Säkerhetsrådgivaren informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsrådgivaren informerar"

Transkript

1 sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen på MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap) hemsida. Farligt avfall > Farligt gods Här sker stora förändringar, generellt kan man säga att samlingsgrupperna (grupp K osv) har tagits bort. Om avfallet även är farligt gods kommer det att ämnesklassificeras med ett UN-nr samt transporteras i godkända förpackningar. Det finns undantag för mindre förpackningar (max 30 kg bruttovikt) som inte behöver ha godkända förpackningar (dock ska vissa ytterligare krav vara uppfyllda). Transporteras avfallet enligt de undantag som regleras i del 16 i bilaga S (exp. förpackningskrav), ska godsdeklarationen kompletteras med uttrycket Förpackat enligt del 16. Generellt kan man säga att ämnen som tillhör förpackningsgrupp 1 inte får transporteras enligt de undantag som del 16 anger. Det finns även en tabell med ämnen som inte tillåts undantagen, se tabellen på sista sidan. De nya reglerna gäller from 1 juli Märkning och etiketter LQ-märket med ett Y i mitten får nu användas. Om uttrycken OVERPACK och BÄRGNING används på gods skall texten vara minst 12 mm höga. Skriftliga instruktioner Ny utgåva har införts på de skriftliga instruktionerna. Det är mindre textjusteringar exp. har hänvisningar till standarder tagits bort. Dem nya instruktionerna finner Ni i chaufförsrummet på Närkefrakt HK och för nedladdning på NF portalen (obs måste vara utskrivet och i färgtryck). Tänk även på att rökförbudet som anges även omfattar elektroniska cigaretter och liknande. Nya rekommendationer Brunnstätning ska vara minst 1,5 x 1,5 meter och vara anpassat för ändamålet. Detta betyder att golvmattor, regnkläder och andra uppfinningsrika idéer inte är godkända. Om skylthållaren täcker orangeskyltens svarta ram, skall skylthållaren vara svart.

2 sid: 2 Olycksstatistik Störst olycksrisk enligt MSB s olycksstatistik finns vid lastning och lossning av farligt gods, ca hälften av alla olyckor mellan åren Till följd av olyckorna under samma period har det förekommit 1 st omkommen, 13 st skadade och 75 st egendomsskador (fordon), 17 st miljöskador. Bakomliggande vanliga orsaker är problem med utrustning och mänskligt felhandlande. Se över så att Era fordons- och skyddsutrustningar är användbara. Är ni med om en olycka eller tillbud, är ni skyndsamt rapporteringsskyldiga till Er säkerhetsrådgivare. Rutiner, utrustning & dokumentation Rutiner = Ordning & reda MSB utför slumpmässig tillsyn på verksamheter som omfattar farligt gods, här kontrollerar man vilka rutiner företaget har för att eliminera risker, bl.a. ang. utbildningar och skyddsplaner. Det är viktigt att Ert åkeri, oavsett storlek, har fungerande rutiner rörande farligt gods, bl.a. för: -anmäla chaufförerna till repetitionsutbildning i god tid innan förfallodagen (upp till 12 mån) -olycksrapportering (meddela alltid säkerhetsrådgivaren) -dokumentera utbildningsstatus och behörigheter. -fordons & skyddsutrustning (se nedan) Använd gärna de checklistor vi tidigare skickat ut till Er, dessa finns även på NF portalen för nedladdning. Tänk på att Era chaufförer ska vara utbildad i Ert företags transportskydd/skyddsplan. Använd gärna Närkefrakts transportskydd/skyddsplan och farligt godssystem som finns publicerat på NF portalen. Med transportskydd avses försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att minimera stöld eller obehörigt förfarande med farligt gods, som kan skada personer, egendom eller miljö. Vid en tillsyn kontrolleras även den årsrapport som säkerhetsrådgivaren upprättar, denna upprättas centralt för Närkefrakt i vilken Ert åkeri ingår (om ni har NFs säkerhetsrådgivare ansluten till Ert företag).

3 sid: 3 Fordons- och skyddsutrustning Enligt Polisen är den mest förekommande bristerna vid kontroll efter vägen: -Skriftliga instruktionerna, chauffören vet inte om eller vart den finns i hytten, det är även ofta förekommande att chauffören inte vet vad som står i den (Polisen kan ställa frågor efter vägen). -Brandsläckare, besiktningstiden har gått ut, fel kapacitet (antal och KG) Se till att Ni har en fungerande rutin att kontrollera fordons- och skyddsutrustningen. Tänk bl.a. på: -Skriftliga instruktioner, senaste utgåvan, färgtryck och att chauffören vet var den finns och vad som står i den. -ögonskölj har bäst före datum -Ficklampans funktion (batterier) -orangeskylten ska reflektera ljus -skylthållaren skall vara svart om ramen döljs (se ovan), ska även tåla brand och hålla fast skylten oavsett fordonets läge (exp. uppochner) Tänk på att det är en skyddsutrustning och inte ett nödvändigt ont som ska med. Värt att nämna På en MSB-konferens under april 2015 föreläste en representant från åklagarmyndigheten där han bl.a. berättade om att man ser över bilaga 10 i ordningsbotförordningen som reglerar företagsböter. Man har en vision att mer frekvent använda företagsböter i likhet med Transportstyrelsens sanktionsavgifter vid KOV-överträdelser, dvs. både chaufför och åkeri får böter. Dokumentation Det är avsändaren som ska tillhandahålla korrekta transporthandlingar (godsdeklaration) men det är chauffören som ska kontrollera att vi har fått dem transporthandlingar som krävs. På näst sista sidan i detta dokument finns en exempelchecklista på hur en godsdeklaration skall se ut. Saknas något skall godset inte transporteras förrän transporthandlingarna har kompletterats, chauffören ska alltid ta kontakt med transportledningen om man inte kan lösa det direkt på plats. Tänk även på kompletteringen Förpackat enligt del 16 om det är avfall som transporteras enligt del 16 i regelverket, se ovan. Godsdeklarationen och övriga transporthandlingar som berör transport av farligt gods skall alltid lämnas in till Närkefrakt för lagring (undantag finns hos vissa charterbilar).

4 sid: 4 Tillstånd & utbildning Tillstånd En återkommande punkt i dessa informationsbrev är den om tillstånd för att få transportera avfall och farligt avfall. Se alltid över att Ni har ett giltigt tillstånd, samt att en kopia finns med i fordonet som transporterar avfallet. Ni ska alltid skicka in ett förnyat/nytt tillstånd till Närkefrakt, bl.a. för publicering på vår hemsida. Utbildning Förnya Era ADR-intyg i tid! Ett intyg kan förnyas 12 månader före förfallodagen (tiden som är kvar tillgodoräknas). Säkerställ och dokumentera ev. semestervikariers behörigheter. Som arbetsgivare/åkeriägare ska du ha en strukturerad bild på dina anställdas behörigheter, förfallodatum o.s.v. (se ovan). Förnyad kompetens skall alltid meddelas till Närkefrakt så vi kan hålla våra register uppdaterade. Terminalen Farligt gods som saknar kompletta transporthandlingar tas inte emot av terminalen. Oavsett typ av gods skall alltid terminalpersonalen kontaktas innan lastning/lossning påbörjas. Ni är alltid välkomna att hör av Er vid frågor! Säkerhetsrådgivare

5 sid: 5

6 sid: 6

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Handel med vissa receptfria läkemedel

Handel med vissa receptfria läkemedel Handel med vissa receptfria läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; för verksamhetsutövare (version 4, februari 2015) Postadress/Postal

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter

Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter Facit Instuderingsuppgifter 1 Transport allmänt 1. 85 % 2. Fördelar: Nackdelar: Dörr-till-dörr Höga kostnader under tiden transporten utförs Få omlastningar Vägnätet har sina begränsningar, om än få Låga

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer