Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos"

Transkript

1 1 (19) Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 47, Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 227 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i hela landet uppgick till under förra veckan, vilket var fler än under samma vecka förra året. Vid veckans slut fanns kvarstående lediga platser (exkl ferieplatser) vid arbetsförmedlingarna i hela landet, vilket var fler än vid samma tid förra året. Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i Gävleborgs län uppgick till 227 under veckan, vilket var 59 färre än under samma vecka förra året. Av de samtliga nyanmälda jobb i landet fanns 1,9% i Gävleborgs län. Vid veckans slut fanns 816 lediga jobb (exkl ferieplatser) kvarstående vid länets arbetsförmedlingar, vilket var 1 fler än vid samma tid förra året. Av samtliga kvarstående lediga jobb på arbetsförmedlingarna i landet fanns 2,0% i Gävleborgs län. Hittills under 2011 som helhet har antalet nyanmälda lediga jobb (exkl ferieplatser) till Arbetsförmedlingarna i landet som helhet ökat med 28,4%, jämfört med år I Gävleborgs län har de nyanmälda lediga jobben ökat med 19,9% hittills under Arbetslösheten personer och 9,1% av befolkningen år i Gävleborg I landet som helhet var totalt personer arbetslösa eller i program, vilket är en minskning med 5,8% jämfört med samma vecka förra året. Detta motsvarar 6,3% av befolkningen år. Av det totalt arbetslösa i hela riket förra veckan var 48,6% kvinnor och 51,4% män.

2 2 (19) Antalet öppet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick till personer förra veckan, och antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd uppgick samtidigt till personer. Totalt var alltså personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med 6,4% eller personer i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år uppgick den totala arbetslösheten till 9,1% i Gävleborg. Av det totalt arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 49,9% kvinnor och eller 50,1% män. Ungdomsarbetslösheten unga arbetslösa i Gävleborg (16,8% av befolkningen år) För hela riket uppgick antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern år och ungdomar i program med aktivitetsstöd till , vilket är en minskning med 4,5% i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år motsvarar detta 10,3%. Av de unga arbetslösa i hela riket förra veckan var 44,7% kvinnor och 55,3% män. Den totala arbetslösheten för ungdomar i Gävleborgs län under 25 år uppgick till personer förra veckan. Detta var en minskning med 153 personer eller 3,4% sedan förra året och motsvarar 16,8% av länets befolkning i åldern år. Av de unga arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 47,7% kvinnor och eller 52,3% män.

3 3 (19) Tema 1 Strukturpåverkande investeringar Riskkapital och finansiering av investeringar är ofta begränsande faktorer och flaskhalsar vad gäller tillväxtpotentialen särskilt för de små och medelstora företagen i Gävleborg. I detta sammanhang står dessutom de två kommunerna i Gävleborg, som idag har länets och bland landets högsta arbetslöshetsnivåer, utanför möjligheterna att ta del av regionalt investeringsstöd. Regionalt investeringsstöd är ett av de regionalpolitiska företagsstöden, som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. Villkor i korthet Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, utbildning och konsulttjänster. För att söka regionalt investeringsstöd ska företaget vara verksamt i stödområde A eller B. Stödområdena omfattar nästan hela Norrland samt delar av länen Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland Kalmar och Västra Götaland.... verksamheten bedömas leda till tillväxt och ökad sysselsättning.... bidraget bedömas vara nödvändigt för att investeringen ska kunna göras. Verksamheter som kan få stöd Regionalt investeringsstöd får ges till följande verksamheter: Industriell och industriliknande verksamhet Industriserviceverksamhet Tjänste- och serviceverksamhet som är inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad Turistverksamhet Uppförande av lokaler för uthyrning Annan verksamhet som bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen

4 4 (19) Stödets storlek En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Maximal finansieringsandel Tabellen visar maximalt stöd i procent av godkänd investering, utifrån typ av investering och företag. De stöd som beviljas ligger vanligen på lägre nivåer. E Temafråga 1 är om och i så fall i vilket läge, och i anslutning till EU:s nya programperiod, det är önskvärt att väcka frågan om stödområdesindelningen och möjligheterna till regionalt investeringsstöd för små- och medelstora företag i Gävle och Sandviken?

5 5 (19) Gävle och Sandvikens kommuner ligger idag utanför stödområdet, men; Industrins strukturomvandling har fått stora konsekvenser på arbetsmarknaden under de senaste åren då många industriarbetstillfällen försvunnit. Strukturomvandlingen har resulterat i Sveriges högsta arbetslöshetsnivåer, med tydliga undanträngningseffekter för grupper med svag arbetsmarknadsförankring. Den privata byggmarknaden fungerar bristfälligt då självständiga investeringar inte görs för små- och medelstora företag. Det finns en rad investeringar som inte blivit av de senaste åren på grund av bristfälligt fungerande byggmarknad, och osäkerheten i investeringskalkyler.

6 6 (19) Tema 2 Kompetens som avgörande strukturpåverkan Gävleborg har en lägre andel högskoleutbildade Den formella kompetensnivån är en betydande strukturfråga för arbetsmarknaden och arbetssökande i Gävleborgs län. Av befintlig kompetensstruktur framgår att Gävleborg har ett underskott av framförallt personer med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre, i jämförelse med riksgenomsnittet. Andelen högskolenybörjare per 1000 invånare och studiedeltagandet inom högskoleutbildning är också mindre än för riksgenomsnittet, vilket innebär att denna skillnad mellan Gävleborg och riksgenomsnittet kommer att öka framöver.

7 7 (19) Befolkning år efter utbildningsnivå 2010 Gävleborgs län Antal Andelar (%) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Folk-/grundskola ,3 19,3 16,9 Gymnasium högst 2 år ,7 34,7 32,3 Gymnasium 3 år ,7 21,8 20,8 Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år ,6 11,7 13,1 Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer ,5 11,0 15,7 Forskarutbildning ,3 0,4 0,3 Uppgift saknas ,9 1,0 1,0 Samtliga (hela befolkningen) Riket Antal Andelar (%) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Folk-/grundskola ,2 16,3 14,3 Gymnasium högst 2 år ,7 27,5 26,1 Gymnasium 3 år ,9 20,2 19,6 Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år ,3 14,1 14,7 Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer ,4 18,6 22,4 Forskarutbildning ,9 1,4 1,1 Uppgift saknas ,4 1,9 1,7 Samtliga (hela befolkningen) Källa: Statistiska Centralbyrån Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2009/2010 Kommun/Region Antal högskolenybörjare Kvinnor Män Totalt Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Gävleborgs län Riket Kommun/Region Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen år Kvinnor Män Totalt Bollnäs 13,2 9,1 11,1 Gävle 16,3 11,0 13,6 Hofors 14,1 5,8 9,7 Hudiksvall 18,4 11,4 14,9

8 8 (19) Ljusdal 12,6 8,0 10,2 Nordanstig 11,2 8,8 10,0 Ockelbo 16,0 4,4 9,9 Ovanåker 20,3 11,3 15,5 Sandviken 17,8 11,3 14,4 Söderhamn 13,9 9,7 11,7 Gävleborgs län 15,9 10,2 13,0 Riket 16,8 11,8 14,2 Befolkning i åldern år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2009 Kommun/Region Befolkning år Studiedeltagande Gymnasieutbildning Antal Procent Komvuxutbildning Antal Procent Övriga studerande Antal Procent Bollnäs , , , ,9 Gävle , , , ,5 Hofors , ,6 97 1, ,7 Hudiksvall , , , ,6 Ljusdal , , , ,8 Nordanstig , , , ,9 Ockelbo , ,0 40 1,1 40 1,1 Ovanåker , , , ,9 Sandviken , , , ,9 Söderhamn , , , ,9 Gävleborgs län , , , ,8 Riket , , , ,9 Källa: Statistiska Centralbyrån Högskoleutbildning Antal Procent Antalet personer i kommunal vuxenutbildning har minskat kraftigt på 10 år År 2000, under Kunskapslyftet, uppgick studiedeltagandet inom kommunal vuxenutbildning i Gävleborg till drygt personer. År 2009 var motsvarande antal drygt personer. Även om antalet sannolikt ökat under 2010 och 2011 (nästa redovisning för år 2010 kommer prel i december 2011 från SCB) tack vare satsningen på yrkesvux, är det långt till de nivåer som gällde under inledningen av 2000-talet. Med Kunskapslyftet följde åren efter en påtaglig ökning av grundläggande högskoleutbildning i Gävleborg, vilket sedan dess gått ner i takt med att den kommunala vuxenutbildningen minskat i volym. Övrig volym vad gäller högskoleutbildning upprätthålls av övergångarna direkt från ungdomsskolan, vilket emellertid riskerar att minska framöver som följd av de demografiska förändringarna i befolkningen

9 9 (19) Studerande från Gävleborgs län år efter studiedeltagande (källa: SCB) År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 KOMVUX Grundläggande högskoleutbildning Andelen i eftergymnasial utbildning kortare än tre år har i stort sett varit oförändrad i Gävleborg de senaste 15 åren Även om kompetensnivån i Gävleborg står sig relativt bra (till skillnad från längre eftergymnasial utbildning) i jämförelse med riksgenomsnittet vad gäller personer med högskoleutbildning kortare än tre år så har denna andel i stort sett varit oförändrad de senaste 15 åren. Detta kan emellertid vara en extra intressant utbildningsnivå för de personer som ändå har ambitionen att ta steget vidare från gymnasial kompetens, bland annat med inriktning på eftergymnasial yrkesutbildning. Yrkeshögskoleutbildning och kortare yrkesinriktade utbildningar inom Högskolan i Gävle utgör sådana för regionens näringsliv intressanta alternativ.

10 10 (19) Andel av befolkningen i Gävleborgs län t o m åldersgruppen 74 år med eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning, 10% 11% 11% 11% kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, 6% 8% 11% 12% 3 år och längre Temafråga 2 består främst av följande frågeställningar; Vilka volymer vuxenutbildning, som också är en viktig rekryteringsgrund till högskoleutbildning, krävs för att möta de strukturella förändringarna på Gävleborgs arbetsmarknad? Dagens volymer är uppenbarligen otillräckliga för att möta de kompetensbehov som finns. Vilken förstärkt roll kan Högskolan i Gävle och Yrkeshögskoleutbildningarna i länet erhålla i en önskvärd satsning på strukturpåverkan via kompetensutveckling?

11 11 (19) Tema 3 Strukturpåverkan via Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadspolitikens struktur och innehåll har varierat till innehåll och form över tid. Arbetsmarknadsutbildning har historiskt använts som ett verksamt och många gånger framgångsrikt verktyg i strukturell förändring på den regionala och nationella arbetsmarknaden. I vecka 46 fanns arbetslösa i Gävleborgs län, varav 353 (trehundrafemtiotre) deltog i Arbetsmarknadsutbildning. Detta var dessutom en minskning med 17,3% sedan motsvarande vecka förra året. I rättvisans namn ska sägas att det kan finnas arbetssökande i utbildning inom de övriga programmen och i särskilda projekt också. Men det är inga stora volymer. Kompetenströsklarna på arbetsmarknaden höjs successivt, och särskilt i spåren efter strukturomvandlingen av länets industri. Det innebär bland annat att många fler måste ta ett större eller flera mindre steg i motsvarande utsträckning, för att överhuvudtaget kunna vara med i konkurrensen om jobben på länets arbetsmarknad. I detta sammanhang behöver individernas och företagens ambitioner mötas upp av samhällets utbud av ändamålsenliga utbildningar. Arbetsförmedlingens veckostatistik sökande. Endast 2,3% av samtliga arbetslösa i Gävleborgs län deltar i Arbetsmarknadsutbildning. Antalet arbetslösa i Arbetsmarknadsutbildning har dessutom minskat med 17,3% sedan år Sökande Vecka Vecka Differens Differens motsv. vecka föreg. år ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT ÖPPET ARBETSLÖSA SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik

12 12 (19) Stöd till start av näringsverksamhet Ungdomsinsatser Förberedande insatser Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Jobb- och utvecklingsgarantin - därav Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD Deltidsarbetslösa Tillfällig timanställning Sökande med tillfälligt arbete Ombytessökande SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD Anställningsstöd Särskilda insatser för funktionshindrade ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN NYSTARTSJOBB Temafråga 3 berör frågeställningen om vilken volym Arbetsmarknadsutbildning som behövs för att Arbetsförmedlingen ska klara sitt matchningsuppdrag och för att Gävleborgs arbetslösa ska klara av de allt högre trösklarna på länets arbetsmarknad?

13 13 (19) Arbetslöshetsprognos arbetslösheten ökar nu i linje med prognosen Arbetsmarknadsutvecklingen de senaste veckorna följer den tendens som beskrivs i den senast reviderade prognosen, d v s en utvecklingskurva mot ökad arbetslöshet under nästa år. Skillnaden i arbetslöshet i jämförelse med förra året fortsätter minska på det sätt som vi beskrivit i den nya prognosen. Arbetslöshetsprognosens procentsatser beskrivs i relation till befolkningen år. I relation till den registerbaserade arbetskraften (där bland annat de flesta studerande inte ingår) blir arbetslöshetsprocenten i Gävleborg ungefär 2,5 procentenheter högre. I relation till den registerbaserade arbetslösheten hamnar arbetslösheten per den sista januari år 2012 på 12,1% och år 2013 på hela 12,5%. En mycket hög arbetslöshetsnivå jämfört med såväl svenska som europeiska nivåer. Då riskerar länets ungdomsarbetslöshet att ligga över 30% av arbetskraften och exempelvis arbetslösheten för utrikesfödda på nivåer över 40%! Om det blir en mild vinter ovanpå nuvarande konjunkturavmattning riskerar arbetslösheten att öka än mer än i föreliggande prognos, då de senaste snörika vintrarna innebar många säsongsanställningar inom snöröjning och på vintersportanläggningar med tillhörande besöknäringar. Månad/datum Öppet arbetslösa I program Totalt % av bef år aug ,10% jan ,50% aug ,80% jan ,50% aug ,50% jan ,90% aug ,60% ,10% Prognos jan ,60% aug ,10% jan ,90% jan ,80%

14 14 (19) Kortfattat v De nyanmälda lediga jobben (exkl ferieplatser) i Gävleborg har hittills under året ökat med 19,9%. För riket som helhet är motsvarande ökning 28,4%. Antalet arbetssökande som erhållit arbete under förra veckan uppgick till 323 personer, vilket var 3,6% av samtliga arbetssökande som fick arbete i hela landet. Arbetslösheten uppgår till 9,1% av befolkningen år i Gävleborg, riksgenomsnittet ligger på 6,3%. Totalt arbetslösa i länet, vilket är färre än vid samma tid förra året Ungdomsarbetslösheten uppgår till 16,8% av befolkningen år, riksgenomsnittet ligger på 10,3%. Totalt unga arbetslösa i Gävleborg, vilket är 3,4% färre än vid samma tid förra året. Arbetslöshetsprognos av befolkningen år, per sista januari respektiver år: jan ,6% ( personer) jan -11 9,90% ( personer) jan -12 9,60% ( personer) jan -13 9,90% ( personer) jan -14 9,80% ( personer) jan -15 8,70% ( personer) jan -16 7,60% ( personer)

15 15 (19) Kommentar Skillnaden i arbetslöshet sedan förra året fortsätter att krympa i den riktning som prognosen pekar ut. Med nuvarande utveckling kommer skillnaden till förra året att vara mindre än arbetslösa i nästa vecka, vilket betyder att arbetslöshetsminskningen i Gävleborg halverats sedan början på sommaren. Detta betyder i sin tur att arbetslösheten sannolikt börjar öka igen tidigt under nästa år. Förra lägesrapporten belyste en del av de strukturella problem som finns på arbetsmarknaden i Gävleborg, mot bakgrund av att arbetslösheten nu sannolikt kommer att öka under nästa år från den högsta nivån i landet. I föreliggande lägesrapport redovisas några frågställningar på detta tema, med fokus på möjliga strukturella åtgärder. Den första temafrågan gäller om och när det är motiverat att tilldela hela Gävleborgs län, d v s även Gävle och Sandviken, möjligheten till regionalt investeringsstöd som ett viktigt verktyg för strukturell utveckling av näringsliv och arbetsmarknad. En fråga som tidsmässigt ansluter till EU:s nya programperiod. Rena fakta relativt sett övriga kommuner i stödområdet sätter fokus på denna frågeställning. Temafråga 2 gäller kompetens och vuxenutbildning som strukturell påverkansfaktor. Den kommunala vuxenutbildningen i Gävleborg har minskat sin volym från drygt studerande år 2000, då Kunskapslyftet verkade, till drygt år Även om satsningen på yrkesvux återtagit en del volymer under år 2010 och år 2011 (redovisningen från SCB om studiedeltagandet för år 2010 kommer preliminärt i december 2011) så är nedgången mycket stor under 10-årsperioden. Tidigare mer omfattande kommunal vuxenutbildning medförde även påtagligt fler personer i grundläggande högskoleutbildning åren därefter. I detta sammanhang är temafrågan vilka volymer vuxenutbildning (inklusive yrkesutbildning och kompletterande utbildning) som behövs för att möta de strukturella behoven bland de arbetssökande i Gävleborg? Arbetsmarknadsutbildning har historiskt varit ett klassiskt och många gånger framgångsrikt verktyg i strukturförändringar på den regionala och nationella arbetsmarknaden. Därför belyses Arbetsförmedlingens resursinsatser i form av Arbetsmarknadsutbildning i temafråga 3, mot bakgrund av de stora behov av kompetenskompletteringar och kompetenshöjning som finns inte minst bland arbetslösa ungdomar och arbetslösa utrikesfödda i Gävleborgs län. Av arbetslösa under förra veckan i Gävleborgs deltog endast 353 (trehundrafemtiotre) i Arbetsmarknadsutbildning, vilket är 2,3% av samtliga arbetslösa. Detta är dessutom 17,3% färre i Arbetsmarknadsutbildning än för ett år sedan. Samtidigt finns flera kartläggningar gällande exempelvis arbetslösa ungdomar i länet som visar att merparten av dessa saknar komplett eller adekvat utbildning. Temafrågan i detta sammanhang är hur Arbetsförmedlingen ska klara sitt matchningsuppdrag och hur de arbetssökande ska klara av de allt högre trösklarna på arbetsmarknaden utan en rejäl satsning på Arbetsmarknadsutbildning? Detta är temafrågor som kan behöva diskuteras och bearbetas inom näringsliv, politik och offentlig sektor på flera nivåer. Strukturförändringarna på Gävleborgs arbetsmarknad låter inte vänta på sig, utan de tenderar snarare att växa till sig

16 16 (19) Konjunktur och trender Investeringsenkäten, oktober 2011: Industrins investeringar ökar mindre än väntat Industrins investeringar väntas i år uppgå till 53,2 miljarder. Det innebär att investeringsvolymen ökar med 10 procent jämfört med Ökningen väntas hålla i sig och investeringsvolymen förväntas öka med ytterligare 7 procent under Industrins investeringsplaner för 2011 har reviderats ned sedan i maj. Då förväntades investeringarna uppgå till 57,5 miljarder, en relativt stor ökning jämfört med Uppgifterna från oktober tyder dock på att ökningen skrivs ned något och att den totala investeringen hamnar på 53,2 miljarder, en ökning med 10 procent jämfört med Investeringsplanerna för 2012 visar på en ytterligare ökning. Investeringarna väntas då uppgå till 57,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en volymökning på 7 procent. Flera industribranscher visar på stora revideringar i år. Inom gruvor och mineralutvinningsindustrin beräknas investeringarna öka med 12 procent jämfört med I löpande priser innebär det att investeringarna förväntas uppgå till 6,8 miljarder. Det är en stor nedskrivning sedan undersökningen i maj, då man bedömde att investeringarna skulle öka med 21 procent jämfört med Branschen väntas dock öka sina investeringar med 36 procent under Andra branscher som enligt prognos förväntas öka sina investeringar under 2011 är textilindustrin som förväntas öka med 66 procent samt grafisk produktion som förväntas öka med 47 procent. Båda branscherna förväntas minska sina investeringar under De branscher som förväntas minska sina investeringar för 2011 är transportmedelsindustrin och träindustrin. Dessa branscher väntas minska sina investeringar med 19 respektive 31 procent. Minskningarna förväntas fortsätta under 2012 för träindustrin, som förväntas minska volymen med 5 procent. Transportmedelsindustrin väntas istället öka volymen med 42 procent.

17 17 (19) Utfall , planer , Miljarder kronor, 2008 års priser Från och med publiceringen i november har fastprisberäkningen anpassats för att bättre överensstämma med SNI Detta medför smärre förändringar i redovisningen. Energisektorn ökar investeringarna Energisektorn beräknas investera 35,6 miljarder kronor i år, vilket innebär att branschen har reviderat ned siffrorna sedan undersökningen i maj, då investeringarna förväntades hamna på 38,1 miljarder. Investeringsvolymen väntas öka med 3 procent jämfört med Under nästa år väntas investeringarna öka med 8 procent. Fastighetsbranschen ökar nybyggnationerna Fastighetsbranschen förväntas i år öka sina investeringar med 6 procent. I löpande priser beräknas de totala investeringarna för branschen hamna på 62,3 miljarder kronor. Under 2012 planeras för ökade investeringar med ytterligare 8 procent. Även inom nyproduktion förväntas en ökning av investeringarna. I år beräknas volymerna öka med 20 procent jämfört med Det är en revidering nedåt sedan i maj i år, då nyproduktionen väntades öka med 37 procent jämfört med Nästa år väntas nyproduktionen öka med ytterligare 25 procent.

18 18 (19) Investeringar inom byggnadsverksamheten Byggindustrin väntas i år minska investeringarna med 3 procent, vilket innebär att totala investeringar för helåret förväntas uppgå till 4,6 miljarder kronor i löpande priser. De planerade investeringarna som har lämnats för 2012 pekar på en volymökning på 7 procent. Investeringar inom övriga branscher Investeringarna inom företagstjänster väntas minska med 21 procent jämfört med Branschens totala investeringar förväntas uppgå till 6,5 miljarder kronor, vilket är en revidering nedåt sedan undersökningen i maj, då man uppskattade investeringarna till 7,0 miljarder. Investeringarna för 2012 väntas hamna på 6,4 miljarder kronor. Förväntningar om ökad investeringsvolym återfinns inom informations- och kommunikationssektorn, där investeringarna väntas öka med 13 procent i år. Under 2012 förväntas investeringarna minska med 12 procent. Varuhandel samt transport och magasinering förväntas minska sina investeringar med 3 respektive 2 procent. Under 2012 väntas varuhandel öka sina investeringar med 1 procent medan transport och magasinering väntas öka sina investeringar med 3 procent. Banker och försäkringsbolag väntas investera 5,0 miljarder kronor, vilket innebär en volymökning på 6 procent jämfört med Under 2012 förväntas investeringarna minska med 7 procent.

19 19 (19) Totala investeringar samt procentuell förändring 2011 Miljarder kronor, löpande priser 2011 Industri 53,2 10 Energi 35,6 3 Byggnadsverksamhet 4,6 3 Varuhandel 10,8-3 Transport och magasinering Information och kommunikation 15,4-2 9,0 13 Banker, försäkringsbolag 5,0 6 Fastighetsförvaltning 62,3 6 Företagstjänster 6,5-21 Procentuell förändring 2008 års priser 2011/ aspx

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sidan 1(8) Förv chef Leif Jansson 2013-02-08 Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Arbetslösheten fortsätter för närvarande inte att öka i Sandviken,

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (15) 2011-02-04 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 5, 2011-02-04 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på mycket låg nivå 50

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (25) 2014-08-22 Efter uppdrag; Leif Jansson Vecka 34, år 2014 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 303 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Norrköpingsfakta. Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet. Rapport nr 2013:4 16 december 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet. Rapport nr 2013:4 16 december 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2013:4 16 december 2013 Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Sida 2 av 35 Visste du att Norrköpings arbetsmarknad består av

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2011 Perspektiv Helsingborg ARBETSLÖSHETEN I HELSINGBORG HAR MINS- KAT SEDAN OKTOBER 2010 Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till närmare

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen

Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Rekryteringsbehov inom grafiska branschen Mars 2012 Henrik Rosengren, GFF 2012 1 Innehållsförteckning Metod och syfte 3 Sammanfattning 4 Rekryteringsbehovet totalt 7 Behov av tjänstemän 8 Behov av yrkesarbetare

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Information från CSN Folkhögskolor 2015 Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Innehåll Längsta tid och tidigare utbildning - Studiebakgrund för utländska studerande Nya regler kring högre bidraget Återkvalificering

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-01-30 1.0 Lotta Heckley Stadskontoret Arbetsmarknadsenheten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Rapport 2009:8. Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009

Rapport 2009:8. Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Rapport 2009:8 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Samhällsutvecklingsenheten Omslagsbilden visar en villa i stadsdelen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer