ANNUAL REPORT 2010 ÅRSREDOVISNING MINDHOUSE AB TÄLLBERG & STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNUAL REPORT 2010 ÅRSREDOVISNING MINDHOUSE AB TÄLLBERG & STOCKHOLM"

Transkript

1 ANNUAL REPORT 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 MINDHOUSE AB TÄLLBERG & STOCKHOLM

2 MINDHOUSE AB CHANGING PERSPECTIVES INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER UNDER UTSIKTER VD HAR ORDET 8 MARKNADSBESKRIVNING 10 AFFÄRSIDÉ 11 FINANSIELL STRATEGI 12 MILJÖARBETE 13 VÅRA PROJEKT 14 STYRELSE OCH REVISORER 30 ORGANISATION 31 FINASIELL INFORMATION 32 NOTER 41 KONTAKTINFORMATION 50 3

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2010 Försäljningsvärdet för avyttring av andelar i dotterbolag uppgick till tkr vilket resulterade i en vinst på tkr. Eget kapital ökade från tkr till tkr vid årets slut. Soliditeten stärktes till 73,1% (28,4%). Antalet produktionsenheter ökade till 380 st lägenheter (282 st). 4 5

4 UTSIKTER FÖR ETT ÅR AV MÖJLIGHETER Vår Holländska fond SRD Fund beräknas göra sin första transaktion under sommar/höst Många institutionella investerare har visat stort intresse för att investera i fonden och om allt går i lås som beräknat kan vår bostads-utvecklingsportfölj klättra upp bland de 10 största i Sverige innan årsskiftet 2011/2012. Till sommaren 2011 beräknas MEUR ha säkrats till fonden, men endast 25 MEUR krävs för att starta. Projekt som Villa Vråken och Qvarn Residence No kommer att ha säljstart hösten 2011 och byggnation påbörjas för färdigställande och inflyttning under Vårt projekt Malaga väntas vinna laga kraft under hösten 2012 och kommer med största sannolikhet att säljas till SRD Fund innan dess. Mindhouse kommer fortsätta driva projektet i fonden. Vårt projekt i Tällberg med 14 lägenheter påbörjar markentreprenaden i mars Vi utvecklar konceptet vidare under 2011 för ett andelsägande. Rivningen av Flygplansfabriken påbörjas i april Projektet säljs samtidigt som projekt Malaga till SRD Fund under

5 vd har ordet DRÖMMEN OM MINDHOUSE TAR FORM en enkel mot framtiden Det är en stor dröm som går i uppfyllelse för mig att få ta mitt bolag och mina fantastiska medarbetare på en resa från ett källarföretag till en av de större aktörerna i branschen. Det är lång väg kvar men resan och utmaningarna dit är det roligaste. Det har varit viktigt för mig att vara kvar i Tällberg, här kommer jag ner i varv, får arbeta i fred och kan tänka klarare än i stadens jäkt och brus. Däremot har vi personal i Stockholm och fler kommer vi att behöva bli inom kort. Under 2010 anställde vi en arkitekt, en marknadsansvarig, en kundansvarig koordinator samt en konceptutvecklare. Under 2011 planerar vi att anställa 2-3 personer till inom projektledning och ekonomi för att hantera den satsning som SRD Fund kommer att utgöra. Under år 2010 ställdes vi inför flera utmaningar som vi lyckades hantera väl. I mars förvärvade vi Flygplansfabriken Fastighets AB av ALM Equity AB. Tillträdet skulle ske när avstyckningen av fastigheten Tvålflingan 11 vunnit laga kraft och genomfördes i december Bygglovshandläggningen för Flygplansfabriken drog över årsskiftet 2010/2011 och vi fick ta bort en våning med 12 VD Lorem ipsum lägenheter för att få igenom bygglovet. Intresseanmälningarna strömmade dock in och på två månader var allt tecknat. Vi förvärvade dessutom tre tomter i Enebyberg där vi under 2011 inväntar bygglov. 50 MSEK och vi fick intensivt arbeta in kapitalet från holländska investerare för att klara våra åtaganden. Under sommaren hade vi en viktig affär på gång in i Mindhouse som vi snabbt kunde förädla och deltog direkt i budgivningen. Bankfinansieringen var i det fallet inget problem. Dock drog buden iväg och vi fick tacka nej. Istället dök Danvikens Hospital upp och vi kunde applicera samma upplägg som var tänkt till den första, fast för Danvikens Hospital istället. Det blev en fullträff och vi kunde tillträda affären en månad efter kontraktsuppgörelsen. Avslutningsvis genomförde vi tillträdet av alla 38 lägenheterna i Örgryte som utlovat. Vi genomförde tillträdet av BJC:s 50 % aktieinnehav i Toftö Holding i juli efter att planen antagits. Vi kontrollerar således 100 % av projekt Malaga. Utdelningen till våra holländska investerare i slutet av året var mycket välkommen efter en tuff finanskris. Likviditetsprognosen såg fantastisk ut inför första kvartalet 2011 och vi ser fram emot ett produktivt och utmanande år! Tällberg i Mars 2011 Under våren arbetade vi intensivt med våra kollegor i Holland med att etablera strukturen och memorandumet för SRD Fund. Det överskuggande under året var bankernas ovilja att finansiera två stora aktieförvärv på totalt Anders Lidén, VD Mindhouse AB 8 9

6 marknadsbeskrivning Det finns omfattande statistik och utlåtanden från diverse experter som samtliga bekräftar att bostadsbyggandet i Sverige, särskilt kring våra största städer, framskridit väldigt försiktigt de senaste årtiondena. Samtidigt ökar befolkningen och efterfrågan på nya bostäder, inte minst i bra lägen. Det beror på att planprocessen är tidskrävande när det gäller att ta fram nya bostadsområden i den takt som krävs för att möta behovet. Det kommer alltså att ta många år innan vi är i kapp, om vi någonsin når dit? Så länge det finns projekt finns det en affär i andra änden. Frågan är bara till vilket pris? Förutom projekt och bostadsköpare söker Mindhouse investerare för att sprida risker, jobba med flera projekt samtidigt samt göra fler avslut varje år för att på så vis få ett jämnare kassaflöde och stärka likviditeten. Vi bygger vårt nätverk genom ett bra samarbete med våra projektsäljare och de blir många gånger även investerare i projekten. Som investerare erbjuds man möjligheten att bli aktieägare i ett projektbolag alternativt köpa en lägenhet till ett nedsatt pris som säljs på den öppna marknaden. Som utländsk investerare erbjuds man att placera kapital i vår holländska fastighetsutvecklingsfond (SRD Fund). Varje investering är direkt kopplad till ett specifikt fastighetsprojekt och man väljer med omsorg vilket man vill gå in och bli delägare i. affärsidén MINDHOUSE AFFÄRSIDÉ ÄR ATT FÖRÄDLA MARK OCH BYGGNADER TILL BOSTÄDER OCH UPPLÅTA MED BOSTADSRÄTT PÅ STARKA MARKNADER FRÄMST I STORSTADSREGIONERNA Våra bostäder känns igen genom att de oftast har ett magnifikt, unikt läge som tilltalar den del av marknaden som söker något extra. Kvalitén på bostadsbyggandet är likvärdig övriga aktörers ur materialsynpunkt. Vi söker gärna besparingar i energiförbrukningen och förvaltningen av flerfamiljshusen för att få ner driftskostnaden och avgiften i bostadsrättsföreningen. För oss är det också viktigt och framförallt roligt, att bygga in ett koncept eller en upplevelse i boendet för att rikta projektet mer till sin målgrupp. Det gör också att vår personal och våra konsulter upplever att våra projekt är roliga att jobba med vilket i sin tur avspeglar sig i resultatet. Vi har erfarenhet av att vara med i hela processen från råmark till överlämnandet av styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen. Då vi dagligen arbetar med planjuridik, civilrätt, bygg, finansiering och försäljning i våra projekt, ser vi snabbt möjligheter i en fastighet

7 finansiell strategi Mindhouse organisation styr de upphandlade konsulterna i respektive projekt. Vi utför våra egna ekonomiska planer för bostadsrättsföreningarna och handlar upp en stark byggentreprenör som passar för projektet. Vi samordnar all finansiering och vi är framförallt engagerade i försäljningsprocessen eftersom det tillhör konceptet som vi utvecklat. När vi tittar på nya projekt utgår vi från vissa kriterier. Efter en marknadsundersökning vet vi vilka säljande aspekter vi måste ta till vara på och föra fram i vår marknadsföring. Då är det viktigt att mäklarna kan omsätta det i sin införsäljning till kund. Det är vårt mål att alla projekt skall vara sålda till 75 % och fullt finansierade före byggstart. Inga lån eller säkerheter får ställas mellan projekten då vi vill att varje projekt ska stå på egna ben. Projekten bolagiseras vid förvärvstillfället och kapitaliseras med banklån, ägarlån och eget kapital. Alla projekt är självfinansierade och ligger i egna bolag. Därigenom minimeras den finansiella risken och styrningen av projektet blir betydligt enklare att kontrollera. Moderbolaget kan genom detta hållas skuldfritt och utnyttjas för nya affärer. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det uttrycket är minst sagt brukligt i vår bransch. Det är många och långa processer som skall styras och kommuniceras rätt. En oförutsedd kostnad går alltid att härleda till en diskommunikation tidigt i processen. miljöarbete MINDHOUSE MÅLSÄTTNING ÄR ATT SKAPA MILJÖER DÄR ALLT FRÅN MATERIALVAL, UPPFÖRANDE OCH FÖRVALTNING GENOMSYRAS AV ETT MILJÖTÄNK. Brukandet av det vi skapar skall vara långsiktigt och hållbart. Kan vi ge de boende ett val att själva styra och kontrollera sina miljöval och energiförbrukning så anser vi att stora miljövinster kan göras. Högkvalitativa material och produkter har längre livslängd och är därigenom bra för miljön. Internt på Mindhouse pågår ett ständigt arbete för att effektivisera och förbättra vårt miljöarbete. Vi som jobbar på Mindhouse bor nära vår arbetsplats och vissa har gång och cykelavstånd till jobbet. I vårt resande ligger användandet av tåg som transportmedel högt prioriterat. Resor med flyg nyttjas i så liten grad som möjligt. Mindhouse står i kö för att införskaffa andelar i Dala Krafts vindkraftsprojekt. Vår ambition är att säkra avtal och överenskommelser istället för att jaga besparingar genom att hålla öppna avtal. Det gör att posten för oförutsedda kostnader i ett projekt kan minskas till 4-5 % istället för % genom att handla upp total- eller generalentreprenad. INGEN KEDJA ÄR STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK 12 13

8 VÅRA PROJEKT

9 01. ÖRGRYTE BRF LILLA KÄRRALUNDSGATAN GÖTEBORG projektbeskrivning I Kålltorp, Göteborg, uppfördes Brf Lilla Kärralundsgatan under tillsammans med BJC Fastighetsutveckling AB. I ett attraktivt läge färdigställdes 38 lägenheter, totalt ca kvm. I slutet av finanskrisen hade vi säljstart på detta projekt. Allt var sålt på ritning efter två månader och inflyttning genomfördes i december

10 02. MALAGA SKÄRHAMN TJÖRN projektbeskrivning Mitt i Skärhamn, Tjörn, finns den gamla marinan som kallas Malaga. Här låg Ostindienfararen Ghöteborg förankrad under sommaren Sedan 2007 har vi drivit detaljplanprocessen på denna fastighet och under 2012 beräknas säljstart och byggprocess inledas för ca 120 lägenheter. White och Tengboms har varit arkitekter och intresset från presumtiva kunder, ortsbor och media är massivt för detta unika projekt. Vår vision är att skapa en fantastisk boendemiljö med havet som närmsta granne

11 03. FLYGPLANSFABRIKEN TELEFONPLAN STOCKHOLM projektbeskrivning Mindhouse förvärvade under 2010 en kontorsfastighet av en projektutvecklare. Försäljningsprospektet handlade om en konvertering till bostäder. Efter vår research insåg vi att vi kan riva byggnaden och få in mer än dubbelt så många lägenheter i en nyproduktion. BRF Flygplansfabriken kommer att bestå av 71 lägenheter om 1-3 ROK på ca kvm som lämpar sig mycket väl för ungdomar och yngre par. Totalt ca kvm BOA. Telefonplan är en levande stadsdel som idag erbjuder alltifrån kultur, god mat, nöjen och vackra grönområden att ströva i. Mycket händer och mer är på gång! 20 21

12 04. HAMMARBY SJÖSTAD HAMMARBY STOCKHOLM projektbeskrivning Vårdbostäder, ca kvm i samarbete med Arcona AB. Godsvagnen 9, var tänkt att bli lägenhetshotell i BRF format. Mindhouse ägde sin andel via ett gemensamägt bolag Funkyhouse AB. Vi sålde vidare till Arcona AB och Mindhouse stannade kvar som delägare i projektet för att hjälpa till att driva det vidare. Planändring är nu genomförd till vårdbostäder. Operatör och tagare av fastigheten är upphandlat och klart. Byggstart under våren

13 05. QVARN RESIDENCE NO SALTSJÖQVARN STOCKHOLM projektbeskrivning Nära centrum, med en bedårande utsikt över Djurgården och Stockholms inlopp ligger Danvikens Hospital. En anrik fastighet som väckts ur sin slumrande tillvaro. Här skapas nu en ny form av boende - Qvarn Residence No med 14 exklusiva Conciergelägenheter. I centrum har vi placerat kundens högt ställda krav på kvalité, komfort och tillgänglighet. Byggnaden och platsen har anor från Gustav Vasas tid. Det är historisk mark där tiden stått stilla. Tills nu då hela området med varsam hand väckts ur sitt ide. Trots närheten till Stockholms innerstad är lugnet påtagligt. Vattnet och vidderna ger platsen en unik karaktär. I Qvarn Residence förenas det tidlösa och sofistikerade med det moderna och trendiga. Byggstart hösten

14 06. VILLA VRÅKEN E NE BY B E R G STO CK H O L M projektbeskrivning På en vacker naturtomt i perfekt läge med sluttning och utsikt mot sydväst, byggs nu tre parhus innehållande två bostadsrättslägenheter per hus. Lägenheterna har alla villakänsla med egen generös uteplats med den vackra naturen inpå knuten. BRF Villa Vråken består av 6 lägenheter i parhus om 4 ROK på ca 120 kvm. Detta boende ligger i Enebyberg, 10 minuter från Stockholm. Ett fridfullt och vackert område med många barnfamiljer och närhet till både daghem och skola. Ett unikt tillfälle att bo idylliskt med egen härlig trädgård men ändå nära till storstaden! 26 27

15 07. MINDHOUSE PARK TÄLLBERG DALARNA projektbeskrivning Mindhouse producerar nu 7 nya parhus med sammanlagt 14 lägenheter i genuin dalamiljö. Det kommer att bli ett trivsamt boende där närhet till både naturen och allt som hör vardagslivet till blir möjligt. Utsikt över Siljan och med skogen bakom blir detta en perfekt boendemiljö för dem som vill ha lugnet men ändå liv och rörelse omkring sig! I detta boende upplåter vi lägenheterna med andelsveckor. Tällberg är en by i norra delen av Leksands kommun. Det ligger mellan Leksand och Rättvik i en vacker sluttning ner mot Siljans strand. Tällberg utvecklades i början av 1900-talet till turistort. I byn finns så många som åtta hotell och gästhem, med cirka bäddar tillsammans

16 styrelse & revisorer organisation Enligt Mindhouse bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter. Styrelsen består av en ledamot samt en styrelsesuppleant. ANDERS LIDÈN STYRELSELEDAMOT, FÖDD ENSAM ÄGARE AV MINDHOUSE AB. Mindhouse startades 1997 av Anders Lidén. Verksamheten har, historiskt sett, varit blandad. Anders Lidén har sedan 2003 arbetat i olika bolag och konstellationer med fastighetsutveckling, från småhus till bostadsrättslägenheter. År 2006 beslöt Anders sig för att fokusera helt och hållet på sin egen verksamhet och förlägga all fokus på Mindhouse. Från 2006 till 2010 har verksamheten vuxit från1 till 8 anställda och ett resultat på 34 MSEK samt en projektportfölj värderad till 1,5 miljarder. ANDERS LIDÉN VD MALIN LIDÈN STYRELSESUPPLEANT, FÖDD MICHAEL INGRE PROJEKTLEDARE ANNA WOLTERS ARKITEKT SAR-SIR/MSA LINDA BERGHOV ART DIRECTOR & MARKNADSANSVARIG CONNY LINDSJÖ KONCEPTUTVECKLARE JAANA RUUSKA ASSISTENT VERONIKA WINTHER KOORDINATOR MALIN LIDÉN FORMGIVARE Gift med Anders Lidén. Tidigare karriär som skådespelare på bl.a. Dramaten och Berns. Grundade Stockholm improvisationsteater och inredningskonceptet Bo Personligt. Främsta roll i Mindhouse är att vara ett bollplank till Anders och en inspiratör till personalen. THOMAS LIND HUVUDANSVARIG REVISOR PWC, FÖDD Thomas är auktoriserad revisor sedan 1989 och är idag påskrivande revisor i ett större antal ägarledda företag. Thomas är dessutom uppdragsansvarig för ett flertal större uppdrag och kontorschef i Leksand sedan hanging perspectives changing perspectives 30 31

17 2010 FINANSIELL INFORMATION 2010 innehåll NYCKELTAL 34 KASSAFLÖDESANALYS 35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 36 RESULTATRÄKNING 38 BALANSRÄKNING 39 NOTER 41 REVISIONSBERÄTTELSE

18 NYCKELTAL KASSAFLÖDESANALYS BOLAGETS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG KASSAFLÖDESANALYS 2010 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % 73,1 28,4 7,7 14,2 Avkastning på totalt kapital % 60,4 27,6 5,0 20,5 Avkastning på eget kapital % 80,8 87,6 60,8 132,1 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt DEFINITIONER: SOLIDITET Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av skuld Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 förvaltningsberättelse contra MINDHOUSE AB CHANGING PERSPECTIVES Styrelsen för Mindhouse AB, organisationsnummer , avger årsredovisning för VERKSAMHETEN BESKRIVNING AV MINDHOUSE AB:S VERKSAMHET Mindhouse AB förvärvar, äger och utvecklar fastigheter. Bolaget har även en bifirma, Odd minds, vars verksamhet avser konsultation inom hälsa, personlig utveckling och kommunikation. Bolaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till årsredovisningslagen 7 kap 3. Mindhouse AB har direkt eller indirekt ägande i projekten som vart och ett är strukturerade och finansierade i separata juridiska strukturer med aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Mindhouse AB ansvarar för projektledning och administration i projekten. BALANSRÄKNINGEN PER DEN 31 DECEMBER 2010 Balansomslutningen vid årets utgång var tkr, vilket motsvarar en höjning på tkr från ingången på året som var tkr. Det egna kapitalet har ökat från tkr från årets ingång till tkr vid årets utgång. Höjningen beror främst på att Mindhouse AB har avyttrat andelar i dotterbolag med betydande tillskott till bolagets eget kapital. Av tillgångarna utgörs de största posterna förvärv av lägenhet i Danvikstull samt kortfristig fordran på Brf Hospitalet vid försäljning av Nacka Sicklaön 37:2 AB. På skuldsidan uppgår långa och kortfristiga lån till tkr varav lån från kreditinstitut uppgår till tkr (långfristig) samt tkr (kortfristig). Bolagets soliditet är vid årets utgång 73,1%. EKONOMI RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2010 Försäljningsvärdet för avyttring av andelar i dotterbolag uppgick till tkr vilket resulterade i en vinst på tkr. REVERSFORDRINGAR PER PROJEKT: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Tjörn Flygplansfabriken Villa Vråken Mindouse Park KORTFRISTIGA FORDRINGAR Hospitalet (Qvarn Residence No. 1725) tkr tkr tkr tkr tkr LIKVIDITET Mindhouse likvida medel uppgick vid årets utgång till 968 tkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kr kr kr kr kr RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter

20 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING Not Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR ÅRETS VINST

21 BALANSRÄKNING Not NOTER EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets vinst SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER 13 Skulder till koncernföretag Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. INTÄKTER Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkterna till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. TJÄNSTEUPPDRAG / ENTREPRENADUPPDRAG I företaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Inventarier, verktyg och installationer 5 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga ANDELAR I DOTTERFÖRETAG När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag räknas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet

22 ANDRA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING FORDRINGAR Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I NETTOOMSÄTTNINGEN INGÅR INTÄKTER FRÅN: Tjänster SUMMA: I ÖVRIGA INTÄKTER INGÅR INTÄKTER FRÅN: Vinst avyttring fastigheter och bostadsrätter Övriga rörelseintäkter SUMMA: NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER MEDELTALET ANSTÄLLDA Kvinnor 3 2 Män 2 1 Totalt: 5 3 LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen Pensionskostnader för övriga anställda TOTALT:

23 NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader SUMMA: UTGÅENDE NEDLAGDA KOSTNADER NOT 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Lämnade koncernbidrag SUMMA: Ingående anskaffningsvärden Förvärv Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Utgående ackumulerade nedskrivningar UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar NAMN KAPITALANDEL % RÖSTANDEL % ANTAL AKTIER REDOVISAT VÄRDE REDOVISAT VÄRDE Xtract Entreprenad AB Mindhouse Development Corporation AB SUMMA: UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

24 NOT 9 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG NOT 11 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Org nr Säte Funkyhouse Fastighetsutveckling AB Leksand Upfront AB Leksand MG Capital 1050 AB Leksand Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Funkyhouse Fastighetsutveckling AB KAPITALANDEL % RÖSTRÄTTSANDEL % BOKFÖRT VÄRDE ANTAL ANDELAR Upfront AB MG Capital 1050 AB SUMMA: UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE NOT 12 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL Skillnaden mellan bokfört värde och bolagets andel i intresseföretagens eget kapital uppgår till kr ( kr). NOT 10 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Återbetalning aktieägartillskott Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Ingående anskaffningsvärden Tillkommande tillgångar Avgående värdepapper Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde 100 kr. VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt tkr (0 tkr). UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE, TOTALT

25 NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut SUMMA: NOT 14 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till NOT 15 STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVSEENDE SKULDER TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER: Tällberg Anders Lidén 48 49

26 KONTAKTINFORMATION MINDHOUSE AB TÄLLBERGSVÄGEN TÄLLBERG SWEDEN +46 (0)

27 MINDHOUSE AB TÄLLBERGSVÄGEN TÄLLBERG SWEDEN +46 (0)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer