MANUAL EGENRAPPORTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL EGENRAPPORTERING"

Transkript

1 1(28)

2 2(28) Inledning Den grundläggande tanken med egenrapportering är att lyfta rapporteringen av en lönehändelse till den person som har kunskap om den. I fallet med t ex föräldraledighet eller sjukdom vet den ledige eller den sjuke bäst när han eller hon har varit borta. Tidigare har denna rapportering gjorts via pappersblanketter, vilka har ovanan att försvinna ibland. Genom att vi nu övergår till en digital rapportering via ER-modulen undviker vi problemet med borttappade ledighets- eller semesteransökningar. Självklart kan ett ärende fortfarande fastna på din chefs virtuella skrivbord, men som du kommer att märka har du nu möjligheten att se var i systemet ditt ärende befinner sig, och du kan trycka på där det behövs. Genomskinligheten i systemet är mycket större i detta nya system än det var tidigare. Förutom att du kan följa dina ärenden, kan du ändra dina adressuppgifter, se din löneutveckling och de anställningar du har registrerade i lönesystemet. Vidare kan du ta ut lönespecifikationer och när året närmar sig sitt slut kan du plocka fram din kontrolluppgift genom systemet. Till sist ser vi det som att ärendegången blir tydligare. Tidigare har det ibland varit otydligt var du t ex ska skicka ett eventuellt sjukintyg eller vem som ska ta emot din sjukanmälan. Med ER-modulen styrs detta upp och ärendena hamnar lättare där de ska. Arbetar du deltid, kom ihåg att lämna ett schema till din lönehandläggare. Det gäller även om du ändrar ditt schema för en längre period (gäller det bara någon enstaka gång behövs det inte) All information som rör Egenrapporteringen hittar du på:

3 3(28) Innehållsförteckning INLOGGNING... 5 ATT BÖRJA EGENRAPPORTERA... 6 ANSTÄLLNINGSLÖPNUMMER... 7 NAVIGATION... 8 ATT RAPPORTERA EN LÖNEHÄNDELSE... 9 ATT TA BORT EN LÖNEHÄNDELSE ATT FÖLJA UPP ETT ÄRENDE PERSON GRUNDUPPGIFTER Namn/Adress Alternativa telefonnummer Personalkort ANHÖRIGA LEDIGHETER LEDIGHETSGRUPP TYP AV LEDIGHET SEMESTER FÖRÄLDRALEDIGHET Föräldraledig hel dag Föräldraledig del av dag Föräldraledig lägsta nivå (garantidagar) Pappadagar STUDIER Ledig för studier utan lön Ledig för studier med lön Ledig för examen/tentamen ÖVRIG LEDIGHET MED LÖN Släktangelägenhet Flytt ÖVRIG LEDIGHET UTAN LÖN Enskild angelägenhet Annan anställning Närståendevård Offentligt uppdrag ÖVERTID/MERTID ÖVERTID Enkel övertid Kvalificerad övertid Aftonundervisning... 22

4 4(28) Mertid Mertid vid tjänstledighet SJUK / VÅRD AV BARN SJUK Kortare sjukfrånvaro Längre sjukfrånvaro Vård av sjukt barn SALDON ACKUMULATORER KONTROLLUPPGIFT LÖNESPECIFIKATION HJÄLP... 28

5 5(28) Inloggning Öppna din webbläsare och gå in på följande webbadress: OBS! Ditt användarnamn och lösenord är samma som du loggar in med när du startar din dator. Klicka på länken. Sidan som öppnas ser ut som bilden till vänster. I rutan för User name fyller du i ditt ordinarie användarnamn (små bokstäver). I rutan för Password fyller du i ditt ordinarie (små bokstäver) Tryck sedan på knappen Log on. Därefter klickar du på ikonen och en ny inloggningsruta dyker upp Fyll i samma uppgifter här som du gjorde på första inloggningsrutan. Så snart du tryckt på knappen Login öppnas ett nytt fönster och dina uppgifter samt systemets inställningar laddas in. Så snart allt är färdigt, öppnas ER-modulen.

6 6(28) Att börja egenrapportera Fönstret kan delas in i tre huvuddelar: Den övre delen (1) används främst av attesterare och rapportörer för att söka fram rätt person. För dig, som enskild anställd, så har du bara tillgång till dina egna uppgifter och då går det inte att söka fram någon annans uppgifter. Du ser endast dina egna uppgifter. Det enda du ska vara uppmärksam på är fältet Anstlpnr. Mer information om anställningslöpnummer hittar du på sidan 7. I den vänstra delen (2) hittar du navigeringslisten. Det är härifrån du väljer vad du ska titta på eller vad du ska rapportera. I dagsläget kan du rapportera nya personuppgifter, ledigheter, övertid/mertid, sjuk/vård av barn samt resor. Du kan även se dina saldon, en kort översikt över din frånvaro samt ta del av din kontrolluppgift. Den högra delen (3) är presentationsfältet. I bilden ovan syns ingen direkt information, men beroende på vad du väljer i navigeringslistan syns olika typer av rapporteringsfält och uppgifter här.

7 7(28) Anställningslöpnummer Det som är av intresse i den övre delen av fönstret, för dig som enskild egenrapportör, är rutan Anstlpnr. En hel del anställda vid högskolan har under sin tid vid myndigheten haft två parallella anställningar. Det kan t ex vara som adjunkt och doktorand eller i vissa fall har en utökning i anställningsomfattning resulterat i att man lagt upp en extra anställning. Detta gäller då endast om du haft två eller fler parallella anställningar. Har du t ex befordrats från lektor till professor eller av någon annan anledning gått till annan tjänstebefattning, innebär det inte alltid att du har fått ett nytt anställningsnummer. Om det nu är så att du har mer än ett anställningsnummer, finns det en del saker du ska tänka på. Du måste alltid komma ihåg dina olika anställningar när du egenrapporterar. Tänk dig att du har en anställning till 50 % som adjunkt och en anställning till 50 % som utbildningsledare och du planerar ta ut semester i två veckor. Då måste du ansöka om semester både för din anställning som adjunkt och för din anställning som utbildningsledare. Om du inte gör det, kommer du att endast få hälften av ditt semestertillägg och dina semesterdagar på den anställning du glömmer rapportera för, kommer att ha kvar sina semesterdagar. På samma sätt måste du tänka på att rapportera en eventuell övertid på rätt anställning. Då dina olika anställningar kan ha olika grundlön (jmf adjunkt och doktorand), måste du rapportera övertiden på rätt anställning för att få rätt ersättning. Detta är nog en av de svårare sakerna när det kommer till att egenrapportera, att komma ihåg eventuella dubbla anställningar.

8 8(28) Navigation I den vänstra delen av fönstret hittar du navigationslisten. Genom att trycka på de plus-tecken som står framför person och hjälp öppnar du upp trädstrukturen. Genom att trycka på minustecknen stänger du mapparna. Person innehåller sidorna Grunduppgifter, Anhöriga och Barn. Under Grunduppgifter kan du ändra adress, telefon samt se vilka kontaktuppgifter som i dagsläget är registrerade i PA-systemet. Under Anhöriga kan du lägga upp anhöriguppgifter om du så önskar. Under Ledigheter kan du ansöka om semester och olika typer av tjänstledigheter och föräldraledigheter. Under Övertid/Mertid omfattas de olika ersättningar högskolan har för övertid, mertid samt aftonundervisning. Under Sjuk/Vård av barn rapporteras sjukdom samt vård av barn. Under Resor skapar du din reseräkning. Under saldon hittar du kontrolluppgift, lönespecifikationer samt semestersaldon, friskvårdsuttag mm. Under Bisyssla lägger du in om du har eller inte har någon bisyssla. Under Översikt kan du se en kalender med dina rapporterade ledigheter och sjukdagar. Under Hjälp hittar du en instruktion till hur du rapporterar bisyssla samt systeminformation om egenrapportering.

9 9(28) Att rapportera en lönehändelse Välj den ledighetsgrupp och typ av ledighet som rapporteringen avser. De olika typerna av ledighet är ställda så att de kräver att du fyller i olika typ av information. Vid en föräldraledighet behövs t ex att du anger barnets personnummer. Det kommer automatiskt upp en ruta om det är något fält som du glömt fylla i och som är obligatoriskt. Flytta ärende till använder du om rapporteringen ska godkännas av någon av chef på en annan avdelning/institution än den du tillhör. De olika typer av uppgifter du kan behöva rapportera är: Fr o m ÅÅMMDD Det datum ledigheten börjar gälla. T o m ÅÅMMDD Det datum ledigheten slutar att gälla. OBS! Ibland, t ex vid sjukanmälan, ska du lämna fältet T o m datum blankt. Om du lämnar detta fält blankt räknas händelsen som aktiv. Det innebär att du själv lägger in ett t o m datum när du kommer tillbaka i tjänst förutsatt att sjukskrivningsperioden är mindre än 7 dagar. Från dag 8 krävs det sjukintyg som lämnas till lönehandläggaren som därefter tar över ärendet. Kl (TTMM) Observera att det är timmar och minuter, inte timmar och hundradels timmar. Du behöver dock inte rapportera klockslag för någon typ av ledighet. Det gäller snarare övertid och mertid. Omf i % Lönehändelsens omfattning. Det gäller alltså inte anställningens omfattning. Om du har en anställning á 50 % och är helt tjänstledig från den anställningen är lönehändelsens omfattning (Omf) = 100.

10 10(28) Antal dagar I de fall lönehändelsen behöver antal för att kunna beräknas, eller om ledigheten är villkorad till ett visst antal dagar, t ex ledighet för flytt, vilket man kan vara en (1) dag i stöten. Barn Gäller vid föräldraledigheter och vård av barn. Anteckning I de fall det krävs en anteckning kommer du inte att kunna spara förrän du har fyllt i fältet. Du kan lämna meddelande som är upp till 72 tecken långa. När den person som ska attestera din ledighet får upp din anmälan/ansökan så markeras den med en bock om det finns en anteckning. På så sätt kan du lämna korta meddelande som hör till din rapportering. När du sedan har fyllt de aktuella fälten och är nöjd med din rapport, trycker du på knappen Spara. Uppgifterna flyttas nu ner till fältet nedanför. Från och med nu kan din chef attestera lönehändelsen. Om du vill tömma fälten som du har skrivit i så väljer du rensa. Att ta bort en lönehändelse Så länge lönehändelsen inte har attesterats och skickats till lönesystemet och har status rapporterad, kan du bara ta bort raden. Markera den felaktiga raden i fältet på den undre halvan av fönstret. Tryck sedan på knappen Ta bort rad, du får en fråga vill du ta bort, klicka på ja. Nu ska raden försvinna. Om det är så att lönehändelsen redan har blivit attesterad och skickad till lönesystemet för utbetalning d v s är överförd, så måste du istället återta lönehändelsen. När du väljer att återta en lönehändelse så vänder du på tecknet för den aktuella händelsen. Ett avdrag (t ex sjukavdrag) blir en ersättning och en ersättning (t ex övertid) blir ett avdrag. Vad gäller ledigheter så ändras då antalet dagar från minusposter till plusposter. Exempel: Tänk dig att du har lagt in en lönehändelse, t ex en semesteransökan, som blivit beviljad av din chef och gått iväg för behandling i lönesystemet, och det visar sig att du inte tar ut alla semesterdagar. Semesterdagarna är redan dragna och semestertillägget är utbetalat.

11 11(28) Ex 1 Ex 2 I exempel 1 måste du återta lönehändelsen. Då klickar du på raden så att uppgifterna hamnar i det övre fältet igen. Skriv in perioden du vill ändra, klicka på återta, då får då upp en fråga vill du korrigera, välj ja. Det skapas nu en ny rad med händelsen du har återtagit (se exempel 2) med en bock i återta som visar att den är korrigerad. Denna händelse kommer, precis som alla andra, skickas för attest till din chef och måste godkännas innan korrigeringen skickas vidare för behandling i lönesystemet. Att följa upp ett ärende Så snart du har sparat en ledighet eller annan lönehändelse, kan din chef attestera den. Du kan följa ärendets gång i rutan på den undre halvan av fönstret. I kolumnen Status ser du ärendets status just nu. Den status ett ärende kan ha är: Rapporterad Det är denna status ett ärende får så fort du registrerat den. Så länge ett ärende har denna status kan du ta bort det. Läs mer om borttagandet av lönehändelser på sidan 10. Granskad I de fall organisationen har en granskare som ska gå igenom ärendet innan det når attesterande chef, kan ärendet få status granskad. Då är de godkänd av granskaren. Godkänd När ett attesterande chef har markerat ärendet som godkänt kommer ärendet att gå till lönesystemet för bearbetning. Ej godkänd Om en chef väljer att underkänna din rapportering, får ärendet denna status. Du får då ett automatgenererat mail om detta.

12 12(28) Överförd När lönehändelsen väl gått in i lönesystemet får lönehändelsen denna status. Vissa ärenden går direkt in i systemet efter chefens attest. Andra måste manuellt importeras in i lönesystemet av lönehandläggarna. Därför kan det ibland ta ett tag från att ärendet är godkänt till att det är överfört. För utredning En chef kan välja att markera ärendet för utredning för att visa att han/hon har mottagit ärendet, men att han/hon ännu inte har bestämt sig om lönehändelsen ska godkännas. Person Genom att öppna upp person via plus-tecknet, kommer du åt de tre undersidor som finns Grunduppgifter, anhöriga och barn. Grunduppgifter Grunduppgifterna är uppdelade på tre flikar, Namn/Adress, Alternativa telefonnummer samt Personalkort. Namn/Adress Under Namn/Adress ska du själv uppdatera dina personuppgifter om du har flyttat, bytt namn eller bytt telefonnummer. Vad gäller E-post (arbete) så är detta fält aktivt. Står det en adress i detta fönster så ta inte bort den. Den används för att viss information ska komma rätt.

13 13(28) Alternativa telefonnummer Under fliken Alternativa telefonnummer kan du uppge telefonnummer där du kan bli nådd efter arbetstid. Uppgiften är självklart frivillig. Personalkort Under fliken Personalkort kan du se vad som är registrerat om dig i PA-systemet. Markera de uppgifter du önskar se och tryck på knappen skriv ut. Efter att har du tryckt på skriv ut öppnas personalkortet i ett nytt fönster. Du kan välja att skriva ut sidan genom att trycka på knappen med en skrivare på. Funktionen spara får aldrig användas, då Malmö högskolas ER-modul ligger på en server i Arboga.

14 14(28) Anhöriga Under sidan Anhöriga kan du lägga in kontaktuppgifter för de personer du önskar högskolan ska kontakta vid en olycka. Du kan lägga in flera personer om du så önskar. Genom ER-modulen ges möjlighet att förvara dessa uppgifter på ett ställe där de inte riskerar att förstöras när man behöver dem som mest, t ex vid en eldsvåda. Ledigheter Under ledigheter kan du rapportera din semester, tjänstledighet eller föräldraledighet. När du öppnar upp sidan Ledigheter ligger semesteransökan som default.

15 15(28) Ledighetsgrupp Alla ledigheter är grupperade i Ledighetsgrupper. Genom att trycka på pilen så öppnar du en rullgardinslista som visar de olika grupperna: Typ av ledighet För varje ledighetsgrupp finns sedan en eller ett par typer av ledighet du kan rapportera. Genom att trycka på pilen så öppnar du en rullgardinslista som visar de olika lönehändelserna du kan rapportera för den aktuella ledighetsgruppen. Semester Semester är mycket lätt att rapportera. Det enda du behöver rapportera är från och med vilket datum du önskar semester och vilket datum som är den sista semesterdagen. Frivilliga uppgifter: OBS! Arbetar du deltid och inte varje dag i veckan. Exempelvis kan du vara arbetsfri fredagarna varannan vecka och onsdagarna varannan vecka. Då arbetar du så kallad koncentrerad deltid. Är så fallet ska du lämna in ett schema till din lönehandläggare.

16 16(28) Föräldraledighet Ledighetsgruppen Föräldraledighet innehåller ett antal typer av ledigheter; vård av sjukt barn, pappadagar, vanlig föräldraledighet samt föräldraledighet enligt den lägsta nivån (sk garantidagar). Föräldraledig hel dag Om du är föräldraledig får du din huvudsakliga ersättning från Försäkringskassan genom föräldrapenningen. Under den perioden görs då ett löneavdrag. Antal dagar Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter: OBS! Vad gäller föräldrapenningtillägg så är det ett krav att du varit anställd inom myndighetsområdet i minst 90 dagar i följd. Ersättningen utgår om du har ett löneavdrag enligt ovan och du tar ut föräldrapenning över garantinivån. Det sistnämnda måste du styrka genom att skicka in ditt ersättningsbesked i original från Försäkringskassan. Skicka det till din lönehandläggare. Föräldraledig del av dag Föräldraledighet del av dag (eller partiell föräldraledighet) gäller i princip samma bestämmelser som för föräldraledighet hel dag. I lönesystemet används dock två olika lönearter vilket gör att vi måste styra rapporteringen på detta vis, med en rapport för ledighet hel dag och en rapport för ledighet gällande del av dag. Omfattning (Lägg in din ledighets faktiska omfattning i % är du ledig 4 timmar lägger du in 50% om du skulle arbetat 8 timmar) Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter:

17 17(28) Föräldraledig lägsta nivå (garantidagar) Du har som förälder även möjlighet att vara föräldraledig med en lägre ersättningsnivå, utöver den ordinarie föräldraledigheten, de så kallade garantidagarna. I de fall du ansöker om sådan ledighet använder du dig av denna rapport. T o m Omfattning Lägg in din ledighets faktiska omfattning i % är du ledig 4 timmar lägger du in 50% om du skulle arbetat 8 timmar. Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter: Pappadagar Om du är nybliven pappa, har du rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barnets födelse eller adoption av barn, den så kallade pappapenningen. Denna typ av föräldrapenning kan inte tas ut efter den sextionde dagen efter det att barnet kommit hem från sjukhus. Gäller det adoption räknas tiden från den dag då föräldrarna fått barnet i sin vård. Omfattning Lägg in din ledighets faktiska omfattning i %. Antal dagar Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter: Studier Som arbetstagare vid Malmö högskola har du i många fall rätt till att vara ledig för studier med eller utan bibehållen lön. Dessa fall regleras i Villkorsavtalet Ledig för studier utan lön Den vanligaste tjänstledighetsformen för studier medger ingen bibehållen lön, utan du beviljas endast ledigt för att sköta dina studier. Det kan t ex vara för att läsa en termin på universitet/högskola. Reglerna för denna typ av ledighet är för många för att listas här, men regleras i lagtexten nämnd ovan.

18 18(28) Omfattning Frivilliga uppgifter: Ledig för studier med lön Om utbildningen är betydelsefull för högskolans verksamhet kan myndigheten bevilja tjänstledighet med bibehållen lön för hela eller del av tjänstledigheten. Omfattning Ledig för examen/tentamen I enlighet med bestämmelserna i Villkorsavtalet kan du vara ledig högst fem (5) dagar per kalenderår för examen eller tentamen. Under dessa tillfällen har du bibehållen lön. Det gäller då så klart endast för din egen examen eller tentamen. Antal dagar Övrig ledighet med lön Villkorsavtalet 9 kap reglerar ett antal olika ledigheter där du behåller din lön under tiden. Släktangelägenhet Du har rätt till ledighet den tid som behövs, men högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Det kan gälla allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen (exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar).

19 19(28) Antal dagar (anledning samt släktskap skall anges) Flytt Om du ska flytta har du rätt till ledighet med bibehållen lön under en (1) dag. Antal dagar Frivilliga uppgifter: Övrig ledighet utan lön I de fall du önskar tjänstledighet av annan orsak än de som nämnts ovan, kan du bli beviljad detta, men då utan bibehållen lön. Vi särskiljer på tjänstledighet för offentligt uppdrag, tjänstledighet för annan anställning samt tjänstledighet för enskild angelägenhet. Den sistnämnda kategorin omfattar alla andra skäl. Enskild angelägenhet I alla de fall du inte hittar någon annan typ av ledighet som passar in på din planerade ledighet, använder du dig av denna rapport. Omfattning Antal dagar Annan anställning (statlig, privat, kommunal) Om du önskar vara tjänstledig för en annan anställning, använder du dig av denna rapport. Omfattning

20 20(28) Närståendevård Möjligheten till tjänstledighet för närståendevård regleras i Lag (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård. Försäkringskassan tar beslut om att ersättning utgår. Om så är fallet kan tjänstledighet beviljas. OBS! För att tjänstledighet ska beviljas, ska du styrka din sak genom att skicka in beslutet från Försäkringskassan till löneavdelningen. Se sida 19 för kontaktuppgifter. Antal dagar Offentligt uppdrag Om du får ett offentligt uppdrag som ledamot i riksdag eller uppdrag från kommun eller landsting vilket grundar sig på en författningsbestämmelse, kan du få tjänstledigt. Vad gäller riksdagsuppdrag kan inte arbetsgivaren avslå ansökan och vad gäller de andra offentliga uppdragen bör arbetsgivaren bevilja om inte finns synnerliga skäl till annat. Omfattning Övertid/Mertid Du kan egenrapportera mer- och övertid samt aftonundervisning. OBS! Vad gäller andra typer av ersättningar mot kvitton, t ex ersättning för medicin och sjukvård eller utlägg för friskvård, så rapporteras dessa lönehändelser inte via ER-modulen. Skicka istället kopia på dina kvitton till lönehandläggare för registrering. Se sidan 19 för kontaktinformation.

21 21(28) Övertid Det finns ett antal olika varianter på övertid vid Malmö högskola. De vanligaste är enkel och kvalificerad övertid. Det är dessa lönehändelser som vanligtvis kallas övertid och motsvarar arbetstid som sker utanför en heltidsanställning. Mertid kallas de timmar som arbetas utöver ordinarie anställning av en deltidsanställd. OBS! Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid. Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete mellan klockan 19:00 på fredag och klockan 07:00 på måndag eller mellan klockan 22:00 och 06:00 måndag till torsdag. Det finns även särskilda regler för helgdagar och andra arbetsfria dagar. Enkel övertid Övertid ska vara beviljad av din chef. Enkel övertid ersätts med din fasta lön dividerat med 94 per arbetad timme. Kl Kl Antal Kvalificerad övertid Övertid ska vara beviljad av din chef. Kvalificerad övertid ersätts med din fasta lön dividerat med 72 per arbetad timme. Kl Kl Antal

22 22(28) Aftonundervisning För dig som är lärare kan övertidsersättningen aftonundervisning förekomma om du har undervisning efter klockan 18:00. Kl Kl Antal Mertid Mertid kallas de timmar som arbetas utöver ordinarie anställning av en deltidsanställd. Exempel: Om en person är anställd 50 % och utöver detta arbetar 10 timmar en månad, så är dessa timmar mertid då de inte räcker upp över en heltidsanställning. Kl Kl Antal Mertid vid tjänstledighet Mertid kallas de timmar som arbetas utöver ordinarie anställning av en deltidsanställd. Om du är tjänstledig, helt eller deltid, från din anställning vid Malmö högskola men ändå arbetar utöver den överenskomna tiden, men inte över en sammanlagd heltid, är detta också mertid. Då lönesystemet hanterar denna variant av mertid lite annorlunda än den vanliga mertiden ska du i sådana fall rapportera den som mertid.

23 23(28) Kl Kl Antal Sjuk/vård av barn Sjuk Olika områden vid högskolan har valt att hantera sjukanmälan på olika sätt. Antingen lägger du din sjukanmälan själv, eller så ringer du in till någon person som lägger in rapporten med första sjukdag. Kortare sjukfrånvaro (upp tom dag 7) Du lägger första dagen samt omfattning för din sjukdom. OBS! Så snart du är tillbaka på din arbetsplats måste du gå in och hämta upp raden och lägga ett slutdatum på sjukanmälan. Om du inte gör så kommer lönesystemet att tro att du fortfarande är sjuk och fortsätta göra sjukavdrag. Längre sjukfrånvaro (from dag 8) Om du är sjuk längre än 7 dagar så tas ärendet över av lönehandläggaren. Du ska då inte lägga ett tom datum när du är tillbaka. OBS! Tänk på att om du är sjuk längre än sju (7) dagar måste du styrka din sjukdom med ett sjukintyg. Skicka detta intyg till löneavdelningen. Se sidan 19 för kontaktuppgifter. Omfattning Frivilliga uppgifter:

24 24(28) Vård av sjukt barn Denna ledighet används när du som förälder är hemma och vårdar sjukt barn. Grundprincipen är att du kan vara hemma av denna anledning fram till dess att barnet fyllt 12 år, men högst 120 dagar på ett år. Vissa avvikelser kan förekomma. Antal dagar Barnets födelsedatum Omfattning: Utgå alltid ifrån att din anställning är värd 100% d v s om du arbetar ex. 50% och anmäler vård av barn för en dag ska du lägga 100% i omfattning. Arbetar du 4 timmar om dagen men måste gå hem efter 2 timmar lägger du 50% i omfattning. Frivilliga uppgifter: OBS! Om barnet är sjuk längre tid än sju (7) dagar ska du styrka sjukdomen med sjukintyg. Skicka detta till löneavdelningen. (Se sidan 19 för kontaktuppgifter.) Saldon I Saldon kan du se dina ackumulerade uppgifter för året. Du kan t ex se hur mycket semester du har tagit ut och har kvar, dina lönespecifikationer eller hur många övertidstimmar du haft under året. OBS! Malmö högskola har en separat hantering av flextid för teknisk- och administrativ personal. De uppgifter du uppger i din flexblankett förs inte in i Palasso.

25 25(28) Ackumulatorer Under fliken Ackumulatorer kan du välja att ta fram uppgifter om semester, övertid, mertid, vab, friskvård, samt ledigheter. Du kan t ex se hur mycket semester du har tagit ut och har kvar. Om du har använt friskvårdspengarna mm Välj vad du vill se i rullgardinsmenyn och tryck på knappen Hämta. Då uppdateras informationen i tabellen. Kontrolluppgift Under fliken kontrolluppgifter kan du se dina kontrolluppgifter bakåt i tiden.

26 26(28) Lönespecifikation En fördel med ER-modulen är att du har tillgång till dina löneuppgifter ett par dagar innan utbetalning. Dessutom kan du välja att ta fram uppgifter bakåt i tiden. Genom att välja År och Månad i rullgardinsmenyerna och sedan trycka på knappen Hämta spec kan du få fram uppgifterna för den aktuella månaden. Du kan även få på knappen lönespec. ut en utskriftsvänlig sida genom att trycka Skriv ut. Detta gäller även historiska En ny sida med uppgifterna visas efter att du tryckt på Skriv ut

27 27(28) Du kan välja att skriva ut sidan genom att trycka på knappen med en skrivare på. Funktionen spara ska du inte använda, då Malmö högskolas ER-modul ligger på en server i Arboga.

28 28(28) Hjälp systeminformation. Under mappen Hjälp hittar du länkar till Instruktion bisyssla och

UTBILDNINGSMATERIAL 2008-02-01 Egenrapportering

UTBILDNINGSMATERIAL 2008-02-01 Egenrapportering 1(41) EGENRAPPORTERING 2(41) Inledning Den grundläggande tanken med egenrapportering är att lyfta rapporteringen av en lönehändelse till den person som har kunskap om den. I fallet med t ex föräldraledighet

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Lathund för Egenrapportör

Lathund för Egenrapportör 2013-10-23 Version 5.40 Lathund för Egenrapportör Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Alfa 8 kap. 2-6 ) samt Lokalt Kollektivavtal: http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/kollektivavtal/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen.

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet utan lön 1 Ledighet utan lön (Alfa 9 kap. 8-9 ) samt Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. 1. Enskild angelägenhet dag 1-5 Ledighet på grund av privata skäl för högst

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet med lön 1 Ledigheter med lön (Alfa 9 kap. 1-3 ) samt Se även Regler i Egenrapportering hemsida i Medarbetarportalen. 1. Släktangelägenhet Du har rätt till ledighet utan löneavdrag under max10

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Användarhandbok. Egenrapportering

Användarhandbok. Egenrapportering Användarhandbok Egenrapportering Palasso är varumärken som tillhör Logica. Windows, Word och Excel är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Copyright Logica 1996-2010. Licensierad användare av

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE

LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 1(12) LATHUND HEROMA SJÄLVSERVICE BESKRIVNING 2014-03-05 01.00 D 2014-006963 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLOGGNING I WEBBKLIENTEN SJÄLVSERVICE... 3 2. FÖRSTA

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV Redigerad 015-10-16 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... INSTÄLLNINGAR... Skicka

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som studentassistent/mattesupport skall du själv rapportera

Läs mer

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Semester 1 Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. Semester Välj Ledigheter i

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn.

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 2.1 Barnledighet Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 1 Välj Orsak till ledighet i listan 2 Lägg

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Logga in:

Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Attestant Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29

Sida 1 av 18. UNIT4 Tid. Registrering tid Agressowebb. Version 1.2 2015-12-29 Sida 1 av 18 UNIT4 Tid Registrering tid Agressowebb Sida 2 av 18 Innehåll Agressowebb - Primula... 3 Övertid och kompensationsledighet... 3 Ändrad tjänstgöring i % - tjänstledig/föräldraledig mm... 3 Att

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice som du lägger till under dina program. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind.

Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Hur du tidrapporterar som konsult Manual för konsulter som arbetar för Randstad eller Dfind. Innehållsförteckning Logga in... Via mobil/surfplatta... Via dator... 3 Tidrapportera... 3 Registrera tid...

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-07 1 av 8 LATHUND Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som skrivningsvakt skall du själv rapportera dessa i Primula

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet

Gränssnitt Process hantera föräldraledighet Polisens administrativa center 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRÄLDRALEDIGHET... 3 Tillfällig föräldrapenning...3 Föräldralön/föräldrapenning...3 Avtal och regler avseende föräldraledighet...4 PROCESS HANTERA

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9

Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7. 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 Responsgruppen 1 Innehållsförteckning Responsgruppen 1 1. Inloggning 4 2. Huvudmeny 5 3. Adress 6 4. Barn 6 5. Frånvaro 7 5.1 Frånvaroorsaker 8 6. Avv tjänstg (extra arbete) 9 6.1 Mer/Övertidsorsaker 11

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

För dig som är administratör eller handläggare

För dig som är administratör eller handläggare Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som är administratör eller handläggare Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställning...

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Lathund för tidsredovisningssystemet Qbis

Lathund för tidsredovisningssystemet Qbis IT-avdelningen Innehåll 1 Logga in... 2 2 Byta lösenord... 2 3 Lägg till och ändra kontaktuppgifter... 2 4 Glömt lösenord... 3 5 För dig som inte jobbar heltid... 3 6 Lägga in arbetad tid (gamla flextids

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring

Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Fra nvaro och ledighet vid koncentrerad deltidstja nstgo ring Den som med anledning av deltidsanställning, delpension eller partiell ledighet har nedsatt arbetstid räknas som deltidsarbetande. Om arbetstiden

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

1(31) Användarguide för Primula Webb Medarbetare

1(31) Användarguide för Primula Webb Medarbetare (3) Användarguide för Primula Webb Medarbetare (3) Innehåll Primula Webb... 3. Generella funktioner... 3.. Funktioner... 4.. Kalender... 5. Starta och logga in... 6.3 Startsidan... 7 Min sida... 7. Barnledighet...

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Användarhandbok i tidrapportering för konsulter

Användarhandbok i tidrapportering för konsulter Genus Hours för Technogarden Användarhandbok i tidrapportering för konsulter 1. Logga in och menyer... 2 Logga in... 2 Hours (Timmar)... 2 Statistics (Statistik)... 2 Profil... 2 Tidbanken... 2 2. Tidrapportering...

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet.

Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Ny Självservice Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här. Du ser olika saker beroende på behörighet. Startsida Du ser Meddelande från lön och Länkar som

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer