Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället. Antal lediga platser 97% Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 25% 34%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället. Antal lediga platser 97% Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 25% 34%"

Transkript

1 Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället 3% 97% Antal lediga platser Antal parkerade bilar Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 0% 25% 10% 17% 34% 14% Samma gata Inom området Närområdet Fjärrområde Annan ort Ägare okänd Parkeringsmätning Kungsladugård och Majorna 2004 Meddelande 2:2004 Trafikkontoret Parkering

2 2(26)

3 Förord I samband med att boendeparkering införs i ett område regleras normalt alla gator. Så blev inte fallet när boendeparkeringen infördes i bl.a. Kungsladugård och Majorna under 80-talet. Ett stort antal gator förblev fria, vilket dels lett till långtidsuppställning på gatorna och dels till att de används av andra än de som bor i området. Trafikkontoret, Inger Persson, har gett Louise Imborn på FB Engineering AB uppdraget att genomföra en mätning av parkeringssituationen Kungsladugård och Majorna. Göteborg i september 2004 Hans Magnusson Parkeringschef Kungsladugård 3(26)

4 Innehållsförteckning Kungsladugård 5 Majorna 18 4(26)

5 Kungsladugård Bakgrund och syfte Ett antal gator i två områden i Kungsladugård var tidigare oreglerade, men reglerades hösten Innan regleringen genomfördes en förstudie i området. Syftet med den här parkeringsmätningen är att följa upp förstudien och se om regleringen gett önskat resultat. I efterstudien ingår att undersöka omfattningen av långtidsuppställda bilar, bilar från andra områden, tillgängligheten kvällstid samt användandet av boendeparkeringskort. Metod Mätningarna gjordes kvällstid (efter kl 19) den 16 och 24 juni 2004 i två områden i Kungsladugård. Mätningarna genomfördes två olika veckodagar i två olika veckor. Natten mellan 1 och 2 september (efter kl 12) genomfördes ytterligare en mätning inom samma områden. Mätområden Område 1 omfattar ett område mellan Sannaplan och Kungsladugårdsskolan (se karta). På gatorna finns plats för ca 110 bilar. Ungefär 80 fordon per mättillfälle registrerades. Område 2 omfattar ett område mellan Mariaplan och Ostindiegatan. På gatorna finns även här plats för ca 110 bilar. Uppemot 70 fordon per mättillfälle registrerades. Karta över del av Majorna med de tre mätområdena inringade. 5(26)

6 Tillgänglighet/andel lediga platser Område 1 I område 1 var 26 % av parkeringsplatserna lediga vid mätningarna i juni. Andel lediga platser i område 1 26% 74% Antal lediga platser Antal parkerade bilar Vid nattmätningen i september i område 1 var 13 % av parkeringsplatserna lediga. På Stilla gatan fanns ingen ledig plats. Andel lediga platser i område 1 13% 87% Antal lediga platser Antal parkerade bilar 6(26)

7 Område 2 I område 2 var 37 % av parkeringsplatserna lediga vid mätningarna i juni. På Ostindiegatan fanns dock inte någon plats ledig vid andra mätningstillfället. Andel lediga platser i område 2 37% 63% Antal lediga platser Antal parkerade bilar Vid nattmätningen i september var 19 % av parkeringsplatserna i område 2 lediga. På Peter Bagges gata fanns inga lediga platser. Andel lediga platser i område 2 19% 81% Antal lediga platser Antal parkerade bilar 7(26)

8 Här bor ägarna till de parkerade bilarna Bilägarnas boendeadress delats upp efter om de bor på samma gata där bilen står parkerad i området, det vill säga det område där mätningen har genomförts i närområdet, det vill säga omkringliggande område med boende som har gångavstånd (mindre än 500 meter) till mätområdet, se inringat område på kartan nedan i fjärrområdet, allt utanför närområdet. på annan ort. De bilar vars ägare är okänd är främst företagsbilar och bilar med utländskt registreringsnummer. Område 1 I område 1 kommer ca 75 % av bilarna från samma gata (27 %), inom området (33 %) eller närområdet (15 %). Andelen bilar som kommer från annan ort är ca 17 % varav 11 % är privatägda och 6 % är tjänstebil. Andelen bilar från fjärrområdet är 7 % varav 5 % är privatägda och 2 % är tjänstebil. Totalt är 16 % av fordonen privatägda bilar registrerade utanför närområdet. Av de som kommer från annan ort har ca 25 % boendekort. Av de som kommer från fjärrområde är det inga som har boendekort 11% 2% 5% 6% 1% 15% 27% 33% Samma gata Inom området Närområdet Fjärrområde, privatbil Fjärrområde, tjänstebilar Annan ort, privatbil Annan ort, tjänstebilar Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 1 - medeltal av de två första mättillfällena. 8(26)

9 Vid nattmätningen i område 1 kommer ca 82 % av bilarna från samma gata (29 %), inom området (44 %) eller närområdet (9 %). Andelen bilar som kommer från annan ort vid nattmätningen är ca 14 % varav 9 % är privatägda och 5 % är tjänstebil. Andelen bilar från fjärrområdet är 4 % varav 2 % är privatägda och 2 % är tjänstebil. Totalt är 11% av fordonen privatägda bilar registrerade utanför närområdet. Av de som kommer från annan ort har ca 21% boendekort. Av de som kommer från fjärrområde är det 25 % som har boendekort. 2% 2% 9% 5% 0% 29% 9% 44% Samma gata: Inom området: Närområde: Fjärrområde, privat: Annan ort, privat: Anann ort, tjänstebil: Fjärrområde, tjänstebil: Ägare okänd: Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 1 - vid nattmätningen. 9(26)

10 Område 2 Område 2 har betydligt färre bilar än område 1 som kommer från närområdet. Ungefär hälften (58 %) av bilarna kommer från samma gata (30 %), inom området (ca 9 %) eller från övriga närområdet (ca 19 %). Andelen bilar som kommer från annan ort är ca 27 % varav 21 % är privatägda och 6 % är tjänstebil. Andelen bilar från fjärrområdet är 14 % varav 12 % är privatägda och 2 % är tjänstebil. Totalt är 33 % av fordonen privatägda bilar registrerade utanför närområdet. Av de som kommer från annan ort har ca 14 % boendekort. Av de som kommer från fjärrområde är det ca 25 % som har boendekort. 21% 6% 1% 30% 2% 12% 19% 9% Samma gata Inom området Närområdet Fjärrområde, privatägd Fjärrområde, tjänstebil Annan ort, privatägd Annan ort, tjänstebil Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 2 - medeltal av de två mätningstillfällena. 10(26)

11 Vid nattmätningen kommer ca 75 % av bilarna från samma gata (35 %), inom området (ca 9 %) eller från övriga närområdet (ca 31 %). Andelen bilar som kommer från annan ort vid nattmätningen är ca 8 % varav 4 % är privatägda och 4 % är tjänstebil. Andelen bilar från fjärrområdet är 16 % varav 8 % är privatägda och 8 % är tjänstebil. Totalt är 12 % av fordonen privatägda bilar registrerade utanför närområdet. Av de som kommer från annan ort har ca 50 % boendekort. Av de som kommer från fjärrområde är det ca 21 % som har boendekort. 4% 8% 4% 8% 1% 35% 31% 9% Samma gata: Inom området: Närområde: Fjärrområde, privat: Annan ort, privat: Anann ort, tjänstebil: Fjärrområde, tjänstebil: Ägare okänd: Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 2 - vid nattmätningen. 11(26)

12 För att kunna göra en jämförelse med förstudien har vi nedan slagit ihop områdena, och får då en fördelning som visa att ca 67 % av bilarna kommer från samma gata (28 %), inom området (22 %) eller från övriga närområdet (ca 17 %). Jämför man detta med förstudien (se andra diagrammet nedan) ser man att andelen från närområdet ökat marginellt från 64 % till 67 %, men att andelen inom mätningsområdet ökat från 40 % till 50 %. Andelen från annan ort är i stort sett densamma. 22% 1% 10% 50% 17% Inom området Närområdet Fjärrområde Annan ort Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 1 & 2 - medeltal av de två första mätningstillfällena (juni 2004). 11% 1% 10% 19% 59% Inom området Närområde Fjärrområde Annan ort Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 1 & 2 - nattmätning (september 2004). 12(26)

13 7% 18% 40% 11% 24% Inom området Närområdet Fjärrområde Annan ort Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kom i område 1 & 2 vid förstudie daterad (26)

14 Långtidsparkering Område 1 Långtidsparkeringen i område 1 har blivit uppmätt på Fridhemsgatan, Strandridaregatan och Olof Strålegatan. På dessa gator står ca 10 % av de parkerade bilarna kvar på ett ställe vid båda mättillfällena. Andel långtidsparkerande bilar i område 2 10% 90% Antal bilar parkerade vid 2 tillfällen Övriga parkeringsplatser Område 2 I område 2 valdes Svanebäcksgatan, Gröna Vallen och Peter Bagges gata ut. På dessa gator står ca 4 % av de parkerade bilarna kvar på ett ställe vid fler än ett mättillfälle. Andel långtidsparkerande bilar i område 2 4% 96% Antal bilar parkerade vid 2 tillfällen Övriga parkeringsplatser 14(26)

15 Boendeparkering och övriga betalningssätt Område 1 I område 1 hade ca 60 % av de parkerade bilarna boendekort, vilket motsvarar ca 47 % av totala antalet parkeringsplatser (se diagrammen nedan). Andel bilar med boendeparkeringskort i område 1 27% 26% Antal lediga platser Bilar med boendekort Bilar utan boendekort 47% Vid mätningen i september hade 74 % av de parkerade bilarna boendeparkeringskort. 13 % betalade i parkeringsautomat, och 13 % stod parkerade utan att betala någon avgift. I området får bilar stå parkerade i max två timmar utan att betala, då denna mätning genomfördes nattetid är det tveksamt om alla dessa 13 % stod parkerade i endast två timmar. Betalningssätt, område 1 11% 13% 11% Antal lediga platser Bilar med boendekort Bilar med parkeringsbiljett Antal ej betalande 65% 15(26)

16 Område 2 I område 2 hade ca 50 % av de parkerade bilarna boendekort, vilket motsvarar ca 40 % av totala antalet parkeringsplatser (se diagrammen nedan). Andel bilar med boendeparkeringskort i område 2 20% 37% Antal lediga platser Bilar med boendekort Bilar utan boendekort 43% Vid mätningen i september hade 68 % av de parkerade bilarna boendeparkeringskort. 12 % betalade i parkeringsautomat, och 20 % stod parkerade utan att betala någon avgift. I området får bilar stå parkerade i max två timmar utan att betala, då denna mätning genomfördes nattetid är det tveksamt om alla dessa 20 % stod parkerade i endast två timmar. Betalningssätt, område 2 16% 19% 10% Antal lediga platser Bilar med boendekort Bilar med parkeringsbiljett Antal ej betalande 55% Av de noterade 298 registreringsnumren i juni hade 9 bilar ogiltiga boendekort, enligt jämförelse med Trafikkontorets boendeparkeringsregister. 2 av dessa bilar är noterade som skrotade. Detta kan innebära att bilarna varit falskregistrerade, eller att fel registreringsnummer noterats vid parkeringsmätningen. 16(26)

17 En sammanfattning av studien i Kungsladugård Tillgänglighet/andel lediga platser I juni var ca 30 % av platserna lediga, medan andelen i september va ca 15 %. Här bor ägarna till de parkerade bilarna Mellan 20 och 30 % av bilarna kom från ett område över 500 meter från det studerade området. Vid en förstudie var motsvarande andel ca 35 %. Långtidsparkering 5-10 % av fordonen stod parkerade under minst åtta dagar. Boendeparkering och övriga betalningssätt Mellan hälften och ¾ av de parkerade fordonen hade boendekort. 17(26)

18 Majorna Bakgrund och syfte Ett stort antal gator i Majorna är oreglerade. Idag är det ofta fullt med parkerade bilar längs de oreglerade gatorna (liten tillgänglighet), vilket leder till söktrafik. Antalet bilar i området beräknas öka, bland annat på grund av nybyggnation av bostadshus på Godhemsberget. Om Trafikkontoret skulle få bort långtidsuppställda fordon samt fordon från andra områden, skulle det vara lättare att finna en parkering längs gatorna i området. Syftet med parkeringsmätningen var att undersöka omfattningen av långtidsuppställda fordon och fordon från andra områden. Vid mätningen skulle även tillgängligheten till parkering längs gatorna mätas. Metod Mätningarna gjordes kvällstid (efter kl. 19) i tre områden i Majorna. Mätningarna gjordes två olika veckodagar (7 och 15 juni 2004) i två olika veckor. För att undersöka omfattningen av långtidsuppställda fordon (endast på tre slumpvis utvalda gator per område) genomfördes ytterligare en mätning (9 juni 2004) under första veckan. Mätområden Område 1 omfattar ett område mellan Ekedalsgatan, Bangatan och Majvallen, samt Ekedalsgatan från Majvallen till Godhemsgatan, se karta nästa sida. På gatorna finns plats för ca 340 bilar. Genvägen är endast en gångväg. Uppemot 300 bilar per mättillfälle registrerades. Område 2 omfattar ett område mellan Såggatan och Klareborgsgatan. På gatorna finns plats för ca 150 bilar. Vingagatan och Vargögatan har endast förhyrda parkeringsplatser. Ungefär 150 bilar per mättillfälle registrerades. Område 3 omfattar ett område mellan Såggatan och Mariebergsgatan. På gatorna finns plats för ca 260 bilar. Ungefär 250 bilar per mättillfälle registrerades. 18(26)

19 Karta över del av Majorna med de tre mätområdena inringade. 19(26)

20 Tillgänglighet/andel lediga platser Inventeringen genomfördes genom att andel lediga platser noterades under en promenad genom området. Område 1 I område 1 var ca 12 % av parkeringsplatserna lediga. På Spetsbergsgatan och Söderlingsgatan fanns det dock inte någon plats ledig. Andel lediga platser i område 1 12% 88% Antal lediga platser Antal parkerade bilar Område 2 I område 2 fanns inte en enda ledig plats vid första mättillfället. Vid andra mättillfället var ca 3 % av parkeringsplatserna lediga. På Standargatan fanns dock inte någon plats ledig. Andel lediga platser i område 2 2% 98% Antal lediga platser Antal parkerade bilar 20(26)

21 Område 3 Vid mättillfällena i område 3 var 4 % av parkeringsplatserna lediga. Vid första mätningen fanns ingen ledig plats på Amiralitetsgatan, vid andra mätningen fanns ingen ledig plats på Krukmakaregatan och Toppsegelgatan. Andel lediga platser i område 3 4% 96% Antal lediga platser Antal parkerade bilar 21(26)

22 Här bor ägarna till de parkerade bilarna Efter sökning i Vägverkets bilregister har bilägarnas boendeadress delats upp efter om de bor på samma gata där bilen står parkerad i området, det vill säga det område där mätningen har genomförts i närområdet, det vill säga omkringliggande område med boende som har gångavstånd (mindre än 500 meter) till mätområdet, se inringat område på kartan nedan i fjärrområdet, allt utanför närområdet på annan ort. De bilar vars ägare är okänd är främst företagsbilar och bilar med utländskt registreringsnummer. Område 1 I område 1, vid Majvallen, kommer ungefär hälften av bilarna från samma gata (15 %), inom området (15 %) eller närområdet (22 %). Ungefär 26 % kommer från annan ort. 3% 15% 26% 15% 19% 22% Samma gata Inom området Närområdet Fjärrområde Annan ort Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 1. 22(26)

23 Område 2 Område 2 har en betydligt högre andel bilar, ca 2/3, som kommer från samma gata bilen står parkerad på (29 %), inom mätområdet (19 %) och från närområdet (ca 18 %). Dock är andelen från annan ort även här cirka 22 %. 22% 3% 29% 9% 18% 19% Samma gata Inom området Närområdet Fjärrområde Annan ort Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 2. Område 3 I det tredje området är det drygt 60 % av bilarna som kommer från samma gata (20 %), från mätområdet (19 %) eller från närområdet (23 %). Andelen bilar som kommer från annan ort är ca 27 % varav 19 % är privatägda och 8 % är tjänstebil. Andelen bilar från fjärrområdet är 8 % varav 7 % är privatägda och 1 % är tjänstebil. Totalt är 35 % av fordonen privatägda bilar registrerade utanför närområdet. 8% 3% 20% 19% 1% 7% 23% 19% Samma gata Inom området Närområdet Fjärrområde Fjärrområde, tjänstebil Annan ort Annan ort, tjänstebil Ägare okänd Uppdelning efter varifrån bilarna kommer i område 3. 23(26)

24 Långtidsparkering Område 1 Långtidsparkeringen i område 1 har blivit uppmätt på Hålekärrsgatan, Söderlingsgatan och Ekedalsgatan. På dessa gator står ca 18 % av de parkerade bilarna kvar på ett ställe vid fler än ett mättillfälle. 4 % står parkerade på samma ställe vid alla tre mättillfällena. Andel långtidsparkerande bilar i område 1 14% 4% 82% Antal bilar parkerade vid 2 tillfällen Antal bilar parkerade vid 3 tillfällen Övriga parkeringsplatser Område 2 I område 2 valdes Klareborgsgatan, Ankargatan och Hamneskärsgatan ut. På dessa gator står ca 24 % av de parkerade bilarna kvar på ett ställe vid fler än ett mättillfälle. 5 % står parkerade på samma ställe vid alla tre mättillfällena. Andel långtidsparkerande bilar i område 2 19% 76% 5% Antal bilar parkerade vid 2 tillfällen Antal bilar parkerade vid 3 tillfällen Övriga parkeringsplatser 24(26)

25 Område 3 I det tredje området valdes Mariebergsgatan, Tellgrensgatan och Galateagatan ut. På dessa gator står ca 28 % av de parkerade bilarna kvar på ett ställe vid fler än ett mättillfälle. 4 % står parkerade på samma ställe vid alla tre mättillfällena. Andel långtidsparkerande bilar i område 3 24% 72% 4% Antal bilar parkerade vid 2 tillfällen Antal bilar parkerade vid 3 tillfällen Övriga parkeringsplatser En sammanfattning av studien i Majorna Tillgänglighet/andel lediga platser Alla tre områdena var i stort sett fullbelagda. Det fanns enstaka platser att tillgå. På Ekedalsgatans västra delar mot Godhemsgatan har relativt god tillgänglighet. Här bor ägarna till de parkerade bilarna Mellan 30 och 45 % av bilarna kom från ett fjärrområde (över 500 meter från det studerade området) eller annan ort. Långtidsparkering Ca 5 % av fordonen stod parkerade under minst åtta dagar och ytterligare ca 20 % under minst 2-6 dagar. 25(26)

26 Trafikkontoret, Box 2403, SE Göteborg. Besöksadress: Köpmansgatan 20. Hållplats: Brunnsparken. Internetadress: Tel , Fax E-post: 26(26)

Fusk med boendeparkering Parkeringsmätning 2005

Fusk med boendeparkering Parkeringsmätning 2005 Hur organisera en insatsstyrka under någon vecka Gå igenom alla områden Polisanmäla, vilka, hur, bevis Hur övervakas boendeparkering idag, frekvens, resurser, timmar Hur effektivisera framöver? Fusk med

Läs mer

Parkering i Sandarna Undersökning av beläggning och bilarnas hemvist

Parkering i Sandarna Undersökning av beläggning och bilarnas hemvist Parkering i Sandarna Undersökning av beläggning och bilarnas hemvist Meddelande 7:2010 Trafikkontoret Parkering 1 2 Bakgrund och syfte Sandarna ingår i boendeparkeringssystemet som en del av områder Väster.

Läs mer

Parkeringsmätning av miljöbilar i Göteborg

Parkeringsmätning av miljöbilar i Göteborg Parkeringsmätning av miljöbilar i Göteborg November 2005 Meddelande 13:2005 Trafikkontoret Parkering Förord Antalet miljöfordon har stadigt ökat i Göteborg. För att få en uppfattning om hur parkeringsförhållandena

Läs mer

Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005. Meddelande 7:2005. Trafikkontoret Parkering

Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005. Meddelande 7:2005. Trafikkontoret Parkering Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005 Meddelande 7:2005 Trafikkontoret Parkering 2(20) Förord Detta är resultatet från en uppföljande parkeringsmätning som Göteborgs Stad Trafikkontoret

Läs mer

Ska vi norska till oss? Hur skall vi mäta hur nära en korsning vi får stå?

Ska vi norska till oss? Hur skall vi mäta hur nära en korsning vi får stå? Ska vi norska till oss? Hur skall vi mäta hur nära en korsning vi får stå? Meddelande 4:2005 Trafikkontoret Parkering 1 2 3 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 4 Inventeringsområden 5 Inventeringsmetod

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007 Meddelande 7:2007 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret får ofta in synpunkter från boende i södra Kungsladugård om att det är svårt att

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Bakgrund och syfte För alla typer av parkering skall i första hand tomtmarksparkering

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Införande av boendeparkering i Gamlestaden

Införande av boendeparkering i Gamlestaden Införande av boendeparkering i Gamlestaden Beslut i Trafiknämnden 2005-01-19 14 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag 2 Handläggare: Hans Magnusson Tel: 031-61 22 43 Trafiknämnden Göteborg Införande

Läs mer

Misstänkt parkering En utredning av boendeparkeringsområde M

Misstänkt parkering En utredning av boendeparkeringsområde M Område M Misstänkt parkering En utredning av boendeparkeringsområde M Meddelande 1:2002 Trafikkontoret Parkering/Tillstånd och dispenser På uppdrag av Hans Magnusson och Lennart Jideblad vid Trafikkontoret,

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2016-03245 Sida 1 (6) 2016-11-15 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Nyttjande av särskild MC-parkering Undersökning av antalet MC. Meddelande 8:2009 Trafikkontoret Parkering

Nyttjande av särskild MC-parkering Undersökning av antalet MC. Meddelande 8:2009 Trafikkontoret Parkering Nyttjande av särskild MC-parkering Undersökning av antalet MC Meddelande 8:2009 Trafikkontoret Parkering Bakgrund och syfte Trafikkontoret har ändrat reglerna för uppställning av MC, så att de inte längre

Läs mer

Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd

Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd 1(13) Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd Beslut i Trafiknämnden 1999-09-22 162 Hans Magnusson redogjorde för ärendet och för inkomna skrivelser. Efter diskussion beslöt Trafiknämnden justera

Läs mer

Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur

Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur Johanneberg kring Viktor Rydbergsgatan Parkeringsstruktur Meddelande 9:2003 Trafikkontoret Parkering 1 2 FÖRORD Det är fullt av parkerade bilar på gatorna i stora delar av staden. Läget är kärvt såväl

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Beslut i Trafiknämnden 2003-03-12 69 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag hemställa hos Kommunfullmäktige högsta taxan för boendeparkering höjs från

Läs mer

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I Dnr Sida 1 (7) 2016-05-18 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped

Läs mer

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Gällande lokala trafikföreskrifter den 12 januari 2015. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se, finns

Läs mer

Parkeringsstudie Drottninggatan -konsekvenser av gårdsgata

Parkeringsstudie Drottninggatan -konsekvenser av gårdsgata Parkeringsstudie Drottninggatan -konsekvenser av gårdsgata Meddelande 7:2003 Trafikkontoret Trafikplanering/Parkering På uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad har denna rapport utarbetats av FB Engineering

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M (Markkontoret) Dnr T (Trafikkontoret)

Förslag till beslut. Sammanfattning. GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M (Markkontoret) Dnr T (Trafikkontoret) MARKKONTORET TRAFIKKONTORET Kontaktperson Cecilia Sjödin Markkontoret Stora Projekt, Hammarby Sjöstad Telefon: 08-508 264 09 cecilia.sjodin@mk.stockholm.se Fredrik Alfredsson Trafikkontoret Juridik Telefon:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Nöjdare parkerare - En handlingsplan

Nöjdare parkerare - En handlingsplan Nöjdare parkerare - En handlingsplan Meddelande 2:2002 Trafikkontoret Parkering FLYGFÄLTSBYRÅN På uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad har denna rapport utarbetats av FB Engineering AB. Ansvarig: Gustaf

Läs mer

Flyttning av spårvagnshållplats Berga

Flyttning av spårvagnshållplats Berga Flyttning av spårvagnshållplats Berga Bakgrund Trafikkontoret i Göteborg arbetar med att bygga om spårvagnshållplatser för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut

Läs mer

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Förslag till beslut

Läs mer

Nyckeltal. Meddelande 10: Förbud att stanna förstudie. Trafikkontoret Parkering

Nyckeltal. Meddelande 10: Förbud att stanna förstudie. Trafikkontoret Parkering Nyckeltal Förbud att stanna förstudie Meddelande 10:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafiknämnden i Göteborg har satt som mål att nio av tio fordon skall stå parkerade eller ha stannat

Läs mer

Boendeparkering m.m. Långängsstrand och Strandängen

Boendeparkering m.m. Långängsstrand och Strandängen 1(5) Trafikutskottet Boendeparkering m.m. Långängsstrand och Strandängen Bakgrund 2008-11-20 beslutade Tekniska nämnden att införa boendeparkering för boende på Tranholmen på Långängsstrand och Strandängen.

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv

Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Göteborg den 11 maj 2007 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING NÄSET

PARKERINGSUTREDNING NÄSET RAPPORT PARKERINGSUTREDNING NÄSET KONCEPT 2015-10-01 Uppdrag 264181 Titel på rapport: Parkeringsutredning Näset Status: Datum: 2015-10-01 Medverkande Kontaktperson: Lidingö stad Mirsad Bektesevic Konsult:

Läs mer

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3 Förslag till plan för gatuparkering Bilaga 3 Inledning Stockholm växer. Det skapar många nya möjligheter men ställer också stora krav, bland annat på att kunna bygga ett stort antal bostäder till rimliga

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering. Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem.

REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering. Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem. REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem.se/parkering VAD VILL BILISTEN? Hitta en P-plats nära målet Få bilen parkerad

Läs mer

Vad är boendeparkering?

Vad är boendeparkering? Boendeparkering Vad är boendeparkering? Plan- och bygglag (2010:900) Enligt PBL ska kommunen klargöra i översiktsplaner och detaljplaner hur trafikfrågor ska hanteras med hänsyn till säkerhet, miljö, skönhet

Läs mer

Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist (fp)

Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist (fp) Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.00 20.00 Paragrafer 17-23 Beslutande Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist

Läs mer

Servicenämnden. Taxa för parkering UTDRAG Dnr SFN 2016/0703. Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Karta parkeringszoner

Servicenämnden. Taxa för parkering UTDRAG Dnr SFN 2016/0703. Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Karta parkeringszoner UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-08-31 93 Taxa för parkering Dnr SFN 2016/0703 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2016-08-19 Karta parkeringszoner Bakgrund Kalmar kommun har som avsikt att införa

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-3 Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sammanträdestid 11-1128 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Betalning med mobiltelefon

Betalning med mobiltelefon Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9:2005 2005-09-14 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Björknäs 1:52 Nacka. 2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka

Björknäs 1:52 Nacka. 2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka Beskrivning Detaljplan Data Möjlighet att inreda vind Påverkan detaljplan Beskrivning Data Förslag Påverkan detaljplan Beskrivning Data 1 3 2 3D-visualisering Fotomontage Solstudie 2012-10-30 Analys -

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Tillämpning i Kungälv

Tillämpning i Kungälv Parkeringspolicy Kungälvs kommun, Bilaga Kungälv 2011-02-10 Tillämpning i Kungälv Den modell som nu presenteras bygger på synpunkter som inhämtats från ansvarig väghållare/huvudman, parkeringsövervakare

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

Vallgatan - uppföljning 1 Vallgatan Uppföljande studie Rapport nr 4:2002 Trafikkontoret 2 Vallgatan - uppföljning Vallgatan - uppföljning 3 Förord SWECO VBB har på uppdrag av Trafikkontoret gjort en uppföljande

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Vad tycker parkeringsvakterna? - Resultatet av en enkätundersökning

Vad tycker parkeringsvakterna? - Resultatet av en enkätundersökning Vad tycker parkeringsvakterna? - Resultatet av en enkätundersökning Rapport 9:2002 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2002 - se 1 Förord Trafikkontoret bedriver på många olika sätt arbetet

Läs mer

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara SKARA KOMMUN 17-1- ALP MARKTEKNIK AB Parkeringar med begränsad tid, 1 min, en eller två tim 17-1-19 p-tid P-plats 2 2 tim 97 45 dagtid 32 32 (kv

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 11 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lasu Roger Datum 2016-11-29 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden.

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden. Fastighet- och serviceenheten Villkor för parkering Ann-Britt Hagman 10-11-12 dnr V 2015/675 031-786 1134 Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden Publiceringsdatum Augusti 2015 Publicerad

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Rapport. Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna. Bil Sweden

Rapport. Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna. Bil Sweden Rapport Tillgänglighet & Parkering i Storstäderna Bil Sweden 16-12-08 Om undersökningen Syfte Metod Målgrupp Antal intervjuer Attitydundersökning rörande framkomlighet och parkering i de tre storstäderna.

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR Information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2 (5) Allmänt Ansökan kan göras av personer med omfattade

Läs mer

Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret

Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret Effekter av rutlös parkering 2000-02-18 Trafikkontoret 1 (21) Förord Göteborg har under de senaste åren infört ett nytt sätt att skyltsätta och märka ut gatuparkering. Istället för att måla parkeringsrutor

Läs mer

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Översyn av bedömningsgrunderna för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr: Sida 1 (5) 2013-07-12 Handläggare Johan Johansson Vanhatalo 08-508 26 111 Johan.johansson.vanhatalo@ stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-08-29 Översyn av bedömningsgrunderna för

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr Uppdrag Trafikutredning Blasieholmen, 254275 Titel på rapport: Parkeringsutredning Blasieholmen Datum: 2015-06-02 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Stockhol ms stad, Exploateringskontoret Robin Billsjö

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Tillstånd utfärdas av polismyndigheten. Ett av villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas.

Tillstånd utfärdas av polismyndigheten. Ett av villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas. Villkor för utplacering av trottoarpratare i Sundsvalls centrum Tillstånd för utplacering av trottoarpratare på offentlig plats som tillhör butiker i centrum utfärdas av polismyndigheten som anger villkor

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Peter Molnár Miljöfysiker Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 28 maj 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Parkeringsutredning Gredbyvägen

Parkeringsutredning Gredbyvägen Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Olov Åslund, 016-710 11 54 Parkeringsutredning Gredbyvägen En konsekvens av föreslagen åtgärd om att öppna upp Gredbyvägen

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Kallelse Föredragningslista

Kallelse Föredragningslista Kallelse Föredragningslista Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 1(1) 2017-05-02 Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Plats och tid Sammanträdesrum Bäve plan

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Tekniska nämnden i Gotlands kommun Handläggare Lennart Klintbom Trafikingenjör Under sommaren

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer