BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 5 DEL A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄSTE USL-MEDLEM! 2.6.2008 Medlemscirkulär nr 5 DEL A"

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 5 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Årsmötet - IRU:s hedersbetygelser - Medlemsavgifterna för år Styrelsen för år Kostnadsindex - Kostnadsökningarna - Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag - Vägförvaltningen: ärenden angående dispenstransporter - Aktuellt om handelns transporter - Företagens data- och informationssäkerhet - Chaufförskort för digital färdskrivare - Chaufförsföreskrifter för transport av betongelement - Egenkontroll vid livsmedeltransporter - Bokning av semesterbostäderna vid Saariselkä och Tahkovuori - Utbildning - Kostnadsförändringarna ÅRSMÖTET USL:s, EKY:s och FTF:s årsmöten anordnades i samband av en gemensam tillställning den i Leppävirta. Närvarande var totalt över 180 personer. Vid USL:s årsmöte var 49 medlemsföretag representerade. Tillställningen inleddes med ett seminarium med transportbranschens lönsamhet ( Kuljetusalan kannattavuus ) som tema. Följeslagarna njöt under tiden av badinrättningens tjänster. Efter mötena serverades supé. Av samarbetskumpanerna var närvarande Pohjola Bank Abp, A-Försäkrings Ab, Ilmarinen, Intrum Justitia Ab, Neste Oil Abp, Nordea Finans Finland Ab, Oy Scan-Auto Ab, Teboil Ab, Veho Hyötyajoneuvot Oy, och Volvo Finland Ab. Ett varmt tack till dem alla för närvaro och stöd. Vid årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för senaste år samt budgeten och medlemsavgifterna för nästa år. Verksamhetsberättelsen kan läsas vid USL:s webbadress, alternativt beställas från USL-byrån att sändas per post, kontakta Hanni Tuomaala eller Tuula Oras per tfn (09) IRU:S HEDERSBETYGELSER Vid årsmötet utdelades den internationella vägtransportunionen IRU:s förtjänsttecken för klanderfri och lång verksamhet som chaufför vid inrikes- eller utrikestrafik åt följande: Ingolf Andfolk (Helsingin Express Oy), Tapani Haavisto (Ala-Korpela Oy), Petteri Hallikainen, Johannes Lammi och Jorma Lindqvist (Kouhia Oy), Raimo Jokela (Porin Laatukuljetus Oy), Antero Kangasaho (Vammalan Kuljetus-Pojat Oy), Kari Kivinen och Lassi Tammisto (Flowertrucks Oy), Arto Kivistö, Harri Lähteenmäki, Erkki Tuukkanen och Eero Viitala (ADR- Haanpää Oy), Jorma Kultavuori och Raimo Majaranta (Jorma Kultaranta Oy) och Timo Leino (J. Leino Oy) samt självföretagarna Seppo Niku, Seppo Retva och Markku Keinänen. Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 MEDLEMSAVGIFTERNA FÖR ÅR 2009 Vid årsmötet fattades beslut om att medlemsavgifterna för år 2009 är: - Medlemsklass 1 (1 fordon) 220,00 euro - Medlemsklass 2 (2-4 fordon) 330,00 euro - Medlemsklass 3 (5 eller fler fordon) 480,00 euro - Koncernmedlemsavgift 650,00 euro - Avgift för supportmedlem 350, ,00 euro 2 STYRELSEN FÖR ÅR 2009 I tur att avgå var ordförande Simo Räihä och viceordförande Hans Ahola. Bägge valdes enhälligt att fortsätta vid sina poster. För övrigt är styrelsen sammansättning år 2009 följande: Ordinarie Suppleant Södra Finland Jukka Siili Tarmo Mikkola Kim-Johan Nuikka Tuija Björkskog Sydöstra Finland Timo Huttunen Juha Kiiski Simo Lehtonen Toivo Lehtinen Östra Finland Göran Asplund Markku Hynninen Osmo Pironetti Jouni Miettinen Västra Finland Ole Donner Aimo Helenius Eero Setola Ahti Inberg Österbotten Håkan Stara Carl-Johan Thylin Rauno Heinonen Eero Huhtala Centrala Finland Kari Poussa Risto Korpisaari Tapio Okkolin Matti Salo Mellersta Finland Riku Vainio Matti Perälä Uleåborg Jorma Takanen Antti Rahja Jukka Ukura Pauli Ripatti Lappland Osmo Herajärvi Raimo Pohjanen KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per april KOSTNADSÖKNINGARNA Här intill återges faktauppgifter som tilldelats åt olika intressegrupper angående branschens kostnadsökningar: Fakta: - För råolja överskreds den magiska gränsen på 100,00 US-dollar per barrell i mars, för tillfället (13.5.) kostar råoljan 123,00 US-dollars per barrell. - Råoljepriset har i Europa hållits på en moderat nivå på grund av den låga dollarkursen, nu stiger kursen vilket ökat pristrycket på råolja i Europa. - Transportbranschens kostnadsökning på årlig nivå är rekordhög: Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken för perioden april 2007 april 2008 visar en höjning 11,8 % vilket är avsevärt högre än ökningen av konsumentindexet. - Från årsskiftet till dags dato har lastbilstrafikens totalkostnader redan ökat med hisnande 9,0 % av vilket bränslets andel är cirka 6,0 %. Samtidigt avtog den allmänna inflationen i april med ett värde som motsvarar 3,5 % på årlig nivå. - Bränslepriset har från årsskiftet stigit med 28 cent, enbart vecka 21 steg priset med 10 cent; detta betyder att dieselpriset stigit med 25 % i år! - Årskostnaderna för en tung fordonskombination har enbart på grund av bränsleprisets ökning stigit med över ,00 euro! - Den landsvägsbundna godstrafiken förbrukar årligen 1,2 miljarder liter bränsle, prisökningen har alltså åt branschen redan nu förorsakat en extra kostnad på 336 miljoner euro! - Statskassan har av denna extra kostnad kvitterat redan 60 miljoner euro i mervärdesskatter.

3 Följder: - Kostnadsökningen koncentrerar sig trots bränsleklausuler direkt på transportföretaget och gnager på lönsamheten. - Kostnadsökningen betalas i senare skede av konsumenterna på grund av att priset på transporttjänster höjs. - Transportkunderna kommer i kläm på grund av högre transportpriser och tvingas höja prisen på sina egna tjänster och produkter. - Då de logistiska kostnaderna höjs, försvagas Finlands konkurrensförmåga. - Statsmakten måste förstå hur allvarlig situationen är och bör medels ekonomipolitiska åtgärder bekämpa inflationen och lindra transportföretagens kostnadsbörda. - Transportbranschen behöver ett brådskande skattepaket: bruks- och bränsleskatterna skall sänkas till EU:s miniminivå, lönekostnaderna skall sänkas genom sundare grunder för socialskyddsavgifter och anskaffning av miljövänligare fordonsmateriel skall understödas. Statistikcentralen följer med kostnadsutvecklingen inom flere olika branscher. Här intill återges hur kostnadsökningen inverkar på vissa andra branscher (april 2007 april 2008): - Busstrafikens kostnader steg med 9,8 % - Entreprenadsektorns maskinkostnader: kommunalmaskiner +10 %, traditionella entreprenadmaskiner + 10,7 %, mobilkranar + 11,7 %. - Entreprenadbranschens övriga kostnader i genomsnitt +7,8 %. - Skogsbranschen maskinkostnader: skogstraktorer +5,9 %, avverkningsmaskiner +5,9 %. KONJUNKTURUTSIKTERNA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Enligt EK:s konjunkturbarometer anser företagen att de nuvarande konjunkturerna ännu är bättre än normalt, trots att läget både inom industrin och byggnadsverksamheten stegvis försvagats efter sen senare delen av föregående år. De små och medelstora företag som i april svarade på EK:s konjunkturförfrågning meddelade att produktionen och försäljningen fortfarande ökar en aning och att också det totala antalet anställda ökat. Pris- och kostnadsutvecklingen har fortsättningsvis varit svår. Utsikterna för den närmaste framtiden är försiktigare än förut både inom industrin och servicesektorerna. Industrin väntar att konjunkturerna fortsätter att försvagas också i sommar och inkommande höst. Inom servicesektorerna har konjunkturläget kommit in i en svagt sjunkande trend. Också inom byggnadssektorn är förväntningarna försiktiga, men på grund av sommaren väntas verksamheten vara livlig de närmaste månaderna. För de små och medelstora företagen är de allmänna konjunkturförväntningarna en aning svagare än i storföretagen, men inom byggnadsverksamheten är läget det motsatta. Inom servicesektorn råder inte några större skillnader mellan storföretagen och små och medelstora företag beträffande konjunkturförväntningarna. Ökningen av produktion och försäljning fortsatte i januari-mars, trots att takten avtog bl.a. inom byggnadssektorn. Inom industrin och byggnadssektorn väntas ökningen bli tämligen svag de närmaste månaderna men inom servicebranscherna väntas en fortsättningsvis jämn ökning. Antalet anställda har ökat inom alla tre huvudsektorer. I små och medelstora företag verksamma inom industri och byggnad, har ökningen redan en längre tid varit större än vad företagen förutspått. Kostnadstrycken är fortfarande synnerligen strama. Inom servicesektorerna avtog den kraftiga kostnadsökningen bara en aning. Även industrin och byggnadssektorn är läget problematiskt. Det förutspås att kostnaderna fortsätter att öka, även om takten väntas avta en aning jämfört 3

4 med den första delen av året. På grund av kostnadsökningarna försvagades lönsamheten i små och medelstora företag en aning jämfört med föregående år. Inom servicesektorn ändrades inte lönsamheten, men inom byggnadssektorn ökade den en aning. 4 VÄGFÖRVALTNINGEN: ÄRENDEN ANGÅENDE DISPENSTRANSPORTER Flere av dem som arbetar med dispenstransporter är frustrerade över de problem som tycks gälla behandlingen av transportdispenser i Vägförvaltningen. Enligt respektive kretsar inom Vägförvaltningen måste otaliga saker utredas, såsom t.ex.: antalet ansökningar har ökat i rekordtakt under den första delen av året normalt inkommer 50 ansökningar per arbetsdag, för tillfället inkommer dagligen ansökningar. den milda vintern har försnabbat olika projekt. för tillfället lider avdelningen av en personalbrist på två anställda, nya anställda fås först vid sensommaren. Vägförvaltningen utreder som bäst olika möjligheter att utveckla dispensförvaltningen t.ex. genom att höja vissa vikt- och måttgränser så att dispens inte skulle behövas eller genom att i ökad grad övergå till årliga dispenser. Några officiella förslag har ännu inte gjorts. Vid USL:s utskott för dispenstransporter kommer vi att kartlägga olika alternativ med avsikt att kvarhålla dispensförvaltningens standard. Kom också ihåg följande föreskrifter Vägförvaltningen utfärdat: Vägförvaltningen behandlar enbart skriftliga ansökningar för dispenstransporter. Ansökningar som inlämnats genom personlig e-post behandlas inte! Ansökningarna kan skickas: per telefax till numret eller per e-post till adressen Ändringar i redan beviljade dispenser kan göras per nummer AKTUELLT OM HANDELNS TRANSPORTER Enligt tidningen Talouseläma håller den tyska butikskedjan Lidl på att dra sig från Östersjöregionen. Senaste vår sålde Lidl sina butiker (100 st.) i Norge. För några veckor sedan förespådde tyska och polska ekonomitidskrifter att kedjan drar sig från Polen. Redan tidigare drog sig finska Lidl från Baltikum och sålde sina butiker. Företaget har gjort fortsatt förlust i Finland och Sverige. I Finland har butiker ännu inte stängts, men det planerade logistikcentret för norra Finland kommer inte att byggas. Enligt vissa spekulationer söker företaget lämplig köpare för sin finska verksamhet. Detta betyder att en viss nyindelning av handelns distributionstransporter kan inväntas. FÖRETAGENS DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET Handelskammaren har kartlagt riskfaktorer angående företagssäkerheten inom vissa verksamhetsbranscher. I utredningen ingår den nedanstående checklistan för företagets riskanalys. Det lönar sig att gå igenom listan också i transportföretag för säkerhets skull. 1. Förebyggande av kriminalrisker och missbruk anknutna till människor Förebyggande av arbetsvåld: arrangemangen i arbetsutrymmen, personalutbildning, föreskrifter för hantering och förebyggande av våldssituationer, trygga förfarandesätt, erinrande av riskfaktorer och iakttagande av risksynpunkter, utredning av risksituation på efterhand, hjälp åt offren Säkerhetsärenden som en del av orienteringsutbildningen Arbetarnas säkerhetsutbildning

5 Skapning och upprätthållning av säkerhetskultur Arbetarnas uppmuntring till att meddela upptäckta säkerhetsbrister Suppleantsystem för nyckelpersoner Skyddande av personuppgifter Plan för kriskommunikation Säkerhetsföreskrifter för resande personal Utredning av personalens bakgrunder (t.ex. referenskontroll) Utredning av nyckelpersonernas bakgrunder Lojalitetsutredning av samarbetskumpaner Utredning av kundernas kreditvärdighet Kontroll av underleverantörernas referenser och säkerheten av utflyttade tjänster Alla avtal och kontrakt i skriftlig form Avtal om nyckelpersonernas sekretessplikt Vid behov avtal om konkurrensförbud (juridiska begränsningar) Uppdragsenliga tillträdes- och passerrätter 5 2. Förebyggande av kriminalrisker och missbruk anknutna till data/information Klassificerings- och hanteringsföreskrifter angående data/information Tekniska skyddsåtgärder för data/information (brandvägg, antivirus, uppdaterat operativsystem, säkerhetskopiering, server) Personalens utbildning för hantering av hemliga/konfidentiella uppgifter Klassificerings- och hanteringsföreskrifter angående affärs- och yrkeshemligheter Föreskrifter för hantering av konfidentiella dokument och uppgifter överlämnade av myndigheter och samarbetskumpaner Förebyggande av att företaget kan bli utsatt för industrispionage Utred ursprung av inkommen data eller filer före bruk Kom ihåg att väggarna har öron fler och oftare än vad du kan inbilla dig Lås ditt rum och din dator då du lämnar din arbetsplats Använd lösenord som inte består enbart av bokstäver och håll orden gömda Ta vara på allt behövligt förrän det är för sent Använd uppdaterade antivirusprogram och övriga säkerhetsarrangemang Klargör för dig själv säkerhetsarrangemangen i din egen organisation 3. Skyddande av produktions- och verksamhetsutrymmen Separerade lokaliteter för produktion, kontor och produktutveckling Inbrottsskydd Passerkontroll Videobevakning Instruktioner för besökare Bevakning Personalutbildning Regelbunden funktionskontroll av bevakningssystem Reservsystem för tryggande av centrala produktionsprocesser 4. Skyddande av lösöre Egendomsförteckning Säkerhetsmärkning Kamerabevakning Låsningsmekanism (t.ex. fastbultning, wire) Förvaring i separat låst utrymme eller kassaskåp Transportföreskrifter 5. Brott och missbruk anknutna till verksamhet Skriftliga avtal med samarbetsparter, värdering av samarbetsparternas pålitlighet Experter skall kontrollera avtalstexterna Avtalsgrunderna skall uppgöras av experter Företagets ledning kontrollerar de viktigaste avtalen angående affärsverksamhet

6 Uppföljning av ovanligt stort bortfall och utredning av orsakerna Förebyggande av ekonomibrott: undvikande av farliga arbetskombinationer, professionell revision, intern bevakning och kontroll, etiska föreskrifter, auditering, pålitlig arbetskraft 6 6. Företagets säkerhetsstyrning Företagets ledning deltar personligen i säkerhetsutvecklingen Säkerhetsärenden skall behandlas med personalen Arbetarna kan inverka på beslutsfattande angående säkerhet Företagets skilda avdelningar/verksamhetssektorer gör samarbete i säkerhetsärenden Företagets risker värdesätts medels regelbunden kartläggning, åtgärder för minimering av risker, uppföljning av åtgärder Företaget skall ha verksamhetsföreskrifter för avvikande förhållanden Företagssäkerheten utgör en del av företagets årliga strategi-, budget- och verksamhetsplanering Säkerheten utgör en del av företagets verksamhets- eller kvalitetssystem 7. Kontinuerlighetsplanering De viktigaste verksamheterna och databaserna har definierats Företagets viktigaste data/information har säkerhetskopierats Företaget har dubbla serverenheter Företaget känner till sina viktigaste samarbetskumpaner (underleverantörer medräknade) och varuleverantörer Företaget känner till sina viktigaste kunder Säkerhetskraven utgör en del av alla avtal och i tillräcklig omfattning Företaget har en kontinuerlighetsplan (företaget har definierat åtgärderna för att trygga fortsatt affärsverksamhet i olika situationer) Källa: Yritysten rikosturvallisuus 2008 Om det ovan angivna väcker tankar om utbildningsbehov, kan ni lämpligen kontakta CHAUFFÖRSKORT FÖR DIGITAL FÄRDSKRIVARE Vi påminner att fordon försett med digital färdskrivare får inte överlåtas åt chaufför som inte har chaufförskort för digital färdskrivare. Tidigare räckte det till att ansökan om chaufförskort inlämnats, men numera är bestämmelsen entydig: chauffören skall ha chaufförskort för digital färdskrivare då han kör fordon försett med digital färdskrivare. Bara i sådant fall då kortet skadats, är det möjligt att köra dylikt fordon, men då skall av myndighet utskrivet intyg om skadat chaufförskort medföras. CHAUFFÖRSFÖRESKRIFTER FÖR TRANSPORT AV BETONGELEMENT Betongcentralen har publicerat en åt chaufförer inriktad handbok om lastsäkring och transporter. Boken är en komprimerad version av den i fjol publicerade mera omfattande manualen. Boken kostar 5,00 euro och beställningar tas emot av Irmeli Kosonen på Suomen Betonitieto Oy, tfn (09) , e-post EGENKONTROLL VID LIVSMEDELTRANSPORTER Logistikmanualen för temperaturkontrollerade livsmedeltransporter omfattar all information om styrning av kallkedjan. Manualen är en arbetsbok för producenter av logistiska tjänster men ger också råd åt industrin och den mottagande parten, handeln alltså. Manualen är viktig för alla som utför livsmedeltransporter. Motsvarande, till sitt innehåll lika omfattande manualer om produkter, verksamhetssätt, materiel och egenkontroll, har veterligen inte publicerats heller utomlands. Bestämmelserna angående livsmedeltransporter utgör grunden för en säker kallkedja. Egenkontrollen har dock en stor betydelse med tanke på konkurrenskraften. Med hjälp av den

7 nya manualen är det lätt att uppdatera personalens kunnande angående bestämmelserna om kallkedjan samt egenkontrollen. Om så önskas, skickar USL-byrån gärna ett exemplar per företag mot portokostnader. Ytterligare exemplar säljs av SKAL Kustannus Oy. Pirjo Tofferi, tfn (09) , tar emot beställningar. Manualen kan också nedladdas från webbadressen och finns också att fås i så kallat fickformat åt t.ex. chaufförer. EGENKONTROLL EGENKONTROLLPLAN Myndigheterna (bl.a. tullen) har fattat beslut om att kontrollen skärps. Se till att ert egenkontrollsystem för livsmedeltransporter är sakenligt. Hur detta repeteras framgår på sid. 92 i manualen, Elintarvikekuljetuksia koskeva omavalvonta, Osa E. BOKNING AV SEMESTERBOSTÄDERNA VID SAARISELKÄ OCH TAHKOVUORI Nu är det hög tid att planera aktiviteter för tiden efter sommaren. Beträffande föreningens semesterbostad vid Saariselkä har man alltid varit tvungen att lotta ut bruket vid tiden för ruskaveckorna (veckorna 36 40). Lottdragningen har skett mellan de intresserade vid månadsskiftet juli/augusti. Veckohyran för nämnda tider är: Saariselkä: sommarveckor hyra 200,00 euro/vecka veckor hyra 380,00 euro/vecka övriga höstveckor hyra 200,00 euro/vecka vecka i vilken självständighetsdag, jul eller nyår ingår hyra 300,00 euro/vecka Tahkovuori: sommarveckor hyra 200,00 euro/vecka höst hyra 200,00 euro/vecka vecka i vilken självständighetsdag, jul eller nyår ingår hyra 300,00 euro/vecka Ansökan om bokning skall skickas till USL-byrån fram till slutet av juni antingen per e-post eller per telefax (09) Byrån svarar på eventuella frågor. Vid Tahkovuori är det möjligt att hyra företagskort för Tahko Golf till ett pris på 35,00 euro per dygn. Med nämnda kort spelar en gratis och tre övriga till nedsatt pris. Lediga sommarveckor finns vid bägge orter. UTBILDNING Utbildning för utveckling av kvalitet, miljö och säkerhet anordnas under sommarens lopp enligt följande: Helsingfors: onsdag kl St. Michel: tisdag kl Utbildningen sker enligt principen 1 utbildningsdag med 2-3 veckors intervaller; totalt 3 utbildningsdagar. Närmare information och förfrågningar: eller tfn

8 KOSTNADSFÖRÄNDRINGARNA Branschens kostnader har i år stigit med rekordfart. Den viktigaste faktorn med tanke på kostnadsökningen har varit råoljans drastiska prisstegring och den samtidiga ökade efterfrågan på dieselbränsle. LIIKENTEEN KUSTANNUSTEN MUUTOS Ajoneuvo: 3-aks. k-auto + 5-aks. vars.pv Kotimaan liikenne Siirto+jakoajo ( 3600 h / Siirtoajo ( 3600 h / km) MUUTOS-% MUUTOS-% 9,5 10,3 Mistä muutos tulee: km Työkustannus Polttoaine ym. Muut kulut Muutos ilman DÖ % 1,92% 7,78% 0,55% 10,3% 2,5% 2. Ajoneuvo: Irtoperävaunun vetoauto 2-aks Kotimaan liikenne Tuntityö (2400 h / km) Matka-ajo (2400 h / km) 9,4 11,2 3. Skandinavian liikenne 7-aks. varsinainen perävaunuyhdistelmä Matka-ajo ( 2200 h / km) Matka-ajo ( 2600 h / km) 9,9 10,1 8 4 Skandinavian liikenne 6-aks. ½-perävaunuyhdistelmä Matka-ajo ( 2200 h / km) Matka-ajo ( 2600 h / km) 9,6 9,8 5. Keski-Euroopan CEMT-liikenne 2-aks. vetoauto Matka-ajo ( 2700 h / km) Matka-ajo ( 3100 h / km) ,3 8,6 På USL:s hemsida vid punkt KUSTANNUSTIETOA hittar ni kostnadskalkyler för USL:s vanligaste verksamhetsbranscher. Vid behov tar vi fram också specialkalkyler. Med medlemshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 10 DEL A 27.10.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Ekonomiska utsikter inför år 2009 - Kostnadsindexet per september 2008 - Hamnskador - Vägförvaltningens dispenstjänster

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A 01.12.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober 2008

Läs mer

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER Företaget som föremål för brott och oegentligheter Företag måste satsa på avvärjning av brottsrisker En fjärdedel av finska företag uppskattar att brottsrisker

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Härvid bevisas, att organisationen Boliden Oy har gällande nedanstående av utfärdade certifikat (första certifikatet beviljat): Kvalitetssystem ISO 9001:2008 nr. 1983-13 2013-04-23/2016-06-30 (2000-03-30)

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL 03/2013 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL AV AVFALLSCENTRAL Innehållsförteckning 2 1. UPPHANDLINGSENHET 3 2. ALLMÄNT 3 3. FÖREMÅLET FÖR ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, augusti Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

SKAL-organisationen. Medlemsföretag inom transport och logistik. Finlands Transport och Logistik SKAL rf. Logistikmedlemmar.

SKAL-organisationen. Medlemsföretag inom transport och logistik. Finlands Transport och Logistik SKAL rf. Logistikmedlemmar. Statistiska uppgifter om transport och logistik SKL-organisationen Medlemsföretag inom transport och logistik Branschföreningarna Finlands Tankbilsförbund Livsmedelsbranschens Transportföretagare Skogbranschens

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Energi 2014 Energipriser 2014, 3:e kvartalet Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors

Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors Varifrån kommer fakta om pensioner? Uppfattningen föds via medierna Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7)

KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7) KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 4/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige 17.9.2013 1 (7) TID Tisdag 24.9.2013 kl 18.00 PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, december Konsumenternas tro på Finlands ekonomi rasade i december Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i december till ungefär samma

Läs mer

Konsumenterna mycket optimistiska i februari

Konsumenterna mycket optimistiska i februari Inkomst och konsumtion 2011 Konsumentbarometern 2011, februari Konsumenterna mycket optimistiska i februari Konsumenternas förtroende för ekonomin steg i februari tillbaka till samma höga nivå som förra

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer