KommunGuide Klicka till innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KommunGuide 2012. Klicka till innehåll"

Transkript

1 KommunGuide 2012 Klicka till innehåll

2 2 Gå till branschregister 2012

3 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur- och föreningsliv. Falköping är möjligheternas kommun. Naturen finns alltid nära, samtidigt som bra kommunikationer ger tillgång till arbete och utbildning i ett större område. Falköpings kommun tillhör oss alla. Jag hoppas att du som läser detta ska känna att vi som arbetar i kommunen, politiker och anställda, har ambitionen att göra en bra kommun ännu bättre. Ditt engagemang är viktigt. Ta kontakt med oss! Var med och påverka. Vi ska lyssna och ta del av dina förslag och idéer. Ulf Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Kommunguiden produceras tillsammans med Guidemakarna och delas ut till samtliga hushåll. Falköpings kommun ansvarar för texter och bilder på sidor med information om kommunal verksamhet. Reservation för eventuella ändringar. Innehåll Anhörigstöd Arbetsmarknad... 9 Avfall och återvinning Barnomsorg Bygglov/lediga tomter Bibliotek...27 Biståndsavdelning Brandskydd Branschregister...30 Bygga, bo Cittaslow... 4 Djurskydd Ekehagens forntidsby Energi- och klimatrådgivning...22 E-service Fakta om Falköping...6. Falbygdens museum Familjecentral Familjerådgivning Fritid Funktionsnedsättning Färdtjänst Förskola Grundskola Gymnasium Hemsjukvård Hemtjänst Idrottshallar Individ- och familjeomsorg Kommunen som arbetsgivare Kommunledning... 4 Kommunikationer Konsumentrådgivning Kultur Lärcenter Miljö...22 Miljö- och hälsoskydd Musikskola Nämnder... 5 Näringsliv... 9 Odenbadet Omsorg & hjälp Personligt ombud Politisk ledning... 5 Starta företag Studie- och yrkesvägledning...13 Säkerhetsservice för äldre Trafik Turistbyrå...27 Ung i Falköping Ungdomens hus Upptäck Falbygden...27 Vatten och avlopp...22 Vuxenutbildning Återvinningscentraler Äldreomsorg Öppen förskola Telefon Telefax Besöksadress Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress Falköping Redaktör Sivan Tegnhammar Foto H-G Johnson, Jesper Linder, Sebastian Streith Omslagsbild Falbygden är en levande jordbruksbygd. Våra förfäder valde att bosätta sig här för över år sedan. Den bördiga högslätten mellan de säregna platåbergen erbjöd de bästa förutsättningarna för liv, inte bara då utan för generationer framåt. En noga utvald plats. Felanmälan Kontakta oss när du vill göra en felanmälan som gäller gator, vatten, avlopp och gatubelysning eller tipsa om skadegörelse (mån-fre 8-16.) (akut/övrig tid) Producerad av Guidemakarna AB Åsbogatan 11 A, Borås Tel Fax E-post Internet Kundtjänst Karin Schroeder Annonsförsäljning Carina Lennartsson, Produktion & repro Borås Repro AB Mariedalsgatan 5, Borås Tel vx Tryck Responstryck Box 414, Borås Tel vx Distribution Posten AB Upplaga ca ex. Tillbaka till första sidan 3

4 Kommunledningsförvaltning Kansliavdelning Kommundirektör Information Kommunarkiv Näringsliv Strategisk utveckling Megalitkulturen Kommunikationerna Falbygdsmaten Kommun & politik I Falköping lyfter vi fram de värden som är unika för just vår bygd. Vi är stolta över vårt kulturarv, goda kommunikationer, det fantastiska platålandskapet och matkulturen på Falbygden fyra kärnvärden som stärker vår identitet och gemenskap. Det goda livet i Falköping med invånare år 2020 Visionen är att vi ska öka med invånare till år Vår kommuns utveckling och tillväxt beror i hög grad på hur vi gemensamt, dvs. kommunal förvaltning, näringsliv, föreningar, organisationer och enskilda medborgare, lyckas samverka. Omvärlden förändras ständigt och vi måste utveckla vår lokala styrka för god livskvalitet, hållbar utveckling och en ekonomi i balans. Strategiska utvecklingsområden Kommunens strategiska arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt fokuseras inom följande områden; boende, näringsliv, arbetsmarknad, miljö och logistik, kommunikationer och infrastruktur. Arbetet ska stärka vår konkurrenskraft och attraktivitet. Satsningen på Skaraborg Logistic Center med intermodala terminaler, logistikpark för etableringar m.m. börjar nu ge resultat. Här utvecklas också Sveriges första Dryport (inlandshamn), vilket förstärker möjligheterna till snabba, rationella och miljövänliga transporter till och från omvärlden. På sikt kommer det att ge nya företagsetableringar och arbetstillfällen. Utveckling sker även inom bland annat vindenergi och biogas. Industrimark och villatomter anläggs och nya hyresrätter byggs i centrum. Antalet turistbesök ska öka liksom närproducerade livsmedel och hantverk av hög kvalitet. Flera projekt finanserias med regionala medel eller EU-bidrag. Kommunledningens ansvarsområden Kommunledningen har ett övergripande strategiskt ansvar för ekonomi, personal- och lönefrågor, information/marknadsföring, näringsliv/arbetsliv, miljö och hållbar utveckling, mark- och exploateringsfrågor, kommunikationer, IT, krisberedskap, internationella frågor, folkhälsa, kvalitet m.m. Förvaltningen är dessutom ett stöd för den politiska organisationen och övriga förvaltningar. Platålandskapet Cittaslow är ett internationellt nätverk av små städer med en lokal identitet i en global värld. Vi värnar om lokala råvaror och produkter av hög kvalitet och vi arbetar för en hållbar utveckling för både miljö och människor. Cittaslow står för livskvalitet och det goda livet. Falköping Sveriges första Cittaslow! Cittaslows kriterier ställer krav på en god livsmiljö och innebär att vi måste fokusera ännu mer på att utveckla och förädla våra möjligheter tillsammans med kreativa näringsidkare. Det gäller till exempel närproducerad skolmat, cykelvägar, grönområden, källsortering, alternativa energikällor, lokal kultur eller restauranger och butiker med gott värdskap i ett attraktivt centrum. Följ gärna den positiva utvecklingen på kommunens webbplats! 4 Tillbaka till innehåll 2012

5 Politisk ledning Falköpings kommun styrs av valda politiker som beslutar om kommunens budget, verksamhet och organisation. Genom allmänna val vart fjärde år väljer medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. Tre politiker arbetar på heltid, övriga är fritidspolitiker och har annat arbete. Kommunens organisation, nämnder och protokoll På vår webbplats kan du se hur kommunen är organiserad, vilka som ingår i de olika nämnderna och deras kontaktuppgifter. Här kan du även läsa vilka ärenden som nämnderna ska behandla och vilka beslut som fattats. Radio- och TV-sändningar Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Förhandlingarna direktsänds via Radio Falköping (90,8 MHz) och webb-tv på Mandatfördelning Falköpings kommun styrs av en majoritet bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Tillsammans har de 27 mandat av kommunfullmäktiges totalt 51 mandat. Partier i kommunfullmäktige Mandat Socialdemokraterna (S) 17 Moderata Samlingspartiet (M) 14 Centerpartiet (C) 6. Kristdemokraterna (KD) 4 Sverigedemokraterna (SD) 4 Folkpartiet Liberalerna (FP) 2 Miljöpartiet (MP) 2 Vänsterpartiet (V) 2 Kommunstyrelse Ordf. Ulf Eriksson (C) , :e v. ordf. Conny Johansson (S) , :e vice ordf. Håkan Arnesson (M) , Kommunfullmäktige Ordf. Patrik Björck (S) Kommunrevision Ordf. Stina Linnarsson (M) Föredragningslistor/protokoll , Barn- och utbildningsnämnd Ordf. Allan Bjärkhed (KD) Byggnadsnämnd Ordf. Roger Lundberg (S) Kompetens- och arbetslivsnämnd Ordf. Ingvor Bergman (S) Kultur- och fritidsnämnd Ordf. Karola Svensson (C) Miljönämnden östra Skaraborg 1:e v. ordf. Monica Oskarson (C) Räddningsnämnd Vice ordf. Dan Hovskär (KD) Socialnämnd Ordf. Susanne Larsson (S) Teknisk nämnd Ordf. Dan Gabrielsson (S) Valnämnd Ordf. Lisbeth Ek (S) Tillbaka till innehåll 5

6 Fakta om Falköping Vill du veta mer om Falköping? Kommunfakta från SCB innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om utbildningsnivå, bostäder, kommunal ekonomi etc. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden. Läs mer på Falköpings vänorter Lier Norge Kokemäki Finland Mariagerfjord (Hobro) Danmark Sigulda Lettland Fontanellato Italien Samarbetet med våra fem vänorter innebär en speciell form av relation. Genom en nära kontakt lär vi oss att förstå varandras länder, delar erfarenheter, utbyter idéer, vidgar vyerna och stödjer internationell vänskap. Störst arbetsgivare Falköpings kommun är störst arbetsgivare med anställda (2011). Västra Götalandsregionen har cirka 6.70 anställda som arbetar inom sjukvården i Falköping. Yrken som är vanligast Flest personer arbetar som vård- och omsorgspersonal (2 06.7). Därefter följer maskinoperatörer inom trävaruindustrin (577), försäljare/demonstratörer inom detaljhandeln (550), fordonsförare (413), sjuksköterskor (333), grundskollärare (319), montörer (311), säljare/inköpare/mäklare (301), förskollärare/fritidspedagoger(295), byggnadshantverkare (290) samt byggnads- och anläggningsarbetare (254). (SCB 2009) Fakta om Falköping Hur många bor i våra tätorter, vad är medelinkomsten i kommunen och hur många pendlar? Här ges ett urval av de senaste uppgifterna om Falköping. Kommunfakta från Statistiska Centralbyrån (SCB) ger information om kommunen och dess medborgare. Befolkningssiffror De senaste nio åren har befolkningen stadigt ökat. Från personer år 2002 till år 2011, en ökning med 840 personer. Under 2011 föddes 36.7 barn och 350 personer avled. Antalet personer som flyttade hit var personer och flyttade härifrån, ett överskott på 157 personer. Folkmängd i Falköpings kommun Folkmängd Medelinkomst år (SCB 2010) Män Kvinnor Totalt Kommunen Länet Riket Större företag i Falköping Siffran anger samtliga anställda personer, både heltid och deltid. Kinnarps Volvo Personvagnar 550 Arkivator 326 Parker Hannifin 244 Gyllensvaans Möbler 212 Humana Assistans 200 Autokaross i Floby 178 Samres 140 Falbygdens ost 135 Asplunds Bygg 112 Fredahl 93 Falköpings Mejeri 65 PR Slamsugning 60 Västgötarör 57 GJ Maskin 55 PA:s ICA Kvantum 50 Bräcke diakoni (Kurorten Mösseberg) 46 Bringwell Sverige (Hela Pharma) 42 6 Tillbaka till innehåll 2012

7 Arbetstillfällen (SCB 2010) Tabellen visar antalet arbetstillfällen inom några näringsgrenar. Tillverkning/utvinning Vård och omsorg Handel Utbildning Byggverksamhet 831 Transport 773 Jord- och skogsbruk/fiske 674 Företagstjänster 783 Kulturella/personliga tjänster 546 Offentlig förvaltning/försvar 590 Pendling (SCB 2010) Inpendling Utpendling Från övriga kommuner i länet Från övriga län Totalt Åldersfördelning år 5-14 år år år år år år år år år 95+ år Tätorter Hälften av kommunens befolkning bor i Falköping och hälften bor på landsbygden. Tätorter med färre invånare än 200 personer ingår i siffran för landsbygden. Tätort Falköping Floby Gudhem Kinnarp/Slutarp Kättilstorp Odensberg Stenstorp Torbjörntorp Vartofta Åsarp Landsbygd Totalt Vet du att... Lokala bestämmelser I kommunens lokala bestämmelser (kommunens författningssamling/kfs) hittar du bland annat avgifter, bestämmelser, föreskrifter, regler och taxor som gäller för Falköpings kommun. De finns att läsa på Geografi Kommunens totala yta (landoch vattenareal) är km² och störst till ytan av Västra Götalandsregionens 49 kommuner. Falköping är beläget cirka 216. meter över havet. Utbildningsnivå I Falköping har totalt 26. procent av befolkningen eftergymnasial utbildning (män 20 % och kvinnor 33%). I regionen är det totalt 37 procent (32/41) och samma siffror gäller även för riket. (SCB 2010) Besöksmål De största besöksmålen i Falköping med omnejd: Falbygdens Ost Hornborgasjön Mösseberg/Ålleberg Mössebergsbacken Ekornavallen Ekehagens Forntidsby Åsle Tå Gudhems klosterruin och museum Löfwings Ateljé Wrågården Falbygdens museum Alphems arboretum Lennart Magnussons Motorcykelmuseum Dalénmuseet Dalénium Flest kor? Nej, Falköping kommer på en andra plats när det gäller vem som har flest antal kossor bland Sveriges 290 kommuner. Vi har kor jämfört med Gotland som har kor. (SCB 2007) Tillbaka till innehåll 7

8 Fråga din politiker! Kansliavdelningen Falköping Budget/Ekonomi ,48 kr i skatt för 2012 I Falköpings kommun är kommunalskatten 21,6.0 kr för varje intjänad hundralapp. Landstingsskatten till Västra Götalandsregionen är 10,88 kr. Totalt innebär det 32,48 kr i kommunal skattesats. Kyrkoavgift tillkommer för dig som är medlem i Svenska kyrkan och varierar beroende på vilken kyrklig samfällighet du tillhör. Begravningsavgiften inom parentes. Falköping Floby Stenstorp 1,58 kr (0,36 kr) 2,07 kr (0,50 kr) 1,90 kr (0,43 kr) Är du inte medlem i kyrkan betalar du endast begravningsavgiften. Demokrati & dialog En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är en förutsättning för en fungerande demokrati. Hör gärna av dig med synpunkter till ansvariga politiker. Fråga din politiker! Du kan även ställa frågor direkt till politikerna skriftligt eller muntligt. Varje möte med kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund. Inkomna frågor besvaras av berörd ordförande. Mer information/webbformulär finns på 1,7 miljarder kronor i budget Falköpings kommun har cirka anställda och är kommunens största arbetsgivare. Under 2010 var kostnaderna för verksamheten cirka 1,7 miljarder kronor. Vård, skola och social omsorg står tillsammans för cirka 74 procent av kostnaderna kronor i skatt per invånare En genomsnittlig invånare i Falköpings kommun betalade kronor i skatt under I tabellen kan du se hur dessa pengar fördelades på olika verksamheter. Område/Verksamhet Kr/år och invånare Äldreomsorg En plats i ett äldreboende Handikappomsorg kostar kr/år. Grundskola, gymnasium En elev i gymnasiet kostar och vuxenutbildning kr/år Förskola och barnomsorg kr/år och inskrivet barn Individ- och familjeomsorg Socialbidraget kostar kr och barn- och ungdomsvård kr per år och invånare Kultur och fritid Musikskolan kostar kr per per elev Var kommer pengarna ifrån? Skatter 6.0 % 1 075,6. miljoner kronor Generella statsbidrag 21 % och utjämning 390,3 miljoner kronor Avgifter och special- 19 % destinerade statsbidrag 350,2 miljoner kronor Gator, vägar och parker Parkskötsel kostar 347 kr/år Övrig infrastruktur 874 Bostadsanpassning, stadsplanering, näringslivsstöd, miljöoch hälsoskydd Räddningstjänst 781 Kommunikationer 461 Politisk verksamhet 489 Nämnd- och styrelseverksamhet, revision, stöd till politiska partier Särskilt riktade insatser 340 Arbetsmarknadsåtgärder och mottagning av flyktingar 8 Tillbaka till innehåll 2012

9 Näringsliv & arbete Falköpings kommun växer och vi arbetar strategiskt med sikte på framtiden. Goda förutsättningar finns för utveckling av näringsliv, handel och landsbygd. Här finns framgångsrika företag, tillgänglig industrimark, en levande landsbygd och ett stort kommersiellt utbud av affärskedjor och butiker med personlig service. En särskild satsning pågår för utveckling av centrum. Besöksnäringen utvecklas tillsammans med Turistbyrån. Till de större företagen i kommunen hör Kinnarps, Volvo Floby, Parker Hannifin, Gyllensvaans Möbler, Arkivator, Autokaross, Falbygdens Ost, Fredahls och Falköpings Mejeri. Näringslivssupport, mark och exploatering Näringslivschef Handelsutv Landsbygdsutv Miljödiplomera ditt företag! Läs mer på sidan 22 eller Tillstånd, regler och tillsyn Många verksamheter kräver tillstånd från kommunen, till exempel försäljning av folköl och tobak, servering av alkohol, hantering av brandfarlig vara etc. Mer information finns på Näringslivsråd Ordf Nyinflyttad? Kontakta oss för information om stort som smått! Arbetsmarknad Arbetstillfällen inom tillverkningsindustri, handel och kommunikation samt hälso- och sjukvård dominerar och har utvecklats positivt liksom jordbruk och privat tjänstesektor. Arbetsmarknaden är stor tack vare goda möjligheter för pendling med tåg till t.ex. Skövde 18 min, Jönköping 45 min, Göteborg 6.0 min och Stockholm 180 min. Regionala tåg stannar även i Floby och Stenstorp. Lärcenter Falköping erbjuder kunskap och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningen sker i nära samverkan med lokalt och regionalt näringsliv, branschorganisationer och arbetsförmedling för att möta/matcha arbetsmarknadens och individens behov. Lärcenter Falköping erbjuder också uppdragsutbildning för kompetensutveckling av personal på företag och organisationer. Kurser, utbildningar och föreläsningar utformas efter behov och önskemål. Utbildningen kan ske på Lärcenter eller på arbetsplatsen. Lärcenter Falköping Se sidan 13 Arbetsförmedling Trädgårdsgatan Sök företag i Falköping Cirka företag finns i näringslivsregistret för Falköpings kommun. Sök företagsnamn, bransch eller ort på följande webbadress: Tillbaka till innehåll 9

10 Näringslivssupport, mark och exploatering Nyföretagarcentrum Falköping Lärcenter, Nils Ericsonsgatan Falköping Lokaler och mark Efterfrågan på industrimark är hög, bl.a. vid handelsområdet på Ålleberg Center samt Brogärdet och den nya logistikparken Skaraborg Logistic Center vid Marjarp. Kontakta oss för personlig service om du vill ha hjälp att hitta lokaler för din verksamhet. Landsbygdsutveckling Enskilda, föreningar och bygdegrupper är viktiga aktörer för en levande landsbygd. De kan tillsammans med kommunen utveckla service och offentlig verksamhet på landsbygden. Torghandel i Falköping Besök gärna torghandeln på Stora torget som pågår året runt. Varje lördag under juli september kan du köpa lokala råvaror och produkter på Malta- Johanna marknad. Tisdag och fredag Fritt sortiment Onsdag, torsdag och lördag Frukt och grönsaker Torgtider Vardagar kl Lördagar kl Vår- och höstmarknad Första torsdagen i april och oktober månad. Bokning av torgplats Handelsutveckling För att vi ska få ett levande centrum krävs en strategi som utvecklar vår lokala handel. Fastighetsägarna, handeln och kommunen samarbetar för att skapa en lokal prägel som står sig i konkurrensen och stärker Falköpings identitet som handelsort. Starta företag I processen från idé till eget företag kan många frågor uppstå, bland annat behövs en affärsplan. Nyföretagarcentrum i Falköping ger kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd Företagsklimatet gynnas av en öppen dialog, nätverk och gott samarbete. Rådet gör analyser av nuläget och arbetar för bl.a. kompetensförsörjning, boende, besöksnäring, utbildning samt planering för industrimark och handel. Kommunen som arbetsgivare Kommunens målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Vi arbetar aktivt för ett gott arbetsklimat präglat av arbetsglädje, dialog och delaktighet, minskad sjukfrånvaro, en jämn könsfördelning och en ökad mångfald inom alla yrkesområden. Personalavdelningen För att verksamheten ska kunna utvecklas och ge effektiv service erbjuds medarbetare bland annat kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklingssamtal. Alla medarbetare kan också ta del av en rad hälsofrämjande aktiviteter som till exempel gratis grupp- och gymträning, föreläsningar, subventionerade nöjesresor, konstförening etc. 10 Tillbaka till innehåll 2012

11 Utbildning & barnomsorg I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i skola och barnomsorg. Vi betonar kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver. Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik. Det finns 11 grundskoleenheter varav 10 med integrerad förskola 1-5 år, förskoleklass och skolbarnomsorg/fritidshem. I barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns totalt cirka barn/ungdomar varav i förskolan, i grundskolan, 6.0 i särskolan och i gymnasiet. I musikskolan undervisas cirka 750 elever. Barn- och utbildningsförvaltning Expedition Förvaltningschef Personalplanerare Skolskjutsplanerare Vikarieförmedling Barnomsorg på webben Vårdnadsbidrag Förskola/barnomsorg 1 5 år Alla barn mellan ett och fem år har rätt till förskoleplats. Vi garanterar att ditt barn får en plats i förskola/fritidshem inom 3 månader. Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till full tid. Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till maximalt 15 tim/vecka. Välj på 20 kommunala förskolor eller 9 förskolor i enskild regi. Alla barn i åldern 3 5 år kan delta i avgiftsfri verksamhet i förskolan med 15 tim/vecka. Vi kan även erbjuda familjedaghem eller barnomsorg på helger och kvällar/nätter till föräldrar med obekväma arbetstider. Maxtaxa tillämpas. Vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag på kr/barn och månad (obeskattat) kan ges till föräldrar med barn som har fyllt 1 år, men inte 3 år. Familjecentral/Öppen förskola Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och förskolebarn i härlig parkmiljö mitt i centrala Falköping. Här finns tillgång till förskollärare, sköterska, barnmorska, psykolog och socionom. Tematräffar och kurser anordnas i t.ex. babymassage, barns utveckling och hur det är att vara förälder. Den öppna förskolans program består bland annat av sång, rytmik eller en stunds sagoläsning. Barnomsorg på webben Här kan du placera barnet i kö för barnomsorg, lägga in schematider och inkomstuppgift, se vad det kostar eller säga upp platsen. Familjecentral/Öppen förskola Dotorpsgatan 9, Falköping Öppettider/Öppen förskola mån, tis, fre kl tors kl (Babycafé) Skolenheter F 9 Central F 9 Centralskolan Förskolan Urd Dotorp F 5 Dotorpsskolan Förskolan Paletten Sörgårdens förskola Floby F 9 Floby skola Odensbergs skola Mandelblommans f Kråketorps förskola Fritidsgård Gudhem F 9 Gudhems skola Torbjörntorps skola Broddetorps skola Gudhems förskola Broddetorps förskola Gudhems frit.gård Tillbaka till innehåll 11

12 Kinnarp F 9 Kinnarpsskolan Åsarps skola Kinnarps förskola Åsarps förskola Fritidsgård Kyrkerör 6. 9 Kyrkerörsskolan Mösseberg F 5 Mössebergsskolan Särskolan Mössebergs förskola Förskolan Trollet Grundskola F 9 Grundskolan omfattar barn från förskoleklass upp till årskurs nio. Förskoleklassen för barn som är 6. år är frivillig. Välj mellan 18 olika grundskolor varav många har skapat en egen pedagogisk profil, t.ex. natur, hälsa eller internationalisering. Samtliga skolenheter erbjuder skolbarnomsorg/fritidshem för elever t.o.m. årskurs 6.. Ungdomens Hus Fritidsgård Ungdomar i åldern år erbjuds aktiviteter på Ungdomens Hus i Falköping eller fritidsgårdarna i Floby, Gudhem, Kinnarp och Stenstorp. Stenstorp F 9 Stenstorpsskolan Gustaf Dalénskolan Förskolan Fyren Fritidsgård Vartofta F 9 Vartoftaskolan Yllestadsskolan Åsle skola Vartofta förskola Yllestads förskola Åsle förskola Vindängen F 5 Vindängens skola Förskolan Blåklinten Förskolan Gunghästen Förskolan Korallen Åttagård F 5 Åttagårdsskolan Förskolan Junibacken Förskolan Skytten Förskola i enskild regi Boken Fölungen Klinten Knattehälsan Kvarndungen Lantis Gottepåsen Utsikten Växthuset Musikskola Undervisning i instrument, körsång eller andra konstformer ger ditt barn ett livslångt intresse och möjlighet att delta i konserter eller andra framträdanden. Barnen kan välja mellan musiklek (från 4 år), rytmik, blåslek, stråklek, flöjtspel, dans och drama/teater. Specialpedagogiskt centrum (SPC) Professionella resurser finns för barn och elever med behov av särskilt stöd. SPC ansvarar för särskola och skolhälsovård. På skolorna finns kuratorer och skolsköterskor som stöd till eleverna. I SPC-teamet ingår psykologer, specialpedagoger, logopeder m.fl. Gymnasium Kunskap, trivsel och undervisning med kvalitet är Ållebergsgymnasiets ledord. Aktiva elevföreningar finns för bl.a. kamratstöd, drogförebyggande arbete, miljö- och samlevnadsfrågor. På skolan finns Volleybollgymnasium (RIU) med riksrekryterande antagning och nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) i fotboll. Välj på följande program som även kan innehålla flera inriktningar. Barn och Fritid Bygg och Anläggning Ekonomi El och Energi Estetiska programmet Fordon och Transport Handel och Administration Hantverk (guldsmed) Industriteknik Introduktionsprogrammet Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Vård och Omsorg Hösten 2012 kommer Ållebergsgymnasiet nya lokaler att stå klara. 12 Tillbaka till innehåll 2012

13 Musikskola Fredriksbergsv Lärarrum/Tfn.svar Specialpedagogiskt centrum Exp., Trinnöjeg Skolhälsovård Mötesplats Lärcenter utbildning för vuxna Lärcenter Falköping är en plats för kreativa möten mellan studerande, näringsliv och offentlig verksamhet. Här erbjuds kunskap och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning Studierna inom vuxenutbildning anpassas efter dina behov och förutsättningar. Antagning sker kontinuerligt och du har möjlighet att kombinera studier med arbete. Du väljer själv i vilken takt du vill studera och om du vill läsa dag-, kvälls- eller distansutbildning. SFI Svenska för invandrare Grundläggande utbildning i svenska språket för dig som är ny i Sverige. Heltidsstudier som utformas individuellt efter kompetens, förutsättningar och livssituation. Universitet och högskola Utbildningen sker på plats eller på distans, via videokonferens eller internet. Som högskolestudent kan du använda Lärcenter som en resurs i dina studier, oavsett vilket lärosäte du studerar vid. Vi erbjuder också möjligheter till tentamen. Yrkeshögskola Eftergymnasial yrkesutbildning bedrivs på Lärcenter i nära samverkan med regionens näringsliv och branschorganisationer. Utbildning sker till Guldsmed och Logistik- och verksamhetsutvecklare. Yrkesutbildningar ger en spetskompetens som tillsammans med Lärande i arbete (praktik) leder till intressanta jobb. Studie- och yrkesvägledning I dag sker stora och snabba förändringar i arbetslivet. Kontakta gärna våra studie- och yrkesvägledare på Ållebergsgymnasiet respektive Lärcenter. De ger professionell och kostnadsfri vägledning när du vill ha svar på frågor kring studier och yrkesval eller bara vill diskutera dina framtidsplaner. VISA vägledning inför studier och arbetsliv VISA är en modell som används i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen för att utveckla det personliga entreprenörskapet och samarbetet mellan skola och näringsliv. Särskola Gymnasiesärskolan Kyrkerörsskolan Mössebergsskolan Regnbågen Vindängen Ållebergsskolan Särvux/Lärcenter Särskilda undervisningsgruppe r Kompassen Lilla Fredriksberg Studiegården Ungdomens Hus Odenhallen, Odengatan , Ungdomsmottagning Trinnöjegatan Ållebergsgymnasiet Exp, Hjelmarsrörsg Gymnasiesärskolan Studie-/Yrkesvägledn Lärcenter Falköping Nils Ericsonsgatan 5 Kundservice Förvaltningschef Arbetsmarknadsenhet Vuxenutbildning/SFI Studie-/Yrkesvägledn Universitets- och högskoleutbildn Särvux Tillbaka till innehåll 13

14 Biståndsavdelning Hemtjänst Särskilt boende Synpunkter och klagomål Berätta för oss om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet , , Socialförvaltning/Administration Bli en av oss! Vill du arbeta med människor inom vård/omsorg? Läs mer på Omsorg & Hjälp Kommunen kan erbjuda en bra äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig finns kvalitetsgarantier fastställda för varje serviceområde. De beskriver och utlovar en viss nivå på den beviljade tjänsten. Äldreomsorg Äldre och funktionshindrade har rätt till stöd och hjälp när de har svårt att klara det dagliga livet. Följande tjänster kan du ansöka om hos handläggare på biståndsavdelningen. Hemtjänst Hemtjänst kan vara personlig omvårdnad som t.ex. hjälp med påklädning eller personlig hygien. Hemtjänst kan också vara praktisk hjälp med t.ex. städning, tvätt eller inköp men även besök för tillsyn, distribution av färdiglagad mat eller promenader. Läs mer på Dagverksamhet Dagverksamheten är till för dig som behöver gemenskap, träning eller någon form av aktivitet. Den kan också vara en avlastning för anhöriga. Finns även för personer med demenssjukdomar. Trygghetslarm Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet. Särskilt boende Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots omfattande hjälp från hemtjänsten. Då kan du ansöka om särskilt boende som innebär en egen bostad med tillgång till personal dygnet runt. Det finns olika typer av särskilt boende som äldreboende, demensboende, servicelägenhet, tillfällig korttidsvistelse eller regelbunden korttidsvistelse. Läs mer på Hemsjukvård Akuta besvär Sjukvårdsrådgivningen 1177 SOS Alarm 112 Rehabenhet , Kommunal hälso- och sjukvård Hemsjukvård Om du på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Som patient i kommunens hemsjukvård kan du få hjälp dygnet runt med sårbehandling, smärtlindring, injektioner, hantering av läkemedel m.m. Vården kan ges under en kortare eller längre period. Hjälpmedel Du har rätt till hjälpmedel om du får hemsjukvård i hemmet, deltar i dagverksamhet eller bor i särskilt boende. Kontakta arbetsterapeuterna/sjukgymnasterna på kommunens rehabenhet. 14 Tillbaka till innehåll 2012

15 Annan form av stöd InformationsCentrum Här ges möjlighet till personlig kontakt och information om funktionsnedsättning, äldreomsorg och anhörigstöd. Ringkontakten är en service för dig som vill prata bort en stund då och då. Anhörigstöd Hjälper du en närstående? Du kanske stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörigsamordnaren kan ge råd och stöd, medverka till avlösning i hemmet eller anordna utbildning/kurser etc. Dagcentral Frivilliga medarbetare skapar trivsel och gemenskap på dagcentralerna. Här kan du delta i aktiviteter, äta lunch, dricka kaffe m.m. Fritidsverksamhet Alla behöver en meningsfull tillvaro och social gemenskap med andra. Fritidsverksamheten vill förhindra ensamhet och isolering och vänder sig främst till dig som bor i eget boende. Exempel på aktiviteter är trivselträffar, fester, sittgymnastik samt resor och utflykter m.m. InformationsCentrum Trädgårdsgatan 23 B Anhörigstöd Demensstöd Stöd för anhöriga till personer med demenssjukdom Syn- och hörselstöd Trygghetslarm Säkerhetsservice för äldre (mån-fre kl. 8-12) Fritidsverksamhet , Dagcentral Bergsliden Hjorten Läkaren Säkerhetsservice för äldre Denna service erbjuds till dig som är 70 år eller äldre. För att skapa trygghet och minska antalet olyckor kan du få hjälp med att t.ex. byta glödlampor, fästa sladdar, sätta upp gardiner och tavlor eller montera brandvarnare. Du kan även boka in en säkerhetsrond för att se vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor. Tjänsten är gratis, du betalar endast för eventuellt material som glödlampor, halkskydd etc. God man Överförmyndare En god man är en person som hjälper en medmänniska i ekonomiska frågor och bevakar dennes intressen. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Dagverksamhet Ranliden, Falköping Floby Kinnarp Stenstorp Överförmyndare , Tystnadsplikt All personal som arbetar med stöd och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att personal inte får berätta för obehöriga om dina personliga förhållanden eller vad du har talat om i förtroende. Tystnadsplikten gäller även efter det att personalen har slutat sin anställning. Tillbaka till innehåll 15

16 Biståndsavdelning Assistansenhet Bostadsanpassning , Särskilt boende Funktionsnedsättning Lagen om stöd och service (LSS) ger personer med en funktionsnedsättning rätt till stöd och hjälp med grundläggande behov. Det kan t.ex. innebära personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, daglig verksamhet, korttidsvistelse, avlösarservice och bostad med särskild service. Ansök om stöd på biståndsavdelningen. Särskilt boende Boende för barn, ungdomar och vuxna kan erbjudas beroende på vilket stöd som du behöver. Bostaden ska vara anpassad till ditt behov och stärka självständigheten. Bostadsanpassning Har du svårt att klara dig hemma på grund av din funktionsnedsättning? Då kan du få hjälp med att anpassa din bostad. För att få bostadsanpassning måste ditt funktionshinder vara bestående. Daglig verksamhet Det finns ett stort antal verksamheter på dagtid att välja på för dig som är i yrkesverksam ålder och saknar arbete/studier. Verksamheten är till stor del anpassad för individen. Personlig assistans Vid omfattande funktionsnedsättning beviljas personlig assistans för hjälp med grundläggande behov som personlig omvårdnad, kommunikation, intagande av måltider, annan personlig service etc. Kommunikationer/Färdtjänst Västtrafik Kundservice Beställningscentralen Linje 4 och Reseplanering/Samåkning Stadstrafik/Kollektivtrafik Färdtjänst/Biståndsavdelningen Skolskjuts Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Om du har ett omfattande rörelsehinder kan du ansöka om tillstånd för att kunna använda särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade Västtrafik ansvarar för allmänna kommunikationer som består av regiontåg, expressbuss, landsbygds- och stadsbuss. Linjerna utgår från Resecentrum i Falköping. Västtrafiks kostnadsfria ledsagarservice kan beställas av dig som behöver hjälp att byta mellan olika färdmedel och linjer. Linje 4 och 773 är två busslinjer som kan beställas till Mössebergs friluftsområde/mössebergsparken (kurorten) respektive Ålleberg. Västtrafik tillämpar betalsätt utan kontanter, bl.a. busskort med kontoladdning, SMS-biljett etc. Du som fyllt 75 år kan åka kostnadsfritt inom Falköpings kommun med undantag av Ronden (främst sjukresor till Skaraborgs olika sjukhus), flextrafik och färdtjänst. Kontakta Västtrafik. Närtrafik kan beställas om kollektivtrafik saknas mellan landsbygd och Falköpings stad, eller närmaste tätort. Trafikeras med mindre fordon och gäller alla. Kontakta Västtrafik för mer information. Flextrafik kan beställas om du är över 75 år, eller har tillstånd för färdtjänst, och innebär resa mellan två adresser inom Falköpings tätort. Särskilda kommunikationer Om du har en långvarig funktionsnedsättning och svårt att själv förflytta dig eller resa med buss, tåg, flextrafik eller närtrafik kan du ansöka om färdtjänst, regionfärdtjänst eller riksfärdtjänst på biståndsavdelningen. 16 Tillbaka till innehåll 2012

17 Individ- och familjeomsorg (IFO) Vänd dig till oss när du behöver stöd i frågor som gäller familjerådgivning, budgetrådgivning, skuldsanering, ekonomisk hjälp, barn- och familjerelationer, vårdnadstvister, adoption, missbruk, medling vid ungdomsbrott och psykisk ohälsa. Budget- och skuldrådgivning Vill du ha hjälp med att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd och hjälpa till med ekonomiska beräkningar. Du kan också få råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. Ekonomi (socialbidrag) Alla har rätt till en skälig levnadsnivå. Medborgare som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd som är behovsprövat. Familjerådgivning/Vårdnadstvister Problem och konflikter i par- och familjerelationer kan ofta bearbetas genom samtal. Tvister om vårdnad, boende och umgänge, som gäller barn och ungdomar upp till 18 år, kan ofta lösas genom samarbete och konstruktiva samtal utan inblandning av domstol Missbruk Känner du att alkohol eller andra beroendeframkallande medel har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Kontakta oss för stöd och rådgivning. Våld i en nära relation Alla kan råka ut för våld oavsett om du är kvinna eller man, barn eller ungdom. Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Kontakta oss för stöd och hjälp att bryta den onda cirkeln. Psykisk ohälsa Personer med en psykisk funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa begränsningar kan kräva stöd när det gäller boende, sysselsättning och fritid. Alla insatser utgår från den enskildes behov. Personligt ombud Personer med psykisk sjukdom samt omfattande och långvariga funktionshinder har ofta svårt att tillvarata sina rättigheter när det gäller vård, stöd och service. Med stöd av ett personligt ombud kan förtroendet stärkas för att underlätta kontakten med myndigheter. Ung i Falköping Fältsekreterarna finns till för dig, kontakta oss för ett personligt möte! , , Ungdomsmottagning Trinnöjegatan BRIS Barnens rätt i samhället Individ- och familjeomsorg Odengatan (må-fr ) Socialjouren (Akut efter 17.00) , Barn som far illa Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd bör du anmäla detta till individ- och familjeomsorgen. Budget- och skuldrådgivning Familjebehandling Aquarellen Familjerådgivning Invandring/Integration Odengatan , , , Konsumentvägledning Psykosocialt stöd Personligt ombud Borgerlig vigsel , Folkhälsorådet Falköping , (Brottsförebyggande rådet) Kvinnohuset Tranan (8-16) Kvinnojouren Tranan (kvällar/helger) Utväg Skaraborg Kvinnor Barn Män Brottsofferjour Östra Skaraborg Tillbaka till innehåll 17

18 Hos oss är du inte vem som helst Välkommen in på bankkontoret när du har vägarna förbi. Ju mer vi lär känna dig, desto bättre råd och lösningar kan vi ge dig. Falköping, Ulrika, Mona, Erica, Leif, Magnus Söker du bostad i Falköping Skara Tidaholm Skövde Mariestad Intresseanmälan skickas till: eller ring Bra, Bättre, Balder Fastighetsförvaltning när den är som bäst Tel S:t Olofsgatan 18, Falköping Rum för hela livet Östertullsgatan FALKÖPING Telefon: Fax: Vi har lägenheter för för alla alla åldrar! Kontakt: Kontakt: Jimmy Arvidsson Jimmy Arvidsson Tel: Tel: FIBER ADSL Kan levereras till följande orter DIN LOKALA BREDBANDSLEVERANTÖR Intresserad? Ring: Mejla: Med fiber till ert företag kan ni känna er trygga inför framtiden. Vi erbjuder symetriska tjänster från 1 till 100 Mbit i båda riktningarna och fasta IP-adresser. Dessutom garanterar vi er den bandbredd ni behöver om ni så önskar. Skara Ardala Axvalla Eggby Händene Skara St. Ekeberg Falköping Falköping Floby Götene Håkantorp Kinnarp Odensberg Slutarp Torbjörntorp Lidköping Börnegården Gillstad Järpås Kållandsö Lavad Lovene Truve Vinninga Götene Forshem Götene Hällekis Kinne-Malma Källby Lundsbrunn 18 Gå till branschregister 2012

19 Bygga, bo & miljö Falköping är en attraktiv kommun som kan erbjuda god livsmiljö och täta kommunikationer för arbetspendling och studier. Allt fler flyttar till Falköping och efterfrågan på villatomter och lägenheter har ökat. Stadsbyggnadsavdelning Stadsbyggnadschef Boka gärna en tid! För att vi ska kunna ge en bra service får du gärna ringa och boka en besökstid på telefon Bygglov/Anmälan Lediga tomter/tomtkö/ Lediga industritomter Byggnation All byggnation kräver bygglov/anmälan där de tekniska kraven fastställs. Om du ska ändra en byggnads användning, bygga nytt, bygga om/till eller riva ett hus finns det flera lagar, förordningar och bestämmelser som ska följas. Det gäller även enskilda avlopp, cisterner, hantering av brandfarlig vara samt plank, upplag eller skyltar etc. Kontakta oss i god tid för kostnadsfria råd. Blanketter finns även på kommunens webbplats Kartor och mättjänst Företag och privatpersoner kan beställa inmätning, utsättning och lägeskontroll. Det går också bra att beställa specialkartor, exempelvis till broschyrer och informationstavlor. Tomtkö Lediga tomter lämnas ut enligt placeringen i tomtkön. Vill du anmäla dig till tomtkön? Anmälan kostar kr (engångsavgift). Blanketter, kartor och tomtpriser finns även på kommunens webbplats I januari 2012 finns lediga småhustomter i Falköpings tätort på Anneborg, Vilhelmsro och Karlslund. Lediga tomter finns även i Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp-Slutarp, Kättilstorp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta och Åsarp. Kommunarkitekt Brandfarlig vara (Räddningstjänsten) Enskilt avlopp (Miljösamverkan östra Skaraborg) Fastighetsregister Kartor och mätningsservice Fastighetsbildning/Lantmäteri , Hyresvärdar och mäklare Lista på större fastighetsägare och mäklare i Falköping finns på Tillbaka till innehåll 19

20 Här lämnar du in Dessa Återvinningscentraler finns i kommunen En miljömedveten energileverantör Tfn Smedjegatan 18 TIDAHOLM Läs mer om Falbygdens Energi och vårt miljöarbete på Ett företag i Göteborgs Energi koncernen Villor o Fritidshus! Telefon: Sjogerstavägen 7, Skultorp, SKÖVDE Elnät Elhandel Fibernät Tfn Just nu planerar vi för byggnation i Falköping av 19 moderna villor i unik nygammal stadsmiljö besök oss på Gå till branschregister 2012

21 Avfall och återvinning Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för sophämtningen i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. Information om avgifter, intervaller för hämtning etc. kan läsas på Återvinningscentraler Bemannade återvinningscentraler finns i Falköping, Floby och Stenstorp. Här kan du, förutom förpackningar, lämna övrigt sorterat avfall som t.ex. lysrör, elektronik, batterier, flisbart trä, farligt avfall (målarfärg, lackrester, spillolja etc.), grovavfall (möbler, kyl, frys etc.) och skrot m.m. Öppettider för återvinningscentralerna Ej kvällsöppet dag före helgdag. Stängt helgafton och helgdag. Reservation för eventuell ändring av öppettiderna. FALKÖPING mån, ons, fre Mossvägen 45 tis, tors 7 18 (juli ) lör 8 13 FLOBY tis tors STENSTORP mån ons Återvinningsstationer för förpackningar Här kan du endast lämna förpackningar av kartong, hårdplast, mjukplast, metall och glas samt tidningspapper och batterier. Kontakta Förpackningsoch tidningsinsamlingen om du har frågor om sortering, tömning eller städning. Återvinningsstationer i Falköping Bergsliden, Folkets Park, Hästbacken, ICA Kvantum (PA:s), Köttorget/ Gamla sta n, Nils Ericsonsgatan/Scheelegatan, Willys och Åttagården. Återvinningsstationer i övriga tätorter Borgunda, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp/Slutarp, Kättilstorp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta och Åsarp. Avfall/Kundtjänst Abonnemang, fakturaärenden Sophämtning XR Miljöhantering Förpacknings- och tidningsinsamlingen Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Sortera mera! Sortering av avfall innebär att vi återvinner nytt material och kan producera energi för uppvärmning och fordonsbränsle. Men framförallt skapar vi ett hållbart samhälle! Det är enkelt att sortera ut matavfall! När du sorterar ut ditt matavfall till vår biogasanläggning medverkar du till produktion av fordonsbränsle och till ett kretslopp av näringsämnen på lokal nivå Kretslopp Falköping! Kontakta kundtjänst när du vill börja sortera ut matavfall! OBS! Det är förbjudet att elda avfall, både i egen panna och utomhus. Tillbaka till innehåll 21

22 Vatten och avlopp Det kommunala dricksvattnet i Falköping håller hög kvalitet. Det är friskt och rent och kommer från Vättern. Vattnet är mjukt, vilket innebär att du inte behöver använda lika mycket disk- och tvättmedel som om vattnet varit hårt. Kommunens VA-nät levererar vatten till cirka hushåll. Kundtjänst Vatten och avlopp Kontakta kundtjänst när det gäller abonnemang, fakturor, flyttanmälan, ägarbyte etc. På webbsidan finns vanliga frågor med svar om fakturor, vatten, vattenmätare m.m. Vatten/Avlopp Kundtjänst Mån-tor Fre Felanmälan/Vatten och avlopp (mån-fre 8-16) (akut/övrig tid) Anslutning till VA-nätet Miljö Energi- och klimatrådgivning Hållbar utveckling Miljödiplomera ditt företag! Kommunen erbjuder företag och organisationer miljödiplomering till ett prisvärt alternativ jämfört med andra certifieringssystem. Läs mer på Falköpings kommun arbetar aktivt för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Strategiskt miljöarbete sker inom flera områden för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi arbetar bl.a. med logistik, transporter, biogas, naturvård, miljöanpassad upphandling och miljödiplomering. Energi & klimat Förutsättningarna och möjligheterna på energiområdet förändras hela tiden. Statliga energibidrag, energiskatter, miljölagstiftning och ny effektiv teknik är några exempel. Kommunens energi- och klimatrådgivare ger tips och råd till hushåll, företag och lokala organisationer om hur energikostnaden kan minska. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Vindenergi Kommunen har avsatt 70 miljoner kronor för lokal vindkraft. Målet är att kommunal verksamhet ska bli självförsörjande på el och skapa lokalt ägande. Genom delägarskap i aktiebolag och ekonomiska föreningar har kommunen möjlighet att investera upp till 15 procent i lokala vindkraftparker. Biogas I Falköping produceras biogas från matavfall och avlopp. Det renas till fordonsgas och leds till tankstationen vid Ålleberg Center. Här 22 Tillbaka till innehåll 2012

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2013/ 2014. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2013/ 2014. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2013/ 2014 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Utgiven AV Mariestad sjöstaden med stora möjligheter 542 86 Mariestad Tel 0501-75 50 00 Fax 0501-75 50 09 E-post info@mariestad.se

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

2014-2015. NYinflyttad. En tidning för alla nya Oxelösundare

2014-2015. NYinflyttad. En tidning för alla nya Oxelösundare 2014-2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Oxelösundare Vad roligt att du har valt att flytta till Oxelösund! Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna och kontrasterna. Vi har ett unikt

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Klicka till innehåll www.gotene.se

Klicka till innehåll www.gotene.se KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll www.gotene.se Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Kommunguide 2014-2015

Kommunguide 2014-2015 Kommunguide 2014-2015 Klicka till innehåll www.tibro.se Design och innovation Hantverk Inredning för offentlig miljö Tibro en innovativ mötesplats för världens inredare NOA:s TIBRO SWEDEN www.offecct.se

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun KOMMUNGUIDEN 2015 Lilla Edets Kommun Asfalt & Betong Asfaltkontor Grunnebo Skanska Asfalt & Betong AB Grunnebo 245, Vänersborg Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten Tfn Ulrik Michael 010-448 070-66

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Trollhättebor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Trollhättebor 2015 2016 NYinflyttad En tidning för alla nya Trollhättebor Fallen lockar tusentals turister varje år. Under sommaren kan både turister och trollhättebor beskåda fallpåsläppen flera gånger i veckan. Foto:

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.

NYinflyttad. Vår oslipade diamant Lövhult. Välkommen till medborgarkontoret! En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo. 2014 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2014 www.nassjo.se Vår oslipade diamant Lövhult Välkommen till medborgarkontoret! Läs också om... Bostäder Utbildning Barnomsorg Kommunikationer

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se Järfällaguiden 2014 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Sundbybergsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Sundbybergsbor NYinflyttad En tidning för alla nya Sundbybergsbor 2010 Välkommen till Sundbyberg! Jag heter Helene Hellmark Knutsson och är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Det är alltid lika roligt att få

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer