Q Serendip Invest. Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport"

Transkript

1 Q Serendip Invest Kvartalsrapport

2 Serendip Invest Bäste Andelsägare! Andelsvärde per 31 dec SEK Index Hittills i år Serendip Invest 13,8!% SSVX 90 0,5!% MSCI AC 5,9!% Efter att samtliga avgifter, arvoden, skatter, och övriga kostnader hade betalats, steg andelsvärdet med 13,8% under Detta var drygt 13% bättre i jämförelse med avkastningen på SSVX 90 som under perioden hade gett en tillväxt på ca 0,5% och ca 8 % bättre i jämförelse än MSCI All Country Index (inklusive återinvesterade utdelningar) som hade gett en avkastning på ca 5,9%. I lokala valutor har portföljen stigit med över 20% under året men detta har tyngts av en väldigt stark svensk krona som gjorde att våra resultat mätt i svenska kronor slutade på ca 15% före skatter och diverse kostnader, (eller 13,8% efter dessa). Ca 10% av utveckling kom under årets sista kvartal vilket ju är extra glädjande eftersom vi fick ett antal nya andelsägare just före kvartalet. En hel del positiva händelser i våra portföljbolag verkade sammanfalla under ett och samma kvartal, samtidigt som börsen generellt hade en god uppgång. Jämförelsetabell: globalfonder Fondprestation 3 år 2010 Serendip Invest! 95,4!% 13,8!% Skagen Global 12,9!% 8,8!% Odin Global Acc 2,3!% 10,6!% Handelsbanken Globalfond 0,8!% 6,8!% Odin Global SMB 0,4!% 9,9!% Nordea World Fund "1!% 1,9!% SEB Globalfond "1,6!% 6,6!% Swedbank Robur Globalfond Carnegie WorldWide "1,7!% 5,7!% "15,1!% 1!% Stureplan 15 SE , Stockholm Namtai Electronics och QXM var två Nasdaq-noterade företag som vi för något år sedan hade köpt till ett pris som understeg nettokassan. Dessa bolag värderades med andra ord till och med mindre än de pengar som de hade på banken. För en krona i aktiepris fick vi i ena fallet 1,1 krona och i det andra fallet 2 kronor i reda pengar och därtill företagen på köpet. I QXM gjorde ett uppköpsbud från de största ägarna att aktiepriset steg till det dubbla under kvartalet. För Namtai steg aktien med ca 40% i och med att bolaget kunde uppvisa en stark återhämtning ur krisen. För er som är intresserade av vidare läsning kring detta har vi bifogat vår analys som vi gjorde av Namtai Electronics innan vi köpte aktien. Även de två oljerelaerade bolagen Noble Corp och BP som vi köpte under sommarens oljekris steg båda med över 20% efter att rädslan för investeringar i denna sektor successivt minskat. På begäran av några av er har vi till vänster också bifogat en jämförelsetabell för de största och de mest populära globalfonderna i Sverige. Jag vill därmed också påpeka att kortsiktiga jämförelser egentligen inte är meningsfulla. Det är på längre sikt som en bra förvaltare urskiljer sig från mängden. Nästan alla kända skickliga förvaltare har under sin karriär haft flera sammanhängande år med sämre prestation än index. Dilemmat med investeringar är att det inte riktigt går att räkna ut när något kommer att hända som gör att även övriga investerare kommer att kunna se de för tillfället dolda värdena. Därför är det viktigt att inte vara alltför fokuserad vid de kortsiktiga resultaten. I dessa sammanhang är tre år egentligen en förhållandevis kort tid att analysera resultat på. En ekonomisk cykel eller 5-6 år är en mera meningsfull tidsperiod för detta. Därför vill jag i anslutning till jämförelsetabellen även bifoga historiska resultat för några av världens mest framgångsrika förvaltare genom tiderna. Charles Munger är välkände Warren Buffetts partner, Seth Klarman och Peter Lynch är två av vår tids skickligaste och mest uppskattade fondförvaltare och John Maynard Keynes en mycket skicklig historisk investerare.

3 Som det kan utläsas ur tabellerna är 3 sammanhängade år av sämre prestation än index inget ovanligt för dessa förvaltare. Till och med 6 sammanhängade år med sämre prestation än index går att återfinna bland dessa. Alla har dock på längre sikt haft ett väsentligt bättre resultat än sina jämförelseindex. Det är mycket viktigt både för förvaltare och för investerare att under sådana perioder inte omvärdera den grundläggande investeringsfilosofin. Detta är om än mänskligt, ett välkänt generalfel som markant kan försämra det långsiktiga resultatet. Det är också under sådana eventuella prövningar som vi kommer att upptäcka om vi verkligen förtjänar ett långsiktigt avkastning över genomsnittet eller ej. Än så länge kan vi glädjas åt att vi kan lägga ytterligare ett bra år bakom oss. Bästa Hälsningar Ashkan Pouya Stureplan 15 SE , Stockholm

4 Förvaltare Chales Munger (Partnership) Årlig procentuell förändring År (14) Munger % Dow Jones % ,1 7, ,7 20, ,7 18, ,4 14, ,4 15, ,2 19, ,4 7, ,3 11, ,1 8, ,4 9, ,3 18, ,9 13, ,5 23, ,2 44,4 Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 24,3 6,44 5 år 3 år Stureplan 15 SE , Stockholm

5 Förvaltare Peter Lynch (Fidelity Magellan Fund) Årlig procentuell förändring År (16) Lynch % S&P 500 (%) ,7!7, ,5 6, ,8 18, ,6 32,3 1981!22,6!5,0 1982!1,3 21, ,8 22,4 1984!10,1 6, ,2 31, ,7 18,6 1987!17,6 5, ,5 16, ,9 31,7 1990!9,9!3, ,2 30,5 1992!8,2 7,6 Stureplan 15 SE , Stockholm Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 17,7 14,56 9 år 4 år

6 Förvaltare Seth Klarman (Baupost) Årlig procentuell förändring År (18) Klarman (%) S&P 500 (%) ,9 30, ,1 7, ,7 10, ,3 1, ,3 37, ,2 23, ,1 33, ,2 28, ,1 21, ,9!9, ,7!11, ,7!22, , ,0 10, , , ,8 Stureplan 15 SE , Stockholm Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 17,4 12,40 7 år 5 år

7 Förvaltare John Maynard Keynes Årlig procentuell förändring Stureplan 15 SE , Stockholm År (18) Keynes % UK Market % , ,8 6,6 1930!32,4!20,3 1931!24,6!25, ,8!5, ,1 21, ,1!0, ,4 5, ,0 10, ,5!0,5 1938!40,1!16, ,9!7,2 1940!15,6!12, ,5 12,5 1942!0,9 0, ,9 15, ,5 5, ,6 0,8 Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 13,25!0,54 6 år 3 år

8 Namtai Electronics (NTE) Investeringsanalys Utfärdat av Ashkan Pouya fredag, 2009 september 04 En investering i NTE skulle med lägre risk än genomsnittet kunna ge över en 20 procentig långsiktig avkastning på investeringen. Bolaget har haft en genomsnittlig, årlig tillväxt i omsättning och vinst på 17 % per år under de senaste 10 åren, och samtidigt hållit en väldigt hög utdelningsnivå. Omsättning och vinst har förvisso sjunkit de senaste tre åren men den lönsammaste divisionen har en stark tillväxt. Bolaget har en hög andel återkommande kunder och en del dolda värden som kommer att påverka resultatet i positiv riktning framöver. Dagens värdering motsvarar endast bolagets nettokassa och verksamheten kommer därmed gratis på köpet. Under de fem senaste åren har bolaget under långa perioder värderats till motsvarande 4-5 ggr dagens värdering. I ett positivt scenario kan liknande värderingar komma att bli aktuella igen. Katalysatorer för en rejäl omvärdering kan vara ett något bättre ekonomiskt klimat, att de dolda värdena får full effekt i resultatet eller att bolaget skulle börja ge utdelningar igen. Vi hittar idag få investeringsobjekt som har lika bra avkastningsmöjligheter i förhållande till risk. På en skala från 1-5 anser vi därför NTE vara en femma.! 1

9 Bakgrund - Namtai Electronics (NTE) Namtai Electronics är en kinesisk underleverantör av delkomponenter till telecom och elektronikindustrin. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange men verksamheten bedrivs i kina och genom dotterbolaget NTEEP som är ett Hongkongnoterat bolag. Tills nyligen ägdes bara ca 75 % av NTEEP av Namtai Electronics. Juli 2009 köpte Namtai resterande delen av NTTEP och planerar en avnotering av denna från Hongkongbörsen i syfte att spara in på administrativa avgifter. Bolaget designar och tillverkar delprodukter och ibland hela produkter till så kallade Original Equipment Manufactorers eller OEM s såsom Sony Ericsson, Sharp och Texas Instruments. Namtai har fem fabriker i närheten av Hongkong och en sjätte är nästan färdigbyggd. Där planeras massproduktion redan fjärde kvartalet i år. Bolaget påminner delvis om de koreanska bolagen LG och Samsung som för 20 år sedan var underleverantörer, för att senare själva bli OEM s med marknadsledarskap i ett flertal elektroniksegment. I kundlistan återfinns en hel del välkända och globala varumärken. Detta är en kvalitetsstämpel då dessa oftast har mycket höga krav på kvalitet och seriositet i verksamheten. Bilden till höger visar några av Namtais största kunder.! 2

10 Ekonomi & Verksamhet NTE har i 15 år sällan haft något kvartal med förlust och än så länge inget helår med negativt resultat. Bolagets omsättning och vinst har haft en genomsnittlig 17 % ökning per år under de senaste 10 åren men med ett inslag av nedgång under 2007 och NTE har ett stort antal återkommande kunder. Exempelvis var 99 % av kunderna för år 2008, återkommande kunder från året innan. Q och Q var två påföljande kvartal av förlust för Market Cap Pris / Aktie Pris / Vinst ( P/E ) 5 årssnitt Pris / Kassaflöde 5 årssnitt Pris / Eget Kapital Vinst / Eget Kapital 5 årssnitt Vinst/ Arbetande Kapital 5 årssnitt Belåningsgrad Nettokassa 232 MUSD 5,18 USD 6 3, % 35 % Skuldfritt 232 MUSD bolaget även om kassaflödet var positivt under dessa kvartal. Q vändes detta till ett svagt positivt resultat beroende på besparingar som har genomförts. Bolaget har i jämförelse med förra året tappat ca 30 % av sin omsättning på grund av den globala lågkonjunkturen. Aktien föll starkt under de kvartal då bolagets redovisade negativt resultat och samtidigt ställde in sin traditionellt mycket höga utdelning. Balansräkningen - Bolaget har 232 MUSD i nettokassa och inga långsiktiga skulder. Nettokassan kommer att uppgå till ca 187 MUSD efter att köpeskillingen för NTEEP har betalats. Vidare har bolaget ca 107 MUD i utrustning och fabriker och 16 MUSD i immateriella tillgångar. De kortsiktiga skulderna på 91 MUSD motsvarar ungefär lika mycket som bolaget har i ytterligare omsättningstillgångar förutom kassan. Imponerade avkastning - Bolaget har under de senaste 5 åren haft en genomsnittlig avkastning på det egna kapitalet på ca 15 %. Bolaget har dock konstant haft en stor och kassa som räknas in i det egna kapitalet men inte är sysselsatt. Rensad från denna kassa har bolaget haft en imponerande snittavkastning på 35 % på det sysselsatta kapitalet. Hög utdelning- Ca 80 % av bolagets vinst har delats ut under de senaste 10 åren. Dessa har under de senaste 5 åren i snitt motsvarat 1 USD per aktie och år, uppgående till nästan 20 % i direktavkastning i förhållande till aktiens pris idag. Utdelningarna har dock stoppats tillsvidare på grund av det rådande ekonomiska läget i världen.! 3

11 Ägarbild & Insideraktivitet Bolagets grundare Koo är fortfarande aktiv som styrelseordförande och CFO i bolaget. Per den 9 februari i år var han tillsammans med en amerikansk styrelseledamot, Peter Kellog största ägare med 11 % respektive 12 % av aktierna var. 25 % av bolaget ägs totalt av direktörer och tjänstemän i bolaget. Den tredje största ägaren Royce & Associates rapporterade per den 30/6 att de har ökat sitt innehav i bolaget. Även Kahn Brothers & Company som är en annan av de institutionella stora ägarna rapporterade samtidigt ett ökat innehav under det senaste kvartalet. Nedan är en lista över bolagets största institutionella ägare per den 30 juni Institutionella ägare Antal Aktier % av röster och kapital Royce & Associates, LLC 2,349, Renaissance Technologies Corp. 2,219, Columbia Management Advisors, Inc. 2,024, Kahn Brothers & Company, Inc. 1,768, Wellington Management Company, LLP 1,767, Acadian Asset Management LLC 1,608, Steinberg Global Asset Management, Ltd 725, Dubuque Bank and Trust Company 384, Perritt Capital Management, Inc. 353, Al Frank Asset Management, Inc. 155, TD Asset Management Inc. 152, Invesco PowerShares Capital Management 144, Norges Bank 131, Polar Securities Inc. 131, Barclays Global Investors (UK) Ltd. 123, ! 4

12 Analys & Värdering NTE väderas idag lika mycket som nettokassan, vilket betyder att vid köp av aktien idag ges inte verksamheten något värde utan kommer med gratis på köpet. Bolaget agerar förvisso inom en fragmenterad marknad som präglas av stor konkurrens. Detta är typisk i branscher som befinner sig i initialskedet av en konsolideringsfas. Lönsamheten minskar allt eftersom konkurrensen ökar och därefter brukar industrierna genom konsolidering söka stordriftsfördelar. För NTE kan vi observera en minskad omsättning under 2007 och 2008, men det är svårt att utläsa hur stor del av omsättningen och resultatminskningen som beror på konjunkturavmattning och hur stor del som beror på ökad konkurrens. Bolagets lönsammaste division visar dock stark tillväxt och bra marginaler. Denna division står också för merparten av vinsten. Se tabellerna nedan. Observera att omsättningen sjunker men inte operativa vinsterna förrän 2008 Detta beror på att den mest lönsamma divisionen växte. År 2007 gav extraordinära intäkter artificiellt positivt effekt till slutresultatet.( Samtliga siffror nedan är angivna i MUSD) Namtai Electronics Omsättning (MUSD) Operativ vinst (MUSD) 42,5 40,7 6,4 Vinst inklusive extraordinära intäkter 40,7 69,5 30,6 Nettovinst / Aktie (USD) ,55 0,68 Observera att omsättning och vinst minskar markant i Telekom-divisionen men i konsument elektronik, ökar vinsten något. Bolagets viktigaste division för den långsiktiga lönsamheten har alltså inte krympt trots dess cykliska karaktär och den finansiella krisen. (Samtliga siffror nedan är angivna i MUSD och för illustrationens skull har siffrorna rensats från kostnader och intäkter av engångskaraktär). Division omsättn vinst 2006 omsättn vinst 2007 omsättn vinst 2008 Konsumet Elek Telekom komp LCD - 2,6 83 1,4 76!3,4 " 5

13 NTE själva verkar också ha tilltro till sin verksamhet då de nyligen har utökat sin andel i denna genom köp av de 25 % utestående aktierna i verksamhetsbolaget NTEEP. Fabrikerna finns i en del av världen där vi tror att legotillverkning kommer att vara mer lönsam än andra delar av världen under de närmast kommande åren. Utmaningen för många företag i dessa länder är snarare förmågan att leverera högkvalitativa produkter vilket NTE har påvisat i många år. Det finns också en del intressanta och något dolda värden som ännu inte gett utslag i resultatet. Bolagets nya fabrik är exempelvis färdigbyggt och till stora delar betald. Den kommer igång under fjärde kvartalet i år och kommer därefter att ge effekt på omsättning och resultat. En moden och nybyggd fabrik ökar också konkurrenskraften. Köpet av den kvarvarande andelen av NTTEP är en annan av dessa dolda värden. Det borde öka intjäningen med 25 % under de kommande åren vilket heller inte är inräknat i dagens omsättning och vinstsiffror. Den stora kvarvarande kassan på ca 160 MUSD efter att båda dessa investeringar är fullt betalda, lämnar också utrymme för ytterligare förvärv. Av ovanstående skäl tycker vi att bolaget borde kunna öka eller i sämsta fall behålla sin tidigare genomsnittliga vinst på ca 0,8 USD / aktie och år. En investering idag skulle i ett negativt scenario därmed innebära 15 % i avkastning per år. I ett mera neutralt scenario borde den långsiktiga intjäningen uppgå till 1,1 USD / aktie och ge 20 % i årlig långsiktig avkastning. I ett positivt scenario kan bolaget sätta sin återstående stora kassa i arbete samt att tillväxtdivisionerna växer som de hittills gjort utan att affärer krymper i de andra divisionerna. I ett sådant scenario kommer bolaget att kunna få de högsta värderingsmultiplarna som den historiskt sett har haft. De historiska siffrorna visar att bolaget under de fem gångna åren som bäst har värderats till motsvarande 3 ggr och som sämst 0,5 ggr det egna kapitalet. Detta innebär en värdering som sämst, på ca 30 % mindre än dagens värdering och som bäst motsvarande ca 5 ggr bättre. Innan utdelningarna stoppades var värderingen strax under 3 ggr dagens värdering.! 6

14 Vid det positiva scenariot och i bättre tider tror vi därför att värderingar på upp till 5 ggr dagens kan vara aktuella. Uppköp kan också komma ifråga då de största aktörerna i branschen är 10 ggr större än NTE samt att bolaget inte har någon tydlig majoritetsägare. Risker - Förutom de verksamhetsspecifika riskerna så finns det några punkter som bör beaktas vid en investering i Namtai Electronics. Kina har infört nya lagar kring vilka vinster som kan betraktas som utdelningsbara medel. Detta regelverk kan försvåra för NTE att i framtiden ge utdelningar och även påverka nivån på utdelningarna. Kina har också nyligen infört nya beskattningslagar för utlandsregistrerade bolag som är verksamma i Kina. Tidigare hade dessa en förmånligare skattesats på 15 %. Denna skall gradvis övergå, de fem kommande åren, till att bli 25 %. Långsiktigt finns det också en risk i att en stor del av bolagets intäkter är i USD. Vid hög inflation i USA skulle detta påverka resultatet negativt då merparten av kostnaderna för bolaget är i Hongkongdollar, Japanska Yen och Kinesiska RMB. Vidare står väldigt få kunder för stor del av försäljningen. Även bolagets stora kassa är i USD. En svårighet i att värdera bolag på tillväxtmarknader och i synnerhet i Kina är att Corporate Governance inte är lika välutvecklat och siffrorna som man använder som underlag därför inte lika tillförlitliga. NTE har inte på något sätt tidigare utmärkt sig för att presentera felaktiga siffror. Kassa och omsättning är dessutom svåra siffror att manipulera och likaså nivån på tidigare utdelningar. Detta är ändå en speciell risk som måste tas i speciellt beaktande vid investeringar i Kinesiska bolag. Slutsatser - NTE har en högkvalitativ verksamhet med en hög andel återkommande kunder. Bolaget har haft en hög genomsnittlig, årlig tillväxt i omsättning och vinst under de senaste 10 åren och hållit en väldigt hög utdelningsnivå under samma period. Vidare har bolaget en del dolda värden som kommer att påverka resultatet positivt i ett något bättre ekonomiskt klimat. Under de fem gångna åren värderades bolaget under långa tider motsvarande 4-5 ggr dagens värdering. Bolagets dagsvärdering motsvarar endast bolagets nettokassa. Katalysatorer för en rejäl omvärdering kan vara ett något bättre ekonomiskt klimat och att de dolda värdena får full effekt i resultatet. En annan minst lika viktig katalysator är om bolaget skulle börja ge utdelningar igen. Vi hittar idag få investeringsobjekt som har lika bra avkastningsmöjligheter i förhållande till risk. På en skala från 1-5 anser vi därför NTE vara en femma.! 7

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Kvartalsrapport. Serendip Invest Q1, 2010

Kvartalsrapport. Serendip Invest Q1, 2010 Kvartalsrapport Serendip Invest Q1, 2010 Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 1 april 2010 Index Hittills i år Serendip Invest 2,26 % SSVX 2010 KV1 10 226 SEK 0,054 % MSCI 5,2 % Vi har härmed 2010

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser. Ulf Hedlundh Verkställande direktör

Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser. Ulf Hedlundh Verkställande direktör Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser Ulf Hedlundh Verkställande direktör Mycket starkt börsår, trots fortsatt osäkra omvärldsbetingelser 29 % substansvärdetillväxt Mycket starkt

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014. 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2014. 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2014 20 oktober 2014 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2014 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 4,5 procent och

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer