T Y R E S Ö K A T A L O GEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T Y R E S Ö K A T A L O GEN"

Transkript

1 T Y R E S Ö K A T A L O GEN

2 Rektorn har ordet Varmt välkommen tillbaka till alla gamla elever och föräldrar och ett extra varmt välkommen till alla nya elever och föräldrar! Nu startar läsåret 13/14! Ett nytt läsår innebär både för elever, föräldrar och personal en mängd nya mål och förhoppningar. Vi räknar med att vi under detta läsår ska kunna fortsätta att erbjuda er en personligt utformad utbildning, med goda studieresultat och hög trivsel och trygghet. I Tyresökatalogen kan man hitta all möjlig nyttig information om skolan och vår verksamhet och den finns också publicerad på hemsidan och intranätet. Ytterligare information får ni via rektorsbrev och skolårsbrev. Vi hoppas att vi alla ska fortsätta trivas i vår fina skola och att eleverna ska nå bra resultat. Det gör de bäst om hem och skola har ett gott samarbete, så följ upp i loggboken varje vecka och ta för vana att titta in i eds då och då. Och sist men inte minst, hör av er om det är något ni funderar över! Med hopp om ett gott samarbete och ett trevligt och givande läsår! Gunilla Persson Rektor 08/

3 Kunskapsskolan Tyresö Adress: Solkraftsvägen 15, Stockholm Telefonnummer: Reception: Fax: Rektor: Gunilla Persson , Biträdande rektor: Martin Norin , Koordinator: Linda Kindberg , Kurator: Kerstin Vikström Skolrestaurangen: Chloe Cheung, Karin Holmqvist: Skolhälsovården: Caroline Sandström Sjukanmälan: Elevfrånvaro anmäls direkt till respektive arbetslags telefon senast 7.50 av vårdnadshavare. Obs! Om elev är frånvarande utan anmälan (ogiltig frånvaro), så kommer skolan att kontakta vårdnadshavare under dagen. Vid anmälan är det bra om ni kan informera om eleven är hemma mer än en dag. I annat fall ringer ni och förlänger frånvaron. Arbetslag år 6: :1 Per Brannemo 6:2 Helena Grelz 6:3 Yeliz Tungert 6:4 Raoul Kalén 6:5 Cecilia Kral 6:6 Therese Åberg (arbetslagsledare) 6:7 Robert Johansson Lena Boda Cecilia Johansson Arbetslag år 8: :1 Martin Norin (vik ht) 8:2 Csilla Bencsik 8:3 Joaquim Pontes (arbetslagsledare ht) 8:4 Franco Villarreal 8:5 Sofie Ring 8:6 Linnea Sörensen Isaksson Kjell Palmert Jonas Tappert Övriga medarbetare Linda Kindberg, koordinator Anders Nilsson, SYV Karin Holmqvist, husmor/hemkunskap Chloe Cheung, husmor Vinay Saujani, elevassistent Kevin Rex, elevassistent Arbetslag år 7: :1 Björn-Andreas Eriksen (arbetslagsledare) 7:2 Henrik Norstedt 7:3 Caroline Risberg 7:4 Bilge Gül 7:5 Karolina Östberg 7:6 Helén Ahlin-Mörk Per Rinaldo Lena Engman Arbetslag år 9: :1 Hans Hamberg 9:2 Lars Hammarberg (arbetslagsledare) 9:3 Jesper Seger 9:4 Ann-Sofie Stenqvist 9:5 Johanna Warén 9:6 Sara Hillefors Tommy Trygg Isabel Saiz Perez Elevhälsoteam Gunilla Persson, rektor Martin Norin, biträdande rektor Kerstin Vikström, kurator Caroline Sandström, skolsköterska Raoul Kalén, specialpedagog Föräldralediga/ Tjänstlediga/ Sjukskrivna Ioanna Costas, Linus Gellerstedt

4 Preliminära läsårsdata 2013/14 Höstterminen 2013 Vecka 33 Tor 15/8 Skolstart för nya elever Introduktion pågår tors 15/8 - mån 19/8 Tor 15/8 Föräldrautbildning kl (för föräldrar till nya elever) Tis 20/8 Skolstart för övriga elever kl (hel skoldag) Vecka 34 Ons-fre 21-23/8 Utvecklingssamtal /Hemstudiedagar år 6-9 Vecka 42 Vecka 44 Vecka 51 År 9 i Falun Höstlov Fre 20/12 Avslutning Vårterminen 2014 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 9 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 18 Vecka 22 Vecka 24 Vårterminen börjar tis 7/ för alla elever. Ons-fre 8-10/1 Utvecklingssamtal/Hemstudiedagar för samtliga elever. Nya elever går introduktionsutbildning. År 8 i Falun Sportlov År 7 i Falun. Påsklov Fre 2/5 Lov Fre 30/5 Lov Tor 12/6 Avslutning Ytterligare studiedagar kommer att läggas ut, information om detta i kommande rektorsbrev och på hemsidan.

5 Skolans rutiner Skolans öppettider Skolan är öppen utom fredagar (stänger 15.00).Eleverna är välkomna att vara kvar i skolan för skolarbete. Skolhälsovård Skolsköterskan finns på plats tre dagar i veckan, måndag, onsdag och torsdag. Kuratorn arbetar måndagonsdag och fredag. Schema Vi har ämnesschema, årskursschema och individuella scheman. Lärarnas individuella scheman finns på anslagstavlan på plan 1. Där finns även årskursscheman uppsatta under respektive årskurs. Ämnesschemat för ett specifikt ämne finns vid workshopsalen/området. Eleverna får också ett workshopschema där alla lärares tider står inskrivna. I loggboken skapar varje elev sitt individuella schema med hjälp av sin personliga handledare. Start- och sluttider för eleverna är: måndag ( år 8 och 9), tisdag - tors ( år 8 och 9) och fredag om inget annat meddelas. Den sista timmen varje dag används till phsamtal, då endast ca fyra elever/ basgrupp har obligatorisk tid. Dock kan denna timme användas till annat skolarbete vid behov. Elevskåp Eleverna kommer att erbjudas att låna ett elevskåp på skolan. I skåpen ska eleverna förvara skor, ytterkläder mm. Nya elever tar med eget hänglås till sitt skåp. Uppstår misstanke om att någon förvarar något farligt eller otillåtet i sitt skåp förbehåller sig skolan rätten att gå in i skåpet. Detta sker tillsammans med eleven. Startkit material Vid läsårsstart får alla elever en loggbok, två kollegieblock, två blyertspennor och ett suddgummi. Dessutom får alla elever en pärm eller en mapp med register att samla sina papper i. Vid vårterminens start får alla elever två blyertspennor och ett suddgummi. Elever som visar fullskrivna block/ häften får givetvis nya. Loggboken Eleverna planerar och utvärderar sina studier i loggboken. Här dokumenteras kunskapsmål, strategier, arbetsuppgifter att utföra, utvärderingar och resultat. Den innehåller också ämneshjälp, t. ex ämnesöversikter i stegämnena och kartor. Som förälder förväntas du varje vecka ta del av informationen i loggboken, underteckna den samt följa Ditt barns utveckling och studieresultat via den och EDS (se nedan). Lunch Matsalen är öppen och lunchen är organiserad i fem matlag (10.40, 11.00, 11.20, och 12.00). Cafeteria Skolans cafeteria är öppen främst under eftermiddagstid måndag - torsdag, tider anslås. Det finns möjlighet att köpa smörgås, frukt och något att dricka både på morgon samt eftermiddag, dock ej under lunchtid. Matsäck Vid utflykt finns det alltid möjlighet för eleverna att få med sig matsäck från skolan. Vårdnadshavare ska då informera handledaren om detta senast tre dagar i förväg. Hemstudiedag Hemstudiedag innebär att eleverna arbetar hemma med arbetsuppgifter som planerats in i förväg på skolan. Enligt förordningen ska dessa dagar ha särskilt innehåll och inte vara av jobba vidare - slag. Dagen planeras och utvärderas i loggboken. Hela årskursen har hemstudiedag samtidigt. Individuell hemstudiedag

6 Elever i år 6-7 (ett fåtal), 8 och 9 kan få genomföra individuella hemstudiedagar. I år 6-7 ska det finnas ett godkännande från skolledningen. I de äldre skolåren har handledaren ansvaret och maximalt kan eleven använda en dag/vecka och kan endast beslutas från vecka till vecka. Detta beslutas efter överenskommelse mellan handledare, elev och vårdnadshavare. Eleven planerar dagen i loggboken. Handledaren signerar. Vårdnadshavare signerar. Loggboken med signatur visas upp för handledaren som då godkänner den individuella hemstudiedagen. Brave (Kamratstödjare) Kunskapsskolan i Tyresö har byggt upp en organisation i enlighet med organisationen Friends koncept, med syfte att förebygga och minska mobbing och kränkningar i skolan förebygga och minska annat fysiskt och psykiskt våld och trakasserier sprida kunskap om mobbing för ökad förståelse och eftertanke sprida humana, demokratiska och jämlika värderingar Varje basgrupp har två representanter. Det finns även en ansvarig vuxen från årskursen. Elevråd Skolans elevråd består av en representant från varje basgrupp, som väljer en styrelse. De har som uppgift att se till att eleverna har det inflytande över sin vardag som de ska ha. Ett fungerande och engagerat elevråd är oerhört viktigt för vår skola! Ledigheter Ledighetsblanketter finns att få i skolans reception eller på kunskapsporten. Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. För att eleven inte ska missa skolarbete rekommenderar vi att ni inte söker ledigt i början och i slutet av kurser. Arbetsgång för kurserna tillhandhålls och distribueras av arbetslaget. Beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig vare sig rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning. Föräldrasamverkan Alla aktiviteter där föräldrar är inbjudna startar kl och slutar kl om inget annat anges. Föräldrautbildning Kunskapsskolan fungerar bättre med engagerade och kunniga föräldrar. I början av läsåret kallar vi alla nya föräldrar till en kväll med föräldraintroduktion och utbildning i Kunskapsskolans koncept. Vid behov har vi också föräldrautbildning vid början av vårterminen. Föräldramöte I början av varje termin har varje skolår ett gemensamt föräldramöte med information som riktar sig till årskursens arbete. Föräldraföreningen Föreningen är för närvarande vilande. Rektorsbrev Breven handlar övergripande om livet på skolan. De skickas ut via mail varje månad och läggs ut på kunskapsporten och Kunskapsskolans externa hemsida. Skolårsbrev Breven författas av respektive arbetslag och berättar mer specifikt vad som händer inom det aktuella skolåret. De skickas ut via mail varje månad.. Utvecklingssamtal En gång per termin kallas förälder och elev till ett utvecklingssamtal tillsammans med den personlige handledaren. Där utvärderar man tillsammans studierna och sätter upp nya studiemål och strategier för den personligt utformade utbildningen. Den individuella studieplanen dokumenteras i EDS.

7 Trådlöst nätverk Det är nu fullt möjligt för elever att ta med sina egna datorer, läsplattor, mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning och koppla upp dessa mot vårt trådlösa nätverk. Elev som tar med en egen enhet har själv det fulla ansvaret. Kunskapsskolan ersätter därför inte kostnader som eleven kan åsamkas på grund av att enheten skadas eller förkommer. Trivselregler För att skapa ett bra arbetsklimat på skolan arbetar vi efter följande: Medarbetare och elever - har ett gemensamt ansvar för att det är arbetsro på skolan. - har ett ansvar för att våra lokaler hålls rena och klotterfria och ett särskilt ansvar för den lokal man befinner sig i. - har en skyldighet att tillse att mobbing och trakasserier inte förekommer. - Huvudbonader och ytterkläder används inte inomhus. Ytterskor används inte inomhus under vinterhalvåret samt när det är blött utomhus. Eleverna ansvarar då för att ha inneskor. - Mobiltelefoner ska vara i ljudlöst läge i skolans lokaler och helt avstängda under före- läsningar och kommunikationspass. Mobilsamtal får ske endast där det inte stör någon annan. Mobiltelefonen ska inte störa ditt eget eller någon annans arbete. Den får inte användas för spel eller liknande under arbetstid, endast under i loggboken inplanerad rast. - Mellanmål kan ätas när man behöver, dock ej under obligatoriska pass eller vid datorer. Godis och läsk är ej tillåtet, ej heller nötter. - Rast tas utomhus eller i rastutrymmet. - Det är inte tillåtet att lämna skolans område utan godkännande av sin handledare. - Mopedåkning får endast ske till och från skolan eller i undantagsfall under skoltid efter tillåtelse av sin handledare. - Det är inte tillåtet att skojbråka eftersom det är svårt att avgöra om det är på allvar och lätt leder till riktigt bråk.

8 Kunskapsskolan på nätet Både elev och förälder kan nå våra sidor hemifrån. På samtliga platser gäller att du som förälder använder ditt barns inloggning. Kunskapsporten För att komma åt Kunskapsporten direkt via webbläsaren så går ni in på Elevdokumentationssystemet (EDS) Varje elev har ett elevkort som innehåller information om elevens aktuella studiesituation, både individuell studieplan samt ämnesresultat. Det är medarbetarna som har till uppgift att ständigt uppdatera denna databank. Samtliga bedömningar och kommentarer får automatiskt lärarens signatur, samt datum när registreringen gjorts. Förälder ska regelbundet logga in i EDS för att läsa den information som lagts in om ditt barns skolutveckling. Vi för här in summativa bedömningar (uppnådda mål) såväl som formativa bedömningar (framåtsyftande/utvecklande). Förälder har ingen egen inloggning utan använder barnets användarnamn/lösenord. Ni väljer på kunskapsporten fliken EDS. Här följer samtliga webbadresser: Kunskapsskolan Kunskapsporten EDS Vid behov kontakta: Lars Hammarberg e-post: tel:

9 Tillstånd att ta med egen dator till Kunskapsskolan Tyresö Det är nu fullt möjligt för elever att ta med sina egna datorer och koppla upp dessa mot vårt trådlösa nätverk. Vi tycker att detta initiativ är bra, men vi kan tyvärr inte ansvara för personliga datorer, utan dessa tas med på egen risk. Om Ni som vårdnadshavare godkänner att er son/dotter tar med sig en egen dator på nedanstående villkor vill vi att ni noga läser igenom villkoren, fyller i elevens namn och undertecknar blanketten. Eleven ska förvara blanketten i loggboken så att den kan visas upp för personal i skolan, dvs blanketten måste finnas med när eleven tar med sig en egen dator. Kopia av blanketten lämnas till den personliga handledaren. Följande gäller vid medtagande av egen dator: datorn tas med på eget ansvar och skolan är inte ersättningsskyldig om datorn blir förstörd eller försvinner datorn används till studier att elev och vårdnadshavare godkänt skolans IT-regler genom att underteckna kontraktet som delas ut i början av varje läsår att eleven följer dessa IT-regler och är väl medveten om att man blir avstängd från sitt konto om man inte följer reglerna. Ovanstående godkänns för: Namn Personnummer Basgrupp Vårdnadshavares namnteckning: Vårdnadshavares namn: Telefonnummer: Datum:

10 Förfrågan om samtycke Elevens bild på Kunskapsskolans hemsida, i broschyrer mm För att vi ska ha rätt att använda bilder på våra elever i broschyrer och annat marknadsföringsmaterial samt på hemsidan måste vi enligt personuppgiftslagen inhämta samtycke från vårdnadshavare. Det kan gälla att till exempel lägga ut gruppbilder ur verksamheten eller foton i olika sammanhang för att visa upp Kunskapsskolan, hur våra skolor ser ut, hur vi arbetar osv. Vi publicerar aldrig namn på elever, endast bilder. Samtycke Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) måste varje person ge sitt tillstånd till att bli publicerad med bild. Samtycket gäller så länge ditt barn går på Kunskapsskolan. Du kan när som helst återta samtycket. Med hänsyn till ovanstående vill vi att du som vårdnadshavare tar ställning till följande: 1. Jag ger tillstånd till att född år får förekomma med bild på skolans hemsida samt i Kunskapsskolans annonser, broschyrer, utställningar mm. 2. Jag ger inte tillstånd till att född år får förekomma med bild på skolans hemsida samt i Kunskapsskolans annonser, broschyrer, utställningar mm. Ort och datum: Vårdnadshavare: Namnförtydligande: Eventuella kommentarer:

11 Resa på egen hand Min son/dotter i basgrupp Får åka själv under skoltid med lokaltrafiken. Får inte åka själv under skoltid med lokaltrafiken. Får stanna kvar efter t.ex. ett studiebesök eller friluftsdag och ta sig hem på egen hand och bekostnad. Får inte stanna kvar i stan efter ett studiebesök och ta sig hem på egen hand och bekostnad. Datum Vårdnadshavares underskrift Datum Vårdnadshavares underskrift

12 Kontaktunderlag För att säkerställa att vi har rätt information angående adresser, telefonnummer mm. ber vi Er att fylla i denna lapp och återlämna till skolan så fort som möjligt. Elevens namn: Basgr: Mobil nr: Vårdnadshavare 1 (namn) Adress: Tfn nr hem: Vårdnadshavare 2 (namn) Adress: Tfn nr hem: Hemligt nr Får lämnas ut i telefonlista: Ja nej Tfn nr dagtid: Hemligt nr Får lämnas ut i telefonlista: Ja nej Tfn nr dagtid: Mobil nr: Mobil nr: E-postadress: E-postadress: Vi har delad vårdnad och vill ha informationen till båda adresserna Viktigt! Förändringar av adress, telefonnummer eller e-postadresser måste meddelas skolan omgående. Vårdnadshavares underskrift/datum Vårdnadshavares underskrift/datum

13 Elev med specialkost(lämnas vid behov) Elevens namn: Bg: Målsmans namn. Målsmans namn. Tel nr: eller: Typ av allergi: Precisera gärna: Vid allergisk reaktion, vad händer: Vad ska vi göra här på skolan? Vart ska vi vända oss vid akutsituation: Målsmans namnteckning: Datum.

14 REGLER FÖR ELEVER Hur dator-, nät- och systemresurser får användas vid Kunskapsskolan*. 1. Kunskapsskolans* elevdatorer Dator, tangentbord och mus skall alltid användas försiktigt. Du som elev ska också följa de instruktioner som finns för hur datorerna ska skötas och hanteras. Dessa instruktioner meddelas av Kunskapsskolan* centralt eller av IT-ansvarig på skolan. Mat eller drycker får inte förekomma i närheten av datorn. Även små mängder vätska kan orsaka stora skador i dator, skärm, mus eller tangentbord. Tänk på att aldrig lämna datorn inloggad med ditt användarkonto utan uppsikt, lämna heller aldrig ut ditt användarnamn och lösenord till annan person än dina föräldrar! 2. Regler för användande av skolans nätverk Kunskapsskolan* har som mål att skola ns nätverk skall kunna vara så öppna som möjligt. Därför ställer skolan särskilda krav på dig som elev när du använder skolans datorer. När du använder en dator är du personligt ansvariga för att dessa inte använts på ett sådant sätt att skolans anseende skadas. - Skolans nätverk och datorer får bara användas för skolarbete. - Elevens vårdnadshavare har rätt till elevens användarnamn och lösenord för att få tillgång till Kunskapsskolans* elevdokumentationssystem, EDS. - Kunskapsskolan* äger rätt till att hantera och kontrollera all informationen som lagras på nätverket. Det är inte tillåtet att försöka få tillgång till hemkataloger, gemensamma mappar eller andra filytor utan att ha rätt till dem försöka dölja sin användaridentitet (utom i de fall då detta är uttryckligen tillåtet) Det är särskilt viktigt att inte ge intrycket av att Kunskapsskolan* står bakom information som publiceras av en elev försöka störa eller avbryta nätverket uppenbart slösa med tillgängliga resurser (maskinvara eller programvara) försöka skada eller förstöra den lagrade informationen på nätverket göra intrång i personers privatliv skicka massmail via mail massmail eller till enskilda trakassera, mobba eller diskriminera på nätverket skapa eller använda sig av uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör privatpersoners hälsa eller sexualliv ladda ned programvara, mediafiler eller annan typ av filformat som inte tillhör skolarbetet. missbruka antalet utskrifter, skriva ut material som inte tillhör skolarbetet gå in på pornografiska, våldsrelaterade, eller rasistiska hemsidor spela spel över Internet, undervisningsspel undantaget IT-regler för elever på Kunskapsskolan

15 Det är heller inte tillåtet att använda skolans nätverk för affärsverksamhet. privatkopiera program och spel m.m. eller att lagra dem på skolans nätverk Den som bryter mot någon av dessa regler kan stängas av från tillgång till Kunskapsskolans* nätverk. Är det fråga om överträdelser som också kan vara brottsliga kan det också bli aktuellt med polisanmälan. Ansvarsförbindelse Härmed försäkrar jag att jag har tagit del av ovanstående regler och villkor och att jag förbinder mig att följa dessa regler och instruk tioner samt övriga villkor för användning av elevdatorer, programvara och tillhörande utrustning som Kunskapsskolan* kan komma att meddela. Jag är fullt medveten om att brott mot ovanstående regler och villkor kan medföra avstängning från Kunskapsskolans * tekniska resurser samt i vissa fall polisanmälan. Jag är även medveten om att förbjuden kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara kan medföra ett personligt betalningsansvar för sådana krav som kan ställas av licensgivare. Elevens underskrift Personnummer Namnförtydligande Datum Undertecknad, vårdnadshavare för ovanstående elev, försäkrar att vi/jag har tagit del av ovanstående regler och villkor. Vi/jag är fullt införstådd(a) med att överträdelser av reglerna kan komma att medföra att eleven stängs av från Kunskapsskolans* tekniska resurser, polisanmälan eller ett personligt betalningsansvar. Vi/jag förbinder mig att solidariskt med eleven ikläda mig betalningsansvar och således hålla Kunskapsskolans* skadeslöst i händelse av krav från licensgivare i enlighet med vad som ovan sägs. Vårdnadshavares underskrift Personnummer Namnförtydligande Ort och datum Vårdnadshavares underskrift Personnummer Namnförtydligande Ort och datum * Kunskapsskolan i Sverige AB IT-regler för elever på Kunskapsskolan

Elevhandbok 2012-2013

Elevhandbok 2012-2013 En personligt utformad utbildning Baksida Elevhandbok 2012-2013 Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB - Kunskapsgymnasiet Uppsala tfn: 08-5100 8180 Dag Hammarskjölds väg 21 fax: 08-5100 8209 752 37 Uppsala

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Välkomna till ett nytt läsår!

Välkomna till ett nytt läsår! Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Välkomna till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Läsåret 2014/2015 Vi som arbetar på Studemaskolan och fritidshemmet Robin Hood har tagit fram detta informations- material för att underlätta för

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2013/2014 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata Läsåret 2014/2015 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer