ANVISNING /012/2003. Gäller fr.o.m tillsvidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING 7.4.2003 2/012/2003. Gäller fr.o.m. 7.4.2003 tillsvidare"

Transkript

1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN ANVISNING /012/2003 Gäller fr.o.m tillsvidare Rätten att meddela anvisningen följer av: 7 lagen 182/1991 om Utbildningsstyrelsen 33 gymnasielagen 629/ lagen 630/1998 om yrkesutbildning 16 lagen 631/1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning 3 förordningen 1197/1998 om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Upphäver anvisning 2/012/2002/ Utbildningsanordnarna för gymnasie- och yrkesutbildning Huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet UTBILDNINGSUTBUDET INOM GYMNASIEUTBILDNINGEN, DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN, DEN YRKESINRIKTADE TILLÄGGSUTBILDNINGEN OCH DET FRIA BILDNINGSARBETET ÅR 2004 Denna anvisning träder i kraft Anvisningen tillämpas i utbildning som inleds eller senare. Utbildningsanordnaren skall i Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI uppdatera uppgifter för den utbildning som inleds år Uppgifter ges om både utbildning för unga och för vuxna. Uppgifter ges om o gymnasieutbildning o utbildning som leder till och förbereder för yrkesinriktad grundexamen o utbildning inom huslig ekonomi o undervisning och handledning som ges i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning som förbereder för yrkes- eller specialyrkesexamen o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina för vuxna o yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna som inte leder till examen o minst 12 studieveckor lång utbildning inom det fria bildningsarbetet o grundläggande utbildning (annanstans än i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning. Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

2 Uppgifterna om antal nybörjarplatser och övriga uppgifter ges enligt den tidtabell som ges i denna anvisning. Till skillnad från tidigare uppdateras läroavtalsutbildning inte längre i OPTI. Utbildningsanordnarna ansvarar för att uppgifterna är uppdaterade och riktiga. Den här anvisningen finns också i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Läroanstaltsdatasystemet OPTI är Utbildningsstyrelsen riksomfattande datasystem för utbildning. Uppgifterna i OPTI används bl.a. för att informera om utbildning och för uppföljning och utvärdering av utbildning enligt följande: o Systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning använder OPTIs uppgifter. o De tryckta utbildningsguiderna och deras webbversioner får uppgifterna om den utbildning som inleds jämte kontaktuppgifterna från OPTI (www.oph.fi => Svenska => Studietjänster => Ansökan till utbildning => Utbildningsguider). o OPTIs uppgifter överförs till Utbildningsstyrelsens öppna Internettjänst, Studieinfo där de är tillgängliga för olika rådgivande instanser och för dem som söker till utbildning. (www.oph.fi => Svenska => Studietjänster => Ansökan till utbildning => Studieinfo). o Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna och Statistikcentralen använder uppgifterna i sin verksamhet. o Utbildningsstyrelsen använder OPTIs kontaktuppgifter i sina postningar. o OPTIs uppgifter överförs till arbetsministeriets datasystem en gång om dygnet. Uppgifterna används av arbetskraftsbyråerna vid rådgivning och handledning av o kunder. Folkpensionsanstalten överför uppgifter från OPTI till sitt eget adb-system och utnyttjar dem i kundservicen i fråga om studiestöd, rehabilitering och skolresebidrag samt i beslutsfattandet om dessa. 1. TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING OCH AVTAL OM ATT ANORDNA EXAMINA Utbildningsanordnaren skall följa undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning och däri ingående utbildningsuppgift i sina beslut om antal nybörjarplatser. Också då utbildningsanordnaren grundar nya undervisningsställen skall utbildningsanordnaren följa undervisningsministeriets tillstånd att anordna utbildning, t.ex. i fråga om placeringskommun och undervisningsspråk. Undervisningsministeriets tillstånd att anordna yrkesutbildning och föreskrivna utbildningsuppgift finns i OPTIs huvudmeny under punkten Rapporter. Fristående examina får endast anordnas av läroanstalter, som har ett avtal med examenskommissionen om att anordna examina. Avtalet med examenskommissionen skall följas när uppgifter uppdateras i OPTI.

3 2. UPPDATERING AV UTBILDNING FÖR UNGA OCH VUXNA I OPTI uppdateras utbildning som finansieras av undervisningsförvaltningen, med undantag av läroavtalsutbildning, utbildning och fortbildning vid det öppna universitetet och vid den öppna yrkeshögskolan. Arbetskraftsutbildning och personalutbildning skall därmed inte uppdateras i OPTI. Länsstyrelserna uppdaterar den utbildning som de beviljar bidrag för. År 2003 inleddes det s.k. Lyftprogrammet för höjning av utbildningsnivån hos vuxna i åldern som saknar grundexamen. Programmet har dimensionerats för åren Länsstyrelserna beviljar bidrag för den utbildning som anordnas inom ramen för programmet och uppdaterar uppgifterna om denna utbildning i OPTI. För uppdateringen av utbildningsutbudet redogörs detaljerat i OPTIs Användarens guide och Snabbguide. Utbildningsanordnaren uppmanas att omsorgsfullt bekanta sig med guiderna före uppdateringen. Användarens guide finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar Användarens guide och Snabbguiden i huvudmenyn under punkten Anvisningar Snabbguide. De kan skrivas ut fr.o.m. maj månad. Guiderna finns tillsvidare endast på finska. 2.1 Gymnasieutbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera gymnasieutbildningen i OPTI. Uppgifterna ges både om utbildning för unga och för vuxna. Undervisningsministeriet har beslutat om grunderna för antagning av studerande till gymnasieutbildning för unga (1202/ ). Enligt grunderna antas de studerande som huvudregel till utbildningen enligt medeltalet. Utbildningsanordnaren kan därtill besluta att använda övriga grunder för antagningen av studerande som nämns i beslutet. Utbildningsanordnaren skall uppdatera de grunder som används i OPTI. Undervisningsministeriets grunder för antagning av studerande till gymnasieutbildning finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Gymnasieutbildning för unga ingår i gemensam ansökan. Språkutbudet i gymnasiet Utbildningsanordnaren skall uppdatera uppgifterna om gymnasiets språkutbud under läsåret i OPTI. Språkutbudet uppdateras på undervisningsställets mellanblad Gymnasiets språkutbud. 2.2 Grundläggande yrkesutbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera yrkesinriktade grundexamina, utbildning inom huslig ekonomi, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte samt utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning. Uppgifterna ges om både utbildning för unga och för vuxna. Även examenstillfällen för vuxna uppdateras i OPTI.

4 2.2.1 Grundläggande yrkesutbildning för unga Grundläggande yrkesutbildning som inleds våren 2004 Undervisningsministeriet har beslutat om grunderna för antagning av studerande till den grundläggande yrkesutbildningen för unga (6/011/2000/ ). Grunderna gäller fr.o.m och de tillämpas ännu på den utbildning som inleds våren Grunderna finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Enligt grunderna för antagning av studerande beslutar utbildningsanordnaren själv om betoningarna i antagningsgrunderna inom ramen för beslutet om antagningsgrunder. Utbildningsanordnaren skall uppdatera de grunder som används och betoningarna i OPTI. I gemensam ansökan ingår grundläggande yrkesutbildning för unga. Även utbildning inom huslig ekonomi kan ingå. I gemensam ansökan ingår inte grundexamen i dans, musik eller idrott och inte heller utbildning för idrottare i enlighet med vad utbildningsanordnaren har beslutat. Grundläggande yrkesutbildning som inleds hösten 2004 Undervisningsmi nisteriet har utfärdat en förordning om grunderna för antagning av studerande till den grundläggande yrkesutbildningen för unga (F167/2002/ ). Grunderna tillämpas på utbildning som inleds efter Grunderna finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. I gemensam ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina för unga. I gemensam ansökan ingår inte undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte, utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi eller utbildning som ges vid specialyrkesläroanstalter. Enhet inom den grundläggande yrkesutbildningen till vilken studerande antas och linjekod i gemensam ansökan Den enhet till vilken studeranden antas kan vara o en yrkesinriktad grundexamen o ett utbildningsprogram o en enhet som är större än en grundexamen, t.ex. ett studieområde. Enligt grunderna för antagning av studerande sker antagningen till utbildning som leder till grundexamen till denna grundexamen eller direkt till ett i förordningen bestämt utbildningsprogram. Utbildningsstyrelsen för in dessa antagningsenheter och deras linjekoder i gemensam ansökan i OPTI enligt förordningarna. Studerande kan även antas till större enheter än grundexamen i enlighet med vad utbildningsanordnaren beslutar. Om utbildningsanordnaren beslutar om en större enhet än de som nämns i undervisningsministeriets grunder för antagning av studerande så skall utbildningsanordnaren anmäla denna till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger

5 bildningsanordnaren anmäla denna till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger den större antagningsenheten en kod för gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren uppdaterar för varje enhet dess linjekod i gemensam ansökan. Studerande som genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen och yrkesinriktad grundexamen Enligt grunderna för antagning av studerande kan utbildningsanordnaren besluta att en del av nybörjarplatserna inom en utbildning som leder till grundexamen reserveras för personer som har genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen. Utbildningsanordnaren uppdaterar i detta fall nybörjarplatserna specificerade i grundskole- och studentexamensbaserade nybörjarplatser, som separata utbildningar och med egna koder för geme n- sam ansökan. Kravet på grundutbildning är ST (=student) Grundläggande yrkesutbildning för vuxna Utbildning för vuxna som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, examenstillfällen som anordnas i samband med den förberedande utbildningen och separata examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina skall uppdateras i OPTI. Även delexamina uppdateras med de officiella examensbenämningarna. Examensdelens/examensdelarnas namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet för delexamen görs anteckning. Även utbildning inom huslig ekonomi, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte och utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning skall uppdateras i OPTI. 2.3 Yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna Yrkesinriktad tilläggsutbildning uppdateras i OPTI. Yrkesinriktad tilläggsutbildning är utbildning som förbereder för yrkesexamina och specialyrkesexamina, tilläggsutbildning som inte leder till examen och yrkesutbildning som omfattar mindre än en studievecka. Också alla examenstillfällen för yrkesexamina och specialyrkesexamina uppdateras i OPTI. Yrkesinriktad tilläggsutbildning uppdateras i OPTI enligt följande: o Yrkes- och specialyrkesexamina uppdateras med användning av de officiella examensbenämningarna. o Delexamina uppdateras med användning av de officiella examensbenämningarna. Examensdelens/-delarnas namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet för delexamen görs anteckning. o Tilläggsutbildning som inte leder till examina uppdateras med användning av beteckningen för studieområdet, t.ex. Yrkesinriktad tilläggsutbildning inom lantbruk, Yrkesinriktad tilläggsutbildning inom hantverk och konstindustri. Utbildningens egentliga namn antecknas i Betoningsfältet.

6 o Yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka uppdateras med användning av beteckningen för utbildningsområdet, t.ex. Teknik och kommunikation (kortkurs), Kultur (kortkurs). Utbildningens egentliga namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet Under en studievecka görs anteckning. 2.4 Utbildning inom det fria bildningsarbetet Utbildningsanordnaren skall uppdatera utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor i OPTI. Uppgifterna ges om både utbildning för unga och för vuxna. En utbildning för unga inom det fria bildningsarbetet kan om läroanstaltens huvudman så önskar ingå i gemensam ansökan. I detta fall antas de studerande till utbildningen enligt medeltalet. Utbildningsanordnaren kan också arrangera urvalsprov till utbildningen. Urvalsprovet bedöms enligt principen godkänd underkänd. För varje utbildning uppdateras en egen utbildningskod och en linjekod i gemensam ansökan. Utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte ingår i gemensam ansökan, är utbildning för unga eller vuxna beroende på för vem den i första hand är avsedd. Som benämning på utbildningen används alltid Utbildning inom det fria bildningsarbetet. Utbildningens riktiga namn antecknas i Betoningsfältet. 2.5 Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera utbudet av grundläggande utbildning i OPTI. Uppgifterna ges för övriga läroanstalter än grundskolorna. Utbildningsanordnaren skall också uppdatera påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning. Dessa uppgifter ges både för grundskolor och för övriga läroanstalter. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning vid övriga läroanstalter än grundskolor kan om utbildningsanordnaren så önskar ingå i gemensam ansökan. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning som ingår i gemensam ansökan är utbildning för unga. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning som inte ingår i gemensam ansökan är utbildning för unga eller vuxna beroende på för vem den i första hand är avsedd. 3 UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTERNA Utbildningsstyrelsen ber att utbildningsanordnarna håller sin egen, läroanstalternas och undervisningsställenas kontaktinformation (adressuppgifter, telefonnummer, e- postadress, webbadress, ledarens namn, rektors namn, övriga kontaktperson) uppdaterad i OPTI. Uppdaterade kontaktuppgifter är en förutsättning för smidigt löpande kontakter och gör det dessutom möjligt för utbildningsanordnarna och läroanstalterna att sprida uppgifterna till så många som möjligt. T.ex. utbildningsguiderna tar kontaktuppgifterna för undervisningsställena från OPTI. Utbildningsstyrelsen använder kontaktuppgifterna i sina postningar. Också den ökade elektroniska informationsförmedlingen förutsätter uppdaterade e-postadresser.

7 4 TIDTABELL FÖR UPPDATERING OCH GRANSKNING AV UPPGIFTERNA 4.1 Tidtabell Uppdateringen av OPTI är fortgående. Eftersom uppgifterna används i Utbildningsstyrelsens utbildningsguider och i systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning bör utbildningsanordnaren sköta om att uppgifterna om läroanstalterna, undervisningsställena och utbildningsutbudet uppdateras enligt tidtabellen nedan. senast utbildning för unga som inleds våren 2004 o gymnasieutbildning o yrkesinriktade grundexamina o undervisning i huslig ekonomi o undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor o grundläggande utbildning (annan än den som anordnas i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för den grundläggande utbildningen antagningsgrunderna och deras betoningar för utbildning som är med i gemensam ansökan och som inleds våren 2004 senast utbildning för unga som inleds hösten 2004 o gymnasieutbildning o yrkesinriktade grundexamina o undervisning i huslig ekonomi o undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor o grundläggande utbildning (annan än den som anordnas i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för den grundläggande utbildningen antagningsgrunderna och deras betoningar för utbildning som är med i gemensam ansökan och som inleds hösten 2004 gymnasiets språkutbud läsåret senast utbildning för vuxna som inleds våren 2004 o utbildning som förbereder för yrkesinriktade grundexamina o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina o utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina o examenstillfällen för yrkes- och specialyrkesexamina o yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen o yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka Också utbildningar som inleds hösten 2004 och som har uppdaterats i OPTI senast kommer med i publikationen Vuxenutbildning 2004, som utkommer i december 2003.

8 senast utbildning för vuxna som inleds hösten 2004 o utbildning som förbereder för yrkesinriktade grundexamina o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina o utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina o examenstillfällen för yrkes- och specialyrkesexamina o yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen o yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka Tidtabellen för uppdateringen och de detaljerade tidtabellerna för utbildningsguiderna och gemensam ansökan finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar. 4.2 Granskning av uppgifterna I OPTI ingår rapporter ur vilka det är skäl att granska de uppdaterade uppgifterna. Rapporterna finns i OPTIs huvudmeny under punkten Rapporter. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av gemensam ansökan på den regionala nivån. Ansvaret för uppgifternas riktighet är hos utbildningsanordnarna. Länsstyrelserna granskar uppgifterna om den utbildning som hör till gemensam ansökan och kontaktar vid behov utbildningsanordnarna. Rapportgrupperna är följande: Nybörjarplatser Med hjälp av rapporterna om nybörjarplatser granskar utbildningsanordnaren att all utbildning som inleds är införd i OPTI och att uppgifterna är riktiga. Gemensam ansökan I rapporterna för förverkligandet av gemensam ansökan ingår de uppgifter som används i gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren skall granska att uppgifterna är riktigt uppdaterade i OPTI. Med hjälp av rapporten Lediga studieplatser skall utbildningsanordnaren granska att uppgifterna om lediga studieplatser hela tiden är uppdaterade. Utbildningsguiderna Med hjälp av rapporterna om utbildningsguiderna skall utbildningsanordnaren granska att de uppgifter om undervisningsställena och om de utbildningar som kommer att ingå i utbildningsguiderna är riktiga. Kontaktinformation Med hjälp av rapporten kan utbildningsanordnaren kontrollera kontaktinformationen för de egna läroanstalterna och undervisningsställena. Alla uppgifter om en utbildning, ett undervisningsställe, en läroanstalt eller en utbildningsanordnare kan skrivas ut från för granskning från OPTIs uppdateringsfönster genom att klicka på fältet Mata ut.

9 5 FÖRÄNDRINGAR I DE UPPDATERADE UPPGIFTERNA 5.1 Utbildningsuppgifter Utbildningsanordnaren uppmanas att omedelbart uppdatera eventuella förändringar i de uppgifter som uppdaterats i OPTI (t.ex. antalet nybörjarplatser, tidpunkten då utbildningen inleds, kravet på grundutbildning, ansökningstiden). Även nya utbildningar skall genast uppdateras i OPTI och tillståndet för inhiberade utbildningar ändras till Inhiberad. Endast på detta sätt hålls uppgifterna riktiga och aktuella. Uppgifterna används dagligen i bl.a. Utbildningsstyrelsens Studieinfo och i arbetskraftsbyråernas rådgivning och handledning. Efter de datum som nämns i anvisningen införs förändringar som uppdaterats i OPTI inte längre automatiskt i utbildningsguiderna. Utbildningsanordnaren skall sända de ändrade uppgifterna också till redaktören för den guide i vilken det är meningen att uppgifter skall publiceras (kontaktuppgifterna finns i slutet av anvisningen). 5.2 Läroanstaltsnätet och utbildningsanordnarens namn Utbildninganordnaren skall anmäla om förändringar i sitt skolnät (namnändring, grundande, sammanslagning och indragning) till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen uppdaterar uppgifterna i OPTI. Anmälan görs på bifogade blankett och ett utdrag ur det officiella beslutet bifogas. Blanketten finns i OPTIs huvudmeny i punkten Anvisningar Anvisningar för Utbildningsutbudet. Även namnändringar som gäller utbildningsanordnaren skall anmälas till Utbildningsstyrelsen. 6 UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVARIGA ANVÄNDARE AV OPTI Om utbildningsanordnaren inte har anmält sina ansvariga OPTI-användare till Utbildningsstyrelsen, ber Utbildningsstyrelsen att göra denna anmälan så snart som möjligt under adressen i slutet av anvisningen. De ansvariga användarna delar ut användarnamn i den egna organisationen och till den egna organisationens läroanstalter. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna alltid har minst två ansvariga användare. 7 UTBILDNING I ATT ANVÄNDA OPTI Utbildningsstyrelsen anordnar två identiska utbildningar i att använda OPTI i maj Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19, Uleåborg Utbildningsstyrelsens auditorium, Hagnäsgatan 2, Helsingfors. Programmet finns som bilaga. Sista anmälningsdag är Till utbildningen i Uleåborg kan tas 150 personer och till utbildningen i Helsingfors 100 personer. Anmälningarna sänds på bifogade blankett eller med e-post Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. Utbildningen ges på finska.

10 Om ni önskar utbildning på svenska, ber vi att ni meddelar oss om det senast Meddela samtidigt var och när ni önskar att utbildningen ordnas. 8 TILLÄGGSUPPGIFTER OCH FÖRFRÅGNINGAR Ytterligare information om uppdateringen av utbildningsutbudet finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar. Där finns OPTIs användarguide och snabbguide. I punkten Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet finns Utbildningsstyrelsens anvisningar för uppdatering av utbildningsutbudet, tidtabellen för uppdateringen, tidtabellerna för utbildningsguiderna, tidtabellerna för gemensam ansökan och grunderna för antagning av studerande. Yttterligare information ges på Utbildningsstyrelsen av: Utbildningsstyrelsen, planeringsgruppen, PB 380 (Hagnäsgatan 2), HELSING- FORS Tel. växel: (09) Fax: (09) Uppdateringsrådgivning: E-post (grupp) i OPTI-ärenden: Servicenummer i OPTI-ärenden: (09) I ärenden rörande gemensam ansökan och utbildningsguiderna: Gemensam ansökan: Markku Hartonen (09) Syksyn yhteishaun hakuohje Ansöknings- Timo Valtonen (09) anvisningar för gemensam ansökan på hösten: Christian Seger (09) Koulutusopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen: Timo Valtonen (09) Utbildning efter grundskolan: Regina Westermarck (09) Aikuiskoulutusopas ja Aikuiskoulutuslinjat: Timo Valtonen (09) Utbildning för vuxna och: Vuxenutbildning våren 2004: Regina Westermarck (09) Vi ber er informera i er organisation, era läroanstalter och er ansvariga OPTIanvändare om Utbildningsstyrelsens anvisning. Generaldirektör Kirsi Lindroos Planeringsdirektör Petri Pohjonen BILAGOR Bilaga 1: Namnändring, grundande, sammanslagning eller indragning

11 Bilaga 2: Hur kommer jag in i OPTI? Bilaga 3: Program för utbildningstillfällena i Uleåborg och i Helsingfors Bilaga 4: Anmälningsblankett till utbildningen FÖR KÄNNEDOM Undervisningsministeriet Utbildningsstyrelsens linjer Folkpensionsanstaltens studiestödscentral Länsstyrelserna och deras regionala serviceställen Folkhögskoleföreningen i Finland Finlands Kommunförbund Statistikcentralen Arbetsministeriet/teamet för utvecklande och styrning av arbetskraften Ålands landsskapsstyrelse TietoEnator Oyj/Public&Healthcare Novo Group Oyj

12 Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI BILAGA 1 (Blanketten finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar) Utbildningsanordnarens/huvudmannens officiella gällande namn Läroanstaltens gällande officiella namn Kommun, där läroanstalten är belägen ÄNDRING AV UTBILDNINGSANORDNARENS/HUVUDMANNENS NAMN Ändring av utbildningsanordnarens/huvudmannens namn Gammalt namn Nytt namn Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) NAMNÄNDRING, GRUNDANDE, SAMMANSLAGNING ELLER INDRAGNING AV LÄROANSTALT Ändring av läroanstaltens namn Gammalt namn Nytt namn Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) Grundande av läroanstalt Läroanstalten har grundats/kommer att grundas fr.o.m. (datum) Kommun, där läroanstalten är belägen Läroanstaltens undervisningsspråk VÄND

13 Sammanslagning av läroanstalten Läroanstalten har sammanslagits/kommer att sammanslås med följande läroanstalt (namn) Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) Läroanstalten indras Läroanstalten har indragits/kommer att indras fr.o.m. (datum) Uppgifterna lämnas av (namn och förtydligande) Datun Telefon E-postadress Ett utdrag ur det officiella beslutet bör skickas till Utbildningsstyrelsen som bilaga till denna blankett. Blanketten med bilagor insänds till Utbildningsstyrelsen under adress: Utbildningsstyrelsen/Enheten för bastjänster PB HELSINGFORS

14 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 2 HUR KOMMER JAG IN I OPTI? Var finns OPTI? OPTI finns under Internetadressen TestiOPTI finns under Internetadressen Innan du första gången loggar in i OPTI eller testiopti måste du ladda Oracle Jinitiator, version till din arbetsstation från adressen Så här laddar du Jinitiator Välj alternativ Suorita ohjelma sen nykyisestä sijainnista och OK (på engelska Run This Program From It s Current Location ), så laddas Jinitiatorns installationsprogram till din arbetsstation. Laddningen tar en tid. På skärmen får du meddelandet Haluatko asentaa ja suorittaa kohteen Oracle Jinitiator, joka on allekirjoitettu ja jonka on jakanut Oracle Corporation. Välj Kyllä. Följande fråga du får är This will install Oracle Jinitiator Do you wish to continue?. Välj Kyllä. Efter detta inleds själva installationen. På skärmen syns Jinitiatorns Setup. Välj knapp Next. Därfeter godkänner du de förslag installationen ger dig genom att alltid välja knapp Next. Installationen tar ca en halv minut. I slutet av installationen får du meddelandet Oracle Jinitiator installation is complete. If your browser is currently running, you will need to close and restart it before using Jinitiator och OK-knapp. Du skall alltså först stänga Internet. Därfeter kan du logga in i OPTI/testiOPTI från adressen som nämndes ovan. OPTIs allmänna användarnamn De allmänna användarnamnen är: Användarnamn för bläddring i uppgifterna Svenskspråkigt Finskspråkigt Användarnamn optir optis Lösenord optir optis Databas opti.raita opti.raita Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

15 Användning av OPTI kan övas i testversionen. Användarnamnen är: Svenskspråkigt Finskspråkigt Användarnamn test testi Lösenord test testi Databas testi.raita testi.raita De tekniska randvillkoren Bläddraren: MicroSoft IE 4.X 6.X NetScape X, Netscape 7.X Arbetsstation: Operativsystem: Brandmurens portar: Pentiumstandard Rekommenderat minimiminne 128Mbytes Resolution 800x600 (även större går) Win95, Win98, WinNT, Win2000, WinXP Den utgående brandmuren skall behärska trafiken: till Apaches port 7777 enligt http-protokoll (tcp/ip) till Forms-serverportarna 7070 och 7071 med socket (tcp/ip) Alternativa adresser: Om din adb-ansvariga inte vill öppna portarna 7070 ja 7071 kan OPTI användas från: OPTI: TestiOPTI: Om du härutöver inte vill installera Jinitiatorn och bläddraren är Internet Explorer kan OPTI användas från: OPTI: TestiOPTI: Om du använder Netscape7.X måste OPTI startas från följande adress (Jinitiatorn får inte installeras) OPTI: TestiOPTI: För rapportena: Acrobat Reader X Om du inte kan installera Acrobat Reader till din arbetsstation skall du välja format HTML eller rtf för utmatning av rapporterna.

16 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN I N B J U D A N O C H P R O G R A M Utbildning i uppdatering av Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI Tidpunkt: klo Plats: Utbildningsstyrelsens auditorium, Hagnäsgatan 2, Helsingfors Öppning och allmänt om OPTI Hur använder arbetsförvaltningen OPTIs uppgifter? Specialarbetskraftsrådgivare Heikki Vuoristo Innehållet i OPTI och fönstren - Utbildningsfönstren Lunch Det föregående temat fortsätter Kaffe (Utbildningsstyrelsen bjuder) Rapporterna i OPTI Innehållet i OPTI och fönstren undervisningsställets, läroanstaltens och utbildningsanordnarens fönster Utbildningsanordnarens uppgifter och möjligheter i upprätthållandet av användarrättigheterna Avslutning Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. V ä l k o m m e n! Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

17 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN I N B J U D A N O C H P R O G R A M Utbildning i uppdatering av Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI Tidpunkt: klo Plats: Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19, Uleåborg Öppning och allmänt om OPTI Hur använder arbetsförvaltningen OPTIs uppgifter? Specialarbetskraftsrådgivare Marja Kukkonen Innehållet i OPTI och fönstren - Utbildningsfönstren Lunch Det föregående temat fortsätter Kaffe (Utbildningsstyrelsen bjuder) Rapporterna i OPTI Innehållet i OPTI och fönstren undervisningsställets, läroanstaltens och utbildningsanordnarens fönster Utbildningsanordnarens uppgifter och möjligheter i upprätthållandet av användarrättigheterna Avslutning Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. V ä l k o m m e n! Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

18 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 4 ANMÄLAN TILL ANVÄNDARUTBILDNING AV UTBILDNINGSSTYRELSENS LÄROANSTALTSDATASYSTEM OPTI (utbildningen går på finska) Uleåborg Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu Helsingfors Utbildningsstyrelsens auditorium, Hakaniemenkatu 2 Kryssa för den utbildning i vilken representanterna för utbildningsanordnaren/huvudmannen deltar. Utbildningsanordnarens namn: Deltagarens namn (texta) E-postadress (texta) Underskrift och namnets förtydligande Datum Telefon E-postadress Anmälan senast under adress Utbildningsstyrelsen/Enheten för bastjänster PB 380, HELSINGFORS e-postadress fax (09) (Enheten för bastjänster) Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

För att kunna skapa svarskoder krävs det att användaren antingen har rättigheter som AIPALutbildningsaktörens

För att kunna skapa svarskoder krävs det att användaren antingen har rättigheter som AIPALutbildningsaktörens 1 ( 5 ) AIPAL-ANVISNING 16.1.2015 Examensarrangör AIPAL utbildningsaktörens ansvarig användare AIPAL utbildningsaktörens användare ATT SKAPA SVARSKODER I denna anvisning ges information om hur enkäter

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

KURRE 7. Ibruktagningsmanual 4.6.2014. StarSoft Ab www.starsoft.fi e-post: tuki@starsoft.fi tel. (06) 320 2520 fax. (06) 320 2599

KURRE 7. Ibruktagningsmanual 4.6.2014. StarSoft Ab www.starsoft.fi e-post: tuki@starsoft.fi tel. (06) 320 2520 fax. (06) 320 2599 KURRE 7 Ibruktagningsmanual 4.6.2014 StarSoft Ab www.starsoft.fi e-post: tuki@starsoft.fi tel. (06) 320 2520 fax. (06) 320 2599 KURRE 7 Sida 1/27 Manual fö r Kurre 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 IBRUKTAGNING

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Viktiga Kontaktuppgifter

Viktiga Kontaktuppgifter Läroavtalspärmen är uppgjord som ett hjälpmedel åt studeranden, utbildaren på arbetsplatsen och arbetsgivaren vid genomförandet av läroavtalsutbildningen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga kontaktuppgifter...

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2011 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 I TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2011 Ansökningstiden utgår... 12.4.2011 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN

ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM DET FRIA BILDNINGSARBETET -GUIDE OM STATSFINANSIERINGEN 2007 Utbildningsstyrelsen Duplikat 5/2007 Layout: Innocorp Oy Elektronisk version: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3132-9 (häft.)

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer