folktandvården stockholms län ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "folktandvården stockholms län ab"

Transkript

1 folktandvården stockholms län ab

2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Styrelsen Revisionsberättelse

3 vd har ordet 2012 ett historiskt år 2012 går till historien som vårt mest framgångsrika år sedan Folktandvården startade.våra framgångar omfattar allt från ekonomi, effektivitet och tandhälsa till nöjda kunder och nöjda medarbetare. Ekonomi. Vårt gemensamma engagemang ledde åter - igen till ett lysande ekonomiskt resultat. Årets vinst räckte både till angelägna framtidssatsningar och resultatdelning till medarbetarna. God lönsamhet borgar för trygghet och långsiktig utveckling. Arbetsglädje. Vårt medarbetarindex är imponerande. Med 91 procents svarsfrekvens på medarbetarenkäten är vi klart bäst inom Stockholms läns landsting. Vi var dessutom det enda bolaget i förvaltningen som lyckades sänka sjuktalen. En förklaring är vår satsning på olika former av teamsamarbete. Det skapar ökad delaktighet, större omväxling och ökad möjlighet att påverka. Att man trivs på jobbet och har goda arbetsförhållanden är viktiga friskfaktorer. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Det visar sig också i strömmen av jobbansökningar och det faktum att flera medarbetare, som känt sig för i andra tandvårdsföretag, vill komma tillbaka till Folktandvården. Kompetens och samarbete. Vår förmåga att skapa starka nätverk och samarbeta mellan olika kompetenser inom allmän-, medicinsk och specialisttandvård, mellan tandvård och sjukvård, mellan klinisk verksamhet, forskning, ut bildning och utveckling är vår stora styrka. Nischtandläkarbefattningar, telemedicin och specialistkonsultationer bidrar till utveckling av hela organisationen och stärker värdet för kunden. I samarbete med Institutionen för Odontologi bedriver vi flera forskningsprojekt, vi har dessutom fått förtroendet att utbilda elva nya ST-tandläkare. Genom vår Odontologiska utbildningskatalog er bjuds alla medarbetare fördjupning och fortbildning och i ett nystartat chefsprogram attraherar och formar vi morgondagens ledare. Förtroende. Kundenkäten visar att våra kunder har mycket stort förtroende för Folktandvården. Det gäller samtliga kliniker och allt från kompetens till vård och bemötande. 99,5 procent av kunderna var nöjda eller mycket nöjda. Nästan lika många anser att det är lätt att komma i kontakt med klinikerna och att de får tider som passar dem. Framtidssatsningar. Under året har vi tagit flera viktiga beslut för framtiden. Planerna för Nya Eastman är det största investeringsbeslut som någonsin tagits i Folktandvården. Det nya specialisthuset beräknas vara inflyttningsklart hösten I augusti 2013 inviger vi Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem. Kliniken ingår i ett nytt Akademiskt centrum för äldretandvård som kommer att betyda mycket för vidareutbildning och kliniknära forsk ning. I Vällingby bygger vi en ny större klinik och i Sundbyberg etablerar vi oss på nytt. Nya utmaningar. I takt med den accelererande inflyttningen till Stockholm växer vår marknad. Samtidigt ställer kunderna nya krav och konkurrensen ökar. I bakgrunden hotar lågkonjunkturen. Jag är övertygad om att vi är väl rustade för att möta framtiden. Vi har god ekonomi, hög kompetens, stort gemensamt engagemang och ett mycket gott samarbete. Vi har ett starkt varumärke och tack vare vår Frisktandvård får vi allt fler trogna kunder. Tillsammans har vi gjort historiska fram steg. Nu fortsätter vi att utveckla framtidens Folktandvård! Ann-Charlotte Frank Lindgren VD Folktandvården Stockholms län AB Frisktandvård är en bra idé, en smart grej helt enkelt. Kunden Erik som tecknade det :e frisktandvårdsavtalet i Skogås Vår verksamhet och vårt bemötande utgår alltid ifrån kundernas behov. Framgångarna är ett resultat av våra medarbetares engagemang och kompetens. 3

4 Vi är Folktandvården! Och vi finns till för alla. Folktandvårdens framgångar är ett resultat av ett omfattande lagarbete hög kompetens, stort engagemang och gott samarbete. Det bygger på gemensamma mål och tydliga värderingar: Nyfiken står för lusten att höja blicken, lyssna och lära, utveckla och utvecklas. Omtänksam visar på viljan att tillgodose kundernas behov och önskemål samt påminner oss om ansvaret för vår gemensamma miljö. Tillgänglig innebär att vi ska uppfattas som tydliga, lyhörda och kompetenta. Att vi finns till för våra kunder och medarbetare. Nära kunderna. Vi erbjuder ett komplett utbud av allmän-, medicinsk- och specialisttandvård på 80 kliniker i länet. Flera kliniker har kvällsöppet och vår akut har öppet kl alla dagar året runt. Vi är medarbetare som tar emot cirka 1,3 miljoner patientbesök per år. Vår verksamhet och vårt bemötande utgår från kundernas behov. Nya behov uppstår och med den stora inflyttningen till vårt län kommer allt fler nya kunder. Bättre och bättre. Årets vinst blev 78,2 Mkr. Omsätt ningen uppgick till Mkr. Samtidigt fortsatte tand hälsan att förbättras. Vinsten används bland annat till ut veckling i form av utbildning, nybyggnation och forskning. Medarbetarna får dessutom ta del av vinsten via resultatdelning. Våra kunder är mycket nöjda. De har stort förtroende för Folktandvården och rekommenderar oss gärna till andra. I vårt ständiga utvecklingsarbete fortsätter vi att finslipa varje steg i vårdkedjan från den första kundkontakten i telefon eller på hemsidan, till bemötandet på våra kliniker, behandlingen, betalningen och kallelsen till nästa besök. Friska tänder hela livet. Tandhälsan förbättras, men den är långt ifrån jämlik. Barn i Rinkeby har exempelvis mer än dubbelt så mycket karies som barn i Danderyd. Många gamla i länet har dessutom stora tandvårdsbehov. Tandhälsan är en färskvara som kräver kontin u- erliga insatser. Därför har vi också ett långsiktigt samhälls uppdrag: Att skapa förutsättningar för att länets alla barn och vuxna ska ha friska tänder hela livet. Våra satsningar på Frisktandvård, Fluortanter/Fluormän och geriatrisk tand vård samt våra ansträngningar att fånga upp unga vuxna och tandvårdsrädda är en del i det. Det är stort att arbeta i ett företag som gör så mycket gott för så många. Att sprida kunskap om tänder och hur man behåller dem friska hela livet är en spännande utmaning. Katarina Kovacs Warnebrant, munhälsosamordnare Kulturella aspekter, utbildning, mat- och tandborstvanor påverkar tandhälsan. Många invandrare har inte fått kunskap om tandhälsa och tillgång till fluortandkräm i sina ursprungsländer. Margaret Grindefjord, klinikchef specialiserad barntandvård och projektledare Stop Caries Stockholm Frisktandvård, tandvård till fast pris, är en unik tjänst som uppmuntrar våra kunder att sköta om sina tänder och besöka oss regelbundet. Under året tecknade vi nya frisktandvårdsavtal. Vid årets slut hade vi frisktandvårdskunder. I kundenkäten svarade 93 procent av frisktandvårdskunderna att de var nöjda och 98 procent att de gärna rekommenderade Frisktandvård till andra. Jag älskar små barn. När jag informerar föräldrarna gör jag det från mitt hjärta. Tänderna är ju en del av kroppen. Alla barn borde få växa upp med fina friska tänder. Nejat Abdu S Abader, tandsköterska Skärholmen Barn och föräldrar. Drygt 70 procent av barnen i länet väljer Folktandvården. Vårt preventions pro gram är ledstjärna för svensk barntandvård. I socialt utsatta områden, där barn och vuxna har stora tandvårdsbehov, sätter vi in förstärkta insatser med fluor, utökad hälso informa tion och utbildning för vårdpersonal och invandrare. Inom ett långsiktigt forskningsprojekt, Stop Caries Stockholm, prövar och utvärderar vi ett utökat vårdprogram för barn med stor risk att drabbas av karies. Projektet omfattar cirka barn. 4

5 notiser från verksamheten 2012 Efter sex år på en privat klinik är jag glad att vara tillbaka i Folktandvården. Jag stormtrivs. Arbetsuppgifterna, kunderna och arbetskamraterna känns helt rätt för mig. Michael Nylund, tandläkare Fruängen Stolta, starka, engagerade. Medarbetarenkäten visar återigen ett väldigt fint resultat, ännu bättre än förra året. Jämfört med andra verksamheter inom landstinget, är vårt medarbetarindex mycket högt. Att så gott som alla, hela 91 procent, har svarat på enkäten visar att medarbetarna verkligen bryr sig och är engagerade. Antalet ambassadörer, de som anser att Folktandvården är en mycket attraktiv arbetsgivare, har ökat radikalt. Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön och höja frisktalen. Rehabsamtal och tydligare rutiner bidrar också till att minska sjukfrånvaron. Vi ringer alltid till den som är hemma och sjuk. Det är ju viktigt att få veta att man är efterlängtad och behövd. Maija Haavisto, arbetsledare Huddinge Kompetens, samarbete och struktur är ledord för vårt intensiva förändringsarbete. Förändringen kommer inifrån, från medarbetarnas vilja och engagemang. Alla är delaktiga i framgångarna. Samarbetet mellan allmän- och specialisttandvården, olika yrkesgrupper och specialiteter, mellan tand vården och sjukvården berikar och kvalitetssäkrar Folktand vården. Inom allmäntandvården sker en ökad inriktning på teamtand vård och därmed en utveckling av yrkesrollerna. På klinikerna finns dessutom nyckelpersoner som IT-sam ordnare (ITKS), ortodontisamordnare, miljöambassadörer, barntandvårdsambassadörer, marknadssamordnare och nischtand läkare. Strategiska satsningar på fortbildning, nischtandläkarbefatt ningar, telemedicin och specialistkonsultationer leder till säkrare behandlingar, nöjdare kunder, färre remisser, kortare köer till specialisttandvården och bättre ekonomi. Vårt interna utbildningsprogram omfattar allt från ledarskap, protetik, rotbehandling och kirurgi till bemötande, IT, miljö, hygien och läkemedel. Vår odontologiska kurskatalog kommer ut två gånger per år. Under 2012 deltog medarbetare i 60 olika kurser och seminarier. I ett nystartat chefsprogram satsar vi dessutom på morgondagens ledare. Det är viktigt att alla i teamet är med och tänker vi och vårt team istället för jag. Grundtanken är ju att alla hjälps åt. Tiina Moilanen, tandläkare och teamledare Karlaplan Vi tandhygienister hoppar också in som tandsköterskor. Det är skönt med omväxling. Och genom att vi hör hur tandläkarna resonerar får vi en bättre helhetsbild av patienten. Ida Eklund, tandhygienist Karlaplan På seminariet för panoramaröntgenansvariga gick vi igenom flera patientfall och knepigheter. Det är nyttigt och kul att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Caroline Klingberg, tandläkare Sickla Kunskap är grunden för utveckling. Vi initierar och stimulerar forskning, avsätter resurser och erbjuder utbildning i grundläggande forskningsmetodik. Från landstinget har vi beviljats 22 Mkr för odontologisk forskning; 7,3 Mkr per år under Sju prioriterade FoUU-projekt genomförs i samverkan med Institutionen för Odontologi (IO): Biomarkörer för diagnos och uppföljning av ansikts- och käkledssmärta Parodontal sjukdom och hjärt-kärlsjukdom Omfattande tandslitage Genuttryck för bedömning av parodontit Parodontit och reumatoid artrit (ledgångsreumatism) Minska ojämlikheten i hälsa hos barn och ungdom Reglering av tuggfunktion vid oral rehabilitering. Grupparbete för forskning och ökad patientsäkerhet Tandvårdsrådet lyfter fram och analyserar odontologiska frå gor. Gruppens specialister är sakkunniga i vårt arbete med rikt linjer. FoU-gruppen stimulerar och stöttar vårt arbete med forsk ning och utveckling samt tar fram underlag för beslut om pro jekt medel. Materialgruppen samlar och sprider kunskap samt deltar vid upphandling av dentala material. Läkemedelsgruppen arbetar med frågor som rör läkemedel och läkemedelsrutiner. De tar exempelvis fram riktlinjer och utbildning kring antibiotika. Patientsäkerhetsgruppen går igenom alla vårdavvikelser och tar ställning till behov av händelseanalys eller anmälan enligt Lex Maria. Arbetet resulterar i vårdriktlinjer, nya rutiner och utbildning. Utbildningsgruppen samlar in behov av kompetensutveckling och tar fram förslag till utbildningar som erbjuds i vår odon tologiska utbildningskatalog. Strålskyddskommittén arbetar tillsammans med våra radiologer och vår strålfysiker för att säkerställa att vår röntgenverksamhet sker på rätt sätt och enligt gällande lagstiftning. 5

6 notiser från verksamheten 2012 Under Ramadan undviker de som fastar att gå till tandvården. Då har vi färre vuxna kunder. Barnen kommer som vanligt. Aneam Alieyce, arbetsledare Rinkeby Våra kunder rekommenderar oss, så vi får nya kunder varje vecka. Många säger till och med att det är kul att komma hit. Annika Tollefsen, tandsköterska Sollentuna Ökad konkurrens kan vara nyttig, man får ju skärpa blicken och vässa klorna. Siv Widholm, arbetsledare Nynäshamn Målet för 2012 års reklamkampanjer var bland annat att attrahera fler vuxna genom att öka kännedomen om Frisktand vård samt erbjuda tandblekning till konkurrenskraftigt pris. En nyhet var att kunderna kunde boka tid via hem sidan. Utvärderingen visar att kampanjerna gick hem. Frisktandvård och tand blekning är lockande uppskattade tjänster som skapar positiva kundrelationer. Möjligheten att boka via internet betyder mycket. Vår marknadskommunikation sker på många olika sätt. Klinikerna annonserar, deltar i event och mässor, besöker företag, föreningar, apotek, gallerior, skolor och medborgarkontor. De bjuder in barn och föräldrar till öppet hus och ordnar frisktand vårdskvällar för 19-åringar. Vi får också mycket redaktionell uppmärksamhet. För att stärka vårt varumärke och komplettera de lokala in satserna tar vi fram gemensamma kampanjer, fakta blad och kund foldrar. På vår hemsida bokar fler och fler kunder tid och får information om be handling, pris, egenvård och sista-minutenerbjudanden. Infor ma tionen kan översättas till 55 olika språk och också läsas via exempelvis mobiltelefon och läsplatta hade hemsidan i snitt besökare i månaden. Under 2012 hade vi nära dubbelt så många besök i genomsnitt i månaden. Antalet besök fort sätter att öka. Modernt och funktionellt! Flera kliniker har byggt nytt, renoverat, moderniserat och effektiviserat. Norrtälje, Tullinge och Stora Sköndal har flyttat till nya moderna lokaler i bättre läge. Kungsängen, Fruängen, Tumba, Vallentuna, Tyresö och Danderyd har byggt om bygger vi nya kliniker i Sundbyberg och Vällingby. Stora investeringar görs också i vår nya klinik på Stockholms sjukhem, vår gamla klinik i Huddinge Centrum och Specialisthuset Nya Eastman. Medicinsk tandvård för äldre och sjuka bedrivs på åtta kliniker i anknytning till sjukhus och sjukhem. Verksamheten sker i nära samarbete med sjukhuspersonal, rehab och geriatrik. Våra uppsökande tandvårdsteam besöker särskilda boenden med mobil utrustning. De ger också vårdpersonal och anhöriga utbildning och stöd för att hjälpa patienterna med daglig munvård. På Medicinsk tandvård hade jag en patient med tidigare missbruksproblem som ville förändra sitt liv. Vi fick extrahera 15 tänder, göra tre implantatbroar och laga flera tänder under narkos. Efter behandlingen var hon som en annan människa, hennes självförtroende hade återvänt. Brandon Washburn, tandläkare Vasastan Genom samarbetet med sjukhuset kan patienten bli undersökt eller få ett födelsemärke borttaget under samma narkos som tandvården utförs. Det händer till och med att håret klipps och fötterna fixas under narkosen. Så vitt jag vet är vi ensamma om en sådan fullservice. Caroline Fridh, klinikchef Medicinsk tandvård Danderyd Årets kundenkät visade ett överväldigande resultat. 99,5 procent av kunderna var nöjda med bemötandet på klinikerna och 98,5 procent ansåg att det är lätt att komma i kontakt med kliniken. Personalen får mycket beröm för kompetens, bemöt ande och behandling. Angelägna förbättringsområden är bättre kost nads information före behandling, kortare väntetider, snabbare telefon service och bättre möjlighet att boka via internet. Jättefint bemötande! Skickliga behandlare! Bra med sms-påminnelse! Bekvämt att bli uppringd. Jättebra att kunna boka och boka om tid på nätet. Kommentarer från nöjda kunder i årets kundenkät Vi har i genomsnitt 250 telefonsamtal om dagen. Men kunderna i väntrummet kommer alltid i första hand. Lillebeth Katz, receptionist Karlaplan Vår mission: Med ett personligt bemötande och genom att erbjuda professionell tandvård bidrar Folktandvården till en bättre munhälsa i Stockholms län. Vår vision: Folktandvården är det självklara valet för alla i Stockholms län som värdesätter en professionell tandvård och ett personligt bemötande. 6

7 notiser från verksamheten 2012 Varje dag händer det något nytt och varje dag lär vi oss något nytt. Några exempel från året som gått: En sol som värmer oss andra. Värd sin vikt i guld! Lovorden haglade när medarbetarna nominerade Årets tandsköterska Tandsköterskelyftet är ett riktigt lyft. Att tandsköterskorna gör journalanteckningar i T4, tar röntgenbilder, bedövar etc leder till bättre kundbemötande och effektivare undersökningspass. Medarbetarnas förbättringsförslag handlar om allt från webbshop med munvårdsprodukter till smartare kundkommunikation. Varje kvartal belönas bästa förslag med kr. Bilder säger mer än ord. Våra filmer om klinisk fotografering ger råd och tips. Passiva kunder blir aktiva. Med nya idéer och rutiner har flera kliniker lyckats omvända var fjärde passiv kund till en aktiv kund. Hur bemöter man kunder med Aspergers syndrom? Två uppskattade seminarier har genomförts. Workshop gör arbetet med Frisktandvård roligare och mer framgångsrikt. Flera kliniker har testat idén och sett resultat. Fluortantens dag och Internationella munhälsodagen är stora årliga hälsomanifestationer. Riksstämman och Swedental är välbesökta odontologiska mötes platser. I vår monter fick vi många frågor om lediga jobb. Mässan Underbara barn samlade mer än föräldrar och barn. Den vanligaste frågan till Folktandvården var: Hur får jag min två- eller treåring att borsta tänderna? I Almedalen, under politikerveckan, propagerade Folktand vården Sverige för Frisktandvård. Nyheter och chatt. Tandvård blir TV-nyheter när våra med arbetare tar plats i rutan. På Svenska Dagbladets hemsida tandvårdschattade våra specialister med läsarna. Nyinflyttade får välkomstinformation och småbarnsföräldrar får brev med tips från Folktandvården. Socialt och digitalt. Vår nya hemsida lanserades vid årsskiftet, sedan dess har antalet besökare nästan fördubblats. Internetbokning är en succé. Tjänsten ska bli ännu snabbare och mer flexibel. Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) är en nystartad FoUU-inriktad verksamhet där Folktandvården, Stiftelsen Stockholms sjukhem och IO samarbetar kring patientverksamhet, forsk ning och utbildning med fokus på äldre. Försenad diagnos av avvikande bettutveckling kan leda till onödigt lidande. Genom journalgranskning och tydligare rutiner minskar vi risken för detta. Stop Caries Stockholm fångar upp barn i riskzonen och förbätt rar deras möjligheter till god tandhälsa hela livet. TV-reklam! Under fyra veckor runt årsskiftet hälsade vi 2,8 miljoner tittare i Stockholmsområdet välkomna till Folktandvården och önskade God Jul & Gott Nytt År. Tensta testar arbetstidsförkortning. Projektet går ut på att skapa en mer hållbar arbetssituation så att medarbetarna trivs, orkar med sitt jobb, mår bra och stannar kvar. I Jakobsberg har Folktandvården ett nära samarbete med primärvården och närliggande geriatrisk verksamhet. Folktandvården Handen rullade in en mobil enhet till Tekniska hög skolan. Där erbjöds studenter och personal undersökning, Frisktandvård, digital röntgen och enklare behandlingar. Hallonbergen går till banken. Den personliga marknads föringen på SE-bankens huvudkontor attraherade flera nya kunder. Produktifiering är ett sätt att paketera och prissätta tjänster så att de blir attraktiva och lättförståeliga för kunden. Frisk tand vård är ett exempel. Nu tittar vi på möjligheterna att paketera er bjud anden om tandreglering, estetisk tandvård och vård till tand vårds rädda. SMS-påminnelserna uppskattas. Varje månad skickar vi cirka sms till våra kunder. Odontologiska kurskatalogen är en viktig källa till kunskap, er faren hetsutbyte och inspiration. Systematiskt! EK: Landstingets elektroniska katalog. Heroma: Administrativt system för planering och uppföljning av personal och löner. Händelsevis: System för avvikelserapportering och kvalitetsutveckling. Kom&Gå: In- och utcheckningssystem för att hantera flextid. Libretto: Landstingets system för finansiering av barn- och ungdomstandvård. Används för remisshantering, listning av barn, underlag för utbetalningar m m. Lync: Nytt snabbt system för datakommunikation i realtid. Används t ex för snabba meddelanden, möten och telemedicin. Romexis: Ny generation programvara för digital röntgen (ersätter Dimaxis). T4: Vårt system för journaler, kallelse och patient administration. Utbildningsportalen: Administration av kurser och utbildningar. Voxit vocal: Röststyrt system för att registrera status och diagnos i T4. 7

8 notiser från verksamheten 2012 Radiologi (röntgen) tar emot ett stort antal förfrågningar om röntgenfynd. Ny teknik ger lägre stråldoser, tydligare bilder och bättre information. Genom samarbete med medicinsk röntgen erbjuds magnetkameraundersökningar. Specialisthuset Nya Eastman tar äntligen form! Ombyggnads arbetet beräknas starta i mars 2014 och vara klart Modern endodonti är mycket mer än bara att rensa och rotfylla. Nya metoder och material har fört specialiteten till nya dimensioner. Jonas Wester, ST-tandläkare S:t Erik Samarbetet med specialisttandvården betyder mycket. Genom telemedicin får vi stöd för mer avancerade behandlingar. Alla lär sig något av specialistkonsultationerna. Carina Eng, tandhygienist Årsta Våra 17 specialistkliniker har stor betydelse för såväl allmäntandvården som sjukvården. En stor del av årets nya remisser kom från privattandläkare och sjukvården. Akuta fall och patienter som förbereds för sjukhusbehandling tas emot omgående. Fem tandläkare har gått specialistutbildning under året och 22 tandläkare har hittills nischutbildats. Med hjälp av konsulta tioner, telemedicin och nischtandläkartjänster genomförs nu allt fler komplicerade behandlingar på allmänklinikerna. Ortodonti. Intresset för tandreglering ökar. Allt fler vuxna väljer att rätta till sina tänder. Utvecklingen går mot snabbare behandlingar med osynlig teknik. Pedodonti (specialiserad barn- och ungdomstandvård) är en bred specialitet som ser en fortsatt ökning av patienter med särskilda behov; tandutveckling, syndrom, sjukdom, olycksfall och tandvårdsrädsla. Specialisterna medverkar också i behandling av barn på sjukhus. Oral kirurgi. För att höja allmäntandvårdens kompetens får klinikerna bland annat utbildning och stöd för implantatbehandlingar. Endodonti (rotbehandling och rotfyllning). Inom specialisttandvården utvecklas och prövas nya effektiva tekniker. Allmäntandläkarna ut bil das kontinuerligt i rotbehandling med maski nell rensning. Bettfysiologi (behandling av smärta och funktionsstörningar i tuggsystemet) är en snabbt växande specialitet. Klinik erna tar emot allt fler patienter med smärtproblematik, käkfunktionsstörning och sömnapné. Rörelseträning, bettskena och kortison injektioner är vanliga behandlingar som ofta sker i nära samarbete med läkare och sjukgymnaster. Parodontologi och protetik (behandling av tandlossningssjukdomar och ersättning av förlorade tänder) ser allt fler fall av svår tandlossning och periimplantit (skruvar går sönder eller lossnar). Utvecklingen går mot digitala avtryck och mer hållbara vävnadsvänliga material. Via Lync kan jag stötta allmäntandvårdens team medan patienten sitter i stolen. De ser mig och jag ser dem. Och jag kan plocka upp röntgenbilderna från deras datorer. Marie Geijer, protetiker S:t Erik Parodontologi är fascinerande. Det omfattar både ett kirurgiskt hantverk och flera intressanta medicinska aspekter som immunologi och genetik. Mikael Nilsson, parodontolog Skanstull En tand kan fungera utmärkt under en hel livstid, så det gäller att behandla varje tand varsamt. Vi kan aldrig åstadkomma något bättre än en äkta tand. Nicole Winitsky, protetiker Eastmaninstitutet Vårt kvalitets-, miljö- och förbättringsarbete fokuserar på patientsäkerhet, miljö, hygien och smittskydd. Arbetet omfattar täta kontakter med samarbetspartners inom vårdutveckling, smittskydd, forskning och utbildning. För att skapa ett ännu bättre förändringsklimat och ökat värde för kunden har våra internrevisioner utvecklats till förbättringsdagar. Och för att kvalitetssäkra journalföringen har ett omfattande journalgranskningsprojekt genomförts. I systemet Händelsevis uppmärksammar vi tillbud, risker och negativa händelser, lär av misstagen och ser till att fel blir rätt. All personal utbildas i läkemedel och miljö. Arbetsledare och smittskyddsansvariga får dessutom utbildning i hygien och smittskydd. Våra miljömål har uppfyllts. Vi har miljö med vetna medarbetare och en aktiv miljökommunikation. Vi har förbättrat tandhälsan och minskat vår miljöpåverkan på flera sätt. Genom att fortsätta förbättra tandhälsan bidrar vi till en bättre miljö. IT-utvecklingen har stor betydelse för vår verksamhet. Även här ligger vi i framkant. Våra satsningar på Windows 7, Office 2010 och Lync är exempel på förbättringar under året. När det gäller säkerhet och miljö, två prioriterade områden, innebär införandet av e-legitimation och automa tiserad avstängning ytterligare framsteg. Nu går vi mot fram tidens flexibla mobila teknik. På agendan står bland annat smartare telemedicin och en ny programvara för digital röntgen. Vi under söker också möjligheterna att skapa ett gemensamt kontaktcentra och en webbshop för tandvårdsprodukter. Snart får vi också program som tar digitala avtryck, räknar ut hur en tand ska slipas och ger oss en 3D-bild av en ny tands optimala form. 8

9 notiser från verksamheten 2012 Ekonomiskt resultat 2012 Budget 2013 Tandhälsan i länet Uppdrag från landstinget Affärsplan 2012 I affärsplanen presenterar ledningen årets mål som ska ta oss mot Målbild Varje klinik och avdelning gör sedan upp sina handlingsplaner för att vi ska nå de gemensamma målen. Alla medarbetare är delaktiga i företagets framgångar. Kundernas situation, behov och upplevelser (kundenkäter m m) Medarbetarnas situation, behov och upplevelser (klinikmöten, för ändringsdagar, medarbetarenkät m m) FoUU; forskning, utveckling, utbildning Målbild 2015 Folktandvårdens resultatmarginal ska vara minst 8%. Vi ska bli ett ännu attraktivare företag. Minst 70% av alla medarbetare ska vara ambassadörer (ett uttryck för en stolt medarbetare som mäts i medarbetarenkäten). Vi ska ha minst aktiva frisktandvårdsavtal. Vi ska ta hand om minst vuxna kunder. FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB 80 kliniker för allmäntandvård, medicinsk tandvård och specialist tandvård Antal anställda ca ca Drygt 40% av våra medarbetare är födda utanför Sverige. Antal kunder Allmäntandvård inkl Medicinsk tandvård: Vuxna Barn/ungdomar Specialisttandvård: Vuxna Barn/ungdomar Antal nya remisser Därav nya remisser till barnspecialisterna Ledningsgrupp: Ann-Charlotte Frank Lindgren, vd. Tommy Bruhn, personalchef. Henrik Wennergren, IT-chef. Rebecca Fredriksson, kommunikationschef. Håkan Lind gren, ekonomichef. Irene Smedberg, ToU-chef. Susann Kähäri-Anerfält, områdeschef Medicinsk tandvård och Specialisttandvård. Noomi Näsström, områdes chef Allmäntandvård Söder. Dick Creutz, områdeschef Allmäntandvård Norr hade vi 1,3 miljoner patientbesök vuxna kunder tecknade frisktandvårdsavtal. Vid årets slut hade vi frisktandvårdskunder barn/ ungdomar listade sig hos oss barn i förskoleklass och årskurs 5 träffade Fluortanten och fick en lektion på temat friska tänder. Drygt barn fluorsköljde i skolan barn i åldern 1-3 år undersöktes och behandlades inom projektet Stop Caries Stockholm. 850 barn fick behandling under narkos med ersättning från landstinget föräldrar fick information på BVC eller på Folktandvårdskliniken patienter fick nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) asylsökande barn och ungdomar fick tandvård och drygt asylsökande vuxna fick akuttandvård behandlingar av ung domar som fått tandregleringscheck påbörjades. Dessutom behandlades 200 patienter som själva betalade för sin tandreglering. Jag älskar mitt jobb! Allt är roligt helheten, omväxlingen, samarbetet! Vi har bra ledning och god kom mu nikation. Vi trivs helt enkelt med varandra. Marie Hofström, tandsköterska Åkersberga Årets tandsköterska

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Folktandvården Stockholms län AB Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor, tkr. Uppgifter inom parentes avser föregående år. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Folktandvården Stockholms län AB (Folktandvården) är ett konkurrenskraftigt företag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmän-, medicinsk och specialisttandvård. Folktandvården är en av de största leverantörerna av tandvårdstjänster i Norden. Folktandvården har en stor geografisk spridning med 80 kliniker inom länet. Inom barn- och ungdomstandvården är Folktandvården marknadsledande både inom allmän- och specialisttandvård. Det råder fritt val på marknaden för både barn och vuxna, fri prissättning samt fri etableringsrätt. Det betyder att den tandvård som betalas med medel från landstinget också är konkurrensutsatt. Landstinget finansierar idag barn- och ungdomstandvård som utförs i länet samt viss nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och uppsökande tandvård för vuxna. Den del av vården som Folktandvården utför regleras i vårdavtal med beställaren (Hälso- och sjukvårdsnämnden). Barnoch ungdomstandvården utgör idag 28 procent av Folktandvårdens totala intäkter. Nödvändig tandvård och uppsökande tandvård för vuxna som led i sjukdomsbehandling utgör 7 procent. I avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården är det överenskommet om särskilda sats - ningar riktade till barn och ungdomar i riskområden och riskåldrar. Allmäntandvården som omfattar tandvård för barn, ungdomar och vuxna är volymmässigt den största verksamheten. I Folktandvårdens uppgifter ingår både vård av enskilda patienter och förebyggande tandhälsovård. Medicinsk tandvård erbjuder särskild kompetens till patienter med olika medicinska diagnoser eller med fysiska alternativt psykiska funktionshinder. Specialisttandvården verkar inom samtliga åtta specifika specialist områden. Utbildning av blivande specialist tandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete är en del av verksamheten. En stor del av remissflödet till specialisttandvården kommer från privattandläkare. Forskning. Folktandvården har under 2012 fått ett tillägg i ägardirektiven som innebär att det ingår i bolagets uppdrag att bedriva kliniskt forskningsarbete inom tandvård. Verksamhetsåret 2012 Årets resultat före bokslutsdispositioner 2012 uppgick till tkr. Resultatmarginalen blev 5,3 procent. År 2011 var resultatet tkr. I resultatet för 2012 ingår ökade pensionskostnader till följd av förändrad diskonteringsränta samt en återbetalning av försäkringspremier avseende 2007 och Nettoeffekten blir för 2012 en kostnad på tkr. Omsättningen för 2012 uppgick till tkr vilket är tkr eller 6,8 procent högre än föregående år. Justerat för intäkten från återbetalning av personal - försäk ringar till följd av sänkt premie steg omsättningen med 5,1 procent. Från och med 1 januari 2012 justerades Folktandvårdens prislista med + 2,8 procent. Balansomslutningen per den 31 december 2012 var tkr, varav kassa och bank tkr. Antal kunder. Folktandvården har tagit emot 1,3 miljoner kundbesök under året barn och ungdomar i de udda obligatoriska undersökningsåldrarna har undersökts eller behandlats. Det är en ökning av antalet barn och ungdomar jämfört med år Totalt har barn och ungdomar valt att lista sig hos Folk tandvården. Drygt vuxna patienter har behandlats i Allmäntandvården inklusive Medicinsk tandvård. Detta är fler patienter än föregående år. Drygt nya remisser mottogs inom Specialisttandvården, vilket är en ökning med drygt jämfört med Av dessa var drygt nya remisser till barnspecialister. Remisserna kommer från allmän- och specialisttandläkare in om Folktandvården och privattandvården samt från sjukvården. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Frisktandvård. Under 2012 har Folktandvården fortsatt att erbjuda Frisktandvård till vuxna kunder. Konceptet innebär tandvård till fast pris under en treårsperiod. En stor fördel ur hälsofrämjande aspekt är att kunden kommer regel bundet till tandvården eftersom besöket redan är betalt. Under 2012 tecknades avtal. I slutet av 2012 har totalt av Folktandvårdens patienter frisktandvårdsavtal. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Listningsersättning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om en ökning av listningsersättningen för alla tandvårdsleverantörer med 2,0 procent för Upphandling. De flesta beställaravtal från Hälso- och sjuk - vårdsförvaltningen har under de senaste åren konkurrensutsatts. Från och med 2011 är även områdesansvaret upp - handlat. Folktandvården vann de flesta uppdragen och på dessa kliniker fortsätter vi att ha ett sistahandsansvar. FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING Frisktandvård. Folktandvården kommer att fortsätta att erbjuda vuxenpatienter Frisktandvård. Under 2013 förväntas antalet tecknade avtal öka. Nya kliniker. Under 2013 kommer Folktandvården att öppna tre nya kliniker: Ny allmäntandvårdsklinik i Sundbyberg i det nya handelskvarteret Signalfabriken. Ny allmäntandvårdsklinik i Vällingby. Kliniken ersätter den gamla etableringen i samma stadsdel. Ny klinik Medicinsk tandvård i Stockholms sjukhems lokaler på Mariebergsgatan på Kungsholmen. Verksamheten är ett samarbete med Institutionen för Odontologi (IO) och Stockholms sjukhem och inkluderar utöver ordinarie patientverksamhet även forskning och utbildning med fokus på tandvård för äldre. Nya Eastman. Under 2013 kommer evakueringen av Eastmanhuset, där Folktandvården bedriver en stor del av specialisttandvården, att påbörjas. Eastmanhuset kommer enligt beslut i Landstingsfullmäktige att renoveras under Locums ansvar. Evakueringen kommer i huvudsak att ske till befintliga lokaler i allmäntandvården. Renoveringen kommer att vara klar under

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄGARFÖRHÅLLANDEN Folktandvården Stockholms län AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, org. nr , vilket i sin tur är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Se not 18. RESULTAT OCH STÄLLNING (1000-tal kronor) Not Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster * Pensionskostnad ** Soliditet 19 30,0% 30,0% 30,0% 22,0% 24,9% Avkastning på totalt kapital 19 17,4% 10,3% 12,7% 8,1% 4,0% Avkastning på eget kapital 19 58,2% 34,3% 48,6% 34,5% 16,7% Balansomslutning Antal anställda *) Inklusive engångseffekt avseende förändrad diskonteringsränta i pensionsavtalet, före bokslutsdispositioner. **) Se not 5 jämförelsestörande post. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION: Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor LÄMNADE KONCERNBIDRAG OCH ERHÅLLNA AKTIEÄGARTILLSKOTT Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på tkr och erhållit ett koncernbidrag på tkr vilka från och med 2012 bokförs över resultaträkningen. Bolaget har även erhållit ett villkorat aktieägartillskott på tkr vilket bokförts direkt mot eget kapital och därmed inte påverkat bolagets resultat för

13 RESULTATRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelsens intäkter Not Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Not Övriga externa kostnader Not 3, 13, Personalkostnader Not 4, 15, 16, Avskrivningar Not Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Not Erhållet koncernbidrag Not ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) TILLGÅNGAR Not 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ombyggnad i förhyrda lokaler Summa anläggningstillgångar Not OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Stockholms läns landsting Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Kassa och Postgiro Koncernkonto hos Stockholms läns landsting Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1, 2 EGET KAPITAL Not 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Not Årets resultat Not Summa fritt eget kapital Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not Övriga avsättningar Not Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Stockholms läns landsting Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS (1000-tal kronor, tkr) Resultatets kassaflöde Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivningar och avsättningar Ej kassapåverkande poster Bruttovinst Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av varulager Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Nettoförändring av investeringar Kassaflöde efter investeringar Aktieägarfinansiering Betalt lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Nettoförändring av finansiering Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut varav avser koncernkonto Outnyttjad checkräkningskredit inom koncernkonto

17 NOTER NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser nedan uppräknade områden där Redovisningsrådets rekommendationer har tillämpats. Byte av redovisningsprincip redovisas enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 5. Från och med 2012 har tillämpningen för redovisning av koncernbidrag ändrats. Tidigare år har erhållna samt lämnade koncernbidrag redovisats mot eget kapital både hos lämnande och mottagande bolag. Enligt den nya tillämpningen redovisas istället koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. För att öka jämförbarheten med tidigare år har uppgifterna avseende 2011 ändrats. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter. För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vård uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Ett vårduppdrags färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom rapportering av vårdåtgärder. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de uppstår. Då be ställare av vård, Försäkringskassan och patienterna faktureras baserat på utförda vårdåtgärder bedöms inte heller nedlagda vårdkostnader som relevant för att fastställa upparbetade intäkter per balansdagen. I de fall utfallet av ett vårduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdrags utgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren/vårdtagaren. En befarad förlust på ett vårduppdrag redovisas omgående som kostnad. Inkomstskatter. Bolagen i Landstingshuskoncernen betalar inte inkomstskatt då koncernen, i enlighet med gällande skatteregler, genom koncernbidrag och aktieägartillskott, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom koncernen. Koncernen har hittills inte behövt betala inkomstskatter och bedömer att med oförändrade skatteregler blir det inte heller aktuellt att betala inkomstskatter inom en överskådlig framtid. Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Eventuella fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll av materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnader. Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvårdens verksamhet aktiveras som anläggningstillgång. Avskrivningsperioden anpassas i normalfallet till hyreskontraktets återstående löptid. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Övriga inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Ombyggnationer i förhyrda lokaler 5-10 år Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Omprövning av avsättningar sker varje balansdag. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns och välgrundade för väntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. Leasingavtal. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Pensioner enligt den avgiftsbestämda planen kostnadsförs löpande under året. Pensionsutfästelser skuldförs i balansräkningen och värdet av skulden omprövas varje balansdag enligt prognos från KPA Pension. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalning. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och leasingskulder. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 17

18 NOTER NOT 2: FINANSIELL RISKHANTERING Policy för riskhantering. Folktandvården Stockholms län AB ingår i koncern under Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Stockholms läns landsting. Finansverksamheten inom Stockholms läns landsting samordnas av den centrala funktionen genom AB SLL Internfinans. För hantering av finansiella risker inom landstinget har framtagits en finanspolicy, som utgör det ramverk av regler och riktlinjer för hantering av finansiella risker. I finanspolicyn görs ett grundläggande ställningstagande som innebär att landstinget ska bedriva en aktiv finansförvaltning. Detta innebär att landstinget har att hantera finansiella risker inom givna ramar med beaktande av kostnader för att minimera eller eliminera risker. I finanspolicyn anges att landstingets förvaltningar och helägda bolag ska avhända sig finansiella risker till Internfinans. Landstingsstyrelsen har att genom avtal med Internfinans säkerställa att den operativa finansförvaltningen bedrivs inom fastställda riskramar. Folktandvården Stockholms län AB följer finanspolicyn som ett led i hanteringen av bolagets och landstingets finansiella risker. Likviditet i Folktandvården placeras hos Landstinget genom Internfinans i enlighet med finanspolicyn. Bolaget gör inga placeringar av likviditet utöver placering hos Internfinans. Ränterisker. Förändringar i marknadsräntan påverkar Folktandvårdens genom att inlåning på koncernkonto kan ge en lägre avkastning samt att ett eventuellt utnyttjande av krediter riskerar att medföra högre räntekostnader. Den tid det tar för en förändring av räntan att påverka räntenettot beror på tecknade villkor genom avtal. Folktandvårdens överskottslikviditet finns placerad på koncernkonto i enlighet med finanspolicy. Skuld, respektive fordran, i koncernkontosystemet ränteberäknas dagligen med en rörlig räntebas till vilken en marginal kopplas. Enligt finanspolicyn ska räntan i systemet följa räntemarknadens fluktuationer och på denna grund vara kopplad till en räntebas med kort löptid. Respektive underkoncern beslutar om ränte- och kreditvillkor inom den egna underkoncernen. Räntekapitalisering sker en gång per år per den sista december för såväl skuld- som intäktsränta. Rörelsefordringar och rörelseskulder. Kundfordringar, leverantörsskulder och liknande finansiella instrument redovisas enligt affärsdagsprincipen. Fordringar upptas till det belopp med vilket det efter individuell prövning förväntas inflyta. Rörelseskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Kundkreditrisk. Risken att Folktandvården i Stockholms län AB:s kunder inte uppfyller sina åtaganden, d v s att Folktandvården utgör en kundkreditrisk. För att begränsa risken för kreditförluster tillämpas som huvudregel kontantbetalning av patientavgifter. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor på någon av Folktandvården Stockholms län AB:s mottagningar inte föreligger för den aktuella patienten. Prisrisker. Folktandvården är i sin verksamhet utsatt för risker genom prisförändringar främst på materialkostnader, lokalkostnader och elkostnader. Risken för prisförändringar på materialkostnader begränsas av att upphandling av sådana varor sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vilket medför att priserna på aktuella produkter därmed är reglerade för en bestämd avtalsperiod. Folktandvårdens verksamhet innebär väsentliga kostnader för förhyrda lokaler. Bolaget försöker minimera risken för väsentliga prisökningar genom tecknande av långsiktiga hyresavtal. NOT 3: REVISIONSKOSTNADER Revisionsuppdrag Redovisade belopp inkluderar mervärdesskatt. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 18

19 NOTER NOT 4: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR & SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Sociala avgifter och avtal Pensionskostnader Av bolagets löner och andra ersättningar avser 322 tkr (313 tkr) styrelse och tkr (2121 tkr) verkställande direktör. Under 2011 var VD-lönen delvis dubbel p g a sjukskrivning med del av lön enligt gällande avtal. Av bolagets pensionskostnader avser 264 tkr (158 tkr) verkställande direktör. Verkställande direktörens anställning omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bolaget har rätt att säga upp verkställande direktören med omedelbar verkan. Lön utgår därvid högst under 24 månader. Om verkställande direktören erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader, ska trots detta full uppsägningslön utgå de första 12 månaderna. För resterande 12 månader ska samordning med uppsägningslön göras på så sätt att uppsägningslönen minskas med 100% per månad av den nya förvärvsinkomsten. År 2012 har Folktandvården till följd av ökad pensionsavsättning ökad särskild löneskatt med tkr. NOT 5: Övriga intäkter 2012 har Folktandvården fått en återbetalning av premier för gruppsjukförsäkring. Detta till följd av att premien sänktes för år 2007 samt Återbetalningen är tkr och bokförs som övrig intäkt. NOT 6: Räntor Ränteintäkter avser huvudsakligen Stockholms läns landsting. Räntekostnader avser huvudsakligen ränta på pensionsskuld ökade pensionsskulden till följd av förändrad diskonteringsränta. Detta innebar en engångskostnad på tkr som bokförs som finansiell kostnad. NOT 7: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde inventarier Ombyggnationer i förhyrda lokaler Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnationer

20 NOTER NOT 8: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Hyror Programvarulicenser Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter, patienter Upplupna intäkter, övriga Summa NOT 9: FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat enligt bolagsstämma Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktieägaren har lämnat villkorade aktieägartillskott som uppgår till totalt tkr, varav tkr under Fr o m 2012 redovisas koncernbidrag som en bokslutsdisposition via resultaträkningen. Även jämförelsesiffrorna är justerade. NOT 10: AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Pensionsskulden har 2012 bokförts enligt upprättad prognos per 19 december från KPA Pension som en avsättning för pensioner. Den avgiftsbaserade individuella delen till Pensionsvalet AB redovisas under upplupna kostnader har diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden sänkts. Den resultateffekt som har uppkommit på grund av den sänkta diskonteringsräntan har redovisats som finansiell kostnad och uppgick till tkr. NOT 11: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsättning vid periodens ingång Avsatt under året Ianspråktaget under perioden Summa Avsättningarna avser särskild ålderspension i samband med avtalspensionering. NOT 12: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Sociala avgifter Semester- och löneskuld Pensioner, individuell del Särskild löneskatt, pensioner* Beräknad avkastningsskatt Upplupna löner Övriga poster Summa * I årets löneskatt ingår en engångseffekt avseende ökad pensionskostnad till följd av förändrad diskonteringsränta (11,4 Mkr). 20

Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB

Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB ÅRSREDOVISNING 2013 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse... 10 Resultaträkning... 13 Balansräkning... 14 Kassaflödesanalys...

Läs mer

folktandvården stockholms län ab

folktandvården stockholms län ab folktandvården stockholms län ab ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse... 10 Resultaträkning... 13 Balansräkning... 14 Kassaflödesanalys... 16 Noter...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt

ÅRSREDOVISNING 2010. Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt ÅRSREDOVISNING 2010 Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet 3 Bolagets första hela år 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7 ÅRSREDOVISNING 2OO7 ÅRET I KORTHET BOLAGET BILDADES Folktandvården Gävleborg AB blev bolag 1 januari 2007. Efter år med intensiv strukturutveckling i hela länet, stod Folktandvården redo att möta framtiden.

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014 Sida 1 av 25 Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014 Folktandvården Stockholms län AB Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014... 1 Sammanfattning... 4 1. Övergripande

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning 2008. Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59

Årsredovisning 2008. Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59 Årsredovisning 2008 Söder om S Sandby, östra Öland, 25 juli 04:59 Årsredovisning 2008 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2008 har varit ett händelserikt år för Ölands Bank, tillika mitt första år som VD i banken.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2012

Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2012 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2012 Högt betyg från kunderna Alingsås Energi får totalt sett ett mycket högt betyg av kunderna vid en så kallad Nöjd-Kund-Index (NKI)-undersökning

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer