Nämndsplan för räddningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014"

Transkript

1 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Nämndsplan för räddningsnämnden Inledning Ur reglemente för räddningsnämnden, Dnr /003: Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom räddningstjänsten och de övriga uppgifter, som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som svarar för räddningstjänsten. Räddningsnämnden svarar också för att och tillsynsverksamheten fungerar. Räddningsnämnden har även hand om kommunens informationsverksamhet inom nämndens ansvarsområde samt reformering av räddningsnämndens verksamhet. Förvaltningens uppdrag För att skydda människors liv, hälsa, egendom och även miljö, ska räddningstjänsten se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, utan att andras ansvar inskränks. Räddningstjänsten ska också förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Räddningsinsatser ska endast utföras om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och andra omständigheter. I kommunens handlingsprogram, för det skadebyggande arbetet och räddningstjänstens verksamhet, står det hur uppgifterna ska utföras. Planeringsförutsättningar Kommunen ansvarar för att kunna göra insatser genom att rädda människor, begränsa egendomsskador och värna om miljön allt inom godtagbar tid till alla som bor och vistas i kommunen. Räddningstjänsten i norra kommundelen måste ses över, då problem finns med C-kort och en i praktiken inte fungerade organisation vilket gör att styrkornas storlek kommer att ses över och en konsekvens-och riskanalys måste lämnas till Länsstyrelsen.

2 Det finns även en Krisledningsnämnd i kommunen som bör ses över där Räddningsnämnden skulle kunna vara den nämnden med kommunalråd som ordförande. Räddningschef kan bli säkerhetschef. Ekonomiska förutsättningar Budgetramen som tilldelats för 2013 ser ut att vara svår att hålla mycket beroende på att ett reserv alarmeringssystem införskaffats och dess kringkostnader var svåra att förutse när budgeten gjordes Detta nya system kommer ändå att i kommunnyttan minska kostnaderna inom kommunens fastigheter då alla deras driftlarm kommer att kunna larmas från räddningstjänsten och avtalet mot SOS kan sägas upp. År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Räddningsnämnd Ej lagt Verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges plan Inriktningsmål Nämndens mål Mått Måltal Hållbar tillväxt Vi utvecklar styrningen och samordningen inom koncernen och möjliggör fler strategiska insatser och åtgärder som leder till hållbar utveckling, ökad sysselsättning och till ökad tillväxt inte minst inom besöksnäringen. Räddningstjänsten bidrar till ökad koncernsamordning Andel trygghetstjänster IVPA Trygghetslarm Avtal med landstinget att hämta skadade till farbar väg och ambulans. Ja Vi agerar aktivt, långsiktigt och förtroendefullt för att möjliggöra ökad inflyttning och erbjuder bra utvecklingsvillkor för företag och entreprenörer. Vi erbjuder servicetjänster med en kvalitet som ligger över genomsnittet bland jämförbara kommuner. Invånarna känner sig trygga med räddningstjänstens insatser Kvalitet Insatser i samband med bränder och olyckor utförs med god kvalitet Nöjd-Medborgar-Index (räddningstjänst) Larmbehandlingstid, i mediantid i minuter Insatstid, mediantid i minuter 73 1,1 15,3

3 Vi har servicedeklarationer för alla prioriterade tjänster senast vid planperiodens slut. Förebyggande insatser genomförs för att minska risk för olyckor Servicedeklarationer finns för prioriterade tjänster inom räddningstjänsten Andel brandskyddskontroller Andel tillsyner Statistik till Länsstyrelsen och MSB. Andel deklarationer 100 %

4 Inriktningsmål Nämndens mål Mått Måltal 2013 Kompetens Vi sätter tydligare fokus på Alla medarbetare har kompetens för att Medarbetarindex medarbetarskapets innehåll och utföra sina arbetsuppgifter 100 % betonar tydligare alla medarbetares ansvar för ständiga förbättringar av Alla medarbetare har en säker och trygg Andel kompetensutvecklingsplaner verksamheterna i en god dialog till arbetsplats Oförändrad nivå de fackliga organisationerna. Sjukskrivningstal 0 Vi stärker kontakten med brukare och utvecklar dialogen med medborgarna genom förbättrad information och ökad delaktighet. Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt. Verksamheterna har stor handlingsfrihet i uppgiften att uppfylla sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att bidra till ett samlat ekonomiskt överskott. Avvikelser hanteras och åtgärdas i syfte att uppnå effekt under budgetåret. Demokrati Kunskap och förmåga hos allmänheten om brandförebyggande och olyckshanterande åtgärder ökar Antal som utbildats att förebygga eller hantera bränder eller andra olyckor Information om nämndens verksamhet SKL:s informationsindex utvecklas Alla medborgare har ett likvärdigt skydd Antal utanför tätort som utbildats att förebygga eller hantera bränder eller andra olyckor Finansiellt mål Verksamheten håller budget Verksamheten är kostnadseffektiv i förhållande till jämförbara kommuner Utfall i förhållande till budget, SEK Kostnad (SEK) för räddningstjänst per invånare Oförändrad nivå 50% Oförändrad nivå +0 Bibehållen nivå?

5 Nämndens övriga verksamhetsmål Verksamhetsmål Mått Måltal 2013 Samordningen för att minska antalet olyckor i kommunen utvecklas för att öka säkerheten Andel informationsinsatser Trafikolyckor Skoterolyckor Samordningsmöten mellan blåljusmyndigheten ordnas vid större evenemang i kommunen Målet är alltid att färre ska omkomma och färre ska skadas. Sett på 2012 hade vi två dödsolyckor men det är svårt att inom verksamheten kunna göra förebyggande information för att förhindra de svåra olyckor som inträffade. Statistiken från 2012 ( MSB) visar att kommunen ligger högt på responstiden vilket är den tid från larm till första resurs är på plats. 15,3 min. men sett på andra till ytan lika stora kommuner är det inget alarmerande. Allt beror förstås på var olyckan har inträffat.

6 Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: Strategier Nämnden arbetar utifrån de strategier som kommunfullmäktige beslutat om och prioriterar särskilt att ha fokus på resultat och medborgarperspektiv. Prioriterade åtgärder Nämnden bidrar utifrån sitt ansvarsområde till att de prioriterade åtgärderna genomförs. Tidplan I samband med nämndens sammanträden följs det finansiella målet upp i enlighet med den rutin som gäller i kommunen. Övriga mål i planen följs upp vid tre tillfällen under året: i samband med tertialrapport, delårsbokslut och årsredovisning. Bilaga. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Byggnadsnämnden Nämndsplan 2012-2014 Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Innehåll Sidan 1 av 9 Inledning 2 Byggnadsnämnden 2 Organisation 2 Byggnadsnämndens ledamöter 2 Byggnadsnämndens ansvarsområden

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 2012-01-23/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Södertörns brandförsvarsförbund Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i: Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Vansbro. Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02. Motion, anhörigparkering Söderåsen. 16 kommun. Förslag till kommunstyrelsen

Vansbro. Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02. Motion, anhörigparkering Söderåsen. 16 kommun. Förslag till kommunstyrelsen Vansbro 16 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 5-03-02 KS Lb 16 Ärende KS 20 14/123 Motion, anhörigparkering Söderåsen Förslag till kommunstyrelsen Behovet av antalet parkeringsplatser

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2015-02-17 SCN-2015-0079 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsplan

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer