folktandvården stockholms län ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "folktandvården stockholms län ab"

Transkript

1 folktandvården stockholms län ab

2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Styrelsen Revisionsberättelse

3 vd har ordet 2012 ett historiskt år 2012 går till historien som vårt mest framgångsrika år sedan Folktandvården startade.våra framgångar omfattar allt från ekonomi, effektivitet och tandhälsa till nöjda kunder och nöjda medarbetare. Ekonomi. Vårt gemensamma engagemang ledde åter - igen till ett lysande ekonomiskt resultat. Årets vinst räckte både till angelägna framtidssatsningar och resultatdelning till medarbetarna. God lönsamhet borgar för trygghet och långsiktig utveckling. Arbetsglädje. Vårt medarbetarindex är imponerande. Med 91 procents svarsfrekvens på medarbetarenkäten är vi klart bäst inom Stockholms läns landsting. Vi var dessutom det enda bolaget i förvaltningen som lyckades sänka sjuktalen. En förklaring är vår satsning på olika former av teamsamarbete. Det skapar ökad delaktighet, större omväxling och ökad möjlighet att påverka. Att man trivs på jobbet och har goda arbetsförhållanden är viktiga friskfaktorer. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Det visar sig också i strömmen av jobbansökningar och det faktum att flera medarbetare, som känt sig för i andra tandvårdsföretag, vill komma tillbaka till Folktandvården. Kompetens och samarbete. Vår förmåga att skapa starka nätverk och samarbeta mellan olika kompetenser inom allmän-, medicinsk och specialisttandvård, mellan tandvård och sjukvård, mellan klinisk verksamhet, forskning, ut bildning och utveckling är vår stora styrka. Nischtandläkarbefattningar, telemedicin och specialistkonsultationer bidrar till utveckling av hela organisationen och stärker värdet för kunden. I samarbete med Institutionen för Odontologi bedriver vi flera forskningsprojekt, vi har dessutom fått förtroendet att utbilda elva nya ST-tandläkare. Genom vår Odontologiska utbildningskatalog er bjuds alla medarbetare fördjupning och fortbildning och i ett nystartat chefsprogram attraherar och formar vi morgondagens ledare. Förtroende. Kundenkäten visar att våra kunder har mycket stort förtroende för Folktandvården. Det gäller samtliga kliniker och allt från kompetens till vård och bemötande. 99,5 procent av kunderna var nöjda eller mycket nöjda. Nästan lika många anser att det är lätt att komma i kontakt med klinikerna och att de får tider som passar dem. Framtidssatsningar. Under året har vi tagit flera viktiga beslut för framtiden. Planerna för Nya Eastman är det största investeringsbeslut som någonsin tagits i Folktandvården. Det nya specialisthuset beräknas vara inflyttningsklart hösten I augusti 2013 inviger vi Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem. Kliniken ingår i ett nytt Akademiskt centrum för äldretandvård som kommer att betyda mycket för vidareutbildning och kliniknära forsk ning. I Vällingby bygger vi en ny större klinik och i Sundbyberg etablerar vi oss på nytt. Nya utmaningar. I takt med den accelererande inflyttningen till Stockholm växer vår marknad. Samtidigt ställer kunderna nya krav och konkurrensen ökar. I bakgrunden hotar lågkonjunkturen. Jag är övertygad om att vi är väl rustade för att möta framtiden. Vi har god ekonomi, hög kompetens, stort gemensamt engagemang och ett mycket gott samarbete. Vi har ett starkt varumärke och tack vare vår Frisktandvård får vi allt fler trogna kunder. Tillsammans har vi gjort historiska fram steg. Nu fortsätter vi att utveckla framtidens Folktandvård! Ann-Charlotte Frank Lindgren VD Folktandvården Stockholms län AB Frisktandvård är en bra idé, en smart grej helt enkelt. Kunden Erik som tecknade det :e frisktandvårdsavtalet i Skogås Vår verksamhet och vårt bemötande utgår alltid ifrån kundernas behov. Framgångarna är ett resultat av våra medarbetares engagemang och kompetens. 3

4 Vi är Folktandvården! Och vi finns till för alla. Folktandvårdens framgångar är ett resultat av ett omfattande lagarbete hög kompetens, stort engagemang och gott samarbete. Det bygger på gemensamma mål och tydliga värderingar: Nyfiken står för lusten att höja blicken, lyssna och lära, utveckla och utvecklas. Omtänksam visar på viljan att tillgodose kundernas behov och önskemål samt påminner oss om ansvaret för vår gemensamma miljö. Tillgänglig innebär att vi ska uppfattas som tydliga, lyhörda och kompetenta. Att vi finns till för våra kunder och medarbetare. Nära kunderna. Vi erbjuder ett komplett utbud av allmän-, medicinsk- och specialisttandvård på 80 kliniker i länet. Flera kliniker har kvällsöppet och vår akut har öppet kl alla dagar året runt. Vi är medarbetare som tar emot cirka 1,3 miljoner patientbesök per år. Vår verksamhet och vårt bemötande utgår från kundernas behov. Nya behov uppstår och med den stora inflyttningen till vårt län kommer allt fler nya kunder. Bättre och bättre. Årets vinst blev 78,2 Mkr. Omsätt ningen uppgick till Mkr. Samtidigt fortsatte tand hälsan att förbättras. Vinsten används bland annat till ut veckling i form av utbildning, nybyggnation och forskning. Medarbetarna får dessutom ta del av vinsten via resultatdelning. Våra kunder är mycket nöjda. De har stort förtroende för Folktandvården och rekommenderar oss gärna till andra. I vårt ständiga utvecklingsarbete fortsätter vi att finslipa varje steg i vårdkedjan från den första kundkontakten i telefon eller på hemsidan, till bemötandet på våra kliniker, behandlingen, betalningen och kallelsen till nästa besök. Friska tänder hela livet. Tandhälsan förbättras, men den är långt ifrån jämlik. Barn i Rinkeby har exempelvis mer än dubbelt så mycket karies som barn i Danderyd. Många gamla i länet har dessutom stora tandvårdsbehov. Tandhälsan är en färskvara som kräver kontin u- erliga insatser. Därför har vi också ett långsiktigt samhälls uppdrag: Att skapa förutsättningar för att länets alla barn och vuxna ska ha friska tänder hela livet. Våra satsningar på Frisktandvård, Fluortanter/Fluormän och geriatrisk tand vård samt våra ansträngningar att fånga upp unga vuxna och tandvårdsrädda är en del i det. Det är stort att arbeta i ett företag som gör så mycket gott för så många. Att sprida kunskap om tänder och hur man behåller dem friska hela livet är en spännande utmaning. Katarina Kovacs Warnebrant, munhälsosamordnare Kulturella aspekter, utbildning, mat- och tandborstvanor påverkar tandhälsan. Många invandrare har inte fått kunskap om tandhälsa och tillgång till fluortandkräm i sina ursprungsländer. Margaret Grindefjord, klinikchef specialiserad barntandvård och projektledare Stop Caries Stockholm Frisktandvård, tandvård till fast pris, är en unik tjänst som uppmuntrar våra kunder att sköta om sina tänder och besöka oss regelbundet. Under året tecknade vi nya frisktandvårdsavtal. Vid årets slut hade vi frisktandvårdskunder. I kundenkäten svarade 93 procent av frisktandvårdskunderna att de var nöjda och 98 procent att de gärna rekommenderade Frisktandvård till andra. Jag älskar små barn. När jag informerar föräldrarna gör jag det från mitt hjärta. Tänderna är ju en del av kroppen. Alla barn borde få växa upp med fina friska tänder. Nejat Abdu S Abader, tandsköterska Skärholmen Barn och föräldrar. Drygt 70 procent av barnen i länet väljer Folktandvården. Vårt preventions pro gram är ledstjärna för svensk barntandvård. I socialt utsatta områden, där barn och vuxna har stora tandvårdsbehov, sätter vi in förstärkta insatser med fluor, utökad hälso informa tion och utbildning för vårdpersonal och invandrare. Inom ett långsiktigt forskningsprojekt, Stop Caries Stockholm, prövar och utvärderar vi ett utökat vårdprogram för barn med stor risk att drabbas av karies. Projektet omfattar cirka barn. 4

5 notiser från verksamheten 2012 Efter sex år på en privat klinik är jag glad att vara tillbaka i Folktandvården. Jag stormtrivs. Arbetsuppgifterna, kunderna och arbetskamraterna känns helt rätt för mig. Michael Nylund, tandläkare Fruängen Stolta, starka, engagerade. Medarbetarenkäten visar återigen ett väldigt fint resultat, ännu bättre än förra året. Jämfört med andra verksamheter inom landstinget, är vårt medarbetarindex mycket högt. Att så gott som alla, hela 91 procent, har svarat på enkäten visar att medarbetarna verkligen bryr sig och är engagerade. Antalet ambassadörer, de som anser att Folktandvården är en mycket attraktiv arbetsgivare, har ökat radikalt. Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön och höja frisktalen. Rehabsamtal och tydligare rutiner bidrar också till att minska sjukfrånvaron. Vi ringer alltid till den som är hemma och sjuk. Det är ju viktigt att få veta att man är efterlängtad och behövd. Maija Haavisto, arbetsledare Huddinge Kompetens, samarbete och struktur är ledord för vårt intensiva förändringsarbete. Förändringen kommer inifrån, från medarbetarnas vilja och engagemang. Alla är delaktiga i framgångarna. Samarbetet mellan allmän- och specialisttandvården, olika yrkesgrupper och specialiteter, mellan tand vården och sjukvården berikar och kvalitetssäkrar Folktand vården. Inom allmäntandvården sker en ökad inriktning på teamtand vård och därmed en utveckling av yrkesrollerna. På klinikerna finns dessutom nyckelpersoner som IT-sam ordnare (ITKS), ortodontisamordnare, miljöambassadörer, barntandvårdsambassadörer, marknadssamordnare och nischtand läkare. Strategiska satsningar på fortbildning, nischtandläkarbefatt ningar, telemedicin och specialistkonsultationer leder till säkrare behandlingar, nöjdare kunder, färre remisser, kortare köer till specialisttandvården och bättre ekonomi. Vårt interna utbildningsprogram omfattar allt från ledarskap, protetik, rotbehandling och kirurgi till bemötande, IT, miljö, hygien och läkemedel. Vår odontologiska kurskatalog kommer ut två gånger per år. Under 2012 deltog medarbetare i 60 olika kurser och seminarier. I ett nystartat chefsprogram satsar vi dessutom på morgondagens ledare. Det är viktigt att alla i teamet är med och tänker vi och vårt team istället för jag. Grundtanken är ju att alla hjälps åt. Tiina Moilanen, tandläkare och teamledare Karlaplan Vi tandhygienister hoppar också in som tandsköterskor. Det är skönt med omväxling. Och genom att vi hör hur tandläkarna resonerar får vi en bättre helhetsbild av patienten. Ida Eklund, tandhygienist Karlaplan På seminariet för panoramaröntgenansvariga gick vi igenom flera patientfall och knepigheter. Det är nyttigt och kul att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Caroline Klingberg, tandläkare Sickla Kunskap är grunden för utveckling. Vi initierar och stimulerar forskning, avsätter resurser och erbjuder utbildning i grundläggande forskningsmetodik. Från landstinget har vi beviljats 22 Mkr för odontologisk forskning; 7,3 Mkr per år under Sju prioriterade FoUU-projekt genomförs i samverkan med Institutionen för Odontologi (IO): Biomarkörer för diagnos och uppföljning av ansikts- och käkledssmärta Parodontal sjukdom och hjärt-kärlsjukdom Omfattande tandslitage Genuttryck för bedömning av parodontit Parodontit och reumatoid artrit (ledgångsreumatism) Minska ojämlikheten i hälsa hos barn och ungdom Reglering av tuggfunktion vid oral rehabilitering. Grupparbete för forskning och ökad patientsäkerhet Tandvårdsrådet lyfter fram och analyserar odontologiska frå gor. Gruppens specialister är sakkunniga i vårt arbete med rikt linjer. FoU-gruppen stimulerar och stöttar vårt arbete med forsk ning och utveckling samt tar fram underlag för beslut om pro jekt medel. Materialgruppen samlar och sprider kunskap samt deltar vid upphandling av dentala material. Läkemedelsgruppen arbetar med frågor som rör läkemedel och läkemedelsrutiner. De tar exempelvis fram riktlinjer och utbildning kring antibiotika. Patientsäkerhetsgruppen går igenom alla vårdavvikelser och tar ställning till behov av händelseanalys eller anmälan enligt Lex Maria. Arbetet resulterar i vårdriktlinjer, nya rutiner och utbildning. Utbildningsgruppen samlar in behov av kompetensutveckling och tar fram förslag till utbildningar som erbjuds i vår odon tologiska utbildningskatalog. Strålskyddskommittén arbetar tillsammans med våra radiologer och vår strålfysiker för att säkerställa att vår röntgenverksamhet sker på rätt sätt och enligt gällande lagstiftning. 5

6 notiser från verksamheten 2012 Under Ramadan undviker de som fastar att gå till tandvården. Då har vi färre vuxna kunder. Barnen kommer som vanligt. Aneam Alieyce, arbetsledare Rinkeby Våra kunder rekommenderar oss, så vi får nya kunder varje vecka. Många säger till och med att det är kul att komma hit. Annika Tollefsen, tandsköterska Sollentuna Ökad konkurrens kan vara nyttig, man får ju skärpa blicken och vässa klorna. Siv Widholm, arbetsledare Nynäshamn Målet för 2012 års reklamkampanjer var bland annat att attrahera fler vuxna genom att öka kännedomen om Frisktand vård samt erbjuda tandblekning till konkurrenskraftigt pris. En nyhet var att kunderna kunde boka tid via hem sidan. Utvärderingen visar att kampanjerna gick hem. Frisktandvård och tand blekning är lockande uppskattade tjänster som skapar positiva kundrelationer. Möjligheten att boka via internet betyder mycket. Vår marknadskommunikation sker på många olika sätt. Klinikerna annonserar, deltar i event och mässor, besöker företag, föreningar, apotek, gallerior, skolor och medborgarkontor. De bjuder in barn och föräldrar till öppet hus och ordnar frisktand vårdskvällar för 19-åringar. Vi får också mycket redaktionell uppmärksamhet. För att stärka vårt varumärke och komplettera de lokala in satserna tar vi fram gemensamma kampanjer, fakta blad och kund foldrar. På vår hemsida bokar fler och fler kunder tid och får information om be handling, pris, egenvård och sista-minutenerbjudanden. Infor ma tionen kan översättas till 55 olika språk och också läsas via exempelvis mobiltelefon och läsplatta hade hemsidan i snitt besökare i månaden. Under 2012 hade vi nära dubbelt så många besök i genomsnitt i månaden. Antalet besök fort sätter att öka. Modernt och funktionellt! Flera kliniker har byggt nytt, renoverat, moderniserat och effektiviserat. Norrtälje, Tullinge och Stora Sköndal har flyttat till nya moderna lokaler i bättre läge. Kungsängen, Fruängen, Tumba, Vallentuna, Tyresö och Danderyd har byggt om bygger vi nya kliniker i Sundbyberg och Vällingby. Stora investeringar görs också i vår nya klinik på Stockholms sjukhem, vår gamla klinik i Huddinge Centrum och Specialisthuset Nya Eastman. Medicinsk tandvård för äldre och sjuka bedrivs på åtta kliniker i anknytning till sjukhus och sjukhem. Verksamheten sker i nära samarbete med sjukhuspersonal, rehab och geriatrik. Våra uppsökande tandvårdsteam besöker särskilda boenden med mobil utrustning. De ger också vårdpersonal och anhöriga utbildning och stöd för att hjälpa patienterna med daglig munvård. På Medicinsk tandvård hade jag en patient med tidigare missbruksproblem som ville förändra sitt liv. Vi fick extrahera 15 tänder, göra tre implantatbroar och laga flera tänder under narkos. Efter behandlingen var hon som en annan människa, hennes självförtroende hade återvänt. Brandon Washburn, tandläkare Vasastan Genom samarbetet med sjukhuset kan patienten bli undersökt eller få ett födelsemärke borttaget under samma narkos som tandvården utförs. Det händer till och med att håret klipps och fötterna fixas under narkosen. Så vitt jag vet är vi ensamma om en sådan fullservice. Caroline Fridh, klinikchef Medicinsk tandvård Danderyd Årets kundenkät visade ett överväldigande resultat. 99,5 procent av kunderna var nöjda med bemötandet på klinikerna och 98,5 procent ansåg att det är lätt att komma i kontakt med kliniken. Personalen får mycket beröm för kompetens, bemöt ande och behandling. Angelägna förbättringsområden är bättre kost nads information före behandling, kortare väntetider, snabbare telefon service och bättre möjlighet att boka via internet. Jättefint bemötande! Skickliga behandlare! Bra med sms-påminnelse! Bekvämt att bli uppringd. Jättebra att kunna boka och boka om tid på nätet. Kommentarer från nöjda kunder i årets kundenkät Vi har i genomsnitt 250 telefonsamtal om dagen. Men kunderna i väntrummet kommer alltid i första hand. Lillebeth Katz, receptionist Karlaplan Vår mission: Med ett personligt bemötande och genom att erbjuda professionell tandvård bidrar Folktandvården till en bättre munhälsa i Stockholms län. Vår vision: Folktandvården är det självklara valet för alla i Stockholms län som värdesätter en professionell tandvård och ett personligt bemötande. 6

7 notiser från verksamheten 2012 Varje dag händer det något nytt och varje dag lär vi oss något nytt. Några exempel från året som gått: En sol som värmer oss andra. Värd sin vikt i guld! Lovorden haglade när medarbetarna nominerade Årets tandsköterska Tandsköterskelyftet är ett riktigt lyft. Att tandsköterskorna gör journalanteckningar i T4, tar röntgenbilder, bedövar etc leder till bättre kundbemötande och effektivare undersökningspass. Medarbetarnas förbättringsförslag handlar om allt från webbshop med munvårdsprodukter till smartare kundkommunikation. Varje kvartal belönas bästa förslag med kr. Bilder säger mer än ord. Våra filmer om klinisk fotografering ger råd och tips. Passiva kunder blir aktiva. Med nya idéer och rutiner har flera kliniker lyckats omvända var fjärde passiv kund till en aktiv kund. Hur bemöter man kunder med Aspergers syndrom? Två uppskattade seminarier har genomförts. Workshop gör arbetet med Frisktandvård roligare och mer framgångsrikt. Flera kliniker har testat idén och sett resultat. Fluortantens dag och Internationella munhälsodagen är stora årliga hälsomanifestationer. Riksstämman och Swedental är välbesökta odontologiska mötes platser. I vår monter fick vi många frågor om lediga jobb. Mässan Underbara barn samlade mer än föräldrar och barn. Den vanligaste frågan till Folktandvården var: Hur får jag min två- eller treåring att borsta tänderna? I Almedalen, under politikerveckan, propagerade Folktand vården Sverige för Frisktandvård. Nyheter och chatt. Tandvård blir TV-nyheter när våra med arbetare tar plats i rutan. På Svenska Dagbladets hemsida tandvårdschattade våra specialister med läsarna. Nyinflyttade får välkomstinformation och småbarnsföräldrar får brev med tips från Folktandvården. Socialt och digitalt. Vår nya hemsida lanserades vid årsskiftet, sedan dess har antalet besökare nästan fördubblats. Internetbokning är en succé. Tjänsten ska bli ännu snabbare och mer flexibel. Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) är en nystartad FoUU-inriktad verksamhet där Folktandvården, Stiftelsen Stockholms sjukhem och IO samarbetar kring patientverksamhet, forsk ning och utbildning med fokus på äldre. Försenad diagnos av avvikande bettutveckling kan leda till onödigt lidande. Genom journalgranskning och tydligare rutiner minskar vi risken för detta. Stop Caries Stockholm fångar upp barn i riskzonen och förbätt rar deras möjligheter till god tandhälsa hela livet. TV-reklam! Under fyra veckor runt årsskiftet hälsade vi 2,8 miljoner tittare i Stockholmsområdet välkomna till Folktandvården och önskade God Jul & Gott Nytt År. Tensta testar arbetstidsförkortning. Projektet går ut på att skapa en mer hållbar arbetssituation så att medarbetarna trivs, orkar med sitt jobb, mår bra och stannar kvar. I Jakobsberg har Folktandvården ett nära samarbete med primärvården och närliggande geriatrisk verksamhet. Folktandvården Handen rullade in en mobil enhet till Tekniska hög skolan. Där erbjöds studenter och personal undersökning, Frisktandvård, digital röntgen och enklare behandlingar. Hallonbergen går till banken. Den personliga marknads föringen på SE-bankens huvudkontor attraherade flera nya kunder. Produktifiering är ett sätt att paketera och prissätta tjänster så att de blir attraktiva och lättförståeliga för kunden. Frisk tand vård är ett exempel. Nu tittar vi på möjligheterna att paketera er bjud anden om tandreglering, estetisk tandvård och vård till tand vårds rädda. SMS-påminnelserna uppskattas. Varje månad skickar vi cirka sms till våra kunder. Odontologiska kurskatalogen är en viktig källa till kunskap, er faren hetsutbyte och inspiration. Systematiskt! EK: Landstingets elektroniska katalog. Heroma: Administrativt system för planering och uppföljning av personal och löner. Händelsevis: System för avvikelserapportering och kvalitetsutveckling. Kom&Gå: In- och utcheckningssystem för att hantera flextid. Libretto: Landstingets system för finansiering av barn- och ungdomstandvård. Används för remisshantering, listning av barn, underlag för utbetalningar m m. Lync: Nytt snabbt system för datakommunikation i realtid. Används t ex för snabba meddelanden, möten och telemedicin. Romexis: Ny generation programvara för digital röntgen (ersätter Dimaxis). T4: Vårt system för journaler, kallelse och patient administration. Utbildningsportalen: Administration av kurser och utbildningar. Voxit vocal: Röststyrt system för att registrera status och diagnos i T4. 7

8 notiser från verksamheten 2012 Radiologi (röntgen) tar emot ett stort antal förfrågningar om röntgenfynd. Ny teknik ger lägre stråldoser, tydligare bilder och bättre information. Genom samarbete med medicinsk röntgen erbjuds magnetkameraundersökningar. Specialisthuset Nya Eastman tar äntligen form! Ombyggnads arbetet beräknas starta i mars 2014 och vara klart Modern endodonti är mycket mer än bara att rensa och rotfylla. Nya metoder och material har fört specialiteten till nya dimensioner. Jonas Wester, ST-tandläkare S:t Erik Samarbetet med specialisttandvården betyder mycket. Genom telemedicin får vi stöd för mer avancerade behandlingar. Alla lär sig något av specialistkonsultationerna. Carina Eng, tandhygienist Årsta Våra 17 specialistkliniker har stor betydelse för såväl allmäntandvården som sjukvården. En stor del av årets nya remisser kom från privattandläkare och sjukvården. Akuta fall och patienter som förbereds för sjukhusbehandling tas emot omgående. Fem tandläkare har gått specialistutbildning under året och 22 tandläkare har hittills nischutbildats. Med hjälp av konsulta tioner, telemedicin och nischtandläkartjänster genomförs nu allt fler komplicerade behandlingar på allmänklinikerna. Ortodonti. Intresset för tandreglering ökar. Allt fler vuxna väljer att rätta till sina tänder. Utvecklingen går mot snabbare behandlingar med osynlig teknik. Pedodonti (specialiserad barn- och ungdomstandvård) är en bred specialitet som ser en fortsatt ökning av patienter med särskilda behov; tandutveckling, syndrom, sjukdom, olycksfall och tandvårdsrädsla. Specialisterna medverkar också i behandling av barn på sjukhus. Oral kirurgi. För att höja allmäntandvårdens kompetens får klinikerna bland annat utbildning och stöd för implantatbehandlingar. Endodonti (rotbehandling och rotfyllning). Inom specialisttandvården utvecklas och prövas nya effektiva tekniker. Allmäntandläkarna ut bil das kontinuerligt i rotbehandling med maski nell rensning. Bettfysiologi (behandling av smärta och funktionsstörningar i tuggsystemet) är en snabbt växande specialitet. Klinik erna tar emot allt fler patienter med smärtproblematik, käkfunktionsstörning och sömnapné. Rörelseträning, bettskena och kortison injektioner är vanliga behandlingar som ofta sker i nära samarbete med läkare och sjukgymnaster. Parodontologi och protetik (behandling av tandlossningssjukdomar och ersättning av förlorade tänder) ser allt fler fall av svår tandlossning och periimplantit (skruvar går sönder eller lossnar). Utvecklingen går mot digitala avtryck och mer hållbara vävnadsvänliga material. Via Lync kan jag stötta allmäntandvårdens team medan patienten sitter i stolen. De ser mig och jag ser dem. Och jag kan plocka upp röntgenbilderna från deras datorer. Marie Geijer, protetiker S:t Erik Parodontologi är fascinerande. Det omfattar både ett kirurgiskt hantverk och flera intressanta medicinska aspekter som immunologi och genetik. Mikael Nilsson, parodontolog Skanstull En tand kan fungera utmärkt under en hel livstid, så det gäller att behandla varje tand varsamt. Vi kan aldrig åstadkomma något bättre än en äkta tand. Nicole Winitsky, protetiker Eastmaninstitutet Vårt kvalitets-, miljö- och förbättringsarbete fokuserar på patientsäkerhet, miljö, hygien och smittskydd. Arbetet omfattar täta kontakter med samarbetspartners inom vårdutveckling, smittskydd, forskning och utbildning. För att skapa ett ännu bättre förändringsklimat och ökat värde för kunden har våra internrevisioner utvecklats till förbättringsdagar. Och för att kvalitetssäkra journalföringen har ett omfattande journalgranskningsprojekt genomförts. I systemet Händelsevis uppmärksammar vi tillbud, risker och negativa händelser, lär av misstagen och ser till att fel blir rätt. All personal utbildas i läkemedel och miljö. Arbetsledare och smittskyddsansvariga får dessutom utbildning i hygien och smittskydd. Våra miljömål har uppfyllts. Vi har miljö med vetna medarbetare och en aktiv miljökommunikation. Vi har förbättrat tandhälsan och minskat vår miljöpåverkan på flera sätt. Genom att fortsätta förbättra tandhälsan bidrar vi till en bättre miljö. IT-utvecklingen har stor betydelse för vår verksamhet. Även här ligger vi i framkant. Våra satsningar på Windows 7, Office 2010 och Lync är exempel på förbättringar under året. När det gäller säkerhet och miljö, två prioriterade områden, innebär införandet av e-legitimation och automa tiserad avstängning ytterligare framsteg. Nu går vi mot fram tidens flexibla mobila teknik. På agendan står bland annat smartare telemedicin och en ny programvara för digital röntgen. Vi under söker också möjligheterna att skapa ett gemensamt kontaktcentra och en webbshop för tandvårdsprodukter. Snart får vi också program som tar digitala avtryck, räknar ut hur en tand ska slipas och ger oss en 3D-bild av en ny tands optimala form. 8

9 notiser från verksamheten 2012 Ekonomiskt resultat 2012 Budget 2013 Tandhälsan i länet Uppdrag från landstinget Affärsplan 2012 I affärsplanen presenterar ledningen årets mål som ska ta oss mot Målbild Varje klinik och avdelning gör sedan upp sina handlingsplaner för att vi ska nå de gemensamma målen. Alla medarbetare är delaktiga i företagets framgångar. Kundernas situation, behov och upplevelser (kundenkäter m m) Medarbetarnas situation, behov och upplevelser (klinikmöten, för ändringsdagar, medarbetarenkät m m) FoUU; forskning, utveckling, utbildning Målbild 2015 Folktandvårdens resultatmarginal ska vara minst 8%. Vi ska bli ett ännu attraktivare företag. Minst 70% av alla medarbetare ska vara ambassadörer (ett uttryck för en stolt medarbetare som mäts i medarbetarenkäten). Vi ska ha minst aktiva frisktandvårdsavtal. Vi ska ta hand om minst vuxna kunder. FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB 80 kliniker för allmäntandvård, medicinsk tandvård och specialist tandvård Antal anställda ca ca Drygt 40% av våra medarbetare är födda utanför Sverige. Antal kunder Allmäntandvård inkl Medicinsk tandvård: Vuxna Barn/ungdomar Specialisttandvård: Vuxna Barn/ungdomar Antal nya remisser Därav nya remisser till barnspecialisterna Ledningsgrupp: Ann-Charlotte Frank Lindgren, vd. Tommy Bruhn, personalchef. Henrik Wennergren, IT-chef. Rebecca Fredriksson, kommunikationschef. Håkan Lind gren, ekonomichef. Irene Smedberg, ToU-chef. Susann Kähäri-Anerfält, områdeschef Medicinsk tandvård och Specialisttandvård. Noomi Näsström, områdes chef Allmäntandvård Söder. Dick Creutz, områdeschef Allmäntandvård Norr hade vi 1,3 miljoner patientbesök vuxna kunder tecknade frisktandvårdsavtal. Vid årets slut hade vi frisktandvårdskunder barn/ ungdomar listade sig hos oss barn i förskoleklass och årskurs 5 träffade Fluortanten och fick en lektion på temat friska tänder. Drygt barn fluorsköljde i skolan barn i åldern 1-3 år undersöktes och behandlades inom projektet Stop Caries Stockholm. 850 barn fick behandling under narkos med ersättning från landstinget föräldrar fick information på BVC eller på Folktandvårdskliniken patienter fick nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) asylsökande barn och ungdomar fick tandvård och drygt asylsökande vuxna fick akuttandvård behandlingar av ung domar som fått tandregleringscheck påbörjades. Dessutom behandlades 200 patienter som själva betalade för sin tandreglering. Jag älskar mitt jobb! Allt är roligt helheten, omväxlingen, samarbetet! Vi har bra ledning och god kom mu nikation. Vi trivs helt enkelt med varandra. Marie Hofström, tandsköterska Åkersberga Årets tandsköterska

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Folktandvården Stockholms län AB Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor, tkr. Uppgifter inom parentes avser föregående år. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Folktandvården Stockholms län AB (Folktandvården) är ett konkurrenskraftigt företag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmän-, medicinsk och specialisttandvård. Folktandvården är en av de största leverantörerna av tandvårdstjänster i Norden. Folktandvården har en stor geografisk spridning med 80 kliniker inom länet. Inom barn- och ungdomstandvården är Folktandvården marknadsledande både inom allmän- och specialisttandvård. Det råder fritt val på marknaden för både barn och vuxna, fri prissättning samt fri etableringsrätt. Det betyder att den tandvård som betalas med medel från landstinget också är konkurrensutsatt. Landstinget finansierar idag barn- och ungdomstandvård som utförs i länet samt viss nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och uppsökande tandvård för vuxna. Den del av vården som Folktandvården utför regleras i vårdavtal med beställaren (Hälso- och sjukvårdsnämnden). Barnoch ungdomstandvården utgör idag 28 procent av Folktandvårdens totala intäkter. Nödvändig tandvård och uppsökande tandvård för vuxna som led i sjukdomsbehandling utgör 7 procent. I avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården är det överenskommet om särskilda sats - ningar riktade till barn och ungdomar i riskområden och riskåldrar. Allmäntandvården som omfattar tandvård för barn, ungdomar och vuxna är volymmässigt den största verksamheten. I Folktandvårdens uppgifter ingår både vård av enskilda patienter och förebyggande tandhälsovård. Medicinsk tandvård erbjuder särskild kompetens till patienter med olika medicinska diagnoser eller med fysiska alternativt psykiska funktionshinder. Specialisttandvården verkar inom samtliga åtta specifika specialist områden. Utbildning av blivande specialist tandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete är en del av verksamheten. En stor del av remissflödet till specialisttandvården kommer från privattandläkare. Forskning. Folktandvården har under 2012 fått ett tillägg i ägardirektiven som innebär att det ingår i bolagets uppdrag att bedriva kliniskt forskningsarbete inom tandvård. Verksamhetsåret 2012 Årets resultat före bokslutsdispositioner 2012 uppgick till tkr. Resultatmarginalen blev 5,3 procent. År 2011 var resultatet tkr. I resultatet för 2012 ingår ökade pensionskostnader till följd av förändrad diskonteringsränta samt en återbetalning av försäkringspremier avseende 2007 och Nettoeffekten blir för 2012 en kostnad på tkr. Omsättningen för 2012 uppgick till tkr vilket är tkr eller 6,8 procent högre än föregående år. Justerat för intäkten från återbetalning av personal - försäk ringar till följd av sänkt premie steg omsättningen med 5,1 procent. Från och med 1 januari 2012 justerades Folktandvårdens prislista med + 2,8 procent. Balansomslutningen per den 31 december 2012 var tkr, varav kassa och bank tkr. Antal kunder. Folktandvården har tagit emot 1,3 miljoner kundbesök under året barn och ungdomar i de udda obligatoriska undersökningsåldrarna har undersökts eller behandlats. Det är en ökning av antalet barn och ungdomar jämfört med år Totalt har barn och ungdomar valt att lista sig hos Folk tandvården. Drygt vuxna patienter har behandlats i Allmäntandvården inklusive Medicinsk tandvård. Detta är fler patienter än föregående år. Drygt nya remisser mottogs inom Specialisttandvården, vilket är en ökning med drygt jämfört med Av dessa var drygt nya remisser till barnspecialister. Remisserna kommer från allmän- och specialisttandläkare in om Folktandvården och privattandvården samt från sjukvården. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Frisktandvård. Under 2012 har Folktandvården fortsatt att erbjuda Frisktandvård till vuxna kunder. Konceptet innebär tandvård till fast pris under en treårsperiod. En stor fördel ur hälsofrämjande aspekt är att kunden kommer regel bundet till tandvården eftersom besöket redan är betalt. Under 2012 tecknades avtal. I slutet av 2012 har totalt av Folktandvårdens patienter frisktandvårdsavtal. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Listningsersättning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om en ökning av listningsersättningen för alla tandvårdsleverantörer med 2,0 procent för Upphandling. De flesta beställaravtal från Hälso- och sjuk - vårdsförvaltningen har under de senaste åren konkurrensutsatts. Från och med 2011 är även områdesansvaret upp - handlat. Folktandvården vann de flesta uppdragen och på dessa kliniker fortsätter vi att ha ett sistahandsansvar. FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING Frisktandvård. Folktandvården kommer att fortsätta att erbjuda vuxenpatienter Frisktandvård. Under 2013 förväntas antalet tecknade avtal öka. Nya kliniker. Under 2013 kommer Folktandvården att öppna tre nya kliniker: Ny allmäntandvårdsklinik i Sundbyberg i det nya handelskvarteret Signalfabriken. Ny allmäntandvårdsklinik i Vällingby. Kliniken ersätter den gamla etableringen i samma stadsdel. Ny klinik Medicinsk tandvård i Stockholms sjukhems lokaler på Mariebergsgatan på Kungsholmen. Verksamheten är ett samarbete med Institutionen för Odontologi (IO) och Stockholms sjukhem och inkluderar utöver ordinarie patientverksamhet även forskning och utbildning med fokus på tandvård för äldre. Nya Eastman. Under 2013 kommer evakueringen av Eastmanhuset, där Folktandvården bedriver en stor del av specialisttandvården, att påbörjas. Eastmanhuset kommer enligt beslut i Landstingsfullmäktige att renoveras under Locums ansvar. Evakueringen kommer i huvudsak att ske till befintliga lokaler i allmäntandvården. Renoveringen kommer att vara klar under

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄGARFÖRHÅLLANDEN Folktandvården Stockholms län AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, org. nr , vilket i sin tur är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Se not 18. RESULTAT OCH STÄLLNING (1000-tal kronor) Not Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster * Pensionskostnad ** Soliditet 19 30,0% 30,0% 30,0% 22,0% 24,9% Avkastning på totalt kapital 19 17,4% 10,3% 12,7% 8,1% 4,0% Avkastning på eget kapital 19 58,2% 34,3% 48,6% 34,5% 16,7% Balansomslutning Antal anställda *) Inklusive engångseffekt avseende förändrad diskonteringsränta i pensionsavtalet, före bokslutsdispositioner. **) Se not 5 jämförelsestörande post. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION: Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor LÄMNADE KONCERNBIDRAG OCH ERHÅLLNA AKTIEÄGARTILLSKOTT Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på tkr och erhållit ett koncernbidrag på tkr vilka från och med 2012 bokförs över resultaträkningen. Bolaget har även erhållit ett villkorat aktieägartillskott på tkr vilket bokförts direkt mot eget kapital och därmed inte påverkat bolagets resultat för

13 RESULTATRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelsens intäkter Not Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Not Övriga externa kostnader Not 3, 13, Personalkostnader Not 4, 15, 16, Avskrivningar Not Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Not Erhållet koncernbidrag Not ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) TILLGÅNGAR Not 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ombyggnad i förhyrda lokaler Summa anläggningstillgångar Not OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Stockholms läns landsting Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Kassa och Postgiro Koncernkonto hos Stockholms läns landsting Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1, 2 EGET KAPITAL Not 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Not Årets resultat Not Summa fritt eget kapital Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not Övriga avsättningar Not Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Stockholms läns landsting Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS (1000-tal kronor, tkr) Resultatets kassaflöde Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivningar och avsättningar Ej kassapåverkande poster Bruttovinst Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av varulager Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Nettoförändring av investeringar Kassaflöde efter investeringar Aktieägarfinansiering Betalt lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Nettoförändring av finansiering Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut varav avser koncernkonto Outnyttjad checkräkningskredit inom koncernkonto

17 NOTER NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser nedan uppräknade områden där Redovisningsrådets rekommendationer har tillämpats. Byte av redovisningsprincip redovisas enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 5. Från och med 2012 har tillämpningen för redovisning av koncernbidrag ändrats. Tidigare år har erhållna samt lämnade koncernbidrag redovisats mot eget kapital både hos lämnande och mottagande bolag. Enligt den nya tillämpningen redovisas istället koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. För att öka jämförbarheten med tidigare år har uppgifterna avseende 2011 ändrats. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter. För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vård uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Ett vårduppdrags färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom rapportering av vårdåtgärder. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de uppstår. Då be ställare av vård, Försäkringskassan och patienterna faktureras baserat på utförda vårdåtgärder bedöms inte heller nedlagda vårdkostnader som relevant för att fastställa upparbetade intäkter per balansdagen. I de fall utfallet av ett vårduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdrags utgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren/vårdtagaren. En befarad förlust på ett vårduppdrag redovisas omgående som kostnad. Inkomstskatter. Bolagen i Landstingshuskoncernen betalar inte inkomstskatt då koncernen, i enlighet med gällande skatteregler, genom koncernbidrag och aktieägartillskott, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom koncernen. Koncernen har hittills inte behövt betala inkomstskatter och bedömer att med oförändrade skatteregler blir det inte heller aktuellt att betala inkomstskatter inom en överskådlig framtid. Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Eventuella fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll av materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnader. Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvårdens verksamhet aktiveras som anläggningstillgång. Avskrivningsperioden anpassas i normalfallet till hyreskontraktets återstående löptid. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Övriga inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Ombyggnationer i förhyrda lokaler 5-10 år Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Omprövning av avsättningar sker varje balansdag. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns och välgrundade för väntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. Leasingavtal. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Pensioner enligt den avgiftsbestämda planen kostnadsförs löpande under året. Pensionsutfästelser skuldförs i balansräkningen och värdet av skulden omprövas varje balansdag enligt prognos från KPA Pension. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalning. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och leasingskulder. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 17

18 NOTER NOT 2: FINANSIELL RISKHANTERING Policy för riskhantering. Folktandvården Stockholms län AB ingår i koncern under Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Stockholms läns landsting. Finansverksamheten inom Stockholms läns landsting samordnas av den centrala funktionen genom AB SLL Internfinans. För hantering av finansiella risker inom landstinget har framtagits en finanspolicy, som utgör det ramverk av regler och riktlinjer för hantering av finansiella risker. I finanspolicyn görs ett grundläggande ställningstagande som innebär att landstinget ska bedriva en aktiv finansförvaltning. Detta innebär att landstinget har att hantera finansiella risker inom givna ramar med beaktande av kostnader för att minimera eller eliminera risker. I finanspolicyn anges att landstingets förvaltningar och helägda bolag ska avhända sig finansiella risker till Internfinans. Landstingsstyrelsen har att genom avtal med Internfinans säkerställa att den operativa finansförvaltningen bedrivs inom fastställda riskramar. Folktandvården Stockholms län AB följer finanspolicyn som ett led i hanteringen av bolagets och landstingets finansiella risker. Likviditet i Folktandvården placeras hos Landstinget genom Internfinans i enlighet med finanspolicyn. Bolaget gör inga placeringar av likviditet utöver placering hos Internfinans. Ränterisker. Förändringar i marknadsräntan påverkar Folktandvårdens genom att inlåning på koncernkonto kan ge en lägre avkastning samt att ett eventuellt utnyttjande av krediter riskerar att medföra högre räntekostnader. Den tid det tar för en förändring av räntan att påverka räntenettot beror på tecknade villkor genom avtal. Folktandvårdens överskottslikviditet finns placerad på koncernkonto i enlighet med finanspolicy. Skuld, respektive fordran, i koncernkontosystemet ränteberäknas dagligen med en rörlig räntebas till vilken en marginal kopplas. Enligt finanspolicyn ska räntan i systemet följa räntemarknadens fluktuationer och på denna grund vara kopplad till en räntebas med kort löptid. Respektive underkoncern beslutar om ränte- och kreditvillkor inom den egna underkoncernen. Räntekapitalisering sker en gång per år per den sista december för såväl skuld- som intäktsränta. Rörelsefordringar och rörelseskulder. Kundfordringar, leverantörsskulder och liknande finansiella instrument redovisas enligt affärsdagsprincipen. Fordringar upptas till det belopp med vilket det efter individuell prövning förväntas inflyta. Rörelseskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Kundkreditrisk. Risken att Folktandvården i Stockholms län AB:s kunder inte uppfyller sina åtaganden, d v s att Folktandvården utgör en kundkreditrisk. För att begränsa risken för kreditförluster tillämpas som huvudregel kontantbetalning av patientavgifter. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor på någon av Folktandvården Stockholms län AB:s mottagningar inte föreligger för den aktuella patienten. Prisrisker. Folktandvården är i sin verksamhet utsatt för risker genom prisförändringar främst på materialkostnader, lokalkostnader och elkostnader. Risken för prisförändringar på materialkostnader begränsas av att upphandling av sådana varor sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vilket medför att priserna på aktuella produkter därmed är reglerade för en bestämd avtalsperiod. Folktandvårdens verksamhet innebär väsentliga kostnader för förhyrda lokaler. Bolaget försöker minimera risken för väsentliga prisökningar genom tecknande av långsiktiga hyresavtal. NOT 3: REVISIONSKOSTNADER Revisionsuppdrag Redovisade belopp inkluderar mervärdesskatt. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 18

19 NOTER NOT 4: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR & SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Sociala avgifter och avtal Pensionskostnader Av bolagets löner och andra ersättningar avser 322 tkr (313 tkr) styrelse och tkr (2121 tkr) verkställande direktör. Under 2011 var VD-lönen delvis dubbel p g a sjukskrivning med del av lön enligt gällande avtal. Av bolagets pensionskostnader avser 264 tkr (158 tkr) verkställande direktör. Verkställande direktörens anställning omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bolaget har rätt att säga upp verkställande direktören med omedelbar verkan. Lön utgår därvid högst under 24 månader. Om verkställande direktören erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader, ska trots detta full uppsägningslön utgå de första 12 månaderna. För resterande 12 månader ska samordning med uppsägningslön göras på så sätt att uppsägningslönen minskas med 100% per månad av den nya förvärvsinkomsten. År 2012 har Folktandvården till följd av ökad pensionsavsättning ökad särskild löneskatt med tkr. NOT 5: Övriga intäkter 2012 har Folktandvården fått en återbetalning av premier för gruppsjukförsäkring. Detta till följd av att premien sänktes för år 2007 samt Återbetalningen är tkr och bokförs som övrig intäkt. NOT 6: Räntor Ränteintäkter avser huvudsakligen Stockholms läns landsting. Räntekostnader avser huvudsakligen ränta på pensionsskuld ökade pensionsskulden till följd av förändrad diskonteringsränta. Detta innebar en engångskostnad på tkr som bokförs som finansiell kostnad. NOT 7: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde inventarier Ombyggnationer i förhyrda lokaler Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnationer

20 NOTER NOT 8: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Hyror Programvarulicenser Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter, patienter Upplupna intäkter, övriga Summa NOT 9: FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat enligt bolagsstämma Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktieägaren har lämnat villkorade aktieägartillskott som uppgår till totalt tkr, varav tkr under Fr o m 2012 redovisas koncernbidrag som en bokslutsdisposition via resultaträkningen. Även jämförelsesiffrorna är justerade. NOT 10: AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Pensionsskulden har 2012 bokförts enligt upprättad prognos per 19 december från KPA Pension som en avsättning för pensioner. Den avgiftsbaserade individuella delen till Pensionsvalet AB redovisas under upplupna kostnader har diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden sänkts. Den resultateffekt som har uppkommit på grund av den sänkta diskonteringsräntan har redovisats som finansiell kostnad och uppgick till tkr. NOT 11: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsättning vid periodens ingång Avsatt under året Ianspråktaget under perioden Summa Avsättningarna avser särskild ålderspension i samband med avtalspensionering. NOT 12: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Sociala avgifter Semester- och löneskuld Pensioner, individuell del Särskild löneskatt, pensioner* Beräknad avkastningsskatt Upplupna löner Övriga poster Summa * I årets löneskatt ingår en engångseffekt avseende ökad pensionskostnad till följd av förändrad diskonteringsränta (11,4 Mkr). 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer