Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen"

Transkript

1 Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X

2 Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid 7 Träff 4 Våra skattepengar... sid 8 Träff 5 Mer av samma... sid 9 Träff 6 Det går lättare att minska... sid 10 Träff 7 Företagen är mycket bättre... sid 11 Träff 8 Den stora skatteväxlingen... sid 12 Träff 9 Pensionerna... sid 13 Träff 10 Kören är samlad... sid 14

3 Inledning Vi är den generation som måste ta itu med miljöfrågorna och andra frågor som är kopplade till dessa det vill säga ekonomin, energin, demokratin och alla sociala samband som finns. Vi kan arbeta på alla plan samtidigt. I familjen kan vi omvärdera våra konsumtionsvanor, bland grannar kan vi dela på redskap och bilar och kanske till och med hjälpas åt att odla, skörda och äta. Som bostadsägare eller hyresgäst kan vi spara energi och installera solenergi. Kommuner kan satsa på smarta hållbara energilösningar och skapa en marknad för lokalproducerade livsmedel. Nya arbetstillfällen kan skapas genom att vi låter nya företag växa fram inom energisektorn eller som tar hand om den frukt och de bär som våra trädgårdar och skogar ger. Våra landsting och kommuner kan ta ytterligare steg i att skärpa sin miljöinriktade upphandling. Sist men inte minst måste vi få en nationell dirigent som får kören att sjunga skönsång som komponeras löpande av de individer, organisationer och företag som redan nu visar att de vill och kan skapa en hållbar framtid. Vi skiljer oss lite åt, vi som arbetar för en bättre och hållbar framtid, men jag tror att det mesta förenar oss. Vi har lite olika grundsyn och metoder men jag tror det är dags att se dessa olikheter som en tillgång och inte en begränsning. Protesterna behövs, lobbyarbetet likaså, domedagstankarna kan väcka oss och den försiktiga taktiken har sina givna korridorer och framgångsfaktorer. Att arbeta med makthavarna på deras spelplan och med folkbildningen på en annan. Det samlade trycket måste bli större och då behövs alla som har en gemensam vision om ett klot i balans, där ekosystemet är överordnat det ekonomiska. Tyskland har visat vägen på energiområdet och fler länder kommer Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelssons bok VÅR TID ÄR NU ligger till grund för studiehandledningen. Februari 2015 Författare: Jan Forsmark Grafisk form: Carita Lott Foto: Åsa Wrenfelt Producerad av Studiefrämjandet. Studiehandledningen finns att ladda ner på studieframjandet.se sid 3

4 att följa efter. England har en grön statlig investeringsbank att ta efter. Sverige som har ett gott renommé och faktiskt förväntningar på sig borde ta upp taktpinnen, stämma in i kören och börja sjunga framtidens toner. Det kommer att betyda att vi måste göra upp med de falska toner som ett förlegat tillväxttänkande ger, se energiproblematiken i vitögat, punktera bankernas skapande av lånebubblor och värna om social sammanhållning. Dags för omvärdering och en inre omställning. Svante Axelsson visar i sin bok Vår tid när nu tio hoppfulla perspektiv på klimatpolitiken, på saker som man tycker borde vara självklara i beslutsfattandet. Fossilsubventioner som borde tagits bort, beslutsunderlag som är felaktiga, motstånd och onödig försiktighet hos företag och politiker. Han ger exempel på hur fort omställningen gått på vissa områden och hur våra värderingar förändrats till det bättre. Han presenterar konkreta förslag på flera områden att arbeta vidare på. Boken borde läsas av alla makthavare och företagsledare med lovat nya hållbara tankar som resultat. Jag hoppas att ni med boken och studiehandledningen får inspirerande läsning, tankar och samtal samt att ni ser att det går att skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn. Det är vi som ska göra det, skapa den välsjungande kören som tar ton så skönsången ekar i alla dalar. Vår tid är nu inte i morgon! Sala när solen gnistrade i den kalla snön och solcellerna tillverkade el. Jan Forsmark Jan Forsmark, som skrivit studiehandledningen, är koordinator för den svenska delen av Transition Towns, en världsomspännande miljörörelse som arbetar med energi-, peakoil-, klimat- och miljöfrågan, skuldekonomin samt sociala frågor. Rörelsen som i Sverige heter Omställning Sverige är en del av Hela Sverige skall levas verksamhet sedan starten sid 4

5 Träff 1 Jobbpolitiken kan minska utsläppen Genom att styra våra investeringar med politiska beslut kan vi gå från ett konsumtionssamhälle till ett hållbart samhälle. Att ersätta investeringar i nya motorvägar med förbättringar i kollektivtrafiken är en tydlig styrning mot ett hållbart samhälle. Likaså skulle rot- och rutavdragen kunna ersättas med andra typer av hållbara jobb och investeringar. Energibesparande boendeinvesteringar skulle gynna framtidens klimat och miljö på ett bättre sätt än lyxrenoveringar av kök och badrum. Det land som skulle ta täten i denna så viktiga omställning för hållbarhet skulle dessutom bli en förebild för andra och skapa arbetstillfällen samt få utvecklings- och produktionsfördelar som resultat. Hur skulle du vilja använda de 40 miljarder som kommer att gå till Förbifart Stockholm, för att utveckla kollektivtrafiken? Vad skulle du vilja göra för investeringar som ersättning för de ca miljarder per år som går till rot- och rutavdrag? Vilka områden skulle du vilja satsa på? Hur många arbetstillfällen tror du att du skulle få till? Ett arbetstillfälle kostar ca kr per år. Vilka fem politiska förslag skulle du vilja se i nästa val som skapar en väg för ett hållbart samhälle och nya arbetstillfällen? begreppet tillväxt utifrån dagens samhälle. Politiker talar om ekonomisk tillväxt men allt fler använder begreppet grön tillväxt. Vad ser du för skillnad i begreppen? Allt fler debattörer och grupper talar om nolltillväxt eller degrowth. Vad innebär begreppen och hur skiljer de sig från ekonomisk och grön tillväxt? Gör en Internetsökning på begreppen och diskutera dess olika innebörd och hur de kan påverka samhället när det gäller hållbarhet och arbetstillfällen. Sök på internet och samtala om vad ni får fram Hållbar utveckling BNP och grön BNP Omställning Förbifart Stockholm Att läsa Mikael Malmeus, Tillväxt till varje pris sid 5

6 Träff 2 Tekniken finns Hur går vi från vår traditionella energiproduktion till det nya, det hållbara? Utvecklingen är i full gång med solel och vindkraft och Tyskland ligger i täten. Varför finns inte Sverige där? Tyskland har beslutat att helt stänga sina 17 kärnkraftverk. Ja, det har ju Sverige också gjort, kan den minnesgode person som var med 1980 säga, men av det har det inte blivit så mycket, än. De solrika månaderna producerar tysk solel ca 50 procent av den el som förbrukas. Dessutom har sol- och vindel företräde på energimarknaden. Ägandestrukturen ändras samtidigt från bolag till privatpersoner. Varför tar vi inte efter i Sverige? Kan det bero på våra stora producenters kontakter eller rädslan för att ändra ägandestrukturen för elproduktionen? Undersök hur många kvm solel och Kwh vindelsproduktion det finns i din kommun. Det lokala energibolaget, kommunen eller länsstyrelsen vet säkert. Hur mycket skulle kunna produceras? Vem äger solels- respektive vindelsproduktionen i kommunen? Var hamnar vinsten? Finns det någon fördelning av vinsten till det område eller den ort där produktionen sker? Vad skulle det kosta att investera i 10 kvm solel i din kommun? Hur lång tid skulle det ta att få tillbaka pengarna genom lägre elkostnad? Vilka andra fördelar ser du? Finns det nackdelar med sol- och vindel? Hur stor andel av världsproduktionen av energi kommer från sol- och vindel? Sök på internet och samtala om vad ni får fram Nollhus, plushus Energiewende publikationer/rapporter-2013/pages/potentialberakningar.aspx?keyword=potentialber% C3%A4kningar Att läsa Johan Ehrenberg, Johans lilla egen el bok sid 6

7 Träff 3 Dina värderingar förändras fortare än du tror På 50-talet fanns det bjudcigaretter och ingen använde bilbältet. Hur kom det sig att det blev en förändring så att det nu så gott som aldrig röks inomhus samt att de allra flesta använder bilbältet trots företagens tidiga protester mot förändringarna? Idag finns företag som inte stretar emot utan ligger i frontlinjen för hållbarhet. Polarbröds ordförande, Anna Borgeryd, visar i sin bok Tunna väggar och genom sitt engagemang som föreläsare att hon kan våra utmanande framtidsfrågor och försöker skapa en hållbar framtid som företagsledare. Det gör också Sala Heby energi som varit bland de första kommunala energibolagen att stötta en ekonomisk förening som producerar solel. Vilka områden kommer härnäst? Var står striden för ett hälsosammare och säkrare samhälle? Vilka kommer att streta emot och vilka kommer att ta täten? Vilka värderingar kommer att förändras? Fundera över vilka värderingar som fanns under din uppväxt, i din omgivning, och som nu har förändrats? Vad skulle behöva förändras så att vi kan öka vårt välbefinnande och minska bilåkandet samtidigt? Hur ska vi kunna förbättra våra matvanor och minska vårt matsvinn samt få ökad andel ekologiska livsmedel? Vi slänger ca 15 kg kläder per år. Hur kan vi minska vår klädkonsumtion? Hur skulle ni som är grannar kunna organisera ert behov av tekniska hjälpmedel, exempelvis verktyg, hushållsmaskiner, bilar, cyklar med mera? Känner du till några exempel på bytesekonomi, gåvoekonomi, tidsbanker i din närhet? Vilka saker eller tjänster kan du tänka dig ingå i exemplen ovan? Sök på internet och samtala om vad ni får fram Ecocide Tidsbank Lokala valutor Solelisalaheby.se Att läsa Anna Borgeryd, Tunna väggar sid 7

8 Träff 4 Våra skattepengar gynnar miljöskadlig verksamhet Vilka miljöeffekter har våra skatter? Kan de användas på annat sätt? Medan 29 miljarder kronor går till att subventionera fossila bränslen satsas 12,3 miljarder på förnybar energi. Totalt subventionerades fossil energi fem gånger mer på världsbasis och tre gånger mer i EU (inkl kärnkraften) Den politiska retoriken stämmer inte med den praktiska handlingen och ska co2-halten sjunka måste fossilsubventionerna tas bort. Motsvarande satsningar inom hållbar energi och sparande skulle troligen ge fler hållbara arbetstillfällen och nya ägarstrukturer som exempelvis solelen åstadkommit i Tyskland. Vad skulle hända om subventionerna till fossilbränslen och kärnkraften tas bort? Varför säger politikerna att de ska ta bort fossilsubventionerna men i praktiken låter dem ligga kvar? Vem bör äga energiproduktionen? Företag, privatpersoner eller staten? Vilka skulle konsekvenserna bli om allt jordbruksstöd gick till ekologisk och fossilfri jordbruksproduktion? Vilken jordbruksproduktion finns i din närhet? Vilken saknas? Sök på internet och samtala om vad ni får fram Ekologiska livsmedel Monsanto GMO Att läsa Världens första klimatriksdag. Ordfront sid 8

9 Träff 5 Mer av samma gör oss inte lyckligare Vad gör oss egentligen lyckligare i västvärlden (relativ livstillfredsställelse)? Inte materiell konsumtion tycks det. Kan vi då minska det materiella, bli lyckligare och samtidigt minska belastningen på ekosystemet? Troligen går det, kanske mycket enklare än vad vi kan föreställa oss. Om vi kan frigöra oss från det sociala tvånget att äga rätt saker och hänga med i den allt snabbare konsumtionsökningen. Om vi lyssnar på våra behov och siktar på det som gör oss genuint lyckliga: gemenskap, närhet och något att verka för. En del kan vi göra genom egen övertygelse medan annat kanske måste ske genom medveten politik, skatter, som flyttar konsumtionen från prylar till social nytta. Vad kännetecknar de miljögrupper du känner till? Hur arbetar de? Vad är lycka för dig? Vilken konsumtion skulle du kunna ändra på respektive avstå ifrån? Vilket stöd, t ex lagar respektive regler, tror du behövs för en förändring från materiell konsumtion till mer sociala kontakter, kultur med mera? Vad skulle en timmes kortare arbetstid per dag leda till? Att göra och samtala om Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck sid 9

10 Träff 6 Det går lättare att minska utsläppen i verkligheten än i modellerna De modeller som används i den etablerade samhällsplaneringen och är beslutsunderlag för våra politiker visar sig inte stämma när en satsning väl äger rum. De negativa konsekvenserna för samhällsekonomin överskattas kraftigt i modellerna varför politikerna blir försiktiga i sina beslut, man tonar ner åtgärderna eller låter bli. Med erfarenhet av vad som skett de senaste åren där jämförelser mellan modeller och verkligheten kan göras, borde därför modellerna ändras och politikerna visa större mod för att skapa en förändring för ett hållbart samhälle. Det finns individer, företag och organisationer som är beredda att ta initiativ för kraftiga satsningar inom flera miljöområden. Erfarenheterna visar på att återhållsamheten håller tillbaka den nödvändiga hållbarhetspolitiken. Vad blir effekten om de positiva förändringskrafterna inte finns med i de modeller som är underlag för politiska beslut? Vad skulle du kunna tänka dig att investera i för en bättre miljö? Vilken betydelse tror du att ett felaktigt energipris har för samhällsplaneringen? Hur skulle din vardag se ut med halverad bilåkning, vilka alternativ finns? Vilka gratisluncher finns att ta vara på hos företag, myndigheter och privatpersoner? Sök på internet och samtala om vad ni får fram Klimatmötet 2015 Paris TTIP handelsavtal Att läsa Andreas Cervenka, Vad är pengar David C Korten, Agenda för en ny ekonomi sid 10

11 Träff 7 Företagen är mycket bättre än de själva påstår Orealistiska är de flesta goda förslag, ända tills de är genomförda, sa Nelson Mandela en gång. Citatet beskriver väl den kamp som förts i många frågor när det gäller att minska miljöbelastningarna. Katalysatorns införande, renare fartygsbränslen, svavel och freoners begränsning är alla exempel på områden där motståndet varit starkt från industrin och där deras farhågor och kostnadsberäkningar varit kraftigt överdrivna. När väl besluten tagits har förändringen gått fort och kostnaderna varit mycket mindre och de positiva effekterna stora. De företag som insett att vara tidiga i en miljöförbättring har senare blivit vinnare när det gäller produktion och nya marknader. Vilka debatter kommer du ihåg kring svavelbegränsningar, freonförbud, katalysatorers införande? Finns det miljöåtgärder som du tycker borde införas snarast där politiker och företag är passiva? Vilka positiva effekter skulle åtgärderna innebära? Vad beror det på att politiker inte vågar gå emot företagens beräkningar när de ska införa nya miljöåtgärder? Vilken lagstiftning skulle du vilja se så att energikonsumtionen minskade? Känner du till företag som är progressiva i sitt miljöarbete, som ligger i framkant? Sök på internet och samtala om vad ni får fram REACH aspx?programid=83&artikel= Att läsa Björn Forsberg, Omställningens tid Hela Sverige skall leva, Sverige ställer om sid 11

12 Träff 8 Den stora skatteväxlingen återstår Hur kan vi lägga om vårt skattesystem så att det gynnar en hållbar utveckling? Det är vår överflödiga varukonsumtion (inklusive transporter) som skapar våra miljöproblem medan däremot tjänster och upplevelser har mycket mindre påverkan. Med en tydlig inriktning som är långsiktig och helst internationell kan vi styra våra liv att bli mer miljövänliga genom att det blir dyrare att konsumera miljöförstörande varor och billigare med tjänster. En sådan omfördelning skulle troligen samtidigt ge fler arbetstillfällen. Sverige är ett rikt land som har tradition att vara ett föredöme inom vissa områden, varför inte ta det initiativet? I boken finns ett exempel, sid 134. Tänk dig in i situationen, hur skulle er familjs konsumtion förändras? Vad skulle effekten på arbetsmarknaden bli med kraftigt ökade el- och bensinpriser? Vilka miljöskatter skulle du vilja se? Vilka effekter skulle vi se om flyget fick betala sina skatter fullt ut? Finns det skatter som i dag tas ut och som om de togs bort skulle gynna miljön? Sök på internet och samtala om vad ni får fram Grön skatteväxling sid 12

13 Träff 9 Pensionerna kan bygga landet Vad är viktigast för våra framtida pensioner? Snabb ränta eller ett hållbart samhälle där allas vår miljö blir vinnare? Ja, frågan kan synas enkel, men är det tyvärr inte. Vem styr placeringen? Vilka värderingar ligger i botten och vem tjänar på den? Miljöinriktade pensionsplaceringar skulle kunna göra underverk på alla plan. Ta bort pengar från krigsindustri, barnarbete och fossilindustrin samtidigt som välbehövligt kapital skulle strömma in till alla välbehövliga miljöinvesteringar. Dags att följa Englands exempel med en grön investeringsbank, i morgon. Vilka krafter skulle inte släppas loss? Vilka aktieinnehav anser du inte vara försvarbara i dagsläget? Vad skulle du satsa en miljon på? Vilken typ av avkastning vill du ha på ditt kapital? Tänk lokalt. Vilka miljöinvesteringar behövs i din bygd? Hur skulle ni som bor där kunna skapa dessa? Tror du att din kommun skulle kunna följa Göteborgs exempel och skapa en grön obligation? Vad skulle krävas för att man skulle kunna skapa pensionsfonder som satte sociala och ekologiska värden i fokus? Kan ni i gruppen väcka förslag för fullmäktige för att skapa en hållbar utveckling? Att göra Besök kommunfullmäktige och ställ någon fråga till ledamöterna. Det finns i de flesta kommuner både allmänhetens frågestund och allmänhetens förslagsrätt. sid 13

14 Träff 10 Kören är samlad men dirigenten saknas I boken drar Svante Axelsson paralleller mellan körsångare och miljörörelsen: Jag möter så många företagsledare, kommunalråd, fackförbund, trossamfund, studenter, ungdomar och miljögrupper som otåligt väntar på att få börja sjunga, bara någon greppar taktpinnen och räknar in. Tar politikerna ledarskapet idag? Räknar vi idag med att politikerna ska vara opinionsbildande och utmana rådande föreställningar, idéer och beslutsunderlag? I boken ges exempel på snabba åtgärder där elcertifikaten, sidan 167, är ett gott exempel på styrmedel som gett mer el från biobränsle och vindkraft. Kan du tänka dig andra områden där en ökad kostnad för miljöbelastande konsumtion lotsas över till miljövänlig? Ser du politiker i din kommun, landsting, riksdag som vågar sticka ut hakan med en tydlig vision kring det hållbara samhället och tar strid för sina idéer och genom det är beredd att riskera sin plats vid nästa val? Vilka ingredienser vill du se i din vision om det hållbara samhället? Kan din vision klara av dagens utmaning (enligt boken sidan 162) att inte belasta låginkomsttagarna för hårt, inte minska sysselsättningen och konkurrenskraften och säkra att tillväxten inte blir för svag? Den svenska energihistorien visade att vi vid en kris snabbt kunde samla resurserna för att skapa alternativ till en chockhöjd oljenota. Krävs det en kris för att få förändring eller kan vi göra saker i god tid när vi nu vet konsekvenserna för miljön, samhället och individerna med dagens politik? Sök på internet och samtala om vad ni får fram Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna utformas i bred politisk dialog. Syftet är att skapa stabilitet och tydlighet på vägen mot ett långsiktigt klimatmål. d/8756/a/ sid 14

15 sid 15

16 Välkommen till Studiefrämjandet Vill du lära dig mer tillsammans med andra? Vill du lära dig mer tillsammans med andra? Ta kontakt med Studiefrämjandet där du bor och starta en studiecirkel hos oss. Vi kan hjälpa dig att komma igång, ordna lokaler, litteratur, kontakter och mycket mer! Vad är en studiecirkel? En studiecirkel betyder att du och dina vänner (minst 3 personer över 12 år) kan träffas och lära er nya saker, med vår hjälp! Vi är alltid öppna för nya idéer till studiecirklar och du kan starta en studiecirkel om nästan vad som helst. Varje cirkel gör en arbetsplan som beskriver hur arbetet ska läggas upp och vilket målet är. Ni bestämmer själva vad ni vill och inte vill göra, och det är precis så enkelt som det låter! För att räknas som deltagare ska man delta vid minst tre träffar och delta i någon av de tre första sammankomsterna. En studiecirkel måste omfatta minst nio studietimmar (à 45 minuter) och pågår vanligen under några månader, men kan vara både kortare eller längre. Varje studiecirkel utser också en cirkelledare för gruppen. Rollen som cirkelledare Som cirkelledare behöver du inte vara expert i ämnet eller ha svar på alla frågor. Din roll är att leda cirkeln framåt och se till att alla kan framföra sina synpunkter och påverka arbetet. Som cirkelledare ansvarar du för cirkellistan och, tillsammans med Studiefrämjandets personal, för praktiska saker kring mötesplatsen, fika med mera. Som ny cirkelledare får du ett introduktionssamtal då vi bland annat berättar vad Studiefrämjandet kan hjälpa till med. Du blir också inbjuden till att gratis delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram. Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas deltagare i våra studiecirklar och kurser. sid X

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1

Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv. Cajsa Bartusch, Solel-seminarium, 2011-11-11 1 Andelsägande i solcellsanläggningar ur ett hushållsperspektiv 1 Sveriges första andelsägda solcellsanläggningar initierades av Sala Heby Energi ägs och drivs av Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

www.kommuninvest.se 1

www.kommuninvest.se 1 www.kommuninvest.se 1 Ett grönt lån är Projektkategorier Vi gör det här för att Vi gör så här Varför låna grönt av oss Så här går ni tillväga Nästa steg en grön obligation Vanliga frågor vi har fått 3

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar Innehåll Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens valbrednings verksamhetsberättelse 3 Motion 1 DivesteraStockholmsregionen nu! 4 Årsbokslut 6 Representant

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Koldioxidneutrala eller energineutrala?

Koldioxidneutrala eller energineutrala? Framtida lösning för byggnader Koldioxidneutrala eller energineutrala? Andreas Molin Linköpings Universitet, Energisystem 1 Översikt presentation Energianvändning i byggnader Avvägning: centraliserad energikonvertering

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

VI GER SVERIGE KRAFT.

VI GER SVERIGE KRAFT. VI GER SVERIGE KRAFT. www.stockholmselbolag.se LÅNGSIKTIGHET TRYGGHET & PRISVÄRDHET STOCKHOLMS ELBOLAG Stockholms Elbolag är här för att visa vägen till en trygg och miljövänlig framtid. Vår el är 100%

Läs mer

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 100 % förnybart f 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svensk mästare m i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 Förnybar energi Konflikter! Energiutbyte? Bioenergi till allt..!?

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Kommunens ansvar för klimatet

Kommunens ansvar för klimatet Kommunens ansvar för klimatet En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se Förord Fram till den 18 december är världens ledare samlade i vårt grannland för att förhandla fram ett

Läs mer

Sol i Väst -Egenproducerad solel

Sol i Väst -Egenproducerad solel Sol i Väst -Egenproducerad solel Träff 1 Uppstart och förstudie Konsultstöd Stöd från SP Förstudie Upphandling Installation, drift, underhåll och uppföljning 2014 2015 2016 Träff 1- Förstudie Träff 2 -

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING

DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING Dala Vindkraft 2013 DALA VINDKRAFT EKONOMISK FÖRENING erbjuder andelsägande i de vindkraftverk som föreningen äger. Detta bidrar till en ökad elproduktion från förnybara källor i Dalarna. Andelsägare i

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer