T Y R E S Ö K A T A L O GEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T Y R E S Ö K A T A L O GEN"

Transkript

1 T Y R E S Ö K A T A L O GEN

2 Rektorn har ordet Varmt välkommen tillbaka till alla gamla elever och föräldrar och ett extra varmt välkommen till alla nya elever och föräldrar! Nu startar läsåret 13/14! Ett nytt läsår innebär både för elever, föräldrar och personal en mängd nya mål och förhoppningar. Vi räknar med att vi under detta läsår ska kunna fortsätta att erbjuda er en personligt utformad utbildning, med goda studieresultat och hög trivsel och trygghet. I Tyresökatalogen kan man hitta all möjlig nyttig information om skolan och vår verksamhet och den finns också publicerad på hemsidan och intranätet. Ytterligare information får ni via rektorsbrev och skolårsbrev. Vi hoppas att vi alla ska fortsätta trivas i vår fina skola och att eleverna ska nå bra resultat. Det gör de bäst om hem och skola har ett gott samarbete, så följ upp i loggboken varje vecka och ta för vana att titta in i eds då och då. Och sist men inte minst, hör av er om det är något ni funderar över! Med hopp om ett gott samarbete och ett trevligt och givande läsår! Gunilla Persson Rektor 08/

3 Kunskapsskolan Tyresö Adress: Solkraftsvägen 15, Stockholm Telefonnummer: Reception: Fax: Rektor: Gunilla Persson , Biträdande rektor: Martin Norin , Koordinator: Linda Kindberg , Kurator: Kerstin Vikström Skolrestaurangen: Chloe Cheung, Karin Holmqvist: Skolhälsovården: Caroline Sandström Sjukanmälan: Elevfrånvaro anmäls direkt till respektive arbetslags telefon senast 7.50 av vårdnadshavare. Obs! Om elev är frånvarande utan anmälan (ogiltig frånvaro), så kommer skolan att kontakta vårdnadshavare under dagen. Vid anmälan är det bra om ni kan informera om eleven är hemma mer än en dag. I annat fall ringer ni och förlänger frånvaron. Arbetslag år 6: :1 Per Brannemo 6:2 Helena Grelz 6:3 Yeliz Tungert 6:4 Raoul Kalén 6:5 Cecilia Kral 6:6 Therese Åberg (arbetslagsledare) 6:7 Robert Johansson Lena Boda Cecilia Johansson Arbetslag år 8: :1 Martin Norin (vik ht) 8:2 Csilla Bencsik 8:3 Joaquim Pontes (arbetslagsledare ht) 8:4 Franco Villarreal 8:5 Sofie Ring 8:6 Linnea Sörensen Isaksson Kjell Palmert Jonas Tappert Övriga medarbetare Linda Kindberg, koordinator Anders Nilsson, SYV Karin Holmqvist, husmor/hemkunskap Chloe Cheung, husmor Vinay Saujani, elevassistent Kevin Rex, elevassistent Arbetslag år 7: :1 Björn-Andreas Eriksen (arbetslagsledare) 7:2 Henrik Norstedt 7:3 Caroline Risberg 7:4 Bilge Gül 7:5 Karolina Östberg 7:6 Helén Ahlin-Mörk Per Rinaldo Lena Engman Arbetslag år 9: :1 Hans Hamberg 9:2 Lars Hammarberg (arbetslagsledare) 9:3 Jesper Seger 9:4 Ann-Sofie Stenqvist 9:5 Johanna Warén 9:6 Sara Hillefors Tommy Trygg Isabel Saiz Perez Elevhälsoteam Gunilla Persson, rektor Martin Norin, biträdande rektor Kerstin Vikström, kurator Caroline Sandström, skolsköterska Raoul Kalén, specialpedagog Föräldralediga/ Tjänstlediga/ Sjukskrivna Ioanna Costas, Linus Gellerstedt

4 Preliminära läsårsdata 2013/14 Höstterminen 2013 Vecka 33 Tor 15/8 Skolstart för nya elever Introduktion pågår tors 15/8 - mån 19/8 Tor 15/8 Föräldrautbildning kl (för föräldrar till nya elever) Tis 20/8 Skolstart för övriga elever kl (hel skoldag) Vecka 34 Ons-fre 21-23/8 Utvecklingssamtal /Hemstudiedagar år 6-9 Vecka 42 Vecka 44 Vecka 51 År 9 i Falun Höstlov Fre 20/12 Avslutning Vårterminen 2014 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 9 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 18 Vecka 22 Vecka 24 Vårterminen börjar tis 7/ för alla elever. Ons-fre 8-10/1 Utvecklingssamtal/Hemstudiedagar för samtliga elever. Nya elever går introduktionsutbildning. År 8 i Falun Sportlov År 7 i Falun. Påsklov Fre 2/5 Lov Fre 30/5 Lov Tor 12/6 Avslutning Ytterligare studiedagar kommer att läggas ut, information om detta i kommande rektorsbrev och på hemsidan.

5 Skolans rutiner Skolans öppettider Skolan är öppen utom fredagar (stänger 15.00).Eleverna är välkomna att vara kvar i skolan för skolarbete. Skolhälsovård Skolsköterskan finns på plats tre dagar i veckan, måndag, onsdag och torsdag. Kuratorn arbetar måndagonsdag och fredag. Schema Vi har ämnesschema, årskursschema och individuella scheman. Lärarnas individuella scheman finns på anslagstavlan på plan 1. Där finns även årskursscheman uppsatta under respektive årskurs. Ämnesschemat för ett specifikt ämne finns vid workshopsalen/området. Eleverna får också ett workshopschema där alla lärares tider står inskrivna. I loggboken skapar varje elev sitt individuella schema med hjälp av sin personliga handledare. Start- och sluttider för eleverna är: måndag ( år 8 och 9), tisdag - tors ( år 8 och 9) och fredag om inget annat meddelas. Den sista timmen varje dag används till phsamtal, då endast ca fyra elever/ basgrupp har obligatorisk tid. Dock kan denna timme användas till annat skolarbete vid behov. Elevskåp Eleverna kommer att erbjudas att låna ett elevskåp på skolan. I skåpen ska eleverna förvara skor, ytterkläder mm. Nya elever tar med eget hänglås till sitt skåp. Uppstår misstanke om att någon förvarar något farligt eller otillåtet i sitt skåp förbehåller sig skolan rätten att gå in i skåpet. Detta sker tillsammans med eleven. Startkit material Vid läsårsstart får alla elever en loggbok, två kollegieblock, två blyertspennor och ett suddgummi. Dessutom får alla elever en pärm eller en mapp med register att samla sina papper i. Vid vårterminens start får alla elever två blyertspennor och ett suddgummi. Elever som visar fullskrivna block/ häften får givetvis nya. Loggboken Eleverna planerar och utvärderar sina studier i loggboken. Här dokumenteras kunskapsmål, strategier, arbetsuppgifter att utföra, utvärderingar och resultat. Den innehåller också ämneshjälp, t. ex ämnesöversikter i stegämnena och kartor. Som förälder förväntas du varje vecka ta del av informationen i loggboken, underteckna den samt följa Ditt barns utveckling och studieresultat via den och EDS (se nedan). Lunch Matsalen är öppen och lunchen är organiserad i fem matlag (10.40, 11.00, 11.20, och 12.00). Cafeteria Skolans cafeteria är öppen främst under eftermiddagstid måndag - torsdag, tider anslås. Det finns möjlighet att köpa smörgås, frukt och något att dricka både på morgon samt eftermiddag, dock ej under lunchtid. Matsäck Vid utflykt finns det alltid möjlighet för eleverna att få med sig matsäck från skolan. Vårdnadshavare ska då informera handledaren om detta senast tre dagar i förväg. Hemstudiedag Hemstudiedag innebär att eleverna arbetar hemma med arbetsuppgifter som planerats in i förväg på skolan. Enligt förordningen ska dessa dagar ha särskilt innehåll och inte vara av jobba vidare - slag. Dagen planeras och utvärderas i loggboken. Hela årskursen har hemstudiedag samtidigt. Individuell hemstudiedag

6 Elever i år 6-7 (ett fåtal), 8 och 9 kan få genomföra individuella hemstudiedagar. I år 6-7 ska det finnas ett godkännande från skolledningen. I de äldre skolåren har handledaren ansvaret och maximalt kan eleven använda en dag/vecka och kan endast beslutas från vecka till vecka. Detta beslutas efter överenskommelse mellan handledare, elev och vårdnadshavare. Eleven planerar dagen i loggboken. Handledaren signerar. Vårdnadshavare signerar. Loggboken med signatur visas upp för handledaren som då godkänner den individuella hemstudiedagen. Brave (Kamratstödjare) Kunskapsskolan i Tyresö har byggt upp en organisation i enlighet med organisationen Friends koncept, med syfte att förebygga och minska mobbing och kränkningar i skolan förebygga och minska annat fysiskt och psykiskt våld och trakasserier sprida kunskap om mobbing för ökad förståelse och eftertanke sprida humana, demokratiska och jämlika värderingar Varje basgrupp har två representanter. Det finns även en ansvarig vuxen från årskursen. Elevråd Skolans elevråd består av en representant från varje basgrupp, som väljer en styrelse. De har som uppgift att se till att eleverna har det inflytande över sin vardag som de ska ha. Ett fungerande och engagerat elevråd är oerhört viktigt för vår skola! Ledigheter Ledighetsblanketter finns att få i skolans reception eller på kunskapsporten. Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. För att eleven inte ska missa skolarbete rekommenderar vi att ni inte söker ledigt i början och i slutet av kurser. Arbetsgång för kurserna tillhandhålls och distribueras av arbetslaget. Beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig vare sig rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning. Föräldrasamverkan Alla aktiviteter där föräldrar är inbjudna startar kl och slutar kl om inget annat anges. Föräldrautbildning Kunskapsskolan fungerar bättre med engagerade och kunniga föräldrar. I början av läsåret kallar vi alla nya föräldrar till en kväll med föräldraintroduktion och utbildning i Kunskapsskolans koncept. Vid behov har vi också föräldrautbildning vid början av vårterminen. Föräldramöte I början av varje termin har varje skolår ett gemensamt föräldramöte med information som riktar sig till årskursens arbete. Föräldraföreningen Föreningen är för närvarande vilande. Rektorsbrev Breven handlar övergripande om livet på skolan. De skickas ut via mail varje månad och läggs ut på kunskapsporten och Kunskapsskolans externa hemsida. Skolårsbrev Breven författas av respektive arbetslag och berättar mer specifikt vad som händer inom det aktuella skolåret. De skickas ut via mail varje månad.. Utvecklingssamtal En gång per termin kallas förälder och elev till ett utvecklingssamtal tillsammans med den personlige handledaren. Där utvärderar man tillsammans studierna och sätter upp nya studiemål och strategier för den personligt utformade utbildningen. Den individuella studieplanen dokumenteras i EDS.

7 Trådlöst nätverk Det är nu fullt möjligt för elever att ta med sina egna datorer, läsplattor, mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning och koppla upp dessa mot vårt trådlösa nätverk. Elev som tar med en egen enhet har själv det fulla ansvaret. Kunskapsskolan ersätter därför inte kostnader som eleven kan åsamkas på grund av att enheten skadas eller förkommer. Trivselregler För att skapa ett bra arbetsklimat på skolan arbetar vi efter följande: Medarbetare och elever - har ett gemensamt ansvar för att det är arbetsro på skolan. - har ett ansvar för att våra lokaler hålls rena och klotterfria och ett särskilt ansvar för den lokal man befinner sig i. - har en skyldighet att tillse att mobbing och trakasserier inte förekommer. - Huvudbonader och ytterkläder används inte inomhus. Ytterskor används inte inomhus under vinterhalvåret samt när det är blött utomhus. Eleverna ansvarar då för att ha inneskor. - Mobiltelefoner ska vara i ljudlöst läge i skolans lokaler och helt avstängda under före- läsningar och kommunikationspass. Mobilsamtal får ske endast där det inte stör någon annan. Mobiltelefonen ska inte störa ditt eget eller någon annans arbete. Den får inte användas för spel eller liknande under arbetstid, endast under i loggboken inplanerad rast. - Mellanmål kan ätas när man behöver, dock ej under obligatoriska pass eller vid datorer. Godis och läsk är ej tillåtet, ej heller nötter. - Rast tas utomhus eller i rastutrymmet. - Det är inte tillåtet att lämna skolans område utan godkännande av sin handledare. - Mopedåkning får endast ske till och från skolan eller i undantagsfall under skoltid efter tillåtelse av sin handledare. - Det är inte tillåtet att skojbråka eftersom det är svårt att avgöra om det är på allvar och lätt leder till riktigt bråk.

8 Kunskapsskolan på nätet Både elev och förälder kan nå våra sidor hemifrån. På samtliga platser gäller att du som förälder använder ditt barns inloggning. Kunskapsporten För att komma åt Kunskapsporten direkt via webbläsaren så går ni in på Elevdokumentationssystemet (EDS) Varje elev har ett elevkort som innehåller information om elevens aktuella studiesituation, både individuell studieplan samt ämnesresultat. Det är medarbetarna som har till uppgift att ständigt uppdatera denna databank. Samtliga bedömningar och kommentarer får automatiskt lärarens signatur, samt datum när registreringen gjorts. Förälder ska regelbundet logga in i EDS för att läsa den information som lagts in om ditt barns skolutveckling. Vi för här in summativa bedömningar (uppnådda mål) såväl som formativa bedömningar (framåtsyftande/utvecklande). Förälder har ingen egen inloggning utan använder barnets användarnamn/lösenord. Ni väljer på kunskapsporten fliken EDS. Här följer samtliga webbadresser: Kunskapsskolan Kunskapsporten EDS Vid behov kontakta: Lars Hammarberg e-post: tel:

9 Tillstånd att ta med egen dator till Kunskapsskolan Tyresö Det är nu fullt möjligt för elever att ta med sina egna datorer och koppla upp dessa mot vårt trådlösa nätverk. Vi tycker att detta initiativ är bra, men vi kan tyvärr inte ansvara för personliga datorer, utan dessa tas med på egen risk. Om Ni som vårdnadshavare godkänner att er son/dotter tar med sig en egen dator på nedanstående villkor vill vi att ni noga läser igenom villkoren, fyller i elevens namn och undertecknar blanketten. Eleven ska förvara blanketten i loggboken så att den kan visas upp för personal i skolan, dvs blanketten måste finnas med när eleven tar med sig en egen dator. Kopia av blanketten lämnas till den personliga handledaren. Följande gäller vid medtagande av egen dator: datorn tas med på eget ansvar och skolan är inte ersättningsskyldig om datorn blir förstörd eller försvinner datorn används till studier att elev och vårdnadshavare godkänt skolans IT-regler genom att underteckna kontraktet som delas ut i början av varje läsår att eleven följer dessa IT-regler och är väl medveten om att man blir avstängd från sitt konto om man inte följer reglerna. Ovanstående godkänns för: Namn Personnummer Basgrupp Vårdnadshavares namnteckning: Vårdnadshavares namn: Telefonnummer: Datum:

10 Förfrågan om samtycke Elevens bild på Kunskapsskolans hemsida, i broschyrer mm För att vi ska ha rätt att använda bilder på våra elever i broschyrer och annat marknadsföringsmaterial samt på hemsidan måste vi enligt personuppgiftslagen inhämta samtycke från vårdnadshavare. Det kan gälla att till exempel lägga ut gruppbilder ur verksamheten eller foton i olika sammanhang för att visa upp Kunskapsskolan, hur våra skolor ser ut, hur vi arbetar osv. Vi publicerar aldrig namn på elever, endast bilder. Samtycke Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) måste varje person ge sitt tillstånd till att bli publicerad med bild. Samtycket gäller så länge ditt barn går på Kunskapsskolan. Du kan när som helst återta samtycket. Med hänsyn till ovanstående vill vi att du som vårdnadshavare tar ställning till följande: 1. Jag ger tillstånd till att född år får förekomma med bild på skolans hemsida samt i Kunskapsskolans annonser, broschyrer, utställningar mm. 2. Jag ger inte tillstånd till att född år får förekomma med bild på skolans hemsida samt i Kunskapsskolans annonser, broschyrer, utställningar mm. Ort och datum: Vårdnadshavare: Namnförtydligande: Eventuella kommentarer:

11 Resa på egen hand Min son/dotter i basgrupp Får åka själv under skoltid med lokaltrafiken. Får inte åka själv under skoltid med lokaltrafiken. Får stanna kvar efter t.ex. ett studiebesök eller friluftsdag och ta sig hem på egen hand och bekostnad. Får inte stanna kvar i stan efter ett studiebesök och ta sig hem på egen hand och bekostnad. Datum Vårdnadshavares underskrift Datum Vårdnadshavares underskrift

12 Kontaktunderlag För att säkerställa att vi har rätt information angående adresser, telefonnummer mm. ber vi Er att fylla i denna lapp och återlämna till skolan så fort som möjligt. Elevens namn: Basgr: Mobil nr: Vårdnadshavare 1 (namn) Adress: Tfn nr hem: Vårdnadshavare 2 (namn) Adress: Tfn nr hem: Hemligt nr Får lämnas ut i telefonlista: Ja nej Tfn nr dagtid: Hemligt nr Får lämnas ut i telefonlista: Ja nej Tfn nr dagtid: Mobil nr: Mobil nr: E-postadress: E-postadress: Vi har delad vårdnad och vill ha informationen till båda adresserna Viktigt! Förändringar av adress, telefonnummer eller e-postadresser måste meddelas skolan omgående. Vårdnadshavares underskrift/datum Vårdnadshavares underskrift/datum

13 Elev med specialkost(lämnas vid behov) Elevens namn: Bg: Målsmans namn. Målsmans namn. Tel nr: eller: Typ av allergi: Precisera gärna: Vid allergisk reaktion, vad händer: Vad ska vi göra här på skolan? Vart ska vi vända oss vid akutsituation: Målsmans namnteckning: Datum.

14 REGLER FÖR ELEVER Hur dator-, nät- och systemresurser får användas vid Kunskapsskolan*. 1. Kunskapsskolans* elevdatorer Dator, tangentbord och mus skall alltid användas försiktigt. Du som elev ska också följa de instruktioner som finns för hur datorerna ska skötas och hanteras. Dessa instruktioner meddelas av Kunskapsskolan* centralt eller av IT-ansvarig på skolan. Mat eller drycker får inte förekomma i närheten av datorn. Även små mängder vätska kan orsaka stora skador i dator, skärm, mus eller tangentbord. Tänk på att aldrig lämna datorn inloggad med ditt användarkonto utan uppsikt, lämna heller aldrig ut ditt användarnamn och lösenord till annan person än dina föräldrar! 2. Regler för användande av skolans nätverk Kunskapsskolan* har som mål att skola ns nätverk skall kunna vara så öppna som möjligt. Därför ställer skolan särskilda krav på dig som elev när du använder skolans datorer. När du använder en dator är du personligt ansvariga för att dessa inte använts på ett sådant sätt att skolans anseende skadas. - Skolans nätverk och datorer får bara användas för skolarbete. - Elevens vårdnadshavare har rätt till elevens användarnamn och lösenord för att få tillgång till Kunskapsskolans* elevdokumentationssystem, EDS. - Kunskapsskolan* äger rätt till att hantera och kontrollera all informationen som lagras på nätverket. Det är inte tillåtet att försöka få tillgång till hemkataloger, gemensamma mappar eller andra filytor utan att ha rätt till dem försöka dölja sin användaridentitet (utom i de fall då detta är uttryckligen tillåtet) Det är särskilt viktigt att inte ge intrycket av att Kunskapsskolan* står bakom information som publiceras av en elev försöka störa eller avbryta nätverket uppenbart slösa med tillgängliga resurser (maskinvara eller programvara) försöka skada eller förstöra den lagrade informationen på nätverket göra intrång i personers privatliv skicka massmail via mail massmail eller till enskilda trakassera, mobba eller diskriminera på nätverket skapa eller använda sig av uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör privatpersoners hälsa eller sexualliv ladda ned programvara, mediafiler eller annan typ av filformat som inte tillhör skolarbetet. missbruka antalet utskrifter, skriva ut material som inte tillhör skolarbetet gå in på pornografiska, våldsrelaterade, eller rasistiska hemsidor spela spel över Internet, undervisningsspel undantaget IT-regler för elever på Kunskapsskolan

15 Det är heller inte tillåtet att använda skolans nätverk för affärsverksamhet. privatkopiera program och spel m.m. eller att lagra dem på skolans nätverk Den som bryter mot någon av dessa regler kan stängas av från tillgång till Kunskapsskolans* nätverk. Är det fråga om överträdelser som också kan vara brottsliga kan det också bli aktuellt med polisanmälan. Ansvarsförbindelse Härmed försäkrar jag att jag har tagit del av ovanstående regler och villkor och att jag förbinder mig att följa dessa regler och instruk tioner samt övriga villkor för användning av elevdatorer, programvara och tillhörande utrustning som Kunskapsskolan* kan komma att meddela. Jag är fullt medveten om att brott mot ovanstående regler och villkor kan medföra avstängning från Kunskapsskolans * tekniska resurser samt i vissa fall polisanmälan. Jag är även medveten om att förbjuden kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara kan medföra ett personligt betalningsansvar för sådana krav som kan ställas av licensgivare. Elevens underskrift Personnummer Namnförtydligande Datum Undertecknad, vårdnadshavare för ovanstående elev, försäkrar att vi/jag har tagit del av ovanstående regler och villkor. Vi/jag är fullt införstådd(a) med att överträdelser av reglerna kan komma att medföra att eleven stängs av från Kunskapsskolans* tekniska resurser, polisanmälan eller ett personligt betalningsansvar. Vi/jag förbinder mig att solidariskt med eleven ikläda mig betalningsansvar och således hålla Kunskapsskolans* skadeslöst i händelse av krav från licensgivare i enlighet med vad som ovan sägs. Vårdnadshavares underskrift Personnummer Namnförtydligande Ort och datum Vårdnadshavares underskrift Personnummer Namnförtydligande Ort och datum * Kunskapsskolan i Sverige AB IT-regler för elever på Kunskapsskolan

K A T A L O G T Y R E S Ö

K A T A L O G T Y R E S Ö K A T A L O G 2 0 1 2 2 0 1 3 T Y R E S Ö Rektorn har ordet Nu startar läsåret 12/13! Ett nytt läsår innebär både för elever, föräldrar och personal en mängd nya mål och förhoppningar. Vi räknar med att

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår

Välkommen till ett nytt läsår Välkommen till ett nytt läsår 2015/2016 1 Rektor har ordet Varmt välkomna till ett nytt läsår hos oss på Kunskapsskolan Uppsala Norra. I detta häfte finner ni information om vår verksamhet som är bra att

Läs mer

Bra att veta vid Kunskapsskolan Uppsala Sjukanmälan: 08-510 081 61 Observera 08-numret!

Bra att veta vid Kunskapsskolan Uppsala Sjukanmälan: 08-510 081 61 Observera 08-numret! Kunskapsskolan Uppsala Dag Hammarskjölds väg 31 752 37 Uppsala Bra att veta vid Kunskapsskolan Uppsala Sjukanmälan: 08-510 081 61 Observera 08-numret! Medarbetare Namn E-post Kerstin Larsson Ylva Gunnars

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Kunskapsskolan Täby Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen Kontaktuppgifter:

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2016/2017

Välkommen till ett nytt läsår 2016/2017 Välkommen till ett nytt läsår 2016/2017 Rektor har ordet Varmt välkomna till ett nytt läsår hos oss på Kunskapsskolan Uppsala Norra. I detta häfte finner ni information om vår verksamhet som är bra att

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Bra att veta om Kunskapsskolan Uppsala Sjukanmälan: 08 510 081 61 Observera 08 numret! Innan klockan 08:00.

Bra att veta om Kunskapsskolan Uppsala Sjukanmälan: 08 510 081 61 Observera 08 numret! Innan klockan 08:00. Kunskapsskolan Uppsala Dag Hammarskjölds väg 31 752 37 Uppsala Bra att veta om Kunskapsskolan Uppsala Sjukanmälan: 08 510 081 61 Observera 08 numret! Innan klockan 08:00. Medarbetare Namn E post Kerstin

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Kunskapsskolan i Nyköping

Kunskapsskolan i Nyköping Kunskapsskolan i Nyköping LÄSÅRSKATALOG Höstterminen 2011 Vårterminen 2012 Kalendarium Trivsel elevvård Telefonnummer Skolans verksamhetsplan Med mera, med mera Uppdaterad 29augusti 2011 LÄSÅRSKATALOG

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Välkommen till klasserna. 4-6 läsåret 2015-16

Välkommen till klasserna. 4-6 läsåret 2015-16 Välkommen till klasserna 4-6 läsåret 2015-16 Efter en skön sommar med både sol och regn hoppas vi att alla är sugna på att börja skolan igen! Här kommer viktig information till er, föräldrar och elever,

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevhandbok 2012-2013

Elevhandbok 2012-2013 En personligt utformad utbildning Baksida Elevhandbok 2012-2013 Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB - Kunskapsgymnasiet Uppsala tfn: 08-5100 8180 Dag Hammarskjölds väg 21 fax: 08-5100 8209 752 37 Uppsala

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning UN/2016:259 Fördjupad kartläggning Instruktioner Inför mötet Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för ett nytt möte. Kontakta båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Berätta att

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Det nya läsåret har startat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Uppgifter om elev- och vårdnadshavare

Uppgifter om elev- och vårdnadshavare Uppgifter om elev- och vårdnadshavare Elev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elevens förnamn Efternamn Personnummer

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Elevhandbok 2015-2016 UPPSALA

Elevhandbok 2015-2016 UPPSALA Elevhandbok 2015-2016 UPPSALA 2 Välkommen...till ännu ett härligt år! Den här boken kommer att hjälpa dig att navigera i de olika situationer som kan uppstå under dina tre gymnasieår här hos oss på Kunskapsgymnasiet.

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Flik 9, uppdaterad 140912 Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Välkommen till förskolan Karlavagnen. Eftersom du ska göra praktik hos oss är det viktigt att läsa detta dokument. Några

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se Välkomna till år 4! Vi önskar er välkomna till ett nytt läsår och framförallt önskar vi er välkomna till vår nya skola! Vi har väntat länge och äntligen får vi kliva in de nya lokalerna! Vi ser verkligen

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan 1 Likabehandlingsplan för Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplanen är vår gemensamma plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbning. Planen innefattar både

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Åk 1 3 samt fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer