Psykologi. Reviderad upplaga med nya teman. Perspektiv på den evolutionära psykologin. Nytt för din litteraturlista 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykologi. Reviderad upplaga med nya teman. Perspektiv på den evolutionära psykologin. Nytt för din litteraturlista 2013"

Transkript

1 Psykologi Nytt för din litteraturlista 2013 Beställ provexemplar på studentlitteratur.se Perspektiv på den evolutionära psykologin Reviderad upplaga med nya teman

2 Breitholtz, Elisabeth (red.) Handledningens ABC Klinisk handledning ur ett KBT-perspektiv För den erfarne handledaren vill Handledningens ABC erbjuda en stringent och grundlig överblick över handledningsområdet samt konkreta tips kring hur man utövar och ger bra handledning. För studenten erbjuder boken en sammanfattning av hur man lär och skaffar sig fingertoppskänsla i utövandet av handledning vad gäller teoretiska, praktiska och etiska aspekter. 218 s 2013 Art.nr ISBN Ett färskt perspektiv på den evolutionära psykologin de Jong, P Berg, I K Lösningsbyggande samtal I denna omarbetade 4:e upplaga redovisas aktuell forskning kring lösningsbyggande samtal, och hur man kan tilllämpa metoden på ett flertal områden, utöver ren psykoterapi.bokens tidigare upplagor har kommit ut på svenska under titeln: Att bygga lösningar. Översättare: Gustaf Berglund och Solveig Halvorssen Kåven Fjärde upplaga 598 s 2013 Art.nr ISBN Swami, Viren (red.) Evolutionspsykologi en kritisk introduktion Boken erbjuder en sammanställning av forskningsfynd, teorier och modeller från ledande forskare i ämnet, och beskriver på vilket sätt evolutionsinriktad psykologisk forskning kan bidra till förståelsen av den mänskliga naturen och mänskligt beteende. Den ger en kritisk värdering av de evolutionära teorier som funnits och finns på området. Bland bokens ämnesrubriker: Evolutionsperspektiv i psykologin Tänkandets evolution och hur den interagerar med kulturen Samarbete eller konkurrens Fysisk attraktion, parbildning och sexuell selektion Livshistorieteori Föräldraskap och familj Personlighet och individuella skillnader Social kognition och psykiska störningar Framtiden för den evolutionära psykologin Översättare: Ulrika Junker Miranda Hej! Höstens nyheter är äntligen här och vi hoppas att du som undervisar ska hitta lämplig litteratur för just dina kurser. I somras tog vi över Norstedts kursboksutgivning vilket har gjort vårt sortiment större och starkare än någonsin. Skulle du ändå sakna något inom ditt område eller ha några frågor angående litteraturen på din kurslista, tveka då inte att höra av dig till oss. 464 s 2013 Art.nr ISBN Viren Swami som är bokens redaktör, är docent i psykologi vid universitetet i Westminster. Bokens medförfattare är forskare vid universitet i Storbritannien och USA. Ann Wirsén Meurling Förläggare Psykologi och Socialt arbete Leg. psykolog; docent i neuropsykologi; dr i med.vetenskap och fil.dr i psykologi

3 Dahl, K Granhof Juhl, A Den professionella processkonsulten Den professionella processkonsulten ger en samlad överblick över fältet och beskriver hur man på ett professionellt sätt kan bidra till att bemästra organisatoriska utmaningar. Här beskrivs hur konsulten möter kunden i utgångsläget och vilka teoretiska överväganden och praktiska verktyg man har till sitt förfogande för att skapa en kvalitetsprocess. Översättare: Kerstin Hopstadius 352 s 2013 Art.nr ISBN Jensen, P Ulleberg, I Mellan orden Kommunikation i praktiken Mellan orden handlar om möten mellan yrkesutövare och brukare av samhällets tjänster och det som sker genom orden och inte minst, det som sker mellan orden. Genom hela boken vänder sig ofta författarna direkt till läsaren och inviterar till egna reflektioner. Översättare: Peter Engelsöy och Charlotte Lindholm 400 s 2013 Art.nr ISBN Hammar Chiriac, E Einarsson, C Gruppobservationer Teori och praktik Syftet med boken är att belysa gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell för gruppobservationer visas på ett sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. I boken visas på den spännvidd som finns mellan olika sätt att praktiskt gå till väga vid observationer och det förhållningssätt eller syn på kunskap som ligger bakom olika tillvägagångssätt. Andra upplagan 176 s 2013 Art.nr 7784 ISBN Lantz, Annika Intervjumetodik I denna tredje, omarbetade upplaga, fokuseras framför allt på vilka kompetenser som krävs för att intervjun ska fylla sin funktion som datainsamlingsmetod. Boken följer den kronologiska ordningen i ett intervjuarbete, vilket gör den lättläst och praktiskt användbar. Tredje upplagan 173 s 2013 Art.nr 3813 ISBN Allwood, J Jensen, M (red.) Kognitionsvetenskap Kognitionsvetenskap är den första boken på svenska som beskriver kärnan i kognitionsvetenskap att förstå hur människor tänker. Den spänner därmed över ett brett tvärvetenskapligt fält som inrymmer filosofi, lingvistik, psykologi, antropologi, datavetenskap och neurovetenskap. 600 s 2012 Art.nr ISBN Weman-Josefsson, K Berggren, T Psykosocial arbetsmiljö och hälsa Syftet med den här boken är att samla, systematisera och integrera den kunskap som finns om psykosocial arbetsmiljö och hälsa och ge en överblick över hur arbetsmiljöarbete har utvecklats historiskt och hur det ser ut idag. Likaså behandlas konkreta strategier för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på olika sätt, samt vilka utmaningar som det moderna arbetslivet kan ge upphov till i framtiden. 176 s 2013 Art.nr ISBN Ahrnell, Britt-Marie Sagolik frågeteknik om magiska frågor och motiverande språkmönster När du läst denna bok får du en enkel och magisk struktur och exempel på bra grundfrågor. Liksom i sagan stärker och driver de utvecklingen framåt av egen kraft. Som guldkant får du träna gehör för några viktiga språkmönster. Med dem hör du bättre vad andra vill höra och vad som motiverar dem. Boken lämpar sig för alla som har samtalet som verktyg inom arbetsliv, affärsliv, skola och omsorg. 118 s 2013 Art.nr ISBN Ramnerö, J Törneke, N Beteendets ABC Beteendets ABC är en grund bok i klinisk inlärningspsykologi och fungerar som en introduktionstext till modern beteendeterapi. Den presenterar både klassiska principer för inlärning och nyare tankegångar, särskilt vad gäller mänskligt språk och kognition. Allt sätts in i ett kliniskt perspektiv med särskilt fokus på inledandebedömning. Andra upplagan 232 s 2013 Art.nr ISBN

4 von Knorring, Anne-Liis Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Här ges en introduktion till de vanligaste psykiska hälsoproblemen som kan ses hos barn från spädbarnsålder till sena tonår. Språk- och kommunikationsstörningar, sociala beteendestörningar, psykosomatiska störningar och problem i samband med missbruk av alkohol och droger är några av de områden som behandlas. 272 s 2012 Art.nr ISBN Brent, David A m.fl. Deprimerade och självmordsnära tonåringar en praktisk vägledning i bemötande och behandling Den här boken är lättillgänglig och bygger samtidigt på forskning i kombination med författarnas samlade vårderfarenhet från möten med tusentals deprimerade och självmordsnära tonåringar. Översättare: Inger Lindelöf 256 s 2013 Art.nr ISBN Martell, Christopher R m.fl. Beteendeaktivering vid depression Man kan ändra hur man mår genom att ändra hur man gör! Detta är en av grundprinciperna i Beteendeaktivering vid depression. Boken ger en översikt över teori, praktik och vetenskaplig forskning om beteendeaktivering vid depression, och innehåller även fallexempel och behandlingsuppläggning. Översättare: Carin Dedijer Reviderad upplaga med nya teman Eikeseth, S Svartdal, F (red.) Tillämpad beteendeanalys teori och praktik Bokens författare har spetskompetens inom centrala områden av beteendeanalysen och presenterar aktuell teori och forskning. I denna reviderade upplaga finns tre nya teman: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), behandling av långvarig smärta och missbruksbehandling. Dessutom är boken omarbetad och uppdaterad med ny kunskap och forskning. Översättare: Sven-Erik Torhell Andra upplagan 618 s 2013 Art.nr ISBN s 2013 Art.nr ISBN Wampold, Bruce E Psykoterapins grunder En introduktion till teori och praktik Många studier har visat att psykoterapi har en läkande effekt vid olika psykiska problem. Är det själva situationen, metoden i sig, eller bakomliggande teori? Författaren har länge forskat i dessa frågor, och i Psykoterapins grunder sammanfattar han den forskning som bedrivits om olika terapeutiska riktningar och behandlingar. Översättare: Bodil Bergh Svein Eikeseth är psykolog och professor i beteendeanalys vid Høgskolen i Oslo og Akershus. Frode Svartdal är psykolog och professor vid Universitetet i Tromsø. Övriga medförfattare är norska och internationella forskare och beteendeanalytiker. 152 s 2012 Art.nr ISBN

5 Tyrer, Peter Nidoterapi Att anpassa omgivningen till patienten Vi kan inte bota eller avhjälpa alla funktionsnedsättningar som kan följa en psykisk sjukdom. En stor andel av de psykiatriska tillstånden blir kroniska, och vårdpersonalen har begränsade möjligheter att påverka både symtom och förlopp. Det är för dessa människor som drabbas av kroniska psykiska sjukdomar och liknande tillstånd som nidoterapin har utvecklats. Analys och förändring av patientens livsbetingelser är själva kärnan i nidoterapi. Översättare: Thomas Andersson 147 s 2013 Art.nr ISBN Viberg, L Viberg, M Dynamisk psykoterapi teori och praktik Dynamisk psykoterapi är en grundläggande lärobok som beskriver terapeutiskt arbete med barn och vuxna. Bokens teoridelar riktar sig mot den kliniska tillämpningen och låter olika fenomen visas upp i det praktiska hantverket. Den innehåller både beskrivningar av den psykoterapeutiska processen och parallellprocesser i familj och professionellt nätverk. 169 s 2013 Art.nr ISBN Ascher, H Hjern, A (red.) Från apati till aktivitet Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Denna bok beskriver den samlade kunskap och erfarenhet som idag vuxit fram om hur vi kan förstå detta tillstånd liksom barn som reagerar med andra allvarliga tecken till svår traumatisk stress. Boken ger bland annat vägledning kring hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi kan behandla dessa barn. 250 s 2013 Art.nr ISBN Bohlin, H Eklund, J (red.) Empati Teoretiska och praktiska perspektiv Empati behövs för god vård, bra undervisning och ett gott bemötande i yrken där möten med andra människor står i centrum. Boken ger en överblick över den snabbt växande forskningen inom området, och samtidigt praktisk vägledning för yrkeslivet. Boken ger också möjlighet till fördjupning i den psykologiska, neurovetenskapliga och filosofiska forskningen, empatitankens historia och forskningen om empati i yrkeslivet. 304 s 2013 Art.nr ISBN Kommande Mårtenson Blom, K Wrangsjö, B Intersubjektivitet det mellanmänskliga i vård och vardag Bokens syfte är att väcka nyfikenheten på vad som försiggår emellan oss. Att vara psykologiskt sammanvävd och hopkopplad i ett ordlöst fält för kommunikation är för det mesta en tillgång för oss människor. I boken utforskas det intersubjektiva fältet och dess processer, i såväl kliniska som allmänmänskliga sammanhang. 289 s 2013 Art.nr ISBN Karterud, Sigmund m.fl. Personlighetspsykiatri Personlighetspsykiatri är ett helt nytt fält, och detta är den första läroboken i sitt slag. Boken sammanfattar aktuell kunskap och teorier om personlighetsutveckling och personlighetsproblem, utifrån evolutionära modeller, temperamentsforskning, anknytningsteori, och forskning om självutveckling, mentalisering, socialisation och neurobiologi. Översättare: Lena Winberg 608 s 2013 Art.nr ISBN Kommande Vill du veta mer om de kommande titlarna så kontakta mig. Ann Wirsén Meurling, förläggare psykologi och socialt arbete

6 B Sverige Porto betalt Numera ingår Norstedts kursboksutgivning i Studentlitteraturs sortiment. Nedan finner du ett axplock av dessa titlar. Samtliga titlar återfinns på studentlitteratur.se/norstedts Engquist, Anders Om konsten att samtala Anders Engquist beskriver i denna bok några teorier som han själv funnit fungera i samtal med människor. De teoretiska modellerna belyses med många intressanta exempel ur samtal. Läsaren får god hjälp på vägen, samtidigt som hon eller han lär känna sig själv litet bättre. Femte upplagan 272 s 2013 Art.nr ISBN Tornstam, Lars Åldrandets socialpsykologi Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. I denna åttonde reviderade upplaga finns helt nya avsnitt om bland annat socialpsykologiska aspekter på möten mellan unga och gamla från olika kulturer. Åttonde upplagan 349 s 2013 Art.nr ISBN Norstedts kursböcker Beck, Judith Kognitiv terapi för mer komplexa problem Det händer att både terapeut och patient ger upp, vilket leder till frustration och besvikelse, tar tid och kostar pengar. Judith Beck, amerikansk doktor i psykologi och psykiatri, har arbetat med dessa professionella svårigheter. I denna bok omformulerar hon svårigheterna till identifierbara, välkända problem. Hon beskriver hur terapeuten kan klassificera problemen och därefter utforma relevanta strategier och tekniker för att lösa dem. 359 s 2013 Art.nr ISBN Beattie, Melody Bli fri från ditt medberoende Melody Beatties klassiska bok är en hjälp att ta sig ur detta beroende. Bli fri från ditt medberoende bygger på den uppmärksammade och framgångsrika Hazeldenmetoden och har bara i USA sålt i över 4 miljoner exemplar. Tredje upplagan 288 s 2013 Art.nr ISBN Tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 Skinner, Burrhus Frederic Bortom frihet och värdighet I denna både inträngande och provocerande essä framlägger den amerikanske behavioristen B F Skinner sin syn på människan och samhället. Skinner plädererar för en radikal översyn av våra traditionella föreställningar om frihet och värdighet. 198 s 2013 Art.nr ISBN Wahlund, Lars-Olof m.fl. (red.) Kognitiv medicin Kognitiv medicin beskriver både brett och djupt kognitionsämnets medicinska aspekter från medfödda kognitiva funktionsstörningar till stresstillstånd och demenssjukdomar. Boken innehåller också allmänna beskrivningar av kognitionens utveckling och neuroanatomi, av utredning och diagnostik samt terapi och omvårdnad. 448 s 2013 Art.nr ISBN Beställ ditt provexemplar på studentlitteratur.se Observera att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig som är verksam i Sverige.

Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013

Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013 Omvårdnad och vård Nytt för din litteraturlista 2013 Beställ provexemplar på studentlitteratur.se Omvårdnad på en ny nivå Heltäckande etikbok för vårdande yrken Bok + digital produkt Bökberg, Christina

Läs mer

Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Psykologi Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer

Läs mer

Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin

Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin Högskola & fortbildning natur & kultur 2014 Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin Samarbetet med Natur & Kultur är avgörande för att vi skall nå vår viktigaste

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

Att motivera till att vilja leva

Att motivera till att vilja leva Att motivera till att vilja leva En handbok i motiverande chattsamtal Liria Ortiz Att motivera till att vilja leva en handbok i motiverande chattsamtal 2014 Mind och Liria Ortiz ISBN 978-91-979733-1-1

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud.

OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. OBS Denna kommer inte att presenteras på DISA-Nätverksträff fredag 12/11, då föreläsarna tvingats lämna återbud. Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Gruppledares uppfattning om DISA (Depression

Läs mer

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Mota depression med motion

Mota depression med motion Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin maj 2008 TEMA Psykisk hälsa Fem vårdcentraler i ny depressionstudie Gruppbehandling testas på Gustavsbergs vårdcentral Mota

Läs mer

Sammanfattning av boken Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth och Christina Näsholm

Sammanfattning av boken Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth och Christina Näsholm Östersund 20150114 I DMC-projektet har vi tagit del av boken Motiverande samtal genom Veronica Kjörell, projektassistent som i texten nedan har sammanfattat det mest väsentliga, som vi ser det. Till det

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Vård och omvårdnad 2015

Vård och omvårdnad 2015 Vård och omvårdnad 2015 Litteratur inom vård och omvårdnad Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGERS ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Förord Västra Götalandsregionen som en kunskapsorganisation är för sin verksamhet beroende av ett stort antal professionella

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014

Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014 Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014 07:45 Registrering, morgonkaffe samt besök hos utställarna 08:30 Välkommen till PsykoterapiMässan Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO

Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO Välkommen till vår värld. En ny termin vädrar morgonluft. Morgontrötta blickar söker gamla bekantskaper. Andra kan knappt vänta på allt nytt som ska erövras.

Läs mer

Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Medicin Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Examensarbete 10 poäng

Examensarbete 10 poäng Malmö högskola Lärarutbildningen Studie- och yrkesvägledarprogrammet Examensarbete 10 poäng Det professionella samtalet på försäkringskassan - En studie om betydelsen av det professionella samtalet på

Läs mer

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess How do I cope with this? ** A

Läs mer

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år

Omtanke. Låt barnen bestämma vad de vill ha hjälp med. Ny Tidning! Monica Hartzell: Träffa psykologen som har hjälpt traumatiserade barn i nära 30 år Omtanke TIDNINGEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Ny Tidning! SiL byter namn till Omtanke MTFC-behandling Hade jag inte kommit in på den här behandlingen så hade det kunnat sluta med att jag suttit i fängelse Monica

Läs mer

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialpedagogiskt förändringsarbete Vårterminen 2003 C-uppsats DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

Läs mer