Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä a/ Endast två nämndemän behövs SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman"

Transkript

1 Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä a/ Endast två nämndemän behövs SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman får förhinder räcker det med en A D SD SD SD SD SD D SD SD D SD D b/ Nämndemän ska ej medverka i mål med enkel beskaffenhet D D SD N A A N N SD SD D N N c/ En lagfaren domare ska ensam kunna avgöra mål med straffvärde upp till 2 års fängelse SD SD SD D D SD SD SD SD SD D D SD c2/ En lagfaren domare ska ensam kunna avgöra mål med straffvärde upp til 6 månaders fängelse D D SD N A A SD SD SD SD A D SD d/ Kravet att nämndemän ska delta när en notarie handlägger mål i tingsrätt eller förvaltningsrätt tas bort SD D N D N N D SD SD SD A D A e/ Förvaltningsrätten ska som huvudregel vara domför med en lagfaren domare. Nämndeman ska delta när mål avgörs i sak när någon part är en fysisk person D D SD N A A SA N SD SD A D A f/ I hovrätten och kammarrätten föreslås att inga nämndemän ska deltaga D D SD D SD SD N N SD SD N SD SD

2 1. Tillgodoser något / några av dessa förslag de krav på insyn från allmänhetens sida som ställs i kommitedirektivet? D D N D D SD N SD SD SD N D D 2. Uppfyller något /några av dessa förslagen kraven på effetivitet och resursanvändande? N A N N A A D SD SD SD N N D 3. Har lämplig avvägning gjorts mellan kraven på insyn och ökad effektivitet? D D N D N N N SD SD SD A D SD a) Bara den som är lämplig för (tidigare bör ) utses till nämndeman. Ett karv på konkursfrihet införs som ett behörighetskrav SA SA N N A A SA SA SA SA SA A SA b) Uppgiften att nominera nämndemän ska inte längre vara förbehållet de politiska partierna. I stället ska det råda fri ansöknings- och nomineringsfrihet. (fri kvot) N N D N SD SD SD D D D A D A c) Minst hälften av nämndemännen ska väljas från den fria kvoten. De skall väljas genom majoritetsval A D SD A SD SD SD D D D A D A

3 d) Nämndemannavalet bör beredas på tjänstemannanivå i komunerna och i landstingen där en beredning av samtliga kanidaters lämplighet och behörighet ska göras A N SD A N D SD D D D A D A e) Domstolarna ska efter valet kontrolera utdrag ur belastningsregistret på de valda nämndemännen SA SA SD A SA SA D SA SA SA A SA SA f) Val till nämndeman ska förläggas på annan tid än de allmänna valen N SD SD SD A A D SA D D N N A g) Domstolar föreslås lättare kunna entlediga nämndemän som visat sig olämpliga för uppdraget A SA A A SA SA SA SA SA SA SA SA SA 1/ Kan rekrytering av yngre nämndemän underlättas genom det föreslagna förfarandet? N/ A D N D N N D N D D A D N 2/ Det föreslagna rekryteringsförfarandet innebär att nämndemän kommer att rekryteras från två parallella vägar, dels genom nominering från de politiska partierna, dels genom ett fritt ansökningsförfarande. Kan detta fungera på ett bra sätt? N N N D D D SD D D D N D N

4 3/ Lars Lassinantti har i sitt särskilda yttrande föreslagit att betänkandet kompletteras med en utredning om vilka långsiktiga konsekvenser nyordningen skulle få bl.a. på den kommunala demokratin. Ska vi ställa oss bakom hans förslag? A A A A A A N SA SA SA SA SA SA 4/ Kan vi ställa oss bakom de skärpta lämplighetskraven i punkterna a), e), och G) ovan? A SA A N A A D SA SA SA A SA SA a) en dubblering av arvodet föreslås. Heldagsarvode ska bestämmas till 1000:- för tjänstgöring fram till 16:30. Halvtidsarvode ska bestämmas till 500: A SA SA A SA SA SA SA SA SA SA SA SA b) Tjänstgöringstiden för halvdagsarvode utökas från 3 timmar till 4 timmar D D SA SD N D D D D D SD N SA c) För tjänstgöring efter 16:30 ska extra ersättning betalas med 250: A A SA A SA A SA SA SA SA SA SA SA d) den särskilda inställelsearvodet för tjänstemän med en resväg som överstiger 50km höjs till 200: A A SA A SA N SA SA SA SA N A SA

5 e) Inläsningsarvode om 300:- ska kunna utbetalas inte bara till nämndemän i förvaltningsrätten utan även till nämndemän i tingsrätten förutsatt att sådant arbete beräknas överstiga 1 timma A A SA A SA A SA SA SA SA SA N SA f) Varje nämndeman ska tjänstgöra 8 dagar per kalenderår och ska inte, annat om särskilda skäl föreligger, tjänstgöra mer än 25 dagar per kalenderår A A SA D N N SA SA SA SA A A SA 1. Kan dessa förslag bidra till att underlätta rekryteringen av fler yngre nämndemän? N D N D N N A N N D A A N 2. Kan vi ställa oss bakom förslagen eller ska vi föreslå ändringar Ä B B B Ä Ä B B B B B B Ä a) Genomgången introduktionsutbildning ska vara en förutsätnig för att en ny nämndeman ska kunna påbörja tjänstgöring A SA SA SA SA A SA SA SA SA SA SA SA b) Domstolarna ska anordna repititionsutbildning till omvalda nämndemän. Genomgången utbildning ska vara en förutsättning för en omvald nämndeman att kunna fortsätta sin tjänstgöring efter att sex månader A SA SA SA SA A A SA SA N SA SA SA

6 förflutet från tillträdet. c) Domstolar ska lämna information till nämndemannen under mandatperioden A SA SA A SA A A SA SA SA A A SA d) Utbildningsmoment som tar sikte på nämndemannamedverkan bör ingå i domarutbildningen A SA SA A SA SA A SA SA SA A A SA 1. kan vi ställa oss bakom dessa förslag? N D SA A SA SA A SA SA SA A A SA Här kan du lämna kommentarer och förslag:

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer