Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos"

Transkript

1 1 (25) Efter uppdrag; Leif Jansson Vecka 34, år 2014 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 303 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i hela landet uppgick till under förra veckan, vilket var fler än under samma vecka förra året. Vid veckans slut fanns kvarstående lediga platser (exkl ferieplatser) vid arbetsförmedlingarna i hela landet, vilket var fler än vid samma tid förra året. Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i Gävleborgs län uppgick till 303 under veckan, vilket var 71 fler än under samma vecka förra året. Av de samtliga nyanmälda jobb i landet fanns 2,0% i Gävleborgs län. Vid veckans slut fanns lediga jobb (exkl ferieplatser) kvarstående vid länets arbetsförmedlingar, vilket var 149 fler än vid samma tid förra året. Av samtliga kvarstående lediga jobb på arbetsförmedlingarna i landet fanns 2,2% i Gävleborgs län. Hittills under 2014 som helhet har antalet nyanmälda lediga jobb (exkl ferieplatser) till Arbetsförmedlingarna i landet som helhet ökat med 12,4%, jämfört med år I Gävleborgs län har de nyanmälda lediga jobben sammanlagt ökat med 12,7% hittills under Arbetslösheten personer 8,6% av befolkningen och 10,4% av arbetskraften år i Gävleborg I landet som helhet var totalt personer arbetslösa eller i program, vilket är en minskning med 8,2% jämfört med samma vecka förra året. Detta motsvarar 6,1% av befolkningen och 7,8% av arbetskraften år. Av det totalt arbetslösa i hela riket förra veckan var 45,7% kvinnor och 54,3% män.

2 2 (25) Antalet öppet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick till personer förra veckan, och antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd uppgick samtidigt till personer. Totalt var alltså personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med personer i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år uppgick den totala arbetslösheten till 8,6% i Gävleborg. Andelen arbetslösa av arbetskraften uppgick till 10,4% i förra veckan. Av det totalt arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 46,2% kvinnor och eller 53,8% män. Ungdomsarbetslösheten unga arbetslösa 15,2% av befolkningen och 23,1% av arbetskraften år i Gävleborg För hela riket uppgick antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern år och ungdomar i program med aktivitetsstöd till i förra veckan, vilket är en minskning med 13,6% i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år motsvarar detta 9,0%. Andelen arbetslösa ungdomar av arbetskraften uppgick till 15,0% i förra veckan. Av de unga arbetslösa i hela riket förra veckan var 40,1% kvinnor och 59,9% män. Den totala arbetslösheten för ungdomar i Gävleborgs län under 25 år uppgick till personer förra veckan. Detta var en minskning med 560 personer eller 12,7% sedan förra året och motsvarar 15,2% av länets befolkning och 23,1% av arbetskraften i åldern år. Av de unga arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 41,6% kvinnor och eller 58,4% män.

3 3 (25) Tredje månaden i rad med svagt nyföretagande, då minskade antalet företag i länet för första gången på sex år Gävleborg har upplevt en ökning av antalet företag i länet varje månad hela sex år i rad. Efter tre relativt svaga nyföretagarmånader minskade emellertid i juli det totala antalet företag i Gävleborg för första gången sedan juni Under juli månad i år avslutades lika många företag som nyregistrerades. Å andra sidan fanns det i juli i år fler företag i länet jämfört med juni Detta innebär att juni 2014 är den månad då den senaste historiska toppnoteringen gjordes med företag totalt i Gävleborgs län, varav aktiebolag. Samtidigt kan kommande månader mycket väl innebära att såväl nyföretagandet som det totala antalet företag börjar öka igen i vårt län, eller så är nuvarande stagnation av företagandet i länet ett trendbrott. Nyregistrerade företag i Gävleborgs län resp månad År Månad AB E HB KB Total 2013 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul

4 4 (25) Befintligt antal företag (de fyra vanligaste företagsformerna) i Gävleborgs län respektive år År Månad AB E HB KB Total 2013 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Företagskonkurserna ökade under juli månad i landet som helhet men minskade i Gävleborg Företagskonkurserna i landet som helhet ökade i juli månad med 3 % jämfört med samma månad För årets första sju månader kvarstår dock den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra året då minskningen var 6 %. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handelsoch kommanditbolag samt övriga juridiska personer. I Gävleborg minskade antalet företagskonkurser med 27% under juli månad men har upplevt en ökning på 1% sammanlagt hittills i år. Antalet företagskonkurser i juli månad ökade med 3 % i landet som helhet. Totalt gick 471 företag i konkurs under månaden jämfört med juli månad 2013 då 457 företag gick i konkurs. Under årets första sju månader gick företag i konkurs jämfört med samma period 2013 då företag gick i konkurs. Den senaste tiden har varit tuff för den svenska exportindustrin vilket även

5 5 (25) påverkat många underleverantörer, varför kronförsvagningen nu gynnar många företag positivt. Handeln och transportsektorn går starkt Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 24 %, 25 % respektive 32 %. Efterfrågan på produkter och tjänster från dessa branscher bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin. Spridd geografisk utveckling Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. Företagskonkurserna i Stockholm ökade med 11 % under juli jämfört med samma månad föregående år, vilken innebär att minskningen för årets första sju månader endast är -1 %. Det är framför allt konkurserna inom byggbranschen som ligger kvar på samma relativt höga nivå som 2013, medan övriga branscher minskar. Även i Skåne noteras en ökning i juli med hela 30 % vilket även här beror på många konkurser inom byggbranschen samt inom restaurangbranschen. Bäst utveckling under juli bland storstadsregionerna hade Västra Götaland där konkursökningen endast var 1 % för månaden vilket innebär att det är en minskning med 11 % för årets första sju månader jämfört med föregående år. Gävleborg upplevde en minskning av företagskonkurserna under juli månad med de har ökat med 1% sammantaget hittills i år På månadsbasis har företagskonkurserna i Gävleborg varierat kraftigt i jämförelse med motsvarande månader förra året. Men sammantaget hittills i år (jan-juli) har antalet företagskonkurser i Gävleborg enbart ökat från 103 till 104, d v s i det närmaste en oförändrad situation. Till bilden hör samtidigt att antalet företag i länet ökat med 334 under det senaste året, vilket betyder att företagsamheten i länet ökat utan att det påverkat konkursutvecklingen. Den fortsatta konkursutvecklingen Många konjunktursignaler är positiva vilket bör innebära ökad orderingång, förbättrad lönsamhet och att allt fler företag överlever. Dock är den internationella efterfrågan relativt svag och osäkerheten avseende relationen

6 6 (25) mellan EU och Ryssland hämmar till viss del även den europeiska industrin och skapar en osäkerhet hos många företag. https://www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html

7 7 (25) Antalet nya inkommande varsel i Gävleborg ökade kraftigt i juli Antalet nya inkommande varsel uppsägningar ökade kraftigt mellan juni och juli, från 68 personer till 193 personer. I juli utgjorde varslen i Gävleborg 8,4% av samtliga varsel i landet som helhet, att jämföra med 1,6% i juni och 2,5% i juli förra året. Antal personer berörda av nya inkommande varsel om uppsägning Antal personer berörda av varsel om uppsägning AB Stockholms län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län M Skåne län N Hallands län O Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län AC Västerbottens län BD Norrbottens län Riket Källa: Arbetsförmedlingen

8 8 (25) Arbetsmarknaden i Gävleborg krymper med minskad befolkning i arbetsför ålder, vilket bland annat ökar fokus på omställning och utbildning eftersom arbetslösheten nu minskar och de lediga jobben ökar Arbetslösheten i Gävleborg uppvisar en försiktigt minskande trend, men bakom dessa siffror ligger en fortsatt krympande befolkning i arbetsför ålder. Samtidigt som Gävleborgs befolkning i alla åldrar ökat med personer mellan år 2008 och 2013 har länets befolkning i åldrarna år minskat med personer under samma period. Detta innebär också att antalet i icke arbetsför ålder inom befolkningen i Gävleborg ökat med personer den senaste femårsperioden. Antalet nyanmälda lediga jobb (exkl feriejobb) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7% i jämförelse med motsvarande period förra året. Antalet nyanmälda lediga jobb uppgår hittills i år till ungefär samma antal som under högkonjunkturåret Till bilden hör också att Arbetsförmedlingens andel av det faktiska antalet lediga jobb brukar ligga kring 25-30% i en normal konjunktur (enligt genomförda studier av af:s marknadsandelar av lediga jobb). En delförklaring till nuvarande situation är att det arbetskraftsbehov som nu växer allt snabbare till stor del beror på ökade pensionsavgångar, som samtidigt innebär att allt färre i arbetsför ålder ska klara att täcka de nya jobben framförallt i offentlig sektor som följer av en ökande befolkning i icke arbetsför ålder. Förändring av antal arbetslösa totalt år i Gävleborgs län resp vecka år 2014 i jämförelse med motsvarande vecka föregående år 0 v 1 v 3 v 5 v 7 v 9 v 11 v 13 v 15 v 17 v 19 v 21 v 23 v 25 v27 v29 v31 v Källa: Arbetsförmedlingen

9 9 (25) Folkmängd totalt alla åldrar i Gävleborgs län (källa: SCB) Förändring Folkmängd år i Gävleborgs län (källa: SCB) Förändring Nettominskningen av personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta i flera år framöver, och även om fler jobbar längre så är det ännu inte av den omfattningen att det påverkar helheten på något avgörande sätt eftersom det fortfarande är en hel del personer som inte kan jobba till pensionsåldern. Nuvarande volymer invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för den minskande befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborg. Detta sätter ökat fokus på matchningen mellan kompetenstillskott och efterfrågan på kompetens inom olika samhällssektorer. Efter den inledande kraftiga ökningen under finanskrisens inledning 2008/2009 har arbetslösheten minskat med personer från den högsta januari/februari nivån arbetslösa år 2010 till arbetslösa januari/februari I föreliggande prognos beräknas antalet arbetslösa i Gävleborg att minska med ytterligare ca till januari/februari Jämförs antalet arbetslösa i jan/feb 2009 med motsvarande antal 2014 har antalet arbetslösa i Gävleborg ökat med personer trots att antalet personer i arbetsför ålder minskat med personer under denna period. Förklaringen till detta återfinns delvis i att antalet arbetstillfällen minskat kraftigt sedan finanskrisens början, men också i en allt mer bristande överensstämmelse och matchning mellan kompetensutbud och arbetskraftsefterfrågans kompetensprofil. Den sen senaste kortperiodiska sysselsättningsstatistiken för andra kvartalet

10 10 (25) i år visar flera positiva trendbrott trots att antalet anställda i Gävleborg totalt sett har minskat sedan motsvarande tidpunkt förra året. En för arbetsmarknadsutvecklingen klart positiv trend är, vilket kunnat konstateras även tidigare kvartal, är att den offentliga sektorn börjat nettorekrytera igen. Jämförelser med andra regioner, som exempelvis Uppsala och Dalarna, visar på betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som konjunkturregulator på arbetsmarknaden. För Gävleborg har den tidigare sysselsättningsminskningen inom den offentliga sektorn haft större inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen sedan finanskrisens början än motsvarande utveckling totalt sett inom den privata sektorn. Detta tack vare att tjänstenäringarna och övriga privata sektorer till stor del uppvägt den mycket kraftiga minskningen av antalet anställda inom länets industri. Denna tyngdpunktsförflyttning mellan tillverkningsarbete och tjänster är dock något som gäller sektorsnivå och i mindre utsträckning på individnivå, vilket inneburit högre arbetslöshet och klart ökade omställningsbehov. Ett annat positivt trendbrott är att minskningen av antalet anställda inom länets industrisektor stannade upp under andra kvartalet i år. Under första kvartalet i år noterades mindre än anställda inom länets industri för första gången i modern tid. Nu är antalet industrianställda uppe över igen och har ökat något sedan förra året. Däremot har antalet anställda inom övriga privata sektorer, d v s byggsektorn liksom inom jord- och skogsbrukssektorerna, minskat kraftigt det senaste året, från den tidigare kraftiga ökningen och toppnoteringen under Gävleborgs arbetsmarknad har krympt med den minskande befolkningen i arbetsför ålder. I länet finns just nu ca färre anställda än år 2008 och ungefär färre anställda än förra året vid motsvarande tidpunkt. Men i relation till befolkningsförändringarna och generationsväxlingarna skulle detta kunna betraktas som ett status quo läge totalt sett på arbetsmarknaden, som emellertid innehåller stora bruttoströmmar i olika riktningar. En viktig frågeställning som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning länets arbetsmarknad krympt på grund av att via pension avgången kompetens inte kunnat ersättas med nytillkommen kompetens? Optimalt och önskvärt vore dock självklart att jobben ökade i antal även om befolkningen nu minskar i yrkesverksamma åldrar. Och goda förutsättningar finns att så kommer att ske eftersom nuvarande utveckling sedan år 2008

11 11 (25) ska ses i ljuset av en långdragen och kärv internationell konjunktur. När väl industrikonjunkturen vänder finns trots allt förutsättningar för en snabbt ökad arbetskraftsefterfrågan både inom tillverkning och tjänster. Den offentliga sektorn kommer att behöva fortsätta att öka nyrekryteringen mot bakgrund av ökade behov såväl för barn och unga som för ett påtagligt ökande antal äldre i länet. Antal anställda i Gävleborgs län efter sektor, 2:a kvartalet respektive år (Källa: SCB) Kommunal Landsting Statlig SUMMA Industrin Tjänste- Övriga SUMMA TOTALT Offentlig näringarna Privat Föränd jmf -08 Föränd jmf -13 I jämförelse med motsvarande vecka förra året har antalet arbetslösa inrikes födda minskat med personer (-18,3%) medan antalet arbetslösa utrikes födda ökat med 780 personer (+16,2%). Tabellen nedan visar att den stora majoriteten, nästan 70%, av de arbetslösa utrikes födda är i åldrarna år. Motsvarande siffra för inrikes födda är 42%. Eftersom huvuddelen av de utrikes födda inte genomgått flerårig yrkesinriktad utbildning i det svenska utbildningssystemet blir framförallt det reguljära utbildningsväsendet den avgörande matchningsfrågan för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden i vårt län. Samtidigt som det finns många obesatta lediga jobb i länet finns många arbetslösa i de åldersgrupper som annars har den högsta förvärvsfrekvensen. Just nu finns över kvarstående lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingarna i länet och kanske ytterligare jobb på

12 12 (25) länets arbetsmarknad som inte är anmälda till af (mot bakgrund av tidigare uppföljningar av af:s andel av de lediga jobben). Antal arbetslösa i Gävleborg, totalt samt inrikes födda och utrikes födda v 33 år 2014 Totalt Inrikes födda Utrikes födda Ålder Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Totalt , , ,0 Summa år ,9% ,7% Källa: Arbetsförmedlingen Från beslut om utökad utbildningsinfrastruktur måste det tillföras ett antal år för rekrytering av lärare och studerande samt tillika utbildningstiden, innan det finns nödvändig kompetens på arbetsmarknaden att tillföra företag och offentlig sektor. Därför behövs ett framåtsyftande 3-5 års perspektiv i detta sammanhang. Åren kan vi mycket väl ha en situation med kraftigt ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden i Gävleborg. Om vi får en längre sammanhängande god konjunkturutveckling, liknande den mellan andra halvan av år 2004 till första halvan av år 2008, kommer arbetskraftsefterfrågan att påtagligt förstärkas inte bara för att täcka pensionsavgångar utan även genom tillkommande ökat nyrekryteringsbehov inom så gott som samtliga branscher i Gävleborg. I ett sådant läge kommer många, främst arbetsgivare som inte kan få nödvändig kompetens och arbetslösa som saknar efterfrågad kompetens, att fråga varför det inte gjordes mer år 2014 och 2015 när det fanns många tusentals fler arbetslösa med behov av omskolnings- och utbildningsbehov?

13 13 (25) Föreliggande prognos ligger kvar på nuvarande arbetslöshetsnivåer i närtid. Men mot bakgrund av den senaste utvecklingen revideras arbetslösheten ner i den långsiktiga prognosen. Detta innebär en fortsatt sänkning av arbetslösheten även i januari/februari De positiva officiella prognoserna, bland annat i form av signalerna från inköpschefsindex, bör trots viss revidering komma att få genomslag i verkligheten framöver även för industrikonjunkturen i Gävleborg. Månad/År Öppet arbetslösa I program Totalt % av bef år % av reg arbetskraften Aug ,10% 6,60% Jan ,50% 9,70% Aug ,80% 11,40% Jan ,50% 13,50% Aug ,50% 12,20% Jan ,90% 12,60% Aug ,60% 10,90% Jan ,90% 12,40% Aug ,10% 11,30% Jan ,30% 12,60% Aug ,10% 11,20% Jan ,80% 12,10% ,60% 10,40% Prognos Aug ,70% 10,60% Jan ,10% 11,10%

14 14 (25) Kortfattat v De nyanmälda lediga jobben (exkl ferieplatser) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7%. För riket som helhet har de nyanmälda lediga jobben ökat med 12,4% hittills i år. Antalet arbetssökande som erhållit arbete under förra veckan uppgick till 303 personer, vilket var 2,0% av samtliga arbetssökande som fick arbete i hela landet. Arbetslösheten uppgår till 8,6% av befolkningen och 10,4% av arbetskraften år i Gävleborg, riksgenomsnittet ligger på 6,1% respektive 7,8%. Totalt arbetslösa i länet, vilket är färre än vid samma tid förra året Ungdomsarbetslösheten uppgår till 15,2% av befolkningen och 23,1% av arbetskraften år, riksgenomsnittet ligger på 9,0% respektive 15,0%. Totalt unga arbetslösa i Gävleborg, vilket är 12,7% färre än vid samma tid förra året. Arbetslöshetsprognos per sista januari respektive år: Antal Andel av befolkningen Andel av arbetskraften år år jan pers 5,9% 7,5% jan pers 7,5% 9,7% jan pers 10,5% 13,5% jan pers 9,9% 12,6% jan pers 9,9% 12,4% jan pers 10,1% 12,6% jan pers 9,8% 12,1% jan pers 9,1% 11,1% jan pers 8,2% 10,0% jan pers 7,0% 8,6% jan pers 5,4% 6,6%

15 15 (25) Kommentarer till arbetsmarknadsläge och arbetsmarknadsutveckling vecka 34, 2014; Arbetsmarknaden i Gävleborg har krympt med minskad befolkning i arbetsför ålder, vilket bland annat ökar fokus på omställning och utbildning eftersom de lediga jobben ökar påtagligt Försiktigt minskad arbetslöshet och en påtaglig ökning av de nyanmälda lediga jobben är den rådande trenden på Gävleborgs arbetsmarknad. Även om antalet företag i länet minskade i juli, för första gången på sex år, finns idag nästan fler företag i Gävleborg jämfört med juli år Den senaste sysselsättningsstatistiken visar att arbetsmarknaden i länet krympt i takt med minskad befolkning i yrkesverksamma åldrar. Positivt är att offentlig sektor nettorekryterar, och att den tidigare stadigt minskade industrisysselsättningen nu vänts i och med en ökning av jobben inom industrin under andra kvartalet i år. Länets tjänstenäringar går fortsatt framåt medan bygg-, samt jord- och skogsbrukssektorerna kraftigt tappar sysselsättning. Nuvarande volym invandring till länet räcker antalsmässigt inte till för att balansera minskningen av länets befolkning i arbetsför ålder. Hittills i år har antalet nyanmälda lediga jobb legat på ungefär motsvarande nivå som under högkonjunkturåret Strukturen på arbetslösheten och den förväntade fortsatta ökningen av lediga jobb, både beroende på stora pensionsavgångar och en successivt förbättrad konjunktur, sätter nu ökat fokus på kompetensmatchning och de stora omställnings- och utbildningsbehoven på länets arbetsmarknad. I detta sammanhang behöver siktet vara inställt på det förväntade läget i länet om 3-6 år, samtidigt som det finns en besvärlig matchningsproblematik inom flera yrkesområden och sektorer redan idag. Arbetslösheten minskar och antalet lediga jobb ökar i Gävleborgs län Den senaste tiden har de officiella tillväxtprognoserna justerats nedåt, och diverse indikatorer pekar i lite olika riktningar. Även om företagandet i Gävleborg börjat mattats av för första gången på sex år och antalet varsel ökat i vårt län till skillnad från riket som helhet, så är den rådande trenden ändå försiktigt minskad arbetslöshet och en påtaglig ökning av antalet nyanmälda lediga jobb. Det fanns i juli i år trots allt fler företag totalt (varav fler aktiebolag) än i juli år 2008 i Gävleborg, vilket i sig innebär större möjligheter till kommande uppgång av sysselsättningen i länet med förbättrad konjunktur. Förklaringen till den minskade arbetslösheten kan i stor utsträckning återfinnas i den demografiska utvecklingen. Den senaste femårsperioden ( ) har befolkningen i Gävleborg ökat med personer. Bakom denna nettoförändring ligger emellertid en minskning med personer i arbetsför ålder (16-64 år) och en ökning med personer i icke arbetsför ålder under femårsperioden. Mellan 2012 och 2013 minskade antalet åringar i länets befolkning med -977 personer.

16 16 (25) Nuvarande volym invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för befolkningsminskningen i arbetsför ålder i Gävleborg Nuvarande volymer invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för den minskande befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborg. Detta sätter ökat fokus på matchningen mellan kompetenstillskott och efterfrågan på kompetens inom olika samhällssektorer. Nettominskningen av personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta i flera år framöver, och även om fler jobbar längre så är det ännu inte av den omfattningen att det påverkar helheten på något avgörande sätt eftersom det fortfarande är en hel del personer som inte kan jobba till pensionsåldern. Antalet nyanmälda lediga jobb (exkl feriejobb) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7% i jämförelse med motsvarande period förra året. Antalet nyanmälda lediga jobb uppgår hittills i år till ungefär samma nivå som under högkonjunkturåret 2006 vid motsvarande tidpunkt under året. En delförklaring till nuvarande situation är att det arbetskraftsbehov som nu växer allt snabbare till stor del beror på ökade pensionsavgångar, som samtidigt innebär att allt färre i arbetsföra åldrar ska klara att täcka de nya jobben framförallt i offentlig sektor som följer av en ökande befolkning i icke arbetsföra åldrar. Reguljär utbildning är en avgörande matchningsfråga för länets arbetsmarknad Samtidigt som det finns många obesatta lediga jobb i länet finns många arbetslösa i de åldersgrupper som annars har den högsta förvärvsfrekvensen. Just nu finns över kvarstående lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingarna i länet och kanske ytterligare potentiella lediga platser på länets arbetsmarknad som inte är anmälda till af (mot bakgrund av tidigare uppföljningar av af:s andel av de lediga jobben). I nuläget är nästan 70% av de arbetslösa utrikes födda i länet i åldern år, att jämföra med 42 % av de arbetslösa inrikes födda. Eftersom huvuddelen av de utrikes födda inte genomgått flerårig yrkesinriktad utbildning i det svenska utbildningssystemet blir framförallt det reguljära utbildningsväsendet den avgörande matchningsfrågan för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden i vårt län. Både den offentliga sektorn och industrin ökar nu antalet anställda i Gävleborg Den sen senaste kortperiodiska sysselsättningsstatistiken för andra kvartalet i år visar flera positiva trendbrott, trots att antalet anställda i Gävleborg totalt sett har minskat sedan motsvarande tidpunkt förra året. En för arbetsmarknadsutvecklingen klart positiv trend är, vilket kunnat konstateras tidigare kvartal, är att den offentliga sektorn börjat nettorekrytera igen. Jämförelser med andra regioner, som exempelvis Uppsala och Dalarna, visar på den stora betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som konjunkturregulator på arbetsmarknaden. För Gävleborg har sysselsättningstappet inom den offentliga sektorn haft större inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen sedan finanskrisens början än motsvarande utveckling totalt sett inom den privata sektorn. Detta tack vare att tjänstenäringarna och övriga privata sektorer till stor del uppvägt den mycket kraftiga minskningen av antalet anställda inom länets industri. Denna tyngdpunktsförflyttning mellan tillverkningsarbete och tjänster är dock något som gäller sektorsnivå och i mindre utsträckning på individnivå, vilket inneburit högre arbetslöshet och klart ökade omställningsbehov. Ett annat positivt trendbrott är att minskningen av antalet anställda inom länets industrisektor stannade upp under andra kvartalet i år. Under första kvartalet i år noterades mindre än anställda inom länets industri för första gången i modern tid. Nu är antalet industrianställda över igen och har ökat något sedan förra året.

17 17 (25) Bygg-, samt jord- och skogbrukssektorerna tappar kraftigt i sysselsättning Däremot har antalet anställda inom övriga privata sektorer, d v s byggsektorn liksom inom jord- och skogsbrukssektorerna, minskat kraftigt det senaste året, från den tidigare kraftiga ökningen och toppnoteringen under Arbetsmarknadsutvecklingen sätter ökat fokus på utbildning och kompetensmatchning Gävleborgs arbetsmarknad har krympt med den minskande befolkningen i arbetsför ålder. I länet finns just nu ca färre anställda än år 2008 och ungefär färre anställda än förra året vid motsvarande tidpunkt. Men i relation till befolkningsförändringarna och generationsväxlingarna skulle detta kunna betraktas som ett status quo läge totalt sett på arbetsmarknaden, som emellertid innehåller stora bruttoströmmar i olika riktningar. En viktig frågeställning som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning länets arbetsmarknad krympt på grund av att via pension avgången kompetens inte kunnat ersättas med nytillkommen kompetens? Optimalt och önskvärt vore självklart att jobben ökade i antal även om befolkningen nu minskar i yrkesverksamma åldrar. Och goda förutsättningar finns att så kommer att ske, eftersom nuvarande utveckling sedan år 2008 ska ses i ljuset av en långdragen och kärv internationell konjunktur. När väl industrikonjunkturen vänder finns trots allt förutsättningar för en snabbt ökad arbetskraftsefterfrågan både inom tillverkning och tjänster. Den offentliga sektorn kommer att behöva fortsätta att öka nyrekryteringen mot bakgrund av ökade behov såväl för barn och unga som för ett påtagligt ökande antal äldre i länet. Från beslut om utökad utbildningsinfrastruktur måste det tillföras ett antal år för rekrytering av lärare och studerande samt tillika utbildningstiden, innan det finns nödvändig kompetens på arbetsmarknaden att tillföra företag och offentlig sektor. Därför behövs ett framåtsyftande 3-5 års perspektiv i detta sammanhang. Vilket svar vill vi leverera om 5 år? Åren kan vi mycket väl ha en situation med kraftigt ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden i Gävleborg. Om vi får en längre sammanhängande god konjunkturutveckling, liknande den mellan andra halvan av år 2004 till första halvan av år 2008, kommer arbetskraftsefterfrågan att påtagligt förstärkas inte bara för att täcka pensionsavgångar utan även genom tillkommande ökat nyrekryteringsbehov inom så gott som samtliga branscher i Gävleborg. I ett sådant läge kommer många, främst arbetsgivare som inte kan få nödvändig kompetens och arbetslösa som saknar efterfrågad kompetens, att fråga varför det inte gjordes mer år 2014 och 2015 när det fanns många tusentals fler arbetslösa med behov av omskolnings- och utbildningsbehov?

18 18 (25) Konjunktur och trender Konjunkturbarometern Mars 201 Konjunkturbarometern Juli 2014 Inget högtryck i svensk ekonomi Barometerindikatorn har inte ändrats nämnvärt de senaste fem månaderna, utan har pendlat kring det historiska genomsnittet. I juli backade den 0,9 enheter, från 101,3 i juni till 100,4. Nedgången den här månaden beror främst på att indikatorerna för privata tjänstesektorn och hushållen sjönk, med 2,2 respektive 1,4 enheter. Även indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade något. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel å andra sidan steg något. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 0,6 enheter i juli. Den ligger därmed 1 enhet över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var något mer negativ jämfört med i juni. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 0,7 enheter i juli och ligger nära 5 enheter över det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog båda negativt. Omdömena om orderstockens storlek blev något mer negativa, medan sysselsättningsplanerna justerades ner en aning jämfört med månaden innan. Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,4 enheter i juli och ligger nu hela 10 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Försäljningsutfallet var något bättre än tidigare och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna justerades upp. Bedömningen av varulagren var dock inte lika positiv som månaden innan. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 2,2 enheter i juli och den har därmed minskat med cirka 10 enheter sedan senaste högsta noteringen i januari i år. Den ligger nu också under det historiska genomsnittet för första gången på 11 månader. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt. Utfallet för efterfrågan och bedömningen av utvecklingen för företagets

19 19 (25) verksamhet var inte lika positiv som i juni, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var oförändrade. Hushållens konfidensindikator sjönk 1,4 enheter i juli och ligger därmed i stort sett i nivå med det historiska genomsnittet. Det är hushållens syn på sin egen ekonomi som är mer negativ medan man ser något mer positivt på ekonomin i Sverige jämfört med i juni. Bransch Maxvärde Minvärde Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 Förändring Läget Barometerindikatorn 118,0 68,9 99,1 101,3 100,4-0,9 = Konfidensindikatorer Totala näringslivet 119,9 69,0 103,0 103,7 102,7-1,0 + Tillverkningsindustri 119,2 65,5 94,9 100,4 101,0 0,6 + Bygg- och anläggningsverksamhet 122,7 80,2 102,3 105,6 104,9-0,7 + Detaljhandel 125,0 67,8 110,2 109,6 110,0 0,4 ++ Privata tjänstenäringar 119,0 72,4 102,2 100,9 98,7-2,2 - Hushåll 120,2 48,5 101,4 101,3 99,9-1,4 = Makroindex 121,0 71,8 99,6 100,6 101,0 0,4 = Mikroindex 118,3 44,1 101,0 101,7 99,8-1,9 = Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, = Läget är normalt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt. Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

20 20 (25) Barometerindikatorn Tillverkningsindustrin

21 21 (25) Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandeln

22 22 (25) Privata tjänstenäringar Hushåll

23 23 (25) Inköpschefsindex PMI PMI steg till 55,2i juli industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning. Industriföretagens orderingång och orderstockar fortsatte att stiga men i långsammare takt än i juni. Att båda delindex befunnit sig i tillväxtzonen i tolv på varandra efterföljande månader samt att planerad produktion har ett indextal kring 60 kan indikera en förstärkt industrikonjunktur under kommande halvår. Delindex för sysselsättning sjönk med 1,8 indexenheter och svarade för det största negativa bidraget, -0,4 indexenheter, till PMItotal. Delindex för lager av inköpt material uppgick till 48,5 jämfört med 49,5 månaden innan. Lägre lagernivå sammanfaller med stigande produktion. Delindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till den högsta nivån för i år och noteras i tillväxtzonen för andra gången sedan årsskiftet. Det hänger sannolikt samman med den svagare kronutvecklingen.

24 24 (25) x.htm Inköpschefsindex tjänster PMI tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången. Delindex för orderingången steg till 65,5 i juli, vilket är den högsta nivån sedan slutet av Uppgången i orderingång gav avtryck i orderstockarna och affärsvolymen som båda uppvisade högre delindex jämfört med månaden innan. Tecken på en bättre efterfrågan samt en ljusare syn på orderstockarna har sannolikt påverkat tjänsteföretagens produktionsplaner som var mer optimistiska i juli. Delindex för sysselsättning steg med 4,5 indexenheter till 56,6 i juli. Sysselsättningen har därmed stigit sju månader i rad. Att planerad affärsvolym ligger på en bestående god nivå, samtidigt som produktion och orderläge befinner sig i tillväxtzonen, indikerar ett högre personalbehov under kommande halvår. Index för leverantörernas insatsvarupriser föll tillbaka under 50- strecket och noteras till 49,7. Sedan mars i år antar ett tre månaders glidande medelvärde ett indextal kring 50, vilket stärker bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet.

25 25 (25) swedbank/analyser/samhallsekonomi/inkopschefsindex--- tjanster/index.htm

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sidan 1(8) Förv chef Leif Jansson 2013-02-08 Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Arbetslösheten fortsätter för närvarande inte att öka i Sandviken,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Blekinge län Malmö, 10 maj 2017 Victor Tanaka Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april påbörjade 800 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 06 05 PMI tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur 13 10 01 PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur PMI-totalt steg med 3,8 indexenheter till 56,0 i september och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången. Delindex för orderingången

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser 15 06 01 PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser PMI-total föll till 54,8 i maj från 55,7 i april. en var den främsta drivkraften bakom nedgången men även sysselsättningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 02 03 PMI tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan 2016-03-01 PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan PMI-total var kvar i tillväxtzonen men huvudindex föll från 55,4 till 51,7 i februari. Noteringen var den lägsta sedan augusti 2014 och underbyggdes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer