Allmän presentation om Finlandskabelprojektet. Information om stolplayout samt fundament

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän presentation om Finlandskabelprojektet. Information om stolplayout samt fundament"

Transkript

1 Allmän presentation om Finlandskabelprojektet Information om stolplayout samt fundament Information om beslutsgången och ersättningar för linjedragningar i jordbruksmark och på specialområden Information om ersättning för intrång i skogsmark

2 Byggs för reservkraft 100MW (140MW) Sjökabelrutten Ca. 160 km lång Nådendal - Juvik

3 Ålands del, sjökabeln

4 Ålands del, landsträckningen Längder vid huvudalternativ, Ytterby-Ingby: ca 3700m Ingby-Tingsbacka: ca 5200m Ingby-Norrböle: ca 4300m

5

6 Raklinjestolpe, dubbelbranch Ingby Tingsbacka Ingby Jettböle

7 Raklinjestolpe, enkelbranch Ingby Ytterby

8 Kabeldike Tomtberget HVDC station Ringsböle Tingsbacka el-station

9 Stolpe Jettböle - Norrböle

10 Sämjoprocess eller beslut

11 Avtal Kraftnät Åland och markägaren/arrendatorn överenskommer om upplåtande av nyttjanderätten och ersättningen för detta Ersättning för upplåten mark och hindermen Skadeersättningar (diken, vägar, åkrar) efter ledningsbygget Mjukt förfaringssätt med möjlighet till diskussioner => bra för båda parter Värdering av åker- och betesmark samt specialområden görs av DI Sven-Olof Karlsson, utsedd av ÅPF Värdering av skogsmark, skilt anförande (G.B.)

12 Etapper Stakningslov (tillträde till marken för planeringen) Försyn/värderingssyn för att konstatera platserna för stolparna, åkerns egenskaper och göra allmänna iakttagelser Ledningsavtal med ersättning för stolpareal och hindermen undertecknas mellan Kraftnät och markägaren samt ev. arrendator Entreprenörssyn Bygget Slutsyn, då ledningsbygget är klart, varvid skall konstateras skador, brister och fel 5-års regeln

13 Ersättningar (på åkermark) Ersättning för upplåten mark (objektersättning) Ersättning för hindermen vid stolpen Ersättning för ev. skador: packningsskador, täckdikesskador m.m. Gäller såväl nya ledningssträckningar som befintliga där de gamla stolparna byts ut till nya

14 Markersättning För stolpområdet Beräknas normalt att innefatta själva stolpfundamentet och det område som behövs för grunden. Inom stolpområdet får markägaren inte dika, anlägga vägar eller motsvarande Ersättningen för upplåten mark bestäms enligt marknadspriset för åker i regionen Bonden kan odla marken under ledningen normalt

15 Hindermen Utgångspunkten för ersättningen är att arbetstiden för åkerarbetena ökar och odlingens kvalitet runt hindret blir lidande. Ogräsbekämpning ökar. Ersättningen beror på hinderytans storlek och form. Huvudsaklig körriktning på åkern i förhållande till linjens sträckning påverkar. Odlingsinriktning/växtföljd har betydelse Stolpens placering på åkern inverkar (nära renen/inne på)

16 Värdering av hindermen Ersättningsgrunderna: officiella värderingsnormer som tillämpas vid inlösenförrättningar och jorddomstolar i riket Grunderna baserar sig på forskningar i ämnet av Lantbrukets forskningsanstalt år 2002 samt Lantmäteriverkets avdelning för ersättningsfrågor. Alla enhetspriser är uppdaterade för år 2011 De årliga ökade kostnaderna kapitaliserats med 5 % räntefot för en tid om 30 år. Ifall åkerskiftet är mycket litet => värdesänkning för skiftet istället för objektersättning och hindermen.

17 Ersättning för skador Packningsskador under byggnadstiden Skador på diken, täckdiken, vägar, grödor m.m. Dessa skador måste markägaren yrka på och framförs i samband med slutsynen (även arrendatorn) Ersättning för skador på t.ex. täckdiken kan ibland framträda först senare, dessa måste dock meddelas inom 5 år från slutsynen till Kraftnät Åland. Om underhållsarbeten på befintlig ledning överenskoms skilt med markägaren från fall till fall.

18 Ersättningsexempel

19 Ersättningsexempel Elledning 110 kv dras på ett åkerskifte som är 2,0 ha. En stolpe kommer inne på åkerskiftet. Till stolpen körs 80 m på åkern (s.k. servicespår) från en befintlig infart för att kunna bygga fundament m.m, varvid den våta marken packas. Stolparealen 6 m x 6 m; gängse markpris t.ex e/ha = ca 50 e Hinderområdets bredd: 2,5 m; djup: 7 m Normal växtodling (säd/hö och radodling) Ersättning för hindermenet: ca 340 euro Sammanlagt: ca 390 euro, vilket belopp antecknas i avtalet.

20 Ersättningsexemplet (forts.) Markpackning: Packningsskada 80 m x 10 m = 800 kvm = 0,08 ha Normal växtodling, plöjning Ersättning 0,08 ha x ( )e/ha = 71 e, erlägges efter slutsynen OBS: denna ersättningar (liksom för andra skador) utgår endast ifall verklig skada uppstått och markägaren/arrendatorn har yrkat på detta (slutsynen; 5 års regeln)

21 Beslut och inlösen Ifall parterna inte överenskommer om sträckningen: byggnadsnämnden (+ ÅFD + HFD): Plan och bygglag för landskapet Åland 44 1 mom. Ifall parterna inte överenskommer om ersättningen: expropriationsnämnden (+ JD) PBL 44 2 mom.

22 FULL ERSÄTTNING FÖR OLÄGENHET OCH SKADA Finns rekommendationsavtal uppgjort gemensamt mellan SLC/MTK och el- och telefonorganisationer. 1. Gratis avverkning och utkörning av virket /m³ 2. Ersättning för skogsmarken 3. Ersättning för förlorat plantbestånd Georg Blomqvist

23 4. Ersättning för yngre skogs förväntningsvärde (30-60 år) 5 % bonus vid frivillig överenskommelse. Eventuella skador i samband med planering och byggande skall ersättas. Georg Blomqvist

24 ERSÄTTNING FÖR SKOGSMARK I / ha Skogstyp Område OMT MT VT CT-imp. I ERSÄTTNING FÖR PLANTBESTÅND I / ha Område I Dominerande höjd i m 0, tall gran björk Georg Blomqvist

25 ERSÄTTNING FÖR FÖRVÄNTNINGSVÄRDE i /ha Område I Ålder Tall Gran Björk Georg Blomqvist

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

LANTMÄTERIVERKETS PUBLIKATIONER NR 93. Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter

LANTMÄTERIVERKETS PUBLIKATIONER NR 93. Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter LANTMÄTERIVERKETS PUBLIKATIONER NR 93 Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter LANTMÄTERIVERKET Utvecklingscentralen Helsingfors 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0177-6 Pärmbild: Antero Aaltonen

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden

Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden En översikt över processerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Leif Norell Förord Rapporten har som syfte att översiktligt

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) EL 2012 N ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRME LEDNINGAR

MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRME LEDNINGAR FVF 1997:16 MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRME LEDNINGAR December 1 997 FJÄRRVÄRME MARKÅTKOMST FÖR FJÄRRVÄRMELEDNINGAR ISSN 1401-9264 1997 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Svenska Fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Public Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Sidnr 1 (7) Handläggare Peter Holm Peter.Holm@teliasonera.com 070-262 06 50 Tillhör objekt Er referens N2015/2228/ITP Remiss

Läs mer

TA VARA PÅ DIN ÅKER TIPS FÖR ARRENDEGIVAREN OCH ARRENDATORN

TA VARA PÅ DIN ÅKER TIPS FÖR ARRENDEGIVAREN OCH ARRENDATORN teho Plus -projektets publikation 1/2014 TA VARA PÅ DIN ÅKER TIPS FÖR ARRENDEGIVAREN OCH ARRENDATORN Susanna Kaasinen, Airi Kulmala OCH Sami Myyrä Effektivering av vattenskyddet inom jordbruket TEHO Plus-projektets

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26

Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26 Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

DOM 2013-12-23 Stockholm

DOM 2013-12-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-12-23 Stockholm Mål nr F 6799-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-17 i mål nr F 161-13, se bilaga A KLAGANDE Vattenfall Eldistribution

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1

AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1 Kvalitetsfelet gällande strandlinjen. När förmedlingsrörelsen bjuder ut ett förmedlingsobjekt ska den enligt 9 1 mom. i lagen om förmedling av fastigheter

Läs mer