Q Serendip Invest. Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport"

Transkript

1 Q Serendip Invest Kvartalsrapport

2 Serendip Invest Bäste Andelsägare! Andelsvärde per 31 dec SEK Index Hittills i år Serendip Invest 13,8!% SSVX 90 0,5!% MSCI AC 5,9!% Efter att samtliga avgifter, arvoden, skatter, och övriga kostnader hade betalats, steg andelsvärdet med 13,8% under Detta var drygt 13% bättre i jämförelse med avkastningen på SSVX 90 som under perioden hade gett en tillväxt på ca 0,5% och ca 8 % bättre i jämförelse än MSCI All Country Index (inklusive återinvesterade utdelningar) som hade gett en avkastning på ca 5,9%. I lokala valutor har portföljen stigit med över 20% under året men detta har tyngts av en väldigt stark svensk krona som gjorde att våra resultat mätt i svenska kronor slutade på ca 15% före skatter och diverse kostnader, (eller 13,8% efter dessa). Ca 10% av utveckling kom under årets sista kvartal vilket ju är extra glädjande eftersom vi fick ett antal nya andelsägare just före kvartalet. En hel del positiva händelser i våra portföljbolag verkade sammanfalla under ett och samma kvartal, samtidigt som börsen generellt hade en god uppgång. Jämförelsetabell: globalfonder Fondprestation 3 år 2010 Serendip Invest! 95,4!% 13,8!% Skagen Global 12,9!% 8,8!% Odin Global Acc 2,3!% 10,6!% Handelsbanken Globalfond 0,8!% 6,8!% Odin Global SMB 0,4!% 9,9!% Nordea World Fund "1!% 1,9!% SEB Globalfond "1,6!% 6,6!% Swedbank Robur Globalfond Carnegie WorldWide "1,7!% 5,7!% "15,1!% 1!% Stureplan 15 SE , Stockholm Namtai Electronics och QXM var två Nasdaq-noterade företag som vi för något år sedan hade köpt till ett pris som understeg nettokassan. Dessa bolag värderades med andra ord till och med mindre än de pengar som de hade på banken. För en krona i aktiepris fick vi i ena fallet 1,1 krona och i det andra fallet 2 kronor i reda pengar och därtill företagen på köpet. I QXM gjorde ett uppköpsbud från de största ägarna att aktiepriset steg till det dubbla under kvartalet. För Namtai steg aktien med ca 40% i och med att bolaget kunde uppvisa en stark återhämtning ur krisen. För er som är intresserade av vidare läsning kring detta har vi bifogat vår analys som vi gjorde av Namtai Electronics innan vi köpte aktien. Även de två oljerelaerade bolagen Noble Corp och BP som vi köpte under sommarens oljekris steg båda med över 20% efter att rädslan för investeringar i denna sektor successivt minskat. På begäran av några av er har vi till vänster också bifogat en jämförelsetabell för de största och de mest populära globalfonderna i Sverige. Jag vill därmed också påpeka att kortsiktiga jämförelser egentligen inte är meningsfulla. Det är på längre sikt som en bra förvaltare urskiljer sig från mängden. Nästan alla kända skickliga förvaltare har under sin karriär haft flera sammanhängande år med sämre prestation än index. Dilemmat med investeringar är att det inte riktigt går att räkna ut när något kommer att hända som gör att även övriga investerare kommer att kunna se de för tillfället dolda värdena. Därför är det viktigt att inte vara alltför fokuserad vid de kortsiktiga resultaten. I dessa sammanhang är tre år egentligen en förhållandevis kort tid att analysera resultat på. En ekonomisk cykel eller 5-6 år är en mera meningsfull tidsperiod för detta. Därför vill jag i anslutning till jämförelsetabellen även bifoga historiska resultat för några av världens mest framgångsrika förvaltare genom tiderna. Charles Munger är välkände Warren Buffetts partner, Seth Klarman och Peter Lynch är två av vår tids skickligaste och mest uppskattade fondförvaltare och John Maynard Keynes en mycket skicklig historisk investerare.

3 Som det kan utläsas ur tabellerna är 3 sammanhängade år av sämre prestation än index inget ovanligt för dessa förvaltare. Till och med 6 sammanhängade år med sämre prestation än index går att återfinna bland dessa. Alla har dock på längre sikt haft ett väsentligt bättre resultat än sina jämförelseindex. Det är mycket viktigt både för förvaltare och för investerare att under sådana perioder inte omvärdera den grundläggande investeringsfilosofin. Detta är om än mänskligt, ett välkänt generalfel som markant kan försämra det långsiktiga resultatet. Det är också under sådana eventuella prövningar som vi kommer att upptäcka om vi verkligen förtjänar ett långsiktigt avkastning över genomsnittet eller ej. Än så länge kan vi glädjas åt att vi kan lägga ytterligare ett bra år bakom oss. Bästa Hälsningar Ashkan Pouya Stureplan 15 SE , Stockholm

4 Förvaltare Chales Munger (Partnership) Årlig procentuell förändring År (14) Munger % Dow Jones % ,1 7, ,7 20, ,7 18, ,4 14, ,4 15, ,2 19, ,4 7, ,3 11, ,1 8, ,4 9, ,3 18, ,9 13, ,5 23, ,2 44,4 Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 24,3 6,44 5 år 3 år Stureplan 15 SE , Stockholm

5 Förvaltare Peter Lynch (Fidelity Magellan Fund) Årlig procentuell förändring År (16) Lynch % S&P 500 (%) ,7!7, ,5 6, ,8 18, ,6 32,3 1981!22,6!5,0 1982!1,3 21, ,8 22,4 1984!10,1 6, ,2 31, ,7 18,6 1987!17,6 5, ,5 16, ,9 31,7 1990!9,9!3, ,2 30,5 1992!8,2 7,6 Stureplan 15 SE , Stockholm Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 17,7 14,56 9 år 4 år

6 Förvaltare Seth Klarman (Baupost) Årlig procentuell förändring År (18) Klarman (%) S&P 500 (%) ,9 30, ,1 7, ,7 10, ,3 1, ,3 37, ,2 23, ,1 33, ,2 28, ,1 21, ,9!9, ,7!11, ,7!22, , ,0 10, , , ,8 Stureplan 15 SE , Stockholm Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 17,4 12,40 7 år 5 år

7 Förvaltare John Maynard Keynes Årlig procentuell förändring Stureplan 15 SE , Stockholm År (18) Keynes % UK Market % , ,8 6,6 1930!32,4!20,3 1931!24,6!25, ,8!5, ,1 21, ,1!0, ,4 5, ,0 10, ,5!0,5 1938!40,1!16, ,9!7,2 1940!15,6!12, ,5 12,5 1942!0,9 0, ,9 15, ,5 5, ,6 0,8 Genomsnittlig Avkastning Antal år sämre än index Maximalt antal år i rad sämre än index 13,25!0,54 6 år 3 år

8 Namtai Electronics (NTE) Investeringsanalys Utfärdat av Ashkan Pouya fredag, 2009 september 04 En investering i NTE skulle med lägre risk än genomsnittet kunna ge över en 20 procentig långsiktig avkastning på investeringen. Bolaget har haft en genomsnittlig, årlig tillväxt i omsättning och vinst på 17 % per år under de senaste 10 åren, och samtidigt hållit en väldigt hög utdelningsnivå. Omsättning och vinst har förvisso sjunkit de senaste tre åren men den lönsammaste divisionen har en stark tillväxt. Bolaget har en hög andel återkommande kunder och en del dolda värden som kommer att påverka resultatet i positiv riktning framöver. Dagens värdering motsvarar endast bolagets nettokassa och verksamheten kommer därmed gratis på köpet. Under de fem senaste åren har bolaget under långa perioder värderats till motsvarande 4-5 ggr dagens värdering. I ett positivt scenario kan liknande värderingar komma att bli aktuella igen. Katalysatorer för en rejäl omvärdering kan vara ett något bättre ekonomiskt klimat, att de dolda värdena får full effekt i resultatet eller att bolaget skulle börja ge utdelningar igen. Vi hittar idag få investeringsobjekt som har lika bra avkastningsmöjligheter i förhållande till risk. På en skala från 1-5 anser vi därför NTE vara en femma.! 1

9 Bakgrund - Namtai Electronics (NTE) Namtai Electronics är en kinesisk underleverantör av delkomponenter till telecom och elektronikindustrin. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange men verksamheten bedrivs i kina och genom dotterbolaget NTEEP som är ett Hongkongnoterat bolag. Tills nyligen ägdes bara ca 75 % av NTEEP av Namtai Electronics. Juli 2009 köpte Namtai resterande delen av NTTEP och planerar en avnotering av denna från Hongkongbörsen i syfte att spara in på administrativa avgifter. Bolaget designar och tillverkar delprodukter och ibland hela produkter till så kallade Original Equipment Manufactorers eller OEM s såsom Sony Ericsson, Sharp och Texas Instruments. Namtai har fem fabriker i närheten av Hongkong och en sjätte är nästan färdigbyggd. Där planeras massproduktion redan fjärde kvartalet i år. Bolaget påminner delvis om de koreanska bolagen LG och Samsung som för 20 år sedan var underleverantörer, för att senare själva bli OEM s med marknadsledarskap i ett flertal elektroniksegment. I kundlistan återfinns en hel del välkända och globala varumärken. Detta är en kvalitetsstämpel då dessa oftast har mycket höga krav på kvalitet och seriositet i verksamheten. Bilden till höger visar några av Namtais största kunder.! 2

10 Ekonomi & Verksamhet NTE har i 15 år sällan haft något kvartal med förlust och än så länge inget helår med negativt resultat. Bolagets omsättning och vinst har haft en genomsnittlig 17 % ökning per år under de senaste 10 åren men med ett inslag av nedgång under 2007 och NTE har ett stort antal återkommande kunder. Exempelvis var 99 % av kunderna för år 2008, återkommande kunder från året innan. Q och Q var två påföljande kvartal av förlust för Market Cap Pris / Aktie Pris / Vinst ( P/E ) 5 årssnitt Pris / Kassaflöde 5 årssnitt Pris / Eget Kapital Vinst / Eget Kapital 5 årssnitt Vinst/ Arbetande Kapital 5 årssnitt Belåningsgrad Nettokassa 232 MUSD 5,18 USD 6 3, % 35 % Skuldfritt 232 MUSD bolaget även om kassaflödet var positivt under dessa kvartal. Q vändes detta till ett svagt positivt resultat beroende på besparingar som har genomförts. Bolaget har i jämförelse med förra året tappat ca 30 % av sin omsättning på grund av den globala lågkonjunkturen. Aktien föll starkt under de kvartal då bolagets redovisade negativt resultat och samtidigt ställde in sin traditionellt mycket höga utdelning. Balansräkningen - Bolaget har 232 MUSD i nettokassa och inga långsiktiga skulder. Nettokassan kommer att uppgå till ca 187 MUSD efter att köpeskillingen för NTEEP har betalats. Vidare har bolaget ca 107 MUD i utrustning och fabriker och 16 MUSD i immateriella tillgångar. De kortsiktiga skulderna på 91 MUSD motsvarar ungefär lika mycket som bolaget har i ytterligare omsättningstillgångar förutom kassan. Imponerade avkastning - Bolaget har under de senaste 5 åren haft en genomsnittlig avkastning på det egna kapitalet på ca 15 %. Bolaget har dock konstant haft en stor och kassa som räknas in i det egna kapitalet men inte är sysselsatt. Rensad från denna kassa har bolaget haft en imponerande snittavkastning på 35 % på det sysselsatta kapitalet. Hög utdelning- Ca 80 % av bolagets vinst har delats ut under de senaste 10 åren. Dessa har under de senaste 5 åren i snitt motsvarat 1 USD per aktie och år, uppgående till nästan 20 % i direktavkastning i förhållande till aktiens pris idag. Utdelningarna har dock stoppats tillsvidare på grund av det rådande ekonomiska läget i världen.! 3

11 Ägarbild & Insideraktivitet Bolagets grundare Koo är fortfarande aktiv som styrelseordförande och CFO i bolaget. Per den 9 februari i år var han tillsammans med en amerikansk styrelseledamot, Peter Kellog största ägare med 11 % respektive 12 % av aktierna var. 25 % av bolaget ägs totalt av direktörer och tjänstemän i bolaget. Den tredje största ägaren Royce & Associates rapporterade per den 30/6 att de har ökat sitt innehav i bolaget. Även Kahn Brothers & Company som är en annan av de institutionella stora ägarna rapporterade samtidigt ett ökat innehav under det senaste kvartalet. Nedan är en lista över bolagets största institutionella ägare per den 30 juni Institutionella ägare Antal Aktier % av röster och kapital Royce & Associates, LLC 2,349, Renaissance Technologies Corp. 2,219, Columbia Management Advisors, Inc. 2,024, Kahn Brothers & Company, Inc. 1,768, Wellington Management Company, LLP 1,767, Acadian Asset Management LLC 1,608, Steinberg Global Asset Management, Ltd 725, Dubuque Bank and Trust Company 384, Perritt Capital Management, Inc. 353, Al Frank Asset Management, Inc. 155, TD Asset Management Inc. 152, Invesco PowerShares Capital Management 144, Norges Bank 131, Polar Securities Inc. 131, Barclays Global Investors (UK) Ltd. 123, ! 4

12 Analys & Värdering NTE väderas idag lika mycket som nettokassan, vilket betyder att vid köp av aktien idag ges inte verksamheten något värde utan kommer med gratis på köpet. Bolaget agerar förvisso inom en fragmenterad marknad som präglas av stor konkurrens. Detta är typisk i branscher som befinner sig i initialskedet av en konsolideringsfas. Lönsamheten minskar allt eftersom konkurrensen ökar och därefter brukar industrierna genom konsolidering söka stordriftsfördelar. För NTE kan vi observera en minskad omsättning under 2007 och 2008, men det är svårt att utläsa hur stor del av omsättningen och resultatminskningen som beror på konjunkturavmattning och hur stor del som beror på ökad konkurrens. Bolagets lönsammaste division visar dock stark tillväxt och bra marginaler. Denna division står också för merparten av vinsten. Se tabellerna nedan. Observera att omsättningen sjunker men inte operativa vinsterna förrän 2008 Detta beror på att den mest lönsamma divisionen växte. År 2007 gav extraordinära intäkter artificiellt positivt effekt till slutresultatet.( Samtliga siffror nedan är angivna i MUSD) Namtai Electronics Omsättning (MUSD) Operativ vinst (MUSD) 42,5 40,7 6,4 Vinst inklusive extraordinära intäkter 40,7 69,5 30,6 Nettovinst / Aktie (USD) ,55 0,68 Observera att omsättning och vinst minskar markant i Telekom-divisionen men i konsument elektronik, ökar vinsten något. Bolagets viktigaste division för den långsiktiga lönsamheten har alltså inte krympt trots dess cykliska karaktär och den finansiella krisen. (Samtliga siffror nedan är angivna i MUSD och för illustrationens skull har siffrorna rensats från kostnader och intäkter av engångskaraktär). Division omsättn vinst 2006 omsättn vinst 2007 omsättn vinst 2008 Konsumet Elek Telekom komp LCD - 2,6 83 1,4 76!3,4 " 5

13 NTE själva verkar också ha tilltro till sin verksamhet då de nyligen har utökat sin andel i denna genom köp av de 25 % utestående aktierna i verksamhetsbolaget NTEEP. Fabrikerna finns i en del av världen där vi tror att legotillverkning kommer att vara mer lönsam än andra delar av världen under de närmast kommande åren. Utmaningen för många företag i dessa länder är snarare förmågan att leverera högkvalitativa produkter vilket NTE har påvisat i många år. Det finns också en del intressanta och något dolda värden som ännu inte gett utslag i resultatet. Bolagets nya fabrik är exempelvis färdigbyggt och till stora delar betald. Den kommer igång under fjärde kvartalet i år och kommer därefter att ge effekt på omsättning och resultat. En moden och nybyggd fabrik ökar också konkurrenskraften. Köpet av den kvarvarande andelen av NTTEP är en annan av dessa dolda värden. Det borde öka intjäningen med 25 % under de kommande åren vilket heller inte är inräknat i dagens omsättning och vinstsiffror. Den stora kvarvarande kassan på ca 160 MUSD efter att båda dessa investeringar är fullt betalda, lämnar också utrymme för ytterligare förvärv. Av ovanstående skäl tycker vi att bolaget borde kunna öka eller i sämsta fall behålla sin tidigare genomsnittliga vinst på ca 0,8 USD / aktie och år. En investering idag skulle i ett negativt scenario därmed innebära 15 % i avkastning per år. I ett mera neutralt scenario borde den långsiktiga intjäningen uppgå till 1,1 USD / aktie och ge 20 % i årlig långsiktig avkastning. I ett positivt scenario kan bolaget sätta sin återstående stora kassa i arbete samt att tillväxtdivisionerna växer som de hittills gjort utan att affärer krymper i de andra divisionerna. I ett sådant scenario kommer bolaget att kunna få de högsta värderingsmultiplarna som den historiskt sett har haft. De historiska siffrorna visar att bolaget under de fem gångna åren som bäst har värderats till motsvarande 3 ggr och som sämst 0,5 ggr det egna kapitalet. Detta innebär en värdering som sämst, på ca 30 % mindre än dagens värdering och som bäst motsvarande ca 5 ggr bättre. Innan utdelningarna stoppades var värderingen strax under 3 ggr dagens värdering.! 6

14 Vid det positiva scenariot och i bättre tider tror vi därför att värderingar på upp till 5 ggr dagens kan vara aktuella. Uppköp kan också komma ifråga då de största aktörerna i branschen är 10 ggr större än NTE samt att bolaget inte har någon tydlig majoritetsägare. Risker - Förutom de verksamhetsspecifika riskerna så finns det några punkter som bör beaktas vid en investering i Namtai Electronics. Kina har infört nya lagar kring vilka vinster som kan betraktas som utdelningsbara medel. Detta regelverk kan försvåra för NTE att i framtiden ge utdelningar och även påverka nivån på utdelningarna. Kina har också nyligen infört nya beskattningslagar för utlandsregistrerade bolag som är verksamma i Kina. Tidigare hade dessa en förmånligare skattesats på 15 %. Denna skall gradvis övergå, de fem kommande åren, till att bli 25 %. Långsiktigt finns det också en risk i att en stor del av bolagets intäkter är i USD. Vid hög inflation i USA skulle detta påverka resultatet negativt då merparten av kostnaderna för bolaget är i Hongkongdollar, Japanska Yen och Kinesiska RMB. Vidare står väldigt få kunder för stor del av försäljningen. Även bolagets stora kassa är i USD. En svårighet i att värdera bolag på tillväxtmarknader och i synnerhet i Kina är att Corporate Governance inte är lika välutvecklat och siffrorna som man använder som underlag därför inte lika tillförlitliga. NTE har inte på något sätt tidigare utmärkt sig för att presentera felaktiga siffror. Kassa och omsättning är dessutom svåra siffror att manipulera och likaså nivån på tidigare utdelningar. Detta är ändå en speciell risk som måste tas i speciellt beaktande vid investeringar i Kinesiska bolag. Slutsatser - NTE har en högkvalitativ verksamhet med en hög andel återkommande kunder. Bolaget har haft en hög genomsnittlig, årlig tillväxt i omsättning och vinst under de senaste 10 åren och hållit en väldigt hög utdelningsnivå under samma period. Vidare har bolaget en del dolda värden som kommer att påverka resultatet positivt i ett något bättre ekonomiskt klimat. Under de fem gångna åren värderades bolaget under långa tider motsvarande 4-5 ggr dagens värdering. Bolagets dagsvärdering motsvarar endast bolagets nettokassa. Katalysatorer för en rejäl omvärdering kan vara ett något bättre ekonomiskt klimat och att de dolda värdena får full effekt i resultatet. En annan minst lika viktig katalysator är om bolaget skulle börja ge utdelningar igen. Vi hittar idag få investeringsobjekt som har lika bra avkastningsmöjligheter i förhållande till risk. På en skala från 1-5 anser vi därför NTE vara en femma.! 7

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Kvartalsrapport. Serendip Invest Q1, 2010

Kvartalsrapport. Serendip Invest Q1, 2010 Kvartalsrapport Serendip Invest Q1, 2010 Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 1 april 2010 Index Hittills i år Serendip Invest 2,26 % SSVX 2010 KV1 10 226 SEK 0,054 % MSCI 5,2 % Vi har härmed 2010

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten.

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten. Växjö 2002-12-05 PRESSRELEASE JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten. Verksamheten förvärvas av ett bolag ägt av personer i Gandalf Datas ledning,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer