Ärenden: Föredragande Min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden: Föredragande Min."

Transkript

1 KALLELSE Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Miljö- och byggnadsnämnden Tid: Tisdag den 20 maj 2014, kl Plats: Kommunhuset, Eken Ärenden: Föredragande Min. 1 ENHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 1 Information om ändringar i taxor 5 2 TRAFIKENHETENS ÄRENDEN 1 Delegationsbeslut, anmälan Robert H 2 BYGGLOVSENHETENS ÄRENDEN 3 Delegationsbeslut, anmälan 5 4 Överinstansbeslut, delgivning 5 5 Överklaganden, delgivning 5 6 Lantmäteriet, delgivning 3 7 Informationsärenden och rapporter, bygglovsenheten 1 Verksamhetsuppföljning Bygglovsenheten Tertial 1 Lerny 10 2 Tidsbegränsade bygglov, rapport Elin S 5 3 Pågående och nyanmälda tillsynsärenden, rapport Jarmo H 10 BESLUT I BYGGLOVSÄRENDEN 8 om förhandsbesked 1 DRÄNGSERED 2:30 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 2 ORYD 1:28 (underlag föreligger vid nämnd) Marianne 5 5 1

2 KALLELSE om bygglov 1 HJÄLLSNÄS 3:68 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus(legalisering) 2 FLODA 3:774 Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och garage. 3 TORP 1:424 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 4 TORP 1:598 Legalisering av stöd vid nybyggnad tvåbostadshus 5 FJÄLLESTORP 1:7 Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus med två komplementbyggnader och ett stall 6 LERUM 20:4 Bygglov för nybyggnad av parkeringshus 7 HJÄLLSNÄS 54:1 Bygglov för fasadändring (legalisering) 10 om sanktioner 1 DERGÅRDEN 1:42 Byggsanktionsavgift för byggnation utan bygglov och startbesked 2 HÄCKEN 1:18 Arbete påbörjat utan startbesked 3 ÖXERYD 1:26 Byggsanktionsavgift för byggnation utan bygglov och startbesked Lena 5 Lena 5 Lena 5 Jan 5 Marianne 5 Marianne 10 Maja 2 Elin 5 Elin 5 Maja 2 11 om föreläggande MILJÖENHETENS ÄRENDEN 12 Delegationsbeslut, anmälan Anna E Överinstansbeslut, delgivning av avgöranden Anna E 3 14 Överklaganden, delgivning Anna E 3 BESLUT I MILJÖÄRENDEN 15 om strandskyddsdispens 1 ÖJARED 1:6 Avslag av strandskyddsdispens 16 Övriga beslutsärenden Christina W 10 1 Tertialuppföljning 1 på Miljöenheten 2014 Anna 10 2

3 KALLELSE Informationsärenden och rapporter, miljöenheten 1 Information om praktikarbete om kartläggning och tillsyn av oljeavskiljare 2 Information om kommunens VA-strategiska planering 3 Information om pågående ärenden med viten och förelägganden fattade av Miljö- och byggnadsnämnden Linnea 5 Anna 10 Anna INFORMATION FRÅN PRESIDIET 19 ÖVRIGA FRÅGOR ELLER ÄRENDEN Eventuella frågor och ärenden tas upp på nämndens sammanträde Ordförande Douglas Thisell Förhinder meddelas sekreterarna och 3

4 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Trafikenheten Delegationsbeslut i trafikärenden (T-del) Av trafikingenjör Robert Hamilton fattade beslut: T-del Text Brobacken: Tillfällig föreskrift som förbjuder trafik med fordon i båda riktningar mellan cirkulationsplatsen Göteborgsv/Häradsvägen/Brobacken och Stationsvägen/Brobacken i samband med Lerumsloppet. Giltighet: mellan kl och Häradsvägen: Tillfällig föreskrift som förbjuder trafik med motordrivna fordon vid Vattenpalatsets entré i samband med Lerumsloppet. Giltighet: mellan kl och Häradsvägen: Tillfällig föreskrift om förbud att stanna och parkera vid Vattenpalatsets entré i samband med Lerumsloppet. Giltighet: kl kl Kring-Alles väg: Dispens för max 6 fordon att parkera på parkeringsförbud i samband med arbeten. Gäller Kolborydsvägen: Dispens att föra fordon enligt bestämmelser för bärighetsklass 1. Gäller: Kolborydsvägen: Dispens att föra fordon enligt bestämmelser för bärighetsklass 1. Gäller:

5 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp ANM-Anmälningsärende D installation av braskamin D installation av braskamin ORYD 1:64 STENKULLENVÄGEN 80 SVENKEBO 1:12 HÄRKESHULTSVÄGEN 64 Sökande Tommy Markusson Slätthults Hagväg STENKULLEN Sökande ROBERT DANIEL CAMPBELL SJÖDIN Härkeshultsvägen Jonsered Fastighetsägare ROBERT DANIEL CAMPBELL SJÖDIN DE DE Slutbesked Slutbesked Godkännande Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg DelgDEL Jan Josefsson Härkeshultsvägen Jonsered D installation av braskamin TORP 1:363 FURUVÄGEN 23 Sökande Mikael Landén Furuvägen 23 DE Slutbesked DelgDEL Elin Sjöström LERUM Sökande Petra Landén Furuvägen LERUM D installation av braskamin BRÅTA 2:87 STORA BRÅTAVÄGEN 11 Sökande Olof Ebbinghaus Stora Bråtavägen 11 DE Slutbesked Godkännande DelgDEL Elin Sjöström LERUM Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

6 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 2 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D installation av braskamin D inrednning av vind BRÅTA 2:87 STORA BRÅTAVÄGEN 11 DRÄNGSERED 1:279 TALGOXVÄGEN 7B Sökande Olof Ebbinghaus Stora Bråtavägen LERUM Sökande CHRISTOFFER WETTERLUNDH Talgoxvägen 7B Floda Fastighetsägare CHRISTOFFER WETTERLUNDH Talgoxvägen 7B Floda DE DE Startbesked Startbesked Godkännande Godkännande DelgDEL Elin Sjöström DelgDEL Jarmo Hämäläinen D ändring av konstruktion HJÄLLSNÄS 3:68 RÖSELIDSKULLEN 11 Sökande Johanna Hammarfjord Röselidskullen 11 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson GRÅBO D installation av kommunalt vatten och avlopp ASSMUNDTORP 2:135 LOTTAS VÄG 46 Sökande Inga-britta Wernås Lottas Väg LERUM DE Startbesked Godkännande DelgDEL Elin Sjöström D installation av kommunalt vatten och avlopp ASSMUNDTORP 2:10 LOTTAS VÄG 44 Sökande Mikael Wernås Lottas Väg LERUM DE Startbesked Godkännande DelgDEL Elin Sjöström D installation av braskamin ASPENÄS 2:124 SAMUEL BAGGES VÄG 7 Sökande Caj Johansson Samuel Bagges Väg 7 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Elin Sjöström LERUM Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

7 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 3 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp BLOV-Lovärende D Bygglov fasadändring altan KNAPPEKULLA 1:31 KULLGÅRDSVÄGEN 51 Sökande Anders Blomgren Kullgårdsvägen 51 DE Avskrivning DelgDEL Stig Aronsson LERUM D permanent bygglov för komplementbyggnad TOLLESTORP 6:5 Fastighetsägare Lerums Kommun LERUM Sökande DE Avskrivning DelgDEL Mariana Andersson Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg D tillbyggnad av affär HULAN 1:122 HULANS TORG 1 Fastighetsägare Ica Fastigheter Sverige AB DE Avskrivning DelgDEL Mariana Andersson VÄSTERÅS Sökande Sparköp i Lerum AB Hulans Torg Lerum D ASPENÄS 2: GORÅSVÄGEN 33 tillbyggnad av altan (legalisering) Sökande Alexander Sintorn Vegagatan 4 Lgh 1301 DE Avskrivning DelgDEL Stig Aronsson GÖTEBORG Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

8 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 4 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad OLSTORP 6:21 Fastighetsägare Lerums Kommun LERUM Sökande Peter Söderstedt DE Bygglov Beviljat DelgDEL Marianne Sörgard Bredhall Lerum D Tillbyggnad av verksamhet HUNSTUGAN 1:142 IDAS VÄG 4 Sökande Sköldsbergs Vvs & Fastighets AB Idas Väg 4 DE Bygglov Beviljat DelgDEL Mariana Andersson STENKULLEN D fasadändring TORP 2:117 LAGMAN ESKILS VÄG 1 Fastighetsägare Hsb:s Brf Södergården I Lerum DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson LERUM Sökande Bengt Göran Greew Södra Rydsbergsvägen Lerum D nybyggnad av enbostadshus FLODA 20:283 Sökande PER KYLEMARK Märlspiksgatan 2C DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson Göteborg Fastighetsägare PER KYLEMARK Märlspiksgatan 2C Göteborg Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

9 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 5 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av panncentral vid skola ÖSTAD 27:1 ÖSTADSVÄGEN 387 Sökande Lerums Kommun DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson LERUM D nybyggnad av enbostadshus FLODA 3:1195 Fastighetsägare Margit Elisabeth Hagström Bocksmossen Västerdalsvägen 10 DE Bygglov DelgDEL Lena Bryngelsson FLODA Fastighetsägare Lars Olof Robert Hagström Bocksmossen Västerdalsvägen FLODA Sökande Ulf Nyberg Högsboholmsvägen Floda D nybyggnad av garage samt rivning av bef KNAPPEKULLA 1:34 LINDÅS HAGE 16 Sökande Ulf Sundler Lindås Hage LERUM DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson D tillbyggnad av enbostadshus ASSMUNDTORP 2:86 HELGESÅSVÄGEN 10 Sökande Annika Blomqvist Helgesåsvägen 10 DE Bygglov Beviljat DelgDEL Mariana Andersson LERUM Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

10 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 6 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D Tidsbegränsat bygglov för arbetsbod RYDSBERG 8:2 ASPENVÄGEN 3 Fastighetsägare Lerums Kommun LERUM Sökande Stenbergs Entreprenad & Åkeri AB Grinboåsen Göteborg DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson D tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad HJÄLLSNÄS 10:24 HJÄLLSNÄSVÄGEN 24 Sökande Fredrik Larsson Hjällsnäsvägen Gråbo Fastighetsägare DE Bygglov Beviljat DelgDEL Marianne Sörgard Fredrik Larsson Hjällsnäsvägen Gråbo D inredning av vind ALMEKÄRR 3:327 EKEGÅRDSVÄGEN 25 Fastighetsägare Hsb:s Brf Ekegården I Lerum Box DE Bygglov Beviljat DelgDEL Marianne Sörgard GÖTEBORG Sökande Olof Lönnehed Ekegårdsvägen Lerum Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

11 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 7 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D tillbyggnad av enbostadshus DRÄNGSERED 2:117 BLÅMESVÄGEN 13 Sökande JAN TORSTEN BEHRENS Blåmesvägen Floda Fastighetsägare JAN TORSTEN BEHRENS Blåmesvägen Floda DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson D nybyggnad av enbostadshus FLODA 5:7 Fastighetsägare Byggservice Naderson AB Goråsvägen 22 DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson LERUM Sökande Timo Kivikangas Mölndalsvägen Göteborg BLOV Nybyggnad av enbostadshus och rivning av fritidshus (förlängning av tidigare b-lov) ÖLSLANDA 10:10 HÄLLEBERGSVÄGEN 77 Sökande Bengt Hammarqvist Hällebergsvägen STENKULLEN Fastighetsägare DE Bygglov Beviljat DelgDEL Mariana Andersson Bengt Hammarqvist Hällebergsvägen STENKULLEN Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

12 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 8 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus FLODA 20:299 Fastighetsägare Lerums Kommun LERUM Sökande Örjan Andersson Oxledsvägen Sävedalen DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson D ändrad användning till bageri KUSEBACKA 2:1 GARVERIVÄGEN 9A Sökande Harlings Fastighetsförvaltning AB Götaforsliden 13 DE Bygglov Beviljat DelgDEL Mariana Andersson Mölndal D BRUNSTORP 3: BRUNEBERGSVÄGEN 55 tillbyggnad av komplementbyggnad Sökande Raimo Juhani Suoranta Brunebergsvägen 55 DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson LERUM D nybyggnad av garagelängor ALMEKÄRR 3:97 Sökande Parkerings-o Garageför Almekärr Ek För Nyebrostigen 32 DE Bygglov Beviljat DelgDEL Mariana Andersson LERUM D nybyggnad av enbostadshus FLODA 20:284 Fastighetsägare Flodahöjden AB Martin.larssonécallesbygg.se Kylarvägen SKÖVDE Sökande DE Bygglov Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson Sammy Jalali Timmerslätt 74C Partille Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

13 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 9 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D underhåll av byggnads exteriör DERGÅRDEN 1:10 BROBACKEN 11 Sökande Lerums Kommun DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Marianne Sörgard LERUM D flytt av befintligt plank DERGÅRDEN 1:249 ALINGSÅSVÄGEN 7A Sökande Lerums Kommun DE Bygglov och startbesked DelgDEL Lena Bryngelsson Lerum D tillbyggnad av enbostadshus ASPENÄS 2:130 LUNDBACKEN 10 Sökande Jan Rapphed Lundbacken 10 DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Marianne Sörgard LERUM D tillbyggnad av enbostadshus HJÄLLSNÄS 3:43 HÖRNEMOSSEVÄGEN 42 Sökande JÖRGEN MOSSBERG Hörnemossevägen 42 DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Marianne Sörgard Gråbo Fastighetsägare JÖRGEN MOSSBERG Hörnemossevägen Gråbo D nybyggnad av mur OLSTORP 1:21 RÖLLEKAVÄGEN 21 Sökande Per Erik Seevers Röllekavägen 21 DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson GRÅBO D Bygglov Fasadändring HJÄLLSNÄS 69:183 KÄLKVÄGEN 3 Sökande Roger Wennemyr Kälkvägen 3 DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Mariana Andersson GRÅBO Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

14 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 10 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D uppsättning av skylt TORP 2:12 ADELSTORPSVÄGEN 6A Fastighetsägare Diligentia Köpcentrum AB Diligentia AB Box STOCKHOLM Sökande Focus Electronic AB DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Mariana Andersson August Barks gata Västra Frölunda D Bygglov för parkeringsplats och återvinningsstation HJÄLLSNÄS 34:1 Sökande Lerums Kommun Lerum DE Bygglov och startbesked Beviljat DelgDEL Lena Bryngelsson D nybyggnad av enbostadshus och garage HALLSÅS 1:145 HULDRAVÄGEN 10 Sökande Magnus Bergfors Bergsslingan 6 DE Byte/ingripande kontrollansvarig DelgDEL Kristina Myrberg Lerum Fastighetsägare Magnus Bergfors Bergsslingan Lerum D förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus TORP 1:438 TORPADALSBACKEN 10 Sökande Claes Engrell Klareborgsgatan 12 F Lgh GÖTEBORG DE Förlängning 10 veckor DelgDEL Mariana Andersson Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

15 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 11 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus TORP 1:456 Sökande Jenny Kerstin Radha Brinkeby Lilla Goråsvägen LERUM Fastighetsägare Jenny Kerstin Radha Brinkeby Lilla Goråsvägen LERUM DE Förlängning 10 veckor DelgDEL Lena Bryngelsson D förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus DRÄNGSERED 2:30 Fastighetsägare I.b. Drängsereds Kommanditbolag Hallekullev HOVÅS Sökande DE Förlängning 10 veckor DelgDEL Marianne Sörgard Ängabo Byggnads AB Skolgatan Göteborg D rivning av del av huvudbyggnad HEDE 2:10 SVETSAREVÄGEN 3 Sökande Lerum Hede 2:10 AB Svetsarevägen 3 DE Rivningslov Beviljat DelgDEL Mariana Andersson STENKULLEN D Bygglov för nybyggnad av enbostadshus LERUM 4:143 NORRA KOXÅSVÄGEN 31 Sökande Nicklas Nilsson Norra Koxåsvägen LERUM DE Slutbesked Interimistiskt DelgDEL Kristina Myrberg BLOV Inbyggnad befintlig balkong LEKSTORP 3:175 LEKSTORPSVÄGEN 16A Sökande Jonas Olsson Lekstorpsvägen 16 A DE Slutbesked Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg GRÅBO Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

16 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 12 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av förskola D Fasadändring,bärande konstruktion och rivning BLOV Tillbyggnad av enbostadshus. Påbyggnad takvåning FLODA 3:174 KULLADALSVÄGEN 6 HALLSÅS 2:149 STAMSJÖBACKEN 3 BRÅTA 1:13 RYD VÄSTERGÅRDSVÄGEN 7B Sökande Lerums Kommun Kommunens verksamhetslokaler LERUM Sökande Johan Ekeroth Stamsjöbacken LERUM Sökande Jessica Bohwalli Ryd Västergårdsvägen 7 B LERUM Sökande Filip Bergquist DE DE DE Slutbesked Slutbesked Slutbesked Godkännande Godkännande Godkännande DelgDEL Jan Josefsson DelgDEL Kristina Myrberg DelgDEL Jarmo Hämäläinen Ryd Västergårdsvägen 7 B LERUM D nybyggnad av skärmtak FLODA 3:25 Sökande Lerums Kommun DE Slutbesked Godkännande DelgDEL Elin Sjöström LERUM D nybyggnad av väderskydd RYGGEBOL 1:24 Fastighetsägare Eva Lillemor Rånevik Laffagården Östra Knavraås 10 DE Slutbesked Godkännande DelgDEL Elin Sjöström STENKULLEN Sökande Lerums Kommun Bengt Holm Lerum Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

17 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 13 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av komplementbyggnad D nybyggnad av enbostadshus D Ändring av beviljat bygglov FLODA 20:62 PARKVÄGEN 4 FLODA 20:292 GRYNINGSVÄGEN 5 HÄRSÅSEN 1:6 GAMLA HÄRSKOGSVÄGEN 6 Sökande Gunilla Karlsson Parkvägen FLODA Sökande Maria Dalblad Gottfrids Väg FLODA Sökande Iwona Frondelius Nordåsvägen 21 D FLODA Sökande Thomas Andersson DE DE DE Slutbesked Slutbesked Slutbesked Godkännande Godkännande Godkännande DelgDEL Mariana Andersson DelgDEL Jan Josefsson DelgDEL Jan Josefsson Nordåsvägen 21 D FLODA D tillbyggnad av enbostadshus UDDARED 1:359 ENBÄRSVÄGEN 61 Sökande Erik Hjortsberg Enbärsvägen 61 DE Slutbesked Godkännande DelgDEL Marianne Sörgard FLODA D nybyggnad av enbostadshus FLODA 20:292 GRYNINGSVÄGEN 5 Sökande Maria Dalblad Gottfrids Väg 6 DE Slutbesked Interimistiskt DelgDEL Jan Josefsson FLODA Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

18 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 14 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus och garage HALLSÅS 1:145 HULDRAVÄGEN 10 Sökande Magnus Bergfors Bergsslingan Lerum Fastighetsägare Magnus Bergfors Bergsslingan Lerum DE Slutbesked Interimistiskt DelgDEL Kristina Myrberg D flytt av befintligt plank DERGÅRDEN 1:249 ALINGSÅSVÄGEN 7A Sökande Lerums Kommun DE Slutbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson Lerum BLOV Tillbyggnad av enbostadshus med veranda, garage och plank NÄS 7:16 GAMLA VÄGEN 60 Sökande Kenneth Lindberg Eriksberg Gamla Vägen FLODA DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg BLOV Tillbyggnad av enbostadshus ASSMUNDTORP 2:116 HELGESÅSVÄGEN 24 Sökande Claes-göran Andreasson Helgesåsvägen 24 DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Jan Josefsson LERUM BLOV Nybyggnad av garage/förråd KNAVRAÅS 1:15 VÄSTRA KNAVRAÅS 35 Sökande Anders Wärnsäter Västra Knavraås 35 DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg STENKULLEN BLOV Tillbyggnad av enbostadshus/garage FURUBERG 1:22 FRESIAVÄGEN 11 Sökande Jimmy Ljungholm Fresiavägen 11 DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg GRÅBO Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

19 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 15 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp BLOV Nybyggnad av garage BLOV Ändring av VA och VVS BLOV Tillbyggnad av enbostadshus JUTAGÅRDEN 1:30 JUTAGÅRDSVÄGEN 48 OLSTORP 3:44 SOLROSVÄGEN 52 YTTERSTAD 4:4 NORRA YTTERSTADVÄGEN 34 Sökande Tor Jakob Wilhelm Johansson Jutagårdsvägen LERUM Sökande Niklas Odén Solrosvägen GRÅBO Kvalitetsansvarig (E) Peter Johansson Gräskärrsvägen Nol Sökande Micaela Scharin DE DE DE Slutbevis Slutbevis Slutbevis Godkännande Godkännande DelgDEL Jan Josefsson DelgDEL Jan Josefsson DelgDEL Elin Sjöström Norra Ytterstadvägen GRÅBO BLOV Tillbyggnad av enbostadshus GAMLEBO 2:78 BREDEHALL 5 Sökande Maria Borg Bredehall 5 DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Elin Sjöström LERUM BLOV Nybyggnad av enbostadshus FLODA 3:346 KÄLLEBERGSVÄGEN 52 Sökande Peter Clarin Källebergsvägen 52 DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Jan Josefsson FLODA BLOV Nybyggnad av enbostadshus OLSTORP 1:21 RÖLLEKAVÄGEN 21 Sökande Nils-Åge Holmstrand Boden 9 DE Slutbevis Godkännande DelgDEL Jan Josefsson Gråbo Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

20 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 16 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp BLOV Tillbyggnad av enbostadshus samt garage D nybyggnad av ett enbostadshus OLSTORP 7:34 VÅRLÖKSVÄGEN 15 SÄVHULT 6:4 SÄVHULTSVÄGEN 68 Sökande Fredrik Arvidsson Vårlöksvägen GRÅBO Fastighetsägare Karin Lundin Sävhultsvägen TOLLERED Sökande Tobias Lundin DE DE Slutbevis Startbesked Godkännande Godkännande DelgDEL Jan Josefsson DelgDEL Jan Josefsson Sävhultsvägen TOLLERED D tillbyggnad av enbostadshus TORP 1:542 KULLERSTENSVÄGEN 5 Sökande Christian Ingerman Wallerfors Kullerstensvägen 5 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson Lerum Fastighetsägare Christian Ingerman Wallerfors Kullerstensvägen Lerum D tillbyggnad av fritidshus HJÄLLSNÄS 11:78 TRÅNGALIDEN 17 Sökande Lars Eriksson Trångaliden 17 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jarmo Hämäläinen GRÅBO D nybyggnad av verksamhet LEKSTORP 3:192 GRÅBO INDUSTRIVÄG 9 Sökande Gds-tvätten I Gråbo AB Gråbo Industrivägen 3 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jarmo Hämäläinen GRÅBO Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

21 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 17 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus ASPENÄS 2:498 NORRA HÄCKSJÖBÄCKSVÄGEN 8 Fastighetsägare Göran Lindén Norra Häcksjöbäcksvägen LERUM Sökande Kristin Johansson Länsmansvägen 5B Jonsered Sökande Filip Björsson DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jarmo Hämäläinen Länsmansvägen 5B Jonsered D tillbyggnad av vårdanläggning DRÄNGSERED 1:256 TRASTVÄGEN 6 Fastighetsägare KB Hedehem Ekonomiavd DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson LERUM Sökande Lerums Kommun Box Lerum D tillbyggnad av enbostadshus HALLEGÅRDEN 1:317 FRÖDERSTRÖMS VÄG 13 Fastighetsägare Liselotte Wallin Fröderströms Väg 13 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson LERUM Sökande Patrick Wallin Fröderströms Väg LERUM Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

22 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 18 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av miljöhus TORP 2:159 KANTOR EDGRENS VÄG 8A Fastighetsägare Riksbyggens Brf Lerumshus Nr 3 Box GÖTEBORG Sökande Brf Lerumshus 3 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson Box Göteborg D nybyggnad av garage samt rivning av bef KNAPPEKULLA 1:34 LINDÅS HAGE 16 Sökande Ulf Sundler Lindås Hage LERUM DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

23 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 19 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus ORYD 1:170 Fastighetsägare Anders Forsell Hunstugan Plåtvägen STENKULLEN Fastighetsägare Karl Erik Emil Forsell Stenkullenvägen STENKULLEN Fastighetsägare Britt Eriksson Björkebovägen FLODA Fastighetsägare Inger Margareta Uddgren Herr Esgers Väg LERUM Fastighetsägare Anna-Lena Svensson Edward Olssons Backe LERUM Fastighetsägare Ann-Britt Johansson Bagarevägen 7 Lgh STENKULLEN Fastighetsägare Per-Erik Thomas Svensson Björkebovägen FLODA Sökande Erik Forsell DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jarmo Hämäläinen Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

24 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 20 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad OLSTORP 6:21 Björkebovägen FLODA Fastighetsägare Lerums Kommun LERUM Sökande Peter Söderstedt DE Startbesked Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg Bredhall Lerum D tillbyggnad av enbostadshus HALLEGÅRDEN 1:299 ALBERTSFORSVÄGEN 20 Sökande Miguel Hallgren Albertsforsvägen 20 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jarmo Hämäläinen Lerum D nybyggnad av enbostadshus ASPENÄS 2:19 BJÖRKÅSVÄGEN 31 Sökande Mikael Larsson Torpadalskrönet 3 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jan Josefsson LERUM D nybyggnad av garagelängor ALMEKÄRR 3:97 Sökande Parkerings-o Garageför Almekärr Ek För Nyebrostigen 32 DE Startbesked Godkännande DelgDEL Jarmo Hämäläinen LERUM Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

25 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 21 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage HALLEGÅRDEN 1:344 BACKEN 3 Sökande Patrik & Camilla Almqvist Tunnbindaregatan 4A GÖTEBORG Sökande Lerums Kommun DE Startbesked Godkännande DelgDEL Kristina Myrberg LERUM Sökande Patrik Almqvist Backen LERUM FABI-Fastighetsbildning D Lantmäteri meddelande för godkännande HALLSÅS 1:47 DE Administrativt DelgDEL Mariana Andersson D Lantmäteri meddelande för godkännande HUNSERED 1:4 DE Administrativt DelgDEL Mariana Andersson TILLS-Tillsynsärende Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

26 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 22 av 22 Bygglovsenheten Utskriftsdatum Delegationslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp D Tillsyn efter upplysning HJÄLLSNÄS 54:1 MONVÄGEN 150 Sökande Nina Wangerås Monvägen GRÅBO Fastighetsägare Nina Wangerås Monvägen GRÅBO Sökande Christopher Lundberg Monvägen GRÅBO Fastighetsägare Christopher Lundberg Monvägen GRÅBO DE Avskrivning DelgDEL Elin Sjöström D HALLSÅS 1: HULDRAVÄGEN 13 Arbete påbörjat utan startbesked Fastighetsägare Babak Johari-tehrani Huldravägen 13 DE Avskrivning DelgDEL Marianne Sörgard LERUM D HALLSÅS 1: HULDRAVÄGEN 15 Arbete påbörjat utan startbesked Fastighetsägare Johan Frykmer Huldravägen 15 DE Avskrivning DelgDEL Marianne Sörgard LERUM Adress Lerum Besöksadress Bagges Torg Telefon/Fax Webbadress/E-post

27 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Överinstansbeslut i byggärenden, delgivning Ärenden ASPENÄS 2:280, Länsmansvägen 22 Byggsanktionsavgift för arbete påbörjat utan startbesked Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i december 2012 att påföra en byggsanktionsavgift för byggnation utan bygglov. Länsstyrelsen avslår överklagandet och sanktionsavgiften sattes ner till kr. Miljö- och byggnadsnämnden överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslår till överklagandet. Miljö- och byggnadsnämndens beslut står sig inte. Diarienummer D KUSEBACKA 1:127, Hallonvägen 51 Bygglov för utökning av balkong Miljö- och byggnadsnämnden beslutade på delegation att ge bygglov för utökande av balkong på fastigheten. et överklagades. Länsstyrelsen upphäver beslutet, de anser att det är för stor avvikelse mot detaljplan. Mark- och miljödomstolen går på Länsstyrelsens beslut. et överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som 29 april 2014 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Miljö- och byggnadsnämndens beslut står sig inte. BLOV

28

29

30

31

32

33

34

35 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Överklaganden i bygglovsärenden, delgivning Ärenden HEDE 2:3, Bygglov med startbesked för anläggande av parkeringsplats. På delegation i april 2014 fattades bygglov och startbesked för anläggande av parkeringsplats. Fastighetsägarna på Alingsåsvägen 40, 42 och 44 har överklagat beslutet. Fastighetsägarna föreslår tre alternativ till annan placering. Diarienummer D

36

37

38

39

40

41

42 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Underrättelse Lantmäteriet, delgivning Med anledning av att dokument och underlag till fastighetsärendena nedan som regel är omfattande har Miljö- och byggnadsnämndens presidium beslutat om följande: Ledamot som vill ta del av underlag till de olika ärendena ombeds ta kontakt med någon av bygglovsenhetens administratörer och be dem översända aktuella handlingarna. Ärenden FLODA 20:101 Underrättelse om beslut. Lantmäterimyndigheten har 16 april 2014 beslutat angående ledningsrätt för Teliasonera Skanova Access AB om förtida tillträde till fastigheten. MUNKEBACKA 1:14, 1:15 och 1:17 Underrättelse om beslut. Lantmäterimyndigheten har 29 april 2014 beslutat om sammanläggning av dessa tre fastigheter. Diarienummer D D

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Informationsärenden och rapporter, bygglovsenheten Tjänstemän från Bygglovsenheten informerar: 1 Verksamhetsuppföljning Bygglovsenheten Teritial 1 2 Tidsbegränsade bygglov, rapport 3 Pågående och nyanmälda tillsynsärenden, rapport

66 D Verksamhetsuppföljning Bygglovsenheten 2014 Lerny Hermansson Elin Sjöström Erik Elgered

67 Innehåll Verksamhetsuppföljning, 2014 Tertial 1 2 Starka beslut 3 God ärendebalans 4 Övriga ärenden 5 Skyndsam handläggningstid 7 God service 8 Miljörabatter & premier 9 Energirådgivningen 10 1

68 Verksamhetsuppföljning, 2014 Tertial 1 Bygglovsenheten är utförare av Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag enligt plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar inom byggrelaterade frågor. Enheten svarar också för kommunens energi- och klimatrådgivning. Uppföljning till Miljö- och byggnadsnämnden sker vid tre tillfällen, tertial ett: maj (jan- april), tertial två: september (maj - augusti) och helår: februari. Helårsuppföljningen redovisar kvalitetsindikatorer som knyter an till rättssäkerhet, ärendeflöde/balans, handläggningstider och överklaganden, samt effekten av energirådgivningen. Sektor samhällsbyggnad har tre fokusområden för 2013 som berör miljö- och byggnadsnämndens område, dessa områden beaktas framförallt i förhandsbeskeden och redovisas endast på detta ställe. Tillväxt, målet är att antalet innevånare i Lerum ska vara år 2017 Trygghet, målet är att öka tryggheten i det offentliga rummet. Transporter, målet är förtätning inom kollektivtrafikens knutpunkter. Sammanfattning Indikator Resultat tertial 1 Prognos helår Starka beslut God ärendebalans Skyndsam handläggning God Service Energirådgivning Figur 1: sammanfattning på nyckeltalen Starka beslut: Prognosen under 2014är att målet ej uppnås. God ärendebalans: Balansen kommer att uppnås. Skyndsam handläggning: Minskad handläggningstid, mål uppnått. God service: Redovisas i tertial 2. Energirådgivning: Mycket bra resultat av energirådgivning i bygglovsprocessen. 2

69 Starka beslut 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mycket bra Bra OK Figur 2: andel överklagaden, positiva beslut, negativa beslut Analys Länsstyrelsen har lämnat beslut i 30 ärenden av 32 inkomna överklaganden. Länsstyrelsen har kortare handläggningstider vilket är positivt för snabbare avgöranden av överklagade beslut och ökar därmed rättssäkerheten. Under 2013 har det kommit 32 stycken överklaganden. Av dem har vi fått 21 stycken beslut från Länsstyrelsen som går vår väg och 9 beslut som har blivit återförvisade för ny handläggning till Miljö- och byggnadsnämnden. Under tertial 1, 2014 har det hittills kommit in 16 stycken överklaganden, ett avvisades av bygglovsenheten på grund av att det kom in för sent och i fyra ärenden har länsstyrelsen avslagit överklagan. Resultatet redovisas i tabellform i verksamhetsuppföljning för helår Åtgärder Bygglovsenheten kommer att förbättra och förtydliga informationen på hemsidan så att inte missuppfattningar sker. Arbeta med att delge medarbetarna information och kunskap från utbildningar och konferenser. Under våren kommer det att genomföras en bildningsdag för miljö- och byggnadsnämnden och tjänstemännen på bygglovsenheten där jurist och länsstyrelsen kommer att gå igenom svåra frågor inom plan- och byggnadslagen. Det kommer att arbetas kontinuerligt med rutiner, checklistor samt mallar för beslut, för att säkerställa rättsäkerheten i besluten. I arbetet ingår även att använda oss av klarspråksmodellen där man skriver beslut och tjänsteskrivelser på ett sådant sätt att sökanden inte kan missuppfatta informationen samt att vi i besluten beaktar jämställdhetsperspektivet. För att uppnå målet av rättsäkra beslut 2014 arbetar bygglovsenheten med kvalitetssäkring. Prognos helår Det är för tidigt att avgöra om målet nås då vi har för få avgörande hittills. 3

70 God ärendebalans Förhandsbesked och Bygglov Antal ärenden tertial År 1 Återtagande Ansökningar Figur 3: Antal ansökningar, lovbeslut och förhandsbesked samt avskrivningar Tertial 1 Under tertial 1, 2014 kom det in 197 lovärenden varav 12 är förhandsbesked samt 51 anmälningsärenden. Under tertial 1har lovhandläggarna och inspektörerna tagit: 69 bygglovsbeslut 41 bygglov med startbesked i samma beslut 2 kontrollplanebeslut 119 startbesked 143 slutbesked 55 slutbevis MBN har fastställt 19 beslut om förhandsbesked och bygglov. I den nystartade e-tjänsten Mitt Bygge har 36 ärenden skapats under tertial 1. Utöver besluten som har fattats har byggnadsinspektörerna haft 41 tekniska samråd, 37 arbetsplatsbesök, 32 slutsamråd. Analys Det har kommit in många ärenden i slutet av tertial 1 som handläggarna ännu inte har hunnit fatta beslut i. Med enhetens nya arbetssätt så används anmälan endast i de ärenden där bygglov ej krävs, exempelvis eldstad, konstruktionsförändring samt vatten och avloppsinstallation. Det finns många äldre ärenden ( ) där byggherren inte har redovisat handlingar efter färdigställande och därför inte är avslutade med slutbevis. Flera av ärendena saknar dessutom beslut om kontrollplan. Där har bygglovet upphört att gälla vilket medför att (om åtgärden är utförd) legalisering krävs. 4

71 Administratörerna har påbörjat arkivgenomgång av dessa ärenden cirka 300 stycken totalt för att få ett avslut. Påminnelsebrev sänds ut och tillsyn av dessa ärenden utförs av bygglovsenheten under Arbetet med avskrivningar och avslut av icke aktiva ärenden är prioriterat för bygglovsenheten. E-tjänsten Mitt-bygge har fungerat bra och följer den förväntade prognosen. Prognos helår Ärendetillströmningen ökar i antal, dock kan planerade lagförändringar resultera i att lovansökningar minskar i antal och anmälningar ökar. Övriga ärenden Tillsyn 120 Tillsynsärenden Registrerat Avskrivning Antal ärenden Figur 4: Registrerat, avskrivning tertial 1, högra stapeln redovisar totalt antal pågående ärenden Tillsynsärenden är till största delen klagomålsärenden som regleras i plan- och bygglagen. Otillfredsställande dagvattenhantering och olovliga byggnationer är vanliga tillsynsärenden. 5

72 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) april 0 Totalt godkända ärenden Totalt antal ärenden Godkända ärenden - Kommun fastigh Antal ärenden - Kommun fastigh Figur 5: Totalt antal ärenden samt godkända OVK ärenden i Lerums kommun. OVK ska ske kontinuerligt med intervaller på tre eller sex år, detta för att få en tillfredställande inomhusmiljö. OVK berör i första hand flerbostadshus, verksamhetslokaler, kontor, skolor samt personalutrymmen för industrin. Analys Under 2014 har det skapats 29 stycken nya tillsynsärenden (klagomålsärenden) vilken är en ökning från samma period 2013 då det kom in 19 stycken ärenden. Inom tillsyn ryms också hiss och maskindrivna portar, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt tillsyn över lekplatser samt att lagen i övrigt följs (PBL). Det kommer att uppföras ett register för hiss och maskindrivna portar. Med hjälp av förelägganden har fler fastighetsägare lämnat in ovkprotokoll. Det är en heltidstjänst, uppdelad på tre personer, som jobbar med tillsyn enligt PBL. En del av ärendena blir sanktionsärenden och olika typer av förelägganden. Miljö- och byggnadsnämnden får redovisning av aktuell status i ärendena vid varje sammanträde. Prognos helår Avskriva tillsynsärenden i takt med nyinkomna ärenden. Troligtvis kommer ny lagstiftning medföra fler tillsynsärenden. 6

73 Sanktionsärenden Under 2014 har det registrerats 10 stycken nya sanktionsärenden, varav många installerade braskaminer som saknar en anmälan. Det är ärenden som har påbörjats utan startbesked eller bygglov. Ärendena som hanterats kräver kvalificerad juridisk utredning och det genererar mycket handläggningstid i de enskilda ärendena. Av de nyregistrerade sanktionsärendena har endast ett fåtal ärenden beslutats av Miljö och byggnadsnämnden. Enheten har en mycket god kompetens i dessa svåra frågor. Flera av ärendena överklagas till överinstans, Länsstyrelsen. Åtgärder Satsningar på ökad förebyggande information krävs både på hemsidan samt tryckt material. Bygglovsenheten har införskaffat sig god kompetens avseende hantering av sanktionsärenden och målet Nollvision har myntats på enheten. Sanktion ska inte bero på otydlighet från enheten, varken skriftligen eller muntligen. Detta ska kontinuerligt utvärderas. Prognos helår Färre antal beslut i sanktionsärenden förväntas under Det finns en osäkerhet om antal sanktionsärenden på grund av de nya PBL bestämmelserna som träder i kraft. Effekten av lagändringen förväntas komma i slutet av Skyndsam handläggningstid Mycket bra Bra OK Lerum bygglov Figur 6: Handläggningstid ansökan till beslut Figur fem visar handläggningstiden som är från ansökningsdagen till beslutsdatum, (2014 är prognos). 7

74 Mycket bra Bra OK Lerum bygglov Figur 7: Handläggningstid komplett till beslut Figur sex visar handläggningstiden från att ärendet (bygglov) är komplett till beslutsdatum, (2014 är prognos) Det snabbaste ärendet handlades på 1 dag och det långsammaste 51 dagar. Analys Prognosen för 2014 visar att handläggningstiden minskat ytterligare men det är för tidigt att dra en slutsats att detta kommer att stå sig. Åtgärder Arbetet med att hitta tidstjuvar i processen utförs kontinuerligt. Förebyggande information till sökande och intresserade, god tillgänglighet och rådgivning innan ansökan kommer till bygglovsenheten är ett arbete som pågår fortlöpande vilket i sin tur påverkar handläggningstiden. Prognos helår Handläggningstiden minskar. God service Under maj och juni 2014 genomför bygglovsenheten en undersökning där resultatet kommer att presenteras i tertial 2,

75 Miljörabatter & premier Bygglovsenheten bidrar till att bli Sveriges ledande miljökommun genom att ha infört ett system 2011 med en möjlighet för byggherrar att få reducerade avgifter. Om de bygger energieffektivt och varit i kontakt med energirådgivningen. 100% Andel energieffektiva nyproducerade byggnader per 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% 50% 52% 46% 40% 30% 29% 21% 15% 16% 7% % under BBR 40 % under BBR Totalt antal enbostadshus 2009: 29 st 2010: 22 st 2011: 26 st 2012: 70 st 2013: 63 st 2014: 30 st Figur 8: Andel givna bygglov för nybyggnationer av enbostadshus som har 25 % och 40 % lägre energibehov än Boverkets energikrav. Analys Andelen bygglov för energieffektiva enbostadshus har ökat markant sedan energikrav på kommunala tomter infördes. Samtidigt infördes ökad energirådgivning vid nybyggnation och en bygglovstaxa som stimulerar energieffektiv byggnation. Det finns en tydlig trend som visar att andelen energieffektiva enbostadshus fortsätter öka med några procentenheter per år. Boverket definierar hus med ett energibehov på 25 % lägre än energinormen som energieffektiva. Andelen bygglov för enbostadshus med ett energibehov med minst 40 % lägre energibehov än Boverkets energikrav har nära fördubblats från 2012 till 2013 vilket resulterar i halverad avgift för bygglov och startbesked. I början av 2013 infördes möjligheten för den som köper kommunal tomt att få premier för hus som täcker sitt eget energibehov alternativt är byggda med mindre miljöpåverkande material. Premien betalas ut när byggherren kan visa att huset klarar premiekraven. 9

76 Mål Ge energiråd till alla som ansökt om bygglov för nybyggnation, enligt servicegarantin. Informera samtliga som ska göra en uppföljning av sin energianvändning för att få slutbesked. Åtgärder Ta kontakt med alla som ansökt om bygglov för nybyggnation, enligt servicegarantin och ge energiråd. Det byggs mer energieffektiva bostäder efter införandet av systemet. Av 51 ansökningar om bygglov av nybyggnationer, så har vi haft kontakt med alla som ansökt om bygglov för nybyggnation. Införandet av sänkta avgifter och premier har uppmärksammats i både Lerums Tidning, fackpress och andra kommuner. Prognos helår Andelen energieffektiva hus ökar och det faktiska energibehovet minskar. Energirådgivningen Energirådgivningen hos bygglovsenheten är opartisk och kostnadsfri. Rollen som energirådgivare är att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan. Aktivt förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering. I början av året har energirådgivningen fått en special inriktad arbetsinsats från Energimyndigheten (EPBD). Uppdraget är att ha rådgivning med de fastighetsägare i kommunen som har ett större värmesystem på 20 kw eller större. Även större kylsystem på 12 kw eller större. Åtgärder Energirådgivarna deltog i Bygglovsenhetens informationskväll för allmänheten. Klimatmanifestationen Earth Hour genomfördes i slutet av mars med temat bilen, biffen, bostaden och börsen. Ett sammarbete med 20 organisationer och företag som arrangerade det hela med olika aktiviteter. Under första tertialet har energirådgivningen haft rådgivningsbesök, enligt EPBD. Energirådgivningen har varit närvarande på de flesta regionsträffarna som energikontoret har samordnat. Deltagit med rådgivning i Lerum, Floda och Gråbo centrum utvecklingen. Stöttat Ingela Andén i upphandlingen av elbussar. 10

77 Sett möjligheterna med elcykelsystem i kommunen. Prognos helår Energirådgivningen är i kontakt med alla byggherrer vid nybyggnationer och intresset för solenergi ökar för varje år som går. 11

78 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Marianne Sörgard Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden DRÄNGSERED 2:30 (ADRESS SAKNAS) Förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus Sökande: Ängabo byggnads AB Skolgatan Göteborg Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus på fastigheten Drängsered 2:30. Villkor Ansökan Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Bakgrund Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen (ÖP 2008) för Lerums kommun anger bland annat följande för området: Befintlig bebyggelse Planerad bebyggelse VA-plan ska tas fram

79 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (8) Rev Dnr D Sakägaryttrande Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig om ansökan Ägare till fastigheterna Drängsered 2:116, Drängsered 1:99, Drängsered 2:106, Drängsered 2:16, Drängsered 2:299, Drängsered 2:35 har ingen erinran mot föreslagen åtgärd. Ägare till fastigheten Drängsered har ingen erinran mot föreslagen åtgärd men påpekar följande. Parkeringsplatser till besökande i motionsspåret måste beaktas. Det är många som använder motionsspåret. Ägare till fastigheten Drängsered 1:38 lämnar sammanfattningsvis följande kommentar om föreslagen åtgärd. Har fått besked om att inte få detaljplan i området pga höga naturvärden. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Bygglovsenheten har varit på plats och konstaterat att det aktuella området i dagsläget används som avstjälpningsplats för trädgårdsavfall. Sökande har angett att värdefulla träd ska sparas både på tomtmark och utanför, husen ska dessutom följa topografin och schaktning samt uppförande skall ske med varsamhet. Bygglovsenheten bedömer därför att åtgärden inte kommer att medföra någon nämnvärd påverkan på naturvärdena på platsen. Ägare till fastigheten Drängsered 2:22 lämnar sammanfattningsvis följande kommentar om föreslagen åtgärd. Parkeringsmöjligheterna behövs för de boendes besökanden till bosatta på Morkullevägen (som flera mån/år är för hal så dom parkerar här nere) dessutom till elljusspårsbesökarna. - Ett härligt och uppskattat skogsområde som barnen i området njuter av försvinner - Det blir mer ljud från tåget när skogsridån försvinner - Fågel-/djurlivet tar skada. Rikt med fåglar och fågelsång. Hackspetten bl.a. Ekorrar finns det rikligt av också i den lilla skogen. - Då försvinner en utmärkt rastplats för alla områdets hundar (och katter). Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Bygglovsenheten delar uppfattningen om att parkeringsplats behövs. I detta fall är det dock privat mark som har tagits i anspråk som parkering. Det finns inget bygglov för att använda området som parkeringsplats. Sökande har visat vilja att diskutera en lösning gällande parkering med Lerums kommun. Parkeringsfrågan hanteras i ett separat bygglovsärende.

80 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (8) Rev Dnr D Åtgärden innebär att endast en liten del av skogspartiet tas i anspråk. Den kvarvarande delen kommer även i framtiden att kunna fungera som lek- och rastområde för barn och hundar. Skogspartiet som lämnas kvar bör även i framtiden kunna hysa fåglar och djur och dämpa buller från järnvägen. Ägare till fastigheten Drängsered 2:28 lämnar sammanfattningsvis följande kommentar om föreslagen åtgärd. Tidigare önskemål om byggnation på denna plats avslogs p.g.a. att behov av parkering för motionsbanan fanns. Detta behov finns fortfarande. Vi har ingen parkering på vår fastighet och behöver den befintliga parkeringen. Besökare till fastigheterna i närheten och till motionsbanan använder också parkeringen. Var skall vi parkera i framtiden om den befintliga parkeringen tas bort? Och övriga besökare? Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Bygglovsenheten delar uppfattningen om att parkeringsplats behövs. I detta fall är det dock privat mark som har tagits i anspråk som parkering. Det finns inget bygglov för att använda området som parkeringsplats. Sökande har visat vilja att diskutera en lösning gällande parkering med Lerums kommun. Parkeringsfrågan hanteras i ett separat bygglovsärende. Ägare till fastigheten Drängsered 2:78 lämnar sammanfattningsvis följande kommentar om föreslagen åtgärd. Vi har inget att erinra mot att de tre enbostadshusen byggs enligt ansökan. Vårt problem är att det inte framgår hur parkeringsproblematiken är tänkt att lösas. Nu finns en stor parkeringsplats utefter Johannebergsvägen som använts för tre olika ändamål. - Besökare till elljusspåret, det gäller såväl löpare som promenerande. - Besökare till boende i området vilket rätt ofta gör att P-platsen är helt full. Det är den enda P-platsen som finns i området. - Under vintern är backen uppför Morkullavägen snö och isbelagd så att den inte är farbar med bil utan de boende utefter den vägen är tvungna att parkera sina bilar på den befintliga P-platsen utmed Johannebergsvägen. Om det inte finns en P-plats av motsvarande storlek som idag kommer det att bli en stor mängd bilar som kommer att parkera vilt utmed Johannebergsvägen vilket vore mycket olyckligt. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Bygglovsenheten delar uppfattningen om att parkeringsplats behövs. I detta fall är det dock privat mark som har tagits i anspråk som parkering. Det finns inget bygglov för att använda området som parkeringsplats. Sökande har visat vilja att diskutera en lösning gällande parkering med Lerums kommun. Parkeringsfrågan hanteras i ett separat bygglovsärende.

81 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (8) Rev Dnr D Sökande har fått möjlighet att kommentera inkomna synpunkter och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. De synpunkter som inkommet rör dels parkeringsfrågan för boende och besökare till motionsslinga och oro för fågelliv och naturvärden. Ansökan om nybyggnation avsåg ursprungligen 5 nya hus men har reviderats ner till att nu gälla 3 enbostadshus därför att hänsyn till naturvärden i området beaktats och värdefulla träd såväl utanför som på tillkommande fastigheter skall bevaras, så att tillgängligheten för allmänheten tryggas liksom att hänsyn tas till djur och fågelliv. Husen skall dessutom följa topografin i möjligaste mån och schaktning samt uppförande skall ske med varsamhet. Gällande parkeringsfrågan är det mark kvar vid vägavsnittet norr om byggplatser, dessutom finns mark vid branddammen som kan iordningställas för parkering. Denna fråga löses i samråd med Lerums kommun. Genom en hänsynsfull och varsam utbyggnad möjliggörs nya bostäder och en fortsatt god trivsel i ett område som är attraktivt både för boende och rekreation. Remisser Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Bygglovsenheten delar uppfattningen om att parkeringsplats behövs. I detta fall är det dock privat mark som har tagits i anspråk som parkering. Det finns inget bygglov för att använda området som parkeringsplats. Sökande har visat vilja att diskutera en lösning gällande parkering med Lerums kommun. Parkeringsfrågan hanteras i ett separat bygglovsärende. Miljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Miljöenheten har tittat på ärendet igen avseende bullersituationen på Drängsered 2:30. Eftersom det rör sig om ett område med lite trafik där det huvudsakligen är exempelvis soptransporter som ligger till grund för de höga bullernivåerna, gör miljöenheten bedömningen att riktvärdena inte kommer att överskridas och någon bullerberäkning därför inte behöver utföras. VA-enheten har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Kommunalt VA kan påräknas vid beviljat bygglov. Dämningshöjder för spillvattenavlopp utreds i samband med ev. bygglovsärende. Dag- och dränvattenavlopp löses lämpligast med gemensam LOD-anläggning söder om fastigheterna. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Frågan hanteras närmare i samband med bygglovet.

82 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (8) Rev Dnr D Kommunens trafikingenjör har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Det är det lämpligt att utfarterna samordnas två och två, så att antalet utfarter minskas. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Utfarternas placering hanteras i samband med bygglovet. Planenheten har vid ett flertal tillfällen under mars-maj 2014 beretts möjlighet att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Det pågår ett planarbete i området. Det har pågått sedan 2006 och har gått i stå p g a höga naturvärden som förhindrar exploatering i den grad som krävs för att kunna bygga ut va och vägar. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Det nu aktuella förslaget innebär ett försiktigt tillskott i området. Bygglovsenheten bedömer att tillskottet inte bör påverka naturvärdena i området negativt i den grad att förhandsbesked inte kan beviljas. Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 4 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 2 kap 5 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 9 kap 17 Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Miljöbalken (1998:808) 3 och 4 kap om allmänna hänsynsregler och grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

83 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (8) Rev Dnr D Bedömning Ansökan omfattade till en början fem nya hus. Efter granskning av förslaget kunde det konstateras att platsen inte är lämplig för fem nya hus, men att tre nya hus vore möjligt. Ansökan ändrades sedan till att omfatta endast tre nya hus. Enligt det nu gällande förslaget med tre nya hus ska en lucka lämnas till bebyggelsen på Trastvägen. Det innebär att den gångstig som leder in i skogspartiet, mot bäcken, sparas. Det blir också en naturlig brytning mellan bebyggelsen på Trastvägen, där husen är belägna en bit in på tomterna med trädgården närmast vägen, och de tre nya husen som enligt förslaget ska placeras närmast vägen med trädgården på andra sidan huset. Sökande har även, för att så långt möjligt spara naturvärdena på platsen, visat att man planerar spara värdefulla träd både på tomtmark och utanför. Av samma anledning skriver sökande att husen ska följa topografin i möjligaste mån och schaktning samt uppförande ska ske med varsamhet. Sökande lämnade in en planansökan 2005, planarbete har påbörjats men inte utmynnat i någon färdig detaljplan. Planenheten har meddelat att det inte är aktuellt att upprätta detaljplan för den aktuella platsen. Den planerade åtgärden uppfyller kraven för förhandsbesked. Åtgärden strider inte mot ÖP 2008 och inte naturvärdesinventeringen. Bygglovsenheten bedömer att positivt förhandsbesked kan beviljas med tillhörande villkor och upplysningar. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Ansökan Situationsplan Fotografi Sakägaryttrande, 2 st Sakägaryttrande, 2 st Sakägaryttrande Sakägaryttrande Sakägaryttrande, 2 st Sakägaryttrande, 4 st Sakägaryttrande, 2 st Sakägaryttrande Yttrande från sökande

84 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (8) Rev Dnr D Upplysningar till sökande Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Fastighetsreglering/avstyckning söks hos Lantmäterimyndigheten i Alingsås. Tomter bör vara minst 1000 m 2. Avgift Samråd med naturvårdshandläggare gällande träd ska hållas i samband med bygglovsprövningen. Frågan om parkeringsplatser hanteras i samband med bygglovsprövningen. Handläggningstiden för detta ärende blev 85 dagar från att ärendet var komplett, av de dagar lagen tillåter. Information om beslutet sänds till fastighetsägaren/fastighetsägarna om annan än sökande. Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 3 sänds till ägarna till fastigheterna Drängsered 1:38, Drängsered 2:16, Drängsered 2:22, Drängsered 2:28, Drängsered 2:35, Drängsered 2:77, Drängsered 2:78. Följande fastigheter har meddelats beslutet Drängsered 1:116, Drängsered 1:99, Drängsered 2:106, Drängsered 2:16, Drängsered 2:299, Drängsered 2:35, Drängsered 2:50. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för förhandsbesked, inklusive kungörelse och kommunicering med sakägare, kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Marianne Sörgard Bygglovshandläggare

85 TJÄNSTESKRIVELSE 8 (8) Rev Dnr D Figur 1. Översiktskarta Figur 2. Sökandes förslag Figur 3. Ortofoto

86 LERUM1000, v2.1, (1) Dnr D Samhällsbyggnad Planenheten Ann-Christin Wellander enhetschef Miljö-och byggnadsnämnden Planenhetens yttrande över förhandsbesked för bostäder på Drängsered 2:30 Pågående plan Området omfattas av pågående planarbete. Tidigare naturvärdesinventeringar i området och klassningen i kommunens naturvårdsprogram visar på höga och mycket höga värden. Under detaljplanearbetet har en ny naturvärdesinventering med fokus på den aktuella fastigheten/området genomförts. Denna inventering bekräftar klassningen i kommunen naturvårdsprogam. I planarbetet har det aktuella området diskuterats som lämpligt för skyddsbestämmelser natur som en förlängning av gällande plan söder om området. Det pågår en utredning för att klarlägga omfattningen av väg-och avloppsanläggning för ny bebyggelse. Denna beräknas vara klar i slutet av maj 2014 och beslut om att fortsätta planarbetet kommer att kunna ges i augusti efter samråd med fastighetsägare/exploatör. Planarbete pågår i området och planenheten rekommenderar att man begär anstånd med beslut om förhandsbesked. Sektor samhällsbyggnad Ann-Christin Wellander Planchef Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr Lerums kommun Bagges Torg (vx) Pg Lerum (fax) Bg

87 LERUM1000, v2.1, (2) Dnr D Samhällsbyggnad Planenheten Maria Magnusson Naturvårdshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden Yttrande över förhandsbesked gällande Drängsered 2:30 Natur och rekreation Naturvårdsprogram Området har getts klass 2 för naturvärden (mycket höga värden) och klass 3 för friluftsvärden (höga värden) i naturvårdsprogrammet. Det utgörs av en fuktig albjörk-tallskog med inslag av ek, utmed en naturlig bäck. I söder är området delvis av gammal ekhagekaraktär. Strukturen som ger det höga naturvärdet är lågor, torrakor och död lövved. Örtfloran är tämligen rik. Skogsområdet är rikt på småfågel. Området har som helhet fina lövskogskvaliteter, som stärks av det faktum att det ligger i en utpekad värdetrakt för lövskog, nära värdekärnor i ett riksintresseområde. Helheten i biotopen är värdefull med bäckmiljön och den omgivande fuktiga lövskogen. Flera stigar finns i området. Bäckmiljön är intressant för barnlek och lokalt betydelsefull som närnatur och för naturstudier. Området omfattas av hänsynsnivå 2 i kommunens naturvårdsprogram. Hänsynsnivå 2 innebär att mindre exploateringar kan tillåtas endast om: de tillgodoser enskilda intressen och dessa inte kan tillgodoses på annat sätt det sker på ett sätt så att värdena så långt det går inte skadas Inför planläggning av området gjordes en ny inventering med fokus på den aktuella fastigheten/ytan, och denna inventering bekräftar den tidigare klassningen. Naturvärdena i området är beroende av helheten, bäckmiljön med omgivande lövskog, och kan inte bevaras genom att spara enskilda träd. Detta eftersom det är helheten i biotopen som är viktig. Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr Lerums kommun Bagges Torg (vx) Pg Lerum (fax) Bg

88 2 (2) Dnr D Ekologiskt särskilt känsligt område Området är klassat som ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kapitlet 3 i miljöbalken. Sådana mark- och vatten områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön Det aktuella området är känsligt för exploatering, skogsbruk och förändrad hydrologi. Ett eventuellt intrång bör föregås av noggrannare studier, till exempel genom att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Översvämningsrisk Delar av området utgörs av fuktig mark i anslutning till bäcken och här bedöms risken för översvämning vid kraftiga regn, översvämningsrisken bör utredas. Markavvattning Byggnation i området kan komma att medföra markavvattning. Markavvattning kräver tillstånd och dispens från förbudet i enlighet med Miljöbalken. Sammanfattande bedömning Exploatering skulle skada områdets naturvärden genom att biotopen fragmentiseras, genom att lokalklimatet förändras och genom att hydrologin förändras. Värdena går inte att bevara genom att spara enstaka träd, eftersom det är helheten i biotopen som är viktig med dess bäckmiljö och omgivande fuktiga lövskog. Exploatering innebär att ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt miljöbalken påverkas negativt. Lokaliseringen bedöms inte uppfylla kraven i miljöbalken och kan därmed heller inte anses uppfylla bestämmelserna i 2 kapitlet 1 i plan- och bygglagen. Föreslagen exploatering bedöms också motverka miljömålen för Lerums kommun sant nationella miljömål. Sektor samhällsbyggnad Maria Magnusson naturvårdshandläggare

89 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten ORYD 1:28 Underlag föreligger vid nämnd.

90 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Lena Bryngelsson Bygglovsarkitekt Miljö- och byggnadsnämnden HJÄLLSNÄS 3:68 (RÖSELIDSKULLEN 11) tillbyggnad av enbosbostadshus (legalisering) Sökande: Johanna Hammarfjord Röselidskullen GRÅBO Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av enbosbostadshus (legalisering) på fastigheten HJÄLLSNÄS 3:68 (RÖSELIDSKULLEN 11). Frågan om eventuella byggsanktionsavgifter behandlas i ett separat ärende. Ansökan Ansökan avser legalisering av tillbyggnad av altan omfattande ca 42 m 2. Åtgärden är utförd utan bygglov byggnationen påbörjades i juli Förklaring Sökande har fått tillfälle att yttra sig och kommit med följande förklaring till varför åtgärden utförts utan lov. Inför byggandet uppsökte vi boverket hemsida och fick intrycket av att bygglov inte var nödvändigt för den här typen av altan så länge grannar med angränsande tomtgräns närmare än 4,5 m från altanen gett sitt godkännande Bakgrund kommer en anmälan om att grannen bygger en altan på sin fastighet. Ansökan om bygglov kommer in till bygglovsenheten fyra dagar senare från fastighetsägaren. Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, med planbeteckning SLD 215. Detaljplanen anger bland annat: Största byggnadsarean per fastighet är 160 m 2 för huvudbyggnad och 40kvm för komplementbyggnad.

91 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) Rev Dnr D Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Sakägaryttrande Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig om ansökan. Ägare till fastigheten Hjällsnäs 3:45 har ingen erinran mot utförd åtgärd. Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 b Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 11 kap 5 Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i Plan- och bygglagen eller i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Bygglovsenheten bedömer att den åtgärd som har vidtagits här är lovpliktig. 11 kap 51 En byggsanktionsavgift ska tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i Plan- och bygglagen (2010:900) 8-10 kap. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 11 kap 58 Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Bedömning Altanen placering över markplanet är mellan 0,15 meter till 1,6 meter. I de delar där höjden överstiger 1,20 meter är altanen bygglovspliktig och bedöms som en fasadändring. Det mätvärda utrymmet under altanen kan inte nyttjas och därför anses husets byggnadsvolym inte ha ökat. Altanen betraktas därför inte som en tillbyggnad. Ansökan överensstämmer inte med gällande detaljplan beträffande altanens placering. Altanen placeras 0,6 meter från tomtgräns. Avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Bygglovsenheten bedömer att bygglov kan beviljas. Frågan om eventuell byggsanktionsavgift hanteras i ett separat ärende.

92 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) Rev Dnr D sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet Ansökan Situationsplan Ritning, plan Yttrande, förklaring Intyg Sakägaryttrande Upplysningar till sökande Handläggningstiden för detta ärende blev 46 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Information om beslutet sänds till fastighetsägaren/fastighetsägarna om annan än sökande. Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 3 sänds till sökande. Följande fastigheter/rågrannar har meddelats beslutet Hjällsnäs 3:45 Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive kostnad för kungörelse och kommunicering med sakägare, 2 529kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Lena Bryngelsson Bygglovsarkitekt

93 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) Rev Dnr D Bild 1 Översiktskarta med Hjällsnäs 3:68 inringad. Bild 2 Situationsplan med altanen inritad.

94 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) Rev Dnr D

95 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Lena Bryngelsson Bygglovsarkitekt Miljö- och byggnadsnämnden FLODA 3:774 (ADRESS SAKNAS) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Sökande: Fredrik Weimyr Källebergsvägen FLODA Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, garage på fastigheten FLODA 3:774. Kontrollansvarig Anmäld kontrollansvarig för åtgärden är: Bill Rohbrahn Certifierad i nivå K. Certifieringsnummer SC , SP Sitac. Krav på startbesked Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas. Ansökan Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus omfattande ca 117 m 2 i BYA (två våningar utan vind), och komplementbyggnad, garage omfattande ca 63 m 2 i BYA. Huvudbyggnadens byggnadshöjd är 5,75 meter enligt sektionsritning med ankomstdatum , taket är utformat som sadeltak med takvinkel 27º. Komplementbyggnadens byggnadshöjd är ca 3,0 meter, enligt sektionsritning med ankomstdatum , taket är utformat som sadeltak med takvinkel 27º. Huvudbyggnaden placeras 10,0 meter från fastighetsgränsen mot söder och 22,8 meter från fastighetsgränsen mot öster enligt nybyggnadskarta med ankomstdatum

96 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (6) Rev Dnr D Garaget placeras 5,0 meter från fastighetsgränsen mot söder och 6,0 meter från fastighetsgränsen mot väster enligt nybyggnadskarta med ankomstdatum Bakgrund Förhandsbesked har beviljats , men har upphört att gälla. Delegationsbeslutet 401/2010 har ersatts med M-delegation 859/2012. Tidigare beslut: Förhandsbesked FÖRF 0005/ Tillstånd för enskild avloppsanläggning M-delegation 859/ Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen (ÖP 2008) för Lerums kommun anger bland annat följande för området: Planerad bebyggelse och generella rekommendationer Riksintressen för friluftsliv Sakägaryttrande Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig om ansökan. Ägare till fastigheten Floda 3:775, Floda 3:68 och Floda 3:773 har ingen erinran mot föreslagen åtgärd. Ägare till fastigheten Floda 3:771 har inte yttrat sig om föreslagen åtgärd. Remisser Miljöenheten och Kommunens trafikingenjör har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och har ingen erinran. Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

97 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (6) Rev Dnr D skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 9 kap 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Bedömning Ansökan avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan. Fastigheten ligger i ett område med befintlig bebyggelse. Den föreslagna åtgärden stämmer väl överens med Översikts Planen (ÖP) 2008 intensioner. Bygglovsenheten bedömer att bygglov kan beviljas. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Ansökan Anmälan kontrollansvarig Kontrollplan Nybyggnadskarta Ritning plan, 30: Ritning plan, 30: Ritning fasad, 30: Ritning fasad, 30: Ritning plan garage, 30: Ritning fasad garage, 30:

98 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (6) Rev Dnr D Ritning fasad garage, 30: Sakägaryttrande Sakägaryttrande, 2 stycken Sakägaryttrande Energiberäkning Upplysningar till sökande Avgift Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas. Om arbetena påbörjas utan byggnadsnämndens skriftliga startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 20. et bör ha vunnit laga kraft innan arbetena påbörjas, dessförinnan kan beslutet överklagas. Enligt radonöversikten kommer byggnaden att placeras på mark som bedöms som normalt område. Grunden ska därför utföras radonskyddande, vilket ska redovisas inför startbesked. Handläggningstiden för detta ärende blev 13 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 3 sänds till ägaren/ägarna till fastigheten/fastigheterna Floda 3:771 Följande fastigheter/rågrannar har meddelats beslutet Floda 3:773, Floda 3:775 och Floda 3:68. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov (5 661kr miljörabatt), inklusive kostnad för kommunicering med sakägare (1 510 kr) och kungörelse (189kr), kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Lena Bryngelsson Bygglovsarkitekt

99 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (6) Rev Dnr D Översiktskarta med Floda 3:774 inringad. Situationsplan med huvudbyggnad samt garage inritade.

100 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (6) Rev Dnr D Fasad mot norr Fasad mot väster Fasad mot söder Fasad mot öster

101 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Lena Bryngelsson Bygglovsarkitekt Miljö- och byggnadsnämnden TORP 1:424 (TORPADALSSTIGEN 43). Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Per Lindholm Tellanders väg LERUM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten TORP 1:424 (TORPADALSSTIGEN 43). Kontrollansvarig Anmäld kontrollansvarig för åtgärden är: Jonas Eklund Certifierad i nivå N. Certifieringsnummer SC , SP Sitac. Villkor Anslutning till det allmänna vatten- och avlopps (VA)-nätet ska sökas så fort som det är möjligt. Ansökan Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus omfattande ca 150 m 2 i BYA (en våning utan vind) Huvudbyggnadens sidopartier har en byggnadshöjd på5,23 meter enligt sektionsritning med ankomstdatum , taket är utformat som pulpettak med takvinkel 19º. För byggnadens mittsektion är byggnadshöjd ca 3,0 meter enligt sektionsritning med ankomstdatum , taket är utformat som sadeltak med takvinkel 22º. Huvudbyggnaden placeras 5,5 meter från fastighetsgränsen mot öster och 14,8 meter från fastighetsgränsen mot sydöst enligt nybyggnadskarta med ankomstdatum

102 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (6) Rev Dnr D Bakgrund Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Området består av nio fastigheter varav tre är bebyggda. Avloppstillstånd finns. M-del 245/14, Dnr: M14.470,424. Översiktsplanen (ÖP 2008) för Lerums kommun anger bland annat följande för området: Centrum utveckling och tätortsnära rekreation Område med generella rekommendationer R7 område där VA-plan skall dras fram Planerad bebyggelse Sakägaryttrande Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig om ansökan. Ägare till fastigheten Torp 2:81, Torp 1:423 och Torp 1:425 har ingen erinran mot föreslagen åtgärd. Remisser Miljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Avloppstillstånd har beviljats. M-del 245/14 Dnr: M14.470,424 Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

103 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (6) Rev Dnr D möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 9 kap 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Bedömning Fastigheten ligger i ett redan etablerat område där centrumutveckling ska gynnas. Den föreslagna åtgärden stämmer väl överens med Översikts Planen (ÖP) Bygglovsenheten bedömer att bygglov kan beviljas sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Ansökan Anmälan kontrollansvarig Ritning plan Ritning fasad, öster Ritning fasad, norr Ritning fasad, söder Ritning fasad, väster Ritning sektion Energiberäkning Nybyggnadskarta Ritning, dagvattenhantering Sakägaryttrande, 3 stycken

104 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (6) Rev Dnr D Upplysningar till sökande Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas. Om arbetena påbörjas utan byggnadsnämndens skriftliga startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 20. Kontrollplan och teknisk redovisning ska lämnas in till bygglovsenheten inför beslut om startbesked. Inför startbesked ska redovisas vem som utför utsättningen och när det kommer att ske. et bör ha vunnit laga kraft innan arbetena påbörjas, dessförinnan kan beslutet överklagas. Ärendet kommer att tas över av Jan Josefsson, byggnadsinspektör. Han nås på telefon eller via mail Enligt radonöversikten kommer byggnaden att placeras på mark som bedöms som normalt område. Grunden ska därför utföras radonskyddande, vilket ska redovisas inför startbesked. I samband med startbesked tas en avgift ut för att täcka kommunens kostnader vid upprättande av detaljplan, planavgift. Handläggningstiden för detta ärende blev 15 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Följande fastigheter/rågrannar har meddelats beslutet Torp 2:81,Torp 1:423 och Torp 1:425 Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov (9 058kr), inklusive kostnad för kommunicering med sakägare (1 510kr) och kungörelse (189kr), kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Lena Bryngelsson

105 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (6) Rev Dnr D Bygglovsarkitekt Bild 1 Översiktskarta med Torp 1:424 inringad.

106 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (6) Rev Dnr D Fasad mot söder Fasad mot väster Fasad mot norr Fasad mot öster

107 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Jan Josefsson Byggnadsinspektör Miljö- och byggnadsnämnden TORP 1:598(KRING-ALLES VÄG 14) Bygglov för stödmur (legalisering) Sökande: Eso Zahirovic VENNERSTENS BACKE LERUM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för stödmur på fastigheten TORP 1:598 (KRING-ALLES VÄG 14). Frågan om eventuella byggsanktionsavgifter behandlas i ett separat ärende. Ansökan Ansökan avser legalisering av stödmur omfattande ca 37 lm. Åtgärden är utförd utan bygglov. Byggnationen påbörjades sommaren Förklaring Sökande har fått tillfälle att yttra sig och kommit med följande förklaring till varför åtgärden utförts utan lov. Brev med ankomst datum Angående bygglov för Kring Allés väg 14. Man tog för givet att L-stöden var med i bygglovet. Bakgrund Tidigare beslut: Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus MBN 105/ Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område LB2 betecknat med BFII (bostadsändamål, fristående hus, max två våningar). Enligt detaljplanebestämmelser, ska tomtstorlek inte vara mindre än 800 m 2, får 1/3 del av tomtarea bebyggas, får byggnadshöjd för huvudbyggnad inte överstiga 7,2 meter, får huvudbyggnad inte inrymma fler än två bostadslägenheter.

108 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (7) Rev Dnr D Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen. 11 kap 5 Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i Plan- och bygglagen eller i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Bygglovsenheten bedömer att den åtgärd som har vidtagits här är lovpliktig. 11 kap 51 En byggsanktionsavgift ska tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i Plan- och bygglagen (2010:900) 8-10 kap. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 11 kap 58 Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Bedömning Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan. Bygglovsenheten bedömer att bygglov kan beviljas i efterhand.

109 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (7) Rev Dnr D sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Förklaring från sökande Skiss situationsplan Foto 1, bygglovseneheten Foto 2, bygglovseneheten Upplysningar till sökande Handläggningstiden för detta ärende blev 15 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Information om beslutet sänds till fastighetsägaren om annan än sökande. Följande rågrannar meddelats beslutet Torp 1:390 och torp 1:563. Avgift Det är fastighetsägarens ansvar att informera eventuella hyresgäster om detta beslut. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive kostnad för kungörelse 3103 kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Jan Josefsson Byggnadsinspektör

110 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (7) Rev Dnr D

111 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (7) Rev Dnr D

112 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (7) Rev Dnr D

113 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (7) Rev Dnr D Foto 1 Foto 2

114 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (10) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Marianne Sörgard Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden FJÄLLESTORP 1:7 (ADRESS SAKNAS) Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus, två komplementbyggnader och ett stall Sökande: Victoria van Egmond Gnejsvägen Stenkullen Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av två enbostadshus, två komplementbyggnader och ett stall på fastigheten Lerum Fjällestorp 1:7. Kontrollansvarig Anmäld kontrollansvarig för åtgärden är: Nils-Åge Holmstrand Certifierad i nivå K. Certifieringsnummer SC , SP Sitac. Krav på startbesked Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas.

115 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (10) Rev Dnr D Ansökan Ansökan avser nybyggnation av två enbostadshus, två carportar och ett stall. Huvudbyggnad A omfattar ca 111 m 2 i BYA (två våningar utan vind) och komplementbyggnad A, carport för två bilar, omfattar ca 63 m 2 i BYA. Huvudbyggnad A har en byggnadshöjd på ca 6,3 meter. Taket är utformat som sadeltak med takvinkel 27º. Komplementbyggnad A har en byggnadshöjd på ca 2,5 meter. Taket är utformat som sadeltak med takvinkel 25º. Huvudbyggnad B omfattar ca 139 m 2 i BYA (en våning med oinredd vind) och komplementbyggnad B, carport för en bil, omfattar ca 39 m 2 i BYA. Huvudbyggnad B har en byggnadshöjd på ca 3,8 meter. Taket är utformat som sadeltak med takvinkel 27º. Komplementbyggnad B har en byggnadshöjd på ca 2,5 meter. Taket är utformat som sadeltak med takvinkel 25º. Stallet omfattar ca 130 m 2 i BYA och rymmer fyra boxplatser samt förrådsutrymmen. Stallet har en byggnadshöjd på ca 3,4 meter. Taket är utformat som sadeltak med takvinkel 15º. Huvudbyggnad B placeras ca 15 meter från fastighetsgränsen mot norr. Komplementbyggnad B placeras strax söder om huvudbyggnad B. Stallet placeras ca 30 meter från fastighetsgränsen mot söder. Huvudbyggnad A med komplementbyggnad A placeras mellan huvudbyggnad B och stallet, mitt på fastigheten. Samtliga byggnader placeras på en skogsbeklädd kulle mellan två öppna åkrar. Bakgrund Tidigare beslut Översiktsplanen (ÖP 2008) för Lerums kommun anger bland annat följande för området: Jordbruksmark Miljöenheten har beviljat tillstånd till enskild avloppsanläggning, beslut M-del 205/2014.

116 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (10) Rev Dnr D Sakägaryttrande Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägare till fastigheterna Hjällsnäs 1:41, Hjällsnäs 5:10, Fjällestorp 1:6, Hjällsnäs 10:37 har ingen erinran mot föreslagen åtgärd. Ägare till fastigheterna Hjällsnäs 5:13, Hjällsnäs 2:35, Tollestorp 6:4, Fjällestorp 1:1 har inte yttrat sig om föreslagen åtgärd. Ägare till fastigheten Fjällestorp 1:2 lämnar sammanfattningsvis följande kommentar om föreslagen åtgärd. Enligt tidigare givet förhandsbesked inom området (FÖRF 0037/2008) har det tagits hänsyn till ÖP 2008:s rekommendationer, oförändrad markanvändning. Byggnadens placering skall ligga i gränsområdet mellan skog och jordbruksmark. I förhandsbeskedet ges inte nybyggnadslov utan lov för ersättningsbyggnader, alltså nybyggnation har inte beviljats i den befintliga kulturmiljön. I detta tidigare förhandsbesked har det påpekats att den befintliga miljön inte får påverkas. Med tidigare förhandsbesked och vår åsikt är den föreslagna placeringen ej lämplig då landskapsbilden kommer att totalt förändras, samt att den inte stämmer med tidigare besked och med ÖP:s rekommendationer. I nämnda förhandsbesked anges att byggnaderna ska smälta in i den befintliga kulturmiljön medan i det tänkta bygglovet på Fjällestorp 1:7 har det angetts att huvudbyggnaderna ska ha vit träpanel. Vit färg på byggnaderna skulle göra att de verkligen utmärker sig i miljön samt att det inte finns den färgsättningen i området sedan tidigare, d v s byggnaderna smälter inte in i miljön. Hästbetet hamnar väldigt nära flera bostadsfastigheter vilket kan påverka hälsoaspekten hos de boende. Befintligt avloppstillstånd som sökts stämmer inte till det tänkta bygglovet, istället för en söks det bygglov för två bostadshus. På nybyggnadskartan har redovisats trekammarbrunn och inte minireningsverk som krävs. Enligt bifogad nybyggnadskarta leds avloppet från stallbyggnaden ut i vattendraget. Ingen redovisning har lämnats för hur rening av gödsel- och urinhanteringen skall ske. Detta är av stor vikt då vi har vår färskvattentäkt i närheten nedströms, ca 50 meter vid sidan av detta vattendrag. Hur garanteras det att vår vattenkvalitet inte kommer att förändras? Synpunkter på tänkt bygglov: 1. Placering enligt ÖP skall ske i gränsområdet mellan skogs och jordbruksmark. Tänkt placering är mitt i orörd skog. 2. Smälter inte in i miljön. Utmärkande färger. 3. Tidigare förhandsbesked har endast tillåtit ersättningsbyggnad inte nybyggnation. 4. Avloppsfrågan måste redovisas. 5. Gödsel- och urinhanteringen skall redovisas. Sökande har fått möjlighet att kommentera yttrandet och lämnar i sin tur följande kommentar. Annelie och Jarmo hänvisar i nu inskickat sakägaryttrande till sitt eget förhandbesked FÖRF0037/2008 på fastigheten Fjällestorp 1:2 där deras förhandsbesked avsåg en ersättningsbyggnad till tidigare befintlig byggnad. För Fjällestorp 1:7 (tidigare del av

117 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (10) Rev Dnr D Fjällestorp 1:1) finns dock ett beviljat förhandsbesked, ärende FÖRF 4/2009, beslutsnummer FHB 10/09 som avser nybyggnation. Vi har i vår bygglovsansökan angett att huset skall ha vit träpanel och stallet röd träpanel vilket båda är traditionella färger och inte på något sätt kan anses utmärkande. Vitt och rött är neutralt och det finns en tradition i att ha dessa färger på husfasader i Sverige och också i närområdet. I deras sakägaryttrande anser de att hästbetet hamnar nära andra bostadshus. Riktvärden i ÖP för samlad bebyggelse nära stall vid 1-10 hästar är 100 m och 50 m till hästbete. Avstånd mellan stall och grannars bostäder på Fjällestorp 1:7 är längre än 100 m och tomtmarken på ca 6,3 ha, innefattar stora betesmarker varför vi inte behöver sätta stängslet inom 50 m från närmaste granne. Vi har kommunicerat hästbetet med Miljöenheten som inte kan se något problem så länge vi följer de riktlinjer som finns. Avloppsfrågan för de två bostadshusen är nu löst och tillstånd från Miljöenheten finns. Anläggningen skall bestå av ett Baga Easy minireningsverk dimensionerat för två hushåll och efterpolering i form av markbädd. I stallbyggnaden kommer det finnas en vattenkran med vask där avloppet leder ut till dagvattenbrunn med efterföljande stenkista. Denna lösning är godkänd av Miljöeneheten då avloppet avser en vattenkran och varken toalett eller spolspilta finns i stallet. I sakägaryttrandet vill Annelie och Jarmo att gödsel- och urinhanteringen skall redovisas. Vi har i samråd med Miljöenheten kommit fram till att gödsel och urin skall hanteras i tät container med en lagringskapacitet om 29 kubikmeter. På så vis påverkas inte omgivningen av denna hantering. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Bygglovsenheten bedömer att samtliga frågor är utredda. Remisser Miljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Gödselhanteringen ska uppfylla miljöbalkens krav. För mer information, kontakta miljöenheten. Som jag förstår ritningarna ska 4 hästar hållas i stallet. Riktvärden i ÖP för samlad bebyggelse nära stall vid 1-10 hästar är 100 m och 50 m till hästbete. Avstånd mellan stall och grannars bostäder är längre än 100 m. Det framgår inte från ansökan var betesmarken ska vara belägen. Om betesmarken är tänkt att gå utmed Fjällestorpsvägen blir avståndet till grannfastigheter mindre än 50 m. Djurskyddet granskas av länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen, tel , för information om när förprövning gäller och för annan granskning ur djurskyddssynpunkt. Avloppstillstånd krävs. Sökanden är informerad. Det bifogade tillståndet för avlopp gäller endast för en bostad, i nya bygglovsansökan så ska bostäder för två hushåll byggas. Det bifogade tillståndet gäller även för en annorlunda placering av bostadshus. Bygglovsenhetens kommentar om yttrandet: Sökande har senare haft en diskussion med miljöenheten, som har godkänt tänkt gödselhantering, betesmark och avlopp. Förprövning hos Länsstyrelsen krävs inte.

118 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (10) Rev Dnr D Kommunens trafikingenjörer har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och har ingen erinran. Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 9 kap 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Bedömning Enligt ÖP 2008 är den aktuella platsen markerad som jordbruksmark och det rekommenderas att ny bebyggelse ska prövas mot kulturmiljön. Platsen där byggnaderna ska placeras enligt ansökan är dock inte att beteckna som jordbruksmark utan en skogskulle mellan de öppna åkrarna. Enligt bygglovsenhetens bedömning är en mindre gårdsbildning på skogskullen förenligt med ett traditionellt bebyggelsemönster. Byggnaderna har getts en traditionell utformning och färgsättning och en varsam grundläggning planeras.

119 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (10) Rev Dnr D Den aktuella platsen är följaktligen enligt bygglovsenhetens bedömning lämplig för den sökta åtgärden. Väg finns fram till fastigheten och sophämtning sker redan i närområdet. De fem byggnaderna som omfattas av ansökan avses placeras som tre enheter. Det mindre enbostadshuset med komplementbyggnad placeras längst norrut sig med ett avstånd på drygt 20 meter till nästa enhet bestående av det större enbostadshuset med komplementbyggnad. Stallet placeras som en egen enhet längst söderut, drygt 40 meter från det större enbostadshuset. Att byggnaderna placeras med ett visst avstånd emellan är en fördel vid en eventuell brand, då spridningsrisken minskar med avståndet, eller vid en framtida förändring eller komplettering av bebyggelsen. Mot bakgrund härav och då även övriga förutsättningar för bygglov är uppfyllda, kan bygglov beviljas. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Ansökan skrivelse Ansökan Nybyggnadskarta Situationsplan, huvudbyggnad A Ritning plan, huvudbyggnad A Ritning fasad, huvudbyggnad A Ritning marklinjer 1, huvudbyggnad A Ritning marklinjer 2, huvudbyggnad A Situationsplan, huvudbyggnad B Ritning plan, huvudbyggnad B Ritning fasad, huvudbyggnad B Ritning marklinjer 1, huvudbyggnad B Ritning marklinjer 2, huvudbyggnad B Ritning plan, komplementbyggnad A Ritning fasad, komplementbyggnad A Ritning perspektiv, komplementbyggnad A Ritning plan, komplementbyggnad B Ritning fasad, komplementbyggnad B Ritning perspektiv, komplementbyggnad B Ritning plan, stall Ritning fasad, stall Ritning sektion, stall Skrivelse, färgsättning

120 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (10) Rev Dnr D Energiberäkning, huvudbyggnad A Energiberäkning, huvudbyggnad B Sakägaryttrande, 2 st Sakägaryttrande Sakägaryttrande, 2 st Sakägaryttrande, 4 st Skrivelse Upplysningar till sökande Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas. Om arbetena påbörjas utan byggnadsnämndens skriftliga startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 20. Kontrollplan och teknisk redovisning ska lämnas in till bygglovsenheten inför beslut om startbesked. Inför startbesked ska redovisas vem som utför utsättningen och när det kommer att ske. et bör ha vunnit laga kraft innan arbetena påbörjas, dessförinnan kan beslutet överklagas. Kallelse till tekniskt samråd skickas inom kort. Enligt radonöversikten kommer byggnaderna att placeras på mark som bedöms som normalt område. Grunden ska därför utföras radonskyddande, vilket ska redovisas inför startbesked. Handläggningstiden för detta ärende blev 20 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut sänds i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 3 till ägarna till fastigheterna Hjällsnäs 5:13, Hjällsnäs 2:35, Tollestorp 6:4, Fjällestorp 1:1 och Fjällestorp 1:2. Följande rågrannar har meddelats beslutet: Hjällsnäs 1:41, Hjällsnäs 5:10, Fjällestorp 1:6 och Hjällsnäs 10:37.

121 TJÄNSTESKRIVELSE 8 (10) Rev Dnr D Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive kostnad för kommunicering med sakägare och kungörelse, kronor. Miljörabatt har dragits av med 50 % av avgiften för huvudbyggnad A. Faktura på avgiften sänds separat. Avgift för startbesked tas ut med separat faktura. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Marianne Sörgard Bygglovshandläggare

122 TJÄNSTESKRIVELSE 9 (10) Rev Dnr D Figur 1. Översiktskarta Figur 2. Ortofoto

123 TJÄNSTESKRIVELSE 10 (10) Rev Dnr D Figur 4. Huvudbyggnad B med komplementbyggnad B Figur 3. Nybyggnadskarta Figur 6. Stall Figur 5. Huvudbyggnad A med komplementbyggnad A

124 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (19) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Marianne Sörgard Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden LERUM 20:4 (STATIONSVÄGEN) Bygglov för nybyggnad av parkeringshus Sökande: Lerums kommun SB Box Lerum Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av parkeringshus på fastigheten Lerum 20:4. Åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen gällande byggnadens placering som till en liten del blir på parkmark. Villkor Byggnaden får inte medföra att bullerpåverkan, från reflekterande ljud, för fastigheter söder om E20 ökas. Innan startbesked meddelas ska sakkunnighetsintyg från akustiker visa att ljudnivå söder om E20 ej ökar. Kontrollansvarig Anmäld kontrollansvarig för åtgärden är: Håkan Svensson Certifierad i nivå N. Certifieringsnummer SC , SP Sitac. Krav på startbesked Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas.

125 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (19) Rev Dnr D Ansökan Ansökan avser nybyggnad av parkeringshus omfattande ca m 2. Ytan är fördelad på fyra plan och rymmer totalt ca 390 parkeringsplatser. De två undre våningarna med 210 platser är avsedda för besöksparkering till Lerums centrum, kort- och långtidsparkering. In- och utfart sker mot Solkatten och busstationen i nordost. De två övre våningarna med 180 platser är avsedda för pendelparkering, med inoch utfart från Stationsvägens övre krön. En gångbro planeras från parkeringshusets översta plan till pendeltågen. Intill gångbron anordnas cykelparkering under tak med plats för 200 cyklar. Gångbron prövas i ett separat bygglov. Byggnaden är tänkt att utgöra en bullerbarriär för Lerum centrum mot järnväg och motorväg men också ett skydd mot farligt gods som transporteras där. Av säkerhetsskäl blir väggen mot järnvägen en helt tät betongvägg, medan väggarna på de övriga tre sidorna av parkeringshuset lämnas så öppna som möjligt. Dessa väggar kläds med glaslameller av färgat glas i en färgskala i blått och grönt. För att motverka reflektion av buller mot södra Lerum utformas väggen mot järnvägen som en fjällpanel, som ska spegla ljudet uppåt. Fjällpanelen bryts av ett par släta betongpartier med grafiska motiv. Skärmtaken vid entré och utfart beläggs med sedum. På taket över cykelparkeringen monteras solceller. Bakgrund Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, med planbeteckning LB 20. Detaljplanen anger bland annat: Område för järnvägsändamål och därmed samhörigt ändamål Parkmark Kommunstyrelsen antog ett program för Lerum Centrum. Där pekas föreslagen yta ut för parkeringshus. Kommunstyrelsen har även beslutat om Vision nya Lerum centrum , där parkeringshuset är ett led i utvecklingsarbetet.

126 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (19) Rev Dnr D Yttanden Utställning Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen består i att en liten del av byggnaden och infarterna, uppskattningsvis ca 100 m 2, placeras på parkmark. Vid en avvikelse från detaljplanen ska berörda sakägare få möjlighet att lämna synpunkter på avvikelsen. Då sakägarkretsen är stor har bygglovsenheten valt att kungöra ärendet i Lerums tidning. Information om ärendet och ansökningshandlingar har ställts ut på medborgarkontoret KomIn under två veckor. Synpunkter på förslaget har kunnat lämnas på plats alternativt skickats per post eller e-post till bygglovsenheten. Information om förslaget har även skickats direkt till berörda sakägare, Brf Rosengården och Vallmogården. Följande handlingar har funnits tillgängliga på utställningen. Information om varför parkeringshuset byggs nu Information om bygglovsprocessen Bygglovsansökan Nybyggnadskarta, plan-, fasad- och sektionsritningar Fotomontage Materialprover Aktuell del av detaljplan LB 20 Information om parkeringssituationen före, under och efter byggnation av parkeringshuset Information om återvinningsstationen Kontaktpersoner för frågor kring olika delar av projektet Vid utställningstidens slut hade synpunkter inkommit från 26 olika intressenter. Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan i tre kategorier, berörda sakägare, övriga yttranden och politiska yttranden.

127 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (19) Rev Dnr D Berörda sakägare Bygglovsenheten bedömer att följande intressenter är direkt berörda och därför är att anse som sakägare i ärendet. (1) Brf Rosengården och Vallmogården har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Parkeringshuset kommer att ge oss stora störningar i form av buller, bilar startar, gaspådrag för att köra in och upp i huset, strålkastarlampor lysande in i våra fönster, damm och ökande trafik på Stationsvägen. För att inte tala om allt buller och damm under byggtiden. (7) Majlis Johansson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Vill ha bullerplank mot stationsvägen som skydd mot ökad trafik och skräp. (9) Kerstin Herbst har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Vill veta hur högt park.huset blir i meter. Ett plank längs med vår trädgård utefter Stationsvägen behövs, för att vi inte ska få skräp, damm etc. som blåser ner i trädgården. (10) Karin Kjellberg har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Vill ha ett plank längs vår trädgård som skydd mot buller, smuts och damm. (11) Jan Österberg har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Det finns för mig ett stort motstånd mot detta parkeringshus. Varför, jo det blir mer trafik på Stationsvägen vilket gör det omöjligt för oss att vistas i vår fina trädgård. Får vi ett plank mellan får trädgård och Stationsvägen kan mitt motstånd ändras. (12) Pia Gärdnert har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Hur kommer P-huset att se ut? Storlek? Vår utemiljö blir ännu mer försämrad pga. ökad trafik och avgaser. Vi kommer inte kunna vistas i vår trädgård under byggnationen. (13) Emma Eckhardt har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Hur höga kommer de murarna vara som ligger mot våra hus? Vi vill att murarna är tillräckligt höga så att inte bilarnas strålkastare lyser in i fönster som vetter mot parkeringshuset! Vi kommer att påverkas av p-huset är upplyst kvällstid, det kommer ge mycket mer ljus mot oss vilket inte är positivt. Trafiken kommer att öka väsentligt och kommer medföra mer smuts och ljud. Det gör att vi boende inte kommer kunna njuta av balkong och gemensam utegård som vi gör idag. Det minsta vi kan kräva är ett plakat längs med vägen. Smutsen som kommer hamna på vår utegård, våra balkonger och husens fasad vilket kan leda till ökade kostnader för föreningen, om inte ni står för dessa kostnader? Varför behövs en stor skylt om lediga p-platser riktade mot våra hus? Räcker det inte med mindre skyltar vid infarterna vid parkeringshuset? Finns det verkligen behov av 390 p-platser? Vad finns det som säger att antal pendlare kommer öka?

128 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (19) Rev Dnr D (14) Jim Brandt har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Hur förhindrar ni att bilarnas strålkastare lyser in i våra fönster? När p-huset är upplyst kvällstid, kommer detta att påverka oss så mycket. Huset kommer att förstöra den öppna utsikt vi har idag. Ökad trafik, mer ljud och smuts mot min balkong! (15) Maria Otto har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. P.g.a. ökande trafik på Stationsv. skulle det vara bra & miljötrevlig med ngn. form av skydd för vår trädgård t.ex. plank m. vildvin & murgröna så att också vi människor får det snyggare inte bara bilarna. (16) Lena Werner och Bo Andersson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Gärna ett högre staket mot vår gemensamma trädgård för att utestänga trafikljud och nedskräpning. Risk för sättningar i befintliga hus nära bygget samt ökad mängd avgaser. (17) Linnéa Henriksson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Min nuvarande utsikt från balkongen är visserligen en parkeringsplats och järnväg men det är ändå luftigt och ljust och man ser lite natur och bebyggelse på andra sidan järnvägen. Med ett parkeringshus får jag en betongvägg som utsikt. Från det eventuella parkeringshuset finns risken för att det blir insyn i min lägenhet. Värdet på bostaden sjunker med ett P-hus som granne. (18) Runa Alfredsson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Den lilla parkbiten vi som bor efter Stationsvägen har ska absolut vara kvar, rör inte vår lunga. (20) Gunilla Revelj har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Jag undrar hur högt, i meter, parkeringshuset blir. Vi vill ha ett plank mot trädgården, för att slippa skräp, damm, smuts och avgaser. Plank är extremt viktigt under byggtiden. (24) Gunnel Gunnarsson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Huset kommer säkert att verka som ett bullerplank för ljud från motorväg och järnväg, men för min personliga del störs jag mest av motorljudet från Stationsvägen. Dessutom tror jag att ljudet kommer att studsa mot parkeringshusets väg och förstärkas. Redan nu hamnar mycket skräp som slängs längs Stationsvägen i vår trädgård och det kommer inte att bli mindre med framtida ökad trafik. Vi har länge önskat ett bullerplank för att vi skall kunna sitta ute och till fullo njuta av vår fina trädgård. Nu ser jag det som en ren nödvändighet, och som en liten kompensation för att vi får ett stort parkeringshus inpå knutarna. Dessutom vore det bra om planket kom upp innan byggandet av parkeringshuset sätter igång, eftersom byggperioden kommer att bli nog så påfrestande vad beträffar buller, tung trafik, damm och avgaser. (26) Inger Rehn har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Hur högt blir p-huset? Jag har sovrum åt söder, belysning av p-hus kommer att störa mig. Alltså behövs ett skyddsplank på norra sidan Stationsvägen.

129 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (19) Rev Dnr D (27) Kerstin Probin har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Våra hus på Haegerströms väg ojämna nummer kommer att få ont av fasadbelysningen av detta nya p-hus! Vi kräver att få ett skyddande plank mot vår trädgård. Med alla dessa pendlare bilburna som ni räknar med ska in i p-huset kommer Stationsvägen att bli än mer trafikerad! Vi har tidigare begärt ett typ bullerplank men fick nej! Nu begär vi ett plank, innan bygget påbörjas! Hur högt har ni tänkt att p-huset ska bli? Bullerplank utmed Stationsvägen mot vår trädgård! Annars motsätter vi oss detta bygge! (8) Naturskyddsföreningen har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. I beskrivningen till projektet hänvisas till programmet som antogs av kommunstyrelsen LNF anser att programmets långsiktiga målsättningar och effekter framstår som olämpliga och otidsenliga i ett hållbarhetsperspektiv samt mot bakgrund av kommunens vision om att bli ledande miljökommun i Sverige år Helhetsbedömning av centrumplaneringens miljökonsekvenser saknas fortfarande. LNF ifrågasätter om parkeringshusets placering har anpassats till eventuella behov av utbyggnad av fler genomgående spår på Lerums station. Parkeringshusets anpassning till planerat Resecentrum är oklar, inte minst med hänsyn till invändningarna från Trafikverket (skrivelse ) avseende planförslaget för Resecentrum. Enligt kungörelsen (Lerums tidning ) innebär ansökan en liten avvikelse mot gällande detaljplan för området, då en liten del av byggnaden placeras på parkmark. Redovisning av denna avvikelse tycks saknas i de handlingar som finns tillgängliga på kommunens hemsida. Det går sålunda inte att avgöra innebörden av liten avvikelse. Övriga yttranden Bygglovsenheten bedömer att följande intressenter inte är direkt berörda, då de inte inte boende i direkt anslutning till platsen för parkeringshuset. Därför är dessa intressenter inte att anse som sakägare i ärendet. Oaktat detta sammanfattas och redovisas synpunkterna nedan. (6) God miljö i centrum har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Gällande detaljplan anger järnvägsändamål utan några uppgifter om bebyggelse eller annan markanvändning. Vi ifrågasätter att den projekterade byggnaden i fyra våningar är förenlig med detaljplanens syfte, som torde avse markanläggningar för järnvägsändamål. Avvikelsen beträffande parkmarken innebär att byggnaden inkräktar på vägslänten, vilket kan påverka vägens stabilitet. Vi föreslår att ärendet prövas i första hand genom en ny detaljplan. Om den föreslagna byggnaden kommer till stånd omöjliggörs trafiklösningar som föreslagits som alternativ till hittills kända planer. Ett sådant alternativ är en trafikled utmed järnvägsområdet, som Trafikverket kräver och som kan ersätta nuvarande Stationsvägen med möjlighet till direkt anslutning till Göteborgsvägen. Under byggnadstiden bortfaller den nuvarande parkeringen och återvinningsstationen utan att ersättningsplatser anvisas. Därigenom förvärras den redan nu prekära parkeringssituationen i centrum.

130 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (19) Rev Dnr D Om byggnaden kommer till stånd är avsikten, att den ersätter nuvarande parkering intill bussterminalen, i varje fall under den tid som ett nytt resecentrum byggs. Avståndet från parkeringshuset, som då blir närmaste parkeringsmöjlighet söder om centrum, blir så stort att många söker närmare parkeringsplatser och tar risken att parkera där det inte är tillåtet. Gångtrafiken till Bagges torg måste korsa flera motortrafikleder. Det är oklart hur parkeringshuset avses att drivas ekonomiskt. Troligen kommer p-avgift att tas ut, vilket ytterligare motverkar husets attraktivitet, i varje fall för andra besökare än pendlare. Modellen visar inte rätt läge enligt situationsplanen och inte heller de övre tillfarterna från Stationsvägen. Tillfarternas läge så nära kurvan på Stationsvägen mot bron innebär en allvarlig risk för biltrafiken. Byggnadens stora volym skulle förändra samhällsbilden avsevärt. Den avviker från den skala som den befintliga bebyggelsen har. Om byggnaden skall uppföras för omfattningen och exteriören studeras för bättre anpassning till omgivningen. Vi anser att parkeringsplatser i första hand skall skapas ovanpå bussterminalen som en del i en helhetslösning för parkeringen i centrum över tiden. Den här aktuella marken kan ingå i en sådan lösning som ett tidsbegränsat alternativ och förutsätter i så fall en enkel konstruktion med begränsad varaktighet. Ansökan bör avslås. (25) Bertil Sandén har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Jag anser att ansökan inte är en liten avvikelse utan måste behandlas av KF eller KS för fastställande av ny/reviderad detaljplan. Obs viktigt! Parkeringshuset är alltför långt ifrån Solkatten och Stationsingång. P-huset bör placeras så att Solkattens kunder och tågresenärer kan gå torrskodda dit utan att passera vägbanan. Som medborgare vill jag ta del av och få ge synpunkter på en samlad plan för centrum, där t.ex. en fullständig bild ges av parkeringsplatser betr. volym och placering. (19) Björn H. Håkanson har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Stabil grund: Glöm ej det! Framtiden är att kunna bygga till våningar! Ex. tre parkeringsdeck till på parkeringshuset. Om parkeringsavgift införs, så bör varje parkeringsplats utrustas med övervakningskamera. Övervakningskameror bör även monteras över cykelparkeringen. Även belysningen skall vara så att det kommer att kännas tryggt att lämna/hämta sin bil/cykel. Även vid dygnets sena timmar. Att köra inne i parkeringshuset genom varje p-deck är inte bra. Det är en onödig risk mellan bilar som transporterar sig från p-deck ett och uppåt i byggnaden och bilar som backar ut från sina parkeringar. Skall inte brandförsvaret kunna nå byggnadens västra sida??? Utan att behöva köra inne i p-huset. En tillfartsväg till parkeringshusets västra sida är av betydelse. Om det inte går att lösa: bygg då inte detta P-hus. Försök bygga en rondell med avfart och tillfart mellan rondell och parkeringshuset alla parkeringsdeck.

131 TJÄNSTESKRIVELSE 8 (19) Rev Dnr D Politiska yttranden Båda de partier som lämnat synpunkter har representanter i Miljö- och byggnadsnämnden. Politiska åsikter bör därför framföras via partiernas representanter i Miljö- och byggnadsnämnden istället. Bygglovsenheten bedömer att dessa intressenter inte är att anse som berörda sakägare. (21) Lennart Wassenius (C) har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Bygget av P-huset startar från fel håll. Börja från andra hållet, med Resecentrum, och bygg åt väster. Synnerligen dålig timing! Centrumplaneringen, i denna del, d v s helhetsbilden måste hanteras först. Med detta avser vi stationsstråket, där Resecentrum (inkl P-platser!), P-huset och lösning av trafik-/vägfrågorna är i fokus. Det borde inte behöva sägas, men självklart måste helheten avgöras först, så att adhoclösning av P-huset kan undvikas. Förslaget innebär att Adeltorpsvägen, för all framtid, permanentas för biltrafik. (23) Rutger Fridholm (MP) har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter. Vi är ytterst tveksamma till att gällande detaljplan faktiskt tillåter en byggnad av den här omfattningen. En ny detaljplan borde ha gjorts. Vi anser att det borde tagits fram ett detaljplaneförslag som omfattade hela området från gamla stationshuset till återvinningscentralen. Dessutom borde även Solkattens lastkajsområde varit med. Man behöver se helheten i området. Vi har tidigare pläderat för att Stationsvägen skall gå närmast järnvägen och då hamnar Resecentrum plus P-huset närmare centrum. De nu visade bilderna ger oss ytterligare stöd för den tanken. Korsningen Adeltorpsvägen-Stationsvägen blir ju en mardröm för gående. Vi har tidigare föreslagit en rondell vid polisstationen och en ny väg bakom Vårdcentralen för att göra Adeltorpsvägen till gågata och slippa all vänstersvängande trafik in på Adeltorpsvägen. Med den här vägen som matning till Stationsvägen kan Stationsvägen dras mellan järnvägen och P- huset/resecentrum. Med en sådan lösning kan man ta sig från P-huset till Solkatten utan att korsa någon gata. Man skall också kunna gå inomhus. Cykelparkering vad vi kan utläsa finns cykel-p i plan 4. Det kan kanske vara OK om man kommer från viadukten. Men visst borde det finnas cykel-p i första planet för dem som kommer från norra sidan? Den utställda modellen visar kanske P-huset på ett bra sätt, men man borde ha kunnat se Adeltorpsvägen och Resecentrum, dvs hela stationsområdet. Vad säger Trafikverket? Vi hävdar att det måste vara bättre med en väg närmast spåren istället för ett stort hus. Betänk tågolyckan för några decennier sedan! Med en väg kan man nå järnvägen. Även i fråga om farligt gods måste det vara en fördel med en väg som avgränsning mot järnvägen. Sammanfattningsvis för ansökan om bygglov avslås, tills ny detaljplan för hela stationsområdet antagits.

132 TJÄNSTESKRIVELSE 9 (19) Rev Dnr D Sökandes kommentar till yttrandena Yttrande nr 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 27, vill ha ett plank i tomtgräns och oroar sig för ökad trafikmängd, nedsmutsning och ljud. Mängden parkerade bilar fyrdubblas, och de bilar som idag parkeras på Torpskolan för besök i Lerum centrum styrs på sikt om till parkeringshuset. Det innebär ökad trafikmängd på Adeltorpsvägen, men inte Stationsvägen, då infarten till p-huset är i korsningen mellan dessa. Pendelparkeringens två våningar torde innebära som mest 180x2 bilrörelser per dag, varav många lämnar p-huset via bron över motorvägen. Dessa bilar kör idag ner för Stationsvägen för att parkera och räknat på dessa kommer trafiken på Stationsvägen att minska. Yttrande nr 1, 13, 14, 26, 27, oroas över störning från strålkastarsken och belysningen av fasad, inom byggnad samt irriterande skylt. Avkörningsskyddet/räcket/skärmen för strålkastare är 800 hög. Belysningen i huset är riktad från fasadpelarna mot järnvägen och belysningen av fasaden sitter ute under överhänget och riktar sig mot fasaden, generellt gäller att armaturer skall riktas för att ljuskälla inte skall blända närboende och mot närliggande gator. Den stora P-skylten mot Stationsvägen med angivning av lediga platser tas bort. Skylten på gaveln och vid entréerna finns kvar och dessa skall inte belysas så starkt att de uppfattas som störande av boende på andra sidan gatan, detta kommer dessutom att provbelysning att ske före montage för att säkerställa att belysning på skyltar och fasad inte är störande för omgivningen. Yttrande nr 1, 13, 14, 26, 27, sörjer utsikten och frågar efter hushöjden. Som högst är huset 13 meter. Yttrande nr 21, framför blandade synpunkter. För att klara parkeringsbehovet vid utbyggnad av Lerum centrum behöver det både skapas fler p- ytor för pendlare och besökare, samt återskapa parkeringar för de nuvarande p-ytor som kommer att bebyggas med bostäder och handel. För att klara av att tillgodose parkeringsbehovet har inriktningen varit att bygga ett p-hus. I programmet för Lerum centrum, antaget av kommunstyrelsen , pekar man ut föreslagen yta för p-hus. Lerums kommun är nu på väg att genomföra den utveckling som programmet visar på och inriktningen i Vision nya Lerum centrum beslutad av kommunstyrelsen 183, och då behöver P-huset vara byggt före resterande byggnation påbörjas. Förvaltningen har fortsatt sitt arbete i enlighet med programmet för Lerum centrum och beslutad inriktning i Vision nya Lerum centrum och här ingår ett P-hus på föreslagen plats. Yttrande nr 6, 8, 23, 26, ifrågasätter planering, trafiklösningar, detaljplanen och gåendes väg. Se svar på yttrande nr 21. Yttrande nr 19, framför blandade synpunkter. Noteras. Yttrande nr 18, grönområde försvinner. Grönområde vid entré till parkeringshuset tillkommer. Yttrande nr 17, sörjer utsikt och insyn. Utsikten kommer att förändras, men insynen ska i den mån det är möjligt begränsas.

133 TJÄNSTESKRIVELSE 10 (19) Rev Dnr D Skapade problem som vi inte kan göra mycket för att lösa: - Insyn från p-hus (38 meter). - Ökad trafik pendlare från norra Lerum och centrumbesökare från södra. - Trädallén försvinner om vi inte lyckas återskapa den (återplanteras dock på annan placering inom kommunen). - Utsikten över järnvägen försvinner. Problem som parkeringshuset löser: - Man kommer att kunna gå under tak till perrong. För att under tak parkera till Solkatten så kan man välja att parkera i Solkattens garage under mark. - Ljudmiljön för de som bor strax norr om Parkeringshuset blir bättre. Bygglovsenhetens kommentar till yttrandena Sökande har fått möjlighet att kommentera de inkomna synpunkterna, vilket redovisas ovan. Några av synpunkterna har tillgodosetts genom justering av den föreslagna byggnaden. Smutsen och skräpet som de boende idag drabbas av kommer troligen från motorväg, järnväg och återvinningsstation. Då återvinningsstationen i och med byggandet av parkeringshuset försvinner och parkeringshuset kommer att fungera som en barriär mot motorväg och järnväg bör smuts och skräp sammantaget minska. Några av synpunkterna har varit frågor kring byggnadens storlek. Uppgifter som byggnadens höjd har varit tydligt redovisade i utställningsmaterialet. God miljö är ingen rikstäckande organisation och bedöms därmed inte som berörd sakägare. Trots detta redovisas synpunkterna ovan. Anledningen till att sakägare har beretts möjlighet att yttra sig är att förslaget avviker från detaljplanen. De flesta inkomna synpunkterna rör dock andra frågor, som inte går att härleda till avvikelsen från detaljplanen. Bygglovsenheten väljer därför att inte kommentera en stor del av de inkomna synpunkter som inte rör planavvikelsen. Endast två av de inkomna synpunkterna rör planavvikelsen. Den ena framför att avvikelsen inte redovisas i handlingarna som fanns tillgängliga på utställningen och den andra slår vakt om den lilla parkbit som finns längs Stationsvägen. Avvikelsen syns på nybyggnadskartan, vilken fanns med bland utställningsmaterialet. Därutöver fanns på utställningen även den aktuella delen av detaljplanen, LB 20, för att ytterligare visa vad som är parkmark. Den parkmark som reduceras, vid parkeringshusets sydvästra hörn, kompenseras av en utökning och uppfräschning av parkytan vid parkeringshusets nordvästra

134 TJÄNSTESKRIVELSE 11 (19) Rev Dnr D hörn. Parkytan flyttas därmed till en plats som blir mer tillgänglig och synlig än vad parkytan som försvinner är idag. Kommunstyrelsen har antagit ett program för Lerum Centrum och beslutat om Vision nya Lerum centrum. Den nu föreslagna ytan pekas ut för parkeringshus och byggandet av parkeringshuset är ett led i utvecklingen av Lerums centrum. Remisser Remissvar Trafikverket har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Trafikverket har tidigare framfört synpunkter i ärendet. Tidigare synpunkter har bland annat handlat om att parkeringshuset behöver placeras minst 10 meter från närmsta spårmitt samt minst 2 meter från den så kallade blå linjen. Den blå linjen är en begränsningslinje för järnvägens framtida ytbehov. I detta fall är det särskilt viktigt att säkerställa att utrymning av byggnaden inte ska ske ut mot spårområdet, att parkerade fordon nära järnväg ska skyddas mot partiklar m.m. som kan orsaka lackskador samt att det finns tillräckliga barriärer i fasad mot järnväg för att förhindra att fordon kör ut från parkeringshuset och in på spårområdet. Räddningstjänsten Storgöteborg har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Räddningstjänsten har i ett tidigare yttrande ansett att tillgången till släckvatten samt utrymningssäkerheten behöver beaktas innan beslut om bygglov tas. Räddningstjänsten har per telefon fått uppgift om att en ny brandpost planeras utanför parkeringshuset, vilket i så fall innebär en tillfredsställande tillgång till släckvatten. Angående utrymningssäkerheten ansåg räddningstjänsten tidigare att frågan om utrymning från perrongen via parkeringshuset inte var tillräckligt utredd. Då gångbron nu är skjuten på framtiden anser räddningstjänsten att förutsättningarna för utrymning för endast parkeringshuset är goda. Dock kan detta ändras när/om man beslutar bygga övergången från perrongen och därför är det bra att redan nu utreda den frågan vidare. VA-enheten har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Oljeavskiljare ska installeras enligt Gyaabs regler. VA-ledningar läggs om i samråd med teknisk service. Mark- och projektenhetens trafikingenjörer har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Viktigt att bilar inte kan parkera så att utskjutande del hamnar på cykelbana. Cykelparkeringsutformning saknas. Väderställ för cyklar längs Stationsvägen är nödvändiga i närheten av den ostligaste uppgången/hissen (hanteras i annat bygglov?). Ny gång- och cykelväg på utsidan behöver redovisas.

135 TJÄNSTESKRIVELSE 12 (19) Rev Dnr D Kommentarer att tänka på inför färdigställande: - Målning av mittlinje på cykelbana bör övervägas - Tydliga pelarhörnsmarkeringar/reflexer behövs, särskilt på cykelbanan - God belysning viktig, särskilt för cyklisterna - Höjdbegränsning behöver skyltas vid infarter Miljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig om föreslagen åtgärd och lämnar sammanfattningsvis följande kommentar. Dagvattenstrategin ska tillämpas. Det ska finnas brunnsfilter för rening av metaller etc samt oljeavskiljare och därefter bör vattnet ledas till infiltration om marken är lämplig för detta. Om infiltration inte är möjlig bör vattnet efter oljeavskiljaren helst ledas till öppna diken eller dammar innan det leds vidare till recipient. Fördröjningsmagasin och därefter till det kommunala dagvattennätet är en sista utväg om inget av övriga alternativ är möjligt. Komplettering med sedumtak är en fördel, för att minska belastningen av dagvatten. Enligt tidigare kommunikation mellan miljöenheten och KVL gäller även följande: Då ni schaktar för att bygga huset ska de förorenade massorna tas bort. Det är då viktigt att en godkänd transportör tar dem till en godkänd anläggning som får ta emot farligt avfall samt att ni på plats, innan det transporteras bort, bedömer hur det ska tas omhand, alltså om det är miljöfarligt avfall eller om det är renare massor. Spara sedan transportdokumenten från de som hämtar det farliga avfallet. Sökandes kommentar till remissvaren Synpunkter från Trafikverket, betonar 10 meter från närmsta spårmitt, oro för utrymning mot spår och skydd av billack från metalldamm från bromsarna. Parkeringshuset ligger 11 meter från spårmitt utom längst bort i nordväst där vi är drygt 10 meter ifrån. Rörande utrymning misstänker projektgruppen att det menas med att Trafikverket har en oro över att dörren i fasad är utrymning mot spåren när det i själva verket är tänkt att eventuellt vara utrymning från spåren. Alla plan är helt slutna utom översta som är indraget som även är tillfälliga och ej förhyrda platser. Synpunkter från Räddningstjänsten Storgöteborg, betonar 10 meter från närmsta spårmitt, oro för utrymning mot spår och skydd av billack från metalldamm från bromsarna. Vi slår dörren utåt i trapphuset. Övrigt kommer uppföljning vid nästa bygglov för förbindelsegång samt till samråd med synpunkt ventilation. Bygglovsenhetens kommentar till remissvaren De tekniska frågorna hanteras vid det tekniska samrådet. Berörda intressenter kommer att kallas till tekniskt samråd.

136 TJÄNSTESKRIVELSE 13 (19) Rev Dnr D Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 5 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. Risken för olyckor, översvämning och erosion. Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. 2 kap 6 Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall, 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 8 kap 1 En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färgoch materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 9 kap 31 b Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

137 TJÄNSTESKRIVELSE 14 (19) Rev Dnr D Bedömning Detaljplanen anger Område för järnvägsändamål och därmed samhörigt ändamål för den aktuella platsen. Ytan används idag som parkering. Parkeringshuset med sin pendelparkering och förbindelsegång till perrongen har en tydlig samhörighet med järnvägen. Sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget då det innebär en avvikelse från detaljplanen beträffande en liten del av parkeringshuset som placeras på parkmark. Synpunkterna har beaktats vid bedömningen av ärendet. Parkeringshuset är i första hand avsett för parkering. Men byggnaden, med sin utformning och placering, beräknas också ge god bullerdämpande effekt. För området norr om parkeringshuset fungerar byggnaden som en barriär. Buller från motorväg och järnväg norrut hindras av parkeringshuset och reflekteras uppåt för att minska störningarna. I och med att parkeringshusets södra fasad vinklas beräknas ljudet från motorväg och järnväg speglas uppåt. På så vis hindras oönskat spegelbuller mot södra Lerum. Stor vikt har lagts vid parkeringshusets gestaltning och anpassning till stadsbilden. En grupp, skönhetsrådet, har skapats för att arbeta specifikt med gestaltningsfrågorna. Parkeringshuset placeras på en plats som idag används till pendelparkering. I ena änden av parkeringen finns även en återvinningscentral. Platsen där parkeringshuset placeras är inkilad mellan Stationsvägen och järnvägsområdet. För att kunna lösa logistiken och på bästa sätt utnyttja Stationsvägens höjdskillnader har in- och utfart och ett litet hörn av parkeringshuset placerats på det som i detaljplanen anges som parkmark. Den parkmark som reduceras, vid parkeringshusets sydvästra hörn, kompenseras av en utökning och uppfräschning av en parkyta av motsvarande storlek vid parkeringshusets nordvästra hörn. Parkytan flyttas därmed till en plats som blir mer tillgänglig och synlig än vad parkytan som försvinner är idag. En uppskattning ger att den del av parkeringshuset som placeras på parkmark omfattar ca 50 m 2. Då parkeringshusets byggnadsarea är knappt m 2 innebär detta en avvikelse på ca 1,5 %. Även en mindre del av in- och utfarterna till byggnaden placeras på parkmark. Bygglovsenheten bedömer att åtgärden enligt förslaget är lämplig för sitt ändamål och uppfyller kraven för bygglov. Avvikelsen gällande byggnadens placering bedöms som liten och förenlig med planens syfte. Bygglov kan därmed beviljas.

138 TJÄNSTESKRIVELSE 15 (19) Rev Dnr D sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Ansökan Ritningsförteckning Nybyggnadskarta, Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev B Ritning plan, A rev B Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev B Ritning plan, A rev B Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev A Ritning plan, A rev A Ritning plan, A Ritning fasad, A rev B Ritning fasad, A rev B Ritning fasad, A rev B Ritning, M Ritning, M Ritning, M Ritning, M Ritning, M Brandskyddsdokumentation Bullerutredning Solstudie Färgsättningsförslag Fotomontage, Fotomontage, Fotomontage, Fotomontage, Remissvar, Räddningstjänsten Remissvar, Trafikverket Remissvar, Räddningstjänsten Remissvar, Trafikverket Yttrande Yttrande

139 TJÄNSTESKRIVELSE 16 (19) Rev Dnr D Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande Yttrande från sökande Upplysningar till sökande Kontrollplan och teknisk redovisning ska lämnas in till bygglovsenheten inför beslut om startbesked. Inför startbesked ska redovisas vem som utför utsättningen och när det kommer att ske. et bör ha vunnit laga kraft innan arbetena påbörjas, dessförinnan kan beslutet överklagas. Kallelse till tekniskt samråd skickas inom kort. Trafikverket och Räddningstjänsten Storgöteborg ska kallas till det tekniska samrådet. Skriftligt startbesked från byggnadsnämnden krävs innan åtgärden enligt lovet får påbörjas. Om arbetena påbörjas utan byggnadsnämndens skriftliga startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 20.

140 TJÄNSTESKRIVELSE 17 (19) Rev Dnr D Handläggningstiden för detta ärende blev 22 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 3 sänds till Brf Rosengården och Vallmogården, Majlis Johansson, Kerstin Herbst, Karin Kjellberg, Jan Österberg, Pia Gärdnert, Emma Eckhardt, Jim Brandt, Maria Otto, Lena Werner, Bo Andersson, Linnéa Henriksson, Runa Alfredsson, Gunilla Revelj, Gunnel Gunnarsson, Inger Rehn, Kerstin Probin, Naturskyddsföreningen Lerum. Följande har meddelats beslutet God miljö i centrum, Bertil Sandén, Björn H. Håkansson, Lennart Wassenius, Rutger Fridholm. et kungörs i Lerums tidning. Avgift Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive kostnad för kommunicering med sakägare och kungörelse, kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Avgift för startbesked tas ut med separat faktura. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Marianne Sörgard Bygglovshandläggare

141 TJÄNSTESKRIVELSE 18 (19) Rev Dnr D Figur 1. Översiktskarta Figur 2. Nybyggnadskarta

142 TJÄNSTESKRIVELSE 19 (19) Rev Dnr D Figur 3. Plan 4 Figur 4. Sektion genom östra delen Figur 5. Visualisering, sett från Stationsvägen - Adeltorpsvägen Figur 6. Fasad mot öster Figur 7. Fasad mot väster Figur 8. Fasad mot norr Figur 9. Fasad mot söder

143 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Mariana Andersson Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden HJÄLLSNÄS 54:1 (MONVÄGEN 150) fasadändring (legalisering) Sökande: Christopher Lundberg Monvägen GRÅBO Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för fasadändring (legalisering) på fastigheten HJÄLLSNÄS 54:1 (MONVÄGEN 150). Ingen byggsanktionsavgift kommer att tas ut. Ansökan Ansökan avser legalisering av altan omfattande ca 38 m 2 placerad på byggnadens södra sida och ca 4,4m från tomtgräns samt fasadändring, ett fönster som ersätts med en helglasad altandörr. Åtgärden är utförd utan bygglov. Byggnationen påbörjades Förklaring Sökande har fått tillfälle att yttra sig och kommit med följande förklaring till varför åtgärden utförts utan lov: Enligt sökande byggdes altanen av föregående ägare och ingick vid husköpet. Bakgrund Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, med planbeteckning B30. Detaljplanen anger bland annat: högst 1/5 får bebyggas, högst 150kvm för huvudbyggnad

144 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) Rev Dnr D Sakägaryttrande Sakägare har beretts tillfälle att yttra sig om ansökan. Ägare till fastigheten Hjällsnäs 54:2 har ingen erinran mot utförd åtgärd. Ägare till fastigheten Hjällsnäs 52:12 har inte yttrat sig om utförd åtgärd. Skäl till beslut Lagstöd Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 b Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. 11 kap 5 Byggnadsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i Plan- och bygglagen eller i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Bygglovsenheten bedömer att den åtgärd som har vidtagits här är lovpliktig. Bedömning Ansökan överensstämmer inte med gällande detaljplan beträffande byggnadens placering närmare tomtgräns än 4,5m. Avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Bygglovsenheten bedömer att bygglov kan beviljas. Bygglovsenheten bedömer att byggsanktionsavgift ej ska tas ut. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet. Ritning plan Ansökan

145 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) Rev Dnr D Upplysningar till sökande Avgift Handläggningstiden för detta ärende blev 36 dagar från att ärendet var komplett, av de 70 dagar lagen tillåter. Information om hur man överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 3 sänds till ägaren/ägarna till fastigheten/fastigheterna: Följande fastigheter/rågrannar har meddelats beslutet: Hjällsnäs 52:12 och 54:2. Det är fastighetsägarens ansvar att informera eventuella hyresgäster om detta beslut. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige utgör avgiften för bygglov, inklusive kostnad för kungörelse och kommunicering med sakägare, 4779 kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Mariana Andersson Bygglovshandläggare

146 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) Rev Dnr D (Figur 1)

147 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) Rev Dnr D

148 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Enhetsövergripande ärenden - Information om ändringar i taxor

149 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Elin Sjöström Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden DERGÅRDEN 1:42 Byggsanktionsavgift för byggnation utan bygglov, arbete påbörjat utan startbesked Avgiftsskyldig: Brf Nya Mascotte Kantor Edgrens Väg 2 B LERUM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar påföra Brf Nya Mascotte, , ägare till fastigheten Dergården 1:42 en byggsanktionsavgift om kronor, med stöd av 10 kap 3 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt 9 kap. 6 p.2 samt 18 p. 2 i Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet delgetts Brf Nya Mascotte, med stöd av 11 kap. 61 PBL. Bakgrund fick bygglovsenheten in en anmälan om det hade ställts upp arbetsbodar på fastigheten Dergården 1:42. Brev om förklaring skickades Att ställa upp arbetsbodar som inte är knutna till ett bygglov är bygglovspliktigt. Epsilon Byggkonsult AB har lämnat in följande förklaring: Den nuvarande putsade fasaden har problem med fukt och måste bytas ut. Björn Wångsell har kontaktat Lerny Hermansson om åtgärden kräver bygglov. Till svar fick han att det inte krävdes bygglov eftersom det inte kommer bli någon fasadändring. Han fick ingen information om att det krävdes bygglov för bodetablering. Brf Mascotte, fastighetsägare, har nu lämnat in ansökan för tidsbegränsat bygglov för arbetsbodarna. Yttrande efter kommunicering Den avgiftsskyldige har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut och har lämnat in en skrivelse, se bilaga 1.

150 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) rev Dnr D Bygglovsenhetens kommentar: Att ställa upp arbetsbodar som inte är kopplat till ett bygglov är en bygglovspliktig åtgärd. Skäl till beslut Lagstöd Bygglov krävs för arbetsbodar med stöd av 9 kap. 2 p.1-3 i PBL. Startbesked krävs innan arbete påbörjas med stöd av 10 kap. 3 i PBL. Om någon bryter mot de lagar med stöd av 8-10 kap. i PBL ska en byggsanktionsavgift ska tas ut med stöd av 11 kap. 51 i PBL. Med stöd av 11 kap. 53 i PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 53 a En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Byggnadens sanktionsarea beräknas med stöd av 1 kap. 7 i PBF. Byggsanktionsavgiften ska beräknas med stöd av det prisbasbelopp (PBB) som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift tas med stöd av 9 kap. 1 PBF. Med stöd av PBL 11 kap. 57 ska en byggsanktionsavgift tas ut av 1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 2. den som begick överträdelsen, eller 3. den som har fått fördel av överträdelsen.

151 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) rev Dnr D Bedömning Frågan som ställdes inför byggstart var om åtgärderna, byta de putsade fasaderna till nya luftade fasader, var bygglovspliktiga. Svar på frågan gavs, det krävs inte bygglov för att göra den här åtgärden. Däremot bedömer bygglovsenheten att bygglov krävs för uppställning av arbetsbodar. De har uppförts utan att vara kopplade till ett bygglov. Eftersom Brf Nya Mascotte har sökt bygglovet för arbetsbodarna så gör bygglovsenheten bedömningen att byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som begick överträdelsen det vill säga Brf Nya Mascotte. Bygglovsenheten bedömer att en avgift på kronor ska tas ut. Beräkning av byggsanktionsavgifter Byggnadsverkets beräknade sanktionsarea är 111 m 2 och 26 m 2 Byssjor: 4 x 27 m2 = 108 m 2. WC: 2 x 1,4 m2 = 3 m 2. Containers: 2 x 13 m2 = 26 m 2. Prisbasbelopp (PBB) för år 2014 är kr. PBF 2013 Startbesked 9 kap. 6 p. 2 för en annan liten byggnad. 0,25 PBB med ett tillägg av 0,005 PBB per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea = 0,25 x (0,005 x x 111) = kronor Startbesked 9 kap. 12 p. 4 för upplag (container) 0,025 PBB med ett tillägg av 0,005 PBB per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea = 0,025 x (0,005 x x 26) = Total byggsanktionsavgift beräknas till kronor. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet: Fotografi Skrivelse, yttrande Skrivelse, yttrande, bilaga

152 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) rev Dnr D Upplysningar till den avgiftsskyldige Information om hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut med stöd av plan- och bygglagen 13 kap. 2 bifogas med beslutet till den avgiftskyldige. et ska delges den avgiftskyldige. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Elin Sjöström Bygglovshandläggare

153

154

155 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Elin Sjöström Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden HÄCKEN 1:18 (HÄCKENVÄGEN 42) Byggsanktionsavgift arbete påbörjat utan startbesked Avgiftsskyldig: Glenn Larsson Gun-Britt Johansson Sagogången 57, Lgh HISINGS BACKA Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar påföra Glenn Larsson, och Gun-Britt Johansson , ägare till fastigheten Häcken 1:18 en byggsanktionsavgift om kronor solidariskt, med stöd av 10 kap 3 Planoch bygglagen (PBL 2010:900) samt 9 kap 13 p.2 Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet delgetts fastighetsägarna, med stöd av 11 kap. 61 PBL. Bakgrund Det krävs en anmälan till bygglovsenheten vid nyinstallation av eldstad. Den 31 mars 2014 inkom sakkunnighetsbevis nyinstallation av två braskaminer från JT Skorstenskonsult till bygglovsenheten. Det fanns då inget ärende om anmälan av braskamin registrerad på bygglovsenheten. Glenn Larsson har anfört följande: Vi anlitade en aktoriserad instalatör som vi valde efter att tagit in offerter.vi valde att låta Kamindrottningen LH Group Sverige AB Som utförde och instalerade kaminerna.vi bytte ut den gammla kaminen som är instalerad till murstocken enligt Gösabs besiktning senast.vi instalerade även en ny braskamin i vårat vardagsrum. Det enda vi fått upplysning om är att vi inte får elda föran slutbesiktning är gjord intyget skall lämnas till er.för säkerhets skull har vi även haft Gösab här för att kolla så att allt har gått rätt till.vi har avtal med Gösab om sotning en gång om året och besikting vart annat år.detta är vårat sommarställe sen drygt 30 år ursäkta om vi inte är pålästa om allt.

156 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) rev Dnr D Förklaring för den kamin som är utbytt: Det var en Husqvarna gutgärnskamin som var ansluten till murstocken i gammla delen av huset.den hade sett sina bästa dagar. Yttrande efter kommunicering Den avgiftsskyldige har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut men har inte kommit in med någon ytterligare kommentar. Skäl till beslut Lagstöd Startbesked krävs innan arbete påbörjas enligt 10 kap. 3 i PBL. Slutbesked krävs innan byggnadsverket tas i bruk enligt 10 kap. 4 i PBL. Om någon bryter mot de lagar enligt 8-10 kap. i PBL ska en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap. 51 i PBL. Enligt 11 kap. 53 i PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. Byggsanktionsavgiften ska beräknas enligt det prisbasbelopp (PBB) som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift tas enligt 9 kap. 1 PBF. Övergångsbestämmelser i PBF 2013:308 p. 3 anges att äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har ägt rum före den 1 juli De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. Bedömning Det har installerats två nya braskaminer på fastigheten Häcken 1:18. Bygglovsenheten bedömer att åtgärden för den braskamin som är nyinstallerad är anmälningspliktig. Den kamin som är utbytt mot en mordernare braskamin ses inte som en väsentlig ändring enligt BFS 2013:13 VÄS 2. Bedömning görs att Glenn Larsson och Gun-Britt Johansson är de avgiftsskyldiga.

157 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) rev Dnr D Med stöd av beräkning ska avgift enlig PBF 2013 tas ut då det medför lindrigare påföljd till den avgiftsskyldige. Bygglovsenheten bedömer att avgift om kronor ska tas ut. Beräkning av byggsanktionsavgifter Från och med den 1 juli 2013 gäller förordningen om ändring i plan- och byggförordningen 2013:308. Enligt övergångsbestämmelserna p. 3 gäller äldre föreskrifter för överträdelser som har ägt rum före den 1 juli De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. Enligt beräkning nedan kommer PBF 2013:308 gälla. Det prisbasbelopp som ska användas är för det år som avgiften tas ut. Prisbasbeloppet (PBB) för år 2014 är kronor. Beräkning enligt äldre PBF 2011:338 Då äldre PBF medför betydligt högre byggsanktionsavgifter enligt 9 kap i PBF, redovisas dessa uträkningar ej i tjänsteskriveslen. Beräkning enligt ny PBF 2013:308 Enligt 9 kap. 13 p. 2 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd innan startbesked vid installation av en eldstad 0,1 prisbasbelopp. 0,1 prisbasbelopp = kronor Total byggsanktionsavgift ny PBF kronor. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för beslutet: Intyg sotare Skrivelse, e-post Skrivelse, e-post Upplysningar till den avgiftsskyldige Information om hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut med stöd av plan- och bygglagen 13 kap. 2 bifogas med beslutet till Häcken 1:18. et ska delges ägarna till Häcken 1:18. Faktura på avgiften sänds separat.

158 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) rev Dnr D Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Elin Sjöström Bygglovshandläggare

159 LERUM1001, v2.1, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Rev Dnr D Samhällsbyggnad Bygglovsenheten Mariana Andersson Bygglovshandläggare Miljö- och byggnadsnämnden ÖXERYD 1:26 (SVEDERNAVÄGEN 2) Byggsanktionsavgift för byggnation utan bygglov samt arbete påbörjat utan startbesked. Avgiftsskyldig: Michael Malmqvist Svedernavägen LERUM Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar påföra, Michael Malmqvist, och Berit Malmqvist, , ägare till fastigheten Öxeryd 1:26 en byggsanktionsavgift om kronor solidariskt, med stöd av 10 kap 3 Planoch bygglagen (PBL 2010:900) samt 9 kap. 12 p. 8 Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet delgetts fastighetsägaren, med stöd av 11 kap. 61 PBL. Bakgrund Den besökte bygglovsenheten fastigheten där det konstaterades att en mur av L-stöd hade uppförts på fastigheten utan något beslut om bygglov. Miljö-och byggnadsnämnden beviljade bygglov (legalisering) (MBN 63/2014). Yttrande efter kommunicering Den avgiftsskyldige har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut och sammanfattningsvis lämnat in följande kommentar:

160 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) Rev Dnr D Bygglovsenhetens kommentar: Att uppföra en mur vid tomtgräns är en bygglovspliktig åtgärd.

161 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) Rev Dnr D Skäl till beslut Lagstöd Bygglov krävs för uppförande av mur med stöd av 9 kap. 2 p.1-3 i PBL samt PBF 6 kap. 1 p.7. Startbesked krävs innan arbete påbörjas med stöd av 10 kap. 3 i PBL. För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov utanför detaljplanerat område för mur om den uppförs i omedelbar närhet till bostadshuset, om den inte placeras närmare än 4,5 meter från gränsen samt om grannar medger. Med stöd av 9 kap. 6 p. 2. Om någon bryter mot de lagar med stöd av 8-10 kap. i PBL ska en byggsanktionsavgift ska tas ut med stöd av 11 kap. 51 i PBL. Med stöd av 11 kap. 53 i PBL ska en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 53 a En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Byggsanktionsavgiften ska beräknas med stöd av det prisbasbelopp (PBB) som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift tas med stöd av 9 kap. 1 PBF.

162 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) Rev Dnr D Bedömning Bygglovsenheten bedömer att bygglov samt startbesked krävs för åtgärden och uppfyller inte kraven för bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanerat område då muren inte möter de krav för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 6 p2. Bygglovsenheten bedömer att en byggsanktionsavgift om kr ska tas ut. Bedömning görs att fastighetsägaren är den avgiftsskyldige. Beräkning av byggsanktionsavgifter Byggnadsverkets beräknade löpmeter är 14 meter. PBB för år 2013 är kr. Startbesked 9 kap. 12 p. 8 PBF. 0,025 PBB + 0,01 PBB x löpmeter mur (28 m) = 0,025 x (0,01 x x 28) = kr Upplysningar till den avgiftsskyldige Information om hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut med stöd av plan- och bygglagen 13 kap. 2 bifogas med beslutet till den avgiftskyldige. et ska delges den avgiftskyldige. Faktura på avgiften sänds separat. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten Mariana Andersson Bygglovshandläggare

163 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) Rev Dnr D (Figur 1)

164 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten om föreläggande, bygglovsenheten Föreligger inget att rapportera.

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Reviderad Sektor samhällsbyggnad Miljöenheten Överinstansbeslut i miljöärenden, delgivning Ärenden BJÖRBOHOLM 1:136. Överklagande av beslut om förbud mot eget om händertagande av avfall Miljö- och byggnadsnämnden i Lerums kommun beslutade den 19 juni 2013 på delegation (M-del 463/13) om att förbjuda eget omhändertagande av avfall på fastigheten Björboholm 1:136, förutom kompostering av trädgårdsavfall och varmkompstering av matavfall. Bakgrunden till beslutet är att miljöenheten fått in klagomål om att avfallshanteringen misskötts på fastigheten. Bland annat har avlopp och kompost misskötts, soptunnan inte använts och avfall eldats. Fastighetsägaren inkom med en överklagan av beslutet den 9 juli Länsstyrelsen anser att nämnden har haft fog för sitt beslut att förbjuda eget omhändertagande av avfall på fastigheten och att det som klaganden har anfört i överklagan inte ändrar bedömningen. Länsstyrelsen avslår därför överklagan. Diarienummer M13.995, 423 LERUM 2:55, LERUM 2:68 och LERUM 2:25. Överklagande av beslut om bullerskyddsåtgärder Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 april 2013 på delegation (M-delegation 287/2013) att Trafikverket skulle förse fastigheterna Lerum 2:55, Lerum 2:68 och Lerum 2:25 med en bullerskyddad uteplats. Fastigheterna är utsatta för en komplex bullersituation med höga bullernivåer från både E20 och Västra stambanan. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg att det var skäligt att avvika från gällande prioriteringsplan vad gäller åtgärder vid befintlig bebyggelse eftersom de boende saknade möjlighet till bullerskyddad utevistelse på någon sida av husen. Trafikverket förelades att förse fastigheterna med varsin skyddad uteplats i enlighet med deras eget förslag vilket innebar varsin bullerskärm på ca 15 meter med en reducering av bullernivån vid uteplats på 6-8 dba. Trafikverket överklagade beslutet. Som skäl angav de bland annat att M ,445 M ,445 M ,445

180 2 (2) kravet var för precist, att åtgärden går utanför den plan för åtgärder som Trafikverket arbetar efter och de ansåg att föreläggandet inte var kommunicerat på rätt sätt. Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att bullernivåerna är så höga att de innebär en olägenhet för människors hälsa och att de precisa åtgärderna är skäliga att kräva. Länsstyrelsen anser inte att det inte skett några brister i kommunens handläggning och avslår överklagandet. Tiden, för inom vilken förelagd åtgärd skall vara vidtagen, sätts fram till 31 december 2014 på.

181 LERUM400, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Rev Sektor samhällsbyggnad Miljöenheten Överklaganden i miljöärenden, delgivning Ärenden HALLSÅS 16:1 Föreläggande att utföra undersökningar av centraloljetank Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 3 juli 2013 på delegation (Mdel 497/13) om att förelägga Statoil Fuel & Retail Sverige AB om att undersöka den centraloljetank på 50 m 3 som ligger på fastigheten Hallsås 16:1. Undersökningen ska innehålla förekomst och eventuellt saneringsbehov av tanken samt tillhörande rörsystem. Centraloljetanken har tidigare försett radhusen i området med olja för uppvärmning. Miljö- och byggnadsnämnden anser att Norsk Hydro (ägare till Statoil), genom att erbjuda olja till försäljning fortsatte med förra ägarens verksamhet, är rätt adressat för föreläggandet. Länsstyrelsen gör samma bedömning som Miljö- och byggnadsnämnden och avslår därför överklagandet. Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Diarienummer M ,427

182 ECOS001 ver.2.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Dnr M , 432 Samhällsbyggnad Miljöenheten Christina Wetterlundh Miljöinspektör Miljö- och byggnadsnämnden ÖJARED 1:6, GALLVIKSVÄGEN Avslag av strandskyddsdispens Sökande Pikenborg förvaltning AB Öijaredsvägen Floda Organisationsnummer: Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Öjared 1:6 vid sjön Mjörn i Lerums kommun. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sökanden ska betala avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige Enligt taxan är avgiften för avslag av strandskyddsdispens 4650 kronor. Faktura på avgiften sänds separat. Lagstöd Miljöbalken 7 kap. 13, 15, 18b, 18c, 26. Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, Västra Götaland. Mer om detta står i bilagan Hur man överklagar till länsstyrelsen". Sammanfattning Pikenborg förvaltning har lämnat in ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av ett bostadshus på fastigheten Öijared 1:6, Gallviksvägen. De särskilda skäl som anges i ansökan är att marken redan har tagits i anspråk samt att den genom exploatering är väl avskild från strandlinjen. Den beskrivna åtgärden är inte förenlig med strandskyddets syften och särskilda skäl föreligger inte. Strandskyddsdispens kan därför inte medges. Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr Lerum Bagges Torg / Pg Bg

183 2 (6) Dnr M , 432 Ärendet Pikenborg Förvaltning AB har ansökt om dispens för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Öjared 1:6 vid Gallviksvägen. För att kunna separera de två fastigheterna benämns de nedan som Lott A och Lott B. Lott A definieras som den norra av de två fastigheterna. Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsnämnden den 13 december Handläggare för ärendet, Christina Wetterlundh, besökte fastigheten den 27 januari tillsammans med kollegorna Åsa Bergsten och Karin Honkanen. Närvarande var även representant för sökanden, Mikael Jedenberg. Ärendet behandlades i Miljö- och byggnadsnämnden den 29 april 2014 och återremitterades efter det till miljöenheten. Sökanden ändrade efter det sitt förslag till att endast gälla ett bostadshus, Lott B, Lott A är därför inte längre aktuell. Fastigheten är belägen vid sjön Mjörn. Den tänkta fastigheten gränsar till ett stort skogsområde söder ut samt villabebyggelse norr, öster och väster ut. Söder om fastigheterna ligger Solvenässkogen som är ett kuperat område med mestadels brukade skogar, men även naturskogspartier, branter, tjärnar, mossar och alkärr. Skogen har även ett värdefullt fågelliv. Cirka 50 meter norr om fastigheten ligger Mjörn. Området längs med Mjörns strandkant är utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Området har mycket höga värden, klass 1, för både friluftsliv och naturvärden. Området består av vikar och uddar och används för promenader, bad, småbåtsliv och vandring. Mjörn är av Naturvårdsverket och kommunens naturvårdsprogram utpekat som ett särskilt viktigt vatten och är ett riksintresse för naturvård. På den önskade avstyckningen är det i dagsläget skogsplanering, främst björk. Det ligger även en del fällda träd och en liten bäck går genom fastigheten. Nordväst om lotten går en liten väg som används för skogsbruket och är låst en bit in i skogen. Förslaget Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av ett enbostadshus på en önskad avstyckning på fastigheten Öjared 1:6. De särskilda skäl som anges i ansökan är att marken redan har tagits i anspråk samt att den genom exploatering är väl avskild från strandlinjen. Sakägaryttrande Utöver sökande finns inga sakägare kopplade till fastigheten.

184 3 (6) Dnr M , 432 Miljöenhetens bedömning Platsen för planerad nybyggnation ligger inom strandskyddat område, som här har en omfattning av 300 meter från sjön Mjörns strand Om det finns särskilda skäl och är förenligt med strandskyddets syfte får miljöoch byggnadsnämnden ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddets långsiktiga syfte är att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Ianspråktagen mark Det första särskilda skäl som ni uppger är att marken är ianspråktagen. För att marken ska vara ianspråktagen krävs det att den inte längre är allemansrättsligt tillgänglig. Att marken är utarrenderad gör inte automatiskt att den är ianspråktagen. Området är i dagsläget allemansrättsligt tillgänglig skog. Miljöenheten bedömer den därför inte som ianspråktagen. Väl avskilt från strandlinjen Det andra särskilda skäl ni uppger är följande: Dispensen avser ett område som genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Gallviksvägen, som är den väg som går mellan fastigheten och strandkanten, är en liten smal privat väg utan kollektivtrafik och med låg trafikbelastning. Den utgör inget hinder att ta sig över. Bebyggelsen skiljer av strandområdet rakt norrut, men för att det ska räknas som en avskiljande bebyggelse ska det vara sammanhängande bebyggelse i alla riktningar mellan den aktuella platsen och vattnet. Detta är inte fallet för de två lotterna då det finns en kil nordost som inte är exploaterad och går ända ner mot strandkanten. Området har idag mycket bebyggelse utmed stranden och det är därför viktigt att behålla de oexploaterade områdena. Marken utgör en passage ner till vattnet från skogsområdet, för både djur och människor. En dispens skulle leda till att allmänhetens och djurens tillgång till strandområdet skulle försämras. Även om marken inte används idag så ska de långsiktiga värdena beaktas. Om förutsättningarna för djur- och växtliv eller friluftslivet bedöms vara dåliga även långsiktigt, och ett särskilt skäl finns, kan det vara anledning att ge dispens. I detta läge bedöms dock området som viktigt ur både natur- och friluftslivssynpunkt. Den aktuella marken är inte ianspråktagen som tomtmark och heller inte väl avskild från stranden. Miljöenheten anser därför att det inte föreligger särskilda skäl att medge dispens.

185 4 (6) Dnr M , 432 Proportionalitetsprincipen Vid prövning av strandskyddsdispens ska den enskildas intresse vägas mot syftet med strandskyddet. För att göra denna avvägning krävs dock att ett särskilt skäl finns. En dispens kan aldrig beviljas om särskilda skäl inte finns, oavsett hur tungt den enskildes intresse väger (enligt MÖD ). Fastighetens storlek gör även att det är möjligt att placera nybyggnation utanför strandskyddat område. Sammanfattningsvis bedömer miljöenheten att en strandskyddsdispens på platsen inte är förenlig med strandskyddets syften och att särskilda skäl inte föreligger. Kommunicering enligt förvaltningslagen Sökanden har givits tillfälle att lämna synpunkter på ärendet. Underlag inför beslutet skickades till sökanden den Några synpunkter har inte inkommit till miljöenheten. Efter återremitteringen har inga nya uppgifter tillkommit som ändrar bedömningen i ärendet och det kommunicerades därför inte på nytt. sunderlag Följande handlingar med ankomstdatum ligger till grund för förslaget till beslut. Ansökan Situationsplan önskade avstyckningar Muntligt reviderad ansökan Lagstiftning 7 kap, 13 miljöbalken (1998:808) Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1 trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2 bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 7 kap, 15 miljöbalken (1998:808) Inom ett strandskyddsområde får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,

186 5 (6) Dnr M , åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 7 kap, 18 b miljöbalken (1998:808) Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15, om det finns särskilda skäl ( ) 7 kap, 18 c miljöbalken (1998:808) Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1 redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 2 genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen ( ) 7 kap 26 miljöbalken (1998:808) Dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9-11, 18a-18e, 20 och 22 från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av detta kapitel får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

187 6 (6) Dnr M , 432 Översiktskarta Bild 1: Området som ansökan gäller är skuggad och markerad med svart linje. Miljöenheten Christina Wetterlundh Miljöinspektör ,

188 LERUM100, v 1.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr M14.xx,42 Samhällsbyggnad Miljöenheten Anna Engström Miljöchef Miljö- och byggnadsnämnden om tertialuppföljning 1, 2014, miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen och tillstyrker åtgärdsförslagen i uppföljningen av miljöenhetens verksamhet tertial 1, Ärendet Miljöenheten redovisar en uppföljning av sin verksamhet varje tertial till miljöoch byggnadsnämnden, enligt fastställd tillsynsplan för Nu följs tertial 1 upp det vill säga januari till april Anna Engström Miljöchef Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr Lerums kommun Bagges Torg (vx) Pg Lerum (fax) Bg

189 M13.42, Rev Verksamhetsuppföljning Miljöenheten 2014 Tertial

190 Verksamhetsuppföljning, tertial 1 Miljöenheten är utförare av Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag enligt miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens område. Arbetet innebär beslut, tillsyn och information med syftet att uppnå en så god rättssäkerhet som möjligt. Uppföljning till Miljö- och byggnadsnämnden sker vid tre tillfällen, tertial 1 (janapril) i maj, tertial 2 (maj - september) i oktober och helåret i februari. Denna uppföljning, tertial 1, fokuserar på kvalitetsindikatorer som knyter an till rättssäkerhet: starka beslut, skyndsam handläggning, god ärendebalans samt kvalitén i vår verksamhet. Sammanfattning Indikator Starka beslut Skyndsam handläggning God ärendebalans Effekt av verksamheten Resultat Prognos (helår) - Fortsatt starka beslut dvs de beslut som överklagas står sig. Låg andel av alla beslut överklagas. - Fortsatt skyndsam handläggning för avloppsärenden. - Efter i den planerade livsmedelkontrollen. Gör åtgärder för att försöka arbeta ifatt. Omfördelning av projekt inom hälsoskyddstillsyn. - Verksamheten leder till säkra och korrekt märkta livsmedel och motverkar risker för olägenheter för hälsa eller miljön. 1

191 Starka beslut Figur 1 Resultat av beslut i överinstans inom miljö- och livsmedelsområdet. Analys Antalet överklaganden är fortsatt lågt (7 st 2011 respektive 2012). Samtidigt har också andelen avgöranden i överinstans där nämndens beslut står sig ökat (6 st 2011 och 7 st 2012), vilket är ett mycket bra resultat. Åtgärder Under denna tertial har miljöenheten gjort en intern revision och uppdaterat alla rutiner och mallar bl a för att säkerställa rättsäkerheten i besluten och för att underlätta arbetet. Vi har också arbetat med klarspråk med stöd av informationsenheten i några vanliga skrivelser. Vi har gjort en kompetenskartläggning av vår samlade kunskap inom miljöbalksområdet och livsmedelsområdet. Genom den veta vi om vi har den kompetens vi behöver och i annat fall planerar vi för att skaffa oss den. Kompetens är nödvändig för att fatta starka beslut. Prognos helår Fortsatt hög andel överprövade beslut som står sig. 2

192 Skyndsam handläggning Figur 2. Handläggningstid (kalenderdagar) för avloppsärenden från att ansökan inkommer till beslut fattas i medelvärde. Figur 3. Handläggningstid (kalenderdagar) för avloppsärenden mellan att ärendet är komplett och beslut fattas i medelvärde. Analys Handläggningstiderna för avloppsärenden är under tertial 1 i stort sett oförändrade jämfört med tidigare år och fortsatt korta både från ansökan till beslut och från komplett ärende till beslut. Det beror på att inkommande ärenden prioriteras före tillsyn. 3

193 Åtgärder Handläggare och assistenter har gått utbildning i effektivt arbetssätt inom Tillsynsutveckling i Väst. Effekten bedöms vara att varje handläggare jobbar mer effektivt och upplever minskad stress. Vi strävar efter att behålla full bemanning på miljöenheten. Två personer har slutat under perioden och de har ersatts av tidsbegränsade anställning i avvaktan på den organisationsöversyn som görs. Fortsatt arbete med förebyggande information. Information på hemsidorna har uppdaterats och nyheter läggs ut löpande. Prognos Handläggningstiden för avloppstillstånd och bergvärmeanmälan beräknas vara fortsatt låg. Inkommande ärenden prioriteras att avslutas efter att de blivit kompletta. God ärendebalans Figur 4. Antal startade och avslutade ärenden på miljöenheten. Antalet 2014 är för tertial 1. Analys Hälsoskyddstillsyn Inom hälsoskyddstillsyn har det varit svårt att hinna med inkommande ärenden pga personalbyte då det tar tid att sätta sig in i någon annans ärende och vi har haft en längre sjukskrivning. När det gäller projekten så är solskyddsprojektet i fas. Planeringen för årets hygienvecka har påbörjats. Vi har jobbat med att utreda och föreslå en uppdatering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna under denna tertial. Projektet om metaller i smycken kommer att göras enligt plan. Vi har varit 4

194 ute på tillsyn av några verksamheter och kunskap och intresset för kemikalier i varor varierar väldigt mycket mellan olika butiker. När det gäller projektet giftfri förskola så ligger vi lite lågt och väntar in naturskyddsföreningens åtgärdsförslag som ska vara klar i maj. Vi har bokat in ett möte med kommunens miljöcontroller och fått reda på att Lerums kommun ska göra undersökning på några förskolor tillsammans med ÅF, vilket ligger väl i tiden med vårt projekt och gör att vi kan dra ner något på vår nedlagda tid i det projektet. I gengäld kan vi delta i Läkemedelsverkets nationella projekt om hårfärgningsmedel. I projektet fokuserar vi på tillsyn av hårfärgningsmedel i butiker och hos frisörer. De vanliga hårfärgningsmedlen innehåller allergiframkallande ämnen och produkterna har därför varningstext i märkningen som upplyser användarna om allergiriskerna. Att sådan information finns, är på svenska och är tydlig, är viktiga förutsättningar för att minska uppkomsten av kontaktallergi. Under år 2013 har Läkemedelsverket bedrivit en förstudie av 50 hårfärgningsprodukter som inneburit kemiska analyser av vissa hårfärgningsingredienser och kontroll av produkternas märkning. Förstudien visar att det är vanligt med fel i märkningen och att det därför är angeläget att fortsätta med att kontrollera märkningen av hårfärgningsmedel i större skala med hjälp av landets kommuner. Målet med projektet är att hårfärgningsmedel på den svenska marknaden ska vara rätt märkta. Tillsyn kommer göras hos 5-10 verksamheter i oktober Läkemedelsverket driver brister hos primärleverantörer. Livsmedelskontroll Vi har gjort 42 % av den planerade kontrollen räknat på tid. Att vi ligger så mycket efter beror på att vi har satsat på att göra om vårt informationsmaterial och göra stora uppdateringar av våra mallar så att de ska bli mer klarspråkade. Det beror även på att arbetsuppgifterna i gruppen har omfördelats efter att en handläggare har valt att sluta. Till följd av detta stryker vi det planerade provtagningsprojektet och saminspektionsprojektet för att få mer tid till den planerade kontroll som ska utföras. Det redlighetsprojekt, som vi utförde under hösten 2013 har lagts upp på Livsmedelsverkets hemsida som inspiration för andra inspektörer. Vi låg bra i tiden med detta projekt. Livsmedelsverket höll i ett liknande projekt nu i mars månad. Detta var endast inriktat på köttkontroll på meny och dess spårbarhet. Miljöskyddstillsyn Inom åtgärdsprojekt enligt miljöbalken har flera projekt startats upp denna tertial. I de tätbebyggda områdena där kommunalt VA inte är aktuellt ska miljöenheten ta fram VA-områdesplaner för enskilda avlopp. Denna tertial har en inventering av enskilda avlopp i Knavraås gjorts och krav kommer ställas på att förbättra de avlopp som inte lever upp till miljöbalkens krav. Vi har också gjort en del tillsynsbesök av verksamheter i projektet Klassa miljöfarliga verksamheter enligt plan. Arbete med rutiner och samsyn kring schaktmassor har också gjorts denna tertial. 5

195 Under den första tertialen 2014 har 912 nya ärenden startats och 935 ärenden avslutats. Totalt har 275 st beslut fattats under denna tertial varav 11 st beslutats av miljöoch byggnadsnämnden. Åtgärder Inom livsmedelskontrollen stryks två projekt för att arbeta ifatt det vi ligger efter. Mindre tid behövs inom hälsoskyddstillsyn i projektet Kemikalier i förskolor och därför ersätts den tiden med deltagande i Läkemedelsverkets projekt Hårfärgningsmedel. Handläggare och assistenter har gått utbildning i effektivt arbetssätt inom Tillsynsutveckling i Väst, se bilagan. Effekten bedöms vara att varje handläggare jobbar mer effektivt och upplever minskad stress. Vi strävar efter att behålla full bemanning på miljöenheten. Prognos Det finns risk för att vi inte klarar att hålla en bra ärendebalans om bemanningen inte klaras eller de åtgärder vi gör för att arbeta ifatt inte lyckas. 6

196 Effekt av verksamheten Figur 5. Andel (%) av årets första livsmedelskontroller där vi bedömer att det krävs en aktiv uppföljning per antal första besök. Miljömål Ärendetyp Miljömål 7 / 9 Ingen övergödning / bra grundvatten Antal förbättrade avloppsanläggningar Figur 6. Antal förbättrade enskilda avloppsanläggningar. Analys Ett mått för att se att vår kontroll leder till ett resultat i form av säkra livsmedel är att följa andelen första livsmedelskontroller där en aktiv uppföljning krävs. Denna andel har minskat tydligt de senaste åren. Ett annat mått som mäter hur väl vi lyckats driva på förnyelsetakten av enskilda avloppsanläggningar är genom att mäta antalet anläggningar som förbättras och därmed bidrar till en bättre vattenkvalitet. Denna tertial har 9 anläggningar förbättrats. Totalt har vi ca 3000 enskilda avloppsanläggningar i kommunen som miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över. En stor andel av dessa är bristfälliga. Målet är att öka takten för förnyelse av enskilda avloppsanläggningar i Lerums kommun. I första läget prioriteras tillsynen till avlopp i övergödningsdrabbade Lärjeåns och Leråns avrinningsområden. 7

197 Åtgärder Miljöenheten inventerar enskilda avlopp i projekten Små avlopp ingen skitsak och VA-planer och inom vattenskyddsområden. De avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening förbjuds. Under 2014 fortsätter inventeringen i Lärjeåns område samt i Knavraås. Ett strategiskt VA-planarbete har tagits fram av sektor samhällsbyggnad under höst 2013 och vår Miljöenheten har deltagit aktivt i detta arbete som har tagit en hel del tid i anspråk. Syftet är att förbättra och strukturera arbetet med vatten och avlopp i hela kommunen. Ett arbeta inom sektorn med att uppdatera och komplettera dagvattenstrategin har påbörjats. Prognos De insatser vi gör leder till fortsatt säkra livsmedel och mindre risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Bilaga 1. Åtgärdsprojekt enligt miljöbalken 8

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun 2014-12-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2014 2154, 2543, 2808, 2814, 3017, 3034, 3039, 3100, 3116-3268, 3270-3320, 3322-3357, 3359-3393,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden. Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden. Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2017-10-18 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 26 oktober 2017, klockan 13:00 Sammanträdeslokal: Ordförande: Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Datum Nämndens sammanträde inleds med träff med kommunens revisorer klockan dagordning publiceras separat

Datum Nämndens sammanträde inleds med träff med kommunens revisorer klockan dagordning publiceras separat PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2015-05-11 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 21 maj 2015, klockan 13:00 OBS tiden Sammanträdeslokal: Bergius, Stationsgatan 12 Ordförande:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-02-05 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 13 februari 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Ledamot och ersättare som

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Beredningen sammanträder

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

KALLELSE. Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 23 april 2015, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Vattenhästen, Stationsgatan 12

KALLELSE. Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 23 april 2015, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Vattenhästen, Stationsgatan 12 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2015-04-16 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 23 april 2015, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Vattenhästen, Stationsgatan 12 Ordförande: Erik

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden. Matsalen, Stationsgatan 12, Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden. Matsalen, Stationsgatan 12, Uppsala PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2018-01-18 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2018-01-24, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Ordförande: Matsalen, Stationsgatan 12, Uppsala

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 16.30 Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt

Läs mer

KALLELSE. Bostadspolitiska strategin, föredragande Henrik Juhlin, projektledare

KALLELSE. Bostadspolitiska strategin, föredragande Henrik Juhlin, projektledare PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2015-10-12 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19 oktober 2015, klockan 13:00 OBS tiden Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 Ordförande:

Läs mer

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 26 januari 2017, klockan 15:00. Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 26 januari 2017, klockan 15:00. Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2017-01-20 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 26 januari 2017, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 Ordförande: Erik

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer