CURRICULUM VITAE Margareta Hydén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Margareta.Hyden@liu.se http://www.liu.se/riv"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Född 11 maj 1948 i Stockholm Institutionen för samhälls- & välfärdsstudier Linköpings universitet Norrköping mobil: e-post: Web: EXAMINA 1998 Docent i socialt arbete, Stockholms universitet 1992 Filosofie doktorsexamen i socialt arbete, Stockholms universitet 1990 Legitimerad psykoterapeut 1972 Socionomexamen, Stockholms universitet ANSTÄLLNINGAR 2004 Professor i socialt arbete vid Linköpings universitet Universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet Kurator/psykoterapeut vid Nacka vuxenpsykiatriska mottagning, Stockholms län Socialsekreterare, Nacka kommun, Stockholms län GÄSTFORSKARE 2011 Research Fellow, Centre for Advanced Studies, Norwegian Academy of Science and Letters 2003 Gästprofessor vid Tema Barn, Linköpings universitet 2000 Visiting Professor, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1993 Visiting Professor, University College Dublin 1991 Research Fellow, Family Research Laboratory, University of New Hampshire Seminariepresentationer/gästföreläsare vid följande universitet Cardozo School of Law, New York, NY Den Sociala Högskolan, Köpenhamn Göteborgs universitet

2 2 Harvard Medical School, Boston, MA Högskolan i Oslo Lunds universitet New York University, NY Tammerfors universitet Umeå universitet University College Dublin Universitetet i Oslo University of Cape Town, South Africa University of East London, UK University of New Hampshire, Durham, NH University of Oulu/Uleåborg, Finland University of Lapland, Finland Vytautas Magnus University, Litauen Örebro universitet HUVUDSAKLIGA INTRESSEOMRÅDEN Våld i nära relationer Familjeforskning Narrativ analys Forskningsmetodik för studier av känsliga ämnen Genusforskning i socialt arbete Kunskapsutveckling i socialt arbete. STÖRRE FORSKNINGSANSLAG 2010 Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Riksbankens Jubileumsfond 2010 Responses to Interpersonal Violence International Research Network. FAS 2010 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2009 Misshandlande mäns sociala nätverk FAS 2009 Det sociala arbetets (o) förmåga att identifiera, reagera och hantera en våldsproblematik utifrån de ungas behov (tillsammans med Ann-Charlotte Münger). Brottsofferfonden 2008 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2005 Barn som bevittnar våld inom familjen FAS och Brottsofferfonden 2002 Barn i homosexuella familjer (tillsammans med Gunilla Halldén och Karin Zetterqvist Nelson) FAS

3 Att tala om övergrepp och svåra erfarenheter. Behandling på särskilda ungdomshem. Statens Institutionsstyrelse 1997 Att rekonstruera föräldraskap. En studie av samarbetssamtal. HSFR 1993 Att lämna den man som slår - en studie av misshandlade kvinnors uppbrottsmönster Forskningsrådsnämnden (FRN) 1985 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Delegationen för Social Forskning (DSF) AKADEMISKA UPPDRAG Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping Ledamot av prioriteringskommittén Välfärd och socialförsäkring, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd Ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd Styrelseledamot, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/socialstyrelsen Ledamot, European Science Foundation-Linköping University Review Panel Ledamot av Forskarutbildningsnämnden, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Ledamot av Fakultetsstyrelsen, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Programsamordnare, Socionomprogrammet, Linköpings universitet Opponent vid doktorsavhandlingar 2009 Anbjörg Ohnstad Universitetet i Oslo Lesbiske identiteter skeive bevegelser. (psykologi) 2009 Adèle Marais, University of Cape Town. A Narrative Analysis of Young People s Talk of Intimate Partner Violence. (Faculty of Health Sciences) Behrooz Hamzeh, Karolinska Institutet. Intimate Partner Violence Against Women. Foundation for Prevention and for an Educational Program for New Couples in an Iranian City (Folkhälovetenskap) 2009 Kaare Torgny Pettersen Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet, Trondheim An Exploration into the Concept of Shame. Towards an Exisential- Dialogical View of Social Work (socialt arbete och hälsovetenskap) 2006 Kerstin E. Edin, Umeå universitet Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy (epidemiologi -och folkhälsovetenskap) 2005 Tine K. Jensén, Universitetet i Oslo, Suspicions of Child Sexual Abuse:

4 4 dialogicality and meaning making (psykologi) 2005 Floretta Boonzaier, University of Cape Town. The Relational Constructionof Woman Abuse: Narratives of Gender, Subjectivity and Violence in South Africa (psykologi) 2004 Mona Franséhn, Göteborgs universitet Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten (socialt arbete) 2001 Magnus Lundberg, Lunds universitet Vilja med förhinder. Polisens samtal om kvinnomisshandel (sociologi) Ledamot av betygsnämnd Folkhälsovetenskap Kriminologi Medicinsk vetenskap Psykologi Socialt arbete Sociologi Sakkunnig för universitetslärartjänster Universitetslektorstjänster inom socialt arbete och psykologi Docentansökningar i socialt arbete och kriminologi Professorsansökningar i socialt arbete Sakkunnig för forskningsråd Danmarks Forskningsstyrelse Economic and Social Research Council (ESRC), UK Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Norges Forskningsråd South Africa s National Research Foundation Vetenskapsrådet (VR) Östersjöstiftelsen Medlem av redaktionsråd Journal of Comparative Social Work Socialvetenskaplig Tidskrift Socionomen (var med och tog initiativ till tidskriftens tillblivelse och satt i dess redaktionsråd under drygt 10 års tid)

5 5 Reviewer för vetenskapliga tidskrifter Feminism & Psychology Journal of Comparative Social Work Nordiskt Socialt Arbete Nordisk Psykologi Qualitative Social Work: Research and Practice Studies in Criminology and Crime Prevention Scandinavian Journal of Social Welfare Socialvetenskaplig tidskrift Tidskrift för Genusvetenskap Women s Studies International Forum Reviewer för bokförlag Palgrave Macmillan Natur & Kultur ÖVRIGT År 2001 använde manusförfattaren och regissören Philip Ronne vid RiksDrama boken Kvinnomisshandel inom äktenskapet som underlag för sin pjäs Den gråtande mannen. PEDAGOGISK ERFARENHET Forskarutbildning, handledning 2011 Nina Åkerlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Huvudhandledare 2011 Jonas Lindbäck, doktorand i socialt arbete. Avhandlingsämne: I skuggan av det nya Sverige konstruktionen av förorten och den unge som problem. Huvudhandledare Anneli Silvén Hagström, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: To loose a parent to suicide during adolescence: The importance of the social context for understanding the suicide related griefprocess and self-perception. Huvudhandledare Linda Jonsson, doktorand i medicinsk vetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingsarbete: Unga som lägger ut sexualiserade bilder/filmer via IT eller som säljer sexuella tjänser online. Biträdande handledare 2004 Carolina Överlien, Tema Barn, Linköpings universitet. Avhandling Girls on the Verge of Exploding?. Huvudhandledare. Fick pris som bästa avhandling vid fil.fak Yvonne Sjöblom, socialt arbete, Stockholms universitet. Avhandling: På väg

6 6 ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån ur socialtjänstens perspektiv. Biträdande handledare. Forskarutbildning, kurser 2010 Researching Sensitive Topics, Dublin City University 2008 Narrativ forskningsmetodik, Oslo Högskola 2006 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologiskt Institutt, Universitetet i Oslo 2005 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Deltog i Temainstitutionens kurser i intervjumetodik 1997 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kvalitativ forskningsmetodik, socialt arbete, Stockholms universitet 1993 Case Management in Psychiatric Care definition, theory and experience, Södertörns sommaruniversitet (föregångare till Södertörns högskola) 1994 Narrative analysis in Social and Medical Sciences, Södertörns sommaruniversitet 1995 Studying Life life histories in social science and medical research, Södertörns sommaruniversitet Grundutbildning Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Linköpings universitet Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Stockholms universitet Under dessa drygt 25 år har jag undervisat och arbetat med kursutveckling mellan 10 % och 70 % av min tjänstgöring. Exempel på grundutbildningskurser jag utvecklat/undervisat: Att arbeta med familjer möjligheter och begränsningar Att arbeta med våldsproblematik möjligheter och begränsningar Forskningsmetod och forskande förhållningssätt Integrerad teori/praktik i socialt arbete Krisintervention Narrativa metoder i socialt arbete Socialt arbete med barn, ungdom och familj Socialt arbete och missbruk Socialt behandlingsarbete Socialpsykiatri Socialt arbete (sommarkurs vid Stockholms universitet. Var populär bland journalister och jurister, samt som pröva på kurs för blivande

7 7 socionomstuderande) Teori och metod i socialt arbete Handledning av C-uppsatser Exempel på magisterkurser jag utvecklat/undervisat: Att skriva magisteruppsats Barn i utsatta livsmiljöer Narrativ forskningsmetod Psykosocialt behandlingsarbete Socialt arbete med par Handledning av D-uppsatser och magisteruppsatser. Populärvetenskapliga föreläsningar Mäns våld mot kvinnor Familjeliv KONFERENSPRESENTATIONER 2011 Included or Excluded? The Social Network s Responses to Women in Violent Relationships. Key note. Narrative in Theory Narrative in Practice. University of Oulu/Uleåborg, Finland 2011 Om de sociala nätverkens betydelse för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Plenarföreläsning. Människor, möten, makt, FORSA konferens, Norrköping, mars Narrative Ethnography: Theory, Methods, and Applications in International Social Work Research. Society for Social Work and Research, 14th Conference San Francisco, CA, Jan 15, 2010 (with Kathleen Wells, Case Western Reserve University and Roberta Sands, University of Pennsylvania) 2009 The The Process of Reconciliation Reflected in Children s Narratives of Being Witnesses to Domestic Violence. Beyond Reconciliation. Dealing with the Aftermath of Mass Trauma and Political Violence. Cape Town, South Africa, Dec. 5, Battered women s narratives of social networks responses to men s violence towards women in close relationships. Narrative Studies Conference Linköping University juni, The stories of those who had to stay. Children s experiences of being participant witnesses to domestic violence. Invited speaker: The Limits of Narrative: Reflections and Embodiment. Symposium at Centre for Narrative Research, University of East London, UK Oct. 15, 2008

8 Trying to escape. Agency and Positioning in Children s Narratives of Domestic Violence. Society for Social Work and Research 12th Conference, Washington, DC. Jan. 16, On the Road to Healing: Time, Resistance and Reconciliation in Battered Women s Breakup Stories. Invited speaker. Gender Based Violence Symposium, University of Cape Town, South Africa, March 22, Våld innanför hemmets väggar. Inviterad talare. FAS konferens Våld i välfärdsland, Göteborg, april, The Stories of Those Who Had to Stay. Children s Narrative of Experiencing Domestic Violence. Invited Speaker. Limits of Narrative Symposium, Narrative Research Centre, University of East London, UK, October Break up narratives. Temporal and spatial organization of battered women s stories of leaving. 3rd Tamperen Conference on Narrative: Knowing, Living,Telling 2006 Forskning om barn i en tid då evidence-baserad kunskap efterfrågas. Inviterad talare. Forskningskonferens om Utsatta barn, sårbara familjer och samhällets insatser. Lunds universitet 2005 Children Witnessing Violence. Childhoods 2005, Oslo, Norway 2003 Accounts of violence. Invited speaker.conference on Gender and Violence in the Nordic Countries, Tampere University; Finland 2003 Gay and Lesbian Parents. Conference on Critical Psychology, University of Bath, UK 2002 Parental Talk about the New Family. COMET 2002 Conference, Cardiff, UK 2002 Homosexuella föräldrar med barn. Konferensen Farväl heteronormativitet, Göteborgs universitet 2001 Work Identity at Stake. Narratives from a Youth Detention Home. Invited speaker. Workshop, Centre for Narrative Studies Conference, Kings College, Cambridge, UK 2000 Woman Battering in a Relational Perspective. Invited speaker. Workshop, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1999 När hem och privatliv blir arena för övergrepp. Inviterad talare.konferens, Högskolan i Oslo 1999 Talk About Children. The XIX th World Congress of Sociology, Montreal, Canada 1998 Family Mediation. ISCRA konferens Aarhus, Danmark 1997 The World of the Fearful. Battered Women's Narratives of Leaving Abusive Husbands. Invited speaker.workshop, The Victims of Violence Program, Cambridge Hospital, Harvard Medical School 1996 Kvinnomisshandel - aktuella frågor i Sverige. Inbjuden talare. Brottsförebyggandet Rådet och Forskningsrådsnämndens konferens Våld mot kvinnor i nära relationer, Stockholm 1996 Det nödvändiga samtalet som forskningsmetod. Konferensen Nordisk kvinne-og kjönnsforskning i dag, Oslo.

9 Brottsofferforskning i det sociala arbetets perspektiv. Inbjuden talare. Brottsoffermyndighetens symposium The Malignant Interplay.Third Interdisciplinary Congress on Women. Dublin, Ireland Misshandlade kvinnor och deras familjer. Metodologiska överväganden.nordisk forskarkonferens, Vraadal, Norge 1984 Battered Women - a project discription. Nordiska ministerrådets forskarkonferans om våld i parrelationer, Hanaholmen, Helsingfors. AVHANDLING 1992 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Stockholm Studies in Social Work. 7. Stockholms universitet. PUBLIKATIONER (BÖCKER) 2008 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Andra upplagan med nyskrivet inledningskapitel. Linköping: UniTryck Hydén, M. och Hydén L-C. Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet. Stockholm: Natur och Kultur Hydén, M & Hydén, L-C. (red.) Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber 1994 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Oslo: Scandinavian University Press. PUBLIKATIONER (REFEREEGRANSKADE TIDSKRIFTER) 2009 Överlien, C. & Hydén, M. Children s actions when experiencing domestic violence. Childhood. A Journal of Global Child Research, 16(4), Evidence-based social work på svenska att sammanställa systematiska kunskapsöversikter Socialvetenskaplig tidskrift 1/2008, Överlien, C. & Hydén, M. Att tvingas lyssna hur barn bevittnar våld i hemmet. Den nordiska tidskriften Barn 1/2007: Hydén, M. & Överlien, C. Applying narrative analysis to the process of confirming or disregarding cases of suspected sexual abuse Child and Family Social Work, 10 (1): Hydén, M. I Must Have Been an Idiot to Let it Go On : Agency and Positioning in Battered Women s Narratives of Leaving. Feminism & Psychology, 15(2): Överlien, C., Aronsson, K. Hydén, M The Focus Group as an In-Depth Method? - Young Women Talking About Sexuality. International Journal of Social Research Methodology (8)4: Överlien, C. & Hydén M. You want to have done your living if you know

10 10 what I mean - incarcerated young women speaking about motherhood. Feminism & Psychology 14 (2): Överlien, C. & Hydén, M.: Work Identity at Stake: The Power of Sexual Abuse Stories in the World of Youth Compulsory Care Narrative Inquiry, 13(1): For the child s sake : Parents and social workers discuss conflict-filled parental relations after divorce. Child and Family Social Work, 6 (1): Den berättarfokuserade intervjun. Socialvetenskaplig tidskrift 7 (1-2): The World of the Fearful: Battered Women s Narratives of Leaving Abusive Husbands. Feminism & Psychology 9 (4): Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering Journal of Family Violence, 10 (1): Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process Kvinnovetenskaplig tidskrift 16 (4): Hydén, M. & McCarthy, I. Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgment" Discourse and Society, 5(4): Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarsbefrielse. Socialvetenskaplig tidskrift, 1 (2-3): PUBLIKATIONER (ANTOLOGIBIDRAG) (kommande) The Trouble with Girls Trouble. In: A.K. Andershed & Magnusson, C. (eds.) Troubled Girls and Girl s Trouble. New York: Springer. (kommande) Om utvärderingars kön. I B. Blom & L. Nygren (red.) Utvärdering i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur (kommande) Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer. I: M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen. Andra upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. (tillsammans med Anna Malmqvist och Karin Zetterqvist Nelson). (kommande) Våld i nära relation en händelse, olika upplevelser. I E. Tiby; A. Heber & S. Wikman (red.) Viktimologi aktörer, ansvar och arenor. Lund: Studentlitteratur 2011 Intervjun som lyssnande och samtal. I I. Höjer & S. Höjer (red.) Familj, vardagsliv och modernitet. En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund, Göteborgs universitet, Mäns våld mot kvinnor I nära relationer. I P-O Lundberg & L. Löfgren- Mårtensson (red.) Sexologi, Tredje upplagan. Stockholm: Liber, Listening to Children s Narratives of Experiencing Intimate Partner Violence. In. H.. Forsberg & T. Kröger (eds.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic lenses. Bristol: Polity Press, Om den svåra konsten att lyssna till berättelser. I: S.Larsson, J. Lilja & Y. Sjöblom (red.) Narrativa metoder i socialt arbete Lund: Studentlitteratur, Narrating Sensitive Topics In M. Andrews, C. Squire & M. Tambokou (eds.)

11 11 Doing Narrative Research London: Sage, Break-up narratives. In Hydén, L-C & Brockmeier, J. (eds.) Health, Illness and Culture: Broken Narratives. New York: Routhledge, Hydén, M. & Månsson, S-A Kön i teori och praktik. I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Socialt arbete. En grundbok. Andra utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur, Doing Narrative Analysis. I D. K. Padgett (ed.) The Qualiative Research Experience Belmont, CA: Wadsworth, Halldén, G., Hydén, M. & Zetterqvist Nelson, K.: Familjeliv och homosexualitet I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen modernitet och mångfald. Stockholm: Natur och Kultur Har sociala problem ett kön? I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur, Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess. I M. Åkerström & I. Sahlin (red.). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, Det är barnets trygghet som gäller om föräldrarelationer efter skilsmässan. I M. Bäck-Wiklund & T. Lundström (red.) Barnfamiljers vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur och Kultur, Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet. I I. Sahlin & M. Åkerström (red.). Det lokala våldet. Om rädsla, rasism och social kontroll. Stockholm: Liber, Forskningsintervjun som relationell praktik. I H. Haavind (red.). Kjönn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Berättelsen i psykoterapins värld. I Hydén L-C. och Hydén M (red.). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, Woman Battering as Marital Act: Interview and Analysis in Context" In C. Kohler Riessman, C. (ed.) Qualitative Studies in Social Work Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, RAPPORTER) 2006 Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. En kunskapsöversikt. IMS/Socialstyrelsen När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen. Socialstyrelsen Våga se kunna handla. Utväg Skaraborg samverkan för kvinnofrid. Socialstyrelsen 2001 Utbildning i familje- och nätverksarbete vid särskilda ungdomshem. Allmän SiS-rapport 2001:8. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

12 12 PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, ARTIKLAR) 2008 Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Socionomen 2008/ Mäns ansvar & kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld mot kvinnor i nära relationer..socionomen (6): UTNÄMND TILL BÄSTA ARTIKEL I SOCIONOMEN Samarbetssamtal socialt arbete med föräldrar. Rapport:.Socialstyrelsen (Margareta Bergström) De glömda barnen. Socionomen 1983/2.

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Genväg till forskning

Genväg till forskning Genväg till forskning Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON Essunga kommun - Enligt Högskoleverkets statistik för 2006-07 var övergången till högskolan bland 25-åringar

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Väl godkänd, Godkänd, Underkänd Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Publications (2012-11-01)

Publications (2012-11-01) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (9) Publications (2012-11-01) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2012/early view) Tackling violence in intimacy:

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Att tvingas lyssna Hur barn upplever pappas våld mot mamma

Att tvingas lyssna Hur barn upplever pappas våld mot mamma Att tvingas lyssna Hur barn upplever pappas våld mot mamma Fil. Dr. Carolina Överlien Internationella Brottsofferdagen Stockholm, 20 februari, 2009 - Hur stort är problemet? - Internationell vs. Nordisk

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

Aktuell forskning Socialt arbete

Aktuell forskning Socialt arbete Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete,

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand

Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand Jag en anhörig Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008 Ann-Britt Sand Föreläsning 4. kl 13-13.45 13.45 Vilka rättigheter har jag som anhörig rig? Institutionen för beteende-,, social och rättsvetenskap

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket

Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Våld i nära relationer - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2013 Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan Barn som bevittnat våld. 2004 Barn som blir vittne till

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer