Användar- och referenshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användar- och referenshandbok"

Transkript

1 IBM DB2 Cube Views Anändar- och referenshandbok Version 8.2 SC

2

3 IBM DB2 Cube Views Anändar- och referenshandbok Version 8.2 SC

4 Anmärkning Obs! Innan du börjar anända den här informationen och den produkt den är till för läser du informationen i Anmärkningar på sidan 289. Andra utgåan (september 2004) Det här dokumentet innehåller information som tillhör IBM. Det tillhandahålls under ett licensatal och skyddas a upphosrättslag. Informationen i den här publikationen innehåller inga produktgarantier och inga utlåtanden i den här handboken bör tolkas som sådana. Du kan beställa IBM-publikationer online eller från närmaste IBM-representant. Om du ill beställa publikationer online besöker du webbplatsen IBM Publications Center på webbadressen Om du ill söka efter närmaste IBM-representant går du till webbplatsen IBM Directory of Worldwide Contacts på webbadressen Om du ill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM den icke-exklusia rätten att anända och distribuera informationen på lämpligt sätt utan ditt medgiande. Copyright International Business Machines Corporation All rights resered.

5 Innehåll Om den här boken Vilka bör läsa den här boken Syntaxkonentioner i den här boken Onlineinformation Kapitel 1. Installera, migrera och konfigurera DB2 Cube Views Förbättringar i DB2 Cube Views Introduktion till DB2 Cube Views Installationskra Installera DB2 Cube Views Migrera XML-filer i DB2 Cube Views från V8.1 till V Konfigurera databaser för DB2 Cube Views....7 Konfigurera exempeldatabasen CVSAMPLE....8 Felsöka en databasanslutning Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views Metadataobjekt som abildas till relationstabeller..11 Exempel på en kubmodell som abildas till relationstabeller Gemensamma egenskaper för metadataobjekt...19 Kubmodeller Faktaobjekt Dimensioner Hierarkier Niåer Mått Attribut Attributrelationer Kopplingar Kuber Kubfaktaobjekt Kubdimensioner Kubhierarkier Kubniåer Regler för metadataobjekt Kapitel 3. Design a modeller för DB2 Cube Views-metadataobjekt Starta och förnya OLAP-center Kompatibilitet mellan OLAP-center och API-ersioner Behörigheter och priilegier för DB2 Cube Views..44 Skapa metadataobjekt i DB2 Cube Views Utbyta metadata mellan erktyg i DB2 Cube Views och OLAP Skapa en kubmodell med hjälp a snabbguiden 48 Skapa en fullständig kubmodell Lägga till en befintlig dimension i en kubmodell 53 Skapa en koppling Skapa en kub Ta bort en dimension från en kubmodell Aregistrera ett metadataobjekt från en databas..57 Kapitel 4. Scenarion för affärsmodeller i DB2 Cube Views Beräkna flöde och ärde för aror i ett lager öer tid 59 Korrelera kostnaderna för marknadsföring med försäljning Beräkna inst och instmarginaler för en butik..69 Räkna antalet beställningar öer Internet Ranka försäljningssiffror Anända tidsdata som lagras i faktatabellen till att skapa en Time-dimension Kapitel 5. Optimering a kubmodeller i DB2 Cube Views Öersiktstabeller Öersiktstabeller med funktionella beroenden och regler Öersikt öer optimeringsprocessen Design a metadata för optimering Optimeringssegment för kuber Analysera frågor för kandidatoptimeringssegment 103 Regeldefinitioner och optimering Parametrar för guiden Optimera Optimera en kubmodell Exempel på ett SQL-skript för att skapa öersiktstabellerna Testa frågeresultat Felsökning a öersiktstabeller Underhålla öersiktstabeller Aregistrera en öersiktstabell Kapitel 6. DB2 Cube Views och förenade datakällor Öersikt öer förenade system Öersikt öer optimering a fjärrdatakällor med DB2 Cube Views Aktiera ett förenat system för DB2 Cube Views 125 Definiera fjärrdatakällor Definiera kortnamn för fjärrtabeller för DB2 Cube Views Definiera informationsregler för kortnamn i DB2 Cube Views Felsöka frågeprestanda för fjärrdatakällor Kapitel 7. API för DB2 Cube Views 129 API-öersikt för DB2 Cube Views API för DB2 Cube Views: lagrad procedur och XML-tolkning Lagrad procedur för DB2 Cube Views DB2 Cube Views API-parametrar Parametrar för metadataoperationer i APIt för DB2 Cube Views Indata- och utdataparametrar Copyright IBM Corp 2004 iii

6 Metadataoperationer i DB2 Cube Views Hämtningsoperation: Describe Rekommendationsoperation: Rekommendation 135 Ändringsoperationer: Alter, Create, Drop, Import, and Rename Administrationsoperationer: alidering och konertering Parametrar för exempelindata och exempelutdata i metadataoperationer Operationsparametrar Operationsoperander Meddelandestruktur Ordningsföljd för operationsstegen Loggning och spårning Körningsspårning för APIt i DB2 Cube Views 155 Loggfiler för API för DB2 Cube Views Felloggning Loggnings- och spårningsscenarion Funktioner för teckentabeller Metadatatabeller och XML-schemafiler i DB2 Cube Views Konfigurationsfilen för DB2 Cube Views Metadataobjektsformat Kapitel 8. Sample files Öersikt öer erktyget db2mdapiclient Kommandot db2mdapiclient: ändra metadataobjekt 164 Exempeldatabasfiler API-exempelfiler Bilaga. Meddelanden SQLSTATE, API och andra serermeddelanden API SQL-lägen Gemensamma Externa API-fel Optimering OLAP-centerfel Statusmeddelanden från DB2 och DB2 Cube Views 287 Anmärkningar Varumärken Ordlista Index Kontakta IBM Produktinformation Kommentarer till dokumentationen i IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

7 Om den här boken I den här boken finns information om följande ämnen för DB2 Cube Views: Kom igång med DB2 Cube Views Vilka bör läsa den här boken OLAP-center (grafiskt anändargränssnitt), som du kan anända till att importera och exportera metadata samt skapa kubmodeller och kuber Optimering, som är till hjälp med att förbättra prestandan för OLAP-frågor Metadataobjekt som kan lagras i DB2-kataloger (DB2 Uniersal Database) API (Application programming interface), som du kan anända till att skapa tillämpningar där SQL anänds till att accessa data Exempel på hur du bygger dimensioner och komplicerade mått från metadataobjekt. De här dimensionerna och måtten kan anändas till att modellera anliga affärsscenarion Med DB2 Cube Views kan du fånga flerdimensionella metadata från OLAP och databaserktyg, och lagra metadata i DB2-kataloger. Du kan sedan anända metadata till att skapa kubmodeller och kuber för OLAP (online analytical processing). (Kuber är delmängder a kubmodeller.) DB2 Cube Views innehåller också Guiden Optimera som tillhandahåller SQL-skript att bygga öersiktstabeller med så att du kan förbättra prestanda för frågor som utfärdas mot kubmodellerna. Läs den här boken om du är databasadministratör och arbetar med OLAP-metadata och DB2 Uniersal Database (DB2 UDB). Du bör ara bekant med följande koncept: DB2-katalogerna och öersiktstabeller OLAP-koncept som kuber, dimensioner, hierarkier och mått API-koncept och CLI, ODBC, JDBC, XML samt lagrade DB2-procedurer Syntaxkonentioner i den här boken Onlineinformation Kommandosyntax isas i löpande text på följande sätt: Kommandon isas med gemen text och i fetstil. Variabler isas i kursi stil och förklaras direkt efter kommandot i en lista. Om du kan ange en a tå eller flera alternatia parametrar, isas tillgängliga parametrar åtskilda med lodstreck, med standardparametern understruken. Valfria ariabler och parametrar omges a hakparenteser. Exempel: Syntaxen för kommandot copy kan isas på följande sätt: copy filnamn [filtyp] filnamn är det obligatoriska filnamnet. [filtyp] är den alfria filtypen. I det här asnittet finns webbadresser som gäller den här produkten. Copyright IBM Corp 2004

8 Webbplatsen IBM Redbooks Sök, isa, hämta eller beställ tryckta kopior a eller cd-skior med följande Redbook-handböcker från webbplatsen Redbooks: DB2 UDB s High Function Business Intelligence in e-business, SG Up and Running with DB2 UDB ESE Partitioning for Performance in an e-business Intelligence World, SG Database Performance Tuning on AIX, SG DB2 UDB V7.1 Performance Tuning Guide, SG IBM DB2 Cube Views-webbplatsen Webbplatsen IBM Data Management Webbplats för onlinehjälp till DB2 Uniersal Database och DB2 Connect Webbplatsen för DB2 Maintenance - Fixpaket för DB2 UDB Webbplatsen DB2 Deeloper Domain Webbplatsen DB2 Product and Serice Technical Library Webbplatsen DB2 Publications i IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

9 Kapitel 1. Installera, migrera och konfigurera DB2 Cube Views I det här asnittet beskris följande ämnen: Förbättringar i DB2 Cube Views I den här ersionen har issa ändringar i DB2 Cube Views-metadata lagts till sedan DB2 Cube Views V8.1. Introduktion till DB2 Cube Views DB2 Cube Views är en tilläggsfunktion för DB2 Uniersal Database som förbättrar funktionerna för OLAP-bearbetning i DB2 UDB. Du kan anända DB2 Cube Views till att förenkla driftsättning och hantering a OLAP-lösningar, och förbättra prestanda för OLAP-erktyg och -tillämpningar. Installationskra Innan du installerar DB2 Cube Views måste du se till att alla kra är uppfyllda. Installera DB2 Cube Views Installera DB2 Cube Views i någon a plattformarna Windows, AIX, Linux och Solaris Operating System med hjälp a startguiden för installation. Migrera DB2 Cube Views Du kan migrera en DB2 Cube Views-aktierad databas från ersion 8.1 till ersion 8.2 genom att köra ett skript manuellt eller genom att anända OLAP-center. Konfigurera en databas för DB2 Cube Views Du kan konfigurera en ny databas som ska anändas a DB2 Cube Views. Konfigurera exempeldatabasen CVSAMPLE DB2 Cube Views innehåller exempeldata som du kan anända till att skapa en exempeldatabas med namnet CVSAMPLE. Felsökning a en databasanslutning Om du inte kan ansluta till en databas med hjälp a OLAP-center kan du kontrollera om ersionen a DB2 Cube Views öerensstämmer med ersionen a metadatatabeller i DB2-katalogen. Förbättringar i DB2 Cube Views Den här ersionen innehåller flera ändringar i DB2 Cube Views-metadata sedan DB2 Cube Views V8.1. Information om regler och funktionella beroenden för bättre öersiktstabeller DB2 Cube Views utnyttjar information om regler och funktionella beroenden för att ge öersiktstabeller som är mindre och ger bättre frågetäckning. Information om regler I DB2 Cube Views definieras regler för kubmodeller mellan fakta- och dimensionstabellerna (eller mellan tabeller i en snöflingedimension). Om en öersiktstabell innehåller den primära nyckeln för en dimensionstabell kan frågan omdirigeras till öersiktstabellen äen om frågan refererar till andra kolumner från dimensionen. Information om funktionella beroenden Copyright IBM Corp

10 DB2 UDB har funktioner för intelligent omdirigering utifrån information om funktionella beroenden för att lösa SQL-frågor. Med funktionella beroenden kan du ange att en eller flera kolumner är funktionellt beroende a en eller flera andra kolumner under förutsättning att alla kolumner finns i samma tabell. Om en SQL-fråga innehåller en kolumn från en öersiktstabell och en kolumn från en tabell som öersiktstabellen skapades ifrån och det finns ett funktionellt beroende mellan kolumnerna så kan DB2:s optimeringsfunktion lösa frågan genom att koppla samman de båda tabellerna för att få fram den slutgiltiga resultatuppsättningen. I DB2 Cube Views kan du få rekommendationer om öersiktstabeller som endast innehåller nyckelkolumnerna från de alda dimensionerna och niåerna så att den resulterande öersiktstabellen är mycket smalare. Anändarspecifierade optimeringssegment för att förbättra öersiktstabeller Den här ersionen innehåller en funktion för att du ska kunna ange ilken typ a frågor som ska anändas och ilket område i kuben som de ska referera till. I guiden Optimera anänds de här ytterligare metadata för att fokusera optimeringen till de releanta områdena i en kub. Alla typer a frågor kan gagnas, men rapportfrågor får sannolikt de största förbättringarna. Flera XML-schemaersioner stöds a APIt för metadata APIt för metadata i DB2 Cube Views har fullständiga funktioner endast för XMLschema ersion , inklusie de nya DESCRIBE- och TRANSLATE-operationerna. Alla de XML-dokument som öerförs till och från APIt för metadata måste ha ett ersionsnummer. Versionsnumret gör att den lagrade proceduren kan identifiera det XML-schema som klienten anänder. Attribut och mått kan innehålla null Attribut och mått i APIt för metadata har utökats och fått en skriskyddad egenskap som heter kan innehålla null och är en ärdesuppsättning som består a ärdena yes, no och unknown. Kan innehålla null är yes Attributet eller måttet kan innehålla nullärden. Kan innehålla null är no Attributet eller måttet kan aldrig innehålla nullärden. Kan innehålla null är unknown APIt kunde inte agöra om attributet eller måttet kan innehålla null, eller så kunde inte migreringserktyget agöra när attributet eller måttet migrerades från V8.1 till V8.2. Modellering a hierarkier med niåer I tidigare ersioner a DB2 Cube Views modellerades hierarkier från en ordnad lista med attribut som bestod a attribut och objekt som kallades för attributrelationer. I den här ersionen modelleras hierarkier från en ordnad lista med niåobjekt där arje niå refererar till ett eller flera attribut. 2 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

11 Den här ersionen innehåller den nya guiden Niå och en dialogruta med niåegenskaper så att du kan skapa och ändra de nya niåobjekten. Funktionella beroenden för niåobjekt När du skapar en niå kan du begära att DB2 Cube Views ska försöka skapa ett funktionellt beroende objekt. Ett funktionellt beroende anger att ett niåobjekts standardattribut och relaterade attribut är funktionellt bestämda a niåns nyckelattribut. Guiden Optimera kan sedan minimera storleken på de rekommenderade öersiktstabellerna med hjälp a det funktionella beroendet. Om det inte går att skapa ett funktionellt beroende returneras ett arningsmeddelande. Exempel: funktionella beroenden kan inte peka till kolumner som sträcker sig öer flera tabeller. Begränsning: Frågeresultat kan ara felaktigt om de underliggande kolumnerna inte följer relationen som är angien i det funktionella beroendet för niåobjektet. Eftersom ingen kontroll a datas giltighet görs i DB2 UDB aseende några funktionella beroenden måste du se till att data i tabellkolumnerna är funktionellt beroende på det sätt som du anga. Mer information om funktionella beroenden finns i Niåer på sidan 26. Automatisk anändning a guiden Optimera Den här ersionen innehåller den nya API ADVISE-operationen. Genom den här operationen rekommenderas öersiktstabeller som bör skapas för att förbättra frågeprestanda för en kubmodellen. Operationen har argument som begränsar hur länge guiden Optimera kan köras och hur mycket diskutrymme som kan anändas för öersiktstabellerna. Uppdaterad exempeldatabas med namnet CVSAMPLE En ny och förbättrad exempeldatabas med namnet CVSAMPLE medföljer, CVSAM- PLE-databasen är ett mer robust snöflingeschema. DB2 Cube Views-metadata som motsarar metadataändringar i den här ersionen medföljer också. Information om hur du installerar CVSAMPLE-databasen finns i Konfigurera exempeldatabasen CVSAMPLE på sidan 8. Introduktion till DB2 Cube Views DB2 Cube Views är en tilläggsfunktion i DB2 Uniersal Database som förbättrar OLAP-bearbetning i DB2 UDB. Du kan anända DB2 Cube Views när du ill strömlinjeforma utplacering och hantering a OLAP-lösningar samt förbättra prestanda för OLAP-erktyg och -tillämpningar. Med DB2 Cube Views kan du beskria den dimensionella strukturen i dina relationstabeller och skapa OLAP-konstruktioner. Du kan lagra den strukturella informationen och OLAP-konstruktionerna som flerdimensionella metadata i DB2-databasen. Det finns tå huudsakliga fördelar med de nya flerdimensionella metadata i DB2 UDB: Kapitel 1. Installera, migrera och konfigurera DB2 Cube Views 3

12 Installationskra Förbättrat flöde a flerdimensionella metadata mellan erktyg för informationshantering och beslutsstöd och tillämpningar. Med hjälp a OLAP-center, ett grafiskt gränssnitt som medföljer, kan anändare a erktyg för datalager och informationshantering och beslutsstöd lagra flerdimensionella metadata som en del a DB2-databasen och göra dem tillgängliga för alla erktyg och tillämpningar. Förbättrar prestanda för frågor a OLAP-typ Du kan skapa DB2-öersiktstabeller utifrån flerdimensionella metadata med hjälp a rekommendationer från guiden Optimera i OLAP-center. Öersiktstabellerna innehåller förberäknade data som abildas till dina OLAP-strukturer. Prestandan förbättras då för frågor med samma OLAPstruktur som genereras från tillämpningarna för informationshantering och beslutsstöd. I DB2 Cube Views utnyttjas DB2-funktioner som öersiktstabeller, olika indexscheman, OLAP-operatorer och aggregeringsfunktioner. Följande komponenter ingår: Flerdimensionella metadataobjekt Du kan skapa en uppsättning metadataobjekt som en dimensionsbaserad modell a dina relationsdata och OLAP-strukturer. I DB2 Cube Views lagras alla metadataobjekt som du skapar i DB2-katalogen. OLAP-center I OLAP-center kan du skapa, ändra, importera eller exportera kubmodeller, kuber eller andra metadataobjekt som du ill anända i OLAP-erktyg. OLAP-center innehåller anändaränliga guider och dialogrutor som är till hjälp när du arbetar med metadataobjekt. Guiden Optimera t.ex. anänds för analys a metadataobjekt och ger rekommendationer om hur du ska skapa öersiktstabeller för lagring och indexering a SQL-frågor a OLAPtyp. Om du ill starta OLAP-center kan du läsa i Starta OLAP-center. När du startat OLAP-center kan du läsa Optimera en kubmodell om du ill anända guiden optimera. Flerdimensionella tjänster DB2 Cube Views innehåller ett SQL- och XML-baserat API (application programming interface) för OLAP-erktyg och tillämpningsutecklare. Med CLI-, ODBC- eller JDBC-anslutningar, eller genom att anända inbäddad SQL i DB2 UDB kan tillämpningar och erktyg anända en enda lagrad procedur för att skapa, ändra och hämta metadataobjekt. Exempeldata En exempeltillämpning och -databas finns tillgänglig som hjälp när du ska lära dig att anända produkten. Du kan också utbyta metadataobjekt mellan DB2-katalogen och OLAP-erktyg. När du ska importera eller exportera metadataobjekt till eller från DB2-katalogen finns det erktyg som kallas metadatabryggor för specifika OLAP- och databaserktyg. Se dokumentationen för ditt OLAP- eller databaserktyg om du ill ta reda på om det finns en metadatabrygga. Innan du installerar DB2 Cube Views måste du se till att alla kra är uppfyllda. 4 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

13 Systemkra Du måste installera de komponenter som behös på arje DB2 UDB-serer och -klient som du ill ansluta till. Flerdimensionella tjänster kräs på serern och klienten. Du kan också installera OLAP-center på klienten. Begränsning: DU måste installera samma ersion a DB2 Cube Views för alla klient- och sererkomponenter. OLAP-center, ersion 8.1-klienten kan anslutas till en DB2 UDB, ersion 8.2-serer, men den kan inte utföra operationerna Create, Alter eller Drop. Du måste ha följande serer-, klient- och maskinarukomponenter. Sererkomponent: Microsoft Windows Windows NT 4, Windows bitars, Windows XP Professional 32-bitars, Windows Serer bitars eller Windows Serer bitars. AIX AIX Version bitars, AIX 5L 32-bitars eller AIX 5L 64-bitars. Linux : Linux Red Hat 8 (kernel , glibc ) 32-bitars, Linux SuSE 8.0 (kernel , glibc 2.2.5) 32-bitars, Linux SLES 8 SP3 (kernel , glibc 2.2.5) 32-bitars eller Linux RHEL 3 Update 2 (kernel , glibc ) 32-bitars. Den senaste informationen om de distributioner och kärnniåer som kan anändas för DB2 UDB finns på: I Sun Solaris -operatisystem Solaris 8 32-bitars, Solaris 8 64-bitars, Solaris 9 32-bitars eller Solaris 9 64-bitars I HP-UX HP-UX 11i 2 64-bitars för Intel Itanium Klientkomponent: Windows NT 4, Windows bitars, Windows XP 32-bitars, Windows XP 64-bitars, Windows Serer bitars eller Windows Serer bitars. Maskinarukomponenter: 500 MB ledigt diskutrymme 256 MB RAM Installationskra för DB2 Cube Views Innan du installerar DB2 Cube Views måste du installera följande komponenter. DB2 Informationscenter Om du ill kunna isa onlinehjälpen för OLAP-center och onlineersionen a DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok måste du installera DB2 Informationscenter. Installera DB2 Informationscenter från cd-skian för DB2 Informationscenter. DB2 Uniersal Database ersion 8.2 Du måste installera DB2 UDB, ersion 8.2 innan du kan installera DB2 Cube Views. Kapitel 1. Installera, migrera och konfigurera DB2 Cube Views 5

14 Installera DB2 Cube Views Anm: Ta bort alla tidigare ersioner a DB2 UDB innan du installerar DB2 UDB, ersion 8.2. Installera DB2 Cube Views i någon a plattformarna Windows, AIX, Linux och Solaris Operating System med hjälp a startguiden för installation. Installera DB2 Cube Views i Windows Innan du installerar DB2 Cube Views kontrollerar du att följande kra är uppfyllda: Du har installerat DB2 Information Center. Du har utfört en ren installation a DB2 Uniersal Database, ersion 8.2. Du har uppfyllt alla installationskra. Så här installerar du DB2 Cube Views i Windows: 1. Sätt i cd-skian för DB2 Cube Views. Installationsprogrammet startas automatiskt. 2. I startguiden klickar du på Versionskommentarer och läser den senaste informationen om installations-, diskutrymmes- och minneskra. Du bör också läsa filen readme.txt i roten på cd-skian för DB2 Cube Views för ytterligare information. 3. Börja installera genom att klicka på Installera produkter och följ sedan anisningarna på skärmen. Installera DB2 Cube Views i AIX, Linux eller Solaris Operating System Innan du installerar DB2 Cube Views kontrollerar du att följande kra är uppfyllda: Du har utfört en ren installation a DB2 Uniersal Database, ersion 8.2. Du har uppfyllt alla installationskra. Så här installerar du DB2 Cube Views i AIX, Linux eller Solaris Operating System: 1. Sätt i cd-skian för DB2 Cube Views. 2. Gå till katalogen för det UNIX-operatisystem du anänder och kör filen db2setup. 3. I startguiden klickar du på Versionskommentarer och läser den senaste informationen om installations-, diskutrymmes- och minneskra. Du bör också läsa filen readme.txt i roten på cd-skian för DB2 Cube Views för ytterligare information. 4. Börja installera genom att klicka på Installera produkter och följ sedan anisningarna på skärmen. Migrera XML-filer i DB2 Cube Views från V8.1 till V8.2 Du kan migrera en DB2 Cube Views-aktierad databas från ersion 8.1 till ersion 8.2 genom att köra ett skript manuellt eller genom att anända OLAP-center. Migrera med ett DB2-skript Rekommendation: Säkerhetskopiera och exportera XML-metadata från ersion 8.1 innan du kör det här migreringsskriptet. 6 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

15 Anänd filen db2mdmigrate.sql i katalogen sqllib\misc när du ska skapa nya metadatatabeller och ytterligare SQL som behös för att migrera metadata från V8.1 till V8.2. Så här anänder du filen: 1. Anslut till den databas som du ill migrera genom att ange följande kommando: db2 connect to databasnamn 2. Kör filen db2mdmigrate.sql genom att ange följande kommando från kommandofönstret i DB2. db2 -tf db2mdmigrate.sql Det här skriptet har ingen felhantering. Skriptet kör igenom en uppsättning DDL- och SQL-satser. Om någon a satserna misslyckas eller om du abryter skriptet innan det har slutförts blir migreringen endast delis slutförd. I så fall fungerar kanske inte DB2 Cube Views som det ska. 3. Om något fel uppstår gör du följande. a. Aregistrera alla DB2INFO.*-tabeller. b. Aregistrera den lagrade proceduren DB2INFO.MD_MESSAGE. c. Skapa metadatatabellerna igen med hjälp a filen db2mdapi.sql i katalogen sqllib\misc. Migrera med OLAP-center När OLAP-center ansluts till en DB2 UDB-databas läser OLAP-center automatiskt a ilken ersion a DB2 UDB som anänds och fastställer om metadatatabellerna behöer migreras. Om OLAP-center fastställer att du behöer migrera isas ett felmeddelande som information. Om du accepterar rekommendationen från OLAP-center om att migrera ansluts OLAP-center till databasen och metadatatabellerna migreras till V8.2. Om du anger att du inte ill migrera ansluts inte OLAP-center till databasen. Om några fel uppstår under migreringsprocessen backas transaktionen i OLAPcenter och databasen migreras inte. Konfigurera databaser för DB2 Cube Views Du kan konfigurera en ny databas för DB2 Cube Views. Att konfigurera en databas omfattar att: Registrera den lagrade proceduren för DB2 Cube Views med databasen Skapa metadatakatalogtabeller för DB2 Cube Views. När du i OLAP-center loggar på en databas som inte har konfigurerats för DB2 Cube Views för första gången konfigureras databasen automatiskt, men du kan också konfigurera databasen manuellt med filen db2mdapi.sql. Viktigt: Ändra inte filen db2mdapi.sql. Om du gör det kan du få oförutsedda resultat. Så här konfigurerar du en databas med filen db2mdapi.sql: 1. Öppna DB2-kommandofönstret och anslut till databasen. 2. Ändra katalog till SQLLIB\misc och kör följande kommando i DB2-kommandofönstret: Kapitel 1. Installera, migrera och konfigurera DB2 Cube Views 7

16 db2 -tf db2mdapi.sql Kör bara skriptet db2mdapi.sql en gång per databas. Om fel påträffas åtgärdar du dem genom att utföra följande: a. Aregistrera alla DB2INFO.*-tabeller. b. Aregistrera den lagrade proceduren DB2INFO.MD_MESSAGE. c. Återskapa metadatatabellerna med filen db2mdapi.sql i katalogen sqllib\misc. Konfigurera exempeldatabasen CVSAMPLE DB2 Cube Views innehåller exempeldata som du kan anända till att skapa en exempeldatabas med namnet CVSAMPLE. Exempeldata är en uppsättning tabeller med data för ett fiktit företag som säljer drycker. Det ingår också en uppsättning metadataobjekt som beskrier exempeldata. De CVSAMPLE-data som ingår är en förbättrad och utökad ersion a databasen MDSAMPLE som ingick i ersion 8.1. De flesta a exemplen i DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok baseras på CVSAMPLE-databasen och motsarande kubmodell. Du skapar och fyller i exempeldatabasen CVSAMPLE genom att öppna DB2-kommandofönstret och ange följande kommandon: 1. Skapa en exempeldatabas med namnet CVSAMPLE: db2 create db csample 2. Anslut till databasen: db2 connect to csample 3. Kör skriptet db2mdapi.sql så att databasen konfigureras för DB2 Cube Views. Ändra katalog till SQLLIB\misc och kör sedan följande DB2-kommando: db2 -tf db2mdapi.sql 4. Ändra katalog till SQLLIB\samples\olap\csample och skapa tabellerna för CVSAMPLE genom att köra följande DB2-kommando: db2 -tf CVSampleTables.sql När du har skapat databasen CVSAMPLE kan du skapa metadataobjekt för DB2 Cube Views genom att importera definitionerna från en XML-fil som har exporterats från en tillämpning för informationshantering och beslutsstöd. Du kan till exempel anända följande procedur till att fylla i katalogtabellerna i DB2 Cube Views med en fullständig beskrining a databasen CVSAMPLE. Så här importerar du CVSAMPLE-metadata: 1. Starta OLAP-center och anslut till databasen CVSAMPLE. 2. Klicka på OLAP-center - Importera. 3. Bläddra fram filen CVSampleMetadata.xml som finns i katalogen SQLLIB/samples/olap/csample. Klicka på Nästa. Du kan bläddra igenom metadataobjekten i OLAP-center. Mer information om hur du anänder OLAP-center finns i Skapa metadataobjekt i DB2 Cube Views på sidan IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

17 Felsöka en databasanslutning Om du inte kan ansluta till en databas med OLAP-center kontrollerar du att ersionen a DB2 Cube Views stämmer öerens med ersionen a metadatatabellerna i DB2-katalogen. I följande tabell isas hur OLAP-center fungerar när ersionerna a DB2 Cube Views och metadatatabellerna i DB2-katalogen inte öerensstämmer. Version a DB2 Cube Views Version a metadatatabellerna i DB2-katalogen OLAP-centers funktion Inte installerad Ej tillämpbart Anslutningen misslyckas och ett felmeddelande isas i OLAP-center Version 8.1 Inget Anslutningen misslyckas och ett felmeddelande isas i OLAP-center Version 8.1 Version 8.1 Anslutningen misslyckas och ett felmeddelande isas i OLAP-center Version 8.2 Inget Databasen kan konfigureras i OLAP-center för anändning med DB2 Cube Views, ersion 8.2 Version 8.2 Version 8.1 Databasen kan migreras i OLAP-center för anändning med DB2 Cube Views, ersion 8.2 Version 8.2 Version 8.2 Anslutningen slutfördes utan fel. Kapitel 1. Installera, migrera och konfigurera DB2 Cube Views 9

18 10 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

19 Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views Metadataobjekt i DB2 Cube Views beskrier relationsbaserade tabeller som OLAPstrukturer, men de här metadataobjekten skiljer sig från anliga OLAP-objekt. I metadataobjekt lagras metadata om data i bastabellerna, de beskrier ar releanta data finns lagrade och relationer inom basdata. I DB2 Cube Views lagras information om relationsdata i metadataobjekt, ilket ger ett nytt perspekti för förståelse a data. Med DB2 Cube Views utökas DB2-katalogen så att den förutom information om tabeller och kolumner äen innehåller information om hur tabeller och kolumner förhåller sig till OLAP-objekt samt relationerna mellan de här metadataobjekten. En del metadataobjekt fungerar som en bas för direkt access till relationsdata genom dataaggregering eller genom att de direkt motsarar särskilda kolumner i relationstabeller. Andra metadataobjekt beskrier relationerna mellan basmetadataobjekt och fungerar som länkar mellan sådan objekt. Samtliga metadataobjekt kan grupperas efter inbördes relationer, och då bilda ett metadataobjekt som kallas kubmodell. En kubmodell kan på ett enkelt sätt beskrias som en särskild gruppering och konfigurering a relationstabeller. DB2 Cube Views hanterar följande metadataobjekt och lagrar dem i DB2-katalogen: Kubmodeller Faktaobjekt Dimensioner Hierarkier Niåer Mått Attribut Attributrelationer Kopplingar Kuber Kubfaktaobjekt Kubdimensioner Kubhierarkier Kubniåer Metadataobjekt som abildas till relationstabeller En kubmodell kan byggas på många sätt, men ofta byggs den i form a ett stjärneller snöflingeschema. En kubmodell innehåller metadataobjekt som beskrier relationer i relationsdata. Ett stjärnschema innehåller en central faktatabell med en eller flera dimensionstabeller kopplade till faktatabellen, och ett snöflingeschema är en utökning a ett stjärnschema där en eller flera dimensioner definieras med hjälp a fler än en tabell. En kubmodell som baseras på ett enkelt stjärnschema byggs runt ett centralt faktaobjekt. Faktaobjektet innehåller en uppsättning mått som beskrier hur data ska aggregeras från faktatabellen i dimensionerna. Mått anänds till att beskria Copyright IBM Corp

20 databeräkningar från kolumner i en relationstabell och kopplas ihop så att de bildar faktaobjektet. I figur 1 isas hur mått och ett faktaobjekt förhåller sig till relationsdata. OLAP-modellobjekt Faktaobjekt Mått Relationstabeller i DB2 UDB Figur 1. Faktaobjekt. Hur ett faktaobjekt och mått förhåller sig till relationsdata Dimensioner är kopplade till faktaobjektet i en kubmodell på samma sätt som dimensionstabeller är kopplade till faktatabellen i ett stjärnschema. Datakolumner från relationstabeller representeras med attribut som är organiserade till en dimension. I figur 2 på sidan 13 isas hur dimensioner byggs från relationstabeller. I hierarkier lagras information om hur niåerna inom en dimension är relaterade till arandra och hur de är strukturerade. En hierarki gör det möjligt att beräkna och naigera i dimensionen. Alla dimensioner har motsarande hierarkier med niåer som innehåller niåer med uppsättningar a relaterade attribut. I en kubmodell kan arje dimension ha flera hierarkier. 12 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

21 OLAP-modellobjekt Dimension Hierarki Koppling Niå Koppling Attribut Relationstabeller i DB2 UDB Figur 2. Dimension. Hur dimensioner byggs från relationstabeller Alla dimensioner är kopplade till ett faktaobjekt i en kubmodell baserad på ett stjärn- eller snöflingeschema. Med kopplingar går det att koppla tabeller till ett faktaobjekt eller en dimension. I en kubmodell går det att anända kopplingar till att koppla faktaobjekt till dimensioner. Dimensionerna refererar till motsarande hierarkier, niåer, attribut och relaterade kopplingar. Faktaobjekten refererar till information om alla de mått, attribut, och relaterade kopplingar som ingår i dem. I figur 3 på sidan 14 isas hur metadataobjekten passar ihop i en kubmodell och abildas till ett relationsbaserat snöflingeschema. Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views 13

22 OLAP-modellobjekt Kubmodell Dimension Hierarki Koppling Faktaobjekt Niå Koppling Mått Attribut Relationstabeller i DB2 UDB Figur 3. Kubmodell. Hur metadataobjekt passar ihop och abildas i ett relationsbaserat snöflingeschema Du kan återanända komponenterna i en kubmodell till att skapa mer exakta kuber för specifika tillämpningar. En kub är det mest exakta metadataobjektet, och är det objekt som ligger närmast OLAP-kuber. En kub är en specifik förekomst eller delmängd a en kubmodell. En kub har en specifik uppsättning a liknande men mer begränsade metadataobjekt som hämtas från den öerordnade kubmodellen, bl.a. kubdimensioner, kubhierarkier, kubniåer och ett kubfaktaobjekt. En kub kan bara ha en kubhierarki definierad för arje kubdimension, men en dimension kan ha många hierarkier som är definierade för kubmodellen. P.g.a. den strukturella skillnaden mellan en kub och en kubmodell kan du hämta de flesta kuber med en enda SQL-sats. Exempel på en kubmodell som abildas till relationstabeller En kubmodell och motsarande uppsättning metadata byggs för databasen CVSAMPLE som baseras på ett snöflingeschema. I figur 4 på sidan 15 isas ett snöflingeschema med faktatabellen Sales, samt dimensionstabellerna Store, Location, Time, Product, Line och Family. Dimensionen Market har tå dimensionstabeller med Store som den primära dimensionstabellen och Location den stöttande dimensionstabellen. Dimensionen Production har tre 14 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

23 dimensionstabeller med Product som den primära dimensionstabellen och tabellerna Line och Family som de stöttande dimensionstabellerna. Primärnyckeln i arje primär dimensionstabell (Store, Time och Product) kopplas till motsarande främmande nyckel i faktatabellen Sales. Exempel: Store.StoreID = Sales.StoreID, Time.TimeID = Sales.TimeID och Product.ProductID = Sales.ProductID. I snöflingedimensionerna kopplas primärnyckeln i arje dimension till motsarande främmande nyckel i en annan dimensionstabell. For example, Location.PostalcodeID = Store.PostalcodeID, Family.FamilyID = Line.FamilyID, and Line.LineID = Product.LineID. Location Postal code ID Postal code Region name Region director State name State director State population City name City population Family Time Store Store ID Store name Store size Store address Postal code ID Time ID Year Quarter number Quarter name Month number Month name Week of year Day name Weekday Holiday Day of year Day of month Fiscal year Fiscal quarter number Fiscal month number Sales fact Store ID Product ID Time ID Sales Cost of goods sold Adertising Family ID Family name Family description Line Product Line ID Line name Line description Family ID Product ID Product name Product description Product ounces Product caffeinated Line ID Figur 4. Snöflingeschema. Exempel baserat på snöflingeschemat CVSAMPLE Kubmodellen som är baserad på snöflingeschemat CVSAMPLE byggs runt faktaobjektet Sales, som beskrier aggregerade relationsdata från faktatabellen Sales. Mått anänds till att beskria hur data från kolumnerna i tabellen Sales ska beräknas. Faktaobjektet innehåller också attribut som motsarar de främmande nycklar i faktatabellen som anänds till att koppla dimensionerna till faktaobjektet. I det här exemplet har faktaobjektet Sales sju mått: Sales, Cost of goods sold, Adertising, Total expense, Adertising-sales correlation, Profit och Profit margin. Faktaobjektet Sales har tre attribut: Store ID (Salesfact), TimeID (Salesfact) och ProductID (Salesfact). Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views 15

24 Dimensioner är kopplade till faktaobjektet i en kubmodell på samma sätt som dimensionstabeller är kopplade till faktatabellen i ett stjärnschema. Datakolumner från relationstabeller representeras med hjälp a attributobjekt som refereras till i dimensionen. Dimensionen Product refererar till följande attribut: Family ID Family name Family description Line ID Line name Line description Product ID Product name Product description Product ounces Product caffeinated Dimensionen Time refererar till följande attribut: Year Quarter name Quarter number Month name Month number Time ID Day of month Day name Day of week Holiday Weekday Fiscal year Fiscal quarter name Fiscal quarter number Fiscal month. Dimensionen Product refererar till följande attribut: Region name Region director State name State director State population City name City population Postal code ID Postal code Store ID Store name 16 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

25 Store size Store address. En koppling skapas för arje dimension så att de ansluts till faktaobjektet. De tre kopplingarna i det här exemplet är Product, Time och Store. I figur 5 isas den kubmodell som beskris i exemplet. Dimensionen Product Family ID Family name Family description Dimensionen Market Line ID Line name Line description Region name Region director Product ID Product name Product description Product ounces Product caffeinated Dimensionen Time Year Quarter name Quarter number Product Time Faktaobjektet Sales Store ID (Salesfact) Product ID (Salesfact) Time ID (Salesfact) Sales Store Cost of goods sold Adertising Total expense Adertising-sales correlation Profit Profit margin State name State director State population City name City population Postal code ID Postal code Store ID Store name Store size Store address Month name Month number Time ID Day of month Day name Day of week Holiday Weekday Fiscal year Fiscal quarter name Fiscal quarter number Fiscal month Teckenförklaring: Attribut Mått Koppling Figur 5. Kubmodell. Exempel på kubmodell som är baserad på stjärnschemat CVSAMPLE I hierarkier lagras information om hur attributen som grupperats i niåer inom en dimension är relaterade till arandra och hur de är strukturerade. En hierarki är ett metadataobjekt som ger möjlighet att beräkna dimensionen och naigera i den. Alla dimensioner har motsarande hierarkier med niåer som grupperar relaterade attribut. I en kubmodell kan arje dimension ha flera hierarkier. Hierarkin Product innehåller alla attribut i dimensionen Product, enligt figur 6 på sidan 18. Attributen i dimensionen Product är grupperade i tre niåer. Niån Family är den öersta niån i hierarkin Product. Niån Family innehåller Family ID som niånyckelattribut, Family name som standardattribut och Family description som relaterat attribut. Den andra niån, niån Line, innehåller Line ID som niånyckelattribut, Line name som standardattribut och Line description som relaterat attribut. Den understa niån, niån Product, innehåller Product ID som Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views 17

26 niånyckelattribut, Product name som standardattribut och Product description, Product ounces och Product caffeinated som relaterade attribut. Dimensionen Product Hierarkin Product Niån Family Family ID* Family name Family description Niån Line Line ID* Line name Line description Niån Product Product ID* Product name Product description Product ounces Product caffeinated Teckenförklaring: Attribut * Niånyckelattribut Figur 6. Dimension. Exempel på dimension baserat på dimensionen Product i databasen CVSAMPLE Du kan också bygga en eller flera kuber för kubmodellen. Databasen CVSAMPLE har tå kuber, men bara kuben General sales beskris här. Kuben General sales isas i figur 7 på sidan 19. Kubfaktaobjektet refererar till en delmängd a måtten (Sales, Cost of goods sold, Adertising och Total expense) från faktaobjektet för kubmodellen. Kuben har tre kubdimensioner, och arje kubdimension refererar till en a de tre dimensionerna i kubmodellen. Kubdimensionen Product har en kubhierarki med namnet Product, med kubniåer som refererar till niåerna Family, Line och Product. Kubdimensionen Market har en kubhierarki med namnet Market, med kubniåer som refererar till niåerna Region, State, City, Postal code och Store. Kubdimensionen Time har en kubhierarki med namnet Time, som refererar till en delmängd a niåer inklusie Year, Quarter och Month. Kuben har bara en kubhierarki som definieras per kubdimension. (En kub kan bara ha en kubhierarki per kubdimension.) 18 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

27 Kuben General sales Kubfaktaobjektet Sales Sales Cost of goods sold Adertising Total expense Kubdimensionen Product Kubdimensionen Market Kubdimensionen Time Kubhierarkin Product Kubhierarkin Market Kubhierarkin Time Kubniån Family Kubniån Line Kubniån Product Kubniån Year Kubniån Quarter Kubniån Month Kubniån Region Kubniån State Kubniån City Kubniån Postal code Kubniån Store Teckenförklaring: Mått Figur 7. Kub. Exempel på kub baserat på kuben General sales i databasen CVSAMPLE Gemensamma egenskaper för metadataobjekt Alla metadataobjekt har en uppsättning gemensamma egenskaper och egenskaper som är specifika för metadataobjekt. De gemensamma egenskaperna anänds till att identifiera metadataobjektförekomsterna, beskria anändning eller roll för metadataobjektförekomsterna och spåra ändringar i metadataobjektförekomster. Metadataobjekten namnges med hjälp a ett schema på samma sätt som andra DB2-objekt. Om du inte ill anända standardnamnschemat för ett metadataobjekt måste du ange det önskade schemanamnet som namnled. I följande tabell beskris de gemensamma egenskaper som gäller för alla metadataobjekt. Tabell 1. Gemensamma egenskaper för metadataobjekt Egenskap Namn Schema Verksamhetsnamn Kommentarer Skapat den Beskrining Namnet på metadataobjektet. Det schema som äger metadataobjektet. Det namn som isas för anändare. Det här namnet kan anändas i grafiska anändargränssnitt, och är förmodligen mer meningsfullt för anändaren. Textbeskrining eller kommentar om metadataobjektets funktion eller egenskaper. Den tidpunkt metadataobjektet skapades. Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views 19

28 Tabell 1. Gemensamma egenskaper för metadataobjekt (forts) Egenskap Beskrining Skapare Den anändare (schema) som definierade metadataobjektet. Ändrat den Den tidpunkt metadataobjektet senast ändrades. Ändrat a Den anändare (schema) som utförde ändringen. Förutom den gemensamma uppsättningen egenskaper har arje metadataobjekt dessutom en uppsättning specifika egenskaper. De här specifika egenskaperna beskrier de komponenter och egenskaper som definierar metadataobjektet. Mer information om egenskaper som är specifika för arje metadataobjekt finns i asnittet om den aktuella objekttypen. Namnkonentioner för metadataobjekt I DB2 UDB anänds tå olika namnkonentioner för objekt, anlig och agränsad. För metadataobjekt anänds den agränsade konentionen när id namngining a objekt och referenser till DB2-tabeller och -kolumner. I den agränsade konentionen är det tillåtet med blandade skiftlägen, blanksteg och specialtecken, t.ex. språkspecifika tecken. Den fullständiga teckenuppsättningen agörs a teckentabellen för databasen där metadataobjekten lagras. Följande konentioner gäller metadataobjekt: Tabell 2. Namnkonentioner för metadataobjekt Objekt Konention Schema Längd: 1-30 byte Resererade namn: schemanamn får inte ara SESSION eller börja med SYS.Det är endast namnen i ersaler som är resererade. Namn på metadataobjekt Längd: byte Verksamhetsnamn på metadataobjekt Kommentarer till metadataobjekt Tabellscheman som anänds i kolumnreferenser Tabellnamn som anänds i kolumnreferenser Kolumnnamn som anänds i kolumnreferenser Inga andra begränsningar Längd: byte Inga andra begränsningar Längd: byte Inga andra begränsningar Längd: byte Inga andra begränsningar Längd: byte Inga andra begränsningar Längd: byte Inga andra begränsningar Kubmodeller Kubmodeller i DB2 Cube Views är en representation a antingen ett logiskt stjärnschema eller ett snöflingeschema och grupperar releanta dimensionsobjekt kring ett centralt faktaobjekt. 20 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

29 Det kan finnas flera hierarkier för arje dimension. Det finns referenser i kubmodellen till den strukturella informationen om hur de tabeller som anänds i faktaobjekt och dimensioner ska kopplas ihop. Dessutom lagras tillräckligt med information för att konstruera SQL-frågor och hämta data från OLAP. Kubmodeller kan med fördel äen anändas i andra rapport- och OLAP-erktyg som har funktioner för aktuell modell samt kan isa flera olika yer för en specifik dimension. Kubmodeller definierar en komplex uppsättning relationer, och de kan anändas till att selektit exponera releanta faktaobjekt och dimensioner mot en tillämpning. Alla de kopplingsobjekt som anänds för anslutning a en dimension till det centrala faktaobjektet lagras tillsammans med motsarande dimension som en uppsättning. Delmängder a komponenter i en kubmodell kan anändas i flera olika kuber i olika analyssyften. Du kan skapa en tom kubmodell i OLAP-center med hjälp a guiden Kubmodell. En tom kubmodell har inget faktaobjekt och inga dimensioner. Med hjälp a guiderna i OLAP Center kan du fylla i kubmodellen genom att skapa faktaobjektet och en eller flera dimensioner. Du kan också skapa en fullständig kubmodell med hjälp a snabbguiden. DB2 Cube Views aliderar kubmodellen när du öppnar guiden Optimera. För att en kubmodell ska kunna optimeras måste den innehålla följande obligatoriska komponenter: Faktaobjekt Minst en dimension En hierarki som är definierad för minst en dimension Kopplingar mellan befintliga faktaobjekt och dimensioner Attribut som refererar till befintliga tabellkolumner De egenskaper som är specifika för kubmodeller beskris i följande tabell: Tabell 3. Egenskaper för kubmodeller Egenskap Faktaobjekt Par a dimensioner och kopplingar Beskrining Faktaobjekt som anänds i kubmodellen Dimensioner som anänds i kubmodellen samt tillhörande kopplingar Faktaobjekt Faktaobjekt anänds i kubmodeller som mittpunkter i stjärnscheman, och för grupprelaterade åtgärder som är intressanta för en iss tillämpning. Faktaobjektet refererar till de attribut som anänds i kopplingar mellan fakta och dimensioner, och de attribut och kopplingar som anänds till att abilda öriga mått öer flera olika databastabeller. Det går att koppla ihop flera olika relationsbaserade faktatabeller med aseende på specifika attribut, och på så sätt abilda andra relaterade mått. Därför innehåller faktaobjekt förutom en uppsättning mått äen uppsättningar a attribut och kopplingar. Du kan anända guiden Fakta i OLAP-center till att skapa faktaobjekt. I guiden Fakta anger du en eller flera faktatabeller och alla nödändiga kopplingar, mått och aggregeringar för måtten. Kapitel 2. Om metadataobjekt i DB2 Cube Views 21

30 De specifika egenskaperna för faktaobjekt beskris i tabellen nedan. Tabell 4. Egenskaper för faktaobjekt Egenskap Måttuppsättning Attributuppsättning Kopplingsuppsättning Beskrining De relaterade måtten i faktaobjektet De attribut som anänds i faktaobjektet. De kopplingar som behös till att koppla ihop de specifika måtten och attributen Dimensioner Med dimensioner går det att kategorisera en uppsättning attribut, som tillsammans beskrier en aspekt a ett mått. Dimensioner anänds i kubmodeller till att organisera data i faktaobjektet efter logiska kategorier, t.ex. Region, Product eller Time. Dimensioner refererar till noll eller flera hierarkier. Hierarkier anänds till att beskria relationen mellan och strukturen för de refererade attributen som är grupperade i niåer, och de kan anändas id naigering och beräkning för att korsa dimensionen. De relaterade attribut och kopplingar som behös för gruppering a de här attributen definieras i egenskaperna för dimensionen. Dimensioner har dessutom en typ, som anger om dimensionen är tidsorienterad eller inte. Som exempel är en dimension med namnet Time som innehåller attribut som Year, Quarter och Month a typen Tid. En annan dimension med namnet Market som innehåller niåerna Region, State och City är a typen Vanlig. Typinformationen kan anändas till att effektit utföra tidsrelaterade funktioner i tillämpningar. Du kan anända guiden Dimension i OLAP-center till att skapa en ny dimension i sammanhanget för en kubmodell eller en fristående dimension utan någon referens till en kubmodell. Du kan dela dimensioner mellan kubmodeller genom att lägga till en befintlig dimension till en kubmodell med hjälp a guiden Lägg till dimension. De specifika egenskaperna för dimensioner beskris i följande tabell: Tabell 5. Egenskaper för dimensioner Egenskap Attributuppsättning Kopplingsuppsättning Hierarkiuppsättning Niåuppsättning Typ Beskrining De attribut som anänds i dimensionen. De kopplingar som behös till att koppla ihop de angina attributen. Det är bara de kopplingar som behös till att koppla ihop dimensionstabellerna som anges här. De hierarkier som gäller för dimensionen. De niåer som refereras till a dimensionen. Dimensionens typ, som kan ara antingen Regular (anlig) eller Time (tid). 22 IBM DB2 Cube Views: Anändar- och referenshandbok

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2-serrar Version 8.2 GC14-0078-01 Innan du anänder den här informationen

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2 Universal Database Express Edition

Introduktionshandbok för DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2 Uniersal Database Express Edition Version 8.2 GC14-0089-01 IBM DB2 Uniersal Database Introduktionshandbok för DB2 Uniersal Database Express Edition

Läs mer

Design och underhåll av databaser

Design och underhåll av databaser Design och underhåll av databaser 1. Modell av verkligheten 2. Normalformer 3. Introduktion till DDL 4. Skapa databaser 5. Skapa tabeller 6. Skapa index 7. Restriktioner 8. Ta bort databaser, tabeller

Läs mer

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Användarhandbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Användarhandbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Anändarhandbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Anändarhandbok Anm: Innan du börjar anända den här informationen och den produkt den handlar om bör

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0

Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0 Releaseinformation Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 2012-10-08 OFFENTLIGT Releaseinformation för Remote Support Platform 3.0 Alla länder Typografiska konventioner Teckenstil

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas

SQLs delar. Idag. Att utplåna en databas. Skapa en databas Idag SQLs delar Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller? Hur får man in data i tabellerna? Hur ändrar man innehållet i en tabell? Index? Vad är det och varför behövs de? Behöver

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Introduktionshandbok för DB2-servrar

Introduktionshandbok för DB2-servrar IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 IBM DB2 Universal Database Introduktionshandbok för DB2-servrar Version 8 GC14-0078-00 Innan du använder den här

Läs mer

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnr 817-7995-10 Oktober 2004, Version B Skicka kommentarer om dokumentet till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

För att XCOPY i SQL Server Express ska fungera måste data och logg ligga i samma mapp, vilket naturligtvis inte är så bra.

För att XCOPY i SQL Server Express ska fungera måste data och logg ligga i samma mapp, vilket naturligtvis inte är så bra. 1 Datafiler tillhör alltid en filgrupp. Det måste alltid finnas en PRIMARY group. Det är inget som hindrar att datafiler på olika diskar tillhör samma filgrupp. PRIMARY gruppen innehåller huvudfilen till

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Idag. Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 20

Idag. Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten / 20 Idag Hur skapar vi och underhåller en databas? DD1370 (Föreläsning 4) Databasteknik och informationssystem 7,5 hp Hösten 2009 1 / 20 Idag Hur skapar vi och underhåller en databas? Hur skapar man tabeller?

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

IBM DB2 Universal Database för Windows. Introduktion. version 7 GC14-0072-00

IBM DB2 Universal Database för Windows. Introduktion. version 7 GC14-0072-00 IBM DB2 Universal Database för Windows Introduktion version 7 GC14-0072-00 IBM DB2 Universal Database för Windows Introduktion version 7 GC14-0072-00 Innan du använder den här informationen och den produkt

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Datalager och datautvinning

Datalager och datautvinning Datalager och datautvinning 1 Datalager och datautvinning! Databaser kan innehålla stora mängder information om ett företags eller en organisations verksamhet" Data kan också användas för att analysera

Läs mer

Installationshandbok för SunForum 3.2

Installationshandbok för SunForum 3.2 Installationshandbok för SunForum 3.2 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 816-0875-10 Maj 2001, utgåva A1 Skicka kommentarer rörande den

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

IBM Maximo Asset Management Scheduler Version 7 Release 5.1. Installationshandbok

IBM Maximo Asset Management Scheduler Version 7 Release 5.1. Installationshandbok IBM Maximo Asset Management Scheduler Version 7 Release 5.1 Installationshandbok Anmärkning Läs informationen i Anmärkningar på sidan 9 innan du använder den här informationen och den produkt den handlar

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installationsguide Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information.

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information. Vad är en databas? Exempel på databaser: Kortregister på kontor Sjukvårdsjournal Bokregister på bibliotek Medlemsregister i en förening Kundregister på företag Telefonkatalogen Databas = Organiserad samling

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL

Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL 1 2 Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL Server... 5 Arkitektur för SQL Server... 6 Arkitektur

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok

LotusLive. LotusLive Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok LotusLie LotusLie Administrationshandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Anmärkningar

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen Workshop Support Guide eller Dealer Development Platform...

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Programbeskrivning Installationsprogrammet installerar FileMaker Server 12.0v2 för OS X och Windows. Uppdateringsprogrammet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok 2 Handbok. Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Du hitter

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Scala Doc SQL Installation

Scala Doc SQL Installation Scala Doc SQL Installation För uppgradering se nedan: Uppgradering till ScalaDoc På Servern: Börja med att köra programmet D:\Setup.exe (Om D:\ är CDROM enheten) så installeras Scala Doc till ett bibliotek

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version BankID Sida 1(13) Beställning av Förlitandepart-certifikat Version 3.0 2016-11-16 BankID Sida 2(13) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat för test... 3 3 Systemkrav för

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

IBM DB2 Universal Database för OS/2. Introduktion. version 7 GC14-0071-00

IBM DB2 Universal Database för OS/2. Introduktion. version 7 GC14-0071-00 IBM DB2 Universal Database för OS/2 Introduktion version 7 GC14-0071-00 IBM DB2 Universal Database för OS/2 Introduktion version 7 GC14-0071-00 Innan du använder den här informationen och den produkt

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer