Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Restskrivning KORTSVARSFRÅGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Restskrivning 2014-01-08 KORTSVARSFRÅGOR"

Transkript

1 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Restskrivning KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor samt 18 kortsvarsfrågor om vardera 40 poäng. Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Hjälpmedel: Referensvärdeslista som delas ut. EKG-linjal. Obs! Skriv din skrivningskod på alla sidor! Fråga 1 Ove, 71 år, är din nästa patient på VC. Han röker 1 paket cigaretter sedan 15 års ålder. Du träffade honom för 3 månader sedan då han sökte på grund av dyspné vid ansträngning senaste halvåret. Spirometri vid det besöket påvisade FEV1/VC 0,62, ingen signifikant reversibilitet. Du insatte Ventoline vb och rekommenderade rökstopp samt att Ove skulle börja motionera genom regelbundna promenader. Ove söker nu då han får ta Ventoline upp till 5-6 gånger per dygn och andfåddheten snarast har tilltagit. Han har bara haft någon enstaka luftvägsinfektion sedan ni sågs senast. Tyvärr röker han fortfarande ca 0,5 paket/dag. a) Vad blir nästa steg i behandlingen? (1p) Långverkande antikolinergikum (alt långverkande B2-agonist). b) Vilka hjälpmedel finns det för att sluta röka? Ge 2 exempel på olika typer av hjälpmedel. (2p) Nikotinersättning (t ex plåster, tuggummi), läkemedel mot abstinens t ex Zyban el Champix, rådgivning t ex sluta röka-linjen. Fråga 2 Ibland är det svårt att veta om en patient som söker akut med tidigare okänd njursvikt har en akut eller kronisk njursvikt. Det finns dock några parametrar som brukar skilja sig åt mellan dessa tillstånd. Nämn två parametrar, och beskriv hur dessa parametrar skiljer sig vid akut och kronisk njursvikt. (2p) Svar: Njurstorlek (kronisk: små njurar, akut: normalstora njurar). Hb (kronisk: lågt Hb till följd av epo-brist, akut: normalt Hb). Urinmängder (kronisk: normala urinmängder, akut: oliguri/anuri).

2 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 3 Din nästa patient på vårdcentralen är 30-årige Johan som berättar att han är intvingad av hustrun. Hon har noterat att han är gul i ögonvitorna och har sökt på nätet om förklaringar till detta. Hon är nu orolig att Johan har en sjuk lever. Johan berättar att han bortsett från en förkylning mår bra. Arbetar som konsult och tränar cross fit 4 gånger per vecka. Har aldrig rökt, delar en flaska vin med hustrun till helgen. Han har inga tidigare sjukdomar och tar inga läkemedel. Han nekar också intag av naturläkemedel eller hälsokostpreparat. Inga ärftliga sjukdomar i släkten. Han har aldrig fått någon blodtransfusion och har aldrig provat några droger. I samband med en förkylning för 10 år sedan tycker han sig minnas att någon av hans kompisar påpekade att han var lite gul i ögonvitorna men det var inget som han sökte för och det gick över spontant. Senaste gången han var utomlands var för 3 år sedan i Thailand. Status: Gott och opåverkad, AF 16, sat 100% på luft, temp 36,6, inga pittingödem, inga hudutslag, lätt ikteriska sklerae. Hjärta: regelbunden rytm, 53/min, inga bi eller blåsljud Blodtryck: 120/70 Lungor: vesikulära andningsljud bilat Buk: mjuk och oöm, inget muskelförsvar, normala tarmljud, inga patologiska resistenser. Inga leverstigmata. Lab: Hb 142, LPK 6,7, TPK 320, CRP 13, SR 3, PK 1,0, albumin 40, ASAT 0,6, ALAT 0,72, ALP 1,2, Bilirubin 43. a) Vilka 2 prover beskriver bäst leverns funktion? (1p) PK och albumin b) Vilken diagnos är mest sannolik i det här fallet? (1p) Gilberts syndrom c) Behöver patienten utredas vidare? Motivera! (2p) Uteslut hemolys med LD, haptoglobin och retikulocyter. Komplettera ev med konjugerat/ okonjugerat bilirubin. Därefter behövs ingen ytterligare utredning. Fråga 4 Ange tre vanliga orsaker till akut andfåddhet på en akutmottagning. (1p) Svar: Hjärtsvikt, Luftvägsobstruktion (astma KOL), Pneumoni, Lungemboli

3 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 5 På akuten träffar du en 64-årig rökande kvinna som kommit i taxi till akuten på uppmaning av sina arbetskamrater. Hon står på 5 mg amlodipin (kalciumblockerare) dagligen mot hypertoni men har inga andra sjukdomar. Hon beskriver att hon senaste två veckorna har upplevt en tryckartad smärta över bröstet vid ansträngning såsom gång i uppförsbackar och trappor. Ibland har smärtan eller strålat upp mot käken. Smärtan har hela tiden släppt efter en eller ett par minuters vila. Hon har aldrig upplevt liknande besvär tidigare i livet. EKG vid ankomst var normalt. Lab: Hb 131, kreatinin 56, K 4,1, Na 138, CRP 3, troponin T <5. Pat berättar att hon vid gång till toaletten på akuten återigen fick ont i bröstet men att det snabbt gick över när hon vilade. Du ber om ytterligare ett EKG som även det är normalt. Pat vill nu åka hem, med hänvisning till att hon måste gå ut med sin hund. Vad svarar du? Motivera! (1p) Anamnesen typisk för instabil angina och pat bör absolut stanna kvar på sjukhuset för behandling och utredning av detta. Fråga 6 På akutrummet tar du emot en 42-årig kvinna som inkommer medvetandesänkt i ambulans. Av ambulanspersonalen får du veta att patienten är tidigare frisk och att hon för ett par timmar sedan plötsligt fick väldigt ont i huvudet. Hon upplevde även att ljuset från lamporna i hemmet irriterade henne. Därefter blev hon snabbt allt slöare för att till slut inte längre öppna ögonen när hennes anhöriga tilltalade henne. Hon har kräkts en gång under intransport. På akutrummet: AF 17, lite snarkande andning, förbättras med svalgtub. Ligger med slutna ögon och svarar inte på tilltal. Rör sig inte spontant. När du smärtstimulerar supraorbitalt grimaserar hon men avvärjer inte. När du smärtstimulerar nagelbädden drar hon undan handen på höger sida men inte vänster. Du tycker att ena pupillen är något större än den andra. Lungor med rena andningsljud bilateralt. Puls 95. BT 180/95. Hjärta auskulteras med normala toner, inga blåsljud. Antydd nackstelhet. Temp 37,8. Hudkostym ua. a) Vilken diagnos misstänker du i första hand? (1p) Subaraknoidalblödning b) Vilken undersökning vill du i detta läge få utförd för att bekräfta din misstanke? (1p) DT hjärna c) Innan undersökningen bör en åtgärd vidtas mot bakgrund av patientens status och det faktum att hon har kräkts. Vilken? (1p) Trakeal intubation

4 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 7 En 23-årig tidigare frisk man söker på akuten p g a bröstsmärta. Smärtan sitter centralt i bröstet och strålar upp mot vänster axel. Den förvärras vid djupandning och när han ändrar kroppsställning. När du penetrerar anamnesen framkommer att han för någon vecka sedan hade en övre luftvägsinfektion som han tillfrisknande ifrån. a) Beskriv EKG:et! (1p) (se EKG-bilaga) Sinusrytm. Generella ST-höjningar. b) Vilken är den troliga diagnosen? (1p) Perikardit Fråga 8 En 40-årig manlig patient med känd Bechterews sjukdom sedan många år kommer till dig på den reumatologiska mottagningen för återbesök. Han har behandlats med NSAID och sjukgymnastik och fram till det senaste året har detta varit framgångsrikt. Men nu har han haft flera skov av sjukdomen och CRP ligger fortsatt på ca 30 mg/l. Du har beställt en röntgen av sacroiliacaleder till återbesöket som visar sakroiliitförändringar som har progredierat sedan föregående röntgen för 3 år sedan. Patienten arbetar som bilplåtslagare och har svårt klara sitt ganska tunga arbete. Vilken läkemedelsbehandling är lämplig för denna patient? (1p) Svar: (MAX 1p) TNF-hämmare (1 p) Fråga 9 Claes 83 år, har kronisk njursvikt pga hypertoni och började med peritonealdialys för fyra månader sedan. Imorse kändes det lite obehagligt i magen när han bytte påse men det gick över. När han skulle byta påse vid lunch fick han ont i magen och behövde gå på toaletten ett par gånger. När han bytte påse till middagen gjorde det ont i magen igen och denna gång var den tömda påsens innehåll inte helt klart. Claes fru insisterar på att de ska åka till sjukhuset men Claes tycker de kan vänta tills njurmottagningen öppnar dagen därpå. Smärtan har gått över med Alvedon och han känner sig inte sjuk. Varför bör vi hålla med Claes fru? (3p) SVAR Kan vara peritonit som måste uteslutas med provtagning av PD-vätska. Clas kan behöva antibiotika inttraperitonealt. (1p för varje rätt) Max 3 p

5 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 10 På akuten träffar du en 69-årig kvinna med malign hyperkalcemi; P-kalcium (albumin korrigerat) 3,1. Vad blir din första terapeutiska åtgärd? (1p) Svar: Rehydrering Fråga 11 Det är fredag eftermiddag och du är helgjour vilket här på länsdelssjukhuset innebär att du är jour från fredag kväll till lördag kväll samt från söndag kväll till måndag morgon. En av underläkarna på de två medicinavdelningarna ringer dig vid 15-tiden och ber dig bevaka en patient med DVT som kommit in under dagen. Det är en kvinna, 52 år, tidigare i huvudsak frisk som kommit in tidigare på dagen med ett svullet och värkande vänsterben. Hon väntade nu på ultraljud på röntgen. Då diagnosen var ganska klar och det var fullt på akuten hade hon lagts upp direkt. Hon hade fått en första dos Fragmin och underläkaren ber dig nu följa upp fallet och ordinera vidare efter ultraljudssvaret samt svar på en del kemlab. som också var beställt. Du noterade namn och avdelning och gick färdigt din egen eftermiddagsrond på den andra avdelningen. På väg till akuten tänkte du att det kunde vara bra att gå förbi och hälsa på kvinnan med trombosen. Din kollega hade då hunnit avvika för helgen och du visas in till en av sängarna på en fyrasal. Du noterar direkt att patienten verkar mycket smärtpåverkad. När du lyfter täcket ser du att vänster ben är kraftigt svullet. På fot och underben men också litet upp på låret ser du en blåröd missfärgning av huden och när du känner efter pulsar kan du inte finna några sådana nedanför inguinalregionen. Hudtemperaturen är klart nedsatt längs hela benet. Sköterskan säger att provsvaren kommit och du noterar: CRP 80 mg/l, SR 100 mm, Hb 112 g/l, LPK 10,2x10 9 /l, TPK 470x10 9 /l, P-Na 140 mmol/l, P-K 4,9 mmol/l, P-kreatinin 170 umol/l, PK-INR 1,1, P-APT 45s. Du tänker omedelbart på arteriell emboli eller trombos och inser att du måste ringa kirurgbakjouren omedelbart för akut embolektomi. Redan efter ett par minuter är kirurgen på plats. Hon undersöker patienten och säger sedan att det är något som inte stämmer. Du säger att du också funderat på alternativ till emboli. Främst flegmasia cerulia dolens, dvs ett kompartmentsyndrom orsakat av en omfattande venös trombotisering. Det måste ju också opereras så ni kan väl ta över patienten direkt säger du. Nja, säger kirurgen, Jag har behandlat några sådana. Här tror jag det är en annan diagnos som är mer sannolik och som absolut inte skall opereras. Vilken diagnos är den mest sannolika? (1p) Svar: Storkärlsvaskulit (1p)

6 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 12 En 51-årig kvinna kommer in till akutmottagningen tillsammans med sin make. Sökorsaken är feber (39,1 o C), frossa och röda prickar på benen och bålen. Tidigare opererad för gallsten 1987 och opererad och strålbehandlad för mammarcancer Kontrolleras på onkologmottagningen men inga tecken på recidiv. Aktuellt: Sjuknade för cirka 1 dygn sedan med frossa och feber. Därefter allt sämre tillstånd och man har noterat de små punktformiga hudförändringarna. I status noterar du att patienten är trött och slö men vaken och svarar adekvat på frågor. Ingen i hennes omgivning som hade likartade symtom, hon tar inga mediciner och är inte gravid. I status: Ej nackstel. Ett måttligt antal petechier på benen och bålen främst. Cor: RR frekvens 110. Blodtryck: 120/80. Pulm: u.a. Buk: Mjuk och oöm, Inga patologiska resistenser. Inga lymfkörtelförstoringar palpabla. Akuta prover: Hb 91 g/l, LPK 20x10 9 /l, TPK 10X10 9 /l. CRP: 180 mg/l. Diff: B-celler(x10 9 /l): B-lymfocyter 0,9, B-granulocyter segmentkärniga 0,3, B-granuloc.stavkärniga 0,1, B- metamyelocyter 0, B-myelocyter 0, B-blaster 18,7x10 9 /l. Elektrolyter och P-kreatinin u.a. a) Ange din preliminära diagnos. (2p) b) Ange också hur du handlägger patienten på akutmottagningen för eventuella läkemedel behöver du inte ange doser men däremot administrationsväg. (3p) a) Akut leukemi och neutropen sepsis (2p) b) Blododling (1p), antibiotika i.v (1p)., trombocytkoncentrat (1p). Övriga motiverade åtgärder är vätska i.v., O2 på näskateter, inläggning på hematologisk klinik. (max 3p) Fråga 13 Du är jour på akuten och in kommer en 62-årig kvinna med ambulans. Hon har fallit i hemmet och ramlat in i ett skåp. Hon berättar att hon tidigare på kvällen har varit ute med väninnor och då druckit ett glas vin. När hon kom hem mådde hon dåligt. Hon är tidigare väsentligen frisk. I status hittar du inget avvikande, inga tydliga fokalneurologiska bortfall. Förutom ett litet skrapsår i pannan inga djupare skador och inga hematom. Provsvar visar: Hb 137, LPK 13,1, Na 137, K 4,0, kreatinin 50, CRP 7, P-glukos 8,2, s-etanol 66 a) Vad blir din sannolika diagnos? (1p) b) Hur vill du behandla henne på akuten? (2p) Svar: a)alkoholintox b) Inj Betabion, ev Oxascand schema (2p), remiss till Beroendemottagning bör diskuteras med pat

7 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 14 Lena, 47 år, är remitterad till njurmedicinska mottagningen pga P-kreatinin 234 µmol/l, hypertoni och UL njurar som visat bild som vid polycystisk njursjukdom. Eftersom polycystisk njur-sjd är den vanligaste ärftliga njursjukdomen frågar du ut Lena om hennes släkt. Lena är emellertid adopterad och vet ingenting om sin biologiska familj. Lena har läst på och vet att sjukdomen ofta är ärftlig, även om nymutationer förekommer. a) Hon är orolig för sina barn 20 och 17 år gamla och undrar om inte de också borde undersökas med ultraljud eller njurröntgen. Vad svarar du henne? Motivera ditt svar!(1p) b) Polycystisk njursjukdom är förknippat med en del andra tillstånd varav ett brukar betraktas som särskilt allvarligt och man har diskuterat screening av dessa patienter. Vilket potentiellt livshotande tillstånd avses? (1p) Svar) a) PKD visar sig oftast inte före 20-års ålder så innan dess finna ingen anledning att göra UL. (1p) b) Aneurysm i hjärnan (1p) Fråga 15 Du är medicine kandidat och går idag med njurkonsulten. Denna blir uppringd angående en 32-årig man, tidigare frisk, som insjuknade för drygt en vecka sedan med influensaliknande symtom. Sedan tre dagar tilltagande buksmärta med utstrålning mot sidorna. Sökte akut för två dagar sedan och blev inlagd på kirurgisk avdelning. Han erhöll Zinacef då man misstänkte urinvägsinfektion pga CRP 24 mg/l och temp 37,9 o C. Övrigt lab vid inkomsten: Hb 143 g/l. LPK 7,4 x10 9 /L. Elektrolytstatus inkl kreatinin väsentligen u a. Bilirubin 12 µmol/l. P-ASAT 1,29 µkat/l, P- ALAT 1,72 µkat/l, Amylas, ALP u a. U-sticka +1 ery, +3 albumin. CT buk har visat ökad stråkighet och ödem i det perirenala fettet. Mindre mängd ascites. I övrigt inget säkert patologiskt. Ingen ileus. Pat har hållits fastande och fått dropp men idag är P-Kreatinin 155 µmol/l och CRP har stigit till 73 mg/l. Kvarstående buksmärtor. Har haft avföring och adekvata urinmängder. BT 120/70 idag. a) Vilka ytterligare specifika anamnestiska uppgifter skulle vara av värde med denna anamnes, dessa statusfynd och denna blodprovsbild/utveckling? (2p) b) Vilken är den mest sannolika diagnosen? (1p) Svar: a) Epidemiologi, utlandsvistelse, norrlands /skogs/ landet vistele, (1p för varje rätt) b) Norrlandsnefrit/Endemisk nefropati/ Sorkfeber. (1p)

8 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 16 Oscar, 21 år, fick halsont och lite feber under ett par dagar i början av september. Förkylningen gick över men tre veckor senare fick han plötsligt röda prickar vid fotknölarna och efter ytterligare några dagar ont i fötterna och bägge knäna. Oscar tänkte att han överansträngt sig men när det inte gått över efter en vecka och han började känna sig allmänt hängig sökte han på akuten. Du träffar Oscar på akuten i oktober och finner: AT: Opåverkad, temp 37,4oC. Petekier runt anklar och upp på vadens baksida. MoS: Lätt rodnad över bakre svalgväggen, tonsiller u a. Hjärta: RR ca 80, inga bi- eller blåsljud. Pulm: Vesikulärt andningsljud utan rassel eller ronchi. Bltr: 150/90 mmhg. Buk: Mjuk och oöm. Inga resistenser. Lab: Hb 115 g/l, LPK 11,2 x10 9 /L, trombocyter 220 x10 9 /L, P-krea 122 µmol/l, elektrolyter u a, P-albumin 32 g/l, U-status +3 erytocyter och albumin. a) Vilken diagnos misstänker du? (1p) b) Vilken behandling får Oscar om din misstanke är korrekt och bekräftas av njurbiopsi? Ange två läkemedel, dos behövs ej. (2p) Svar: a) Henoch Schönleins Purpura (HSP) (1p) b) kortison och ACE-hämmare (2p) Fråga 17 Om du bara får ta ett enda blodprov på en patient med oklar medvetslöshet, vilket skulle du då välja? (1p) Svar: Kapillärt B-glukos Fråga 18 Hur anser du att det avsnitt av kursen som den här skrivningen examinerar har ökat dina kunskaper och fört dig närmare dina mål för hela kursen? (1p för svar, 0p om inget svar). Nu är kortsvarsfrågorna slut. Du har väl sett att det finns en EKG-bilaga till fråga 7?

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Delexamination 1 Kortsvarsfrågor VT 2011 Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Skriv svaren i svarshäftet! Om vi efterfrågar t.ex. 3 åtgärder skriv då bara 3 åtgärder. Skriver

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning: MEQ-fråga 9 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sex sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan ställda frågor. All

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 4 mars 2013 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 4 mars 2013 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2013-03-04 1(7) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht 2013 4 mars 2013 Examinationen består av en MEQ-fråga om 21 poäng samt 10 kortsvarsfrågor om 39 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

MEQ fråga poäng. Anvisning:

MEQ fråga poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 63-ÅRIG MAN 10 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2

DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2 DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga 2013-11-26 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 8 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR.

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. MEQ-fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht13t14 Totalt 20 poäng OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. Anvisning: (Examinationen

Läs mer

Del 5_8 sidor_ 20 poäng

Del 5_8 sidor_ 20 poäng Del 5_8 sidor_ 20 poäng Till din mottagning kommer en morgon Kajsa. Hon har beställt tid för sin trötthet som har smugit sig på under det sista halvåret. Hon orkar inte som vanligt och är bekymrad. Kajsa

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng 1 Delexamination 1 Kortsvarsfrågor 2014-03-04 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Delexamination MEQ 19 poäng

Delexamination MEQ 19 poäng Delexamination 1 2016-10-11 MEQ 19 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida. Endast en sida

Läs mer

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk Medicin vt16 25 poäng MEQ

Delexamination 1 Klinisk Medicin vt16 25 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 160301 vt16 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng Delexamination 1 Klinisk medicin Ht2011 MEQ 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Kortsvarsfrågor Totalt 40 poäng. Skriv svaren i svarshäftet. Skriv tydligt.

Kortsvarsfrågor Totalt 40 poäng. Skriv svaren i svarshäftet. Skriv tydligt. Anvisning: Skriv svaren i svarshäftet. Skriv tydligt. Kortsvarsfrågor 2013-11-26 Totalt 40 poäng Följ anvisningarna i respektive fråga t.ex. angående antalet svarsalternativ som skall anges. Glöm inte

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p)

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p) En 52-årig man söker akutmottagningen pga tilltagande smärtor i övre delen av buken sedan 12 timmar. Han är tidigare splenektomerad pga en motorcross olycka för 25 år sedan. I övrigt uppger han sig vara

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan 1/5 Integrerad MEQ-fråga DX5 131119 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande

Läs mer

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning:

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning: MEQ fråga DX1 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit. MEQ-fråga 2 Sida 1 (5)

Delexamen 4 Infektion Facit. MEQ-fråga 2 Sida 1 (5) MEQ-fråga 2 Sida 1 (5) Du träffar en svensk 60 årig man, rökare med prostatacancer, som inkommer till akutmottagningen på Karolinska Solna. Han har haft feber kring 39 grader av och till sedan 6 dagar.

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Dugga 2 T6Qq ht08. MEQ-fråga

Dugga 2 T6Qq ht08. MEQ-fråga Dugga 2 T6Qq ht08 MEQ-fråga 6,5 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på fem sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Kortsvarsfrågor 2012-11-13 DX3 Totalt 40 poäng Anvisning: Skriv svaren i svarshäftet. Skriv tydligt. Följ anvisningarna i respektive fråga t.ex. angående antalet svarsalternativ som skall anges. LYCKA

Läs mer

Delexamination 3 VT13. Kortsvarsfrågor. 40 poäng

Delexamination 3 VT13. Kortsvarsfrågor. 40 poäng Delexamination 3 VT13 Kortsvarsfrågor 40 poäng 2013-04-19 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Om det står t ex nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen! Skrivningsnummer:

Läs mer

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Plastförkläde Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer