Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Restskrivning KORTSVARSFRÅGOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Restskrivning 2014-01-08 KORTSVARSFRÅGOR"

Transkript

1 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Delexamination 3, Klinisk medicin, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Restskrivning KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor samt 18 kortsvarsfrågor om vardera 40 poäng. Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Hjälpmedel: Referensvärdeslista som delas ut. EKG-linjal. Obs! Skriv din skrivningskod på alla sidor! Fråga 1 Ove, 71 år, är din nästa patient på VC. Han röker 1 paket cigaretter sedan 15 års ålder. Du träffade honom för 3 månader sedan då han sökte på grund av dyspné vid ansträngning senaste halvåret. Spirometri vid det besöket påvisade FEV1/VC 0,62, ingen signifikant reversibilitet. Du insatte Ventoline vb och rekommenderade rökstopp samt att Ove skulle börja motionera genom regelbundna promenader. Ove söker nu då han får ta Ventoline upp till 5-6 gånger per dygn och andfåddheten snarast har tilltagit. Han har bara haft någon enstaka luftvägsinfektion sedan ni sågs senast. Tyvärr röker han fortfarande ca 0,5 paket/dag. a) Vad blir nästa steg i behandlingen? (1p) Långverkande antikolinergikum (alt långverkande B2-agonist). b) Vilka hjälpmedel finns det för att sluta röka? Ge 2 exempel på olika typer av hjälpmedel. (2p) Nikotinersättning (t ex plåster, tuggummi), läkemedel mot abstinens t ex Zyban el Champix, rådgivning t ex sluta röka-linjen. Fråga 2 Ibland är det svårt att veta om en patient som söker akut med tidigare okänd njursvikt har en akut eller kronisk njursvikt. Det finns dock några parametrar som brukar skilja sig åt mellan dessa tillstånd. Nämn två parametrar, och beskriv hur dessa parametrar skiljer sig vid akut och kronisk njursvikt. (2p) Svar: Njurstorlek (kronisk: små njurar, akut: normalstora njurar). Hb (kronisk: lågt Hb till följd av epo-brist, akut: normalt Hb). Urinmängder (kronisk: normala urinmängder, akut: oliguri/anuri).

2 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 3 Din nästa patient på vårdcentralen är 30-årige Johan som berättar att han är intvingad av hustrun. Hon har noterat att han är gul i ögonvitorna och har sökt på nätet om förklaringar till detta. Hon är nu orolig att Johan har en sjuk lever. Johan berättar att han bortsett från en förkylning mår bra. Arbetar som konsult och tränar cross fit 4 gånger per vecka. Har aldrig rökt, delar en flaska vin med hustrun till helgen. Han har inga tidigare sjukdomar och tar inga läkemedel. Han nekar också intag av naturläkemedel eller hälsokostpreparat. Inga ärftliga sjukdomar i släkten. Han har aldrig fått någon blodtransfusion och har aldrig provat några droger. I samband med en förkylning för 10 år sedan tycker han sig minnas att någon av hans kompisar påpekade att han var lite gul i ögonvitorna men det var inget som han sökte för och det gick över spontant. Senaste gången han var utomlands var för 3 år sedan i Thailand. Status: Gott och opåverkad, AF 16, sat 100% på luft, temp 36,6, inga pittingödem, inga hudutslag, lätt ikteriska sklerae. Hjärta: regelbunden rytm, 53/min, inga bi eller blåsljud Blodtryck: 120/70 Lungor: vesikulära andningsljud bilat Buk: mjuk och oöm, inget muskelförsvar, normala tarmljud, inga patologiska resistenser. Inga leverstigmata. Lab: Hb 142, LPK 6,7, TPK 320, CRP 13, SR 3, PK 1,0, albumin 40, ASAT 0,6, ALAT 0,72, ALP 1,2, Bilirubin 43. a) Vilka 2 prover beskriver bäst leverns funktion? (1p) PK och albumin b) Vilken diagnos är mest sannolik i det här fallet? (1p) Gilberts syndrom c) Behöver patienten utredas vidare? Motivera! (2p) Uteslut hemolys med LD, haptoglobin och retikulocyter. Komplettera ev med konjugerat/ okonjugerat bilirubin. Därefter behövs ingen ytterligare utredning. Fråga 4 Ange tre vanliga orsaker till akut andfåddhet på en akutmottagning. (1p) Svar: Hjärtsvikt, Luftvägsobstruktion (astma KOL), Pneumoni, Lungemboli

3 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 5 På akuten träffar du en 64-årig rökande kvinna som kommit i taxi till akuten på uppmaning av sina arbetskamrater. Hon står på 5 mg amlodipin (kalciumblockerare) dagligen mot hypertoni men har inga andra sjukdomar. Hon beskriver att hon senaste två veckorna har upplevt en tryckartad smärta över bröstet vid ansträngning såsom gång i uppförsbackar och trappor. Ibland har smärtan eller strålat upp mot käken. Smärtan har hela tiden släppt efter en eller ett par minuters vila. Hon har aldrig upplevt liknande besvär tidigare i livet. EKG vid ankomst var normalt. Lab: Hb 131, kreatinin 56, K 4,1, Na 138, CRP 3, troponin T <5. Pat berättar att hon vid gång till toaletten på akuten återigen fick ont i bröstet men att det snabbt gick över när hon vilade. Du ber om ytterligare ett EKG som även det är normalt. Pat vill nu åka hem, med hänvisning till att hon måste gå ut med sin hund. Vad svarar du? Motivera! (1p) Anamnesen typisk för instabil angina och pat bör absolut stanna kvar på sjukhuset för behandling och utredning av detta. Fråga 6 På akutrummet tar du emot en 42-årig kvinna som inkommer medvetandesänkt i ambulans. Av ambulanspersonalen får du veta att patienten är tidigare frisk och att hon för ett par timmar sedan plötsligt fick väldigt ont i huvudet. Hon upplevde även att ljuset från lamporna i hemmet irriterade henne. Därefter blev hon snabbt allt slöare för att till slut inte längre öppna ögonen när hennes anhöriga tilltalade henne. Hon har kräkts en gång under intransport. På akutrummet: AF 17, lite snarkande andning, förbättras med svalgtub. Ligger med slutna ögon och svarar inte på tilltal. Rör sig inte spontant. När du smärtstimulerar supraorbitalt grimaserar hon men avvärjer inte. När du smärtstimulerar nagelbädden drar hon undan handen på höger sida men inte vänster. Du tycker att ena pupillen är något större än den andra. Lungor med rena andningsljud bilateralt. Puls 95. BT 180/95. Hjärta auskulteras med normala toner, inga blåsljud. Antydd nackstelhet. Temp 37,8. Hudkostym ua. a) Vilken diagnos misstänker du i första hand? (1p) Subaraknoidalblödning b) Vilken undersökning vill du i detta läge få utförd för att bekräfta din misstanke? (1p) DT hjärna c) Innan undersökningen bör en åtgärd vidtas mot bakgrund av patientens status och det faktum att hon har kräkts. Vilken? (1p) Trakeal intubation

4 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 7 En 23-årig tidigare frisk man söker på akuten p g a bröstsmärta. Smärtan sitter centralt i bröstet och strålar upp mot vänster axel. Den förvärras vid djupandning och när han ändrar kroppsställning. När du penetrerar anamnesen framkommer att han för någon vecka sedan hade en övre luftvägsinfektion som han tillfrisknande ifrån. a) Beskriv EKG:et! (1p) (se EKG-bilaga) Sinusrytm. Generella ST-höjningar. b) Vilken är den troliga diagnosen? (1p) Perikardit Fråga 8 En 40-årig manlig patient med känd Bechterews sjukdom sedan många år kommer till dig på den reumatologiska mottagningen för återbesök. Han har behandlats med NSAID och sjukgymnastik och fram till det senaste året har detta varit framgångsrikt. Men nu har han haft flera skov av sjukdomen och CRP ligger fortsatt på ca 30 mg/l. Du har beställt en röntgen av sacroiliacaleder till återbesöket som visar sakroiliitförändringar som har progredierat sedan föregående röntgen för 3 år sedan. Patienten arbetar som bilplåtslagare och har svårt klara sitt ganska tunga arbete. Vilken läkemedelsbehandling är lämplig för denna patient? (1p) Svar: (MAX 1p) TNF-hämmare (1 p) Fråga 9 Claes 83 år, har kronisk njursvikt pga hypertoni och började med peritonealdialys för fyra månader sedan. Imorse kändes det lite obehagligt i magen när han bytte påse men det gick över. När han skulle byta påse vid lunch fick han ont i magen och behövde gå på toaletten ett par gånger. När han bytte påse till middagen gjorde det ont i magen igen och denna gång var den tömda påsens innehåll inte helt klart. Claes fru insisterar på att de ska åka till sjukhuset men Claes tycker de kan vänta tills njurmottagningen öppnar dagen därpå. Smärtan har gått över med Alvedon och han känner sig inte sjuk. Varför bör vi hålla med Claes fru? (3p) SVAR Kan vara peritonit som måste uteslutas med provtagning av PD-vätska. Clas kan behöva antibiotika inttraperitonealt. (1p för varje rätt) Max 3 p

5 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 10 På akuten träffar du en 69-årig kvinna med malign hyperkalcemi; P-kalcium (albumin korrigerat) 3,1. Vad blir din första terapeutiska åtgärd? (1p) Svar: Rehydrering Fråga 11 Det är fredag eftermiddag och du är helgjour vilket här på länsdelssjukhuset innebär att du är jour från fredag kväll till lördag kväll samt från söndag kväll till måndag morgon. En av underläkarna på de två medicinavdelningarna ringer dig vid 15-tiden och ber dig bevaka en patient med DVT som kommit in under dagen. Det är en kvinna, 52 år, tidigare i huvudsak frisk som kommit in tidigare på dagen med ett svullet och värkande vänsterben. Hon väntade nu på ultraljud på röntgen. Då diagnosen var ganska klar och det var fullt på akuten hade hon lagts upp direkt. Hon hade fått en första dos Fragmin och underläkaren ber dig nu följa upp fallet och ordinera vidare efter ultraljudssvaret samt svar på en del kemlab. som också var beställt. Du noterade namn och avdelning och gick färdigt din egen eftermiddagsrond på den andra avdelningen. På väg till akuten tänkte du att det kunde vara bra att gå förbi och hälsa på kvinnan med trombosen. Din kollega hade då hunnit avvika för helgen och du visas in till en av sängarna på en fyrasal. Du noterar direkt att patienten verkar mycket smärtpåverkad. När du lyfter täcket ser du att vänster ben är kraftigt svullet. På fot och underben men också litet upp på låret ser du en blåröd missfärgning av huden och när du känner efter pulsar kan du inte finna några sådana nedanför inguinalregionen. Hudtemperaturen är klart nedsatt längs hela benet. Sköterskan säger att provsvaren kommit och du noterar: CRP 80 mg/l, SR 100 mm, Hb 112 g/l, LPK 10,2x10 9 /l, TPK 470x10 9 /l, P-Na 140 mmol/l, P-K 4,9 mmol/l, P-kreatinin 170 umol/l, PK-INR 1,1, P-APT 45s. Du tänker omedelbart på arteriell emboli eller trombos och inser att du måste ringa kirurgbakjouren omedelbart för akut embolektomi. Redan efter ett par minuter är kirurgen på plats. Hon undersöker patienten och säger sedan att det är något som inte stämmer. Du säger att du också funderat på alternativ till emboli. Främst flegmasia cerulia dolens, dvs ett kompartmentsyndrom orsakat av en omfattande venös trombotisering. Det måste ju också opereras så ni kan väl ta över patienten direkt säger du. Nja, säger kirurgen, Jag har behandlat några sådana. Här tror jag det är en annan diagnos som är mer sannolik och som absolut inte skall opereras. Vilken diagnos är den mest sannolika? (1p) Svar: Storkärlsvaskulit (1p)

6 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 12 En 51-årig kvinna kommer in till akutmottagningen tillsammans med sin make. Sökorsaken är feber (39,1 o C), frossa och röda prickar på benen och bålen. Tidigare opererad för gallsten 1987 och opererad och strålbehandlad för mammarcancer Kontrolleras på onkologmottagningen men inga tecken på recidiv. Aktuellt: Sjuknade för cirka 1 dygn sedan med frossa och feber. Därefter allt sämre tillstånd och man har noterat de små punktformiga hudförändringarna. I status noterar du att patienten är trött och slö men vaken och svarar adekvat på frågor. Ingen i hennes omgivning som hade likartade symtom, hon tar inga mediciner och är inte gravid. I status: Ej nackstel. Ett måttligt antal petechier på benen och bålen främst. Cor: RR frekvens 110. Blodtryck: 120/80. Pulm: u.a. Buk: Mjuk och oöm, Inga patologiska resistenser. Inga lymfkörtelförstoringar palpabla. Akuta prover: Hb 91 g/l, LPK 20x10 9 /l, TPK 10X10 9 /l. CRP: 180 mg/l. Diff: B-celler(x10 9 /l): B-lymfocyter 0,9, B-granulocyter segmentkärniga 0,3, B-granuloc.stavkärniga 0,1, B- metamyelocyter 0, B-myelocyter 0, B-blaster 18,7x10 9 /l. Elektrolyter och P-kreatinin u.a. a) Ange din preliminära diagnos. (2p) b) Ange också hur du handlägger patienten på akutmottagningen för eventuella läkemedel behöver du inte ange doser men däremot administrationsväg. (3p) a) Akut leukemi och neutropen sepsis (2p) b) Blododling (1p), antibiotika i.v (1p)., trombocytkoncentrat (1p). Övriga motiverade åtgärder är vätska i.v., O2 på näskateter, inläggning på hematologisk klinik. (max 3p) Fråga 13 Du är jour på akuten och in kommer en 62-årig kvinna med ambulans. Hon har fallit i hemmet och ramlat in i ett skåp. Hon berättar att hon tidigare på kvällen har varit ute med väninnor och då druckit ett glas vin. När hon kom hem mådde hon dåligt. Hon är tidigare väsentligen frisk. I status hittar du inget avvikande, inga tydliga fokalneurologiska bortfall. Förutom ett litet skrapsår i pannan inga djupare skador och inga hematom. Provsvar visar: Hb 137, LPK 13,1, Na 137, K 4,0, kreatinin 50, CRP 7, P-glukos 8,2, s-etanol 66 a) Vad blir din sannolika diagnos? (1p) b) Hur vill du behandla henne på akuten? (2p) Svar: a)alkoholintox b) Inj Betabion, ev Oxascand schema (2p), remiss till Beroendemottagning bör diskuteras med pat

7 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 14 Lena, 47 år, är remitterad till njurmedicinska mottagningen pga P-kreatinin 234 µmol/l, hypertoni och UL njurar som visat bild som vid polycystisk njursjukdom. Eftersom polycystisk njur-sjd är den vanligaste ärftliga njursjukdomen frågar du ut Lena om hennes släkt. Lena är emellertid adopterad och vet ingenting om sin biologiska familj. Lena har läst på och vet att sjukdomen ofta är ärftlig, även om nymutationer förekommer. a) Hon är orolig för sina barn 20 och 17 år gamla och undrar om inte de också borde undersökas med ultraljud eller njurröntgen. Vad svarar du henne? Motivera ditt svar!(1p) b) Polycystisk njursjukdom är förknippat med en del andra tillstånd varav ett brukar betraktas som särskilt allvarligt och man har diskuterat screening av dessa patienter. Vilket potentiellt livshotande tillstånd avses? (1p) Svar) a) PKD visar sig oftast inte före 20-års ålder så innan dess finna ingen anledning att göra UL. (1p) b) Aneurysm i hjärnan (1p) Fråga 15 Du är medicine kandidat och går idag med njurkonsulten. Denna blir uppringd angående en 32-årig man, tidigare frisk, som insjuknade för drygt en vecka sedan med influensaliknande symtom. Sedan tre dagar tilltagande buksmärta med utstrålning mot sidorna. Sökte akut för två dagar sedan och blev inlagd på kirurgisk avdelning. Han erhöll Zinacef då man misstänkte urinvägsinfektion pga CRP 24 mg/l och temp 37,9 o C. Övrigt lab vid inkomsten: Hb 143 g/l. LPK 7,4 x10 9 /L. Elektrolytstatus inkl kreatinin väsentligen u a. Bilirubin 12 µmol/l. P-ASAT 1,29 µkat/l, P- ALAT 1,72 µkat/l, Amylas, ALP u a. U-sticka +1 ery, +3 albumin. CT buk har visat ökad stråkighet och ödem i det perirenala fettet. Mindre mängd ascites. I övrigt inget säkert patologiskt. Ingen ileus. Pat har hållits fastande och fått dropp men idag är P-Kreatinin 155 µmol/l och CRP har stigit till 73 mg/l. Kvarstående buksmärtor. Har haft avföring och adekvata urinmängder. BT 120/70 idag. a) Vilka ytterligare specifika anamnestiska uppgifter skulle vara av värde med denna anamnes, dessa statusfynd och denna blodprovsbild/utveckling? (2p) b) Vilken är den mest sannolika diagnosen? (1p) Svar: a) Epidemiologi, utlandsvistelse, norrlands /skogs/ landet vistele, (1p för varje rätt) b) Norrlandsnefrit/Endemisk nefropati/ Sorkfeber. (1p)

8 Delex 3 Klin med SöS & HS (8) Fråga 16 Oscar, 21 år, fick halsont och lite feber under ett par dagar i början av september. Förkylningen gick över men tre veckor senare fick han plötsligt röda prickar vid fotknölarna och efter ytterligare några dagar ont i fötterna och bägge knäna. Oscar tänkte att han överansträngt sig men när det inte gått över efter en vecka och han började känna sig allmänt hängig sökte han på akuten. Du träffar Oscar på akuten i oktober och finner: AT: Opåverkad, temp 37,4oC. Petekier runt anklar och upp på vadens baksida. MoS: Lätt rodnad över bakre svalgväggen, tonsiller u a. Hjärta: RR ca 80, inga bi- eller blåsljud. Pulm: Vesikulärt andningsljud utan rassel eller ronchi. Bltr: 150/90 mmhg. Buk: Mjuk och oöm. Inga resistenser. Lab: Hb 115 g/l, LPK 11,2 x10 9 /L, trombocyter 220 x10 9 /L, P-krea 122 µmol/l, elektrolyter u a, P-albumin 32 g/l, U-status +3 erytocyter och albumin. a) Vilken diagnos misstänker du? (1p) b) Vilken behandling får Oscar om din misstanke är korrekt och bekräftas av njurbiopsi? Ange två läkemedel, dos behövs ej. (2p) Svar: a) Henoch Schönleins Purpura (HSP) (1p) b) kortison och ACE-hämmare (2p) Fråga 17 Om du bara får ta ett enda blodprov på en patient med oklar medvetslöshet, vilket skulle du då välja? (1p) Svar: Kapillärt B-glukos Fråga 18 Hur anser du att det avsnitt av kursen som den här skrivningen examinerar har ökat dina kunskaper och fört dig närmare dina mål för hela kursen? (1p för svar, 0p om inget svar). Nu är kortsvarsfrågorna slut. Du har väl sett att det finns en EKG-bilaga till fråga 7?

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson...

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag!

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag! MEQ ( poäng) Svea, 74 år, söker på akutmottagningen med en remiss utfärdad hos hennes familjeläkare på vårdcentralen. Svea har sedan en tid tillbaka varit andfådd och har återkommande perioder med hjärtklappning.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 18 november 211 tid 9. 14. INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 8 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht11/vt12 10 oktober 2011

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht11/vt12 10 oktober 2011 Delex 1 Klin med SöS 2011-10-10 1(9) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht11/vt12 10 oktober 2011 Hjälpmedel: Referensvärdeslista som delas ut. EKG-linjal. Examinationen består av en MEQ-fråga

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 4 februari tid 9. 4. INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 8 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 19 november 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Instuderingsfrågor Bråttomkursen

Instuderingsfrågor Bråttomkursen Instuderingsfrågor Bråttomkursen Om du gör dessa instuderingsuppgifter med hjälp av de litteraturhänvisningar som finns kommer du kunna få mer ut av kursen. Detta är frivilligt men rekommenderas. HLR häftet

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

TENTAMEN I FARMAKOTERAPI 2011-05-26

TENTAMEN I FARMAKOTERAPI 2011-05-26 TENTAMEN I FARMAKOTERAPI 2011-05-26 Tillåtna hjälpmedel: FASS, miniräknare och lablista (lablistan medföljer tentamen) Tentamen består av sex fallbeskrivningar. Maximalt antal poäng är 69,5 poäng. För

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två schäferhundar, men

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

o Ja o Nej o Jag vet inte/minns inte o Datum: Rapporteringsenkäten (veckovis)

o Ja o Nej o Jag vet inte/minns inte o Datum: Rapporteringsenkäten (veckovis) Rapporteringsenkäten (veckovis) 1. Har du haft ett eller flera av följande symptom sedan du senast fyllde i enkäten (eller under de senaste veckorna om det här är din första rapportering)? (Fyll i alla

Läs mer

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08 Aid nr: Sidan 1 av 36 Fall A (26 p) Per Du jobbar på en vårdcentral som vikarierande underläkare. Av distriktssköterskan får du i förbifarten veta att hon bokat in en patient på din mottagningslista under

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 augusti 2008 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 81 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet.

Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet. Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet. Under terminerna 5 och 6 har läkarstudenterna totalt två veckors praktiktjänstgöring på vårdcentral.

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Hjärtsviktsbehandling

Hjärtsviktsbehandling Hjärtsviktsbehandling hos de mest sjuka äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2013-02-05 Disposition av föreläsning Äldre med hjärtsvikt skillnader jft yngre patienter Diagnostik

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Diabetes. Falldiskussion. Distriktsläkare, Informationsläkare

Diabetes. Falldiskussion. Distriktsläkare, Informationsläkare Falldiskussion Vibeke Bergmark Överläkare Medicinkliniken Nyköping Björn Lundahl Distriktsläkare, Informationsläkare Läkemedelskommittén Eskilstuna Mellansvenskt läkemedelsforum, 4 februari 2015 Fall I,

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Namn: Max: 10 (del 1) + 91,5 (del 2) Godkänt: 9 (del 1) + 61 (del 2) Skrivningen består av 2 delar. Del 1 behandlar grundläggande akuta/allvarliga sjukdomar

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

SYMTOM. Vag buksmärta Mättnadskänsla Hicka Feber Viktminskning Blekhet, dyspne, hematom/ petekier Pancreatit Lymfadenopati Artrit

SYMTOM. Vag buksmärta Mättnadskänsla Hicka Feber Viktminskning Blekhet, dyspne, hematom/ petekier Pancreatit Lymfadenopati Artrit MJÄLTENS FUNKTION Ett organ som är en del av lymfsystemet Deltar i kroppens försvar mot infektioner och bildar bla lymfocyter Bryter ned gamla och skadade blodkroppar Fungerar som blodlager Bildar blodkroppar

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber.

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. Aktuellt Haft feber i 5 d med toppar mot 40 grader. Haft hosta. Nu bättre. Uppegående och tempen har gått ner till 36,9 grader. Kommer för kontroll.

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund

Hjärtsvikt hos äldre. Disposition av föreläsning. Diagnostik. Behandling. Diastolisk dysfunktion optimal behandling? Bakgrund Hjärtsvikt hos äldre Internmedicin Akademiska sjukhuset Uppsala Henrik Toss 2014-01-21 Disposition av föreläsning Diagnostik Behandling vad är nytt? praktiska råd Diastolisk dysfunktion optimal behandling?

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer