Star s Edge International. Valet att Förlåta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Star s Edge International. Valet att Förlåta"

Transkript

1 Star s Edge International Valet att Förlåta Instinkter kräver inte att du fattar beslut. Där finns inget övervägande av konsekvenser, inga intressen att ta hänsyn till, inget att ångra, och inga misstag. Du behöver inte stanna och klia dig, eller räkna ut något. Där finns inga karmiska konsekvenser. Du bara reagerar: stimulus och gensvar, kämpa eller fly, äta eller ätas, överleva eller dö. Du kan lockas av att existera i den här typen av instinktivt varande åtminstone tills det blir din tur att bli uppäten. Som kontrast måste intelligenta varelser fatta beslut och leva med konsekvenserna av dessa beslut. Intelligens innebär att kontrollera känslor, att upptäcka den bästa möjligheten, eller att göra val - grundade på eventuella konsekvenser. Att göra val är innebörden av personligt ansvar; det kan kännas som frihet eller tynga ner dig med skuld, sorg, eller ilska. Beslutet att förlåta är ett av de svåraste beslut som en intelligent varelse någonsin måste ta. Den här femte i en serie av Avatar minikurser utforskar konsekvenserna av förlåtelseprocessen. Minikurserna är tillgängliga att kostnadsfritt laddas ner från AvatarEPC.com eller från en Avatar Master nära dig. Copyright 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade. Kursledare och lärare uppmärksamma detta: Kontakta Star s Edge, Inc, 237 N. Westmonte Drive, Altamonte Springs, Florida, 32714, ( ) för tillåtelse och förutsättningar kring kopiering av dessa material. Avatar, ReSurfacing, Thoughtstorm, Love Precious Humanity, och Star's Edge International är Star's Edge Inc. är registeredade varumärken. EPC SM, EJP SM, CHP SM och Enlightened Planetary Civilization SM är service marks licensierade till Star's Edge Inc.

2 Avatar s Valet att Fo rla ta SYFTE: Att utforska och förstå konsekvenserna och processen om förlåtelse. FÖRVÄNTAT RESULTAT: Frihet från skuld, sorg eller ilska. Att må bättre, ett frigörande av kreativ energi. INSTRUKTIONER: Fyll i checklistan nedan. 1 Läs: Förlåtelse s. 1 2 Läs: Tabell för Livets Vedermödor s. 2 3 Gör Övning 1: Arbetsblad för Livets Vedermödor s. 3 4 Läs: Anledningen Till Varför Vi Inte Stannade s Läs: Kort Lista Över Fördelarna med att Vara ett Offer s. 5 6 Läs: Valet att Förlåta s. 5 7 Läs: Sättet att Förlåta s. 6 8 Läs: Några Fördelar med Förlåtelse s. 6 9 Läs: Förlåtelse-Processens Fyra Steg s Läs: Steg 1: Avsluta Händelsen och Försätt Dig i Trygghet s Gör Övning 2: Arbetsblad för Livets Vedermödor s Läs: Steg 2: Att Läka Lidandet Förbundet med Såret s Läs: Ett Tal från en Masterkurs s Gör Övning 3: Frigörelse av Fastlåst Uppmärksamhet s Läs: Steg 3: Att Hantera Dina Känslor Angående Förövaren s Gör Övning 4: Övning för Medkänsla s Läs: Steg 4: Återskapa Ditt Eget Liv s Gör Övning 5: Att Sätta upp Mål s Utvärdering 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade UTVÄRDERING Vad skulle du göra? Vad gjorde du egentligen? Vad hände egentligen? Uppgiften är slutförd Uppgiften är ofullständigt utförd Olämpliga handlingar

3 avatar mini-kurs 5 Förlåtelse av Harry Palmer Världen startade inte i går, och kommer inte avslutas i morgon. Den rör sig obevekligt framåt; inte en enda dag kan återlevas. För det mesta flyter vi i flödet av dåligt utformade öden - en blandning av krav från det förflutna, förväntningar från andra, och den modlösa trögheten av vår egen utmattning. Många av de händelser vi stöter på kan varken förändras eller undvikas; de har flerfaldiga orsaker som förgrenas bakåt i tiden. Vad som verkar vara val gjorda av fri vilja, kanske bara är höjdpunkten av vår indoktrinering och tidigare händelser. Vid sällsynta tillfällen erbjuder livet oss möjlighet att höja oss över kedjan av orsak-och-verkan, och för en stund, som en Avatar-upphovsvarelse, att bestämma riktningen för framtida händelser. Förlåtelse är en sådan möjlighet. Vid sällsynta tillfällen erbjuder livet oss möjlighet att höja oss över kedjan av orsak-och-verkan, och för en stund, som en Avatar-upphovs-varelse, att bestämma riktningen för framtida händelser. Förlåtelse är en sådan möjlighet. Det går inte att ifrågasätta att det finns lidande i världen. Ju osäkrare våra levnadsvillkor blir, desto större blir vår sårbarhet för lidande. Vi är alltid utsatta för Harry Palmer, upphovsman till Avatar-materialen, talar till en grupp elever på en Professional-kurs. möjligheten av sjukdom, skada, eller för tidig död. Dessa är livets naturliga lidanden som vi måste uthärda, återhämta oss från, och komma över. Det är priset för att spela spelet av att vara förkroppsligad. Ytterligare ett pris vi ibland måste betala, är risken att våra medspelare gör oss till offer. Förr eller senare vet de flesta av oss hur det är att vara offer för orättvisa handlingar, misstag, eller onda intentioner. Frågan är hur vi hanterar dessa händelser. Uthärdar, återhämtar eller kommer vi över dem, precis som vi måste göra med naturliga lidanden, eller förnekar vi, gör motstånd emot, förgiftar resten av vårt liv, där vi beskyller någon för att ha förstört vad som skulle kunna ha blivt? 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 1

4 Tabell för Livets Vedermödor BESKRIVNING Ola genheter Fo rola mpningar Skador Fo rluster Olyckliga Omsta ndigheter Mindre förtret eller svårigheter, förseningar, onödigt extra arbete, brist på lätt tillgång till någonting, förvirring Ohyfs, okänsliga, eller kränkande anmärkningar, verbala attacker på ens identitet, att bli förbisedd eller missaktad Fysiska, känslomässiga, och/ eller psykologiska sår, inbegripet svek, avvisande, och offentliga förödmjukelser En älskades död, förlust av förmåga eller funktion, förlust av egendom, rykte, eller förhållande Naturkatastrof, olyckor, svält, krig, sjukdom VÄSENTLIGA ANSTRÄNG- NINGAR BAKOM BESKYLL- NINGAR De är dumma. De har fel, är inbilska fanatiker och svartsjuka. De är förövare mobbare, falskspelare, och bedragare. De är mördare, brottslingar, och lögnare. Gud har övergett mig. FÖRVÄNT- NING SOM BLEV TILL BESVIKELSE Jag förtjänar inte att bli försenad. Jag förtjänar att respekteras. Jag förtjänar att inte bli sårad. Jag förtjänar att ha. Jag förtjänar att inte lida. TRADITIO- NELLT TRYGGHETS- SKAPANDE TALESÄTT Ta ett djupt andetag och räkna till tio. Käppar och stenar kommer att bryta dina ben, men ord kommer aldrig skada dig. Något gott kommer att komma ut av det. Det skulle kunna vara värre. Allt händer av en orsak av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 2

5 ÖVNING 1: Arbetsblad för Livets Vedermödor Syfte: Att identifiera de händelser och människor som har haft en skadlig effekt på ditt liv. Förväntat resultat: Insikter om orsak och verkan. Instruktioner: Du söker efter de händelser, och de människor som orsakat dem, som fortfarande orsakar en obehaglig, känslomässig reaktion, eller som låser fast din uppmärksamhet. Fyll i följande formulär med en kort beskrivning av vad som hände, vad som orsakade det, och din reaktion Exempel Vad hände? / När? Vem orsakade det? / Vem vill du skylla på? / Varför? Vad var din reaktion? / Vad blev resultatet? (Anm: Du kommer att bli instruerad hur du skall fylla i kolumn 4 i övning 2.) 1. Jag blev slagen i huvudet med ett brännbollsträ / När jag var barn Min bror / Min mamma och pappa / för att de tillät honom skada mig närhelst han ville Jag blev medvetslös och vaknade gråt - ande. / Jag har fortfarande en bula i skallen och huvudvärk ibland Anledningen till Varför Vi Inte Stannade... Starta det slutliga överförandet... LCARS Tillstånd Välj Förlåtelse är ett känsligt ämne för er Jord-varelser. Det är som om en tjuv hotar att råna er på era livs besparingar av orättvisor, förluster, oläkta sår, missnöjen, gamla förolämpningar och svek. Varför vill ni spara dessa saker? Varför sparar någon på någonting? Det är för att ni tror att de är användbara, eller hur? Detta sparkonto av alla dåliga saker som har hänt eller gjorts mot er, används för att rättfärdiga ert skuldbeläggande och er vrede. Det rättfärdigar även er arts favorit-motton: "Det var inte mitt fel, " "Jag blev kränkt," och "Du är skyldig mig." Era konton för offer/olycka finansierar alla typer av hämndbegär och betalar ränta i en släng av självömkan. Varje gång någon av er förvandlas till en kriminell eller en terrorist, eller till en sorgsen, psykiatrisk kandidat, är det ganska säkert att ert konto för offer/olycka svämmar över. fortsätter 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 3

6 Anledningen Till Varför Vi Inte Stannade... fortsättning Automatisk ordning Välj MB Alpha 7 När en av er blir klok nog att föreslå förlåtelse, kommer resten av er att gadda ihop er mot honom eller henne. Ni vet, de är ute för att ruinera er. De hotar alla era hurjag-har-drabbats -historier. Så grymma de är, tycker ni. Kommer dessa självutnämnda ansvars-aktivister att låta alla, som missbrukat och skadat er, komma undan utan straff? Ska de släppa brottslingar fria, medan de beskyller er, stackars offer, för att inte kunna förlåta? Er ekonomi överlever inte ett utbrett förlåtande. Missnöjda brottsoffer innebär stora pengar. Det finns enorma vinster att tillgå på försäkringar, advokatarvoden, avgifter för medicin, psykoterapi, och alternativmedicin, knarkvinster, säkerhets-tjänster, religiöst givande av tionde, skatter, beskyddarverksamhet och så vidare. Så vem som helst som rekommenderar ett accepterande, förlåtande och att gå vidare med livet, hotar inte bara era omhuldade, emotionella dramer, utan stöter också på kapitalintressen som skapar miljarder och miljarder dollar för skydda er rätt att vara offer. Er kulturella bakgrund har huvudsakligen förkärlek till vedergällning och hämnd. Titta på de första 20 minuterna av era action-äventyrsfilmer, och ni ser hjälten som drabbats av någon hemskt form av offerskap i händerna på en mutant människo-förövare -- ju hemskare, desto bättre bli hans motivering för att spendera resten av filmen där åldersgränsen är 13 år (gjord för dina tonåringar med vuxet språket och grafiskt våld) att genomföra svidande vedergällning? Detta är den modell ni erbjuder era barn. Om någon skadar dig, ger du igen. För de vuxna som har ansvar finns det en föregripande version: ibland måste du ge igen först. Det är sant att era domstolar och lagar, liksom era fysiska resurser, hindrar de flesta av er från de våldsamma handlingarna som filmens hjältar genomför. Men fortfarande låter ni de första 20 minuterna av filmen med överdrivna olyckor, stå modell för era liv, och därefter försöker ni tillfredsställa er önskan om vedergällning i dagdrömmar om förödelse och hämnd. Dagdrömmande fungerar endast delvis. Dessutom har de flesta av er i perioder haft ett mindre utbrott av ilska - slagit igen en dörr, tutat era signalhorn, eller givit någon fingret. Inte ens detta är tillräckligt för några av er som flyger passagerarplan in i byggnader, spränger oskyldiga människor, eller åker ut på brotts-turnéer. Det verkar som om de flesta av er ras anser att förlåtelse är ett svaghetstecken -- något att trösta era mentalt, otillräckliga religiösa utövare. Om någon på allvar rekommenderar er att förlåta, blir de medbrottslingar i din handling eller så försöker att vältra över något på er. Ni vaktar er offer-roll med beslutsamhet. Om ni tappar den, vad har ni då kvar? Plågoanden? Hur skulle ni motivera er rättfärdiga ilska? Det är uppenbart att rättfärdig ilska (finns det någon annan sort?) gör att ni känner er starka. Om ni förlorar er styrka, kommer någon att försöka få er att känna er skyldiga. Era fiender är självpåtagna ansvars-aktivister, de skyller på offret! För dig är deras förslag att förlåta, en kraft-försvagande attack. Så länge de känner sig hotade av din överlägsna förmåga till motståndet att känna,......överförandet avbryts av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 4

7 Kort Lista Över Fördelarna med att Vara ett Offer Ingen förväntan om ansvar Rätten till sympati och att bli ömkad Inget personligt ansvar Förtjänar att få stöd Man behöver inte klä upp sig Rätten att lägga ut skuld Att inte ha gjort något fel Att någon är en skyldig något Valet att Förlåta Vi menar inte att det inte finns verkliga offer i världen, det finns det. Träd ramlar på människor, bästa vänner dödas av berusade förare, mobbare och psykopater stjäl och lemlästar, nationer startar krig, utmattning av resurser och föroreningar skapar lidande för alla. Du bör göra vad du kan för att förhindra dessa saker, men när du inte kan förhindra dem, lindra åtminstone offrens lidande och arbeta för att återskapa en trygg miljö. Vår vägran att förlåta skadar oss själva, inte dem. Vår vägran att förlåta är en andra skada, som vi åsamkar oss själva efter det första såret. Spotta genast i nävarna och ge stöd. Gör vad som krävs för att återställa ordningen. Det är det första du gör. Sedan, när du fått människor genom krisen hjälper du dem att komma över den. Detta kan vara den svåraste biten. Ett psykologiskt avslut på händelsen kräver acceptans, förlåtelse, och rekonstruktion; det kräver inga hämnd - aktioner. Liksom med vilken behandling som helst; så är de första frågorna du måste ställa i en förlåtelse-process; "Vill du må bättre? "och, "Är du villig att uthärda det obehag förknippat med att må bättre? " Att välja är Guds gåva till människorna. Acceptans, förlåtelse, och att gå vidare är de gåvor som människorna ger sig själva. Den verkliga situationen är att vi talar om förlåtelse, men det omsätts för lite i praktiken. Förlåtelse har blivit en bortglömd konst, en filosofisk abstraktion. Det har urartat till något som den andra personen ska be om. Och om han inte betalar, allmänt ber om ursäkt, och lider tillräckligt, kommer vi inte att ge honom eller henne tillfredsställelsen. Vi har vänt vår förlåtelse till att fantisera om hämnd. Vi fantiserar om att det är den andra personen som behöver det, och att vi inte kommer att ge det, förrän vi har förödmjukat och vanärat honom eller henne. Det är självbedrägeri att tro att genom att hålla inne vår förlåtelse så ger det oss någon form av inflytande över en förövare. Vår vägran att förlåta skadar oss själva, inte dem. Vår vägran att förlåta är en andra skada, som vi åsamkar oss själva efter det första såret. Vissa österländska religioner tror att om vi inte förlåter, så ristar vi agget så djupt i våra sinnen, att det följer med till vårt nästa liv. Mot denna bakgrund är det ganska knasigt att inte förlåta. nej Fortsatt Lidande Händelse Valet att Förlåta ja Sinnesfrid 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 5

8 Tekniken att Förlåta Förutom att berätta för dig att du bör förlåta, har någon någonsin lärt dig hur du skall förlåta? Att återupptäcka tekniken för förlåtelse börjar med insikten, att förlåtelse är en serie steg som du för tar att återställa din egen sinnesfrid. Den är själv-läkande. Huruvida det påverkar den andra personen är upp till honom/henne. Att avslöja för någon att du förlåter honom eller henne är en sammanställd uppvisning av rättfärdigande, och är inte vad förlåtelsetekniken handlar om. Att inte förlåta får konsekvenser; det leder till offer-medvetande och långvarigt lidande, det är upphovet till framtida missgärningar. Om du skulle sitta ner med förövare och utforska vad som skapar deras motivation till att skada andra, skulle du hitta mycket missnöje, gamla förolämpningar, svek, och orättvisor - alla oförlåtna - så att de känner att dessa har gett dem rätt att skada vem de än väljer. Förlåtelse bryter förövarens rätt-attföröva kedja. Att bryta denna kedja är inte bara en god gärning du gör gentemot dig själv, det är en välgärning du gör för kommande generationer. Några Fördelar med att Förlåta Påskyndat läkande, både känslomässigt och fysiskt Befrielse från stelhet och kroniska smärtor Ökning av fysisk styrka Stress-minskning Förhöjt immunförsvar Bättre matsmältning och tarm-funktion Mer vilsam sömn Befrielse från depression och förbittring Befrielse från själv-sabotage Mer energi, mer kontroll (både fysiskt och psykiskt) Längre liv Positivare livssyn Ökad lycka Snabbare reaktion Vänligare, mer tolerant Mer framgångsrik Ökad medvetenhet och intelligens Förmåga att skapa nya relationer Sinnesfrid ETT NYTT LIV! Om ditt utövande av förlåtelse (eller försök till förlåtelse) inte har skapat ovanstående resultat, då det är dags att du lär dig att göra det ordentligt. Förlåtelse-Processens Fyra Steg Förlåtelse är en process, vilket betyder att den kan delas upp i en rad valmöjligheter, upplevelser och insikter. Självklart fungerar den, eftersom människor har rekommenderat den under flera tusen år - även byggt hela religioner runt det. Om det inte fungerar för dig, eller om du har problem med det, är det möjligt att du gör något fel. Många människor är känslomässigt fångade, förlorande sina liv i en kamp, mitt i ett vinna-förlora rätt kontra fel offer gentemot förövare-spel. Hur kan de höja sig ovanför detta spel? Med undantag av triviala saker som förolämpningar och obehag, krävs det mer än en ett beslut att förlåta, för att frigöra sig från lidandet av att blivit gjord till offer. Du behöver ta fyra steg: 1) avsluta händelsen och flytta till säkerhet, 2) läka lidandet förbundet med såret, 3) bemästra dina känslor om din förövare, och 4) återskapa ditt eget liv av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 6

9 Förlåtelse- Processens Fyra Steg avsluta händelsen och flytta till säkerhet, läka lidandet förbundet med såret, bemästra dina känslor om din förövare, och återskapa ditt eget liv. 1. Avsluta Händelsen och Flytta till Säkerhet Om du ska överleva i dagens samhället, är det klokt att skaffa utbildning, eller träna dig själv i en effektiv försvars-taktik. Den primära syftet med en försvars-taktik är att undvika, eller minska exponeringen. Det är vad det handlar om! Håll ner huvudet. Ta skydd. Minska de möjligheter som en reell eller potentiell förövare har att skada dig. Ta av telefonluren. Lås dörren. Lämna området. Gör inte dig själv sårbar för människor du inte litar på. Lämna inte dina ägodelar där de kan antas bli stulna. Försök inte ta genvägar genom obekant terräng. Ta ansvar för din säkerhet och säkerheten för dem du har hand om. Om du har en möjlighet att effektivt fly och du inte tar den, är du åtminstone delvis ansvarig för påföljande konsekvenser. Minska dina risker. Gör dig själv otillgänglig för kända hot. Detta är inte paranoia, det är rationell riskhantering. Även om du vidtar försiktighetsåtgärder, kommer du ibland att befinna dig under den ofrivilliga påverkan av någon annans ovarsamhet eller onda avsikter; du är utsatt för en händelse som lämnar dig känslomässigt och/eller fysiskt skadad. Det händer. Att bli sårad frigör adrenalin och andra reglerande kemikalier i blodomloppet, som utlöser överlevnads-reaktioner. Hjärtat går snabbare, de yttre kapillärerna i huden sväller, och andningen ökar. Mage-och-tarm-funktioner avstannar. Uppfattningar och mentala intryck förstärks. För några kan erfarenheten bli ett beroende. De minnen som du lagrar in under dessa kris-tillfällen är känslomässigt laddade med rädsla och smärta. Ditt första rationella överväganden (och detta är kanske eller kanske inte din instinktiva respons) är hur du skall undgå fara och komma i säkerhet. Stanna inte kvar utan gå därifrån om du är lagligt berättigad till att göra det. Fly och undgå situationen. Placera så mycket distans och så många hinder som möjligt mellan dig och faran. Detta gäller för misshandlade makar och vänner som sviker, till beväpnade attentats män försvinn därifrån. Utrym krisområdet. fortsätter 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 7

10 Valet Basic att Attention förlåta Management 1. Avsluta Händelse och Flytta till Säkerhet fortsättning Jag gör det jag gör, och du gör det du gör. Jag är inte här i världen för att leva upp till dina förväntningar, och du är inte i denna värld för att leva upp till mina. Du är du och jag är jag, och om vi av en händelse hittar varandra, underbart. Om inte, kan det inte hjälpas. Om någon uppsåtligen eller vårdslöst vållat dig känslomässig eller fysiskt skada, avlägsna dig bort från honom eller henne, som en första åtgärd. Anledningen till att du bryter kontakten som ett första steg, är att det ger dig själv tid att lugna ner dig och återhämta dig från chocken. Du hämtar andan, stoppar eventuell blödning, och sänker din känslomässiga anspänning för att kunna tänka och agera medvetet. Detta steg kräver självdisciplin och bör inte förväxlas med brist på mod. (Om situationen kräver det, är det här tillfället då du underrättar myndigheterna.) Om du har en möjlighet att effektivt fly och du inte tar den, är du åtminstone delvis ansvarig för påföljande konsekvenser. I all framtida hantering av förlåtelse behöver du även förlåta dig själv för dåligt omdöme. Skulle du bortse ifrån detta steg och väljer att stå kvar och gå på tå i någons rättfärdiga drama, är idéen offer och förövare inte längre tillämpligt. Vinnaren kommer att fastställas av de regler som styr konkurrenskraftiga strävanden, eller i en domstol, eller genom effektiv vapenmakt. Om du frivilligt engagerar en förövare, ansvarar du själv för konsekvenserna. Fritz Perls, grundare av Gestaltterapi ÖVNING 2: Arbetsblad för Livets Vedermödor (kolumn 4) Syfte: Att identifiera de händelser och människor som har haft en skadlig effekt på ditt liv, och vad du skulle kunna ha gjort för att förhindra situationen. Instruktioner: Fyll i kolumn 4, med vad du skulle kunna ha gjort för att förhindra situationen, som beskrevs i kolumn 1. Förväntat resultat: Insikter om rationell riskbedömning. Exempel Vad hände? / När? Vem orsakade det? / Vem vill du skylla på? / Varför? 1. Jag blev slagen i huvudet med ett brännbollsträ / När jag var barn Min bror / Min mamma och pappa / för att de tillät honom skada mig närhelst han ville Vad var din reaktion? / Vad blev resultatet? Jag blev medvetslös och vaknade gråt - ande. / Jag har fortfarande en bula i skallen och huvudvärk ibland Vad jag skulle kunna ha gjort för att förhindra situationen Jag skulle kunna ha varit mer alert för för faran att göra min bror upprörd av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 8

11 2. Att Läka Lidandet Förbundet med Såret Om ett sår inte har påverkat dig djupt, kommer tiden snabbt och skonsamt att läka det. Men om du har skadats traumatiskt, kan den känslomässiga smärtan finnas kvar hos dig, även efter att det fysiska såret har läkt. Livet fortsätter runt omkring dig, men en del av din uppmärksamhet har fastnat via dessa starkt laddade känslomässiga minnen, till en tidigare händelse och förövare som du anser ha orsakat dig lidande. Det enda du kan ändra angående det förflutna, är hur mycket du låter det påverka dig. Jag kan tänka mig att en av orsakerna till varför människor så envist klamrar sig fast vid deras hat, är för att de känner på sig att när väl deras hat är borta, kommer de att tvingas att handskas med smärtan. James Baldwin Du antar identiteten att vara offer. Det hat och den bitterhet du känner skapar fantasier om hämnd, som stjäl din sinnesfrid och självrespekt. Dessa fantasier skapa tvångsmässiga (och energi-dränerande) övertygelser som leder till själv-sabotage. Du kan till och med, som vissa har gjort, förstöra resten av ditt liv i ett vilseledande försök att straffa din förövare. Tron att den känslomässiga smärta är oförtjänt eller orättvis får dig att göra motstånd mot att uppleva det. Kontentan av det hela är, att jag borde inte behöva uppleva det där. Så istället för att acceptera (dvs. vända "det där" till "det här") och läka, projiceras den känslomässiga smärtan ut i förbittring, skuld och vrede. Detta skuldbeläggande och undvikande försenar bara förlåtelse-processen och producerar ytterligare lidande. Du kan även generalisera och hänföra gärningsmannen, som orsakat skadan till en klass, t.ex. män, kvinnor, soldater, myndighetspersoner, kult-medlemmar etc. Detta generaliserande, som orsakas av en olöst, känslomässiga skada, är roten till trångsynthet och i extrema fall, mental sjukdom. Lita på det kloka som samlats genom tiderna - det är bättre att acceptera och förlåta. Upplev frivilligt ditt lidande tills du flyttar dig bortom det. Det du kan upptäcka, är, att lärdomar du får av ditt lidande blir till en berikande livserfarenhet. Stadierna av läkning är: a) acceptera och äg lidandet, b) upplev det frivilligt, och c) lägg det bakom dig. Paradoxalt nog är, att lida (verb), botemedlet mot lidande (substantiv). Att lida innebär att frivilligt känna obehaget av en skada, en förlust, eller känslor av ett svek. Det innebär att acceptera, att äga och att uthärda alla fasetter av upplevelsen, inklusive motstånd, känslor, och smärtor. När det gäller kränkning, avvisande och angrepp på ditt rykte, upplever du resultatet av vad din förtryckare hade för avsikt att producera. Attityden är ett modigt, "Jag accepterar! " Lidande innebär inte att du kommer att glömma en händelse, det betyder bara att du kommer att minska den känslomässiga spänning genom att massera minnet av händelsen, tills det är likställt med vilket annat minne som helst. Så länge du gör motstånd mot att genomlida en händelse, kommer minnet av den jaga dig runt i livet. När du accepterar och återbesöker händelsen och äger lidandet i alla dess detaljer, återfår du upphov. Återupplevelsen kan vara skrämmande, smärtsam och överväldigande sorg. Detta är OK. Darra i rädsla, släpp ut ett jämrande, eller gråt ögonen ur skallen. Rulla på golvet, kryp ihop under en filt, det går över. Du blir verklig med dina känslor av skam och hjälplöshet. Detta är hjältemodiga saker. Ja, det gör ont, men var modig. Hur länge och hur intensivt du vill lida, är till stor del upp till dig. Du kan göra det i en maraton-session eller kortare sessioner som spänner över flera veckor. Någonstans i djupet av ditt elände, kommer de mörka molnen plötsligt att klarna, och du kommer att återhämta upphovet till ditt liv. Det enda du kan ändra angående det förflutna är, hur mycket du låter det påverka dig. (Om du göra detta på Åter till ytan (ReSurfacing)- eller ett Avatarkurs-sammanhang som en förebyggande åtgärd för framtiden, fokusera på någon genomskinlig föreställning som skulle kunna orsaka att krisen eller skadan skulle upprepa sig, t.ex. "Jag förtjänar att lida.") I det här steget av förlåtelse-processen, ignorerar du skadan och koncentrera dig på minnet av skada. Du accepterar och återupplever fullt ut de känslor du gjort motstånd emot, som har samband med skadan. Du kommer till rätta med hur det var, snarare än att fokusera på vem som gjorde det eller hur det borde ha varit. (Den här och Den där-övningen från Åter till ytan rekommenderas, s. 71) 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 9

12 Ett Tal från en Masterkurs av Harry Palmer Denna artikel är utdragen ur boken Inside Avatar (se s. 18). Jag vill välkomna alla de nya Masters till Avatars nätverk. Jag förstår att det är Masters från 25 länder här. Avatars nätverk är en allians av individer som bidrar till skapandet av en upplyst civilisation på jorden. Vi är i förbindelse i ett av de mest ambitiösa projekt som någon någonsin försökt genomföra. På ett fredligt sätt omvandlar vi konkurrerande, nationella samhällen till en upplyst civilisation på jorden. Det är en utmanande uppgift. Hur hanterar man livets förluster och sorger? När du rensar bort de mentala skärvorna från all verksamhet som motiveras av personlig fördel eller konkurrerande kamper, hittar du detta och skapandet av en upplyst civilisation på jorden, som den mänskliga artens kollektiva målsättning. Det framkallar den bästa motivationen i oss alla. När ni avslutar er kurs i morgon, så var medvetna om att ni tar med er stödet och kärleken från alla på Star's Edge. Vi står i förbindelse med varandra i en kraftfull, moralisk allians. Jag säger att jag inte brukar prata på Masterkurserna - vad jag egentligen vill säga är att jag inte planerar att prata på Masterkurser. Så om det är OK med er, kommer jag ta upp en fråga som har ställts på Wizards. Hur hanterar man livets förluster och sorger? Det finns ett gammalt talesätt, "Gör det bästa av allt som kommer till dig och det minsta av allt som lämnar. "Har ni hört det? Om ni omfamnar just denna idé, utan att förstå att leva medvetet, då är ni endast sysselsatta med att släppa taget. Att släppa taget är inte en dålig sak när det utövas vid rätt tidpunkt, men att hela tiden avstå är inte en Avatars väg, som också behärskar konsten att styra sitt eget liv. Att lära sig när man skall styra och när det gäller att överlämna sig är livets konst. Så vi reserverar oss för detta råd, "Gör det mesta av allt som kommer till dig och det minsta av allt som lämnar dig "för de händelser som du inte kan förutsäga eller förändra och i viss mån måste överlämna ditt liv till, till exempel fysiska katastrofer, hot om våld, olyckor. Du kan fortsätta att leva medvetet genom att avsiktligt avstå sådana händelser. Att släppa taget är att medvetet välja att inte göra motstånd. Händelser knuffar runt dig och uttömmer din energi, när du gör motstånd. Du upplever känslor av överväldigande och missmod. När du släpper taget, sköljer händelserna genom dig utan att slå ut dig. Livet handlar om att komma och att gå. Förra veckan kom ni hit. I morgon reser ni hem. Morgondagen kommer. Dagen idag är på väg härifrån. Min mor brukade uttrycka sin frustration genom att säga, "Jag vet inte om jag kommer eller är på väg. "Det är den känslan av att uppleva en händelse som inte utvecklas på det sätt som du vill att den skall utvecklas på. Det är ofta en signal till att slappna av och att samla ihop dig själv. Prioritera det som är viktigt. Är ditt liv på väg hit eller är det på väg bort? Det finns tankar som kommer in till ditt sinne. Det finns tankar på väg bort från ditt sinne. Luften som kommer in i dina lungor. Luften lämnar dina lungor. Andning är helt enkelt luft som kommer och går. Andningen bär många lärdomar. Du måste släppa luften innan du kan ta in ny luft. När jag först lärde sig att dyka med tuber, kände jag mig inte så säker på att släppa fortsätter 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 10

13 Ett Tal från en Masterkurs fortsättning luften ur den fyllda lungan. Skulle det finnas luft i lungan när jag behövde det? Tänk om regulatorn inte skulle fungera? Tänk om luft-tanken var tom? Tänk om, tänk om, tänk om. Har ni någon gång märkt hur många tänk om som lockas fram av rädsla? Du är femton meter under ytan och du har lungorna fulla av luft. När du rensar bort de mentala skärvorna från all verksamhet som motiveras av personlig fördel eller konkurrerande kamper, hittar du det som är den mänskliga artens kollektiva målsättning - skapandet av en upplyst civilisation på jorden. Om du var tvungen skulle du förmodligen klara dig till ytan. Det kallas för att blåsa och sätta fart. Men om du andas ut, har du inga lungor fulla av luft, inget att blåsa och sätta med. Här är lärdomen. Du måste lita på din egen bedömning eller någon annans bedömning av att din utrustning fungerar. Du måste lita på att efter det att du släppt ut din luft, kommer det att finnas annan luft som kan komma in. Livet handlar om att komma och att gå. Vi ska utforska förlust. Förlust handlar om att göra det mesta av det som är på väg att lämna dig. Det innebär att lägga det mesta av betydelsen på det som förloras. Det är kärnan i bedrövelsen. Om du alltid gör det minsta av det som är på väg och det mesta av det som är på väg att lämna dig, så är det lidande. Titta närmare på vad förlust innebär. Vad har du att förlora? Vad är det du verkligen äger som du kan förlora? Vad är det som tillhör dig, som du skulle kunna förlora? Dina pengar? Din hälsa? Ditt liv? Är allt detta ditt, eller är det bara tillfälligt till låns för dig att uppskattas i ett ögonblick mellan att det kommer till dig och det ögonblick då det lämnar dig. Låt oss titta på detta mycket noggrant. Vad har du kommit till världen med? Var du född med en plånbok full av pengar? Alla pengar som kom till dig följdes av att de var avsedda att även skulle lämna dig. Kommer du att betrakta allt som följer sin naturliga väg när det passerar dig, som en förlust? Eller kommer du bara att upp - skatta att det kommer och går? Förlust kommer efter vinst lika säkert som natt följer dag. Låt oss titta ännu närmare på det hela. Kroppen som du föds med, är den verkligen din? Det kom från din mors grundelement - det var hennes kol och fosfor och kalcium som byggde upp dig. De är till låns för dig, för din uppskattning - precis som det var till låns till henne och hennes mamma och alla mammor före - de delar som behövs för biologisk liv, flödade som i en ström, som kommer och går. Hur kan du förlora något när ingenting var ditt till att börja med? Allt är sådant som kommer och går. Leenden och tårar visar upp sig för din uppskattning. Är din uppmärksamhet på vad som kommer eller vad som är på väg att lämna dig? Mellan det som kommer och det som går finns en skala med tillfälligt ägande. På toppen av denna skala finns uppskattning och tacksamhet. Vid andra änden av skalan finns motstånd och skydd, fasthållande. Hur lätt passerar dessa livets kommande och gående dig? Svaret bestäms av hur mycket av livs-flödet som är blockerat av hur du definierar dig själv och dina övertygelser. Ju kompaktare du är, desto gropigare blir resan. Vissa människor kan inte känna uppskattning, eftersom deras uppmärksamhet är uttömd i desperationen av att hålla fast och skydda. De för- fortsätter 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 11

14 Ett Tal från en Masterkurs fortsättning länger sitt tillfälliga ägande. Men eftersom de är mer oroliga än uppskattande, vad har de då utvecklat? Deras eget lidande. Är du är ovillig att släppa ditt andetag? Kommer nästa andetag att komma? Om du inte åtnjuter det andetag du har, varför Varje gång klockan slår, kommer alla som hör den att få välsignelsen: "Må du befrias från smärta och sorg och finna frid och upplysning." skulle du då vilja ha nästa? Håll andan en stund. Bestäm dig för om du blir lyckligare eller mer desperat. Hur gör man det mesta av det som kommer och de minsta av det som är på väg bort? Det första steget är att vara dig själv. När du är dig själv, kommer exakt rätt sak att vara det som kommer, och rätt sak det som lämnar. När du sörjer en älskad för länge är du förmodligen den älskade, inte dig själv. Det äkta jaget, är ständigt närvarande oavsett av hur det ser ut eller vilket skal eller vilket sinne det upptar. Den iakttar det som kommer och går, från ett perspektiv som är orörligt och evigt närvarande. När du försöker vara som någon annan, respekterar du inte din egen unika karaktär. För att vara någon annan, skulle du vara tvungen att anamma deras synvinkel i livet, för att uppleva deras kommande och gående vilket betyder att du har lämnat syftet med ditt eget liv. Du förlorar syftet till varför du från första början var du. När du är någon annan, kommer det som kom till dig inte att komma till dem vilket betyder att du blir besviken redan innan du börjar. Gud, källan till allt som är; oavsett vad man vill kalla det, skapade allt och alla unika. Gud gjorde inte några kopior. Det är häpnadsväckande. Vi är alla helt unika. Att Gud, eller vad det nu var, inte skapade fem miljarder exakta kopior, säger något om avsikten bakom skapelsen. Att undersöka mångfalden. Det som kommer och det som är på väg bort. Om du inte helt förstår detta, kom till Wizards. Jag vill dela med mig av en fin teknik ifrån buddismen. Vissa buddhister tror att de kan frigöra sig själva från definition och återställa medvetenhet och uppskattning av sina egna kommande och gående, genom att uppriktigt skicka ut en välsignelse i världen. Fastheten av vem och vad som de definierade sig själva som omvandlas till en välsignelse. Vill du prova? Den traditionella buddhistiska välsignelsen är, "Må du befrias från smärta och sorg och finna frid och upplysning. " Skicka denna välsignelse ut till världen en gång för var och en av dina fingrarna. Varje gång du uttalar det, se om du kan sända ut det med ännu mer uppriktighet och med ännu mer reflektion över din egen unikhet. Skicka ut det på vilket språk som helst som passar dig. Finns det mening, anledning till detta febriga kommande och gående i livet? Den vise knäpper sina händer och ser tankeväckande ut. "Kanske." Vad? Berätta, Wizard. " "Jag kan inte säga exakt, eftersom syftet varierar. Men i var och en av era individuella stunder av kommande och gående, finns där en kontakt som uppstår mellan dig och den andra, en förtroendefull relation, en nick till något o-definierat och delat. Att något vet. Det får näring av ditt livs puls. Det växer mot tidpunkten för sin egen födelse. " Må ni resa på livets vägar på ett snabbt, ärligt och tappert sätt. Lev djärvt av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 12

15 Vissa områden kan vara så fastlåsta eller känslomässigt laddade, att du inte omedelbart kan utvidga din uppmärksamhet till dem (omedvetna minnen) eller dra uppmärksamhet från dem (fara). Dessa situationer behandlas och åtgärdas i skapelseövningarna i Del II av Avatarmaterialet. ÖVNING 3: Frigörelse av Fastlåst Uppmärksamhet Att upprepade gånger stäcka ut uppmärksamheten till, och dra uppmärksamhet tillbaka ifrån ett område, där uppmärksamheten har fastnat, kommer till slut att frigöra den fastlåsta uppmärksamheten från det området. Vanligtvis händer frigörandet plötsligt och åtföljs av en eller flera av följande resultat: en plötslig insikt i området en lösning visar sig hela området försvinner smärtlindring befrielse från en upprörd känsla eller en känslomässig urladdning upplösning av ett gammalt trauma ett förändrat perspektiv (omprioritering) Syfte: Att göra känsliga områden mindre känsliga genom att ta bort fastlåst uppmärksamhet. Förväntat resultat: Fysisk och emotionell läkning. Instruktioner: Välj en av de händelser från kolumn 1 i ditt arbetsblad för Livets Vedermödor och växla mellan följande: 1) beskriva vad som hände från början till slut i detalj, uppmärksamma särskilt motstånd, känslor eller smärta förknippat med vad som hände. 2) Beskriv därefter något i din omgivning tills din uppmärksamhet frigörs från det som hänt i det förflutna. Upprepa denna procedur fram och tillbaka, tills en eller flera av ovanstående resultat uppstår. 3. Att Hantera Dina Känslor Angående Förövaren Om du hatar en person, hatar du något i honom som är en del av dig själv. Det som inte är en del av oss själva, stör oss inte. Herman Hesse Vem är du egentligen för den personen som skadade dig? Vad tror du hände i deras sinne? Omfattas de inte av samma villkor för ålderdom, sjukdom, förlust och död som drabbar alla varelser? Kanske har du fortfarande tillräckligt med agg gent - emot dem för att hitta en tröstande tanke i detta, men den nyktra verkligheten är att du är i samma situation. Du kanske tror att du vet orsaken till ditt lidande, men faktiskt, så känner du bara till några få detaljer. Under den ilska och förbittring som riktas mot dina förövare, finns en outhärdlig ledsenhet. Deras handlingar har påmint dig om alla negativa handlingar i världen, inklusive dina egna. De har tagit med sig lidandet till din dörr. De har öppnat en springa av medvetenhet om din egen skuld. Hur stänger du av detta? Genom att skylla dem för dina känslor. Att skuldbelägga är en vägran att ta ansvar för det faktum att alla människor orsakar lidande, antingen medvetet eller omedvetet. Att skuldbelägga är en ursäkt för att inte undersöka dina egna misslyckanden (kolumn 4 på arbetsbladet Livets Vedermödor). Att skuldbelägga kommer från skuld. Den svåraste förlåtelsen man kan ge någon är förlåtelsen som du i hemlighet behöver ge till dig själv. Omedvetenhet är det pris vi får betalar för att peka med fingret i beskyllan. Detta är samma omedvetenhet som tillåter våra förövare att vara okänsliga. Om de visste att det lidande de orsakar och konsekvensen av att ondska dras till ondska, skulle de omedelbart omvända sig och tigga om förlåtelse. Men de vet inte, och de skyddar sig från denna kunskap genom omedvetenhet och det gör vi också. Det som skadar oss mest, efter att vårt eget lidande i smärta och förlust är avklarad, är medvetenheten om hur djupt och brett lidandet är i världen. Att beskylla är ett uttryck av hjälplöshet; det är en ansträngning att fokusera på en enda händelse, så att den stora sorgen, som drabbar alla levande ting förblir i det fördolda. Vinsten med att spela offer/förövarspelet är att slippa se denna stora sorg. För mycket medvetenhet, är rädslan som både vi och våra förövare delar. fortsätter 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 13

16 Om vi kunde läsa hemligheten i våra fienders historia, skulle vi i varje person finna livets sorg och lidande, Tillräckligt för att avväpna all fientlighet. Henry Wadsworth Longfellow 3. Att Hantera Dina Känslor Angående Förövaren fortsättning Är det inte hyckleri att hedra Buddha för att ha gett oss ordlärdomen (en intellektuell gåva), livet är ett lidande? Eller att hedra Gud för undervisning att vi växer genom lidande? Och sedan beskylla idioten, förövaren, missbrukaren, svikaren, eller den som gör oss till offer, som ger oss samma gåva som en världslärdom (upplevelsemässig)? Vem är den bäste läraren? Skall vi buga oss för den ena och straffa den andra? Går det att föreställa sig att allting löser sig till det bästa? Är det möjligt att föreställa sig att det finns egentligen inget att fördöma eller förlåta? Någonsin? Att hantera din känsla angående din förövare handlar om medkänsla. Detta betyder inte att du inte kommer att vidta strategiska åtgärder för att skydda dig själv eller andra i framtiden, men det innebär att du inte agerar på ett argt sätt eller hämnas för händelser i det förflutna. Du ger upp all lust att skada honom eller henne, eller dem, oavsett anledning. Du avbryter ett pågående lidande genom att acceptera att en ovälkommen förändring kan ha hänt dig, men du kommer att godta och lida dig genom det för världens skull och inte lägga det på någon annan. Släpp hämnden, låt livets källa hantera det. Du är inte ansvarig för någon annans ansvarsskyldighet. Du förlorar rätten till hämnd till förmån för din egen förlåtelse, till förmån för frihet från skuld, och till förmån till för glädjen att skapa ett tillfredsställande, meningsfullt liv. Det är en bra uppgörelse! KOMMENTAR Förlåtelse är en personlig händelse och behöver nödvändigtvis inte omfatta försoning eller benådning. Ni kan förlåta någon, utan en önskan att någonsin dela tid med honom eller henne igen. Försoning är ett utbyte med en annan person. Det har sina egna villkor för försoning och medling och bör inte förväxlas med förlåtelse. Benådning är också något annat och styrs av rättsliga myndigheter. Kärlek är ett uttryck för viljan att skapa utrymme för att tillåta något att förändras. Harry Palmer, Love Precious Humanity ÖVNING 4: Övning för Medkänsla Ärlighet gentemot dig själv leder till medkänsla för andra. Syfte: Att öka mängden medkänsla i världen. Förväntat resultat: En personlig känsla av frid. Instruktioner: Välj en person från kolumn 2 i ditt arbetsblad för Livets Vedermödor och gör följande fem steg på dem. Upprepa med varje person i kolumn 2. Steg 1 Upprepa för dig själv, med uppmärksamhet på personen: "Liksom jag, söker den här personen lite lycka i sitt liv." Steg 2 Upprepa för dig själv, med uppmärksamhet på personen: "Liksom jag, försöker den här personen undvika lidande i sitt liv." Steg 3 Upprepa för sig själv, med uppmärksamhet på personen: "Liksom jag, har den här personen känt sorg, ensamhet, och förtvivlan." Steg 4 Upprepa för dig jälv, med uppmärksamhet på personen: "Liksom jag, försöker den här personen uppfylla sina behov." Steg 5 Upprepa för dig själv, med uppmärksamhet på personen: "Liksom jag, lär sig den här person om livet." 2004 av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 14

17 4. Återskapa Ditt Eget Liv Att återskapa ditt eget liv innebär att komma tillbaka på rätt spår eller till och med ta en ny riktning. Att föreställa sig något annat lindrar lidandet i att föreställa sig vad som kunde ha varit. Det bästa sättet att avlägsna lidandet från ditt liv, är att handla med avsikt för att minska lidandet för andra kännande varelser. Det sista steget av förlåtelse är att inse att genom att fortsätta att lida så kostar det mycket mer än att förlåta och att gå vidare mot en ny dag. Det är bättre att fokusera på framtiden än på det förflutna. Det är bättre att fokusera på framtiden än på det förflutna. En insikt som du kanske vill bära med dig är att eftersom du har valet att förlåta eller inte förlåta, har du också valet att känna dig förolämpad eller inte. Att välja att inte bli förolämpad är förebyggande förlåtelse. Det fina med förlåtelse är att ju fler människor som du förlåter i det förflutna, desto färre människor finns det i nuet som verkar vara stötande. Att släppa gamla skador minskar också på livets dramer som skapades i reaktion, och frigör uppmärksamhet att koncentrera dig på att bygga upp det liv du föredrar. Den första och sista personen du behöver förlåta, är dig själv. Det hjälper att komma ihåg att du alltid, av en eller annan anledning, gjorde vad du tyckte du behövde göra vid det tillfället. Kanske behöver du göra bot, men det är upp till dig. Tiderna förändras och så även du. Om någon försöker att lägga en ihållande skuld-grej på dig, eller spelar du-är-skyldig-mig spelet, bli inte förolämpad, sänd dem bara en kopia av den här minikursen. ÖVNING 5: Att Sätta upp Mål Syfte: Att bestämma Rätt-för-dig-mål Förväntat resultat: Ett livsplan du kan börja följa. Instruktioner: Steg 1: Gör en lista på mål som du redan arbetar för, eller har tänkt börja arbeta för. (Använd listan på s. 95 i Åter till ytan (Resurfacing) för att komma på mål.) Steg 2: Rangordna målen (1 till 10) du är mest intresserade av med hänsyn till följande sju kriterier. Målen med de högsta poängen är dina Rätt-för-dig-mål. 1. Målet lockar din uppmärksamhet och ditt intresse. Din kraft förnyas när du tänker på det. 2. Att arbeta för målet ger dig något värdefullt. 3. Målet är lika nyttigt för andra som för dig själv. 4. Målet ger tillfälle till självutveckling (ökad kompetens, förståelse eller ansvar). 5. Målet samstämmer med ett större gruppmål, och ett ännu större mål för mänskligheten. 6. Målet tillåter personlig kreativitet och någon grad av självständighet. 7. Målet ger tillfälle till personligt erkännande och lite beundran från andra. För den utökade versionen av denna övning se Åter till ytan s av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 15

18 Ditt nästa steg Läs Lev utifrån din fria vilja och Åter till ytan av Harry Palmer När du är redo att utforska ditt inre och funktionen av ditt eget medvetande, och att bekanta dig med skapelsen som du betraktar som Jag, rekommenderar vi läsning av böckerna Lev utifrån din fria vilja och Åter till ytan, som ett första steg. Lev utifrån din fria vilja handlar om upptäckten och utvecklingen av Avatar -materialen. Avatar är en kraftfull och effektiv kurs för självutveckling, som lärs ut i 66 länder och som har översatts till 19 språk. Åter till ytan refererar till handlingen, där du befriar dig från gamla skapelser och återvänder till medvetenhet. Arbetsboken Åter till ytan är en Avatar-guide för att utforska hur ditt eget medvetande fungerar. Böckerna kan du köpa av en Avatar Master eller från förlaget: GLU Grupp och LedareUtveckling Wadmansgatan Göteborg tel: 031/ eller 070/ Få ett gratis nummer av Avatar Journal Erhåll en gratis Avatar Journal genom att besöka: eller kontakta Star's Edge International. Kontakta en Avatar Master Avatar Masters kommer att besvara varje fråga eller undran du kan tänkas ha, och även besvara var och när du kan gå Avatarkursen. Det finns flera sätt att kontakta en Avatar Master. Besök Avatars kurs-sida på för ett aktuellt kursprogram och kontaktinformation angående de Internationella Avatar kurserna. Besök Find a Local Master på för att hitta en Master nära dig. Eller titta i telefonregistret och annonser i Avatar Journal. Erhåll en gratis Avatar Journal genom att besöka: Kontakta Star's Edge International. Anmäl dig till Avatarkursen Fyll i och sänd in registreringsformuläret till den kurs du valt. Din Avatar Master kommer att ge dig nödvändiga blanketter och upplysningar av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 16

19 Vem är Harry Palmer? Författare, lärare, föredragshållare, vetenskapsman, programmerare, miljöaktivist, affärsman, andlig ledare, utforskare- Harry Palmer är i sanning en renässansman. Under mer än 30 år har Harry spelat en framträdande roll inom området medvetandeutveckling. Hans bästsäljare Lev utifrån din fria vilja ( Living Deliberately, nu tillgänglig på 19 språk), beskriver hans personliga upptäckt av upplysning, som sjösatte den över hela världen, högt aktade kursen kallad Avatar. Flera tiotusentals människor har anslutit sig till hans imponerande mål att bidra till skapandet av en upplyst civilisation på jorden. Palmers bakomliggande syfte är, att lära människor effektiva tekniker för att förbättra deras liv i enlighet med deras egen självskapade mall. Av de människor som med öppet sinne undersökt Harry Palmers arbete, är det idag få som tvivlar på den genomgripande påverkan hans författarskap har på världens kollektiva medvetande. Samstämmighet Skulle du vilja vara fri från gamla bojor som gör dig olycklig? Skulle du vilja samstämma dina föreställningar med de mål som du vill uppnå? Skulle du vilja känna dig mer trygg i din förmåga att hantera ditt eget liv? Skulle du vilja uppleva ett högre, visare, mer fridfullt uttryck av ditt jag? Skulle du vilja kunna höja dig över världens sorger och kamper, och se dem för vad de egentligen är? Skulle du vilja uppleva det tillstånd av medvetenhet som traditionellt beskrivs som upplysning? Då är Avatar något för dig. Om du känner en samstämmighet med målet att skapa en upplyst civilisation på jorden, och skulle vilja att en Avatar Master kontaktar dig, skicka ditt namn och adress till: Avatar Network Consultant Star s Edge International 237 North Westmonte Drive Altamonte Springs, Florida USA tel: or fax: e-post: website: av Harry Palmer. Alla rättigheter reserverade 17

Star s Edge International. Att få ihop livet. Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening

Star s Edge International. Att få ihop livet. Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening Star s Edge International Att få ihop livet Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening Att hitta denna samstämning är det som leder vanliga människor att bli fantastiska människor. Den här sjunde

Läs mer

Grundkurs: Att styra sin vilja

Grundkurs: Att styra sin vilja Star s Edge International Grundkurs: Att styra sin Det här är den tredje delen i en serie av Avatars minikurser som utforskar den icke-fysiska kvalitet som väljer och tar beslut, kontrollerar rörelse och

Läs mer

Att skapa definition

Att skapa definition Star s Edge International Att skapa definition Den här fjärde i en serie Avatar mini-kurser utforskar de definitioner som finns mellan icke-fysiskt varande och materian i detta universum. Kursen är baserad

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

via Mike Quinsey Mars 2011

via Mike Quinsey Mars 2011 via Mike Quinsey Mars 2011 1 Då tiden fortsätter att gå allt snabbare kommer den serie av förändringar som ni står inför att gå fort. Som ett resultat av detta kommer ni att nå tidpunkten för större förändringar

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende

Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende Cecilia Biarner Evt12 Helsingborg 2012 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att bättre kunna förstå vad medberoende är och vad kan jag som SER terapeut

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Unified Protocol Webbmaterial

Unified Protocol Webbmaterial Unified Protocol Webbmaterial Diagnosöverskridande psykologisk behandling Extramaterial till modulerna och formulär till hemuppgifterna David H. Barlow Kristen K. Ellard Christopher P. Fairholme Todd J.

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way.

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar living love way. De tre lyckorecepten Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way." Boken ger oss praktiska metoder att hela

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Förståelsens frukter. Torbjörn Perttu

Förståelsens frukter. Torbjörn Perttu Förståelsens frukter Torbjörn Perttu Du 5 Vilja 6 Olikhet 7 Frihet 8 Makt 9 Behov 10 Överlevnad 11 Säkerhet 12 Strävan 13 Ihärdighet 14 Effektivitet 15 Prövningar och hinder 16 Utveckling 17 Förändring

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind Min återhämtning från psykosen - A beautiful mind Khai Chau 2002 Inledning - A Beautiful Mind är som ni kanske vet, en biofilm, som handlar om professor John F Nash, nobelpristagare i ekonomi, 1994, och

Läs mer

Våga Välja. Väg. Kompendium av Bengt Elmén socionom. Handledning i att hitta ett arbete. som du tycker om

Våga Välja. Väg. Kompendium av Bengt Elmén socionom. Handledning i att hitta ett arbete. som du tycker om Handledning i att hitta ett arbete som du tycker om Våga Välja 1 Väg Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 08-6040723, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

ÅTERHÄMTNINGSPROGRAM FÖR MISSBRUKARE

ÅTERHÄMTNINGSPROGRAM FÖR MISSBRUKARE ÅTERHÄMTNINGSPROGRAM FÖR MISSBRUKARE Vägledning för återhämtning från missbruk och helande Författad med stöd av kyrkans ledare och yrkeskunnig personal av personer som varit missbrukare och som upplevt

Läs mer

Utbildning för ledare

Utbildning för ledare Utbildning för ledare Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare för barn, och över 15 år inom scouterna. Även den som är invald i en styrelse, oavsett

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer