CURRICULUM VITAE Margareta Hydén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Margareta.Hyden@liu.se http://www.liu.se/riv"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Född 11 maj 1948 i Stockholm Institutionen för samhälls- & välfärdsstudier Linköpings universitet Norrköping mobil: e-post: Web: EXAMINA 1998 Docent i socialt arbete, Stockholms universitet 1992 Filosofie doktorsexamen i socialt arbete, Stockholms universitet 1990 Legitimerad psykoterapeut 1972 Socionomexamen, Stockholms universitet ANSTÄLLNINGAR 2004 Professor i socialt arbete vid Linköpings universitet Universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet Kurator/psykoterapeut vid Nacka vuxenpsykiatriska mottagning, Stockholms län Socialsekreterare, Nacka kommun, Stockholms län GÄSTFORSKARE 2011 Research Fellow, Centre for Advanced Studies, Norwegian Academy of Science and Letters 2003 Gästprofessor vid Tema Barn, Linköpings universitet 2000 Visiting Professor, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1993 Visiting Professor, University College Dublin 1991 Research Fellow, Family Research Laboratory, University of New Hampshire Seminariepresentationer/gästföreläsare vid följande universitet Cardozo School of Law, New York, NY Den Sociala Högskolan, Köpenhamn Göteborgs universitet

2 2 Harvard Medical School, Boston, MA Högskolan i Oslo Lunds universitet New York University, NY Tammerfors universitet Umeå universitet University College Dublin Universitetet i Oslo University of Cape Town, South Africa University of East London, UK University of New Hampshire, Durham, NH University of Oulu/Uleåborg, Finland University of Lapland, Finland Vytautas Magnus University, Litauen Örebro universitet HUVUDSAKLIGA INTRESSEOMRÅDEN Våld i nära relationer Familjeforskning Narrativ analys Forskningsmetodik för studier av känsliga ämnen Genusforskning i socialt arbete Kunskapsutveckling i socialt arbete. STÖRRE FORSKNINGSANSLAG 2010 Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Riksbankens Jubileumsfond 2010 Responses to Interpersonal Violence International Research Network. FAS 2010 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2009 Misshandlande mäns sociala nätverk FAS 2009 Det sociala arbetets (o) förmåga att identifiera, reagera och hantera en våldsproblematik utifrån de ungas behov (tillsammans med Ann-Charlotte Münger). Brottsofferfonden 2008 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2005 Barn som bevittnar våld inom familjen FAS och Brottsofferfonden 2002 Barn i homosexuella familjer (tillsammans med Gunilla Halldén och Karin Zetterqvist Nelson) FAS

3 Att tala om övergrepp och svåra erfarenheter. Behandling på särskilda ungdomshem. Statens Institutionsstyrelse 1997 Att rekonstruera föräldraskap. En studie av samarbetssamtal. HSFR 1993 Att lämna den man som slår - en studie av misshandlade kvinnors uppbrottsmönster Forskningsrådsnämnden (FRN) 1985 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Delegationen för Social Forskning (DSF) AKADEMISKA UPPDRAG Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping Ledamot av prioriteringskommittén Välfärd och socialförsäkring, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd Ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd Styrelseledamot, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/socialstyrelsen Ledamot, European Science Foundation-Linköping University Review Panel Ledamot av Forskarutbildningsnämnden, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Ledamot av Fakultetsstyrelsen, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Programsamordnare, Socionomprogrammet, Linköpings universitet Opponent vid doktorsavhandlingar 2009 Anbjörg Ohnstad Universitetet i Oslo Lesbiske identiteter skeive bevegelser. (psykologi) 2009 Adèle Marais, University of Cape Town. A Narrative Analysis of Young People s Talk of Intimate Partner Violence. (Faculty of Health Sciences) Behrooz Hamzeh, Karolinska Institutet. Intimate Partner Violence Against Women. Foundation for Prevention and for an Educational Program for New Couples in an Iranian City (Folkhälovetenskap) 2009 Kaare Torgny Pettersen Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet, Trondheim An Exploration into the Concept of Shame. Towards an Exisential- Dialogical View of Social Work (socialt arbete och hälsovetenskap) 2006 Kerstin E. Edin, Umeå universitet Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy (epidemiologi -och folkhälsovetenskap) 2005 Tine K. Jensén, Universitetet i Oslo, Suspicions of Child Sexual Abuse:

4 4 dialogicality and meaning making (psykologi) 2005 Floretta Boonzaier, University of Cape Town. The Relational Constructionof Woman Abuse: Narratives of Gender, Subjectivity and Violence in South Africa (psykologi) 2004 Mona Franséhn, Göteborgs universitet Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten (socialt arbete) 2001 Magnus Lundberg, Lunds universitet Vilja med förhinder. Polisens samtal om kvinnomisshandel (sociologi) Ledamot av betygsnämnd Folkhälsovetenskap Kriminologi Medicinsk vetenskap Psykologi Socialt arbete Sociologi Sakkunnig för universitetslärartjänster Universitetslektorstjänster inom socialt arbete och psykologi Docentansökningar i socialt arbete och kriminologi Professorsansökningar i socialt arbete Sakkunnig för forskningsråd Danmarks Forskningsstyrelse Economic and Social Research Council (ESRC), UK Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Norges Forskningsråd South Africa s National Research Foundation Vetenskapsrådet (VR) Östersjöstiftelsen Medlem av redaktionsråd Journal of Comparative Social Work Socialvetenskaplig Tidskrift Socionomen (var med och tog initiativ till tidskriftens tillblivelse och satt i dess redaktionsråd under drygt 10 års tid)

5 5 Reviewer för vetenskapliga tidskrifter Feminism & Psychology Journal of Comparative Social Work Nordiskt Socialt Arbete Nordisk Psykologi Qualitative Social Work: Research and Practice Studies in Criminology and Crime Prevention Scandinavian Journal of Social Welfare Socialvetenskaplig tidskrift Tidskrift för Genusvetenskap Women s Studies International Forum Reviewer för bokförlag Palgrave Macmillan Natur & Kultur ÖVRIGT År 2001 använde manusförfattaren och regissören Philip Ronne vid RiksDrama boken Kvinnomisshandel inom äktenskapet som underlag för sin pjäs Den gråtande mannen. PEDAGOGISK ERFARENHET Forskarutbildning, handledning 2011 Nina Åkerlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Huvudhandledare 2011 Jonas Lindbäck, doktorand i socialt arbete. Avhandlingsämne: I skuggan av det nya Sverige konstruktionen av förorten och den unge som problem. Huvudhandledare Anneli Silvén Hagström, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: To loose a parent to suicide during adolescence: The importance of the social context for understanding the suicide related griefprocess and self-perception. Huvudhandledare Linda Jonsson, doktorand i medicinsk vetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingsarbete: Unga som lägger ut sexualiserade bilder/filmer via IT eller som säljer sexuella tjänser online. Biträdande handledare 2004 Carolina Överlien, Tema Barn, Linköpings universitet. Avhandling Girls on the Verge of Exploding?. Huvudhandledare. Fick pris som bästa avhandling vid fil.fak Yvonne Sjöblom, socialt arbete, Stockholms universitet. Avhandling: På väg

6 6 ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån ur socialtjänstens perspektiv. Biträdande handledare. Forskarutbildning, kurser 2010 Researching Sensitive Topics, Dublin City University 2008 Narrativ forskningsmetodik, Oslo Högskola 2006 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologiskt Institutt, Universitetet i Oslo 2005 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Deltog i Temainstitutionens kurser i intervjumetodik 1997 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kvalitativ forskningsmetodik, socialt arbete, Stockholms universitet 1993 Case Management in Psychiatric Care definition, theory and experience, Södertörns sommaruniversitet (föregångare till Södertörns högskola) 1994 Narrative analysis in Social and Medical Sciences, Södertörns sommaruniversitet 1995 Studying Life life histories in social science and medical research, Södertörns sommaruniversitet Grundutbildning Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Linköpings universitet Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Stockholms universitet Under dessa drygt 25 år har jag undervisat och arbetat med kursutveckling mellan 10 % och 70 % av min tjänstgöring. Exempel på grundutbildningskurser jag utvecklat/undervisat: Att arbeta med familjer möjligheter och begränsningar Att arbeta med våldsproblematik möjligheter och begränsningar Forskningsmetod och forskande förhållningssätt Integrerad teori/praktik i socialt arbete Krisintervention Narrativa metoder i socialt arbete Socialt arbete med barn, ungdom och familj Socialt arbete och missbruk Socialt behandlingsarbete Socialpsykiatri Socialt arbete (sommarkurs vid Stockholms universitet. Var populär bland journalister och jurister, samt som pröva på kurs för blivande

7 7 socionomstuderande) Teori och metod i socialt arbete Handledning av C-uppsatser Exempel på magisterkurser jag utvecklat/undervisat: Att skriva magisteruppsats Barn i utsatta livsmiljöer Narrativ forskningsmetod Psykosocialt behandlingsarbete Socialt arbete med par Handledning av D-uppsatser och magisteruppsatser. Populärvetenskapliga föreläsningar Mäns våld mot kvinnor Familjeliv KONFERENSPRESENTATIONER 2011 Included or Excluded? The Social Network s Responses to Women in Violent Relationships. Key note. Narrative in Theory Narrative in Practice. University of Oulu/Uleåborg, Finland 2011 Om de sociala nätverkens betydelse för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Plenarföreläsning. Människor, möten, makt, FORSA konferens, Norrköping, mars Narrative Ethnography: Theory, Methods, and Applications in International Social Work Research. Society for Social Work and Research, 14th Conference San Francisco, CA, Jan 15, 2010 (with Kathleen Wells, Case Western Reserve University and Roberta Sands, University of Pennsylvania) 2009 The The Process of Reconciliation Reflected in Children s Narratives of Being Witnesses to Domestic Violence. Beyond Reconciliation. Dealing with the Aftermath of Mass Trauma and Political Violence. Cape Town, South Africa, Dec. 5, Battered women s narratives of social networks responses to men s violence towards women in close relationships. Narrative Studies Conference Linköping University juni, The stories of those who had to stay. Children s experiences of being participant witnesses to domestic violence. Invited speaker: The Limits of Narrative: Reflections and Embodiment. Symposium at Centre for Narrative Research, University of East London, UK Oct. 15, 2008

8 Trying to escape. Agency and Positioning in Children s Narratives of Domestic Violence. Society for Social Work and Research 12th Conference, Washington, DC. Jan. 16, On the Road to Healing: Time, Resistance and Reconciliation in Battered Women s Breakup Stories. Invited speaker. Gender Based Violence Symposium, University of Cape Town, South Africa, March 22, Våld innanför hemmets väggar. Inviterad talare. FAS konferens Våld i välfärdsland, Göteborg, april, The Stories of Those Who Had to Stay. Children s Narrative of Experiencing Domestic Violence. Invited Speaker. Limits of Narrative Symposium, Narrative Research Centre, University of East London, UK, October Break up narratives. Temporal and spatial organization of battered women s stories of leaving. 3rd Tamperen Conference on Narrative: Knowing, Living,Telling 2006 Forskning om barn i en tid då evidence-baserad kunskap efterfrågas. Inviterad talare. Forskningskonferens om Utsatta barn, sårbara familjer och samhällets insatser. Lunds universitet 2005 Children Witnessing Violence. Childhoods 2005, Oslo, Norway 2003 Accounts of violence. Invited speaker.conference on Gender and Violence in the Nordic Countries, Tampere University; Finland 2003 Gay and Lesbian Parents. Conference on Critical Psychology, University of Bath, UK 2002 Parental Talk about the New Family. COMET 2002 Conference, Cardiff, UK 2002 Homosexuella föräldrar med barn. Konferensen Farväl heteronormativitet, Göteborgs universitet 2001 Work Identity at Stake. Narratives from a Youth Detention Home. Invited speaker. Workshop, Centre for Narrative Studies Conference, Kings College, Cambridge, UK 2000 Woman Battering in a Relational Perspective. Invited speaker. Workshop, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1999 När hem och privatliv blir arena för övergrepp. Inviterad talare.konferens, Högskolan i Oslo 1999 Talk About Children. The XIX th World Congress of Sociology, Montreal, Canada 1998 Family Mediation. ISCRA konferens Aarhus, Danmark 1997 The World of the Fearful. Battered Women's Narratives of Leaving Abusive Husbands. Invited speaker.workshop, The Victims of Violence Program, Cambridge Hospital, Harvard Medical School 1996 Kvinnomisshandel - aktuella frågor i Sverige. Inbjuden talare. Brottsförebyggandet Rådet och Forskningsrådsnämndens konferens Våld mot kvinnor i nära relationer, Stockholm 1996 Det nödvändiga samtalet som forskningsmetod. Konferensen Nordisk kvinne-og kjönnsforskning i dag, Oslo.

9 Brottsofferforskning i det sociala arbetets perspektiv. Inbjuden talare. Brottsoffermyndighetens symposium The Malignant Interplay.Third Interdisciplinary Congress on Women. Dublin, Ireland Misshandlade kvinnor och deras familjer. Metodologiska överväganden.nordisk forskarkonferens, Vraadal, Norge 1984 Battered Women - a project discription. Nordiska ministerrådets forskarkonferans om våld i parrelationer, Hanaholmen, Helsingfors. AVHANDLING 1992 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Stockholm Studies in Social Work. 7. Stockholms universitet. PUBLIKATIONER (BÖCKER) 2008 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Andra upplagan med nyskrivet inledningskapitel. Linköping: UniTryck Hydén, M. och Hydén L-C. Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet. Stockholm: Natur och Kultur Hydén, M & Hydén, L-C. (red.) Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber 1994 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Oslo: Scandinavian University Press. PUBLIKATIONER (REFEREEGRANSKADE TIDSKRIFTER) 2009 Överlien, C. & Hydén, M. Children s actions when experiencing domestic violence. Childhood. A Journal of Global Child Research, 16(4), Evidence-based social work på svenska att sammanställa systematiska kunskapsöversikter Socialvetenskaplig tidskrift 1/2008, Överlien, C. & Hydén, M. Att tvingas lyssna hur barn bevittnar våld i hemmet. Den nordiska tidskriften Barn 1/2007: Hydén, M. & Överlien, C. Applying narrative analysis to the process of confirming or disregarding cases of suspected sexual abuse Child and Family Social Work, 10 (1): Hydén, M. I Must Have Been an Idiot to Let it Go On : Agency and Positioning in Battered Women s Narratives of Leaving. Feminism & Psychology, 15(2): Överlien, C., Aronsson, K. Hydén, M The Focus Group as an In-Depth Method? - Young Women Talking About Sexuality. International Journal of Social Research Methodology (8)4: Överlien, C. & Hydén M. You want to have done your living if you know

10 10 what I mean - incarcerated young women speaking about motherhood. Feminism & Psychology 14 (2): Överlien, C. & Hydén, M.: Work Identity at Stake: The Power of Sexual Abuse Stories in the World of Youth Compulsory Care Narrative Inquiry, 13(1): For the child s sake : Parents and social workers discuss conflict-filled parental relations after divorce. Child and Family Social Work, 6 (1): Den berättarfokuserade intervjun. Socialvetenskaplig tidskrift 7 (1-2): The World of the Fearful: Battered Women s Narratives of Leaving Abusive Husbands. Feminism & Psychology 9 (4): Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering Journal of Family Violence, 10 (1): Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process Kvinnovetenskaplig tidskrift 16 (4): Hydén, M. & McCarthy, I. Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgment" Discourse and Society, 5(4): Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarsbefrielse. Socialvetenskaplig tidskrift, 1 (2-3): PUBLIKATIONER (ANTOLOGIBIDRAG) (kommande) The Trouble with Girls Trouble. In: A.K. Andershed & Magnusson, C. (eds.) Troubled Girls and Girl s Trouble. New York: Springer. (kommande) Om utvärderingars kön. I B. Blom & L. Nygren (red.) Utvärdering i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur (kommande) Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer. I: M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen. Andra upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. (tillsammans med Anna Malmqvist och Karin Zetterqvist Nelson). (kommande) Våld i nära relation en händelse, olika upplevelser. I E. Tiby; A. Heber & S. Wikman (red.) Viktimologi aktörer, ansvar och arenor. Lund: Studentlitteratur 2011 Intervjun som lyssnande och samtal. I I. Höjer & S. Höjer (red.) Familj, vardagsliv och modernitet. En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund, Göteborgs universitet, Mäns våld mot kvinnor I nära relationer. I P-O Lundberg & L. Löfgren- Mårtensson (red.) Sexologi, Tredje upplagan. Stockholm: Liber, Listening to Children s Narratives of Experiencing Intimate Partner Violence. In. H.. Forsberg & T. Kröger (eds.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic lenses. Bristol: Polity Press, Om den svåra konsten att lyssna till berättelser. I: S.Larsson, J. Lilja & Y. Sjöblom (red.) Narrativa metoder i socialt arbete Lund: Studentlitteratur, Narrating Sensitive Topics In M. Andrews, C. Squire & M. Tambokou (eds.)

11 11 Doing Narrative Research London: Sage, Break-up narratives. In Hydén, L-C & Brockmeier, J. (eds.) Health, Illness and Culture: Broken Narratives. New York: Routhledge, Hydén, M. & Månsson, S-A Kön i teori och praktik. I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Socialt arbete. En grundbok. Andra utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur, Doing Narrative Analysis. I D. K. Padgett (ed.) The Qualiative Research Experience Belmont, CA: Wadsworth, Halldén, G., Hydén, M. & Zetterqvist Nelson, K.: Familjeliv och homosexualitet I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen modernitet och mångfald. Stockholm: Natur och Kultur Har sociala problem ett kön? I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur, Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess. I M. Åkerström & I. Sahlin (red.). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, Det är barnets trygghet som gäller om föräldrarelationer efter skilsmässan. I M. Bäck-Wiklund & T. Lundström (red.) Barnfamiljers vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur och Kultur, Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet. I I. Sahlin & M. Åkerström (red.). Det lokala våldet. Om rädsla, rasism och social kontroll. Stockholm: Liber, Forskningsintervjun som relationell praktik. I H. Haavind (red.). Kjönn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Berättelsen i psykoterapins värld. I Hydén L-C. och Hydén M (red.). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, Woman Battering as Marital Act: Interview and Analysis in Context" In C. Kohler Riessman, C. (ed.) Qualitative Studies in Social Work Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, RAPPORTER) 2006 Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. En kunskapsöversikt. IMS/Socialstyrelsen När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen. Socialstyrelsen Våga se kunna handla. Utväg Skaraborg samverkan för kvinnofrid. Socialstyrelsen 2001 Utbildning i familje- och nätverksarbete vid särskilda ungdomshem. Allmän SiS-rapport 2001:8. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

12 12 PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, ARTIKLAR) 2008 Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Socionomen 2008/ Mäns ansvar & kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld mot kvinnor i nära relationer..socionomen (6): UTNÄMND TILL BÄSTA ARTIKEL I SOCIONOMEN Samarbetssamtal socialt arbete med föräldrar. Rapport:.Socialstyrelsen (Margareta Bergström) De glömda barnen. Socionomen 1983/2.

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Curriculum Vitae: Karin Osvaldsson Cromdal 5/6/2014 MERITFÖRTECKNING I. PERSONLIG INFORMATION II. UTBILDNING

Curriculum Vitae: Karin Osvaldsson Cromdal 5/6/2014 MERITFÖRTECKNING I. PERSONLIG INFORMATION II. UTBILDNING MERITFÖRTECKNING I. PERSONLIG INFORMATION Namn: Karin Osvaldsson Cromdal Personnummer: 650107-3347 Födelseort: Adress: Ronneby, Sverige Nygatan 13, 60234 Norrköping Tel.: 011 189739 E-mail: karin.osvaldsson@liu.se

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Genväg till forskning

Genväg till forskning Genväg till forskning Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor 2015-09-12 Area-möte ZONTA Tema: Advocacy Mäns våld mot kvinnor Ing-Marie Andrée Mångfaldsstrateg i Landstinget Sörmland Faktapass: Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer Ur Det finns stunder filmavsnitt

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON Essunga kommun - Enligt Högskoleverkets statistik för 2006-07 var övergången till högskolan bland 25-åringar

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

SW2235, Konflikthantering och kommunikation, 15,0 högskolepoäng Conflict Management and Communication, 15.0 higher education credits

SW2235, Konflikthantering och kommunikation, 15,0 högskolepoäng Conflict Management and Communication, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2235, Konflikthantering och kommunikation, 15,0 högskolepoäng Conflict Management and Communication, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1.

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Väl godkänd, Godkänd, Underkänd Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

KARIN OSVALDSSON CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION ACADEMIC QUALIFICATIONS AND POSITIONS RESEARCH PROJECT GRANTS [DIRECTOR] 20/10/2014

KARIN OSVALDSSON CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION ACADEMIC QUALIFICATIONS AND POSITIONS RESEARCH PROJECT GRANTS [DIRECTOR] 20/10/2014 KARIN OSVALDSSON CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Born: Citizenship: Swedish Address: 7 January, 1965, Ronneby, Sweden Department of Child Studies, Linköping, 58183 Linköping, Sweden Tel.: +46 13

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Socionomprogram 210 hp Grund Ladokkod, ämnesområde, hp SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt Motverka studieavbrott En sammanfattande kunskapsöversikt Forskning om studieavbrott 2014:1 Motverka studieavbrott - En sammanfattande kunskapsöversikt Översättning och sammanfattning: Anna Liljeström

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

Publications (2012-11-01)

Publications (2012-11-01) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (9) Publications (2012-11-01) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2012/early view) Tackling violence in intimacy:

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Att tvingas lyssna Hur barn upplever pappas våld mot mamma

Att tvingas lyssna Hur barn upplever pappas våld mot mamma Att tvingas lyssna Hur barn upplever pappas våld mot mamma Fil. Dr. Carolina Överlien Internationella Brottsofferdagen Stockholm, 20 februari, 2009 - Hur stort är problemet? - Internationell vs. Nordisk

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Aktuell forskning Socialt arbete

Aktuell forskning Socialt arbete Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker Infertilitet Många berörda - nya metoder Vad kan vi göra för infertila och barnönskande par? Agneta Skoog Svanberg Docent, universitetslektor Institutionen för kvinnor och barns hälsa Uppsala universitet

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet 1 Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet Information och instruktion till sökande av anställning som lärare vid medicinska fakulteten. Du söker en anställning via länken

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor

Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vi inbjuder Dig som tidigare deltagit och nya intresserade till vårens vidareutbildningsprogram. Vi erbjuder tre spännande dagar! Alla som genomgått vår egen och

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer