FirstClass 7.0 Referenskort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FirstClass 7.0 Referenskort"

Transkript

1 FirstClass 7.0 Referenskort

2 FirstClass 7.0 Referenskort Kristallen UPPSALA Besöksadress: Axel Johanssons gata 4-6 Copyright 2001, 2002 Centrinity Inc. Telefon: Översatt till svenska 1 september 2002 Fax: E-post: Web: Copyright 2002 Centrinity AB och Centrinity Inc.

3 Observera Du måste acceptera FirstClass licensavtal innan du kan använda produkten. Om du inte accepterar villkoren i licensavtalet, installera inte programmet och lämna tillbaka hela paketet inom 30 dagar till det ställe där du köpte det Alla rättigheter är skyddade. FirstClass samt Centrinitys och FirstClass logotyper är av Centrinity Inc. registrerade varumärken. Andra produkter nämnda i detta dokument kan vara av respektive företag registrerade varumärken och erkänns härmed. Ändringar i detta dokument förbehålles tills vidare. En del funktioner och produkter som beskrivs i detta dokument är kanske inte tillgängliga i samtliga geografiska regioner. Distribution eller reproduktion av hela eller delar av dokumentet måste vara i överensstämmelse med licensavtalets villkor. Denna utgåva tillämpas på version 7.0 av FirstClass och på alla kommande versioner och ändringar tills annat föreskrivs i senare utgåvor. Detta dokument är bundet av den internationella lagen om upphovsrätt, av avtalet och den begränsade garantin i FirstClass mjukvara som följer med varje FirstClass-produkt.

4 Logga in på en server Det här gäller enbart registrerade användare. Om du är gästanvändare fyller du i fältet Adress såsom beskrivs nedan och välj Gäst. 1. Dubbelklicka på ikonen FirstClass. 2. Uppdatera FirstClass Login-fönstret. Adress Inställningsfilen för den server du vill koppla upp till. Om inställningsfilen inte finns i listan, klicka på Bläddra för att leta efter filen. Server Serverns IP-adress eller domännamn. Registrerad användare Se till att denne är markerad. Användar-ID Ditt användar-id på servern. Lösenord Ditt lösenord på servern. 3. Klicka på Logga in för att öppna ditt FirstClass-skrivbord. 3

5 FirstClass-skrivbordet När du anslutit dig till en FirstClass-server öppnas ditt skrivbord på servern. Ditt skrivbord skiljer sig kanske från exemplen i det här referenskortet, eftersom det är din FirstClass-administratör som avgör vilket skrivbord du kommer att få vid start. För att öppna objekten på skrivbordet ska du dubbelklicka på dem. Vissa objekt kan ställas in att öppnas med ett enkelklick. Standardfönstrets utseende A övre fönsterrutan Skrivbordet är delat i två fönsterrutor. Den övre fönsterrutan visas i ikonvyn. B nedre fönsterrutan Den nedre fönsterrutan visas i listvyn, som presenterar information om varje objekt i kolumnformat. Du kan ändra sorteringen och grupperingen av dessa objekt. Se online-hjälpen. 4

6 C verktygsfält Varje fönster har sitt eget verktygsfält. Att klicka på en verktygsknapp ger samma effekt som att välja kommandot från menyn. Alla verktygsfält kan anpassas. Se online-hjälpen. D fönstrets sammanfattning Det här fältet visar fönstrets namn, en sammanfattning av fönstrets innehåll, servern och ditt användar-id samt dina behörigheter i det här fönstret. Standardskrivbordets objekt MailBox Din brevlåda, som innehåller meddelanden du fått och kopior på meddelanden du själv skapat. Finns alltid. Address Book Adressbok, som innehåller dina personliga sändlistor och adresser. Calendar Din personliga kalender, som innehåller händelser (t. ex. möten) och uppgifter (t. ex. projekt) som du vill komma ihåg. Home Page Folder Denna hemsidesmapp innehåller material som du vill visa på webben. Bookmarks Bokmärken innehållande länkar till objekt på en FirstClass-server, till webbsidor eller andra internet-objekt. Hjälp Innehåller direkthjälp på skärmen, t.ex. för att få instruktioner för FirstClass. Andra objekt (såsom konferenser elektroniska diskussionsforum eller anslagstavlor, kan vara publika eller slutna), läggs in antingen av administratören eller av användaren. Arbeta med meddelanden Meddelanden fungerar på samma sätt i både brevlådan och konferenser. Ett oläst meddelande har en röd flagga intill sig. För att läsa ett meddelande, dubbelklicka på det. Skapa ett nytt meddelande 1. Välj Meddelande > Nytt meddelande för att använda standardformuläret. 5

7 För att använda en särskild typ av formulär, välj Meddelande > Nytt meddelande special och därefter det formulär du önskar. Om du sedan bestämmer dig för att använda ett annat formulär, välj då Arkiv > Ta bort medan det första formuläret fortfarande är öppet. 2. Adressera meddelandet. Tips för att lägga in mottagare Alla användare och konferenser (inklusive dina personliga sändlistor och adresser) i servern lagras i Katalogen. Det räcker med att du skriver en del av ett namn som finns lagrat och trycker Tab eller Enter/Retur, så fylls namnet i av FirstClass. Om namnet inte är unikt, får du se en lista på de namn som börjar på samma sätt. Välj önskat namn och klicka på Till, Kopia eller Bcc (hemlig kopia), eller dra önskat namn till rätt fält. Om du är i en konferens, adresseras ditt nya meddelande automatiskt till den konferensen. Du kan dra namn från andra meddelanden eller dokument till önskat fält i ditt meddelandes brevhuvud. 3. Skriv in meddelandet i meddelandefältet. Du kan kopiera innehåll från andra källor, formatera det och redigera det. Se online-hjälpen. 6

8 4. Om du vill bifoga en fil till meddelandet, välj Arkiv > Bifoga fil. Genväg: Dra filen till meddelandets brevhuvud. Du kan också använda denna metod för att bifoga FirstClass-objekt såsom dokument eller bilagor i andra meddelanden. 5. Skicka meddelandet genom att välja Meddelande > Skicka. Besvara ett meddelande 1. Markera eller öppna ett meddelande. 2. Markera den text du vill citera i ditt svar. Om du vill citera hela meddelandet i ditt svar, välj Meddelande > Besvara special > Besvara med citat. Om du väljer detta, kan du inte välja något av svarsalternativen beskrivna nedan. Du kan endast skicka svaret till dina ursprungliga mottagare eller till de önskade mottagare som du själv skrivit in. 3. Skapa ett svar på ett av följande sätt: Välj Meddelande > Besvara för att skapa ett svar adresserat till dina ursprungliga mottagare som du angivit i dina inställningar för brevregler. Hur du ställer in ditt svar kan du läsa om i online-hjälpen. Välj Meddelande > Besvara special och sedan ett av följande: Besvara alla Skapar ett svar adresserat till alla mottagare. Avsändarens namn finns nu i Till -fältet. Alla andra mottagare finns i Kopia -fältet. Besvara avsändaren Skapar ett svar adresserat endast till avsändaren. Besvara konferens Skapar ett svar adresserat endast till den konferens som innehåller meddelandet. Besvara ursprunglig författare Skapar ett svar adresserat endast till originalavsändaren av ett vidarebefordrat meddelande. 4. Skriv ditt svar i svarsmeddelandets nedre fält. 5. Skicka meddelandet. 7

9 Vidarebefordra ett meddelande 1. Markera eller öppna ett meddelande. 2. Skapa en kopia av meddelandet, inklusive ev. bilagor, genom att välja Meddelande > Vidarebefordra. 3. Adressera meddelandet. 4. Gör önskade ändringar i meddelandetexten. 5. Skicka meddelandet. Hämta en bifogad fil 1. Markera bilagan i meddelandets brevhuvud. 2. Välj Arkiv > Spara bilaga. 3. Markera mappen där du vill att bilagan ska sparas. 4. Klicka på Spara. Genväg: Dra bilagan till önskad mapp eller dubbelklicka på bilagan. Kontrollera om ett meddelande har lästs För att se historiken för ett meddelande, inklusive vem som har läst det, välj Meddelande > Historik med meddelandet markerat eller öppnat. 8

10 Spara adresser för framtida bruk Du kan lägga in egna adresser och sändlistor i FirstClass-katalogen. Endast du själv kan se den information du själv lagt in. Lägga in en personlig adress 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny adress. 2. Uppdatera formuläret Ny personlig adress. 3. Klicka på OK. Skapa en sändlista 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny sändlista. 2. Fyll i formuläret Ny personlig sändlista. 3. Klicka på OK. 9

11 Arbeta med kalendrar Du kan använda en personlig kalender (som kan ha både händelser, t.ex. möten, och uppgifter) och titta på andras kalendrar och gruppkalendrar. För att öppna din egen personliga kalender, välj Arkiv > Öppna > Kalender. För att öppna en annan användares kalender, öppna genvägsmenyn (höger musklick) från den markerade användaren i katalogen, listan Vilka är anslutna, fälten "Till", "Kopia" eller "Bcc" i ett meddelande, eller "Deltagare"-fältet i ett chatfönster. Därefter väljer du Öppna användarens kalender. Titta på kalendrar Du kan titta på en kalender på samma sätt som du gör med din brevlåda, en konferens eller en mapp. Dessutom finns det speciella kalendervyer, som i följande exempel: För att visa den aktiva rutan i en kalender per månad, per vecka eller per dag, välj Visa och sedan önskat menyalternativ. Visa Idag-listan visar en lista med händelser som äger rum idag och uppgifter som börjar idag eller är pågående. För att bläddra från en månad, vecka eller dag till nästa (eller föregående), klicka på bläddringsknapparna. 10

12 För att gå till den aktuella månaden, veckan eller dagen, klicka på Den här månaden, Den här veckan eller Idag. För att gå till ett bestämt datum, klicka på popup-kalenderns knapp och ange datumet. Kalenderuppgifter, där färdigdatum passerats, visas i rött. Slutförda uppgifter är överstrukna med ett rött streck. För att visa detaljer i en händelse eller uppgift, dubbelklicka på den. Du kan också se en del av detaljerna genom att låta markören sväva över en händelse eller uppgift. Skapa en kalenderhändelse 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny händelse. Genväg: För att skapa en händelse eller en uppgift på en viss dag, dubbelklicka antingen på det tomma utrymmet nedanför dagen eller på själva datumet. Eller öppna genvägsmenyn från den dagen och välj Ny händelse. 2. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderhändelsen inne i formuläret. 3. Uppdatera vid behov de övriga flikarna i detta formulär: För att bjuda in deltagare och/eller resurser, eller hitta nästa lediga tid som är gemensam för samtliga deltagare, uppdatera fliken Schemaläggning. För att få händelsen att visas upprepade gånger i kalendern, uppdatera fliken Repetera. För att skapa påminnelser, uppdatera fliken Påminnelser. 11

13 4. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Klicka med höger musknapp i textfältet för att se möjligheterna. (På Mac håller du ned musknappen i några sekunder.) Du kan öppna en händelse för att ändra dess uppgifter. Du kan även dra händelsen till ett annat startdatum eller till någon annans kalender. Skapa en kalenderuppgift 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny uppgift. Genväg: För att skapa en uppgift som börjar idag, dubbelklicka på det tomma området i Idaglistan. För att skapa en uppgift på en annan särskild dag, öppna genvägsmenyn från den dagen och välj Ny uppgift. 2. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderuppgiften inne i formuläret. 3. Uppdatera fliken Påminnelser om du vill skapa påminnelser för en uppgift med ett färdigdatum. 4. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Klicka med höger musknapp i textfältet för att se möjligheterna. (På Mac håller du ned musknappen i några sekunder.) Du kan öppna en uppgift och ändra informationen. För att ändra status, välj önskat värde i Uppgiftsstatus. Du kan även dra en oöppnad uppgift till ett nytt startdatum i kalendern eller från en kalender till en annan, eller klicka på uppgiftsikonen för att ändra status till Slutfört. 12

14 Chatta Att chatta innebär att du kan föra en konversation med användare som är anslutna samtidigt till en FirstClass-server. För att delta i chat, skriv ditt inlägg i i chatfönstrets inmatningsfält och klicka sedan på Skicka. Besvara en inbjudan till chat Om du bjuds in till chat, kommer du att få upp en dialogruta som visar namnet på den som bjuder in dig. Om du inte vill delta, klicka på Avböj. Annars klickar du på Acceptera. Då öppnas ett chatfönster och ditt namn har lagts in i deltagarlistan. Obs! Den som bjuder in till chat får ingen indikation om den inbjudne klickar på Avböj. Ansluta sig till en gruppchat En publik gruppchat skapas av din administratör. Den visas som en ikon inne i en konferens eller en mapp. När det finns aktiva deltagare där, visas en röd pratbubbla bredvid ikonen: För att ansluta dig till chatten, dubbelklicka på ikonen. Starta en privat chat 1. Välj Samarbeta > Privat chatt. 2. Klicka på Bjud in för att bjuda in deltagare till din chat. 3. Välj de användare du vill bjuda in från listan Vilka är anslutna. 13

15 Kortkommandon Avsluta Windows: Alt+Skift+F4 Mac OS: Cmd+Q Behörigheter Windows: Ctrl+ Mac OS: Cmd+ Besvara Windows: Ctrl+R Mac OS: Cmd+R Besvara med citat Windows: Ctrl+Ä Mac OS: Cmd+Ä Bifoga Windows: Ctrl+T Mac OS: Cmd+T Blå Mac OS: Alt+Cmd+B Bläddra en sida åt gången Windows: F3 Page Up/Page Down Bläddra en skärm åt gången Page Up/Page Down Brun Mac OS: Alt+Cmd+W Citerad Windows: Ctrl+Skift+Ä Mac OS: Skift+Cmd+Ä Dölj Bcc (hemlig kopia) Windows: Ctrl+B Mac OS: Cmd+B Egenskaper Windows: Alt+Enter Ersätt Windows: Ctrl+Skift+F Mac OS: Skift+Cmd+F Fet Windows: Ctrl+Skift+B Mac OS: Skift+Cmd+B Flytta mellan rutor Windows: Ctrl upp- eller nedpil Mac OS: Cmd upp- eller nedpil Formatera stycken Windows: Ctrl+Skift+M Mac OS: Skift+Cmd+M Formatera text Windows: Ctrl+M Mac OS: Cmd+M Föregående i tråd Windows: Skift+F2 Mac OS: Alt+Cmd+/ Godkänn Windows: Ctrl+` Mac OS: Cmd+` Grå Mac OS: Alt+Cmd+E Grön Mac OS: Alt+Cmd+G Gul Mac OS: Alt+Cmd+Y Gör om Windows: Ctrl+Y Mac OS: Cmd+Y Historik Windows: Ctrl+H Mac OS: Cmd+H Hjälpinnehåll Windows: Skift+F1 Infoga bild Windows: Ctrl+Skift+T Mac OS: Skift+Cmd+T 14

16 Infoga horisontell linje Windows: Ctrl+Skift+H Mac OS: Skift+Cmd+H Infoga sidbrytning Windows: Ctrl+Enter eller Skift+Enter Mac OS: Skift+Return Infoga signatur Windows: Ctrl+Skift+S Mac OS: Skift+Cmd+S Katalog Windows: Ctrl+L Mac OS: Cmd+L Klipp ut Windows: Ctrl+X Mac OS: Cmd+X Klistra in Windows: Ctrl+V Mac OS: Cmd+V Klistra in special Windows: Ctrl+Skift+V Mac OS: Alt+Cmd+V Kontrollera stavning Windows: Ctrl+Skift+L Mac OS: Skift+Cmd+L Kopiera Windows: Ctrl+C Mac OS: Cmd+C Koppla ned Windows: Ctrl+K Mac OS: Cmd+K Koppla upp Windows: Ctrl+K Mac OS: Cmd+K Kursiv Windows: Ctrl+Skift+I Mac OS: Skift+Cmd+I Magenta Mac OS: Alt+Cmd+M Markera allt Windows: Ctrl+A Mac OS: Cmd+A Markera liknande objekt Windows: Ctrl+Skift+klick Mac OS: Skift+Cmd+klick Markera som läst/oläst Windows: Ctrl+- Mac OS: Cmd+- Mindre Windows: Ctrl+ Mac OS: Cmd+ Nytt meddelande Windows: Ctrl+N Mac OS: Cmd+N Nästa fönster Mac OS: Cmd+, Nästa i tråd Windows: F2 Mac OS: Cmd+/ Nästa olästa Windows: Ctrl+U Mac OS: Cmd+U Nästa ruta (utforskar-vy) Windows: F6 eller Ctrl+Tab Oformaterat Windows: Ctrl+Skift+P Mac OS: Skift+Cmd+P Om det här fönstret Windows: F1 Orange Mac OS: Alt+Cmd+O Röd Mac OS: Alt+Cmd+R Skicka Windows: Ctrl+E Mac OS: Cmd+E Skicka och stäng Windows: Ctrl+Skift+E Mac OS: Skift+Cmd+E 15

17 Skriv ut Windows: Ctrl+P Mac OS: Cmd+P Smart zoomning Windows: Ctrl++ Spara som Windows: Ctrl+S Mac OS: Cmd+S Stoppa aktiviteter Windows: Ctrl+Break Stäng Windows: Ctrl+F4 Mac OS: Cmd+W Större Windows: Ctrl+Å Mac OS: Cmd+Å Svart Mac OS: Alt+Cmd+K Sök Windows: Ctrl+F Mac OS: Cmd+F Sök föregående Windows: Skift+F3 Mac OS: Skift+Cmd+G Sök nästa Windows: F3 Mac OS: Cmd+G Ta bort Windows: Ctrl+D Mac OS: Cmd+D Ta bort föregående ord Windows: Ctrl+Backspace Mac OS: Alt+Delete Ta bort nästa ord Windows: Ctrl+Delete Mac OS: Alt+Forward+Del Understruken Windows: Ctrl+Skift+U Mac OS: Skift+Cmd+U Vidarebefordra Windows: Ctrl+Skift++ Mac OS: Skift+Cmd++ Visa Bcc (hemlig kopia) Windows: Ctrl+B Mac OS: Cmd+B Visa info Mac OS: Cmd+I Visa presentation Windows: F5 Mac OS: Skift+Cmd+P Zooma fönster Mac OS: Cmd++ Zooma in (visningsfönster) Skift upp-pil Zooma ut (visningsfönster) Skift nedpil Ångra Windows: Ctrl+Z Mac OS: Cmd+Z Öppna Adressbok Windows: Ctrl+2 Mac OS: Cmd+2 Öppna Bokmärken Windows: Ctrl+3 Mac OS: Cmd+3 Öppna Brevlåda Windows: Ctrl+1 Mac OS: Cmd+1 Öppna Hemsida Windows: Ctrl+4 Mac OS: Cmd+4 Öppna Kalender Windows: Ctrl+6 Mac OS: Cmd+6 Öppna markerade Windows: Ctrl+O Mac OS: Cmd+O 16

18 Öppna Resumé Windows: Ctrl+5 Mac OS: Cmd+5 Öppna Rösthälsningar Windows: Ctrl+7 Mac OS: Cmd+7 Öppna Skrivbord Windows: Ctrl+0 Mac OS: Cmd+0 Överför Windows: Ctrl+T Mac OS: Cmd+T 17

19 Använda webbläsare Logga in på en server via webben 1. Skriv in den aktuella serverns webbadress (URL), t. ex. och logga in. 2. Skriv in ditt användar-id och lösenord i Logga in-fönstret. 3. Klicka på Logga in för att öppna ditt FirstClass-skrivbord. FirstClass-skrivbordet När du anslutits till servern öppnas ditt FirstClass-skrivbord. Ditt skrivbord kan skilja sig från det på bilden här, eftersom det är din administratör som bestämmer vilka konferenser du ska se från starten och det allmänna utseendet. Ditt skrivbord kan se ut som en webbsida, men även som ett klassiskt FirstClass-skrivbord. För att öppna objekt på skrivbordet, klicka på dem. Markera objekt genom att klicka i kryssrutorna bredvid. 18

20 Använda webbläsare Standardsidans utseende A övre fönsterrutan Skrivbordet är delat i två fönsterrutor. Innehållet i den övre fönsterrutan visas som små ikoner. B nedre fönsterrutan Innehållet i den nedre fönsterrutan visas som en lista, som presenterar information om varje objekt i kolumnformat. Du kan ändra sorteringen och grupperingen av dessa objekt. Se onlinehjälpen. C verktygsfält Varje sida har sitt eget verktygsfält. Genom att klicka på en verktygsknapp kan man få FirstClass att utföra det kommandot. I många verktygsfält finns fältet för nya objekt. I detta fält kan du välja ett objekt och sedan klicka på Nytt för att skapa det: D sidans sammanfattning Det här fältet visar sidans namn, en sammanfattning av sidans innehåll, servern och ditt användar-id samt dina behörigheter på den här sidan. 19

21 Använda webbläsare Standardskrivbordets objekt MailBox Din brevlåda, som innehåller meddelanden du fått och kopior på meddelanden du själv skapat. Finns alltid. Address Book Adressbok, som innehåller dina personliga sändlistor och adresser. Calendar Din personliga kalender, som innehåller händelser (t. ex. möten) och uppgifter (t. ex. projekt) som du vill komma ihåg. Home Page Folder Denna hemsidesmapp innehåller material som du vill visa på webben. Bookmarks Bokmärken innehållande länkar till objekt på en FirstClass-server, till webbsidor eller andra internet-objekt. Hjälp Innehåller online-hjälp. Denna kan även kommas åt från Help Contents och via knapparna Om det här formuläret. Andra objekt (såsom konferenser elektroniska diskussionsforum eller anslagstavlor, kan vara publika eller slutna), läggs in antingen av administratören eller av användaren. Arbeta med meddelanden Meddelanden fungerar på samma sätt i både brevlådan och konferenserna. Ett oläst meddelande har en röd flagga intill. För att läsa ett meddelande, klicka på det. Skapa ett nytt meddelande 1. Klicka på Nytt med det valda meddelandeformuläret markerat i fältet för nya objekt. Om du beslutar dig för att använda ett annat formulär, kan du klicka på Ta bort med det första formuläret fortfarande öppet. 2. Adressera meddelandet. 20

22 Använda webbläsare Tips för att lägga in mottagare Alla användare och konferenser (inklusive dina personliga sändlistor och adresser) i FirstClass-servern lagras i FirstClass-katalogen. För att adressera ett meddelande till en användare eller en konferens i katalogen, kan du skriva in en del av namnet och sedan klicka på Till, Kopia eller Bcc (hemlig kopia). Hela namnet fylls i om det du skrev in är unikt i katalogen. I annat fall öppnas katalogen med en lista på samtliga namn som matchar. Markera det namn du vill ha och klicka sedan på Välj. Om du är i en konferens, adresseras ditt nya meddelande automatiskt till den konferensen. Du kan klicka på ett namn i ett skickat meddelande för att skapa ett föradresserat meddelande. 3. Skriv in meddelandet i meddelandefältet. 4. Om du vill kan du bifoga en fil till meddelandet. Klicka på Bläddra vid Bilagor och markera den fil du vill bilägga. Om du använder Internet Explorer, måste du klicka på Bifoga efter det att sökvägen till filen visas vid Bilagor. 5. Skicka meddelandet genom att klicka på Skicka. Besvara ett meddelande 1. Öppna ett meddelande. 2. Klicka på Besvara. Hela det inkomna meddelandet citeras i ditt svar. 21

23 Använda webbläsare 3. Skriv ditt svar i meddelandefältet. 4. Skicka meddelandet. Vidarebefordra ett meddelande 1. Öppna ett meddelande. 2. Skapa en kopia av meddelandet, inklusive eventuella bilagor, genom att klicka på Vidarebefordra. 3. Adressera meddelandet. 4. Gör önskade ändringar i meddelandetexten. 5. Skicka meddelandet. Hämta en bifogad fil För att hämta en fil som är bifogad till ett meddelande, använd din webbläsares standardfunktion för hämtning. Kontrollera om ett meddelande har lästs För att se historiken för ett meddelande, inklusive vem som läst det, klicka på Historik med meddelandet öppet eller markerat. 22

24 Använda webbläsare Spara adresser för framtida bruk Du kan lägga in egna adresser i katalogen. Endast du själv kan se den information du själv lagt in. Lägga in en personlig adress 1. Markera Ny personlig adress från fältet för nya objekt, klicka sedan på Nytt. 2. Uppdatera formuläret Ny personlig adress. 3. Klicka på Spara. Skapa en sändlista 1. Markera Ny personlig sändlista från fältet för nya objekt, klicka sedan på Nytt. 2. Uppdatera i formuläret Ny personlig sändlista. 3. Klicka på Spara. 23

25 Använda webbläsare Arbeta med kalendrar Du kan använda en personlig kalender (som kan ha både händelser, t.ex. möten, och uppgifter, t.ex. avge en rapport) och titta på andras kalendrar och gruppkalendrar. För att öppna din egen personliga kalender, klicka på Kalender. För att öppna en annan användares kalender, markera användaren i katalogen eller listan Vilka är anslutna och klicka sedan på Öppna användarkalender. Titta på kalendrar Du kan titta på en öppen kalender per månad, per vecka eller per dag. Veckovyn av en kalender kan se ut så här: För att visa kalendern per månad, vecka eller dag, klicka på önskad knapp (Visa månad, Visa vecka eller Visa dag). För att bläddra från en månad, vecka eller dag till nästa (eller föregående), klicka på pilarna vid vardera slutdatumen högst upp på kalendern. För att gå till den aktuella månaden, veckan eller dagen, klicka på Den här månaden, Den här veckan eller Idag. 24

26 Använda webbläsare För att gå till ett bestämt datum, använd rullgardinsfälten för att ange datumet och klicka sedan på Gå. Kalendervyer inkluderar en Idag-lista som visar händelser som äger rum idag och uppgifter som börjar idag eller är pågående. Kalenderuppgifter, där färdigdatum passerats, visas i rött. Slutförda uppgifter är överstrukna med ett rött streck. För att se detaljer om en händelse eller uppgift, klicka på den. Skapa en kalenderhändelse 1. Öppna kalendern. 2. Klicka på Ny händelse. Genväg: För att skapa en händelse på ett viss datum, klickar du på ikonen Ny händelse bredvid det datumet. 3. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderhändelsen inne i formuläret. 4. Uppdatera vid behov de andra sektionerna i detta formuläret. 25

27 Använda webbläsare För att bjuda in deltagare och/eller resurser, eller hitta nästa lediga tid som är gemensam för samtliga deltagare, uppdatera sektionen Schemaläggning. För att få kalenderhändelsen att visas upprepade gånger, uppdatera sektionen Repetera. För att skapa påminnelser, uppdatera sektionen Påminnelser. 5. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Du kan öppna en händelse för att ändra dess uppgifter. Skapa en kalenderuppgift 1. Öppna kalendern. 2. Klicka på Ny uppgift eller på motsvarande ikon i Idag-listan. 3. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderuppgiften inne i formuläret. 4. Uppdatera sektionen Påminnelser. 5. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Du kan öppna en uppgift för att ändra dess uppgifter. För att ändra status, välj önskat värde i Uppgiftsstatus (och Slutfört om uppgiften är slutförd). Du kan också ändra status på en oöppnad uppgift till Slutförd genom att klicka på uppgiftsikonen. 26

28 Använda webbläsare Chatta Att chatta innebär att du kan föra en konversation med användare som är uppkopplade samtidigt till en FirstClass-server. För att delta i chat, skriv ditt inlägg i chatfönstrets inmatningsfält och klicka sedan på Send. Besvara en inbjudan till chat Om du bjuds in till chat, kommer du att få upp en dialogruta som visar namnet på den som bjuder in dig. Om du inte vill delta, klicka på Decline. Annars klickar du på Accept. Då öppnas ett chatfönster och ditt namn läggs in i deltagarlistan. Ansluta sig till en gruppchat En publik gruppchat skapas av din administratör. Den visas som en ikon inne i en container (webbmotsvarighet till en konferens eller mapp). När det finns aktiva deltagare där, visas en röd pratbubbla bredvid ikonen: För att ansluta dig till chatten, klicka på den. 27

29 Använda webbläsare Starta en privat chat 1. Klicka på Chat. 2. Klicka på Invite för att bjuda in deltagare till din chat. 3. Markera den eller de användare du vill bjuda in från listan Vilka är anslutna. 4. Delta i chatten på samma sätt som med vilken annan chat som helst. 28

Din verktygslåda i politiken

Din verktygslåda i politiken Din verktygslåda i politiken 0 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern- kommunikation

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Du har e-post. Lotus Notes 8.5 Standard. Flöden

Du har e-post. Lotus Notes 8.5 Standard. Flöden Flöden Prenumerera på flöden från webbplatser, t ex dagensmedicin.se, och få information om nytt innehåll utan att själv behöva besöka sidan. Klicka på. En dialogruta öppnas. Ange URL-adressen till flödet.

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Inbyggda hjälpfunktioner

Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen för användare med nedsatt syn och rörelsehinder Öppna hjälpdokumentationen Använda sidorna Använda Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 7.0 innehåller

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7

www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 www.luvit.com Användarmanual LUVIT v. 3.7 Innehållsförteckning Manual till LUVIT version 3.7.... 4 Användarprofiler...4 Skapa en kurs...5 1 Grundläggande begrepp... 6 1.1 Logga in... 6 1.2 Logga ut...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG - Manual för lärare Version 9 Kom igång med PING PONG Manual för lärare. Version 9 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-11 Kom igång med PING

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Lexicon lathund Nyheterna i MS Office 2010 Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Använda och anpassa Windows 7 Allmänna nyheter i Office 2010 Nyheter i Word 2010 Nyheter i Excel 2010 Nyheter i PowerPoint

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer