MANUAL EGENRAPPORTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL EGENRAPPORTERING"

Transkript

1 1(28)

2 2(28) Inledning Den grundläggande tanken med egenrapportering är att lyfta rapporteringen av en lönehändelse till den person som har kunskap om den. I fallet med t ex föräldraledighet eller sjukdom vet den ledige eller den sjuke bäst när han eller hon har varit borta. Tidigare har denna rapportering gjorts via pappersblanketter, vilka har ovanan att försvinna ibland. Genom att vi nu övergår till en digital rapportering via ER-modulen undviker vi problemet med borttappade ledighets- eller semesteransökningar. Självklart kan ett ärende fortfarande fastna på din chefs virtuella skrivbord, men som du kommer att märka har du nu möjligheten att se var i systemet ditt ärende befinner sig, och du kan trycka på där det behövs. Genomskinligheten i systemet är mycket större i detta nya system än det var tidigare. Förutom att du kan följa dina ärenden, kan du ändra dina adressuppgifter, se din löneutveckling och de anställningar du har registrerade i lönesystemet. Vidare kan du ta ut lönespecifikationer och när året närmar sig sitt slut kan du plocka fram din kontrolluppgift genom systemet. Till sist ser vi det som att ärendegången blir tydligare. Tidigare har det ibland varit otydligt var du t ex ska skicka ett eventuellt sjukintyg eller vem som ska ta emot din sjukanmälan. Med ER-modulen styrs detta upp och ärendena hamnar lättare där de ska. Arbetar du deltid, kom ihåg att lämna ett schema till din lönehandläggare. Det gäller även om du ändrar ditt schema för en längre period (gäller det bara någon enstaka gång behövs det inte) All information som rör Egenrapporteringen hittar du på:

3 3(28) Innehållsförteckning INLOGGNING... 5 ATT BÖRJA EGENRAPPORTERA... 6 ANSTÄLLNINGSLÖPNUMMER... 7 NAVIGATION... 8 ATT RAPPORTERA EN LÖNEHÄNDELSE... 9 ATT TA BORT EN LÖNEHÄNDELSE ATT FÖLJA UPP ETT ÄRENDE PERSON GRUNDUPPGIFTER Namn/Adress Alternativa telefonnummer Personalkort ANHÖRIGA LEDIGHETER LEDIGHETSGRUPP TYP AV LEDIGHET SEMESTER FÖRÄLDRALEDIGHET Föräldraledig hel dag Föräldraledig del av dag Föräldraledig lägsta nivå (garantidagar) Pappadagar STUDIER Ledig för studier utan lön Ledig för studier med lön Ledig för examen/tentamen ÖVRIG LEDIGHET MED LÖN Släktangelägenhet Flytt ÖVRIG LEDIGHET UTAN LÖN Enskild angelägenhet Annan anställning Närståendevård Offentligt uppdrag ÖVERTID/MERTID ÖVERTID Enkel övertid Kvalificerad övertid Aftonundervisning... 22

4 4(28) Mertid Mertid vid tjänstledighet SJUK / VÅRD AV BARN SJUK Kortare sjukfrånvaro Längre sjukfrånvaro Vård av sjukt barn SALDON ACKUMULATORER KONTROLLUPPGIFT LÖNESPECIFIKATION HJÄLP... 28

5 5(28) Inloggning Öppna din webbläsare och gå in på följande webbadress: OBS! Ditt användarnamn och lösenord är samma som du loggar in med när du startar din dator. Klicka på länken. Sidan som öppnas ser ut som bilden till vänster. I rutan för User name fyller du i ditt ordinarie användarnamn (små bokstäver). I rutan för Password fyller du i ditt ordinarie (små bokstäver) Tryck sedan på knappen Log on. Därefter klickar du på ikonen och en ny inloggningsruta dyker upp Fyll i samma uppgifter här som du gjorde på första inloggningsrutan. Så snart du tryckt på knappen Login öppnas ett nytt fönster och dina uppgifter samt systemets inställningar laddas in. Så snart allt är färdigt, öppnas ER-modulen.

6 6(28) Att börja egenrapportera Fönstret kan delas in i tre huvuddelar: Den övre delen (1) används främst av attesterare och rapportörer för att söka fram rätt person. För dig, som enskild anställd, så har du bara tillgång till dina egna uppgifter och då går det inte att söka fram någon annans uppgifter. Du ser endast dina egna uppgifter. Det enda du ska vara uppmärksam på är fältet Anstlpnr. Mer information om anställningslöpnummer hittar du på sidan 7. I den vänstra delen (2) hittar du navigeringslisten. Det är härifrån du väljer vad du ska titta på eller vad du ska rapportera. I dagsläget kan du rapportera nya personuppgifter, ledigheter, övertid/mertid, sjuk/vård av barn samt resor. Du kan även se dina saldon, en kort översikt över din frånvaro samt ta del av din kontrolluppgift. Den högra delen (3) är presentationsfältet. I bilden ovan syns ingen direkt information, men beroende på vad du väljer i navigeringslistan syns olika typer av rapporteringsfält och uppgifter här.

7 7(28) Anställningslöpnummer Det som är av intresse i den övre delen av fönstret, för dig som enskild egenrapportör, är rutan Anstlpnr. En hel del anställda vid högskolan har under sin tid vid myndigheten haft två parallella anställningar. Det kan t ex vara som adjunkt och doktorand eller i vissa fall har en utökning i anställningsomfattning resulterat i att man lagt upp en extra anställning. Detta gäller då endast om du haft två eller fler parallella anställningar. Har du t ex befordrats från lektor till professor eller av någon annan anledning gått till annan tjänstebefattning, innebär det inte alltid att du har fått ett nytt anställningsnummer. Om det nu är så att du har mer än ett anställningsnummer, finns det en del saker du ska tänka på. Du måste alltid komma ihåg dina olika anställningar när du egenrapporterar. Tänk dig att du har en anställning till 50 % som adjunkt och en anställning till 50 % som utbildningsledare och du planerar ta ut semester i två veckor. Då måste du ansöka om semester både för din anställning som adjunkt och för din anställning som utbildningsledare. Om du inte gör det, kommer du att endast få hälften av ditt semestertillägg och dina semesterdagar på den anställning du glömmer rapportera för, kommer att ha kvar sina semesterdagar. På samma sätt måste du tänka på att rapportera en eventuell övertid på rätt anställning. Då dina olika anställningar kan ha olika grundlön (jmf adjunkt och doktorand), måste du rapportera övertiden på rätt anställning för att få rätt ersättning. Detta är nog en av de svårare sakerna när det kommer till att egenrapportera, att komma ihåg eventuella dubbla anställningar.

8 8(28) Navigation I den vänstra delen av fönstret hittar du navigationslisten. Genom att trycka på de plus-tecken som står framför person och hjälp öppnar du upp trädstrukturen. Genom att trycka på minustecknen stänger du mapparna. Person innehåller sidorna Grunduppgifter, Anhöriga och Barn. Under Grunduppgifter kan du ändra adress, telefon samt se vilka kontaktuppgifter som i dagsläget är registrerade i PA-systemet. Under Anhöriga kan du lägga upp anhöriguppgifter om du så önskar. Under Ledigheter kan du ansöka om semester och olika typer av tjänstledigheter och föräldraledigheter. Under Övertid/Mertid omfattas de olika ersättningar högskolan har för övertid, mertid samt aftonundervisning. Under Sjuk/Vård av barn rapporteras sjukdom samt vård av barn. Under Resor skapar du din reseräkning. Under saldon hittar du kontrolluppgift, lönespecifikationer samt semestersaldon, friskvårdsuttag mm. Under Bisyssla lägger du in om du har eller inte har någon bisyssla. Under Översikt kan du se en kalender med dina rapporterade ledigheter och sjukdagar. Under Hjälp hittar du en instruktion till hur du rapporterar bisyssla samt systeminformation om egenrapportering.

9 9(28) Att rapportera en lönehändelse Välj den ledighetsgrupp och typ av ledighet som rapporteringen avser. De olika typerna av ledighet är ställda så att de kräver att du fyller i olika typ av information. Vid en föräldraledighet behövs t ex att du anger barnets personnummer. Det kommer automatiskt upp en ruta om det är något fält som du glömt fylla i och som är obligatoriskt. Flytta ärende till använder du om rapporteringen ska godkännas av någon av chef på en annan avdelning/institution än den du tillhör. De olika typer av uppgifter du kan behöva rapportera är: Fr o m ÅÅMMDD Det datum ledigheten börjar gälla. T o m ÅÅMMDD Det datum ledigheten slutar att gälla. OBS! Ibland, t ex vid sjukanmälan, ska du lämna fältet T o m datum blankt. Om du lämnar detta fält blankt räknas händelsen som aktiv. Det innebär att du själv lägger in ett t o m datum när du kommer tillbaka i tjänst förutsatt att sjukskrivningsperioden är mindre än 7 dagar. Från dag 8 krävs det sjukintyg som lämnas till lönehandläggaren som därefter tar över ärendet. Kl (TTMM) Observera att det är timmar och minuter, inte timmar och hundradels timmar. Du behöver dock inte rapportera klockslag för någon typ av ledighet. Det gäller snarare övertid och mertid. Omf i % Lönehändelsens omfattning. Det gäller alltså inte anställningens omfattning. Om du har en anställning á 50 % och är helt tjänstledig från den anställningen är lönehändelsens omfattning (Omf) = 100.

10 10(28) Antal dagar I de fall lönehändelsen behöver antal för att kunna beräknas, eller om ledigheten är villkorad till ett visst antal dagar, t ex ledighet för flytt, vilket man kan vara en (1) dag i stöten. Barn Gäller vid föräldraledigheter och vård av barn. Anteckning I de fall det krävs en anteckning kommer du inte att kunna spara förrän du har fyllt i fältet. Du kan lämna meddelande som är upp till 72 tecken långa. När den person som ska attestera din ledighet får upp din anmälan/ansökan så markeras den med en bock om det finns en anteckning. På så sätt kan du lämna korta meddelande som hör till din rapportering. När du sedan har fyllt de aktuella fälten och är nöjd med din rapport, trycker du på knappen Spara. Uppgifterna flyttas nu ner till fältet nedanför. Från och med nu kan din chef attestera lönehändelsen. Om du vill tömma fälten som du har skrivit i så väljer du rensa. Att ta bort en lönehändelse Så länge lönehändelsen inte har attesterats och skickats till lönesystemet och har status rapporterad, kan du bara ta bort raden. Markera den felaktiga raden i fältet på den undre halvan av fönstret. Tryck sedan på knappen Ta bort rad, du får en fråga vill du ta bort, klicka på ja. Nu ska raden försvinna. Om det är så att lönehändelsen redan har blivit attesterad och skickad till lönesystemet för utbetalning d v s är överförd, så måste du istället återta lönehändelsen. När du väljer att återta en lönehändelse så vänder du på tecknet för den aktuella händelsen. Ett avdrag (t ex sjukavdrag) blir en ersättning och en ersättning (t ex övertid) blir ett avdrag. Vad gäller ledigheter så ändras då antalet dagar från minusposter till plusposter. Exempel: Tänk dig att du har lagt in en lönehändelse, t ex en semesteransökan, som blivit beviljad av din chef och gått iväg för behandling i lönesystemet, och det visar sig att du inte tar ut alla semesterdagar. Semesterdagarna är redan dragna och semestertillägget är utbetalat.

11 11(28) Ex 1 Ex 2 I exempel 1 måste du återta lönehändelsen. Då klickar du på raden så att uppgifterna hamnar i det övre fältet igen. Skriv in perioden du vill ändra, klicka på återta, då får då upp en fråga vill du korrigera, välj ja. Det skapas nu en ny rad med händelsen du har återtagit (se exempel 2) med en bock i återta som visar att den är korrigerad. Denna händelse kommer, precis som alla andra, skickas för attest till din chef och måste godkännas innan korrigeringen skickas vidare för behandling i lönesystemet. Att följa upp ett ärende Så snart du har sparat en ledighet eller annan lönehändelse, kan din chef attestera den. Du kan följa ärendets gång i rutan på den undre halvan av fönstret. I kolumnen Status ser du ärendets status just nu. Den status ett ärende kan ha är: Rapporterad Det är denna status ett ärende får så fort du registrerat den. Så länge ett ärende har denna status kan du ta bort det. Läs mer om borttagandet av lönehändelser på sidan 10. Granskad I de fall organisationen har en granskare som ska gå igenom ärendet innan det når attesterande chef, kan ärendet få status granskad. Då är de godkänd av granskaren. Godkänd När ett attesterande chef har markerat ärendet som godkänt kommer ärendet att gå till lönesystemet för bearbetning. Ej godkänd Om en chef väljer att underkänna din rapportering, får ärendet denna status. Du får då ett automatgenererat mail om detta.

12 12(28) Överförd När lönehändelsen väl gått in i lönesystemet får lönehändelsen denna status. Vissa ärenden går direkt in i systemet efter chefens attest. Andra måste manuellt importeras in i lönesystemet av lönehandläggarna. Därför kan det ibland ta ett tag från att ärendet är godkänt till att det är överfört. För utredning En chef kan välja att markera ärendet för utredning för att visa att han/hon har mottagit ärendet, men att han/hon ännu inte har bestämt sig om lönehändelsen ska godkännas. Person Genom att öppna upp person via plus-tecknet, kommer du åt de tre undersidor som finns Grunduppgifter, anhöriga och barn. Grunduppgifter Grunduppgifterna är uppdelade på tre flikar, Namn/Adress, Alternativa telefonnummer samt Personalkort. Namn/Adress Under Namn/Adress ska du själv uppdatera dina personuppgifter om du har flyttat, bytt namn eller bytt telefonnummer. Vad gäller E-post (arbete) så är detta fält aktivt. Står det en adress i detta fönster så ta inte bort den. Den används för att viss information ska komma rätt.

13 13(28) Alternativa telefonnummer Under fliken Alternativa telefonnummer kan du uppge telefonnummer där du kan bli nådd efter arbetstid. Uppgiften är självklart frivillig. Personalkort Under fliken Personalkort kan du se vad som är registrerat om dig i PA-systemet. Markera de uppgifter du önskar se och tryck på knappen skriv ut. Efter att har du tryckt på skriv ut öppnas personalkortet i ett nytt fönster. Du kan välja att skriva ut sidan genom att trycka på knappen med en skrivare på. Funktionen spara får aldrig användas, då Malmö högskolas ER-modul ligger på en server i Arboga.

14 14(28) Anhöriga Under sidan Anhöriga kan du lägga in kontaktuppgifter för de personer du önskar högskolan ska kontakta vid en olycka. Du kan lägga in flera personer om du så önskar. Genom ER-modulen ges möjlighet att förvara dessa uppgifter på ett ställe där de inte riskerar att förstöras när man behöver dem som mest, t ex vid en eldsvåda. Ledigheter Under ledigheter kan du rapportera din semester, tjänstledighet eller föräldraledighet. När du öppnar upp sidan Ledigheter ligger semesteransökan som default.

15 15(28) Ledighetsgrupp Alla ledigheter är grupperade i Ledighetsgrupper. Genom att trycka på pilen så öppnar du en rullgardinslista som visar de olika grupperna: Typ av ledighet För varje ledighetsgrupp finns sedan en eller ett par typer av ledighet du kan rapportera. Genom att trycka på pilen så öppnar du en rullgardinslista som visar de olika lönehändelserna du kan rapportera för den aktuella ledighetsgruppen. Semester Semester är mycket lätt att rapportera. Det enda du behöver rapportera är från och med vilket datum du önskar semester och vilket datum som är den sista semesterdagen. Frivilliga uppgifter: OBS! Arbetar du deltid och inte varje dag i veckan. Exempelvis kan du vara arbetsfri fredagarna varannan vecka och onsdagarna varannan vecka. Då arbetar du så kallad koncentrerad deltid. Är så fallet ska du lämna in ett schema till din lönehandläggare.

16 16(28) Föräldraledighet Ledighetsgruppen Föräldraledighet innehåller ett antal typer av ledigheter; vård av sjukt barn, pappadagar, vanlig föräldraledighet samt föräldraledighet enligt den lägsta nivån (sk garantidagar). Föräldraledig hel dag Om du är föräldraledig får du din huvudsakliga ersättning från Försäkringskassan genom föräldrapenningen. Under den perioden görs då ett löneavdrag. Antal dagar Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter: OBS! Vad gäller föräldrapenningtillägg så är det ett krav att du varit anställd inom myndighetsområdet i minst 90 dagar i följd. Ersättningen utgår om du har ett löneavdrag enligt ovan och du tar ut föräldrapenning över garantinivån. Det sistnämnda måste du styrka genom att skicka in ditt ersättningsbesked i original från Försäkringskassan. Skicka det till din lönehandläggare. Föräldraledig del av dag Föräldraledighet del av dag (eller partiell föräldraledighet) gäller i princip samma bestämmelser som för föräldraledighet hel dag. I lönesystemet används dock två olika lönearter vilket gör att vi måste styra rapporteringen på detta vis, med en rapport för ledighet hel dag och en rapport för ledighet gällande del av dag. Omfattning (Lägg in din ledighets faktiska omfattning i % är du ledig 4 timmar lägger du in 50% om du skulle arbetat 8 timmar) Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter:

17 17(28) Föräldraledig lägsta nivå (garantidagar) Du har som förälder även möjlighet att vara föräldraledig med en lägre ersättningsnivå, utöver den ordinarie föräldraledigheten, de så kallade garantidagarna. I de fall du ansöker om sådan ledighet använder du dig av denna rapport. T o m Omfattning Lägg in din ledighets faktiska omfattning i % är du ledig 4 timmar lägger du in 50% om du skulle arbetat 8 timmar. Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter: Pappadagar Om du är nybliven pappa, har du rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barnets födelse eller adoption av barn, den så kallade pappapenningen. Denna typ av föräldrapenning kan inte tas ut efter den sextionde dagen efter det att barnet kommit hem från sjukhus. Gäller det adoption räknas tiden från den dag då föräldrarna fått barnet i sin vård. Omfattning Lägg in din ledighets faktiska omfattning i %. Antal dagar Barnets födelsedatum Frivilliga uppgifter: Studier Som arbetstagare vid Malmö högskola har du i många fall rätt till att vara ledig för studier med eller utan bibehållen lön. Dessa fall regleras i Villkorsavtalet Ledig för studier utan lön Den vanligaste tjänstledighetsformen för studier medger ingen bibehållen lön, utan du beviljas endast ledigt för att sköta dina studier. Det kan t ex vara för att läsa en termin på universitet/högskola. Reglerna för denna typ av ledighet är för många för att listas här, men regleras i lagtexten nämnd ovan.

18 18(28) Omfattning Frivilliga uppgifter: Ledig för studier med lön Om utbildningen är betydelsefull för högskolans verksamhet kan myndigheten bevilja tjänstledighet med bibehållen lön för hela eller del av tjänstledigheten. Omfattning Ledig för examen/tentamen I enlighet med bestämmelserna i Villkorsavtalet kan du vara ledig högst fem (5) dagar per kalenderår för examen eller tentamen. Under dessa tillfällen har du bibehållen lön. Det gäller då så klart endast för din egen examen eller tentamen. Antal dagar Övrig ledighet med lön Villkorsavtalet 9 kap reglerar ett antal olika ledigheter där du behåller din lön under tiden. Släktangelägenhet Du har rätt till ledighet den tid som behövs, men högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Det kan gälla allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen (exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar).

19 19(28) Antal dagar (anledning samt släktskap skall anges) Flytt Om du ska flytta har du rätt till ledighet med bibehållen lön under en (1) dag. Antal dagar Frivilliga uppgifter: Övrig ledighet utan lön I de fall du önskar tjänstledighet av annan orsak än de som nämnts ovan, kan du bli beviljad detta, men då utan bibehållen lön. Vi särskiljer på tjänstledighet för offentligt uppdrag, tjänstledighet för annan anställning samt tjänstledighet för enskild angelägenhet. Den sistnämnda kategorin omfattar alla andra skäl. Enskild angelägenhet I alla de fall du inte hittar någon annan typ av ledighet som passar in på din planerade ledighet, använder du dig av denna rapport. Omfattning Antal dagar Annan anställning (statlig, privat, kommunal) Om du önskar vara tjänstledig för en annan anställning, använder du dig av denna rapport. Omfattning

20 20(28) Närståendevård Möjligheten till tjänstledighet för närståendevård regleras i Lag (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård. Försäkringskassan tar beslut om att ersättning utgår. Om så är fallet kan tjänstledighet beviljas. OBS! För att tjänstledighet ska beviljas, ska du styrka din sak genom att skicka in beslutet från Försäkringskassan till löneavdelningen. Se sida 19 för kontaktuppgifter. Antal dagar Offentligt uppdrag Om du får ett offentligt uppdrag som ledamot i riksdag eller uppdrag från kommun eller landsting vilket grundar sig på en författningsbestämmelse, kan du få tjänstledigt. Vad gäller riksdagsuppdrag kan inte arbetsgivaren avslå ansökan och vad gäller de andra offentliga uppdragen bör arbetsgivaren bevilja om inte finns synnerliga skäl till annat. Omfattning Övertid/Mertid Du kan egenrapportera mer- och övertid samt aftonundervisning. OBS! Vad gäller andra typer av ersättningar mot kvitton, t ex ersättning för medicin och sjukvård eller utlägg för friskvård, så rapporteras dessa lönehändelser inte via ER-modulen. Skicka istället kopia på dina kvitton till lönehandläggare för registrering. Se sidan 19 för kontaktinformation.

21 21(28) Övertid Det finns ett antal olika varianter på övertid vid Malmö högskola. De vanligaste är enkel och kvalificerad övertid. Det är dessa lönehändelser som vanligtvis kallas övertid och motsvarar arbetstid som sker utanför en heltidsanställning. Mertid kallas de timmar som arbetas utöver ordinarie anställning av en deltidsanställd. OBS! Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid. Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete mellan klockan 19:00 på fredag och klockan 07:00 på måndag eller mellan klockan 22:00 och 06:00 måndag till torsdag. Det finns även särskilda regler för helgdagar och andra arbetsfria dagar. Enkel övertid Övertid ska vara beviljad av din chef. Enkel övertid ersätts med din fasta lön dividerat med 94 per arbetad timme. Kl Kl Antal Kvalificerad övertid Övertid ska vara beviljad av din chef. Kvalificerad övertid ersätts med din fasta lön dividerat med 72 per arbetad timme. Kl Kl Antal

22 22(28) Aftonundervisning För dig som är lärare kan övertidsersättningen aftonundervisning förekomma om du har undervisning efter klockan 18:00. Kl Kl Antal Mertid Mertid kallas de timmar som arbetas utöver ordinarie anställning av en deltidsanställd. Exempel: Om en person är anställd 50 % och utöver detta arbetar 10 timmar en månad, så är dessa timmar mertid då de inte räcker upp över en heltidsanställning. Kl Kl Antal Mertid vid tjänstledighet Mertid kallas de timmar som arbetas utöver ordinarie anställning av en deltidsanställd. Om du är tjänstledig, helt eller deltid, från din anställning vid Malmö högskola men ändå arbetar utöver den överenskomna tiden, men inte över en sammanlagd heltid, är detta också mertid. Då lönesystemet hanterar denna variant av mertid lite annorlunda än den vanliga mertiden ska du i sådana fall rapportera den som mertid.

23 23(28) Kl Kl Antal Sjuk/vård av barn Sjuk Olika områden vid högskolan har valt att hantera sjukanmälan på olika sätt. Antingen lägger du din sjukanmälan själv, eller så ringer du in till någon person som lägger in rapporten med första sjukdag. Kortare sjukfrånvaro (upp tom dag 7) Du lägger första dagen samt omfattning för din sjukdom. OBS! Så snart du är tillbaka på din arbetsplats måste du gå in och hämta upp raden och lägga ett slutdatum på sjukanmälan. Om du inte gör så kommer lönesystemet att tro att du fortfarande är sjuk och fortsätta göra sjukavdrag. Längre sjukfrånvaro (from dag 8) Om du är sjuk längre än 7 dagar så tas ärendet över av lönehandläggaren. Du ska då inte lägga ett tom datum när du är tillbaka. OBS! Tänk på att om du är sjuk längre än sju (7) dagar måste du styrka din sjukdom med ett sjukintyg. Skicka detta intyg till löneavdelningen. Se sidan 19 för kontaktuppgifter. Omfattning Frivilliga uppgifter:

24 24(28) Vård av sjukt barn Denna ledighet används när du som förälder är hemma och vårdar sjukt barn. Grundprincipen är att du kan vara hemma av denna anledning fram till dess att barnet fyllt 12 år, men högst 120 dagar på ett år. Vissa avvikelser kan förekomma. Antal dagar Barnets födelsedatum Omfattning: Utgå alltid ifrån att din anställning är värd 100% d v s om du arbetar ex. 50% och anmäler vård av barn för en dag ska du lägga 100% i omfattning. Arbetar du 4 timmar om dagen men måste gå hem efter 2 timmar lägger du 50% i omfattning. Frivilliga uppgifter: OBS! Om barnet är sjuk längre tid än sju (7) dagar ska du styrka sjukdomen med sjukintyg. Skicka detta till löneavdelningen. (Se sidan 19 för kontaktuppgifter.) Saldon I Saldon kan du se dina ackumulerade uppgifter för året. Du kan t ex se hur mycket semester du har tagit ut och har kvar, dina lönespecifikationer eller hur många övertidstimmar du haft under året. OBS! Malmö högskola har en separat hantering av flextid för teknisk- och administrativ personal. De uppgifter du uppger i din flexblankett förs inte in i Palasso.

25 25(28) Ackumulatorer Under fliken Ackumulatorer kan du välja att ta fram uppgifter om semester, övertid, mertid, vab, friskvård, samt ledigheter. Du kan t ex se hur mycket semester du har tagit ut och har kvar. Om du har använt friskvårdspengarna mm Välj vad du vill se i rullgardinsmenyn och tryck på knappen Hämta. Då uppdateras informationen i tabellen. Kontrolluppgift Under fliken kontrolluppgifter kan du se dina kontrolluppgifter bakåt i tiden.

26 26(28) Lönespecifikation En fördel med ER-modulen är att du har tillgång till dina löneuppgifter ett par dagar innan utbetalning. Dessutom kan du välja att ta fram uppgifter bakåt i tiden. Genom att välja År och Månad i rullgardinsmenyerna och sedan trycka på knappen Hämta spec kan du få fram uppgifterna för den aktuella månaden. Du kan även få på knappen lönespec. ut en utskriftsvänlig sida genom att trycka Skriv ut. Detta gäller även historiska En ny sida med uppgifterna visas efter att du tryckt på Skriv ut

27 27(28) Du kan välja att skriva ut sidan genom att trycka på knappen med en skrivare på. Funktionen spara ska du inte använda, då Malmö högskolas ER-modul ligger på en server i Arboga.

28 28(28) Hjälp systeminformation. Under mappen Hjälp hittar du länkar till Instruktion bisyssla och

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice Heroma Modul 5 Medarbetaren Användarinstruktion till Självservice - Inloggning i Heroma - Ändra personliga uppgifter - Arbetsförändring övertid vanlig eller under jour/beredskap - Registrering av frånvaro

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se E-tjänst förskola & skola 1 Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra och lägga in ny information

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17 S:\1. Statistikprocess\Tidsanvändningsstatistik\1. Produktion och granskning\1. Insamling\0. Anvisningar\Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik_primula_anpassad efter villkorsavtalen.doc

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan 2010-03-12 Eva Melander/Carina Molin Innehåll Vem är medborgare Hur loggar jag in Jag är inte bara mamma Jag har tappat bort mitt lösenord Jag vill byta

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013 Anställningsvillkor inom Arbetsförmedlingen för STs medlemmar Sammanställt av ST i september 2013 ST inom Arbetsförmedlingen Kortfattad sammanställning över några av de viktigaste anställningsvillkoren

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Rutiner. Förteckning över ledigheter

Rutiner. Förteckning över ledigheter Rutiner Förteckning över ledigheter Klicka på den typ av ledighet du är intresserad av för att läsa tillhörande kommentarer och anvisningar. Föräldraledighet...2 1. Havandeskapspenning...2 2. För kvinna

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Samverkat i FÖS 2014-01-17. Rutiner kring Ledigheter

Samverkat i FÖS 2014-01-17. Rutiner kring Ledigheter Samverkat i FÖS 2014-01-17 Rutiner kring Ledigheter Förteckning över ledigheter Föräldraledighet... 2 1. Havandeskapspenning... 2 2. För kvinna i samband med förlossning... 2 3. Ledighet för amning...

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt för Vårdnadshavare... 3 Infotavla för Vårdnadshavare... 3 Inloggning för Vårdnadshavare... 3 Primära Tjänster

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret

Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Sida 1 av 6 Föreningsuppgifter - en beskrivning i hur du uppdaterar föreningsregistret Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Sida 2 av 6 För att ändra inaktuella uppgifter, klicka på länken Föreningsuppgifter

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag

Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Snabbhjälp Kulturdatabasen.se projektbidrag Kulturdatabasen.se - projektbidrag är en webbapplikation som ska användas för att skicka och redovisa ansökan om arrangörs- och utvecklingsbidrag samt ansökan

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Time Care Pool. Beställare - Webbklient. Uppdaterat: 2014-11-26 Version: 14.2

Time Care Pool. Beställare - Webbklient. Uppdaterat: 2014-11-26 Version: 14.2 Time Care Pool Beställare - Webbklient Uppdaterat: 2014-11-26 Version: 14.2 Sammafattning Beställare är den som i en organisation har befogenhet att beställa vikarier till verksamheten. Vem denne person

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer