Seminarieprogram. Elmia Arbetsmiljö: Work maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieprogram. Elmia Arbetsmiljö: Work 10 18-20 maj 2010"

Transkript

1 Seminarieprogram Elmia Arbetsmiljö: Work maj 2010

2 Välkommen! Du som jobbar med arbetsmiljöfrågor spelar en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen. Ditt engagemang betyder att våra arbetsplatser blir sundare, friskare och säkrare. Ett av dina verktyg i det arbetet är Elmia Arbetsmiljö: Work, Nordens ledande fackmässa för arbetslivsfrågor. Tyngdpunkten under Elmia Arbetsmiljö: Work 10 ligger på områdena ledarskap och kompetens, hälsa och personlig säkerhet. Det präglar inte minst det omfattande seminarieprogrammet. Seminarierna, arrangerade av branschens ledande organisationer, ger dig möjlighet att inte bara informeras och inspireras utan också aktivt medverka och påverka. Du får de senaste rönen, utblickarna och tipsen som du behöver för att driva ett lyckosamt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats - oavsett om du är skyddsombud, chef eller verksam inom arbetsmiljöområdet på något annat sätt. Välkommen till tre högintressanta dagar! I samarbete med: 1

3 Programöversikt Tisdag 18 maj AM Nycklar till friska företag exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och Framtid AM Nya Maskindirektivet AM Hållbara chefer en konkurrensfördel Torsdag 20 maj AM Alkohol och beroende Vad gör man åt det? AM AM Bra arbetsmiljö för städare en uppgift för oss alla Tidiga insatser gör alla till vinnare så här blev statens stimulans av företagshälsovården AM Belasta rätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv AM Design och produktutveckling arbetsmiljöaspekter som konkurrensmedel AM Bakom krisens siffror AM Kvinnors arbetsmiljö i industrin AM Krafttag mot arbetsmiljöbrott AM Handelns säkerhetsfrågor AM AM Trucken en effektiv riskfaktor Störande ljud är förstörande ljud ett förbisett arbetsmiljöproblem Med reservation för ändringar. Onsdag 19 maj AM AM AM AM AM AM Vilka är utmaningarna i dagens arbetsmiljöarbete? Chefens arbetsmiljö en guide för den egna arbetsmiljön Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Hållbart arbete Träffpunkt Skyddsombud Träffpunkt Chef Ledarskap och chefens situation i förändringsarbetet 2

4 AM1 Nycklar till friska företag exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och Framtid Tisdag 18 maj, kl Moderator: Gunnar Lagerström, projektledare, Prevent Vad är det som utmärker friska företag? Vissa företag och vissa ledare lyckas skapa miljöer där människor blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar. Det leder till både ökad motivation, vilja och kraft i företagen och till idéer, initiativ och intresse. Det krävs ett ärligt intresse för att anta utmaningen, att skapa ett friskt företag, och förändringen börjar med bra ledarskap. En bra ledare ska ha ett starkt intresse av att medarbetarna är friska och engagerade. En bi-effekt är lönsamhet. Medverkande: Magnus Svartengren, överläkare och professor i yrkesoch miljömedicin, Karolinska institutet, Anneli Ericson, HR-chef, AB Stångåstaden och Ann Elmeland-Ygge, HR-chef, Volvo Penta Arrangör: Prevent i samarbete med AFA Försäkring AM2 Nya Maskindirektivet Tisdag 18 maj, kl Moderator: Morten Höjlund, Civing fd arbetsmiljöinsp, FA Morten Höjlund Seminariet behandlar viktiga förändringar i nya maskindirektivet (2006/42/EG): Ändringar i certifieringsproceduren Tekniska ändringar Belyser dess konsekvenser för såväl tillverkare som brukare av maskiner AM3 Hållbara chefer en konkurrensfördel Tisdag 18 maj, kl Moderator: Anki Udd, ledarskapskonsult, Ledarna Vad vill du bli när du blir stor? Chef så klart! Nej, det är knappast svaret du får om du frågar den unga generationen. Men inom de närmaste fem åren behöver svensk arbetsmarknad rekrytera nya chefer när 40-talisterna går i pension. För att attrahera rätt personer måste arbetsgivaren skapa förutsättningar så att dessa vill och kan verka som chefer över tid. Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara Chefer avslutades på senhösten Här prövades ett antal antaganden om vad som krävs för att skapa hållbara chefer. Inom projektets ram genomfördes ett ettårigt chefsutvecklingsprogram med 86 chefer från en mängd olika verksamheter. Målet på kort sikt var att deltagarna ska uppleva ett ökat välbefinnande efter avslutat program. Övergripande mål för projektet var att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjligheter att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat. På seminariet får du en presentation av projektet, från idé till genomförande, och inte minst av de forskningsresultat och slutsatser som drogs. Medverkande: Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna Sveriges chefsorganisation. Anki är en av deltagarna i projektgruppen för Hållbara chefer. Arrangör: Hållbara Chefer är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av Bliwa Stiftelsen. Medverkande aktörer är Almega, Ledarna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Medverkande: Hasse Sjöström, projektledare, Swerea IVF Arrangör: Swerea IVF 3

5 AM4 Belasta rätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv Tisdag 18 maj, kl Moderator: Sten Gellerstedt, utredare, LO Vad säger den aktuella forskningen om kända och nya risker i arbetslivet? Med vilka verktyg kan man bedöma om arbetsbelastningar är nedbrytande eller stärkande? Kan rätt belastning i arbetet ge bättre hälsa? Hur tänker företagen om sitt arbetsmiljöarbete, och är det överhuvudtaget lönsamt att ha en god arbetsmiljö? Dessa frågor, och flera därtill, ställs på seminariet. IF Metall och forskare från ett av Sveriges nationella centra för arbetslivsforskning ger sina svar och synpunkter. Medverkande: Svend Erik Mathiassen, professor, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Katarina Wijk, lektor och forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Per Lindberg, lektor och forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Rosalie Andersson, ombudsman, IF Metall, Stefan Wiberg, ombudsman, IF Metall Arrangör: LO i samarbete med IF Metall AM5 Design och produktutveckling arbetsmiljöaspekter som konkurrensmedel Tisdag 18 maj, kl Moderator: Kaj Abbestam, ansvarig för SVID Region Väst, SVID (Stiftelsen svensk industridesign) Design och produktutveckling är tillsammans med kvalitet, pris och leveransprecision ett viktigt konkurrensmedel. Ett resultat av produktutveckling är användarvänliga produkter med goda arbetsmiljöegenskaper, till exempel: ergonomiskt utformade verktyg som bullrar och vibrerar mindre utrustning som är lätt att använda, serva och underhålla arbetsfordon som är lätta att gå i och ur, med instrumentpaneler som är lätta att förstå. Företag som integrerar arbetsmiljöaspekter i produktutvecklingen är i allt större utsträckning marknadens vinnare. Vid seminariet berättar Atlas Copco om hur och varför de arbetar för att ta fram verktyg och maskiner med goda arbetsmiljöegenskaper samt hur dessa marknadsförs. Utan en kund som efterfrågar produkterna skulle det knappast vara intressant att utveckla dem. Scania ger, ur ett kundperspektiv, sin syn på kravställandet på ny utrustning vid inköp. Ergonomidesign har, tillsammans med kunder, utvecklat produkter som radikalt förbättrat arbetsmiljön för användaren samtidigt som de blivit stora försäljningssuccéer (till exempel SAS kaffekanna, svetshjälmen 3M Speedglas och Bahcos verktygsserie Ergo). Vid seminariet berättar de om sina erfarenheter kring innovation och produktutveckling. Seminariet inleds med en resumé av produktutveckling i ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som tagit oss till var vi är idag och vart är vi på väg? Vilka metoder kan användas vid utveckling av produkter och miljöer? Medverkande: Kaj Abbestam, ansvarig för SVID Region Väst, SVID Krister Torssell, vd, Ergonomidesign, Magnus Persson, Product ergonomics, Atlas Copco Tools AB, Mikael Andersson, ergonom, Hälsa och arbetsmiljö, Scania CV AB Safari Efter seminariet är alla välkomna på safari i mässhallen. Under en timme besöker vi utvalda montrar med exempel på produkter som tillverkningsindustrin utvecklat och som förbättrar vår arbetsmiljö. Arrangör: Teknikföretagen 4

6 AM6 Bakom krisens siffror Tisdag 18 maj, kl Moderator: Journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin Bakom krisen siffror är ett bokprojekt som PTK och LO står bakom med journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin som författare. Boken kommer ut på Premiss förlag i början av juni Den grundläggande tanken är att följa vad som händer på en ort under ett halvår i en tid när Sverige upplever sin värsta kris sedan 1930-talet. Den trakt som speglas är Gislaveds kommun. Hur hänger allt ihop? Vad händer i samhället och hur hanterar människorna det? Hur fungerar välfärdssystemen och på sikt tilliten till dem? Journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin samtalar med några av dem som intervjuas i boken. Samtalet följs av en diskussion om hur vi människor kan hantera dessa situationer och hur arbetstagarorganisationerna kan möta behoven. Medverkar gör även företrädare för LO och PTK. Arrangör: PTK i samarbete med LO AM7 Kvinnors arbetsmiljö i industrin Tisdag 18 maj, kl Moderator: Hans Augustson, avdelningschef, AFA Försäkring Kvinnor i arbetslivet har högre ohälsotal än män. Det skylls ofta på dubbelarbete. Dock har kvinnor och män trots att de har samma befattningar påfallande olika arbetsuppgifter. Kvinnor har oftare än män repetitiva arbetsuppgifter med sämre arbetsinnehåll. Varför och vad kan man göra för att skapa en positiv förändring för såväl kvinnor som män? AFA Försäkring stödjer inom ramen för ett FoU-program, bl a tre åtgärdsinriktade projekt för att främja kvinnors arbetsmiljö inom: tvätterier, livsmedels-, plast och kemisk-teknisk industri verkstadsindustrin livsmedelsindustrin olika angreppsätt och metoder från projekten beskrivs. Medverkande: Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet, Caroline Jarebrant, Swerea IVF, Birgitta Nilsson, Innventia (f d STFI Packforsk). I projekten deltagande företag. Arrangör: Swerea IVF i samarbete med AFA Försäkring, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innventia AM8 Krafttag mot arbetsmiljöbrott Tisdag 18 maj, kl Moderator: Henrik Björklund, Svenska Byggdirektiv AB, samt Svenska Byggnadsarbetareförbundet Seminariet grundar sig på utredningen/rapporten Krafttag mot arbetsmiljöbrott som presenterades på Almedalsveckan i Visby Seminariet kommer att ta upp varför de situationer som orsakar olyckor och ohälsa i byggandet uppstår från första början samt de förändringar som företag och individer på svensk byggmarknad anser kommer att krävas för att snabbt minska olyckor och ohälsa. Det kommer även att tas upp om arbetsskadestatistiken samt Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet med de minskade resurser som verket har tilldelats. Medverkande: Henrik Björklund, Svenska Byggdirektiv AB, Jörgen Eriksson, ombudsman, Svenska Byggnadsarbetareförbundet Arrangör: Svenska Byggnadsarbetareförbundet 5

7 AM9 Handelns säkerhetsfrågor Tisdag 18 maj, kl Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, bjuder i samarbete med Svensk Handel in till ett seminarium om säkerhetsfrågor. Idag är statistiken svartare än någonsin. Välkommen till en eftermiddag med fokus på problematiken, men också på vad vi kan göra för att hindra den dystra utvecklingen. Skydd mot rån i handeln nytt program Johan Bark, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel och ordförande i HAK. Programmet Skydd mot rån i handeln har uppdaterats. Programmet handlar om rånförebyggande åtgärder. Lär dig hur du kan säkerhetscertifiera din butik genom 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln. Var, när och hur rånas butiker? Statistik och erfarenheter av butiksrån Martine Syrjänen Stålberg, Handelsanställdas förbund och ledamot i HAK. Årets säkerhetslösning Bengt Johansson, floormanager, Atrium Ljungberg. Sickla köpkvarter fick ta emot pris i Retail Awards 2009 för årets bästa säkerhetslösning. Hör mer om Sickla köpkvarters framgångsrika säkerhetsarbete. Så jobbar en säkerhetschef Har du funderat på hur en säkerhetschef arbetar? Här får du svaret. Robert Granath, säkerhetschef Varner Retail med bl a butikerna Dressmann, Cubus och BikBok berättar om sin vardag som knappast kan likställas med ett vanligt skrivbordsarbete. HAKs övriga utbildningar och material Katrin Dagergren, Svensk Handel och ledamot i HAK presenterar HAKs material som kan användas i företagets arbetsmiljöarbete. Arrangör: Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK* *HAK är ett samarbetsforum mellan Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Ett kontantlöst samhälle en utopi? Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel. Här får du tips på vad du som privatperson kan göra för att medverka till att rånen minskar. Bengt berättar om varför Svensk Handel verkar för att minska kontanthanteringen som en åtgärd för att hejda den skenande rånutvecklingen. Polisen i söderorts storsatsning mot butiksrån Dan Gustavsson, kvalificerad brottsförebyggare, söderortspolisen Stockholm. Dan Gustavsson berättar om det arbete som sker för att hindra rånutvecklingen. Närpoliser utbildas och rånutsatta butiker besöks. 6

8 AM10 Vilka är utmaningarna i dagens arbetsmiljöarbete? Onsdag 19 maj, kl Moderator: Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket Samhället befinner sig i ständig förändring. Globaliseringen och ett utvidgat EU sätter sina spår inom arbetsliv och arbetsmiljö. Industrin minskar kraftigt, tjänstesektorn växer. Men traditionella jobb finns kvar. Arbetstempot är uppskruvat och våldet i samhället når fler arbetsplatser. Utmaningarna är många. En del berör vi vid detta seminarium. Under 2010 fortsätter Arbetsmiljöverket att prioritera följande områden: Våld och hot i arbetslivet Belastningsskador Arbetsolyckor Riskbedömningar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Vilka brister har vi sett i tillsynen ute på arbetsplatserna? Vilka krav ställer verkets inspektörer för att få arbetsgivarna att förebygga problemen med våld, som nu drabbar alltfler yrkesgrupper? Är de traditionella riskerna för belastningsskador, som vi börjat få bukt med, på väg tillbaka? Var sker de flesta arbetsolyckorna, vilka är mest utsatta, vad orsakas de av? AM11 Chefens arbetsmiljö en guide för den egna arbetsmiljön Onsdag 19 maj, kl Moderator: Robert Jakobsson, utvecklingschef, Prevent Dagens chefskap kräver mycket. I synnerhet i ett samhälle som präglas av högt tempo och snabba förändringar. Ledarskapet spelar en betydande roll för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Att chefen själv har en frisk och sund arbetsmiljö är därför av största vikt. Dessutom är chefer ofta själva anställda och har samma behov av en god arbetsmiljö och rimliga förutsättningar som övriga medarbetare. Hur kan chefen ta hand om sin egen arbetsmiljö? Hur kan chefen klara av planering och prioritering, förändringar, stress och balans, kommunikation och information med mera? Medverkande: Per-Arne Spiik, organisationskonsult, Kompetens och Pedagogik AB Arrangör: Prevent Arbetsrelaterade dödsfall Utländska studier visar att mellan 3-5 procent av dem som årligen avlider gör det i en sjukdom orsakad av arbetsmiljöförhållanden. Finns belägg för att detta också gäller i Sverige? Presentation av en färsk studie. Medverkande från Arbetsmiljöverket: Mikael Sjöberg, generaldirektör Gunnel Crona, avdelningschef, Region Nord Håkan Olsson, avdelningschef, Region Syd Medverkande från Umeå universitet: Bengt Järvholm, professor Arrangör: Arbetsmiljöverket 7

9 AM12 Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Onsdag 19 maj, kl Moderator: Annelie Hellander, 1:e vice ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet Tio steg till Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Bra arbetstider, bra arbetsmiljö och bra chefer är goda konkurrensfördelar. Men medarbetarna och deras insatser är den viktigaste resursen. Mönsterarbetsplatsen bygger på ökat inflytande och lärande för de anställda, vilket i sin tur ger ökad effektivitet i verksamheten och friskare personal samtidigt som brukarnas kvalitet förbättras. Arbetsplatser där de anställda trivs, mår bra och har inflytande sparar pengar och höjer kvaliteten. Ett tydligt ledarskap är en viktig del. Kommunal har under ett antal år tagit fram modeller och metoder för att skapa mönsterarbetsplatser, och vi har nu bevis för att de fungerar. Många arbetsgivare inom välfärden är i en tuff ekonomisk situation just nu. Det leder lätt till en ond cirkel av nedskärningar. Som i sin tur leder till arbetsplatser där de anställda är otrygga, har orealistiskt tung arbetsbörda och litet inflytande. Men det behöver inte vara så! Lösningen ligger i ett nytt sätt att organisera arbetet, där goda arbetsvillkor står i centrum. Medverkande: Annelie Hellander, 1:e vice ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet Arrangör: Svenska Kommunalarbetareförbundet AM13 Hållbart arbete Onsdag 19 maj, kl Moderator: Svante Bylund, chef, Arbetsutvecklingsenheten IF Metall Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, för företaget och för de anställda. IF Metall ser hur arbetsorganisationen går tillbaks till löpande band och utarmande arbetsuppgifter. Det är enligt IF Metall skadligt för företaget och de anställda. IF Metall har tagit fram en plattform för arbete med att utveckla arbetsorganisationen. Plattformen bygger på idéerna bakom det som inom Industrifacket kallades Det utvecklande arbetet och inom Metall Det goda arbetet nu under samlingsnamnet Hållbart arbete. Hur kan vi stödja arbetet för ett jämställt arbetsliv och en fungerande arbetsorganisation som bidrar till ett hållbart arbetsliv? IF Metall presenterar sina förslag på hur de vill forma en arbetsorganisation som utvecklar människor istället för att slita ut dem. Medverkande: Bengt Eriksson, ombudsman, IF Metall och Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman, IF Metall Arrangör: IF Metall 8

10 AM14 Träffpunkt Skyddsombud Onsdag 19 maj, kl Moderator: Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman, LO och Ingvar Persson, ledarskribent, Aftonbladet På Träffpunkt Skyddsombud röstar deltagarna fram Årets skyddsombud. Dessutom presenterar LOs vice ordförande Ulla Lindqvist LOs och LO-förbundens nya arbetsmiljöstrategi. Därefter genomför Ingvar Persson en utfrågning på temat Arbetsmiljöpolitiken idag och imorgon, där de utfrågade är arbetsmarknadens parter och representanter för regeringspartierna och oppositionen. Vi avslutar dagen med en redogörelse för skyddsombudens rättigheter ur olika synvinklar, ansvarig Henric Ask från LO-TCO Rättsskydd. Under Träffpunkt Skyddsombud kommer deltagarna att kunna ställa frågor till och diskutera med de medverkande. Mellan varven bjuds deltagarna på underhållning och förfriskningar. Artist: Ellinor Asp med band Medverkande: Ulla Lindqvist, vice ordförande, LO, Helena Hedlund, kanslichef, PTK, Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv, Berit Högman, vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna, Lennart Levi, Centerpartiet, Henric Ask, jurist, LO-TCO Rättsskydd AB Arrangörer: LO och PTK AM15 Träffpunkt Chef Ledarskap och chefens situation i förändringsarbetet Onsdag 19 maj, kl Moderator: John Chrispinsson, journalist Dagens snabba förändringar i arbetslivet ställer stora krav på cheferna. Vi vet också att chefen har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, men vilket stöd kan chefen själv få inom organisationen? Chefen ska ha förmåga att leda i medgång och i motgång och är den som ofta måste fatta svåra beslut. Hur gör man för att överleva kriser och snabbt sadla om och utveckla företaget/organisationen, när konjunkturläget vänder? Hur anpassar man sitt chefskap efter konjunkturläget? Vad kan vi lära av varandra? Seminariet handlar om det goda ledarskapet i en föränderlig omvärld. Medverkande: Svenskt Näringslivs vice vd, Christer Ågren inleder seminariet och berättar om sina erfarenheter från chefskapet i det privata näringslivet. Senaste forskningen kring hållbara chefer och företag/ organisationer om strategier för ledning och arbetsmiljö Annika Härenstam, professor, Göteborgs universitet HR-stöd i förändringsarbetet - om hur man kan bygga upp ett systematiskt och långsiktigt chefsstöd Agneta Viklund, personalchef, Karolinska Universitetssjukhuset Att leda i kris och förändring - om erfarenheterna av att bland annat leda arbetet med Riksutställningars omlokalisering till Gotland Ann Follin, museidirektör, Tekniska museet Sammanfattning, viktiga lärdomar och tips. Arrangörer: Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarverket 9

11 AM16 Alkohol och beroende Vad gör man åt det? Resultat från ett femårigt forskningsprogram Torsdag 20 maj, kl Moderator: Hans Augustson, avdelningschef, FOU-beredningen, AFA Försäkring Hur tar man tillvara på den kunskap man idag har om alkoholberoende, och vad gör man åt problemet med alkohol? Vad görs inom preventions- och behandlingsområdet? Idag vet man att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion, vilket leder till ett ökat antal beroende. Hur skaffar man sig mer kunskap och vad gör man inom forsknings- och alkoholpolitiken? Vad kan vi med mera forskning göra åt alkoholproblematiken? Här tar vi upp de viktigaste utmaningarna vi nu står inför och vad den medicinska forskningen kan ge för svar. Ta del av några resultat från en unik satsning på alkoholforskning där forskarna delat på 50 miljoner kronor under en femårsperiod. AM17 Bra arbetsmiljö för städare en uppgift för oss alla Torsdag 20 maj, kl Städare är ett av de vanligaste yrkena. Städningen bidrar till trivsel. Städare trivs ofta med sitt arbete och är stolta över det. Men det är också ett yrke som förknippas med arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Vad säger statistiken och forskningen om städare och deras arbetsmiljö? Städvänliga lokaler billigare städning. Upphandling av städtjänster Vilka krav bör ställas? Vem vinner på att det ställs krav? Bra arbetsteknik, viktigt för att undvika arbetsskador Vilka städmetoder och städredskap är bra? Arbetsmiljö vid städning Erfarenheter från en pågående kampanj Medverkande: Ann-Beth Antonsson, professor, IVL, Christina Holmefalk, ordförande, SRTF, Ruth Carlsson, Arbetsmiljöverket Arrangör: Prevent Medverkande: Lars Terenius, professor emeritus i experimentell beroendeforskning vid Karolinska Institutet Arrangör: AFA Försäkring 10

12 AM18 Tidiga insatser gör alla till vinnare - så här blev statens stimulans av företagshälsovården Torsdag 20 maj, kl Moderator: Lars Hjalmarson, vd, Föreningen Svensk Företagshälsovård Äntligen inför staten stimulanser för en utbyggd företagshälsovård. Syftet är att förbättra möjligheterna för anställda att återfå arbetsförmåga och snabbare återgå i arbete. Detta sker genom ett stöd till vissa tidiga insatser från företagshälsovården när anställda blir sjuka. Det förutsätter att arbetsgivarna satsar på tidiga insatser och att företagshälsovården kommer in under de första dagarna av en sjukperiod. Det statliga stödet har införts successivt under Vid seminariet presenteras hur det är upplagt och hur det fungerar i praktiken. Vi kommer att visa på konkreta exempel på hur tidiga signaler och insatser från företagshälsovården leder till minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsförmåga och lönsammare verksamhet. Vi presenterar hur system för sjuk- och friskanmälan, medicinsk och annan rådgivning från företagshälsovården, kan göra skillnad. Medverkande: Johnny Johnsson, företagsläkare, Stora Enso, Stefan Persson, HR-chef, Scania, Kenneth Carlsson, säkerhetschef, Ovako, Jan Jonsson, vd, Jönköpings Företagshälsovård, Christer Gunnerlind, ekonomi- och personalchef, Nybergs Bil, Ingrid Wangerud, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan Arrangör: FSF - Föreningen Svensk Företagshälsovård AM19 Trucken en effektiv riskfaktor Torsdag 20 maj, kl Moderator: Mats Bjurvald, projektledare, Prevent Trucken är ett av de farligaste arbetsredskapen som finns i Sverige i dag. På seminariet presenteras och diskuteras: hur skadestatistiken ser ut nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, vilka avses ersätta TLP2 fysisk och organisatorisk arbetsmiljö vad kan företaget göra för att minska riskerna? design och funktionalitet kan truckarna göras säkrare? vilken roll arbetsmarknadens parter kan spela för säkrare truckanvändning? Medverkande: Cecilia Oldertz, statistisk expert, AFA, Carl-Axel Sundström, truckansvarig, AV, Maria Themptander, projektledare, TYA, Helene Thornblad, författare, PressArt, företrädare för arbetsmarknadens parter och truckanvändare Arrangör: Prevent i samarbete med Teknikföretagen, Svensk Handel, Transportgruppen, Skogsindustrierna, LO, Handelsanställdas förbund, Svenska Transportarbetareförbundet, IF Metall 11

13 AM20 Störande ljud är förstörande ljud ett förbisett arbetsmiljöproblem Torsdag 20 maj, kl Moderator: Mattias Lundgren, ombudsman, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Nya undersökningar från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus Opinion) visar att varannan anställd har problem med dålig ljudmiljö på jobbet på kontor, i restauranger, i skolan med mera. Hela 44 procent har svårt att höra på grund av störande ljud på arbetsplatsen. Särskilt hårt drabbas arbetstagare med nedsatt hörsel. Seminariet tar upp hur störande ljud påverkar arbetstagare samt konsekvenser och lösningar. Medverkande: Marianne Rogell Eklund, intressepolitisk samordnare, Hörselskadades Riksförbund (HRF), Staffan Hygge, professor, Laboratoriet för tillämpad psykologi, Högskolan i Gävle, Björn Lyxell, professor, Institutet för Handikappvetenskap vid Linköpings universitet, Carsten Svensson, kompetensutvecklingschef, Sain-Gobain Ecophon och Jan-Erik Ståhl, ergonom, Ergomore Arrangör: Prevent i samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF) Kakofonien en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer HRFs undersökningar bland allmänheten, medlemmar i Unionen, Svenska Journalistförbundet, Hotell- och restaurangfacket, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt 600 huvudskyddsombud. Hur buller påverkar minne och inlärning Resultat av experiment och fältstudier. Hur dålig ljudmiljö påverkar hörselskadade arbetstagare Hur individens hörförmåga påverkas av kognitiva förmågor, typ av ljudmiljö och typ av arbetsuppgift. Från kunskap till praktiska lösningar Om att skapa bra ljudmiljö och rumsakustisk komfort, samt vikten av att främja länken mellan kunskap och praktiska strategier. Bättre ljudmiljö i öppna kontor Hur kan vi arbeta praktiskt för bättre miljö i öppna kontor? 12

14 Allmän information Priser seminarier: Träffpunkt Skyddsombud AM14 SEK 400 Alkohol och beroende AM16 SEK 490 Övriga seminarier SEK 890 Entré till mässan ingår i seminariepriset. Priser exkl moms. Anmälan Anmälan görs på webben, eller via anmälningsblanketten i programmet. Anmälan är bindande. Avvakta bekräftelse från Elmia. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget/organisationen. Betalning Seminarieavgiften faktureras. Busskort SEK 100/st kan köpas på plats i samband med registreringen. Parkeringsavgift SEK 50/dag betalas till parkeringsvakter. Lunch Seminariedeltagare kan förboka lunch SEK 100/pers, exkl moms, i reserverad restaurang. Vår ambition är att, genom detta erbjudande, kunna ge en snabbare lunchservice. Lunchkupong beställs via webb-anmälan och är bindande. Faktureras tillsammans med seminarieavgiften. Seminariesekretariat Elmia Meetings, Box 6066, Jönköping. Eva Siwe, e-post Telefon: Mässans öppettider Tisdag 18 maj 2008 kl Onsdag 19 maj 2008 kl Torsdag 20 maj 2008 kl Entré till mässan SEK 200 (inkl moms). För seminariedeltagare Entré till mässan ingår i seminarieavgiften. Separat registrering till mässan behövs inte göras. Endast mässbesök För kostnadsfri entré använder du kod A när du förregistrerar ditt mässbesök på OBS! Fackmässa. Ungdom under 16 år äger tillträde endast i vuxens sällskap. Resa och bo För information se Mer information Vill du veta mer kontakta oss: Internet: E-post: Telefon: Fax:

15 Anmälningsblankett Om du inte kan göra en web-anmälan på använd denna blankett. Anmälningsblanketten skickas till Elmia AB, Box 6066, Jönköping eller på fax Namn... Företag/Organisation... Adress... Postnummer... Ort... Tel... E-post... Särskild fakturaadress om annan än ovan: Företag... Avdelning... Mottagare... Adress... Postnummer... Ort... Referens... Jag anmäler mig till nedan angivna seminarier. Anmälan är bindande. Tisdag 18 maj SEK, exkl moms AM1 Nycklar till friska företag 890 AM2 Nya Maskindirektivet 890 AM3 Hållbara chefer en konkurrensfördel 890 AM4 Belasta rätt mot ett hälsofrämjande 890 AM5 Design och produktutveckling 890 Delta på Safari Ej delta på Safari AM6 Bakom krisens siffror 890 AM7 Kvinnors arbetsmiljö i industrin 890 AM8 Krafttag mot arbetsmiljöbrott 890 AM9 Handelns säkerhetsfrågor 890 Onsdag 19 maj AM10 Vilka är utmaningarna i dagens 890 AM11 Chefens arbetsmiljö 890 AM12 Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen 890 AM13 Hållbart arbete 890 AM14 Träffpunkt Skyddsombud 400 AM15 Träffpunkt Chef 890 Torsdag 20 maj AM16 Alkohol och beroende - Vad gör man åt det? 490 AM17 Bra arbetsmiljö för städare 890 AM18 Tidiga insatser gör alla till vinnare 890 AM19 Trucken en effektiv riskfaktor 890 AM20 Störande ljud är förstörande ljud 890 Avvakta bekräftelse från Elmia. Anmälan är bindande. Faktura skickas separat. Bekräftelse skickas till angiven mailadress. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget/organisationen. Vid sjukdom bifogas läkarintyg. Jag beställer lunchkupong SEK 100/dag (exkl. moms) 18/5 19/5 20/5 Jag accepterar konferensvillkoren: Datum... Underskrift...

16

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv Socialdemokraterna Ett hållbart arbetsliv För fler arbetade timmar 2 (34) Förord Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

Jobba friskt - en inspirationsskrift

Jobba friskt - en inspirationsskrift Jobba friskt - en inspirationsskrift framtagen som ett resultat av lärdomar och erfarenheter i jobba friskt, ett samarbete mellan fackförbundet st och bliwa stiftelsen Utgiven av Bliwa Stiftelsen, www.bliwastiftelsen.se

Läs mer

Resultat genom människor

Resultat genom människor Resultat genom människor DEN MÄNSKLIGA FAKTORN i fokus för vinnande hälsoarbete på Elgiganten i Jönköping, JM i Malmö, Landstinget Kronoberg, Metsä Board i Husum, Nordea i Eskilstuna, Polisen i Eskilstuna,

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

PROGRAM GILLA JOBBET 24 25 OKTOBER

PROGRAM GILLA JOBBET 24 25 OKTOBER PROGRAM GILLA JOBBET 24 25 OBER HÄR KAN DU INSPIRERAS TILL ARBETSMILJÖARBETET OCH SKAPA ENGAGEMANG I ARBETSMILJÖFRÅGOR. VARMT VÄLKOMMEN TILL GILLA JOBBET! Gilla Jobbet är inte bara en mötesplats som inspirerar

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

Från riskfaktor. till friskfaktor. Kommuners hälsoarbete har stor effekt. Irene brinner för ergonomi och gemenskap. De använder Lean på sitt eget vis

Från riskfaktor. till friskfaktor. Kommuners hälsoarbete har stor effekt. Irene brinner för ergonomi och gemenskap. De använder Lean på sitt eget vis 2012 Irene brinner för ergonomi och gemenskap Sid 34 Kommuners hälsoarbete har stor effekt Sid 13 Prisad chef ställer krav Sid 76 De använder Lean på sitt eget vis Sid 20 Håll tyst och lyssna! Sid 80 Skräckexempel

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013 Foto: Roger Lindahl, Torbjörn Uhlin, Anna Holmgren Den här gången presenterar vi ett axplock av 2012 års mest användbara forskningsresultat. Nio nya

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2008 Omslagsfoto: Sune Fridell Foto: Bo Arrhed och Sefan Bohlin

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

KompetensMässan 2012

KompetensMässan 2012 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 3 2012 Management by love! Läs mer på sidan 16 KompetensMässan 2012 Lyckas som chef, Trender från ASTD, Bortom Tankefällan, Balans mellan förnuft och känsla Ibland kan

Läs mer

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering 1 2 Skriften är framtagen av LOs Rehabiliteringsgrupp: Christina Järnstedt (gruppens ordförande)

Läs mer

Stöd till Forskning och Utveckling. FOTON Matton Images

Stöd till Forskning och Utveckling. FOTON Matton Images Stöd till Forskning och Utveckling AV S N ITT FOTON Matton Images 1 Innehåll Förord... 3 AFA Försäkrings FoU-stöd... 4 Vårt uppdrag... 8 Året som gått... 13 Beviljade anslag 2014... 22 Avslutade projekt

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer