptures and installations can be seen under the huge ancient tree canopies. Enjoy the white water lilies, small birds darting through thickets and unexpected encounters with artistic imaginings. Vanås slott

26 46 47 utsikten från trädhusen är hisnande The view from the tree houses is breathtaking HoVDala SloTT Special Take guests the ferry in the to nature tranquillity naturliga Ta färjan gäster över utöver till DeT stillheten Vanliga ivösjön Hovdala slott Hovdala slott vid Finjasjön är en av de mest spännande platserna från snapphanetiden, med stor betydelse under skånska krigen. Gå i snapphanarnas fotspår i den omväxlande naturen, besök Hovdala trädhus, eller ta med din hund längst aktivitetsslingan. english: Hovdala castle by Lake Finjasjön is one of the most exciting places from snapphane times and was highly significant during the Scanian Wars. Follow the snapphane footsteps among the varied nature, visit Hovdala tree house, or take your dog along the adventure trail. Området kring Ivösjön, Skånes största insjö, är ett av världens mest fossiltäta här levde svanödlor under kritatiden. Sjön är som mest 50 m djup och från stranden ser du Ivön, Skånes största ö. Hyr en kanot eller båt och ge dig ut på upptäcktsfärd! english: The area surrounding Lake Ivösjön, Skåne s largest lake, is one of the most fossil rich areas in the world plesiosaurs lived here during the Cretaceous period. The lake is up to 50 m deep and from the shore you can see Ivön, Skåne s largest island. Hire a canoe or boat and set off on a voyage of discovery! Bromölla busstation.

27 48 49 Adrenaline rushes in a climbing wonderland klättringseldorado ger adrenalinkickar Kiaby Kjugevägen utemuseerkjugekull.htm kjugekull Kjugekull sägs vara Skandinaviens bästa plats för blockklättring bouldering. Urbergsknallen vid Ivösjön är mer än 75 miljoner år gammal. Utforska klippblocken, stigarna och jättegrytorna runda hål i berget. Här finns höga ekar, kafé och utemuseum. english: Kjugekull is reputed to be Scandinavia s best place for block climbing bouldering. Urberg s knoll at Lake Ivösjön is more than 75 million years old. Explore the rocks, paths and potholes round holes in the rocks. There are tall oaks, a café and an outdoor museum. Special guests in the nature kristianstads VaTTenrike Kristianstads vattenrike nära Kristianstads centrum är ett helt magiskt utflyktsmål. Som ett fågelbo ligger huset på stolpar i vassen och uppmuntrar till upptäcktsfärder ut i Kristianstads vattenrike. Följ tipsen på vandringar och spana efter havsörn och pilgrimsfalk. english: Kristianstad s wetland close to the centre of Kristianstad is a truly magical destination. The house is built on stilts among the reeds, like a bird house, encouraging adventures into Kristianstad s wetlands. Follow the recommended hikes and watch for sea eagles and peregrine falcons. Take a leap into the wetlands! Ta ett språng ut i Vattenriket! Kristianstad C. Platser ute i Vattenriket Näsby fält: Vemmenhögsgatan och Rosengårdsvägen. Ekenabben: Hammarslund Hammarspyntsvägen. Storkcenter: Skånes Viby. Hercules: Skånes Viby och Brushanevägen.

28 inte visste jag att det finns skärgård i Skåne I did not know there was an archipelago in Skåne ToSTeberga Ängar Special guests in the nature fulltofta Guessing the animal droppings was the most fun roligast var att gissa bajset Nymölla Tostebergavägen angarna.html Tosteberga ängar är något så unikt som Skånes enda skärgårdsmiljö, många skåningar vet inte om att det ens finns någon sådan. Platsen är otroligt vacker med blomsterängar, havsnära betesmarker och utsikt mot skär och öar. Håll utkik efter havsörnen! english: As Skåne s only archipelago, Tosteberga meadows is so unique that many people from Skåne do not even know it exists. The place is incredibly beautiful with flower meadows, coastal pastures and views over the islets and islands. Look out for sea eagles! Fulltofta mellan Hörby och Ringsjön är på hektar och ett av Skånes största strövområden. Godslandskapet rymmer väldiga ekar, skogar och blänkande dammar. Gör ett besök på Fulltofta Naturcentrum, gå natur- och kulturstig, rida islandshäst, grilla eller fiska. english: Fulltofta between Hörby and Ringsjön is 2,500 hectares in size and one of Skåne s largest hiking areas. The fertile landscape is home to mighty oaks, forests and shimmering ponds. Visit Fulltofta Nature Centre, follow the natural and cultural trails, ride Icelandic horses, barbecue or fish. Ramstorp Fulltofta naturcentrum, Fulltofta Riksvägen, Kronekull, Ludvigsborg Kvarndammsgatan och Ludvigsborg Granliden.

29 52 53 Trollbunden av skogsrån och vattnets dån Spellbound by the forest creatures and the water s roar forsakar Special Shimmering guests in white the sand nature wherever I look friseboda Vitskimrande sand vart jag ser Degeberga Skaddevägen, Degeberga Hästavägen och Vittskövle slottet. se/plats/forsakar.php Forsakarsbäcken bildar Skånes två högsta vattenfall vid ravinen Forsakar utanför Degeberga. Området är naturreservat sedan 1929 och en trolsk upplevelse, det lär ha skymtats både skogsrå, näck och pysslingar vid vattnet. Håll utkik efter strömstare! english: Forsakarsbäcken forms Skåne s two highest waterfalls in the Forsakar gorge outside Degeberga. The area has been a nature reserve since 1929 and is a magical experience. Forest spirits, water sprites and pixies are all said to have been glimpsed by the waterfront. Look out for white-throated dippers! Sandparadiset Friseboda ligger mellan Åhus och Kivik i östra Skåne. Naturreservatet vid Hanöbukten är en del av Sveriges största kustdynlandskap och planterat med tallskog. Föreställ dig boplatser från stenåldern här, och se upp för starka strömmar! english: The beach paradise of Friseboda is located between Åhus and Kivik in Eastern Skåne. The nature reserve at Hanöbukten bay is part of Sweden s largest coastal dune landscapes and is planted with pine trees. Picture the Stone Age settlements that were once here, and watch out for the strong currents! Maglehem Sockenvägen

30 Vandra under bokar bland får och vitsippor Wander through the beech trees among the sheep and white anemones Olserödsvägen DunDerbÄcken Naturreservatet Dunderbäcken utanför Degeberga är täckt av lummiga lövskogar. En gammal banvall löper genom området, omgjord till cykelled mellan Kristianstad och Maglehem. Klättra upp på den lilla kullen i betesmarken, här har du utsikt över hela Kristianstadsslätten. english: The Dunderbäcken nature reserve outside Degeberga is covered with lush deciduous forests. An old railway embankment runs through the area and is now a cycle path between Kristianstad and Maglehem. Climb the small hill in the pasture for a view over the Kristianstad plains. boktips Harriett Hallberg: Gränsland Skåne nordost, 2007 Felix Heintzenberg m.fl: Naturpärlor i Skåne, 2012 Karin Hoffman: Rundvandringar Söderåsen, längs Skånes kust, med gps, evighetsträd, rofyllda platser, för tågburna, med flera rundvandringsböcker, Marie Bosund Hedberg m.fl: Vårt Österlen: 54 utvalda smultronställen, 2011 Skånska Jätteträd deras förekomst, betydelse och historia, 2003 Emilia Söelund: Upptäck Skåne. En guide för hela året, 2011

31 SYDoST Akta dina steg så du inte trampar på en groda, njut av doften från hedväxterna när du vandrar mot havet, eller lyssna på skogsduvan som hoar i trädkronorna. Dra med dig barnen i pulka uppför branten, hala upp en abborre mitt i sjön, lär dig mer om djur och växter i naturum intill berget, har du tur kan du stöta på en liten hasselmus. SOUTHeAST: Watch your step so you do not tread on a frog, savour the smell of the heath flora as you stroll towards the ocean, or listen to the cooing of the wood pigeons in the treetops. Tow your children up the steep slopes on a sledge, land a perch in the middle of the lake, learn about animals and plants in the visitor centre beside the outcrop, if you are lucky, you might encounter a tiny dormouse.

32 58 59 There is nowhere like the Brösarp hills Det finns inget som liknar brösarps backar Ängdala, Ravlunda kyrkan, Brodala, Brösarp, Torparebron och Brunsvik. brösarps backar Norra och södra Brösarps backar är ett av Skånes mest kända landskap, del i Verkeåns naturreservat, och har betats i tusentals år. Ge dig ut med picknickkorg bland vårens backsippor och gullvivor i backarna! Om hösten kan du se tusentals tranor passera. english: The northern and southern Brösarp hills form one of Skåne s most recognisable landscapes. It is part of the Verkeån nature reserve, and has been grazed for thousands of years. Take a picnic basket into the hills among the pasque flowers and cowslips during spring! In the autumn, you can see thousands of cranes passing overhead. Special guests in the nature HallaMölla Hallamölla har Skånes högsta vattenfall fallhöjd 23 m och en kvarn med anor från 1400-talet. Omgivningarna i Verkeåns dalgång, nära Christinehofs slott, är lummiga och betagande. Njut av vattnets dån och se dig om efter strömstare och forsärla. english: Hallamölla has Skåne s highest waterfall 23 m in height and a mill dating back to the 15th century. The surroundings in Verkeån valley, near Christinehof castle, are lush and captivating. Enjoy the roar of the water and look around for white-throated dippers and grey wagtails. Spännande att gå på upptäcktsfärd runt fallet It is fun to go exploring around the waterfalls Brodala, Eljaröd

33 60 61 Hit vill jag alltid återvända I always want to come back here Butterflies fluttering over rare flora fjärilar fladdrar över sällsynt flora ViTeMölla STranDbackar Special guests in the nature STrÄnTeMölla Vitemölla Källebacken och Ängdala. Vitemölla strandbackar sträcker sig längst Hanöbukten från Vitemölla till Verkeåns mynning. På den ovanliga sandstäppen som i Sverige bara finns i sydöstra Skåne har du gott sällskap av skuttande kaniner. Utforska även ravinen kring Klammersbäck! english: Vitemölla strandbackar stretches along Hanöbukten bay, from Vitemölla to the mouth of the Verkeån river. Skåne is the only place in Sweden to find these unusual sandy steppes and you will find yourself surrounded by scampering rabbits. Explore the ravine by Klammersbäck! Naturreservatet Sträntemölla är en del av det sagoaktiga landskapet vid Rörum. Rörums södra å slingrar sig mellan kullarna och här finns flera olika möllor. Tar du en promenad här har du aldrig en tråkig stund. Håll utkik efter strömstare och forsärla! english: The Sträntemölla nature reserve is part of the fairy-tale landscape at Rörum. Rörum s southern stream meanders between the hills and there are several mills to be seen. A walk here is never dull. Look out for white-throated dippers and grey wagtails! Sträntemölla

34 62 63 Vinden susar i öronen på väg ner The wind whispers in the ears on the way down att sitta i en båt mitt i sjön är fantastiskt Special guests in the nature Sitting in a boat in the middle of the lake is just fantastic Sjöbo ora SöVDeSjön Sjöbo busstation Strax utanför Sjöbo ligger Sjöbo Ora ett backigt område med branta skogsbevuxna sluttningar som gränsar till Fyledalen. Här finns både vandringsleder och joggingslingor, när det är kalla vintrar kan du åka skidor nerför backarna i uppkörda skidspår. english: Just outside Sjöbo is Sjöbo Ora a hilly area with steep wooded slopes bordering on the Fyledalen valley. There are hiking and jogging trails, and during the depths of winter you can ski down the slopes along the prepared ski tracks. Långgrunda och fiskrika Sövdesjön vid lilla Sövde by sätter sin prägel på trakten. Mäktiga ekar växer nära vattnet och du kan både fiska och bada. Ge dig också ut i strövområdet som breder ut sig mellan Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön. english: The shallow and fish-rich Lake Sövdesjön by the small village of Sövde makes an impression in the surrounding countryside. Mighty oaks grow near the water and you can fish and swim. Head off into the hiking area that extends over the lakes Sövdesjön, Snogeholmssjön and Ellestadssjön. Sövde, Sövdebadet, Karups Nygård, Sövde sommarby, Kristinelund

35 64 65 Stubbskottsängen sköts på gammaldags vis Stubbskott meadows are tended the old-fashioned way HörjelgårDen Special guests in the nature Fyledalen s expanses should be the location for a fantasy movie fyledalen fyledalens vidder skulle platsa i en fantasyfilm Hörjelgården upplev/horjelgarden Hörjelgården är Naturskyddsföreningen i Skånes gård och drivs som natur- och kulturskola. Här kan du se hur Skåne såg ut på 1700-talet med slåtterängar, små tegar, betade utmarker, djur och växter. Ladda ner appen Every Trail och följ naturstigen. english: Hörjelgården is the SSNC in Skåne s farm and is run as a school of nature and culture. Visitors can see what Skåne looked like in the 18th century, with hay meadows, small allotments, grazed pastures, animals and plants. Download the Every Trail app and follow the nature trail. Vill du se glada och havsörn sväva på luftströmmar åk till Fyledalen. Ge dig ut på vandring i denna smått surrealistiska dal med sina bokskogsklädda sluttningar, högra branter och rika djurliv! I östra delen hittar du naturreservatet Benestads backar. english: If you want to see kites and sea eagles circling on the air currents visit Fyledalen. Wander through in this somewhat surreal valley with its beech-clad slopes, high cliffs and abundant wildlife! At the eastern end is the Benestad hill nature reserve. Röddinge landsvägen, Benestad kyrkan

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Dagsutflykter i Stockholms natur Day trips to Stockholm nature

Dagsutflykter i Stockholms natur Day trips to Stockholm nature Dagsutflykter i Stockholms natur Day trips to Stockholm nature Bullerö Tyresta Ängsö Ängsö nationalpark blomsterprakt i landets första nationalpark Ängsö blev nationalpark 1909 och är en av Europas äldsta.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Upplevelser och utflykter på Ljusterö

Upplevelser och utflykter på Ljusterö Kommunikationer Du kommer till oss med båt, buss, cykel eller bil. Upplevelser och utflykter på Ljusterö Bada Bada kan du göra på lilla badberget eller klippbadet i Linanäs, i Kårnäs och på naturreservatet

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska.

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska. Name: Homework week 11 Thursday O (5R 8 Welcome to New Zealand, Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och forstå texten F Kunna fuäga och svara med hjälp av väderstreck på F Kunna skriva de understrukna

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Fniclag. ?St rlv meningarna så många gånger att du kan dem utantill. Name: Homeworkweek 11 @, @ (58)

Fniclag. ?St rlv meningarna så många gånger att du kan dem utantill. Name: Homeworkweek 11 @, @ (58) Name: Homeworkweek 11 @, @ (58) Fniclag 8 Welcome to New Zealand Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och florstå texten F Kunna fräga och svara med frjälp av väderstreck på F Kunna skriva de un,cerstrukna

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Vandra i Sverige. Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar Hallandsleden, Hallandsåsen Simlångsdalen, 5 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar Vandringen från Hallandsåsen till Simlångsdalen längs

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Hotel Center, Rom, 18-20/5 2014 (text i rött innebär tilläggskostnad)

Hotel Center, Rom, 18-20/5 2014 (text i rött innebär tilläggskostnad) Hotel Center, Rom, 18-20/5 2014 (text i rött innebär tilläggskostnad) Dag 1 söndag 18/5 2014 07.00 Samling på Köpenhamns flygplats Kastrup Incheckning, security & boarding 08.20-10.50 Flygresa med SAS

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

The new regional hub

The new regional hub The new regional hub An expanding region Stockholm is growing. Stockholm is one of Europe s fastest growing cities with a population that is expected to grow by 30 per cent until 2030. At the moment, Stockholm

Läs mer

VILDA NYHETER FREDAG 8 AUGUSTI VILDA PÅ VATTNET

VILDA NYHETER FREDAG 8 AUGUSTI VILDA PÅ VATTNET VILDA NYHETER VILDA PÅ VATTNET Vi har sett flera Vildaläger paddla kanot och bygga flottar, men bland Vildas alla läger finns också några lägerplatser vid havet där det sker en hel del seglingsaktiviteter.

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

new media integrated digital campaigns solal Awards

new media integrated digital campaigns solal Awards new media integrated digital campaigns solal Awards Summary: Landing page Facebook Digital banners Web page Inspirational blogs Mobile app Digital info & signage On site/facebook photo contest KAMPANJINLEDNING

Läs mer

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter,

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Esbo, 25.8.2010 Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Vårt NSK möte närmar sig. Bifogad en uppdaterat föredragningslista/dagordning (uppdateringarna är märkta med röd färg), lista över deltagare och

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 Syfte: Genom att arbeta med detta arbetsområde på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa- och förstå en längre text av skönlitterär karaktär,

Läs mer

Region Halland värd för stor internationell konferens

Region Halland värd för stor internationell konferens PRESSINFORMATION 10 juni 2013 Region Halland värd för stor internationell konferens I dagarna är Region Halland värd för den internationella Nordsjökonferensen. Konferensen arrangeras varje år av EU:s

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

Att anpassa undervisningen efter elevernas behov

Att anpassa undervisningen efter elevernas behov Att anpassa undervisningen efter elevernas behov Britta Larsson Lindberg Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog på Ängkärrskolan Resursskola för elever med dyslexi Britta Larsson Lindberg

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Teambuilding. Exklusiv. i absolut toppklass. LEVENTA AB +46 70 453 09 10 kinga.lundblad@leventa.se www.leventa.se

Teambuilding. Exklusiv. i absolut toppklass. LEVENTA AB +46 70 453 09 10 kinga.lundblad@leventa.se www.leventa.se Teambuilding All Inclusive i Cascais Lissabon Ett av många konferensställen i Portugal Leventa AB erbjuder dig och ditt företag en unik konferensresa & Upplevelse till vackra Cascais i Lissabontrakten.

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas.

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas. Introduktion Flamestorm är Legends egna turnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas antingen i lag med två spelare i varje lag eller självständigt (en spelare per lag). Syftet med denna typ av arrangemang

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013

naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013 naturkrafternas & sagornas land ISLAND Juli - aug 2013 R följ med på ditt livs äventyr till Island Under den tre dagar långa vandringen får vi uppleva ett av Islands mest storslagna områden, Hornstrandir.

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales

Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, St David s St Dogmaels, 6 nätter 1(5) Vandra i Wales Pembrokeshire Coast Path, norra delen St David s St Dogmaels, 6 nätter Pembrokeshire Coast Path är en 298 km lång led som

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Traffic information, October 2014 a presentation by Fredrik Jenslin and Carina Holm

Traffic information, October 2014 a presentation by Fredrik Jenslin and Carina Holm 1 Traffic information, October 2014 a presentation by Fredrik Jenslin and Carina Holm 2 Trafikförvaltningen?! 3 Transport Administration Stockholm County Council (SLL) Transport Administration (Public

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter Guida dig själv! Kopparhatten 30 minuter Kontakta oss LADDA NED VÅR APP! Välkommen ut! Söderåsens app är en förlängning av utställningen Titta in Hitta ut, den vägleder dig ut i parken precis som guidehäftet.

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Comfort Hotel Malmö. Boende i Malmö

Comfort Hotel Malmö. Boende i Malmö Boende i Malmö Comfort Hotel Malmö CENTRAL STATION / Malmo Carlsgatan 10 - Malmo 211 20 Telefon: +46 (0) 40 33 04 40 The Comfort Hotel Malmo is a modern and functional hotel set in the city centre of Malmo,

Läs mer