Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, Camilla Forsell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell"

Transkript

1 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2013, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Agila utvecklingsmetoder Agile är engelska och betyder smidig, vig, lährörlig. Agil systemutveckling är eh samlingsnamn för eh antal programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lährörliga metoder. VaHenfallsmodeller Va#enfallsmodellen är en sekvenmell systemutvecklingsprocess där man ser framstegen som eh flöde (som eh vahenfall) nedåt genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstrukmon, test, produkmonssähning och underhåll. Tanken är ah varje steg ska vara helt klart och bedömas innan man går vidare Mll nästa steg. Metoderna följer i stort seh samma värderingar, principer och synsäh. Jämfört med Mdigare vahenfallsmodeller representerar de mer flexibla säh ah arbeta. VaHenfallsmodeller Modellen har sina röher i Mllverknings- och byggindustrin där det är mycket kostsamt ah införa ändringar sent i processen - om inte omöjligt. EH exempel som oua används på vahenfallsmodellen brukar vara ah bygga eh hus. Först analyseras behoven. En arkitekt anlitas som gör en ritning. Denna ritning används för ah ta fram specifikamoner i form av olika dokument för ah få söka bygglov. DäreUer byggs huset enligt specifikamonen. Då byggnamonen påbörjats är arkitekten frikopplad och inga ändringar görs. EUer byggnamonen sker inflyhning och driu och underhåll av fasmgheten påbörjas. VaHenfallsmodeller Fördelar: Fungerar bra i projekt som är väldefinierade, förutsägbara och där det är osannolikt ah det blir större förändringar. Kostnadskontroll, beställaren (den som betalar) kan besluta i varje steg huruvida projektet ska startas, fortsäha, avslutas eller läggas på is. EH projekt ska kunna återupptas med hjälp av de dokument som redan gjorts. Resursplanering eller upphandling kan göras mellan stegen. Om kravspecifikamonen och designen är Mllräckligt bra så ska vem som helst kunna implementera systemet. Det som levereras är testat och är kvalitetssäkrat. 1

2 VaHenfallsmodeller Nackdelar: VaHenfallsmodellen hanterar egentligen inte förändringar. EH förändringsförslag (Mlläggsbeställning) måste gå igenom flera steg för ah genomföras. VaHenfallsmodeller Kri6k VaHenfallsmodellen har fåh mycket krimk och de flesta hävdar idag ah det är bevisat via undersökningar ah det inte fungerar för ah utveckla it- system. Det blir mycket dokumentamon. Mycket av det är nödvändigy, annan dokumentamon kanske inte kommer ah läsas. OUast är it- system mycket mer komplexa än vad eh hus är ah bygga så denna modell kan bara användas Mll viss del i projekt för it- system TradiMonell utveckling visualiserad VaHenfallsmodeller Kri6k VaHenfallsmodellen har fåh mycket krimk och de flesta hävdar idag ah det är bevisat via undersökningar ah det inte fungerar för ah utveckla it- system. Modernare metoder menar ah man istället borde likna systemutveckling vid eh gemensamt lärande, där beställaren och leverantören Mllsammans lär sig om varandras världar och gemensamt bygger en passande lösning i flera steg (iteramoner). Vad går fel i utvecklingsprojekt? Vad går fel i utvecklingsprojekt? Man kan läh få uppfahningen ah de flesta it- projekt misslyckas. Dessvärre verkar bilden stämma, åtminstone om vi får tro The Standish Group, eh amerikanskt företag som regelbundet granskar projekt från hela världen och ställer samman en rapport med det talande namnet The CHAOS Report. 2

3 10 framgångsfaktorer I sin genomlysning listar Standish Group Mo framgångsfaktorer för lyckade projekt. Dessa är: 1. DelakMga slutanvändare 2. Ledningsstöd 3. Tydliga affärsmål 4. Känslomässig mognad 5. Gör bara det som euerfrågas 6. Flexibel process 7. Kunniga projektledare 8. Kunniga medarbetare 9. HandlingskraU 10. Adekvata verktyg Vad går fel i utvecklingsprojekt? Därför floppade projekten: Tre svenska it- fiaskon under lupp Av Liv Marcks von Würtemberg För dyrt, för sent och för dåligt. Forskarna på KTH har tagit en 6# på tre skandalomsusade it- projekt och re# ut vad som gick sne# och vad man kunde ha gjort annorlunda. CIO Sweden är ett månadsmagasin för strategiska beslutsfattare inom IT. Tidningens devis är "länken mellan IT och affärer" och syftet är att belysa den mer affärsmässiga sidan av IT och att fungera som stöd och beslutsunderlag för svenska CIO:er (egentligen strategiska IT-chefer). Vad går fel i utvecklingsprojekt? Levereras aldrig eller för sent Dyrare än beräknat Låg kvalitét Saknar funkmoner eller har onödiga funkmoner man vet inte vad man ska göra, funkmoner utan prioritet Dålig användbarhet man klarar inte uppgiuen Vad går fel i utvecklingsprojekt? Förändring (allt förändras) Verksamhet Önskemål/krav Teknik Vad beror det på? Vad går fel i utvecklingsprojekt? Hur hanterar man problemen? Andra problem It systemen blir alltmer komplexa vilket leder Mll ah färre personer i ledningsposimon är beredda ah säha sig in i hur de fungerar. konsulter anlitas som kan it men inte verksamheten de skall stödja. Mjukvara är komplex och ogripbar (intangible) För stora system/projekt försöker göra allt på en gång Trög process och brist på återkoppling 3

4 The frustramon of everyday life Antag att Du skulle bygga hus på de osäkra grunder som råder i systemutvecklingsvärlden. Du vill ha ett kök på Hur ska vi nå hit? m 2 med diskbänk, blandare med duschfunktion, spis med häll, mikrovågsugn, kyl/frys etc. När vi gör slutbesiktningen av vårt kök får vi en rejäl överraskning. Det visar sig att vattenblandaren sitter på en vägg och diskbänken på en annan. Dessutom finns inget avlopp under diskbänken. Elanslutning saknas för mikrovågsugn. Dörr saknas mellan kök och matsal. Kranen låg i projektet vatten som ingick i delprojektet VVS, diskbänken hanterades i projektet köksutrustning som ingick i delprojekt snickeri och all eldragning ingick i ett separat delprojekt. Mycket som inte var självklart togs för givet och projektgrupperna har tydligen inte samarbetat tillräckligt. I verkligheten hade ovanstående knappast kunnat inträffa, eftersom de flesta vet hur ett kök fungerar. I systemutveckling är problemområdet dock komplext, abstrakt och på förhand ofta mindre känt för inblandade personer. Köksexemplet är hämtat från skriften Krav på krav från Sveriges verkstadsindustrier, där också nedanstående travestering av den kända bilden om gungan förekommer. Den visar hur det bör se ut Figur 1. Hur hanterar man problemen? Agila metoder! Om system syftet med kravhantering Kravhantering syftar till att ta fram en kravspec/beställning av det system, som skall köpas eller tillverkas. Ett system är en komplex abstrakt artifakt som kan variera i storlek och komplexitet, alltifrån fiskeklubbens medlemsregister i ordförandens PC till flygbolagets världsomspännande biljettbokningssystem på Internet. Rent akademiskt brukar man ofta referera till följande två definitioner av systembegreppet: Schöderbeck: Ett system är en mängd objekt. Det finns samband mellan objekten, deras attribut och omgivningen. Tillsammans bildar detta en helhet. IEEE: En samling komponenter, organiserade för att utföra en speciell funktion eller en mängd funktioner. Vad är agila metoder? Ramverk med värden och principer. Agil systemutveckling är eh samlingsnamn för eh antal programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lährörliga metoder. Metoderna följer i stort seh samma värderingar, principer och synsäh. Jämfört med Mdigare vahenfallsmodeller representerar de mer flexibla säh ah arbeta. Copyright ProjektStegen Sverige AB. 2 Alla rättigheter förbehålles. Agila utvecklingsmetoder Grundtankarna bakom agile bygger på ah göra kunden/användaren nöjd med det som utvecklas genom eh mycket nära samarbete under hela utvecklingsmden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mohagare. Det agila synsähet anser ah det ouare är människor och kommunikamon än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet. Agila utvecklingsmetoder En annan central grundtanke är ah minimera risken för ah en stor del av eh system befinner sig i eh halvfärdigt läge och inte kan leverera nyha. EH agilt arbetssäh gör det möjligt för beslutsfahare ah få eh bähre underlag inför beslut om ah Mllföra yherligare resurser Mll eh projekt. Det finns självutvärderingar för ah avgöra om eh projekt utvecklar agilt (Nokia Test, Karlskrona Test, Agility measurement index). Arbetet bedrivs inkrementellt och iteramvt vilket innebär ah regelbundna mindre leveranser sker och ah saker löpande utvärderas och kan ändras för ah möta nya krav och önskemål. 4

5 Manifest för Agil systemutveckling Fyra nyckelprinciper: Individer och interakmoner framför processer och verktyg. Fungerande programvara framför omfahande dokumentamon. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Anpassning Mll förändring framför ah följa en plan. Manifest för Agil systemutveckling Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: Individer och interakmoner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfahande dokumentamon Kundsamarbete framför kontraktsförhandling Anpassning Mll förändring framför ah följa en plan Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer. Manifest för Agil systemutveckling Individer och interakmoner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfahande dokumentamon Kundsamarbete framför kontraktsförhandling Anpassning Mll förändring framför ah följa en plan Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer. Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas Manifest för Agil systemutveckling What is the Alliance? The Agile Alliance is a nonprofit organizamon with global membership, commihed to advancing Agile development principles and pracmces. Agile Alliance supports those who explore and apply Agile principles and pracmces in order to make the souware industry more producmve, humane and sustainable. We share our passion to deliver souware beher everyday. Agile systemutveckling Manifest för Agil systemutveckling Agile SoUware Development is, at its core, a system of principles rather than a parmcular model or paradigm. These ideas, espoused by the members of the Agile Alliance, and documented in the Agile Manifesto have given rise to a number of souware development processes that capture the principles of flexibililty, customer interac6on, produc6vity, and individuality. An ever- increasing demand for high quality souware products delivered in a relamvely short Mmeframe has created a necessity for flexibility in requirements. As industry has begun to realize the increasing necessity for "agility" in souware engineering, many companies have begun experimenmng with and adapmng these new methodologies to their own processes. In the world of academia, researchers are now seeking collaborators in industry to establish the validity of agile methods as new "best pracmce" techniques, while some educators have begun instrucmng students in agile development methods along with tradimonal souware methods. Many interest groups, conferences, and consul6ng firms have also emerged in support of Agile, fostering the growing support for this new approach to souware development. The Agile movement is not an6- methodology, in fact, many of us want to restore credibility to the word methodology. We want to restore a balance. We embrace modeling, but not in order to file some diagram in a dusty corporate repository. We embrace documentamon, but not hundreds of pages of never- maintained and rarely- used tomes. We plan, but recognize the limits of planning in a turbulent environment. Those who would brand proponents of XP or SCRUM or any of the other Agile Methodologies as "hackers" are ignorant of both the methodologies and the original definimon of the term hacker. We hope that our work together as the Agile Alliance helps others in our profession to think about souware development, methodologies, and organizamons, in new more agile ways. If so, we have accomplished our goals/ The Agile Alliance. 5

6 Tolv grundprinciper Agila metoder Vår högsta prioritet är ah Mllfredsställa kunden genom Mdig och konmnuerlig leverans av värdefull mjukvara. Förändrande krav är välkomna, även sent i utvecklingen. Agila processen skördar förändring Mll kundens konkurrenskrauighet. Leverera fungerande programvara oua med Mdsskala från eh par veckor Mll eh par månader, med en förkärlek Mll den kortare Mdsskalan. Affärsfolk och utvecklare måste arbeta Mllsammans dagligen under hela projektet. Bygg upp projektet runt momverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem för ah få jobbet gjort. Den mest effekmva metoden för ah förmedla informamon Mll och inom eh utvecklingsteam är konversamon på plats mellan individerna (face- to- face). En fungerande programvara är det huvudsakliga måhet på framsteg. Agila processer främjer en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd Md. KonMnuerlig uppmärksamhet på teknisk kvalitet och god design ökar flexibiliteten. Enkelhet - konsten ah maximera mängden arbete som inte görs - är vikmgt. De bästa arkitekturer, krav och design framträder ur självorganiserande team. Teamet ser över med jämna mellanrum hur man ska blir mer effekmva, sedan finjusteras det och man anpassar sih beteende däreuer. Feature driven development (FDD) Extreme programming (XP) AdapMve souware development Dynamic Systems Development Method (DSDM) Crystal Lean souware development Kanban Scrum Agila metoder Scrum (Schwaber o Sutherland) Scrum Ordet "scrum" är en term från sporten rugby, och är den täta axel mot axel- formamon teamet använder för ah föra bollen framåt när den sähs i spel. De japanska managemenuorskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka myntade uhrycket och tyckte rugby var en bra liknelse euersom eh tvärfunkmonellt team samarbetar för ah göra klart produkten på samma säh som eh rugbylag spelar Mllsammans för ah föra bollen uppför planen. Scrum har Mllämpats sedan Mdigt tal och formaliserades skapades ursprungligen av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Scrum EH ramverk inom vilket man kan angripa komplexa, adapmva problem, medan man produkmvt och kreamvt levererar produkter med högsta möjliga värde. Scrum är inte normamv (föreskrivande): det går inte beskriva vad man ska göra i varje situamon. Det används för komplext arbete där det är omöjligt ah förutsäga allt som inträffar. Många människor som är projektledare/projektansvariga har lärt sig eh determinismsk MllvägagångssäH för projekthantering som använder väldigt detaljerade planer, gantscheman och arbetsscheman. Den exakta motsatsen Mll Scrum. Sådana verktyg kämpar mot eh projekts naturliga dynamik. Scrum People employing Scrum apply common sense every Mme they find the work veering off the path leading to the desired results. Yet most of us are used to using prescripmve processes those that say do this, then do that, and then do this that we have learned to disregard our common sense and instead await instrucmons (Schwaber, 2004, s. xvii). Sunt förnuu är en kombinamon av erfarenhet, övning, ödmjukhet, förstånd och intelligens. 6

7 Scrum Scrum är eh processramverk som har använts för ah hantera komplex produktutveckling sedan Mdigt 1990 tal. Scrum är inte en process eller teknik för ah bygga produkter; det är snarare eh ramverk inom vilket ni kan utnyhja olika processer och tekniker. Scrum tydliggör den relamva effekmviteten i era produktstrategier och hos era utvecklingsmetoder så ah ni kan göra förbähringar. Srum Scrum är: LäHvikMgt LäH ah förstå Extremt svårt ah bemästra Just like you don t really know what its like to be someone else unml you ve walked however many miles in his or her shoes, you might not fully understand Scrum unml you implement it yourself. But as you read this book, you will begin to understand what Scrum really feels like and how you might feel using Scrum in your organizamon (Scwaber, 2004, s. xix). Scrum Scrum - skeleh Scrum leder utvecklingen längs en opmmal väg som sträcker ut sig under Mden som projektet utvecklas. Scrum är eh säh ah fördela arbetsuppgiuer i Mden med bibehållet fokus på levererad affärsnyha. Därför erbjuder Scrum helt enkelt eh ramverk och en uppsähning metoder som gör allmng synligt. DeHa gör ah Scrums utövare vet exakt vad som händer och kan göra kontroller och justeringar direkt för ah säkerställa ah eh projekt går mot de önskade målen. Scrum skeleh Scrum baserar sina rumner på eh iteramvt, inkrementellt skeleh. Den lägre cirkeln representerar en iteramon av akmviteter i utvecklingen som sker euer varandra. Resultatet/output av varje iteramon är eh inkrement (Mllägg) av produkten. Den övre cirkeln representerar den dagliga granskningen som sker under en iteramon i vilken medlemmarna i teamet träffas för ah granska varandras akmviteter och göra nödvändiga anpassningar. IteraMonen drivs av en lista med önskemål och cykeln upprepas Mll produkten är klar. Scrum Enligt en vahenfallsmodell kan köparen av eh hus kan inte flyha in förrän hela huset är färdigställt. Scrum är istället en inkrementell process. VVS, el etc. färdigställs i eh rum och sedan i de andra medans de blir färdigbyggda. Då kan köparna flyha in så snart de har så många rum de behöver Mll en början. Sedan byggs resten vid behov. Scrum låter sina kunder utveckla mjukvara på det sähet. Delar av funkmonaliteh levereras Mll köparen så ah deras verksamheter/ organisamoner kan börja använda delar av systemet Mdigt i utvecklingscykeln. Medan de använder systemet och får erfarenhet av det så kan de bestämma vilka delar av systemet som ska konstrueras och i vilken ordning och använda dessa delar euerhand de blir färdiga. 7

8 Scrum hjärta Scrums hjärta ligger i iteramonen. Teamet ser över önskemålen, den teknologi som finns Mllgänglig, och utvärderar sina egna färdigheter och förmågor. Man bestämmer sedan i kollekmvet hur man ska bygga funkmonaliteten, modifierar angreppssähen dagligen när man stöter på nya komplikamoner, svårigheter och överaskningar. Man avgör vad som behöver göras, och hur och väljer lämpligaste säh ah göra det på. Det är den här kreamva processen som utgör Scrums hjärta. Scrums ramverk Ramverket består av: Scrumteam roller AkMviteter möten Artefakter styr arbetet och ger överblick Regler binder samman roller, händelser och artefakter och främjar relamonen och interakmonen mellan dessa. Varje beståndsdel av ramverket har eh specifikt syue och är väsentlig för framgångsrik användning av Scrum. Scrum team - roller Direkt engagerade i utvecklingen Produktägare Utvecklingsteam Scrummästare De som inte är direkt engagerade i utvecklingen Intressenter (Stakeholders) Användare Chefer Produktägaren En utsedd personsom har yhersta ansvaret ah representera kundens intressen. Tar emot, hanterar och prioriterar önskemål om Mllägg och ändringar för en produkt. Produktägaren måste vara en fysisk person. Produktägaren svarar på frågor från utvecklingsteamet om vad som skall byggas och hjälper teamet ah anskaffa nödvändig informamon från verksamheten. Produktägaren svarar inför verksamheten på frågor om systemets funkmonalitet och prioritering. Den enda person som är ansvarig för produkt backlog, vilket innebär: förklara backloggens delar. ordna dessa så ah mål och uppdrag kan nås. försäkra sig om värdet av teamets arbete. Utvecklingsteam Bör bestå av 3(5)- 9 personer. TvärfunkMonellt har alla kompetenser som behövs och behöver inte förlita sig Mll någon utanför teamet. det finns därför inga i förväg definierade roller utan medlemmarna bestämmer allt euersom vem som ansvarar för vad. Utvecklingsteamet är självorganiserande. planerar och väljer själva hur arbetet uuöras snarare än ah andra utanför teamet gör det. säha upp mål och specificera arbetsresultat Ansvarar för resultatet, kvaliteten på uuört arbete. Modellen är designad för ah opmmera flexibilitet, kreamvitet och produkmvitet. Scrummästaren Ansvarar för ah teamet fungerar och är produkmvt. Säkerställer ah teamen arbetar enligt scrum- processen Se Mll ah Scrums värderingar och principer följs rigoröst Synkroniserar mellan aktörer Avlägsnar hinder för utvecklingsteamet Möjliggör täh samarbete mellan alla roller och funkmoner Fungerar som coach för teamet. Ska underläha arbetet. Ska inte likställas med projektledare utvecklingsteamen är och skall vara självorganiserande. 8

9 ScrumakMviteter Sprint (iteramon) Sprintplaneringsmöte Dagligt scrummöte Sprintgranskning demonstramon Sprintåterblick Scrum - händelser Sprint Arbetet delas in i sprintar (iteramoner, delleveranser). En sprint är eh bestämt Mdsintervall där eh mål ska uppnås på eh fokuserat säh av utvecklingsteamet. En sprint är mellan 3 och 30 dagar lång. Varje sprint inleds med en planeringssession (Sprint planning) och avslutas med en granskning av de utlovade ändringarna (Sprint review). Under sprinten sker dagligen Daily scrums. Som sista punkt i en sprint äger en förbähringsakmvitet rum (Sprint retrospec5ve). Sprint Sprintplaneringsmöte Varje sprint är eh projekt som varar max 30 dagar. Likt projekt är syuet med en sprint ah åstadkomma något så det är vikmgt ah en sprint allmd resulterar i en fullt fungerade produkt, ngt klart. Varje sprint har en definimon av vad som ska byggas, en design och en flexibel plan som guidar processen dit, och en resulterande produkt. Under en sprint: Inga ändringar sker som påverkar sprintens mål. OmfaHningen kan klargöras och omförhandlas mellan produktägaren och utvecklingsteamet under Mden man lär sig. Mål avseende kvalitet minskar inte. Utvecklingsteamets komposimon är konstant, ändras inte. Planeringssession En plan över det arbete som ska uuöras. Skapas av hela teamet gemensamt. För eh 30 dagars projekt tar det 8h, minskar för mindre projekt. Består av två delar som besvarar följande frågor: vad ska göras, vad ska levereras euer sprinten,? input här är backlog (önskemålen), resultat från Mdigare sprintar, förväntad arbetskapacitet av teamet under sprint, Mdigare prestamon. eh mål sähs som säger vad som ska uppnås genom implementamon av backlog och det ger också stöd Mll teamet ah se varför de bygger den här delen. hur ska arbetet som behövs uuöras? euer valt arbete bestämmer teamet hur funkmonaliteten ska byggas Mll eh done/klart inkrement av produkten. skapar en sprint backlog av delar från product backlog plus planen för hur dessa ska levereras. Dagligt scrummöte Dagliga avstämningsmöten, ca 15 min långa. Äger allmd rum på samma plats och vid samma Md (oavseh om alla kommer). Scrum- mästaren håller i mötet och syuet är ah smmulera interakmon, överblick samt ah Mdigt idenmfiera eventuella problem eller hinder i sprinten. Kunder, användare och produktägaren är välkomna på dessa möten men dessa personer får enbart lyssna. Dagligt scrummöte På det dagliga mötet ska alla i utvecklingsteamet kort svara på nedanstående tre frågor. - Vad har jag gjort sedan förra mötet? - Vad ska jag göra fram Mll nästa möte? - Finns det något hinder i min väg? På dessa möten försöker man dock inte lösa större problem utan det är endast eh informamonsmöte. Finns det behov av problemdiskussion eller liknande så ordnar teamet eh nyh möte med berörda parter. 9

10 Sprintgranskning, demonstramon Gransknings och demonstramonsmöte av sprint, ca 4 Mmmar långt. Varje Sprint avslutas med en demonstramon där fungerande programvara körs inför en större grupp. DeHa möte hålls på den sista dagen i sprinten där kunder, användare och produktägare informeras om vad teamet utvecklat. Scrum- mästaren leder mötet och det bör var så informellt som möjligt, dvs inte kräva större förberedelser. SyUet med mötet är ah det är eh arbetsmöte där frågor, diskussioner och förslag uppmuntras. Fokus ligger dock i ah informera vad teamet gjort i sprinten. På deha möte bestäms även när nästa planeringsmöte ska hållas. Sprintgranskning, demonstramon Sprintgranskning.. Under granskningen redovisas först status för de i sprinten inplanerade sakerna, däreuer demonstreras klar funkmonalitet för produktägare, kunder och andra inbjudna intressenter. SyUet är ah få in granskningskommentarer från alla deltagare. Speciellt är man intresserad av ah veta vad som är klart och inte. DäreUer redovisar produktägaren sina planer för frammden i form av sin produktbacklog och även denna granskas av alla deltagare. Ger god input Mll euerföljande sprint planeringsmöten. Resultatet av en sprintgranskning är en ny och uppdaterad produktbacklog som avspeglar alla deltagares bästa uppfahning om hur man ligger Mll och vad som ska göras härnäst. Sprintåterblick Återblicksmöte av sprint, ca 3 Mmmar långt. DeHa möte är det sista mötet i sprinten och här går scrum- mästaren, produktägaren och teamet igenom vad som gåh bra respekmve mindre bra så ah man kan förbähra sig Mll nästa sprint. Möjlighet för teamet ah inspektera sig själva och göra en plan för förbähringar Mll nästa sprint. Följande tre frågor besvaras: - Vad bör vi fortsäha ah göra (bevara)? - Vad bör vi sluta ah göra (undvika)? - Vad bör vi pröva ah göra (pröva)? Scrum - artefakter Produktbacklogg Sprintbacklogg Burn- down chart Increment Produktbacklogg I scrum finns det inte en klassisk kravspecifikamon utan man har istället en backlogg. Ägs och hanteras av produktägaren. innehåll, Mllgänglighet, ordning. En backlogg är kort sagt en prioriterad och levande lista med önskemål. Det finns ingen begränsning på antal önskemål. I stället används prioritering. Ju högre prioritet, desto bähre specificerat ska ändringsönskemålet vara. DeHa innebär ah i eh projekt kan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort om de prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål kan också läggas Mll. Sprintbacklogg Den del av en produktbacklogg som utvecklingsteamet åtar sig ah implementera under en sprint samt den plan som de formulerat för hur de ska göra det. En lista med uppgiuer och en uppskahning av Md det går åt för en person ah sluuöra en uppgiu. VikMgt ah det är teamet som väljer vad och hur mkt de ska göra euersom det är de som är yherst ansvariga för ah fullfölja det. 10

11 Statusgraf Statusgraf Visar hur mycket arbete som återstår för teamet under sprinten. Dag för dag markerar man hur mkt som återstår av det Mdsplanerade arbetet. Diagrammet visar tydligt i vilken takt man bränner av de kvarvarande Mmmarna av en sprint. Inkrement Summan av alla delar i produktbacklogg som gjorts färdiga under en sprint och Mdigare sprintar. Teamet levererar eh inkrement av funkmonalitet vid varje sprint. Vid slutet av en sprint måste det nya inkrementet vara klart (done) användbart skick och uppfylla definimonen av klar som teamet gjort Done måste förstås av alla, tydlig definimon Det styr/stöder val av delar från backlogg! Scrum - teori Scrum grundar sig på empirisk processtyrningsteori, eller empirism. Empirismen säger ah kunskap kommer av erfarenhet och av beslutsfahande som baseras på det som är känt. Scrum använder eh iteramvt, inkrementellt MllvägagångssäH för ah opmmera förutsägbarhet och hantera risk. Varje implementamon av empirisk processtyrning vilar på tre pelare: transparens, granskning och anpassning. Scrum - teori Transparens Alla vikmga aspekter av processen måste vara synliga för de som är ansvariga för resultatet. DeHa kräver ah dessa aspekter är definierade i en gemensam standard så ah alla delar en gemensam förståelse av det man ser. EH gemensamt språk måste delas av alla deltagare när man pratar om processen. En gemensam definimon på klar måste delas av de som uuör arbetet och de som ska acceptera det. Scrum - teori Granskning Användare av Scrum måste oua granska scrumartefakter samt vägen mot eh mål, för ah upptäcka oönskade avvikelser. Granskningarna bör inte ske så oua ah de kommer i vägen för arbetet. De är mest givande när de noga och regelbundet uuörs av skickliga granskare i anslutning Mll arbetet. Scrum - teori Anpassning Om en eller flera aspekter hos processen avviker från det som är acceptabelt (rimliga gränser) och resultatet (målet) kommer ah bli oacceptabelt så måste man justera processen eller det material som man arbetar med. En anpassning måste göras så snart som möjligt för ah minimera yherligare avvikelser. Scrum föreskriver fyra formella Mllfällen för granskning och anpassning: akmviteter: Sprintplaneringsmöte Dagligt scrummöte Sprintgranskning Sprintåterblick 11

12 Referenser Schwaber, K Agile Project Management With Scrum. Rubin, K.S EssenMal Scrum. Scrum Guiden: Den definimva guiden Mll Scrum: Spelets regler. Oktober 2011 (finns snart på kurshemsidan). Förväntningar Gå in på djupet i en agil metod och följa den strikt i projektet Djupare förståelse för agila processer Kunskaper om användbarhet för handhållna enheter (mobiler) ah utveckla för dessa Bredd på material och utvecklingsmiljö Föreläsningar som ger många prakmska instrukmoner så det är läh ah veta hur man Mllämpar det i projektet, läha ah konkret koppla Mll projektet AH lärarna är närvarande och kontaktbara AH det inte är en kurs där man ska lära sig ah arbeta i grupp det ska vi kunna nu Få en känsla av hur det fungerar ute i arbetslivet Hur det är ah jobba med eh projekt Mllsammans med eh företag EH projekt så likt arbetslivet som möjligt Givande projekt med eh resultat man kan visa upp utan ah skämmas Farhågor Inga det mesta kommer ah vara nyh Inga PUM var ganska allmän, projektet öppet För likt PUM AH föreläsningarna blir flummiga ah man lika gärna kan läsa in slidsen och skippa föreläsningarna (tråkiga/inte givande föreläsningar), ej relevanta fakta Detaljerad utanmllkunskap typ definimoner av ord Mll tentan AH labb och miniprojekt inte är relevanta eller ah de är för tunga, nära inpå tentan AH det man lär sig inte är frammdssäkert Hela dagar under projektet, ah Mden inte ska räcka Mll För stora projektgrupper ojämn fördelning av arbete pga roller (ambimonsnivå, inte jobbar bra ihop) svårt ah sysselsäha 10 pers jämfört med 4 hamna i en miljö gruppen inte behärskar ah projektet misslyckas Tack vi ses på onsdag nästa vecka! (Msdag 5 feb utgår). 12

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Förväntningar En helt ny utmaning. Det ska inte vara som andra kurser Företag har oka erfarenhet inom

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013.

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ1 Idag IntrodukEon Formaliteter Kursinnehåll InspiraEonJ Formaliteter Personal Camilla Forsell (föreläsningar, projekt, kursansvarig/examinator)

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH

F7 Agila metoder. EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH F7 Agila metoder EDAF45 Programvaruutveckling i grupp Projekt Boris Magnusson, Ulf Asklund Datavetenskap, LTH 1 XP - Scrum - Kanban Agila metoder Vad innehåller SCRUM Hur skiljer sig XP och SCRUM KANBAN

Läs mer

Fungerar Agila principer i alla typer av projekt?

Fungerar Agila principer i alla typer av projekt? Fungerar Agila principer i alla typer av projekt? Wenell Management AB Vad är Agile? Agile kan sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar,

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen, Scrum inriktar sig på

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Oktober 2011. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Oktober 2011. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Oktober 2011 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehåll Syftet med Scrumguiden... 3 Översikt av Scrum... 3 Scrums

Läs mer

Agile i ett större sammanhang. Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor

Agile i ett större sammanhang. Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson CTO, Agile Developer, Coach & Mentor Continuous Integration XP Simple Design Pair Programming Refactoring Agile i ett större sammanhang DSDM Test Driven Development

Läs mer

Agile Enterprise Architecture

Agile Enterprise Architecture Agile Enterprise Architecture Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Juli 2013 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehåll Syftet med Scrumguiden... 3 Definitionen av Scrum... 3 Teorin

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 9: Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, Uppsala Universitet, stefan.blomkvist@it.uu.se XP www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 Dagens föreläsning

Läs mer

Agile - det moderna synsättet på mjukvaruutveckling Ordet Agile kommer från engelskan och kan närmast översättas med flexibel, dynamisk och smidig. Med det menar vi dynamiska projekt som konstruktivt kan

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Juli 2016 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehå ll Syftet med Scrumguiden... 3 Definitionen av Scrum... 3 Teorin

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM

Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator. Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Scrum i praktiken Tillämpning inom Gripen demonstrator Fredrik Lorentzon & Marcus Frejd 2010-11-11 SESAM Agenda Vilka är Fredrik och Marcus? Gripen demonstratorprogram i korthet Varför och hur införde

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 11: Agile-processer och ACSD Stefan Blomkvist Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Stefan.Blomkvist@hci.uu.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning

Agil projektledning. Lean. Agila metoder. Scrum. Projektmetodiken. Agil projektledning Agil projektledning Vad innebär agil projektledning? Det råder idag stor förvirring kring populära begrepp som Lean, Agile, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt

Läs mer

SCRUM och agil utveckling

SCRUM och agil utveckling SCRUM och agil utveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

Anpassning av Scrum-metod

Anpassning av Scrum-metod Anpassning av Scrum-metod För förbättrade mjukvaruutvecklingsprojekt Jana Prihodko KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN S K O L A N F Ö R I N F O R M A T I O N S - O C H K O M M U N I K A T I O N S T E K N

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap SCRUM Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap 2 Metodik Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera utfallet Metodiken behöver passa kontexten och tillgängliga resurser Verifiering av metodiken

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter Det talas mycket om scrum och lättrörliga metoder just nu A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla tidsplanen, scrum inriktar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Agile i ett större sammanhang

Agile i ett större sammanhang Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson http://www.responsive.se http://www.responsive.se/thomas Agile Developer, Coach & Mentor Vad driver kostnaden? 1) Felaktig funktionalitet Inkluderande missuppfattningar,

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Scrum + XP samt konsekvensanalys

Scrum + XP samt konsekvensanalys Scrum + XP samt konsekvensanalys Daniel Nimren dt05dn8 Douglas Frisk dt05df1 Dept. of Computer Science, Lunds Tekniska Högskola, Sweden {dt05dn8 dt05df1}@student.lth.se 1 mars 2010 Sammanfattning Denna

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Agila arbetsformer. Gemensamma värderingar

Agila arbetsformer. Gemensamma värderingar Agila arbetsformer Agile, scrum och lite lite lean Gemensamma värderingar Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation

Läs mer

Produktägarens roll i Scrumprojekt

Produktägarens roll i Scrumprojekt Produktägarens roll i Scrumprojekt Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: maj, 2013 Författare: Rebecka Merkel, Kristina Wendel Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Markus Lahtinen,

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring.

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. ATT LEDA FÖRÄNDRING Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. Innehåll Sida Leda från fronten 2 MBWA saker att prata

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Acceptanstest - är mer än du tror

Acceptanstest - är mer än du tror Acceptanstest - är mer än du tror SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander henrik.rylander@skatteverket.se kristina.snis@skatteverket Om skatteverket Skatteverket 10.800 personer är anställda vid Skatteverket.

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer