BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 5 DEL A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄSTE USL-MEDLEM! 2.6.2008 Medlemscirkulär nr 5 DEL A"

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 5 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Årsmötet - IRU:s hedersbetygelser - Medlemsavgifterna för år Styrelsen för år Kostnadsindex - Kostnadsökningarna - Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag - Vägförvaltningen: ärenden angående dispenstransporter - Aktuellt om handelns transporter - Företagens data- och informationssäkerhet - Chaufförskort för digital färdskrivare - Chaufförsföreskrifter för transport av betongelement - Egenkontroll vid livsmedeltransporter - Bokning av semesterbostäderna vid Saariselkä och Tahkovuori - Utbildning - Kostnadsförändringarna ÅRSMÖTET USL:s, EKY:s och FTF:s årsmöten anordnades i samband av en gemensam tillställning den i Leppävirta. Närvarande var totalt över 180 personer. Vid USL:s årsmöte var 49 medlemsföretag representerade. Tillställningen inleddes med ett seminarium med transportbranschens lönsamhet ( Kuljetusalan kannattavuus ) som tema. Följeslagarna njöt under tiden av badinrättningens tjänster. Efter mötena serverades supé. Av samarbetskumpanerna var närvarande Pohjola Bank Abp, A-Försäkrings Ab, Ilmarinen, Intrum Justitia Ab, Neste Oil Abp, Nordea Finans Finland Ab, Oy Scan-Auto Ab, Teboil Ab, Veho Hyötyajoneuvot Oy, och Volvo Finland Ab. Ett varmt tack till dem alla för närvaro och stöd. Vid årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för senaste år samt budgeten och medlemsavgifterna för nästa år. Verksamhetsberättelsen kan läsas vid USL:s webbadress, alternativt beställas från USL-byrån att sändas per post, kontakta Hanni Tuomaala eller Tuula Oras per tfn (09) IRU:S HEDERSBETYGELSER Vid årsmötet utdelades den internationella vägtransportunionen IRU:s förtjänsttecken för klanderfri och lång verksamhet som chaufför vid inrikes- eller utrikestrafik åt följande: Ingolf Andfolk (Helsingin Express Oy), Tapani Haavisto (Ala-Korpela Oy), Petteri Hallikainen, Johannes Lammi och Jorma Lindqvist (Kouhia Oy), Raimo Jokela (Porin Laatukuljetus Oy), Antero Kangasaho (Vammalan Kuljetus-Pojat Oy), Kari Kivinen och Lassi Tammisto (Flowertrucks Oy), Arto Kivistö, Harri Lähteenmäki, Erkki Tuukkanen och Eero Viitala (ADR- Haanpää Oy), Jorma Kultavuori och Raimo Majaranta (Jorma Kultaranta Oy) och Timo Leino (J. Leino Oy) samt självföretagarna Seppo Niku, Seppo Retva och Markku Keinänen. Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 MEDLEMSAVGIFTERNA FÖR ÅR 2009 Vid årsmötet fattades beslut om att medlemsavgifterna för år 2009 är: - Medlemsklass 1 (1 fordon) 220,00 euro - Medlemsklass 2 (2-4 fordon) 330,00 euro - Medlemsklass 3 (5 eller fler fordon) 480,00 euro - Koncernmedlemsavgift 650,00 euro - Avgift för supportmedlem 350, ,00 euro 2 STYRELSEN FÖR ÅR 2009 I tur att avgå var ordförande Simo Räihä och viceordförande Hans Ahola. Bägge valdes enhälligt att fortsätta vid sina poster. För övrigt är styrelsen sammansättning år 2009 följande: Ordinarie Suppleant Södra Finland Jukka Siili Tarmo Mikkola Kim-Johan Nuikka Tuija Björkskog Sydöstra Finland Timo Huttunen Juha Kiiski Simo Lehtonen Toivo Lehtinen Östra Finland Göran Asplund Markku Hynninen Osmo Pironetti Jouni Miettinen Västra Finland Ole Donner Aimo Helenius Eero Setola Ahti Inberg Österbotten Håkan Stara Carl-Johan Thylin Rauno Heinonen Eero Huhtala Centrala Finland Kari Poussa Risto Korpisaari Tapio Okkolin Matti Salo Mellersta Finland Riku Vainio Matti Perälä Uleåborg Jorma Takanen Antti Rahja Jukka Ukura Pauli Ripatti Lappland Osmo Herajärvi Raimo Pohjanen KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per april KOSTNADSÖKNINGARNA Här intill återges faktauppgifter som tilldelats åt olika intressegrupper angående branschens kostnadsökningar: Fakta: - För råolja överskreds den magiska gränsen på 100,00 US-dollar per barrell i mars, för tillfället (13.5.) kostar råoljan 123,00 US-dollars per barrell. - Råoljepriset har i Europa hållits på en moderat nivå på grund av den låga dollarkursen, nu stiger kursen vilket ökat pristrycket på råolja i Europa. - Transportbranschens kostnadsökning på årlig nivå är rekordhög: Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken för perioden april 2007 april 2008 visar en höjning 11,8 % vilket är avsevärt högre än ökningen av konsumentindexet. - Från årsskiftet till dags dato har lastbilstrafikens totalkostnader redan ökat med hisnande 9,0 % av vilket bränslets andel är cirka 6,0 %. Samtidigt avtog den allmänna inflationen i april med ett värde som motsvarar 3,5 % på årlig nivå. - Bränslepriset har från årsskiftet stigit med 28 cent, enbart vecka 21 steg priset med 10 cent; detta betyder att dieselpriset stigit med 25 % i år! - Årskostnaderna för en tung fordonskombination har enbart på grund av bränsleprisets ökning stigit med över ,00 euro! - Den landsvägsbundna godstrafiken förbrukar årligen 1,2 miljarder liter bränsle, prisökningen har alltså åt branschen redan nu förorsakat en extra kostnad på 336 miljoner euro! - Statskassan har av denna extra kostnad kvitterat redan 60 miljoner euro i mervärdesskatter.

3 Följder: - Kostnadsökningen koncentrerar sig trots bränsleklausuler direkt på transportföretaget och gnager på lönsamheten. - Kostnadsökningen betalas i senare skede av konsumenterna på grund av att priset på transporttjänster höjs. - Transportkunderna kommer i kläm på grund av högre transportpriser och tvingas höja prisen på sina egna tjänster och produkter. - Då de logistiska kostnaderna höjs, försvagas Finlands konkurrensförmåga. - Statsmakten måste förstå hur allvarlig situationen är och bör medels ekonomipolitiska åtgärder bekämpa inflationen och lindra transportföretagens kostnadsbörda. - Transportbranschen behöver ett brådskande skattepaket: bruks- och bränsleskatterna skall sänkas till EU:s miniminivå, lönekostnaderna skall sänkas genom sundare grunder för socialskyddsavgifter och anskaffning av miljövänligare fordonsmateriel skall understödas. Statistikcentralen följer med kostnadsutvecklingen inom flere olika branscher. Här intill återges hur kostnadsökningen inverkar på vissa andra branscher (april 2007 april 2008): - Busstrafikens kostnader steg med 9,8 % - Entreprenadsektorns maskinkostnader: kommunalmaskiner +10 %, traditionella entreprenadmaskiner + 10,7 %, mobilkranar + 11,7 %. - Entreprenadbranschens övriga kostnader i genomsnitt +7,8 %. - Skogsbranschen maskinkostnader: skogstraktorer +5,9 %, avverkningsmaskiner +5,9 %. KONJUNKTURUTSIKTERNA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Enligt EK:s konjunkturbarometer anser företagen att de nuvarande konjunkturerna ännu är bättre än normalt, trots att läget både inom industrin och byggnadsverksamheten stegvis försvagats efter sen senare delen av föregående år. De små och medelstora företag som i april svarade på EK:s konjunkturförfrågning meddelade att produktionen och försäljningen fortfarande ökar en aning och att också det totala antalet anställda ökat. Pris- och kostnadsutvecklingen har fortsättningsvis varit svår. Utsikterna för den närmaste framtiden är försiktigare än förut både inom industrin och servicesektorerna. Industrin väntar att konjunkturerna fortsätter att försvagas också i sommar och inkommande höst. Inom servicesektorerna har konjunkturläget kommit in i en svagt sjunkande trend. Också inom byggnadssektorn är förväntningarna försiktiga, men på grund av sommaren väntas verksamheten vara livlig de närmaste månaderna. För de små och medelstora företagen är de allmänna konjunkturförväntningarna en aning svagare än i storföretagen, men inom byggnadsverksamheten är läget det motsatta. Inom servicesektorn råder inte några större skillnader mellan storföretagen och små och medelstora företag beträffande konjunkturförväntningarna. Ökningen av produktion och försäljning fortsatte i januari-mars, trots att takten avtog bl.a. inom byggnadssektorn. Inom industrin och byggnadssektorn väntas ökningen bli tämligen svag de närmaste månaderna men inom servicebranscherna väntas en fortsättningsvis jämn ökning. Antalet anställda har ökat inom alla tre huvudsektorer. I små och medelstora företag verksamma inom industri och byggnad, har ökningen redan en längre tid varit större än vad företagen förutspått. Kostnadstrycken är fortfarande synnerligen strama. Inom servicesektorerna avtog den kraftiga kostnadsökningen bara en aning. Även industrin och byggnadssektorn är läget problematiskt. Det förutspås att kostnaderna fortsätter att öka, även om takten väntas avta en aning jämfört 3

4 med den första delen av året. På grund av kostnadsökningarna försvagades lönsamheten i små och medelstora företag en aning jämfört med föregående år. Inom servicesektorn ändrades inte lönsamheten, men inom byggnadssektorn ökade den en aning. 4 VÄGFÖRVALTNINGEN: ÄRENDEN ANGÅENDE DISPENSTRANSPORTER Flere av dem som arbetar med dispenstransporter är frustrerade över de problem som tycks gälla behandlingen av transportdispenser i Vägförvaltningen. Enligt respektive kretsar inom Vägförvaltningen måste otaliga saker utredas, såsom t.ex.: antalet ansökningar har ökat i rekordtakt under den första delen av året normalt inkommer 50 ansökningar per arbetsdag, för tillfället inkommer dagligen ansökningar. den milda vintern har försnabbat olika projekt. för tillfället lider avdelningen av en personalbrist på två anställda, nya anställda fås först vid sensommaren. Vägförvaltningen utreder som bäst olika möjligheter att utveckla dispensförvaltningen t.ex. genom att höja vissa vikt- och måttgränser så att dispens inte skulle behövas eller genom att i ökad grad övergå till årliga dispenser. Några officiella förslag har ännu inte gjorts. Vid USL:s utskott för dispenstransporter kommer vi att kartlägga olika alternativ med avsikt att kvarhålla dispensförvaltningens standard. Kom också ihåg följande föreskrifter Vägförvaltningen utfärdat: Vägförvaltningen behandlar enbart skriftliga ansökningar för dispenstransporter. Ansökningar som inlämnats genom personlig e-post behandlas inte! Ansökningarna kan skickas: per telefax till numret eller per e-post till adressen Ändringar i redan beviljade dispenser kan göras per nummer AKTUELLT OM HANDELNS TRANSPORTER Enligt tidningen Talouseläma håller den tyska butikskedjan Lidl på att dra sig från Östersjöregionen. Senaste vår sålde Lidl sina butiker (100 st.) i Norge. För några veckor sedan förespådde tyska och polska ekonomitidskrifter att kedjan drar sig från Polen. Redan tidigare drog sig finska Lidl från Baltikum och sålde sina butiker. Företaget har gjort fortsatt förlust i Finland och Sverige. I Finland har butiker ännu inte stängts, men det planerade logistikcentret för norra Finland kommer inte att byggas. Enligt vissa spekulationer söker företaget lämplig köpare för sin finska verksamhet. Detta betyder att en viss nyindelning av handelns distributionstransporter kan inväntas. FÖRETAGENS DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET Handelskammaren har kartlagt riskfaktorer angående företagssäkerheten inom vissa verksamhetsbranscher. I utredningen ingår den nedanstående checklistan för företagets riskanalys. Det lönar sig att gå igenom listan också i transportföretag för säkerhets skull. 1. Förebyggande av kriminalrisker och missbruk anknutna till människor Förebyggande av arbetsvåld: arrangemangen i arbetsutrymmen, personalutbildning, föreskrifter för hantering och förebyggande av våldssituationer, trygga förfarandesätt, erinrande av riskfaktorer och iakttagande av risksynpunkter, utredning av risksituation på efterhand, hjälp åt offren Säkerhetsärenden som en del av orienteringsutbildningen Arbetarnas säkerhetsutbildning

5 Skapning och upprätthållning av säkerhetskultur Arbetarnas uppmuntring till att meddela upptäckta säkerhetsbrister Suppleantsystem för nyckelpersoner Skyddande av personuppgifter Plan för kriskommunikation Säkerhetsföreskrifter för resande personal Utredning av personalens bakgrunder (t.ex. referenskontroll) Utredning av nyckelpersonernas bakgrunder Lojalitetsutredning av samarbetskumpaner Utredning av kundernas kreditvärdighet Kontroll av underleverantörernas referenser och säkerheten av utflyttade tjänster Alla avtal och kontrakt i skriftlig form Avtal om nyckelpersonernas sekretessplikt Vid behov avtal om konkurrensförbud (juridiska begränsningar) Uppdragsenliga tillträdes- och passerrätter 5 2. Förebyggande av kriminalrisker och missbruk anknutna till data/information Klassificerings- och hanteringsföreskrifter angående data/information Tekniska skyddsåtgärder för data/information (brandvägg, antivirus, uppdaterat operativsystem, säkerhetskopiering, server) Personalens utbildning för hantering av hemliga/konfidentiella uppgifter Klassificerings- och hanteringsföreskrifter angående affärs- och yrkeshemligheter Föreskrifter för hantering av konfidentiella dokument och uppgifter överlämnade av myndigheter och samarbetskumpaner Förebyggande av att företaget kan bli utsatt för industrispionage Utred ursprung av inkommen data eller filer före bruk Kom ihåg att väggarna har öron fler och oftare än vad du kan inbilla dig Lås ditt rum och din dator då du lämnar din arbetsplats Använd lösenord som inte består enbart av bokstäver och håll orden gömda Ta vara på allt behövligt förrän det är för sent Använd uppdaterade antivirusprogram och övriga säkerhetsarrangemang Klargör för dig själv säkerhetsarrangemangen i din egen organisation 3. Skyddande av produktions- och verksamhetsutrymmen Separerade lokaliteter för produktion, kontor och produktutveckling Inbrottsskydd Passerkontroll Videobevakning Instruktioner för besökare Bevakning Personalutbildning Regelbunden funktionskontroll av bevakningssystem Reservsystem för tryggande av centrala produktionsprocesser 4. Skyddande av lösöre Egendomsförteckning Säkerhetsmärkning Kamerabevakning Låsningsmekanism (t.ex. fastbultning, wire) Förvaring i separat låst utrymme eller kassaskåp Transportföreskrifter 5. Brott och missbruk anknutna till verksamhet Skriftliga avtal med samarbetsparter, värdering av samarbetsparternas pålitlighet Experter skall kontrollera avtalstexterna Avtalsgrunderna skall uppgöras av experter Företagets ledning kontrollerar de viktigaste avtalen angående affärsverksamhet

6 Uppföljning av ovanligt stort bortfall och utredning av orsakerna Förebyggande av ekonomibrott: undvikande av farliga arbetskombinationer, professionell revision, intern bevakning och kontroll, etiska föreskrifter, auditering, pålitlig arbetskraft 6 6. Företagets säkerhetsstyrning Företagets ledning deltar personligen i säkerhetsutvecklingen Säkerhetsärenden skall behandlas med personalen Arbetarna kan inverka på beslutsfattande angående säkerhet Företagets skilda avdelningar/verksamhetssektorer gör samarbete i säkerhetsärenden Företagets risker värdesätts medels regelbunden kartläggning, åtgärder för minimering av risker, uppföljning av åtgärder Företaget skall ha verksamhetsföreskrifter för avvikande förhållanden Företagssäkerheten utgör en del av företagets årliga strategi-, budget- och verksamhetsplanering Säkerheten utgör en del av företagets verksamhets- eller kvalitetssystem 7. Kontinuerlighetsplanering De viktigaste verksamheterna och databaserna har definierats Företagets viktigaste data/information har säkerhetskopierats Företaget har dubbla serverenheter Företaget känner till sina viktigaste samarbetskumpaner (underleverantörer medräknade) och varuleverantörer Företaget känner till sina viktigaste kunder Säkerhetskraven utgör en del av alla avtal och i tillräcklig omfattning Företaget har en kontinuerlighetsplan (företaget har definierat åtgärderna för att trygga fortsatt affärsverksamhet i olika situationer) Källa: Yritysten rikosturvallisuus 2008 Om det ovan angivna väcker tankar om utbildningsbehov, kan ni lämpligen kontakta CHAUFFÖRSKORT FÖR DIGITAL FÄRDSKRIVARE Vi påminner att fordon försett med digital färdskrivare får inte överlåtas åt chaufför som inte har chaufförskort för digital färdskrivare. Tidigare räckte det till att ansökan om chaufförskort inlämnats, men numera är bestämmelsen entydig: chauffören skall ha chaufförskort för digital färdskrivare då han kör fordon försett med digital färdskrivare. Bara i sådant fall då kortet skadats, är det möjligt att köra dylikt fordon, men då skall av myndighet utskrivet intyg om skadat chaufförskort medföras. CHAUFFÖRSFÖRESKRIFTER FÖR TRANSPORT AV BETONGELEMENT Betongcentralen har publicerat en åt chaufförer inriktad handbok om lastsäkring och transporter. Boken är en komprimerad version av den i fjol publicerade mera omfattande manualen. Boken kostar 5,00 euro och beställningar tas emot av Irmeli Kosonen på Suomen Betonitieto Oy, tfn (09) , e-post EGENKONTROLL VID LIVSMEDELTRANSPORTER Logistikmanualen för temperaturkontrollerade livsmedeltransporter omfattar all information om styrning av kallkedjan. Manualen är en arbetsbok för producenter av logistiska tjänster men ger också råd åt industrin och den mottagande parten, handeln alltså. Manualen är viktig för alla som utför livsmedeltransporter. Motsvarande, till sitt innehåll lika omfattande manualer om produkter, verksamhetssätt, materiel och egenkontroll, har veterligen inte publicerats heller utomlands. Bestämmelserna angående livsmedeltransporter utgör grunden för en säker kallkedja. Egenkontrollen har dock en stor betydelse med tanke på konkurrenskraften. Med hjälp av den

7 nya manualen är det lätt att uppdatera personalens kunnande angående bestämmelserna om kallkedjan samt egenkontrollen. Om så önskas, skickar USL-byrån gärna ett exemplar per företag mot portokostnader. Ytterligare exemplar säljs av SKAL Kustannus Oy. Pirjo Tofferi, tfn (09) , tar emot beställningar. Manualen kan också nedladdas från webbadressen och finns också att fås i så kallat fickformat åt t.ex. chaufförer. EGENKONTROLL EGENKONTROLLPLAN Myndigheterna (bl.a. tullen) har fattat beslut om att kontrollen skärps. Se till att ert egenkontrollsystem för livsmedeltransporter är sakenligt. Hur detta repeteras framgår på sid. 92 i manualen, Elintarvikekuljetuksia koskeva omavalvonta, Osa E. BOKNING AV SEMESTERBOSTÄDERNA VID SAARISELKÄ OCH TAHKOVUORI Nu är det hög tid att planera aktiviteter för tiden efter sommaren. Beträffande föreningens semesterbostad vid Saariselkä har man alltid varit tvungen att lotta ut bruket vid tiden för ruskaveckorna (veckorna 36 40). Lottdragningen har skett mellan de intresserade vid månadsskiftet juli/augusti. Veckohyran för nämnda tider är: Saariselkä: sommarveckor hyra 200,00 euro/vecka veckor hyra 380,00 euro/vecka övriga höstveckor hyra 200,00 euro/vecka vecka i vilken självständighetsdag, jul eller nyår ingår hyra 300,00 euro/vecka Tahkovuori: sommarveckor hyra 200,00 euro/vecka höst hyra 200,00 euro/vecka vecka i vilken självständighetsdag, jul eller nyår ingår hyra 300,00 euro/vecka Ansökan om bokning skall skickas till USL-byrån fram till slutet av juni antingen per e-post eller per telefax (09) Byrån svarar på eventuella frågor. Vid Tahkovuori är det möjligt att hyra företagskort för Tahko Golf till ett pris på 35,00 euro per dygn. Med nämnda kort spelar en gratis och tre övriga till nedsatt pris. Lediga sommarveckor finns vid bägge orter. UTBILDNING Utbildning för utveckling av kvalitet, miljö och säkerhet anordnas under sommarens lopp enligt följande: Helsingfors: onsdag kl St. Michel: tisdag kl Utbildningen sker enligt principen 1 utbildningsdag med 2-3 veckors intervaller; totalt 3 utbildningsdagar. Närmare information och förfrågningar: eller tfn

8 KOSTNADSFÖRÄNDRINGARNA Branschens kostnader har i år stigit med rekordfart. Den viktigaste faktorn med tanke på kostnadsökningen har varit råoljans drastiska prisstegring och den samtidiga ökade efterfrågan på dieselbränsle. LIIKENTEEN KUSTANNUSTEN MUUTOS Ajoneuvo: 3-aks. k-auto + 5-aks. vars.pv Kotimaan liikenne Siirto+jakoajo ( 3600 h / Siirtoajo ( 3600 h / km) MUUTOS-% MUUTOS-% 9,5 10,3 Mistä muutos tulee: km Työkustannus Polttoaine ym. Muut kulut Muutos ilman DÖ % 1,92% 7,78% 0,55% 10,3% 2,5% 2. Ajoneuvo: Irtoperävaunun vetoauto 2-aks Kotimaan liikenne Tuntityö (2400 h / km) Matka-ajo (2400 h / km) 9,4 11,2 3. Skandinavian liikenne 7-aks. varsinainen perävaunuyhdistelmä Matka-ajo ( 2200 h / km) Matka-ajo ( 2600 h / km) 9,9 10,1 8 4 Skandinavian liikenne 6-aks. ½-perävaunuyhdistelmä Matka-ajo ( 2200 h / km) Matka-ajo ( 2600 h / km) 9,6 9,8 5. Keski-Euroopan CEMT-liikenne 2-aks. vetoauto Matka-ajo ( 2700 h / km) Matka-ajo ( 3100 h / km) ,3 8,6 På USL:s hemsida vid punkt KUSTANNUSTIETOA hittar ni kostnadskalkyler för USL:s vanligaste verksamhetsbranscher. Vid behov tar vi fram också specialkalkyler. Med medlemshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, %

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, % BÄSTE MEDLEM I SKAL branschsektioner DEL A Helsingfors 29.04.2011 Medlemscirkulär nr 04 Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Föreningens ordinarie möte - Lagen om beställaransvar Kouvola förvaltningsdomstol

Läs mer

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf.

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf. BÄSTE USL-MEDLEM 29.2.2008 Medlemscirkulär nr 2 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Föreningens årsmöte i Leppävirta 26.4.2008 - Industrins utsikter för år 2008 - Transportbranschens ekonomiska utsikter

Läs mer

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli.

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 24.8.2007 Medlemscirkulär nr 8 DEL A ALLMÄNT OM LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Nya medlemmar i föreningen - Lagen om skuldsanering reformerades - Information angående livsmedeltransporter

Läs mer

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 10 DEL A 27.10.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Ekonomiska utsikter inför år 2009 - Kostnadsindexet per september 2008 - Hamnskador - Vägförvaltningens dispenstjänster

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex per december 2008 - SKAL:s transporbarometer - Bestämmelserna om cabotage påskyndas i Finland - Ekonomiska

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 2 DEL A 2.3.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kallelse till årsmöte - Kostnadsindex per januari 2009 - Paketbilarnas beskattning ändras - ADR säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B SPECIALÄRENDEN FÖR UTRIKESTRAFIKEN - Körförbuden i februari - Återbäring av försäkringsskatt, moms och bränsleskatt - Semesterintyg - Felaktigt eller

Läs mer

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL SKAL Om oss Intressebevakning från1936 Organisationen för företagare inom transport och logistik Intressebevakning i Finland och EU Cirka 5 500 företagare 9 lokalföreningar och 3 specialorganisationer

Läs mer

ARBETSTIDSARRANGEMANGEN FÖR DEN KVARSTÅENDE DELEN AV ÅRET

ARBETSTIDSARRANGEMANGEN FÖR DEN KVARSTÅENDE DELEN AV ÅRET BÄSTE USL-MEDLEM! 26.11.2007 Medlemscirkulär nr 11 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Arbetstidsarrangemangen för den kvarstående delen av året - Kostnadsindex per oktober 2007 - Statistikcentralen arbetstimmens

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna Södra Etelä-Suomen Finlands Transportföretagare Kuljetusyrittäjät ry rf MEDLEMSCIRKULÄR 1 / / 2007 2006 17.2.2006 8.2.2007 Innehåll: SKAL:s edlemsavgifter 2007 Utnämning Kommunikationsministeriets anvisning:

Läs mer

SKAL Transportbarometern 3/2014: Transportföretagarna önskar få bort den grå ekonomin från verksamheten Lönsamheten lider av den hårda konkurransen

SKAL Transportbarometern 3/2014: Transportföretagarna önskar få bort den grå ekonomin från verksamheten Lönsamheten lider av den hårda konkurransen SKAL Transportbarometern 3/2014: Transportföretagarna önskar få bort den grå ekonomin från verksamheten Lönsamheten lider av den hårda konkurransen och den låga exporten Bättre kvalitét på förarnas fortbildningsutbildning

Läs mer

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 UTREDNING FÖRETAGSSÄKERHET I FINLAND Att avvärja brott och oegentligheter är mera fördelaktigt än att utreda skador. Företagssäkerhet skyddar företagets

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

MEDLEMSCIRKULÄR TRANSPORTFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE HÖLLS DEN

MEDLEMSCIRKULÄR TRANSPORTFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE HÖLLS DEN Södra Etelä-Suomen Finlands Transportföretagare Kuljetusyrittäjät ry rf MEDLEMSCIRKULÄR 21 // 2010 2006 19.3.2010 17.2.2006 TRANSPORTFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE HÖLLS DEN 13.03.2010 Innehåll: Transportföretagarnas

Läs mer

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER Företaget som föremål för brott och oegentligheter Företag måste satsa på avvärjning av brottsrisker En fjärdedel av finska företag uppskattar att brottsrisker

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

fredagen den med en början kl i Jyväskylä på Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30).

fredagen den med en början kl i Jyväskylä på Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30). BÄSTE SKAL S-MEDLEM! DEL A Helsingfors 28.03.2011 Medlemscirkulär nr 03 Innehåll: - Föreningens ordinarie årsmöte (USL rf och SKAL branschsektioner rf) - Kallelse till Finlands Tankbilsförbund rf:s årsmöte

Läs mer

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A 01.12.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober 2008

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 5 april 2016 kl. 13.00 i Finlandiahusets Helsinki-sal, Mannerheimvägen

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

ODIN Kontowebb. Bruksanvisning

ODIN Kontowebb. Bruksanvisning ODIN Kontowebb Bruksanvisning ODIN Kontowebb Bruksanvisning Innehållsförteckning: Introduktion s. 1 Logga in till Kontowebb s. 2 Byte av lösenord Språkalternativ 3. Personuppgifter (Personal information)

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

2 Förvaltningsrådets, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet

2 Förvaltningsrådets, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet Itella Abp Rapport över Corporate Governance år 2009 11.2.2010 1 Iakttagande av förvaltningskoden...1 2 Förvaltningsrådets, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet...1 2.1 Förvaltningsrådet...1

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

12/2012 Cash Management

12/2012 Cash Management 12/2012 Cash Management Likviditetsoptimering skapar stabilitet i företagets ekonomi s. 2 SEPA framskrider steg för steg s. 6 Tidsscheman för betalningar vid årsskiftet s. 12 Danske Bank tillhandahåller

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2016 Branschen tror på en stabil och till viss del ökad försäljning Framtidsindikatorn landar i april

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.03.2015 Sida 1 / 1 4992/01.01.01/2014 Stadsstyrelsen 79 2.3.2015 Stadsstyrelsen 95 16.3.2015 43 Ordinarie tillsättande av tjänsten som teknisk direktör (vakansnummer 521000) i teknik- och

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Åklagarens avgöranden 2010

Åklagarens avgöranden 2010 Rättsväsende 2011 Åklagarens avgöranden Åklagaren väckte 61 000 åtal år Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 300 straffrättsliga ärenden år, dvs. nästan 900 fler än året innan. Åklagaren fattade

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15

POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15 POHJOLA BANK ABP PROTOKOLL 1/2013 1 (15) ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Tid Fredagen den 22 mars 2013 kl. 14.00 16.15 Plats Närvarande Helsingfors Mässcentrum, kongressflygeln, adress Järnvägsmannagatan 3, 00520

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Härvid bevisas, att organisationen Boliden Oy har gällande nedanstående av utfärdade certifikat (första certifikatet beviljat): Kvalitetssystem ISO 9001:2008 nr. 1983-13 2013-04-23/2016-06-30 (2000-03-30)

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna

2b 2008. Eurons inverkan på konsumentpriserna EURONS INVERKAN PÅ KONSUMENTPRISERNA 1/1 2b 2008 Eurons inverkan på konsumentpriserna Euron togs i användning som kontantvaluta i tolv EU-länder 1.1.2002, då sedlar och mynt i euro sattes i omlopp. Förutom

Läs mer

Handelns utsikter

Handelns utsikter Handelns utsikter 2017 2018 Några plock ur prognosen Hela materialet finns tillgängligt för Finsk Handels medlemsföretag via medlemssidorna på Kauppa.fi, i avsnittet Tutkimuksia ja tilastoja. År 2016:

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Rättsväsende 2010 Konkurser 2009 Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008.

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2010 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2010 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer