Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik"

Transkript

1 Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik AS

2 Innehållsförteckning Arbetsplatsen 1 Checklista - sevärda webbadresser 2 Dina studier 3 Licentiat- och doktorsexamen 4 Institutionstjänstgöring 5 Doktorandlön 5 Information om distansarbete 5 Företagshälsovård 6 Friskvård 7 Arbetstid 7 Semester 7 Sjukfrånvaro föräldrarledighet 8 Ersättning för sjukvårdskostnader 8 Diskriminering 8 Tjänsteresor/traktamente 9 Tjänstereförsäkring 10 Stipendier 10 Laboratorieverksamhet vid institutionen 10

3 1 Arbetsplatsen Välkommen till Institutionen för Mark- och vattenteknik, KTH. Att du fått en doktorandanställning vid institutionen för Mark- och vattenteknik innebär att du är anställd vid KTH och representerar tekniska högskolan. Dina studier är inte längre din ensak så som det kan upplevas i grundutbildningen, utan du har en arbetsgivare som ställer krav på dig. Men i jämförelse med de allra flesta anställningar har du ett ovanligt fritt och självständigt arbete. KTH leds av Rektor Peter Gudmundson. KTH är organiserad i nio skolor. Varje skola leds av skoldekan (skolchef). Mark- och vattenteknik (MOV) ingår i skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan). ABE-skolan har ca. 500 anställda. Mark- och vattenteknik är en av skolans sju institutioner och för närvarande har vi ca 65 anställda (varierar). De övriga institutioner är: Arkitektur, Byggvetenskap, Fastigheter och byggande, Filosofi och teknikhistoria, Samhällsplanering och miljö samt Transporter och samhällsekonomi. ABE-skolan leds av skolchef Stellan Lundström och vice skolchef Katja Grillner. Skolchefen och vice skolchefen tillsätts av KTH s rektor fyra år i taget. Skolans administrativa chef heter Johanna Stellan. Sven Ove Hansson är forskarutbildningsansvarig och Anders Wörman är ansvarig för grundutbildningen. Skolkansliet hittar du i L-huset, Drottning Kristinas väg 30. Under ditt första år kommer du att erbjudas en introduktionskurs för nyanställda vid KTH och under de första dagarna kommer du att få en introduktion på institutionen av dina rättigheter och skyldigheter, semester, sjukskrivning och arbetstider mm. Tillsammans med en introduktör, Aira Saarelainen eller Britt Chow. Din arbetsplats diskuteras, vilka behov du har och tillsammans med Jerzy Buczak (IT-ansvarig) diskuteras datoranvändning samt IT-policy och skriva under ansvarsförbindelse för KTH-datorer. Vladimir Cvetkovic (PA-ansvarig doktorsprogram) och Joanne Fernlund (adjungerande PA-ansvarig) ) ger tips och råd om forskarutbildningskurser samt informerar dig om forskarutbildningen. I alla administrativa frågor som rör dig som doktorand kan du vända dig till Aira eller Britt. Någon av oss kommer också att göra en rundvandring på institutionen. Institutionens högsta chef är prefekt Berit Balfors och ställföreträdande prefekter är Vladimir Cvetkovic och Jon Petter Gustafsson.

4 2 Mov har följande professurer: Vladimir Cvetkovic, Vattenvårdsteknik Anders Wörman, Vattendragsteknik Per-Erik Jansson, Biogeofysik (Ekosystemteknik) Elzbieta Plaza, VA och avfall Bo Olofsson, Miljögeologi Prosun Bhattacharya, Grundvattenkemi Jon Petter Gustafsson, Grundvattenkemi med inriktning mot markkemisk processmodellering vid KTH Mov har ett antal oavlönade docenter, en adjungerad professor, en gästprofessor och affilierade professorer. Följande personer är studierektorer inom Mov: Hans Bergh för grundutbildning och Vladimir Cvetkovic är programansvarig (PA) inom för doktorsprogram. Institutionens doktorander har organiserat sig och har doktorandträffar. De kommer att välja fadder åt dig. Mimmi Magnusson är doktorandrepresentant, representerad doktorand i institutionens lednigsgrupp. Christoffer Carstens är doktorandrepresentant i skolstyrelsen. Övrig lärarrepresentant i skolstyrelsen är Bo Olofsson. Institutionens doktorander är ansvariga för måndagsmöten (Minfo-möten), där alla är välkomna. Minfo-möten hålls varje måndag mellan för att fika tillsammans och att ge information vad som händer under veckan. Checklista - sevärda webbadresser Institutionens webbadress där du kan se den senaste interna telefonkatalogen, information från grupper, protokollen från olika möten samt information om forskarutbildning, kurser osv. KTH s hemsida sök internt. KTH s centrala information, Rektors veckobrev osv. Du kommer åt olika informationskällor tex. KTH s regelverk (KTH s handböcker) Blanketter, bl.a individuella studieplan (använd alltid den senaste versionen från webben), ansökan för licentiatseminarium eller disputation osv. tjänstledighetsansökan, sjukanmälan osv. Aktuella disputationer

5 3 Utlysta resestipendier Doktorandsektionens webbplats ABE-skolans internwebb, bl.a skolans infoblad En webbutbildning om statlig förvaltning, bl.a om förvaltningslagen, ekonomistyrning, offentlighet, sekretess, statsförvaltning och handlingsprogram https://kth.marakanda.se/ Högskoleverkets Doktorandhandbok och regelverk Högskoleverket KTH-RES där du kan göra dina reseräkningar KTH s information på engelska Kontakta KTH Bibliotek för Biblioteksbehörighet. Vid bibliotekets lånediskar eller enklast via KTHs hemsida, Nyckelpersoner inom Mov: Berit Balfors Prefekt, ank Jerzy Buczak Inköp av datorer Mov, IT-frågor, ank Vladimir Cvetkovic Programansvarig doktorsprogram, proprefekt, ank.6290 Jon Petter Gustafsson Proprefekt, ank Jan-Erik Gustafsson ST/ATF-representant, ank Bertil Nilsson Lab, forskningsingenjör, ank Ann Fylkner Skyddsombud, labchef, SACO-represent, ank Emma Engström Doktorandrepresentant Mov, ank.6141 Aira Saarelainen Kontaktperson personal, ank Britt Chow Kontaktperson personal, ank Magnus Havås Ekonomiansvarig, ank Lars-Erik Svahn IT-frågor, ank.7378 Katrin Grunfeld Utbildningsadministration LADOK, ankn Dina studier Som doktorand är din huvuduppgift att bedriva studier som skall leda fram till två examina, licentiatexamen och/eller doktorsexamen inom föreskriven tid, dvs. 4 år till doktor om du bedriver heltidsstudier eller 5 år om du har 20% institutionstjänstgöring. Doktorander som har tjänst vid institutionen, doktorandtjänst, kan ha viss institutionstjänstgöring som en del av arbetstiden. Den avsatta tiden får inte utgöra mer än 20 % av heltidsanställning för doktorander som innehar doktorandtjänst.

6 Den som antagits till forskarutbildning för att avlägga licentiatexamen och som vill fortsätta till doktorsexamen, måste lämna in en ny ansökan förutsatt att finansieringen är klar. De flesta av institutionens doktorander avlägger licentiatexamen som en etapp i studierna. För doktorsexamen är kursdelen minst 75 högskolepoäng för licentiatexamen är kursdelen minst 45 högskolepoäng. För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. En individuell studieplan skall inrättas för varje doktorand i början av forskarstudierna, och uppdateras årligen. Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på effektivt sätt. I respektive studieplan för forskarutbildning (vårt forskarutbildningsämne är Mark- och vattenteknik) skriver du tillsammans med din handledare utbildningens mål och uppläggning. Innehåll och planering av dina egna studier redovisar du tillsammans med din handledare. Handledaren och doktoranden diskuterar löpande hur långt avhandlingsarbetet föreskridit. Detta skall även framgå av den individuella studieplanen. Institutionen har egna obligatoriska doktorandkurser. Du kan också delta i andra doktorandkurser inom KTH. Den institution eller skola som anordnar en doktorandkurs (inom KTH ) debiterar 5.000,- för kursgenomförandet per doktorand som debiteras forskargruppen. Vad gäller tillgodoräknanden av kurser från grundutbildning till forskarutbildning kan de tillgodoräknas i yttersta fall. Alla tillgodoräknanden måste diarieföras såsom en kurs utanför KTH. Handledaren måste godkänna kursdeltagandet som sker utanför KTH och tillstyrka skriftligt kursen för vidareöverföring till LADOK. Katrin Grunfeld är ansvarig för LADOK inregistreringar på institutionsnivå. För att tillgodoräkna sig kurser som Du läser på andra lärosäten krävs det; godkännande av kursen från handledaren, namnet på kursen (engelska och svenska), namn och titel på ansvarig examinator, intyg på godkänd kurs. Informationen ges till Katrin som ser till att registrering sker i LADOK. Närmare information om kurser kan du läsa i Studieplan för forskarutbildningsämne Mark- och vattenteknik. Bilaga Alla doktorander har inte samma typ av anställning, här är de vanligaste förekommande anställningsformerna; Doktorandanställning, Industridoktorand, Stipendium, Utbildningsbidrag 4 Licentiat- och doktorsexamen Nedräkningsplan för licentiatexamen: Nedräkningsplan för doktorsexamen: Bilaga Bilaga

7 5 Institutionstjänstgöring Tillsammans med din huvudhandledare bestämmer du om din arbetstid skall omfatta studier på heltid eller 80% studier och 20% institutionstjänstgöring. Institutionen kan dock inte alltid erbjuda institutionstjänstgöring. Hittills har institutionen kunnat erbjuda tjänstgöring i form av undervisning. Det finns alltså i huvudsak två varianter av doktorandtjänster: heltid forskarutbildning i 4 år utan undervisning eller 80% med 20% institutionstjänstgöring i 5 år. Det är möjligt att ändra fördelningen från termin till termin. Ändringen förs även in i LADOK (aktivitet och försörjning). Lägg tillsammans med din handledare in din undervisning i din plan för de närmaste åren och redovisa den i den individuella studieplanen. När du börjar undervisa kan du märka att du lägger ner mycket mer tid än som avsatts. Du bör diskutera detta med din handledare så att ni kan komma fram varför det är så och vad som behöver åtgärdas. Det är ytterst viktigt att doktoranden själv följer upp att aktivitet och försörjning överensstämmer i LADOK och ser till att eventuell fel information korrigeras i LADOK. Om du skulle undervisa på en annan institution är det viktigt att du informerar om detta för vidare fakturering eller omföring av den avsatta undervisningstiden. (Aira, Britt, Lars-Erik) Doktorandlön Som månadslön gäller följande belopp t.om /mån som grundlön /mån, minst 30 % av fordringarna /mån, minst 50% av fordringarna eller då licentiatexamen har avlagts /mån, minst 80% av fordringarna för doktorsexamen Vill du ha lönen direkt på konto i Nordea eller överförd till annan bank måste du om du är nyanställd innan din första lön, fylla i en blankett överföringsuppgifter genom Nordea. Vill du senare ändra uppgifterna, fyll i blanketten Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter. Ditt anställningsavtal som doktorand förnyas ett år i taget. Information om distansarbete Distansarbete skall vara frivilligt och bygga på en överenskommelse mellan KTH och den enskilde arbetstagaren, där ömsesidigt förtroende utgör grunden. Arbetsgivaren och den anställde skall tillsammans definiera mål för distansarbetet och komma överens om hur arbetet skall redovisas och följas upp. Distansarbetet skall bedrivas på sådant sätt att det inte påverkar KTH s huvudverksamheter.

8 6 Högst tre dagar per vecka får användas till distansarbete. Det är viktigt att arbetstagaren inte förlorar den sociala kontakten med arbetskamrater och arbetsenhet. Dagarna för distansarbetet skall förläggas så att arbetstagaren har möjlighet att delta på arbetsplatsens gemensamma arbets- och informationsträffar. Arbetsgivaren är ansvarig för att informationssäkerheten hanteras i enlighet med KTHs policies, föreskrifter och riktlinjer samt att rimlig säkerhetsnivå upprätthålls. Detta avser såväl informations- som IT-säkerhet. Arbetstagaren skall erhålla det säkerhetsstöd som behövs. Kontakt kan vid behov tas med IT-avdelningen. Arbetsivaren är ansvarig för arbetsmiljön på platsen för distansarbetet enligt Arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har skyldighet att se till att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller då dessa är tillämpliga. Lagen om arbetsskadeförsäkring gäller om arbetstagaren drabbas av arbetsskada i bostaden under arbetstid, under förutsättning att ett distansarbetsavtal finns. Den utrustning som har tillhandahållits av arbetsgivaren tillhör KTH och skall utkvitteras av den anställde. Utrustningen återlämnas då distansarbetet upphör. Den får inte användas för privat bruk. Arbetsgivaren svarar för skada på eller förlust av utrustning och annan egendom som tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren svarar för arbetstagarens självriskkostnader om den utlämnade utrustningen orsakar brand- eller annan skada och reparation/ersättningsanskaffning bekostas av arbetstagarens hemförsäkring. Arbetstagaren skall innan distansarbetet inleds se till att han/hon har betryggande hemförsäkringsskydd. Arbetsgivaren kan i vissa fall ersätta bredbandskostnader. (väldigt sällsynt gäller för de som har ansvarsställning inom skolan) Det ankommer på skolchef/motsv eller annan chef vid en skola/motsv, avdelning eller enhet att avgöra vilka arbetstagare som är i behov av en bredbandsuppkoppling för att på ett kvalitativt godtagbart sätt kunna utföra sitt distansarbete. För varje arbetstagare som distansarbetar skall det finnas ett individuellt distansarbetsavtal och avtalet får tecknas för högst ett år i taget. Företagshälsovård KTH har avtal om företagshälsovård med Feelgood Östermalmshälsan. Alla anställda vid KTHs samtliga campus ( Valhallavägen, Kista, Haninge, Södertälje och Flemingsberg ) vänder sig till samma företagshälsovårdsenhet, Feelgood Östermalmshälsan. Alla anställda kan vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor av både fysisk och psykosocial karaktär, liksom rehabilitering. Sjukvårdsfrågor som inte rör arbetsrelaterade besvär, hänvisas till primärvården.

9 7 Vid Feelgood Östermalmshälsan finns arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, ergonom, sjukgymnast, företagssköterska och företagsläkare. Feelgood Östermalmshälsan ligger på Fiskartorpsvägen 15A i Stockholm, tel och direktnummer till företagssköterskan är: Friskvård KTH erbjuder sina anställda möjlighet till friskvård 1 timme per vecka under arbetstid. KTH och ABE-skolan har avtal med KTH-hallen för motion. Institutionen kompenserar max ,-/år för friskvårdsaktiviteter. Det går inte att ge ersättning för friskvårdsaktiviteterna i efterskott, därför är det viktigt att innan du bestämmer din träningsform att kontakta Aira (tel. 7910) för vidare information. KTH kommer att teckna ett nytt Friskvårdsavtal under Arbetstid Arbetstiden är reglerad enligt ALFA. Doktorander undantas från arbetstidlagens tillämpning, annars är årsarbetstiden 1760 timmar. För arbetstagare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka. Övertid utgår inte. Semester Doktorander arbetar, enligt statistiken mer än föreskriven arbetstid, tar mindre semester och arbetar på semestern. Vidare sjukskriver sig doktorander sällan. Hur du disponerar din ålagda årsarbetstid i stort bestämmer du och din handledare. Du är skyldig att ta ut din semester. KTH tillämpar schablonmetoden inom lärar- och forskartjänster / forskarstuderande. Dvs. du tar ut din semester under pågående år. Semestertillägget betalas ut till dig i samband med decemberlönen. I princip tar man ut hela årssemestern varje år och det är viktigt att du är ledig på din semester. Informera Aira om din semester, hon ser till att den överförs till semestertablån. Den hittar du på institutionens hemsida. Årssemester utgår med följande antal dagar: T o m det år Du fyller 29 år Fr o m det år du fyllt 30 år Fr o m det år Du fyllt 40 år 28 dagar 31 dagar 35 dagar Den anställde har rätt till semester redan under första anställningsåret. För den som har koncentrerad deltidstjänstgöring kommer semesterledigheten att kvotberäknas. Den som är anställd endast en del av året har semester enligt följande: Antalet anställningsdagar x årssemester / 365. Antalet semesterdagar framgår av lönespecifikationen..

10 8 En annan viktig detalj är, när du går på semester eller är borta från din arbetsplats att du skriver på din dörrtavla när du är tillbaka. Vi rekommenderar att du återkopplar din telefon med vissa koder i samband med semester eller annan frånvaro. Bilaga Sjukfrånvaro - föräldrarledighet Egen sjukfrånvaro, föräldraledighet och tillfällig vård av barn har du rätt att kompenseras för. Det är viktigt att du anmäler egen sjukfrånvaro och vård av barn till Aira eller Britt (kontaktpersoner) och i samband med vård av barn eventuellt till försäkringskassan. Under de två första veckorna betalar arbetsgivaren din sjukfrånvaro. Du kan byta ut den första sjukdagen /karensdagen mot en semesterdag. Om du blir sjuk ring till Aira, tel eller Britt eller kollega som informerar vidare. Ersättning för sjukvårdskostnader Kostnader för läkarvård och tandvård i form av oralkirurgisk behandling ersätts av KTH med högst 95 kr per besök. Uppvisande av att registrering skett i högkostnadskort krävs ej. Med läkarvård avses undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar. Kostnader för läkarvård hos företagshälsovården som ges av läkare som inte är anslutna till Försäkringskassan, ersätts av KTH på samma sätt som ersättning sker för läkarvård som ges av anslutna läkare. Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av KTH med högst 55 kr per besök. Uppvisande av att registrering i högkostnadskort skett krävs ej. Sjukhusvård ersätts av KTH med högst 70 kr för varje vårddag. Kostnaderna för sådana receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av KTH. Skicka dina kvitton till PAA-löner, Susanne Simlin (Mov s kontaktperson), tel Om arbetstagaren insjuknar vid tjänsteresa och förrättning utomlands, ersätter KTH skäliga och om möjligt styrkta kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel. Diskriminering Enligt lag har arbetsgivaren skyldighet att tillse att diskriminering ej förekommer mot personer på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning. Lagarna omfattar bl a förbud mot diskriminering dels i samband med rekrytering av medarbetare och dels betr beslut som arbetsgivaren fattar för anställd personal; beslut om befordran, beslut om utbildning för befordran, beslut om uppsägning och tillämpning av löner och arbetsvillkor.

11 9 Vid diskriminering på grund av funktionshinder har arbetsgivaren en skyldighet att vidta stödoch anpassingsåtgärder för personer med funktionshinder (gäller vid anställning, vid befordran eller utbildning för befordran) där det skäligen kan krävas att arbetsgivaren vidtar sådana åtgärder. Arbetsgivaren åläggs dessutom utrednings- och åtgärdsskyldighet vid trakasserier mot arbetstagare. Med trakasserier avses sådant uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetstagares integritet och som har samband med arbetstagarens etniska tillhörighet eller funktionshinder eller sexuella läggning. Tjänsteresor/traktamente Alla resor bokas via KTH-RES hos Ticket Affärsresor. KTH har tecknat ett ramavtal med Ticket Affärsresor för tjänsteresor för att få en helhetsbild över KTH:s tjänsteresor, miljörapportering och säkerhetsrapportering vid ev olyckor och incidenter. Fördelar för resenären är att resebyrån finns till hjälp under hela resan, hjälp till att välja leverantör utifrån miljöhänsyn, garanterad tillgång till statliga ramavtal och resebyråns avtal. Tillgång till lågkostnadsflyg, självbokning via webbportal och personlig service. Det är viktigt att uppdatera "Min profil och PUL-godkännande i KTH-RES för reseorder och onlinebokning via KTH-RES Efter uppdatering av min profil och PUL-godkännande har alla anställda tillgång till onlinebokningen via KTH-RES; Resa/bokning/skapa en ny resa/sök/boka. Lathund för uppdatering av "Min profil" och "PUL-godkännande" Bilaga Resor kan även bokas per telefon via Ticket Affärsresor, Öppettider I akutfall 24-timmarsservice, inom Sverige Från övriga världen (OBS! Extra arvode utgår!) Din egen reseräkning gör du i KTH/RES https://kth.marakanda.se/ Du kan få hjälp med din första reseräkning genom din administrativa kontaktperson. Innan du påbörjar din tjänsteresa måste du göra din reseorder i KTH-RES. Printa ut din reseorder, skriv under den och ge den till din kontaktperson innan din resa. Reseordern kopplas elektroniskt till din reseräkning som du gör efter din tjänsteresa. Din chef attesterar både reseordern och reseräkningen elektroniskt i KTH-RES.

12 10 Tjänstereförsäkring KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för sina anställda hos Kammarkollegiet. Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar för KTH:s räkning. Det gäller för hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller en annanplats där tjänsteresan börjar eller slutar. under avbrott p g a semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Vid en utrikes tjänsteresa gäller även grundskyddet. Avbrottet får då inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan eller förrättningen. Försäkringen gäller utan självrisk. Du kommer att få Kammarkollegiets tjänstereseförsäkringskort genom din kontaktperson. I kortet har du telefonnummer till SOS-international samt information hur du bär dig åt om olyckan skulle vara framme. Bilaga Stipendier Ett 20-tal stiftelser ger resebidrag till lärare, forskare och forskarstuderande oberoende av ämnesområde. Du kan söka stipendiemedel på KTH. Följande stipendiefonder finns: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KTHs allmänna resestiftelser, Karl Engvers stiftelse. Sök aktivt på KTH s intranät. Laboratorieverksamhet vid institutionen Vid Mov s vatten- och markkemiska laboratoriet utförs mark- och vattenkemiska analyser för institutionens forskningsprojekt och undervisning. Laboratoriet ligger på bottenvåningen till vänster om entrén Teknikringen 76 ovanför KTH POST. Ansvariga samt kontaktpersoner är Ann Fylkner och Bertil Nilsson. Om du skulle behöva använda laboratoriet är det viktigt att ta kontakt med Ann eller Bertil innan och att du läser föreskriften för laboratoriearbetet. Bilaga

13

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte ALLMÄN INFORMATION Dessa föreskrifter och denna information baseras på Högskolelagen SFS 1992:1434 och Högskoleförordningen

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström

Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Ekonomiska villkor för doktorander Presentation på doktoranddagen 080326 Viveka Ekström Finansieringsformer för doktorander 1. Utbildningsbidrag 2. Doktorandtjänst 3. Annan finansiering Utbildningsbidrag

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Varför en Doktorandlathund?... 3. Startpaket, kom igång med Dina doktorandstudier utan press och stress... 4. Checklista... 4

Varför en Doktorandlathund?... 3. Startpaket, kom igång med Dina doktorandstudier utan press och stress... 4. Checklista... 4 1 Innehåll Varför en Doktorandlathund?... 3 Startpaket, kom igång med Dina doktorandstudier utan press och stress... 4 Checklista... 4 Doktorand kollegieträff... 5 Databaser... 5 Anställningsformer för

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Riktlinjer. Distansarbete

Riktlinjer. Distansarbete Riktlinjer Distansarbete Förord Med denna riktlinje vill Luleå kommun skapa tydliga regler kring möjligheten att distansarbeta. Luleå 2010-12-15 Anne Karlenius Kommunchef Inledning Luleå kommun har tagit

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Nybörjarkurs för forskarrapportörer 2013

Nybörjarkurs för forskarrapportörer 2013 Nybörjarkurs för forskarrapportörer 2013 Malin Zetterström Lotten Hultgren Viklund Sytemförvaltning Ladok/SISU Studentavdelningen Studenthuset Kontakta oss: ladok@su.se, telefon 3989, må-tors kl:10-12

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen

Anmälan från Lunds Doktorandkår om förlängning av studiefinansiering i forskarutbildningen Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT 2006-06-29

Läs mer

FORSKARUTBILDNING VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER

FORSKARUTBILDNING VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER FORSKARUTBILDNING VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER 1 Allmänt 1.1 Forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin syftar till att inom det hälsovetenskapliga området utbilda forskare för samhällets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Forskarutbildning i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH Regler, riktlinjer och goda råd

Forskarutbildning i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH Regler, riktlinjer och goda råd Forskarutbildning i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH Regler, riktlinjer och goda råd Inledning... 3 Den allmänna och den individuella studieplanen... 4 Den allmänna studieplanen...

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan

Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan Sida 1 (7) Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan Dnr FAK 2012/239 2012-06-08 Anna Stafsudd, studierektor för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi 4 november 2013 Nedan följer instruktioner

Läs mer

Riktlinjer för distansarbete i hemmet

Riktlinjer för distansarbete i hemmet 2003-01-20 1 Administrativa kontoret Riktlinjer för distansarbete i hemmet Avtalet om distansarbete kan tecknas mellan arbetsgivaren och anställda i kommunen, där verksamheten medger distansarbete. Enskilt

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004 1. Personuppgifter Efternamn Andersson Gatuadress Studentvägen 1 Telefon, bostad 018-10 00 00

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: FS 1.1. Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-20 Dnr: FS 1.1.2-25-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR STUDIER PÅ FORSKARNIVÅ I FÖRETAGEKONOMI FÖR PERIODEN Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR STUDIER PÅ FORSKARNIVÅ I FÖRETAGEKONOMI FÖR PERIODEN Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR STUDIER PÅ FORSKARNIVÅ I FÖRETAGEKONOMI FÖR PERIODEN 20-20 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon, bostad Telefon, arbetet E-postadress

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER Fastställt av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 24 november 2006 (uppdaterat den 19 mars 2010) 1 Allmänt 1.1 Utbildning på forskarnivå

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik SU-161-2.3.8-0237-14 Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik Beslutat av Institutionsstyrelsen 2014-06-10 att gälla från

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten 1 (13) BESLUT 2016-10-27 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade 2016-10-18. Enligt

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Rekrytering av doktorand. Institutionen för odontologi

Rekrytering av doktorand. Institutionen för odontologi Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi Rekrytering av doktorand Kartläggning av behov Antagningsnämnd Beredningsgrupp Prefektbeslut Utlysning av tjänst eller direkt tillsättning Antagnings

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Antagna av fakultetsnämnden den 2 februari 2011 Dnr SLU ua Fe.2011.4.0-376 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1. Antagning och finansiering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik vid MDH, 2007-06-14, och av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik (Mathematics Education)

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik (Mathematics Education) Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik (Mathematics Education) BESLUT 1(5) Fastställd av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Den avser forskarutbildning i matematikdidaktik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå. Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå.  Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013 Styrdokument Dnr G 213 99/107 Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Hans Abelius Beslutsdatum 2012-06-25 Giltighetstid

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi STUDIEPLAN 2007-05-24 Dnr A 10 S2007/147 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Institution) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i ämnet Sociologi Planen är antagen av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Inom Åstorps kommun skall ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER SAHLGRENSKA AKADEMIN UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER Fastställt av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 24 november 2006 (reviderat den 19 mars 2010, 4 maj 2012,

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID FYSIKUM

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID FYSIKUM 1 (5) INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID FYSIKUM 1. PERSONUPPGIFTER Efternamn Förnamn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon, arbetet Upprättad (datum) Reviderad (datum) Telefon,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Studieplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-02-02.

Studieplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-02-02. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk strålningsfysik (General study programme for PhD- studies in Medical Radiation Physics) (inkl. studieplan för utbildning

Läs mer