Motion om pedagogisk skollunch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om pedagogisk skollunch"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse BUN Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion från allinanspartierna där man föreslår att Karlskoga kommun inför pedagogiska luncher från och med höstterminen Skollagen skärper kraven på skollunchen som inte bara ska vara kostnadsfri utan även näringsrik. Enligt förslagsställarna har många barn svårt att anpassa sig till att äta tillsammans med andra barn och förslagsställarna menar också att det ofta blir en stökig miljö i matsalen. Förslagsställarna önskar därför lärarnas närvaro vid borden som en del i det pedagogiska arbetet under dagen. Förändringen av de pedagogiska luncherna genomfördes från januari Skolorna har inte fullt ut kunnat göra erfarenheter och dra konsekvenser av förändringen i form av justering av organisationen kring till exempel lunchtider och ansvarsuppgifter för matvärdarna. Någon mer systematisk utvärdering har inte genomförts. Att återinföra de pedagogiska luncherna är en ekonomisk fråga. Mot den bakgrunden måste även ekonomiska konsekvenser värderas. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Det är samtidigt viktigt att frågor kring skollunchen utreds och därför föreslås att förvaltningen får i uppgift att under höstterminen genomföra en mer systematisk värdering av den genomförda förändringen och återkomma till nämnden i samband med interbudget Beslutsunderlag Barn och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse den 23 maj 2011 Motion om pedagogisk skollunch den 10 mars 2011 c:\temp\pblm8h5grq.doc

2 2 (2) Bakgrund Skollagen skärper kraven på skollunchen som inte bara ska vara kostnadsfri utan även näringsriktig. 10 Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. (Skollag SFS 2010: kap. Grundskolan) Barn- och utbildningsnämnden fattade i anslutning till Budget 2010 att från höstterminen 2010 avveckla de sk pedagogiska luncherna, BUN BUN 168. Från och med höstterminen 2010 påbörjades en successiv avveckling av de pedagogiska skolluncherna i Karlskoga kommuns skolor. Med pedagogisk skollunch menades här att lärare eller annan personal samtidigt som man hade tillsyn av elever gavs möjlighet att äta lunch i skolmatsalen. Personalen betalde inget för lunchen. Kostnaden belastade den gemensamma budgeten. Antalet vuxna som gavs tillfälle att äta var beroende på elevernas ålder. Tanken var att de vuxna skulle sitta med de olika elevgrupperna. Under hösten 2010 påbörjades avveckling och från januari 2011 erbjuds ingen pedagogisk lunch enligt tidigare utformning. Man bör observera att rektor har möjlighet att fatta beslut att låta lärare eller annan vuxen äta skollunch om det finns enskilda elever eller grupp av barn som behöver särskilt stöd i matsituationen. Barn i förskoleklass som äter lunch i samband med skolbarnsomsorgen och har vuxna som äter med grupperna under höstterminen. Den erfarenhet som finns från de knappa fem månader som förändringen varit i gång är att det inte finns någon enhetlig bild av hur situationen är i de olika skolrestaurangerna. Faktorer som hur skolorna organiserat matsituationen påverkar i stor grad. Det kan vara vilka tidsintervaller elever kommer, tillgång på platser i matsalen, antalet vuxna som är matvärdar osv. En enklare förfrågan om hur kökscheferna upplever situationen efter förändringen visar att svinnet inte har ökat markant, eleverna äter lika mycket vanlig mat som tidigare, men att det går åt något mindre grönsaker. Någon systematisk uppföljning har inte genomförts. Elever eller personal har inte tillfrågats. Eftersom förändringen fick full effekt först vårterminen 2011 har skolorna haft begränsande organisatoriska möjligheter korrigera brister i sin interna organisation kring skollunchen. Enligt motionen har många barn svårt att anpassa sig till att äta tillsammans med andra barn och förslagsställarna menar också att det

3 3 (2) ofta blir en stökig miljö i matsalen. Förvaltningen har fått ta emot synpunkter från föräldrar som påtalat att förändringen inneburit att just deras barn äter sämre eller upplever det stökigare i matsalen. Den uppfattning som finns är att det inte är den generella bilden av förändringen. Man bör dock uppmärksamma detta och följa utvecklingen noga. Som ett led i att skapa positiv matmiljö föreslås i motionen att lärarnas närvaro vid borden ska ses som en del i det pedagogiska arbetet under dagen. Organisationen av skollunchen kan göras på olika sätt. Dels som en del som ligger utanför schemat eller lunch som en del av schemat. I Karlskogas skolor har skollunchen aldrig varit integrerad i lektionerna. Lunchen har haft sin egen tid, som en del av skoldagen. Priset som skolan betalar för en pedagogisk lunch är 32 kronor. Beräknat på 175 skoldagar då skollunch serveras ger det kronor per ätande vuxen. För att få en uppfattning om storleken på kostnaden kan konstateras att i internbudgeten för år 2009 fanns ett helårsbelopp på 850 tkr. Överväganden I motion föreslås att man skall återinföra pedagogisk lunch i skolorna i Karlskoga. Den förändring som genomfördes från vårterminen 2011 har endast varit i gång under denna termin. Skolorna har inte fullt ut kunnat göra erfarenheter och dra konsekvenser av förändringen i form av justering av organisationen kring till exempel lunchtider, ansvarsuppgifter för matvärdarna. Någon mer systematisk utvärdering har inte genomförts. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Det är samtidigt viktigt att frågor kring skollunchen utreds. Därför föreslås att förvaltningen får i uppgift att under höstterminen genomföra en mer systematisk värdering av den genomförda förändringen och återkomma till nämnden i samband med interbudget 2012 med en rapport hur förändringen av pedagogiska luncher påverkat situationen för eleverna.

4 4 (2) Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen att införa pedagogisk lunch i enlighet med motionens förslag från höstterminen Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med interbudget 2012 med en rapport hur förändringen av pedagogiska luncher påverkat situationen för eleverna Per Blom Förvaltningschef

5 MOTION OM PEDAGOGISK SKOLLUNCH Från den 1 juli får vi en ny skollag. Den nya skollagen skärper kraven på kommunerna när det gäller skollunchen. Den skall inte bara vara gratis utan också näringsrik. Barnen bör få 1/3 av sitt näringsbehov tillfredställt vid skollunchen. Skall man orka med skolan är detta mycket viktigt. Det räcker inte bara med näringsrik mat, utan organisationen i matsalen är mycket viktig för att eleven skall äta tillräckligt. Måltiden bör ingå i en genomtänkt pedagogik.. Dessutom bör maten smaka gott och serveras i en trygg och positiv miljö. Vi vet att många barn från början har svårt att anpassa sig till att äta tillsammans med andra och ofta blir det en stökig miljö i matsalen. Därför är det viktigt att måltiden anpassas till det pedagogiska arbetet i skolan och blir en del av detta. Detta kan ske enbart med närvaro av lärare vid borden i matsalen. Måltiden kan studeras från följande perspektiv: Näringsriktig och säker mat, service, pedagogik, miljöpåverkan och organisation. Integreras måltiden i det pedagogiska arbetet i skolan krävs att pedagoger finns med vid borden för att ha en personlig kontakt med eleverna. Vi föreslår därför att Karlskoga kommun återinför pedagogiska luncher fr.o.m. höstterminen Moderaterna Folkpartiet Centern Jan Stureborg Anneli Lyckeborn Inga-Lill Andersson Kristdemokraterna Miljöpartiet SPI Lars-Erik Jonsson Börje Engholm Leif Fredriksson

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Rapport Bra mat i förskolan/skolan

Rapport Bra mat i förskolan/skolan Rapport Bra mat i förskolan/skolan Handläggare: Britt-Marie Rastman Helena Nordevik Johan Sjöholm Datum: 2011-05-29 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 38 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kvalitetsarbete 2015/1

Kvalitetsarbete 2015/1 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2015/1 Samverkan, övergångar Utbildningsval, arbete, samhällsliv 2015-04-15 Ansvariga för sammanställningen: Nils-Göran Jonasson, Hans Holmqvist KVALITETSARBETE 2015/1

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera

Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Skolmatens inverkan på elevers ork att prestera School food impact on students strength to perform Marléne Muñoz Lärarexamen

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer