Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:2 2001-03-19"

Transkript

1 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001: Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information för yrkesmässig användning och avgränsat på i princip samma sätt som branschorgan som Information World Review (IWR), Electronic Information Report (EIR), Online, EContent, Information Today etc. Dessa utgör också de viktigaste källorna vad gäller internationella nyheter. Beträffande Sverige hämtas nyheter av relevans från Computer Sweden (CS), Dagens IT, Datateknik m fl. På förekommen anledning: 1) Av plats- och läsbarhetsskäl nämns ev. webbadresser bara när de är relevanta och svåra att gissa sig till (och uppges i källan!). 2) Ja,tack - jag tar gärna emot pressreleaser och andra uppslag till nyheter, i synnerhet vad avser Sverige! Så vill jag nu när nyhetsbrevet är väl inne på sin andra årgång passa på att tacka de personer som ombesörjer publiceringen. Det är dels vår webbmaster Lars-Olof Myhrman, som trots mina notoriskt korta varsel alltid snabbt ser till att det läggs upp på webben, dels flickorna på kansliet, som omedelbart meddelar medlemmarna när det är klart. Jag har sällan varit med om så smidig publicering! Lars Klasén Sema InfoData Rättelser m.m. ang. Rapport från Online 2000 (nyhetsbrev 2001:1) I förra numrets Rapport från Online 2000 skrev jag att ingen svensk utställare deltog. En uppmärksam läsare och tillika besökare vid Online har påpekat att det är fel. Med var nämligen Comintell, ett svenskt företag med produkter inom Knowledge Management. Jag får väl ursäkta mig med att företaget är ganska nytt (1999) samt i mässkatalogen presenterades med sin London-adress. Jag påstod vidare att LeadingSide (fd Dataware) i höstas köptes av OpenText. I själva verket var det dess produktportfölj, med BRS/Search i spetsen, som köptes, inkl BRS utvecklingsavdelning i USA och Köpenhamnskontoret. (Se vidare nedan under avsnitt 1.12). För övrigt anlände proceedings från Online som utlovat i mitten av januari. Min förhoppning om att den skulle innehålla mer än bara Powerpoint-bilder blev dock bara delvis uppfylld. Över hälften av föredragen består nämligen av enbart sådana! Det blir lite komiskt ibland, som t ex när ett föredrag består av totalt 14 meningar på 12 bilder och inget mer. Mindre komiskt är det för dem som betalat 900 kr för denna halva produkt, som inte ens utkom i tid till konferensen. 1. Internationellt 1.1 STM Allmänt Reed-Elseviers köp av Harcourt General fördröjs. Orsaken är att EU-kommissionen fortfarande utreder affärens ev. konkurrensbegränsande effekter. Utslaget kommer den 28 maj. Köpeskillingen är över 40 miljarder kr och efter köpet avser Reed-Elsevier att sälja universitetsbokdelen mm till Thomson för nära 20 miljarder kr. (InfoToday NewsBreaks 26/2 2001)

2 Ingenta redovisar 40 milj kr i vinst 2000 och är därmed ett av UKs mest lönsamma webbföretag. Ingenta är fövisso mest känd för sin webbplats ingenta.com, som ger tillgång till artiklar i tidskrifter från över 80 förlag. Men bäst går den del av verksamheten som innebär att man bygger och driver e-communities -portaler på uppdrag. Fn finns 12 sådana, i produktion eller på gång, bland dem animalscience.com och nutritiongate.com från CABI, whatt.com och soureoecd.com. (EIR 19/1 2001). CABI Publishing bistår också med CABDirect (3.5 milj från CAB Abstracts och CAB Health) och CABI Online Abstracts Journal. (IWR jan 2001). Ingenta tecknade nyligen avtal med Oxford University Press, vilket innebär 60 nya tidskrifter utöver de 90 från OUP man har tidigare, samt med Institute of Physics Publishing (IOPP), vilket ger 35 nya tidskrifter. (EIR 26/1 2001) Ingenta och CatchWord går ihop. CatchWords tjänster kommer nu integreras i Ingentas, varför Ingenta även kommer att kunna erbjuda tjänster för konvertering av tryckta publikationer till digital form. Man hoppas nu att kunna nå de tusentals förlag vars publikationer ännu inte finns på webben. Ingentas kundstock ökar från 64 till 140 och trots att de flesta publikationerna är europeiska kommer 60 % av intäkterna att komma från USA. Det nya Ingenta hanterar publikationer med 1.4 milj artiklar från 140 förlag. (EIR 9/2 2001, NewsBreaks 5/2 2001, IWR March 2001) Thomson och Dialog har sålt Responsive Database Services, RDSL, till dess vd, Pierce-Saunders, för mindre än 7 milj kr. RDSL ska fortsätta att förse Gale med information i två år. RDSL har 11 anställda som bevakar 130 publikationer. WAP-satsningen fortsätter. (IWR March 2001) Infomart och Dialog samarbetar inte längre. Orsaken är den konkurrenssituation som uppstått sedan Dialog köptes av Thomson, som ju är kanadensiskt. Infomart ingår i CanWest. (NewsBreak 20/ ) Web of Science omsatte 500 milj kr år 2000, vilket är 50 procent mer än år (EIR 16/3 2001) 1.2 STM Tidskrifter, databaser, patent, InfoTrieves nystartade Virtual Library ger nu tillgång till artiklar från över tidskrifter inom STM. Intäkterna kommer från en procentuell andel av vad försäljningen av artiklar inbringar. I och med Virtual Library når förlagen icke-prenumreranter som de inte skulle nått annars. (EIR 12/1 2001) Questel-Orbit ska öppna en tysk patentdatabas i juli. Det rör sig om över 2 milj patent från Wila Verlag. Den ska vara på tyska men sökbar med ECLA-koder, dvs EPOs ämnesklassifikation. Vidare arbetar man på att införa SDI och samtidig sökning i flera databaser. (NewsBreak 29/1 2001, Online March/April 2001) STN erbjuder nu möjlighet att nyttja Derwent till fastpris. (STNewsline 01/2001). STN har nu 210 databaser, varav de 15 största innehåller 230 milj dokument. 102 förlag och bibliotek är länkade till FIZ AutoDoc/ChemPort. ChemPort har e-tidskrifter och FIZ AutoDoc tillhandahåller tidskrifter. (STN mars 2001) EINS har fått nytt webbgränssnitt. Samtidigt annonserade man EINS-2 (kommande namn: EINS GEM), vilken förutom databaserna i EINS innehåller 8 nya databaser, bl a CORROSION, ENERGY, FLUIDEX, GEOBASE, ICONDA (bygg mm), SIGE (grå litteratur i Europa) och World Textiles. (EINS-nytt ) PAIS i ny version i OCLCs FirstSearch. Förutom ny indexering mm finns nu länkar till fulltext i andra databaser i FirstSearch. PAIS gick ihop med OCLC i januari (NewsBreak 26/2 2001). OCLC FirstSearch Electronic Collections Online tillhandahåller nu över tidskrifter från 55 förlag. (Online March/April 2001)

3 EEVL, Engineering Virtual Library, försöker skapa en oberoende tjänst för samverkan mellan förlag m fl inom ingenjörsområdet. Med på noterna hittills är bl a Springer, Kluwer, Palgrave och Academic Press. (IWR febr 2001) Biotechnobase.com är en ny databas på gång från Elsevier Science. Den är speciellt designad för att nå de många nystartade men små företagen inom området. (IWR febr 2001) Institute of Physics Publishing (IOPP) ger gratis tillgång till 29 av sina tidskrifter på webben. Det gäller dock endast det senaste numret; i övrigt krävs abonnemang. (IWR febr. 2001) Periodicals.net indexerar uppgifter om publikationer som finns vid onlinetjänster eller publiceras online. (IWR jan 2001) 1.3 Affärs-, nyhets-, företagsinformation Affärs- och nyhetsinformation mm NewsEdge visade lönsamhet för första gången under tredje kvartalet förra året: drygt 1 miljon i vinst på en omsättning om ca 160 milj kr. Som viktigaste orsak anges tjänsterna etopics och itopics, som nu svarar för 17 % av omsättningen. De har nu 250 kunder, dvs 22 % av samtliga. (EIR 9/2 2001, NewsBreak 19/2 2001, IWR March 2001). NewsEdge får allt fler webbportaler som kunder, bland dem Business.com som ska förses med information från ca av sina realtids- topics (EIR 2/2 2001, NewsBreak 5/2 2001) och Data Downlinks s Portal B. (NewsBreak 5/3 2001). För att nå in på den japanska marknaden startar NewsEdge och Toshiba en service för automatisk översättning till japanska av funna nyheter. (IWR febr. 2001) ABI/INFORM Trade & Industry är en ny databas från Bell & Howell Information and Learning. Den täcker 700 affärspublikationer i fulltext och skiljer sig från andra ABI/INFORM-databaser genom sin inriktning på nyheter och annan färsk information. Överlappningen med ABI/INFORM Global är 31 %. Den är tillgänglig på webben samt via ProQuest. (Online March/April 2001). Senare i vår kommer ABI/INFORM via ProQuest att förses med information från Hoover s. (Online March/April 2001) Coreintellect har startat Core360, en sökmotor och onlinetjänst för affärsinformation. Här ingår nyhetstelegram från bl a Reuters, all info från COMTEX, 700 fulltextkällor från Bell & Howell, företagsinformation från Thomson Financial, publikationer från CMP Media, 200 publikationer från Gale, information om 6 milj företag från Dun & Bradstreet mm (NewsBreaks 4/ ) Factiva ska förses med innehåll från FT.com. Det rör dels Financial Times i fulltext tre år bakåt i tiden, dels information som publicerats enbart på FT.coms webbplats. Antalet källor i Factiva når därmed Factiva planerar att börja tillhandahålla informationen i samband med lanseringen av Factiva.com, som ska öppnas i mars. (EIR 26/1 2001, IWR febr 2001, EContent Febr/March 2001) Kiplingers affärsinformation erbjuds pay-per-read fr o m januari med hjälp av Qpass. (EContent Dec 2000). Kiplinger Finance and Forecasts (KFF) (www.kiplingerforecast.com) öppnades förra året. Den ger tillgång till en databas med Kiplingers samlade material inom affärs-/finansområdet 5 år bakåt i tiden. En del av gratisinformationen vid Kiplinger.com kommer på sikt att flyttas till KFF. (Information Today Dec 2000) Northern Light har lanserat RivalEye, en produkt för företags intranät. Den tillhandahåller sökning och SDI och förses med företagsspecifik information av en redaktion vid Northern Light. Kostnad från kr och uppåt. (NewsBreaks 29/1 2001, InfoToday NewsLink Febr 2001, Online March/April 2001)

4 Affärsinformation från Lexis-Nexis kan nu sökas gratis på webben. Funna dokument kan köpas styckevis med kreditkort. Hittills har sådana möjligheter endast gällt rättsinformation. (EContent Febr/March 2001) IDEAS sägs vara den största gratisdatabasen inom ekonomi på webben: referenser, varav finns tillgängliga i fulltext. Bakom ligger Research Papers in Economics, RePEc, som med hjälp av över 100 frivilliga dokumenterar forskning inom ekonomi. (ideas.uqam.ca/ideas/index.html) Marknadsrapporter Bitpipe är en portal för sökning i marknadsrapporter m fl inom områden från producenter (Aberdeen Group, IDC, META Group, Yankee Group etc etc). (ResearchBuzz 18/1 2001) Yahoo Industry Marketplace har information inom IT (med innehåll från bl a IDG) och Electronics (med innehåll från bl a Cahners). (industrymarketplaces.yahoo.com). Även delar av Thomas Register finns tillgänglig (yahoo.thomasregister.com). (ResearchBuzz 18/1 2001) Engelska Bird-online tillhandahåller marknadsrapporter från ICC enligt ett avtal. Sammanfattningar är gratis medan korta rapporter kostar från 130 kr och mer omfattande från 350 kr. (www.birdonline.co.uk) (IWR jan 2001) Företagsinformation mm Hoover s Online Europe har nu öppnat webbplatser också i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Först var UK (1999), vars redaktion svarar för innehållet. Hoover s hade i höstas betalande abonnenter, 69 % fler än året innan. Antalet användare totalt var 3.2 milj. Kvartalsomsättningen har ökat till ca 80 milj kr, men samtidigt har nettoförlusten ökat till över 50 milj kr Man tror ändå på lönsamhet i sommar. (EIR 2/2 2001, IWR jan 2001). Hoover s Online har tecknat avtal med såväl GlobalNetFinancial.com som med the Fortune Group, vilka innebär utväxling av affärsinformation för publicering på varandras webbplatser. (EIR 2/2, 9/2 2001) Hoover s tecknar avtal med TVEyes. Hoover s Media Technologies (fd Powerize.com) ska förse sina abonnenter med affärsinformation i realtid från 32 TV-kanaler i USA och Canada. (EIR 26/1 2001, NewsLink Febr 2001). OneSource visade lönsamhet för första gången år Vinsten var 8 milj kr på en omsättning om 450 milj kr. (EIR 9/2 2001). OneSource tillhandahåller affärs- och finansiell information om över 1 milj företag internationellt. Den kommer från ca 25 informationsproducenter, bland dem D&B, Reuters och Worldscope/Disclosure och hämtas från källor. Under en vecka i januari leverade man över 1 milj företagsrapporter till sina nära 900 kunder och användare. Abonnemang kostar mellan och 9 milj kr, beroende på antal användare mm. (NewsLink 1/3 2001) Thomson Financial förser nu också Fact City med data för de webbportaler (t ex som tillhandahåller information från Fact City. Det rör data om företag som är börsnoterade i USA. (NewsBreaks 26/2 2001) Business.com ger gratis tillgång till information om över företag i USA och internationellt i och med avtal med Thomson Financial och OneSource Information. Tjänsten har 50 redaktörer och är reklamfinansierad (EIR 9/2 2001) CRIBIS förser Skyminder med information från Thomson Financial (Investext, MarkIntel och Industry Insider). Skyminder har information om 31 milj företag. (NewsBreaks 12/3 2001) EDGAR Online köper Financial Insight Systems (FIS). Därmed fördubblas dess omsättning. (EContent Dec. 2000)

5 Företagsdatabaser som täcker Östeuropa förtecknas och beskrivs i (IWR jan 2001 p 14-15). Kreditinformation mm Reuters Credit är en ny kredittjänst på webben. Den förses med innehåll bl a från JP Morgan, Moody s och Standard & Poors. Abonnemang kostar kr per år. (EIR 10/ ) Callcredit ny kredittjänst i UK. Bakom ligger Dun & Bradstreet UK och finansaktören Skipton Building Society. Callcredits webbtjänst, som öppnar i juni, innehåller med kredituppgifter mm om privatpersoner i UK. Konkurrenter är Experian och Equifax. (IWR febr 2001). I höstas startade Dun & Bradstreet och American International Group tillsammans kreditwebbtjänsten Avantrust. (EIR 17/ ) Equifax har köpt italienska SEK. SEK, som tillhandahåller uppgifter (ekonomiska mm) om ca 15 milj hushåll i Italien, har kunder inom finansområdet. (IWR febr 2001) Dun & Bradstreet minskar sin personalstyrka igen, denna gång med 1.000, dvs ca 10 % av samtliga. Detta för att få loss närmare 1 miljard kr till nysatsningar. (EIR 8/ ) Även InfoUSA skär ner. Det drabbar Internetdivisionerna VideoYellowPages.com, som läggs ner, och BusinessCreditUSA.com, som minskar verksamheten. 325 jobb av totalt 2200 försvinner. (EIR 19/1 2001) Finansiella tjänster Bloomberg har lagt ut ett arkiv på webben. Det börjar 1995 och är gratis för sökning. Funna artiklar kostar 25 kr. (quote.bloomberg.com/newsarchive) (IWR jan 2001) Reuters lanserar gratis arkiv med nyheter. Det rör engelskspråkiga nyheter från hela världen, producerade av Reuters under tiden augusti augusti (NewsBreaks 12/3 2001) Reuters omsatte ca 50 miljarder kr år Vinsten var 9 miljarder kr. (EIR 16/2 2001) Bridge Information Systems är på väg att räddas. Bridge, som har allvarliga finansiella problem, är på väg att räddas tack vare ingripande från aktieägarna. (EIR 2/2 2001) 1.4 Tidningar, historiska tidningar New York Times nu vid Northern Light. Den 15/3 annonserades att New York Times och över 100 andra tidningar från Knight-Ridder/Tribune Business News service tillkommit i Northern Light Special Collection. (ResearchBuzz 15/3 2001). I februari tillkom 180 rapporter från Economist Intelligence Unit (som ägs av Economist Group, utgivare av Economist). (EIR 16/2 2001, ResearchBuzz 22/2 2001). Special Collection innehåller därmed publikationer. Newsstand hjälper New York Times att publiceras i originallayout på Internet. Detta i enlighet med ett 5-årigt avtal. Samtidigt förvärvar Times Co en minoritetspost i Newsstand. (Nando Times 20/2 2001, PR Newswire 20/2 2001) UK-tidningar i nya databaser vid Dialog. Databaserna är The Daily and Sunday Telegraph och The Mirror Group Publications (The Independent, The Mirror och 9 andra). (Chronolog Jan/Febr 2001) Gale har avtalat med Gannett om att lägga in Gannetts 98 dagstidningar fr o m 1999 i Gales InfoTrac-databaser. Gannett är USAs största dagstidningsförlag och ägare till 13 av USAs 100 största

6 dagstidningar. Gannett publicerar USA Today. InfoTrac kommer därmed att innehålla 200 stora dagstidningar. Avtalet innebär också att antalet dagstidningar vid Dialog kommer att fördubblas. Både Gale och Dialog ägs av Thomson. (NewsBreaks 5/2 2001, Online March/April 2001) NewsBank har köpt webbarkivet NewsLibrary med över 75 dagstidningar online och en rad andra produkter från Knight Ridders MediaStream. NewsBank ska också ha hand om ca 30 av KRs dagstidningar och ge skolor och bibliotek tillgång till information från KR. (NewsBreaks 5/2 2001) 340 kinesiska tidningar mm nu i lexis.com och Lexis-Nexis. Antalet dokument är 3.6 milj, en del på engelska, andra på kinesiska nya dokument tillkommer dagligen. (NewsBreaks 12/3 2001) Bell & Howell har lanserat sitt projekt ProQuest Historical Newspaper. Det går ut på att digitalisera hundratals tidningar, först amerikanska, därefter internationella. På gång är redan New York Times , vars totalt 3.5 milj sidor kommer att läsas in som bilder. Arbetet ska ta 15 månader och databasen kommer att göras tillgänglig för skolor och bibliotek på årsabonnemansgbasis. (Lexis-Nexis erbjuder NYT i fulltext fr o m Detsamma gäller Dialog och Dow Jones, dock endast för kunder utanför USA). I och med ett nytt avtal med Dow Jones & Co kommer också Wall Street Journal fr o m 1887 att digitaliseras: totalt 1.7 milj sidor. Även detta arbete beräknas ta 15 månader och också denna databasen kommer att kunna nyttjas av skolor och bibliotek. Det tredje klara avtalet rör Christian Science Monitor fr o m 1908, totalt 1 milj sidor. Hela projektet ryms inom Bell & Howell Information & Learnings Digital Vault Initiative, som hittills tagit sig an engelsk litteratur, kvinnohistoria, genealogi mm. (EIR 19/1 2001, ResearchBuzz 18/1, 8/3 2001, NewsBreaks 15/1, 5/3 2001, IWR March 2001). Även New York Post arkiv ska digitaliseras, vilket ska ske i samarbete med Cold North Wind. New York Post startade 1801 och lansering på Internet ska ske lagom till dess 200-jubileum i november. (ResearchBuzz 8/3 2001) 1.5 STM Referensverk, kataloger, böcker, bibliografier mm Reed Elsevier vill sälja Bowker, med bl a Books in Print, Literary Marketplace och American Library Directory. Även andra förläggare av referenslitteratur är till salu, t ex Marquis Who s Who, D.W. Thorpe och National Register Publishing Directories. Vissa referensverk kommer dock att behållas, t ex Advertising Red Books och America s Corporate Finance Directory. Tänkbar köpare är Thomson och dess Gale Research. (NewsBreak 5/3 2001) ScienceDirect från Elsevier Science har nu försetts med sitt första stora referensverk, nämligen ccp-online, en elektronisk version av Comprehensive Clinical Psychology. Det kommer att bli tillgängligt dels för ScienceDirects abonnenter, dels för icke-abonnenter och kommer att kosta kr per år, beroende på antalet användare hos kunden. De som abonnerar på trycket kör gratis under ett år och får därefter 35 % rabatt. ccp-online förses med länkar till tidskrifter, bl a i ScienceDirect och Crossref, m fl. Nästa referensverk blir Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Det kan f ö nämnas att Elsevier Science nya tjänst Scirus lanseras i mars. (EIR 9/2 2001) Xrefer utvidgas med referensverk från Houghton Mifflin. (ResearchBuzz 14/ , IWR febr 2001) Questia Media har böcker och tidskrifter i fulltext vid starten. Man har hittills tecknat avtal med 170 förlag. Sökning är gratis men för texterna krävs abonnemang à 200 kr/månad eller kr/år för obegränsad användning. Om tre år ska Questia innehålla texter. Urvalet sker av 10 bibiotekarier som hittills valt ut ungefär hälften av vad förlagen ställt upp med. Som söksystem nyttjar man Oracles ConText, allt formateras i XML och man nyttjar OeB-formatet (Open ebook). (Information Today Febr 2001)

7 Ingram skapar ny boktiteldatabas. Den 1 april kommer man att släppa en helt ny boktiteldatabas med 1.5 milj titlar till bokhandlar och bibliotek. Samtidigt avbryter man samarbetet med Reed Elseviers Bowker samt lägger i maj ner samverkansprodukten Ingram Books in Print Plus, som är en delmängd av Bowkers Books in Print (som täcker 4 milj titlar). (NewsBreaks 5/3 2001) British Library Public Catalogue (BLPC) ersätter OPAC 97. British Librarys nya katalog med 10 milj poster finns nu online. Gamla OPAC 97 hade 24 milj träffar under (IWR March 2001) Unesco bygger portal till världens digitaliserade bokskatter. Den byggs av IFLA och länkar till över etthundra samlingar (www.unesco.org/webworld/mow/digicol/). På sikt bör Bibliotheca Universalis (www.kb.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/index.htm), som byggs av nationalbiblioteken i G7-staterna, integreras i Unescos portal. (Biblioteksbladet 2001:1, Metro 15/1 2001, CS 15/1 2001). Unesco har också öppnat Unesco Library Portal, med biblioteksnyheter och information om all världens bibliotek. (www.unesco.org/webworld/portal_bib) (IWR March 2001) BiblioAlerts.com är en ny webbtjänst för bibliografier. Den har startats av CSA (Cambridge Scientific Abstracts) och ger tillgång till rapporter/sammanställningar av litteratur, patent, webbresurser etc inom olika områden inom vetenskap och teknik. Rapporterna aktualiseras fortlöpande av ämnesexperter vid CSA. De kan köpas en och en via 19 distributörer, bland dem Bristish Library och svenska PrioInfo. (CSA Press 1/2 2001) Bibliografi inom elektronisk publicering. Scholarly Electronic Publishing Bibliography är en omfattande, gratis, bibliografi inom vårt område. (info.lib.uh.edu/sepb/sepb.doc,...html,...pdf). (LK) Information Research Watch International ersätter Current Research in Library & Information Science. Ett årsabonnemang (5.000 kr) ger bl a tillgång till en databas (www.researchwatch.co.uk) med referenser till forskning inom biblioteks-/informationsområdet samt ett nyhetsbrev. (Bowker Febr. 2001) 1.6 Rättsinformation West Group har köpt FindLaw. FindLaw grundades 1992 och dess webbplats, som lanserades redan 1996, är nu en av de ledande på webben i USA vad gäller rättsinformation. (EIR 2/2 2001, NewsBreaks 29/1 2001, Online March/April 2001) Lexis-Nexis har träffat ett samarbetsavtal med LawCommerce.com (NewsBreaks 29/1 2001), vidare med CCH, som därmed ska upplåta sin information inom skatte- m fl rättsområden exklusivt för lexis-com. (EIR 10/ , Online March/April 2001) Westlaw lanserar LegalEdcenter.com i mars. Den är inriktad på e-utbildning för advokater, med bl a seminarier i realtid samt video-on-demand kurser via Internet. Webbplatsen blir också tillgänglig via lawoffice.com, en gratistjänst från West Group. (EIR 26/1 2001) Wolters Kluwer köper Loislaw.com för 850 milj kr. Därmed får man en flygande start in på den marknad för rättsinformation som domineras stort av West Group och Lexis-Nexis. Loislaw omsätter ca 130 milj kr år (EIR 22/ , NewsBreaks 29/1 2001, Online March/April 2001) Law.com blir allt starkare på egen hand. Man undviker direkt konkurrens med dominaterna West och Lexis-Nexis genom att satsa på nyheter snarare än stora databaser. Därtill satsar man på att bli en s k ASP (Application Services Provider), dvs tillhandahåller drifttjänster för programvaror för advokatfirmor m fl. I sept 2000 öppnade man ett kontor i London. (EIR 15/ , NewsBreaks 29/1 2001) Attorneys.com blir ytterligare en aktör i USA vad gäller rättsinformation på nätet när den öppnar senare i år. Bakom ligger Attorneys Online, som ägs av PCNA Communications Corp. PCNA äger

8 och driver också lawlinks.com, som bl a publicerar och tillhandahåller American Legal Source online. (EIR 16/2 2001) Lexis-Nexis omsatte ca 13.5 miljarder kr 2000, en ökning med 4 % sedan 1999, varav 3.5 miljarder generades utanför USA, en ökning med 11 % sedan (EIR 2/3 2001) West och Lexis-Nexis satsar på intra- och extranätlösningar. West har precis lanserat sin West NetSolutions och Lexis-Nexis kommer i april att släppa produkter som kombinerar lexis.com med administrativa programvaror för advokatkontor m fl från Time Matters. (EIR 2/1 2001). Kontroverser om rättsfall online i USA. Orsaken är ett nytt system, PACER, för samlad online åtkomst till avgöranden i USAs federala domstolar som visserligen ger alla (inkl privatpersoner) åtkomst men som kräver att de registrerar sig för lösenord. Man debiterar dessutom ca 0.65 kr per uttagen sida. På den enda sidan i diskussionen står de som värnar om den personliga integriteten (t ex Electronic Privacy Information Center) och på den andra de som vill ha fullständig öppenhet (t ex journalister) (NewsBreaks 12/2 2001) 1.7 E-hälsa E-hälsa används av 52 milj vuxna i USA, dvs 55 % av alla med tillgång till Internet. 21 miljoner söker minst en gång per månad. Det visar en stor studie. (Dagens IT 30/ , CS 27/ ) Det har spenderats stora pengar inom e-hälsobranschen - tuffa tider väntar. T ex gjorde de två största e-apoteken i USA, Drugstore.com och PlanetRX.com, av med ca 2 resp 1 miljard kr i marknadsföring mm under ett år fram till i början på år (Searcher Jan. 2001). Men nu är det tuffare tider och många e-hälsoaktörer genomför stora personalminskningar. Bland dessa finns Medsite och Drkoop.com. (EIR 22/ , 19/1 2001). WebMD har också problem, något som nu sporrat konkurrenten Medscape att satsa hårt på att bli det ledande e-hälsoföretaget. (EIR 5/1 2001) Hi-Ethics Seal är ett certifikat för etiska principer för e-hälsoplatser som utfärdas av Hi-Ethics, en koalition av fn 18 e-hälsoplatser i USA. Inom ett år hoppas man att de 100 ledande e-hälsoplatserna ska ha anslutit sig till de etiska principerna. (EIR 15/ ) Frågan om e-hälsoplatsers pålitlighet diskuteras f ö i (Searcher Jan. 2001), som anför flera exempel på gravt missvisande information. Även Healt on the Net är en organisation som kvalitetsgranskar och tillåter sin logo på godkända webbplatser. (www.hn.ch) (IWR dec 2000) Antalet sökningar i Medline har ökat från 7 milj 1997 till nu över 220 milj per år - oräknat användningen av den konsumentinriktade fulltextdatabasen MedlinePlus. (Searcher Jan. 2001) LWWoncology.com är Lippincott Williams & Wilkins första webbportal inom medicin. Den är inriktad mot läkare m fl inom området cancer. LWW ägs av Wolters Kluwer. (EIR 12/1 2001, Online March/April 2001) Stanford SKOLAR, MD blir allmänt tillgänglig online. Denna tidigare interna tjänst tillhandahåller information inom medicin, bl a 12 böcker (bl a från LWW), 40 tidskrifter och en läkemedelsdatabas. Abonnemang kostar kr per år. (EIR 17/ ) BioMedNet har startat en gratis nyhetstjänst. Den sägs vara den första inom biomedicin och förses löpande med information av journalister i London och New York. (news.bmn.com) (EContent Dec 2000) E-hälsoplatsen Health Communication Network (HCN) är nu etablerad även i UK. HCN startades av australiensiska staten 1995, blev privat 1997 och nu även finns i Nya Zeeland och UK. I

9 UK köpte man år 2000 CD-ROM-aktören Microinfo och delar av e-hälsoföretaget Optology. (IWR March 2001) Thomson ökar sin satsning på e-hälsa och slår ihop sina Medical Economics och Micromedix till Thomson Healthcare. (EIR 22/ ) Även förlaget NewsRX satsar på att bli en av de ledande inom e-hälsa startade man två onlinetjänster: NewsRX.com och NewsRX.net. De är betaltjänster eftersom man inte tror på annonsfinansiering. Intäkterna kommer också via royalties (35-50 %) på den försäljning som sker via länkar till de ca andra webbplatser som man har avtal med. (EIR 26/1 2001). NewsRX rapporter inom biomedicin är tillgängliga via EBSCO. (EContent Dec 2000) Drugfacts.com är en ny läkemedelsportal som startats av Wolters Kluwer och dess International Health & Science (som består av Facts And Comparisons, Lippincot Williams & Wilkins, Ovid och Adis International). Gratis tillgängliga blir t ex Facts And Comparisons A to Z Drug Facts, Guide to Popular Natural Products, Developments in Diseases och Disease Overview samt artiklar i urval från Adis InPharma, Reactions Weekly m fl. De som har betalabonnemang får tillgång också till Drug Facts and Comparisons, Drug Interaction Facts m fl. Lippincot W&W bidrar bl a med Minute Clinical Consult. Även NewsRX.com kommer att bidra med information. (EIR 12/1, 2/3 2001, NewsBreaks 29/1 2001, IWR febr 2001) CCOHS är den viktigaste länkplatsen för arbetsmiljö och e-hälsa i Canada. Det hävdar i alla fall CCOHS, Canadian Centre for Occupational Health and Safety, som bildades av staten (IWR March 2001) 1.8 Diverse Fusionen AOL - Time Warner får godkänt. Man fick dock göra vissa eftergifter, bland annat förbinda sig att öppna sin chatt för konkurrerande chattar. (CS 12/1 2001). Börsvärdet på det nya företaget är 2 biljoner (!) kr. Tillsammans har AOL och Time Warner 80 milj prenumeranter. (Dagens IT 15/2 2001). AOL har 30 milj abonnenter (varav 3 milj Compuserve). (EIR 2/3 2001) Kanadensiska forskare protesterade mot att Contentville tjänar pengar på deras avhandlingar. Detta efter att Contentville hade avtalat med UMI Dissertations Publishing om att sälja kanadensiska avhandlingar. Försäljningen stoppades av National Library of Canada. (Biblioteksbladet 2000:10) ACNielsen har köpts av holländska medieföretaget VNU för ca 2.1 miljarder kr. ACNielsen, som utför marknadsundersökningar och är mest känt för sin Internetstatistik, omsätter ca 1.3 miljarder kr. (EIR 22/ ) Mässan Online World (USA) ersätts av EContent och Web Search University. Online World har sedan starten 1979 varit USAs största onlinemässa. Den ersätts av EContent 2001: The Content Expo (12-13/ ) och Web Search University (9-11/9 2001). Online Nov/Dec 2000) EUSIDIC och NFAIS planerar att gå ihop. EUSIDIC (the European Association of Information Services) har ca 100 medlemmar och NFAIS (National Federation of Abstracting and Information Services) ca 50. (Information Today dec.2000, IWR dec 2000) (Men än har inget hänt /LK) 1.9 Mobil åtkomst Analytiker i USA tror på genomslag för mobil åtkomst till onlinetjänster. År 2000 omsattes ca 3.5 miljarder kr vad avser seriös information online via mobil utrustning (WAP-telefoner, handdatorer

10 etc). Det innebär något under 1 procent av den totala onlinemarknaden. I år beräknas omsättningen till ca 7 miljarder kr. Men visst är tillväxten långsammare än de flesta trott. Bland aktörer med mobilt tillgänglig information finns FirstCall, Micromedix, Medscape, Track Data, Hoover s, Bridge, Westlaw, Data Broadcasting, Northern Light, InfoSpace, NewsEdge, Multex, New York Times, AFP, Yahoo, exite Europe, Hemscott och RDSL (EIR 17/11, 22/12, 2000, EIR 5/1, 26/1, 16/2 2001). (Den mobila version av Lexis-Nexis som annonserades på Online tycks dock dröja/lk). Tidskriften Cancer finns nu i mobil version för såväl handdatorer som WAP-telefoner. Cancer publiceras av Wiley Interscience. (IWR jan 2001) NYTimes.com erbjuder information mobilt i och med ett samarbete med Nextel Communications och Bell Mobility. Det rör nyheter inom politik, affärer och sport samt bokrecensioner. (EContent Febr/March 2001) Northern Light har lanserat Wireless Technology Special Edition, en sökplats för mobil information. (special.northernlight.com/wireless/) (EIR 2/2 2001, NewsBreaks 19/2 2001, ResearchBuzz 14/ ) Yahoo Mobile innehåller nyheter och länkar av relevans för mobil åtkomst till information. (ResearchBuzz 18/1 2001) Japanska I-Mode har nu över 20 milj användare. En undersökning visar också att 10 procent av den japanska befolkningen använde mobilt Internet under andra kvartalet år (Mobile Vision, Mail-IT 2001:3) 1.10 Sökplatser, webbplatser för språköversättning mm Kritik mot Google efter köpet av Deja.com och dess arkiv med en halv miljard inlägg i diskussionsgrupper (Usenet). Efter köpet den 12/2 ersattes Deja.coms gränssnitt för sökning i Usenet med Googles gränssnitt. (groups.google.com, Så här säger Greg R. Notess: Databasen är avsevärt mindre och sökmöjligheterna inte alls så kraftfulla som Dejas. (ResearchBuzz 15/2 2001, NewsBreaks 19/2 2001, Ny Teknik 2001:9, Datateknik 22/2 2001). Samtidigt får Google beröm, dels pga dess nya advanced search -möjlighet, dels på pga Google Web Directory, som nyttjar den ämneskategorisering som nyttjas av Open Directory. (Searcher March 2001). Därtill kan nämnas att Google numera även indexerar pdf-filer (för närvarande 24 milj.!) (CS 23/2 2001, IWR March 2001) Sökmotorer tar betalt för att indexera webbplatser. Bland dem som tillämpar detta finns AltaVista (som visar sökresultat från sponsorer separat), Inktomi (som tar betalt per indexerad sida) och Yahoo (som tar ca kr för att bli med i dess business eller shopping -delar). (Online Jan/Febr 2001) Moreover avtalar med Inktomi. Inktomi ska tillhandahålla information från Moreover. Moreover bevakar speciellt utvalda webbplatser mm i jakt på högkvalitativ affärsinformation för sin Business Intelligence Solution, som är avsedd för företags intranät och uppdateras löpande. (NewsBreaks 18/ ). Moreover har en bra täckning av brittisk press. (Free Pint 14/ ) NewsletterAccess är en webbplats som erbjuder sökning i ca nyhetsbrev. (ResearchBuzz 25/1 2001) Pandia har startat en meta-sökmotor för nyheter. Den täcker BBC, CNN, MSNBC, Yahoo, WSJ m fl. (ResearchBuzz 30/ , IWR febr 2001)

11 BrightPlanet länkar nu till databaser. Det rör sig alltså om the Invisible Web. (www.completeplanet.com) (ResearchBuzz 28/ ) Juridisk Nettviser ny länkplats för juridisk information på webben. Bakom ligger de juridiska fakultetsbiblioteken i Norge. (www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html) (Lov & Data Desember 2001) LibDex är en webbplats för att söka bibliotek. Fn täcks över st. Bakom står Univ. of Saskatchewan Libraries. (IWR jan 2001) Go.com samarbetar med GoTo.com. Istället för att läggas ner kommer nu Disneys Go.com att matas med innehåll från Disneys andra webbplatser samt få en sökmotor från GoTo.com. (CS 16/3 2001) Altavista översätter snart svenska med hjälp av Babelfish. (CS 28/2 2001) Eurodic.ip.lu är en EU-webbplats för översättningar. Den är gratis och översätter mellan 12 språk, inkl svenska, danska, engelska och franska. (Ny Teknik 2001:5) Foreignword.com är en ny webbplats för översättning. Här finns nyheter, länkar till lexikon, webbplatser för maskinöversättning, en egen tjänst för översättning (enstaka ord) mm (IWR dec 2000) MyFamily/Ancestry.com tillhandahåller nu information om 1 miljard (!) människor, baserad på ca databaser. (ResearchBuzz 25/1 2001) Mängder av kartor, globalt, av olika typer och ämnesrelaterade, finns på (www.mapsindex.com) (ResearchBuzz 16/ ) Utförlig befolkningsdata globalt tillhandahålls av the Population Reference Bureau (PRB) (www.prb.org) (IWR debr 2001) 1.11 E-böcker Webbplatser om e-böcker. Enligt en översikt av Mick O Leary i Online gäller följande: Bäst betr. nyheter: ebookad. Bästa databas över e-böcker (f n st): ebookad. Bäst betr. e-boksfakta (teknik mm): ebookconnections. Bästa förteckningar över förlag, bokhandlare mm: ebooksconnections. Bra betr. e-boksformat mm teknik: Cribsheet on Electronic Books (www.rcls.org/ebookcrib.htm). Bäst betr. Rocket ebook: KnowBetter. Mest känd och bra i största allmänhet: ebooknet. (Online March/- April 2001). IWR tipsar om en sökplats för e-böcker, nämligen Allreaders.com. (IWR febr 2001) Lycos och Random House startar en e-handelsplats för e-böcker. Den startas med över etthundra klassiska verk från Modern Library. (EContent Febr/March 2001) Amazon på väg att bli uppköpt? I alla fall ryktas att Wal-Mart, en av världens största varuhuskedjor med butiker i USA, vill köpa Amazon för att ha som sin e-handelsplats. (Dagens IT 8/3 2001).. (Det går inget vidare för Amazon, som nyligen avskedat anställda. /LK). Amazon började för övrigt att sälja e-böcker i höstas, till att börja med ca titlar för Microsoft Reader. Mjukvaran kan laddas ner gratis från Microsofts webbplats. För varje nedladdning får Microsoft några procent av bokens värde. Förlagen betalar också en avgift för att få använda tekniken. (CS 17/ ) 1.12 Verktyg Open Text har alltså köpt BRS/Search, InQuery och Queryserver från LeadingSide, fd Dataware. Med följde BRS/Search utvecklingsavdelning och Köpenhamnskontoret, med sammanlagt ca 40 anställda. För detta betalade Open Text ca 50 milj kr kontant. Open Text är kanadensiskt,

12 startade 1991 och har ca anställda. En av dess produkter är LiveLink, i vilken BASIS Plus (f d konkurrentprodukt till BRS/Search/LK) är integrerad. (Open Text Corp. 22/ ). Vad händer med LeadingSide då? Ja, i och med försäljningen sade man sig nu kunna koncentrera sig på att erbjuda lösningar för e-handel. Frågan är om det blir så mycket med det. I januari petade först NASDAQ bolaget från börsen pga för låg kurs. Därefter avskedades halva arbetsstyrkan, 60 personer. Och nu söker LeadingSide en köpare eller finansiär. (EIR 2/3 2001) Verity väljs som söksystem för ny version av WilsonWeb. (Online March/April 2001) Med IBM WebSphere Translation Server kan företag göra realtidsöversättning av sidor från sin webbplats, s och chat. Språk som täcks är engelska, franska, tyska, spanska, italienska och kinesiska. Kostnad från kr. (CS 12/1 2001, NewsBreaks 15/1 2001) asksam version 4 innehåller en rad nyheter, bl a importfilter för MS Word 97/2000, MS Excel, MS Outlook, MS Access, Corel WordPerfect och ODBC-databaser. Maximal storlek för databasen har ökats till 16 terabyte. Pris eller kr. (NewsBreaks 15/1 2001) 1.13 XML XML har inte alls slagit igenom på det sätt som många trodde för ett par år sedan. Då sades t ex att XML inom ett par år skulle efterträda HTML, något som inte alls har skett. (Online Nov/Dec 2000, CS 9/3 2001). Men en del sker trots allt, bl a följande: NewsML får allt större spridning. NewsML är en XML-baserad standard för hur nyheter ska märkas upp. Den klarar även ljud- och videofiler och är framtagen av ITPC, International Press and Telecommunications Council, som organiserar världens största nyhetsbyråer, bl a Reuters, AP och TT. (www.ipc.org/newsml) (CS 9/3 2001, Datateknik 2000:17, Free Pint No.79, Information Today Dec. 2000). Även Observer deltar i arbetet på NewML (evärlden 9/2000). På senare tid har XML-formatet RSS (Rich Site Summary) spritt sig som en löpeld bland webbplatser med nyheter, t ex Forbes, CNET, News.com, Wired, CNN och ZDNet. (Online Nov/Dec 2000). Ett annat XML-format som också får allt större spridning är XBRL, Extensible Business Reporting Language. Formatet är avsett för årsredovisningar och togs fram förra året av American Institute of Certified Public Accountants, har nu börjat användas av EdgarOnline. (EIR 8/ ). Inom e-handel har EBXML (Electronic Business XML) antagits som global standard av FN och IBM, Microsoft, Oracle, Fuji, m fl. Men fortfarande har Microsoft kvar sitt eget standardförslag Biztalk. (CS 18/ ). 2. Sverige 2.1 Onlinetjänster, affärsinformation mm Dialog Sverige har fått ny vd och nytt huvudkontor. Ny vd är Anna Dyhre, som arbetat vid Dialogs kontor i London i två år. Förre vd:n Ann-Marie Ashton slutade i somras. Huvudkontoret är nu beläget i Stockholm, i samma lokaler som Fakta Info Direkt (också Thomson-ägt). Göteborgsverksamheten har trappats ner. (Dialog Sverige, mars 2001)

13 Arkivet ger kreditupplysning online utan omfrågadkopia. Svensk Upplysningstjänst har startat webbtjänsten Arkivet, via vilken kreditupplysningar kan tas även på privatpersoner utan s k legitimt skäl och utan att omfrågadkopia går ut! Man betraktar nämligen Arkivet som veckotidningen Kreditrapporten på nätet! (tryckt skrift - lucka i lagen?). Arkivet finns också som tjänst på InfoTorg. (SvU) FAR Komplett ny onlinetjänst från FAR Förlag. FAR Komplett, som öppnades i vintras, innehåller databaser inom skatteområdet för skattejurister, revisorer och ekonomiansvariga. Ordet Komplett syftar på att den tillhandahåller en del information utöver det som ingår i onlinetjänsten FAR SKATT. FAR SKATT släpptes på InfoTorg i höstas. (FAR=Föreningen Auktoriserade Revisorer). (/LK) Norstedts Nyhetstjänst Online har utökats med Juridik Idag. Tjänsten erbjuder bevakning av olika rättsområden. (www.njab.se) (Norstedts Juridik jan. 2001). Det sägs f ö att Norstedts Juridik kommer att lansera sin riktiga onlinetjänst i början av året, med samma innehåll som på CD-Lag. Som söksystem ska LivePublish nyttjas. (/LK) SignForm från Sign On nu även via InfoTorg. SignForm är en webbtjänst som ger tillgång till ca blanketter (från myndigheter, företag och organisationer), ca 100 avtal och affärsdokument allt i Word och PDF. Sign On omsatte 25 milj kr år (InfoTorg febr 2001, Dagens IT 15/3 2001) Nyhetsbyrån Ticker (från Ecovision) togs bort från InfoTorg vid årsskiftet. Även Tullens databas i InfoTorg/Rättsbanken togs då bort. (InfoTorg) Ecovision växer snabbare än konkurrenterna. Ecovision har nu användare, Reuters och SIX (CS 13/ ) Bridge ska förse E*TRADE Sweden med finansiell information för dess webbplats. (EIR 26/1 2001) 2.2 Nyheter/omvärldsbevakning i övrigt Botbox är en ny svensk tjänst för agentbaserad omvärldsbevakning. Sedan i januari erbjuder dess hemsida en gratis agent och nu i mars ska man lansera en produkt för företag och organisationer. Den testas redan av Riksdagen; priset anges bli 100 kr per användare och månad. Bakom ligger ett fyraårigt forskningsprojekt på Sics. Huvudkonkurrenter är Agent25, Sveriges ledande (?) nyhets/omvärldsbevakningstjänst och annonsfinansierade Getupdated.com. (Industry Standard 8/3 2001) Agent25 blir betaltjänst. Nyhetstjänsten, som baseras på 300 nyhetskällor (200 svenska) på webben, börjar ta betalt (6.000 kr per år). Före åtgärden hade den användare. (Dagens IT 16/ ) Bidigital.com är en portal för personer som arbetar med omvärldsanalys. Här finns nyheter om produkter mm för omvärldsbevakning, business intelligence, KM etc. (Industry Standard 23/ ) Svenska CNN läggs ner den 1 juli. Svenska CNN ägs av Scandinavia Online, som gick med 526 milj kr i förlust år Intäkterna var 221 milj kr. (DN 14/3 2001, CS 23/2 2000) Lokaltidningsportalen 25timmar har gått i konkurs. Den grundades i Örebro 1997 och öppnade år 2000 lokalkontor i 10 landsortsstäder. 40 milj kr i riskkapital gick åt. (DN 13/2 2001) Intelligence Software Report 2000 från Fuld & Co redovisar en jämförelse mellan 170 produkter avsedda för bl a omvärlds- och konkurrentbevakning. Få produkter håller vad de lovar. (CS 30/ ) 2.3 Företagsinformation

14 Bonniers Bizbook börjar ta betalt för uppgifter om befattningshavare i företagsregistret Bizbook. Adresser och telefonnummer är fortsatt gratis. Man kan inte hålla på att ge ut gratistjänster. Betaltjänsten gör att vi ökar våra intäkter. Tappar vi sedan kunder så är det ju kunder vi ändå inte fick betalt av. säger vice vd för Bizbook, som räknar med abonnenter om tre år. (Dagens IT 8/3 2001) Eniro och Bonnier samarbetar kring Svar om Sverige. Det är en ny webb- och telefonbaserad servicetjänst med fn företagsuppgifter, produktbeskrivningar, tjänster, mm. (CS 12/2 2001) Eniro är över huvud taget mycket aktivt. I höstas köpte man sin ryska motsvarighet (Dagens IT 7/ ) och nu i vår avser man köpa Polens största katalogföretag från Telia. (CS 14/3 2001) Portalen Sverige.nu har slutit avtal med Eniros Gula Sidorna som därmed kan sökas direkt i portalen. Sverige.nu ägs av FL-Net och har dagliga besök. (CS 3/1 2001). Vidare har Eniro stämt Medieförlaget för upphovsrättsintrång eftersom företaget enligt Eniro har hämtats från gulasidorna.se utan samtycke. (CS 23/2 2001) Eniros Gula Sidorna på webben en succé. Den finns även via WAP, som positioneringstjänst mm. Nu finns den också via marksänd digital-tv. (CS 5/2 2001). European Business Register utökas med lettiska bolag. EBR erbjuder sökning i 11 europeiska länders officiella aktiebolagsregister och är i Sverige tillgängligt via PRV och InfoTorg. (InfoTorg, LK) Företagsfakta samarbetar med Gemenskapen för elektroniska affärer (GEA). GEA ska nyttja Företagsfaktas databas över företag för att informera om nyttan med e-affärer. (CS 5/2 2001) 2.4 Teleadresser online Teleoperatörers skyldighet att lämna ut teleadresser för nummerupplysningsändamål. Post- och telestyrelsen, PTS, föreslår skyldighet fr o m den 1 maj 2001 för teleoperatörer att på anmodan lämna ut uppgifter ur sina kataloger för nummerupplysningsändamål. (PTS 19/1 2001). Efter godkännande av EU kan därmed onlinetjänster m fl börja bygga egna heltäckande nationella telefonkataloger. Nummerupplysningen Ahhaaa erbjuder även webbadressökning. (CS 20/11, Dagens IT 23/ ) Nummerupplysningen kan nu leverera svar via SMS utan extra kostnad. Det efterfrågade numret kan därmed enkelt sparas i den egna mobiltelefonen. (CS 16/3 2001) Talande telefonkatalog ger svar på tal. Telias nya nummerupplysning Autosvar baseras på talanalys, är helt automatisk och gratis i test. Den täcker 5 milj privata telefonnummer. (CS 12/1 2001) 2.5 Webbplatser i övrigt Företagarguiden är en samordnad sökportal för sökning i myndighetsinformation. Bakom står NUTEK. Portalen har byggts av Sunstone och baseras på dess PortalMaker. (Sunstone ) Miljödata på webben. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska i maj lägga ut en databas med miljöoch naturvårdsuppgifter på webben (mätdata om utsläpp, information om flora, etc) (CS 5/3 2001) Databas för miljövänlig upphandling. Den 1 juli ska en databas för upphandlare i stat, kommun och landsting öppnas på webben.här finns uppgifter om vilka miljökrav som kan ställas på olika varor och tjänster. Bakom projektet står delegationen för ekologiskt hållbar upphandling, EKU. (CS 4/ )

15 Lagrummet sägs vara på väg mot en central server för all information. Ursprungligen föreskrevs ett helt distribuerat system för det nya rättsinformationssystemet, baserat på Z39.50 och databaser i drift vid informationsproducenterna/myndigheterna (över 50 st). (/LK) Den juridiska länkplatsen Rättskällan är under uppbyggnad. Bakom ligger Stockholms universitetsbibliotek tillsammans med andra juridiska bibliotek i Sverige och den anges innehålla kvalitetsbedömda juridiska källor. (www.sub.su.se/rattskallan) (Juridicums Nyhetsbrev 1/2001) En webbplats för etik och forskning har startats av forskningsprogrammet i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet. (www.codex.uu.se) (Ny Teknik 2001:11) Riksarkivets Nationella Arkivdatabasen (NAD) finns nu på webben. Här finns information från SVAR (en enhet inom Riksarkivet) om arkiv och samlingar runt om i landet. Den erbjuder även en funktionen för beställning av mikrokort från SVAR. (www.nad.ra.se) (Biblioteksbladet 2001:01) Svenska Akademiens ordbok på webben. (g3.spraakdata.gu.se/saob). (Ny Teknik 2001:5) Bild- och Konstnärsbanken utvidgas med ljud och digital video. AMS har tecknat avtal med Sema om att utvidga denna bildbank där uppdragsgivare och konsthandlare kan söka konstnärer och konstverk. Systemet ägs av JMS Bildbasen. (Paginova.com 4/2 2001) Populära bostadswebbar. Bovision och Hemnet tillhör Sveriges populäraste webbplatser. Bovision, som är ägt av Capitex, har besökare per dag. (Dagens IT 14/ ) Villavärdering på nätet. SBAB drar igång en gratis värdering av villor som baseras på husaffärer i aktuellt område från (www.sbab.se) (25timmar, Metro 15/2 2001).VillaVärdet har sedan tidigare en betaltjänst för dels småhusvärdering, dels aktuell information om överlåtelser. (VillaVärdet) Studera.nu är en webbplats med information om alla program och kurser vid universitet/högskolor, information om studiemedel och studentbostäder, beskrivningar av yrken mm (CS 14/3 2001) Bonnier.net lägger ner alla webbprojekt: koll.se, kvinnor.net och dagensdebatt.se. Bonnier Net har totalt kostat 50 milj kr (DN 11/2, 13/2 2001, Dagens IT 15/2 2001) AltaVista för Norden ska skötas från Sverige och danska AltaVista läggs nu ner. Undantags görs för Finland, som ska ha ett eget kontor. (Dagens IT 22/2 2001) Svenska AOL ligger nere. Tjänsterna har inte fungerat på en vecka och dess kundtjänst hänvisar till supportcentralen på Irland, enligt (CS 9/3 2001). 2.6 E-hälsa SveMed+ ny databas vid Karolinska Institutets Bibliotek. Den täcker medicin, hälso- och sjukvård, odontologi och omvårdnad och innehåller referenser till ca 100 skandinaviska tidskrifter som sällan återfinns i internationella databaser. Söksystemet BRS/Search har levererats av Sunstone. Den öppnades den 1/3 och är i avvaktan på användarfinansiering gratis för alla. (micr.kib.ki.se) (KIB 1/3 2001) Rapport från Teldok: Näthälsa. Internetpatienter möter surfande doktorer. Det centrala temat i denna Teldok rapport 138/KFB-rapport 2000:60 är vad som händer med relationen mellan patienter och läkare när läkarens gamla kunskapsövertag utjämnas i och med webben. Men här finns också beskrivningar av en rad e-hälsoplatser, en diskussion kring tillförlitlighet/risker och mycket mer. (gratis via (Management of Technology 2000:4)

16 10 procent av de svenska Internetanvändarna har besökt en e-hälsoplats, enligt Webbarometern. Populärast är netdoktor.se, dit 36 procent hittat. Därnäst kommer landstingens webbplatser (15 procent), Medicallink (11 procent) och Kroppsjournalen (11 procent). (CS 14/2 2001) Kroppsjournalen startar samarbete med Ronden. Ronden riktar sig främst till läkare och produceras av Läkarnätet, som startades i mars 2000 av Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Läkartidningen. Bakom Kroppsjournalen står Multimedica, som startade 1997 och omsätter ca 15 milj kr. Artiklarna skrivs av 15 medicinjournalister; 250 läkare svarar på frågor. (Dagens IT 30/ ) LocusMedicin.net skär ner. Mdintouch har köpt hela Locus Medicus International och säger upp personal. Webbplatsen riktar sig till sjukvårdsproffs och är en söktjänst som söker igenom tidskifts-, nyhets- och faktakällor på nätet på basis av användarnas specialistområden. (CS 27/ ) Databas för ambulerande läkare. Databasen ProHospital är avsedd för fickdatorer (t ex Palm) men finns även på webben, dock bara för Proffice Cares läkare. Syftet är att ge underlag för diagnoser. Den uppdateras regelmässigt av välrenommerade specialister inom olika områden. (Dagens IT 23/ ) Sökmotor för sjukvården. Ett nytt IT-system för vården, Bild och Journal, Boj, sjösätts nu i Nacka- Värmdö. Det är unikt såtillvida att det inte består av en databas utan är en katalogtjänst som sammanlänkar olika journalsystem och skapar en virtuell journal av information från de olika vårdinstanser en viss patient anlitat. Om systemet införs i hela Stockholm kan landstinget spara 75 milj kr. (CS 12/3 2001). Senare rapporteras att landstinget nu börjat sin upphandling av en gigantisk vårdportal på nätet. Ordern anses vara värd 15 milj kr. Vårdguidens innehåll kommer att tas fram av Infomedica och anställda på landstinget. Kostnaden för detta beräknas till 15 milj kr. En lättversion läggs ut på nätet i höst på (www.vardguiden.se). Hela arbetet beräknas klart nästa sommar. (Dagens IT 22/2 2001) 2.7 WAP WAP har inte alls tagit fart på det sätt som de flesta trodde för bara något år sedan. Det har sålts ca mobiltelefoner eller andra mobila utrustningar med WAP i Sverige. Men bara några procent av dem används för att använda WAP-tjänster. T ex har Föreningssparbankens WAP-tjänst bara attraherat av Internetbankens användare, InfoTorg WAP (se nedan) ca 300 av InfoTorgs användare och Dun & Bradstreet Sveriges WAP-tjänst en enda kund (trots att man startade för över ett år sedan). En tredjedel av WAP-användningen rör nyheter. Här finns tjänster som Aftonbladet, Computer Sweden, Expressen, SvD, SVT, UNT m fl. Många banker, börstjänster och resebyråer finns också via WAP. Spel och underhållning tycks dock vara drivande. Frågan är vilken effekt GPRS, som börjar spridas i år, kommer att ha. GPRS medger ständig uppkoppling och en debitering som baseras på mängden överförd data. InfoTorg WAP har lanserats. Den 14 december öppnades InfoTorg för åtkomst via WAP med 2 tjänster: personregistret SPAR och företagsregistret Basun Plus. Snart kommer KreditFakta och Tele Plus (InfoTorgs version av Online). InfoTorg WAP har använts av ett par hundra användare. (InfoTorg 2001:1) Stora satsningar sker f n på tjänster med WAP i kombination med positioneringstjänster. Exempel är Telias tre positioneringstjänster Hus-nära-dig (hus till salu i området där användaren befinner sig), Närmaste Resurs (där t ex en åkare kan få reda på var andra åkare befinner sig) och Rätt-vägnära-dig (som ger kartor och vägvisning i mobilen). Mobile Position har utvecklat flera tjänster som bygger på positionering, t ex Friendfinder, Weatherfinder, Salesfiender, Yachtposition och Bikeposition. (IT Research 21/2 2001, CS 2/2 2001, 9/2, 28/2, 14/3 2001, Industry Standard 16/ , DN 20/ , Datateknik jan. 2001, Mobile World 2/2001, Sema Group Omvärlden 2000:6, m fl)

17 2.8 Nätrekryterare, e-utbildning Nätrekryterarna har det svårt. Det finns ett trettiotal företag som agerar på den svenska marknaden. De fyra största är Jobline, Jobpilot, Plenia (agerar bara i Sverige) och Stepstone och de går alla med förlust. Analytiker tror att det bara finns plats för tre. Det finns många nischade webbplatser, t ex inom teknik/it (t ex Jobuniverse och Jobfinder). Det största hotet mot nätrekryterarna idag kommer från stora företag som satsar själva, t ex ABB, Ericsson, Telia, Manpower, Poolia, etc. (CS 9/3 2001). Men det finns andra. T ex startar studentkåren vid Stockholms universitets en rekryteringsplats för systemvetare, som man hoppas ska användas även av andra universitet och högskolor. (CS 12/3 2001) Svenska Altavista öppnar ny jobbsöktjänst - anklagas för stöld. Varje dygn söker Altavista igenom 25 jobbwebbplatser (bl a AMS Platsbanken, Jobline, Topjobs, Ericsson och ABB) och samtliga nya annonser läggs ut på Altavistas hemsida. Nätrekryterarna kallar det stöld, medan Altavista säger att man bara indexerar. (CS 5/3, 7/3 2001, Dagens IT 8/3 2001, Datateknik 8/3 2001) Även e-utbildningsföretagen har det svårt. Det finns närmare etthundra företag i Sverige inom den nya lycksökarbranschen e-learning. Men nu har utslagningen börjat. Åttio procent av alla e- learningföretag är borta om tre år säger experter. (CS 27/ , 28/2 2001, Dagens IT 15/3 2001) Utbildningsportalen Kompetensguiden har köpts av Jobline. (Dagens IT 15/3 2001) 2.9 E-myndigheter Hur blir en ny infostruktur motorn i e-sverige är en rapport från IT-kommissionens hearing om den mjuka IT-infrastrukturen den 7/ Den föreslår bl a insatser för att utveckla terminologi och standards inom olika samhällsområden och funktioner för metadata. (IT-kommissionens rapport 3/2000, SOU 2000:123 nås via (Pressmedd , CS 24/1 2001) 24-timmarsmyndigheten får kritik för oklar finansiering och oklar samordning. Konkurrensverket säger: Regeringen gör det lätt för sig när den säger att ansvaret vilar på varje myndighet. Utan samordning är risken överhängande att myndigheterna utvecklar egna system som inte är tillräckligt användarvänliga. Alf Nilsson, RSV, säger: Ett problem är vem som ska vara flaggviftare för att få myndigheterna att röra sig någorlunda parallellt. Men Statskontorets Knut Rexed försvarar regeringen: Länder med mer centralstyrd förvaltning har ofta svårt att få genomslag i verksamheten. Centrala system har en tendens att bli trögrörliga. 24-timmarsmyndigheten baseras på en webbplats för allt från information till möjlighet för besökaren att lämna och hämta personlig information. (CS 14/2 2001). Men nu har Statens E-forum bildats av Sveriges största myndigheter. Enligt Alf Nilsson är dess uppgift att få fram gemensamma system och sprida information om dessa till resten av landets myndigheter via Statskontorets seminarier. Vi satsar på att förankra den information som sprids till alla befattningshavare i offentlig sektor. (CS 9/3 2001) RSV och PRV har öppnat webbtjänsten Kontakt-n. Den hjälper till i blankettdjungeln för den som vill starta företag. Projektet har drivits i två år och hittills kostat 15 milj kr. Det startas företag per år. (CS 2/3 2001) 2.10 E-signaturer, digitala id-kort Litet intresse för e-signaturer. Den 1 januari trädde lagen om e-signaturer i kraft. Men ännu har inte Post- och telestyrelsen fått in några ansökningar om certifikat. (Dagens IT 8/3 2001, CS 15/3 2001)

18 Nordbanken tar paus från Bankernas ID-konsortium. Orsaken är att man redan har distribuerat smarta kort och vill fundera på om man kanske ska gå vidare med det istället. Man är också osäker på kostnaderna för att få fram en säker tjänst baserad på mjuka certifikat, dvs det som är målet med Bankernas ID-konsortium (bakom vilket står Sveriges största banker). (CS 28/2, 9/3 2001) Sign On är ensamma om ett helt system för kvalificerade e-signaturer i Word- och Acrobatdokument, i alla fall enligt egen utsago. (Dagens IT 8/2 2001) företag deklarerar på nätet. De har anmält sig till RSVs 6-månaders försök med att lämna sina månatliga deklarationer via Internet. Därefter tror RSV att företag lämnar in e-deklarationer. Företagen identifierar sig med hjälp av mjuka certifikat och signerar med e-signatur. (CS 12/3 2001). Superform, en konkurrent till Sign On, svarar för blanketterna. (Dagens IT 9/ ) Vägverket vill göra bilregistret tillgängligt för allmänheten. Men det blir först när användarna säkert kan identifieras dvs när de har fått tillgång till digitala id-kort. (CS 31/1 2001) 2.11 E-böcker E-boksföretaget elib samarbetar med Microsoft. Den 6 mars annonserade elib att man var först i Sverige med Microsoft Reader och Microsoft MobiPocket Reader. (Även Adobe Acrobat går att nyttja). elib, som ägs till lika delar av Natur och Kultur, Piratförlaget och AdLibris, började som första svenska företag att sälja e-böcker med kopieringsskydd den 26 november förra året. elib samarbetar med ett tiotal andra förlag och har nu närmare 100 titlar i sortimentet. I höst räknar man med titlar. (Pressmeddelande ). elib har hittills sålt ca 500 böcker. (DN 7/3 2001). Bonnierförlagen har nu 24 e-bokstitlar. Bonniers e-bokhandel öppnade i november. (SvB 8/3 2001) Sen start för Norstedts epan. Den 7 mars lanserade Norstedts via sitt bolag epan sina första e- böcker. Det rör sig om ca 20 titlar för Microsoft Reader. Den sena starten förklaras med att man väntat på ett bra kopieringsskydd. Efter köpet kan kunden ladda ner e-bocken ytterligare två gånger. (DN 7/3 2001, CS 9/3 2001, Dagens IT 15/3 2001). Samtidigt menar Sveriges Författarförbund att royaltyn til författare för utgivning av e-böcker generellt sett är för dålig. I avsaknad av centralt avtal varierar ersättningen mellan förlagen. (Dagens IT 1/3 2001, SvB ) Diverse Bibliotekstjänst och Axiell bildar Axiell Book-IT AB. Det är gemensamt ägt och leds av Axiell. All verksamhet inom BTJ System förläggs till det nya bolaget. Syftet med samgåendet är att säkerställa en fortsatt inhemsk utveckling av bibliotekssystem. Man garanterar att både Axiells LIBRA III och BTJ:s Book-IT kan vidareutvecklas och underhållas under en lång tid framöver. (Pressmedd. 6/2 2001) Ny ledning i Mogul.com (fd Optosof). Vd Jörn Lyseggen avgick plötsligt d 21/ och hans uppgifter togs över av Lars Save och tf vd Björn Wallin. (CS 22/ ) IT-företagen får ny vd. Den 1 oktober tar Ylva Hambraeus Björling över efter Ann-Marie Nilsson (CS 14/2 2001) Projekt TISDAG är avslutat och pilottjänsten har tagits ur drift. Det startades för ca 4 år sedan för att ta fram ett system för sökning i distribuerade tele- och e-postkataloger. Det initierades av Patrik Fältström, finansierades av KK-stiftelsen och genererade en kommersiell produkt DiG, Directory Gateway, från Ericsson. Intresset har dock varit mycket litet. (TISDAG styrgrupp 10/1 2001)

19 Kulturarw3 har lagrat 2.5 terabyte data. Det rör sig om 24 milj html-sidor. Webben genomsöks ännu bara några gånger per år (i sista svepet fann roboten webbplatser med svensk anknytning) men om tre år hoppas man kunna arkivera t ex tidningarnas nätupplagor dagligen. Utredningen E-plikt om insamling av elektroniska publikationer har ännu inte lett till politiska beslut. (CS 26/2 2001) Svensk sökmotor förstår naturligt språk. Svenska programföretaget Hapax utvecklar en sökmotor som dels indexerar med hjälp av en egen intelligent klassificeringsmetod, dels nyttjar datalingvistik för att tolka användarens sökfrågor. En svensk version ska börja säljas i vår, sedan en engelsk. Enda konkurrent är Automomy. (Ny Teknik 2001:10, CS 21/2 2001, Datateknik 2001:2, evärlden 1/2001). (Svenska Vill.se är också i färd med att utveckla en avancerad sökmotor. (Industry Std 26/ )) Lönsam handel med personuppgifter. Nominas Dina personuppgifter har på ett år fått ca kunder och en miljonomsättning genom att för några hundra kr erbjuda privatpersoner utdrag ur alla register de finns med i. Samma uppgifter kan fås gratis via myndigheterna. (DN 29/ ) KF Media slutar att satsa i BOL. En orsak är att BOL konkurrerar med Akademibokhandeln, som ägs av KF Media. Därmed antas att KF Media har planer på att sälja sin 50-procentiga andel till den andre delägaren Bertelsmann. (Dagens IT 1/3 2001) Polisnyheter via SMS för journalister. Mobiz Telecom har en redaktion lyssnar av polis, brandkår, ambulans och kustbevakning. Man har drygt 100 kunder. (www.polisnyheter.com) (CS 14/3 2001) Memo tappar mark. Volvo byter e-postsystemet Memo mot MS Exhange och Outlook. Därmed försvinner användare från Memo, som en gång utvecklades av Volvo. Det har nu 2 milj användare. (CS 5/3 2001) 2.13 Siffror om IT-Sverige Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2001 är en publikation från SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. Här finns en verklig uppsjö tabeller med statistik om tillgång till och användning av telefoni, datorer och Internet (antal datorer, e-handelsvolym, vad Internet används till, svensk FoU, etc...). En uppgift i mängden: Den främsta aktiviteten på nätet 2:a halvåret år 2000 var sökning/hämtning av information från myndigheter hemsidor, vilket 26 procent av befolkningen ägnat sig åt. Allt är hämtat från andra källor och uppgifterna är förvånansvärt aktuella. Publikationen är gratis i tryck och via (www.sika-institute.se). (Mail-IT 8/2 2001, CS 12/2 2001) Teldok Yearbook 2001 har utkommit. Den innehåller mängder av fakta och siffror om IT-Sverige och stora delar av övriga världen. (www.teldok.org/tdy2001) Teldok tar numera betalt för sina rapporter i tryckt form, men de finns ju gratis på webben. (Teldok, CS 9/2 2001). Teldok börjar nu arbetet på en ständigt aktuell onlineversion av årsboken. (www.teldok.org) (Management of Technology 2001:1)

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:4 2001-10-09

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:4 2001-10-09 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:4 2001-10-09 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:2 2002-03-14

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:2 2002-03-14 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:2 2002-03-14 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

LISA 20070514 Jonas Edström. LISA möte. Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Jonas Edström, Affärsutvecklingschef Bisnode AB

LISA 20070514 Jonas Edström. LISA möte. Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Jonas Edström, Affärsutvecklingschef Bisnode AB LISA möte Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Jonas Edström, Affärsutvecklingschef Bisnode AB BISNODE GROUP 2006 Revenue SEK 3389 m EBITA SEK 528 m Employees 2,524 5 Business areas

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Även LexisNexis får affärsinformation från Folkrepubliken Kina. Och även här rör det information från China Xin Network. (EContent 18/7 2002)

Även LexisNexis får affärsinformation från Folkrepubliken Kina. Och även här rör det information från China Xin Network. (EContent 18/7 2002) Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:5 2002-10-01 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:3 2001-06-12

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:3 2001-06-12 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:3 2001-06-12 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:4 2002-07-03

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:4 2002-07-03 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:4 2002-07-03 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Business Intelligence. Vad är r Business Intelligence? Andra termer. Övergripande faktorer. Specifika termer för BI är:

Business Intelligence. Vad är r Business Intelligence? Andra termer. Övergripande faktorer. Specifika termer för BI är: Business Intelligence Vad är r Business Intelligence? Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se 070-568 13 59 / 08-674 75 47 Intelligence är ett tvetydigt ord Både förmåga och underrättelse Hercules

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2000:1 2000-03-31

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2000:1 2000-03-31 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2000:1 2000-03-31 Detta nyhetsbrev produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen. Det beräknas utkomma ca 6

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:3 2002-05-12

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:3 2002-05-12 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2002:3 2002-05-12 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Online Information 99: Inga sensationer trots bransch i snabb förändring

Online Information 99: Inga sensationer trots bransch i snabb förändring 1999-12-28 Online Information 99: Inga sensationer trots bransch i snabb förändring Rapport från 23rd International Online Information Meeting, London, 7-9 december 1999. Lars Klasén lars.klasen@infodata.sema.se

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:2 03-03-03

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:2 03-03-03 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:2 03-03-03 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Online- och webbnyheter Nr 2004:6 2004-11-15

Online- och webbnyheter Nr 2004:6 2004-11-15 Online- och webbnyheter Nr 2004:6 2004-11-15 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister. Syftet är att hålla läsarna à jour med online-/webbranschen vad gäller information

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:3 2003-05-05

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:3 2003-05-05 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:3 2003-05-05 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se

Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se PRESSMEDDELANDE 15 maj 2003 Eniro lanserar Sveriges främsta söktjänst - eniro.se Idag lanseras eniro.se Eniros stora kraftsamling på nätet och Sveriges främsta söktjänst för alla som vill hitta något eller

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:6 2003-12-01

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:6 2003-12-01 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:6 2003-12-01 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2004:2 2004-03-05

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2004:2 2004-03-05 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2004:2 2004-03-05 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:4 2003-07-04

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:4 2003-07-04 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:4 2003-07-04 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Online Family rapporten. Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010

Online Family rapporten. Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010 Online Family rapporten Familjens liv på Internet ett globalt perspektiv Juni 2010 Norton Online Family rapporten 2 ycker du att dina barn T tillbringar för mycket tid på Internet? Är du orolig över att

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:5 2003-10-01

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:5 2003-10-01 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2003:5 2003-10-01 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:5 2001-12-02

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:5 2001-12-02 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2001:5 2001-12-02 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. LIBRIS innehåller ca 6 miljoner titlar från svenska universitets- och högskolebibliotek

Marie Gustafsson. Böcker. LIBRIS innehåller ca 6 miljoner titlar från svenska universitets- och högskolebibliotek Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Ny student på Högskolan i Borås Bibliotek & läranderesurser www.hb.se/blr/ Att söka information Olika typer av publikationer

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

1. Internationellt. Sökmotorer och vetenskaplig publicering. 1.1 Större branschhändelser

1. Internationellt. Sökmotorer och vetenskaplig publicering. 1.1 Större branschhändelser Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2004:3 2004-05-05 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister (TLS). Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online-/webbranschen.

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Online- och webbnyheter Nr 2004:5 2004-09-24

Online- och webbnyheter Nr 2004:5 2004-09-24 Online- och webbnyheter Nr 2004:5 2004-09-24 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister. Syftet är att hålla läsarna à jour med online-/webbranschen vad gäller information

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Innehåll Enkät 2001 - resultat s 2

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

» RSS - Bygg din egen RSS!

» RSS - Bygg din egen RSS! 1 of 5 29.4.2006 18:46» RSS - Bygg din egen RSS! Sett en orange liten skylt med vita bokstäver som antingen sagt XML eller RSS nyligen utan att direkt koppla varför den finns där? Du är antagligen inte

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning

Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Kvalitetsutveckling genom benchmarking - mystery shopping och rankning Maija Berndtson, Library Ranking Europe Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 LIBRARY RANKING EUROPE LRE

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2000:4 2000-11-10

Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2000:4 2000-11-10 Online- och webbnyheter för TLS medlemmar Nr 2000:4 2000-11-10 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av TLS. Syftet är att hålla medlemmarna à jour med online- /webbranschen. Det är inriktat mot information

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Online- och webbnyheter Nr 2005:3 2005-06-30

Online- och webbnyheter Nr 2005:3 2005-06-30 1 Online- och webbnyheter Nr 2005:3 2005-06-30 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister. Syftet är att hålla läsarna à jour med online-/webbranschen vad gäller

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET en guide för föräldrar om fildelning och nedladdning Vad är fildelning? Som förälder eller vårdnadshavare har du säkert redan hört dina barn prata om fildelning, nedladdning

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

Online- och webbnyheter

Online- och webbnyheter 1 Online- och webbnyheter Nr 2006:3 2006-07-06 Tack för mig! Efter nära 7 år som redaktör för Online- och webbnyheter tackar jag för mig i och med detta nummer. Det har varit en ynnest att ha haft SFIS

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Socialtjänstbiblioteket

Socialtjänstbiblioteket Socialtjänstbiblioteket www.inera.se/socialtjanstbiblioteket 2012-12-05 Eira och Inera EiRA ett landstingssamarbete sedan 2001 med syftet att förhandla fram prisvärda avtal på e-resurser för vårdens personal.

Läs mer

CBI-biblioteket. Presentation för CBI:s intressentförening Eva Lundgren

CBI-biblioteket. Presentation för CBI:s intressentförening Eva Lundgren CBI-biblioteket Presentation för CBI:s intressentförening 2012-11-08 Eva Lundgren Min bakgrund Lab. ingenjör, varit 20 år på YKI (Ytkemiska Institutet)på Life Science and Chemical Industries Section Tidigare

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Open access från varför till hur

Open access från varför till hur Open access från varför till hur Grönt och guld, gratis och fritt Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open Access Week 2012, Stockholms universitet

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Catharina Rehn Karolinska institutets bibliotek

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Catharina Rehn Karolinska institutets bibliotek Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001 Catharina Rehn Karolinska institutets bibliotek Kan textutvinning ge rikare informationsåtervinning? Det produceras idag så mycket information att ingen

Läs mer

Användarmanual Utlandsportalen DBAI

Användarmanual Utlandsportalen DBAI Användarmanual Utlandsportalen DBAI Innehåll Första gången du loggar in Inställningar för din utlandstjänst, Utlandsportalen DBAI Hur du söker efter företag Hur du beställer en rapport Om företaget du

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Online- och webbnyheter Nr 2005:1 2005-02-08

Online- och webbnyheter Nr 2005:1 2005-02-08 Online- och webbnyheter Nr 2005:1 2005-02-08 Nyhetsbrevet produceras på uppdrag av Svensk förening för informationsspecialister. Syftet är att hålla läsarna à jour med online-/webbranschen vad gäller information

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

VETENSKAPLIG LITTERATUR

VETENSKAPLIG LITTERATUR VETENSKAPLIG LITTERATUR Inge-Bert Täljedal Läkarprogrammet T2, 9 oktober 2013 Descrip)on: This book addresses the dangers of mixing business with academics. It shows that the very characteris:cs that made

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Import av referenser från bibliotekets databaser

Import av referenser från bibliotekets databaser Import av referenser från bibliotekets databaser 140630 Granska referensen! Det är viktigt att det blir rätt när du ska använda referenserna i dina texter så tänk på att det ibland finns fel i referenserna

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna. Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se

Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna. Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Universitetsrankningar samt något om SU:s arbete med datainsamling till rankningarna Per Ahlgren per.ahlgren@sub.su.se Inledning Universitetsrankningar (UR) har blivit vanliga under senare år. Startpunkt:

Läs mer