Hästens AB. Friskolan & Fritidshemmet. Läsåret 11-12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hästens AB. Friskolan & Fritidshemmet. Läsåret 11-12"

Transkript

1 Läsåret Friskolan & Fritidshemmet Hästens AB Vår idé är att driva en småskalig och sammanhållen skola och fritidshems verksamhet för åldrarna 6-9 år med en tydlig praktisk estetisk profil

2 Skola och fritids tillsammans Vision Vi ska vara den mest eftertraktade skolan i Farsta genom att erbjuda en tydlig praktisk-estetisk profil där elevens nyfikenhet och kreativa förmåga utmanas så att alla upplever allt lärande som lustfyllt.

3 Tillvarata elevens nyfikenhet och kreativa förmåga utifrån deras egna förutsättningar Pedagogiskt resultat 1.Våra elever är delaktiga i IUP-arbetet där elevens framgår tydligt i den sk Kunskapsboken och för FK i Färdighetsballongen 1.Antal elever som når godkända i de nationella proven. 2. Mentorssamtal Antal/elev 1.Fler utvärderingstillfälle/ elev/läsår 2. Införa mentorsamtal 2.Tydlig uppföljning av elevers uppfyllelse. 3.Välutbildade och behöriga pedagoger 3.Antal pedagoger med lärarexamen 3. Handlingsplan för de pedagoger som ej har behörighet/examen sbevis. 4.Arbeta med storylines 5. Läromedel i ma, sv som följer Lgr Tydliga för FK som utgår Lgr 11

4 Elev och förälder=kund Tydlig uppföljning till elev och förälder 1.IUP 2.LPP 3.Skoldagbok 4 Hemsidan 5. Mailadress 1. Utarbeta ett årsflöde 2. Tema-Lpp. Alla ämnen ska skriva lpp. 3. Förankra skoldagboken till pedagog och elev. 4. Veckobrev Kameror till arbetslagen 5.Mailadress till alla föräldrarna.

5 Elev-1 Alla elever har rätt till en trivsam och trygg miljö i en integrerad verksamhet. 1 Förankra planen mot diskriminering och kränkande behandling 2.Tydliga ordningsregler 1.Antal elev som blivit mobbad 2.Antal elever som upplever arbetsro-lekro 1.Förnya och förankra vår plan mot diskriminering och kränkande behandling till elev och förälder 3.Mentorssamtal 4. Genusarbete 5. Lokalerna ska vara anpassade både för skola och fritids 6. Bemötande 3. Antal elever som genomför sina mentorssamtal 4. Antal elever som upplever likabehandling 5. Hur många elever upplever lokalerna anpassade 6 Antal elever 2.Utarbeta konsekvenser då elev bryter mot våra tydliga ordningsregler 3. Strukturera mentorssamtalen. 4.Kompetensutveck ling i genus 5. Fler Pedagogiska leklådor

6 Elev-2 Erbjuda både teoretisk och praktisk-estetisk del i allt lärande 1.Tema 2 Teori 3 Natur 4 Fritids Kultur Simning Fritidsval 5.Visa upp elevers arbete 1.Tema för alla klasser med ämnesintegrerade ämnen. Främst SO, SV, Bl och Sl 2. Teoripass 3. Naturdag för alla klasser med ämnesintegrering av ämnena NO, Ma och Friluftsliv 4. Kultur och Fritidsval varje vecka. Simning periodvis under året. 5. Shower,

7 Elev 3 Elevinflytande i alla delar av vår verksamhet 1.Val i undervisning i skola och fritids 2. Utvärdering i skola och fritids. 3. Klassråd / Elevråd 1 Antal elever som upplever att de har inflytande. 3. Antal elever som upplever att klassråd och elevråd leder till inflytande. 1.Erbjuda val 2. Fortsätta utvärdera fritids och även utvärdera undervisningen i skolan. 3. Klassråd i alla klasser

8 Medarbetare Friska och motiverade pedagoger All personal tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala 1)All personal utnyttjar friskvårdsubventionen. 2)Möjlighet till gemensamma hälsofrämjande aktiviteter. 1)Minskad upplevd stress hos personal 2) Minskat antal sjukdagar/person al Friskvårdsbidrag Utarbeta riktlinjer för hälsofrämjande aktivitet. Vecko-fika hälsa Lagen fixar aktivitet Ledning fixar terminsavslut. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare God Hälsa Tydligt ledarskap Nöjda medarbetare Kompetensutveckling Sjukfrånvaro Ledarskapsindex Medarbetarindex Antalet kompetensutveck lingsdagar/år/me

9 Ekonomi Ekonomin ska vara i balans Ta tillvara resurser a. Tjänstefördelning b. Schema c. Omfördela resurser vid behov d. Nyttja pedagogers olika kompetenser som musikalitet etc. 1.Antal inskrivna elever 2. Antal elever i behov av särskilt stöd. 3. Antal medarbetare per kategori 6. Lärartäthet Gruppstorlek Fritidspedagogers andel av sin tid i barngrupp i % Antal barn per vuxen på fritidshemmet. 1.Ytterligare effektivisera schemat 2. Inventering av personal kompetenser Kö som ger god och jämn beläggning Aktivt marknadsföra skolan Antal barn i kön Kontinuerligt informera våra köföräldrar

10 Stödprocess Stöd för att förstå och använda modellen Marknadsföringsprocess Utvärderingsprocess Motivationsprocess Kick-off-träffar för alla medarbetare Medverka i sociala nätverk Arbetsplatsbyte en gång om året Utvärderingssamtal mellan olika chefer och enheter Årliga redovisningar av analys och resultat Efterfrågan och intresse av högsta ledning Jämförelse inom egen skolan. (ex betyg,nöjdhet) Jämförelse med skolor i kommunen Belöningssystem (ex lönepåslag vid nådda strategiska )

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning

Nygårdsskolan. Kvalitetsredovisning Nygårdsskolan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever lärare och ledning och övrig personal får en tydlig

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundsärskolan åk 1-9 samt inriktning träning Ansvarig rektor Lena Risberg Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor B KVALITETSREDOVISNING Broddetorpsskolan Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem Läsår 2007/2008 Christina Lindblad Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning lå 10/11

Kvalitetsredovisning lå 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning lå 10/11 Malmköpings grundskoleområde f-9 Malmaskolan Ekbackens skola Bettna skola Rektor Reino Dahl, reino.dahl@flen.se Biträdande rektor, Lars

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin Marieby skola F-åk 5 Fritidshem Lena Medin 120620 1 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten 4 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbete 5 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM. - Läsåret 2006/2007 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM. - Läsåret 2006/2007 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM - Läsåret 2006/2007 - OMRÅDE: Ribersborgs rektorsområde STADSDEL: Västra Innerstaden MALMÖ DEN 27/8 2007 UPPGIFTSLÄMNARE:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer