ANVISNING /012/2003. Gäller fr.o.m tillsvidare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING 7.4.2003 2/012/2003. Gäller fr.o.m. 7.4.2003 tillsvidare"

Transkript

1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN ANVISNING /012/2003 Gäller fr.o.m tillsvidare Rätten att meddela anvisningen följer av: 7 lagen 182/1991 om Utbildningsstyrelsen 33 gymnasielagen 629/ lagen 630/1998 om yrkesutbildning 16 lagen 631/1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning 3 förordningen 1197/1998 om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Upphäver anvisning 2/012/2002/ Utbildningsanordnarna för gymnasie- och yrkesutbildning Huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet UTBILDNINGSUTBUDET INOM GYMNASIEUTBILDNINGEN, DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN, DEN YRKESINRIKTADE TILLÄGGSUTBILDNINGEN OCH DET FRIA BILDNINGSARBETET ÅR 2004 Denna anvisning träder i kraft Anvisningen tillämpas i utbildning som inleds eller senare. Utbildningsanordnaren skall i Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI uppdatera uppgifter för den utbildning som inleds år Uppgifter ges om både utbildning för unga och för vuxna. Uppgifter ges om o gymnasieutbildning o utbildning som leder till och förbereder för yrkesinriktad grundexamen o utbildning inom huslig ekonomi o undervisning och handledning som ges i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning som förbereder för yrkes- eller specialyrkesexamen o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina för vuxna o yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna som inte leder till examen o minst 12 studieveckor lång utbildning inom det fria bildningsarbetet o grundläggande utbildning (annanstans än i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning. Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

2 Uppgifterna om antal nybörjarplatser och övriga uppgifter ges enligt den tidtabell som ges i denna anvisning. Till skillnad från tidigare uppdateras läroavtalsutbildning inte längre i OPTI. Utbildningsanordnarna ansvarar för att uppgifterna är uppdaterade och riktiga. Den här anvisningen finns också i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Läroanstaltsdatasystemet OPTI är Utbildningsstyrelsen riksomfattande datasystem för utbildning. Uppgifterna i OPTI används bl.a. för att informera om utbildning och för uppföljning och utvärdering av utbildning enligt följande: o Systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning använder OPTIs uppgifter. o De tryckta utbildningsguiderna och deras webbversioner får uppgifterna om den utbildning som inleds jämte kontaktuppgifterna från OPTI (www.oph.fi => Svenska => Studietjänster => Ansökan till utbildning => Utbildningsguider). o OPTIs uppgifter överförs till Utbildningsstyrelsens öppna Internettjänst, Studieinfo där de är tillgängliga för olika rådgivande instanser och för dem som söker till utbildning. (www.oph.fi => Svenska => Studietjänster => Ansökan till utbildning => Studieinfo). o Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna och Statistikcentralen använder uppgifterna i sin verksamhet. o Utbildningsstyrelsen använder OPTIs kontaktuppgifter i sina postningar. o OPTIs uppgifter överförs till arbetsministeriets datasystem en gång om dygnet. Uppgifterna används av arbetskraftsbyråerna vid rådgivning och handledning av o kunder. Folkpensionsanstalten överför uppgifter från OPTI till sitt eget adb-system och utnyttjar dem i kundservicen i fråga om studiestöd, rehabilitering och skolresebidrag samt i beslutsfattandet om dessa. 1. TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING OCH AVTAL OM ATT ANORDNA EXAMINA Utbildningsanordnaren skall följa undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning och däri ingående utbildningsuppgift i sina beslut om antal nybörjarplatser. Också då utbildningsanordnaren grundar nya undervisningsställen skall utbildningsanordnaren följa undervisningsministeriets tillstånd att anordna utbildning, t.ex. i fråga om placeringskommun och undervisningsspråk. Undervisningsministeriets tillstånd att anordna yrkesutbildning och föreskrivna utbildningsuppgift finns i OPTIs huvudmeny under punkten Rapporter. Fristående examina får endast anordnas av läroanstalter, som har ett avtal med examenskommissionen om att anordna examina. Avtalet med examenskommissionen skall följas när uppgifter uppdateras i OPTI.

3 2. UPPDATERING AV UTBILDNING FÖR UNGA OCH VUXNA I OPTI uppdateras utbildning som finansieras av undervisningsförvaltningen, med undantag av läroavtalsutbildning, utbildning och fortbildning vid det öppna universitetet och vid den öppna yrkeshögskolan. Arbetskraftsutbildning och personalutbildning skall därmed inte uppdateras i OPTI. Länsstyrelserna uppdaterar den utbildning som de beviljar bidrag för. År 2003 inleddes det s.k. Lyftprogrammet för höjning av utbildningsnivån hos vuxna i åldern som saknar grundexamen. Programmet har dimensionerats för åren Länsstyrelserna beviljar bidrag för den utbildning som anordnas inom ramen för programmet och uppdaterar uppgifterna om denna utbildning i OPTI. För uppdateringen av utbildningsutbudet redogörs detaljerat i OPTIs Användarens guide och Snabbguide. Utbildningsanordnaren uppmanas att omsorgsfullt bekanta sig med guiderna före uppdateringen. Användarens guide finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar Användarens guide och Snabbguiden i huvudmenyn under punkten Anvisningar Snabbguide. De kan skrivas ut fr.o.m. maj månad. Guiderna finns tillsvidare endast på finska. 2.1 Gymnasieutbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera gymnasieutbildningen i OPTI. Uppgifterna ges både om utbildning för unga och för vuxna. Undervisningsministeriet har beslutat om grunderna för antagning av studerande till gymnasieutbildning för unga (1202/ ). Enligt grunderna antas de studerande som huvudregel till utbildningen enligt medeltalet. Utbildningsanordnaren kan därtill besluta att använda övriga grunder för antagningen av studerande som nämns i beslutet. Utbildningsanordnaren skall uppdatera de grunder som används i OPTI. Undervisningsministeriets grunder för antagning av studerande till gymnasieutbildning finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Gymnasieutbildning för unga ingår i gemensam ansökan. Språkutbudet i gymnasiet Utbildningsanordnaren skall uppdatera uppgifterna om gymnasiets språkutbud under läsåret i OPTI. Språkutbudet uppdateras på undervisningsställets mellanblad Gymnasiets språkutbud. 2.2 Grundläggande yrkesutbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera yrkesinriktade grundexamina, utbildning inom huslig ekonomi, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte samt utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning. Uppgifterna ges om både utbildning för unga och för vuxna. Även examenstillfällen för vuxna uppdateras i OPTI.

4 2.2.1 Grundläggande yrkesutbildning för unga Grundläggande yrkesutbildning som inleds våren 2004 Undervisningsministeriet har beslutat om grunderna för antagning av studerande till den grundläggande yrkesutbildningen för unga (6/011/2000/ ). Grunderna gäller fr.o.m och de tillämpas ännu på den utbildning som inleds våren Grunderna finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Enligt grunderna för antagning av studerande beslutar utbildningsanordnaren själv om betoningarna i antagningsgrunderna inom ramen för beslutet om antagningsgrunder. Utbildningsanordnaren skall uppdatera de grunder som används och betoningarna i OPTI. I gemensam ansökan ingår grundläggande yrkesutbildning för unga. Även utbildning inom huslig ekonomi kan ingå. I gemensam ansökan ingår inte grundexamen i dans, musik eller idrott och inte heller utbildning för idrottare i enlighet med vad utbildningsanordnaren har beslutat. Grundläggande yrkesutbildning som inleds hösten 2004 Undervisningsmi nisteriet har utfärdat en förordning om grunderna för antagning av studerande till den grundläggande yrkesutbildningen för unga (F167/2002/ ). Grunderna tillämpas på utbildning som inleds efter Grunderna finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. I gemensam ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina för unga. I gemensam ansökan ingår inte undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte, utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi eller utbildning som ges vid specialyrkesläroanstalter. Enhet inom den grundläggande yrkesutbildningen till vilken studerande antas och linjekod i gemensam ansökan Den enhet till vilken studeranden antas kan vara o en yrkesinriktad grundexamen o ett utbildningsprogram o en enhet som är större än en grundexamen, t.ex. ett studieområde. Enligt grunderna för antagning av studerande sker antagningen till utbildning som leder till grundexamen till denna grundexamen eller direkt till ett i förordningen bestämt utbildningsprogram. Utbildningsstyrelsen för in dessa antagningsenheter och deras linjekoder i gemensam ansökan i OPTI enligt förordningarna. Studerande kan även antas till större enheter än grundexamen i enlighet med vad utbildningsanordnaren beslutar. Om utbildningsanordnaren beslutar om en större enhet än de som nämns i undervisningsministeriets grunder för antagning av studerande så skall utbildningsanordnaren anmäla denna till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger

5 bildningsanordnaren anmäla denna till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger den större antagningsenheten en kod för gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren uppdaterar för varje enhet dess linjekod i gemensam ansökan. Studerande som genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen och yrkesinriktad grundexamen Enligt grunderna för antagning av studerande kan utbildningsanordnaren besluta att en del av nybörjarplatserna inom en utbildning som leder till grundexamen reserveras för personer som har genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen. Utbildningsanordnaren uppdaterar i detta fall nybörjarplatserna specificerade i grundskole- och studentexamensbaserade nybörjarplatser, som separata utbildningar och med egna koder för geme n- sam ansökan. Kravet på grundutbildning är ST (=student) Grundläggande yrkesutbildning för vuxna Utbildning för vuxna som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, examenstillfällen som anordnas i samband med den förberedande utbildningen och separata examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina skall uppdateras i OPTI. Även delexamina uppdateras med de officiella examensbenämningarna. Examensdelens/examensdelarnas namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet för delexamen görs anteckning. Även utbildning inom huslig ekonomi, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte och utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning skall uppdateras i OPTI. 2.3 Yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna Yrkesinriktad tilläggsutbildning uppdateras i OPTI. Yrkesinriktad tilläggsutbildning är utbildning som förbereder för yrkesexamina och specialyrkesexamina, tilläggsutbildning som inte leder till examen och yrkesutbildning som omfattar mindre än en studievecka. Också alla examenstillfällen för yrkesexamina och specialyrkesexamina uppdateras i OPTI. Yrkesinriktad tilläggsutbildning uppdateras i OPTI enligt följande: o Yrkes- och specialyrkesexamina uppdateras med användning av de officiella examensbenämningarna. o Delexamina uppdateras med användning av de officiella examensbenämningarna. Examensdelens/-delarnas namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet för delexamen görs anteckning. o Tilläggsutbildning som inte leder till examina uppdateras med användning av beteckningen för studieområdet, t.ex. Yrkesinriktad tilläggsutbildning inom lantbruk, Yrkesinriktad tilläggsutbildning inom hantverk och konstindustri. Utbildningens egentliga namn antecknas i Betoningsfältet.

6 o Yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka uppdateras med användning av beteckningen för utbildningsområdet, t.ex. Teknik och kommunikation (kortkurs), Kultur (kortkurs). Utbildningens egentliga namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet Under en studievecka görs anteckning. 2.4 Utbildning inom det fria bildningsarbetet Utbildningsanordnaren skall uppdatera utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor i OPTI. Uppgifterna ges om både utbildning för unga och för vuxna. En utbildning för unga inom det fria bildningsarbetet kan om läroanstaltens huvudman så önskar ingå i gemensam ansökan. I detta fall antas de studerande till utbildningen enligt medeltalet. Utbildningsanordnaren kan också arrangera urvalsprov till utbildningen. Urvalsprovet bedöms enligt principen godkänd underkänd. För varje utbildning uppdateras en egen utbildningskod och en linjekod i gemensam ansökan. Utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte ingår i gemensam ansökan, är utbildning för unga eller vuxna beroende på för vem den i första hand är avsedd. Som benämning på utbildningen används alltid Utbildning inom det fria bildningsarbetet. Utbildningens riktiga namn antecknas i Betoningsfältet. 2.5 Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera utbudet av grundläggande utbildning i OPTI. Uppgifterna ges för övriga läroanstalter än grundskolorna. Utbildningsanordnaren skall också uppdatera påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning. Dessa uppgifter ges både för grundskolor och för övriga läroanstalter. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning vid övriga läroanstalter än grundskolor kan om utbildningsanordnaren så önskar ingå i gemensam ansökan. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning som ingår i gemensam ansökan är utbildning för unga. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning som inte ingår i gemensam ansökan är utbildning för unga eller vuxna beroende på för vem den i första hand är avsedd. 3 UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTERNA Utbildningsstyrelsen ber att utbildningsanordnarna håller sin egen, läroanstalternas och undervisningsställenas kontaktinformation (adressuppgifter, telefonnummer, e- postadress, webbadress, ledarens namn, rektors namn, övriga kontaktperson) uppdaterad i OPTI. Uppdaterade kontaktuppgifter är en förutsättning för smidigt löpande kontakter och gör det dessutom möjligt för utbildningsanordnarna och läroanstalterna att sprida uppgifterna till så många som möjligt. T.ex. utbildningsguiderna tar kontaktuppgifterna för undervisningsställena från OPTI. Utbildningsstyrelsen använder kontaktuppgifterna i sina postningar. Också den ökade elektroniska informationsförmedlingen förutsätter uppdaterade e-postadresser.

7 4 TIDTABELL FÖR UPPDATERING OCH GRANSKNING AV UPPGIFTERNA 4.1 Tidtabell Uppdateringen av OPTI är fortgående. Eftersom uppgifterna används i Utbildningsstyrelsens utbildningsguider och i systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning bör utbildningsanordnaren sköta om att uppgifterna om läroanstalterna, undervisningsställena och utbildningsutbudet uppdateras enligt tidtabellen nedan. senast utbildning för unga som inleds våren 2004 o gymnasieutbildning o yrkesinriktade grundexamina o undervisning i huslig ekonomi o undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor o grundläggande utbildning (annan än den som anordnas i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för den grundläggande utbildningen antagningsgrunderna och deras betoningar för utbildning som är med i gemensam ansökan och som inleds våren 2004 senast utbildning för unga som inleds hösten 2004 o gymnasieutbildning o yrkesinriktade grundexamina o undervisning i huslig ekonomi o undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor o grundläggande utbildning (annan än den som anordnas i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för den grundläggande utbildningen antagningsgrunderna och deras betoningar för utbildning som är med i gemensam ansökan och som inleds hösten 2004 gymnasiets språkutbud läsåret senast utbildning för vuxna som inleds våren 2004 o utbildning som förbereder för yrkesinriktade grundexamina o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina o utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina o examenstillfällen för yrkes- och specialyrkesexamina o yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen o yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka Också utbildningar som inleds hösten 2004 och som har uppdaterats i OPTI senast kommer med i publikationen Vuxenutbildning 2004, som utkommer i december 2003.

8 senast utbildning för vuxna som inleds hösten 2004 o utbildning som förbereder för yrkesinriktade grundexamina o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina o utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina o examenstillfällen för yrkes- och specialyrkesexamina o yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen o yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka Tidtabellen för uppdateringen och de detaljerade tidtabellerna för utbildningsguiderna och gemensam ansökan finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar. 4.2 Granskning av uppgifterna I OPTI ingår rapporter ur vilka det är skäl att granska de uppdaterade uppgifterna. Rapporterna finns i OPTIs huvudmeny under punkten Rapporter. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av gemensam ansökan på den regionala nivån. Ansvaret för uppgifternas riktighet är hos utbildningsanordnarna. Länsstyrelserna granskar uppgifterna om den utbildning som hör till gemensam ansökan och kontaktar vid behov utbildningsanordnarna. Rapportgrupperna är följande: Nybörjarplatser Med hjälp av rapporterna om nybörjarplatser granskar utbildningsanordnaren att all utbildning som inleds är införd i OPTI och att uppgifterna är riktiga. Gemensam ansökan I rapporterna för förverkligandet av gemensam ansökan ingår de uppgifter som används i gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren skall granska att uppgifterna är riktigt uppdaterade i OPTI. Med hjälp av rapporten Lediga studieplatser skall utbildningsanordnaren granska att uppgifterna om lediga studieplatser hela tiden är uppdaterade. Utbildningsguiderna Med hjälp av rapporterna om utbildningsguiderna skall utbildningsanordnaren granska att de uppgifter om undervisningsställena och om de utbildningar som kommer att ingå i utbildningsguiderna är riktiga. Kontaktinformation Med hjälp av rapporten kan utbildningsanordnaren kontrollera kontaktinformationen för de egna läroanstalterna och undervisningsställena. Alla uppgifter om en utbildning, ett undervisningsställe, en läroanstalt eller en utbildningsanordnare kan skrivas ut från för granskning från OPTIs uppdateringsfönster genom att klicka på fältet Mata ut.

9 5 FÖRÄNDRINGAR I DE UPPDATERADE UPPGIFTERNA 5.1 Utbildningsuppgifter Utbildningsanordnaren uppmanas att omedelbart uppdatera eventuella förändringar i de uppgifter som uppdaterats i OPTI (t.ex. antalet nybörjarplatser, tidpunkten då utbildningen inleds, kravet på grundutbildning, ansökningstiden). Även nya utbildningar skall genast uppdateras i OPTI och tillståndet för inhiberade utbildningar ändras till Inhiberad. Endast på detta sätt hålls uppgifterna riktiga och aktuella. Uppgifterna används dagligen i bl.a. Utbildningsstyrelsens Studieinfo och i arbetskraftsbyråernas rådgivning och handledning. Efter de datum som nämns i anvisningen införs förändringar som uppdaterats i OPTI inte längre automatiskt i utbildningsguiderna. Utbildningsanordnaren skall sända de ändrade uppgifterna också till redaktören för den guide i vilken det är meningen att uppgifter skall publiceras (kontaktuppgifterna finns i slutet av anvisningen). 5.2 Läroanstaltsnätet och utbildningsanordnarens namn Utbildninganordnaren skall anmäla om förändringar i sitt skolnät (namnändring, grundande, sammanslagning och indragning) till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen uppdaterar uppgifterna i OPTI. Anmälan görs på bifogade blankett och ett utdrag ur det officiella beslutet bifogas. Blanketten finns i OPTIs huvudmeny i punkten Anvisningar Anvisningar för Utbildningsutbudet. Även namnändringar som gäller utbildningsanordnaren skall anmälas till Utbildningsstyrelsen. 6 UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVARIGA ANVÄNDARE AV OPTI Om utbildningsanordnaren inte har anmält sina ansvariga OPTI-användare till Utbildningsstyrelsen, ber Utbildningsstyrelsen att göra denna anmälan så snart som möjligt under adressen i slutet av anvisningen. De ansvariga användarna delar ut användarnamn i den egna organisationen och till den egna organisationens läroanstalter. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna alltid har minst två ansvariga användare. 7 UTBILDNING I ATT ANVÄNDA OPTI Utbildningsstyrelsen anordnar två identiska utbildningar i att använda OPTI i maj Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19, Uleåborg Utbildningsstyrelsens auditorium, Hagnäsgatan 2, Helsingfors. Programmet finns som bilaga. Sista anmälningsdag är Till utbildningen i Uleåborg kan tas 150 personer och till utbildningen i Helsingfors 100 personer. Anmälningarna sänds på bifogade blankett eller med e-post Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. Utbildningen ges på finska.

10 Om ni önskar utbildning på svenska, ber vi att ni meddelar oss om det senast Meddela samtidigt var och när ni önskar att utbildningen ordnas. 8 TILLÄGGSUPPGIFTER OCH FÖRFRÅGNINGAR Ytterligare information om uppdateringen av utbildningsutbudet finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar. Där finns OPTIs användarguide och snabbguide. I punkten Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet finns Utbildningsstyrelsens anvisningar för uppdatering av utbildningsutbudet, tidtabellen för uppdateringen, tidtabellerna för utbildningsguiderna, tidtabellerna för gemensam ansökan och grunderna för antagning av studerande. Yttterligare information ges på Utbildningsstyrelsen av: Utbildningsstyrelsen, planeringsgruppen, PB 380 (Hagnäsgatan 2), HELSING- FORS Tel. växel: (09) Fax: (09) Uppdateringsrådgivning: E-post (grupp) i OPTI-ärenden: Servicenummer i OPTI-ärenden: (09) I ärenden rörande gemensam ansökan och utbildningsguiderna: Gemensam ansökan: Markku Hartonen (09) Syksyn yhteishaun hakuohje Ansöknings- Timo Valtonen (09) anvisningar för gemensam ansökan på hösten: Christian Seger (09) Koulutusopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen: Timo Valtonen (09) Utbildning efter grundskolan: Regina Westermarck (09) Aikuiskoulutusopas ja Aikuiskoulutuslinjat: Timo Valtonen (09) Utbildning för vuxna och: Vuxenutbildning våren 2004: Regina Westermarck (09) Vi ber er informera i er organisation, era läroanstalter och er ansvariga OPTIanvändare om Utbildningsstyrelsens anvisning. Generaldirektör Kirsi Lindroos Planeringsdirektör Petri Pohjonen BILAGOR Bilaga 1: Namnändring, grundande, sammanslagning eller indragning

11 Bilaga 2: Hur kommer jag in i OPTI? Bilaga 3: Program för utbildningstillfällena i Uleåborg och i Helsingfors Bilaga 4: Anmälningsblankett till utbildningen FÖR KÄNNEDOM Undervisningsministeriet Utbildningsstyrelsens linjer Folkpensionsanstaltens studiestödscentral Länsstyrelserna och deras regionala serviceställen Folkhögskoleföreningen i Finland Finlands Kommunförbund Statistikcentralen Arbetsministeriet/teamet för utvecklande och styrning av arbetskraften Ålands landsskapsstyrelse TietoEnator Oyj/Public&Healthcare Novo Group Oyj

12 Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI BILAGA 1 (Blanketten finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar) Utbildningsanordnarens/huvudmannens officiella gällande namn Läroanstaltens gällande officiella namn Kommun, där läroanstalten är belägen ÄNDRING AV UTBILDNINGSANORDNARENS/HUVUDMANNENS NAMN Ändring av utbildningsanordnarens/huvudmannens namn Gammalt namn Nytt namn Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) NAMNÄNDRING, GRUNDANDE, SAMMANSLAGNING ELLER INDRAGNING AV LÄROANSTALT Ändring av läroanstaltens namn Gammalt namn Nytt namn Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) Grundande av läroanstalt Läroanstalten har grundats/kommer att grundas fr.o.m. (datum) Kommun, där läroanstalten är belägen Läroanstaltens undervisningsspråk VÄND

13 Sammanslagning av läroanstalten Läroanstalten har sammanslagits/kommer att sammanslås med följande läroanstalt (namn) Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) Läroanstalten indras Läroanstalten har indragits/kommer att indras fr.o.m. (datum) Uppgifterna lämnas av (namn och förtydligande) Datun Telefon E-postadress Ett utdrag ur det officiella beslutet bör skickas till Utbildningsstyrelsen som bilaga till denna blankett. Blanketten med bilagor insänds till Utbildningsstyrelsen under adress: Utbildningsstyrelsen/Enheten för bastjänster PB HELSINGFORS

14 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 2 HUR KOMMER JAG IN I OPTI? Var finns OPTI? OPTI finns under Internetadressen TestiOPTI finns under Internetadressen Innan du första gången loggar in i OPTI eller testiopti måste du ladda Oracle Jinitiator, version till din arbetsstation från adressen Så här laddar du Jinitiator Välj alternativ Suorita ohjelma sen nykyisestä sijainnista och OK (på engelska Run This Program From It s Current Location ), så laddas Jinitiatorns installationsprogram till din arbetsstation. Laddningen tar en tid. På skärmen får du meddelandet Haluatko asentaa ja suorittaa kohteen Oracle Jinitiator, joka on allekirjoitettu ja jonka on jakanut Oracle Corporation. Välj Kyllä. Följande fråga du får är This will install Oracle Jinitiator Do you wish to continue?. Välj Kyllä. Efter detta inleds själva installationen. På skärmen syns Jinitiatorns Setup. Välj knapp Next. Därfeter godkänner du de förslag installationen ger dig genom att alltid välja knapp Next. Installationen tar ca en halv minut. I slutet av installationen får du meddelandet Oracle Jinitiator installation is complete. If your browser is currently running, you will need to close and restart it before using Jinitiator och OK-knapp. Du skall alltså först stänga Internet. Därfeter kan du logga in i OPTI/testiOPTI från adressen som nämndes ovan. OPTIs allmänna användarnamn De allmänna användarnamnen är: Användarnamn för bläddring i uppgifterna Svenskspråkigt Finskspråkigt Användarnamn optir optis Lösenord optir optis Databas opti.raita opti.raita Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

15 Användning av OPTI kan övas i testversionen. Användarnamnen är: Svenskspråkigt Finskspråkigt Användarnamn test testi Lösenord test testi Databas testi.raita testi.raita De tekniska randvillkoren Bläddraren: MicroSoft IE 4.X 6.X NetScape X, Netscape 7.X Arbetsstation: Operativsystem: Brandmurens portar: Pentiumstandard Rekommenderat minimiminne 128Mbytes Resolution 800x600 (även större går) Win95, Win98, WinNT, Win2000, WinXP Den utgående brandmuren skall behärska trafiken: till Apaches port 7777 enligt http-protokoll (tcp/ip) till Forms-serverportarna 7070 och 7071 med socket (tcp/ip) Alternativa adresser: Om din adb-ansvariga inte vill öppna portarna 7070 ja 7071 kan OPTI användas från: OPTI: TestiOPTI: Om du härutöver inte vill installera Jinitiatorn och bläddraren är Internet Explorer kan OPTI användas från: OPTI: TestiOPTI: Om du använder Netscape7.X måste OPTI startas från följande adress (Jinitiatorn får inte installeras) OPTI: TestiOPTI: För rapportena: Acrobat Reader X Om du inte kan installera Acrobat Reader till din arbetsstation skall du välja format HTML eller rtf för utmatning av rapporterna.

16 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN I N B J U D A N O C H P R O G R A M Utbildning i uppdatering av Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI Tidpunkt: klo Plats: Utbildningsstyrelsens auditorium, Hagnäsgatan 2, Helsingfors Öppning och allmänt om OPTI Hur använder arbetsförvaltningen OPTIs uppgifter? Specialarbetskraftsrådgivare Heikki Vuoristo Innehållet i OPTI och fönstren - Utbildningsfönstren Lunch Det föregående temat fortsätter Kaffe (Utbildningsstyrelsen bjuder) Rapporterna i OPTI Innehållet i OPTI och fönstren undervisningsställets, läroanstaltens och utbildningsanordnarens fönster Utbildningsanordnarens uppgifter och möjligheter i upprätthållandet av användarrättigheterna Avslutning Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. V ä l k o m m e n! Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

17 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN I N B J U D A N O C H P R O G R A M Utbildning i uppdatering av Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI Tidpunkt: klo Plats: Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19, Uleåborg Öppning och allmänt om OPTI Hur använder arbetsförvaltningen OPTIs uppgifter? Specialarbetskraftsrådgivare Marja Kukkonen Innehållet i OPTI och fönstren - Utbildningsfönstren Lunch Det föregående temat fortsätter Kaffe (Utbildningsstyrelsen bjuder) Rapporterna i OPTI Innehållet i OPTI och fönstren undervisningsställets, läroanstaltens och utbildningsanordnarens fönster Utbildningsanordnarens uppgifter och möjligheter i upprätthållandet av användarrättigheterna Avslutning Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. V ä l k o m m e n! Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

18 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 4 ANMÄLAN TILL ANVÄNDARUTBILDNING AV UTBILDNINGSSTYRELSENS LÄROANSTALTSDATASYSTEM OPTI (utbildningen går på finska) Uleåborg Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu Helsingfors Utbildningsstyrelsens auditorium, Hakaniemenkatu 2 Kryssa för den utbildning i vilken representanterna för utbildningsanordnaren/huvudmannen deltar. Utbildningsanordnarens namn: Deltagarens namn (texta) E-postadress (texta) Underskrift och namnets förtydligande Datum Telefon E-postadress Anmälan senast under adress Utbildningsstyrelsen/Enheten för bastjänster PB 380, HELSINGFORS e-postadress fax (09) (Enheten för bastjänster) Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

7.4.2006 1/012/2006 UPPDATERINGEN AV UTBILDNINGSUTBUDET ÅR 2007 I UTBILDNINGSSTYRELSENS LÄROANSTALTSDATASYSTEM OPTI

7.4.2006 1/012/2006 UPPDATERINGEN AV UTBILDNINGSUTBUDET ÅR 2007 I UTBILDNINGSSTYRELSENS LÄROANSTALTSDATASYSTEM OPTI OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN ANVISNING 7.4.2006 1/012/2006 Gäller fr.o.m. 7.4.2006 tillsvidare Rätten att meddela anvisningen följer av: 7 lagen 182/1991 om Utbildningsstyrelsen 33 gymnasielagen

Läs mer

ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter.

ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 2 / 012 /2004 ANVISNING 10.6.2004 Giltighetstid: fr.o.m. 10.6.2004 tillsvidare Författningar på vilka anvisningen baserar sig: Lagen om Utbildningsstyrelsen 182/1991,

Läs mer

16.4.2007 1/012/2007

16.4.2007 1/012/2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN ANVISNING 16.4.2007 1/012/2007 Gäller fr.o.m.16.4.2007 tillsvidare Rätten att meddela anvisningen följer av: 7 lagen 182/1991 om Utbildningsstyrelsen 33 gymnasielagen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

1. KONTROLL AV LÄROANSTALTSUPPGIFTERNA (GRUNDSKOLREGISTRET)

1. KONTROLL AV LÄROANSTALTSUPPGIFTERNA (GRUNDSKOLREGISTRET) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 3/012/2004 FÖRESKRIFT - ANVISNING X DATUM 12.10.2004 RÄTTEN ATT MEDDELA FÖRESKRIFTER FÖLJER AV Lag om antagningsregister och studentexamensregister (1058/1998 1

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Aktuellt om KOSKItjänsten. planerare Kaarlo Öhman, UBS

Aktuellt om KOSKItjänsten. planerare Kaarlo Öhman, UBS Aktuellt om KOSKItjänsten planerare Kaarlo Öhman, UBS Presentationens innehåll Vad är KOSKI? Tjänstens struktur och innehåll Fördelarna med KOSKI Tidtabell Utvecklingsarbetet 24/01/2017 Opetushallitus

Läs mer

Aktuellt om KOSKItjänsten. planerare Kaarlo Öhman, UBS

Aktuellt om KOSKItjänsten. planerare Kaarlo Öhman, UBS Aktuellt om KOSKItjänsten planerare Kaarlo Öhman, UBS Vi är nya Utbildningsstyrelsen! Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO slogs samman i början

Läs mer

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL

FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL FÖRESKRIFT 70/011/2000 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA OCH INGÅENDE AV AVTAL UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 1 Oy Edita Ab Helsingfors 2001 ISBN

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan)

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för år 2010 insänds före (kryss i rutan) UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Yrkesinriktad tilläggsutbildning Beräkning av statsandelar för drifstkostnaderna Förfrågan 20.09.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Till medierna 6.8.2009 Materialet får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Bifogat finns uppgifter

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016

Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning som inte leder till examen 2016 Blankettanvisning för läroanstalternas utbildning Innehåll Allmänna anvisningar 2 Uppgiftslämnare... 2 Genomförande av datainsamlingen 2 Centrala begrepp och uppgiftsinnehåll... 3 Utbildning. 3 Antalet

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.11.2015 Christian Seger Innehåll En översikt av ansökningarna

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet 9/2015 I det här nyhetsbrevet berättar vi om att projektet för lärande är på slutrakan, om höstens gemensamma ansökan till yrkesutbildning, kommunikationen i Studieinfo, materialet för höstens infodagar

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2013 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Studieinfo.fi för lärande (Oppijan Opintopolku.fi)

Studieinfo.fi för lärande (Oppijan Opintopolku.fi) Studieinfo.fi för lärande (Oppijan Opintopolku.fi) Producent Regina Westermark-Niskala, UBS Tjänsten erbjuder en kanal till gymnasieoch yrkesutbildning samt till annan utbildning efter grundskolan Förnyad

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök Producent Regina Westermark-Niskala, UBS En kanal till gymnasieoch yrkesutbildning samt till annan utbildning efter grundskolan Förnyad ansökan till andra stadiet samt

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Studieinfo-info 20.1.2017 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2016 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina

Anvisning för plan för anordnandet av fristående examina ANVISNING 6.7.2016 3/440/2016 Giltighetstid: fr.om 1.8.2016 tillsvidare Upphäver Utbildningsstyrelsens anvisning 1/440/2012 av 13.2.2012 Arrangörer av fristående examina, examenskommissioner AVTAL OM ANORDNANDE

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Studieinfo.fi. Fr.o.m. år 2014 kommer all utbildningsinfo och alla ansökningsblanketter att finnas på en adress: Studieinfo.

Studieinfo.fi. Fr.o.m. år 2014 kommer all utbildningsinfo och alla ansökningsblanketter att finnas på en adress:  Studieinfo. Fr.o.m. år 2014 kommer all utbildningsinfo och alla ansökningsblanketter att finnas på en adress: www.studieinfo.fi SADe-programmet (FM) Webbtjänst för lärande (UKM) Centraliserade tjänster för lärande

Läs mer

Utbildning för Studieinfo.fitjänsten

Utbildning för Studieinfo.fitjänsten Utbildning för Studieinfo.fitjänsten Maj 2013 Dagens program Tjänster i Studieinfo.fi Ansvariga användares uppgifter Användaradministration (presentation + demo) Organisationsuppgifter (presentation +

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter

GYMNASIEUTBILDNING. Basuppgiftsinsamlingen : IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter IFYLLNADSANVISNINGAR 1 (9) Basuppgifter 20.1.2015 GYMNASIEUTBILDNING Förändringar i basuppgiftsinsamlingen fr.o.m. 20.9.2015: Regeringen har lämnat till riksdagen en proposition (RP 310/2014) med förslag

Läs mer

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation

Fax E-post. 7 Social-, hälso- och idrottsområdet. 6 Naturbruk och miljöområdet. 5 Teknik och kommunikation UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansiering BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Antal studerande 20.9.2016 1.Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten

Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten Sökandes anvisning Utbildningsstyrelsen våren 2012 Anvisning för ifyllandet av ansökningsblanketten i universitetsansokan.fi -tjänsten I anvisningen beskrivs hur ansökningsblanketten ifylls och skickas

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Program kl. 09.00 Kaffe 09.30 Utbildningsdagens innehåll och mål, praktiska ärenden 09.45 Presentation av tjänsten egrunder och lp-verktyget

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2007 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN WERA webb-rapporteringstjänsten 5.2.2008

UTBILDNINGSSTYRELSEN WERA webb-rapporteringstjänsten 5.2.2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN ORDLISTA WERA webb-rapporteringstjänsten 5.2.2008 ANDRA STADIET (86) Till andra stadiets utbildning hör gymnasieutbildningen, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT IFYLLNADSANVISNING 1(17) Basuppgifter 20.9.2015 GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING SOM ORDNAS VID EN LÄRO- ANSTALT 1 Allmänt Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning och

Läs mer

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle

IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar Carola Helle IRV-tjänsterna och kompetensutvecklingen i Svenskfinland Rådplägningsdagar 2-3.12.2010 2.12.2010 Carola Helle Fristående examina Examina som är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats Kunnande

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015

Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015 Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015 Nytt i Studieinfo.fi Läroavtalsdelen öppnades i maj Visning av utbildningar och ansökningsmål vid uni Ansökan om överflyttning vid högskolorna Kvoten

Läs mer

Gemensam ansökan

Gemensam ansökan Gemensam ansökan 27.2-16.3.2012 Gemensam ansökan -GEA www.studieval.fi Gr-baserade och sp-baserade utbildningar 5 ansökningsalternativ 1 studieplats Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan Bekanta

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

För att kunna skapa svarskoder krävs det att användaren antingen har rättigheter som AIPALutbildningsaktörens

För att kunna skapa svarskoder krävs det att användaren antingen har rättigheter som AIPALutbildningsaktörens 1 ( 5 ) AIPAL-ANVISNING 16.1.2015 Examensarrangör AIPAL utbildningsaktörens ansvarig användare AIPAL utbildningsaktörens användare ATT SKAPA SVARSKODER I denna anvisning ges information om hur enkäter

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 1(24) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2011 Statistikcentralen har förnyat höstens datainsamling gällande anordnar- och läroanstaltsnivå. Blanketten Uppgifter på anordnarnivå

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Anordnare av grundläggande yrkesutbildning 18.3.2008 Dnr 5/502/2008

Anordnare av grundläggande yrkesutbildning 18.3.2008 Dnr 5/502/2008 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Datum 18.3.2008 Dnr 5/502/2008 ÖKNING AV ANTALET STUDERANDE I GRUNDLÄGGANDE YRKESUT- BILDNING FRÅN 1.1.2009 - SAMT VISSA ANDRA FRÅGOR SOM FÖRUTSÄTTER ÄNDRINGAR

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten TIDTABELL FÖR STATISTIKEN I WERA ÅR 2011 1. NYBÖRJARPLATSER, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning Nybörjarplatser - Uppgifterna om nybörjarplatserna

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning Opintopolku-info 11.11.2016 Innehåll En översikt av ansökningarna år 2016 Gemensam

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Gemensam ansökan 1.3-19.3.2010

Gemensam ansökan 1.3-19.3.2010 Gemensam ansökan 1.3-19.3.2010 Gemensam ansökan -GEA Gemensam ansökningstid för alla 1.3-19.3.2010 Ansökan görs på adressen www.studieval.fi. Den färdiga ansökan kan skrivas ut. Bekanta dig med utbildningsutbudet

Läs mer