FirstClass 7.0 Referenskort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FirstClass 7.0 Referenskort"

Transkript

1 FirstClass 7.0 Referenskort

2 FirstClass 7.0 Referenskort Kristallen UPPSALA Besöksadress: Axel Johanssons gata 4-6 Copyright 2001, 2002 Centrinity Inc. Telefon: Översatt till svenska 1 september 2002 Fax: E-post: Web: Copyright 2002 Centrinity AB och Centrinity Inc.

3 Observera Du måste acceptera FirstClass licensavtal innan du kan använda produkten. Om du inte accepterar villkoren i licensavtalet, installera inte programmet och lämna tillbaka hela paketet inom 30 dagar till det ställe där du köpte det Alla rättigheter är skyddade. FirstClass samt Centrinitys och FirstClass logotyper är av Centrinity Inc. registrerade varumärken. Andra produkter nämnda i detta dokument kan vara av respektive företag registrerade varumärken och erkänns härmed. Ändringar i detta dokument förbehålles tills vidare. En del funktioner och produkter som beskrivs i detta dokument är kanske inte tillgängliga i samtliga geografiska regioner. Distribution eller reproduktion av hela eller delar av dokumentet måste vara i överensstämmelse med licensavtalets villkor. Denna utgåva tillämpas på version 7.0 av FirstClass och på alla kommande versioner och ändringar tills annat föreskrivs i senare utgåvor. Detta dokument är bundet av den internationella lagen om upphovsrätt, av avtalet och den begränsade garantin i FirstClass mjukvara som följer med varje FirstClass-produkt.

4 Logga in på en server Det här gäller enbart registrerade användare. Om du är gästanvändare fyller du i fältet Adress såsom beskrivs nedan och välj Gäst. 1. Dubbelklicka på ikonen FirstClass. 2. Uppdatera FirstClass Login-fönstret. Adress Inställningsfilen för den server du vill koppla upp till. Om inställningsfilen inte finns i listan, klicka på Bläddra för att leta efter filen. Server Serverns IP-adress eller domännamn. Registrerad användare Se till att denne är markerad. Användar-ID Ditt användar-id på servern. Lösenord Ditt lösenord på servern. 3. Klicka på Logga in för att öppna ditt FirstClass-skrivbord. 3

5 FirstClass-skrivbordet När du anslutit dig till en FirstClass-server öppnas ditt skrivbord på servern. Ditt skrivbord skiljer sig kanske från exemplen i det här referenskortet, eftersom det är din FirstClass-administratör som avgör vilket skrivbord du kommer att få vid start. För att öppna objekten på skrivbordet ska du dubbelklicka på dem. Vissa objekt kan ställas in att öppnas med ett enkelklick. Standardfönstrets utseende A övre fönsterrutan Skrivbordet är delat i två fönsterrutor. Den övre fönsterrutan visas i ikonvyn. B nedre fönsterrutan Den nedre fönsterrutan visas i listvyn, som presenterar information om varje objekt i kolumnformat. Du kan ändra sorteringen och grupperingen av dessa objekt. Se online-hjälpen. 4

6 C verktygsfält Varje fönster har sitt eget verktygsfält. Att klicka på en verktygsknapp ger samma effekt som att välja kommandot från menyn. Alla verktygsfält kan anpassas. Se online-hjälpen. D fönstrets sammanfattning Det här fältet visar fönstrets namn, en sammanfattning av fönstrets innehåll, servern och ditt användar-id samt dina behörigheter i det här fönstret. Standardskrivbordets objekt MailBox Din brevlåda, som innehåller meddelanden du fått och kopior på meddelanden du själv skapat. Finns alltid. Address Book Adressbok, som innehåller dina personliga sändlistor och adresser. Calendar Din personliga kalender, som innehåller händelser (t. ex. möten) och uppgifter (t. ex. projekt) som du vill komma ihåg. Home Page Folder Denna hemsidesmapp innehåller material som du vill visa på webben. Bookmarks Bokmärken innehållande länkar till objekt på en FirstClass-server, till webbsidor eller andra internet-objekt. Hjälp Innehåller direkthjälp på skärmen, t.ex. för att få instruktioner för FirstClass. Andra objekt (såsom konferenser elektroniska diskussionsforum eller anslagstavlor, kan vara publika eller slutna), läggs in antingen av administratören eller av användaren. Arbeta med meddelanden Meddelanden fungerar på samma sätt i både brevlådan och konferenser. Ett oläst meddelande har en röd flagga intill sig. För att läsa ett meddelande, dubbelklicka på det. Skapa ett nytt meddelande 1. Välj Meddelande > Nytt meddelande för att använda standardformuläret. 5

7 För att använda en särskild typ av formulär, välj Meddelande > Nytt meddelande special och därefter det formulär du önskar. Om du sedan bestämmer dig för att använda ett annat formulär, välj då Arkiv > Ta bort medan det första formuläret fortfarande är öppet. 2. Adressera meddelandet. Tips för att lägga in mottagare Alla användare och konferenser (inklusive dina personliga sändlistor och adresser) i servern lagras i Katalogen. Det räcker med att du skriver en del av ett namn som finns lagrat och trycker Tab eller Enter/Retur, så fylls namnet i av FirstClass. Om namnet inte är unikt, får du se en lista på de namn som börjar på samma sätt. Välj önskat namn och klicka på Till, Kopia eller Bcc (hemlig kopia), eller dra önskat namn till rätt fält. Om du är i en konferens, adresseras ditt nya meddelande automatiskt till den konferensen. Du kan dra namn från andra meddelanden eller dokument till önskat fält i ditt meddelandes brevhuvud. 3. Skriv in meddelandet i meddelandefältet. Du kan kopiera innehåll från andra källor, formatera det och redigera det. Se online-hjälpen. 6

8 4. Om du vill bifoga en fil till meddelandet, välj Arkiv > Bifoga fil. Genväg: Dra filen till meddelandets brevhuvud. Du kan också använda denna metod för att bifoga FirstClass-objekt såsom dokument eller bilagor i andra meddelanden. 5. Skicka meddelandet genom att välja Meddelande > Skicka. Besvara ett meddelande 1. Markera eller öppna ett meddelande. 2. Markera den text du vill citera i ditt svar. Om du vill citera hela meddelandet i ditt svar, välj Meddelande > Besvara special > Besvara med citat. Om du väljer detta, kan du inte välja något av svarsalternativen beskrivna nedan. Du kan endast skicka svaret till dina ursprungliga mottagare eller till de önskade mottagare som du själv skrivit in. 3. Skapa ett svar på ett av följande sätt: Välj Meddelande > Besvara för att skapa ett svar adresserat till dina ursprungliga mottagare som du angivit i dina inställningar för brevregler. Hur du ställer in ditt svar kan du läsa om i online-hjälpen. Välj Meddelande > Besvara special och sedan ett av följande: Besvara alla Skapar ett svar adresserat till alla mottagare. Avsändarens namn finns nu i Till -fältet. Alla andra mottagare finns i Kopia -fältet. Besvara avsändaren Skapar ett svar adresserat endast till avsändaren. Besvara konferens Skapar ett svar adresserat endast till den konferens som innehåller meddelandet. Besvara ursprunglig författare Skapar ett svar adresserat endast till originalavsändaren av ett vidarebefordrat meddelande. 4. Skriv ditt svar i svarsmeddelandets nedre fält. 5. Skicka meddelandet. 7

9 Vidarebefordra ett meddelande 1. Markera eller öppna ett meddelande. 2. Skapa en kopia av meddelandet, inklusive ev. bilagor, genom att välja Meddelande > Vidarebefordra. 3. Adressera meddelandet. 4. Gör önskade ändringar i meddelandetexten. 5. Skicka meddelandet. Hämta en bifogad fil 1. Markera bilagan i meddelandets brevhuvud. 2. Välj Arkiv > Spara bilaga. 3. Markera mappen där du vill att bilagan ska sparas. 4. Klicka på Spara. Genväg: Dra bilagan till önskad mapp eller dubbelklicka på bilagan. Kontrollera om ett meddelande har lästs För att se historiken för ett meddelande, inklusive vem som har läst det, välj Meddelande > Historik med meddelandet markerat eller öppnat. 8

10 Spara adresser för framtida bruk Du kan lägga in egna adresser och sändlistor i FirstClass-katalogen. Endast du själv kan se den information du själv lagt in. Lägga in en personlig adress 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny adress. 2. Uppdatera formuläret Ny personlig adress. 3. Klicka på OK. Skapa en sändlista 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny sändlista. 2. Fyll i formuläret Ny personlig sändlista. 3. Klicka på OK. 9

11 Arbeta med kalendrar Du kan använda en personlig kalender (som kan ha både händelser, t.ex. möten, och uppgifter) och titta på andras kalendrar och gruppkalendrar. För att öppna din egen personliga kalender, välj Arkiv > Öppna > Kalender. För att öppna en annan användares kalender, öppna genvägsmenyn (höger musklick) från den markerade användaren i katalogen, listan Vilka är anslutna, fälten "Till", "Kopia" eller "Bcc" i ett meddelande, eller "Deltagare"-fältet i ett chatfönster. Därefter väljer du Öppna användarens kalender. Titta på kalendrar Du kan titta på en kalender på samma sätt som du gör med din brevlåda, en konferens eller en mapp. Dessutom finns det speciella kalendervyer, som i följande exempel: För att visa den aktiva rutan i en kalender per månad, per vecka eller per dag, välj Visa och sedan önskat menyalternativ. Visa Idag-listan visar en lista med händelser som äger rum idag och uppgifter som börjar idag eller är pågående. För att bläddra från en månad, vecka eller dag till nästa (eller föregående), klicka på bläddringsknapparna. 10

12 För att gå till den aktuella månaden, veckan eller dagen, klicka på Den här månaden, Den här veckan eller Idag. För att gå till ett bestämt datum, klicka på popup-kalenderns knapp och ange datumet. Kalenderuppgifter, där färdigdatum passerats, visas i rött. Slutförda uppgifter är överstrukna med ett rött streck. För att visa detaljer i en händelse eller uppgift, dubbelklicka på den. Du kan också se en del av detaljerna genom att låta markören sväva över en händelse eller uppgift. Skapa en kalenderhändelse 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny händelse. Genväg: För att skapa en händelse eller en uppgift på en viss dag, dubbelklicka antingen på det tomma utrymmet nedanför dagen eller på själva datumet. Eller öppna genvägsmenyn från den dagen och välj Ny händelse. 2. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderhändelsen inne i formuläret. 3. Uppdatera vid behov de övriga flikarna i detta formulär: För att bjuda in deltagare och/eller resurser, eller hitta nästa lediga tid som är gemensam för samtliga deltagare, uppdatera fliken Schemaläggning. För att få händelsen att visas upprepade gånger i kalendern, uppdatera fliken Repetera. För att skapa påminnelser, uppdatera fliken Påminnelser. 11

13 4. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Klicka med höger musknapp i textfältet för att se möjligheterna. (På Mac håller du ned musknappen i några sekunder.) Du kan öppna en händelse för att ändra dess uppgifter. Du kan även dra händelsen till ett annat startdatum eller till någon annans kalender. Skapa en kalenderuppgift 1. Välj Arkiv > Nytt > Ny uppgift. Genväg: För att skapa en uppgift som börjar idag, dubbelklicka på det tomma området i Idaglistan. För att skapa en uppgift på en annan särskild dag, öppna genvägsmenyn från den dagen och välj Ny uppgift. 2. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderuppgiften inne i formuläret. 3. Uppdatera fliken Påminnelser om du vill skapa påminnelser för en uppgift med ett färdigdatum. 4. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Klicka med höger musknapp i textfältet för att se möjligheterna. (På Mac håller du ned musknappen i några sekunder.) Du kan öppna en uppgift och ändra informationen. För att ändra status, välj önskat värde i Uppgiftsstatus. Du kan även dra en oöppnad uppgift till ett nytt startdatum i kalendern eller från en kalender till en annan, eller klicka på uppgiftsikonen för att ändra status till Slutfört. 12

14 Chatta Att chatta innebär att du kan föra en konversation med användare som är anslutna samtidigt till en FirstClass-server. För att delta i chat, skriv ditt inlägg i i chatfönstrets inmatningsfält och klicka sedan på Skicka. Besvara en inbjudan till chat Om du bjuds in till chat, kommer du att få upp en dialogruta som visar namnet på den som bjuder in dig. Om du inte vill delta, klicka på Avböj. Annars klickar du på Acceptera. Då öppnas ett chatfönster och ditt namn har lagts in i deltagarlistan. Obs! Den som bjuder in till chat får ingen indikation om den inbjudne klickar på Avböj. Ansluta sig till en gruppchat En publik gruppchat skapas av din administratör. Den visas som en ikon inne i en konferens eller en mapp. När det finns aktiva deltagare där, visas en röd pratbubbla bredvid ikonen: För att ansluta dig till chatten, dubbelklicka på ikonen. Starta en privat chat 1. Välj Samarbeta > Privat chatt. 2. Klicka på Bjud in för att bjuda in deltagare till din chat. 3. Välj de användare du vill bjuda in från listan Vilka är anslutna. 13

15 Kortkommandon Avsluta Windows: Alt+Skift+F4 Mac OS: Cmd+Q Behörigheter Windows: Ctrl+ Mac OS: Cmd+ Besvara Windows: Ctrl+R Mac OS: Cmd+R Besvara med citat Windows: Ctrl+Ä Mac OS: Cmd+Ä Bifoga Windows: Ctrl+T Mac OS: Cmd+T Blå Mac OS: Alt+Cmd+B Bläddra en sida åt gången Windows: F3 Page Up/Page Down Bläddra en skärm åt gången Page Up/Page Down Brun Mac OS: Alt+Cmd+W Citerad Windows: Ctrl+Skift+Ä Mac OS: Skift+Cmd+Ä Dölj Bcc (hemlig kopia) Windows: Ctrl+B Mac OS: Cmd+B Egenskaper Windows: Alt+Enter Ersätt Windows: Ctrl+Skift+F Mac OS: Skift+Cmd+F Fet Windows: Ctrl+Skift+B Mac OS: Skift+Cmd+B Flytta mellan rutor Windows: Ctrl upp- eller nedpil Mac OS: Cmd upp- eller nedpil Formatera stycken Windows: Ctrl+Skift+M Mac OS: Skift+Cmd+M Formatera text Windows: Ctrl+M Mac OS: Cmd+M Föregående i tråd Windows: Skift+F2 Mac OS: Alt+Cmd+/ Godkänn Windows: Ctrl+` Mac OS: Cmd+` Grå Mac OS: Alt+Cmd+E Grön Mac OS: Alt+Cmd+G Gul Mac OS: Alt+Cmd+Y Gör om Windows: Ctrl+Y Mac OS: Cmd+Y Historik Windows: Ctrl+H Mac OS: Cmd+H Hjälpinnehåll Windows: Skift+F1 Infoga bild Windows: Ctrl+Skift+T Mac OS: Skift+Cmd+T 14

16 Infoga horisontell linje Windows: Ctrl+Skift+H Mac OS: Skift+Cmd+H Infoga sidbrytning Windows: Ctrl+Enter eller Skift+Enter Mac OS: Skift+Return Infoga signatur Windows: Ctrl+Skift+S Mac OS: Skift+Cmd+S Katalog Windows: Ctrl+L Mac OS: Cmd+L Klipp ut Windows: Ctrl+X Mac OS: Cmd+X Klistra in Windows: Ctrl+V Mac OS: Cmd+V Klistra in special Windows: Ctrl+Skift+V Mac OS: Alt+Cmd+V Kontrollera stavning Windows: Ctrl+Skift+L Mac OS: Skift+Cmd+L Kopiera Windows: Ctrl+C Mac OS: Cmd+C Koppla ned Windows: Ctrl+K Mac OS: Cmd+K Koppla upp Windows: Ctrl+K Mac OS: Cmd+K Kursiv Windows: Ctrl+Skift+I Mac OS: Skift+Cmd+I Magenta Mac OS: Alt+Cmd+M Markera allt Windows: Ctrl+A Mac OS: Cmd+A Markera liknande objekt Windows: Ctrl+Skift+klick Mac OS: Skift+Cmd+klick Markera som läst/oläst Windows: Ctrl+- Mac OS: Cmd+- Mindre Windows: Ctrl+ Mac OS: Cmd+ Nytt meddelande Windows: Ctrl+N Mac OS: Cmd+N Nästa fönster Mac OS: Cmd+, Nästa i tråd Windows: F2 Mac OS: Cmd+/ Nästa olästa Windows: Ctrl+U Mac OS: Cmd+U Nästa ruta (utforskar-vy) Windows: F6 eller Ctrl+Tab Oformaterat Windows: Ctrl+Skift+P Mac OS: Skift+Cmd+P Om det här fönstret Windows: F1 Orange Mac OS: Alt+Cmd+O Röd Mac OS: Alt+Cmd+R Skicka Windows: Ctrl+E Mac OS: Cmd+E Skicka och stäng Windows: Ctrl+Skift+E Mac OS: Skift+Cmd+E 15

17 Skriv ut Windows: Ctrl+P Mac OS: Cmd+P Smart zoomning Windows: Ctrl++ Spara som Windows: Ctrl+S Mac OS: Cmd+S Stoppa aktiviteter Windows: Ctrl+Break Stäng Windows: Ctrl+F4 Mac OS: Cmd+W Större Windows: Ctrl+Å Mac OS: Cmd+Å Svart Mac OS: Alt+Cmd+K Sök Windows: Ctrl+F Mac OS: Cmd+F Sök föregående Windows: Skift+F3 Mac OS: Skift+Cmd+G Sök nästa Windows: F3 Mac OS: Cmd+G Ta bort Windows: Ctrl+D Mac OS: Cmd+D Ta bort föregående ord Windows: Ctrl+Backspace Mac OS: Alt+Delete Ta bort nästa ord Windows: Ctrl+Delete Mac OS: Alt+Forward+Del Understruken Windows: Ctrl+Skift+U Mac OS: Skift+Cmd+U Vidarebefordra Windows: Ctrl+Skift++ Mac OS: Skift+Cmd++ Visa Bcc (hemlig kopia) Windows: Ctrl+B Mac OS: Cmd+B Visa info Mac OS: Cmd+I Visa presentation Windows: F5 Mac OS: Skift+Cmd+P Zooma fönster Mac OS: Cmd++ Zooma in (visningsfönster) Skift upp-pil Zooma ut (visningsfönster) Skift nedpil Ångra Windows: Ctrl+Z Mac OS: Cmd+Z Öppna Adressbok Windows: Ctrl+2 Mac OS: Cmd+2 Öppna Bokmärken Windows: Ctrl+3 Mac OS: Cmd+3 Öppna Brevlåda Windows: Ctrl+1 Mac OS: Cmd+1 Öppna Hemsida Windows: Ctrl+4 Mac OS: Cmd+4 Öppna Kalender Windows: Ctrl+6 Mac OS: Cmd+6 Öppna markerade Windows: Ctrl+O Mac OS: Cmd+O 16

18 Öppna Resumé Windows: Ctrl+5 Mac OS: Cmd+5 Öppna Rösthälsningar Windows: Ctrl+7 Mac OS: Cmd+7 Öppna Skrivbord Windows: Ctrl+0 Mac OS: Cmd+0 Överför Windows: Ctrl+T Mac OS: Cmd+T 17

19 Använda webbläsare Logga in på en server via webben 1. Skriv in den aktuella serverns webbadress (URL), t. ex. och logga in. 2. Skriv in ditt användar-id och lösenord i Logga in-fönstret. 3. Klicka på Logga in för att öppna ditt FirstClass-skrivbord. FirstClass-skrivbordet När du anslutits till servern öppnas ditt FirstClass-skrivbord. Ditt skrivbord kan skilja sig från det på bilden här, eftersom det är din administratör som bestämmer vilka konferenser du ska se från starten och det allmänna utseendet. Ditt skrivbord kan se ut som en webbsida, men även som ett klassiskt FirstClass-skrivbord. För att öppna objekt på skrivbordet, klicka på dem. Markera objekt genom att klicka i kryssrutorna bredvid. 18

20 Använda webbläsare Standardsidans utseende A övre fönsterrutan Skrivbordet är delat i två fönsterrutor. Innehållet i den övre fönsterrutan visas som små ikoner. B nedre fönsterrutan Innehållet i den nedre fönsterrutan visas som en lista, som presenterar information om varje objekt i kolumnformat. Du kan ändra sorteringen och grupperingen av dessa objekt. Se onlinehjälpen. C verktygsfält Varje sida har sitt eget verktygsfält. Genom att klicka på en verktygsknapp kan man få FirstClass att utföra det kommandot. I många verktygsfält finns fältet för nya objekt. I detta fält kan du välja ett objekt och sedan klicka på Nytt för att skapa det: D sidans sammanfattning Det här fältet visar sidans namn, en sammanfattning av sidans innehåll, servern och ditt användar-id samt dina behörigheter på den här sidan. 19

21 Använda webbläsare Standardskrivbordets objekt MailBox Din brevlåda, som innehåller meddelanden du fått och kopior på meddelanden du själv skapat. Finns alltid. Address Book Adressbok, som innehåller dina personliga sändlistor och adresser. Calendar Din personliga kalender, som innehåller händelser (t. ex. möten) och uppgifter (t. ex. projekt) som du vill komma ihåg. Home Page Folder Denna hemsidesmapp innehåller material som du vill visa på webben. Bookmarks Bokmärken innehållande länkar till objekt på en FirstClass-server, till webbsidor eller andra internet-objekt. Hjälp Innehåller online-hjälp. Denna kan även kommas åt från Help Contents och via knapparna Om det här formuläret. Andra objekt (såsom konferenser elektroniska diskussionsforum eller anslagstavlor, kan vara publika eller slutna), läggs in antingen av administratören eller av användaren. Arbeta med meddelanden Meddelanden fungerar på samma sätt i både brevlådan och konferenserna. Ett oläst meddelande har en röd flagga intill. För att läsa ett meddelande, klicka på det. Skapa ett nytt meddelande 1. Klicka på Nytt med det valda meddelandeformuläret markerat i fältet för nya objekt. Om du beslutar dig för att använda ett annat formulär, kan du klicka på Ta bort med det första formuläret fortfarande öppet. 2. Adressera meddelandet. 20

22 Använda webbläsare Tips för att lägga in mottagare Alla användare och konferenser (inklusive dina personliga sändlistor och adresser) i FirstClass-servern lagras i FirstClass-katalogen. För att adressera ett meddelande till en användare eller en konferens i katalogen, kan du skriva in en del av namnet och sedan klicka på Till, Kopia eller Bcc (hemlig kopia). Hela namnet fylls i om det du skrev in är unikt i katalogen. I annat fall öppnas katalogen med en lista på samtliga namn som matchar. Markera det namn du vill ha och klicka sedan på Välj. Om du är i en konferens, adresseras ditt nya meddelande automatiskt till den konferensen. Du kan klicka på ett namn i ett skickat meddelande för att skapa ett föradresserat meddelande. 3. Skriv in meddelandet i meddelandefältet. 4. Om du vill kan du bifoga en fil till meddelandet. Klicka på Bläddra vid Bilagor och markera den fil du vill bilägga. Om du använder Internet Explorer, måste du klicka på Bifoga efter det att sökvägen till filen visas vid Bilagor. 5. Skicka meddelandet genom att klicka på Skicka. Besvara ett meddelande 1. Öppna ett meddelande. 2. Klicka på Besvara. Hela det inkomna meddelandet citeras i ditt svar. 21

23 Använda webbläsare 3. Skriv ditt svar i meddelandefältet. 4. Skicka meddelandet. Vidarebefordra ett meddelande 1. Öppna ett meddelande. 2. Skapa en kopia av meddelandet, inklusive eventuella bilagor, genom att klicka på Vidarebefordra. 3. Adressera meddelandet. 4. Gör önskade ändringar i meddelandetexten. 5. Skicka meddelandet. Hämta en bifogad fil För att hämta en fil som är bifogad till ett meddelande, använd din webbläsares standardfunktion för hämtning. Kontrollera om ett meddelande har lästs För att se historiken för ett meddelande, inklusive vem som läst det, klicka på Historik med meddelandet öppet eller markerat. 22

24 Använda webbläsare Spara adresser för framtida bruk Du kan lägga in egna adresser i katalogen. Endast du själv kan se den information du själv lagt in. Lägga in en personlig adress 1. Markera Ny personlig adress från fältet för nya objekt, klicka sedan på Nytt. 2. Uppdatera formuläret Ny personlig adress. 3. Klicka på Spara. Skapa en sändlista 1. Markera Ny personlig sändlista från fältet för nya objekt, klicka sedan på Nytt. 2. Uppdatera i formuläret Ny personlig sändlista. 3. Klicka på Spara. 23

25 Använda webbläsare Arbeta med kalendrar Du kan använda en personlig kalender (som kan ha både händelser, t.ex. möten, och uppgifter, t.ex. avge en rapport) och titta på andras kalendrar och gruppkalendrar. För att öppna din egen personliga kalender, klicka på Kalender. För att öppna en annan användares kalender, markera användaren i katalogen eller listan Vilka är anslutna och klicka sedan på Öppna användarkalender. Titta på kalendrar Du kan titta på en öppen kalender per månad, per vecka eller per dag. Veckovyn av en kalender kan se ut så här: För att visa kalendern per månad, vecka eller dag, klicka på önskad knapp (Visa månad, Visa vecka eller Visa dag). För att bläddra från en månad, vecka eller dag till nästa (eller föregående), klicka på pilarna vid vardera slutdatumen högst upp på kalendern. För att gå till den aktuella månaden, veckan eller dagen, klicka på Den här månaden, Den här veckan eller Idag. 24

26 Använda webbläsare För att gå till ett bestämt datum, använd rullgardinsfälten för att ange datumet och klicka sedan på Gå. Kalendervyer inkluderar en Idag-lista som visar händelser som äger rum idag och uppgifter som börjar idag eller är pågående. Kalenderuppgifter, där färdigdatum passerats, visas i rött. Slutförda uppgifter är överstrukna med ett rött streck. För att se detaljer om en händelse eller uppgift, klicka på den. Skapa en kalenderhändelse 1. Öppna kalendern. 2. Klicka på Ny händelse. Genväg: För att skapa en händelse på ett viss datum, klickar du på ikonen Ny händelse bredvid det datumet. 3. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderhändelsen inne i formuläret. 4. Uppdatera vid behov de andra sektionerna i detta formuläret. 25

27 Använda webbläsare För att bjuda in deltagare och/eller resurser, eller hitta nästa lediga tid som är gemensam för samtliga deltagare, uppdatera sektionen Schemaläggning. För att få kalenderhändelsen att visas upprepade gånger, uppdatera sektionen Repetera. För att skapa påminnelser, uppdatera sektionen Påminnelser. 5. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Du kan öppna en händelse för att ändra dess uppgifter. Skapa en kalenderuppgift 1. Öppna kalendern. 2. Klicka på Ny uppgift eller på motsvarande ikon i Idag-listan. 3. Uppdatera de grundläggande uppgifterna om kalenderuppgiften inne i formuläret. 4. Uppdatera sektionen Påminnelser. 5. Om du vill, bifoga filer eller lägg till text på samma sätt som du gör med ett meddelande. Du kan öppna en uppgift för att ändra dess uppgifter. För att ändra status, välj önskat värde i Uppgiftsstatus (och Slutfört om uppgiften är slutförd). Du kan också ändra status på en oöppnad uppgift till Slutförd genom att klicka på uppgiftsikonen. 26

28 Använda webbläsare Chatta Att chatta innebär att du kan föra en konversation med användare som är uppkopplade samtidigt till en FirstClass-server. För att delta i chat, skriv ditt inlägg i chatfönstrets inmatningsfält och klicka sedan på Send. Besvara en inbjudan till chat Om du bjuds in till chat, kommer du att få upp en dialogruta som visar namnet på den som bjuder in dig. Om du inte vill delta, klicka på Decline. Annars klickar du på Accept. Då öppnas ett chatfönster och ditt namn läggs in i deltagarlistan. Ansluta sig till en gruppchat En publik gruppchat skapas av din administratör. Den visas som en ikon inne i en container (webbmotsvarighet till en konferens eller mapp). När det finns aktiva deltagare där, visas en röd pratbubbla bredvid ikonen: För att ansluta dig till chatten, klicka på den. 27

29 Använda webbläsare Starta en privat chat 1. Klicka på Chat. 2. Klicka på Invite för att bjuda in deltagare till din chat. 3. Markera den eller de användare du vill bjuda in från listan Vilka är anslutna. 4. Delta i chatten på samma sätt som med vilken annan chat som helst. 28

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FirstClass 9. En första handledning. Mårten Skagert 1

FirstClass 9. En första handledning. Mårten Skagert 1 FirstClass 9 En första handledning Mårten Skagert 1 Vad är FirstClass?... 3 Inloggning i FirstClass... 3 Ställa in rätt server... 4 Nytt utseende... 4 Huvudfönstret... 6 E-post... 8 Skapa ett meddelande...

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Tomas Green. First Class. 1. Inställningar. För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar.

Tomas Green. First Class. 1. Inställningar. För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar. First Class 1. Inställningar För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar. 1 2) Välj fliken Meddelandehantering och därunder fliken Initialt

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Din verktygslåda i politiken

Din verktygslåda i politiken Din verktygslåda i politiken 0 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern- kommunikation

Läs mer

Handledning till FC 12.1 på webben

Handledning till FC 12.1 på webben Handledning till FC 12.1 på webben Innehåll Introduktion... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 8

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

HANDLEDNING. för Android-telefoner

HANDLEDNING. för Android-telefoner HANDLEDNING för Android-telefoner 0 1 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern-kommunikation

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c Manual kontorssida för SkandiaMäklarna september 2010, revision 1c AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Funktionstangenter i Microsoft Excel

Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangent F1 Visar Hjälp eller Officeassistenten F1+ SKIFT Förklaring F1+Alt Infogar ett diagramblad F1+Alt+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F2 Redigerar den

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

VAS - Standard Användardokumentation

VAS - Standard Användardokumentation VAS - Standard Användardokumentation VAS-GENERELLT SIDA 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VAS - Standard... 3 1. Beskrivning och syfte... 3 1.1 Inloggning med användarid och lösenord...

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Office 365 E-post Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Microsofts molntjänst E-post med kalender, kontakter och uppgifter Lync videokonferenser Office 365 SharePoint intra med arbetsytor

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer