Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor."

Transkript

1 Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2013

2 Livet på bygget är fyllt av farliga arbetsmoment personlig riskbedömning är det bästa sättet att skydda sig själv och sina kollegor.

3 Den solidariska försäkringsprincipen Solidaritet är den grundläggande principen för det fackliga försäkringsengagemanget. Det betyder att i de kollektiva försäkringslösningarna har alla samma rätt att vara försäkrad. I ett så stort kollektiv som LO-familjen betyder det också att kostnaderna för försäkringarna kan hållas relativt låga även för dem i särskilt skadedrabbade yrken. Varför har vi valt att lägga våra avtal om medlemsförsäkringar i Folksam? Av två skäl väljer fackföreningsrörelsen traditionellt att samarbeta med Folksam. Dels är Folksam det enda bolag som förbehållslöst accepterar att försäkra även de stora grupperna inom LO-kollektivet som har yrken som gör dem försäkringsmässigt till högriskgrupper och dels har LO, TCO och KF plats i Folksams styrelse. Varje förbund har en försäkringskommitté där nya försäkringslösningar diskuteras och enskilda skadeärenden kan behandlas. Hos försäkringsbolagen som erbjuder privata lösningar talas det ofta om riskprofil det vill säga att exempelvis byggnadsarbetare som statistiskt sett löper en större risk att bli skadade måste betala mer för att bli försäkrade än andra i mindre riskfyllt yrke. Den fackliga utgångspunkten är den motsatta: vi vill ha försäkringar där alla bedöms vara lika värdefulla och inte kan uteslutas efter individuell bedömning av hälsostatus, ålder eller risk. Kollektivavtalet är grunden även för försäkringsskyddet som så mycket annat Garantin för försäkringsskyddet är naturligtvis kollektivavtalet. I avtalet finns en garanti för den försäkrade att omfattas av försäkringarna även när en arbetsgivare har slarvat med inbetalningen av premien, någon sådan garanti finns inte i de privata försäkringslösningarna. Att arbeta utan kollektivavtal kan göra att du förlorar exempelvis inbetalningen av tjänstepension som är till för att ge dig ett välförtjänt tillskott på ålderns höst. Om du råkar ut för en skada Som medlem i Byggnads har du, kostnadsfritt, medlemsförmånen Rättsassistans som betyder som ordet antyder att du kan få assistans i ditt försäkringsärende. Försäkringshandläggaren i din region är första instans där får du stöd och hjälp i ditt ärende. Regionen kan sedan göra bedömningen att ärendet ska skickas vidare till förbundet. Centralt på förbundet har vi skadereglerare/handläggare med många års erfarenhet av försäkringshandläggning som i så fall träder in som ditt personliga ombud. Conny Lantz

4 Tänk på att jobba ergonomiskt rätt. Felaktig arbetsställning, lyft och belastning ger ofta arbetsskador i längden.

5 Innehåll Avtalsförsäkringar Sida Arbetslös 9 Arbetsskada 11 Sjukdom 11 Pension 13 Rehabilitering 15 Medlemsförsäkringar Fritidsskada 19 Dödsfall/Efterlevande 20 Tillvalsförsäkringar Barn/Ungdom 23 Livspartner 24 Hem/Resa 26 Bra att veta Arbetsmiljö 28 Checklista 30

6 Kollektivavtal och medlemskap ger livskvalitet Det var kanske ingen drömarbetsplats, men där jobbade och trivdes jag. Jag kom ofta till jobbet tidigt, före alla andra, för att njuta en stund av stillheten innan kranarna och grävskoporna satte igång. Jag tyckte om att blicka ut över den disiga och gråkalla morgonen innan ljudet av borrarna spräckte tystnaden. På bygget hade jag mitt jobb. Där kände jag mig säker, stolt och trygg. Där hade jag en betydelse. Där hade jag varit någon i mer än trettiofem år. Där kände jag gemenskap. Fallet kom lika hårt som oväntat. När jag låg där hjälplös på rygg svepte en kall vind in och försvann lika snabbt med allt som var jag. Mitt självförtroende, min trygghet och mina arbetskamrater. Ja, den drog med sig allt som hade varit jag bara några minuter tidigare. Mitt, vad jag trodde, trygga liv byttes i en blinkning ut mot sjukskrivning och rehabilitering. Gemenskapen ersattes av ett tungt utanförskap. När jag var frisk frågade jag mig aldrig om det fanns ett kollektivavtal eller inte? Och hur var det med pensioner och försäkringar? Med kollektivavtal är man garanterad en mycket bättre pension och ett avsevärt bättre försäkringsskydd. Vad händer nu? Förlorar jag tusentals kronor bara för att min chef inte har tecknat kollektivavtal? Har allt gått schysst till får jag den ersättning jag har rätt till. En trygghet som vi genom åren har kämpat oss till men som tyvärr inte är självklar för alla. Är du inte säker på att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal? Ställ frågan!

7 Livet kan bli osäkert och otryggt när mattan dras undan och man står där oskyddad i en annan verklighet med helt nya förutsättningar. Vissa arbetsgivare tar inte minsta hänsyn till de som arbetar åt dem. Kan man tjäna en krona eller två på sin arbetskraft så tummar man på trygghet, säkerhet och ansvar. Kollektivavtalet Högre lön. Bättre arbetstider. Bra pensionsvillkor. Bra villkor för föräldralediga. Kompetensutveckling. En arbetsmiljö som är snäll mot de anställdas hälsa. Det är några av de punkter som omfattas av kollektivavtalet. Mer eller mindre allt som rör din anställning regleras i kollektivavtalet. Kollektivavtalet är något som Byggnads förhandlar med din arbetsgivare om. Resultatet blir en nivå som båda parter gått med på men som garanterat är betydligt bättre än om arbetsgivarna själva hade fått bestämma villkoren. En sak som är viktig att komma ihåg är att kollektivavtalet bara sätter en nedre gräns. Det betyder att ingen på din arbetsplats kan tjäna mindre än vad som står i avtalet. Däremot är det fullt möjligt att tjäna mer. Garantin för försäkringsskyddet är naturligtvis kollektivavtalet. I avtalet finns en garanti för den försäkrade att omfattas av försäkringarna även när en arbetsgivare har slarvat med inbetalningen av premien. Någon sådan garanti finns inte i de privata försäkringslösningarna. Att arbeta utan kollektivavtal kan göra att du förlorar exempelvis inbetalningen av tjänstepension som är till för att ge dig ett välförtjänt tillskott på ålderns höst. Dags för din årliga försäkringskoll Att vara rätt försäkrad i varje sammanhang blir allt viktigare i takt med att samhällets välfärdsnät blir allt glesare i maskorna. Behovet av försäkringsskydd förändras också i takt med att den personliga livssituationen förändras. Genom kollektivavtal och medlemskap är du försäkrad både på jobbet och på fritiden, däremot faller barnen och din livspartner på eget ansvar att försäkra på samma sätt som hemmet, bilen och de specialprylar som vanligen inte ingår i hemförsäkringen. För mer information om ditt försäkringsskydd kontakta försäkringsinformatören på din arbetsplats eller din region. 7

8 Ett bra sätt att skapa en ergonomisk arbetsmiljö är att återkommande göra skyddsronder som särskilt inriktar sig på de ergonomiska aspekterna i arbetslivet.

9 Vid arbetslöshet är du försäkrad genom kollektivavtalet Skyddet vid arbetslöshet består av två delar, Avgångsbidragsförsäkring AGB och Omställningsstöd. AGB-försäkringen ger möjlighet till en viss kontant kompensation när du blivit av med jobbet och Omställningsstödet till support i processen att hitta nytt jobb och fotfäste på arbetsmarknaden. Avgångsbidragsförsäkring, AGB Grundkrav för att AGB-försäkringen ska gälla Du måste ha fyllt 40 år när din anställning upphör samt ha varit anställd i minst fem år sammanlagt vid ett eller flera AGBanslutna företag. Ersättningar Om du har jobbat heltid Helt AGB som är kronor. Om du har jobbat deltid Reducerat belopp i proportion till arbetstid (50 procent arbetstid 50 procent ersättning och så vidare). Om du har fyllt 50 år när anställningen upphör Ersättningen höjs med kronor/år till och med 60 år. Hel AGB-ersättning kan utgå högst vart femte år. Anmälan Måste du göra till AFA Försäkring inom två år från det att din anställning upphörde. Anmäl själv eller kontakta din region för hjälp. Omställningsstöd enligt avtal Syftet med Omställningsstödet är att förstärka individens chanser att snabbt komma in på arbetsmarknaden igen. Stödet kan ges i olika former, man kan till exempel få hjälp att öka på sin utbildning inom det yrke man redan har, eller få hjälp att byta yrkesinriktning om man tror att det skulle ge bättre resultat. Hela idén bygger på att åtgärderna ska individrelateras och sättas ihop till ett personligt omställningsprogram. Grundkraven för omställningsstöd: Du måste ha arbetat minst 16 tim/vecka under ett år vid ett/ flera företag med kollektivavtal. Du måste vara uppsagd till följd av arbetsbrist. Du får inte ha ogiltigförklarat uppsägningen/yrkat skadestånd för den. Ansöker gör arbetsgivare och det lokala facket tillsammans. Du måste göra din anmälan till AFA Försäkring inom två år från det att din anställning upphörde. 9

10 Facket ansöker Vid uppsägningsförhandlingen ska parterna (det vill säga det lokala facket och företaget) enas om att de uppsagda kan antas ha intresse av stödåtgärder i den uppkomna situationen. De ska också utse den/de leverantörer som man bedömer kan erbjuda de bästa omställningsprogrammen för de uppsagdas individuella förutsättningar. Parterna ska gemensamt ansöka om stödet och ditt lokala fack ska se till att du får all information du behöver om stödet, liksom din underskrift på att du vill delta. Grundregeln är att ansökan ska göras omedelbart efter att uppsägningen är ett faktum för att de uppsagda inte ska tappa onödig tid i processen att hitta nytt jobb. Dock, när så inte har skett, kan ansökan göras upp till ett år efter uppsägningen.

11 Vid arbetsskada/-sjukdom är du försäkrad genom kollektivavtalet Om du skadas eller får någon sjukdom av jobbet kan du få ersättning från kollektivavtalets TFA-försäkring. Beroende på till exempel hur allvarliga dina skador är och hur länge du är sjukskriven lämnar försäkringen olika former av ersättning. Skulle det allra värsta inträffa, att du dör till följd av en olycka på jobbet, får din familj ekonomisk ersättning både från TFA-försäkringen och Tjänstegrupplivförsäkringen TGL (sid 20). Trygghetsförsäkring Arbetsskada, TFA Försäkringen gäller vid Olycksfall på jobbet. Olycksfall på uppdrag för arbetsgivarens/ din fackliga organisations räkning. Olycksfall till/från jobbet. Arbetsrelaterad sjukdom ( arbetsskada ) som bevisligen är orsakad av jobbet och har varat i mer än 180 dagar. Ersättningar i TFA-försäkringen: Inkomstförlustersättning från första dagen, vid arbetsolycksfall. Kostnadsersättning. Ideell ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. För särskilda olägenheter som skadan medfört. Tänk på! Arbetsskador/-sjukdomar är ofta en följd av många små tillbud under många år. Notera därför alla skadeincidenter som du råkar ut för i jobbet direkt när det har hänt och be en kollega styrka händelsen. Sök helst läkare och få skadan journalförd spara alla intyg och kvitton! Koppla alltid in skyddsombudet! Jobba aldrig utan att ha gjort din personliga riskbedömning då ökar du dina chanser dramatiskt att slippa bli ännu en trist pinne i statistiken! Broschyren ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada gäller de fullständiga villkoren. Nyheter i TFA Vid arbetsoförmåga till följd av arbetsolycksfall, dock inte färdolycksfall Från 1 juli 2013 kommer ersättning under sjuklönetid och sjukpenningstid beräknas på hela inkomstförlusten enligt skadeståndsrättsliga regler. Ersättning lämnas även för inkomstförlust under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning. 11

12 Vid sjukdom är du försäkrad genom kollektivavtalet Sjukfrånvaro märks direkt i lönekuvertet, inte minst med en regering som hyllar idén att minskade ersättningar ger fler jobb. Efter perioden med sjuklön är det skönt att ha AGS-försäkringen som fyller ut en del av inkomstbortfallet. Både vid kortare och längre sjukskrivningar. Förutsatt givetvis att du jobbar på företag som har kollektivavtal. Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS Kvalifikationstid för AGS Försäkringen träder i kraft när du varit anställd i 90 dagar och jobbat minst 25 procent sedan minst en vecka. Därefter gäller försäkringen så länge du jobbar i ett företag med kollektivavtal. Dagersättning Du får dagersättning dag i sjukperioden med 12,5 procent av den sjukpenning du har från Försäkringskassan. Månadsersättning Månadsersättningen bestäms utifrån den sjukpenninggrundande inkomst som låg till grund för sjukpenningens storlek vid insjuknandetillfället och lämnas under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Vid helt nedsatt arbetsförmåga hel månadsersättning, vid 75 procent nedsättning 75 procent månadsersättning och så vidare proportionerligt vid lägre grader nedsättning. Efterskydd Du får efterskydd i 720 dagar efter att din anställning har upphört under förutsättning att du söker jobb aktivt, det vill säga bland annat är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Det gäller också vid lagstadgad föräldraledighet och annan frånvaro med bibehållna löneförmåner. Under de första 6 månaderna Du får efterskydd vid annan frånvaro från arbetet än den som anges ovan och högst i sex månader. Därefter upphör efterskyddet. 12

13 Till din pension är du försäkrad genom kollektivavtalet En försäkring som kan visa sig bli din ekonomiska möjlighet att sätta lite guldkant på pensionärstillvaron: Avtalspension SAF-LO. Din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring förvaltas genom åren i former och förvaltare som du själv väljer. Förutom din inkomst mellan 25 och 65 år är det därför dina val av sparform och förvaltare som avgör den slutliga storleken på din avtalspension. Avtalspension SAF LO Försäkringens grundvillkor Du går in i Avtalspension SAF-LO när du fyller 25 år. Din arbetsgivare betalar in din årspremie (4,5 procent av din bruttolön). För lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 procent. Pensionsåldern är flexibel från år. För födda gäller särskilda regler. Premiebefrielseförsäkring ingår. Du väljer själv sparform, förvaltare och fonder. Du väljer själv sparform och förvaltare Du väljer själv vilken typ av försäkring dina pengar ska placeras i liksom förvaltare och fonder. Hur dina pengar utvecklas följer du i ditt årliga värdebesked från Fora. OBS! Det pensionsbesked som du får från Fora under våren är för inbetald premie 2012 då var avsättningen 4,5 procent, att ha i minne när du kontrollerar att rätt belopp är inbetalt. Två sparformer att välja mellan När du väljer sparform ska du bland annat tänka på hur lång tid du har kvar till pensionen, hur aktiv du kommer att vara i din bevakning om du väljer fondförsäkring samt hur stor risk du är villig att ta i dina placeringar. Traditionell försäkring ingen garanterad ränta I traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar spararnas pengar i en blandning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Sannolikheten anses god för en viss ränta på insatt kapital, men det ges inga räntegarantier. Du kan byta förvaltare för framtida premier om du så önskar. Det finns även möjlighet att flytta ditt kapital till annan förvaltare, men det kostar pengar, ta kontakt med nuvarande förvaltare för mer information. Fondförsäkring ingen garanterad tillväxt I fondförsäkring väljer du själv både fondförvaltare och fonder. Eventuell tillväxt avgörs av hur dina valda fonder utvecklas över tiden. Ju högre risktal på valda fonder desto större risk. Ett eget aktivt engagemang är därför alltid viktigt för den som 13

14 väljer fondförsäkring, och ju högre risktal desto större eget engagemang krävs för en positiv och stark tillväxt. Två bolag som facket deläger Om du anser det viktigt med insyn i de bolag som ska förvalta dina pensionspengar kan vi nämna att facket är delägare i både AMF och Folksam-LO Fondförsäkring. Återbetalningsskydd frivilligt tillval 1 Återbetalningsskydd betyder att dina anhöriga får ta del av dina pensionspengar om och när du avlider. Om du däremot väljer att inte koppla på ett återbetalningsskydd kommer pengarna i stället att fördelas på andra försäkrade i din årskull som inte heller har valt återbetalningsskydd. På så sätt får alla som inte har återbetalningsskydd på sin avtalspension att få lite mer pengar till sin pension. Premiebefrielseförsäkringen ingår I pensionsavtalet ingår en premiebefrielseförsäkring som ser till att din premie betalas in även under perioder du inte arbetar och har annan ersättning än lön. Till exempel om du är sjukskriven längre tid än 14 dagar, blir sjuk inom 90 dagar efter en anställning har upphört, tar ut lagstadgad föräldraledighet, graviditetspenning eller får livränta men inte samtidigt tidsbegränsad sjukersättning. Kom ihåg! Du måste själv ansöka för att få ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Familjeskydd frivilligt tillval 2 Familjeskyddet är en tidsbegränsad efterlevandepension som betalas ut till dina förmånstagare om du dör innan 65 års ålder. Avgiften för familjeskyddet dras från premien din arbetsgivare betalar in, vilket betyder att din pension blir lägre än den skulle ha varit utan familjeskyddet. Du väljer själv både storlek och utbetalningstid: 1, 2, 3 eller 4 pbb respektive 5, 10, 15 eller 20 års utbetalningstid (max till dess du skulle ha fyllt 70 år). 14 Avtalspension SAF-LO har du endast om du jobbar i företag med kollektivavtal!

15 Missa inte den här sidan! Svenskt näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel till individuell rehabilitering Rehabilitering Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte. Förutsättningar Du måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen. Det måste finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Det finns en plan för återgång till arbetet. Ersättning Din arbetsgivare kan få upp till halva kostnaden för din rehabilitering och andra insatser som görs i förebyggande syfte. Om du som ska genomgå rehabilitering är arbetslös kan ersättning betalas upp till 75% av kostnaden med högst kr. Resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller annan står för. Ansökan kan antingen skickas in av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Ansökan hittar du på Tänk på att upplysa din arbetsgivare om AGS-fonden! 15

16 Rehabilitering vägen tillbaka Rätten till rehabilitering ett viktigt led i arbetslinjen Den som är sjukskriven för en sjukdom som inte är av kortvarig/tillfällig art har numera rätt till konstruktiv rehabilitering efter en uppgjord plan och med ett enda mål: att kunna börja arbeta och försörja sig själv igen. Det är alltid viktigt att rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt och att den gör det på individens ordinarie arbetsplats. Det är nämligen där som de bästa förutsättningarna för en lyckad rehabilitering finns. För där känner personen redan till verksamheten, och där kan hon/han få stöd av sina arbetskamrater och fackliga företrädare som känner väl till förhållandena. Arbetsgivaren har det största ansvaret Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att utreda en sjukskriven anställds behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, alltså åtgärder inom eller i anslutning till arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också, efter samråd med den anställde, lämna upplysningar och medverka till att Försäkringskassan så fort som möjligt efter sjukskrivningen ska kunna klarlägga personens behov av rehabilitering samt därefter se till att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering. Medarbetarens arbetsförmåga ska i första hand bedömas i förhållande till det ordinarie arbetet och vara gjord senast dag 90 efter första sjukdag och senast dag 180 ska en bedömning av arbetsförmågan i förhållande till annat arbete hos arbetsgivaren vara slutförd. Försäkringskassan har det övergripande ansvaret för att samordna åtgärderna och se till att individens behov tillgodoses. Därtill har olika myndigheter ansvar för olika delar av rehabiliteringen. Rehabiliteringsplan Alltid när det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska Försäkringskassan, i samråd med individen själv, upprätta en plan för hur rehabiliteringen/ återgången i arbete ska se ut. Individen har även rätt att ha en facklig representant med sig i processen. Planen som ska upprättas ska innehålla: Planerade åtgärder. Tidsplan för de olika rehab- och avstämningsmöten som ska läggas in i processen. Vem som är ansvarig för åtgärderna. Finansiering av ersättning och kostnader för åtgärderna. Det är Försäkringskassans ansvar att se till att planen följs upp kontinuerligt och vid behov förändras eller kompletteras. Det betyder alltså att du som är inne i en rehabprocess som du inte tycker för framåt på det sätt som ni var överens om skulle ske ska kräva att få planen ändrad eller kompletterad på de punkter du tycker att den brister. Rehabiliteringsersättning Om det finns en rehabiliteringsplan med arbetslivsinriktade åtgärder kan individen få rehabiliteringsersättning (rehabiliteringspenning och särskilt bidrag) i max tre må- 16

17 nader. Individen ansöker själv om det hos Försäkringskassan. Rehabiliteringspenningen har samma ersättningsnivå som sjukpenningen, och man kan dessutom få särskilt bidrag till exempelvis kostnader för utbildningsmaterial och resor. Galaxen Galaxens preventiva verksamhet syftar till att utveckla och sprida kunskap om ny utrustning och arbetsmetoder för att uppnå bättre arbetssätt i hela byggsektorn. Målet är att arbetsskadorna ska minska, men också att arbetet, genom att utföras med bättre arbetsteknik, ska bli effektivare. Byggsektorns företag för prevention och rehabilitering I Galaxenbolaget ingår fyra regioner som täcker hela landet och arbetar med preventiv verksamhet och rehabilitering till arbete. Grunden för verksamheten är samverkan mellan byggsektorns parter i regionala anpassningsgrupper vars ansvar är att hitta individer som man tror kan rehabiliteras inom ramen för Galaxens rehabprogram. Syftet med verksamheten är givetvis att personer med anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och bygghantverkssektorerna ska ges möjlighet till ett nytt anpassat arbete via Galaxen. Verksamheten styrs i grunden av Lönebidragsförordningen och Galaxens mål är att minst 50 procent av dem som lämnar sin Galaxenanställning gör det till en reguljär anställning i byggsektorn eller annan sektor, utbildning till annat arbete eller ålderspension. Galaxenanställningen varar i genomsnitt 2,5 år. 17

18 Var noga med att koppla rätt för säkra lyft.

19 Vid skada på fritiden är du försäkrad genom medlemskapet Eftersom de flesta skador inträffar under fritiden är en olycksfallsförsäkring fritid en viktig del av det personliga försäkringsskyddet. Därför ingår Medlemsolycksfall Fritid i ditt medlemskap. Försäkringen gäller så länge du behåller ditt medlemskap och ger ersättning för såväl själva olycksfallet som olika följder av det. Ersättningarna ges i fastställda försäkringsbelopp. Medlemsolycksfall Fritid Exempel på ersättningar: Snabb ersättning Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du kronor som en schablonersättning redan vid första läkarbesöket för att delvis täcka dina omedelbara kostnader för läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du upp till kronor per år i ytterligare fyra år. I det läget bör du också komma ihåg att stämpla upp till frikort. Vid akut sjuktid* Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid får du kronor i ersättning, vid ytterligare sju dagar kronor till och vid ytterligare 15 dagar kronor till. Därefter upp till kronor per månad i ytterligare fem månader. Du får även full ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, till exempel hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. När du behöver särskild vård Om du blir inskriven på sjukhus för minst två dagar får du 200 kronor från första dagen och därefter i upp till 180 dagar. Dessutom upp till kronor om läkaren styrker behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården. Du kan även få ersättning för tandläkarkostnader. Extra kroppsskadeersättning Om en skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du även ersättning enligt en tabell beroende på kroppsskadans art. Exempel: kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på din ålder och invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge upp till två miljoner kronor i ersättning. Du kan även få ersättning för klart vanprydande ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada samt för anskaffning av handikappfordon. Krisbehandling Om du mår psykiskt dåligt efter en olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan du få hjälp av en leg psykolog eller psykoterapeut samt ekonomisk ersättning om kronor. Anmälan Anmäl alltid en skada omedelbart då du skadat dig, fått omkostnader och/eller misstänker att du kan få framtida problem. Om anmälan görs efter 3 år kan dina ersättningskrav förfalla. * från det att olycksfallet inträffar tills den läkt alt. invaliditetstid inträder. 19

20 Vid dödsfall är dina efterlevande försäkrade genom både kollektivavtalet och medlemskapet Ibland blir livet kortare än man tänkt sig om det som inte får hända händer. Genom kollektivavtalets tjänstegrupplivförsäkring tillsammans med medlemskapets grupplivförsäkring har vi som byggnadsarbetare sett till att våra efterlevande får ett värdefullt ekonomiskt tillskott i den situationen. TGL innehåller även ett efterskydd i två år vid arbetslöshet. Dessutom har förbundet tecknat en kompletteringsförsäkring för att undvika luckor i försäkringsskyddet. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL respektive Medlemsgruppliv TGL-försäkringen gäller vid Dödsfall före 65 års ålder oberoende av orsak samt i vissa fall efter 65 år om du fortsatt arbeta utan uppehåll och i oförändrad form. Även den som är sjukskriven, beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning eller är arbetsskadad kan omfattas av TGL. TGL innehåller tre typer av ersättning Begravningshjälp 0,5 pbb ( kronor) utbetalas till dödsboet. Grundbelopp (förutsätter att du har arbetat minst 16 tim/v). Medlem som är: under 55 år 6 pbb ( kronor) år 6 pbb minus 0,5 pbb/år 64 år och äldre 1 pbb ( kronor) Barnbelopp (per barn). Medlems barn som är: under 17 år 2 pbb ( kronor) år 1,5 pbb ( kronor) år 1 pbb ( kronor) Efterskydd upp till 65 års ålder Allmänt efterskydd i 180 dagar samt vid arbetslöshet i två år under förutsättning att du söker jobb enligt samma regler som krävs för A-kassa eller har hel föräldrapenning. 20 Broschyren ger endast huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada gäller de fullständiga villkoren.

21 Medlemsgruppliv gäller vid: Medlem till den månad du fyller 66 år Ett dödsfallskapital om 0,5 pbb, betalas till den avlidnes dödsbo. Medlem som fyllde 65 år före 1995 samt medförsäkrad livspartner Försäkringen betalar kronor till den avlidnes dödsbo. Byggnads kompletterings-tgl Medlemmar som inte omfattas av kollektivavtalets TGL-försäkring (eller likvärdig) till följd av att arbetsgivaren inte hunnit teckna avtal, efterskyddstiden har gått ut etc. är försäkrade i samma omfattning och enligt samma villkor genom förbundets egen TGL Kompletteringsförsäkring. Medlem från Bleck & Plåt som gick i ålderspension före år ,2 procent av ett pbb betalas till dödsboet. Barngruppliv Medlems barn tom. 18 år (och stadigvarande bosatt inom Norden). Dödsfallskapital kronor. Utbetalas till barnets dödsbo. Barn till maka/reg.partner/sambo Samma regler och belopp som för medlems barn under förutsättning att det är stadigvarande folkbokfört på medlemmens adress. 21

22 Byggnadsställningar, stegar, trappor, mobila stegar och ramper är farligast på bygget. Fall från hög höjd orsakar flera byggnadsarbetares onödiga och alltför tidiga död varje år.

23 Frivillig tillvalsförsäkring för dina barn och ungdomar Ett barn som invalidiseras till följd av sjukdom eller olycka så att det hindrar arbete i vuxen ålder får utan eget försäkringsskydd nöja sig med lägsta förtidspension. Samma barn försäkrat med Byggnads Barn- och Ungdomsförsäkring har en helt annan ekonomisk plattform för sitt vuxna liv. Men även under barnens uppväxttid ger försäkringen familjen kostnadsersättningar för omvårdnad och rehabilitering vid sjukdom och olycksfall. Byggnads Barn- och Ungdomsförsäkring Generösa teckningsvillkor Alla barn kan försäkras utan hälsoprövning upp till 16 år. Även barnbarn, närstående barn med flera, kan försäkras av medlemmen. Gäller till och med det kalenderår den försäkrade fyller 25 år. Gäller dygnet runt. Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas även om barnet får ersättning från andra försäkringar. Barnsjukdomar är ersättningsgrundande. Exempel på ersättningar i försäkringen Medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet. Ersättning vid kritisk sjukdom. Ersättning vid vårdbidrag. Ersättning vid tillfällig föräldrapenning vid allvarlig sjukdom. Dödsfallsbelopp, 1 pbb oavsett dödsorsak. Ersättning för nödvändiga läke- och reskostnader i längst 3 år. Akut sjukhusvistelse över en natt, max 2 ggr/år. Sjukhusvistelse, max 365 dagar. Ersättning vid vård i hemmet, max 30 dagar. Begränsningar Försäkringen måste ha varit gällande i minst sex månader innan sjukdom/symptom på sjukdom visar sig för att försäkringen ska gälla. Om försäkringen tecknats efter att barnet fyllt sex år gäller den inte för neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99). För sjukdomar som blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi med flera, lämnas ingen eller begränsad ersättning i vissa eller samtliga ersättningsmoment. För exakta detaljer se villkor på 23

24 Frivillig tillvalsförsäkring för din livspartner Som medlem i Byggnads har du både Fritidsolycksfallsförsäkring och Grupplivförsäkring för dig själv samt gruppliv för dina barn. Byggnads Livspartnerförsäkring är ett bra och prisvärt alternativ som du kan teckna för din livspartner om hon/han saknar ett fullgott försäkringsskydd i dessa avseenden. Försäkringen innehåller både fritidsolycksfall och gruppliv på samma sätt som din medlemsförsäkring och gäller till och med det kalenderår du fyller 65 år. Byggnads Livspartnerförsäkring två försäkringar i en 1. Olycksfallsförsäkring Fritid fasta försäkringsbelopp Försäkringen har fasta försäkringsbelopp för att förenkla bedömningen av hur stor ersättning försäkringen ger vid olika händelser. Exempel på ersättningar: Snabb ersättning Om en olycksfallsskada medför läkarvård betalar försäkringen kronor som en schablonersättning redan vid första läkarbesöket. Om man efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård betalas upp till kronor per år i ytterligare fyra år. Vid behov av särskild vård Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus för minst två dagar utgår 200 kronor från första dagen och därefter i upp till 180 dagar. Dessutom upp till kronor om läkaren styrker behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården. Försäkringen ger även ersättning för vissa tandläkarkostnader. Extra kroppsskadeersättning Om en skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid utgår en engångsersättning beroende på kroppsskadans art, till exempel kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. Vid akut sjuktid Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid utgår kronor i ersättning, vid ytterligare sju dagar kronor till och vid ytterligare 15 dagar kronor till. Därefter upp till kronor per månad i ytterligare fem månader. Försäkringen betalar även ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, till exempel hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. 24

25 Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättningens storlek beror på ålder och invaliditetsgrad, men maximalt två miljoner kronor. Försäkringen ger också ersättning för klart vanprydande ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada samt för anskaffning av handikappfordon. 2. Grupplivförsäkring Vid den försäkrades död betalar försäkringen en begravningshjälp på ett halvt prisbasbelopp ( kronor 2012) till den försäkrades dödsbo. Krisbehandling Om den försäkrade mår psykiskt dåligt efter en olycksfallskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan man få hjälp av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut samt ekonomisk ersättning om kronor.

26 Frivillig tillvalsförsäkring Hemförsäkringen hör till det ekonomiska grundskydd som alla hushåll och familjer bör ha. Skillnaden mellan katastrof och total katastrof efter exempelvis en brand som förstört hela hemmet är en ekonomisk plattform på ett antal hundra tusen kronor att börja om ifrån. Man räknar med att det kostar i storleksordningen en kvarts miljon kronor att återuppbygga ett förlorat hem för en familj på två vuxna och två barn. Byggnads Hemförsäkring har bra villkor till en jämförelsevis låg premie. (För tidigare medlemmar i Bleck & Plåt ingår hemförsäkringen i medlemskapet.) Byggnads hemförsäkring De försäkrade familjemedlemmarnas personliga och gemensamma egendom vid brand, stöld, läckage- och naturskador (storm, hagel, snötryck, översvämning, jordskred, bergras med mera) samt vid juridiskt ansvar, rättsskydd och överfall samt ett visst reseskydd. Ersättningar Egendom (självrisk kronor) Utan beloppsgränser Personliga tillhörigheter. Hemmets utrustning. Läckage- och naturskador. Hushållsmaskinskada. Vissa skador i en bostadsrättslägenhet. Med beloppsgränser kronor: kontanter kronor: värdehandlingar av olika slag kronor: självbekostad fast inredning i lägenhet. Begränsat skydd gäller för Särskilt stöldbegärlig egendom som du förvarar utanför bostaden (TV, stereo, dator med mera). Du är försäkrad för ansvar När någon utanför familjen kräver dig på skadestånd för person-/sakskada som du förorsakat i privatlivet. Rättsskydd för tvist i privatlivet Vid rättslig tvist i privatlivet som kan leda till rättegång skyddar hemförsäkringen vid advokat-/rättegångskostnader upp till 3 pbb ( kronor). Undantag: skilsmässa, arbetsrättslig tvist eller brottmål. Överfallsskydd upp till 1 miljon kronor Personskador till följd av våld upp till en miljon kronor: till exempel överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning, dödsfallsersättning. Självrisk Generell självrisk är kronor om du inte har av Folksam godkända lås i bostaden. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, dock minst kronor. 26

27 Ersättning för låsbyte Om du förlorat nycklar i samband med en ersättningsbar skada och nycklarna kan spåras till ditt hem kan du få ersättning för låsbyte med max kronor för lås som du själv bekostat. Reseskydd Hela världen 45 dagar Överfalls-, rätts-, ansvars- och egendomsskydd enligt samma regler som hemma. Förkommet/förstört resgods upp till kronor. Vid sjukdom/olycka under resa för läkarvård, mediciner med mera i max 60 dagar, vid olycksfallsskada i max tre år. Ersättning för till exempel merkostnader för hemresa, kost och logi, outnyttjad resekostnad. Uppgradera din hemförsäkring Du kan uppgradera din Hemförsäkring till Mellan eller Stor. I Hemförsäkring Mellan ingår Allrisk, som är ett otursskydd för plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel om du tappar datorn i golvet, repar skinnjackan, tappar kameran i vattnet osv. I Hemförsäkring Stor ingår Allrisk Extra, ett utökat otursskydd som också ger halverad självrisk. Värdesaksförsäkring En specialförsäkring för enstaka föremål, till exempel antikviteter, smycken, pälsverk, kameror med mera. Bostadsrätt Du som bor i bostadsrätt ansvarar för lägenhetens inre skick både vad gäller löpande underhåll och skador vid till exempel inbrott eller läckage. Resklar I försäkringen ingår bland annat avbeställningsskydd, ersättningsresa, självriskreducering vid hyrbil utomlands, hyra av utrustning vid resgodsförsening och outnyttjad aktivitetskostnad. Småbåt och segelbräda Ingår inte i hemförsäkringen utan måste försäkras för sig. Anmäl dig till försäkringen på eller på närmaste Folksamkontor. 27

28 Arbetsmiljö För att på ett konstruktivt sätt förhindra arbetsolyckor, sjukskrivning etc, ska man regelbundet följa SAM, Systematisk Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). En byggarbetsplats är alltid i ständig förvandling och det betyder att arbetsgivare och arbetstagare kontinuerligt måste göra säkerhetsbedömningar av arbetsplatsen. Arbetsgivaren är alltid skyldig att leda detta arbete och har alltid det yttersta ansvaret för sina anställdas säkerhet. Arbetsgivaren är bland annat skyldig att: Identifiera de största hälso- och säkerhetsriskerna. Se till att det finns nödvändig skyddsutrustning. Informera de anställda om riskerna på arbetsplatserna. Ge utbildning i säkerhet på arbetet och om hur man ska bete sig i nödsituationer. Samråda med arbetstagare i säkerhetsfrågor och gå igenom ändringar i policy, arbetsmetoder och utrustning. Ha ett system för fortlöpande översikt av arbetsmiljöpolitik och arbetsmetoder. Arbetstagaren ska bevaka: Att man bland annat får: Information. Skyddsutrustning. Belysning och utbildning. Allt det man behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Är du intresserad av att läsa mer om arbetsmiljö så vänd dig till din region för att beställa boken Byggnads Skyddsombud. 28

29 För att skapa en långsiktig och hållbar säkerhet genom hela byggprocessen måste planering ske redan i projektstadiet. Information är också av stor betydelse, anställda utsätts ofta för risker till följd av brist på information.

30 Checklista för dig som jobbar under kollektivavtal Sjukdom Har du fått sjukpenning? Har du sökt AGS-ersättning? Om dina ersättningsdagar tagit slut, fortsätt att skicka in läkarintyg, så att premiebefrielseförsäkringen betalar din pensionspremie så länge du är sjuk. Anmäla måste du göra själv. Arbetslöshet Har du gjort anmälan till a-kassan och arbetsförmedlingen? Har du fyllt 40 år kanske du har rätt till avgångsbidrag (AGB). Föräldraledig Har du ansökt om premiebefrielseförsäkring som ska betala din pensionspremie i arbetsgivarens ställe? Avtalspension Du får 4,5 procent inbetalt till din tjänstepension. Har du gjort något val? Har du valt återbetalningsskydd? Har du valt Familjeskydd som är en livförsäkring, kostar det pengar. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Har du inte valt? Arbetsskada Olycksfall Har du sökt läkare? Har du anmält till arbetsgivaren? Har du anmält skadan till försäkringskassan och AFA Försäkring? Har du sparat kvitton? Till exempel för p-avgifter, medicin och dylikt. Kolla att din arbetsgivare har anmält olyckan till arbetsmiljöverket. Ha inte ont utan ta kontakt med vården. Detta har stor betydelse om du får fortsatta problem med skadan och din möjlighet att få ersättning. OBS! Glöm inte involvera skyddsombudet Det är en fördel att kontakta regionen vid arbetsskadeanmälningen. Arbetsskada: Har du ringt regionen för hjälp? Kan vara svårt att beskriva alla saker i detalj och här hjälper din region till med skrivningarna. Kom ihåg att när något hänt att skriva tillbudsrapporter så det finns dokumenterat hos arbetsgivaren. OBS! Kontakta regionen för hjälp Färdolycksfall: Har du besökt läkare? Har du anmält till arbetsgivaren? Är ett fordon inblandat oavsett om du kör bil eller cyklar? Har du anmält skadan till trafikbolaget? Har du kontaktat regionen? Har du spara alla kvitton? Till exempel p-avgifter, mediciner och dylikt. Har du gjort arbetsskadeanmälan till försäkringskassan och AFA Försäkring? 30 OBS! Glöm inte involvera skyddsombudet

31 Din fritid: Har du råkar ut för ett olycksfall på fritiden? Har du uppsökt läkare? Kontakta din försäkringsinformatör eller din region för anmälan. Kom ihåg att vi alltid finns till din hjälp. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal. Det kan bli ett mycket lönsamt samtal som påverkar din framtid positivt. Vi finns för dig. Tillval: Har Du en hemförsäkring? Har du försäkrat dina barn? Har din partner en fritidsolyckfallsförsäkring? Kontakta ditt regionkontor för mer information. Norrbotten Telefon Västerbotten Telefon MellanNorrland Telefon GävleDala Telefon Mälardalen Telefon Stockholm-Gotland Telefon Örebro-Värmland Telefon Öst Telefon Väst Telefon Småland-Blekinge Telefon Skåne Telefon

32 Bob Reklambyrå. Maj 2013 Broschyren ger endast generell information och huvuddragen i försäkringarna. Vid inträffad skada är det de fullständiga villkoren som gäller. Värdefull information om försäkringar, pension och arbetsmiljö hittar du på: (Arbetsgivarverket) samt

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Den solidariska försäkringsprincipen

Den solidariska försäkringsprincipen Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2012 Den solidariska försäkringsprincipen Solidaritet är den grundläggande principen för det fackliga försäkringsengagemanget. Det betyder att i de kollektiva försäkringslösningarna

Läs mer

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio www.byggnads.se www.folksam.se

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 Blankettguiden 2010 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 SJUKDOM De första sjukveckorna... 5 Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt... 5 AGS-blanketten så fyller du i den...

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen Utlåtande Avtalsförsäkringar motionerna A164 A219 och B246 2:a att-satsen I motion A164 föreslås att avtalsförsäkringen ska omförhandlas, att vi som avstår lönedelar till de olika försäkringarna ska ha

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2013 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer 2014 Grundbok för försäkringsinformatörer Innehåll Försäkringar vid Sjukdom............................................................................................21 Försäkringar vid Arbetsskada...................................................................................65

Läs mer

Försäkringar genom HTF 2007

Försäkringar genom HTF 2007 Försäkringar genom HTF 2007 2 Försäkra förmånligt genom HTF Som medlem i HTF har du förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd. Det är försäkringar som det är lätt att

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober

Läs mer

Försäkringar genom ditt medlemskap

Försäkringar genom ditt medlemskap Försäkringar genom ditt medlemskap 2007 2 Försäkringar genom ditt medlemskap Din gruppförsäkring kan innehålla en eller flera av följande försäkringar. Vilka du kan ansluta dig till framgår av erbjudandebrevet.

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex Grundbok för försäkringsrådgivare 2006 2 2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Foto Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex ISBN 91-566-2251-1

Läs mer