Så vill vi bo! Påkostat kök. Vitt, vitt, vitt! Stor balkong eller uteplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vill vi bo! Påkostat kök. Vitt, vitt, vitt! Stor balkong eller uteplats"

Transkript

1 Så vill vi bo! Påkostat kök Vitt, vitt, vitt! Stor balkong eller uteplats En attitydundersökning genomförd av Svensk Nyproduktion våren 2015

2 Svensk Nyproduktion har genomfört en panelundersökning med svar från personer. Urvalet har gjorts med hjälp av e-postadresser till människor som varit på visning, köpt eller på annat sätt visat intresse för nyproducerade bostäder. En del av de äldre deltagarna fick besvara en pappersvariant av enkäten som sedan hanterades manuellt och lades in i systemet. Vi ville ta reda på hur människor ser på sin nya bostad, dels för att vi är nyfikna, men också för att bygga upp en kunskapsbank och kanske lite grann vara med och försöka påverka utformningen av framtidens bostäder. Nyproducerade bostäder ur ett konsumentperspektiv brukar vi säga och mena det, här är ett exempel. Av svaren att döma, vissa har skrivit långa essäer om hur de ser på sin nya presumtiva bostad, finns ett stort engagemang och ett uppdämt behov av att uttrycka sin åsikt. Det är kommentarer som täcker allt från praktiska inspel som att fönster måste vara barnsäkra, till mer utredande och utmanande texter, varför görs det inte så här, och hur tänker ni i den här frågan. Oerhört intressant och värdefullt! Vi har av den anledningen (med långa, intressanta och, framför allt, många svar i fritext) valt att redovisa svaren i fritext under respektive åldersgrupp svar är det minsta antalet svar som behövs för att kunna representera Sveriges befolkning. I denna rapport redovisar vi varje fråga för sig. Och hur alla svarat. Svaren här refereras till som medelvärdet (av hur alla svarat). Åldersgruppernas svar redovisas separat, där även med fritextsvaren redovisas. Alla svar redovisas som bilagor till denna sammanställning, längst bak i rapporten. SAMMANFATTNING Av de personerna som besvarat enkäten är 50 procent nöjda med sitt nuvarande boende. 41 procent upplever sig vara ganska nöjda, endast 9 procent är inte så nöjda med nuvarande boende. (7 procent mindre nöjda och 2 procent missnöjda). Att vara nöjd med sitt boende kan bidra till att man är mindre benägen att flytta. Men det finns andra anledningar till att man väljer att flytta trots att man är nöjd, som till exempel arbete eller studier på annan ort, förändrade inkomster eller förändrad familjekonstellation. Det ligger en stor utmaning i att försöka förmå den som trivs att flytta.

3 NUVARANDE BOENDEFORM 83 procent av dem som besvarat enkäten bor i någon form av äganderätt. 40 procent vardera är bosatta i bostadsrätt eller småhus/radhus och 3 procent bor i bostadsrättsradhus. Övriga 4 procent bor antingen med föräldrarna eller i hyresrätt, studentlägenhet eller i ett andra hands boende. Här kallat övrigt. Nuvarande boende: Bostadsrätt Villa/Radhus Hyresrätt i första hand Bostadsrättsradhus Övrigt VÄGGARNA SKA VARA VITA Nej tack! Säger hälften. Vi vill ha vitt! Drömbostaden ska helst ha vita vardagsrumsväggar, det är vad hälften av de tillfrågade tycker (50 procent). Näst efter de vita väggarna vill man gärna ha en fondvägg i en annan färg (17 procent). Målade väggar, inte nödvändigtvis vitt, efterfrågas av 13 procent. Den klassiska tapeten med mönster är efterfrågad av 11 procent. I botten av listan hittar vi betongväggarna, rått och avskalat (5 procent) och tapet med stora mönster (3 procent).

4 BETALNINGSVILJA FÖR OLIKA ATTRIBUT 69 % vill betala extra för en stor balkong / uteplats Klädkammare/ förråd inne i bostaden 45 % Bra förvaring i anslutning till bostaden 37 % Påkostat kök 30 % Stora sällskapsytor 26 % Separat tvättstuga i bostaden 25 % / påkostat badrum 25 % Stora fönster 24 % Bra miljöval 21 % Flexibel planlösning 10 % STOR BALKONG / UTEPLATS OHOTAD ETTA 69% På frågan om vilka attribut man är villig att betala extra för svarar 69 procent att de vill betala extra för en stor balkong eller uteplats. Balkongen eller uteplatsen är en nödvändig ventil. Det är ett mycket viktigt extrarum för många och gränsen mellan inne och ute suddas gradvis ut. Förr var det lättare att se skillnad på utomhus- och inomhusmöbler, idag har pinnsoffan ersatts av en schäslong för utomhusbruk.

5 KLÄDKAMMARE / FÖRRÅD INNE I BOSTADEN 45% Det finns också en ganska stor betalningsvilja för klädkammare/ förråd inne i bostaden, 45 procent vill betala extra för det. Klädkammare/ förråd inne i bostaden- här ser vi parallella trender som möjliga förklaringar. Det är det många som när de flyttar, framför allt bland de äldre, lämnar en större bostad till förmån för en mindre. Det ställer krav på goda förvaringsmöjligheter. Stora garderober, klädkammare med bra förvaring är mycket eftertraktat av de allra flesta, oavsett ålder. De så kallade walk in - closets som ingen visste vad det var för bara 10 år sedan, är nu något som de flesta vet vad det är och som man uppenbarligen vill betala extra för att få. Det kan också finnas en möjlighet att en del som uppger att de vill betala extra för förvaring inne i bostaden ser förvaringsutrymmet som ett potentiellt framtida rum. Betalningsviljan är även hög för goda förvaringsmöjligheter i anslutning till bostaden (alltså inte inne i bostaden), 37 procent anger att de är villiga att betala extra för det. PÅKOSTAT KÖK OCH STORA SÄLLSKAPSYTOR 30% 30 procent av de medverkande är villiga att betala extra för ett påkostat kök och 26 procent för stora sällskapsytor. Det är verkligen kökets tid! Bara genom att ögna igenom TV tablåerna kan man se att det finns ett väldigt stort köksintresse idag. Som slår igenom oavsett generation verkar det som. Det är hela Sverige lagar mat och Leila bakar och halvåtta hos mej och mästerkockar på rad i olika åldrar på bästa sändningstid. Och det ger återspegling i att många vill betala extra för ett påkostat kök. Det finns också den aspekten att det kan vara dyrt att renovera ett kök, här vill man betala extra för att få en bra standard från början. Klart vi vill vara sociala i vår bostad och 26 procent vill betala extra för att ha utrymme att ta emot gäster.

6 TVÄTTSTUGA Separat tvättstuga i bostaden respektive påkostat badrum vill 25 procent av de medverkande betala extra för. Indikationen är att man vill ha en separat avdelning avsedd för tvätt i sin bostad. Där kan man sortera och hänga, inte alla vill gå till en gemensam tvättstuga. 25% BADRUM Precis som med köket är badrummet också något som blivit allt viktigare och lite av ett prestigerum i en bostad. Idag har många badrum nästan som en spa- karaktär, väl tilltagna till yta och utrustning. 25 procent vill betala extra för ett påkostat badrum. 25% 24% STORA FÖNSTER 24 procent kan tänka sig att betala extra för stora fönster. Ljusinsläpp är viktigt för många. En ljus bostad är mer trivsam än en mörk, och detta återspeglas i svenska folkets betalningsvilja. BRA MILJÖVAL 21 procent betalar gärna extra för bra miljöval. Man kan reflektera över att bra miljöval hamnar ganska långt ned i vad man är villig att betala extra för. Här kan man göra antagandet att de allra flesta har stor tilltro till att nyproducerade bostäder har en hög miljömässig standard som det är från början. Det finns en liten risk att nya och mindre etablerade byggföretag bygger mindre miljömässigt än andra etablerade. Då ökar medvetenheten. FLEXIBEL PLANLÖSNING INTE POPULÄRT (ÄN) Endast 10 procent av de tillfrågade vill betala extra för flexibel planlösning. Man kanske tänker att den lösningen kan man göra själv vid behov och vi gör antagandet att de som mest efterfrågar detta är varannan veckas familjer.

7 Här fick de som bevarade Svensk Nyproduktions enkät gradera vad de vill ha i sin närhet vad gäller gemensamhetsutrymmen. Skalan är 1 till 5, där 5 är högst värderat. För att kunna redovisa rangordningen i de olika attributen har vi satt ihop alla fyror och femmor. MÅNGA VILL GÄRNA HA GÄSTLÄGENHET I FÖRENINGEN 49 procent av de medverkande tycker att gästlägenhet i föreningen är viktigt. Här kan man göra antagandet att en gästlägenhet innebär att man kan ta emot gäster utan att behöva ha ett eget gästrum. Det innebär att, om det finns en gästlägenhet i föreningen, man kan dra ned på sin egen bostadsyta, men ändå ta emot gäster. Stort plus för gästlägenhet med andra ord. 49 GEMENSAM MÖTESLOKAL/ FESTLOKAL 47 procent av dem som besvarat enkäten tycker att en gemensam lokal är bra, för fest eller möten. En lokal för större sammankomster, om man inte får plats hemma i sin egen bostad, ses som något positivt. 47% GEMENSAM TVÄTTSTUGA 44 procent tycker att gemensam tvättstuga utöver den egna är ett viktigt och positivt attribut i en förening. FÖRST GRILLA SEDAN GÅ TILL GYMMET Gym i fastigheten och gemensam grillplats värderas lika högt, 37 procent tycker det är viktiga attribut. Kanhända är det dock olika kategorier av människor som värderar dessa attribut olika. Eller samma, först äta på den gemensamma grillplatsen och sedan gå till det gemensamma gymmet. Det verkar finnas en vilja att ha flera saker gemensamt, kanske är vi på väg mot ett trendbrott. Det stressade livet och bristen på tid gör att många vill ha det man behöver inom den absoluta närheten. 37%

8 RELAXAVDELNING 29 procent av de medverkande vill gärna ha ett spa eller en pool i fastigheten. Vi har dock inte ställt några följdfrågor om man är intresserad av den gemensamma skötseln av grillplats, gym och spa. Av detta kan vi göra antagandet att om de attribut som nu radats upp också kräver den enskildes engagemang skulle det värderas lägre. Vi gör bedömningen att förutsättningarna är att det sköts av någon annan (företag eller privatperson) men att det finns i fastigheten. GÄRNA EN TAKTERRASS 27 procent ser gärna att det finns en gemensam takterrass. Detta är något som blivit lite mer vanligt i vissa nybyggda föreningar och verkar uppfattas som något positivt. Här kan man flagga för att ha en bra administration (omskrivning för regelverk kanske) kring hur man kan nyttja den gemensamma takterrassen. Det får inte finnas risk att de som bor högt upp i fastigheten blir störda. 23% GEMENSAM ODLING 23 procent ser gärna att det finns möjlighet till gemensam odling. Vissa menar att det är en tillagande och global trend att odla tillsammans. Vi menar att det visst finns en trend, i efterspelen kring de matskandaler som varit har människor i allt större utsträckning blivit mer medvetna om vad vi äter. Men en del vill absolut inte odla, det får därför inte vara något tvingande, då det kan avskräcka. Men för den som vill, absolut, är det ett positivt attribut att ha möjligheten till att odla tillsammans med andra.

9 VIKTIGT I KÖKET Här ville vi veta vad de medverkande tycker är viktigt i ett kök i en nyproducerad bostad. De fick värdera olika köksattribut med graderingen 1 till 5. Vi har slagit samman fyror och femmor och på så sätt fått fram en rangordning. Kök med påkostade vitvaror I topp hamnar ett kök som är utrustat med påkostade vitvaror. Påkostade vitvaror kan tolkas som bra kvalitet på varorna, av ett bättre märke. Det ger kanske också en längre livslängd. 58 procent värderar detta högst Kök för många gäster Lika många värderar ett kök för många gäster mycket högt i sin nya bostad, 58 procent. Det signalerar att man vill vara social i sitt kök, man vill kunna bjuda på den goda maten. BILPOOL INTE SÅ POPULÄRT 18 procent bedömer att en bilpool i föreningen är något positivt. Här gör vi antagandet att det dels är vissa grupper som mer eller mindre är beroende av bilen i sitt dagliga värv, dels den som är gammal och kanske har svårt att röra sig obehindrat. Bilen är viktig för den som reser i tjänsten och alla barnfamiljer som flänger mellan skola, dagis, aktiviteter och att storhandla, vill gärna ha en egen bil. Bilpool är för de målgrupper som inte är lika beroende av bilen som andra. Till exempel de yngre. Som bara behöver bilen ibland och andra som lever ett mindre bilberoende liv. Det är naturligtvis också avhängigt av var bostäderna där man tänkt ha en bilpool ligger geografiskt. Är det nära allmänna kommunikationer kan det kännas lite överflödigt med en bilpool. Men för vissa målgrupper, finns det anledning att planera för en bilpool.

10 HALVÖPPEN PLANLÖSNING 47 % vill ha halvöppen planlösning Med en procents marginal vinner faktiskt barköket över den helt öppna planlösningen i vår undersökning. Halvöppen planlösning med exempelvis barkök (47 procent), öppen planlösning (46 procent). Dags att erbjuda halvöppen planlösning som standard kanske? Övergången från helt öppet till stängt mellan vardagsrum och kök går via barköket. 21 procent föredrar att separera köket helt från vardagsrum och övriga bostaden. 17 procent kan tänka sig ett arbetskök utan matplats. 46 % vill ha helt öppen planlösning 21 % vill ha stängd planlösning 17 % vill ha arbetskök SKAFFERI SOM MAN KAN GÅ IN I Riktigt redo för det där skafferiet som det var förr är vi inte, men kanske på god väg. 26 procent tycker att det är ett viktigt attribut. Visst kan man skönja att ett nyväckt intresse för matlagning och alla dessa maskiner vi behöver, kan kopplas till en längtan efter skafferi. Där kan man förvara glassmaskinen, skärmaskinen och fruktcentrifugen, kanske står där också pappersåtervinning i det framtida hemmet. Men ännu så länge, bara 26 procent. 26% PÅKOSTADE DETALJER Vitvarorna får gärna ha hög kvalitet, men i övrigt blir det nej. Det är bara 15 procent av de tillfrågade som anser att det vill ha påkostade detaljer som kolsyrekran, avfallskvarn och ismaskin i sitt kök.

11 Bilagor ENKÄTEN 1 Är du man eller kvinna? 42 procent män och 58 procent kvinnor besvarade enkäten. 2 Hur gammal är du? Ålder Procent ,0 % ,4 % ,9 % ,0 % ,9 % Vi tog bort dessa ålderskategorier på grund av för få svar: Ålder Antal Under 20 år år 16 Över 90 år ,5 % 3 Hur bor du idag? Bostadsrätt 40 % Villa/Radhus 40 % Bostadsrättsradhus 3 % Hos mina föräldrar 2 % I en studentlägenhet 1 % I andra hand 1 % Hyresrätt i första hand 13 % 4 Hur nöjd är du med ditt boende idag? Jättenöjd 50 % Ganska nöjd 41 % Mindre nöjd 7 % Missnöjd 2 %

12 5 Om du tänker på vardagsgrumsväggarna i din drömbostad, vad vill du ha? Tapet med stora mönster 3 % Betongväggar, rått och avskalat 5 % Målade vita väggar 50 % Målade väggar 13 % Klassisk tapet med mönster 11 % Gärna en fondvägg i en annan färg 17 % 6 Välj max tre Alternativ du skulle kunna tänka dig att betala extra för inne i din bostad: Stor balkong/uteplats 69 % Klädkammare/förråd inne i bostaden 45 % Goda förvaringsmöjligheter 37 % i anslutning till bostaden Påkostat kök 30 % Stora sällskapsytor 26 % Separat tvättstuga i bostaden 25 % Påkostat badrum 25 % Stora fönster 24 % Bra miljöval 21 % Flexibel planlösning flyttbara (skjut) väggar 10 %

13 6 Vad är viktigt för dig i gemensamhetsutrymmena? Gradera 1 till 5, där 1 betyder inte viktigt och 5 betyder jätteviktigt Lekplats på gården 35 % 18 % 17 % 1 % 13 % Gemensam takterrass 28 % 19 % 26 % 18 % 9 % Gym i fastigheten 24 % 17 % 23 % 20 % 17 % Pool/spaavdelning 32 % 21 % 19 % 16 % 13 % i fastigheten Bilpool 38 % 22 % 22 % 11 % 7 % Gästlägenhet i föreningen Gemensam möteslokal/festlokal Gemensam tvättstuga utöver din egen 15 % 13 % 22 % 26 % 23 % 12 % 14 % 27 % 30 % 17 % 19 % 17 % 21 % 22 % 22 % Gemensam grillplats 18 % 17 % 29 % 24 % 13 % Gemensam odling 34 % 23 % 20 % 13 % 10 % 7 Rangordnad, fyror och femmor sammanslagna. Gästlägenhet i föreningen 49 % Gemensam möteslokal/festlokal 47 % Gemensam tvättstuga utöver din egen 44 % Gym i fastigheten 37 % Gemensam grillplats 37 % Pool/spaavdelning i fastigheten 29 % Gemensam takterrass 27 % Gemensam odling 23 % Bilpool 18 % Lekplats på gården 14 %

14 8 Vad är viktigt för dig i bostadens kök? Värdera1 till 5. 1 är minst viktigt och 5 är viktigast. Kök med påkostade vitvaror % 8 % 28 % 34 % 23 % Skafferi som man kan gå in i 34 % 20 % 19 % 15 % 12 % Påkostade detaljer (ismaskin, avfallskvarn, kolsyrekran) Öppen planlösning till vardagsrum 45 % 24 % 16 % 11 % 4 % 14 % 14 % 25 % 26 % 20 % Arbetskök (utan matplats) 41 % 23 % 20 % 11 % 6 % Kök för många gäster 7 % 10 % 25 % 33 % 24 % Halvöppen planlösning till vardagsrum med exempelvis barkök Stängd planlösning till vardagsrum 14 % 14 % 25 % 30 % 17 % 44 % 18 % 17 % 10 % 11 %

15 Svensk Nyproduktion Rosenborgsgatan Solna Tel:

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2014-03-14 Uppdrag: 252824, Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: 2014-03-14 Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs

Läs mer

BOENDE INREDNING EKONOMI & TEKNIK

BOENDE INREDNING EKONOMI & TEKNIK BOENDE INREDNING EKONOMI & TEKNIK Trendrapporten 2013 VD Peeter Pütsep har ordet Nu är det äntligen dags för årets Trendrapport, som är den andra i ordningen! Man brukar säga att den som inte frågar får

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Curla fram en bostad

Curla fram en bostad Curla fram en bostad Om föräldrarna betalar min bostad vet jag att dom kommer att lägga sig i var jag ska bo för dom accepterar inte att jag bor varsomhelst. Då är det bättre att dom får bestämma över

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Trendrapporten 2014. Boende Inredning Ekonomi Teknik & Miljö Familjeliv

Trendrapporten 2014. Boende Inredning Ekonomi Teknik & Miljö Familjeliv Trendrapporten 2014 Boende Inredning Ekonomi Teknik & Miljö Familjeliv Sammanfattning sid. 4 Trendexperter sid. 5 Boende sid. 6 10 Inredning sid. 11 15 Ekonomi sid. 16 20 Teknik & Miljö sid. 21 25 Familjeliv

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Munkbo

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Munkbo Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Munkbo september-oktober 2013 Undersökningen är utförd under v. 38-40 2013 Analys och presentation: Hanna Chapman, M&Q i Västerås AB Beställare: Lars Johansson,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Kärnfullt. Känslan av ett Kärnhem Livskvalitet och boglädje på liten yta. Så tänker inredningsarkitekten

Kärnfullt. Känslan av ett Kärnhem Livskvalitet och boglädje på liten yta. Så tänker inredningsarkitekten Kärnfullt e t t m a g a s i n f r å n k ä r n h e m n r 1 09 Känslan av ett Kärnhem Livskvalitet och boglädje på liten yta Så tänker inredningsarkitekten Välkommen att inspireras Välkommen till oss på

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1 HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE hur vill du bo? 1 VAD ÄR ALLMÄNNYTTAN? Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen har HUR VILL

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer