Årsta Havsbads Samfällighetsförening Nr 63 December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 63 December 2012"

Transkript

1 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening Nr 63 December 2012 Solnedgång över stranden i Årsta Havsbad, nyårsafton Foto: Sten Norin Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Information från styrelsen...2 Vatten- & avloppsfrågor...4 Vatten- & avloppsordlista...7 Årstastugan...8 Sommarjobb i Årsta Havsbad...8 Vägar som plogas...9 Grannsamverkan Användbara webbadresser Hyra föreningsgården Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Årsta Havsbads Stugägareförening Hårsfjärdens Båtsällskap Besök av LTA-anläggning Strängnäs Årsta Havsbads Fastighetsägareförening Vad har styrelsen gjort i VA-frågan Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Trädgårdssällskap Minneslista inför vintern...baksidan

2 Årsta Havsbads samfällighets styrelse Foto: Johan Bjurer 1 MONIKA MALAGUTI Suppleant Idrottsvägen Årsta Havsbad 4 INGELA WIDÉN Suppleant Rönnskärsstigen Årsta Havsbad 7 TOMAS ISBERG Kassör Vintertullstorget Stockholm 10 FREDRIK LÖFSTEDT 2:e vice ordförande Garvar Lundins gränd Stockholm 2 BÖRJE JOHANSSON Suppleant Fiskarstigen Årsta Havsbad 5 MATHIAS BIERFELDT Ledamot Årsta Havsbadsvägen Årsta Havsbad 8 INGEMAN BENGTSSON Suppleant Typografstigen Årsta Havsbad 11 BO HELLBERG Ordförande Idrottsvägen Årsta Havsbad 3 MARIANNE ROCKLIND 1:e vice ordförande Parkvägen Årsta Havsbad 6 INGELA DAHLIN Ledamot Folkungagatan 80 b, 4 tr Stockholm 9 RICKARD WAHLBERG Sekreterare Lidköpingsvägen 37, 2 tr Johanneshov Ansvarsområden och telefonnummer, se baksidan Box 32 Torget Årsta Havsbad Årsta Havsbladet, tidning för Årsta Havsbads Samfällighetsförening, box 32, torget, Årsta Havsbad Redaktion: Carsten Palmaer, Claes Andersson, Ingemar Unge, Marianne Rocklind & Åsa Andersson Text och foto där ej annat anges: Redaktionen Upplaga: ex Tryckeri: Kaigan Insänt material införes i mån av plats om det bedöms vara av allmänt intresse, och publiceras endast om upphovsmans namn är känt av redaktionen.

3 Ordförande Några ord från vår Foto: Åsa Andersson I skrivande stund är det halvtid mellan årsstämmorna, vattnet är avstängt och vi kan summera sommaren. Det var den regnigaste i mannaminne. Vår förvaltning, ja hur kommer den att se ut i framtiden det var huvudtemat för styrelsens årliga arbetsdag den 6 oktober. Det är mycket som förändras i vår omvärld. Vi kommer nu jobba med tillsynsmän istället för sommarförvaltare. En ordinarie, Janne, samt en biträdande så att vi klarar semester och sjukdom då verksamheten pågår året runt i olika omfattning. Styrelsen kanske kan minska i framtiden och mer inrikta sig på att leda verksamheten och inte vara fullt ut lika operativ. Det kan möjliggöras med att vi adjungerar medlemmar efter kompetens i olika frågor. Det är nog lättare att dra sitt strå till stacken i en separat fråga än att binda sig vid styrelsearbete och operativt arbete. Vi vill att du som har vilja att bidra hör av dig till någon i styrelsen om din kunskap oavsett om det är praktiskt eller administrativt. Det är många framtidsfrågor på bordet nu. När detaljplanen och VA-frågan diskuterats har miljöfrågor, teknik och bevarandet eller större byggrätter varit bland de främsta och givetvis hur mycket det ska kosta. Det som bekymrar mig mest är avsaknad av ett helhetsperspektiv där konsekvenserna av detaljplanen och VA-utbyggnad vägts samman. Nu har vi beslutet om VA-utbyggnaden som klart leder till stora kostnader för den enskilde och samfälligheten. Då ställer jag mig frågan hur tänkte kommunen att vi ska finansiera det? Till skillnad från alla andra utvecklingsområden, som det kallas när kommunen drar in kommunalt VA, fick vi inga större utökade byggrätter som normalt följer med Bo Hellberg det kommunala VA-intåget. Vad spelar det för roll? Jo för det är där vi får möjligheten att finansiera oss genom värdestegringen som ökade byggrätter ger. Det är alltså en framtida möjlighet som var och en kan nyttja när behov uppstår. Varför är det viktigt? Vi fick frågan: Hur ska Greta 83 klara det här? Jag frågade då om de avsåg född 83 eller 83 år gammal, det var det senare som avsågs. Mitt svar var då att det går förmodligen bra hon har säkert en lågt belånad fastighet efter många år som ägare. Man kan då låna till hela kostnaden samt ta ett så kallat seniorlån och låna till den årliga räntan. Det leder till att man får ut mindre vid försäljning när lånen lösts. Greta född 83 har troligen köpt under de senaste åren när marknaden räknade in den kommande VA-anslutningen och vi fick låna till hela köpeskillingen, pantbrev och lagfart. Idag får man låna till 85% av värdet. Det går inte ihop, därför behövs ökade byggrätter för att alla ska kunna finansiera kalaset. Flexibilitet vid anslutningen av vårt område är helt avgörande för att det ska gå bra och alla ska få en möjlighet att anpassa det kommande till sitt användnings behov. Vi har tre kategorier att ta hänsyn till. De som inte har indraget vatten och inte behöver koppla in VA men som behöver en vattenpost som idag under sommaren. Den andra kategorien som kanske också är majoriteten vill ha vattnet avstängt under vintern utan att behöva ha elen påslagen. Den tredje är de med bergiga och kuperade tomter som behöver flexibilitet vad det gäller pumpar. Jag ser nu fram emot att Bevara Sommarstaden och Fastighetsägarföreningen tillsammans med oss i ÅHS kan lyfta de viktigaste frågorna på länge flexibilitet vid VA-anslutningen och byggrätter för finansieringen. 1

4 Information från styrelsen Angående våra vägar Vägnätet i Årsta Havsbad utgörs av ca 16 km grusväg. Beskaffenheten på de olika vägdelarna är mycket ojämn. Vissa vägar trafikeras hårt och slits därför mer vilket betyder mer underhåll för dessa. Mindre trafikerade vägar behöver naturligtvis också underhållas. Det är därför bra om jag kan få information av boende när problem uppstår. Året som gått har ju som alla vet varit väldigt blött. Detta tär hårt på grusvägar med ständigt återkommande pottor. Sladdning och saltning har skett när det varit något sånär torrt underlag. Vid de kraftiga regnen som varit rinner vattnet utmed vägbanan i stället för att rinna av åt sidorna. Detta har medfört att nytt grus behövts läggas på vilket har skett i ganska stor omfattning. Under året har även en del dikesarbeten utförts. Snöröjningen blev betydligt enklare den gångna vintern och vi fortsätter framöver med Mats som snöröjare. Ingeman Bengtsson Vägansvarig Vårt sommarvatten 2012 Efter att ha tagit över denna viktiga post efter Göran Johansson som tack och lov bistått mig mycket för att komma in i detta, vill jag på detta sätt tacka så mycket för en proffsig överlämning. För er som kan gå in på nätet vet att alla våra vattenprover har varit som nästan alltid under alla år, tillfyllest. Prover tas 3 4 ggr under sommaren. Min reaktion på analyserna som alltid står tjänligt alternativt tjänligt med anmärkning, fick mig till en början att hoppa högt. Tjänligt låter i mina öron som om det knappt är drickbart, så är det nu inte, utan det är det bästa på klassificeringsskalan som finns. Tjänligt med anmärkning: drickbart men det kan finnas spår av någonting. Tyvärr så är det så att på vissa tappställen som vi har, har ej häck och dylikt hållits rent, detta kan göra att det blir felmarginaler vid provtagning. Det kan även hända att våra vattenverk får skräp i sig, där byter vi då genast UV-lampor så att vi får bort allt. SMOHF=Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har varit och gått igenom hur vi hanterar sommarvattnet, vi fick med beröm godkänt, några riktlinjer behövde fixas. Visst har vi haft vattenläckor i sommar, vi har en stark trafikering av våra vägar detta gör att våra gamla vattenledningar blir allt bräckligare med åren. Här vill jag och som jag tror många med mig, rikta ett stort tack till Sjörensarna som varit snabbt på plats, så att ingen har behövt vara utan vatten någon längre tid. Som ni också sett så har badvattnet kontrollerats, 3 ggr i sommar, detta bestämmer kommunen, även vilka provtagningsdatum dessa ska tas. Proverna har varit jättefina, troligtvis mycket beroende på att det inte blev så varmt, det var blåsigt, så algerna fick inget riktigt fäste, m.a.o. inget ont som inte har något gott med sig. Ingela Widén Vattenansvarig Ekonomisk status för Samfälligheten Vi har som bekant haft några tuffa år bakom oss, med stora investeringar som tärt på vårt kapital. Vi har inte längre en större buffert med egna pengar, men har i gengäld använt varje krona väldigt effektivt så att vi nu har fått upp en bra nivå på våra gemensamma anläggningar. Även i år har vi en stor kostnadspost i form av ett stort bryggarbete vid Vår Bostads väg. Detta kommer att göras klart under vintern och är budgeterat till ca 1,3 mkr. Sedan 2008 har vi då investerat närmare 3,5mkr bara i bryggor. Tillsammans med återuppbyggnaden av restaurangbyggnaden vid torget (netto ca 2 mkr) är detta våra särklassigt största enskilda kostnadsposter på senare år. Vi fick vid förra årsmötet mandat att ta ett lån, om så krävdes, för att klara denna investering. Vi tror nu dock inte att detta behöver bli nödvändigt, eftersom vi kommer att debitera ut halva andelsavgiften för 2013 redan i februari. Likviditeten blir då jämnare fördelad över hela året, och vi får inte problemet med att vänta in hela årets intäkt vid ett och samma tillfälle vid slutet av maj. Ekonomisk förvaltning Styrelsen fick på årsmötet mandatet att lägga ut den ekonomiska administrationen på ett externt bolag, vilket nu har skett. Undertecknad har under året successivt överfört ansvar och rutiner till Ereko AB, Agneta Ericson, som redan nu hanterar nästan all ekonomisk administration för föreningen. Ser därför fram emot att lämna styrelsearbetet med gott samvete i april 2013 Tomas Isberg Kassör Byggnader Nu är vintern här och man kan tro att Årsta Havsbad går i ide, men så är inte riktigt fallet. Det är relativt mycket vinteraktiviteter i Badparken. I somras fick vi en ny gungattraktion i lekparken vid föreningsgården och under hösten har vi fyllt på med ny sand som ska dämpa eventuella fall. Till våren har vi även beställt några nya gungor till gungställningen. Under vintern ska vi söka byggnadslov och eventuella övriga tillstånd vi kan behöva för att få bygga ett nytt förråd i anslutning till dansbanan för stugägarföreningens sommaraktiviteter. 2

5 Vi tittar även på olika lösningar när det gäller föreningsgårdens toalett, det är också dags för en uppfräschning av ytskikten och en översyn av värmesystemet. I vinter är det också febril aktivitet i bastubyggnaden där Bastusällskapet med gemensamma krafter renoverar. Mathias Bierfeldt Byggnadsansvarig TRAFIK och PARKERING Nytt parkeringsbolag Från den 1 november har vi bytt parkeringsbolag. Numera är Parkeringsservice ansvariga för Årsta Havsbad. För att underlätta både för dem och oss är det viktigt att alla har rätt fastighetsbeteckning på sina parkeringsplatser och i sina bilar. Om fastighetsbeteckningen inte syns ordentligt är risken stor att man får en p-bot. Vi vill gärna passa på att påminna om att andras förhyrda platser endast är till för de som hyr dem. Din blåa gästbricka gäller endast på din egen förhyrda p- plats och platser som är markerade med gästparkering samt på de allmänna parkeringarna. Röd dekal Gäller för medlemmar och erhålles i ett exemplar per hushåll. För att gälla skall den förses med fastighetsbeteckning och fästas på vindrutans insida. Kontakta expeditionen vid bilbyte eller om hushållet har fler egna bilar. Blå parkeringsbricka Den är avsedd för gäster och erhålles också i ett exemplar per hushåll. Den skall placeras på insidan av gästbilens vindruta och gäller då för parkering under 7 dygn på allmänna parkeringar på samfälld mark inom Årsta Havsbad. Tillfälliga gästbrickor Kan lånas på expeditionen för en kortare tid, för den som tillfälligt väntar fler gäster. Observera Att alla bilar och motorcyklar, som parkeras på allmänna parkeringsplatser på samfälld mark, skall vara försedda med giltiga parkeringsmärken, även om parkeringsplatsen är förhyrd. Parkeringsbolaget har samfällighetens uppdrag att bötfälla alla som saknar giltigt märke eller har parkerat felaktigt. Årets parkeringsavgifter: Reserverad plats på allmän parkering 500:- På övrig samfälld mark (efter tillstånd av styrelsen) 500:- Lastbilsparkering 1.000:- Sly och uthängande grenar Det är många som har hört av sig till styrelsen angående sly som hänger ut på vägen och vi har fått en del klagomål från t.ex. SRV. Det är viktigt att rensa allt sly upp till 4-4,5 m upp i luften eftersom tank och sopbilar inte kan komma fram om det hänger ut grenar. Vad gäller diken och sly precis utanför den egna tomten är det väldigt bra om man håller efter det. Vi har en policy som går ut på att vi själva ansvarar för diket precis utanför tomtgränsen. Vägskyltar Det är även viktigt att skyltar som sitter på staketet inte skyms. Är det så att det saknas skyltar hos er är det bra om ni hör av er till trafik-ansvarig och meddelar var det saknas skylt så att vi kan beställa nya. Meddelas till Trafikhinder vägbulor Styrelsen har fört många samtal med Trafikverket och försöker få övergångsställen och överlag se till att trafiksäkerheten i området blir bättre. Då det saknas statistik får vi inget gehör för våra förslag. Därför är det viktigt att alla incidenter polisanmäls. Det vi har börjat göra för att öka säkerheten är att vi har satt ut vägbulor. Det sitter en på Torgvägen som har gett god effekt och därför kommer vi att fortsätta sätta upp fler på infartsvägarna in i området. Vi har många barn som leker, cyklar och är ute och rör sig i området. Monika Malaguti Trafik- och parkeringsansvarig Behöver du en ny brevlåda eller hyra en postbox? Hör av dig till mig så hjälper jag dig med uppsättning av brevlådan och informerar posten och Citymail. En ny brevlåda kostar 300 kr. Postboxen kostar 100 kr per år att hyra men för närvarande finns inga lediga. Det är viktigt att din brevlåda har en bra fastsatt namnskylt, som klarar höst- och vinterstormar. Haninge Sko- och Nyckelservice i Handens centrum har bra skyltar till ett rimligt pris. Glöm inte skylten med texten Ingen reklam. Speciellt viktigt inför vintern då ingen tömmer din brevlåda! Välkommen med din beställning! Börje Johansson, , Sista dag för inlämning av motioner till årsmötet är 31 januari Adress: ÅHS, Box 32, Torget, Årsta Havsbad. ÅHS årsmöte äger rum onsdagen den 17 april i Åsö gymnasium på söder i Stockholm. 3

6 VAtten- & avloppsfrågor Varför installeras kommunalt vatten & avlopp (KVA) i Årsta? Det finns flera skäl. Ett är att det i detaljplanen är bestämt att det ska bli en kommunal VA-utbyggnad. Kommunen anser att renvattensituationen blir mer och mer ansträngd i ÅH. Fler fastighetsägare utnyttjar sina landställen mer och mer, fler borrar egen brunn, vilket medför risk för vattenbrist och saltvatteninträngning. Många somrar har ÅH stöttats med kommunalt dricksvatten. Och många fastigheters avlopp går ner i icke godkända stenkistor. Även EU ställer vissa krav liksom länsstyrelsen. Finns det några mätningar som givit sådana för miljön alarmerande resultat att det motiverar KVA? Nej det finns inte. Förutom de årliga kvalitetsmätningarna av sommarvattnet görs inga andra mätningar, enligt Anita Persson på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beroende på att det saknas gränsvärden. Anita Persson vill dock framhålla att miljöbalken och naturvårdsverkets föreskrifter numera ställer betydligt högre krav på rening i enskilda avlopp än förr. Enligt VA-lagen är kommunen skyldig att ordna avloppsförsörjning när det behövs i ett större sammanhang. Ett sådant större sammanhang är ÅH. Från kommunalt håll påpekar man att Södertörns Miljöoch hälso skyddsförbund har i övriga delar av Haninge inspekterat enskilda avlopp, varav procent fått krav på åtgärdande. Man utgår ifrån att förhållandena är lika i ÅH. Men finns det verkligen undersökningar som visar att Årstaborna använder sina hus mer och mer och att fler brunnar tillkommer? Nej, det finns inte någon sådan. Men kommunen bedömer att ÅH inte skiljer sig från andra fritidshusområden, nämligen att man vill ha samma standard i fritidshuset som i det vanliga boendet. Huruvida en majoritet i ÅH verkligen vill ha samma standard i sommarhuset som hemma kan tydligen ifrågasättas, men OK, när kan arbetena tidigast inledas? Detaljplaneförslaget är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Dom väntas våren 2013, vilket skulle betyda att arbetena i ÅH kan komma igång efter sommaren samma år. Hur mycket beräknas detta att kosta kommunen? Den totala kostnaden beräknas till cirka 100 miljoner kronor exklusive moms. (Om alla 800 stugor betalar en anslutningsavgift på kr får kommunen in 112 miljoner, dock ska moms dras därifrån, vilket gör att intäkten för kommunen stannar på 89,4 miljoner). Om budgeten överskrids, kommer överskjutande del att drabba Årstas husägare? Lagen säger att kommunen kan ta ut en särtaxa (=högre anläggninsavgift) om kostnaden blir mer än 30 procent högre än de intäkter kommunen får in (dvs anslutningsavgifter m m). Beslut i Årsta Havsbads fall är ännu inte fattat. 4 Foto: Åsa Andersson

7 Foto: Åsa Andersson Vilket eller vilka företag är vidtalade för att utföra arbetet? Inga ännu så länge. Anbud kommer att infordras efter nyår. Om det ska grävas i vägarna blir det svårt för husägarna att nå sina hus. När på året kommer grävningarna äga rum? Enligt detaljplanen ska VA-utbyggnaden utföras på 2 år. Det medför att arbetet måste bedrivas året runt, störningar i framkomlighet kommer bli oundvikliga. (Samfällighetens styrelse har framfört krav på att arbetena inte ska utföras sommartid, men även om kommunen har förståelse för detta krav så måste arbetet utföras året runt om man ska klara tidsgränsen två år) Släpps VA på etappvis eller först när allt är klart för hela ÅH? Utbyggnaden är indelad i flera etapper, varje etapp indelas i deletapper. När en är klar (=besiktigad och ledningarna övertagna av kommunen) kommer kommunen att fakturera anläggningsavgifter och fastigheterna får ansluta. Vad ingår i anläggningsavgiften egentligen? Den innebär rätt att ansluta sig till det kommunala nätet. LTA-enheten (det vill säga pump och polyetertanken i vilken pumpen ska stå, larm med mera) ingår också. Avgiften varierar efter hur stor tomt man har. Jag har dubbeltomt, får jag då dubbel anläggningsavgift? Nej, om det finns ett boningshus på dubbeltomten betraktas den i detta avseende som en enhet. Om tomten delas på två så ska den nya ägaren till den avstyckade delen betala anläggningsavgift. Hur stor är avgiften? Kommunen anger cirka kronor. Plus eventuellt tillägg. Det låter rätt lågt. Kommunen anger i en folder som räkneexempel för villa med 800 kvm tomt kronor. Jo, men det beror på att dagvattenhantering inte ingår, den sköts ju av Samhälligheten. Alla kan inte slita fram kronor, eller hur? Nej men kommunen förmedlar lån på tio år med en ränta på i dagsläget 2,5 procent. Vilka kostnader står sedan husägaren för? Husägaren ska betala rör, isolering (om det behövs) och nedgrävning av rör från huset till det kommunala systemet, nergrävning och installation av LTA-enhet (dvs pumpen och dess låda, troligen minst 1,5meter) en spoltoalett, kanske dusch, kanske ett nytt rum för dusch och toa. Nu kommer den enskilde husägaren i fortsättningen att betala för vattnet, vad kommer det att kosta? För en fastighet med förbrukning av 100 kubikmeter blir det 2 652, 50 kronor per år i 2012 års nivå. Fasta avgiften är nu 700 kronor och kubikmeterpriset 18 kronor, därtill en bostadsenhetsavgift på 152,5 kr. OK, tillbaka till anläggningskostnaderna. Hur dyrt blir det för den enskilde husägaren? Det är omöjligt att säga. Det beror på om man vill gräva ner sig till frostfritt eller lägga sig på någon annan nivå, som kanske kräver eluppvärmning. Om man måste spränga eller ej. Ja men n å g o t kan man väl antyda? Tag ett mycket dyrt fall: en stugägare som bestämmer sig för att bygga till ett rum för toa och dusch. Säg att han bygger ut 7 kvadratmeter. Då kostar utbyggnaden cirka , inredning med toa, dusch, handfat och kakelväggar med klinkergolv, säg kronor. Så har han en bergtomt och måste spränga utrymmet för pumpen, rör och grävning/sprängning på tomten upp till vägen, kanske totalt kronor ja då kommer man med anslutningsavgiften lätt upp till närmare kronor. Att någon ens i gynnsammaste fall skulle kunna komma undan med mindre än kronor är föga troligt. Men återigen, lägger man rören ytligt med ständig eluppvärmning under vinterhalvåret ändras kostnadsbilden. Det finns många lösningsmöjligheter. Det gäller för fastighetsägarna att informera sig om alla alternativ. Alla dessa kostnader får man betala själv via banklån? Just det, det sköter varje fastighetsägare själv. 5

8 Foto: Åsa Andersson Förresten, något vattentorn har jag inte sett i ÅH, varifrån kommer trycket i ledningarna? Och varifrån kommer vattnet nu? Nu kommer vattnet från egna källor i ÅH och trycket åstadkoms av pumpar, nu och sedan. När det kommunala VAsystemet är igång kommer vattnet att tas från Mälaren via Stockholm Vatten. Vattenreservoar finns i Vitså, på försvarets område, och där trycksätts vattnet. Mitt hus ligger i en sänka bra mycket under vägens nivå, hur kommer mitt avloppsvatten upp till vägen? Det är just det som pumpen ska sköta om. Ledningarna från hus till pump däremot måste ha ett självfall, högst en cm per meter rekommenderas. Det kan bli rätt knepigt, för det är en liten lutning. Jaha, men min grannes hus ligger rätt högt ÖVER vägen, i självfall ner mot ledningen, behöver han kanske inte någon pump då? Jo, för pumpen är inte bara till för att föra avloppet från huset till den kommunala ledningen, pumparna tillsammans bidrar till trycket i hela systemet. Dessutom finns i pumpen en enhet som slår sönder avfallet, bajs och papper t ex, vilket gör att man kan ha smalare rör. Vilket betyder att i toan nerspolade legobitar inte är välkomna? Inte särskilt. Vad kan detta betyda för samfälligheten? Dess byggnader måste ju också anslutas och kanske byggas om och förses med toa m m. Kan det påverka samfällighetsavgiften? Svårt att säga, men visst blir det en kostnadsökning. Å andra sidan försvinner ju samfällighetens kostnad för vattnet, (som ju i fortsättning betalas av de enskilda stugägarna. Å andra sidan igen: samfälligheten har kvar ansvaret för dagvatten (regn-och smältvatten) och de kostnaderna kommer sannolikt att öka; någon sänkning av samfällighetsavgiften är troligen icke att vänta. Kommer den gamla sommarvattenanläggningen att vara kvar? Nej. Men den kommunala vattenledningen kan användas som en sommarvattenledning med möjligheter att genom urtappningsmöjligheter kunna stängas av inför vintern och sättas på igen om våren. Kräver allt detta bygglov? Om man bygger om eller bygger till fastigheten krävs bygglov. Annars för bara VA-ledninsdragning kräv så kalllad bygganmälan, båda skickas till stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten. Får man inga bidrag alls? Jo, fastighetsägaren svarar för installation av pumpenheten mot ersättning, för år 2010 var den nästan kronor. Måste jag ha strömmen på hela vintern? Ja i alla fall den el som går åt till värmekabeln som värmer ledningen från huset till det kommunala nätet. Såvida man inte gräver ner allt till frostfritt djup cirka 1,5 meter. I alla fall ska man ha elen på till LTA-pumpen för att den vintertid ska kunna pumpa eventuellt inläckande vatten. För själva huset behöver man inte ha elen på. Finns det nu några undantag? Ja fastigheter med bra brunn behöver inte anslutas till den kommunala vattenledningen och inte heller för närvarande betala den delen av avgiften som avser vatten. Däremot ska enligt miljöbalken alla fastigheter anslutas till spillvattenavloppet (dvs avlopp från toalett, disk, dusch). Men fritidsfastighet utan avlopp där vatten inte är indraget i huset behöver troligtvis inte anslutas till kommunalt avlopp men man måste dock betala den del av avgiften som avser avlopp. Ovanstående frågor & svar är sammanställda av Ingemar Unge, svaren kommer från tjänstemän på kommunen, kommunens informationsfoldrar samt från samfällighetens VA-grupp. Foto: Åsa Andersson 6

9 VAtten- & avloppsordlista ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av kommunalt vatten och avlopp, utarbetade av Svenskt vatten. Allmän vatten- och avloppsanläggning Anläggning som används och har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse med vattenförsörjning och avlopp, den bedrivs av kommun eller av annan som har förklarats som allmän. Anläggningsavgift Betalas av fastighetsägare; ska täcka kommunens kostnader för att ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Anslutningsavgift Den avgift som man måste betala när man ansluter sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avhärdning Hårt vatten kan behöva avhärdas, d.v.s. befrias från en del kalcium och magnesium. Avlagringar Stelnat material som fett, sand, sten och rost som hindrar vattnet att rinna fritt i ledningarna. Avlopp Ett gemensamt ord för dag-, spill- och dräneringvattenledningar. Avloppspumpstation Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet. Avloppsvatten Vatten som leds från fastigheter, gator och vägar indelas i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Avrinningsområde Det område som via bäckar och små åar avvattnas till ett större vattendrag och därefter till havet. Avstängningsventil (AV) Kommunens avstängningsventil på huvudledning. BDT-vatten Spillvatten från bad, disk och tvätt; kallas också för gråvatten. Biofilm Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallad biohud. Blandat avloppsvatten Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDTvatten. Brukningsavgift Betalas av dem som använder kommunens VA-system; har en fast och en rörlig del. Dagvatten Regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor t.ex. hustak, gator, parkeringsplatser och gårdar. Dagvattenbrunn (Stuprörsbrunn, Låsbrunn) Brunn på fastighetens dagvattenanläggning, försedd med slamfång och vattenlås för att skydda kommunens dagvattenanläggning. Dricksvatten Vatten som är för hushållsändamål, dricksvatten klassificeras som ett livsmedel och lyder därmed under Livsmedelslagen. Dricksvattenkungörelsen Livsmedelsverkets regler för dricksvattenförsörjningen; innehåller bl.a. tekniska, estetiska och hälsomässiga gränsvärden för dricksvattnet. Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder. Duplikatsystem Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. Enskild avloppsanläggning En anläggning för vatten eller avlopp som inte är ansluten till den allmänna/kommunala anläggningen. Enskilt avlopp Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område. Oftast för ett hushåll, men kan också behandla avlopp från en grupp av hushåll. Fekalier Avföring. Fettavskiljare (FA) Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från spillvattnet. Filtrering Ett sätt att sila bort föroreningar; sand är det vanligaste filtermaterialet inom vattenreningstekniken. Förbindelsepunkt Den punkt, vanligen 0,5 m utanför tomtgräns, där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning. Fastighetsägaren har ansvaret för ledningarna före förbindelsepunkten (på tomtmark). Kommunen har ansvaret för ledningarna efter förbindelsepunkten. Dess förmodligen viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation. Grundvatten Vatten under markytan Gråvatten Annan benämning på BDT-vatten. Hk Haninge kommun Huvudledning Den största ledningen som transporterar allt dricksvatten till kunderna. Huvudman Den som driver en allmän VA-anläggning. Hårdhet Vatten innehåller olika kemiska föreningar bl.a. kalcium- och magnesiumförening, hårt vatten innehåller mycket kalcium och magnesiumjoner. Dessa föreningar löses ut från mark och bergarter och förs ut till sjöar och vattendrag. Hårdheten beräknas i tyska grader (dh) och delas in i 5 klasser. Infiltration När vatten får rinna sakta genom marken, t.ex. vid rening genom sand- eller gruslager. KVA Kommunalt vatten och avlopp Ledningsnät Kallas alla VA-ledningar som är sammankopplade med varandra. Ledningsrätt Rättigheter att lägga ner och bibehålla en allmän va-ledning på annans fastighet, ledningsrätt upprättas oftast mellan en kommun och en privatperson. LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten genom t.ex. infiltration eller i våtmarker. Markbädd Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand och jordlager, vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till ett dike, en å, en sjö eller till havet. Mikroorganismer Små bakterier som är livsviktiga för vår överlevnad. Mikrosil Finmaskig sil som tar bort bl.a. alger. Miljöbalken Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft den 1 januari Miljörapport En sammanställd rapport över reningsverk, vattenprover, driftstörningar etc. under det gångna året, skickas till Länsstyrelsen och är en allmän handling. PBL Plan- och bygglagen. Pumpstation Pumpar som finns överallt i kommunen och har till uppgift att pumpa avloppsvatten uppför en eller flera backar och vidare i ledningarna. Rörlig kostnad Kostnad som man kan påverka genom sin egen användning av t.ex. vatten. Samfällighet Sammanslutning av fastigheter som har en gemensam rätt till mark och som även har ett gemensamt ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggningen. Servisledning Den ledning som går från den privata fastigheten till den kommunala ledningen. Servisventil (SV) Kommunens avstängningsventil. Stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Ligger oftast utanför tomtgräns. Får ej öppnas/ stängas av annan än kommunen. Servitutavtal Ett avtal mellan fastighetsägare gällande olika områden, t.ex. vägar, VA-ledningar samt el- och teleledningar. Situationsplan Översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade anläggningen där också dricksvattenbrunnar, fastighetsgränser och tillfartsvägar finns utritade. Självfallsledning Ligger i fall, så att vattnet rinner av sig själv till reningsverket med hjälp av tyngdkraften. Slam Fasta partiklar och fett som avskiljts från avloppsvattnet. Slamavskiljare Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Sluten avloppstank Tank som samlar upp klosettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolande toaletter. SMOHF Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Statens VA-nämnd En rättslig instans som prövar de vatten- och avloppsärenden som har överklagats. Stenkista Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten. Svartvatten Toalettvatten med både urin och fekalier. Trekammarbrunn Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare. Tryckledning Ligger inte i fall; vattnet måste pumpas framåt. Tvåkammarbrunn Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare. VA Står för vatten och avlopp. VA-kollektiv Alla medlemmar d.v.s. alla anslutna till kommunalt vatten och avlopp. VA-lagen Reglerar kommunernas ansvar för vatten och avlopp. VA-nätet Kallas alla VA-ledningar som är sammankopplade med varann. Vattenmätare En mätare som installeras i husen för avläsning av vattenförbrukning. Vattentäkt Vattendrag (även grundvatten) som används som råvatten för dricksvattenframställning. Ventil Används för att reglera eller stoppa vattenflöde. Verksamhetsområde För att kunna strukturera upp VA-verksamheten delas kommunen upp i olika områden, med eller utan vatten och/ eller avlopp. Ytvatten Vatten i sjöar och vattendrag. Övergödning För hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag leder till problem såsom algblomning och syrebrist. Adressändring ny ägare Bytt namn Anmäl ändringar i dina registeruppgifter till Agneta Ericson på Ereko. Det är numera Agneta som har hand om vårt register. Ereko AB, Agneta Ericson Götgatan Stockholm Tel: Mail: 7

10 Årstastugan En levande bild av sommarnöjet för 80 år sedan Tidstypisk trädgård Tack till Trädgårdssällskapet, vilket som vanligt har vårdat plantor och buskar i sportstugeträdgården. Målsättningen är att visa upp en tidstypisk rabatt, så som den kunde ha sett ut på 1930-talet. Ungdomslaget har skött om gräsmattan, sandgången och buskarna vid staketet så att allt har sett prydligt ut. Budgetera för stugunderhåll Stugans vacklande kondition har påtalats förut. Det räcker inte med ungdomslagets åtgärder, nej bristerna i färg och snickerier börjar kräva professionella kunskaper. Får vi be samfällighetsföreningen att se över behoven och budgetera för åtgärder till nästa verksamhetsår? Öppet hus Det var som vanligt öppet hus på midsommardagen samt på Årstadagens förmiddag när Loppmarknaden pågick och mycket folk var rörelse. Många besökare trängdes på museistugans 16 kvadratmeter. Som vanligt när mycket folk samlas där, så kom historierna igång, och många berättade om sina minnen från lyckliga Årsta Havsbadssomrar. Synd att man inte hinner teckna ned alla historier. I övrigt har det varit några enskilda visningar för slutna sällskap. Det är tacksamt att visa stugan och berätta om Årsta Havsbad för Årsta Havsbadsbor med gäster. Richard Roosvall Tel SOMMARJOBB I ÅRSTA HAVSBAD Dags att söka sommarjobb i Årsta Havsbad till sommaren Sista ansökningsdag är 30/4. Man arbetar inkl 30 min rast måndag fredag under tre veckor, sen byts det till nya ungdomar, rullande tre veckors perioder hela sommaren. Du som har fyllt 16 och upp till fyllda 18 år och bor i Årsta Havsbad är välkommen med din ansökan där du kort beskriver dig själv och under vilka veckor du vill/kan arbeta, samt din adress och telefonummer. Maila direkt till: Du kommer sedan kontaktas av förvaltare med information om du blivit uttagen till sommarjobb eller som reserv. Uttagningen sker genom lottning. Viktigt att du vet att vi har höga krav på arbetsvilja och prestation och det kommer krävas ett engagemang från din sida för att det ska fungera. Om det inte skulle fungera har vi alltid reserver att ta in. 8

11 Vägar som plogas 2012/2013 Urvalskriterier: åtkomst vintervatten och sopkärl Följande vägar plogas: Skogsråstigen Gamla vägen mellan Flottans plan och Skogsråstigen samt till områdesgräns Idrottsvägen mellan Badvägen över Sven W och ÅH-vägen till Parkvägen Parkvägen från Idrottsvägen till Badparken Hamnbacken till Parkvägen Sven Wallanders väg, hela vägen Badvägen mellan ÅH-vägen och Sven Wallanders väg Arkitektvägen mellan ÅH-vägen och Idrottsvägen Idrottsvägen mellan Badvägen och Materialgårdsvägen Torgvägen Barberarstigen Materialgårdsvägen Idrottsvägen mellan Materialgårdsv. och Vår Bostads väg Vår Bostads väg mellan Idrottsvägen och Simmarstigen Simmarstigen mellan Vår Bostads väg och ÅH-vägen Videnäsvägen Djupdalsvägen via Rönnskärsstigen/Musköstigen från ÅH-vägen Fregattvägen från ÅH-vägen upp till Elektriska gatan Lotsvägen Skutvägen mellan Briggvägen över ÅH-vägen till vändplats Lilla badet Briggvägen mellan Skut- och Kolonivägen Elektriska gatan mellan Kostervägen och Galärstigen Kuttervägen mellan ÅH-vägen och Elektriska gatan Kolonivägen mellan ÅH-vägen och Elektriska gatan Mellanstigen från Kolonivägen till vintervatten Toppstigen Vägen ner till föreningsgården Följande allmänna p-platser plogas: Flottans plan Runda plan Idrottsvägen/Sven W Torget bakom butiken samt delvis stora parkeringen Materialgårdsvägen och Materialgården Simmarstigens parkering Utöstigen Lotsvägen Karlslund vid SRV återvinning och lastbilsparkering Kolonivägen Mellanstigen Vintertappställen i Årsta Havsbad Flottans plan, pumpställe 1 Sven Wallander 35-37, pumpställe 2 Sven Wallander/Badvägen, pumpställe 3 Sven Wallanders väg/idrottsvägen Badvägen (vattenverk 1) Badvägen/Idrottsvägen Barberarstigen, pumpställe 6 Stora parkeringen, vid pumpställe 4 Torgvägen/Torget (expeditionsbyggnaden) Idrottsvägen/Vår Bostads väg Vår Bostads väg/gäddstigen Djupdalsvägen, vid pumpställe 7 Elektriska gatan/kostervägen Elektriska gatan/kuttervägen (vid vattenverk 2) Skutvägen/Vimpelstigen Årstahavsbadsvägen/Loggvägen (vid klubbhuset) Mellanstigen/Toppstigen, vid pumpställe 9 Blockstigen, pumpställe 10 Nuvarande plogning som bekostas av ÅHS Tappställen, vintervatten 9

12 Grannsamverkan minskar brotten Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stöder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända det som kan vara brott eller förberedelse till brott. Denna vaksamhet av grannar har under året avstyrt vad som kunnat bli en storbrand (skorstensbrand). Vi har även tackvare grannar inom Grannsamverkan tagit en inbrottstjuv på bar gärning nu omhändertagen av polisen Problemet med slangning av bensin fortsätter tyvärr men tack vare uppmärksamma grannar har några av dessa stölder avstyrts. Under våren 2012 har förarna av Grannstödsbilen utbildats i hjärt-och lungräddning. Under hösten 2012 utbildades även delar av Grannsamverkan. Information om vilka som genomgått utbildningen kommer att finnas tillgängligt på samfällighetens hemsida samt våra anslagstavlor efter avklarad utbildning. Grannsamverkan i samarbete med polisen arbetar för att vi skall få en hjärtdefibrator/ hjärtstartare stationerad i Årsta Havsbad mer information om detta kommer att lämnas via samfällighetens hemsida samt på anslagstavlor. Grannsamverkan har under året dragit igång Nattvandring under sommarmånaderna vilket har slagit väl ut och vår förhoppning är att vi får fler som ställer upp under sommaren Du som inte redan är med i Grannsamverkan gå med och hjälp dig själv och alla andra till ett tryggare boende. Grannsamverkan Årsta Havsbad Cathrin Johansson Helene Pettersson Webbadresser till Samfälligheten och föreningarna i området Samfälligheten Stugägareföreningen Båtklubben Tennisklubben Trädgårdssällskapet Fastighetsägarföreningen Bastuklubben, Grannsamverkan och Miljögruppen ligger under samfällighetens hemsida, under fliken föreningar. 10

13 11

14 Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad TORRDASSTALIBANERNA HAR ORDET Några av våra älskvärda grannar har hittat på ett nytt ord för oss som vill bevara våra enkla sommarstugor i Årsta Havsbad: Torrdasstalibaner. I det infekterade debattklimat som numera råder i Årsta måste man välkomna varje försök till humor, så vi tackar. Samtidigt kan vi inte neka oss nöjet att presentera en meningsfrände, en tvättäkta torrdasstaliban: Bill Gates, 57, datasnille. Mannen som grundade Microsoft. Världens näst rikaste man och initiativtagare till stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation som har lagt ner 370 miljoner dollar (2,5 miljarder kronor) på att utveckla toalettlösningar som inte kräver vatten och avlopp. Hur kan det komma sig? Vattentoaletten uppfanns 1775 och har egentligen inte utvecklats sen dess, svarade Gates. Vattentoaletterna slog igenom i storstäderna i Europa och USA för ungefär hundra år sedan. Innan dess var hanteringen av latrin i de trångbodda storstäderna arbetskrävande och framför allt ohygienisk. Vattentoaletterna var en välsignelse för storstäderna; I ett slag löstes deras avfallsproblem. I samma slag skapade vattentoaletterna ett helt nytt problem: Övergödning av haven. Viktiga näringsämnen som fosfor och kväve har fått förstöra havsbottnarna i stället för att komma till nytta på åkrarna. För att klara av problemen började man bygga reningsverk. Men även moderna reningsverk är ingenting annat än en imitation av naturens processer. Ett modernt reningsverk sägs kunna ta emot 90 procent av fosfaterna och 50 procent av kvävet, resten går ut i vattnet. Kemikalier och läkemedelsrester kan de inte ta emot över huvud taget. Hur såg det ut till exempel i Hårsfjärden före reningsverkets och golfbanornas tid? Årstabor som växte upp på femtio- och sextiotalet kan berätta om en levande havsbotten med blåstång och flera olika slags musslor och snäckor. Lännåkersviken längst inne i Hårsfjärden var berömd för sina gösar och gäddor. Nu är det stendött där. Den vattentoalett vi idag betraktar som självklar hör i själva verket det förflutna till. Det är bakgrunden till att en person som Bill Gates satsar hårt på att hitta alternativ till vattentoaletten. Särskilt viktigt är det naturligtvis i Asiens växande ekonomier om Haninge kommun och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fick i uppgift att lösa avfallsproblemen i Indien eller Bangladesh med som samma metoder som i Årsta Havsbad skulle det leda till en miljökatastrof utan like. Men även rika länder som vårt eget har mycket att vinna på att studera alternativ till vattentoaletter. Försök att föreställa er möjligheterna om vi fortsätter att samarbeta, stimulera nya investeringar i denna sektor och använda vår uppfinningsförmåga i framtiden sa Bill Gates i ett tal i Seattle i augusti i år. Många av de här uppfinningarna kommer inte bara att revolutionera avloppshanteringen i utvecklingsländerna utan kommer också att hjälpa oss att komma ur vårt beroende av konventionella spolklosetter i välbärgade länder. Ja, tänk om Haninge kommun förmådde att lägga sig i täten för utvecklingen och pröva nya initiativ i stället för att välja gamla lösningar. Många av de ämnen som vi via vattentoaletterna spolar Foto: Åsa Andersson 12

15 ut i havet är framtidens bristvaror inom jordbruket. Utvinningen av fosfater från gruvor väntas toppa år En forskare som kommenterade utvecklingen på nätet menade att våra nuvarande avloppssystem måste avvecklas inom år. Så, ni kära grannar som knappt kan bärga er tills ni får trycka på spolknappen på den egna vita porslinstoaletten: riv inte torrdasset. Det kan behövas förr än ni anar. Källor: Ny Teknik , BBC News , Reuters Ny teknik om framtidens dass: För ett år sedan presenterade Bill Gates projektet Reinvent the Toilet Challenge, inom sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation, och uppmanade forskare att ta fram lösningar på toalettproblemen. Ett tiotal institutioner antog utmaningen och visade upp sina konstruktioner på mässan Reinvent the Toilet Fair i Seattle nyligen. Där belönades forskare från California Institute of Technology, Caltech, med första pris. De fick nästan kronor för en solcellsdriven toalett som i en elektrokemisk process förvandlar avföring och urin till vätgas. Den lagras sedan i bränsleceller som kan driva toaletten när solen inte skiner. Det vatten som produceras i processen används för spolningen. Kraven som ställdes på de tävlande bidragen var att de skulle fungera utan tillgång till rinnande vatten eller elnät. Toaletterna fick inte heller producera några föroreningar och helst återvinna energi eller andra resurser. Dessutom skulle driftskostnaden vara högst motsvarande 35 öre per dygn. Saxat ur Ny teknik Eftersom klosettvattnet tas om hand separat, kan BDT-vattnet infiltreras i mark via slamavskiljare och/eller BDT-vattenrenare lokalt, och blir så småningom grundvatten. 5. Infiltreringen (mikroorganismer renar i mark) av BDT-vattnet medför att medicinrester och diverse gifter från BDT-vatten inte går rakt ut i havet via reningsverket (som i Haninge idag). Dessutom minskar belastningen på reningsverket. Bakom Södertäljemodellen står LRF, Telge Nät och Södertälje kommun. Den totala kostnaden gick på ca 7 miljoner kronor. Många andra kommuner dock inte Haninge intresserar sig för denna lösning på VA-frågan. Till exempel kommer Djurgårdsstaden, den nya stadsdel som projekteras vid Hjorthagen, att byggas med källsorterande toaletter enligt kretsloppstanken. Där handlar det om bostäder och arbetsplatser. När ska Haninge kommun vakna och inse att vi befinner oss i 2000-talet? För vidare information se länk nedan! Unik-kretsloppsanlaggning-invigd/ För mer information om Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad kontakta: Marie Ungheden Kjell Johansson Karin Marcus Var rädd om fosfaterna! Fosfor är lika nödvändigt för matproduktion som vatten. Men idag håller vi snabbt på att förbruka våra återstående reserver av fosfatmalm. Med nuvarande hastighet kommer de att vara uttömda inom 50 till 100 år. Och på bara några decennier kommer bristen att leda till allvarliga problem om inget görs, säger Dana Cordell. Hon är forskarstuderande både på Tema Vatten vid Linköpings universitet och på Institute for Sustainable Futures vid University of Technology i Sydney i Australien. Hösten 2009 lägger hon fram en doktorsavhandling om globala fosforfrågor. Fosfor är nödvändigt för alla levande varelser. Vi tar upp det genom maten vi äter, som i sin tur fått det genom gödning av grödor. Det gör det nödvändigt att hushålla med och återanvända fosforn. Det handlar exempelvis om att kompostera matrester idag kastas upp mot 30 procent av maten i soporna men även att utveckla system för att separera och återanvända urin och avföring. Saxat från Linköpings universitet Södertäljemodellen Vi behöver inte bege oss ända till Amerika för att hitta nytänkande på avloppsområdet. Det räcker med att ta sig till Hölö i Södertälje kommun där miljöminister Lena Ek i augusti 2012 invigde en våtkompost som tar hand om klosettvattnet från cirka 600 hushåll i skärgårdsmiljö. Den så kallade Södertäljemodellen innebär att hushållens klosettvatten källsorteras och behandlas i en separat anläggning, utan att blandas med BDT (bad-, disk-, -tvätt)-vatten. Detta innebär en rad fördelar: 1. I stort sett allt näringsinnehåll i klosettvattnet kan tas till vara där det behövs, i åkerbruket. 2. Övergödningen av hav och sjöar minskar. 3. Hushållens vattenförbrukning minskar med cirka 40 procent (eftersom systemet förutsätter vakuumtoaletter.) 13

16 Årsta Havsbads BastubadarSällskap Sommaren 2012 blev kanske den blötaste och kallaste på flera år men för oss bastubadare var den faktiskt ganska bra. Vattentemperaturen hade svårt att komma över 20-strecket, vilket innebar att antalet övriga badgäster var begränsat. Vi samsas ju på en offentlig badstrand och det kan bli ganska trångt vissa dagar när temperaturen i vatten och luft blir för hög. Antalet bastubadare har legat på ungefär samma antal som övriga somrar men vi hoppas att det totala antalet bastumedlemmar kommer att öka till nästa år, nu när bastun står inför en riktig upprustning. Vi har blåst ur hela bastun, isolerat tak och väggar, satt upp ny panel, lagt nytt golv, nya bastulavar och ny belysning. Nypremiär När denna tidning utkommer omkring lucia, så har vi nypremiär i bastun den 15 december (luciabadet). Alla är mycket välkomna och vi hoppas på en god anslutning, klockan för herrar. Damerna brukar inte bada på vintern. I detta sammanhang vill vi i bastun och säkert många andra Årstabor passa på att gratulera Kurt Svensson i efterskott, då han firade sin 90-årsdag 16 oktober, en av de trognaste bastubadarna som vi haft i Årsta. Kurre, som var med och restaurerade bastun på 70-talet, har även varit med denna gång, en riktig bastukämpe som är väl värd att gratulera. invigning av nya bastun Lördagen den 15 december kl Öppettider vinter/vår Nyårsafton 31 december, herrar Lördagar 26 jan, 23 feb, herrar Långfredagen 29 mars, herrar April, lördagar, herrar Maj, lördagar, damer Maj, lördagar, herrar Årsta Havsbads Bastubadarsällskaps styrelse: Ordförande: Sten Norin ÅH el Sekreterare: Magnus Hagberg Kassör: Sören Olsson ÅH Suppl: Stig Lindqvist ÅH Suppl: Ingrid Kokk ÅH Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som medlemmar till en kostnad av 150:- /år. Medlemskapet gäller naturligtvis för hela familjen. Tillfälliga gäster är alltid välkomna att bada tillsammans med medlem. Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Sten Norin Ordförande 14

17 Horsfjärdens Country Home Ett vandrarhem vid Årsta Säteri En hantverkare nära dej Jag hjälper dej med om- och tillbyggnader, renovering, altaner, trappor, staket m.m. Vi är ett familjeägt vandrarhem som har öppet året runt. Besöks ni av vänner och släkt, här finner Ni extra sovplatser till Era gäster. Hos oss vaknar man upp vid skogsbrynet med en milsvid utsikt över lantbruk och golfbana. Huvudbyggnad består av 9 st dubbelrum Gemensamma utrymmen såsom kök, sällskapsrum, liten konferensdel Toa/dusch i korridor Nybyggda stugor med kök, allrum och dusch/toalett. Bastu Tv och internet Bra parkeringsmöjligheter Hjärtligt välkomna med Er bokning! Ni hittar oss granne med HaningeStrand GK Naturligtvis kan du använda dig av ROT-avdraget. RING ANDERS Krigslida Bygg i Årsta havsbad Företaget innehar F-skattsedel 15

18 16

19 17

20 18

21 Vill Du vara med och göra Årsta Havsbad ännu roligare och trevligare? Årsta Havsbads Stugägareförening har som uppdrag att på bästa sätt arrangera våra gemensamma trivselaktiviteter. I år har vi haft ett händelserikt år med lyckade och uppskattade aktiviteter, vi vill givetvis att nästa år skall bli minst lika bra och trevligt är vi färre aktiva i styrelsen. Vilket innebär att vi måste få frivilliga funktionärer som hjälper oss vid olika arrangemang. Alternativet för styrelsen är att minska ner på antalet aktiviteter. Så nu behöver vi er hjälp! Maila eller ring till någon i styrelsen. Vi är öppna för alla förslag. Efterlängtad hemsida! Nu är den på gång! Stugägareföreningen håller på att ordna en hemsida. Vi hoppas att den kommer att vara klar till våren. Du kommer att kunna nå oss om du går in på samfällighetens hemsida: klicka vidare på knappen föreningar, följ länken till stugägareföreningen. Avgiftshöjning Årsmötet beslutade om att höja medlemsavgiften till 200 kr per år. Är du sugen på att hjälpa till, eller har du någon idé på aktivitet eller fest? Hör av dig till någon i styrelsen. Styrelsen Ordförande Berra Ejderskog Vice ordförande Annette Lundhquist Sandberg Kassör Ulla Andersson Sekreterare Margareta Söderberg Ledamot Anitha Ejderskog Ledamot Marie Barck Wiklander Ledamot Göran Dormvik Suppleant Maja Sandberg Suppleant Irene Sandberg

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Nu är det dags att sätta sig in arbetet runt anslutningen av din fastighet mot den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sörfjärden. Med det här materialet

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Kvällens program Välkomnande Tidplan och genomförande VA-anslutning Avgifter

Läs mer

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Nu återupptas VA-utbyggnaden Västervik Miljö & Energi bygger ut allmänt vatten och

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller from 12 november 2014 Beslutad av kommunfullmäktige 12 november 2014 1 Innehåll Inledning 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad.

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Sid1(5) Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Ordförande Bo Hellberg öppnade mötet. 1 Stämmans behöriga utlysande Då handlingarna skickades

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor Fastighet Fastigh typ Anslutna_enheter Typ_av_slamavskilj. Reningsanläggning Byggnadsår GNARPS MASUGN 1:129//1: Camping WC+BDT 3 kammar

Läs mer

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Kvällens program 18.05 Välkomnande Johanna Blomberg 18.10 Tidplan upphandling och genomförande Karl-Ossian Frimodt 18.25 VA-teknik Felix Lindberg

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Wessman Barken Vatten & Återvinning har fått i uppdrag av huvudmannen Smedjebacken

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer