Q Serendip Invest. Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport"

Transkript

1 Q Serendip Invest Kvartalsrapport

2 Serendip Invest Bäste Andelsägare! Andelsvärde per 31 dec SEK Index Hittills i år Serendip Invest 13,8!% SSVX 90 0,5!% MSCI AC 5,9!% Efter att samtliga avgifter, arvoden, skatter, och övriga kostnader hade betalats, steg andelsvärdet med 13,8% under Detta var drygt 13% bättre i jämförelse med avkastningen på SSVX 90 som under perioden hade gett en tillväxt på ca 0,5% och ca 8 % bättre i jämförelse än MSCI All Country Index (inklusive återinvesterade utdelningar) som hade gett en avkastning på ca 5,9%. I lokala valutor har portföljen stigit med över 20% under året men detta har tyngts av en väldigt stark svensk krona som gjorde att våra resultat mätt i svenska kronor slutade på ca 15% före skatter och diverse kostnader, (eller 13,8% efter dessa). Ca 10% av utveckling kom under årets sista kvartal vilket ju är extra glädjande eftersom vi fick ett antal nya andelsägare just före kvartalet. En hel del positiva händelser i våra portföljbolag verkade sammanfalla under ett och samma kvartal, samtidigt som börsen generellt hade en god uppgång. Jämförelsetabell: globalfonder Fondprestation 3 år 2010 Serendip Invest! 95,4!% 13,8!% Skagen Global 12,9!% 8,8!% Odin Global Acc 2,3!% 10,6!% Handelsbanken Globalfond 0,8!% 6,8!% Odin Global SMB 0,4!% 9,9!% Nordea World Fund "1!% 1,9!% SEB Globalfond "1,6!% 6,6!% Swedbank Robur Globalfond Carnegie WorldWide "1,7!% 5,7!% "15,1!% 1!% Stureplan 15 SE , Stockholm Namtai Electronics och QXM var två Nasdaq-noterade företag som vi för något år sedan hade köpt till ett pris som understeg nettokassan. Dessa bolag värderades med andra ord till och med mindre än de pengar som de hade på banken. För en krona i aktiepris fick vi i ena fallet 1,1 krona och i det andra fallet 2 kronor i reda pengar och därtill företagen på köpet. I QXM gjorde ett uppköpsbud från de största ägarna att aktiepriset steg till det dubbla under kvartalet. För Namtai steg aktien med ca 40% i och med att bolaget kunde uppvisa en stark återhämtning ur krisen. För er som är intresserade av vidare läsning kring detta har vi bifogat vår analys som vi gjorde av Namtai Electronics innan vi köpte aktien. Även de två oljerelaerade bolagen Noble Corp och BP som vi köpte under sommarens oljekris steg båda med över 20% efter att rädslan för investeringar i denna sektor successivt minskat. På begäran av några av er har vi till vänster också bifogat en jämförelsetabell för de största och de mest populära globalfonderna i Sverige. Jag vill därmed också påpeka att kortsiktiga jämförelser egentligen inte är meningsfulla. Det är på längre sikt som en bra förvaltare urskiljer sig från mängden. Nästan alla kända skickliga förvaltare har under sin karriär haft flera sammanhängande år med sämre prestation än index. Dilemmat med investeringar är att det inte riktigt går att räkna ut när något kommer att hända som gör att även övriga investerare kommer att kunna se de för tillfället dolda värdena. Därför är det viktigt att inte vara alltför fokuserad vid de kortsiktiga resultaten. I dessa sammanhang är tre år egentligen en förhållandevis kort tid att analysera resultat på. En ekonomisk cykel eller 5-6 år är en mera meningsfull tidsperiod för detta. Därför vill jag i anslutning till jämförelsetabellen även bifoga historiska resultat för några av världens mest framgångsrika förvaltare genom tiderna. Charles Munger är välkände Warren Buffetts partner, Seth Klarman och Peter Lynch är två av vår tids skickligaste och mest uppskattade fondförvaltare och John Maynard Keynes en mycket skicklig historisk investerare.

3 Som det kan utläsas ur tabellerna är 3 sammanhängade år av sämre prestation än index inget ovanligt för dessa förvaltare. Till och med 6 sammanhängade år med sämre prestation än index går att återfinna bland dessa. Alla har dock på längre sikt haft ett väsentligt bättre resultat än sina jämförelseindex. Det är mycket viktigt både för förvaltare och för investerare att under sådana perioder inte omvärdera den grundläggande investeringsfilosofin. Detta är om än mänskligt, ett välkänt generalfel som markant kan försämra det långsiktiga resultatet. Det är också under sådana eventuella prövningar som vi kommer att upptäcka om vi verkligen förtjänar ett långsiktigt avkastning över genomsnittet eller ej. Än så länge kan vi glädjas åt att vi kan lägga ytterligare ett bra år bakom oss. Bästa Hälsningar Ashkan Pouya Stureplan 15 SE , Stockholm

4 Förvaltare Chales Munger (Partnership) Årlig procentuell förändring År (14) Munger % Dow Jones % ,1 7, ,7 20, ,7 18, ,4 14, ,4 15, ,2 19, ,4 7, ,3 11, ,1 8, ,4 9, ,3 18, ,9 13, ,5 23, ,2 44,4 Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 24,3 6,44 5 år 3 år Stureplan 15 SE , Stockholm

5 Förvaltare Peter Lynch (Fidelity Magellan Fund) Årlig procentuell förändring År (16) Lynch % S&P 500 (%) ,7!7, ,5 6, ,8 18, ,6 32,3 1981!22,6!5,0 1982!1,3 21, ,8 22,4 1984!10,1 6, ,2 31, ,7 18,6 1987!17,6 5, ,5 16, ,9 31,7 1990!9,9!3, ,2 30,5 1992!8,2 7,6 Stureplan 15 SE , Stockholm Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 17,7 14,56 9 år 4 år

6 Förvaltare Seth Klarman (Baupost) Årlig procentuell förändring År (18) Klarman (%) S&P 500 (%) ,9 30, ,1 7, ,7 10, ,3 1, ,3 37, ,2 23, ,1 33, ,2 28, ,1 21, ,9!9, ,7!11, ,7!22, , ,0 10, , , ,8 Stureplan 15 SE , Stockholm Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 17,4 12,40 7 år 5 år

7 Förvaltare John Maynard Keynes Årlig procentuell förändring Stureplan 15 SE , Stockholm År (18) Keynes % UK Market % , ,8 6,6 1930!32,4!20,3 1931!24,6!25, ,8!5, ,1 21, ,1!0, ,4 5, ,0 10, ,5!0,5 1938!40,1!16, ,9!7,2 1940!15,6!12, ,5 12,5 1942!0,9 0, ,9 15, ,5 5, ,6 0,8 Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 13,25!0,54 6 år 3 år

8 Namtai Electronics (NTE) Investeringsanalys Utfärdat av Ashkan Pouya fredag, 2009 september 04 En investering i NTE skulle med lägre risk än genomsnittet kunna ge över en 20 procentig långsiktig avkastning på investeringen. Bolaget har haft en genomsnittlig, årlig tillväxt i omsättning och vinst på 17 % per år under de senaste 10 åren, och samtidigt hållit en väldigt hög utdelningsnivå. Omsättning och vinst har förvisso sjunkit de senaste tre åren men den lönsammaste divisionen har en stark tillväxt. Bolaget har en hög andel återkommande kunder och en del dolda värden som kommer att påverka resultatet i positiv riktning framöver. Dagens värdering motsvarar endast bolagets nettokassa och verksamheten kommer därmed gratis på köpet. Under de fem senaste åren har bolaget under långa perioder värderats till motsvarande 4-5 ggr dagens värdering. I ett positivt scenario kan liknande värderingar komma att bli aktuella igen. Katalysatorer för en rejäl omvärdering kan vara ett något bättre ekonomiskt klimat, att de dolda värdena får full effekt i resultatet eller att bolaget skulle börja ge utdelningar igen. Vi hittar idag få investeringsobjekt som har lika bra avkastningsmöjligheter i förhållande till risk. På en skala från 1-5 anser vi därför NTE vara en femma.! 1

9 Bakgrund - Namtai Electronics (NTE) Namtai Electronics är en kinesisk underleverantör av delkomponenter till telecom och elektronikindustrin. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange men verksamheten bedrivs i kina och genom dotterbolaget NTEEP som är ett Hongkongnoterat bolag. Tills nyligen ägdes bara ca 75 % av NTEEP av Namtai Electronics. Juli 2009 köpte Namtai resterande delen av NTTEP och planerar en avnotering av denna från Hongkongbörsen i syfte att spara in på administrativa avgifter. Bolaget designar och tillverkar delprodukter och ibland hela produkter till så kallade Original Equipment Manufactorers eller OEM s såsom Sony Ericsson, Sharp och Texas Instruments. Namtai har fem fabriker i närheten av Hongkong och en sjätte är nästan färdigbyggd. Där planeras massproduktion redan fjärde kvartalet i år. Bolaget påminner delvis om de koreanska bolagen LG och Samsung som för 20 år sedan var underleverantörer, för att senare själva bli OEM s med marknadsledarskap i ett flertal elektroniksegment. I kundlistan återfinns en hel del välkända och globala varumärken. Detta är en kvalitetsstämpel då dessa oftast har mycket höga krav på kvalitet och seriositet i verksamheten. Bilden till höger visar några av Namtais största kunder.! 2

10 Ekonomi & Verksamhet NTE har i 15 år sällan haft något kvartal med förlust och än så länge inget helår med negativt resultat. Bolagets omsättning och vinst har haft en genomsnittlig 17 % ökning per år under de senaste 10 åren men med ett inslag av nedgång under 2007 och NTE har ett stort antal återkommande kunder. Exempelvis var 99 % av kunderna för år 2008, återkommande kunder från året innan. Q och Q var två påföljande kvartal av förlust för Market Cap Pris / Aktie Pris / Vinst ( P/E ) 5 årssnitt Pris / Kassaflöde 5 årssnitt Pris / Eget Kapital Vinst / Eget Kapital 5 årssnitt Vinst/ Arbetande Kapital 5 årssnitt Belåningsgrad Nettokassa 232 MUSD 5,18 USD 6 3, % 35 % Skuldfritt 232 MUSD bolaget även om kassaflödet var positivt under dessa kvartal. Q vändes detta till ett svagt positivt resultat beroende på besparingar som har genomförts. Bolaget har i jämförelse med förra året tappat ca 30 % av sin omsättning på grund av den globala lågkonjunkturen. Aktien föll starkt under de kvartal då bolagets redovisade negativt resultat och samtidigt ställde in sin traditionellt mycket höga utdelning. Balansräkningen - Bolaget har 232 MUSD i nettokassa och inga långsiktiga skulder. Nettokassan kommer att uppgå till ca 187 MUSD efter att köpeskillingen för NTEEP har betalats. Vidare har bolaget ca 107 MUD i utrustning och fabriker och 16 MUSD i immateriella tillgångar. De kortsiktiga skulderna på 91 MUSD motsvarar ungefär lika mycket som bolaget har i ytterligare omsättningstillgångar förutom kassan. Imponerade avkastning - Bolaget har under de senaste 5 åren haft en genomsnittlig avkastning på det egna kapitalet på ca 15 %. Bolaget har dock konstant haft en stor och kassa som räknas in i det egna kapitalet men inte är sysselsatt. Rensad från denna kassa har bolaget haft en imponerande snittavkastning på 35 % på det sysselsatta kapitalet. Hög utdelning- Ca 80 % av bolagets vinst har delats ut under de senaste 10 åren. Dessa har under de senaste 5 åren i snitt motsvarat 1 USD per aktie och år, uppgående till nästan 20 % i direktavkastning i förhållande till aktiens pris idag. Utdelningarna har dock stoppats tillsvidare på grund av det rådande ekonomiska läget i världen.! 3

11 Ägarbild & Insideraktivitet Bolagets grundare Koo är fortfarande aktiv som styrelseordförande och CFO i bolaget. Per den 9 februari i år var han tillsammans med en amerikansk styrelseledamot, Peter Kellog största ägare med 11 % respektive 12 % av aktierna var. 25 % av bolaget ägs totalt av direktörer och tjänstemän i bolaget. Den tredje största ägaren Royce & Associates rapporterade per den 30/6 att de har ökat sitt innehav i bolaget. Även Kahn Brothers & Company som är en annan av de institutionella stora ägarna rapporterade samtidigt ett ökat innehav under det senaste kvartalet. Nedan är en lista över bolagets största institutionella ägare per den 30 juni Institutionella ägare Antal Aktier % av röster och kapital Royce & Associates, LLC 2,349, Renaissance Technologies Corp. 2,219, Columbia Management Advisors, Inc. 2,024, Kahn Brothers & Company, Inc. 1,768, Wellington Management Company, LLP 1,767, Acadian Asset Management LLC 1,608, Steinberg Global Asset Management, Ltd 725, Dubuque Bank and Trust Company 384, Perritt Capital Management, Inc. 353, Al Frank Asset Management, Inc. 155, TD Asset Management Inc. 152, Invesco PowerShares Capital Management 144, Norges Bank 131, Polar Securities Inc. 131, Barclays Global Investors (UK) Ltd. 123, ! 4

12 Analys & Värdering NTE väderas idag lika mycket som nettokassan, vilket betyder att vid köp av aktien idag ges inte verksamheten något värde utan kommer med gratis på köpet. Bolaget agerar förvisso inom en fragmenterad marknad som präglas av stor konkurrens. Detta är typisk i branscher som befinner sig i initialskedet av en konsolideringsfas. Lönsamheten minskar allt eftersom konkurrensen ökar och därefter brukar industrierna genom konsolidering söka stordriftsfördelar. För NTE kan vi observera en minskad omsättning under 2007 och 2008, men det är svårt att utläsa hur stor del av omsättningen och resultatminskningen som beror på konjunkturavmattning och hur stor del som beror på ökad konkurrens. Bolagets lönsammaste division visar dock stark tillväxt och bra marginaler. Denna division står också för merparten av vinsten. Se tabellerna nedan. Observera att omsättningen sjunker men inte operativa vinsterna förrän 2008 Detta beror på att den mest lönsamma divisionen växte. År 2007 gav extraordinära intäkter artificiellt positivt effekt till slutresultatet.( Samtliga siffror nedan är angivna i MUSD) Namtai Electronics Omsättning (MUSD) Operativ vinst (MUSD) 42,5 40,7 6,4 Vinst inklusive extraordinära intäkter 40,7 69,5 30,6 Nettovinst / Aktie (USD) ,55 0,68 Observera att omsättning och vinst minskar markant i Telekom-divisionen men i konsument elektronik, ökar vinsten något. Bolagets viktigaste division för den långsiktiga lönsamheten har alltså inte krympt trots dess cykliska karaktär och den finansiella krisen. (Samtliga siffror nedan är angivna i MUSD och för illustrationens skull har siffrorna rensats från kostnader och intäkter av engångskaraktär). Division omsättn vinst 2006 omsättn vinst 2007 omsättn vinst 2008 Konsumet Elek Telekom komp LCD - 2,6 83 1,4 76!3,4 " 5

13 NTE själva verkar också ha tilltro till sin verksamhet då de nyligen har utökat sin andel i denna genom köp av de 25 % utestående aktierna i verksamhetsbolaget NTEEP. Fabrikerna finns i en del av världen där vi tror att legotillverkning kommer att vara mer lönsam än andra delar av världen under de närmast kommande åren. Utmaningen för många företag i dessa länder är snarare förmågan att leverera högkvalitativa produkter vilket NTE har påvisat i många år. Det finns också en del intressanta och något dolda värden som ännu inte gett utslag i resultatet. Bolagets nya fabrik är exempelvis färdigbyggt och till stora delar betald. Den kommer igång under fjärde kvartalet i år och kommer därefter att ge effekt på omsättning och resultat. En moden och nybyggd fabrik ökar också konkurrenskraften. Köpet av den kvarvarande andelen av NTTEP är en annan av dessa dolda värden. Det borde öka intjäningen med 25 % under de kommande åren vilket heller inte är inräknat i dagens omsättning och vinstsiffror. Den stora kvarvarande kassan på ca 160 MUSD efter att båda dessa investeringar är fullt betalda, lämnar också utrymme för ytterligare förvärv. Av ovanstående skäl tycker vi att bolaget borde kunna öka eller i sämsta fall behålla sin tidigare genomsnittliga vinst på ca 0,8 USD / aktie och år. En investering idag skulle i ett negativt scenario därmed innebära 15 % i avkastning per år. I ett mera neutralt scenario borde den långsiktiga intjäningen uppgå till 1,1 USD / aktie och ge 20 % i årlig långsiktig avkastning. I ett positivt scenario kan bolaget sätta sin återstående stora kassa i arbete samt att tillväxtdivisionerna växer som de hittills gjort utan att affärer krymper i de andra divisionerna. I ett sådant scenario kommer bolaget att kunna få de högsta värderingsmultiplarna som den historiskt sett har haft. De historiska siffrorna visar att bolaget under de fem gångna åren som bäst har värderats till motsvarande 3 ggr och som sämst 0,5 ggr det egna kapitalet. Detta innebär en värdering som sämst, på ca 30 % mindre än dagens värdering och som bäst motsvarande ca 5 ggr bättre. Innan utdelningarna stoppades var värderingen strax under 3 ggr dagens värdering.! 6

14 Vid det positiva scenariot och i bättre tider tror vi därför att värderingar på upp till 5 ggr dagens kan vara aktuella. Uppköp kan också komma ifråga då de största aktörerna i branschen är 10 ggr större än NTE samt att bolaget inte har någon tydlig majoritetsägare. Risker - Förutom de verksamhetsspecifika riskerna så finns det några punkter som bör beaktas vid en investering i Namtai Electronics. Kina har infört nya lagar kring vilka vinster som kan betraktas som utdelningsbara medel. Detta regelverk kan försvåra för NTE att i framtiden ge utdelningar och även påverka nivån på utdelningarna. Kina har också nyligen infört nya beskattningslagar för utlandsregistrerade bolag som är verksamma i Kina. Tidigare hade dessa en förmånligare skattesats på 15 %. Denna skall gradvis övergå, de fem kommande åren, till att bli 25 %. Långsiktigt finns det också en risk i att en stor del av bolagets intäkter är i USD. Vid hög inflation i USA skulle detta påverka resultatet negativt då merparten av kostnaderna för bolaget är i Hongkongdollar, Japanska Yen och Kinesiska RMB. Vidare står väldigt få kunder för stor del av försäljningen. Även bolagets stora kassa är i USD. En svårighet i att värdera bolag på tillväxtmarknader och i synnerhet i Kina är att Corporate Governance inte är lika välutvecklat och siffrorna som man använder som underlag därför inte lika tillförlitliga. NTE har inte på något sätt tidigare utmärkt sig för att presentera felaktiga siffror. Kassa och omsättning är dessutom svåra siffror att manipulera och likaså nivån på tidigare utdelningar. Detta är ändå en speciell risk som måste tas i speciellt beaktande vid investeringar i Kinesiska bolag. Slutsatser - NTE har en högkvalitativ verksamhet med en hög andel återkommande kunder. Bolaget har haft en hög genomsnittlig, årlig tillväxt i omsättning och vinst under de senaste 10 åren och hållit en väldigt hög utdelningsnivå under samma period. Vidare har bolaget en del dolda värden som kommer att påverka resultatet positivt i ett något bättre ekonomiskt klimat. Under de fem gångna åren värderades bolaget under långa tider motsvarande 4-5 ggr dagens värdering. Bolagets dagsvärdering motsvarar endast bolagets nettokassa. Katalysatorer för en rejäl omvärdering kan vara ett något bättre ekonomiskt klimat och att de dolda värdena får full effekt i resultatet. En annan minst lika viktig katalysator är om bolaget skulle börja ge utdelningar igen. Vi hittar idag få investeringsobjekt som har lika bra avkastningsmöjligheter i förhållande till risk. På en skala från 1-5 anser vi därför NTE vara en femma.! 7

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014

Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014 Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014 Kära aktieägare, Varmt välkomna till årsstämman för Investor AB. Jag hoppas att ni har tagit tillfället i akt

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård

Analytiker: Andreas Lergård 2006 blev Husqvarna avknoppade från Electrolux och i samband med detta noterade på stockholmsbörsen. Framtiden såg ljus ut med en prognostiserad stark tillväxt de kommande åren. Strax därefter slog finanskrisen

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga?

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga? Ny tidning! Nr 1, 2015-02-01 Värdeinvestering på svenska AMHULT 2 Bygger för framtiden Picanol Ett lysande undantag i en medioker bransch? Norska banker Stabila och lönsamma, men billiga? 1 Välkommen till

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2015

MARKNADSINSIKT. Februari 2015 MARKNADSINSIKT Februari 2015 Börsåret 2015 har fått en flygande start med uppgångar över 10 procent sedan årsskiftet. De flesta börsbolag har också hunnit rapportera sina bokslut och vi kan konstatera

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

MARKNADSINSIKT. November 2014

MARKNADSINSIKT. November 2014 MARKNADSINSIKT November 2014 Oktober månad bjöd på dramatik på världens aktiemarknader och som mest noterades stockholmsbörsen ner med över 10 procent. Bra bolagsrapporter och fortsatt fin statistik från

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år

Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år ANALYSGARANTI* 2:a mars 2004 Novestra (NOVE.ST) Köpvärd tack vare den onoterade portföljen Starka siffror i bokslutskommunikén alla onoterade portföljbolag lönsamma och en stark kursutveckling på nya börsplaceringar

Läs mer

MARKNADSINSIKT. September 2014

MARKNADSINSIKT. September 2014 MARKNADSINSIKT September 2014 Sommaren bjöd på lugna börser och sjunkande räntor. Det svenska valresultatet blev stökigt, men det spelar mindre roll för den svenska börsen. Avgörande för börsutvecklingen

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Bakgrund och verksamhet

Bakgrund och verksamhet Cybercom, ett IT-konsult bolag med tjugo års erfarenhet inom branschen, gick väldigt bra och expanderade kraftigt åren innan finanskrisen. I samband med denna uppstod dock stora ekonomiska problem och

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering BTS BEHÅLL BTS 2015-05-20 UPPDATERING Riktkurs 73 kronor 2 BTS i linje med förväntningarna BTS senaste rapport kom in i linje med marknadens och våra förväntningar.

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer