Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning

2 2 Innehåll Inledning 3 Vår verksamhet bygger på starka värderingar och hög integritet. Läs om hur vi bidrar till ett tryggare samhälle. Marknad 6 Vi erbjuder våra kunder en säker kontanthantering och kan alltid redovisa hur våra kunders kontanter hanteras. Medarbetare 8 Vi vill bli Sverige bästa arbetsplats. Samhällsengagemang 13 Loomis tar ställning för ungdomar i utanförskap. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Fryshuset för att gemensamt bidra till minskad kriminalitet. Miljö & klimat 14 Vi strävar efter att minska klimatpåverkan från våra värdetransporter. Avancerad ruttoptimering är en av lösningarna. Om oss 16 Loomis Sverige är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder trygg och effektiv kontanthantering till alla som har behov av att transportera kontanter på ett säkert sätt. Om hållbarhetsredovisningen 17 Denna redovisning är en del i att transparent och tydligt visa hur våra kunders pengar hanteras. Vi följer den internationella standarden GRI (Global Reporting Initiative) när vi redovisar hållbarhetsarbetet.» Vår kontanthantering ska alltid ske på ett sådant sätt att förtroendet är orubbat från kunder, myndigheter, leverantörer och allmänhet. «Patrik Högberg VD Loomis Sverige

3 Vi vill bidra till minskad kriminalitet 3 Under 2013 fortsatte vårt ambitiösa hållbarhetsarbete med oförminskad styrka och engagemang. Tack vare ett ständigt pågående arbete med våra etiska värderingar, hög säkerhetsnivå och fokus på service har Loomis Sverige ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Vikten av att agera idag, för att bidra till en bättre framtid, är tydlig i vår bransch. Rån är ett återkommande hot, och tyvärr drabbades vi även 2013 av rån mot våra värdetransportörer. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi under året tog viktiga steg för en framtid med minskad kriminalitet. Vi inledde ett långsiktigt samarbete med Fryshuset för att bidra till att öka tryggheten och minska kriminaliteten i Sverige. Vi stöttar Fryshuset med riktade insatser som kopplar till vårt kompetensområde, att på ett säkert sätt hantera stora mängder kontanter. Fryshuset vänder sig till alla unga, men fokuserar särskilt på unga som lever i utanförskap. Unga i riskzonenen får möjlighet att ta kontroll över sina liv. Samtidigt skapar vi indirekt en tryggare arbetsmiljö för våra anställda och våra kunder. Genom att brottslighet förebyggs i ett tidigt stadium bidrar vi till mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Vi vet att utanförskap är en grogrund för kriminalitet, och att samhällsnotan för kriminalitet är hög. Fryshuset har tillsammans med framstående nationalekonomer arbetat fram ett sätt att mäta de socioekonomiska effekterna av näringslivets samhällsinvesteringar ett socioekonomiskt bokslut. Med ett socioekonomiskt bokslut kan vi sätta siffror på nyttan med näringslivets samhällsinsatser. Detta är ett initiativ som vi uppskattar. Det är min förhoppning att vi engagerar fler att delta i arbetet för minskad kriminalitet. Patrik Högberg VD Loomis Sverige AB

4 4 Våra värderingar och etiska riktlinjer Vi arbetar kontinuerligt med att se till att värderingarna och de etiska riktlinjerna är förankrade i hela vår organisation. Det skapar förtroende hos våra kunder och stolthet bland våra medarbetare. People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt. Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar. Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.

5 5»Våra medarbetares kompetens och höga affärsetik är nyckeln till kundernas förtroende och en hållbar vinst. «Maj-Britt Arhelm Marknadschef Loomis Sverige Loomis Integrity Line För Loomis är det avgörande att våra värderingar och etiska riktlinjer följs. Öppenhet värderas högt hos oss, men ibland kan vissa omständigheter försvåra en sådan öppenhet. Därför har vi Loomis Integrity Line, en anonym meddelandekanal för all personal som vill uppmärksamma oss på en misstanke om ett agerande som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. Vår uppförandekod i korthet Loomis Sverige ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare med god tjänstesäkerhet och goda arbetsvillkor. Loomis Sverige ska minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Loomis Sverige ska inte acceptera oetiskt beteende.

6 6 En trygg och säker kontanthantering Loomis ansvarar för våra kunders pengar, från att de hämtas hos kunden till att de är insatta på kundens konto. Vår framgång bygger på ett väl förankrat etik- och säkerhetsarbete, med fasta säkerhetsrutiner och kontrollfunktioner. Vi kan alltid redovisa för hur våra kunders pengar hanteras. För att säkerställa en såväl säker som transparent hantering har vi tydliga rutiner och kontrollfunktioner. Vårt regelverk är framtaget utifrån myndighetskrav, revisioner, kontroller och den erfarenhet som vi som marknadsledande leverantör av tjänster inom värdehantering har. Våra värderingar och vår uppförandekod ger oss ramverket. Det ständigt pågående förankringsarbetet säkerställer att värderingarna sitter i ryggmärgen på alla våra medarbetare och ger stöd i det dagliga arbetet. goda exempel har spridits inom organisationen. Fyra platskontor per år genomgår även extern revision. Den högsta servicenivån Vi strävar alltid efter att erbjuda den högsta servicenivån och för en kontinuerlig dialog med våra kunder om deras förväntningar. Vi följer årligen upp kundnöjdheten med en mätning, Nöjd Kund Index, som visar hur våra kunder uppfattar oss. Vi arbetar på flera plan med utbildningar och information, till exempel: Varje nyanställd får utbildning om våra värderingar och vår uppförandekod. Alla medarbetare har en pocketfolder med våra värderingar. Vi arbetar aktivt med utbildning i värderingsstyrt ledarskap. För att tydliggöra hur värderingarna konkretiseras till etiskt riktiga val i det dagliga arbetet har vi vårt uppskattade värderingsspel Loomis Decision Game, som spelas av alla medarbetare. Spelet går ut på att diskutera och hitta lösningar på etiska dilemman. Chefer på Loomis har genomgått utbildning i lagstiftning rörande penningtvätt. Rutiner för uppföljning och kontroll är viktigt. Loomis Sveriges uppräkningscentraler, samt ekonomi- och försäljningsavdelningarna genomgår internrevision två gånger per år. Arbetet med internrevision startade redan Genom internrevisionerna har vi uppmärksammat och genomfört flera förbättringar, och Maj-Britt Arhelm Marknadschef Loomis Sverige Året som gick påverkades starkt av förändringarna i den svenska kontanthanteringsbranschen. Loomis Sverige fick på kort tid teckna avtal med ett stort antal nya kunder som till följd av en tidigare konkurs stod utan leverantör. Det krävde att vi på kort tid ökade vår produktionskapacitet. Vi kan konstatera att vårt osvikliga fokus på kundnöjdhet, gjorde att vi trots det ansträngda läget möttes av fortsatt starkt förtroende från våra befintliga och nya kunder.

7 7» Det viktigaste är att man återkopplar till kunden när frågor eller problem uppkommer och att man tar ansvar för att lösa det på bästa sätt. «Per-Erik Eriksson Produktionsledare CMS (Cash Management Servicec) Västerås Loomis Sverige Den kontinuerliga dialogen och årliga mätningen ligger till grund för vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. I årets resultat av Nöjd Kund Index var 72 procent nöjda kunder. Våra styrkor enligt kunderna: Det är enkelt att samarbeta med Loomis. Kunderna har förtroende för, och litar på, den Loomispersonal de möter och som hanterar deras kontanter. Loomis har hög säkerhetsstandard. Ramverket för vår verksamhet Loomis är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och följer Svensk kod för bolagsstyrning. Vi är reglerade med auktorisation som bevakningsföretag under tillsyn av Länsstyrelsen. I oktober träffades drygt 200 av våra kunder för information och diskussion. Ett viktigt led i vår kunddialog. Vi är registrerat som finansiellt institut under tillsyn av Finansinspektionen.

8 8 Sveriges bästa arbetsplats Loomis sysselsätter personer globalt och personer i Sverige. Vår framgång bygger på kompetent personal som våra kunder litar på. Vi har antagit utmaningen att bli Sveriges bästa arbetsplats % nöjda medarbetare Vi är övertygade om att en attraktiv arbetsplats är nyckeln till att möta och överträffa våra kunders behov och förväntningar. En god intern dialog är en viktig förutsättning för att nå målet att bli Sveriges bästa arbetsplats För att underlätta för den interna dialogen har utvalda medarbetare, Loomis Ambassadörer, ansvar för att aktivt ta tillvara kompetens och fånga upp förslag från våra medarbetare. På våra arbetsplatser ska män och kvinnor, unga och äldre, trivas och ha samma utvecklingsmöjligheter. Vi har årliga målsamtal med alla medarbetare och tar fram individuella utvecklingsplaner. Under 2013 genomfördes utbildningstimmar, i genomsnitt cirka 8 timmar per anställd. Vi följer regelbundet upp att våra medarbetare trivs och utvecklas. Undersökningarna visade att Loomis Sverige är en arbetsplats där medarbetarna känner att de kan utvecklas: Your Voice - vår årliga mätning Vår årliga mätning, Your Voice, gav oss ett ökat Nöjd Medarbetar Index (NMI) på 79 av 100, 2012 var NMI procent av medarbetarna deltog i årets undersökning. Temperaturmätningar varje månad Vi gör månatliga temperaturmätningar som ett komplement till Your Voice. Vi har också startat upp ett chefsnätverk för att följa upp resultaten, cheferna får snabb återkoppling och kan dela erfarenheter och sprida goda exempel. Great Place to Work en extern mätning Vi deltar i den årliga medarbetarundersökningen som genomförs av organisationen Great Place to Work. Här får vi kunskap om hur vi står oss jämfört med andra företag, och kan prioritera aktiviteter som hjälper oss att nå våra mål att bli Sveriges bästa arbetsplats.» Vårt värdegrundsarbete är dagligen närvarande sedan 2007, idéer och förslag fångar vi upp i samtal med varandra. «Eva Hammar Platschef i Falun som toppar årets medarbetarundersökning YOUR VOICE - NÖJD MEDARBETAR INDEX

9 9» Vi kraftsamlar kring att bli Sveriges bästa arbetsplats. Det inspirerar att våra medarbetarundersökningar visar att vår personal värderar arbetsplatsen så högt. Att även externa aktörer ser vårt arbete är positivt. Vi är stolta att vara en av Dagens Industris utsedda till Karriärföretag 2014 «Maria Ryott HR chef Loomis Sverige Årets medarbetare och Årets ledare Årets medarbetare blev Torbjörn Klasson, avdelning CMS i Umeå. Motiveringen till valet var att Torbjörn är en engagerad person med gott humör och stort hjärta, och som har fullt fokus på att nå resultat. Man ska vara engagerad och säga vad man tycker. En schysst kamrat helt enkelt., Torbjörn Klasson, Årets medarbetare Loomis Sverige Patric Andersson, produktionsledare i Karlstad och Örebro, utsågs till Årets Ledare. Motiveringen är bland annat att Patric visar hög integritet och är ett gott föredöme för sina kollegor. Torbjörn Klasson, Årets medarbetare Det som inspirerar mig är att se andra människor växa, att se beslut som vi tar tillsammans ge positiva resultat både för medarbetare och kunder., Patric Andersson Årets ledare Loomis Sverige Loomis etiska värderingar ligger till grund för båda nomineringarna. Patric Andersson, Årets ledare Styrkor på arbetsplatsen enligt våra medarbetare Gott samarbete Tydliga mål Respektfullt bemötande

10 10 Våra arbetsplatser ska vara trygga och värna en god hälsa Vi prioriterar arbetsmiljön och arbetar systematiskt med att minimera skade- och hälsorisker. Arbetet ger resultat, under 2013 var frisknärvaron fortsättningsvis hög, 96 procent, och skadorna få. Vi har gemensam företagshälsovård över hela landet och varje platskontor har en avancerad hjärtstartare för nödsituationer. Vi erbjuder hälsoundersökningar för alla medarbetare var femte år. Vi stödjer och inspirerar till friskvård. Under året arrangerades till exempel en stegtävling för alla medarbetare. Vi har en ergonomicoach på varje platskontor. Coacherna har under året hjälpt sina kollegor att arbeta ergonomiskt riktigt. Från 2014 kommer coacherna att erbjudas vidareutbildning inom bland annat motivation. Värdeportalen lanserades i december för alla anställda. Här erbjuds friskvård och individuell pensionsrådgivning med mera. Alla skador rapporteras, från mindre incidenter till rånsituationer, via rapporteringssystemet GIA, Guard Informationssystem om Arbetsmiljö. Merparten av arbetsskadorna under året var av övergående karaktär, till exempel klämskador och skador i samband med lyft. Under 2013 registrerade Loomis Sverige 48 incidenter och 188 skador. Peter Lindahl Säkerhetschef Loomis Sverige Det finns stora säkerhetsrisker kopplade till transport och hantering av kontanter. Våra värdetransporter kan utsättas för rån och våra värdedepåer för attacker av olika slag. Riskhantering och förebyggande säkerhetsarbete är därför avgörande när vi utformar och utför våra tjänster. Våra fordon är utrustade med avancerad säkerhetsutrustning och allt värde vi transporterar är skyddat av tekniska säkerhetslösningar. Varje platskontor har kris- och beredskapsplaner. Det finns också fastslagna rutiner och rehabiliteringsprogram för våra medarbetare om de trots allt utsätts för rån eller andra incidenter.

11 11» Loomis Sverige har en mångfaldspolicy och våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering. Alla, oavsett bakgrund, ålder och kön, ska ha samma utvecklingsmöjligheter. «Maria Ryott HR-chef Loomis Sverige AB FRISKNÄRVARO Frisknärvaro % 95,8 95,6 95,2 Varav män % 96,7 96,7 97,0 Varav kvinnor % 94,3 94,1 94,1 Åldersfördelning -29 % 96,8 97,0 96, % 95,2 95,6 95,4 50- % 95,6 94,0 95,3 Akallakontoret bjöds på hälsofrukost och andra vinster efter att ha vunnit Loomis Sveriges första nationella stegtävling. Stegtävlingen var startskottet för flera kommande friskvårdssatsningar, där medarbetarna kan vara med och tävla för hälsan på ett lustfyllt sätt.

12 12 MEDARBETARE Total personalstyrka Antal tillsvidareanställda Män Kvinnor Antal visstidsanställda Män Kvinnor Antal heltidsanställda Män Kvinnor Antal deltidsanställda Män Kvinnor ANTAL MÄN OCH KVINNOR PER TJÄNSTEKATEGORI OCH ÅLDER 2013 Kollektiv Tjänstemän Ledning Styrelse Antal män Antal kvinnor Totalt antal Åldersfördelning, antal < > Totalt antal PERSONALOMSÄTTNING 2013 Personalomsättning 7 % Avslutade anställningar män kvinnor Antal Åldersfördelning < > 50 Antal Nya anställningar män kvinnor Antal Åldersfördelning < > 50 Antal

13 Loomis tar ställning för ungdomar i utanförskap 13 I vår bransch har säkerhetsfrågor högsta prioritet. Hot om våld och rån är tyvärr en realitet. Därför är det viktigt för oss att bidra till minskad kriminalitet i samhället. Vårt fokus är att förebygga, vi vill förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. Vi samverkar med flera aktörer som alla gör fantastiska insatser för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar. Fryshuset Under 2013 startade vi ett samarbete med Fryshuset. Fryshuset vänder sig till unga, med särskilt fokus på dem som lever i, eller riskerar att hamna i, utanförskap. De har en omfattande ungdomsverksamhet med positiva resultat. Vårt samarbete syftar till att förebygga och minska kriminaliteten i Sverige. Botkyrka kommun Sedan 2011 samarbetar vi med Botkyrka kommun för minskad kriminalitet i närområdet. Vi erbjuder en meningsfull och trygg fritid för ungdomar mellan 12 till 20 år. Samarbetet innebär bland annat att Loomis Sveriges personal deltar i idrottsaktiviteter och bygger relationer med ungdomarna. Nolltolerans Mot Mobbning Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö! Loomis Sverige stödjer organisationen som verkar för att uppmärksamma och motarbeta mobbning, kränkande behandling och trakasserier i skolvärlden. Nolltolerans Mot Mobbning förser svenska skolor med material, kunskaper och tips om hur man förebygger, upptäcker och åtgärdar mobbning. Min Stora Dag Loomis Sverige stödjer stiftelsen Min Stora Dag som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Erfarenheterna är goda och statistiken talar sitt tydliga språk. Bland annat har klottret och skadegörelsen i Botkyrka minskat sedan samarbetet inleddes. Den organiserade spontanidrotten engagerar ett tusental unga Botkyrkabor varje vecka. Majblomman Loomis Sverige stödjer Majblommans Riksförbund för fjärde året i rad genom att hantera kontanter från försäljningen av majblommor i Stockholm, Göteborg, och Malmö. Majblomman stödjer utsatta barn och ungdomar.

14 14 Miljö & klimat Loomis Sveriges värdetransportbilar kör dagligen kontanter till och från butiker, uttagsautomater och banker. Utsläppen av växthusgaser från värdetransporterna är vår största miljöpåverkan. Effektivare värdetransporter Under 2013 ökade Loomis Sveriges antal kunder. Vi utförde fler värdetransporter till våra kunder och den totala körsträckan ökade jämfört med året innan. Detta innebar en ökad total klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med optimering av våra rutter. Det ger kortare körsträcka och minskad klimatpåverkan samtidigt som vi blir mer effektiva. Vi köper in bränslesnåla fordon, utan att kompromissa med medarbetarnas eller kundernas säkerhet. Fordonen uppfyller de strängaste utsläppskraven enligt europeisk utsläppsstandard. Vi uppmanar våra transportörer till miljövänlig körning. Platskontoren De beslut vi tar har direkt eller indirekt effekt på vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att underlätta för miljöriktiga val till exempel när det gäller resor, belysning, utskrifter eller återvinning. Vi samlar också in förbätttringsförslag på ett systematiskt sätt, bland annat genom intranätet. Miljöansvar är en del i det årliga medarbetarsamtalet. Genom samtalen får vi in förbättringsförslag som alla kan bidra till. Loomis Sveriges platskontor har en låg miljöbelastning tack vara uppvärmning med fjärrvärme. Vi strävar efter en hög återvinningsgrad och sorterar det avfall vi orsakar. Loomis Sverige anlitar professionella återvinningsleverantörer för miljöriktig hantering av avfallet. Tjänsteresor Med fler kunder ökade också våra tjänsteresor, såväl med tåg som med flyg. Flyget belastar indirekt vår verksamhets klimatpåverkan och ökade under 2013 med 30 procent. Vi ökade antalet kilometer med tåg med 24 procent. Hållbara inköp Våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet är alltid prioriterat. Vi väljer miljöriktiga alternativ så långt som möjligt. Våra större leverantörer finns framförallt i Europa och redovisar ett systematiskt hållbarhetsarbete. Vi arbetar efter försiktighetsprincipen och fasar ut ämnen som kan vara skadliga. Miljöhänsyn är en del i vår utvärdering för nya leverantörer. Under 2012 påbörjade vi till exempel byte av kvittopapper till en sort som är helt fri från Bisfenol A, ett ämne som kan påverka människor och miljö. Från och med 2013 är bytet till Bisfenol A-fritt kvittopapper genomfört. Det är viktigt att våra uniformer produceras på ett ansvarsfullt sätt och under goda arbetsförhållanden. Därför tillverkas våra uniformer i samverkan med Fair Wear Foundation, ett initiativ för goda arbetsförhållanden i textilindustrin.

15 15» Tack vare vårt systematiska arbete med ruttoptimering kunde vi utföra våra värdetransporter mer effektivt och därmed minimera körsträcka per kund. Vi minskade koldioxidutsläpp per stopp hos kund med 11 procent jämfört med föregående år. «Tommy Nilsson Produktionschef Loomis Sverige KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÄRDETRANSPORTER Klimatpåverkan totalt från värdetransporter, ton koldioxid Effektivitet, kg koldioxid per stopp hos kund 2,6 2,9 KLIMATPÅVERKAN FRÅN VÅRA TJÄNSTERESOR Tåg, ton koldioxid Km 2013: Km 2012: Flyg, ton koldioxid

16 16 Om oss Loomis Sverige AB är ett serviceföretag inom kontanthantering. Vi erbjuder våra kunder att tryggt och effektivt hantera deras kontanter. Vår kundkrets är alla typer av företag och verksamheter med behov av kontanthantering. Vi har uppräkningscentraler etablerade i hela Sverige. Totalt har Loomis Sverige ca medarbetare med placering på 15 orter. Loomis Sveriges huvudkontor är placerat i Stockholm. Övriga orter där vi verkar är: Malmö Växjö Visby Göteborg Borås Jönköping Linköping Örebro Karlstad Stockholm Västerås Falun Härnösand Umeå Luleå Loomis Sverige är organiserat för att lokalt hantera den dagliga verksamheten, där möten med kunder och medarbetare sker. Det gäller oavsett om det är värdetransport- eller uppräkningsenheter. Platskontoren har stort inflytande över verksamheten på den lokala marknaden. Loomis Sverige AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis Sveriges styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap Norden, sedan Syftet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen. Aktieägare påverkar styrelse och ledning via bolagsstämman. För medarbetarna finns flera kanaler genom vilka de kan påverka, bland andra den årliga medarbetarundersökningen, etablerade arbetskommittéer samt regelbundna arbetsplatsträffar. Loomis Sverige strävar efter en öppen och kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledning, till exempel genom initiativet med Ambassadörer. På koncernnivå erbjuder Loomis värdehanteringstjänster i följande länder: Argentina Danmark Finland Frankrike Norge Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet USA Österrike Styrelseordförande Loomis AB: Alf Göransson Koncernchef: Jarl Dahlfors Vd Loomis Sverige: Patrik Högberg

17 17 Om hållbarhetsredovisningen Loomis ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa hur våra kunders pengar hanteras. Detta är grunden för våra långsiktiga kundrelationer. Vårt företag verkar efter högt ställda etiska krav och med rigorösa säkerhetsrutiner och internkontroller. Redovisningen omfattar Loomis Sverige ABs hållbarhetsarbete under kalenderåret Vi följer riktlinjerna i den internationella standarden Global Reporting Initiative, GRI. I årets redovisning har vi påbörjat omställningen till GRIs nya generation riktlinjer, G4 Core. Loomis Sveriges prioriterade intressenter är våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen). Processen att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, som en samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar på en trygg och säker kontanthantering, med beaktande av miljöhänsyn. Redovisningen är framtagen i samarbete med TripleB. Kontakt Vid frågor rörande hållbarhetsredovisningen kontakta: Maria Ryott HR chef Adress Loomis Sveriges AB Vallgatan Solna Telefon:

18 18 GRI-tabellen Företagsprofil G4-1 Uttalande från ledningen 3 G4-3 Namn 16 G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 16 G4-5 Huvudkontorets adress 17 G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 16 G4-7 Ägarstruktur och företagsform 16 G4-8 Marknader 16 G4-9 Organisationens storlek 16, Årsredovisning G4-10 Total personalstyrka 12 G4-11 Andel som omfattas av kollektivavtal 100% G4-12 Leverantörer 14 G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Nej G4-14 Om försiktighetsprincipen 14 G4-15 Initiativ 7 G4-16 Medlemskap Samarbetsavtal* G4-17 Finansiell redovisning Årsredovisning G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll 17 G4-19 Väsentliga aspekter 19 G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv 19 G4-21 Väsentliga aspekter externt perspektiv 19 G4-22 Väsentliga förändringar Nej G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar Nej G4-24 Intressenter 17 G4-25 Princip för identifiering av intressenter 17 G4-26 Intressentdialog 7,8 G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen 7,8 G4-28 Redovisningsperiod 17 G4-29 Datum för senaste redovisning 17 G4-30 Redovisningscykel 17 G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten 17 G4-32 Redovisningen följer GRI Core 17 G4-33 Process avseende extern granskning Redovisningen är ej externt granskad G4-34 Bolagsstyrning 16 G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna 3 * Samarbetsavtal inom Mänskliga Rättigheter och arbetsrätt mellan Loomis, Transport och UNI Global

19 19 Väsentliga aspekter och indikatorer Ekonomi EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Årsredovisning People LA1 Personalomsättning 12 LA6 Skador och frisknärvaro 10,11 LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 8 LA10 Program för kompetensutveckling 6,8 LA11 Andel av anställda som får regelbunden uppföljning 8 LA12 Sammansättning av styrelse och ledning 12 HR3 Rapporterade fall av diskriminering Inga rapporterade incidenter Service PR5 Rutiner för kundnöjdhet 7 EN15 Direkt klimatpåverkan, värdetransporter 15 EN17 Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor 15 Integrity SO4 Utbildning i anti-korruptionspolicy 7 SO5 Rapporterade fall av korruption Inga rapporterade incidenter HR2 Utbildning i policy för Mänskliga Rättigheter 7 Samhällsengagemang EC7 Investering i samhällstjänster 13

20 20 Loomis Sverige AB, Vallgatan 11, plan 4, Box 902, Solna Växel: ,

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2015 Loomis Norden 1 2 3 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

FÖR ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV

FÖR ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV Rådgivning Revision Skatt Företagsservice FÖR ETT HÅLLBART NÄRINGSLIV HÅLLBARHETSRAPPORT 2015/16 1 september 2015 31 augusti 2016 BDO Sverige www.bdo.se RÅDGIVNING Att driva företag handlar till stor del

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems Våra värderingar Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö. För att ge dig vägledning i dessa frågor finns Våra värderingar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Hållbart 2013. HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 september 2012-31 augusti 2013. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Hållbart 2013. HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 september 2012-31 augusti 2013. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Hållbart 2013. HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 september 2012-31 augusti 2013 Rådgivning Revision Skatt Företagsservice INNEHÅLL. 3 4 VI HJÄLPER ANDRA ATT GÖRA RÄTT. VÅR HÅLLBARA AFFÄR. 6 8-9 KOMPETENTA MEDARBETARE.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer