E-posthantering med Lotus Notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-posthantering med Lotus Notes"

Transkript

1 E-posthantering med Lotus Notes En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003

2 2 E-posthantering med Lotus Notes Denna manual är en del av det kursmaterial som ingår i den fortbildning Skurups kommun erbjuder sin personal. Manualen kan med fördel användas som ett hjälpmedel i det fortsatta dagliga arbetet med Lotus Notes. Den kortfattade manualen gör inga anspråk på att vara en heltäckande uppslagsbok. Endast några av de viktigaste funktionerna tas upp. Följande moment behandlas i denna manual: 1. Starta och logga in (klient versionen) 2. Välkomstfönstret 3. Lägga till kontakt i privat adressbok 4. Ta emot e-post 5. Läsa bifogad fil 6. Skriva och skicka e-post 7. Svara på e-post 8. Vidarebefordra e-post 9. Bifoga fil 10. Lägga till signatur 11. Tala om när du har semester 12. Lägga till grupper i adressboken 13. Kalenders grundinställningar 14. Skriva in kalenderuppgift 15. Radera kalenderuppgift 16. Extra: Webbaserad Lotus Notes 1. Starta och logga in (klient versionen) Lotus Notes finns i två olika skepnader, dels som en webbaserad version som du kan öppna varsomhelst bara du har en webbläsare (t ex Internet Explorer) i datorn, dels som ett program (en så kallad klient) som måste installeras i din dator. På din arbetsplats dator i Skurups kommun finns klienten installerad. Denna manual behandlar främst denna. 1.1 Dubbelklicka på Notes-ikonen på skrivbordet (eller klicka: Start, Program, Lotus program, Lotus Notes). 1.2 Skriv in ditt lösenord i dialogrutan som visas och klicka OK. 1.3 Observera att du måste använda rätt skiftläge för stora respektive små bokstäver! 1.4 När du är klar kommer du till välkomstfönstret. Se figur nedan.

3 3 Bokmärken Fönsterknapp Funktionsknappar Navigeringsknappar 2. Välkomstfönstret Välkomstfönstret är den plats varifrån du startar dina olika arbetsuppgifter. Här finns bl a ikonerna Post, Kalender, och Adressbok. Dessutom finns navigeringsknappar, fönsterknappar, funktionsikoner och bokmärken. 2.1 Vad de olika knapparna, ikonerna och bokmärkena uträttar, ser du genom att hålla muspekaren stilla över dem. Prova! 2.2 Lägg märke till att varje gång du öppnar ett fönster, t ex genom att klicka på någon av ikonerna Post, Kalender, Adressbok eller Att göra-lista, så skapas en fönsterknapp. Prova! 2.3 För att återgå till Välkomstfönstret klickar du på fönsterknappen Välkommen. Fönsterknappar 2.4 Fönsterknapparna är för Lotus vad statusfältet är för Windows. Öppnar du t ex posten flera gånger under en dag, utan att stänga postfönstren efter dig när du är klar, skapas en massa onödiga öppna fönster. Du bör alltså stänga respektive uppgifts fönster när du inte längre behöver det. Gör det!

4 4 3. Lägga till kontakt i privat adressbok I den privata adressboken kan man föra in egna adresser och grupper. Den privata adressboken lagras på användarens egen hårddisk och är därför oåtkomlig utifrån. Alla personuppgifter du för in i adressboken lagras som sk kontaktdokument. Så här gör du för att skapa ett kontaktdokument: 3.1 Klicka på Ny kontakt under ikonen Adress i Välkomstfönstret (eller öppna adressboken via ikonen Adresser i Välkomstfönstret och klicka därefter på knappen Lägg till kontakt). Du får då upp följande kontaktdokument: Skriv in för- och efternamn Postadressguide-knappen 3.2 Skriv in personen du vill lägga till i din adressbok, t ex Förnamn: Thomas, Efternamn: Granhäll. Du kan även fylla i övriga fält, men detta är ej nödvändigt. 3.3 Klicka därefter på postadressguide-knappen. Du får upp följande dialogruta:

5 5 3.4 Ifall den person du ska lägga till jobbar inom Skurups kommuns administrativa sida låter du postsystemet förbli det förinställda Lotus Notes. (Om inte går du nu direkt till punkt 3.6 utan att klicka OK). Klicka därefter OK. 3.5 Nedanstående dialogruta dyker upp. Klicka OK igen. Gå nu direkt till punkt Ifall personen är någon annan t ex en lärare på Komvux eller en privatperson måste du markera postsystemet för Internet-post. Se figur nedan. Klicka därefter OK. 3.7 Nedanstående dialogruta dyker upp. Skriv här in din kontakts e-postadress för hand. Klicka därefter OK igen. Skriv in e-postadress här 3.8 Klicka slutligen på knappen Spara och stäng. Din kontakt ligger nu i din privata adressbok. Pust! Spara och stäng

6 6 4. Ta emot e-post Alla inkommande e-post läggs automatiskt in i din inkorg. När ny e-post anländer hörs en signal från datorn (ifall ljudet är på). Samtidigt upplyser en text på statusraden att du har ny post. Gör så här för att läsa den nya e-posten: 4.1 Klicka på ikonen Post i Välkomstfönstret. Du ser nu innehållet i Postfönstret enligt följande sätt: 4.2 Observera att Inkorg är markerad i den vänstra delen av Postfönstret. I den högra delen finns de lästa och olästa dokumenten. De olästa har avvikande färg (röd) samtidigt som de är försedda med en stjärna. Stjärnan finns kvar tills du någon gång öppnar dem. 4.3 Öppna ett brev genom att dubbelklicka på meddelandets titelrad. 4.4 När du läst färdigt lämnar du dokumentläget genom att trycka <Esc>. (Alternativt kan du stänga dokumentet med dess fönsterknapp.) 4.5 Vill du lämna postdatabasen tryck på <Esc> igen.

7 7 5. Läsa bifogad fil Om du i det mottagna brevet ser ett game, så betyder detta att en fil är bifogad. Det kan se ut så här: Bifogad fil 5.1 Öppna (dubbelklicka) det aktuella brevet. I det öppna brevet ser du nu en speciell symbol som motsvaras av den bifogade filen. Det kan se ut så här: Bifogad fil 5.2 Dubbelklicka på symbolen för att läsa den bifogade filen. 5.3 En egenskapsruta öppnas i vilken du klickar på Visa. Du kommer nu att se själva dokumentet som finns i filen. Stäng egenskapsrutan genom att klicka på dess kryss i övre högra hörnet. 5.4 För att se filinnehållet öppnat i sitt moderprogram (t ex Word om det är en Word-fil) klickar du istället på Starta. Detta förutsätter dock att du har det aktuella programmet installerat i din dator. 5.5 Om du vill spara filen så klickar du på Kopiera i egenskapsrutan. Tänk på att kopiera filen till en plats på hårddisken som du senare lätt kan hitta t ex till mappen Mina dokument. 5.6 Stäng egenskapsrutan med krysset. Tryck på <Esc> för att stänga brevet.

8 8 6. Skriva och skicka e-post Det finns flera olika tillvägagångssätt att påbörja ett nytt brev. Gör så här: 6.1 Klicka på Nytt meddelande under ikonen Post i Välkomstfönstret 6.2 eller välj i menyraden: Skapa, Post, Meddelande. 6.3 eller klicka på ikonen Post och därefter knappen Nytt meddelande i Postfönstret. Ett brevformulär skapas enligt figuren nedan när något av ovanstående alternativ genomförs och brevskrivningen kan därefter påbörjas. Postfönsterknappen Sänd-knappen Lägg in mottagare vid position Till genom att klicka på Adress-knappen. 6.4 Lägg in namn på mottagaren/mottagarna i position Till, genom att klicka på knappen Adress och välj i dess olika listor. Du lägger in flera mottagare genom att skriva kommatecken efter varje. 6.5 Flytta till position Kopia och lägg in namn till andra mottagare om du vill skicka kopior av ditt brev. Samma procedur enligt punkten ovan. 6.6 Flytta till position Blank och lägg in namn till andra mottagare om du vill skicka blanka kopior av ditt brev. Detta innebär att namnen på mottagarna är gömda och inte kommer att visas i de utskickade breven. 6.7 Flytta till position Ärende och skriv in en passande rubrik som kort beskriver vad ditt brev behandlar. 6.8 Flytta till den nedersta positionen (tomma vita pappret) och skriv ditt brev. 6.9 När du klar skickar du brevet genom att klicka på Sänd. Med alternativet Sänd och spara sparar du dessutom en kopia av brevet. Ifall du vill kunna bearbeta brevet ytterligare innan du skickar det kan du klicka på Spara som utkast. Brevet läggs då i vyn Utkast i Postfönstret till dess att du färdigställer det När du är färdig stäng slutligen postfönstret med postfönsterknappen.

9 9 7. Svara på e-post Du har fått ett brev som du önskar svara på. Det finns två sätt att gå tillväga. Antingen kan du skapa ett helt nytt brev som du adresserar tillbaka till den som skrev till dig (enligt avsnitt 6), eller så gör du så här: 7.1 Öppna brevet i fråga, om det inte redan är öppet. 7.2 Klicka på svarsknappen Svar. En undermeny dyker upp. Klicka här på Svar. Om du istället vill att originalbrevet ska inkluderas i svaret, klickar du istället på Svar med historik. Svar till alla innebär att brevet går till alla som fått originalbrevet. 7.3 Skriv ditt svarsmeddelande 7.4 Klicka därefter på knappen Sänd. 7.5 Stäng slutligen postfönstret med postfönsterknappen. Svara Vidarebefordra 8. Vidarebefordra e-post Ibland vill man vidarebefordra ett mottaget brev. Gör då så här: 8.1 Du kan antingen ha det aktuella brevet öppet eller bara markera det i Postfönstrets lista. 8.2 Klicka på knappen Vidarebefordra. Se figur ovan. Brevet visas då med en text som anger att det är ett vidarebefordrat sådant. 8.3 Skriv in önskade adresser i positionen Till, Kopia och Blank. Lägg till eventuella kommentarer i textpositionen. 8.4 Skicka brevet genom att klicka på knappen Sänd. 8.5 Stäng slutligen postfönstret med postfönsterknappen.

10 10 9. Bifoga fil Du kan även bifoga en fil med ditt brev. Det kan t ex vara en Word eller Excel-fil som du tidigare skapat och som du vill dela med dig. OBS! Du bör dock tänka på att den bifogade filens storlek inte är för stor, dvs innehåller för mycket information i form av t ex bilder. En bifogad fil i ett meddelande medför alltid längre upp- och nedladdningstider när det sänds över Internet. Detta märks särskilt om man har modemuppkoppling. Gör så här: 9.1 Du befinner dig i brevformuläret. Du har lagt in mottagare, ärende samt skrivit in den text du vill ha med i brevet (enligt avsnitt 6). Du vill nu bifoga en fil. 9.2 Klicka på ikonen Bifoga fil (en knapp med ett game) enligt figuren nedan. Bifoga fil 9.3 I dialogrutan som dyker upp väljer du fil (se figur nedan). Leta dig fram till det ställe där du har din aktuella fil. Är det t ex en Word-fil du ska bifoga ligger den med stor sannolikhet i mappen Mina dokument. Markera filen och klicka Skapa.

11 11 Symbol för bifogad Word-fil 9.4 Ditt brev förses nu med en symbol (se figur ovan) där man även kan utläsa i vilket program filen är skapad. 9.5 Du skickar slutligen iväg ditt brev med den bifogade filen genom att klicka på Sänd. 9.6 Stäng slutligen postfönstret med postfönsterknappen. 10. Lägga till signatur Ifall du vill att varje meddelande du sänder har texter som anger t ex ditt telefonnummer, faxnummer, webbadress eller postadress gör du så här: 10.1 Klicka på ikonen Post i Välkomstfönstret Väl i postfönstret klickar du på knappen Verktyg. Välj Inställningar i undermenyn Välj fliken Post och sedan Signatur. Markera kryssrutan Signatur fliken Skriv in lämplig signatur här 10.4 Skriv in önskad text eller hämta in från en färdig fil Om du vill att signaturen ska visas automatiskt i alla dina skickade brev markerar du detta i kryssrutan. Om inte så infogar du signaturen manuellt i ett brev genom att klicka på knappen Verktyg och där välja Infoga signatur. Klicka OK när du är klar.

12 Tala om när du har semester För att ett meddelande inte ska ligga obehandlat i onödan kan du använda funktionen Ej på kontoret. Alla som skickar brev till dig under denna tid får automatiskt ett returbrev som meddelar att du t ex är på semester. Gör så här: 11.1 Klicka på ikonen Kalender i Välkomstfönstret Välj därefter i menyn: Åtgärder, Verktyg, Ej på kontoret. Följande dialogruta visas: 11.3 Under fliken Datum fyller du i aktuella datum som du kommer att vara borta. Klicka på den lilla knappen till höger i textfältet för att lägga in datum via en liten kalender Klicka på knappen Aktivera Under fliken Standardmeddelande föreslår Lotus Notes en standardtext som meddelande till dem som skickar brev till dig. Du kan ändra eller lägga till i detta meddelande om du vill. Ett meddelande om att du har semester läggs automatiskt in i din kalender Under fliken Specialmeddelande kan du skriva en text riktad till en eller flera personer som du väljer ur dina adressböcker När du är klar klickar du på knappen OK Om du återvänder tidigare än beräknat, gå på nytt in i Ej på kontoret (Åtgärder, Verktyg, Ej på kontoret) och klicka på knappen Avaktivera. Avsluta med att klicka på OK Stäng kalenderfönstret med kalenderfönsterknappen.

13 Lägga till grupper i adressboken Om man ofta skickar e-post till samma grupp av människor kan man spara tid genom att skapa gruppdokument. Detta gör att man endast behöver ange gruppens namn istället för e-postadresserna på alla de personer som ingår i den. För att kunna skapa grupper i en gemensam adressbok (på servern Wilma) måste man ha behörighet. Vem som helst kan dock skapa grupper i sin privata adressbok. Detta ska vi göra nu! 12.1 Öppna din adressbok genom att klicka på ikonen Adressbok i Välkomstfönstret Klicka på vyn Grupper i det vänstra fönstret Klicka på Lägg till grupp. Du får fylla i följande formulär: Skriv in namn på din grupp här Välj namn ur befintliga adressböcker här 12.4 Som grupp väljer du något kort men förklarande namn t ex Kostenheten Klicka sedan på pilknappen vid Medlemmar, för att kunna välja namn ur befintliga adressböcker. Du får upp följande dialogruta:

14 Ändra till Skurup.se s adressbok om inte den kommer upp direkt. Markera önskade namn, ett i taget, och klicka på Lägg till. När du är klar klicka på OK Klicka på spara och stäng Du kan nu stänga adressboksfönstret med <Esc> Prova nu att skriva ett nytt brev. Du kommer nu att kunna välja gruppens namn när du klickar på Adress i brevformuläret (Nytt meddelande). När brevet sedan skickas kommer gruppnamnet att bytas ut mot de individuella namnen. 13. Kalenderns grundinställningar I kalendern kan du föra in dina planerade aktiviteter. Detta kan kanske tyckas omständligare än att skriva in i Filofaxen. Fördelen med Lotus Notes kalender är att alla andra i nätverket kan se om du är upptagen eller inte Klicka på ikonen Kalender i välkomstfönstret. Kalenderfönstret ser ut enligt följande: Verktyg 13.2 Med pilarna längst ner i högra hörnet bläddrar du antingen framåt eller bakåt i tiden För att ändra grundinställningarna klickar du först på knappen Verktyg och därefter på Inställningar i undermenyn. Det du bör ändra här är bl a din lediga tid under fliken Ledig tid. Kolla att arbetstiderna stämmer och ändra ifall det behövs.

15 15 Ledig tid 14. Skriva in kalenderuppgift 14.1 Skriv in kalenderuppgifter genom att klicka på knappen Ny och därefter Bokning i den undermeny som dyker upp Följande dialogruta visas och där fyller du i ärende (t ex möte) samt en mindre beskrivning på vad du ska göra eller var du är. Skriv in ärende Kalender-knapparna Klock-knapparna

16 Fyll i datum eller klicka på kalender-knappen så ser du ett blad där du kan klicka på datum Klicka på klock-knappen för att ställa in klockslag för början respektive slut Markera eventuellt kryssrutan Upprepning för att ställa in att posten ska upprepas med jämna mellanrum över en viss tidsperiod. En dialogruta kommer att dyka upp där du kan ange aktuella värden. Klicka OK när du är färdig Avsluta med att klicka på knappen Spara och stäng Stäng kalenderfönstret med kalenderfönsterknappen. 15. Radera kalenderuppgift För att helt stryka ett möte eller annan kalenderuppgift du lagt in gör du som vid de flesta andra raderingar i Lotus Notes: 15.1 Öppna kalendern så att du får upp kalenderfönstret Markera aktuell kalenderuppgift Tryck <Delete> (eller högerklicka på kalenderuppgiften och välj radera). Kalenderuppgiften markeras nu för radering med en genomstrykning. För att eventuellt ångra detta trycker du <Delete> igen För att fullfölja raderingen trycker du på tangenten F9.

17 Webbaserad Lotus Notes Du kan även använda den webbaserade versionen av Lotus Notes. Fördelen med denna version är att du kan öppna din e-post från vilken dator som helst, förutsatt att den kan koppla upp mot Internet. Nackdelen är att det inte finns lika många funktioner som i klientversionen Starta Internet Explorer Skriv in följande adress: Skriv därefter in ditt tilldelade användarnamn och lösenord i följande dialogruta: OBS! Lösenordet i den webbaserade versionen av Lotus Notes är inte det samma som i klientversionen. Du kan dock ändra det så att det blir samma. Kontakta kommunens IT-tekniker vid problem Du kommer till en inloggningsida som ser ut ungefär enligt figuren nedan. Klicka på ikonen Öppna e-post och skriv därefter åter in ditt användarnamn och lösenord i den dialogruta som dyker upp. Klicka här!

18 Har du skrivit rätt användarnamn och lösenord kommer du efter några sekunder direkt till postfönstret med din inkorgen öppen och du kan se ifall du fått ny e-post. Skriva nytt meddelande Post Kalender Att gör listan 16.6 Lägg märke till att du kan gå till din Kalender och Att-göra-listan ifrån postfönstret genom att klicka på ikonerna nere i vänstra hörnet Vill du skriva ett brev klickar du istället på Nytt meddelande direkt i postfönstret Många funktioner är samma eller liknande de som finns i klientversionen. Testa och prova därför på egen hand. Lycka till! Särskilt för dig med operativsystemet Windows XP: För att den webbaserade versionen av Lotus Notes ska fungera smärtfritt i Windows XP måste du ha installerat Java Runtime Environment (version 1.4 eller nyare). Du kan snabbt och enkelt ladda ner Java från Suns webbplats: Java finns dock även med i Microsofts service pack (SP1) för Windows XP och kan laddas ner på deras webbplats: När du väl installerat Java (från Sun) går du in i Kontrollpanelen (Start, Kontrollpanelen) och dubbelklickar på Java Plug-in. Välj fliken Webbläsare. Ta bort bocken för Internet Explorer (ska inte vara någon bock på Netscape heller) och klicka på Utför. Stäng Javafönstret med krysset i övre högra hörnet. Klart!

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 2: användning. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 2: användning. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 2: användning Version 1.0 1(21) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 3 E-POSTANVÄNDNING... 2 3.1 ÖVERSIKT... 2 3.2 ATT LÄSA MEDDELANDEN...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Kom-igång-guide för värd

Kom-igång-guide för värd Kom-igång-guide för värd 1 Rev 1.0 Kom-igång-guide för värd Administrera webbmöten Innehåll Läs det här innan du börjar 2 Stöd för datoroperativsystem och webbläsare 2 Stöd för mobiloperativsystem 2 Teknisk

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören.

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören. E K Manual för e-postprogram i Eda Skolor E-postprogrammet är ett sk webbaserat system, med möjlighet att skicka och läsa e-post från valfri dator som är ansluten till Internet. Vårt e-postsystem är tänkt

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Beställning av behörighet till projekt

Beställning av behörighet till projekt Fastighetsavdelning INSTRUKTION 1(6) 2007-04-03 Beställning av behörighet till projekt För att få åtkomst till eller avanmäla dig från ett projekt på Locums projektplats i advantum måste du logga in i

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Du har e-post. Lotus Notes 8.5 Standard. Flöden

Du har e-post. Lotus Notes 8.5 Standard. Flöden Flöden Prenumerera på flöden från webbplatser, t ex dagensmedicin.se, och få information om nytt innehåll utan att själv behöva besöka sidan. Klicka på. En dialogruta öppnas. Ange URL-adressen till flödet.

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer