Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, Camilla Forsell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell"

Transkript

1 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2013, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Agila utvecklingsmetoder Agile är engelska och betyder smidig, vig, lährörlig. Agil systemutveckling är eh samlingsnamn för eh antal programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lährörliga metoder. VaHenfallsmodeller Va#enfallsmodellen är en sekvenmell systemutvecklingsprocess där man ser framstegen som eh flöde (som eh vahenfall) nedåt genom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstrukmon, test, produkmonssähning och underhåll. Tanken är ah varje steg ska vara helt klart och bedömas innan man går vidare Mll nästa steg. Metoderna följer i stort seh samma värderingar, principer och synsäh. Jämfört med Mdigare vahenfallsmodeller representerar de mer flexibla säh ah arbeta. VaHenfallsmodeller Modellen har sina röher i Mllverknings- och byggindustrin där det är mycket kostsamt ah införa ändringar sent i processen - om inte omöjligt. EH exempel som oua används på vahenfallsmodellen brukar vara ah bygga eh hus. Först analyseras behoven. En arkitekt anlitas som gör en ritning. Denna ritning används för ah ta fram specifikamoner i form av olika dokument för ah få söka bygglov. DäreUer byggs huset enligt specifikamonen. Då byggnamonen påbörjats är arkitekten frikopplad och inga ändringar görs. EUer byggnamonen sker inflyhning och driu och underhåll av fasmgheten påbörjas. VaHenfallsmodeller Fördelar: Fungerar bra i projekt som är väldefinierade, förutsägbara och där det är osannolikt ah det blir större förändringar. Kostnadskontroll, beställaren (den som betalar) kan besluta i varje steg huruvida projektet ska startas, fortsäha, avslutas eller läggas på is. EH projekt ska kunna återupptas med hjälp av de dokument som redan gjorts. Resursplanering eller upphandling kan göras mellan stegen. Om kravspecifikamonen och designen är Mllräckligt bra så ska vem som helst kunna implementera systemet. Det som levereras är testat och är kvalitetssäkrat. 1

2 VaHenfallsmodeller Nackdelar: VaHenfallsmodellen hanterar egentligen inte förändringar. EH förändringsförslag (Mlläggsbeställning) måste gå igenom flera steg för ah genomföras. VaHenfallsmodeller Kri6k VaHenfallsmodellen har fåh mycket krimk och de flesta hävdar idag ah det är bevisat via undersökningar ah det inte fungerar för ah utveckla it- system. Det blir mycket dokumentamon. Mycket av det är nödvändigy, annan dokumentamon kanske inte kommer ah läsas. OUast är it- system mycket mer komplexa än vad eh hus är ah bygga så denna modell kan bara användas Mll viss del i projekt för it- system TradiMonell utveckling visualiserad VaHenfallsmodeller Kri6k VaHenfallsmodellen har fåh mycket krimk och de flesta hävdar idag ah det är bevisat via undersökningar ah det inte fungerar för ah utveckla it- system. Modernare metoder menar ah man istället borde likna systemutveckling vid eh gemensamt lärande, där beställaren och leverantören Mllsammans lär sig om varandras världar och gemensamt bygger en passande lösning i flera steg (iteramoner). Vad går fel i utvecklingsprojekt? Vad går fel i utvecklingsprojekt? Man kan läh få uppfahningen ah de flesta it- projekt misslyckas. Dessvärre verkar bilden stämma, åtminstone om vi får tro The Standish Group, eh amerikanskt företag som regelbundet granskar projekt från hela världen och ställer samman en rapport med det talande namnet The CHAOS Report. 2

3 10 framgångsfaktorer I sin genomlysning listar Standish Group Mo framgångsfaktorer för lyckade projekt. Dessa är: 1. DelakMga slutanvändare 2. Ledningsstöd 3. Tydliga affärsmål 4. Känslomässig mognad 5. Gör bara det som euerfrågas 6. Flexibel process 7. Kunniga projektledare 8. Kunniga medarbetare 9. HandlingskraU 10. Adekvata verktyg Vad går fel i utvecklingsprojekt? Därför floppade projekten: Tre svenska it- fiaskon under lupp Av Liv Marcks von Würtemberg För dyrt, för sent och för dåligt. Forskarna på KTH har tagit en 6# på tre skandalomsusade it- projekt och re# ut vad som gick sne# och vad man kunde ha gjort annorlunda. CIO Sweden är ett månadsmagasin för strategiska beslutsfattare inom IT. Tidningens devis är "länken mellan IT och affärer" och syftet är att belysa den mer affärsmässiga sidan av IT och att fungera som stöd och beslutsunderlag för svenska CIO:er (egentligen strategiska IT-chefer). Vad går fel i utvecklingsprojekt? Levereras aldrig eller för sent Dyrare än beräknat Låg kvalitét Saknar funkmoner eller har onödiga funkmoner man vet inte vad man ska göra, funkmoner utan prioritet Dålig användbarhet man klarar inte uppgiuen Vad går fel i utvecklingsprojekt? Förändring (allt förändras) Verksamhet Önskemål/krav Teknik Vad beror det på? Vad går fel i utvecklingsprojekt? Hur hanterar man problemen? Andra problem It systemen blir alltmer komplexa vilket leder Mll ah färre personer i ledningsposimon är beredda ah säha sig in i hur de fungerar. konsulter anlitas som kan it men inte verksamheten de skall stödja. Mjukvara är komplex och ogripbar (intangible) För stora system/projekt försöker göra allt på en gång Trög process och brist på återkoppling 3

4 The frustramon of everyday life Antag att Du skulle bygga hus på de osäkra grunder som råder i systemutvecklingsvärlden. Du vill ha ett kök på Hur ska vi nå hit? m 2 med diskbänk, blandare med duschfunktion, spis med häll, mikrovågsugn, kyl/frys etc. När vi gör slutbesiktningen av vårt kök får vi en rejäl överraskning. Det visar sig att vattenblandaren sitter på en vägg och diskbänken på en annan. Dessutom finns inget avlopp under diskbänken. Elanslutning saknas för mikrovågsugn. Dörr saknas mellan kök och matsal. Kranen låg i projektet vatten som ingick i delprojektet VVS, diskbänken hanterades i projektet köksutrustning som ingick i delprojekt snickeri och all eldragning ingick i ett separat delprojekt. Mycket som inte var självklart togs för givet och projektgrupperna har tydligen inte samarbetat tillräckligt. I verkligheten hade ovanstående knappast kunnat inträffa, eftersom de flesta vet hur ett kök fungerar. I systemutveckling är problemområdet dock komplext, abstrakt och på förhand ofta mindre känt för inblandade personer. Köksexemplet är hämtat från skriften Krav på krav från Sveriges verkstadsindustrier, där också nedanstående travestering av den kända bilden om gungan förekommer. Den visar hur det bör se ut Figur 1. Hur hanterar man problemen? Agila metoder! Om system syftet med kravhantering Kravhantering syftar till att ta fram en kravspec/beställning av det system, som skall köpas eller tillverkas. Ett system är en komplex abstrakt artifakt som kan variera i storlek och komplexitet, alltifrån fiskeklubbens medlemsregister i ordförandens PC till flygbolagets världsomspännande biljettbokningssystem på Internet. Rent akademiskt brukar man ofta referera till följande två definitioner av systembegreppet: Schöderbeck: Ett system är en mängd objekt. Det finns samband mellan objekten, deras attribut och omgivningen. Tillsammans bildar detta en helhet. IEEE: En samling komponenter, organiserade för att utföra en speciell funktion eller en mängd funktioner. Vad är agila metoder? Ramverk med värden och principer. Agil systemutveckling är eh samlingsnamn för eh antal programutvecklingsmetodiker som kan användas vid programvaruutveckling, även kallade lährörliga metoder. Metoderna följer i stort seh samma värderingar, principer och synsäh. Jämfört med Mdigare vahenfallsmodeller representerar de mer flexibla säh ah arbeta. Copyright ProjektStegen Sverige AB. 2 Alla rättigheter förbehålles. Agila utvecklingsmetoder Grundtankarna bakom agile bygger på ah göra kunden/användaren nöjd med det som utvecklas genom eh mycket nära samarbete under hela utvecklingsmden med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mohagare. Det agila synsähet anser ah det ouare är människor och kommunikamon än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet. Agila utvecklingsmetoder En annan central grundtanke är ah minimera risken för ah en stor del av eh system befinner sig i eh halvfärdigt läge och inte kan leverera nyha. EH agilt arbetssäh gör det möjligt för beslutsfahare ah få eh bähre underlag inför beslut om ah Mllföra yherligare resurser Mll eh projekt. Det finns självutvärderingar för ah avgöra om eh projekt utvecklar agilt (Nokia Test, Karlskrona Test, Agility measurement index). Arbetet bedrivs inkrementellt och iteramvt vilket innebär ah regelbundna mindre leveranser sker och ah saker löpande utvärderas och kan ändras för ah möta nya krav och önskemål. 4

5 Manifest för Agil systemutveckling Fyra nyckelprinciper: Individer och interakmoner framför processer och verktyg. Fungerande programvara framför omfahande dokumentamon. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Anpassning Mll förändring framför ah följa en plan. Manifest för Agil systemutveckling Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: Individer och interakmoner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfahande dokumentamon Kundsamarbete framför kontraktsförhandling Anpassning Mll förändring framför ah följa en plan Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer. Manifest för Agil systemutveckling Individer och interakmoner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfahande dokumentamon Kundsamarbete framför kontraktsförhandling Anpassning Mll förändring framför ah följa en plan Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer. Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas Manifest för Agil systemutveckling What is the Alliance? The Agile Alliance is a nonprofit organizamon with global membership, commihed to advancing Agile development principles and pracmces. Agile Alliance supports those who explore and apply Agile principles and pracmces in order to make the souware industry more producmve, humane and sustainable. We share our passion to deliver souware beher everyday. Agile systemutveckling Manifest för Agil systemutveckling Agile SoUware Development is, at its core, a system of principles rather than a parmcular model or paradigm. These ideas, espoused by the members of the Agile Alliance, and documented in the Agile Manifesto have given rise to a number of souware development processes that capture the principles of flexibililty, customer interac6on, produc6vity, and individuality. An ever- increasing demand for high quality souware products delivered in a relamvely short Mmeframe has created a necessity for flexibility in requirements. As industry has begun to realize the increasing necessity for "agility" in souware engineering, many companies have begun experimenmng with and adapmng these new methodologies to their own processes. In the world of academia, researchers are now seeking collaborators in industry to establish the validity of agile methods as new "best pracmce" techniques, while some educators have begun instrucmng students in agile development methods along with tradimonal souware methods. Many interest groups, conferences, and consul6ng firms have also emerged in support of Agile, fostering the growing support for this new approach to souware development. The Agile movement is not an6- methodology, in fact, many of us want to restore credibility to the word methodology. We want to restore a balance. We embrace modeling, but not in order to file some diagram in a dusty corporate repository. We embrace documentamon, but not hundreds of pages of never- maintained and rarely- used tomes. We plan, but recognize the limits of planning in a turbulent environment. Those who would brand proponents of XP or SCRUM or any of the other Agile Methodologies as "hackers" are ignorant of both the methodologies and the original definimon of the term hacker. We hope that our work together as the Agile Alliance helps others in our profession to think about souware development, methodologies, and organizamons, in new more agile ways. If so, we have accomplished our goals/ The Agile Alliance. 5

6 Tolv grundprinciper Agila metoder Vår högsta prioritet är ah Mllfredsställa kunden genom Mdig och konmnuerlig leverans av värdefull mjukvara. Förändrande krav är välkomna, även sent i utvecklingen. Agila processen skördar förändring Mll kundens konkurrenskrauighet. Leverera fungerande programvara oua med Mdsskala från eh par veckor Mll eh par månader, med en förkärlek Mll den kortare Mdsskalan. Affärsfolk och utvecklare måste arbeta Mllsammans dagligen under hela projektet. Bygg upp projektet runt momverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem för ah få jobbet gjort. Den mest effekmva metoden för ah förmedla informamon Mll och inom eh utvecklingsteam är konversamon på plats mellan individerna (face- to- face). En fungerande programvara är det huvudsakliga måhet på framsteg. Agila processer främjer en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd Md. KonMnuerlig uppmärksamhet på teknisk kvalitet och god design ökar flexibiliteten. Enkelhet - konsten ah maximera mängden arbete som inte görs - är vikmgt. De bästa arkitekturer, krav och design framträder ur självorganiserande team. Teamet ser över med jämna mellanrum hur man ska blir mer effekmva, sedan finjusteras det och man anpassar sih beteende däreuer. Feature driven development (FDD) Extreme programming (XP) AdapMve souware development Dynamic Systems Development Method (DSDM) Crystal Lean souware development Kanban Scrum Agila metoder Scrum (Schwaber o Sutherland) Scrum Ordet "scrum" är en term från sporten rugby, och är den täta axel mot axel- formamon teamet använder för ah föra bollen framåt när den sähs i spel. De japanska managemenuorskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka myntade uhrycket och tyckte rugby var en bra liknelse euersom eh tvärfunkmonellt team samarbetar för ah göra klart produkten på samma säh som eh rugbylag spelar Mllsammans för ah föra bollen uppför planen. Scrum har Mllämpats sedan Mdigt tal och formaliserades skapades ursprungligen av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Scrum EH ramverk inom vilket man kan angripa komplexa, adapmva problem, medan man produkmvt och kreamvt levererar produkter med högsta möjliga värde. Scrum är inte normamv (föreskrivande): det går inte beskriva vad man ska göra i varje situamon. Det används för komplext arbete där det är omöjligt ah förutsäga allt som inträffar. Många människor som är projektledare/projektansvariga har lärt sig eh determinismsk MllvägagångssäH för projekthantering som använder väldigt detaljerade planer, gantscheman och arbetsscheman. Den exakta motsatsen Mll Scrum. Sådana verktyg kämpar mot eh projekts naturliga dynamik. Scrum People employing Scrum apply common sense every Mme they find the work veering off the path leading to the desired results. Yet most of us are used to using prescripmve processes those that say do this, then do that, and then do this that we have learned to disregard our common sense and instead await instrucmons (Schwaber, 2004, s. xvii). Sunt förnuu är en kombinamon av erfarenhet, övning, ödmjukhet, förstånd och intelligens. 6

7 Scrum Scrum är eh processramverk som har använts för ah hantera komplex produktutveckling sedan Mdigt 1990 tal. Scrum är inte en process eller teknik för ah bygga produkter; det är snarare eh ramverk inom vilket ni kan utnyhja olika processer och tekniker. Scrum tydliggör den relamva effekmviteten i era produktstrategier och hos era utvecklingsmetoder så ah ni kan göra förbähringar. Srum Scrum är: LäHvikMgt LäH ah förstå Extremt svårt ah bemästra Just like you don t really know what its like to be someone else unml you ve walked however many miles in his or her shoes, you might not fully understand Scrum unml you implement it yourself. But as you read this book, you will begin to understand what Scrum really feels like and how you might feel using Scrum in your organizamon (Scwaber, 2004, s. xix). Scrum Scrum - skeleh Scrum leder utvecklingen längs en opmmal väg som sträcker ut sig under Mden som projektet utvecklas. Scrum är eh säh ah fördela arbetsuppgiuer i Mden med bibehållet fokus på levererad affärsnyha. Därför erbjuder Scrum helt enkelt eh ramverk och en uppsähning metoder som gör allmng synligt. DeHa gör ah Scrums utövare vet exakt vad som händer och kan göra kontroller och justeringar direkt för ah säkerställa ah eh projekt går mot de önskade målen. Scrum skeleh Scrum baserar sina rumner på eh iteramvt, inkrementellt skeleh. Den lägre cirkeln representerar en iteramon av akmviteter i utvecklingen som sker euer varandra. Resultatet/output av varje iteramon är eh inkrement (Mllägg) av produkten. Den övre cirkeln representerar den dagliga granskningen som sker under en iteramon i vilken medlemmarna i teamet träffas för ah granska varandras akmviteter och göra nödvändiga anpassningar. IteraMonen drivs av en lista med önskemål och cykeln upprepas Mll produkten är klar. Scrum Enligt en vahenfallsmodell kan köparen av eh hus kan inte flyha in förrän hela huset är färdigställt. Scrum är istället en inkrementell process. VVS, el etc. färdigställs i eh rum och sedan i de andra medans de blir färdigbyggda. Då kan köparna flyha in så snart de har så många rum de behöver Mll en början. Sedan byggs resten vid behov. Scrum låter sina kunder utveckla mjukvara på det sähet. Delar av funkmonaliteh levereras Mll köparen så ah deras verksamheter/ organisamoner kan börja använda delar av systemet Mdigt i utvecklingscykeln. Medan de använder systemet och får erfarenhet av det så kan de bestämma vilka delar av systemet som ska konstrueras och i vilken ordning och använda dessa delar euerhand de blir färdiga. 7

8 Scrum hjärta Scrums hjärta ligger i iteramonen. Teamet ser över önskemålen, den teknologi som finns Mllgänglig, och utvärderar sina egna färdigheter och förmågor. Man bestämmer sedan i kollekmvet hur man ska bygga funkmonaliteten, modifierar angreppssähen dagligen när man stöter på nya komplikamoner, svårigheter och överaskningar. Man avgör vad som behöver göras, och hur och väljer lämpligaste säh ah göra det på. Det är den här kreamva processen som utgör Scrums hjärta. Scrums ramverk Ramverket består av: Scrumteam roller AkMviteter möten Artefakter styr arbetet och ger överblick Regler binder samman roller, händelser och artefakter och främjar relamonen och interakmonen mellan dessa. Varje beståndsdel av ramverket har eh specifikt syue och är väsentlig för framgångsrik användning av Scrum. Scrum team - roller Direkt engagerade i utvecklingen Produktägare Utvecklingsteam Scrummästare De som inte är direkt engagerade i utvecklingen Intressenter (Stakeholders) Användare Chefer Produktägaren En utsedd personsom har yhersta ansvaret ah representera kundens intressen. Tar emot, hanterar och prioriterar önskemål om Mllägg och ändringar för en produkt. Produktägaren måste vara en fysisk person. Produktägaren svarar på frågor från utvecklingsteamet om vad som skall byggas och hjälper teamet ah anskaffa nödvändig informamon från verksamheten. Produktägaren svarar inför verksamheten på frågor om systemets funkmonalitet och prioritering. Den enda person som är ansvarig för produkt backlog, vilket innebär: förklara backloggens delar. ordna dessa så ah mål och uppdrag kan nås. försäkra sig om värdet av teamets arbete. Utvecklingsteam Bör bestå av 3(5)- 9 personer. TvärfunkMonellt har alla kompetenser som behövs och behöver inte förlita sig Mll någon utanför teamet. det finns därför inga i förväg definierade roller utan medlemmarna bestämmer allt euersom vem som ansvarar för vad. Utvecklingsteamet är självorganiserande. planerar och väljer själva hur arbetet uuöras snarare än ah andra utanför teamet gör det. säha upp mål och specificera arbetsresultat Ansvarar för resultatet, kvaliteten på uuört arbete. Modellen är designad för ah opmmera flexibilitet, kreamvitet och produkmvitet. Scrummästaren Ansvarar för ah teamet fungerar och är produkmvt. Säkerställer ah teamen arbetar enligt scrum- processen Se Mll ah Scrums värderingar och principer följs rigoröst Synkroniserar mellan aktörer Avlägsnar hinder för utvecklingsteamet Möjliggör täh samarbete mellan alla roller och funkmoner Fungerar som coach för teamet. Ska underläha arbetet. Ska inte likställas med projektledare utvecklingsteamen är och skall vara självorganiserande. 8

9 ScrumakMviteter Sprint (iteramon) Sprintplaneringsmöte Dagligt scrummöte Sprintgranskning demonstramon Sprintåterblick Scrum - händelser Sprint Arbetet delas in i sprintar (iteramoner, delleveranser). En sprint är eh bestämt Mdsintervall där eh mål ska uppnås på eh fokuserat säh av utvecklingsteamet. En sprint är mellan 3 och 30 dagar lång. Varje sprint inleds med en planeringssession (Sprint planning) och avslutas med en granskning av de utlovade ändringarna (Sprint review). Under sprinten sker dagligen Daily scrums. Som sista punkt i en sprint äger en förbähringsakmvitet rum (Sprint retrospec5ve). Sprint Sprintplaneringsmöte Varje sprint är eh projekt som varar max 30 dagar. Likt projekt är syuet med en sprint ah åstadkomma något så det är vikmgt ah en sprint allmd resulterar i en fullt fungerade produkt, ngt klart. Varje sprint har en definimon av vad som ska byggas, en design och en flexibel plan som guidar processen dit, och en resulterande produkt. Under en sprint: Inga ändringar sker som påverkar sprintens mål. OmfaHningen kan klargöras och omförhandlas mellan produktägaren och utvecklingsteamet under Mden man lär sig. Mål avseende kvalitet minskar inte. Utvecklingsteamets komposimon är konstant, ändras inte. Planeringssession En plan över det arbete som ska uuöras. Skapas av hela teamet gemensamt. För eh 30 dagars projekt tar det 8h, minskar för mindre projekt. Består av två delar som besvarar följande frågor: vad ska göras, vad ska levereras euer sprinten,? input här är backlog (önskemålen), resultat från Mdigare sprintar, förväntad arbetskapacitet av teamet under sprint, Mdigare prestamon. eh mål sähs som säger vad som ska uppnås genom implementamon av backlog och det ger också stöd Mll teamet ah se varför de bygger den här delen. hur ska arbetet som behövs uuöras? euer valt arbete bestämmer teamet hur funkmonaliteten ska byggas Mll eh done/klart inkrement av produkten. skapar en sprint backlog av delar från product backlog plus planen för hur dessa ska levereras. Dagligt scrummöte Dagliga avstämningsmöten, ca 15 min långa. Äger allmd rum på samma plats och vid samma Md (oavseh om alla kommer). Scrum- mästaren håller i mötet och syuet är ah smmulera interakmon, överblick samt ah Mdigt idenmfiera eventuella problem eller hinder i sprinten. Kunder, användare och produktägaren är välkomna på dessa möten men dessa personer får enbart lyssna. Dagligt scrummöte På det dagliga mötet ska alla i utvecklingsteamet kort svara på nedanstående tre frågor. - Vad har jag gjort sedan förra mötet? - Vad ska jag göra fram Mll nästa möte? - Finns det något hinder i min väg? På dessa möten försöker man dock inte lösa större problem utan det är endast eh informamonsmöte. Finns det behov av problemdiskussion eller liknande så ordnar teamet eh nyh möte med berörda parter. 9

10 Sprintgranskning, demonstramon Gransknings och demonstramonsmöte av sprint, ca 4 Mmmar långt. Varje Sprint avslutas med en demonstramon där fungerande programvara körs inför en större grupp. DeHa möte hålls på den sista dagen i sprinten där kunder, användare och produktägare informeras om vad teamet utvecklat. Scrum- mästaren leder mötet och det bör var så informellt som möjligt, dvs inte kräva större förberedelser. SyUet med mötet är ah det är eh arbetsmöte där frågor, diskussioner och förslag uppmuntras. Fokus ligger dock i ah informera vad teamet gjort i sprinten. På deha möte bestäms även när nästa planeringsmöte ska hållas. Sprintgranskning, demonstramon Sprintgranskning.. Under granskningen redovisas först status för de i sprinten inplanerade sakerna, däreuer demonstreras klar funkmonalitet för produktägare, kunder och andra inbjudna intressenter. SyUet är ah få in granskningskommentarer från alla deltagare. Speciellt är man intresserad av ah veta vad som är klart och inte. DäreUer redovisar produktägaren sina planer för frammden i form av sin produktbacklog och även denna granskas av alla deltagare. Ger god input Mll euerföljande sprint planeringsmöten. Resultatet av en sprintgranskning är en ny och uppdaterad produktbacklog som avspeglar alla deltagares bästa uppfahning om hur man ligger Mll och vad som ska göras härnäst. Sprintåterblick Återblicksmöte av sprint, ca 3 Mmmar långt. DeHa möte är det sista mötet i sprinten och här går scrum- mästaren, produktägaren och teamet igenom vad som gåh bra respekmve mindre bra så ah man kan förbähra sig Mll nästa sprint. Möjlighet för teamet ah inspektera sig själva och göra en plan för förbähringar Mll nästa sprint. Följande tre frågor besvaras: - Vad bör vi fortsäha ah göra (bevara)? - Vad bör vi sluta ah göra (undvika)? - Vad bör vi pröva ah göra (pröva)? Scrum - artefakter Produktbacklogg Sprintbacklogg Burn- down chart Increment Produktbacklogg I scrum finns det inte en klassisk kravspecifikamon utan man har istället en backlogg. Ägs och hanteras av produktägaren. innehåll, Mllgänglighet, ordning. En backlogg är kort sagt en prioriterad och levande lista med önskemål. Det finns ingen begränsning på antal önskemål. I stället används prioritering. Ju högre prioritet, desto bähre specificerat ska ändringsönskemålet vara. DeHa innebär ah i eh projekt kan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort om de prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål kan också läggas Mll. Sprintbacklogg Den del av en produktbacklogg som utvecklingsteamet åtar sig ah implementera under en sprint samt den plan som de formulerat för hur de ska göra det. En lista med uppgiuer och en uppskahning av Md det går åt för en person ah sluuöra en uppgiu. VikMgt ah det är teamet som väljer vad och hur mkt de ska göra euersom det är de som är yherst ansvariga för ah fullfölja det. 10

11 Statusgraf Statusgraf Visar hur mycket arbete som återstår för teamet under sprinten. Dag för dag markerar man hur mkt som återstår av det Mdsplanerade arbetet. Diagrammet visar tydligt i vilken takt man bränner av de kvarvarande Mmmarna av en sprint. Inkrement Summan av alla delar i produktbacklogg som gjorts färdiga under en sprint och Mdigare sprintar. Teamet levererar eh inkrement av funkmonalitet vid varje sprint. Vid slutet av en sprint måste det nya inkrementet vara klart (done) användbart skick och uppfylla definimonen av klar som teamet gjort Done måste förstås av alla, tydlig definimon Det styr/stöder val av delar från backlogg! Scrum - teori Scrum grundar sig på empirisk processtyrningsteori, eller empirism. Empirismen säger ah kunskap kommer av erfarenhet och av beslutsfahande som baseras på det som är känt. Scrum använder eh iteramvt, inkrementellt MllvägagångssäH för ah opmmera förutsägbarhet och hantera risk. Varje implementamon av empirisk processtyrning vilar på tre pelare: transparens, granskning och anpassning. Scrum - teori Transparens Alla vikmga aspekter av processen måste vara synliga för de som är ansvariga för resultatet. DeHa kräver ah dessa aspekter är definierade i en gemensam standard så ah alla delar en gemensam förståelse av det man ser. EH gemensamt språk måste delas av alla deltagare när man pratar om processen. En gemensam definimon på klar måste delas av de som uuör arbetet och de som ska acceptera det. Scrum - teori Granskning Användare av Scrum måste oua granska scrumartefakter samt vägen mot eh mål, för ah upptäcka oönskade avvikelser. Granskningarna bör inte ske så oua ah de kommer i vägen för arbetet. De är mest givande när de noga och regelbundet uuörs av skickliga granskare i anslutning Mll arbetet. Scrum - teori Anpassning Om en eller flera aspekter hos processen avviker från det som är acceptabelt (rimliga gränser) och resultatet (målet) kommer ah bli oacceptabelt så måste man justera processen eller det material som man arbetar med. En anpassning måste göras så snart som möjligt för ah minimera yherligare avvikelser. Scrum föreskriver fyra formella Mllfällen för granskning och anpassning: akmviteter: Sprintplaneringsmöte Dagligt scrummöte Sprintgranskning Sprintåterblick 11

12 Referenser Schwaber, K Agile Project Management With Scrum. Rubin, K.S EssenMal Scrum. Scrum Guiden: Den definimva guiden Mll Scrum: Spelets regler. Oktober 2011 (finns snart på kurshemsidan). Förväntningar Gå in på djupet i en agil metod och följa den strikt i projektet Djupare förståelse för agila processer Kunskaper om användbarhet för handhållna enheter (mobiler) ah utveckla för dessa Bredd på material och utvecklingsmiljö Föreläsningar som ger många prakmska instrukmoner så det är läh ah veta hur man Mllämpar det i projektet, läha ah konkret koppla Mll projektet AH lärarna är närvarande och kontaktbara AH det inte är en kurs där man ska lära sig ah arbeta i grupp det ska vi kunna nu Få en känsla av hur det fungerar ute i arbetslivet Hur det är ah jobba med eh projekt Mllsammans med eh företag EH projekt så likt arbetslivet som möjligt Givande projekt med eh resultat man kan visa upp utan ah skämmas Farhågor Inga det mesta kommer ah vara nyh Inga PUM var ganska allmän, projektet öppet För likt PUM AH föreläsningarna blir flummiga ah man lika gärna kan läsa in slidsen och skippa föreläsningarna (tråkiga/inte givande föreläsningar), ej relevanta fakta Detaljerad utanmllkunskap typ definimoner av ord Mll tentan AH labb och miniprojekt inte är relevanta eller ah de är för tunga, nära inpå tentan AH det man lär sig inte är frammdssäkert Hela dagar under projektet, ah Mden inte ska räcka Mll För stora projektgrupper ojämn fördelning av arbete pga roller (ambimonsnivå, inte jobbar bra ihop) svårt ah sysselsäha 10 pers jämfört med 4 hamna i en miljö gruppen inte behärskar ah projektet misslyckas Tack vi ses på onsdag nästa vecka! (Msdag 5 feb utgår). 12

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Förväntningar En helt ny utmaning. Det ska inte vara som andra kurser Företag har oka erfarenhet inom

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013.

Idag. InspiraEonJ. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2015 TNM082, 2013. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ1 Idag IntrodukEon Formaliteter Kursinnehåll InspiraEonJ Formaliteter Personal Camilla Forsell (föreläsningar, projekt, kursansvarig/examinator)

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Agile Enterprise Architecture

Agile Enterprise Architecture Agile Enterprise Architecture Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Juli 2013 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehåll Syftet med Scrumguiden... 3 Definitionen av Scrum... 3 Teorin

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Agile - det moderna synsättet på mjukvaruutveckling Ordet Agile kommer från engelskan och kan närmast översättas med flexibel, dynamisk och smidig. Med det menar vi dynamiska projekt som konstruktivt kan

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Agile i ett större sammanhang

Agile i ett större sammanhang Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson http://www.responsive.se http://www.responsive.se/thomas Agile Developer, Coach & Mentor Vad driver kostnaden? 1) Felaktig funktionalitet Inkluderande missuppfattningar,

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

Acceptanstest - är mer än du tror

Acceptanstest - är mer än du tror Acceptanstest - är mer än du tror SAST 14 oktober 2010 Henrik Rylander henrik.rylander@skatteverket.se kristina.snis@skatteverket Om skatteverket Skatteverket 10.800 personer är anställda vid Skatteverket.

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth.

Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth. Scrum + XP = sant Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se Frederik Blauenfeldt Jeppsson D06, Lunds Tekniska Högskola dt06fb8@student.lth.se 2010-03-02 1 Abstract Scrum och XP

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Scrum: en analys av praktik och problematik

Scrum: en analys av praktik och problematik Uppsala universitet Inst. för informatik och media Scrum: en analys av praktik och problematik Philip Jungstedt, Charlie Moy Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-15 Datum: 2015-05-25 Sammanfattning Agila

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker Phut Tran D01, Lund Tekniska Högskola d01pt@efd.lth.se 21 februari 2006 Innehållsförteckning ABSTRACT... 3 1 INLEDNING... 4 2 VAD ÄR EN LÄTTVIKTSMETODIK?

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ3

Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ3 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ3 Scrum Fyra ben som Scrum står på Självorganiserande team TvärfunkHonella team Prioriterade akhviteter i en produktbacklogg IteraHv

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 - en omvärldsspaning Välkommen! Det börjar snart Bengt Wahlström Företag & Framtid AB TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 och omvärlden och omvärlden och omvärlden och omvärlden och

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Generella riktlinjer vid distribuerad Scrum En kvalitativ studie av hur ett distribuerat projekt bedrivs med hjälp av Scrum

Generella riktlinjer vid distribuerad Scrum En kvalitativ studie av hur ett distribuerat projekt bedrivs med hjälp av Scrum Generella riktlinjer vid distribuerad Scrum En kvalitativ studie av hur ett distribuerat projekt bedrivs med hjälp av Scrum General guidelines for distributed Scrum A qualitative study of how a distributed

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer

Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer < Agila systemutvecklingsmetoders inverkan på kundrelationer Case Esmi Annika Paajanen Institutionen för marknadsföring Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Marknadsföring

Läs mer

SESAM. Agila metoder

SESAM. Agila metoder SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Agila metoder en förutsättning för att lyckas med komplexa försvarssystem? 11 november 2010 Armémuseum, Stockholm

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Webbsidor - erbjudanden. 1. Reducerad 2. Standard 3. Utökad 4. Anpassad

Webbsidor - erbjudanden. 1. Reducerad 2. Standard 3. Utökad 4. Anpassad Webbutveckling 1 Webbsidor - erbjudanden 1. Reducerad 2. Standard 3. Utökad 4. Anpassad 2 Reducerad den enkla hemsidan Pris: 7500 kr exkl moms Det här får du * Hemsida utvecklad i eh standard CMS (Wordpress,

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten EXAMENSARBETE Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - En studie av Scrums - relaterade problem hos IT- företag i Borlängeregion Christilinda Göstasson 2012-05-29 Akademin industri

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

ETT ARBETSSÄTT FÖR AGIL KRAVHANTERING. Kandidatuppsats i Informatik. Beatrice Eriksson VT 2013:KANI13

ETT ARBETSSÄTT FÖR AGIL KRAVHANTERING. Kandidatuppsats i Informatik. Beatrice Eriksson VT 2013:KANI13 ETT ARBETSSÄTT FÖR AGIL KRAVHANTERING Kandidatuppsats i Informatik Beatrice Eriksson VT 2013:KANI13 Svensk titel: Ett arbetssätt för agil kravhantering Engelsk titel: An approach for agile requirements

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Användningen av Microsoft Team Foundation Server i agila projekt

Användningen av Microsoft Team Foundation Server i agila projekt Julia Andreasson Jessica Appelgren Användningen av Microsoft Team Foundation Server i agila projekt The use of Microsoft Team Foundation Server in agile projects Informatik C-uppsats Termin: Handledare:

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer