Seminarieprogram. Elmia Arbetsmiljö: Work maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieprogram. Elmia Arbetsmiljö: Work 10 18-20 maj 2010"

Transkript

1 Seminarieprogram Elmia Arbetsmiljö: Work maj 2010

2 Välkommen! Du som jobbar med arbetsmiljöfrågor spelar en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen. Ditt engagemang betyder att våra arbetsplatser blir sundare, friskare och säkrare. Ett av dina verktyg i det arbetet är Elmia Arbetsmiljö: Work, Nordens ledande fackmässa för arbetslivsfrågor. Tyngdpunkten under Elmia Arbetsmiljö: Work 10 ligger på områdena ledarskap och kompetens, hälsa och personlig säkerhet. Det präglar inte minst det omfattande seminarieprogrammet. Seminarierna, arrangerade av branschens ledande organisationer, ger dig möjlighet att inte bara informeras och inspireras utan också aktivt medverka och påverka. Du får de senaste rönen, utblickarna och tipsen som du behöver för att driva ett lyckosamt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats - oavsett om du är skyddsombud, chef eller verksam inom arbetsmiljöområdet på något annat sätt. Välkommen till tre högintressanta dagar! I samarbete med: 1

3 Programöversikt Tisdag 18 maj AM Nycklar till friska företag exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och Framtid AM Nya Maskindirektivet AM Hållbara chefer en konkurrensfördel Torsdag 20 maj AM Alkohol och beroende Vad gör man åt det? AM AM Bra arbetsmiljö för städare en uppgift för oss alla Tidiga insatser gör alla till vinnare så här blev statens stimulans av företagshälsovården AM Belasta rätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv AM Design och produktutveckling arbetsmiljöaspekter som konkurrensmedel AM Bakom krisens siffror AM Kvinnors arbetsmiljö i industrin AM Krafttag mot arbetsmiljöbrott AM Handelns säkerhetsfrågor AM AM Trucken en effektiv riskfaktor Störande ljud är förstörande ljud ett förbisett arbetsmiljöproblem Med reservation för ändringar. Onsdag 19 maj AM AM AM AM AM AM Vilka är utmaningarna i dagens arbetsmiljöarbete? Chefens arbetsmiljö en guide för den egna arbetsmiljön Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Hållbart arbete Träffpunkt Skyddsombud Träffpunkt Chef Ledarskap och chefens situation i förändringsarbetet 2

4 AM1 Nycklar till friska företag exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och Framtid Tisdag 18 maj, kl Moderator: Gunnar Lagerström, projektledare, Prevent Vad är det som utmärker friska företag? Vissa företag och vissa ledare lyckas skapa miljöer där människor blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar. Det leder till både ökad motivation, vilja och kraft i företagen och till idéer, initiativ och intresse. Det krävs ett ärligt intresse för att anta utmaningen, att skapa ett friskt företag, och förändringen börjar med bra ledarskap. En bra ledare ska ha ett starkt intresse av att medarbetarna är friska och engagerade. En bi-effekt är lönsamhet. Medverkande: Magnus Svartengren, överläkare och professor i yrkesoch miljömedicin, Karolinska institutet, Anneli Ericson, HR-chef, AB Stångåstaden och Ann Elmeland-Ygge, HR-chef, Volvo Penta Arrangör: Prevent i samarbete med AFA Försäkring AM2 Nya Maskindirektivet Tisdag 18 maj, kl Moderator: Morten Höjlund, Civing fd arbetsmiljöinsp, FA Morten Höjlund Seminariet behandlar viktiga förändringar i nya maskindirektivet (2006/42/EG): Ändringar i certifieringsproceduren Tekniska ändringar Belyser dess konsekvenser för såväl tillverkare som brukare av maskiner AM3 Hållbara chefer en konkurrensfördel Tisdag 18 maj, kl Moderator: Anki Udd, ledarskapskonsult, Ledarna Vad vill du bli när du blir stor? Chef så klart! Nej, det är knappast svaret du får om du frågar den unga generationen. Men inom de närmaste fem åren behöver svensk arbetsmarknad rekrytera nya chefer när 40-talisterna går i pension. För att attrahera rätt personer måste arbetsgivaren skapa förutsättningar så att dessa vill och kan verka som chefer över tid. Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara Chefer avslutades på senhösten Här prövades ett antal antaganden om vad som krävs för att skapa hållbara chefer. Inom projektets ram genomfördes ett ettårigt chefsutvecklingsprogram med 86 chefer från en mängd olika verksamheter. Målet på kort sikt var att deltagarna ska uppleva ett ökat välbefinnande efter avslutat program. Övergripande mål för projektet var att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjligheter att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat. På seminariet får du en presentation av projektet, från idé till genomförande, och inte minst av de forskningsresultat och slutsatser som drogs. Medverkande: Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna Sveriges chefsorganisation. Anki är en av deltagarna i projektgruppen för Hållbara chefer. Arrangör: Hållbara Chefer är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av Bliwa Stiftelsen. Medverkande aktörer är Almega, Ledarna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Medverkande: Hasse Sjöström, projektledare, Swerea IVF Arrangör: Swerea IVF 3

5 AM4 Belasta rätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv Tisdag 18 maj, kl Moderator: Sten Gellerstedt, utredare, LO Vad säger den aktuella forskningen om kända och nya risker i arbetslivet? Med vilka verktyg kan man bedöma om arbetsbelastningar är nedbrytande eller stärkande? Kan rätt belastning i arbetet ge bättre hälsa? Hur tänker företagen om sitt arbetsmiljöarbete, och är det överhuvudtaget lönsamt att ha en god arbetsmiljö? Dessa frågor, och flera därtill, ställs på seminariet. IF Metall och forskare från ett av Sveriges nationella centra för arbetslivsforskning ger sina svar och synpunkter. Medverkande: Svend Erik Mathiassen, professor, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Katarina Wijk, lektor och forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Per Lindberg, lektor och forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Rosalie Andersson, ombudsman, IF Metall, Stefan Wiberg, ombudsman, IF Metall Arrangör: LO i samarbete med IF Metall AM5 Design och produktutveckling arbetsmiljöaspekter som konkurrensmedel Tisdag 18 maj, kl Moderator: Kaj Abbestam, ansvarig för SVID Region Väst, SVID (Stiftelsen svensk industridesign) Design och produktutveckling är tillsammans med kvalitet, pris och leveransprecision ett viktigt konkurrensmedel. Ett resultat av produktutveckling är användarvänliga produkter med goda arbetsmiljöegenskaper, till exempel: ergonomiskt utformade verktyg som bullrar och vibrerar mindre utrustning som är lätt att använda, serva och underhålla arbetsfordon som är lätta att gå i och ur, med instrumentpaneler som är lätta att förstå. Företag som integrerar arbetsmiljöaspekter i produktutvecklingen är i allt större utsträckning marknadens vinnare. Vid seminariet berättar Atlas Copco om hur och varför de arbetar för att ta fram verktyg och maskiner med goda arbetsmiljöegenskaper samt hur dessa marknadsförs. Utan en kund som efterfrågar produkterna skulle det knappast vara intressant att utveckla dem. Scania ger, ur ett kundperspektiv, sin syn på kravställandet på ny utrustning vid inköp. Ergonomidesign har, tillsammans med kunder, utvecklat produkter som radikalt förbättrat arbetsmiljön för användaren samtidigt som de blivit stora försäljningssuccéer (till exempel SAS kaffekanna, svetshjälmen 3M Speedglas och Bahcos verktygsserie Ergo). Vid seminariet berättar de om sina erfarenheter kring innovation och produktutveckling. Seminariet inleds med en resumé av produktutveckling i ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som tagit oss till var vi är idag och vart är vi på väg? Vilka metoder kan användas vid utveckling av produkter och miljöer? Medverkande: Kaj Abbestam, ansvarig för SVID Region Väst, SVID Krister Torssell, vd, Ergonomidesign, Magnus Persson, Product ergonomics, Atlas Copco Tools AB, Mikael Andersson, ergonom, Hälsa och arbetsmiljö, Scania CV AB Safari Efter seminariet är alla välkomna på safari i mässhallen. Under en timme besöker vi utvalda montrar med exempel på produkter som tillverkningsindustrin utvecklat och som förbättrar vår arbetsmiljö. Arrangör: Teknikföretagen 4

6 AM6 Bakom krisens siffror Tisdag 18 maj, kl Moderator: Journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin Bakom krisen siffror är ett bokprojekt som PTK och LO står bakom med journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin som författare. Boken kommer ut på Premiss förlag i början av juni Den grundläggande tanken är att följa vad som händer på en ort under ett halvår i en tid när Sverige upplever sin värsta kris sedan 1930-talet. Den trakt som speglas är Gislaveds kommun. Hur hänger allt ihop? Vad händer i samhället och hur hanterar människorna det? Hur fungerar välfärdssystemen och på sikt tilliten till dem? Journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin samtalar med några av dem som intervjuas i boken. Samtalet följs av en diskussion om hur vi människor kan hantera dessa situationer och hur arbetstagarorganisationerna kan möta behoven. Medverkar gör även företrädare för LO och PTK. Arrangör: PTK i samarbete med LO AM7 Kvinnors arbetsmiljö i industrin Tisdag 18 maj, kl Moderator: Hans Augustson, avdelningschef, AFA Försäkring Kvinnor i arbetslivet har högre ohälsotal än män. Det skylls ofta på dubbelarbete. Dock har kvinnor och män trots att de har samma befattningar påfallande olika arbetsuppgifter. Kvinnor har oftare än män repetitiva arbetsuppgifter med sämre arbetsinnehåll. Varför och vad kan man göra för att skapa en positiv förändring för såväl kvinnor som män? AFA Försäkring stödjer inom ramen för ett FoU-program, bl a tre åtgärdsinriktade projekt för att främja kvinnors arbetsmiljö inom: tvätterier, livsmedels-, plast och kemisk-teknisk industri verkstadsindustrin livsmedelsindustrin olika angreppsätt och metoder från projekten beskrivs. Medverkande: Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet, Caroline Jarebrant, Swerea IVF, Birgitta Nilsson, Innventia (f d STFI Packforsk). I projekten deltagande företag. Arrangör: Swerea IVF i samarbete med AFA Försäkring, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innventia AM8 Krafttag mot arbetsmiljöbrott Tisdag 18 maj, kl Moderator: Henrik Björklund, Svenska Byggdirektiv AB, samt Svenska Byggnadsarbetareförbundet Seminariet grundar sig på utredningen/rapporten Krafttag mot arbetsmiljöbrott som presenterades på Almedalsveckan i Visby Seminariet kommer att ta upp varför de situationer som orsakar olyckor och ohälsa i byggandet uppstår från första början samt de förändringar som företag och individer på svensk byggmarknad anser kommer att krävas för att snabbt minska olyckor och ohälsa. Det kommer även att tas upp om arbetsskadestatistiken samt Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet med de minskade resurser som verket har tilldelats. Medverkande: Henrik Björklund, Svenska Byggdirektiv AB, Jörgen Eriksson, ombudsman, Svenska Byggnadsarbetareförbundet Arrangör: Svenska Byggnadsarbetareförbundet 5

7 AM9 Handelns säkerhetsfrågor Tisdag 18 maj, kl Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, bjuder i samarbete med Svensk Handel in till ett seminarium om säkerhetsfrågor. Idag är statistiken svartare än någonsin. Välkommen till en eftermiddag med fokus på problematiken, men också på vad vi kan göra för att hindra den dystra utvecklingen. Skydd mot rån i handeln nytt program Johan Bark, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel och ordförande i HAK. Programmet Skydd mot rån i handeln har uppdaterats. Programmet handlar om rånförebyggande åtgärder. Lär dig hur du kan säkerhetscertifiera din butik genom 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln. Var, när och hur rånas butiker? Statistik och erfarenheter av butiksrån Martine Syrjänen Stålberg, Handelsanställdas förbund och ledamot i HAK. Årets säkerhetslösning Bengt Johansson, floormanager, Atrium Ljungberg. Sickla köpkvarter fick ta emot pris i Retail Awards 2009 för årets bästa säkerhetslösning. Hör mer om Sickla köpkvarters framgångsrika säkerhetsarbete. Så jobbar en säkerhetschef Har du funderat på hur en säkerhetschef arbetar? Här får du svaret. Robert Granath, säkerhetschef Varner Retail med bl a butikerna Dressmann, Cubus och BikBok berättar om sin vardag som knappast kan likställas med ett vanligt skrivbordsarbete. HAKs övriga utbildningar och material Katrin Dagergren, Svensk Handel och ledamot i HAK presenterar HAKs material som kan användas i företagets arbetsmiljöarbete. Arrangör: Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK* *HAK är ett samarbetsforum mellan Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Ett kontantlöst samhälle en utopi? Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel. Här får du tips på vad du som privatperson kan göra för att medverka till att rånen minskar. Bengt berättar om varför Svensk Handel verkar för att minska kontanthanteringen som en åtgärd för att hejda den skenande rånutvecklingen. Polisen i söderorts storsatsning mot butiksrån Dan Gustavsson, kvalificerad brottsförebyggare, söderortspolisen Stockholm. Dan Gustavsson berättar om det arbete som sker för att hindra rånutvecklingen. Närpoliser utbildas och rånutsatta butiker besöks. 6

8 AM10 Vilka är utmaningarna i dagens arbetsmiljöarbete? Onsdag 19 maj, kl Moderator: Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket Samhället befinner sig i ständig förändring. Globaliseringen och ett utvidgat EU sätter sina spår inom arbetsliv och arbetsmiljö. Industrin minskar kraftigt, tjänstesektorn växer. Men traditionella jobb finns kvar. Arbetstempot är uppskruvat och våldet i samhället når fler arbetsplatser. Utmaningarna är många. En del berör vi vid detta seminarium. Under 2010 fortsätter Arbetsmiljöverket att prioritera följande områden: Våld och hot i arbetslivet Belastningsskador Arbetsolyckor Riskbedömningar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Vilka brister har vi sett i tillsynen ute på arbetsplatserna? Vilka krav ställer verkets inspektörer för att få arbetsgivarna att förebygga problemen med våld, som nu drabbar alltfler yrkesgrupper? Är de traditionella riskerna för belastningsskador, som vi börjat få bukt med, på väg tillbaka? Var sker de flesta arbetsolyckorna, vilka är mest utsatta, vad orsakas de av? AM11 Chefens arbetsmiljö en guide för den egna arbetsmiljön Onsdag 19 maj, kl Moderator: Robert Jakobsson, utvecklingschef, Prevent Dagens chefskap kräver mycket. I synnerhet i ett samhälle som präglas av högt tempo och snabba förändringar. Ledarskapet spelar en betydande roll för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Att chefen själv har en frisk och sund arbetsmiljö är därför av största vikt. Dessutom är chefer ofta själva anställda och har samma behov av en god arbetsmiljö och rimliga förutsättningar som övriga medarbetare. Hur kan chefen ta hand om sin egen arbetsmiljö? Hur kan chefen klara av planering och prioritering, förändringar, stress och balans, kommunikation och information med mera? Medverkande: Per-Arne Spiik, organisationskonsult, Kompetens och Pedagogik AB Arrangör: Prevent Arbetsrelaterade dödsfall Utländska studier visar att mellan 3-5 procent av dem som årligen avlider gör det i en sjukdom orsakad av arbetsmiljöförhållanden. Finns belägg för att detta också gäller i Sverige? Presentation av en färsk studie. Medverkande från Arbetsmiljöverket: Mikael Sjöberg, generaldirektör Gunnel Crona, avdelningschef, Region Nord Håkan Olsson, avdelningschef, Region Syd Medverkande från Umeå universitet: Bengt Järvholm, professor Arrangör: Arbetsmiljöverket 7

9 AM12 Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Onsdag 19 maj, kl Moderator: Annelie Hellander, 1:e vice ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet Tio steg till Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Bra arbetstider, bra arbetsmiljö och bra chefer är goda konkurrensfördelar. Men medarbetarna och deras insatser är den viktigaste resursen. Mönsterarbetsplatsen bygger på ökat inflytande och lärande för de anställda, vilket i sin tur ger ökad effektivitet i verksamheten och friskare personal samtidigt som brukarnas kvalitet förbättras. Arbetsplatser där de anställda trivs, mår bra och har inflytande sparar pengar och höjer kvaliteten. Ett tydligt ledarskap är en viktig del. Kommunal har under ett antal år tagit fram modeller och metoder för att skapa mönsterarbetsplatser, och vi har nu bevis för att de fungerar. Många arbetsgivare inom välfärden är i en tuff ekonomisk situation just nu. Det leder lätt till en ond cirkel av nedskärningar. Som i sin tur leder till arbetsplatser där de anställda är otrygga, har orealistiskt tung arbetsbörda och litet inflytande. Men det behöver inte vara så! Lösningen ligger i ett nytt sätt att organisera arbetet, där goda arbetsvillkor står i centrum. Medverkande: Annelie Hellander, 1:e vice ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet Arrangör: Svenska Kommunalarbetareförbundet AM13 Hållbart arbete Onsdag 19 maj, kl Moderator: Svante Bylund, chef, Arbetsutvecklingsenheten IF Metall Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, för företaget och för de anställda. IF Metall ser hur arbetsorganisationen går tillbaks till löpande band och utarmande arbetsuppgifter. Det är enligt IF Metall skadligt för företaget och de anställda. IF Metall har tagit fram en plattform för arbete med att utveckla arbetsorganisationen. Plattformen bygger på idéerna bakom det som inom Industrifacket kallades Det utvecklande arbetet och inom Metall Det goda arbetet nu under samlingsnamnet Hållbart arbete. Hur kan vi stödja arbetet för ett jämställt arbetsliv och en fungerande arbetsorganisation som bidrar till ett hållbart arbetsliv? IF Metall presenterar sina förslag på hur de vill forma en arbetsorganisation som utvecklar människor istället för att slita ut dem. Medverkande: Bengt Eriksson, ombudsman, IF Metall och Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman, IF Metall Arrangör: IF Metall 8

10 AM14 Träffpunkt Skyddsombud Onsdag 19 maj, kl Moderator: Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman, LO och Ingvar Persson, ledarskribent, Aftonbladet På Träffpunkt Skyddsombud röstar deltagarna fram Årets skyddsombud. Dessutom presenterar LOs vice ordförande Ulla Lindqvist LOs och LO-förbundens nya arbetsmiljöstrategi. Därefter genomför Ingvar Persson en utfrågning på temat Arbetsmiljöpolitiken idag och imorgon, där de utfrågade är arbetsmarknadens parter och representanter för regeringspartierna och oppositionen. Vi avslutar dagen med en redogörelse för skyddsombudens rättigheter ur olika synvinklar, ansvarig Henric Ask från LO-TCO Rättsskydd. Under Träffpunkt Skyddsombud kommer deltagarna att kunna ställa frågor till och diskutera med de medverkande. Mellan varven bjuds deltagarna på underhållning och förfriskningar. Artist: Ellinor Asp med band Medverkande: Ulla Lindqvist, vice ordförande, LO, Helena Hedlund, kanslichef, PTK, Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv, Berit Högman, vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna, Lennart Levi, Centerpartiet, Henric Ask, jurist, LO-TCO Rättsskydd AB Arrangörer: LO och PTK AM15 Träffpunkt Chef Ledarskap och chefens situation i förändringsarbetet Onsdag 19 maj, kl Moderator: John Chrispinsson, journalist Dagens snabba förändringar i arbetslivet ställer stora krav på cheferna. Vi vet också att chefen har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, men vilket stöd kan chefen själv få inom organisationen? Chefen ska ha förmåga att leda i medgång och i motgång och är den som ofta måste fatta svåra beslut. Hur gör man för att överleva kriser och snabbt sadla om och utveckla företaget/organisationen, när konjunkturläget vänder? Hur anpassar man sitt chefskap efter konjunkturläget? Vad kan vi lära av varandra? Seminariet handlar om det goda ledarskapet i en föränderlig omvärld. Medverkande: Svenskt Näringslivs vice vd, Christer Ågren inleder seminariet och berättar om sina erfarenheter från chefskapet i det privata näringslivet. Senaste forskningen kring hållbara chefer och företag/ organisationer om strategier för ledning och arbetsmiljö Annika Härenstam, professor, Göteborgs universitet HR-stöd i förändringsarbetet - om hur man kan bygga upp ett systematiskt och långsiktigt chefsstöd Agneta Viklund, personalchef, Karolinska Universitetssjukhuset Att leda i kris och förändring - om erfarenheterna av att bland annat leda arbetet med Riksutställningars omlokalisering till Gotland Ann Follin, museidirektör, Tekniska museet Sammanfattning, viktiga lärdomar och tips. Arrangörer: Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarverket 9

11 AM16 Alkohol och beroende Vad gör man åt det? Resultat från ett femårigt forskningsprogram Torsdag 20 maj, kl Moderator: Hans Augustson, avdelningschef, FOU-beredningen, AFA Försäkring Hur tar man tillvara på den kunskap man idag har om alkoholberoende, och vad gör man åt problemet med alkohol? Vad görs inom preventions- och behandlingsområdet? Idag vet man att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion, vilket leder till ett ökat antal beroende. Hur skaffar man sig mer kunskap och vad gör man inom forsknings- och alkoholpolitiken? Vad kan vi med mera forskning göra åt alkoholproblematiken? Här tar vi upp de viktigaste utmaningarna vi nu står inför och vad den medicinska forskningen kan ge för svar. Ta del av några resultat från en unik satsning på alkoholforskning där forskarna delat på 50 miljoner kronor under en femårsperiod. AM17 Bra arbetsmiljö för städare en uppgift för oss alla Torsdag 20 maj, kl Städare är ett av de vanligaste yrkena. Städningen bidrar till trivsel. Städare trivs ofta med sitt arbete och är stolta över det. Men det är också ett yrke som förknippas med arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Vad säger statistiken och forskningen om städare och deras arbetsmiljö? Städvänliga lokaler billigare städning. Upphandling av städtjänster Vilka krav bör ställas? Vem vinner på att det ställs krav? Bra arbetsteknik, viktigt för att undvika arbetsskador Vilka städmetoder och städredskap är bra? Arbetsmiljö vid städning Erfarenheter från en pågående kampanj Medverkande: Ann-Beth Antonsson, professor, IVL, Christina Holmefalk, ordförande, SRTF, Ruth Carlsson, Arbetsmiljöverket Arrangör: Prevent Medverkande: Lars Terenius, professor emeritus i experimentell beroendeforskning vid Karolinska Institutet Arrangör: AFA Försäkring 10

12 AM18 Tidiga insatser gör alla till vinnare - så här blev statens stimulans av företagshälsovården Torsdag 20 maj, kl Moderator: Lars Hjalmarson, vd, Föreningen Svensk Företagshälsovård Äntligen inför staten stimulanser för en utbyggd företagshälsovård. Syftet är att förbättra möjligheterna för anställda att återfå arbetsförmåga och snabbare återgå i arbete. Detta sker genom ett stöd till vissa tidiga insatser från företagshälsovården när anställda blir sjuka. Det förutsätter att arbetsgivarna satsar på tidiga insatser och att företagshälsovården kommer in under de första dagarna av en sjukperiod. Det statliga stödet har införts successivt under Vid seminariet presenteras hur det är upplagt och hur det fungerar i praktiken. Vi kommer att visa på konkreta exempel på hur tidiga signaler och insatser från företagshälsovården leder till minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsförmåga och lönsammare verksamhet. Vi presenterar hur system för sjuk- och friskanmälan, medicinsk och annan rådgivning från företagshälsovården, kan göra skillnad. Medverkande: Johnny Johnsson, företagsläkare, Stora Enso, Stefan Persson, HR-chef, Scania, Kenneth Carlsson, säkerhetschef, Ovako, Jan Jonsson, vd, Jönköpings Företagshälsovård, Christer Gunnerlind, ekonomi- och personalchef, Nybergs Bil, Ingrid Wangerud, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan Arrangör: FSF - Föreningen Svensk Företagshälsovård AM19 Trucken en effektiv riskfaktor Torsdag 20 maj, kl Moderator: Mats Bjurvald, projektledare, Prevent Trucken är ett av de farligaste arbetsredskapen som finns i Sverige i dag. På seminariet presenteras och diskuteras: hur skadestatistiken ser ut nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, vilka avses ersätta TLP2 fysisk och organisatorisk arbetsmiljö vad kan företaget göra för att minska riskerna? design och funktionalitet kan truckarna göras säkrare? vilken roll arbetsmarknadens parter kan spela för säkrare truckanvändning? Medverkande: Cecilia Oldertz, statistisk expert, AFA, Carl-Axel Sundström, truckansvarig, AV, Maria Themptander, projektledare, TYA, Helene Thornblad, författare, PressArt, företrädare för arbetsmarknadens parter och truckanvändare Arrangör: Prevent i samarbete med Teknikföretagen, Svensk Handel, Transportgruppen, Skogsindustrierna, LO, Handelsanställdas förbund, Svenska Transportarbetareförbundet, IF Metall 11

13 AM20 Störande ljud är förstörande ljud ett förbisett arbetsmiljöproblem Torsdag 20 maj, kl Moderator: Mattias Lundgren, ombudsman, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Nya undersökningar från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus Opinion) visar att varannan anställd har problem med dålig ljudmiljö på jobbet på kontor, i restauranger, i skolan med mera. Hela 44 procent har svårt att höra på grund av störande ljud på arbetsplatsen. Särskilt hårt drabbas arbetstagare med nedsatt hörsel. Seminariet tar upp hur störande ljud påverkar arbetstagare samt konsekvenser och lösningar. Medverkande: Marianne Rogell Eklund, intressepolitisk samordnare, Hörselskadades Riksförbund (HRF), Staffan Hygge, professor, Laboratoriet för tillämpad psykologi, Högskolan i Gävle, Björn Lyxell, professor, Institutet för Handikappvetenskap vid Linköpings universitet, Carsten Svensson, kompetensutvecklingschef, Sain-Gobain Ecophon och Jan-Erik Ståhl, ergonom, Ergomore Arrangör: Prevent i samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF) Kakofonien en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer HRFs undersökningar bland allmänheten, medlemmar i Unionen, Svenska Journalistförbundet, Hotell- och restaurangfacket, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt 600 huvudskyddsombud. Hur buller påverkar minne och inlärning Resultat av experiment och fältstudier. Hur dålig ljudmiljö påverkar hörselskadade arbetstagare Hur individens hörförmåga påverkas av kognitiva förmågor, typ av ljudmiljö och typ av arbetsuppgift. Från kunskap till praktiska lösningar Om att skapa bra ljudmiljö och rumsakustisk komfort, samt vikten av att främja länken mellan kunskap och praktiska strategier. Bättre ljudmiljö i öppna kontor Hur kan vi arbeta praktiskt för bättre miljö i öppna kontor? 12

14 Allmän information Priser seminarier: Träffpunkt Skyddsombud AM14 SEK 400 Alkohol och beroende AM16 SEK 490 Övriga seminarier SEK 890 Entré till mässan ingår i seminariepriset. Priser exkl moms. Anmälan Anmälan görs på webben, eller via anmälningsblanketten i programmet. Anmälan är bindande. Avvakta bekräftelse från Elmia. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget/organisationen. Betalning Seminarieavgiften faktureras. Busskort SEK 100/st kan köpas på plats i samband med registreringen. Parkeringsavgift SEK 50/dag betalas till parkeringsvakter. Lunch Seminariedeltagare kan förboka lunch SEK 100/pers, exkl moms, i reserverad restaurang. Vår ambition är att, genom detta erbjudande, kunna ge en snabbare lunchservice. Lunchkupong beställs via webb-anmälan och är bindande. Faktureras tillsammans med seminarieavgiften. Seminariesekretariat Elmia Meetings, Box 6066, Jönköping. Eva Siwe, e-post Telefon: Mässans öppettider Tisdag 18 maj 2008 kl Onsdag 19 maj 2008 kl Torsdag 20 maj 2008 kl Entré till mässan SEK 200 (inkl moms). För seminariedeltagare Entré till mässan ingår i seminarieavgiften. Separat registrering till mässan behövs inte göras. Endast mässbesök För kostnadsfri entré använder du kod A när du förregistrerar ditt mässbesök på OBS! Fackmässa. Ungdom under 16 år äger tillträde endast i vuxens sällskap. Resa och bo För information se Mer information Vill du veta mer kontakta oss: Internet: E-post: Telefon: Fax:

15 Anmälningsblankett Om du inte kan göra en web-anmälan på använd denna blankett. Anmälningsblanketten skickas till Elmia AB, Box 6066, Jönköping eller på fax Namn... Företag/Organisation... Adress... Postnummer... Ort... Tel... E-post... Särskild fakturaadress om annan än ovan: Företag... Avdelning... Mottagare... Adress... Postnummer... Ort... Referens... Jag anmäler mig till nedan angivna seminarier. Anmälan är bindande. Tisdag 18 maj SEK, exkl moms AM1 Nycklar till friska företag 890 AM2 Nya Maskindirektivet 890 AM3 Hållbara chefer en konkurrensfördel 890 AM4 Belasta rätt mot ett hälsofrämjande 890 AM5 Design och produktutveckling 890 Delta på Safari Ej delta på Safari AM6 Bakom krisens siffror 890 AM7 Kvinnors arbetsmiljö i industrin 890 AM8 Krafttag mot arbetsmiljöbrott 890 AM9 Handelns säkerhetsfrågor 890 Onsdag 19 maj AM10 Vilka är utmaningarna i dagens 890 AM11 Chefens arbetsmiljö 890 AM12 Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen 890 AM13 Hållbart arbete 890 AM14 Träffpunkt Skyddsombud 400 AM15 Träffpunkt Chef 890 Torsdag 20 maj AM16 Alkohol och beroende - Vad gör man åt det? 490 AM17 Bra arbetsmiljö för städare 890 AM18 Tidiga insatser gör alla till vinnare 890 AM19 Trucken en effektiv riskfaktor 890 AM20 Störande ljud är förstörande ljud 890 Avvakta bekräftelse från Elmia. Anmälan är bindande. Faktura skickas separat. Bekräftelse skickas till angiven mailadress. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget/organisationen. Vid sjukdom bifogas läkarintyg. Jag beställer lunchkupong SEK 100/dag (exkl. moms) 18/5 19/5 20/5 Jag accepterar konferensvillkoren: Datum... Underskrift...

16

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö i industrin

Kvinnors arbetsmiljö i industrin Kvinnors arbetsmiljö i industrin Fristående och icke-vinstdrivande forskningsinstitut grundades 1966 ägs av staten och näringslivet via en stiftelse Forskning och konsultverksamhet inom klimat, energi,

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö?

Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Sjöfartens Arbetsgivareförbund SAN-konferensen i Göteborg 22 oktober 2015 Hur kan chefen och organisationen säkerställa en förtroendefull och bra arbetsmiljö? Stefan Blomberg, leg psykolog & organisationskonsult

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Den hållbara hemtjänsten

Den hållbara hemtjänsten Utbildningsdag 10 februari 2016 Folkets hus, Göteborg Den hållbara hemtjänsten - förebyggande arbete mot sjukskrivningar För HR-avdelning och chefer inom kommunal äldreomsorg Hur ska en organisation se

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

AFA Försäkrings FoU - finansiering

AFA Försäkrings FoU - finansiering AFA Försäkrings FoU - finansiering Skapa värde för våra uppdragsgivare genom att i ett långsiktigt perspektiv bidra till ett gott arbetsliv utan skador och arbetssjukdomar Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare. Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Rönnbäck, Prevent

Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare. Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Rönnbäck, Prevent Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet Lisa Rönnbäck, Prevent Bakgrund AFA-finansierade projekt Aktionsprogram för optimal

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljö. Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland

Arbetsmiljö. Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland Arbetsmiljö Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland Arbetsmiljö är e/ samspel människa, teknik & organisation Hur den fysiska miljön är ordnad Stämningen och den sociala

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Våra tre partier står gemensamt bakom målet arbete åt alla. Det räcker dock inte med att alla som kan och vill arbeta får möjlighet till det.

Läs mer

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Ylva Johansson Regeringen prioriterar arbetsmiljön Resursförstärkning med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden 60 mnkr till Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Hur skapar vi bättre arbetsmiljö för städpersonal? Lisa Schmidt

Hur skapar vi bättre arbetsmiljö för städpersonal? Lisa Schmidt Hur skapar vi bättre arbetsmiljö för städpersonal? Lisa Schmidt IVL Svenska Miljöinstitutet Ägs av en stiftelse bildad gemensamt av staten och näringslivet Verksamhet inom hela hållbarhetsområdet Klimat

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Malin Bolin, Fil.dr sociologi. Konferens för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar Stockholm, 151127

Malin Bolin, Fil.dr sociologi. Konferens för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar Stockholm, 151127 , Fil.dr sociologi Konferens för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar Stockholm, 151127 Varför ska vi bry oss om arbetsplatser? 2 Strukturella skillnader Heterogen arbetsmarknad och arbetskraft

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

EU-kampanjen Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats Friska arbetsplatser för alla åldrar. Friska arbetsplatser för alla åldrar

EU-kampanjen Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats Friska arbetsplatser för alla åldrar. Friska arbetsplatser för alla åldrar EU-kampanjen 2016-2017 Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats 2016 Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats 2016 vad har vi gjort? Utskick av 25 700 arbetsgivarbrev med information om årets EU-kampanj Tillsynsbesök

Läs mer

Arbetsmiljön i fokus. Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30

Arbetsmiljön i fokus. Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30 Forskarna på slottet, seminarium II, 2014-10-30 Arbetsmiljön i fokus Sveriges nordligaste slott, Gävle slott, är platsen för seminarieserien Forskarna på slottet som är ett samarrangemang mellan Högskolan

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen

Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen En långsiktigt hållbar sjukförsäkring Svenskt Näringsliv, LO och PTK (parterna) anser att såväl arbetsgivare som arbetstagare har behov av en sjukförsäkring

Läs mer

Håkan Ek, Strategic Business Manager, Atlet

Håkan Ek, Strategic Business Manager, Atlet Välkommen till MA-Systems kunskapsseminarium o n s d a g 6 m a j t o r s d a g 7 m a j För många i branschen har MA-systems kunskapsseminarium kring truck- & maskinutbildning, logistik, säkerhet och lagerhantering

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete en överlevnadsfråga IF Metall utgår ifrån att arbetsorganisationen är nyckeln till utveckling. Att utveckla både produktion och arbetsuppgifter är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer