ANVISNING /012/2003. Gäller fr.o.m tillsvidare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING 7.4.2003 2/012/2003. Gäller fr.o.m. 7.4.2003 tillsvidare"

Transkript

1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN ANVISNING /012/2003 Gäller fr.o.m tillsvidare Rätten att meddela anvisningen följer av: 7 lagen 182/1991 om Utbildningsstyrelsen 33 gymnasielagen 629/ lagen 630/1998 om yrkesutbildning 16 lagen 631/1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning 3 förordningen 1197/1998 om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Upphäver anvisning 2/012/2002/ Utbildningsanordnarna för gymnasie- och yrkesutbildning Huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet UTBILDNINGSUTBUDET INOM GYMNASIEUTBILDNINGEN, DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN, DEN YRKESINRIKTADE TILLÄGGSUTBILDNINGEN OCH DET FRIA BILDNINGSARBETET ÅR 2004 Denna anvisning träder i kraft Anvisningen tillämpas i utbildning som inleds eller senare. Utbildningsanordnaren skall i Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI uppdatera uppgifter för den utbildning som inleds år Uppgifter ges om både utbildning för unga och för vuxna. Uppgifter ges om o gymnasieutbildning o utbildning som leder till och förbereder för yrkesinriktad grundexamen o utbildning inom huslig ekonomi o undervisning och handledning som ges i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning som förbereder för yrkes- eller specialyrkesexamen o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina för vuxna o yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna som inte leder till examen o minst 12 studieveckor lång utbildning inom det fria bildningsarbetet o grundläggande utbildning (annanstans än i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning. Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

2 Uppgifterna om antal nybörjarplatser och övriga uppgifter ges enligt den tidtabell som ges i denna anvisning. Till skillnad från tidigare uppdateras läroavtalsutbildning inte längre i OPTI. Utbildningsanordnarna ansvarar för att uppgifterna är uppdaterade och riktiga. Den här anvisningen finns också i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Läroanstaltsdatasystemet OPTI är Utbildningsstyrelsen riksomfattande datasystem för utbildning. Uppgifterna i OPTI används bl.a. för att informera om utbildning och för uppföljning och utvärdering av utbildning enligt följande: o Systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning använder OPTIs uppgifter. o De tryckta utbildningsguiderna och deras webbversioner får uppgifterna om den utbildning som inleds jämte kontaktuppgifterna från OPTI (www.oph.fi => Svenska => Studietjänster => Ansökan till utbildning => Utbildningsguider). o OPTIs uppgifter överförs till Utbildningsstyrelsens öppna Internettjänst, Studieinfo där de är tillgängliga för olika rådgivande instanser och för dem som söker till utbildning. (www.oph.fi => Svenska => Studietjänster => Ansökan till utbildning => Studieinfo). o Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna och Statistikcentralen använder uppgifterna i sin verksamhet. o Utbildningsstyrelsen använder OPTIs kontaktuppgifter i sina postningar. o OPTIs uppgifter överförs till arbetsministeriets datasystem en gång om dygnet. Uppgifterna används av arbetskraftsbyråerna vid rådgivning och handledning av o kunder. Folkpensionsanstalten överför uppgifter från OPTI till sitt eget adb-system och utnyttjar dem i kundservicen i fråga om studiestöd, rehabilitering och skolresebidrag samt i beslutsfattandet om dessa. 1. TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING OCH AVTAL OM ATT ANORDNA EXAMINA Utbildningsanordnaren skall följa undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning och däri ingående utbildningsuppgift i sina beslut om antal nybörjarplatser. Också då utbildningsanordnaren grundar nya undervisningsställen skall utbildningsanordnaren följa undervisningsministeriets tillstånd att anordna utbildning, t.ex. i fråga om placeringskommun och undervisningsspråk. Undervisningsministeriets tillstånd att anordna yrkesutbildning och föreskrivna utbildningsuppgift finns i OPTIs huvudmeny under punkten Rapporter. Fristående examina får endast anordnas av läroanstalter, som har ett avtal med examenskommissionen om att anordna examina. Avtalet med examenskommissionen skall följas när uppgifter uppdateras i OPTI.

3 2. UPPDATERING AV UTBILDNING FÖR UNGA OCH VUXNA I OPTI uppdateras utbildning som finansieras av undervisningsförvaltningen, med undantag av läroavtalsutbildning, utbildning och fortbildning vid det öppna universitetet och vid den öppna yrkeshögskolan. Arbetskraftsutbildning och personalutbildning skall därmed inte uppdateras i OPTI. Länsstyrelserna uppdaterar den utbildning som de beviljar bidrag för. År 2003 inleddes det s.k. Lyftprogrammet för höjning av utbildningsnivån hos vuxna i åldern som saknar grundexamen. Programmet har dimensionerats för åren Länsstyrelserna beviljar bidrag för den utbildning som anordnas inom ramen för programmet och uppdaterar uppgifterna om denna utbildning i OPTI. För uppdateringen av utbildningsutbudet redogörs detaljerat i OPTIs Användarens guide och Snabbguide. Utbildningsanordnaren uppmanas att omsorgsfullt bekanta sig med guiderna före uppdateringen. Användarens guide finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar Användarens guide och Snabbguiden i huvudmenyn under punkten Anvisningar Snabbguide. De kan skrivas ut fr.o.m. maj månad. Guiderna finns tillsvidare endast på finska. 2.1 Gymnasieutbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera gymnasieutbildningen i OPTI. Uppgifterna ges både om utbildning för unga och för vuxna. Undervisningsministeriet har beslutat om grunderna för antagning av studerande till gymnasieutbildning för unga (1202/ ). Enligt grunderna antas de studerande som huvudregel till utbildningen enligt medeltalet. Utbildningsanordnaren kan därtill besluta att använda övriga grunder för antagningen av studerande som nämns i beslutet. Utbildningsanordnaren skall uppdatera de grunder som används i OPTI. Undervisningsministeriets grunder för antagning av studerande till gymnasieutbildning finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Gymnasieutbildning för unga ingår i gemensam ansökan. Språkutbudet i gymnasiet Utbildningsanordnaren skall uppdatera uppgifterna om gymnasiets språkutbud under läsåret i OPTI. Språkutbudet uppdateras på undervisningsställets mellanblad Gymnasiets språkutbud. 2.2 Grundläggande yrkesutbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera yrkesinriktade grundexamina, utbildning inom huslig ekonomi, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte samt utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning. Uppgifterna ges om både utbildning för unga och för vuxna. Även examenstillfällen för vuxna uppdateras i OPTI.

4 2.2.1 Grundläggande yrkesutbildning för unga Grundläggande yrkesutbildning som inleds våren 2004 Undervisningsministeriet har beslutat om grunderna för antagning av studerande till den grundläggande yrkesutbildningen för unga (6/011/2000/ ). Grunderna gäller fr.o.m och de tillämpas ännu på den utbildning som inleds våren Grunderna finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. Enligt grunderna för antagning av studerande beslutar utbildningsanordnaren själv om betoningarna i antagningsgrunderna inom ramen för beslutet om antagningsgrunder. Utbildningsanordnaren skall uppdatera de grunder som används och betoningarna i OPTI. I gemensam ansökan ingår grundläggande yrkesutbildning för unga. Även utbildning inom huslig ekonomi kan ingå. I gemensam ansökan ingår inte grundexamen i dans, musik eller idrott och inte heller utbildning för idrottare i enlighet med vad utbildningsanordnaren har beslutat. Grundläggande yrkesutbildning som inleds hösten 2004 Undervisningsmi nisteriet har utfärdat en förordning om grunderna för antagning av studerande till den grundläggande yrkesutbildningen för unga (F167/2002/ ). Grunderna tillämpas på utbildning som inleds efter Grunderna finns i OPTIs huvudmeny under punkt Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet. I gemensam ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina för unga. I gemensam ansökan ingår inte undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte, utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning, undervisning i huslig ekonomi eller utbildning som ges vid specialyrkesläroanstalter. Enhet inom den grundläggande yrkesutbildningen till vilken studerande antas och linjekod i gemensam ansökan Den enhet till vilken studeranden antas kan vara o en yrkesinriktad grundexamen o ett utbildningsprogram o en enhet som är större än en grundexamen, t.ex. ett studieområde. Enligt grunderna för antagning av studerande sker antagningen till utbildning som leder till grundexamen till denna grundexamen eller direkt till ett i förordningen bestämt utbildningsprogram. Utbildningsstyrelsen för in dessa antagningsenheter och deras linjekoder i gemensam ansökan i OPTI enligt förordningarna. Studerande kan även antas till större enheter än grundexamen i enlighet med vad utbildningsanordnaren beslutar. Om utbildningsanordnaren beslutar om en större enhet än de som nämns i undervisningsministeriets grunder för antagning av studerande så skall utbildningsanordnaren anmäla denna till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger

5 bildningsanordnaren anmäla denna till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger den större antagningsenheten en kod för gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren uppdaterar för varje enhet dess linjekod i gemensam ansökan. Studerande som genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen och yrkesinriktad grundexamen Enligt grunderna för antagning av studerande kan utbildningsanordnaren besluta att en del av nybörjarplatserna inom en utbildning som leder till grundexamen reserveras för personer som har genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen. Utbildningsanordnaren uppdaterar i detta fall nybörjarplatserna specificerade i grundskole- och studentexamensbaserade nybörjarplatser, som separata utbildningar och med egna koder för geme n- sam ansökan. Kravet på grundutbildning är ST (=student) Grundläggande yrkesutbildning för vuxna Utbildning för vuxna som förbereder för yrkesinriktade grundexamina, examenstillfällen som anordnas i samband med den förberedande utbildningen och separata examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina skall uppdateras i OPTI. Även delexamina uppdateras med de officiella examensbenämningarna. Examensdelens/examensdelarnas namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet för delexamen görs anteckning. Även utbildning inom huslig ekonomi, undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte och utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning skall uppdateras i OPTI. 2.3 Yrkesinriktad tilläggsutbildning för vuxna Yrkesinriktad tilläggsutbildning uppdateras i OPTI. Yrkesinriktad tilläggsutbildning är utbildning som förbereder för yrkesexamina och specialyrkesexamina, tilläggsutbildning som inte leder till examen och yrkesutbildning som omfattar mindre än en studievecka. Också alla examenstillfällen för yrkesexamina och specialyrkesexamina uppdateras i OPTI. Yrkesinriktad tilläggsutbildning uppdateras i OPTI enligt följande: o Yrkes- och specialyrkesexamina uppdateras med användning av de officiella examensbenämningarna. o Delexamina uppdateras med användning av de officiella examensbenämningarna. Examensdelens/-delarnas namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet för delexamen görs anteckning. o Tilläggsutbildning som inte leder till examina uppdateras med användning av beteckningen för studieområdet, t.ex. Yrkesinriktad tilläggsutbildning inom lantbruk, Yrkesinriktad tilläggsutbildning inom hantverk och konstindustri. Utbildningens egentliga namn antecknas i Betoningsfältet.

6 o Yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka uppdateras med användning av beteckningen för utbildningsområdet, t.ex. Teknik och kommunikation (kortkurs), Kultur (kortkurs). Utbildningens egentliga namn antecknas i Betoningsfältet. I fältet Under en studievecka görs anteckning. 2.4 Utbildning inom det fria bildningsarbetet Utbildningsanordnaren skall uppdatera utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor i OPTI. Uppgifterna ges om både utbildning för unga och för vuxna. En utbildning för unga inom det fria bildningsarbetet kan om läroanstaltens huvudman så önskar ingå i gemensam ansökan. I detta fall antas de studerande till utbildningen enligt medeltalet. Utbildningsanordnaren kan också arrangera urvalsprov till utbildningen. Urvalsprovet bedöms enligt principen godkänd underkänd. För varje utbildning uppdateras en egen utbildningskod och en linjekod i gemensam ansökan. Utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte ingår i gemensam ansökan, är utbildning för unga eller vuxna beroende på för vem den i första hand är avsedd. Som benämning på utbildningen används alltid Utbildning inom det fria bildningsarbetet. Utbildningens riktiga namn antecknas i Betoningsfältet. 2.5 Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning Utbildningsanordnaren skall uppdatera utbudet av grundläggande utbildning i OPTI. Uppgifterna ges för övriga läroanstalter än grundskolorna. Utbildningsanordnaren skall också uppdatera påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning. Dessa uppgifter ges både för grundskolor och för övriga läroanstalter. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning vid övriga läroanstalter än grundskolor kan om utbildningsanordnaren så önskar ingå i gemensam ansökan. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning som ingår i gemensam ansökan är utbildning för unga. Grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för grundläggande utbildning som inte ingår i gemensam ansökan är utbildning för unga eller vuxna beroende på för vem den i första hand är avsedd. 3 UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTERNA Utbildningsstyrelsen ber att utbildningsanordnarna håller sin egen, läroanstalternas och undervisningsställenas kontaktinformation (adressuppgifter, telefonnummer, e- postadress, webbadress, ledarens namn, rektors namn, övriga kontaktperson) uppdaterad i OPTI. Uppdaterade kontaktuppgifter är en förutsättning för smidigt löpande kontakter och gör det dessutom möjligt för utbildningsanordnarna och läroanstalterna att sprida uppgifterna till så många som möjligt. T.ex. utbildningsguiderna tar kontaktuppgifterna för undervisningsställena från OPTI. Utbildningsstyrelsen använder kontaktuppgifterna i sina postningar. Också den ökade elektroniska informationsförmedlingen förutsätter uppdaterade e-postadresser.

7 4 TIDTABELL FÖR UPPDATERING OCH GRANSKNING AV UPPGIFTERNA 4.1 Tidtabell Uppdateringen av OPTI är fortgående. Eftersom uppgifterna används i Utbildningsstyrelsens utbildningsguider och i systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning bör utbildningsanordnaren sköta om att uppgifterna om läroanstalterna, undervisningsställena och utbildningsutbudet uppdateras enligt tidtabellen nedan. senast utbildning för unga som inleds våren 2004 o gymnasieutbildning o yrkesinriktade grundexamina o undervisning i huslig ekonomi o undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor o grundläggande utbildning (annan än den som anordnas i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för den grundläggande utbildningen antagningsgrunderna och deras betoningar för utbildning som är med i gemensam ansökan och som inleds våren 2004 senast utbildning för unga som inleds hösten 2004 o gymnasieutbildning o yrkesinriktade grundexamina o undervisning i huslig ekonomi o undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte o utbildning för invandrare som förbereder för grundläggande yrkesutbildning o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst 12 studieveckor o grundläggande utbildning (annan än den som anordnas i grundskolorna) o påbyggnadsundervisning för den grundläggande utbildningen antagningsgrunderna och deras betoningar för utbildning som är med i gemensam ansökan och som inleds hösten 2004 gymnasiets språkutbud läsåret senast utbildning för vuxna som inleds våren 2004 o utbildning som förbereder för yrkesinriktade grundexamina o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina o utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina o examenstillfällen för yrkes- och specialyrkesexamina o yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen o yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka Också utbildningar som inleds hösten 2004 och som har uppdaterats i OPTI senast kommer med i publikationen Vuxenutbildning 2004, som utkommer i december 2003.

8 senast utbildning för vuxna som inleds hösten 2004 o utbildning som förbereder för yrkesinriktade grundexamina o examenstillfällen för yrkesinriktade grundexamina o utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina o examenstillfällen för yrkes- och specialyrkesexamina o yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen o yrkesinriktad tilläggsutbildning som omfattar mindre än en studievecka Tidtabellen för uppdateringen och de detaljerade tidtabellerna för utbildningsguiderna och gemensam ansökan finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar. 4.2 Granskning av uppgifterna I OPTI ingår rapporter ur vilka det är skäl att granska de uppdaterade uppgifterna. Rapporterna finns i OPTIs huvudmeny under punkten Rapporter. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av gemensam ansökan på den regionala nivån. Ansvaret för uppgifternas riktighet är hos utbildningsanordnarna. Länsstyrelserna granskar uppgifterna om den utbildning som hör till gemensam ansökan och kontaktar vid behov utbildningsanordnarna. Rapportgrupperna är följande: Nybörjarplatser Med hjälp av rapporterna om nybörjarplatser granskar utbildningsanordnaren att all utbildning som inleds är införd i OPTI och att uppgifterna är riktiga. Gemensam ansökan I rapporterna för förverkligandet av gemensam ansökan ingår de uppgifter som används i gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren skall granska att uppgifterna är riktigt uppdaterade i OPTI. Med hjälp av rapporten Lediga studieplatser skall utbildningsanordnaren granska att uppgifterna om lediga studieplatser hela tiden är uppdaterade. Utbildningsguiderna Med hjälp av rapporterna om utbildningsguiderna skall utbildningsanordnaren granska att de uppgifter om undervisningsställena och om de utbildningar som kommer att ingå i utbildningsguiderna är riktiga. Kontaktinformation Med hjälp av rapporten kan utbildningsanordnaren kontrollera kontaktinformationen för de egna läroanstalterna och undervisningsställena. Alla uppgifter om en utbildning, ett undervisningsställe, en läroanstalt eller en utbildningsanordnare kan skrivas ut från för granskning från OPTIs uppdateringsfönster genom att klicka på fältet Mata ut.

9 5 FÖRÄNDRINGAR I DE UPPDATERADE UPPGIFTERNA 5.1 Utbildningsuppgifter Utbildningsanordnaren uppmanas att omedelbart uppdatera eventuella förändringar i de uppgifter som uppdaterats i OPTI (t.ex. antalet nybörjarplatser, tidpunkten då utbildningen inleds, kravet på grundutbildning, ansökningstiden). Även nya utbildningar skall genast uppdateras i OPTI och tillståndet för inhiberade utbildningar ändras till Inhiberad. Endast på detta sätt hålls uppgifterna riktiga och aktuella. Uppgifterna används dagligen i bl.a. Utbildningsstyrelsens Studieinfo och i arbetskraftsbyråernas rådgivning och handledning. Efter de datum som nämns i anvisningen införs förändringar som uppdaterats i OPTI inte längre automatiskt i utbildningsguiderna. Utbildningsanordnaren skall sända de ändrade uppgifterna också till redaktören för den guide i vilken det är meningen att uppgifter skall publiceras (kontaktuppgifterna finns i slutet av anvisningen). 5.2 Läroanstaltsnätet och utbildningsanordnarens namn Utbildninganordnaren skall anmäla om förändringar i sitt skolnät (namnändring, grundande, sammanslagning och indragning) till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen uppdaterar uppgifterna i OPTI. Anmälan görs på bifogade blankett och ett utdrag ur det officiella beslutet bifogas. Blanketten finns i OPTIs huvudmeny i punkten Anvisningar Anvisningar för Utbildningsutbudet. Även namnändringar som gäller utbildningsanordnaren skall anmälas till Utbildningsstyrelsen. 6 UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVARIGA ANVÄNDARE AV OPTI Om utbildningsanordnaren inte har anmält sina ansvariga OPTI-användare till Utbildningsstyrelsen, ber Utbildningsstyrelsen att göra denna anmälan så snart som möjligt under adressen i slutet av anvisningen. De ansvariga användarna delar ut användarnamn i den egna organisationen och till den egna organisationens läroanstalter. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna alltid har minst två ansvariga användare. 7 UTBILDNING I ATT ANVÄNDA OPTI Utbildningsstyrelsen anordnar två identiska utbildningar i att använda OPTI i maj Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19, Uleåborg Utbildningsstyrelsens auditorium, Hagnäsgatan 2, Helsingfors. Programmet finns som bilaga. Sista anmälningsdag är Till utbildningen i Uleåborg kan tas 150 personer och till utbildningen i Helsingfors 100 personer. Anmälningarna sänds på bifogade blankett eller med e-post Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. Utbildningen ges på finska.

10 Om ni önskar utbildning på svenska, ber vi att ni meddelar oss om det senast Meddela samtidigt var och när ni önskar att utbildningen ordnas. 8 TILLÄGGSUPPGIFTER OCH FÖRFRÅGNINGAR Ytterligare information om uppdateringen av utbildningsutbudet finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar. Där finns OPTIs användarguide och snabbguide. I punkten Anvisningar Anvisningar för utbildningsutbudet finns Utbildningsstyrelsens anvisningar för uppdatering av utbildningsutbudet, tidtabellen för uppdateringen, tidtabellerna för utbildningsguiderna, tidtabellerna för gemensam ansökan och grunderna för antagning av studerande. Yttterligare information ges på Utbildningsstyrelsen av: Utbildningsstyrelsen, planeringsgruppen, PB 380 (Hagnäsgatan 2), HELSING- FORS Tel. växel: (09) Fax: (09) Uppdateringsrådgivning: E-post (grupp) i OPTI-ärenden: Servicenummer i OPTI-ärenden: (09) I ärenden rörande gemensam ansökan och utbildningsguiderna: Gemensam ansökan: Markku Hartonen (09) Syksyn yhteishaun hakuohje Ansöknings- Timo Valtonen (09) anvisningar för gemensam ansökan på hösten: Christian Seger (09) Koulutusopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen: Timo Valtonen (09) Utbildning efter grundskolan: Regina Westermarck (09) Aikuiskoulutusopas ja Aikuiskoulutuslinjat: Timo Valtonen (09) Utbildning för vuxna och: Vuxenutbildning våren 2004: Regina Westermarck (09) Vi ber er informera i er organisation, era läroanstalter och er ansvariga OPTIanvändare om Utbildningsstyrelsens anvisning. Generaldirektör Kirsi Lindroos Planeringsdirektör Petri Pohjonen BILAGOR Bilaga 1: Namnändring, grundande, sammanslagning eller indragning

11 Bilaga 2: Hur kommer jag in i OPTI? Bilaga 3: Program för utbildningstillfällena i Uleåborg och i Helsingfors Bilaga 4: Anmälningsblankett till utbildningen FÖR KÄNNEDOM Undervisningsministeriet Utbildningsstyrelsens linjer Folkpensionsanstaltens studiestödscentral Länsstyrelserna och deras regionala serviceställen Folkhögskoleföreningen i Finland Finlands Kommunförbund Statistikcentralen Arbetsministeriet/teamet för utvecklande och styrning av arbetskraften Ålands landsskapsstyrelse TietoEnator Oyj/Public&Healthcare Novo Group Oyj

12 Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI BILAGA 1 (Blanketten finns i OPTIs huvudmeny under punkten Anvisningar) Utbildningsanordnarens/huvudmannens officiella gällande namn Läroanstaltens gällande officiella namn Kommun, där läroanstalten är belägen ÄNDRING AV UTBILDNINGSANORDNARENS/HUVUDMANNENS NAMN Ändring av utbildningsanordnarens/huvudmannens namn Gammalt namn Nytt namn Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) NAMNÄNDRING, GRUNDANDE, SAMMANSLAGNING ELLER INDRAGNING AV LÄROANSTALT Ändring av läroanstaltens namn Gammalt namn Nytt namn Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) Grundande av läroanstalt Läroanstalten har grundats/kommer att grundas fr.o.m. (datum) Kommun, där läroanstalten är belägen Läroanstaltens undervisningsspråk VÄND

13 Sammanslagning av läroanstalten Läroanstalten har sammanslagits/kommer att sammanslås med följande läroanstalt (namn) Ändringen trädde/träder i kraft fr.o.m. (datum) Läroanstalten indras Läroanstalten har indragits/kommer att indras fr.o.m. (datum) Uppgifterna lämnas av (namn och förtydligande) Datun Telefon E-postadress Ett utdrag ur det officiella beslutet bör skickas till Utbildningsstyrelsen som bilaga till denna blankett. Blanketten med bilagor insänds till Utbildningsstyrelsen under adress: Utbildningsstyrelsen/Enheten för bastjänster PB HELSINGFORS

14 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 2 HUR KOMMER JAG IN I OPTI? Var finns OPTI? OPTI finns under Internetadressen TestiOPTI finns under Internetadressen Innan du första gången loggar in i OPTI eller testiopti måste du ladda Oracle Jinitiator, version till din arbetsstation från adressen Så här laddar du Jinitiator Välj alternativ Suorita ohjelma sen nykyisestä sijainnista och OK (på engelska Run This Program From It s Current Location ), så laddas Jinitiatorns installationsprogram till din arbetsstation. Laddningen tar en tid. På skärmen får du meddelandet Haluatko asentaa ja suorittaa kohteen Oracle Jinitiator, joka on allekirjoitettu ja jonka on jakanut Oracle Corporation. Välj Kyllä. Följande fråga du får är This will install Oracle Jinitiator Do you wish to continue?. Välj Kyllä. Efter detta inleds själva installationen. På skärmen syns Jinitiatorns Setup. Välj knapp Next. Därfeter godkänner du de förslag installationen ger dig genom att alltid välja knapp Next. Installationen tar ca en halv minut. I slutet av installationen får du meddelandet Oracle Jinitiator installation is complete. If your browser is currently running, you will need to close and restart it before using Jinitiator och OK-knapp. Du skall alltså först stänga Internet. Därfeter kan du logga in i OPTI/testiOPTI från adressen som nämndes ovan. OPTIs allmänna användarnamn De allmänna användarnamnen är: Användarnamn för bläddring i uppgifterna Svenskspråkigt Finskspråkigt Användarnamn optir optis Lösenord optir optis Databas opti.raita opti.raita Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

15 Användning av OPTI kan övas i testversionen. Användarnamnen är: Svenskspråkigt Finskspråkigt Användarnamn test testi Lösenord test testi Databas testi.raita testi.raita De tekniska randvillkoren Bläddraren: MicroSoft IE 4.X 6.X NetScape X, Netscape 7.X Arbetsstation: Operativsystem: Brandmurens portar: Pentiumstandard Rekommenderat minimiminne 128Mbytes Resolution 800x600 (även större går) Win95, Win98, WinNT, Win2000, WinXP Den utgående brandmuren skall behärska trafiken: till Apaches port 7777 enligt http-protokoll (tcp/ip) till Forms-serverportarna 7070 och 7071 med socket (tcp/ip) Alternativa adresser: Om din adb-ansvariga inte vill öppna portarna 7070 ja 7071 kan OPTI användas från: OPTI: TestiOPTI: Om du härutöver inte vill installera Jinitiatorn och bläddraren är Internet Explorer kan OPTI användas från: OPTI: TestiOPTI: Om du använder Netscape7.X måste OPTI startas från följande adress (Jinitiatorn får inte installeras) OPTI: TestiOPTI: För rapportena: Acrobat Reader X Om du inte kan installera Acrobat Reader till din arbetsstation skall du välja format HTML eller rtf för utmatning av rapporterna.

16 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN I N B J U D A N O C H P R O G R A M Utbildning i uppdatering av Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI Tidpunkt: klo Plats: Utbildningsstyrelsens auditorium, Hagnäsgatan 2, Helsingfors Öppning och allmänt om OPTI Hur använder arbetsförvaltningen OPTIs uppgifter? Specialarbetskraftsrådgivare Heikki Vuoristo Innehållet i OPTI och fönstren - Utbildningsfönstren Lunch Det föregående temat fortsätter Kaffe (Utbildningsstyrelsen bjuder) Rapporterna i OPTI Innehållet i OPTI och fönstren undervisningsställets, läroanstaltens och utbildningsanordnarens fönster Utbildningsanordnarens uppgifter och möjligheter i upprätthållandet av användarrättigheterna Avslutning Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. V ä l k o m m e n! Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

17 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN I N B J U D A N O C H P R O G R A M Utbildning i uppdatering av Utbildningsstyrelsens läroanstaltsdatasystem OPTI Tidpunkt: klo Plats: Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19, Uleåborg Öppning och allmänt om OPTI Hur använder arbetsförvaltningen OPTIs uppgifter? Specialarbetskraftsrådgivare Marja Kukkonen Innehållet i OPTI och fönstren - Utbildningsfönstren Lunch Det föregående temat fortsätter Kaffe (Utbildningsstyrelsen bjuder) Rapporterna i OPTI Innehållet i OPTI och fönstren undervisningsställets, läroanstaltens och utbildningsanordnarens fönster Utbildningsanordnarens uppgifter och möjligheter i upprätthållandet av användarrättigheterna Avslutning Utbildningen är avgiftsfri, men Utbildningsstyrelsen ersätter inte deltagarnas rese- och övriga kostnader. V ä l k o m m e n! Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

18 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 4 ANMÄLAN TILL ANVÄNDARUTBILDNING AV UTBILDNINGSSTYRELSENS LÄROANSTALTSDATASYSTEM OPTI (utbildningen går på finska) Uleåborg Oulun kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu Helsingfors Utbildningsstyrelsens auditorium, Hakaniemenkatu 2 Kryssa för den utbildning i vilken representanterna för utbildningsanordnaren/huvudmannen deltar. Utbildningsanordnarens namn: Deltagarens namn (texta) E-postadress (texta) Underskrift och namnets förtydligande Datum Telefon E-postadress Anmälan senast under adress Utbildningsstyrelsen/Enheten för bastjänster PB 380, HELSINGFORS e-postadress fax (09) (Enheten för bastjänster) Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2 PL 380 PB HELSINKI HELSINGFORS Puhelin (09) Telefon (09)

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

För att kunna skapa svarskoder krävs det att användaren antingen har rättigheter som AIPALutbildningsaktörens

För att kunna skapa svarskoder krävs det att användaren antingen har rättigheter som AIPALutbildningsaktörens 1 ( 5 ) AIPAL-ANVISNING 16.1.2015 Examensarrangör AIPAL utbildningsaktörens ansvarig användare AIPAL utbildningsaktörens användare ATT SKAPA SVARSKODER I denna anvisning ges information om hur enkäter

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

EVIRAS BESTÄMMELSE OM HYGIENKOMPETENS

EVIRAS BESTÄMMELSE OM HYGIENKOMPETENS BESTÄMMELSE 1(6) Livsmedelssäkerhetsverket Pvm/Datum/Date Bestämmelsens nr 2.4.2009 1/2009 EVIRAS BESTÄMMELSE OM HYGIENKOMPETENS 1. Rättsnormer för utfärdandet av bestämmelsen Enligt livsmedelslagens (23/2006,

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013

UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 IFYLLNADSANVISNINGAR Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2013 UPPGIFTSINSAMLING OM KOSTNADERNA FÖR YRKESUTBILDNINGEN ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läroavtal som slutits för unga som

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT

VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT VIPU ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 NATIONELLA HUSDJURSTÖDETS FÖRSKOTT Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter och inloggningsalternativ...

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska.

mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska. mytnt Quick Guide Snabbguide för mytnt-användare mytnt - lätt, snabbt och behändigt - på svenska. Så här tar du programmet i bruk 1. Gå till www.tnt.se 2. Klicka på länken mytnt i menyn till vänster. 3.

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 1 INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingsobjekt Datainsamlingen gäller rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och

Läs mer

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Innan nedanstående påbörjas bör du kontrollera att du har följande: - Kompatibel Garmin-GPS. - Windowsdator med tillgång till Internet - Minimum 500

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Sonera Företagse-post. Nedladdning och installation av Outlook 2013

Sonera Företagse-post. Nedladdning och installation av Outlook 2013 Sonera Företagse-post. Nedladdning och installation av Outlook 2013 Sisältö 1/15 Ta i bruk Sonera Företagse-post med Outlook 2013-applikationen INNEHÅLL Nedladdning av installationspaketet för Outlook

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10

Gemensamma funktioner för landsbygdsstöden. Version 2010-10-14 MANUAL. Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG. Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Version 2010-10-14 MANUAL Inloggning i LB-stöden (PROLAG) för LAG Manual för inloggning Sidan 1 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Installera Java...

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6. Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup.

Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6. Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup. Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6 Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup.se Hitman Pro är ett skalprogram som använder sig av kända program

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen 1 (5) Krypterad e-postförbindelse mellan och Finansinspektionen 1 Allmänt Försäkringsmäklaren kan, om den så önskar, skicka in berättelsen om rörelse och bokslutsinformationen till Finansinspektionen via

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer