Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2014 Sida 1 av 12

2 Dagordning för det 99:e årsmötet för IF Metalls Verkstadsklubb Atlas Copco i Örebro år Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av: a) 2 protokolljusterare b) 2 rösträknare 4. Val av mötesfunktionärer: a) Ordförande för mötet b) Sekreterare för mötet 5. Godkännande av kallelse till årsmötet 6. Verksamhetsberättelse a) Styrelsens b) Revisorernas 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Styrelsearvoden 9. Val av: a) Ordförande 1 pers 2 år b) Styrelseledamöter 4 pers 2 år c) Styrelsesuppleant 5 pers 1 år d) Styrelseelever 2 pers 1 år e) Förhandlingsgrupp 3 pers 1 år f) Studiekommitté 4 pers 1 år g) Kontaktombud SDC 6 pers 1 år h) Kontaktombud URE 9 pers 1 år i) Kontaktombud RTE 6 pers 1 år j) Kontaktombud SED 6 pers 1 år k) Försäkringsansvarig 1 pers 1 år l) Försäkringsinformatör 4 pers 3 år m) Revisor 1 pers 2 år n) Revisorsuppleant 2 pers 1 år o) Ombud till Avd 18:s representantskap 13 pers 1 år p) Ersättare representantskap 13 pers 1 år q) Restaurangforum 5 pers 1 år r) Valberedning 2 pers 1 år s) Valberedning 2 pers 2 år t) Valberedningsordförande 1 pers 2 år 10. Marknadsläge 11. Löneförhandling 12. Övriga frågor 13. Avslutning Sida 2 av 12

3 Styrelsen för Verkstadsklubben IFMetall Atlas Copco, Örebro, får härmed avlämna berättelse för verksamhetsåret Inledning Verksamhetsåret 2014 har precis som 2013 burit med sig stora prövningar, både för individer och organisationen. Lågkonjunkturen i gruvbranschen håller i sig. 54 kamrater blev tyvärr uppsagda av företaget. Efter att vi lyckats få tillbaka dem på sommarvikstjänster, annonserade företaget samtidigt att de tänkte börja med bemanningspersonal i större utsträckning och sluta med visstidanställningar. Detta under tiden vi förhandlade om trygghet och flexibilitetsavtal. Vi fick lägga i en växel till för att få ett begränsningsavtal på antalet inhyrda i förhållande till tillsvidareanställda det ska gå att använda. Efter enhälliga medlemsmöten och förhandlingar med både Atlas Copco koncern ledning samt Atlas Copco Rock Drills ledning fick vi till ett avtal som reglerade detta. Något som provocerade var att företaget valde vid SDC att utnyttja kryphål i lagen om anställningsskydd. Den första september då den kollektivavtalade förstärkta företrädesrätten som vi har genom vårt kollektivavtal löpt ut (den är på 6mån). Istället för att återanställa de med företrädesrätt enligt LAS valde företaget att hyra tillbaka dem via Adecco och Lernia. En grupp hade då 3mån kvar på återanställningsrätten enligt lagen. Vi har efter dessa händelser kommit igång med funktionen konjunktursråd enligt avtal där vi redan ser en förbättrad samverkan mellan divisionerna inom företaget. Inom klubben skapades också trygghet och flexibiltetsgruppen som skall arbeta med dessa frågor i enlighet med organiseringen av arbetet i klubbstyrelsen och konjunktursrådet. Vi har med detta avtal och funktion förbättrat sammarbetet med produktion och personal inom Rock Drills för att klara av både bransch men även segmentsvängningar i konjunkturen och undvikit att hamna i diskussioner om att få ytterligare splittring mellan divisionerna vad det gäller personal. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter: Mårten Karlsson - Ordförande Ulf Ström - Vice ordförande Lennart Bergström - Kassör Daniel Rundgren - Sekreterare Lars-Örjan Josefsson Huvudskyddsombud Conny Dahlin Christer Hulthén Tony Holstensson Peter Nilsson Sida 3 av 12

4 Styrelsesuppleanter: Niclas Lindqvist, Bo Råslind, Susanne Gustafsson, Ronnie Boenke Styrelseelever: Daniel Andersson, Olle Flodman Arbetsutskott fyra personer (AU): AU har bestått av Mårten Karlsson, Daniel Rundgren, Ulf Ström plus roterat på en styrelsemedlem per möte. Förhandlingsgrupp: Mårten Karlsson Ulf Ström, Daniel Rundgren och Peter Nilsson. Vi är en arbetande styrelse vilket innebär att flera styrelsemedlemmar deltagit i olika förhandlingar. Styrelsemöten: 29/1 Avos 26/2 Eyra 26/3 Avos 28/4 DC 23/5 Avos 16/6 Avos 27/8 Avos 24/9 Eyra 29/10 DC 26/11 Avos 19/12 Avos Förutom styrelsemöten har vi haft veckomöten för förtroendevalda på onsdagar vid Avos, Eyra och Holmen. Medlemsmöten: 27/1 Nomineringsmöte Avos 28/1 Nomineringsmöte Eyra 29/1 Nomineringsmöte Holmen 19/2 Möte angående A-kassa 25/2 Årsmöte Sida 4 av 12

5 17/11 Nomineringsmöte Avos 18/11 Nomineringsmöte Eyra 19/11 Nomineringsmöte DC Förutom klubbmöten har vi varit ute i grupperna och på de olika skiften och diskuterat olika aktuella frågor. Anslutning: Vid Atlas Copcos verksamheter i Örebro fanns det den 31:a december 2014: 530 kollektivanställda organiserade i IF Metall (2013: 615) (2011: 735) (2010: 589) (2009: 574) samt 149 oorganiserade/ medlemmar i andra förbund (2013:125) (2011:202) (2010:202) (2009:69). Revisorer: Ordinarie: Kjell Claesson Suppleant: Thomas Kämpe Valberedning: Erik Larsson, Per Gillberg och Lars Axelsson Lönesystemsgruppen: Det reviderade lönesystemet som infördes vid senaste löneförhandlingarna fungerar ganska bra. Det betyder inte att det inte finns fel som behöver justeras, det betyder inte heller att det är få justeringar som behöver göras. Det som fungerar som det var tänkt är att lönesättande chef blev tvingad att utifrån de kriterier som finns i lönesystemet förklara hur lönen är satt. För att det ska bli en bra lönedelgivning måste chef och medarbetare vara insatta i lönesystemets olika bedömningssteg. Alla måste vara pålästa om systemet och det måste finnas tid för att förklara hur man tänkt när bedömningen är gjord. Det måste även finnas utrymme för diskussioner om man är felbedömd och det måste finnas möjlighet att förändra en bedömning. Det var relativt få personer som kom till oss och begärde hjälp med att få lönesättningen förändrad. Vi fick in 30 personer som begärde hjälp. Vilket var mycket mindre än tidigare år då kanske halva medlemskåren var missnöjd. Av dessa 30 personer kunde vi efter diskussion med företaget konstatera att 10 bedömningar var riktiga utifrån lönesystemets kriterier, av de övriga har 10 fått en höjning i sina bedömningar och de resterande bedömningarna är vi inte överens med företaget om. Där pågår förhandlingar. Vi har även gjort en överenskommelse om att alla elarbetsansvariga får en tilläggsersättning. Sida 5 av 12

6 Vi har som en följd av de samtal vi har med er medlemmar sett att de behöver göras ett antal förändringar i befattnings beskrivningarna med tillhörande kompetenssteg. Det har gjorts i 11 befattningar. Det har skapats 4 nya befattningar. Det har gjorts höjningar av AV-grupp på 4 befattningar, där några har höjts retroaktivt och där andra kommer att höjas från och med nästa löneförhandling. Övriga förhandlingar: Det har varit många förhandlingar under året, några stora har till exempel varit produktionsövertid vid URE produktion. Ersättningen blev bra utformad då vi för första gången sedan 2008 fick till produktionsövertidsersättning, utöver det fick vi igenom avsättning till konjunkturarbetstidskonto. Det som lämnade mer önskemål var att villkoren för övertidens förläggning var väldigt trubbiga i företagens krav, vilket märktes när vi körde övertiden. En annan lärdom som företaget fick efter förhandling under övertidens bruk var att man ska vara tydlig och konsekvent i information samt efterlevnad av uppgörelsen ifrån arbetsledning. Vi har haft förhandlingar om förändring i skiften vid RTE samt SDC på grund av vikande marknad. Arbetstidsformerna är inte uppsagda utan kan användas i framtiden vid eventuell uppgång. Vi har även förhandlat Craelius samt GIA s implementering av de verksamheterna i Atlas Copco Rock Drills. Det har även varit en del tunga förhandlingar där vi fått hjälpt grupper/individer med en problematisk ledningsfunktion. Vi har även haft några svåra förhandlingsfall där vi hjälpt individer med fortsatt anställning. Studier: Studiekommittén tackar alla medlemmar och förtroendevalda som har deltagit i studieverksamheten under Totalt har 48 personer utbildat sig i ett antal olika kurser. En något ökande trend mot föregående år. Av de kurser som genomförts är bland annat: Alla kan göra något, Agera, Lagar i arbetslivet, HSO-Träff Studieorganisatör och ordförandekonferens, 55+, Skyddsombudsträffar, RSO-träffar, Rehabilitering, Medlem i facket, Konferens organisation, IF Metallträff, Försäkring grund, Vald på jobbet, Belastningsergonomi, Konferens jämställdhet, Handledarträff, LO-TCO Rättsskydd, Arbetsmiljö konferens, Kollektivavtalet, Fackligpolitisk grund. Vi har även haft en vidareutbildning till Facklig Politisk Grund, Konferens bemanningsavtalet, Media utbildning, Arbetsmiljö utbildning, Skyddsombud vidareutbildning 1-2, Pedagogisk grundutbildning. IF Metall kommer även fortsättningen att prioritera utbildningar för medlemmar. Och med lite hjälp från förtroendevalda och medlemmar ser studiekommittén fram mot ett bättre studieår Sida 6 av 12

7 Arbetsplatsbibliotek: Verkstadsklubben har under 2014 utökat antalet böcker och ljudböcker i våra bibliotek. Det finns även barnböcker för utlåning. Föräldrar; läs för era barn, det har de nytta av i framtiden. Biblioteken finns i Loungen på Eyra och matsalen verkstad 14 Avos. På DC lagret har man på grund av platsbrist inget biliotek, men man får gärna låna böcker från Avos och Eyra. Instruktioner för hur man gör när man lånar finns i pärmarna som finns vid böckerna. Ljudböckerna finns på fackexpeditionen, det går att se vilka ljudböcker som finns genom att besöka hemsidan Försäkringar: Klubbens fyra försäkringsinformatörer har hjälpt medlemmar att anmäla flera anmälningar till avtalsförsäkringarna, sjuk (AGS), arbetsskador (TFA), arbetsbrist (AGB), dödsfall (TGL) och Avtalspension. Informatörerna har hjälpt till med övriga medlemsförsäkringar t.ex. medlemsolycksfallsförsäkringen så att medlemmar har fått sina ersättningar. Informatörerna har haft årlig utbildning av Folksam/LO i avtalspension/ avtalsförsäkringar/ medlemsförsäkringar. Rehabgrupp: Under året har skapats en rehabgrupp i klubben. Dessa har varit med i flertal rehabiliteringar/utredningar/samtal som varit under året. På senare tid har vi märkt att antalet och komplexiteten i rehabiliteringarna ökat. Under året har man varit med att ta fram en ny alkohol och drog policy med företaget. Övertid: Det sammanlagda övertidsuttaget var under 2014: timmar. Vilket gör 54,7 tim./närvarande (2013: ) (2011: ) (2010: ) (2009: ) (2008: ). (2013: 30,8) (2011: 41,1) (2010:16,1) (2009: 94,2) (2008: 76,3). Den totala övertiden motsvarar cirka 18 heltidsanställda. Sida 7 av 12

8 Skyddsverksamhet Under 2014 inträffade 11 allvarliga tillbud som anmäldes till Arbetsmiljöverket. Det inträffade 15 olycksfall som ledde till sjukskrivningar. Det är för många skador i verksamheten som är kopplade till Mänsklig faktor, till exempel stress och missförstånd. Det vi alla måste hjälpas åt med är att lugna ned sig själv och andra. Ta inte några onödiga risker, tänk efter en gång till innan vi gör något tveksamt. Safety First. Sida 8 av 12

9 Sida 9 av 12

10 Nedgången av rapporterade Händelser fortsätter, jag hoppas på att kurvorna speglar verkligheten, att vi faktiskt har ökat förståelsen av att alltid arbeta säkert.. På grund av omplaceringar har vissa avdelningar tappat och andra avdelningar fått skyddsombud. Slutsatsen är att vi saknar skyddsombud lite varstans i verksamheten. Skyddsombuden har deltagit i 39 av IF Metall ordnade träffar och utbildningar under året. Arbetsmiljökommittén i IF Metalls koncernfack hade en konferens i februari. Den gången besökte vi Atlas Copco Industrial Technique i Tierp. Där blev deltagande skyddsombud inbjudna att göra skyddsrond på verkstaden. Det var intressant för att vi som gäster upptäckte brister i arbetsmiljön som Industrial Technique själva inte upptäckt. De tog tacksamt mot våra synpunkter. Sida 10 av 12

11 Ekonomi: Resultaträkning 2014 Intäkter Administrationsbidrag 28,020,00 Räntor 59,64 Årets resultat 8,670,82 Summa intäkter: 36,750,46 Kostnader Möten Uppvaktningar Prenumerationer Koncernfackligt Övrigt Summa kostnader: Årets resultat överskott underskott 8922, , , ,00 16,368,75 36,750,46 0 Balansräkning den 31/12 Tillgångar Kassa Bank Inventarier Summa tillgångar: Skulder och eget kapital Eget kapital Skuld Summa skulder och eget kapital: Slutord 0 161,485,98 1,00 161,486,98 161,061,27 425,71 161,486,98 Sida 11 av 12

12 2015 kommer vara ytterligare ett utmaningens år. Gruvbranschen kämpar fortfarande med en ansträngd marknad och man räknar i bästa fall bara med 1-2% tillväxt. Till det är lönsamheten vid två av de fyra divisionerna väldigt ansträngda. Företaget har annekterat flera andra verksamheter som till exempel GIA och Craelius. Och det finns ytterligare funderingar hur man ska förlägga produktion och utveckling globalt. I det arbetet är det positiva den syn koncernledningen har på Rock Drills, och att Örebro skall vara ett kompetens- och volymcentrum för utvekling och produktion. Kopplat till det har ett projekt startat mellan koncernfacken för IF Metall och PTK med samtliga Atlas Copco-företag i Sverige, för att möjliggöra och synliggöra ett bättre utbyte mellan dessa företag med produktion och personal. Det ska även resultera i att vi med detta arbete få möjlighet till mer nyindustraliseringar i Sverige och Örebro. Förutom marknaden är omställning av produktionsprocesser samt fabriksytor nutida/framtida stora arbeten att förhålla oss till. Till exempel URE Framtid och studien rörande Greenfield/Brownfield som båda innebär stora och positiva investeringar i framtidens verksamhet i Örebro för Rock Drills. Med allt det sagt hoppas vi på ett bättre marknadsläge och tackar samtliga medlemmar för förtroendet ni ger oss. Örebro den 25 februari Mårten Karlsson Ulf Ström Lennart Bergström Daniel Rundgren Örjan Josefsson Christer Hulthén Peter Nilsson Tony Holstensson Conny Dahlin Sida 12 av 12

Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2013

Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2013 Verksamhetsberättelse för IF METALL ATLAS COPCO ÖREBRO 2013 Sida 1 av 11 Dagordning för det 98:e årsmötet för IF Metalls Verkstadsklubb Atlas Copco i Örebro år 2014 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde Verksamhetsberättelse 2011 Verkstadsklubben Volvo Skövde Dagordning Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde Onsdagen den 29 februari 2012 klockan 16.00 Söderport, F-fabriken. 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde Verksamhetsberättelse 2013 Verkstadsklubben Volvo Skövde Dagordning Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde Torsdagen den 20 februari 2014 klockan 16.00 Volvohuset 1. Årsmötets öppnande

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 1 2007 Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten Nedlagd sektion - länge leve sektionen

Läs mer

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015. Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 21 juni 2015 Årsmöte/ny styrelse sid 3 Hestra Inredningar sid 4-5 Inkomstförsäkring sid 8 Ordföranden har ordet: Innan vi alla tar en välbehövlig semester, tänkte

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015. Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7

GS-Trean. För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015. Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7 GS-Trean För avd. 3 Halland/Kronoberg Nr 24 sept 2015 Certifierade BAM-utbildare sid 3 Smurfit/Kappa sid 4-5 Hemförsäkring sid 7 Ordföranden har ordet: Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: www.gsfacket.se och klicka på AVTAL 2013

För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: www.gsfacket.se och klicka på AVTAL 2013 talskonferenser. Tyvärr har det varit dålig uppslutning på mötena. De avtal som tion handlade om förbundets verksamhetsplan och fördelnings beloppen. så dags att sätta igång med avtalsförebe- har slutits

Läs mer

Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009

Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009 Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009 Allmänna villkor ett ämne som engagerar många Klubben på Tetra Pak Lönesamtalsenkäten hälften missnöjda I detta nummer bl.a Allmänna villkor Avtalsrörelsen 2010 Lönesamtalsenkät

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr1 2011 Nya väktaravtalet klart Läs mer på sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Läs om väktaravtalet! sid 4-5 Transportavtalet

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer