Reviderad: Publicera på webben med. Polopoly. Redaktörsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad: 2014-08. Publicera på webben med. Polopoly. Redaktörsmanual"

Transkript

1 Reviderad: Publicera på webben med Polopoly Redaktörsmanual

2 Innehållsförteckning Polopoly 10 är högskolans gemensamma verktyg för att publicera på webben. All publicering sköts via en baksida i Polopoly där webbredaktören lägger in texter och skapar nya sidor och en framsida som möter besökaren på webbplatsen. Vi skiljer alltså på Polopolys redaktörsverktyg och på den publika webbplatsen. I den här manualen kommer vi att tala om redaktörsverktyget. Logga in i Polopoly Du loggar in genom att surfa till https://cms10.mdh.se/polopoly/ Använd dina vanliga inloggningsuppgifter. Observera att du måste arbeta vid en dator kopplad till MDH:s nätverk, eller via VPN, för att kunna logga in. Polopoly fungerar bäst med Firefox, Chrome eller Safari nyare versioner. Polopoly fungerar även i Internet Explorer men vissa begränsningar kan förekomma. I äldre webbläsare kan gränssnittet se annorlunda ut. Tips! Du kan snabbt öppna en artikel för redigering utan att behöva gå via Polopolys innehållsträd. Surfa på så dyker en redigeraknapp upp längst ner på varje sida. Klicka på knappen för att direkt komma till artikelmallen i Polopoly. Grunderna i Polopoly 4 Polopolys uppbyggnad 4 Skapa standardartikel 7 Fliken Innehåll 7 Kompletterande innehåll 10 Fliken Språk 10 Fliken Avancerat 11 Spara och infoga 11 Redigera standardartikel 12 Ta bort och avpublicera 12 Kopiera 13 Skapa standardavdelning 13 Fliken Innehåll 13 Kompletterande innehåll 14 Spara standardavdelning 14 Redigera standardavdelning 14 Strukturavdelningar 14 Block 15 Redigera block 15 Snabbkommandon PC Snabbkommandon MAC Förflytta dig mellan block 16 Språk och block 16 Nyheter 17 Aktivera sökfältet Byt till föregående flik Byt till nästa flik Byt till redigeringsläge Dölj sökresultat Förhandsgranska Spara Stäng flik Stäng sparade flikar Ctrl-L Ctrl-J Ctrl-K Ctrl-E Esc Ctrl-P Ctrl-S Ctrl-U Ctrl-Y Aktivera sökfältet Byt till föregående flik Byt till nästa flik Byt till redigeringsläge Dölj sökresultat Förhandsgranska Spara Stäng flik Stäng sparade flikar -L -J -K -E Esc -P -S -U -Y Kalenderhändelser 17 Regler och riktlinjer 17 Riktlinjer för texter 18 Riktlinjer för bilder 18 Skriv för att bli hittad 18 Exempellayouter

3 Grunderna i Polopoly Grundläggande i Polopoly är att man talar om artiklar och avdelningar. En artikel motsvarar en webbsida, medan en avdelning är en mapp som i sin tur kan innehålla andra artiklar och avdelningar. Det är med hjälp av avdelningar som du bygger strukturen på webbplatsen. Varje avdelning har sin egen utfällbara vänstermeny på webbplatsen. Visningsläge och redigeringsläge Man kan se en artikel eller avdelning i två olika lägen: 1. Visningsläget: du är i visningsläget om du i innehållsträdet bara klickat på avdelningen/artikelns namn. Du kan läsa innehållet men inte redigera det. 2. Redigeringsläget: när du klickat knappen Redigera. Då kan du ändra på innehållet och sedan spara ändringarna. Kopiera och klistra in (med klippboken) Inom Polopoly är det möjligt att kopiera olika objekt, som block eller hela artiklar/avdelningar, för att sedan klistra in dem på valfri annan plats. Detta gör det möjligt att visa en artikel på flera ställen på webbplatsen genom att klistra in den i de avdelningar där du vill ha den (s.k. dubbelpublicering). Då kan du redigera artikeln på ett ställe och förändringarna kommer att synas på samtliga ställen. Kopierar gör du genom att klicka på symbolen Klistrar in gör du genom att (i redigeringsläget) klicka på symbolen Det är även möjligt att göra en verklig kopia, där man kan redigera kopian utan att originalet påverkas. För att göra detta, använd knappen Kopiera (se beskrivning av knapparna). Polopolys uppbyggnad Polopolys gränssnitt är indelat i fyra delar: Sidhuvudet, innehållsträdet, arbetsytan och sökfältet. I arbetsytan ligger Skrivbordet förvalt när du loggar in. Ändrade språkinställningar slår igenom vid nästa inloggning. Förhandsgranskningsinställningar Här anger du om du vill förhandsgranska webbsidorna såsom de kommer att se ut på webbplatsen via ett fjärde fält i det befintliga Polopoly-fönstret eller i ett separat fönster. Du kan också ställa in tid om du vill förhandsgranska tidstyrt innehåll som bara visas publikt vid en viss tidpunkt ( Särskild tid ). Skrivbord Länk till den flik som är öppen i arbetsytan varje gång du loggar in i systemet. Se egen rubrik nedan. Logga ut Använd alltid denna länk när du loggar ut ur systemet. Klippboken För du markören över klippbokssymbolen längst till höger ser du ditt senast utförda urklipp i verktyget. Innehållsträdet Det vänstra delen av fönstret återger webbplatsens trädstruktur. Strukturen i innehållsträdet är alltså densamma som på den publika webbplatsen. Via plus- och minussymbolerna till vänster om avdelningarna kan du fälla ut och ihop avdelningar och på så vis bläddra dig fram i strukturen. Klicka på namnet för att öppna avdelningen eller artikeln. Kontextmeny Klickar du på en avdelnings- eller artikelsymbol i innehållsträdet visas en liten meny varifrån du direkt kan ta upp innehållet i redigeringsläge, kopiera det till klippboken eller förhandsgranska. Skrivbordet Fliken Skrivbord visas i arbetsytan varje gång du loggar in. Här listas dina senast sparade avdelningar och artiklar för att du snabbt ska kunna fortsätta arbeta på dem. Under fliken kan du även lägga till avdelningar och artiklar som du alltid vill ha en genväg till. Klickar du bort fliken återfås den via länken i sidhuvudet. Arbetsytan Om du klickat på en avdelning eller artikel i innehållsträdet så öppnar den sig i Polopolys arbetsyta till höger om innehållsträdet. Flikar Varje artikel eller avdelning som du öppnat lägger sig som en flik i arbetsytan. När flera är öppnade kan du växla mellan artiklarna genom att klicka på flikarna. Stäng en artikel genom att klicka på flikens kryss. Du kan stänga alla öppna flikar genom att klicka på knappen Länkstig Till höger om knappraden visas en länkstig bestående av de tre närmaste leden uppåt i strukturen från den aktuella mallen. Klickar du på ett led öppnar du motsvarande inmatningsmall. Sidhuvudet Sidhuvudet är den översta ramen med orange bakgrund där du kan göra följande inställningar: Användarnamn Här framgår vem som är inloggad i systemet. Klickar du på namnet kommer du till en sida där du bland annat kan välja om redaktörsverktyget ska vara på svenska eller engelska. Efter länkstigen anges id-numret för mallen. Avdelningar inleds med siffran 2, artiklar och block med 1. Det efterföljande hänglåset indikerar att mallen är låst. Hänglåset visas när du själv har en mall öppen i redigeringsläge eller när du inte kan redigera den för att någon annan arbetar med den. För du markören över hänglåset ser du vilken användare som har låst mallen. 4 5

4 Knapprader Knappalternativen varierar beroende på malltyp och om mallen är öppen i visnings- eller redigeringsläge. Informationsruta Varje gång du sparat eller infogat ett innehåll eller på annat sätt avslutat ett arbete i en mall visas en ruta i sidhuvudet med information om vilken åtgärd som har utförts. Om något har blivit felaktigt utfört visas en röd kryssymbol i informationsrutan. Ofta indikerar dessa meddelanden att ett obligatoriskt fält måste fyllas i. Leta upp rödmarkerat innehåll i mallen för närmare information om vad som måste rättas till. Ifyllnadsfält, rullister och Skapa-knappar Inmatningsmallen får huvudsakligen sitt innehåll via ifyllnadssfält, rullister och Skapa-knappar. Fältrubriker markerade med asterisk (*) avser obligatoriskt innehåll. Du måste alltså fylla i dessa fält för att kunna spara innehållet. Hjälprutor Intill ett flertal av rubrikerna och ifyllnadsfälten finns ett inringat frågetecken. Klicka på dessa för att visa rutor med förklaringar och hjälptext. Sökfältet Nedanför arbetsytan finns ett smalt sökfält. Använd det för att söka efter sparade artiklar, bilder, dokument osv. Skriv sökorden, exempelvis titeln på ett dokument, i sökrutan till höger. Får du många sökträffar kan du filtrera dem efter innehållstyp genom att trycka på knappen Filter. Skapa standardartikel För att lägga till en vanlig webbsida, det som i Polopoly kallas standardartikel, klickar du dig via innehållsträdet fram till den avdelning som ska innehålla den nya artikeln. Varje avdelning visas med en mappsymbol i innehållsträdet. 1. Klicka på avdelningens namn för att öppna den i arbetsytan. 2. Klicka på knappen Skapa (under rubriken Skapa innehåll). 3. Då öppnar en ny flik sig i arbetsytan med tomma inmatningsfält. Det är här du lägger in innehållet i din nya artikel. Fliken Innehåll Den tomma inmatningsmallen - det som ska bli vår nya webbsida - innehåller i sig ett antal underflikar. Förvald är den som heter Innehåll. Här matar du in artikelns alla texter, länkar, bilder etc. Ifyllnadsfälten är fördelade över två spalter som motsvarar hur det ser ut på webbplatsen. Vänsterspalten (allt som visas mitt på webbsidan) Titel Här fyller du i webbsidans huvudrubrik, som också blir länken till sidan i menyn. Tänk på att skriva en utförlig titel som väl beskriver innehållet så att besökaren förstår vad artikeln handar om. Ingress Inledande text som på webbsidan visas i fet stil direkt under huvudrubriken. Ingressen är viktig! Den gör att besökaren snabbt får en förståelse för vad din sida handlar om, den ger rent grafiskt en mjukare övergång till efterföljande brödtext och den används som sidbeskrivning i sökmotorernas träfflistor. Därför bör också ingressen innehålla ord som är viktiga och relevanta för sidinnehållet. Editorfältet Ett stort vitt fält som ungefär motsvarar ett tomt dokument i Word. Här skriver du texter och lägger in länkar, bilder, tabeller et c. Det här är med andra ord den mest centrala ytan i Polopolysystemet. Hanteringen beskrivs närmare under rubriken Editorfältet. Högerspalten (allt som visas till höger bredvid artikeln) Kortnamn för menyer och brödsmulor Om titeln på sidan skulle bli för lång och radbrytas i menyn kan du ange en alternativ titel för artikeln. Lämnas fältet tomt används artikelns huvudtitel i den publika menyn. Title-tag Kan likställas med artikelns rubrik men värderas högre av sökmotorerna, är också den fras som visas som rubrik i sökmotorer. Sidbeskrivning för sökmotorer Kan likställas med artikelns ingress men värderas högre av sökmotorerna, är också den fras som visas som ingress i sökmotorer. Innehållsansvarig Här väljer du den enhet som ansvarar för sidinnehållet (*obligatoriskt innehåll). Artikelkategorier Här väljer du den eller de kategorier som beskriver innehållet i din artikel. De används främst för att ge mer relevanta sökträffar i sökmotorn. Kompletterande innehåll Här kan du via rullisten skapa block (t.ex. puffar) som visas i högerspalten bredvid din artikel. Hanteringen beskrivs närmare under rubriken Kompletterande innehåll. 6 7

5 Editorfältet I det stora editorfältet fyller du i allt innehåll som ska visas mitt på webbsidan. Hur innehåller ser ut och placeras i editorn motsvarar hur det kommer att se ut på webben. Du kommer troligtvis arbeta på något av följande sätt: Du skriver in text direkt i editorn. Text som skrivs in i editorn är oformaterad, det vill säga den visas som vanlig styckestext. Du får själv märka upp de delar av texten som ska ha ett annat utseende. Så sker genom att du markerar text och väljer något av formateringsalternativen i verktygslisten ovanför editorn. Det finns till exempel knappar för fet, kursiverad och punktlistad text. Fördefinierade storlekar för rubriker och normaltext finns i rullisten.. Du kopierar in text från exempelvis Word. Format som rubrik och fetstil kommer att följa med. Du kopierar in text från en befintlig webbsida. Format som rubrik och fetstil kommer att följa med. Däremot måste du skapa om länkar, bilder och bilagor. Du skapar block för exempelvis listor, länkar eller bilder och infogar dessa i editorn. Verktygslisten Verktygslisten är indelad i två knapprader. Den översta raden har knappar för att skapa olika block medan den undre raden har knappar för att formatera texten i editorn. Innehåll som inte är ren text, så som länkar och bilder, hanteras som block. Följande knappar finns i verktygslisten: Följande formateringsalternativ finns i verktygslistens rullist: Rubrik 2 = Rubrik av andra storleksgraden. (Rubrik 1 används enbart för sidrubrik.) Rubrik 3 = Rubrik av tredje storleksgraden. Normal = Vanlig styckestext Formaterad = Används ej! Klistra in från klippboken. Skapa en intern eller extern länk. Lägg till en bild. Lägg till en puff. Lägg till en kurslista (som läser ur Selma). Lägg till en kolumndelare (för att få två puffar bredvid varandra). Lägg till en bilaga (t.ex. word, pdf eller powerpoint). Lägg till en nyhetslista. Lägg till en kalenderlista. Lägg till en länklista (med t.ex. lediga anställningar eller projekt). Lägg till ett HTML-block. Sök och ersätt text i brödtextfältet. Visa innehållet i HTML-läge (tillåter viss korrigering av koden, men får absolut inte användas för att t.ex. lägga in bakgrundsbilder eller ändra teckenformat). Lägg till RSS-inläsning Text i fet stil. Sätts inte på rubriker, de får rätt utseende ändå. Text i kursiverad stil. Sätts inte på rubriker. Understruken text. Överstruken text. Nedsänkt text. Upphöjd text. Citat. Ger texten ett extra indrag. Numrerad lista. Punktlista. Tabell. Vänsterställd text. Förvalt alternativ. Centrerad text. Högerställd text. Marginaljusterad text. Text utan indrag. Förvalt alternativ. Text med indrag. Ångra. Gör om. Maximera brödtextfältet. Gör att editorn täcker arbetsytan. 8 9

6 Kompletterande innehåll Varje artikel kan ha kompletterande innehåll som visas i högerspalten på webbplatsen. Det kan vara bildpuffar eller relaterade länkar, men även en nyhetslista eller en textpuff. Det som ska visas i högerspalten skapar du med rullisten och skapa-knappen i innehållsflikens högerdel. Tänk på att spara artikeln när du infogat ett block. Du kan skapa nya block i högerdelen även när artikeln är i visningsläge, men artikeln övergår i redigeringsläge när nytt block infogas och måste därpå sparas. Nyskapade block lägger sig överst i innehållsförteckningen. Vill du ändra ordningen på blocken fattar du tag i de lodräta strecken före listat block och drar och släpper med musen. Efter att block flyttats måste artikeln sparas om. Arv av kompletterande innehåll Du kan välja att låta en artikel eller avdelning ärva kompletterande innehåll från den överliggande avdelningen. Då kommer högerspalten alltså att fyllas på med exempelvis de bildpuffar som finns på den överliggande avdelningen. Med rullisten Ärvda block väljer du om den ska ärva och kan även begränsa hur den ärver. Fliken Språk I varje mall finns fliken Språk. Under denna finns en rullist som visar vilket originalspråket är. Det är också här översättningar skapas. Normalt har alla artiklar och avdelningar svenska som standardspråk. Om du exempelvis vill skapa en artikel som bara ska finnas på engelska byter du originalspråk i språkväljaren. Tänk dock på att om du ändrar språket till engelska för en artikel eller avdelning i en svensk avdelning så kommer den inte att visas i den svenska avdelningens vänstermeny. Sidor på engelska kräver en engelsk kontext. Du måste därför översätta även ovanliggande avdelningar när du översätter artiklar. Vi utgår i exemplen nedan från att origalspråket är svenska och att översättningar sker till engelska. Det omvända förhållandet är lika gångbart. Översättning av befintligt innehåll När en avdelning eller artikel ska översättas sker det utifrån den befintliga språkversionen. Finns det en svensk artikel som ska återges på engelska skapas med andra ord den senare utifrån den förra. Skapa översättning genom att under fliken Språk klicka på knappen Ny översättning. En tom artikelmall lägger sig över ursprungsmallen. Denna nya mall får med automatik engelska som språk. Ska annat språk gälla för översättningen byter du språk under den nya mallens språkfilk. I övrigt hanterar du mallen som en vanlig inmatningsmall. När du ska spara och infoga innehållet klickar du på knappen Spara och snabbinfoga. Snabbinfogning gäller eftersom det inte är relevant att positionera artikeln i en vänstermeny. När översättningen är infogad listas den under ursprungsartikelns språkflik. Det är till denna du sedan får återvända för att redigera de förekommande språkversionerna. Översättningarna nås alltså bara inom ramen för ursprungsspråkets avdelningar och artiklar och går inte igen i Polopolys innehållsträd. Nytt innehåll utan tidigare språkversioner Engelskt innehåll som sedan tidigare inte har någon svenskspråkig motsvarighet matas in i nyskapade artiklar på vanligt vis. För att det nya innehållet ska visas i ett engelskspråkigt sammanhang med engelska menyer ställs det förvalda språket svenska om till engelska under språkfliken. Annars visas den nya artikeln som om den vore svensk och syns inte i de engelskspråkiga menyerna. Använd för ej översatta språk Under språkfliken finns även en ruta för användning av artikeln för ej översatta språk. Bockar du i denna istället för att skapa en översättning kommer artikeln att visas i menyerna för alla förekommande språk. Detta är användbart när översättningar inte är relevanta. Till exempel när ett engelskspråkigt material gäller även för en svenskspråkig publik. Tänk dock på att även här gäller att de ovanliggande avdelningarna finns översatta. Om en engelsk artikel ska visas i både svenskt och engelskt sammanhang måste avdelningen som bär på artikeln finnas i dessa språkversioner. Fliken Avancerat Datum Här ser du när artikeln senast sparades. Datumet visas i foten av sidan på publik webb och datumet sätts med automatik varje gång du sparar om artikeln. Tidsstyrd publicering Här kan du via kryssrutor och datumväljare ange om artikeln ska synas med en viss start- och/eller sluttid. Om du t ex vill att din artikel inte längre ska synas på webben efter den 4 maj 2013 kl 14 kryssar du i den nedre Av-rutan och anger i de efterföljande rullisterna 2013, maj, 04, 14, 00 för datum och klockslag. Artikeln kommer vid utsatt tid att försvinna från webbplatsen. Den finns dock kvar i Polopolys innehållsträd. På motsvarande sätt kan du via På-rutan ange när artikeln ska publiceras på webbplatsen och visas i vänstermenyn. Av- och på-alternativen kan kombineras. Innehållsstruktur Om du flyttar en avdelning eller artikel, och samtidigt tar bort den från sin ursprungliga plats, behöver du markera i rutan innehållsförälder var den nu hör hemma. OBS! Du markerar den avdelning som ligger ovanför den flyttade artikeln/avdelningen och alltså ska vara förälder till den. Ändra här endast om du känner dig säker på hur du ska göra! Spara och infoga När den nyskapade artikeln är klar och du vill publicera den, klicka knappen När du klickar på knappen Spara och infoga får du upp en ny lista i arbetsytan. I listan väljer du var i vänstermenyn som din artikel ska placeras, i förhållande till befintligt innehåll

7 namn för att öppna avdelningen i arbetsytan. I avdelningen listas avdelningens innehåll. Klicka på längst till höger om den artikel som ska tas bort. 2. Artikeln försvinner nu från innehållsträdet och nås inte längre i avdelningens vänstermeny på den publika webbplatsen. Artiklar som tas bort ur avdelningarnas innehållsförteckningar finns dock kvar i systemet och är nåbara via Sök-fältet. Artiklar som söks fram kan öppnas i arbetsytan och infogas på nytt i innehållsstrukturen. Positionera din nya artikel i förhållande till avdelningens övriga innehåll genom att klicka i den av förteckningens radioknappar som motsvarar önskad placering av artikeln. Finns inget sedan tidigare kommer förstapositionen att vara förvald. Klicka därefter på knappen Infoga. När du har positionerat artikeln och klickat på knappen Infoga hamnar du åter i avdelningsmallen som du utgick från när du skapade den nya artikeln. Din nyskapade artikel listas i avdelningens innehållsförteckning. Klicka på uppdateringsikonen ovanför innehållsträdet i Polopoly-fönstrets vänsterdel för att se den nyskapade artikeln i trädstrukturen. Redigera standardartikel Klicka dig via innehållsträdet fram till den artikel du vill redigera. Klicka på artikelns namn i innehållsträdet så att den visas i arbetsytan till höger. För att kunna ändra på innehållet klickar du på knappen Redigera. Gör dina ändringar och klicka på knappen Spara och visa eller Spara och stäng. Spara och visa och Spara och stäng När du har redigerat en artikel som redan finns infogad i innehållsträdet, sparar du ändringarna genom att klicka antingen på knappen Spara och visa eller Spara och stäng. Skillnaden mellan knapparna är att: Spara och stäng: sparar och stänger fliken direkt Spara och visa: sparar innehållet men fliken finns kvar i visningsläget Ta bort och avpublicera När en artikel blivit inaktuell ska den avpubliceras så att den inte länge kan hittas via sökmotorer. 1. Klicka dig fram till artikeln du vill ta bort i innehållsträdet 2. Klicka på artikelns namn så att den öppnar sig i arbetsytan 3. Klicka på knappen Avpublicera överst i artikeln Artiklar som avpublicerats finns dock kvar i systemet och är nåbara via Polopolys interna Sök-fält. Avpublicerad artiklar kan återpubliceras genom att klicka på knappen Publicera. För att bara ta bort en artikel ur en viss vänstermeny (men låta den finnas kvar i en annan meny) 1. Klicka dig fram till den avdelning som innehåller artikeln du vill ta bort. Klicka på avdelningens Notera att borttagna artiklar fortfarande är nåbara på webbplatsen via artikelns idnummer (sifferbeteckningen i slutet av webbadressen) och kan vara fortsatt indexerade av sökmotorer trots att de lämnat Polopolys innehållsträd. För att vara säker på att borttaget innehåll inte längre går att nå bör artiklar avpubliceras via knappen Avpublicera överst i mallen innan de tas bort ur innehållsträdet. Kopiera I varje artikelmalls visningsläge finns knappalternativet Skapa kopia. Du kan alltså skapa en ny fristående artikel utifrån en befintlig. Kopian öppnas som ny inmatningsmall med ursprungsartikelns innehåll (så när som på titel-fältet som lämnas tomt). Kopian infogas på valfri plats i strukturen och är helt skild från ursprungsartikeln. Ändringar i kopian slår alltså inte igenom på originalet som i fallet vid korspublicering via Klippboken. Vid kopiering av artikel skapas även kopior på eventuella vidhängande puffartiklar och översättningar. Beakta dessa vid redigering av kopian. Tänk också på att kopior får ursprungsartikelns innehålls- och säkerhetsföräldrar. Dessa behöver ställas om när kopian infogas i en annan avdelning än originalets. Skapa standardavdelning Vi skapar en ny avdelning när ett antal artiklar bör grupperas i en egen vänstermeny och utgöra ett eget led i webbstrukturen. För att lägga till en avdelning klickar du dig via innehållsträdet fram till den avdelning som ska innehålla den nya avdelningen. Varje avdelning visas med en mappsymbol i innehållsträdet. 1. Klicka på avdelningens namn för att öppna den i arbetsytan. 2. Använd rullisten under rubriken Skapa innehåll, välj Avdelning i första rullisten och Standard i den andra. Klicka knappen Skapa. 3. Då öppnar en ny flik sig i arbetsytan med tomma inmatningsfält. Det är här du lägger in innehållet i din nya avdelning. Fliken Innehåll Under den förvalda fliken Innehåll bygger du upp avdelningens innehåll, både det som visas i själva avdelningen och det som visas i vänstermenyn på webbplatsen. Vänsterspalten (allt som visas mitt på webbsidan) Namn Här fyller du i webbsidans huvudrubrik, som också blir länken till sidan i menyn. Tänk på att skriva en utförlig titel som väl beskriver innehållet så att besökaren förstår vad artikeln handar om

8 Delnamn för webbadress Fyll i detta fält för att få en lättförståelig adress till sidan istället för Polopolys id-nummer. Skriv endast det som ska visas efter sista snedstecket i adressen. Namnet ska vara gemener och får inte innehålla å,ä,ö eller mellanslag. Använd bindestreck istället för mellanslag. Bannerblock Här kan du lägga till ett bildspel, video eller bild som placeras överst på avdelningen. Använd detta främst om du skapar en understartsida, ämneswebb eller projektwebbplats, och behöver ge avdelningen en tydlig egen identitet. Avdelningsartikel För att fylla mittenutrymmet i avdelningen behöver du skapa en avdelningsartikel. Den fungerar precis som en standardartikel, och du kan infoga exempelvis puffar och kolumndelare i den för att bygga puffar på webbplatsen. användas för att exempelvis gruppera nyheter månadsvis eller projekt efter akademi. Man kan även dölja en avdelning så att den inte visas i menyn genom att placera det som ska döljas i en strukturavdelning. Strukturavdelningen påverkar inte adressen till sidan. Block Länkar, bilder och bilagor kallas för block. Ett block är en bit av innehållet som kan kopieras och återanvändas på flera ställen, antingen i brödtextfältet eller som kompletterande innehåll i högerspalten. När nyskapade block sparas och stängs infogas de automatiskt där de skapades. Följande block kan skapas: Högerspalten (allt som visas till höger bredvid artikeln) Kortnamn för menyer och brödsmulor Om namnet på sidan skulle bli för lång och radbrytas i menyn kan du ange en alternativ titel för avdelningen. Lämnas fältet tomt används avdelningen huvudtitel i den publika menyn. Kompletterande innehåll Varje avdelning kan ha kompletterande innehåll i högerspalten. Det kan vara bildpuffar eller relaterade länkar, men även en nyhetslista eller en textpuff. Det som ska visas i högerspalten skapar du i innehållsflikens högerdel. För mer information, se Standardartikeln. Spara standardavdelning När du har matat in relevant information klickar du på knappen Spara och infoga. Positionera avdelningen i förhållande till den ovanliggande avdelningens tidigare innehåll. Klicka därefter på knappen Infoga. Din nyskapade avdelning listas nu i den ovanliggande avdelningens innehållsförteckning. På den publika webbplatsen finns den nya avdelningen listad i den ovanliggande avdelningens vänstermeny. En pil-symbol intill avdelningsnamnet indikerar att länken leder till en avdelning med egen vänstermeny. I länkstigen mellan vänstermeny och sidhuvud ser du också att varje avdelning du klickar dig in på via menyn leder dig djupare ned i webbstrukturen och ger ytterligare led i länkstigen. Redigera standardavdelning Klicka dig via innehållsträdet fram till den avdelning du vill redigera. Klicka på avdelningens namn i innehållsträdet så att avdelningen visas i arbetsytan till höger. För att kunna ändra på innehållet klickar du på knappen Redigera. Gör dina ändringar och klicka på knappen Spara och visa eller Spara och stäng. I avdelningens redigeringsläge kan du ändra inbördes ordning på de underliggande artiklarna och avdelningarna. Klicka på de två lodräta strecken före avdelningen eller artikeln. Håll ned musknappen och dra innehållet till önskad plats i listan. Placera innehållet genom att släppa musknappen. Den ändrade turordningen i innehållsförteckningen avspeglar sig i avdelningens vänstermeny på webbplatsen. Glöm inte att spara avdelningen när du har ändrat ordning på innehållet. Strukturavdelningar Länk Klistra in webbadressen, eller börja skriv namnet på sidan så får du förslag på sidor du kan länka till. Fyller du i en e-postadress kommer den automatiskt att bli en.s.k. mailto-länk. Du kan även klistra in från klippboken under Länken som innehållsreferens. Bild Klicka på bläddra och sedan ladda upp för att ladda upp en bild (ska vara beskuren i rätt storlek). I rutan Bildtext kan du fylla i en text som visas under bilden. I rutan Bildförklaring beskriver du vad bilden föreställer för den som inte kan se bilden. Du kan även länka bilden så den blir klickbar. (Obs. När du sedan sparat bildblocket behöver du högerklicka på det och positionera bilden). Puff En puff är en kortare text som kan kompletteras med bild och länk för att lyfta fram något viktigt. Du kan med rullisten välja hur puffen ska se ut. Kolumndelare Använd denna för att skapa två kolumner på sidan för att exempelvis ha två puffar bredvid varandra. Bilaga En bilaga är ett dokument, t.ex. pdf, Word eller Powerpoint. Klicka på bläddra och sedan ladda upp för att ladda upp filen. I rutan Titel fyller du i texten som ska länkas. Obs. filens namn får inte innehålla å, ä eller ö. Nyhetslista Listar nyheter ur en viss nyhetsavdelning. Nyheterna hämtas ur den nyhetsavdelning du valt under Välj nyhetsavdelning. Det går även att lägga in en bild som rubrik för nyhetslistan, men det är inget krav. Kalenderlista Listar händelser ur en viss kalenderavdelning. Händelserna hämtas ur den kalenderavdelning du valt under Välj kalenderavdelning. Det går även att lägga in en bild som rubrik för kalendern, men det är inget krav. Lista Skapar en länklista. Välj villken avdelnings innehåll som ska listas under Avdelning att hämta listinnehåll från. Med rullisten väljer du dels hur listan ska se ut, dels vilken typ av artiklar den ska lista. Det kan vara lediga anställningar, projektartiklar eller valfria standardartiklar/avdelningar. HTML-kodsnutt Infoga html-kod. RSS-inläsning I RSS-blocket kan du ange webbadressen till ett RSS-flöde och på så vis få en automatiskt uppdaterad lista över innehåll på en annan webbplats. Etikett Blocket Etikett kan antingen användas som rubrik för efterföljande innehåll eller som avskiljare mellan olika innehåll. Programtillfälle På programsidor används detta för att läsa in och presentera tillfälleinformation ur Selma. Redigera block Varje block som infogats i brödtextfältet hanteras via den meny som visas om du högerklickar på blocket. Observera att artikeln måste vara i redigeringsläge. Menyn innehåller följande alternativ: En strukturavdelning är en avdelning som bara syns i Polopoly, och inte på webbplatsen. Det kan Kopiera Kopiera blocket och klistra in på annan plats via klippboksfunktionen. Du kan klistra in 14 15

9 blocket i valfri artikels brödtextfält, i en artikels högerkolumn, i en avdelning som visar block - eller i ett annat block, exempelvis listblocket. Detta kallas korspublicering. Klipp ut Klipper du ut blocket för att klistra in på annan plats lämnar blocket sin ursprungsplacering Ta bort Tar du bort blocket försvinner det från just denna placering men finns kvar på de övriga ställen där det är korspublicerat Redigera Väljer du detta alternativ öppnar du blockmallen i redigeringsläge Positionera Välj hur blocket ska placeras i förhållande till omkringliggande innehåll. Välj med rullisten hur du vill positionera blocket. Särskilt användbart för bilder som annars tar hela utrymmet. Tänk på att block som kopierats och klistrats in på flera ställen bara är referenser till ett och samma innehåll. Med andra ord, ändringar du gör i blocket slår igenom på alla ställen där blocket förekommer. Förflytta dig mellan block Följande är bra att tänka på: Inleds brödtextfältet med ett block, och du får svårt att sätta ned markören framför blocket, kan du sätta markören efter blocket och med tangentbordets vänsterpil stega dig framför blocket Två intilliggande block ger ett mellanrum i brödtextfältet för att du ska kunna skilja blocken åt lättare. Sätter du ned markören i detta mellanrum hamnar markören framför det andra blocket. Mellanrummet visas inte på webbplatsen. Olika webbläsare kan uppvisa lite olika beteende när du navigerar mellan blocken och övrigt innehåll Språk och block När du skapar block i en avdelning eller artikel får de avdelningens respektive artikelns språkinställningar. I en översatt artikel kan du skapa block i översättningens brödtextfält, blocken får artikelns språkinställningar. Du kan däremot inte skapa block som kompletterande innehåll i översättningens högerkolumn. Översättningar saknar egna innehållslistor. Språkhanteringen för kompletterande innehåll fungerar som för avdelningar och artiklar: Översättningar av block skapas och hanteras i ursprungsartikeln. Öppnar du artikelmallen i originalspråk ser du i innehållsförteckningen för kompletterande innehåll vilka språkversioner som gäller för de listade blocken. Vill du öppna en översättning av ett block hittar du denna under originalblockets språkflik. Vi du skapa ett nytt block som enbart gäller för den översatta artikeln skapar du ett nytt block och byter språk under det nyskapade blockets språkflik. Alltså: Även om olika block ska visas beroende på vilket språk som artikeln ska visas i så listas alla block i originalartikeln. För block i brödtextfältet gäller som sagt inte detta. Har du en artikel på svenska som är översatt till engelska skapar du engelska block i den engelska artikelns brödtextfält. Tänk dock på att dessa block blir engelska. Flyttar du dem till den svenska artikeln visas dom inte på den svenska sidan. Ska samma block visas oberoende språkversion bockar du under blockets språkflik i rutan Visa för icke översatta språk. Nyheter Nyheter skapas alltid i en särskild avdelning som kallas Nyhetsarkiv. Men sedan skapar man olika Aktuelltavdelningar som kommer att lista rätt kategori av nyheter på webbplatsen. Så även om både forskningsnyheter och HST:s nyheter skapas i samma nyhetsarkiv kommer de sedan att listas och visas separat på webbplatsen. För att skapa en nyhetsartikel: 1. Klicka på Nyhetsarkiv i innehållsträdet 2. Under Skapa innehåll, klicka knappen Skapa 3. Då öppnar sig en ny flik som i stort sett motsvarar en standardartikel 4. Fyll i innehållet på samma sätt som i en standardartikel 5. Välj visningskategori. Detta styr var på webbplatsen din nyhet kommer att synas 6. Klicka Spara och infoga Kalenderhändelser Kalenderhändelser skapas alltid i en särskild avdelning som kallas Kalenderarkiv. Men sedan skapar man olika Kaldenderavdelningar som kommer att lista rätt kategori av aktiviteter på webbplatsen. Så även om både disputationer och Klok:s föreläsningar skapas i samma kalenderarkiv kommer de sedan att listas och visas separat på webbplatsen. För att skapa en kalenderartikel: 1. Klicka dig fram på Kalenderarkiv i innehållsträdet till rätt år och månad 2. Under Skapa innehåll, klicka knappen Skapa 3. Då öppnar sig en ny flik som i stort sett motsvarar en standardartikel 4. Fyll i innehållet på samma sätt som i en standardartikel 5. Fyll i datum, tid och plats för när händelsen ska inträffa 6. Välj visningskategori. Detta styr var på webbplatsen din händelse kommer att synas 7. Välj kategori för typ av kalenderhändelse. Detta syns på webbplatsen på kalenderhändelsen och i kalenderlistor 8. Klicka Spara och infoga Regler och riktlinjer Följande riktlinjer gäller för all publicering på MDH:s webbplats, utöver de generella riktlinjerna Handlingsplan för digital kommunikation Riktlinjer för texter Anpassa din text för webben. Kopiera inte endast en text som egentligen skrivits för en trycksak. För 16 17

10 att en text ska bli läst på webben måste den: kortas ner till ungefär hälften inledas med det viktigaste. Eventuella resonemang får komma efter slutsatsen/huvudbudskapet delas upp i kortare stycken. Varje stycke ska ha en mellanrubrik uppräkningar görs med punktlistor, inte i löpande text Följande typografiska regler gäller för texterna: Använd fetstil endast för att framhäva ett eller ett par ord som man snabbt vill hitta i texten Kursiv stil är oftast svårläst på skärmen. Använd endast i litteraturhänvisningar och korta citat (om det behöver framhävas) Länka i texten endast där det är lämpligt för att erbjuda fördjupad information. Länka hela ordet eller en fras. Rada inte länkar efter varandra Öppna normalt sett inte länkar i nytt fönster, i de flesta fall är det bättre att besökaren kan backa på webbplatsen. Öppna i nytt fönster används bara för externa länkar. Riktlinjer för bilder För bilder kontaktas en huvudredaktör eller någon frånsektionen för kommunikation och externa relationer. Det går även bra att använda egentagna. Personer på bilderna ska ha godkänt medverkan. Bilder beskärs före uppladdning till rätt storlek. (Jpeg i minst 72 dpi): Fullbredd banner (startsida): 1140 pixlar bred * 400 pixlar hög Puffväxlare: 555 pixlar bred * 279 pixlar hög Fullbred artikelbild: 555 pixlar bred Halvbred artikelbild (puffbild): 263 pixlar bred För enklare bildredigering finns ett redigeringsprogram på (det kräver ingen installation på datorn och är gratis) Skriv för att bli hittad Du kan öka chansen att just din sida hittas i Google. Skriv en utförlig rubrik. Se till att få med de nyckelord som du vill bli hittad på. Tydligt är bättre än fyndigt. Skriv alltid en lockande ingress. Försök få med viktiga nyckelord som man ska kunna söka på. Polopoly skapar s.k. meta description av ingressen, och Google använder detta för att presentera din sida i sökresultet. Länka till andra sidor, och be andra att länka till dig. Exempellayouter I princip allt på webbplatsen kan byggas med ett fåtal standardmallar. För att ändå få enhetlighet följer här några rekommenderade layouter för artiklar och avdelningar

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB

DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Version: 1.0 2014-01-27: 2014 evry.com DynaMaster 5 Redaktörsmanual EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 106 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Vad gör en redaktör? 4 1.1.1 Vad gör en administratör? 4 1.2

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Redigera text och länka på www.sunne.se

Redigera text och länka på www.sunne.se Redigera text och länka i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 18 Redigera text och länka på www.sunne.se Häftet innehåller anvisningar för hur du redigerar text och länkar internt (till andra sidor på sunne.se)

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handbok i Drupal för publicering på Internwebben 2012-09-21 Version 2.0 Ändringar från version 1.9

Handbok i Drupal för publicering på Internwebben 2012-09-21 Version 2.0 Ändringar från version 1.9 Handbok i Drupal för publicering på Internwebben 2012-09-21 Version 2.0 Ändringar från version 1.9 Översyn av alla sidor och funktioner så de stämmer med uppgraderingar i systemet Schemalägg publicering

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Manual för arkitekt.se. September 2014

Manual för arkitekt.se. September 2014 Manual för arkitekt.se September 2014 1 Introduktion Välkommen till arkitekt.se och Wordpress! Du som får manualen ska på något sätt jobba med Sveriges Arkitekters digitala lösning. Vi skickar den del

Läs mer

Utbildningskompendium Open24. Ver 4-2013

Utbildningskompendium Open24. Ver 4-2013 Sida: 1 (45) Utbildningskompendium Open24 Ver 4-2013 Sida: 2 (45) Utbildningskompendium Open24... 1 Ver 4-2013Allmänt om Webtool 3... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet...

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual Webbpubliceringsverktyg

Manual Webbpubliceringsverktyg 2014-04-15 Manual Webbpubliceringsverktyg CoreCMS är verktyget för enkel och effektiv innehållshantering av din hemsida. I denna manual får du reda på hur man använder detta verktyg 1 Innehåll Innehåll

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer