BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 5 DEL A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄSTE USL-MEDLEM! 2.6.2008 Medlemscirkulär nr 5 DEL A"

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 5 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Årsmötet - IRU:s hedersbetygelser - Medlemsavgifterna för år Styrelsen för år Kostnadsindex - Kostnadsökningarna - Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag - Vägförvaltningen: ärenden angående dispenstransporter - Aktuellt om handelns transporter - Företagens data- och informationssäkerhet - Chaufförskort för digital färdskrivare - Chaufförsföreskrifter för transport av betongelement - Egenkontroll vid livsmedeltransporter - Bokning av semesterbostäderna vid Saariselkä och Tahkovuori - Utbildning - Kostnadsförändringarna ÅRSMÖTET USL:s, EKY:s och FTF:s årsmöten anordnades i samband av en gemensam tillställning den i Leppävirta. Närvarande var totalt över 180 personer. Vid USL:s årsmöte var 49 medlemsföretag representerade. Tillställningen inleddes med ett seminarium med transportbranschens lönsamhet ( Kuljetusalan kannattavuus ) som tema. Följeslagarna njöt under tiden av badinrättningens tjänster. Efter mötena serverades supé. Av samarbetskumpanerna var närvarande Pohjola Bank Abp, A-Försäkrings Ab, Ilmarinen, Intrum Justitia Ab, Neste Oil Abp, Nordea Finans Finland Ab, Oy Scan-Auto Ab, Teboil Ab, Veho Hyötyajoneuvot Oy, och Volvo Finland Ab. Ett varmt tack till dem alla för närvaro och stöd. Vid årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för senaste år samt budgeten och medlemsavgifterna för nästa år. Verksamhetsberättelsen kan läsas vid USL:s webbadress, alternativt beställas från USL-byrån att sändas per post, kontakta Hanni Tuomaala eller Tuula Oras per tfn (09) IRU:S HEDERSBETYGELSER Vid årsmötet utdelades den internationella vägtransportunionen IRU:s förtjänsttecken för klanderfri och lång verksamhet som chaufför vid inrikes- eller utrikestrafik åt följande: Ingolf Andfolk (Helsingin Express Oy), Tapani Haavisto (Ala-Korpela Oy), Petteri Hallikainen, Johannes Lammi och Jorma Lindqvist (Kouhia Oy), Raimo Jokela (Porin Laatukuljetus Oy), Antero Kangasaho (Vammalan Kuljetus-Pojat Oy), Kari Kivinen och Lassi Tammisto (Flowertrucks Oy), Arto Kivistö, Harri Lähteenmäki, Erkki Tuukkanen och Eero Viitala (ADR- Haanpää Oy), Jorma Kultavuori och Raimo Majaranta (Jorma Kultaranta Oy) och Timo Leino (J. Leino Oy) samt självföretagarna Seppo Niku, Seppo Retva och Markku Keinänen. Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 MEDLEMSAVGIFTERNA FÖR ÅR 2009 Vid årsmötet fattades beslut om att medlemsavgifterna för år 2009 är: - Medlemsklass 1 (1 fordon) 220,00 euro - Medlemsklass 2 (2-4 fordon) 330,00 euro - Medlemsklass 3 (5 eller fler fordon) 480,00 euro - Koncernmedlemsavgift 650,00 euro - Avgift för supportmedlem 350, ,00 euro 2 STYRELSEN FÖR ÅR 2009 I tur att avgå var ordförande Simo Räihä och viceordförande Hans Ahola. Bägge valdes enhälligt att fortsätta vid sina poster. För övrigt är styrelsen sammansättning år 2009 följande: Ordinarie Suppleant Södra Finland Jukka Siili Tarmo Mikkola Kim-Johan Nuikka Tuija Björkskog Sydöstra Finland Timo Huttunen Juha Kiiski Simo Lehtonen Toivo Lehtinen Östra Finland Göran Asplund Markku Hynninen Osmo Pironetti Jouni Miettinen Västra Finland Ole Donner Aimo Helenius Eero Setola Ahti Inberg Österbotten Håkan Stara Carl-Johan Thylin Rauno Heinonen Eero Huhtala Centrala Finland Kari Poussa Risto Korpisaari Tapio Okkolin Matti Salo Mellersta Finland Riku Vainio Matti Perälä Uleåborg Jorma Takanen Antti Rahja Jukka Ukura Pauli Ripatti Lappland Osmo Herajärvi Raimo Pohjanen KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per april KOSTNADSÖKNINGARNA Här intill återges faktauppgifter som tilldelats åt olika intressegrupper angående branschens kostnadsökningar: Fakta: - För råolja överskreds den magiska gränsen på 100,00 US-dollar per barrell i mars, för tillfället (13.5.) kostar råoljan 123,00 US-dollars per barrell. - Råoljepriset har i Europa hållits på en moderat nivå på grund av den låga dollarkursen, nu stiger kursen vilket ökat pristrycket på råolja i Europa. - Transportbranschens kostnadsökning på årlig nivå är rekordhög: Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken för perioden april 2007 april 2008 visar en höjning 11,8 % vilket är avsevärt högre än ökningen av konsumentindexet. - Från årsskiftet till dags dato har lastbilstrafikens totalkostnader redan ökat med hisnande 9,0 % av vilket bränslets andel är cirka 6,0 %. Samtidigt avtog den allmänna inflationen i april med ett värde som motsvarar 3,5 % på årlig nivå. - Bränslepriset har från årsskiftet stigit med 28 cent, enbart vecka 21 steg priset med 10 cent; detta betyder att dieselpriset stigit med 25 % i år! - Årskostnaderna för en tung fordonskombination har enbart på grund av bränsleprisets ökning stigit med över ,00 euro! - Den landsvägsbundna godstrafiken förbrukar årligen 1,2 miljarder liter bränsle, prisökningen har alltså åt branschen redan nu förorsakat en extra kostnad på 336 miljoner euro! - Statskassan har av denna extra kostnad kvitterat redan 60 miljoner euro i mervärdesskatter.

3 Följder: - Kostnadsökningen koncentrerar sig trots bränsleklausuler direkt på transportföretaget och gnager på lönsamheten. - Kostnadsökningen betalas i senare skede av konsumenterna på grund av att priset på transporttjänster höjs. - Transportkunderna kommer i kläm på grund av högre transportpriser och tvingas höja prisen på sina egna tjänster och produkter. - Då de logistiska kostnaderna höjs, försvagas Finlands konkurrensförmåga. - Statsmakten måste förstå hur allvarlig situationen är och bör medels ekonomipolitiska åtgärder bekämpa inflationen och lindra transportföretagens kostnadsbörda. - Transportbranschen behöver ett brådskande skattepaket: bruks- och bränsleskatterna skall sänkas till EU:s miniminivå, lönekostnaderna skall sänkas genom sundare grunder för socialskyddsavgifter och anskaffning av miljövänligare fordonsmateriel skall understödas. Statistikcentralen följer med kostnadsutvecklingen inom flere olika branscher. Här intill återges hur kostnadsökningen inverkar på vissa andra branscher (april 2007 april 2008): - Busstrafikens kostnader steg med 9,8 % - Entreprenadsektorns maskinkostnader: kommunalmaskiner +10 %, traditionella entreprenadmaskiner + 10,7 %, mobilkranar + 11,7 %. - Entreprenadbranschens övriga kostnader i genomsnitt +7,8 %. - Skogsbranschen maskinkostnader: skogstraktorer +5,9 %, avverkningsmaskiner +5,9 %. KONJUNKTURUTSIKTERNA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Enligt EK:s konjunkturbarometer anser företagen att de nuvarande konjunkturerna ännu är bättre än normalt, trots att läget både inom industrin och byggnadsverksamheten stegvis försvagats efter sen senare delen av föregående år. De små och medelstora företag som i april svarade på EK:s konjunkturförfrågning meddelade att produktionen och försäljningen fortfarande ökar en aning och att också det totala antalet anställda ökat. Pris- och kostnadsutvecklingen har fortsättningsvis varit svår. Utsikterna för den närmaste framtiden är försiktigare än förut både inom industrin och servicesektorerna. Industrin väntar att konjunkturerna fortsätter att försvagas också i sommar och inkommande höst. Inom servicesektorerna har konjunkturläget kommit in i en svagt sjunkande trend. Också inom byggnadssektorn är förväntningarna försiktiga, men på grund av sommaren väntas verksamheten vara livlig de närmaste månaderna. För de små och medelstora företagen är de allmänna konjunkturförväntningarna en aning svagare än i storföretagen, men inom byggnadsverksamheten är läget det motsatta. Inom servicesektorn råder inte några större skillnader mellan storföretagen och små och medelstora företag beträffande konjunkturförväntningarna. Ökningen av produktion och försäljning fortsatte i januari-mars, trots att takten avtog bl.a. inom byggnadssektorn. Inom industrin och byggnadssektorn väntas ökningen bli tämligen svag de närmaste månaderna men inom servicebranscherna väntas en fortsättningsvis jämn ökning. Antalet anställda har ökat inom alla tre huvudsektorer. I små och medelstora företag verksamma inom industri och byggnad, har ökningen redan en längre tid varit större än vad företagen förutspått. Kostnadstrycken är fortfarande synnerligen strama. Inom servicesektorerna avtog den kraftiga kostnadsökningen bara en aning. Även industrin och byggnadssektorn är läget problematiskt. Det förutspås att kostnaderna fortsätter att öka, även om takten väntas avta en aning jämfört 3

4 med den första delen av året. På grund av kostnadsökningarna försvagades lönsamheten i små och medelstora företag en aning jämfört med föregående år. Inom servicesektorn ändrades inte lönsamheten, men inom byggnadssektorn ökade den en aning. 4 VÄGFÖRVALTNINGEN: ÄRENDEN ANGÅENDE DISPENSTRANSPORTER Flere av dem som arbetar med dispenstransporter är frustrerade över de problem som tycks gälla behandlingen av transportdispenser i Vägförvaltningen. Enligt respektive kretsar inom Vägförvaltningen måste otaliga saker utredas, såsom t.ex.: antalet ansökningar har ökat i rekordtakt under den första delen av året normalt inkommer 50 ansökningar per arbetsdag, för tillfället inkommer dagligen ansökningar. den milda vintern har försnabbat olika projekt. för tillfället lider avdelningen av en personalbrist på två anställda, nya anställda fås först vid sensommaren. Vägförvaltningen utreder som bäst olika möjligheter att utveckla dispensförvaltningen t.ex. genom att höja vissa vikt- och måttgränser så att dispens inte skulle behövas eller genom att i ökad grad övergå till årliga dispenser. Några officiella förslag har ännu inte gjorts. Vid USL:s utskott för dispenstransporter kommer vi att kartlägga olika alternativ med avsikt att kvarhålla dispensförvaltningens standard. Kom också ihåg följande föreskrifter Vägförvaltningen utfärdat: Vägförvaltningen behandlar enbart skriftliga ansökningar för dispenstransporter. Ansökningar som inlämnats genom personlig e-post behandlas inte! Ansökningarna kan skickas: per telefax till numret eller per e-post till adressen Ändringar i redan beviljade dispenser kan göras per nummer AKTUELLT OM HANDELNS TRANSPORTER Enligt tidningen Talouseläma håller den tyska butikskedjan Lidl på att dra sig från Östersjöregionen. Senaste vår sålde Lidl sina butiker (100 st.) i Norge. För några veckor sedan förespådde tyska och polska ekonomitidskrifter att kedjan drar sig från Polen. Redan tidigare drog sig finska Lidl från Baltikum och sålde sina butiker. Företaget har gjort fortsatt förlust i Finland och Sverige. I Finland har butiker ännu inte stängts, men det planerade logistikcentret för norra Finland kommer inte att byggas. Enligt vissa spekulationer söker företaget lämplig köpare för sin finska verksamhet. Detta betyder att en viss nyindelning av handelns distributionstransporter kan inväntas. FÖRETAGENS DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET Handelskammaren har kartlagt riskfaktorer angående företagssäkerheten inom vissa verksamhetsbranscher. I utredningen ingår den nedanstående checklistan för företagets riskanalys. Det lönar sig att gå igenom listan också i transportföretag för säkerhets skull. 1. Förebyggande av kriminalrisker och missbruk anknutna till människor Förebyggande av arbetsvåld: arrangemangen i arbetsutrymmen, personalutbildning, föreskrifter för hantering och förebyggande av våldssituationer, trygga förfarandesätt, erinrande av riskfaktorer och iakttagande av risksynpunkter, utredning av risksituation på efterhand, hjälp åt offren Säkerhetsärenden som en del av orienteringsutbildningen Arbetarnas säkerhetsutbildning

5 Skapning och upprätthållning av säkerhetskultur Arbetarnas uppmuntring till att meddela upptäckta säkerhetsbrister Suppleantsystem för nyckelpersoner Skyddande av personuppgifter Plan för kriskommunikation Säkerhetsföreskrifter för resande personal Utredning av personalens bakgrunder (t.ex. referenskontroll) Utredning av nyckelpersonernas bakgrunder Lojalitetsutredning av samarbetskumpaner Utredning av kundernas kreditvärdighet Kontroll av underleverantörernas referenser och säkerheten av utflyttade tjänster Alla avtal och kontrakt i skriftlig form Avtal om nyckelpersonernas sekretessplikt Vid behov avtal om konkurrensförbud (juridiska begränsningar) Uppdragsenliga tillträdes- och passerrätter 5 2. Förebyggande av kriminalrisker och missbruk anknutna till data/information Klassificerings- och hanteringsföreskrifter angående data/information Tekniska skyddsåtgärder för data/information (brandvägg, antivirus, uppdaterat operativsystem, säkerhetskopiering, server) Personalens utbildning för hantering av hemliga/konfidentiella uppgifter Klassificerings- och hanteringsföreskrifter angående affärs- och yrkeshemligheter Föreskrifter för hantering av konfidentiella dokument och uppgifter överlämnade av myndigheter och samarbetskumpaner Förebyggande av att företaget kan bli utsatt för industrispionage Utred ursprung av inkommen data eller filer före bruk Kom ihåg att väggarna har öron fler och oftare än vad du kan inbilla dig Lås ditt rum och din dator då du lämnar din arbetsplats Använd lösenord som inte består enbart av bokstäver och håll orden gömda Ta vara på allt behövligt förrän det är för sent Använd uppdaterade antivirusprogram och övriga säkerhetsarrangemang Klargör för dig själv säkerhetsarrangemangen i din egen organisation 3. Skyddande av produktions- och verksamhetsutrymmen Separerade lokaliteter för produktion, kontor och produktutveckling Inbrottsskydd Passerkontroll Videobevakning Instruktioner för besökare Bevakning Personalutbildning Regelbunden funktionskontroll av bevakningssystem Reservsystem för tryggande av centrala produktionsprocesser 4. Skyddande av lösöre Egendomsförteckning Säkerhetsmärkning Kamerabevakning Låsningsmekanism (t.ex. fastbultning, wire) Förvaring i separat låst utrymme eller kassaskåp Transportföreskrifter 5. Brott och missbruk anknutna till verksamhet Skriftliga avtal med samarbetsparter, värdering av samarbetsparternas pålitlighet Experter skall kontrollera avtalstexterna Avtalsgrunderna skall uppgöras av experter Företagets ledning kontrollerar de viktigaste avtalen angående affärsverksamhet

6 Uppföljning av ovanligt stort bortfall och utredning av orsakerna Förebyggande av ekonomibrott: undvikande av farliga arbetskombinationer, professionell revision, intern bevakning och kontroll, etiska föreskrifter, auditering, pålitlig arbetskraft 6 6. Företagets säkerhetsstyrning Företagets ledning deltar personligen i säkerhetsutvecklingen Säkerhetsärenden skall behandlas med personalen Arbetarna kan inverka på beslutsfattande angående säkerhet Företagets skilda avdelningar/verksamhetssektorer gör samarbete i säkerhetsärenden Företagets risker värdesätts medels regelbunden kartläggning, åtgärder för minimering av risker, uppföljning av åtgärder Företaget skall ha verksamhetsföreskrifter för avvikande förhållanden Företagssäkerheten utgör en del av företagets årliga strategi-, budget- och verksamhetsplanering Säkerheten utgör en del av företagets verksamhets- eller kvalitetssystem 7. Kontinuerlighetsplanering De viktigaste verksamheterna och databaserna har definierats Företagets viktigaste data/information har säkerhetskopierats Företaget har dubbla serverenheter Företaget känner till sina viktigaste samarbetskumpaner (underleverantörer medräknade) och varuleverantörer Företaget känner till sina viktigaste kunder Säkerhetskraven utgör en del av alla avtal och i tillräcklig omfattning Företaget har en kontinuerlighetsplan (företaget har definierat åtgärderna för att trygga fortsatt affärsverksamhet i olika situationer) Källa: Yritysten rikosturvallisuus 2008 Om det ovan angivna väcker tankar om utbildningsbehov, kan ni lämpligen kontakta CHAUFFÖRSKORT FÖR DIGITAL FÄRDSKRIVARE Vi påminner att fordon försett med digital färdskrivare får inte överlåtas åt chaufför som inte har chaufförskort för digital färdskrivare. Tidigare räckte det till att ansökan om chaufförskort inlämnats, men numera är bestämmelsen entydig: chauffören skall ha chaufförskort för digital färdskrivare då han kör fordon försett med digital färdskrivare. Bara i sådant fall då kortet skadats, är det möjligt att köra dylikt fordon, men då skall av myndighet utskrivet intyg om skadat chaufförskort medföras. CHAUFFÖRSFÖRESKRIFTER FÖR TRANSPORT AV BETONGELEMENT Betongcentralen har publicerat en åt chaufförer inriktad handbok om lastsäkring och transporter. Boken är en komprimerad version av den i fjol publicerade mera omfattande manualen. Boken kostar 5,00 euro och beställningar tas emot av Irmeli Kosonen på Suomen Betonitieto Oy, tfn (09) , e-post EGENKONTROLL VID LIVSMEDELTRANSPORTER Logistikmanualen för temperaturkontrollerade livsmedeltransporter omfattar all information om styrning av kallkedjan. Manualen är en arbetsbok för producenter av logistiska tjänster men ger också råd åt industrin och den mottagande parten, handeln alltså. Manualen är viktig för alla som utför livsmedeltransporter. Motsvarande, till sitt innehåll lika omfattande manualer om produkter, verksamhetssätt, materiel och egenkontroll, har veterligen inte publicerats heller utomlands. Bestämmelserna angående livsmedeltransporter utgör grunden för en säker kallkedja. Egenkontrollen har dock en stor betydelse med tanke på konkurrenskraften. Med hjälp av den

7 nya manualen är det lätt att uppdatera personalens kunnande angående bestämmelserna om kallkedjan samt egenkontrollen. Om så önskas, skickar USL-byrån gärna ett exemplar per företag mot portokostnader. Ytterligare exemplar säljs av SKAL Kustannus Oy. Pirjo Tofferi, tfn (09) , tar emot beställningar. Manualen kan också nedladdas från webbadressen och finns också att fås i så kallat fickformat åt t.ex. chaufförer. EGENKONTROLL EGENKONTROLLPLAN Myndigheterna (bl.a. tullen) har fattat beslut om att kontrollen skärps. Se till att ert egenkontrollsystem för livsmedeltransporter är sakenligt. Hur detta repeteras framgår på sid. 92 i manualen, Elintarvikekuljetuksia koskeva omavalvonta, Osa E. BOKNING AV SEMESTERBOSTÄDERNA VID SAARISELKÄ OCH TAHKOVUORI Nu är det hög tid att planera aktiviteter för tiden efter sommaren. Beträffande föreningens semesterbostad vid Saariselkä har man alltid varit tvungen att lotta ut bruket vid tiden för ruskaveckorna (veckorna 36 40). Lottdragningen har skett mellan de intresserade vid månadsskiftet juli/augusti. Veckohyran för nämnda tider är: Saariselkä: sommarveckor hyra 200,00 euro/vecka veckor hyra 380,00 euro/vecka övriga höstveckor hyra 200,00 euro/vecka vecka i vilken självständighetsdag, jul eller nyår ingår hyra 300,00 euro/vecka Tahkovuori: sommarveckor hyra 200,00 euro/vecka höst hyra 200,00 euro/vecka vecka i vilken självständighetsdag, jul eller nyår ingår hyra 300,00 euro/vecka Ansökan om bokning skall skickas till USL-byrån fram till slutet av juni antingen per e-post eller per telefax (09) Byrån svarar på eventuella frågor. Vid Tahkovuori är det möjligt att hyra företagskort för Tahko Golf till ett pris på 35,00 euro per dygn. Med nämnda kort spelar en gratis och tre övriga till nedsatt pris. Lediga sommarveckor finns vid bägge orter. UTBILDNING Utbildning för utveckling av kvalitet, miljö och säkerhet anordnas under sommarens lopp enligt följande: Helsingfors: onsdag kl St. Michel: tisdag kl Utbildningen sker enligt principen 1 utbildningsdag med 2-3 veckors intervaller; totalt 3 utbildningsdagar. Närmare information och förfrågningar: eller tfn

8 KOSTNADSFÖRÄNDRINGARNA Branschens kostnader har i år stigit med rekordfart. Den viktigaste faktorn med tanke på kostnadsökningen har varit råoljans drastiska prisstegring och den samtidiga ökade efterfrågan på dieselbränsle. LIIKENTEEN KUSTANNUSTEN MUUTOS Ajoneuvo: 3-aks. k-auto + 5-aks. vars.pv Kotimaan liikenne Siirto+jakoajo ( 3600 h / Siirtoajo ( 3600 h / km) MUUTOS-% MUUTOS-% 9,5 10,3 Mistä muutos tulee: km Työkustannus Polttoaine ym. Muut kulut Muutos ilman DÖ % 1,92% 7,78% 0,55% 10,3% 2,5% 2. Ajoneuvo: Irtoperävaunun vetoauto 2-aks Kotimaan liikenne Tuntityö (2400 h / km) Matka-ajo (2400 h / km) 9,4 11,2 3. Skandinavian liikenne 7-aks. varsinainen perävaunuyhdistelmä Matka-ajo ( 2200 h / km) Matka-ajo ( 2600 h / km) 9,9 10,1 8 4 Skandinavian liikenne 6-aks. ½-perävaunuyhdistelmä Matka-ajo ( 2200 h / km) Matka-ajo ( 2600 h / km) 9,6 9,8 5. Keski-Euroopan CEMT-liikenne 2-aks. vetoauto Matka-ajo ( 2700 h / km) Matka-ajo ( 3100 h / km) ,3 8,6 På USL:s hemsida vid punkt KUSTANNUSTIETOA hittar ni kostnadskalkyler för USL:s vanligaste verksamhetsbranscher. Vid behov tar vi fram också specialkalkyler. Med medlemshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A 01.12.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober 2008

Läs mer

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

MPS 8 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 8

MPS 8 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 8 20.10.2010 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 8 OM KRAV PÅ TILLFÖRLITLIGHET OCH INFORMATIONSSÄKERHET I VERKSAMHET HOS LEVERANTÖRER AV IDENTIFIERINGSTJÄNSTER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE SOM TILLHANDAHÅLLER

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Skattefrågor. Utredningsman Pekkarinens rapport. Anvisningar i anknytning till bokföringen. Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten

Skattefrågor. Utredningsman Pekkarinens rapport. Anvisningar i anknytning till bokföringen. Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten 1/2001 23.2.2001 Skattefrågor Utredningsman Pekkarinens rapport Anvisningar i anknytning till bokföringen Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/01 3 Kuntatalous

Läs mer

Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard. Båtresor

Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard. Båtresor Veritas MEDLEMSSERVICE 2007 Mobil- och datakommunikation Företagarna i Finland MasterCard t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard Båtresor t. 0200 18818 www.sonera.fi/yrittajille Fonecta Finder i

Läs mer

Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2004

Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2004 24 Årsberättelse Frenckellska Tryckeri Ab, Esbo 25 Innehåll Stockmann i korthet... 2 Stockmann år 24... 4 Affärsenheterna i korthet... 5 Viktiga händelser år 24... 6 Information till aktieägarna... 7 Verkställande

Läs mer

Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4

Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4 Lantgårdens Bästa info Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2010 4 Iaktta dina djur! Ledare: Hösten 2010 Hösten 2010 blev igen en tid när vi påminns om instabiliteten i vår västerländska

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Indrivning. Steg för steg. Michaela Kippilä

Indrivning. Steg för steg. Michaela Kippilä Indrivning Steg för steg Michaela Kippilä Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Ekenäs 2010 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram och ort: Inriktningsalternativ/Fördjupning:

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning FINLAND Luftfartsverkets årsredovisning 2003 INNEHÅLL: Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverkets verksamhetsidé, service och värderingar 6 Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet 7 Vision

Läs mer

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Bulletinen blir elektronisk... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 3 Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni... 4 Fortsättning på utbildningssystemet

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.)

handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.) handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.) Textförfattarna Matti Mörttinen, som är journalist vid tidningen Aamulehti, har specialiserat sig på integrationsfrågor. Han har utbildat journalister

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer