CURRICULUM VITAE Margareta Hydén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Margareta.Hyden@liu.se http://www.liu.se/riv"

Transkript

1 1 CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Född 11 maj 1948 i Stockholm Institutionen för samhälls- & välfärdsstudier Linköpings universitet Norrköping mobil: e-post: Web: EXAMINA 1998 Docent i socialt arbete, Stockholms universitet 1992 Filosofie doktorsexamen i socialt arbete, Stockholms universitet 1990 Legitimerad psykoterapeut 1972 Socionomexamen, Stockholms universitet ANSTÄLLNINGAR 2004 Professor i socialt arbete vid Linköpings universitet Universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet Kurator/psykoterapeut vid Nacka vuxenpsykiatriska mottagning, Stockholms län Socialsekreterare, Nacka kommun, Stockholms län GÄSTFORSKARE 2011 Research Fellow, Centre for Advanced Studies, Norwegian Academy of Science and Letters 2003 Gästprofessor vid Tema Barn, Linköpings universitet 2000 Visiting Professor, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1993 Visiting Professor, University College Dublin 1991 Research Fellow, Family Research Laboratory, University of New Hampshire Seminariepresentationer/gästföreläsare vid följande universitet Cardozo School of Law, New York, NY Den Sociala Högskolan, Köpenhamn Göteborgs universitet

2 2 Harvard Medical School, Boston, MA Högskolan i Oslo Lunds universitet New York University, NY Tammerfors universitet Umeå universitet University College Dublin Universitetet i Oslo University of Cape Town, South Africa University of East London, UK University of New Hampshire, Durham, NH University of Oulu/Uleåborg, Finland University of Lapland, Finland Vytautas Magnus University, Litauen Örebro universitet HUVUDSAKLIGA INTRESSEOMRÅDEN Våld i nära relationer Familjeforskning Narrativ analys Forskningsmetodik för studier av känsliga ämnen Genusforskning i socialt arbete Kunskapsutveckling i socialt arbete. STÖRRE FORSKNINGSANSLAG 2010 Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Riksbankens Jubileumsfond 2010 Responses to Interpersonal Violence International Research Network. FAS 2010 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2009 Misshandlande mäns sociala nätverk FAS 2009 Det sociala arbetets (o) förmåga att identifiera, reagera och hantera en våldsproblematik utifrån de ungas behov (tillsammans med Ann-Charlotte Münger). Brottsofferfonden 2008 Misshandlade kvinnors sociala nätverk. Brottsofferfonden 2005 Barn som bevittnar våld inom familjen FAS och Brottsofferfonden 2002 Barn i homosexuella familjer (tillsammans med Gunilla Halldén och Karin Zetterqvist Nelson) FAS

3 Att tala om övergrepp och svåra erfarenheter. Behandling på särskilda ungdomshem. Statens Institutionsstyrelse 1997 Att rekonstruera föräldraskap. En studie av samarbetssamtal. HSFR 1993 Att lämna den man som slår - en studie av misshandlade kvinnors uppbrottsmönster Forskningsrådsnämnden (FRN) 1985 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Delegationen för Social Forskning (DSF) AKADEMISKA UPPDRAG Ledamot av prioriteringskommittén Omsorg och sociala relationer, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping Ledamot av prioriteringskommittén Välfärd och socialförsäkring, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Ledamot av Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd Ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd Styrelseledamot, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/socialstyrelsen Ledamot, European Science Foundation-Linköping University Review Panel Ledamot av Forskarutbildningsnämnden, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Ledamot av Fakultetsstyrelsen, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Programsamordnare, Socionomprogrammet, Linköpings universitet Opponent vid doktorsavhandlingar 2009 Anbjörg Ohnstad Universitetet i Oslo Lesbiske identiteter skeive bevegelser. (psykologi) 2009 Adèle Marais, University of Cape Town. A Narrative Analysis of Young People s Talk of Intimate Partner Violence. (Faculty of Health Sciences) Behrooz Hamzeh, Karolinska Institutet. Intimate Partner Violence Against Women. Foundation for Prevention and for an Educational Program for New Couples in an Iranian City (Folkhälovetenskap) 2009 Kaare Torgny Pettersen Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet, Trondheim An Exploration into the Concept of Shame. Towards an Exisential- Dialogical View of Social Work (socialt arbete och hälsovetenskap) 2006 Kerstin E. Edin, Umeå universitet Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy (epidemiologi -och folkhälsovetenskap) 2005 Tine K. Jensén, Universitetet i Oslo, Suspicions of Child Sexual Abuse:

4 4 dialogicality and meaning making (psykologi) 2005 Floretta Boonzaier, University of Cape Town. The Relational Constructionof Woman Abuse: Narratives of Gender, Subjectivity and Violence in South Africa (psykologi) 2004 Mona Franséhn, Göteborgs universitet Den dolda triaden. Om ensamstående mödrar med söner och deras behov av stöd inom socialtjänsten (socialt arbete) 2001 Magnus Lundberg, Lunds universitet Vilja med förhinder. Polisens samtal om kvinnomisshandel (sociologi) Ledamot av betygsnämnd Folkhälsovetenskap Kriminologi Medicinsk vetenskap Psykologi Socialt arbete Sociologi Sakkunnig för universitetslärartjänster Universitetslektorstjänster inom socialt arbete och psykologi Docentansökningar i socialt arbete och kriminologi Professorsansökningar i socialt arbete Sakkunnig för forskningsråd Danmarks Forskningsstyrelse Economic and Social Research Council (ESRC), UK Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Norges Forskningsråd South Africa s National Research Foundation Vetenskapsrådet (VR) Östersjöstiftelsen Medlem av redaktionsråd Journal of Comparative Social Work Socialvetenskaplig Tidskrift Socionomen (var med och tog initiativ till tidskriftens tillblivelse och satt i dess redaktionsråd under drygt 10 års tid)

5 5 Reviewer för vetenskapliga tidskrifter Feminism & Psychology Journal of Comparative Social Work Nordiskt Socialt Arbete Nordisk Psykologi Qualitative Social Work: Research and Practice Studies in Criminology and Crime Prevention Scandinavian Journal of Social Welfare Socialvetenskaplig tidskrift Tidskrift för Genusvetenskap Women s Studies International Forum Reviewer för bokförlag Palgrave Macmillan Natur & Kultur ÖVRIGT År 2001 använde manusförfattaren och regissören Philip Ronne vid RiksDrama boken Kvinnomisshandel inom äktenskapet som underlag för sin pjäs Den gråtande mannen. PEDAGOGISK ERFARENHET Forskarutbildning, handledning 2011 Nina Åkerlund, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: Barn på landsbygd som bevittnat våld i hemmet och deras sociala nätverks reaktion. Huvudhandledare 2011 Jonas Lindbäck, doktorand i socialt arbete. Avhandlingsämne: I skuggan av det nya Sverige konstruktionen av förorten och den unge som problem. Huvudhandledare Anneli Silvén Hagström, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet. Avhandlingsämne: To loose a parent to suicide during adolescence: The importance of the social context for understanding the suicide related griefprocess and self-perception. Huvudhandledare Linda Jonsson, doktorand i medicinsk vetenskap, Linköpings universitet. Avhandlingsarbete: Unga som lägger ut sexualiserade bilder/filmer via IT eller som säljer sexuella tjänser online. Biträdande handledare 2004 Carolina Överlien, Tema Barn, Linköpings universitet. Avhandling Girls on the Verge of Exploding?. Huvudhandledare. Fick pris som bästa avhandling vid fil.fak Yvonne Sjöblom, socialt arbete, Stockholms universitet. Avhandling: På väg

6 6 ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån ur socialtjänstens perspektiv. Biträdande handledare. Forskarutbildning, kurser 2010 Researching Sensitive Topics, Dublin City University 2008 Narrativ forskningsmetodik, Oslo Högskola 2006 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologiskt Institutt, Universitetet i Oslo 2005 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Deltog i Temainstitutionens kurser i intervjumetodik 1997 Kvalitativ forskningsmetodik, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kvalitativ forskningsmetodik, socialt arbete, Stockholms universitet 1993 Case Management in Psychiatric Care definition, theory and experience, Södertörns sommaruniversitet (föregångare till Södertörns högskola) 1994 Narrative analysis in Social and Medical Sciences, Södertörns sommaruniversitet 1995 Studying Life life histories in social science and medical research, Södertörns sommaruniversitet Grundutbildning Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Linköpings universitet Kursutveckling och undervisning i socialt arbete vid Stockholms universitet Under dessa drygt 25 år har jag undervisat och arbetat med kursutveckling mellan 10 % och 70 % av min tjänstgöring. Exempel på grundutbildningskurser jag utvecklat/undervisat: Att arbeta med familjer möjligheter och begränsningar Att arbeta med våldsproblematik möjligheter och begränsningar Forskningsmetod och forskande förhållningssätt Integrerad teori/praktik i socialt arbete Krisintervention Narrativa metoder i socialt arbete Socialt arbete med barn, ungdom och familj Socialt arbete och missbruk Socialt behandlingsarbete Socialpsykiatri Socialt arbete (sommarkurs vid Stockholms universitet. Var populär bland journalister och jurister, samt som pröva på kurs för blivande

7 7 socionomstuderande) Teori och metod i socialt arbete Handledning av C-uppsatser Exempel på magisterkurser jag utvecklat/undervisat: Att skriva magisteruppsats Barn i utsatta livsmiljöer Narrativ forskningsmetod Psykosocialt behandlingsarbete Socialt arbete med par Handledning av D-uppsatser och magisteruppsatser. Populärvetenskapliga föreläsningar Mäns våld mot kvinnor Familjeliv KONFERENSPRESENTATIONER 2011 Included or Excluded? The Social Network s Responses to Women in Violent Relationships. Key note. Narrative in Theory Narrative in Practice. University of Oulu/Uleåborg, Finland 2011 Om de sociala nätverkens betydelse för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Plenarföreläsning. Människor, möten, makt, FORSA konferens, Norrköping, mars Narrative Ethnography: Theory, Methods, and Applications in International Social Work Research. Society for Social Work and Research, 14th Conference San Francisco, CA, Jan 15, 2010 (with Kathleen Wells, Case Western Reserve University and Roberta Sands, University of Pennsylvania) 2009 The The Process of Reconciliation Reflected in Children s Narratives of Being Witnesses to Domestic Violence. Beyond Reconciliation. Dealing with the Aftermath of Mass Trauma and Political Violence. Cape Town, South Africa, Dec. 5, Battered women s narratives of social networks responses to men s violence towards women in close relationships. Narrative Studies Conference Linköping University juni, The stories of those who had to stay. Children s experiences of being participant witnesses to domestic violence. Invited speaker: The Limits of Narrative: Reflections and Embodiment. Symposium at Centre for Narrative Research, University of East London, UK Oct. 15, 2008

8 Trying to escape. Agency and Positioning in Children s Narratives of Domestic Violence. Society for Social Work and Research 12th Conference, Washington, DC. Jan. 16, On the Road to Healing: Time, Resistance and Reconciliation in Battered Women s Breakup Stories. Invited speaker. Gender Based Violence Symposium, University of Cape Town, South Africa, March 22, Våld innanför hemmets väggar. Inviterad talare. FAS konferens Våld i välfärdsland, Göteborg, april, The Stories of Those Who Had to Stay. Children s Narrative of Experiencing Domestic Violence. Invited Speaker. Limits of Narrative Symposium, Narrative Research Centre, University of East London, UK, October Break up narratives. Temporal and spatial organization of battered women s stories of leaving. 3rd Tamperen Conference on Narrative: Knowing, Living,Telling 2006 Forskning om barn i en tid då evidence-baserad kunskap efterfrågas. Inviterad talare. Forskningskonferens om Utsatta barn, sårbara familjer och samhällets insatser. Lunds universitet 2005 Children Witnessing Violence. Childhoods 2005, Oslo, Norway 2003 Accounts of violence. Invited speaker.conference on Gender and Violence in the Nordic Countries, Tampere University; Finland 2003 Gay and Lesbian Parents. Conference on Critical Psychology, University of Bath, UK 2002 Parental Talk about the New Family. COMET 2002 Conference, Cardiff, UK 2002 Homosexuella föräldrar med barn. Konferensen Farväl heteronormativitet, Göteborgs universitet 2001 Work Identity at Stake. Narratives from a Youth Detention Home. Invited speaker. Workshop, Centre for Narrative Studies Conference, Kings College, Cambridge, UK 2000 Woman Battering in a Relational Perspective. Invited speaker. Workshop, Shirley M. Ehrencrantz School of Social Work, New York University 1999 När hem och privatliv blir arena för övergrepp. Inviterad talare.konferens, Högskolan i Oslo 1999 Talk About Children. The XIX th World Congress of Sociology, Montreal, Canada 1998 Family Mediation. ISCRA konferens Aarhus, Danmark 1997 The World of the Fearful. Battered Women's Narratives of Leaving Abusive Husbands. Invited speaker.workshop, The Victims of Violence Program, Cambridge Hospital, Harvard Medical School 1996 Kvinnomisshandel - aktuella frågor i Sverige. Inbjuden talare. Brottsförebyggandet Rådet och Forskningsrådsnämndens konferens Våld mot kvinnor i nära relationer, Stockholm 1996 Det nödvändiga samtalet som forskningsmetod. Konferensen Nordisk kvinne-og kjönnsforskning i dag, Oslo.

9 Brottsofferforskning i det sociala arbetets perspektiv. Inbjuden talare. Brottsoffermyndighetens symposium The Malignant Interplay.Third Interdisciplinary Congress on Women. Dublin, Ireland Misshandlade kvinnor och deras familjer. Metodologiska överväganden.nordisk forskarkonferens, Vraadal, Norge 1984 Battered Women - a project discription. Nordiska ministerrådets forskarkonferans om våld i parrelationer, Hanaholmen, Helsingfors. AVHANDLING 1992 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Stockholm Studies in Social Work. 7. Stockholms universitet. PUBLIKATIONER (BÖCKER) 2008 Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Andra upplagan med nyskrivet inledningskapitel. Linköping: UniTryck Hydén, M. och Hydén L-C. Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet. Stockholm: Natur och Kultur Hydén, M & Hydén, L-C. (red.) Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber 1994 Woman Battering as Marital Act. The Construction of a Violent Marriage. Oslo: Scandinavian University Press. PUBLIKATIONER (REFEREEGRANSKADE TIDSKRIFTER) 2009 Överlien, C. & Hydén, M. Children s actions when experiencing domestic violence. Childhood. A Journal of Global Child Research, 16(4), Evidence-based social work på svenska att sammanställa systematiska kunskapsöversikter Socialvetenskaplig tidskrift 1/2008, Överlien, C. & Hydén, M. Att tvingas lyssna hur barn bevittnar våld i hemmet. Den nordiska tidskriften Barn 1/2007: Hydén, M. & Överlien, C. Applying narrative analysis to the process of confirming or disregarding cases of suspected sexual abuse Child and Family Social Work, 10 (1): Hydén, M. I Must Have Been an Idiot to Let it Go On : Agency and Positioning in Battered Women s Narratives of Leaving. Feminism & Psychology, 15(2): Överlien, C., Aronsson, K. Hydén, M The Focus Group as an In-Depth Method? - Young Women Talking About Sexuality. International Journal of Social Research Methodology (8)4: Överlien, C. & Hydén M. You want to have done your living if you know

10 10 what I mean - incarcerated young women speaking about motherhood. Feminism & Psychology 14 (2): Överlien, C. & Hydén, M.: Work Identity at Stake: The Power of Sexual Abuse Stories in the World of Youth Compulsory Care Narrative Inquiry, 13(1): For the child s sake : Parents and social workers discuss conflict-filled parental relations after divorce. Child and Family Social Work, 6 (1): Den berättarfokuserade intervjun. Socialvetenskaplig tidskrift 7 (1-2): The World of the Fearful: Battered Women s Narratives of Leaving Abusive Husbands. Feminism & Psychology 9 (4): Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering Journal of Family Violence, 10 (1): Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process Kvinnovetenskaplig tidskrift 16 (4): Hydén, M. & McCarthy, I. Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgment" Discourse and Society, 5(4): Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarsbefrielse. Socialvetenskaplig tidskrift, 1 (2-3): PUBLIKATIONER (ANTOLOGIBIDRAG) (kommande) The Trouble with Girls Trouble. In: A.K. Andershed & Magnusson, C. (eds.) Troubled Girls and Girl s Trouble. New York: Springer. (kommande) Om utvärderingars kön. I B. Blom & L. Nygren (red.) Utvärdering i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur (kommande) Familjeliv hos samkönade par och andra regnbågsfamiljer. I: M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen. Andra upplagan. Stockholm: Natur & Kultur. (tillsammans med Anna Malmqvist och Karin Zetterqvist Nelson). (kommande) Våld i nära relation en händelse, olika upplevelser. I E. Tiby; A. Heber & S. Wikman (red.) Viktimologi aktörer, ansvar och arenor. Lund: Studentlitteratur 2011 Intervjun som lyssnande och samtal. I I. Höjer & S. Höjer (red.) Familj, vardagsliv och modernitet. En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund, Göteborgs universitet, Mäns våld mot kvinnor I nära relationer. I P-O Lundberg & L. Löfgren- Mårtensson (red.) Sexologi, Tredje upplagan. Stockholm: Liber, Listening to Children s Narratives of Experiencing Intimate Partner Violence. In. H.. Forsberg & T. Kröger (eds.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic lenses. Bristol: Polity Press, Om den svåra konsten att lyssna till berättelser. I: S.Larsson, J. Lilja & Y. Sjöblom (red.) Narrativa metoder i socialt arbete Lund: Studentlitteratur, Narrating Sensitive Topics In M. Andrews, C. Squire & M. Tambokou (eds.)

11 11 Doing Narrative Research London: Sage, Break-up narratives. In Hydén, L-C & Brockmeier, J. (eds.) Health, Illness and Culture: Broken Narratives. New York: Routhledge, Hydén, M. & Månsson, S-A Kön i teori och praktik. I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Socialt arbete. En grundbok. Andra utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur, Doing Narrative Analysis. I D. K. Padgett (ed.) The Qualiative Research Experience Belmont, CA: Wadsworth, Halldén, G., Hydén, M. & Zetterqvist Nelson, K.: Familjeliv och homosexualitet I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (red.) Nätverksfamiljen modernitet och mångfald. Stockholm: Natur och Kultur Har sociala problem ett kön? I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur, Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess. I M. Åkerström & I. Sahlin (red.). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, Det är barnets trygghet som gäller om föräldrarelationer efter skilsmässan. I M. Bäck-Wiklund & T. Lundström (red.) Barnfamiljers vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur och Kultur, Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors rädsla efter uppbrottet. I I. Sahlin & M. Åkerström (red.). Det lokala våldet. Om rädsla, rasism och social kontroll. Stockholm: Liber, Forskningsintervjun som relationell praktik. I H. Haavind (red.). Kjönn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, Berättelsen i psykoterapins värld. I Hydén L-C. och Hydén M (red.). Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stockholm: Liber, Woman Battering as Marital Act: Interview and Analysis in Context" In C. Kohler Riessman, C. (ed.) Qualitative Studies in Social Work Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, RAPPORTER) 2006 Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. En kunskapsöversikt. IMS/Socialstyrelsen När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen. Socialstyrelsen Våga se kunna handla. Utväg Skaraborg samverkan för kvinnofrid. Socialstyrelsen 2001 Utbildning i familje- och nätverksarbete vid särskilda ungdomshem. Allmän SiS-rapport 2001:8. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

12 12 PUBLIKATIONER (ÖVRIGA, ARTIKLAR) 2008 Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Socionomen 2008/ Mäns ansvar & kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld mot kvinnor i nära relationer..socionomen (6): UTNÄMND TILL BÄSTA ARTIKEL I SOCIONOMEN Samarbetssamtal socialt arbete med föräldrar. Rapport:.Socialstyrelsen (Margareta Bergström) De glömda barnen. Socionomen 1983/2.

CURRICULUM VITAE. Margareta Hydén. Född 11 maj 1948 i Stockholm

CURRICULUM VITAE. Margareta Hydén. Född 11 maj 1948 i Stockholm 1 Bilaga 2 CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Född 11 maj 1948 i Stockholm Institutionen för samhälls- & välfärdsstudier Linköpings universitet 601 74 Norrköping (från ht 2010) 0709-632963 e-post: Margareta.Hyden@liu.se

Läs mer

CURRICULUM VITAE. 2014 - Visiting Simon Professor, Centre for Criminology and Criminal Justice, University of Manchester, UK

CURRICULUM VITAE. 2014 - Visiting Simon Professor, Centre for Criminology and Criminal Justice, University of Manchester, UK 1 CURRICULUM VITAE Margareta Hydén Department of Social and Welfare Studies Linköping University 601 74 Norrköping, Sweden e-mail: margareta.hyden@liu.se EDUCATION 1992 Ph.D. Social Work, Stockholm University,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Börja alltid med att se om det finns mat i kylskåpet. Gör det inte det så är det illa

Börja alltid med att se om det finns mat i kylskåpet. Gör det inte det så är det illa Börja alltid med att se om det finns mat i kylskåpet. Gör det inte det så är det illa Barn och ungas berättelser om våld i hemmet och socialtjänsten som möjlig kompenserande kraft Margareta Hydén Linköpings

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

CURRICULUM VITAE ROBERT SVENSSON 6 DECEMBER 2007

CURRICULUM VITAE ROBERT SVENSSON 6 DECEMBER 2007 1 6 DECEMBER 2007 CURRICULUM VITAE ROBERT SVENSSON Birth: 3 March 1971 Address (office): Malmö University, Health and Society, SE-205 06 Malmö, Sweden Phone (office): +46 40 665 77 81 E-mail: robert.svensson@mah.se

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Genuspsykologi, 6 hp

Genuspsykologi, 6 hp Psykologprogrammet, HT 2010 Kursansvarig Anvisningar och schema Genuspsykologi, 6 hp 6 december 2010 14 januari 2011 Innehåll Välkomna till denna kurs! Delkursen är en introduktion i genuspsykologi. Kursen

Läs mer

Genuspsykologi, 7. 5 hp

Genuspsykologi, 7. 5 hp Psykologi II, HT 2010 Kursansvarig Anvisningar och schema Genuspsykologi, 7. 5 hp 8 november 2010 14 januari 2011 Innehåll Välkomna till denna kurs! Delkursen är en introduktion i genuspsykologi. Kursen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 11 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se KBT Vidare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Struktur Lärare Examination Omfattning

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle. 1. Fastställande. 2. Inplacering. 3. Förkunskapskrav. 4. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU208, Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem, 30,0 högskolepoäng Further Education for Social Workers Specialising in Foster

Läs mer

'Om du tittar så åker du ut' Metodologiska och empiriska utmaningar i forskning om barn och våld

'Om du tittar så åker du ut' Metodologiska och empiriska utmaningar i forskning om barn och våld 'Om du tittar så åker du ut' Metodologiska och empiriska utmaningar i forskning om barn och våld Carolina Överlien Docentföreläsning, ISV, Linköping universitet 2 dec. 2014 Barns erfarenheter av livet

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Söndag den 26 juli 16.00 21.00 Måndag den 27 juli 09.00 10.00 10.30 11.30 11.30 12.00 12.00 13.30 13.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.30

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Övergrepp online. Stockholm 1 juni 2006. - psykologiskt stöd och upprättelse för barn och unga som utsatts för internetrelaterade sexuella kränkningar

Övergrepp online. Stockholm 1 juni 2006. - psykologiskt stöd och upprättelse för barn och unga som utsatts för internetrelaterade sexuella kränkningar Övergrepp online - psykologiskt stöd och upprättelse för barn och unga som utsatts för internetrelaterade sexuella kränkningar Stockholm 1 juni 2006 Konferensen kommer att hållas på engelska. Ett samarbete

Läs mer

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMMNA VÅRDEN CARE-LEAVERS EN UTSATT GRUPP ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET EN VIKTIG

Läs mer

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Ledarna av rundabordssamtalet Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid

Läs mer

KORT 1 Vad är Normalt? Följande frågor kan behandlas med detta kort.

KORT 1 Vad är Normalt? Följande frågor kan behandlas med detta kort. KORT 1 Vad är Normalt? Följande frågor kan behandlas med detta kort. Är allt som räknas som normalt alltid positivt? Kan det som anses vara normalt förändras? Vem bestämmer egentligen vad som är normalt?

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Barn i långvarig ekonomisk utsatthet hur kan samhället kompensera? Gunvor Andersson Socialhögskolan, Lunds universitet

Barn i långvarig ekonomisk utsatthet hur kan samhället kompensera? Gunvor Andersson Socialhögskolan, Lunds universitet Barn i långvarig ekonomisk utsatthet hur kan samhället kompensera? Gunvor Andersson Socialhögskolan, Lunds universitet Fattigdom Olika begrepp: ekonomisk utsatthet, ekonomisk knapphet, fattigdom Olika

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 2016-11-16 Nationellt centrum för National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women SE-751 85 Uppsala

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work 1. Fastställande

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits

Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits KURSPLAN Sociologi B med kultursociologisk inriktning Sociology B with a Cultural Focus, 20 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för vårdvetenskap 2002-03-20. Gäller läsåret 2002/2003. Poäng 20

Läs mer

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård Centrala resultat Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård RutiiNiksi-projektet (2011 2013) undersökte och utvärderade de metoder som används på rådgivningsbyråer

Läs mer

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA421 Dnr 195/2001-510 Beslutsdatum 2001-09-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

SW2223, Barn i utsatta livssituationer, 15,0 högskolepoäng Children in Exposed Situations of Life, 15.0 higher education credits

SW2223, Barn i utsatta livssituationer, 15,0 högskolepoäng Children in Exposed Situations of Life, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2223, Barn i utsatta livssituationer, 15,0 högskolepoäng Children in Exposed Situations of Life, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan. Socialt arbete och välfärd, 30 hp Social Work and Welfare, 30 ECTS SOC4. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering

Kursplan. Socialt arbete och välfärd, 30 hp Social Work and Welfare, 30 ECTS SOC4. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering Kursplan Socialt arbete och välfärd, 30 hp Social Work and Welfare, 30 ECTS SOC4 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grundnivå SKGDXX Kursens hp 30 Nivåklassificering

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Allmänt om kursen Kursen syftar till: 1) att ge en bred översikt över det vetenskapsteoretiska fältet samt att ge kunskap om centrala vetenskapsteoretiska

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G 2012/244 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master's Programme in Public Health Science with Health Economics 120 credits Fastställd av Sahlgrenska

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF)

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) NOMINERING 2011-09-26 HDa dnr DUC 2011/1362/10 Ert dnr UmU 112-1737-11 Umeå universitet Akademisekreterare Daniel Andersson 901 87 UMEÅ Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012-2014

Läs mer

Vad är det biografiska perspektivet i socialt arbete?

Vad är det biografiska perspektivet i socialt arbete? Vad är det biografiska perspektivet i socialt arbete? Mathilda Wrede-seminariet 14.3.2006 Johanna Björkenheim 1 Det biografiska perspektivet i socialt arbete Varför? Vad är det? Hur görs en biografisk

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ1131, Alkohol- och narkotikamissbruk-teoretiska perspektiv och sociala interventioner, 7,5 högskolepoäng Alcohol and Drug Abuse - Theoretical Perspectives and Social

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér Förskollärare, doktorand vid Göteborgs universitet samt universitetsadjunkt Mälardalens högskola Innehåll Förskolans roll för en hållbar nutid

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet Kursplan Samhällsvetenskapliga institutionen Kurskod SOA 509 Dnr 2:17D Beslutsdatum 2-11-11 Engelsk benämning Ämne Kriminologi Criminology Sociologi Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 3-01-01

Läs mer

Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor

Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor Sabine Gruber, docent i socialt arbete Inst. för samhälls- och välfärdsstudier 2 Etnicitet och

Läs mer

Curriculum Vitae: Karin Osvaldsson Cromdal 5/6/2014 MERITFÖRTECKNING I. PERSONLIG INFORMATION II. UTBILDNING

Curriculum Vitae: Karin Osvaldsson Cromdal 5/6/2014 MERITFÖRTECKNING I. PERSONLIG INFORMATION II. UTBILDNING MERITFÖRTECKNING I. PERSONLIG INFORMATION Namn: Karin Osvaldsson Cromdal Personnummer: 650107-3347 Födelseort: Adress: Ronneby, Sverige Nygatan 13, 60234 Norrköping Tel.: 011 189739 E-mail: karin.osvaldsson@liu.se

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Avhandlingens syfte och metoder Det övergripande syftet är att undersöka en rad

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning På Malmö högskola har vi flera databaser via CSA, bl.a. Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ERIC och PsychInfo, det betyder att gränssnittet för dessa databaser ser likadana ut. Om du har

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Etnicitet och migration (Ethnic and Migration Studies)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Etnicitet och migration (Ethnic and Migration Studies) Allmän studieplan för forskarutbildningen i Etnicitet och migration (Ethnic and Migration Studies) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2010-10-28, revideringar under p 4.2 och p

Läs mer

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005)

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) Personuppgifter: Bostadsadress: Rönnliden 16, 667 33 FORSHAGA Telefon: 054-87 40 83, 070-576 44 05, 054-700

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv Karin Boson Leg. Psykolog, PhLic, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Polisens arbete med riskbedömning och riskhantering av våld i nära relation

Polisens arbete med riskbedömning och riskhantering av våld i nära relation Polisens arbete med riskbedömning och riskhantering av våld i nära relation Susanne Strand, docent i kriminologi Forskare vid Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet

Läs mer

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas?

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Anna Berglund, Elisabeth Tönnesen Varför ska frågan

Läs mer

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Sida1(5) KURSPLAN VÅ3050 Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Child Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Kursens övergripande mål är att den

Läs mer