Smartair System Skåplås E-Motion. Installationsmanual Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartair System Skåplås E-Motion. Installationsmanual - 0 - Version 02 10-04-28"

Transkript

1 Smartair System Skåplås E-Motion Installationsmanual

2 Innehåll Innehåll E-Motion skåplås - Övergripande Identifikationsteknologi E-motion skåplås Vredenhet Låsenhet Komplett lås Skåpdimensioner Karm och dörr Dörrtjocklek Tekniska egenskaper Generellt Dimensioner Kontroll element Läsarenhet Kontrollenhet Batterimodul Miljöaspekter Temperatur Luftfuktighet IP-klassning Vandalism Installation och initiering av låset Installationsläge Installation Hålbild Montering av låset på skåpdörren Initiering och uppdatering Kodning av informationsbärare Användarinstruktion Lampsignaler Handhavande Låsning av skåplåset Öppning av skåplåset Reset Nödöppning Batteribyte Garantier

3 1. E-Motion skåplås - Övergripande Det elektromekaniska skåplåset E-Motion är baserat på det redan etablerade Smartair systemet utvecklat av Tesa. Systemet innehåller alla element som krävs av ett passersystem: kontrollenheten med minne, realtids klocka och kalender, läsare, kraftförsörjning och elektronisk låsning. Skåplåset styrs av E-motion eller Smartair mjukvaran i vilket låsschemat är definierat, se E-Motion mjukvarumanual för hur ett låsschema definieras. Låset är helt fristående, det finns ingen fysisk koppling mellan låset och datorn, vilket innebär att informationen måste flyttas från datorn till låset och vice versa med hjälp av den portabla programmeraren. När låsschemat har upprättats och förts över till låset behöver användarna få sina informationsbärare. Bärarna är i form av ett beröringsfritt chip som är kodat med information relaterat till användaren och kan vara i form av ett kort, tag, klocka eller dyl. Informationsbäraren kodas i E-Motion eller Smartair mjukvaran mha av kodningsenheten. När systemet väl är upprättat är låset en operativ del av installationen. Användaren visar sin informationsbärare (som är förprogrammerad med information) till låsets läsarenhet. Läsaren kontrollerar om användaren är behörig att öppna skåplåset eller inte, dessutom kommer låset att lagra denna händelse i minnet så det kan läsas ut vem som använt låset och när. E-Motion skåplås används tillsammans med E-Motion mjukvara i de fall systemet omfattar endast skåplås. Ska skåplåset kombineras med dörrbladsläsare och/eller väggläsare så görs detta i Smartair mjukvaran

4 2. Identifikationsteknologi E-Motion använder sig av Mifare teknologin, 13.56MHz, vilket är ett beröringsfritt läs och skriv chip med sektor kodning. Systemägaren kan enkelt välja vilken sektor på chipet som ska användas till E- Motion skåplåset och lämnar övriga sektorer fria. Detta ger möjlighet att kombinera skåplåset med andra applikationer som använder samma Mifare teknologi. Den valda sektorn krypteras av E- motion systemet och informationen i den sektorn kan inte läsas av andra applikationer som använder samma kort. 3. E-motion skåplås Följande kapitel beskriver de olika delarna av skåplåset och deras funktionalitet. 3.1 Vredenhet Vredenheten är den externa delen av låset. Den består av ett vred/handtag som används till att låsa skåplåset samt en läsare. Läsaren är placerad bakom en skyddande kåpa för att förhindra att lim, tuggummi eller dyl. förs in i läsaren och äventyrar funktionen. Kåpan kan endast tas bort med hjälp av ett speciellt verktyg. 3.2 Låsenhet Låsenheten är placerad på skåpets insida (insidan av skåpdörren). Alla viktiga komponenter bortsett från läsarenheten är placerade här för att skydda dem mot möjlig yttre påverkan. Batterierna, kontrollenheten, reset funktionen och fästelementen är placerade bakom en skyddande kåpa som endast kan avlägsnas mha ett speciellt verktyg. Låskolven är tillverkad av rostfritt stål som är inkapslad i plast. Den skjuts till låst läge genom att användaren lyfter vredet/handtaget till låst läge. När låset öppnas dras låskolven automatiskt in i låsenheten igen. 3.3 Komplett lås Vredenheten och låsenheten kopplas samman med en skruv och en mutter. Till skillnad mot många andra skåplås behöver inte E-Motion skåplåset skruvas fast direkt i skåpsluckan då de båda enheterna utgör själva skruvförbandet

5 4. Skåpdimensioner Eftersom det finns en mängd variationer på hur ett skåp kan se ut så finns det inget lås som passar till alla skåp. Det finns några dimensioner som är viktiga att kontrollera för att välja rätt modell av E-Motion skåplås. Nedanstående mått behöver uppfyllas för att låset ska kunna fungera korrekt på skåpet. 4.1 Karm och dörr Dimensionerna på skåpets karm och placeringen av hålet i dörren är viktiga att kontrollera för att låset ska fungera. Det finns i huvudsak två dominerande hålbilder som legat till grund för de mått som omklädningsskåp konstruerats med avseende låsningen. Hålbilderna nedan är angivna som standard hålbild kort resp. lång vilka har som referens avståndet mellan hålet i dörren till ytterkant på låset mot karmsidan. Standard hålbild kort Standard hålbild lång Det finns två modeller av E-motion skåplås för att möjliggöra användande av E-Motion på skåp gjorda för någon av dessa två hålbilder. Utöver dessa hålbilder, som är vanligt förekommande på omklädningsrumsskåp, så finns en stor variation av dimensioner på skåp som är beroende av tillverkare, segment som skåpet används inom, etc. Därför är det viktigt att kontrollera att valt skåp uppfyller de dimensionskrav som ställs för att E-Motion skåplås ska kunna fungera

6 Följande dimensioner måste uppfyllas av skåpet: Standard hålbild Kort Standard hålbild Lång 4.2 Dörrtjocklek E-motion skåplås passar på dörrar med dörrtjocklek från 2 till 25 mm. För att nå detta intervall finns tre olika modeller av vredenheter: 2-12mm, 12-15mm och 15-25mm. M5 skruven som sammanbinder vredenhet och låsenhet är universell och behöver därför kapas för att passa rätt dörrtjocklek enligt tabellen. Dörrtjocklek Skruvlängd

7 5. Tekniska egenskaper De olika modellerna av E-Motion skåplås består av samma typ av komponenter. 5.1 Generellt Låset levereras komplett med alla komponenter som krävs för att installera låset. Dessa komponenter utgör produkten: Vredenhet o Läsarenheten är placerad i vredenheten. Anslutningskabeln mellan läsarenheten och kontrollenheten är inbyggd i vredenheten. Låsenheten o Låsenheten innehåller alla låsets kontrollelement: kontrollenhet, batterimodul, låskolv, mikrobrytare och motor. M5 skruv o Universalskruv för att passa alla dörrtjocklekar inom 2-25mm. Skruven behöver kapas till rätt längd för att passa till skåpdörrens tjocklek vid installation av låset

8 M19 mutter o M19 muttern används för att skapa ett starkt förband mellan vred och låsenhet. Adapter o Adaptern används för att skydda anslutningskabeln och positionera låsenheten relativt vredenheten för resp. hålbild. Special verktyg o Verktyget används för att öppna kåporna på vred och låsenhet. 5.2 Dimensioner Nedanstående bild visar låsets dimensioner: - 7 -

9 5.3 Kontroll element Kontrollelementen i E-motion skåplås är: I vredenheten: Läsarenheten I låsenheten: Kontrollenheten och batterimodulen Låskolv, mikrobrytare och motor Varje enhet är oberoende av den andra och är alla ihopkopplade Läsarenhet Läsarenheten består av en läsare för beröringsfria chip. Det chip som idag används är ISO 14443A Phillips Mifare Std 1K, 4K. När låset är olåst behöver det aktiveras innan det kan läsa av informationsbäraren. Detta görs genom att trycka vredet/handtaget till låst position. När låset är i låst position är läsarenheten hela tiden redo att läsa informationsbäraren. När läsarenheten upptäcker närvaron av ett beröringsfritt chip så väcker den kontrollenheten, vilken startar processen med att läsa informationen i chipet och att analysera innehållet Kontrollenhet Kontrollenheten består av ett icke flyktigt minne, en realtids klocka med kalender och två LED lampor (en grön och en röd). Den får sin strömförsörjning via batterimodulen Minneskapacitet Det icke flyktiga minnet innebär att om batterierna tar slut förloras ingen information lagrad i minnet. Det enda som behöver uppdateras är realtidsklockan som stannar under tiden som låset är utan strömförsörjning. Kontrollenheten lagrar två typer av information: information om systemets låsschema (användare, tidszoner, kalender, etc.) och ett register över händelser. Gällande kontrollenhetens minneskapacitet så finns två möjligheter: standard och utökad. Kapaciteten är summerad i nedanstående tabell: Standard Utökad Antal tidszoner Kalender Kortets giltighetstid och aktiveringsdatum Vintertid/Sommartid Upp till användare och 600 händelser Upp till användare och händelser Upp till 14 med 5 perioder var 1 år - 8 -

10 En händelse är allt som sker i ett lås: en öppning, ett felaktigt försök att öppna (utanför tidsbegränsningen, kortets giltighetstid har gått ut, kortet borttaget, felaktig användare, etc.), en uppdatering med portabla programmeraren, etc. Om kontrollenheten ska använda standard eller utökat minne väljs i mjukvaran till E-Motion. För mer information se mjukvarumanualen Klocka och kalender Kontrollenheten har en realtidsklocka och en kalender. Den hämtar tid och datum från den portabla programmeraren som i sin tur hämtar informationen från den dator där mjukvaran är installerad. Låset känner igen alla dagar i veckan från måndag till söndag. Däremot vet låset inte vilka dagar som är helgdagar, utan dessa måste läggas in manuellt i mjukvaran. Minnet i låset sträcker sig 365 dagar framåt från den dagen låset är initierat eller uppdaterat, därefter behöver kalendern återigen uppdateras. Klockan får sin energi från batterimodulen. Om batterierna tar slut så kommer klockan att stanna. Om batterierna däremot byts när låset varnar för låg batterinivå så fortsätter klockan att gå, detta förutsätter att batteribytet inte tar längre tid än ca 1 minut. Om batteribytet tar längre tid eller om batterierna är helt tomma så kommer låset att anta en slumpmässigt vald tid när nya batterier sätts i. Då krävs en uppdatering via portabla programmeraren för att låset ska återfå korrekt tid Signal lampor Kontrollenheten styr även två LED lampor, en grön och en röd. Beroende på vad som sker så kommer lamporna att ge användaren olika signaler. Hur dessa signaler ser ut beskrivs närmare senare i denna manual Batterimodul Batterimodulen förser låset med ström. Den använder 3st 1,5V LR03 AAA standard alkaline batterier. Det är också möjligt att installera litium batterier i låset för att öka temperaturintervallet, men med dessa kommer inte batterivarningen att fungera. Låset har en stand by konsumtion på 20mA, vilket krävs för att förse klockan med ström Låskolv Blockeringen av låskolven är motoriserad. En mikrobrytare i låset aktiverar motorn när låskolven skjuts ut och samtidigt aktiveras kontrollenheten. Om informationsbäraren inte är godkänd eller inte kan läsas av inom en i mjukvaran vald tidsperiod (1-10 sek) så returneras automatiskt låskolven tillbaka in i låsenheten. Om informationsbäraren är godkänd kommer låskolven att förbli i sitt utlåsta läge till dess att informationsbäraren återigen introduceras för att öppna låset

11 6. Miljöaspekter Som alla produkter så måste låset installeras korrekt för att uppnå full funktionalitet. Kraven på den omgivande miljön är beskrivna nedan: 6.1 Temperatur Beroende på vilken typ av batterier som används så kommer temperaturintervallet inom vilket låset kan användas att variera. Med alkaline batterier rekommenderas en arbetstemperatur mellan 0º / 65ºC (32º / 149º F). 6.2 Luftfuktighet Låset klarar en luftfuktighet på upp till 85% utan att börja kondensera. 6.3 IP-klassning E-motion skåplåset är klassat enligt IP Vandalism Som tidigare beskrivet så har både vred och låsenhet försetts med kåpor för att skydda läsare, batterier, kablar, fastsättning, etc. För att lossa kåporna krävs ett speciellt verktyg. Den beröringsfria tekniken innebär också att kommunikationen mellan informationsbäraren och låset sker utan att några fysiska delar behöver mötas eller kopplas samman, detta minskar också risken för sabotage/vandalism

12 7. Installation och initiering av låset Nedan följer de steg som krävs för att installera E-Motion skåplåset. 7.1 Installationsläge När låsen skickas är de i ett så kallat installationsläge. I detta läge är låset inte laddat med något låsschema utan kommer att öppna för alla informationsbärare som är i installationsläge. Tack vare detta kan låsen installeras på skåpdörren utan att de behöver programmeras (initieras). Låset kan installeras och testas med installationskortet. Systemägaren kan sedan skapa sitt låsschema i mjukvaran och programmera sitt system. När väl låsen blivit programmerade slutar installationskortet att fungera och låset fungerar i enlighet med låsschemat som är uppladdat. Installationskort fungerar på alla skåplås i installationsläge dygnet runt, varje dag på året

13 Högerhängd dörr - Lång Vänsterhängd dörr - Lång Högerhängd dörr - Kort Vänsterhängd dörr - Kort Version Installation Låsen är försedda med alla detaljer som krävs för att installera låset Hålbild Nedanstående illustrerar den håltagning som krävs på dörren. Håltagningen beror på modell av låset och om dörren är höger eller vänsterhängd

14 7.2 Montering av låset på skåpdörren När rätt hålbild är identifierad och tillverkad kan låset monteras på skåpdörren. 1. Montera vredenheten på skåpets dörr. 2. Montera låsenheten. Medbringaren ska monteras i motsvarande uttag i vredenhetens cylinder

15 3. Montera adaptern. Utifrån skåpets utformning och därav vald låsenhet ska adaptern monteras på endera av nedan visade sätt. Kort Lång 4. Dra fast M19 muttern 5. Montera M5 skruven Max 6 Nm Max 4 Nm För rätt längd på skruven, se tabellen i kapitel

16 6. Montera kontakten 7. Sätt i 3st 1.5V AAA-batterier 8. Snäpp fast kåpan

17 7.3 Initiering och uppdatering Initiering av låset innebär att det programmeras med det skåp som den tilldelats i låsschemat. För att göra detta måste ett låsschema vara skapat i systemets mjukvara. I låsschemat definieras namnet på de skåp och användare som ska ingå i systemet och under vilken tidsrymd de ska vara auktoriserade i systemet. När väl låsschemat är skapat i systemets mjukvara så behöver informationen flyttas till och från låset. Eftersom låset är helt fristående så krävs en bärare av informationen. Detta är den portabla programmerarens uppgift. När informationen flyttats till den portabla programmeraren kan låset initieras. Den portabla programmeraren kopplas in i låsets vredenhet. Auktoriseringsnyckeln som tillhör systemet placeras i programmerarens nyckelhål för att möjliggöra att sända informationen från programmeraren till låset. För mer information om portabla programmeraren, se dess manual. För att kunna ansluta programmerarens kabel måste kåpan på vredenheten demonteras med ett speciellt verktyg, se kapitel 9 för instruktion

18 När ett lås är initierat överförs både låsschemat och systemkoden tillhörande den installation som låset tillhör. Innan låset initieras är det i installationsläge. När låset initieras ersätts denna kod med systemkoden för installationen. Låsen kan initieras hur många gånger som helst, men alltid med samma systemkod. Det innebär att ett lås kan flyttas från ett skåp till ett annat inom installationen och initieras med ett nytt låsschema. Att uppdatera ett lås innebär att man endast för över de förändringar som skett i låsschemat till låset, all information i låset finns kvar. Processen liknar den för initiering och sker mha den portabla programmeraren och auktoriseringsnyckeln. Skillnaden mellan att initiera och uppdatera låset är att vid initiering så raderas all tidigare information i låset utom systemkoden. Vid uppdatering raderas inget av det som finns lagrat i låset, det enda som ändras är de förändringar som utförts i låsschemat. 7.4 Kodning av informationsbärare Mifare informationsbärarna (kort eller tag) programmeras på kortkodaren som hanteras via mjukvaran i datorn. När låsen initieras så överförs all data som finns i låsschemat: systemkod, användare, tidszoner, kalender, vilka användare som har tillgång och när, etc. När informationsbärarna programmeras är det endast användarens identifieringsdata som lagras. Identifieringsdata: Systemkod: Identifikation av installationen. Användare: Identifikation av användaren. Aktiveringsdatum: Datum från vilket kortet är giltigt i systemet. Giltighetstid: Datum från vilket kortet slutar att vara giltigt i systemet. Område: Utöver låsschemat så kan ett område adderas som krav för öppning

19 8. Användarinstruktion Nedan beskrivs hur E-Motion skåplåset fungerar när det är korrekt installerat och initierat. 8.1 Lampsignaler På vredenheten har låset två LED lampor, en grön och en röd. Dom används för att visa vad som sker i låset och ger en bekräftelse eller en signal till användaren. Följande meddelanden kan fås av låset: Olåst läge: Grönt och rött ljus blinkande samtidigt: Låset är aktiverat genom att vredet/handtaget tryckts till låst läge. Kontrollenheten är väckt och redo att läsa av informationsbäraren. Grönt och rött ljus blinkande samtidigt följt av rött fast ljus: Informationsbäraren kontrollerad och accepterad. Låset är låst. Grönt och rött ljus blinkande samtidigt följt av grönt fast ljus: Informationsbäraren kontrollerad, men ej accepterad. Låsregeln returnerar in i låset som förblir olåst. Grönt och rött ljus blinkande alternerande: Låg batterinivå. Batterierna måste bytas ut omedelbart. Fast rött ljus: Informationsbäraren är inte giltig i installationen. Låst läge: Fast grönt ljus: Låset upplåst, regeln dras in i låsenheten. Fast rött ljus: Låset redan bokat av annat kort. Låset förblir låst. Blockering: Blinkande rött ljus: Låset blockeras mha blockeringskort. Blinkande rött ljus kombinerat med fast grönt ljus: Låset inte längre blockerat av blockeringskortet. 8.2 Handhavande E-motion skåplås är antingen i olåst eller låst läge. När låset är i olåst läge är låskolven placerad i låsenheten och det gröna fältet på vredenheten är synligt. I detta läge måste låset aktiveras genom att trycka på vred/handtaget för att det ska vara mottaglig för att läsa in information från informationsbäraren. När låset aktiveras skjuts låskolven ut och låset blinkar med båda LED lamporna för att visa att det väntar på en informationsbärare. Så länge lamporna blinkar så söker låset aktivt efter en informationsbärare att kommunicera med. Denna tid kan ställas in i mjukvaran mellan 1 till 10 sek. Om informationsbäraren är accepterad inom denna tid så fixeras låskolven i låst läge och låset är låst. Om informationsbäraren inte är accepterad alternativt att ingen informationsbärare introduceras under tidsintervallet så skjuts låskolven åter in i låsenheten och låset blir öppet. Låset återvänder då till sitt viloläge och måste väckas upp igen genom att trycka på vredet/handtaget om ett nytt försök ska göras. När låset är i sitt låsta läge är låskolven ute och låset är hela tiden aktiverat. När en informationsbärare introduceras för låset så analyseras den direkt utan att någon övrig aktivering behövs

20 8.2.1 Låsning av skåplåset. 1. Låset är i viloläge, olåst läge. 2. Aktivera låset genom att trycka på vredet/handtaget. Båda LED lamporna börjar blinka under 1-10 sek (valbart i mjukvaran). 3. Under tiden som LED lamporna blinkar introduceras informationsbäraren (kort eller tag). Låset kontrollerar om informationsbäraren är behörig att låsa. 4. Locking or automatically open a. If the code carrier is allowed to lock, the operation is confirmed - 19 with - the red LED. b. If the code carrier is not allowed, the operation is denied. The bolt automatically retracts to original position and the green LED indicates that the cabinet is Kungsgatan 71, Box 371 Förmansvägen unlocked. 11 Bruksgatan 17 Flintyxegatan 8a Tfn Tfn c If 16 no 00 code carrier is introduced Tfn during 40 the 80 confirmation Tfn mode the bolt automatically retracts to original position and the green LED indicates that the cabinet is unlocked

21 8.2.2 Öppning av skåplåset. 1. Låset är aktivt, låst position. 2. Introducera informationsbäraren a. Om informationsbäraren är godkänd fjädrar låskolven tillbaka och låset öppnar automatiskt. Den gröna LED lampan konfirmerar operationen. b. Om informationsbäraren inte är godkänd stannar regeln kvar ute och den röda LED lampan lyser för att visa att låset är fortsatt låst

22 9. Reset Reset funktionen är placerad innanför kåpan på låsenheten. För att reseta låset måste först kåpan avlägsnas mha specialverktyget. För att reseta låset behöver en kortslutning göras mellan de två benen som syns i hålet bredvid batterimodulen. När låset resetas så återgår det till installationsläge Reset

23 10. Nödöppning Om batterierna tar helt slut eller om ett elektroniskt fel uppstår i låset kan det öppnas mha den portabla programmeraren. Programmeraren kopplas in i kontakten på vredenheten, vilken är gömd bakom en skyddande kåpa. Kåpan avlägsnas mha specialverktyget. För att kunna nödöppna låset måste auktoriseringsnyckeln för systemet vara placerad i programmeraren

24 11. Batteribyte Batterierna är placerade bakom den skyddande kåpan på låsenheten. När batterierna byts så förloras ingen information som är lagrad i låset. Klockan som drivs av batterierna har dock bara kapacitet att hålla kvar tiden i minnet under ca 1 minut om den inte får ström. Tar batteribytet mer än en minut eller om batterierna är helt uttömda behöver låset uppdateras mha den portabla programmeraren för att få rätt tid igen. 12. Garantier Systemets komponenter har 2 års garanti mot produktfel, förutsatt att dessa inte uppstått till följd av felaktig installation, vandalism, förbisett underhåll, etc. Om någon komponent är felaktig så kommer denna att ersättas mot ny endast då TALLERES DE ESCORIZA, S.A.U. och/eller ASSA OEM AB gett sitt godkännande

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

All information och alla ritningar i detta dokument är Timelox AB:s egendom. Otillåten användning och kopiering är förbjuden. Copyright 1999.

All information och alla ritningar i detta dokument är Timelox AB:s egendom. Otillåten användning och kopiering är förbjuden. Copyright 1999. 865 080 ANVÄNDARMANUAL TIMELOX 2300WIN Informationen i detta dokument kan ändras av Timelox utan föregående varning. All användning, skötsel eller reparation som görs på annat sätt än vad som rekommenderas

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care 3.13

Användarmanual Phoniro Care 3.13 Användarmanual Phoniro Care 3.13 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 7 2 Webbgränssnittet... 8 2.1 Att hitta i systemet... 8

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345789 ESC 6012345789 - < V e c k a > M T O T F L S 41 < D ag > - Fredag 2004-10-08 - 15:00-18:00 Logga ut Meny Hjälp Boka + + + node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.101 Bewator

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ASSA PERFORMER MANUAL. ASSA Performer. Användarmanual V 3.4.3

ASSA PERFORMER MANUAL. ASSA Performer. Användarmanual V 3.4.3 ASSA PERFORMER MANUAL ASSA Performer Användarmanual V 3.4.3 Introduktion och Installation... 3. Om denna manual... 4.. Definitioner och förkortningar... 6 2. Inledning... 7 2.. Introduktion ASSA Performer

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Entro Lite Konfigureringshandbok

Entro Lite Konfigureringshandbok Entro Lite Konfigureringshandbok V1.2 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer