Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid"

Transkript

1 BESLUT Sida 1 (8) Kammaråklagare Ellen Aule Ert datum Er beteckning Beslut efter granskning av ett ärende som handlagts under jourtid Sammanfattning En man som avlidit i samband med ett polisingripande hade tidigare samma dag gripits av polis för annat brott. Gripandet hävdes av jouråklagare. I detta ärende har jouråklagarens handläggning av ärendet granskats. Sammanfattningsvis har det vid granskningen inte framkommit något som gör att det finns anledning att ifrågasätta de åtgärder som vidtagits av åklagaren. Riksåklagarens beslut Det särskilda tillsynsärendet avslutas med de uttalanden som framgår nedan. Bakgrund Den 8 april 2014 gjorde en polispatrull i Uppsala län en utryckning med anledning av en anmälan. Vid ingripandet sköts mannen av polisen och avled. Mannen hade kvällen före gripits av polisen för annat brott. Gripandet hävdes av jouråklagare. Den 8 april 2014 inkom ett klagomål till Riksåklagarens kansli angående jouråklagarens handläggning av ärendet. Det ärende (AM ) i vilket mannen tidigare varit gripen har handlagts i Jourområde 2 Mitt av en åklagare vid Åklagarkammaren i Karlstad. Jouråklagarens agerande har varit föremål för prövning vid Riksenheten för polismål. Den 16 april 2014 beslutade överåklagaren Mats Åhlund att inte inleda förundersökning. Motiveringen var sammanfattningsvis att åklagaren inte åsidosatt någon uttrycklig regel när hon beslutade att frige den gripne, att det är en bedömningsfråga om en gripen ska friges eller anhållas samt att det inte finns anledning att anta att åklagarens beslut varit så felaktigt att det varit straffbart som tjänstefel. Den 23 april 2014 inleddes ett särskilt tillsynsärende vid tillsynsavdelningen rörande handläggningen av ärendet under jourtid. Polisens och åklagarens akter har varit tillgängliga. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Stockholm Östermalmsgatan 87 C Stockholm Telefax Webbadress

2 Sida 2 (8) Den åklagare som handlagt ärendet, kammaråklagaren Katarina Lindberg, har lämnat upplysningar och kammarledningen genom chefsåklagaren Niclas Wargren har yttrat sig. Yttrande angående handläggningen m.m. Kammaråklagaren Katarina Lindberg har lämnat följande upplysningar. Utgångspunkter för redogörelsen Under ett jourpass den 7-8 april 2014 hävde jag gripandet av [MS] som var misstänkt för misshandel. Efter att jag gått av jourpasset fick jag reda på att [MS] blivit misstänkt för nya brott efter att han försatts på fri fot. Det rörde olaga hot mot helt andra personer än det var fråga om i ärendet som jag hade för bedömning. I samband med ingripandet i det nya ärendet hade polisen skjutit [MS] som därefter avlidit. Jag förstod direkt att händelsen skulle komma att bli föremål för utredning. Det framstod som sannolikt att också mitt beslut skulle bli granskat och jag skrev därför ner min minnesbild av föredragningen av ärendet innan den skulle kunna påverkas av vad media skrev om händelsen. Jag har inte tagit del av några handlingar i ärendet utan min redogörelse baseras på de anteckningar jag gjorde i Cåbra vid föredragningen av ärendet och de anteckningar jag gjorde på morgonen efter jourpasset. Bakgrund En polisman ringde för att anmäla gripandet av [MS] som var misstänkt för misshandel. Polismannen berättade under föredragningen att [MS] på frivillig basis vistats på ett behandlingshem i norra Värmland. Han var tidigare dömd för att ha skjutit målsäganden i axeln 2011 och den påföljd han fick då var verkställd. Målsäganden, som han hade två barn tillsammans med, hade haft skyddat boende och det fanns ett gällande kontaktförbud. Det hade inkommit ett samtal till polisen tidigare under dagen från en person som var anställd på behandlingshemmet. Denne hade fått reda på att [MS] vistades hos målsäganden och eftersom det fanns ett gällande kontaktförbud skickades en polispatrull till hennes adress. Målsäganden berättade då för polismännen att hon och [MS] hade återupptagit sitt förhållande och att hon ville att han skulle vistas i hennes hem. [MS] hade redan, vid tiden för polisingripandet, vistats i målsägandens bostad i flera dagar och umgåtts med målsäganden och de gemensamma barnen. Polismännen lämnade då hennes bostad utan vidare åtgärd. Jag och polismannen pratade om att det inte kunde bli fråga om anhållande av [MS] för överträdelse av kontaktförbud eftersom målsäganden godkänt att han vistats i hennes hem i flera dagar. Polismannen uppgav att det inte ens tagits upp någon sådan anmälan. Vi talade också om att handläggande åklagare fick göra en bedömning av om kontaktförbudet skulle upphävas. Det nämndes i samtalet att [MS] någon gång under den aktuella dagen, i samband med att han vistades i köket, hade lagt några köksknivar åt sidan och sagt att dessa skulle slipas upp. Jag ställde ett antal frågor kring detta i syfte att klargöra om uttalandet skulle kunna uppfattas som hot om våld mot person (olaga hot). Det svar jag fick var att målsäganden inte uppfattat uttalandet som riktat mot henne själv eller

3 Sida 3 (8) någon annan och att uttalandet inte heller varit kopplat till något speciellt agerande hos [MS]. Händelsen som föranledde kontakt med jouråklagare På kvällen inträffade den händelse som föranledde att polisen kontaktade mig. Målsäganden och [MS] hade haft en diskussion om huruvida målsäganden hade haft någon annan pojkvän under den tid då [MS] avtjänade sitt straff. Enligt målsäganden hade [MS], i samband med detta, utdelat ett slag med knuten hand mot målsägandens ansikte. Slaget hade orsakat en snabbt övergående smärta men det gick inte att se någon skada, svullnad eller rodnad i ansiktet på kvinnan enligt föredragande polis. Det fanns inga vittnen till händelsen. Det fanns, enligt min uppfattning, behov att höra [MS] för att få en fullständig bild av händelseförloppet och gärningens svårighetsgrad varför jag beordrade 24:8- förhör. [MS] delgavs misstanke om misshandel men förnekade brott. Min bedömning Målsägandens uppgift om att slaget utdelats med knuten hand framstod inte som trovärdig mot bakgrund av att hon inte hade någon skada, inte ens en rodnad i ansiktet, trots att hon skulle ha fått slaget bara en kort tid innan polisen träffade henne. Det var istället sannolikt att slaget utdelats med öppen eller halvöppen hand på grund av avsaknaden av skada och då smärtan varit hastigt övergående. Brottet var därmed att bedöma som ringa misshandel. Omständigheten att parterna hade en relation med varandra förändrade inte den bedömningen. Påföljden för ringa misshandel blir vanligtvis ett bötesstraff. Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter får denne, enligt huvudregeln, inte häktas och följaktligen inte heller anhållas. Gripandet skulle därför hävas. Under tiden för polismannens föredragning gjorde jag även följande överväganden. Även om misshandeln hade varit att bedöma som misshandel av normalgraden ansåg jag att det saknades skäl att anhålla [MS]. Ord stod mot ord och det fanns inte någon stödbevisning till kvinnans uppgifter. Beviskravet sannolika skäl ligger klart högre än skäligen misstänkt. I detta fall ansåg jag att det fanns anledning att ifrågasätta målsägandens uppgifter och då det saknades stödbevisning för desamma ansåg jag att beviskravet sannolika skäl inte var uppfyllt utan att [MS] fick anses vara skäligen misstänkt. Det fanns inte skäl att anhålla [MS] såsom skäligen misstänkt. Även om ärendet rört brott av normalgraden och om det funnits sannolika skäl för brottsmisstanken så är ett anhållande en provisorisk åtgärd för att möjliggöra häktning. Det gick redan i detta skede att se att det aldrig skulle gå att få någon stödbevisning till kvinnans uppgifter varför jag ansåg att ärendet inte skulle kunna gå till häktning. Det kan då finnas anledning att överväga om det finns skäl för ett kortare frihetsberövande på grund av så kallad akut recidivfara. Då förhör med [MS] hållits hade det gått ca fem timmar sedan han greps. Jag fick inga indikationer på att han var påverkad, hotfull eller att det av någon annan anledning fanns skäl att tro att han skulle begå nya brott mot målsäganden. Han hade dessutom transporterats till Uppsala vilket var minst fyra mil från brottsplatsen.

4 Sida 4 (8) Övrigt Föredragande polisman lämnade inga andra upplysningar om [MS] än de som framgår av mitt yttrande. [MS] var inte heller känd av mig sedan tidigare. Jag slog aldrig på [MS] i belastningsregistret eftersom jag fann att brottet inte var anhållningsgrundande. Av den tvångsmedelsblankett som upprättats i Cåbra framgår följande. MS greps den 7 april 2014 kl och gripandet anmäldes samma dag kl , varefter kammaråklagare Katarina Lindberg kl beslutade att ett s.k. 24:8-förhör skulle äga rum. Förhöret inleddes den 8 april 2014 kl och anmäldes kl Kammaråklagare Katarina Lindberg beslutade kl att häva gripandet. I fältet anteckningar på tvångsmedelsblanketten har kammaråklagare Katarina Lindberg antecknat följande kl Kvinna ringer för att misstänkt är där, har slagit kvinnan i ansiktet med knuten näve, har inget märke enligt polis, mg berättar att hon har skyddat boende, de har två gemensamma barn, har skjutit kvinnan i axeln 2011, han trodde att hon hade en annan man när han satt på Kumla, han torg fram tre knivar som han sa att han skulle slipa upp, han la dem på ett skåp. Kl har kammaråklagaren Katarina Lindberg antecknat att den misstänkte förnekar. I polisens akt finns en promemoria upprättad den 7 april 2014 kl angående en hundinsats i samband med gripandet av MS. I promemorian anges följande. Patrull [ ] beordras till [ ] med anledning av att en psykotisk man hotat anmälaren [ ]. Mannen [MS] har under kvällen slagit anmälaren i ansiktet och hotat att dra kniv mot anmälaren. I samband med detta ska anmälaren ha tagit sin tillflykt till en granne, tillsammans med sina två barn. På väg fram mot adressen får vi information om att detta är ett ärende för PSS och att [MS] misstänks bära kniv, nerstoppade i sina byxor. [MS] ska enligt anmälaren befinna sig ute i trapphuset och han ska gå runt och ringa på hos varenda granne. Jag, tillsammans med [två polispatruller] samlas på brytpunkt. När vi kommer fram tar jag ut min tjänstehund [ ] och vi börjar gå mot adressen. När vi kommer fram till adressen så ser vi [MS], han börjar gå emot oss. Jag beordrar honom med min tjänstehund och han lägger sig ned utan att göra motstånd. [En polispatrull] griper mannen och transporterar honom till Uppsala. Jag söker igenom källaren för egen hand samt gör ett saksök utanför adressen med [hunden], utan att anträffa något föremål. [En polispatrull] anträffar de två knivar som anmälaren uppgett att [MS] ska ha burit, i ett köksskåp inne hos anmälaren.

5 Sida 5 (8) I polisens akt finns ytterligare en promemoria upprättad den 8 april 2014 kl Promemorian är upprättad av den polisman som anmälde gripandet till jouråklagaren och har följande innehåll. Undertecknad höll förhör med målsägande [ ]. Hon visade för mig vart smällen hon fick av [MS] träffade. Jag såg ingen rodnad eller svullnad i huden. Hon berättade att hon inte längre hade ont. [Målsäganden] och jag letade efter de knivar som [MS] ville slipa. Hon pekar på ett överskåp och säger att han la dem där. Jag öppnade överskåpet och det var tomt på knivar. Jag öppnar skåpet intill och där låg det tre knivar. [Målsäganden] uppger att hon var bombsäker på att han la dem i det andra skåpet som hon först visade mig. Han har vid något tillfälle flyttat på dem igen enligt [målsäganden]. Oklart när. Chefsåklagare Niclas Wargren har lämnat följande yttrande. Åklagares jourverksamhet i det aktuella området bedrivs på det sättet att varje natt är en åklagare från antingen Karlstad, Uppsala, Västerås eller Örebro i tjänst och svarar mot polismyndigheten i dessa fyra distrikt. I enlighet med ett roterande schema för åklagarjouren var det åklagarkammaren i Karlstad som hade jourberedskap under den aktuella natten. Åklagaren befinner sig under jourpasset på sin ordinarie arbetsplats. Jourpasset inleds klockan och avslutas klockan följande dag. Enligt de bestämmelser och rutiner som finns är åklagaren i tjänst som vanligt dagen före jourpasset men är ledig dagen efter. Katarina Lindberg, som innehade jourpasset den natten, har arbetat som kammaråklagare sedan 1 juni 2009 och har sedan dess ingått i jourverksamheten. Katarina ingår i det team på kammaren som hanterar ärenden som gäller brott mot barn och brott i nära relation. Hon har visat särskilt intresse och särskild fallenhet för att hantera den typen av ärenden. Enligt den beskrivning hon har lämnat angående den aktuella natten, vilken bekräftas av vad man kunnat se gällande antalet beslut som fattats under natten, så var arbetsbelastningen hög men inte högre än vad som kan förväntas eller än vad som ofta är fallet under vardagsnätter. Den information hon fick angående den aktuella händelsen överlämnades muntligen från polisen. Något skriftligt material fanns inte att tillgå och någon förhandsinformation av något slag hade inte lämnats vare sig till henne eller till någon annan på kammaren. Vad gäller de bedömningar och överväganden hon gjorde och det beslut hon fattade finner jag ingen anledning att närmare kommentera det utöver den redogörelse hon själv har lämnat. Rättslig reglering I 3 kap. 5 brottsbalken stadgas att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller

6 Sida 6 (8) något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt huvudregeln i 24 kap. 1 rättegångsbalken (RB) får den som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver (t.ex. misshandel av normalgraden) häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han avviker (flyktfara), undanröjer bevis eller försvårar utredningen (kollusionsfara) eller fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara). I 24 kap. 2 RB stadgas att den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet, 1. om han är okänd och vägrar uppge namn och hemvist eller om hans uppgifter om detta kan antas vara osann, eller 2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff. Av 24 kap. 3 RB följer att även den som endast är skäligen misstänkt för brott får häktas om förutsättningarna för häktning i övrigt är uppfyllda och det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet. Om det finns skäl att häkta någon får han eller hon enligt 6 i samma kapitel anhållas i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan. Ett anhållande kan sägas vara en provisorisk åtgärd för att möjliggöra häktning. Om häktning inte kan aktualiseras ska således inte anhållande beslutas. Om det finns skäl att anhålla någon följer av 24 kap. 7 RB att en polisman i brådskande fall får gripa personen även utan anhållningsbeslut. Av de allmänna principer som gäller för all användning av straffprocessuella tvångsmedel framhåller lagstiftaren i 24 kap. 1 tredje stycket RB särskilt att häktning endast får ske om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse (proportionalitetsprincipen). I nästa stycke i paragrafen klargörs att häktning inte får ske om det kan antas att den misstänkte endast kommer att dömas till böter. Skälen för beslutet När en person avlider under sådana omständigheter som här är för handen kan det finnas skäl att, utöver det aktuella polisingripandet, även granska det som föregått händelsen. Detta gör sig särskilt gällande i ett fall som det nu aktuella när den person som avlidit relativt kort tid dessförinnan varit föremål för åtgärder av polis och åklagare. Det är dock viktigt att vid en sådan granskning ha i åtanke att frågan om huruvida de åtgärder som vidtagits i ett ärende har varit

7 Sida 7 (8) adekvata och tillräckliga är en bedömningsfråga som det kan vara svårt att uttala någon bestämd mening om för den som i tid och rum inte varit närmare delaktig i händelseförloppet. Det gäller särskilt när det, som i detta fall, finns ett facit som riskerar att förleda till andra slutsatser än som skulle ha dragits om det som nu inträffade inte hänt. Vid bedömningen av hur ärendet hanterats under jourtid av åklagaren är en första fråga som inställer sig om beslutsunderlaget var tillräckligt efter polisföredragningen. Den som fattar beslut om tvångsmedel är alltid skyldig att självständigt bilda sig en uppfattning om hållbarheten i det som läggs till grund för beslutet. Han eller hon måste analysera de uppgifter som finns angående brottet och eventuell brottsmisstanke. Dessutom måste beslutsfattaren alltid se till att beslutsunderlaget räcker till och är därför skyldig att i tillräcklig utsträckning ställa kontrollfrågor för att få alla aspekter belysta (Gunnel Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, 3 uppl., s. 129). Den som har fattat ett beslut om användning av tvångsmedel ska i efterhand kunna motivera sitt ställningstagande med tillräcklig juridisk precision (JO 1998/99 s. 62, särskilt s. 88 f.). En jouråklagare kan således inte förlita sig på de bedömningar en polisiär föredragande gör om t.ex. förutsättningarna för att använda straffprocessuella tvångsmedel eller inte. Jag kan inledningsvis konstatera kammaråklagare Katarina Lindberg blivit fullt ut ansvarig för brottsutredningen i och med polisens föredragning av det aktuella ärendet. Hon har utförligt redogjort för den information hon fått och de överväganden hon gjort i sin egenskap som förundersökningsledare. Med beaktande av att hennes överväganden i första hand har gällt huruvida den aktuella brottsmisstanken varit häktningsgrundande eller ej, vilket jag kommer att återkomma till nedan, är jag av den uppfattningen att hon fick ett så utförligt beslutsunderlag vid polisens föredragning att det inte kan sägas ha framkommit skäl för henne att ställa ytterligare kontrollfrågor eller vidta någon annan åtgärd för att försöka skapa ett mer fylligt beslutsunderlag. Grundförutsättningen för att ett brott ska vara häktningsgrundande och därmed anhållningsgrundande är enligt huvudregeln i 24 kap. 1 RB att det är fråga om ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. Vidare krävs enligt huvudregeln att det föreligger sannolika skäl för misstanken. Kammaråklagare Katarina Lindberg har upplyst att hon gjorde bedömningen att den gärning som MS kunde misstänkas för skulle rubriceras som ringa misshandel, vilket inte utgör något häktningsgrundande brott enligt huvudregeln i 24 kap. 1 RB. Hon gjorde också övervägandet att bevisläget, även för det fall misshandeln skulle anses vara av normalgraden, var sådant att MS endast kunde bedömas vara skäligen misstänkt för brottet. Jag har vid min genomgång av ärendet inte funnit något skäl att ifrågasätta Katarina Lindbergs bedömning i dessa frågor.

8 Sida 8 (8) Några straffprocessuella tvångsmedel har således från denna utgångspunkt inte stått åklagaren till buds. Även om det därigenom inte funnits anledning för henne att gå in i en bedömning av huruvida det har förelegat s.k. särskilda häktningsskäl, dvs. flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara kan det för fullständighetens skull noteras att kammaråklagare Katarina Lindberg vid sin handläggning av ärendet gjort överväganden kring såväl MS:s agerande tidigare under dagen som hans sinnestillstånd vid gripandet. Sammanfattningsvis har det vid min granskning inte framkommit något som gör att jag finner anledning att ifrågasätta de åtgärder som kammaråklagare Katarina Lindberg vidtagit vid sin handläggning av ärendet under jourtid. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad, vice riksåklagaren Kerstin Skarp, efter föredragning av kammaråklagaren Ellen Aule. I ärendets handläggning har även tillsynschefen Per Lindqvist deltagit. Kerstin Skarp Ellen Aule Kopia för kännedom till: kammaråklagaren Katarina Lindberg, Åklagarkammaren i Karlstad chefsåklagaren Niclas Wargren, Åklagarkammaren i Karlstad Riksenheten för polismål (AM ) Göran Friberg

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-09-24 Dnr 457-2014 Sid 1 (8) Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner Åklagarnas dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner Tillsynsrapport 2013:7 Utvecklingscentrum Malmö December 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. häktning

H./. riksåklagaren ang. häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-27 Ö 2457-09 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. riksåklagaren ang. häktning Högsta domstolen

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Mål B 12885-10, Enhet 11, Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om omprövning av häktningsbeslut.

Mål B 12885-10, Enhet 11, Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om omprövning av häktningsbeslut. Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Göteborg YTTRANDE Överåklagare Marianne Ny Söderorts åklagarkammare i Stockholm 2014-07-01 Handläggare 105-3 Vice chefsåklagare Ingrid Isgren Stockholms tingsrätt Avd 1 Box

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Polismans rätt att gripa RB 24:1-3, 6 och 7

Polismans rätt att gripa RB 24:1-3, 6 och 7 Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 201 Polismans rätt att gripa RB 24:1-3, 6 och 7 I SAMMANFATTNING I brottmål tillgrips ibland under polisutredningen

Läs mer

Åklagar-, polis- och tullärenden

Åklagar-, polis- och tullärenden Åklagar-, polis- och tullärenden Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse som endast kan medföra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande.

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Kammaråklagare Ingmarie Olsson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AC./. riksåklagaren angående häktning i utlämningsärende (Malmö tingsrätts beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2007-04-24 Dnr 5433-2006 Sid 1 (6) Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, för långsam

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-12-15 Dnr 80-2016 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd 1. SAMMANFATTNING Polismyndigheten

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-11-18 Dnr 2144-2014 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 november 2016 Ö 5052-16 KLAGANDE PR Ombud och offentlig försvarare: Advokat MF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

Barn som misstänks för brott

Barn som misstänks för brott Cirkulärnr: 10:48 Diarienr: 10/3262 Handläggare: Sara Roxell Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst Datum: 2010-07-01 Mottagare: Socialnämnd eller

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2017-05-04 Dnr 145-2016 och 147-2016 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 43-2016 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg 1. SAMMANFATTNING Åklagarkammaren i Göteborg har överlag

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Anmälan I en anmälan till JO framförde N kritik mot Polismyndigheten Dalarna. Av anmälan framgick bl.a. följande.

Anmälan I en anmälan till JO framförde N kritik mot Polismyndigheten Dalarna. Av anmälan framgick bl.a. följande. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2013-03-15 Dnr 915-2012 Sid 1 (6) Allvarlig kritik mot Polismyndigheten Dalarna, som tvingat en person som misstänktes för ringa narkotikabrott till

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom tjänstefel

Överklagande av en hovrättsdom tjänstefel Överklagande Sida 1 (9) Datum 2016-04-06 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom tjänstefel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Justitiedepartementet Enhetens för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet 103 33 STOCKHOLM Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 163-2015 och 165-2015 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Uttalande Dnr SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden 1 BAKGRUND Nämnden har på eget initiativ

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

MB./. riksåklagaren ang. häktning (Svea hovrätts beslut 23 mars 2015 i mål B )

MB./. riksåklagaren ang. häktning (Svea hovrätts beslut 23 mars 2015 i mål B ) SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Datum 2015-04-15 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-02 Ö 1685-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MB./. riksåklagaren ang. häktning (Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Årsrapport Tillsynsavdelningen

Årsrapport Tillsynsavdelningen Årsrapport 2014 Tillsynsavdelningen Februari 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Verksamheten under 2014... 5 3.1 Särskilda tillsynsärenden... 5 3.2 Remisser och beslut från

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2470-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till SM 1. BM 2. FP SAKEN Misshandel ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges.

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges. 1 (12) Riksenheten för polismål, Malmö 8A-A-AE Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Förundersökning nedlägges. 1. Bakgrund 1.1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i

Läs mer

Mål B 12885-10, avdelning 1, Åklagaren./. Julian Assange angående våldtäkt, mindre allvarlig; nu fråga om häktning.

Mål B 12885-10, avdelning 1, Åklagaren./. Julian Assange angående våldtäkt, mindre allvarlig; nu fråga om häktning. Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Göteborg Handling 311 Överåklagare Marianne Ny Ärende AM-131226-10 Åklagarkammaren i Västerås 2016-04-13 Handläggare 504A-1 Chefsåklagare Ingrid Isgren Stockholms tingsrätt

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer