SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar"

Transkript

1 STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 23 Au 45 KS/ Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy för Hälsa och Arbetsmiljö med därtill hörande Mål för 2012, med ändringen att punkt 3 i Hälso- och arbetsmiljömål ska utgå. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy för Hälsa och Arbetsmiljö med därtill hörande Mål för 2012 Ärendebeskrivning Enligt de grundläggande bestämmelserna i 3 kapitlet 2 arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsgivaren (kommunen) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön i verksamheten uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav. Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 5 (AFS 2001:1) ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunchef Niels Bredberg och personalchef Toms Nyman har i tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2012 inkommit med förslag till policy med tillhörande mål för Beredning Arbetsutskottet beslutade den 18 januari att bordlägga ärendet till sammanträdet den 25 januari. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till förslaget. Ronnie Brorsson (s) bifaller Sven Moosbergs yrkande, med ändringen att punkt 3 (ökat nyttjande av friskvårdspaketet) i Hälso- och arbetsmiljömål 2012 ska utgå. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla Ronnie Brorssons yrkande. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: På fråga från Ulf Gustafsson (s) informerar kommunchef Niels Bredberg att ärendet varit föremål för facklig information inom Centrala samverkansgruppen (CSG) Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Sl.RÖMSTADS ~ Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse l (3) Personalavdelning Tomas Nyman tele Dm:KS/ Kommunfullmäldige Strömstad Policy för hälsa och arbetsmiljö för Strömstads kommun Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa bilagda förslag till Policy för Hälsa och Arbetsmiljö för Strömstads kommun med därtill hörande Mål för Bakgrund Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta fysiska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att organisera det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetsgivaren (kommunen) ska ha en arbetsmiljöpolicy som beshiver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skall i reglemente fastställa ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifter. Kommunfullmäktige ska bland annat fastställa en shiftlig hälso- och arbetsmiljöpolicy fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnd/nämnderna och ta in uppgifter i reglementen för deras verksamhet och arbetsformer se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna följa upp att nämnden/nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmilj öpolicyn Systematiskt arbetsmiljöarbete är namnet på en metod för att hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Planera, genomföra och följa upp är nyckelord. Arbetsgivaren, medarbetarna, eleverna, skyddsombuden, elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden ska arbeta gemensamt med det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Strömstads kommun Kommunledningsförvaltningen Personalavdelning (växel) (fax) Besöksadress: N:a Bergsgatan 23 Org m:

4 2 (3) Efter fastställande av reglemente ska ansvar för arbetsmiljöarbetsuppgifterna delegeras till förvaltningsorganisationen. Särskild delegationsordning för ansvar avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter ska gälla. Förslag till Policy, för Hälsa och Arbetsmiljö för Strömstads kommun med förslag till mål, bifogas. Niels Bredberg kommunchef Tomas Nyman personalchef Strämstads kommun (växel) Org nr:

5 3 (3) Förslag till Policy för Hälsa och Arbetsmiljö för Strömstads kommun En god hälso- och arbetsmiljö präglas av god hälsa, trivsel, engagemang och arbetsglädje hos medarbetaren. I en god hälso- och arbetsmiljö väljer medarbetaren att stanna kvar och utvecklas, vilket leder till ökad kvalitet och effektivitet för vår organisation. En god hälso- och arbetsmiljö uppnås i samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och arbetstagare. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och ska regelbundet följas upp. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och systematiskt så att olyckor och ohälsa hos de anställda förebyggs. Hälso- och arbetsmiljöarbetet omfattar även områden som delaktighet och ansvar, kompetensutveckling, friskvård, hälsa, rehabilitering, jämställdhet och mångfald. Hälso- och arbetsmiljömål2012 Strömstads kommun Ökat hälsotal Ökat medarbetarindex Ökat nyttjande av friskvårdspaketet Sh'ömstads kommun (växel) Org nr:

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete

Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-05, 180 Burlövs kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar förebyggande för att undvika ohälsa och

Läs mer

Arbetsmiljöansvar för dig som är arbetsgivare

Arbetsmiljöansvar för dig som är arbetsgivare Arbetsmiljöansvar för dig som är arbetsgivare Arbetsmiljöansvar Den här skriften tar upp frågor kring arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och hur du som arbetsgivare kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer