Seminarieprogram. Elmia Arbetsmiljö: Work maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieprogram. Elmia Arbetsmiljö: Work 10 18-20 maj 2010"

Transkript

1 Seminarieprogram Elmia Arbetsmiljö: Work maj 2010

2 Välkommen! Du som jobbar med arbetsmiljöfrågor spelar en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen. Ditt engagemang betyder att våra arbetsplatser blir sundare, friskare och säkrare. Ett av dina verktyg i det arbetet är Elmia Arbetsmiljö: Work, Nordens ledande fackmässa för arbetslivsfrågor. Tyngdpunkten under Elmia Arbetsmiljö: Work 10 ligger på områdena ledarskap och kompetens, hälsa och personlig säkerhet. Det präglar inte minst det omfattande seminarieprogrammet. Seminarierna, arrangerade av branschens ledande organisationer, ger dig möjlighet att inte bara informeras och inspireras utan också aktivt medverka och påverka. Du får de senaste rönen, utblickarna och tipsen som du behöver för att driva ett lyckosamt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats - oavsett om du är skyddsombud, chef eller verksam inom arbetsmiljöområdet på något annat sätt. Välkommen till tre högintressanta dagar! I samarbete med: 1

3 Programöversikt Tisdag 18 maj AM Nycklar till friska företag exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och Framtid AM Nya Maskindirektivet AM Hållbara chefer en konkurrensfördel Torsdag 20 maj AM Alkohol och beroende Vad gör man åt det? AM AM Bra arbetsmiljö för städare en uppgift för oss alla Tidiga insatser gör alla till vinnare så här blev statens stimulans av företagshälsovården AM Belasta rätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv AM Design och produktutveckling arbetsmiljöaspekter som konkurrensmedel AM Bakom krisens siffror AM Kvinnors arbetsmiljö i industrin AM Krafttag mot arbetsmiljöbrott AM Handelns säkerhetsfrågor AM AM Trucken en effektiv riskfaktor Störande ljud är förstörande ljud ett förbisett arbetsmiljöproblem Med reservation för ändringar. Onsdag 19 maj AM AM AM AM AM AM Vilka är utmaningarna i dagens arbetsmiljöarbete? Chefens arbetsmiljö en guide för den egna arbetsmiljön Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Hållbart arbete Träffpunkt Skyddsombud Träffpunkt Chef Ledarskap och chefens situation i förändringsarbetet 2

4 AM1 Nycklar till friska företag exempel och resultat från forskningsprojektet Hälsa och Framtid Tisdag 18 maj, kl Moderator: Gunnar Lagerström, projektledare, Prevent Vad är det som utmärker friska företag? Vissa företag och vissa ledare lyckas skapa miljöer där människor blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar. Det leder till både ökad motivation, vilja och kraft i företagen och till idéer, initiativ och intresse. Det krävs ett ärligt intresse för att anta utmaningen, att skapa ett friskt företag, och förändringen börjar med bra ledarskap. En bra ledare ska ha ett starkt intresse av att medarbetarna är friska och engagerade. En bi-effekt är lönsamhet. Medverkande: Magnus Svartengren, överläkare och professor i yrkesoch miljömedicin, Karolinska institutet, Anneli Ericson, HR-chef, AB Stångåstaden och Ann Elmeland-Ygge, HR-chef, Volvo Penta Arrangör: Prevent i samarbete med AFA Försäkring AM2 Nya Maskindirektivet Tisdag 18 maj, kl Moderator: Morten Höjlund, Civing fd arbetsmiljöinsp, FA Morten Höjlund Seminariet behandlar viktiga förändringar i nya maskindirektivet (2006/42/EG): Ändringar i certifieringsproceduren Tekniska ändringar Belyser dess konsekvenser för såväl tillverkare som brukare av maskiner AM3 Hållbara chefer en konkurrensfördel Tisdag 18 maj, kl Moderator: Anki Udd, ledarskapskonsult, Ledarna Vad vill du bli när du blir stor? Chef så klart! Nej, det är knappast svaret du får om du frågar den unga generationen. Men inom de närmaste fem åren behöver svensk arbetsmarknad rekrytera nya chefer när 40-talisterna går i pension. För att attrahera rätt personer måste arbetsgivaren skapa förutsättningar så att dessa vill och kan verka som chefer över tid. Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara Chefer avslutades på senhösten Här prövades ett antal antaganden om vad som krävs för att skapa hållbara chefer. Inom projektets ram genomfördes ett ettårigt chefsutvecklingsprogram med 86 chefer från en mängd olika verksamheter. Målet på kort sikt var att deltagarna ska uppleva ett ökat välbefinnande efter avslutat program. Övergripande mål för projektet var att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjligheter att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat. På seminariet får du en presentation av projektet, från idé till genomförande, och inte minst av de forskningsresultat och slutsatser som drogs. Medverkande: Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna Sveriges chefsorganisation. Anki är en av deltagarna i projektgruppen för Hållbara chefer. Arrangör: Hållbara Chefer är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av Bliwa Stiftelsen. Medverkande aktörer är Almega, Ledarna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Medverkande: Hasse Sjöström, projektledare, Swerea IVF Arrangör: Swerea IVF 3

5 AM4 Belasta rätt mot ett hälsofrämjande arbetsliv Tisdag 18 maj, kl Moderator: Sten Gellerstedt, utredare, LO Vad säger den aktuella forskningen om kända och nya risker i arbetslivet? Med vilka verktyg kan man bedöma om arbetsbelastningar är nedbrytande eller stärkande? Kan rätt belastning i arbetet ge bättre hälsa? Hur tänker företagen om sitt arbetsmiljöarbete, och är det överhuvudtaget lönsamt att ha en god arbetsmiljö? Dessa frågor, och flera därtill, ställs på seminariet. IF Metall och forskare från ett av Sveriges nationella centra för arbetslivsforskning ger sina svar och synpunkter. Medverkande: Svend Erik Mathiassen, professor, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Katarina Wijk, lektor och forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Per Lindberg, lektor och forskare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, Rosalie Andersson, ombudsman, IF Metall, Stefan Wiberg, ombudsman, IF Metall Arrangör: LO i samarbete med IF Metall AM5 Design och produktutveckling arbetsmiljöaspekter som konkurrensmedel Tisdag 18 maj, kl Moderator: Kaj Abbestam, ansvarig för SVID Region Väst, SVID (Stiftelsen svensk industridesign) Design och produktutveckling är tillsammans med kvalitet, pris och leveransprecision ett viktigt konkurrensmedel. Ett resultat av produktutveckling är användarvänliga produkter med goda arbetsmiljöegenskaper, till exempel: ergonomiskt utformade verktyg som bullrar och vibrerar mindre utrustning som är lätt att använda, serva och underhålla arbetsfordon som är lätta att gå i och ur, med instrumentpaneler som är lätta att förstå. Företag som integrerar arbetsmiljöaspekter i produktutvecklingen är i allt större utsträckning marknadens vinnare. Vid seminariet berättar Atlas Copco om hur och varför de arbetar för att ta fram verktyg och maskiner med goda arbetsmiljöegenskaper samt hur dessa marknadsförs. Utan en kund som efterfrågar produkterna skulle det knappast vara intressant att utveckla dem. Scania ger, ur ett kundperspektiv, sin syn på kravställandet på ny utrustning vid inköp. Ergonomidesign har, tillsammans med kunder, utvecklat produkter som radikalt förbättrat arbetsmiljön för användaren samtidigt som de blivit stora försäljningssuccéer (till exempel SAS kaffekanna, svetshjälmen 3M Speedglas och Bahcos verktygsserie Ergo). Vid seminariet berättar de om sina erfarenheter kring innovation och produktutveckling. Seminariet inleds med en resumé av produktutveckling i ett arbetsmiljöperspektiv. Vad är det som tagit oss till var vi är idag och vart är vi på väg? Vilka metoder kan användas vid utveckling av produkter och miljöer? Medverkande: Kaj Abbestam, ansvarig för SVID Region Väst, SVID Krister Torssell, vd, Ergonomidesign, Magnus Persson, Product ergonomics, Atlas Copco Tools AB, Mikael Andersson, ergonom, Hälsa och arbetsmiljö, Scania CV AB Safari Efter seminariet är alla välkomna på safari i mässhallen. Under en timme besöker vi utvalda montrar med exempel på produkter som tillverkningsindustrin utvecklat och som förbättrar vår arbetsmiljö. Arrangör: Teknikföretagen 4

6 AM6 Bakom krisens siffror Tisdag 18 maj, kl Moderator: Journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin Bakom krisen siffror är ett bokprojekt som PTK och LO står bakom med journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin som författare. Boken kommer ut på Premiss förlag i början av juni Den grundläggande tanken är att följa vad som händer på en ort under ett halvår i en tid när Sverige upplever sin värsta kris sedan 1930-talet. Den trakt som speglas är Gislaveds kommun. Hur hänger allt ihop? Vad händer i samhället och hur hanterar människorna det? Hur fungerar välfärdssystemen och på sikt tilliten till dem? Journalisterna Anna Danielsson och Gunhild Wallin samtalar med några av dem som intervjuas i boken. Samtalet följs av en diskussion om hur vi människor kan hantera dessa situationer och hur arbetstagarorganisationerna kan möta behoven. Medverkar gör även företrädare för LO och PTK. Arrangör: PTK i samarbete med LO AM7 Kvinnors arbetsmiljö i industrin Tisdag 18 maj, kl Moderator: Hans Augustson, avdelningschef, AFA Försäkring Kvinnor i arbetslivet har högre ohälsotal än män. Det skylls ofta på dubbelarbete. Dock har kvinnor och män trots att de har samma befattningar påfallande olika arbetsuppgifter. Kvinnor har oftare än män repetitiva arbetsuppgifter med sämre arbetsinnehåll. Varför och vad kan man göra för att skapa en positiv förändring för såväl kvinnor som män? AFA Försäkring stödjer inom ramen för ett FoU-program, bl a tre åtgärdsinriktade projekt för att främja kvinnors arbetsmiljö inom: tvätterier, livsmedels-, plast och kemisk-teknisk industri verkstadsindustrin livsmedelsindustrin olika angreppsätt och metoder från projekten beskrivs. Medverkande: Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet, Caroline Jarebrant, Swerea IVF, Birgitta Nilsson, Innventia (f d STFI Packforsk). I projekten deltagande företag. Arrangör: Swerea IVF i samarbete med AFA Försäkring, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innventia AM8 Krafttag mot arbetsmiljöbrott Tisdag 18 maj, kl Moderator: Henrik Björklund, Svenska Byggdirektiv AB, samt Svenska Byggnadsarbetareförbundet Seminariet grundar sig på utredningen/rapporten Krafttag mot arbetsmiljöbrott som presenterades på Almedalsveckan i Visby Seminariet kommer att ta upp varför de situationer som orsakar olyckor och ohälsa i byggandet uppstår från första början samt de förändringar som företag och individer på svensk byggmarknad anser kommer att krävas för att snabbt minska olyckor och ohälsa. Det kommer även att tas upp om arbetsskadestatistiken samt Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet med de minskade resurser som verket har tilldelats. Medverkande: Henrik Björklund, Svenska Byggdirektiv AB, Jörgen Eriksson, ombudsman, Svenska Byggnadsarbetareförbundet Arrangör: Svenska Byggnadsarbetareförbundet 5

7 AM9 Handelns säkerhetsfrågor Tisdag 18 maj, kl Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, bjuder i samarbete med Svensk Handel in till ett seminarium om säkerhetsfrågor. Idag är statistiken svartare än någonsin. Välkommen till en eftermiddag med fokus på problematiken, men också på vad vi kan göra för att hindra den dystra utvecklingen. Skydd mot rån i handeln nytt program Johan Bark, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel och ordförande i HAK. Programmet Skydd mot rån i handeln har uppdaterats. Programmet handlar om rånförebyggande åtgärder. Lär dig hur du kan säkerhetscertifiera din butik genom 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln. Var, när och hur rånas butiker? Statistik och erfarenheter av butiksrån Martine Syrjänen Stålberg, Handelsanställdas förbund och ledamot i HAK. Årets säkerhetslösning Bengt Johansson, floormanager, Atrium Ljungberg. Sickla köpkvarter fick ta emot pris i Retail Awards 2009 för årets bästa säkerhetslösning. Hör mer om Sickla köpkvarters framgångsrika säkerhetsarbete. Så jobbar en säkerhetschef Har du funderat på hur en säkerhetschef arbetar? Här får du svaret. Robert Granath, säkerhetschef Varner Retail med bl a butikerna Dressmann, Cubus och BikBok berättar om sin vardag som knappast kan likställas med ett vanligt skrivbordsarbete. HAKs övriga utbildningar och material Katrin Dagergren, Svensk Handel och ledamot i HAK presenterar HAKs material som kan användas i företagets arbetsmiljöarbete. Arrangör: Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK* *HAK är ett samarbetsforum mellan Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Ett kontantlöst samhälle en utopi? Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel. Här får du tips på vad du som privatperson kan göra för att medverka till att rånen minskar. Bengt berättar om varför Svensk Handel verkar för att minska kontanthanteringen som en åtgärd för att hejda den skenande rånutvecklingen. Polisen i söderorts storsatsning mot butiksrån Dan Gustavsson, kvalificerad brottsförebyggare, söderortspolisen Stockholm. Dan Gustavsson berättar om det arbete som sker för att hindra rånutvecklingen. Närpoliser utbildas och rånutsatta butiker besöks. 6

8 AM10 Vilka är utmaningarna i dagens arbetsmiljöarbete? Onsdag 19 maj, kl Moderator: Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket Samhället befinner sig i ständig förändring. Globaliseringen och ett utvidgat EU sätter sina spår inom arbetsliv och arbetsmiljö. Industrin minskar kraftigt, tjänstesektorn växer. Men traditionella jobb finns kvar. Arbetstempot är uppskruvat och våldet i samhället når fler arbetsplatser. Utmaningarna är många. En del berör vi vid detta seminarium. Under 2010 fortsätter Arbetsmiljöverket att prioritera följande områden: Våld och hot i arbetslivet Belastningsskador Arbetsolyckor Riskbedömningar enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Vilka brister har vi sett i tillsynen ute på arbetsplatserna? Vilka krav ställer verkets inspektörer för att få arbetsgivarna att förebygga problemen med våld, som nu drabbar alltfler yrkesgrupper? Är de traditionella riskerna för belastningsskador, som vi börjat få bukt med, på väg tillbaka? Var sker de flesta arbetsolyckorna, vilka är mest utsatta, vad orsakas de av? AM11 Chefens arbetsmiljö en guide för den egna arbetsmiljön Onsdag 19 maj, kl Moderator: Robert Jakobsson, utvecklingschef, Prevent Dagens chefskap kräver mycket. I synnerhet i ett samhälle som präglas av högt tempo och snabba förändringar. Ledarskapet spelar en betydande roll för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Att chefen själv har en frisk och sund arbetsmiljö är därför av största vikt. Dessutom är chefer ofta själva anställda och har samma behov av en god arbetsmiljö och rimliga förutsättningar som övriga medarbetare. Hur kan chefen ta hand om sin egen arbetsmiljö? Hur kan chefen klara av planering och prioritering, förändringar, stress och balans, kommunikation och information med mera? Medverkande: Per-Arne Spiik, organisationskonsult, Kompetens och Pedagogik AB Arrangör: Prevent Arbetsrelaterade dödsfall Utländska studier visar att mellan 3-5 procent av dem som årligen avlider gör det i en sjukdom orsakad av arbetsmiljöförhållanden. Finns belägg för att detta också gäller i Sverige? Presentation av en färsk studie. Medverkande från Arbetsmiljöverket: Mikael Sjöberg, generaldirektör Gunnel Crona, avdelningschef, Region Nord Håkan Olsson, avdelningschef, Region Syd Medverkande från Umeå universitet: Bengt Järvholm, professor Arrangör: Arbetsmiljöverket 7

9 AM12 Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Onsdag 19 maj, kl Moderator: Annelie Hellander, 1:e vice ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet Tio steg till Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen Bra arbetstider, bra arbetsmiljö och bra chefer är goda konkurrensfördelar. Men medarbetarna och deras insatser är den viktigaste resursen. Mönsterarbetsplatsen bygger på ökat inflytande och lärande för de anställda, vilket i sin tur ger ökad effektivitet i verksamheten och friskare personal samtidigt som brukarnas kvalitet förbättras. Arbetsplatser där de anställda trivs, mår bra och har inflytande sparar pengar och höjer kvaliteten. Ett tydligt ledarskap är en viktig del. Kommunal har under ett antal år tagit fram modeller och metoder för att skapa mönsterarbetsplatser, och vi har nu bevis för att de fungerar. Många arbetsgivare inom välfärden är i en tuff ekonomisk situation just nu. Det leder lätt till en ond cirkel av nedskärningar. Som i sin tur leder till arbetsplatser där de anställda är otrygga, har orealistiskt tung arbetsbörda och litet inflytande. Men det behöver inte vara så! Lösningen ligger i ett nytt sätt att organisera arbetet, där goda arbetsvillkor står i centrum. Medverkande: Annelie Hellander, 1:e vice ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet Arrangör: Svenska Kommunalarbetareförbundet AM13 Hållbart arbete Onsdag 19 maj, kl Moderator: Svante Bylund, chef, Arbetsutvecklingsenheten IF Metall Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, för företaget och för de anställda. IF Metall ser hur arbetsorganisationen går tillbaks till löpande band och utarmande arbetsuppgifter. Det är enligt IF Metall skadligt för företaget och de anställda. IF Metall har tagit fram en plattform för arbete med att utveckla arbetsorganisationen. Plattformen bygger på idéerna bakom det som inom Industrifacket kallades Det utvecklande arbetet och inom Metall Det goda arbetet nu under samlingsnamnet Hållbart arbete. Hur kan vi stödja arbetet för ett jämställt arbetsliv och en fungerande arbetsorganisation som bidrar till ett hållbart arbetsliv? IF Metall presenterar sina förslag på hur de vill forma en arbetsorganisation som utvecklar människor istället för att slita ut dem. Medverkande: Bengt Eriksson, ombudsman, IF Metall och Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman, IF Metall Arrangör: IF Metall 8

10 AM14 Träffpunkt Skyddsombud Onsdag 19 maj, kl Moderator: Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman, LO och Ingvar Persson, ledarskribent, Aftonbladet På Träffpunkt Skyddsombud röstar deltagarna fram Årets skyddsombud. Dessutom presenterar LOs vice ordförande Ulla Lindqvist LOs och LO-förbundens nya arbetsmiljöstrategi. Därefter genomför Ingvar Persson en utfrågning på temat Arbetsmiljöpolitiken idag och imorgon, där de utfrågade är arbetsmarknadens parter och representanter för regeringspartierna och oppositionen. Vi avslutar dagen med en redogörelse för skyddsombudens rättigheter ur olika synvinklar, ansvarig Henric Ask från LO-TCO Rättsskydd. Under Träffpunkt Skyddsombud kommer deltagarna att kunna ställa frågor till och diskutera med de medverkande. Mellan varven bjuds deltagarna på underhållning och förfriskningar. Artist: Ellinor Asp med band Medverkande: Ulla Lindqvist, vice ordförande, LO, Helena Hedlund, kanslichef, PTK, Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv, Berit Högman, vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna, Lennart Levi, Centerpartiet, Henric Ask, jurist, LO-TCO Rättsskydd AB Arrangörer: LO och PTK AM15 Träffpunkt Chef Ledarskap och chefens situation i förändringsarbetet Onsdag 19 maj, kl Moderator: John Chrispinsson, journalist Dagens snabba förändringar i arbetslivet ställer stora krav på cheferna. Vi vet också att chefen har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, men vilket stöd kan chefen själv få inom organisationen? Chefen ska ha förmåga att leda i medgång och i motgång och är den som ofta måste fatta svåra beslut. Hur gör man för att överleva kriser och snabbt sadla om och utveckla företaget/organisationen, när konjunkturläget vänder? Hur anpassar man sitt chefskap efter konjunkturläget? Vad kan vi lära av varandra? Seminariet handlar om det goda ledarskapet i en föränderlig omvärld. Medverkande: Svenskt Näringslivs vice vd, Christer Ågren inleder seminariet och berättar om sina erfarenheter från chefskapet i det privata näringslivet. Senaste forskningen kring hållbara chefer och företag/ organisationer om strategier för ledning och arbetsmiljö Annika Härenstam, professor, Göteborgs universitet HR-stöd i förändringsarbetet - om hur man kan bygga upp ett systematiskt och långsiktigt chefsstöd Agneta Viklund, personalchef, Karolinska Universitetssjukhuset Att leda i kris och förändring - om erfarenheterna av att bland annat leda arbetet med Riksutställningars omlokalisering till Gotland Ann Follin, museidirektör, Tekniska museet Sammanfattning, viktiga lärdomar och tips. Arrangörer: Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarverket 9

11 AM16 Alkohol och beroende Vad gör man åt det? Resultat från ett femårigt forskningsprogram Torsdag 20 maj, kl Moderator: Hans Augustson, avdelningschef, FOU-beredningen, AFA Försäkring Hur tar man tillvara på den kunskap man idag har om alkoholberoende, och vad gör man åt problemet med alkohol? Vad görs inom preventions- och behandlingsområdet? Idag vet man att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion, vilket leder till ett ökat antal beroende. Hur skaffar man sig mer kunskap och vad gör man inom forsknings- och alkoholpolitiken? Vad kan vi med mera forskning göra åt alkoholproblematiken? Här tar vi upp de viktigaste utmaningarna vi nu står inför och vad den medicinska forskningen kan ge för svar. Ta del av några resultat från en unik satsning på alkoholforskning där forskarna delat på 50 miljoner kronor under en femårsperiod. AM17 Bra arbetsmiljö för städare en uppgift för oss alla Torsdag 20 maj, kl Städare är ett av de vanligaste yrkena. Städningen bidrar till trivsel. Städare trivs ofta med sitt arbete och är stolta över det. Men det är också ett yrke som förknippas med arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Vad säger statistiken och forskningen om städare och deras arbetsmiljö? Städvänliga lokaler billigare städning. Upphandling av städtjänster Vilka krav bör ställas? Vem vinner på att det ställs krav? Bra arbetsteknik, viktigt för att undvika arbetsskador Vilka städmetoder och städredskap är bra? Arbetsmiljö vid städning Erfarenheter från en pågående kampanj Medverkande: Ann-Beth Antonsson, professor, IVL, Christina Holmefalk, ordförande, SRTF, Ruth Carlsson, Arbetsmiljöverket Arrangör: Prevent Medverkande: Lars Terenius, professor emeritus i experimentell beroendeforskning vid Karolinska Institutet Arrangör: AFA Försäkring 10

12 AM18 Tidiga insatser gör alla till vinnare - så här blev statens stimulans av företagshälsovården Torsdag 20 maj, kl Moderator: Lars Hjalmarson, vd, Föreningen Svensk Företagshälsovård Äntligen inför staten stimulanser för en utbyggd företagshälsovård. Syftet är att förbättra möjligheterna för anställda att återfå arbetsförmåga och snabbare återgå i arbete. Detta sker genom ett stöd till vissa tidiga insatser från företagshälsovården när anställda blir sjuka. Det förutsätter att arbetsgivarna satsar på tidiga insatser och att företagshälsovården kommer in under de första dagarna av en sjukperiod. Det statliga stödet har införts successivt under Vid seminariet presenteras hur det är upplagt och hur det fungerar i praktiken. Vi kommer att visa på konkreta exempel på hur tidiga signaler och insatser från företagshälsovården leder till minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsförmåga och lönsammare verksamhet. Vi presenterar hur system för sjuk- och friskanmälan, medicinsk och annan rådgivning från företagshälsovården, kan göra skillnad. Medverkande: Johnny Johnsson, företagsläkare, Stora Enso, Stefan Persson, HR-chef, Scania, Kenneth Carlsson, säkerhetschef, Ovako, Jan Jonsson, vd, Jönköpings Företagshälsovård, Christer Gunnerlind, ekonomi- och personalchef, Nybergs Bil, Ingrid Wangerud, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan Arrangör: FSF - Föreningen Svensk Företagshälsovård AM19 Trucken en effektiv riskfaktor Torsdag 20 maj, kl Moderator: Mats Bjurvald, projektledare, Prevent Trucken är ett av de farligaste arbetsredskapen som finns i Sverige i dag. På seminariet presenteras och diskuteras: hur skadestatistiken ser ut nya riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, vilka avses ersätta TLP2 fysisk och organisatorisk arbetsmiljö vad kan företaget göra för att minska riskerna? design och funktionalitet kan truckarna göras säkrare? vilken roll arbetsmarknadens parter kan spela för säkrare truckanvändning? Medverkande: Cecilia Oldertz, statistisk expert, AFA, Carl-Axel Sundström, truckansvarig, AV, Maria Themptander, projektledare, TYA, Helene Thornblad, författare, PressArt, företrädare för arbetsmarknadens parter och truckanvändare Arrangör: Prevent i samarbete med Teknikföretagen, Svensk Handel, Transportgruppen, Skogsindustrierna, LO, Handelsanställdas förbund, Svenska Transportarbetareförbundet, IF Metall 11

13 AM20 Störande ljud är förstörande ljud ett förbisett arbetsmiljöproblem Torsdag 20 maj, kl Moderator: Mattias Lundgren, ombudsman, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Nya undersökningar från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus Opinion) visar att varannan anställd har problem med dålig ljudmiljö på jobbet på kontor, i restauranger, i skolan med mera. Hela 44 procent har svårt att höra på grund av störande ljud på arbetsplatsen. Särskilt hårt drabbas arbetstagare med nedsatt hörsel. Seminariet tar upp hur störande ljud påverkar arbetstagare samt konsekvenser och lösningar. Medverkande: Marianne Rogell Eklund, intressepolitisk samordnare, Hörselskadades Riksförbund (HRF), Staffan Hygge, professor, Laboratoriet för tillämpad psykologi, Högskolan i Gävle, Björn Lyxell, professor, Institutet för Handikappvetenskap vid Linköpings universitet, Carsten Svensson, kompetensutvecklingschef, Sain-Gobain Ecophon och Jan-Erik Ståhl, ergonom, Ergomore Arrangör: Prevent i samarbete med Hörselskadades Riksförbund (HRF) Kakofonien en rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer HRFs undersökningar bland allmänheten, medlemmar i Unionen, Svenska Journalistförbundet, Hotell- och restaurangfacket, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt 600 huvudskyddsombud. Hur buller påverkar minne och inlärning Resultat av experiment och fältstudier. Hur dålig ljudmiljö påverkar hörselskadade arbetstagare Hur individens hörförmåga påverkas av kognitiva förmågor, typ av ljudmiljö och typ av arbetsuppgift. Från kunskap till praktiska lösningar Om att skapa bra ljudmiljö och rumsakustisk komfort, samt vikten av att främja länken mellan kunskap och praktiska strategier. Bättre ljudmiljö i öppna kontor Hur kan vi arbeta praktiskt för bättre miljö i öppna kontor? 12

14 Allmän information Priser seminarier: Träffpunkt Skyddsombud AM14 SEK 400 Alkohol och beroende AM16 SEK 490 Övriga seminarier SEK 890 Entré till mässan ingår i seminariepriset. Priser exkl moms. Anmälan Anmälan görs på webben, eller via anmälningsblanketten i programmet. Anmälan är bindande. Avvakta bekräftelse från Elmia. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget/organisationen. Betalning Seminarieavgiften faktureras. Busskort SEK 100/st kan köpas på plats i samband med registreringen. Parkeringsavgift SEK 50/dag betalas till parkeringsvakter. Lunch Seminariedeltagare kan förboka lunch SEK 100/pers, exkl moms, i reserverad restaurang. Vår ambition är att, genom detta erbjudande, kunna ge en snabbare lunchservice. Lunchkupong beställs via webb-anmälan och är bindande. Faktureras tillsammans med seminarieavgiften. Seminariesekretariat Elmia Meetings, Box 6066, Jönköping. Eva Siwe, e-post Telefon: Mässans öppettider Tisdag 18 maj 2008 kl Onsdag 19 maj 2008 kl Torsdag 20 maj 2008 kl Entré till mässan SEK 200 (inkl moms). För seminariedeltagare Entré till mässan ingår i seminarieavgiften. Separat registrering till mässan behövs inte göras. Endast mässbesök För kostnadsfri entré använder du kod A när du förregistrerar ditt mässbesök på OBS! Fackmässa. Ungdom under 16 år äger tillträde endast i vuxens sällskap. Resa och bo För information se Mer information Vill du veta mer kontakta oss: Internet: E-post: Telefon: Fax:

15 Anmälningsblankett Om du inte kan göra en web-anmälan på använd denna blankett. Anmälningsblanketten skickas till Elmia AB, Box 6066, Jönköping eller på fax Namn... Företag/Organisation... Adress... Postnummer... Ort... Tel... E-post... Särskild fakturaadress om annan än ovan: Företag... Avdelning... Mottagare... Adress... Postnummer... Ort... Referens... Jag anmäler mig till nedan angivna seminarier. Anmälan är bindande. Tisdag 18 maj SEK, exkl moms AM1 Nycklar till friska företag 890 AM2 Nya Maskindirektivet 890 AM3 Hållbara chefer en konkurrensfördel 890 AM4 Belasta rätt mot ett hälsofrämjande 890 AM5 Design och produktutveckling 890 Delta på Safari Ej delta på Safari AM6 Bakom krisens siffror 890 AM7 Kvinnors arbetsmiljö i industrin 890 AM8 Krafttag mot arbetsmiljöbrott 890 AM9 Handelns säkerhetsfrågor 890 Onsdag 19 maj AM10 Vilka är utmaningarna i dagens 890 AM11 Chefens arbetsmiljö 890 AM12 Mönsterarbetsplatsen Kommunal visar vägen 890 AM13 Hållbart arbete 890 AM14 Träffpunkt Skyddsombud 400 AM15 Träffpunkt Chef 890 Torsdag 20 maj AM16 Alkohol och beroende - Vad gör man åt det? 490 AM17 Bra arbetsmiljö för städare 890 AM18 Tidiga insatser gör alla till vinnare 890 AM19 Trucken en effektiv riskfaktor 890 AM20 Störande ljud är förstörande ljud 890 Avvakta bekräftelse från Elmia. Anmälan är bindande. Faktura skickas separat. Bekräftelse skickas till angiven mailadress. Platsen kan överlåtas till annan person från företaget/organisationen. Vid sjukdom bifogas läkarintyg. Jag beställer lunchkupong SEK 100/dag (exkl. moms) 18/5 19/5 20/5 Jag accepterar konferensvillkoren: Datum... Underskrift...

16

Kvinnors arbetsmiljö i industrin

Kvinnors arbetsmiljö i industrin Kvinnors arbetsmiljö i industrin Fristående och icke-vinstdrivande forskningsinstitut grundades 1966 ägs av staten och näringslivet via en stiftelse Forskning och konsultverksamhet inom klimat, energi,

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

AFA Försäkrings FoU - finansiering

AFA Försäkrings FoU - finansiering AFA Försäkrings FoU - finansiering Skapa värde för våra uppdragsgivare genom att i ett långsiktigt perspektiv bidra till ett gott arbetsliv utan skador och arbetssjukdomar Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal Prevent Att bilarna som lämnar verkstaden fungerar som de ska vet du, men hur är det med din personal? Med friska och pigga

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt www.gsfacket.se Form och illustration: Mats Carlson, GS April 2014 För två år sedan beskrev Fredrik Reinfeldt sin syn på arbetslivet och pensionsåldern. Pensionsåldern

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent

Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent 2014-02-07 14/32 14/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar

Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Inbjudan till Nationella Mötesdagar om Hjälpmedelsförsörjning i förändring 1 2 juni 2010, Kalmar Program för Mötesdagarna Tisdagen den 1 juni 09.00 09.30 09.45 11.00 12.00 13.30 14.30 15.00 16.00 Inregistrering

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson Hälsofrämjande arbete med företag i fokus Erfarenheter från projekt BRON i Halland Projekt BRON I denna skrift har jag samlat kunskap och erfarenhet från projekt BRON som pågick under åren 2003-2006. Projektets

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer