CURRICULUM VITAE Margareta Hydén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Margareta.Hyden@liu.se http://www.liu.se/riv"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Född 11 maj 1948 i Stockholm Institutionen för samhälls- & välfärdsstudier Linköpings universitet Norrköping mobil: e-post: Web: EXAMINA 1998 Docent i socialt arbete, Stockholms universitet 1992 Filosofie doktorsexamen i socialt arbete, Stockholms universitet 1990 Legitimerad psykoterapeut 1972 Socionomexamen, Stockholms universitet ANSTÄLLNINGAR 2004 Professor i socialt arbete vid Linköpings universitet Universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet Kurator/psykoterapeut vid Nacka vuxenpsykiatriska mottagning, Stockholms län Socialsekreterare, Nacka kommun, Stockholms län GÄSTFORSKARE 2011 Research Fellow, Centre for Advanced Studies, Norwegian Academy of Science and Letters 2003 Gästprofessor vid Tema Barn, Linköpings universitet 2000 Visiting Professor, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1993 Visiting Professor, University College Dublin 1991 Research Fellow, Family Research Laboratory, University of New Hampshire Seminariepresentationer/gästföreläsare vid följande universitet Cardozo School of Law, New York, NY Den Sociala Högskolan, Köpenhamn Göteborgs universitet

2 2 Harvard Medical School, Boston, MA Högskolan i Oslo Lunds universitet New York University, NY Tammerfors universitet Umeå universitet University College Dublin Universitetet i Oslo University of Cape Town, South Africa University of East London, UK University of New Hampshire, Durham, NH University of Oulu/Uleåborg, Finland University of Lapland, Finland Vytautas Magnus University, Litauen Örebro universitet HUVUDSAKLIGA INTRESSEOMRÅDEN Våld i nära relationer Familjeforskning Narrativ analys Forskningsmetodik för studier av känsliga ämnen Genusforskning i socialt arbete Kunskapsutveckling i socialt arbete. STÖRRE FORSKNINGSANSLAG 2010 Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Riksbankens Jubileumsfond 2010 Responses to Interpersonal Violence International Research Network. FAS 2010 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2009 Misshandlande mäns sociala nätverk FAS 2009 Det sociala arbetets (o) förmåga att identifiera, reagera och hantera en våldsproblematik utifrån de ungas behov (tillsammans med Ann-Charlotte Münger). Brottsofferfonden 2008 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2005 Barn som bevittnar våld inom familjen FAS och Brottsofferfonden 2002 Barn i homosexuella familjer (tillsammans med Gunilla Halldén och Karin Zetterqvist Nelson) FAS

3 Att tala om övergrepp och svåra erfarenheter. Behandling på särskilda ungdomshem. Statens Institutionsstyrelse 1997 Att rekonstruera föräldraskap. En studie av samarbetssamtal. HSFR 1993 Att lämna den man som slår - en studie av misshandlade kvinnors uppbrottsmönster Forskningsrådsnämnden (FRN) 1985 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Delegationen för Social Forskning (DSF) AKADEMISKA UPPDRAG Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping Ledamot av prioriteringskommittén Välfärd och socialförsäkring, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd Ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd Styrelseledamot, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/socialstyrelsen Ledamot, European Science Foundation-Linköping University Review Panel Ledamot av Forskarutbildningsnämnden, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Ledamot av Fakultetsstyrelsen, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Programsamordnare, Socionomprogrammet, Linköpings universitet Opponent vid doktorsavhandlingar 2009 Anbjörg Ohnstad Universitetet i Oslo Lesbiske identiteter skeive bevegelser. (psykologi) 2009 Adèle Marais, University of Cape Town. A Narrative Analysis of Young People s Talk of Intimate Partner Violence. (Faculty of Health Sciences) Behrooz Hamzeh, Karolinska Institutet. Intimate Partner Violence Against Women. Foundation for Prevention and for an Educational Program for New Couples in an Iranian City (Folkhälovetenskap) 2009 Kaare Torgny Pettersen Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet, Trondheim An Exploration into the Concept of Shame. Towards an Exisential- Dialogical View of Social Work (socialt arbete och hälsovetenskap) 2006 Kerstin E. Edin, Umeå universitet Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy (epidemiologi -och folkhälsovetenskap) 2005 Tine K. Jensén, Universitetet i Oslo, Suspicions of Child Sexual Abuse:

4 4 dialogicality and meaning making (psykologi) 2005 Floretta Boonzaier, University of Cape Town. The Relational Constructionof Woman Abuse: Narratives of Gender, Subjectivity and Violence in South Africa (psykologi) 2004 Mona Franséhn, Göteborgs universitet Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten (socialt arbete) 2001 Magnus Lundberg, Lunds universitet Vilja med förhinder. Polisens samtal om kvinnomisshandel (sociologi) Ledamot av betygsnämnd Folkhälsovetenskap Kriminologi Medicinsk vetenskap Psykologi Socialt arbete Sociologi Sakkunnig för universitetslärartjänster Universitetslektorstjänster inom socialt arbete och psykologi Docentansökningar i socialt arbete och kriminologi Professorsansökningar i socialt arbete Sakkunnig för forskningsråd Danmarks Forskningsstyrelse Economic and Social Research Council (ESRC), UK Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Norges Forskningsråd South Africa s National Research Foundation Vetenskapsrådet (VR) Östersjöstiftelsen Medlem av redaktionsråd Journal of Comparative Social Work Socialvetenskaplig Tidskrift Socionomen (var med och tog initiativ till tidskriftens tillblivelse och satt i dess redaktionsråd under drygt 10 års tid)

5 5 Reviewer för vetenskapliga tidskrifter Feminism & Psychology Journal of Comparative Social Work Nordiskt Socialt Arbete Nordisk Psykologi Qualitative Social Work: Research and Practice Studies in Criminology and Crime Prevention Scandinavian Journal of Social Welfare Socialvetenskaplig tidskrift Tidskrift för Genusvetenskap Women s Studies International Forum Reviewer för bokförlag Palgrave Macmillan Natur & Kultur ÖVRIGT År 2001 använde manusförfattaren och regissören Philip Ronne vid RiksDrama boken Kvinnomisshandel inom äktenskapet som underlag för sin pjäs Den gråtande mannen. PEDAGOGISK ERFARENHET Forskarutbildning, handledning 2011 Nina Åkerlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Huvudhandledare 2011 Jonas Lindbäck, doktorand i socialt arbete. Avhandlingsämne: I skuggan av det nya Sverige konstruktionen av förorten och den unge som problem. Huvudhandledare Anneli Silvén Hagström, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: To loose a parent to suicide during adolescence: The importance of the social context for understanding the suicide related griefprocess and self-perception. Huvudhandledare Linda Jonsson, doktorand i medicinsk vetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingsarbete: Unga som lägger ut sexualiserade bilder/filmer via IT eller som säljer sexuella tjänser online. Biträdande handledare 2004 Carolina Överlien, Tema Barn, Linköpings universitet. Avhandling Girls on the Verge of Exploding?. Huvudhandledare. Fick pris som bästa avhandling vid fil.fak Yvonne Sjöblom, socialt arbete, Stockholms universitet. Avhandling: På väg

6 6 ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån ur socialtjänstens perspektiv. Biträdande handledare. Forskarutbildning, kurser 2010 Researching Sensitive Topics, Dublin City University 2008 Narrativ forskningsmetodik, Oslo Högskola 2006 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologiskt Institutt, Universitetet i Oslo 2005 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Deltog i Temainstitutionens kurser i intervjumetodik 1997 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kvalitativ forskningsmetodik, socialt arbete, Stockholms universitet 1993 Case Management in Psychiatric Care definition, theory and experience, Södertörns sommaruniversitet (föregångare till Södertörns högskola) 1994 Narrative analysis in Social and Medical Sciences, Södertörns sommaruniversitet 1995 Studying Life life histories in social science and medical research, Södertörns sommaruniversitet Grundutbildning Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Linköpings universitet Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Stockholms universitet Under dessa drygt 25 år har jag undervisat och arbetat med kursutveckling mellan 10 % och 70 % av min tjänstgöring. Exempel på grundutbildningskurser jag utvecklat/undervisat: Att arbeta med familjer möjligheter och begränsningar Att arbeta med våldsproblematik möjligheter och begränsningar Forskningsmetod och forskande förhållningssätt Integrerad teori/praktik i socialt arbete Krisintervention Narrativa metoder i socialt arbete Socialt arbete med barn, ungdom och familj Socialt arbete och missbruk Socialt behandlingsarbete Socialpsykiatri Socialt arbete (sommarkurs vid Stockholms universitet. Var populär bland journalister och jurister, samt som pröva på kurs för blivande

7 7 socionomstuderande) Teori och metod i socialt arbete Handledning av C-uppsatser Exempel på magisterkurser jag utvecklat/undervisat: Att skriva magisteruppsats Barn i utsatta livsmiljöer Narrativ forskningsmetod Psykosocialt behandlingsarbete Socialt arbete med par Handledning av D-uppsatser och magisteruppsatser. Populärvetenskapliga föreläsningar Mäns våld mot kvinnor Familjeliv KONFERENSPRESENTATIONER 2011 Included or Excluded? The Social Network s Responses to Women in Violent Relationships. Key note. Narrative in Theory Narrative in Practice. University of Oulu/Uleåborg, Finland 2011 Om de sociala nätverkens betydelse för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Plenarföreläsning. Människor, möten, makt, FORSA konferens, Norrköping, mars Narrative Ethnography: Theory, Methods, and Applications in International Social Work Research. Society for Social Work and Research, 14th Conference San Francisco, CA, Jan 15, 2010 (with Kathleen Wells, Case Western Reserve University and Roberta Sands, University of Pennsylvania) 2009 The The Process of Reconciliation Reflected in Children s Narratives of Being Witnesses to Domestic Violence. Beyond Reconciliation. Dealing with the Aftermath of Mass Trauma and Political Violence. Cape Town, South Africa, Dec. 5, Battered women s narratives of social networks responses to men s violence towards women in close relationships. Narrative Studies Conference Linköping University juni, The stories of those who had to stay. Children s experiences of being participant witnesses to domestic violence. Invited speaker: The Limits of Narrative: Reflections and Embodiment. Symposium at Centre for Narrative Research, University of East London, UK Oct. 15, 2008

8 Trying to escape. Agency and Positioning in Children s Narratives of Domestic Violence. Society for Social Work and Research 12th Conference, Washington, DC. Jan. 16, On the Road to Healing: Time, Resistance and Reconciliation in Battered Women s Breakup Stories. Invited speaker. Gender Based Violence Symposium, University of Cape Town, South Africa, March 22, Våld innanför hemmets väggar. Inviterad talare. FAS konferens Våld i välfärdsland, Göteborg, april, The Stories of Those Who Had to Stay. Children s Narrative of Experiencing Domestic Violence. Invited Speaker. Limits of Narrative Symposium, Narrative Research Centre, University of East London, UK, October Break up narratives. Temporal and spatial organization of battered women s stories of leaving. 3rd Tamperen Conference on Narrative: Knowing, Living,Telling 2006 Forskning om barn i en tid då evidence-baserad kunskap efterfrågas. Inviterad talare. Forskningskonferens om Utsatta barn, sårbara familjer och samhällets insatser. Lunds universitet 2005 Children Witnessing Violence. Childhoods 2005, Oslo, Norway 2003 Accounts of violence. Invited speaker.conference on Gender and Violence in the Nordic Countries, Tampere University; Finland 2003 Gay and Lesbian Parents. Conference on Critical Psychology, University of Bath, UK 2002 Parental Talk about the New Family. COMET 2002 Conference, Cardiff, UK 2002 Homosexuella föräldrar med barn. Konferensen Farväl heteronormativitet, Göteborgs universitet 2001 Work Identity at Stake. Narratives from a Youth Detention Home. Invited speaker. Workshop, Centre for Narrative Studies Conference, Kings College, Cambridge, UK 2000 Woman Battering in a Relational Perspective. Invited speaker. Workshop, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1999 När hem och privatliv blir arena för övergrepp. Inviterad talare.konferens, Högskolan i Oslo 1999 Talk About Children. The XIX th World Congress of Sociology, Montreal, Canada 1998 Family Mediation. ISCRA konferens Aarhus, Danmark 1997 The World of the Fearful. Battered Women's Narratives of Leaving Abusive Husbands. Invited speaker.workshop, The Victims of Violence Program, Cambridge Hospital, Harvard Medical School 1996 Kvinnomisshandel - aktuella frågor i Sverige. Inbjuden talare. Brottsförebyggandet Rådet och Forskningsrådsnämndens konferens Våld mot kvinnor i nära relationer, Stockholm 1996 Det nödvändiga samtalet som forskningsmetod. Konferensen Nordisk kvinne-og kjönnsforskning i dag, Oslo.

9 Brottsofferforskning i det sociala arbetets perspektiv. Inbjuden talare. Brottsoffermyndighetens symposium The Malignant Interplay.Third Interdisciplinary Congress on Women. Dublin, Ireland Misshandlade kvinnor och deras familjer. Metodologiska överväganden.nordisk forskarkonferens, Vraadal, Norge 1984 Battered Women - a project discription. Nordiska ministerrådets forskarkonferans om våld i parrelationer, Hanaholmen, Helsingfors. AVHANDLING 1992 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Stockholm Studies in Social Work. 7. Stockholms universitet. PUBLIKATIONER (BÖCKER) 2008 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Andra upplagan med nyskrivet inledningskapitel. Linköping: UniTryck Hydén, M. och Hydén L-C. Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet. Stockholm: Natur och Kultur Hydén, M & Hydén, L-C. (red.) Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber 1994 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Oslo: Scandinavian University Press. PUBLIKATIONER (REFEREEGRANSKADE TIDSKRIFTER) 2009 Överlien, C. & Hydén, M. Children s actions when experiencing domestic violence. Childhood. A Journal of Global Child Research, 16(4), Evidence-based social work på svenska att sammanställa systematiska kunskapsöversikter Socialvetenskaplig tidskrift 1/2008, Överlien, C. & Hydén, M. Att tvingas lyssna hur barn bevittnar våld i hemmet. Den nordiska tidskriften Barn 1/2007: Hydén, M. & Överlien, C. Applying narrative analysis to the process of confirming or disregarding cases of suspected sexual abuse Child and Family Social Work, 10 (1): Hydén, M. I Must Have Been an Idiot to Let it Go On : Agency and Positioning in Battered Women s Narratives of Leaving. Feminism & Psychology, 15(2): Överlien, C., Aronsson, K. Hydén, M The Focus Group as an In-Depth Method? - Young Women Talking About Sexuality. International Journal of Social Research Methodology (8)4: Överlien, C. & Hydén M. You want to have done your living if you know

10 10 what I mean - incarcerated young women speaking about motherhood. Feminism & Psychology 14 (2): Överlien, C. & Hydén, M.: Work Identity at Stake: The Power of Sexual Abuse Stories in the World of Youth Compulsory Care Narrative Inquiry, 13(1): For the child s sake : Parents and social workers discuss conflict-filled parental relations after divorce. Child and Family Social Work, 6 (1): Den berättarfokuserade intervjun. Socialvetenskaplig tidskrift 7 (1-2): The World of the Fearful: Battered Women s Narratives of Leaving Abusive Husbands. Feminism & Psychology 9 (4): Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering Journal of Family Violence, 10 (1): Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process Kvinnovetenskaplig tidskrift 16 (4): Hydén, M. & McCarthy, I. Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgment" Discourse and Society, 5(4): Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarsbefrielse. Socialvetenskaplig tidskrift, 1 (2-3): PUBLIKATIONER (ANTOLOGIBIDRAG) (kommande) The Trouble with Girls Trouble. In: A.K. Andershed & Magnusson, C. (eds.) Troubled Girls and Girl s Trouble. New York: Springer. (kommande) Om utvärderingars kön. I B. Blom & L. Nygren (red.) Utvärdering i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur (kommande) Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer. I: M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen. Andra upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. (tillsammans med Anna Malmqvist och Karin Zetterqvist Nelson). (kommande) Våld i nära relation en händelse, olika upplevelser. I E. Tiby; A. Heber & S. Wikman (red.) Viktimologi aktörer, ansvar och arenor. Lund: Studentlitteratur 2011 Intervjun som lyssnande och samtal. I I. Höjer & S. Höjer (red.) Familj, vardagsliv och modernitet. En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund, Göteborgs universitet, Mäns våld mot kvinnor I nära relationer. I P-O Lundberg & L. Löfgren- Mårtensson (red.) Sexologi, Tredje upplagan. Stockholm: Liber, Listening to Children s Narratives of Experiencing Intimate Partner Violence. In. H.. Forsberg & T. Kröger (eds.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic lenses. Bristol: Polity Press, Om den svåra konsten att lyssna till berättelser. I: S.Larsson, J. Lilja & Y. Sjöblom (red.) Narrativa metoder i socialt arbete Lund: Studentlitteratur, Narrating Sensitive Topics In M. Andrews, C. Squire & M. Tambokou (eds.)

11 11 Doing Narrative Research London: Sage, Break-up narratives. In Hydén, L-C & Brockmeier, J. (eds.) Health, Illness and Culture: Broken Narratives. New York: Routhledge, Hydén, M. & Månsson, S-A Kön i teori och praktik. I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Socialt arbete. En grundbok. Andra utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur, Doing Narrative Analysis. I D. K. Padgett (ed.) The Qualiative Research Experience Belmont, CA: Wadsworth, Halldén, G., Hydén, M. & Zetterqvist Nelson, K.: Familjeliv och homosexualitet I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen modernitet och mångfald. Stockholm: Natur och Kultur Har sociala problem ett kön? I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur, Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess. I M. Åkerström & I. Sahlin (red.). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, Det är barnets trygghet som gäller om föräldrarelationer efter skilsmässan. I M. Bäck-Wiklund & T. Lundström (red.) Barnfamiljers vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur och Kultur, Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet. I I. Sahlin & M. Åkerström (red.). Det lokala våldet. Om rädsla, rasism och social kontroll. Stockholm: Liber, Forskningsintervjun som relationell praktik. I H. Haavind (red.). Kjönn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Berättelsen i psykoterapins värld. I Hydén L-C. och Hydén M (red.). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, Woman Battering as Marital Act: Interview and Analysis in Context" In C. Kohler Riessman, C. (ed.) Qualitative Studies in Social Work Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, RAPPORTER) 2006 Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. En kunskapsöversikt. IMS/Socialstyrelsen När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen. Socialstyrelsen Våga se kunna handla. Utväg Skaraborg samverkan för kvinnofrid. Socialstyrelsen 2001 Utbildning i familje- och nätverksarbete vid särskilda ungdomshem. Allmän SiS-rapport 2001:8. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

12 12 PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, ARTIKLAR) 2008 Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Socionomen 2008/ Mäns ansvar & kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld mot kvinnor i nära relationer..socionomen (6): UTNÄMND TILL BÄSTA ARTIKEL I SOCIONOMEN Samarbetssamtal socialt arbete med föräldrar. Rapport:.Socialstyrelsen (Margareta Bergström) De glömda barnen. Socionomen 1983/2.

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, 4804162701 PhD, professor in social work 1967-1968 Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies,

Läs mer

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Att växa upp i våldets närhet

Att växa upp i våldets närhet Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet av Katanna Weinehall fil kand AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet för avläggande

Läs mer

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA

JANICKE ANDERSSON BIBLIOGRAFI FORSKNING OM INTEGRATION ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARKNAD KULTUR OCH KULTURMÖTEN HÄLSA BIBLIOGRAFI FORSNING OM INTEGRATION JANICE ANDERSSON ÖVERGRIPANDE OM INTEGRATIONSARBETE FAMILJERELATIONER ARBETSMARNAD ULTUR OCH ULTURMÖTEN HÄLSA VINNOR BILDEN AV DEN ANDRE IDENTITET BARN OCH UNGDOMAR

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo. Umeå Universitet, 901 87 UMEÅ +46 (0)90 786 56 84

CURRICULUM VITAE. Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo. Umeå Universitet, 901 87 UMEÅ +46 (0)90 786 56 84 CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 SE 973 32 LULEÅ chrismmo@ifi.uio.no cmberg@informatik.umu.se Född: 16/9 1950 i Övertorneå, Sverige Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo P.O. Box

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian CV, Nihad Bunar Professor of Child and Youth Studies Vice-head of the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University 10691, Stockholm, Sweden Tel: +46703639332; +46812076219 E-mail: nihad.bunar@buv.su.se

Läs mer

Genväg till forskning

Genväg till forskning Genväg till forskning Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om

Läs mer

Att tvingas lyssna hur barn bevittnar pappas våld mot mamma

Att tvingas lyssna hur barn bevittnar pappas våld mot mamma Barn nr. 1 2007:9 25, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Att tvingas lyssna hur barn bevittnar pappas våld mot mamma Sammanfattning Vår ambition i denna artikel är att med hjälp av röster

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2011 1 Förord Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari 31 december 2011. Här redogörs för utbildning på grund-, avancerad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Sammanställd av Monika Geisor

Läs mer

våld i nära relationer ett temanummer om

våld i nära relationer ett temanummer om en tematidning från Den första gången jag minns var jag sex år och min mor stängde in mig på mitt rum för att jag inte skulle se. Men jag visste att det var fel, för jag hörde skrik och tårar och såg blod

Läs mer

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Linköping University Post Print N.B.: When citing this work, cite the original

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

The Link. - Sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur

The Link. - Sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur The Link - Sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur Kristofer Sofroniou Leander Uppsala Universitet Etnologiska institutionen Kön, makt och våld 7.5 HP 1 When animals are abused, people are

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer