ANNUAL REPORT 2010 ÅRSREDOVISNING MINDHOUSE AB TÄLLBERG & STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNUAL REPORT 2010 ÅRSREDOVISNING MINDHOUSE AB TÄLLBERG & STOCKHOLM"

Transkript

1 ANNUAL REPORT 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 MINDHOUSE AB TÄLLBERG & STOCKHOLM

2 MINDHOUSE AB CHANGING PERSPECTIVES INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER UNDER UTSIKTER VD HAR ORDET 8 MARKNADSBESKRIVNING 10 AFFÄRSIDÉ 11 FINANSIELL STRATEGI 12 MILJÖARBETE 13 VÅRA PROJEKT 14 STYRELSE OCH REVISORER 30 ORGANISATION 31 FINASIELL INFORMATION 32 NOTER 41 KONTAKTINFORMATION 50 3

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2010 Försäljningsvärdet för avyttring av andelar i dotterbolag uppgick till tkr vilket resulterade i en vinst på tkr. Eget kapital ökade från tkr till tkr vid årets slut. Soliditeten stärktes till 73,1% (28,4%). Antalet produktionsenheter ökade till 380 st lägenheter (282 st). 4 5

4 UTSIKTER FÖR ETT ÅR AV MÖJLIGHETER Vår Holländska fond SRD Fund beräknas göra sin första transaktion under sommar/höst Många institutionella investerare har visat stort intresse för att investera i fonden och om allt går i lås som beräknat kan vår bostads-utvecklingsportfölj klättra upp bland de 10 största i Sverige innan årsskiftet 2011/2012. Till sommaren 2011 beräknas MEUR ha säkrats till fonden, men endast 25 MEUR krävs för att starta. Projekt som Villa Vråken och Qvarn Residence No kommer att ha säljstart hösten 2011 och byggnation påbörjas för färdigställande och inflyttning under Vårt projekt Malaga väntas vinna laga kraft under hösten 2012 och kommer med största sannolikhet att säljas till SRD Fund innan dess. Mindhouse kommer fortsätta driva projektet i fonden. Vårt projekt i Tällberg med 14 lägenheter påbörjar markentreprenaden i mars Vi utvecklar konceptet vidare under 2011 för ett andelsägande. Rivningen av Flygplansfabriken påbörjas i april Projektet säljs samtidigt som projekt Malaga till SRD Fund under

5 vd har ordet DRÖMMEN OM MINDHOUSE TAR FORM en enkel mot framtiden Det är en stor dröm som går i uppfyllelse för mig att få ta mitt bolag och mina fantastiska medarbetare på en resa från ett källarföretag till en av de större aktörerna i branschen. Det är lång väg kvar men resan och utmaningarna dit är det roligaste. Det har varit viktigt för mig att vara kvar i Tällberg, här kommer jag ner i varv, får arbeta i fred och kan tänka klarare än i stadens jäkt och brus. Däremot har vi personal i Stockholm och fler kommer vi att behöva bli inom kort. Under 2010 anställde vi en arkitekt, en marknadsansvarig, en kundansvarig koordinator samt en konceptutvecklare. Under 2011 planerar vi att anställa 2-3 personer till inom projektledning och ekonomi för att hantera den satsning som SRD Fund kommer att utgöra. Under år 2010 ställdes vi inför flera utmaningar som vi lyckades hantera väl. I mars förvärvade vi Flygplansfabriken Fastighets AB av ALM Equity AB. Tillträdet skulle ske när avstyckningen av fastigheten Tvålflingan 11 vunnit laga kraft och genomfördes i december Bygglovshandläggningen för Flygplansfabriken drog över årsskiftet 2010/2011 och vi fick ta bort en våning med 12 VD Lorem ipsum lägenheter för att få igenom bygglovet. Intresseanmälningarna strömmade dock in och på två månader var allt tecknat. Vi förvärvade dessutom tre tomter i Enebyberg där vi under 2011 inväntar bygglov. 50 MSEK och vi fick intensivt arbeta in kapitalet från holländska investerare för att klara våra åtaganden. Under sommaren hade vi en viktig affär på gång in i Mindhouse som vi snabbt kunde förädla och deltog direkt i budgivningen. Bankfinansieringen var i det fallet inget problem. Dock drog buden iväg och vi fick tacka nej. Istället dök Danvikens Hospital upp och vi kunde applicera samma upplägg som var tänkt till den första, fast för Danvikens Hospital istället. Det blev en fullträff och vi kunde tillträda affären en månad efter kontraktsuppgörelsen. Avslutningsvis genomförde vi tillträdet av alla 38 lägenheterna i Örgryte som utlovat. Vi genomförde tillträdet av BJC:s 50 % aktieinnehav i Toftö Holding i juli efter att planen antagits. Vi kontrollerar således 100 % av projekt Malaga. Utdelningen till våra holländska investerare i slutet av året var mycket välkommen efter en tuff finanskris. Likviditetsprognosen såg fantastisk ut inför första kvartalet 2011 och vi ser fram emot ett produktivt och utmanande år! Tällberg i Mars 2011 Under våren arbetade vi intensivt med våra kollegor i Holland med att etablera strukturen och memorandumet för SRD Fund. Det överskuggande under året var bankernas ovilja att finansiera två stora aktieförvärv på totalt Anders Lidén, VD Mindhouse AB 8 9

6 marknadsbeskrivning Det finns omfattande statistik och utlåtanden från diverse experter som samtliga bekräftar att bostadsbyggandet i Sverige, särskilt kring våra största städer, framskridit väldigt försiktigt de senaste årtiondena. Samtidigt ökar befolkningen och efterfrågan på nya bostäder, inte minst i bra lägen. Det beror på att planprocessen är tidskrävande när det gäller att ta fram nya bostadsområden i den takt som krävs för att möta behovet. Det kommer alltså att ta många år innan vi är i kapp, om vi någonsin når dit? Så länge det finns projekt finns det en affär i andra änden. Frågan är bara till vilket pris? Förutom projekt och bostadsköpare söker Mindhouse investerare för att sprida risker, jobba med flera projekt samtidigt samt göra fler avslut varje år för att på så vis få ett jämnare kassaflöde och stärka likviditeten. Vi bygger vårt nätverk genom ett bra samarbete med våra projektsäljare och de blir många gånger även investerare i projekten. Som investerare erbjuds man möjligheten att bli aktieägare i ett projektbolag alternativt köpa en lägenhet till ett nedsatt pris som säljs på den öppna marknaden. Som utländsk investerare erbjuds man att placera kapital i vår holländska fastighetsutvecklingsfond (SRD Fund). Varje investering är direkt kopplad till ett specifikt fastighetsprojekt och man väljer med omsorg vilket man vill gå in och bli delägare i. affärsidén MINDHOUSE AFFÄRSIDÉ ÄR ATT FÖRÄDLA MARK OCH BYGGNADER TILL BOSTÄDER OCH UPPLÅTA MED BOSTADSRÄTT PÅ STARKA MARKNADER FRÄMST I STORSTADSREGIONERNA Våra bostäder känns igen genom att de oftast har ett magnifikt, unikt läge som tilltalar den del av marknaden som söker något extra. Kvalitén på bostadsbyggandet är likvärdig övriga aktörers ur materialsynpunkt. Vi söker gärna besparingar i energiförbrukningen och förvaltningen av flerfamiljshusen för att få ner driftskostnaden och avgiften i bostadsrättsföreningen. För oss är det också viktigt och framförallt roligt, att bygga in ett koncept eller en upplevelse i boendet för att rikta projektet mer till sin målgrupp. Det gör också att vår personal och våra konsulter upplever att våra projekt är roliga att jobba med vilket i sin tur avspeglar sig i resultatet. Vi har erfarenhet av att vara med i hela processen från råmark till överlämnandet av styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen. Då vi dagligen arbetar med planjuridik, civilrätt, bygg, finansiering och försäljning i våra projekt, ser vi snabbt möjligheter i en fastighet

7 finansiell strategi Mindhouse organisation styr de upphandlade konsulterna i respektive projekt. Vi utför våra egna ekonomiska planer för bostadsrättsföreningarna och handlar upp en stark byggentreprenör som passar för projektet. Vi samordnar all finansiering och vi är framförallt engagerade i försäljningsprocessen eftersom det tillhör konceptet som vi utvecklat. När vi tittar på nya projekt utgår vi från vissa kriterier. Efter en marknadsundersökning vet vi vilka säljande aspekter vi måste ta till vara på och föra fram i vår marknadsföring. Då är det viktigt att mäklarna kan omsätta det i sin införsäljning till kund. Det är vårt mål att alla projekt skall vara sålda till 75 % och fullt finansierade före byggstart. Inga lån eller säkerheter får ställas mellan projekten då vi vill att varje projekt ska stå på egna ben. Projekten bolagiseras vid förvärvstillfället och kapitaliseras med banklån, ägarlån och eget kapital. Alla projekt är självfinansierade och ligger i egna bolag. Därigenom minimeras den finansiella risken och styrningen av projektet blir betydligt enklare att kontrollera. Moderbolaget kan genom detta hållas skuldfritt och utnyttjas för nya affärer. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det uttrycket är minst sagt brukligt i vår bransch. Det är många och långa processer som skall styras och kommuniceras rätt. En oförutsedd kostnad går alltid att härleda till en diskommunikation tidigt i processen. miljöarbete MINDHOUSE MÅLSÄTTNING ÄR ATT SKAPA MILJÖER DÄR ALLT FRÅN MATERIALVAL, UPPFÖRANDE OCH FÖRVALTNING GENOMSYRAS AV ETT MILJÖTÄNK. Brukandet av det vi skapar skall vara långsiktigt och hållbart. Kan vi ge de boende ett val att själva styra och kontrollera sina miljöval och energiförbrukning så anser vi att stora miljövinster kan göras. Högkvalitativa material och produkter har längre livslängd och är därigenom bra för miljön. Internt på Mindhouse pågår ett ständigt arbete för att effektivisera och förbättra vårt miljöarbete. Vi som jobbar på Mindhouse bor nära vår arbetsplats och vissa har gång och cykelavstånd till jobbet. I vårt resande ligger användandet av tåg som transportmedel högt prioriterat. Resor med flyg nyttjas i så liten grad som möjligt. Mindhouse står i kö för att införskaffa andelar i Dala Krafts vindkraftsprojekt. Vår ambition är att säkra avtal och överenskommelser istället för att jaga besparingar genom att hålla öppna avtal. Det gör att posten för oförutsedda kostnader i ett projekt kan minskas till 4-5 % istället för % genom att handla upp total- eller generalentreprenad. INGEN KEDJA ÄR STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK 12 13

8 VÅRA PROJEKT

9 01. ÖRGRYTE BRF LILLA KÄRRALUNDSGATAN GÖTEBORG projektbeskrivning I Kålltorp, Göteborg, uppfördes Brf Lilla Kärralundsgatan under tillsammans med BJC Fastighetsutveckling AB. I ett attraktivt läge färdigställdes 38 lägenheter, totalt ca kvm. I slutet av finanskrisen hade vi säljstart på detta projekt. Allt var sålt på ritning efter två månader och inflyttning genomfördes i december

10 02. MALAGA SKÄRHAMN TJÖRN projektbeskrivning Mitt i Skärhamn, Tjörn, finns den gamla marinan som kallas Malaga. Här låg Ostindienfararen Ghöteborg förankrad under sommaren Sedan 2007 har vi drivit detaljplanprocessen på denna fastighet och under 2012 beräknas säljstart och byggprocess inledas för ca 120 lägenheter. White och Tengboms har varit arkitekter och intresset från presumtiva kunder, ortsbor och media är massivt för detta unika projekt. Vår vision är att skapa en fantastisk boendemiljö med havet som närmsta granne

11 03. FLYGPLANSFABRIKEN TELEFONPLAN STOCKHOLM projektbeskrivning Mindhouse förvärvade under 2010 en kontorsfastighet av en projektutvecklare. Försäljningsprospektet handlade om en konvertering till bostäder. Efter vår research insåg vi att vi kan riva byggnaden och få in mer än dubbelt så många lägenheter i en nyproduktion. BRF Flygplansfabriken kommer att bestå av 71 lägenheter om 1-3 ROK på ca kvm som lämpar sig mycket väl för ungdomar och yngre par. Totalt ca kvm BOA. Telefonplan är en levande stadsdel som idag erbjuder alltifrån kultur, god mat, nöjen och vackra grönområden att ströva i. Mycket händer och mer är på gång! 20 21

12 04. HAMMARBY SJÖSTAD HAMMARBY STOCKHOLM projektbeskrivning Vårdbostäder, ca kvm i samarbete med Arcona AB. Godsvagnen 9, var tänkt att bli lägenhetshotell i BRF format. Mindhouse ägde sin andel via ett gemensamägt bolag Funkyhouse AB. Vi sålde vidare till Arcona AB och Mindhouse stannade kvar som delägare i projektet för att hjälpa till att driva det vidare. Planändring är nu genomförd till vårdbostäder. Operatör och tagare av fastigheten är upphandlat och klart. Byggstart under våren

13 05. QVARN RESIDENCE NO SALTSJÖQVARN STOCKHOLM projektbeskrivning Nära centrum, med en bedårande utsikt över Djurgården och Stockholms inlopp ligger Danvikens Hospital. En anrik fastighet som väckts ur sin slumrande tillvaro. Här skapas nu en ny form av boende - Qvarn Residence No med 14 exklusiva Conciergelägenheter. I centrum har vi placerat kundens högt ställda krav på kvalité, komfort och tillgänglighet. Byggnaden och platsen har anor från Gustav Vasas tid. Det är historisk mark där tiden stått stilla. Tills nu då hela området med varsam hand väckts ur sitt ide. Trots närheten till Stockholms innerstad är lugnet påtagligt. Vattnet och vidderna ger platsen en unik karaktär. I Qvarn Residence förenas det tidlösa och sofistikerade med det moderna och trendiga. Byggstart hösten

14 06. VILLA VRÅKEN E NE BY B E R G STO CK H O L M projektbeskrivning På en vacker naturtomt i perfekt läge med sluttning och utsikt mot sydväst, byggs nu tre parhus innehållande två bostadsrättslägenheter per hus. Lägenheterna har alla villakänsla med egen generös uteplats med den vackra naturen inpå knuten. BRF Villa Vråken består av 6 lägenheter i parhus om 4 ROK på ca 120 kvm. Detta boende ligger i Enebyberg, 10 minuter från Stockholm. Ett fridfullt och vackert område med många barnfamiljer och närhet till både daghem och skola. Ett unikt tillfälle att bo idylliskt med egen härlig trädgård men ändå nära till storstaden! 26 27

15 07. MINDHOUSE PARK TÄLLBERG DALARNA projektbeskrivning Mindhouse producerar nu 7 nya parhus med sammanlagt 14 lägenheter i genuin dalamiljö. Det kommer att bli ett trivsamt boende där närhet till både naturen och allt som hör vardagslivet till blir möjligt. Utsikt över Siljan och med skogen bakom blir detta en perfekt boendemiljö för dem som vill ha lugnet men ändå liv och rörelse omkring sig! I detta boende upplåter vi lägenheterna med andelsveckor. Tällberg är en by i norra delen av Leksands kommun. Det ligger mellan Leksand och Rättvik i en vacker sluttning ner mot Siljans strand. Tällberg utvecklades i början av 1900-talet till turistort. I byn finns så många som åtta hotell och gästhem, med cirka bäddar tillsammans

16 styrelse & revisorer organisation Enligt Mindhouse bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter. Styrelsen består av en ledamot samt en styrelsesuppleant. ANDERS LIDÈN STYRELSELEDAMOT, FÖDD ENSAM ÄGARE AV MINDHOUSE AB. Mindhouse startades 1997 av Anders Lidén. Verksamheten har, historiskt sett, varit blandad. Anders Lidén har sedan 2003 arbetat i olika bolag och konstellationer med fastighetsutveckling, från småhus till bostadsrättslägenheter. År 2006 beslöt Anders sig för att fokusera helt och hållet på sin egen verksamhet och förlägga all fokus på Mindhouse. Från 2006 till 2010 har verksamheten vuxit från1 till 8 anställda och ett resultat på 34 MSEK samt en projektportfölj värderad till 1,5 miljarder. ANDERS LIDÉN VD MALIN LIDÈN STYRELSESUPPLEANT, FÖDD MICHAEL INGRE PROJEKTLEDARE ANNA WOLTERS ARKITEKT SAR-SIR/MSA LINDA BERGHOV ART DIRECTOR & MARKNADSANSVARIG CONNY LINDSJÖ KONCEPTUTVECKLARE JAANA RUUSKA ASSISTENT VERONIKA WINTHER KOORDINATOR MALIN LIDÉN FORMGIVARE Gift med Anders Lidén. Tidigare karriär som skådespelare på bl.a. Dramaten och Berns. Grundade Stockholm improvisationsteater och inredningskonceptet Bo Personligt. Främsta roll i Mindhouse är att vara ett bollplank till Anders och en inspiratör till personalen. THOMAS LIND HUVUDANSVARIG REVISOR PWC, FÖDD Thomas är auktoriserad revisor sedan 1989 och är idag påskrivande revisor i ett större antal ägarledda företag. Thomas är dessutom uppdragsansvarig för ett flertal större uppdrag och kontorschef i Leksand sedan hanging perspectives changing perspectives 30 31

17 2010 FINANSIELL INFORMATION 2010 innehåll NYCKELTAL 34 KASSAFLÖDESANALYS 35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 36 RESULTATRÄKNING 38 BALANSRÄKNING 39 NOTER 41 REVISIONSBERÄTTELSE

18 NYCKELTAL KASSAFLÖDESANALYS BOLAGETS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG KASSAFLÖDESANALYS 2010 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % 73,1 28,4 7,7 14,2 Avkastning på totalt kapital % 60,4 27,6 5,0 20,5 Avkastning på eget kapital % 80,8 87,6 60,8 132,1 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt DEFINITIONER: SOLIDITET Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av skuld Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 förvaltningsberättelse contra MINDHOUSE AB CHANGING PERSPECTIVES Styrelsen för Mindhouse AB, organisationsnummer , avger årsredovisning för VERKSAMHETEN BESKRIVNING AV MINDHOUSE AB:S VERKSAMHET Mindhouse AB förvärvar, äger och utvecklar fastigheter. Bolaget har även en bifirma, Odd minds, vars verksamhet avser konsultation inom hälsa, personlig utveckling och kommunikation. Bolaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till årsredovisningslagen 7 kap 3. Mindhouse AB har direkt eller indirekt ägande i projekten som vart och ett är strukturerade och finansierade i separata juridiska strukturer med aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Mindhouse AB ansvarar för projektledning och administration i projekten. BALANSRÄKNINGEN PER DEN 31 DECEMBER 2010 Balansomslutningen vid årets utgång var tkr, vilket motsvarar en höjning på tkr från ingången på året som var tkr. Det egna kapitalet har ökat från tkr från årets ingång till tkr vid årets utgång. Höjningen beror främst på att Mindhouse AB har avyttrat andelar i dotterbolag med betydande tillskott till bolagets eget kapital. Av tillgångarna utgörs de största posterna förvärv av lägenhet i Danvikstull samt kortfristig fordran på Brf Hospitalet vid försäljning av Nacka Sicklaön 37:2 AB. På skuldsidan uppgår långa och kortfristiga lån till tkr varav lån från kreditinstitut uppgår till tkr (långfristig) samt tkr (kortfristig). Bolagets soliditet är vid årets utgång 73,1%. EKONOMI RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2010 Försäljningsvärdet för avyttring av andelar i dotterbolag uppgick till tkr vilket resulterade i en vinst på tkr. REVERSFORDRINGAR PER PROJEKT: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Tjörn Flygplansfabriken Villa Vråken Mindouse Park KORTFRISTIGA FORDRINGAR Hospitalet (Qvarn Residence No. 1725) tkr tkr tkr tkr tkr LIKVIDITET Mindhouse likvida medel uppgick vid årets utgång till 968 tkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kr kr kr kr kr RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter

20 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Not Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR ÅRETS VINST

21 BALANSRÄKNING Not NOTER EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets vinst SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER 13 Skulder till koncernföretag Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. INTÄKTER Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkterna till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. TJÄNSTEUPPDRAG / ENTREPRENADUPPDRAG I företaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Inventarier, verktyg och installationer 5 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga ANDELAR I DOTTERFÖRETAG När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag räknas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet

22 ANDRA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING FORDRINGAR Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I NETTOOMSÄTTNINGEN INGÅR INTÄKTER FRÅN: Tjänster SUMMA: I ÖVRIGA INTÄKTER INGÅR INTÄKTER FRÅN: Vinst avyttring fastigheter och bostadsrätter Övriga rörelseintäkter SUMMA: NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER MEDELTALET ANSTÄLLDA Kvinnor 3 2 Män 2 1 Totalt: 5 3 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen Pensionskostnader för övriga anställda TOTALT:

23 NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader SUMMA: UTGÅENDE NEDLAGDA KOSTNADER NOT 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Lämnade koncernbidrag SUMMA: Ingående anskaffningsvärden Förvärv Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Utgående ackumulerade nedskrivningar UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar NAMN KAPITALANDEL % RÖSTANDEL % ANTAL AKTIER REDOVISAT VÄRDE REDOVISAT VÄRDE Xtract Entreprenad AB Mindhouse Development Corporation AB SUMMA: UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

24 NOT 9 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG NOT 11 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Org nr Säte Funkyhouse Fastighetsutveckling AB Leksand Upfront AB Leksand MG Capital 1050 AB Leksand Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Funkyhouse Fastighetsutveckling AB KAPITALANDEL % RÖSTRÄTTSANDEL % BOKFÖRT VÄRDE ANTAL ANDELAR Upfront AB MG Capital 1050 AB SUMMA: UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE NOT 12 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL Skillnaden mellan bokfört värde och bolagets andel i intresseföretagens eget kapital uppgår till kr ( kr). NOT 10 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Återbetalning aktieägartillskott Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Ingående anskaffningsvärden Tillkommande tillgångar Avgående värdepapper Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde 100 kr. VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt tkr (0 tkr). UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE, TOTALT

25 NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut SUMMA: NOT 14 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till NOT 15 STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVSEENDE SKULDER TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER: Tällberg Anders Lidén 48 49

26 KONTAKTINFORMATION MINDHOUSE AB TÄLLBERGSVÄGEN TÄLLBERG SWEDEN +46 (0)

27 MINDHOUSE AB TÄLLBERGSVÄGEN TÄLLBERG SWEDEN +46 (0)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer