Smartair System Skåplås E-Motion. Installationsmanual Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartair System Skåplås E-Motion. Installationsmanual - 0 - Version 02 10-04-28"

Transkript

1 Smartair System Skåplås E-Motion Installationsmanual

2 Innehåll Innehåll E-Motion skåplås - Övergripande Identifikationsteknologi E-motion skåplås Vredenhet Låsenhet Komplett lås Skåpdimensioner Karm och dörr Dörrtjocklek Tekniska egenskaper Generellt Dimensioner Kontroll element Läsarenhet Kontrollenhet Batterimodul Miljöaspekter Temperatur Luftfuktighet IP-klassning Vandalism Installation och initiering av låset Installationsläge Installation Hålbild Montering av låset på skåpdörren Initiering och uppdatering Kodning av informationsbärare Användarinstruktion Lampsignaler Handhavande Låsning av skåplåset Öppning av skåplåset Reset Nödöppning Batteribyte Garantier

3 1. E-Motion skåplås - Övergripande Det elektromekaniska skåplåset E-Motion är baserat på det redan etablerade Smartair systemet utvecklat av Tesa. Systemet innehåller alla element som krävs av ett passersystem: kontrollenheten med minne, realtids klocka och kalender, läsare, kraftförsörjning och elektronisk låsning. Skåplåset styrs av E-motion eller Smartair mjukvaran i vilket låsschemat är definierat, se E-Motion mjukvarumanual för hur ett låsschema definieras. Låset är helt fristående, det finns ingen fysisk koppling mellan låset och datorn, vilket innebär att informationen måste flyttas från datorn till låset och vice versa med hjälp av den portabla programmeraren. När låsschemat har upprättats och förts över till låset behöver användarna få sina informationsbärare. Bärarna är i form av ett beröringsfritt chip som är kodat med information relaterat till användaren och kan vara i form av ett kort, tag, klocka eller dyl. Informationsbäraren kodas i E-Motion eller Smartair mjukvaran mha av kodningsenheten. När systemet väl är upprättat är låset en operativ del av installationen. Användaren visar sin informationsbärare (som är förprogrammerad med information) till låsets läsarenhet. Läsaren kontrollerar om användaren är behörig att öppna skåplåset eller inte, dessutom kommer låset att lagra denna händelse i minnet så det kan läsas ut vem som använt låset och när. E-Motion skåplås används tillsammans med E-Motion mjukvara i de fall systemet omfattar endast skåplås. Ska skåplåset kombineras med dörrbladsläsare och/eller väggläsare så görs detta i Smartair mjukvaran

4 2. Identifikationsteknologi E-Motion använder sig av Mifare teknologin, 13.56MHz, vilket är ett beröringsfritt läs och skriv chip med sektor kodning. Systemägaren kan enkelt välja vilken sektor på chipet som ska användas till E- Motion skåplåset och lämnar övriga sektorer fria. Detta ger möjlighet att kombinera skåplåset med andra applikationer som använder samma Mifare teknologi. Den valda sektorn krypteras av E- motion systemet och informationen i den sektorn kan inte läsas av andra applikationer som använder samma kort. 3. E-motion skåplås Följande kapitel beskriver de olika delarna av skåplåset och deras funktionalitet. 3.1 Vredenhet Vredenheten är den externa delen av låset. Den består av ett vred/handtag som används till att låsa skåplåset samt en läsare. Läsaren är placerad bakom en skyddande kåpa för att förhindra att lim, tuggummi eller dyl. förs in i läsaren och äventyrar funktionen. Kåpan kan endast tas bort med hjälp av ett speciellt verktyg. 3.2 Låsenhet Låsenheten är placerad på skåpets insida (insidan av skåpdörren). Alla viktiga komponenter bortsett från läsarenheten är placerade här för att skydda dem mot möjlig yttre påverkan. Batterierna, kontrollenheten, reset funktionen och fästelementen är placerade bakom en skyddande kåpa som endast kan avlägsnas mha ett speciellt verktyg. Låskolven är tillverkad av rostfritt stål som är inkapslad i plast. Den skjuts till låst läge genom att användaren lyfter vredet/handtaget till låst läge. När låset öppnas dras låskolven automatiskt in i låsenheten igen. 3.3 Komplett lås Vredenheten och låsenheten kopplas samman med en skruv och en mutter. Till skillnad mot många andra skåplås behöver inte E-Motion skåplåset skruvas fast direkt i skåpsluckan då de båda enheterna utgör själva skruvförbandet

5 4. Skåpdimensioner Eftersom det finns en mängd variationer på hur ett skåp kan se ut så finns det inget lås som passar till alla skåp. Det finns några dimensioner som är viktiga att kontrollera för att välja rätt modell av E-Motion skåplås. Nedanstående mått behöver uppfyllas för att låset ska kunna fungera korrekt på skåpet. 4.1 Karm och dörr Dimensionerna på skåpets karm och placeringen av hålet i dörren är viktiga att kontrollera för att låset ska fungera. Det finns i huvudsak två dominerande hålbilder som legat till grund för de mått som omklädningsskåp konstruerats med avseende låsningen. Hålbilderna nedan är angivna som standard hålbild kort resp. lång vilka har som referens avståndet mellan hålet i dörren till ytterkant på låset mot karmsidan. Standard hålbild kort Standard hålbild lång Det finns två modeller av E-motion skåplås för att möjliggöra användande av E-Motion på skåp gjorda för någon av dessa två hålbilder. Utöver dessa hålbilder, som är vanligt förekommande på omklädningsrumsskåp, så finns en stor variation av dimensioner på skåp som är beroende av tillverkare, segment som skåpet används inom, etc. Därför är det viktigt att kontrollera att valt skåp uppfyller de dimensionskrav som ställs för att E-Motion skåplås ska kunna fungera

6 Följande dimensioner måste uppfyllas av skåpet: Standard hålbild Kort Standard hålbild Lång 4.2 Dörrtjocklek E-motion skåplås passar på dörrar med dörrtjocklek från 2 till 25 mm. För att nå detta intervall finns tre olika modeller av vredenheter: 2-12mm, 12-15mm och 15-25mm. M5 skruven som sammanbinder vredenhet och låsenhet är universell och behöver därför kapas för att passa rätt dörrtjocklek enligt tabellen. Dörrtjocklek Skruvlängd

7 5. Tekniska egenskaper De olika modellerna av E-Motion skåplås består av samma typ av komponenter. 5.1 Generellt Låset levereras komplett med alla komponenter som krävs för att installera låset. Dessa komponenter utgör produkten: Vredenhet o Läsarenheten är placerad i vredenheten. Anslutningskabeln mellan läsarenheten och kontrollenheten är inbyggd i vredenheten. Låsenheten o Låsenheten innehåller alla låsets kontrollelement: kontrollenhet, batterimodul, låskolv, mikrobrytare och motor. M5 skruv o Universalskruv för att passa alla dörrtjocklekar inom 2-25mm. Skruven behöver kapas till rätt längd för att passa till skåpdörrens tjocklek vid installation av låset

8 M19 mutter o M19 muttern används för att skapa ett starkt förband mellan vred och låsenhet. Adapter o Adaptern används för att skydda anslutningskabeln och positionera låsenheten relativt vredenheten för resp. hålbild. Special verktyg o Verktyget används för att öppna kåporna på vred och låsenhet. 5.2 Dimensioner Nedanstående bild visar låsets dimensioner: - 7 -

9 5.3 Kontroll element Kontrollelementen i E-motion skåplås är: I vredenheten: Läsarenheten I låsenheten: Kontrollenheten och batterimodulen Låskolv, mikrobrytare och motor Varje enhet är oberoende av den andra och är alla ihopkopplade Läsarenhet Läsarenheten består av en läsare för beröringsfria chip. Det chip som idag används är ISO 14443A Phillips Mifare Std 1K, 4K. När låset är olåst behöver det aktiveras innan det kan läsa av informationsbäraren. Detta görs genom att trycka vredet/handtaget till låst position. När låset är i låst position är läsarenheten hela tiden redo att läsa informationsbäraren. När läsarenheten upptäcker närvaron av ett beröringsfritt chip så väcker den kontrollenheten, vilken startar processen med att läsa informationen i chipet och att analysera innehållet Kontrollenhet Kontrollenheten består av ett icke flyktigt minne, en realtids klocka med kalender och två LED lampor (en grön och en röd). Den får sin strömförsörjning via batterimodulen Minneskapacitet Det icke flyktiga minnet innebär att om batterierna tar slut förloras ingen information lagrad i minnet. Det enda som behöver uppdateras är realtidsklockan som stannar under tiden som låset är utan strömförsörjning. Kontrollenheten lagrar två typer av information: information om systemets låsschema (användare, tidszoner, kalender, etc.) och ett register över händelser. Gällande kontrollenhetens minneskapacitet så finns två möjligheter: standard och utökad. Kapaciteten är summerad i nedanstående tabell: Standard Utökad Antal tidszoner Kalender Kortets giltighetstid och aktiveringsdatum Vintertid/Sommartid Upp till användare och 600 händelser Upp till användare och händelser Upp till 14 med 5 perioder var 1 år - 8 -

10 En händelse är allt som sker i ett lås: en öppning, ett felaktigt försök att öppna (utanför tidsbegränsningen, kortets giltighetstid har gått ut, kortet borttaget, felaktig användare, etc.), en uppdatering med portabla programmeraren, etc. Om kontrollenheten ska använda standard eller utökat minne väljs i mjukvaran till E-Motion. För mer information se mjukvarumanualen Klocka och kalender Kontrollenheten har en realtidsklocka och en kalender. Den hämtar tid och datum från den portabla programmeraren som i sin tur hämtar informationen från den dator där mjukvaran är installerad. Låset känner igen alla dagar i veckan från måndag till söndag. Däremot vet låset inte vilka dagar som är helgdagar, utan dessa måste läggas in manuellt i mjukvaran. Minnet i låset sträcker sig 365 dagar framåt från den dagen låset är initierat eller uppdaterat, därefter behöver kalendern återigen uppdateras. Klockan får sin energi från batterimodulen. Om batterierna tar slut så kommer klockan att stanna. Om batterierna däremot byts när låset varnar för låg batterinivå så fortsätter klockan att gå, detta förutsätter att batteribytet inte tar längre tid än ca 1 minut. Om batteribytet tar längre tid eller om batterierna är helt tomma så kommer låset att anta en slumpmässigt vald tid när nya batterier sätts i. Då krävs en uppdatering via portabla programmeraren för att låset ska återfå korrekt tid Signal lampor Kontrollenheten styr även två LED lampor, en grön och en röd. Beroende på vad som sker så kommer lamporna att ge användaren olika signaler. Hur dessa signaler ser ut beskrivs närmare senare i denna manual Batterimodul Batterimodulen förser låset med ström. Den använder 3st 1,5V LR03 AAA standard alkaline batterier. Det är också möjligt att installera litium batterier i låset för att öka temperaturintervallet, men med dessa kommer inte batterivarningen att fungera. Låset har en stand by konsumtion på 20mA, vilket krävs för att förse klockan med ström Låskolv Blockeringen av låskolven är motoriserad. En mikrobrytare i låset aktiverar motorn när låskolven skjuts ut och samtidigt aktiveras kontrollenheten. Om informationsbäraren inte är godkänd eller inte kan läsas av inom en i mjukvaran vald tidsperiod (1-10 sek) så returneras automatiskt låskolven tillbaka in i låsenheten. Om informationsbäraren är godkänd kommer låskolven att förbli i sitt utlåsta läge till dess att informationsbäraren återigen introduceras för att öppna låset

11 6. Miljöaspekter Som alla produkter så måste låset installeras korrekt för att uppnå full funktionalitet. Kraven på den omgivande miljön är beskrivna nedan: 6.1 Temperatur Beroende på vilken typ av batterier som används så kommer temperaturintervallet inom vilket låset kan användas att variera. Med alkaline batterier rekommenderas en arbetstemperatur mellan 0º / 65ºC (32º / 149º F). 6.2 Luftfuktighet Låset klarar en luftfuktighet på upp till 85% utan att börja kondensera. 6.3 IP-klassning E-motion skåplåset är klassat enligt IP Vandalism Som tidigare beskrivet så har både vred och låsenhet försetts med kåpor för att skydda läsare, batterier, kablar, fastsättning, etc. För att lossa kåporna krävs ett speciellt verktyg. Den beröringsfria tekniken innebär också att kommunikationen mellan informationsbäraren och låset sker utan att några fysiska delar behöver mötas eller kopplas samman, detta minskar också risken för sabotage/vandalism

12 7. Installation och initiering av låset Nedan följer de steg som krävs för att installera E-Motion skåplåset. 7.1 Installationsläge När låsen skickas är de i ett så kallat installationsläge. I detta läge är låset inte laddat med något låsschema utan kommer att öppna för alla informationsbärare som är i installationsläge. Tack vare detta kan låsen installeras på skåpdörren utan att de behöver programmeras (initieras). Låset kan installeras och testas med installationskortet. Systemägaren kan sedan skapa sitt låsschema i mjukvaran och programmera sitt system. När väl låsen blivit programmerade slutar installationskortet att fungera och låset fungerar i enlighet med låsschemat som är uppladdat. Installationskort fungerar på alla skåplås i installationsläge dygnet runt, varje dag på året

13 Högerhängd dörr - Lång Vänsterhängd dörr - Lång Högerhängd dörr - Kort Vänsterhängd dörr - Kort Version Installation Låsen är försedda med alla detaljer som krävs för att installera låset Hålbild Nedanstående illustrerar den håltagning som krävs på dörren. Håltagningen beror på modell av låset och om dörren är höger eller vänsterhängd

14 7.2 Montering av låset på skåpdörren När rätt hålbild är identifierad och tillverkad kan låset monteras på skåpdörren. 1. Montera vredenheten på skåpets dörr. 2. Montera låsenheten. Medbringaren ska monteras i motsvarande uttag i vredenhetens cylinder

15 3. Montera adaptern. Utifrån skåpets utformning och därav vald låsenhet ska adaptern monteras på endera av nedan visade sätt. Kort Lång 4. Dra fast M19 muttern 5. Montera M5 skruven Max 6 Nm Max 4 Nm För rätt längd på skruven, se tabellen i kapitel

16 6. Montera kontakten 7. Sätt i 3st 1.5V AAA-batterier 8. Snäpp fast kåpan

17 7.3 Initiering och uppdatering Initiering av låset innebär att det programmeras med det skåp som den tilldelats i låsschemat. För att göra detta måste ett låsschema vara skapat i systemets mjukvara. I låsschemat definieras namnet på de skåp och användare som ska ingå i systemet och under vilken tidsrymd de ska vara auktoriserade i systemet. När väl låsschemat är skapat i systemets mjukvara så behöver informationen flyttas till och från låset. Eftersom låset är helt fristående så krävs en bärare av informationen. Detta är den portabla programmerarens uppgift. När informationen flyttats till den portabla programmeraren kan låset initieras. Den portabla programmeraren kopplas in i låsets vredenhet. Auktoriseringsnyckeln som tillhör systemet placeras i programmerarens nyckelhål för att möjliggöra att sända informationen från programmeraren till låset. För mer information om portabla programmeraren, se dess manual. För att kunna ansluta programmerarens kabel måste kåpan på vredenheten demonteras med ett speciellt verktyg, se kapitel 9 för instruktion

18 När ett lås är initierat överförs både låsschemat och systemkoden tillhörande den installation som låset tillhör. Innan låset initieras är det i installationsläge. När låset initieras ersätts denna kod med systemkoden för installationen. Låsen kan initieras hur många gånger som helst, men alltid med samma systemkod. Det innebär att ett lås kan flyttas från ett skåp till ett annat inom installationen och initieras med ett nytt låsschema. Att uppdatera ett lås innebär att man endast för över de förändringar som skett i låsschemat till låset, all information i låset finns kvar. Processen liknar den för initiering och sker mha den portabla programmeraren och auktoriseringsnyckeln. Skillnaden mellan att initiera och uppdatera låset är att vid initiering så raderas all tidigare information i låset utom systemkoden. Vid uppdatering raderas inget av det som finns lagrat i låset, det enda som ändras är de förändringar som utförts i låsschemat. 7.4 Kodning av informationsbärare Mifare informationsbärarna (kort eller tag) programmeras på kortkodaren som hanteras via mjukvaran i datorn. När låsen initieras så överförs all data som finns i låsschemat: systemkod, användare, tidszoner, kalender, vilka användare som har tillgång och när, etc. När informationsbärarna programmeras är det endast användarens identifieringsdata som lagras. Identifieringsdata: Systemkod: Identifikation av installationen. Användare: Identifikation av användaren. Aktiveringsdatum: Datum från vilket kortet är giltigt i systemet. Giltighetstid: Datum från vilket kortet slutar att vara giltigt i systemet. Område: Utöver låsschemat så kan ett område adderas som krav för öppning

19 8. Användarinstruktion Nedan beskrivs hur E-Motion skåplåset fungerar när det är korrekt installerat och initierat. 8.1 Lampsignaler På vredenheten har låset två LED lampor, en grön och en röd. Dom används för att visa vad som sker i låset och ger en bekräftelse eller en signal till användaren. Följande meddelanden kan fås av låset: Olåst läge: Grönt och rött ljus blinkande samtidigt: Låset är aktiverat genom att vredet/handtaget tryckts till låst läge. Kontrollenheten är väckt och redo att läsa av informationsbäraren. Grönt och rött ljus blinkande samtidigt följt av rött fast ljus: Informationsbäraren kontrollerad och accepterad. Låset är låst. Grönt och rött ljus blinkande samtidigt följt av grönt fast ljus: Informationsbäraren kontrollerad, men ej accepterad. Låsregeln returnerar in i låset som förblir olåst. Grönt och rött ljus blinkande alternerande: Låg batterinivå. Batterierna måste bytas ut omedelbart. Fast rött ljus: Informationsbäraren är inte giltig i installationen. Låst läge: Fast grönt ljus: Låset upplåst, regeln dras in i låsenheten. Fast rött ljus: Låset redan bokat av annat kort. Låset förblir låst. Blockering: Blinkande rött ljus: Låset blockeras mha blockeringskort. Blinkande rött ljus kombinerat med fast grönt ljus: Låset inte längre blockerat av blockeringskortet. 8.2 Handhavande E-motion skåplås är antingen i olåst eller låst läge. När låset är i olåst läge är låskolven placerad i låsenheten och det gröna fältet på vredenheten är synligt. I detta läge måste låset aktiveras genom att trycka på vred/handtaget för att det ska vara mottaglig för att läsa in information från informationsbäraren. När låset aktiveras skjuts låskolven ut och låset blinkar med båda LED lamporna för att visa att det väntar på en informationsbärare. Så länge lamporna blinkar så söker låset aktivt efter en informationsbärare att kommunicera med. Denna tid kan ställas in i mjukvaran mellan 1 till 10 sek. Om informationsbäraren är accepterad inom denna tid så fixeras låskolven i låst läge och låset är låst. Om informationsbäraren inte är accepterad alternativt att ingen informationsbärare introduceras under tidsintervallet så skjuts låskolven åter in i låsenheten och låset blir öppet. Låset återvänder då till sitt viloläge och måste väckas upp igen genom att trycka på vredet/handtaget om ett nytt försök ska göras. När låset är i sitt låsta läge är låskolven ute och låset är hela tiden aktiverat. När en informationsbärare introduceras för låset så analyseras den direkt utan att någon övrig aktivering behövs

20 8.2.1 Låsning av skåplåset. 1. Låset är i viloläge, olåst läge. 2. Aktivera låset genom att trycka på vredet/handtaget. Båda LED lamporna börjar blinka under 1-10 sek (valbart i mjukvaran). 3. Under tiden som LED lamporna blinkar introduceras informationsbäraren (kort eller tag). Låset kontrollerar om informationsbäraren är behörig att låsa. 4. Locking or automatically open a. If the code carrier is allowed to lock, the operation is confirmed - 19 with - the red LED. b. If the code carrier is not allowed, the operation is denied. The bolt automatically retracts to original position and the green LED indicates that the cabinet is Kungsgatan 71, Box 371 Förmansvägen unlocked. 11 Bruksgatan 17 Flintyxegatan 8a Tfn Tfn c If 16 no 00 code carrier is introduced Tfn during 40 the 80 confirmation Tfn mode the bolt automatically retracts to original position and the green LED indicates that the cabinet is unlocked

21 8.2.2 Öppning av skåplåset. 1. Låset är aktivt, låst position. 2. Introducera informationsbäraren a. Om informationsbäraren är godkänd fjädrar låskolven tillbaka och låset öppnar automatiskt. Den gröna LED lampan konfirmerar operationen. b. Om informationsbäraren inte är godkänd stannar regeln kvar ute och den röda LED lampan lyser för att visa att låset är fortsatt låst

22 9. Reset Reset funktionen är placerad innanför kåpan på låsenheten. För att reseta låset måste först kåpan avlägsnas mha specialverktyget. För att reseta låset behöver en kortslutning göras mellan de två benen som syns i hålet bredvid batterimodulen. När låset resetas så återgår det till installationsläge Reset

23 10. Nödöppning Om batterierna tar helt slut eller om ett elektroniskt fel uppstår i låset kan det öppnas mha den portabla programmeraren. Programmeraren kopplas in i kontakten på vredenheten, vilken är gömd bakom en skyddande kåpa. Kåpan avlägsnas mha specialverktyget. För att kunna nödöppna låset måste auktoriseringsnyckeln för systemet vara placerad i programmeraren

24 11. Batteribyte Batterierna är placerade bakom den skyddande kåpan på låsenheten. När batterierna byts så förloras ingen information som är lagrad i låset. Klockan som drivs av batterierna har dock bara kapacitet att hålla kvar tiden i minnet under ca 1 minut om den inte får ström. Tar batteribytet mer än en minut eller om batterierna är helt uttömda behöver låset uppdateras mha den portabla programmeraren för att få rätt tid igen. 12. Garantier Systemets komponenter har 2 års garanti mot produktfel, förutsatt att dessa inte uppstått till följd av felaktig installation, vandalism, förbisett underhåll, etc. Om någon komponent är felaktig så kommer denna att ersättas mot ny endast då TALLERES DE ESCORIZA, S.A.U. och/eller ASSA OEM AB gett sitt godkännande

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company Assa Elva Elektriskt Villalås An ASSA ABLOY Group company Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens säkraste lås samtidigt ett av de mest

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Skåplås LS-Serien. www.acss-lås.se

Skåplås LS-Serien. www.acss-lås.se Skåplås LS-Serien Skåplås till förvaring-, och omklädningsskåp. Passar de flesta installationer där det idag sitter ett cylinderlås. Enkelt montage även i dörrar som inte har något lås idag. Låset är batteridrivet

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Installation Manual säkerställer att du använder produkten på ett

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Codoor CD3500. Teknisk handbok

Codoor CD3500. Teknisk handbok SE Codoor CD3500 Teknisk handbok Copyright Mars 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur CD3500 installations- och användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Vinga. En komplett handtagsserie. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga En komplett handtagsserie ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Vinga-serien Tillsammans med arkitekten Pelle Wester har ASSA OEM tagit fram en ny komplett serie dörr-

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

Översikt. Sid 1. Program. new cat Silent mode. Night mode Vet mode. Lås ute. Lås inne. Entré med avläsare och ljus sensor

Översikt. Sid 1. Program. new cat Silent mode. Night mode Vet mode. Lås ute. Lås inne. Entré med avläsare och ljus sensor ANVÄNDARMANUAL Översikt Program. new cat Silent mode Night mode Vet mode Lås ute Lås inne Entré med avläsare och ljus sensor Sid 1 Snabb Guide Funktion Knapp tr yck Normal Mode - Vid start är normal läge

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO

PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO PRODUKTINFORMATION OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR KABA DELTA ECO SIDA 2 3 4 5-7 8 9 10 11 INNEHÅLL KORTFATTAD PRODUKTBESKRIVNING INSTALLATION MED ANSLUTNINGSCENTRAL INSTALLATION UTAN ANSLUTNINGSCENTRAL MEKANISK

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM EN KORT INTRODUKTION

EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM EN KORT INTRODUKTION EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM Detta är en kort introduktion till hjälp för att använda EMIT Tidtagningssystemet som ägs av Västergötlands Skidförbund. Du bör ändå läsa Manualen till systemet (SSF Timing Längd

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level 15

Wittkopp Primor 2000 Level 15 Wittkopp Primor 2000 Level 15 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Programera användarkod Program 1... 4 2.2 Byta Master- eller

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level

Wittkopp Primor 2000 Level Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Programera användarkod Program 1... 4 2.2 Byta Master- eller

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Kaba elolegic 6:11. LGM 140702 Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info.se@kaba.com, www.kaba.

Kaba elolegic 6:11. LGM 140702 Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info.se@kaba.com, www.kaba. 3048 Oval enkelcylinder. Anpassad för nordisk låshusstandard. Intygad av SBSC AB*. Kan ingå i Godkänd låsenhet enligt SS3522. Vid utomhusmontage ska väderskydd användas (se sid 6:18). Tekniska koncept

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer