Varmt välkommen till Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress!"

Transkript

1 Kongressbok

2 Varmt välkommen till Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress!

3 Att vara ombud på en partikongress är ett stort förtroende. Du har blivit framröstad av dina partikamrater att representera dem. Du har anledning att vara stolt. Några är kongressombud för första gången, andra har varit med förut. Bland ombuden finns unga och äldre, män och kvinnor, människor som är födda i Sverige eller någon helt annanstans i världen. I denna kongressbok finns alla presenterade.

4 Tillsammans ska vi bestämma inriktningen för den socialdemokratiska politiken under de närmaste åren. Om mindre än ett år är det val. Nu lägger vi grunden för en valseger Varma partihälsningar Göran Persson

5 Innehåll Partiordföranden har ordet sid 1 Förslag till arbetsordning sid 7 Lördag 29 oktober sid 8 Söndag 30 oktober sid 10 Måndag 31 oktober sid 13 Tisdag 1 november sid 18 Onsdag 2 november sid 22 Torsdag 3 november sid 24 August Palm och päronträdet sid 25 Förslag till dagordning sid 29 Förslag till diskussionsordning sid 37 Ombud sid 43 Riksdagsgruppens ombud sid 63

6 Verkställande utskottet sid 64 Partistyrelsen sid 65 Programkommission och valberedning sid 70 Partidistriktens ordföranden sid 73 Gäster sid 77 Kongressinformation sid 87 Pressinformation sid 91 Seminarier sid 101 Internationalen sid 113

7

8 Förslag till arbetsordning

9 Punkterna i arbetsordningen hänvisar till dagordningens punkter. För varje huvudblock i kongresshandlingarna finns i arbetsordningen de huvudföredragande angivna. Övriga föredragande anges under respektive dagordningspunkt. Lördag 29 oktober Öppningsprogram Formalia 1. Kongressens öppnande 2. Beslut om kongressens offentlighet 3. Fastställande av ombudsförteckning 3.1 Fullmaktgranskningskommitténs rapport. 3.2 Upprop. 4. Kongressens arbetsformer 4.1 Fastställande av dagordning. 4.2 Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för temagrupper, omröstningar och protokoll). 4.3 Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande). 5. Val av kongressfunktionärer 5.1 Sex ordförande. 5.2 Åtta sekreterare. 8

10 5.3 Elva rösträknare. 5.4 Nio ledamöter i rösträkningskommittén. 5.5 Tio protokolljusterare ledamöter i kongressutskottet ledamöter i program- och redaktionsutskottet. 5.8 Nio ledamöter i granskningsutskottet. 6. Ersättningar och arvoden 6.1 Ersättningar till ombuden. 7. Berättelser (remiss) 7.1 Partistyrelsens berättelser (inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens) 2001, 2002, 2003 och Paus inför temagrupperna Diskussioner i temagrupper Indelning av deltagare, lokaler med mera framgår av separat bilaga och anslag vid kongressbyrån. 9

11 Söndag 30 oktober Förslag, motioner och utlåtanden på området Vårt parti Huvudföredragande: Marita Ulvskog Inledningsanförande: Marita Ulvskog Partistyrelsens förslag med anledning av organisationsöversynen (häfte A, sidorna 2 6). Föredragande: Marita Ulvskog Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomi, avgifter och administration (häfte A, sidorna 7 14). Föredragande: Tommy Ohlström Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör organisation och verksamhet (häfte A, sidorna 15 79). Föredragande: Marita Ulvskog och Håkan Juholt Partistyrelsens förslag till stadgeändringar samt motioner och utlåtanden som rör stadgar (häfte A, sidorna ). Föredragande: Marita Ulvskog Lunchpaus 10

12 9. Politiska riktlinjer 9.4 Välfärd nya behov, nya möjligheter 14. Utlåtanden över motioner som rör området Välfärd nya behov, nya möjligheter Huvudföredragande: Ylva Johansson, Thomas Bodström och Elvy Söderström Inledningsanförande: Ylva Johansson Politiska riktlinjer, avsnittet Välfärd nya behov, nya möjligheter, avsnittet Det goda livet som alla äldre förtjänar (sidorna 21 23) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör äldrefrågor och pensioner (häfte E, del 2, sidorna 31 60). Föredragande: Ylva Johansson och Elvy Söderström Utlåtanden över motioner som rör området Allas lika värde 16.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör jämställdhet, (häfte G, sidorna 2 10). Föredragande: Marita Ulvskog och Jens Orback Middagspaus 11

13 9. Politiska riktlinjer 9.6 Fred och frihet i globaliseringens tid 11. Utlåtanden över motioner som rör området Fred och frihet i globaliseringens tid 18. Förslag till internationellt program En rättvis värld är möjlig Huvudföredragande: Laila Freivalds och Carin Jämtin Inledningsanförande: Laila Freivalds Politiska riktlinjer, inledningen (sidorna 29 30). Föredragande: Laila Freivalds Politiska riktlinjer, avsnittet Demokratisera globaliseringen (sidorna 30 31). Föredragande: Laila Freivalds och Anna-Carin Magnusson Politiska riktlinjer, avsnittet Framtid i fred och säkerhet (sidorna 31 32) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör internationella relationer, internationella organisationer samt försvars- och säkerhetspolitik (häfte B, sidorna 2 86). Föredragande: Håkan Juholt och Leni Björklund. 12

14 Politiska riktlinjer, avsnittet En rättvisare värld (sidorna 32 33) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör biståndspolitik samt asyl- och flyktingpolitik (häfte B, sidorna ). Föredragande: Carin Jämtin och Barbro Holmberg Förslag till internationellt program En rättvis värld är möjlig. Föredragande: Carin Jämtin och Håkan Juholt. Måndag 31 oktober 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.2 Full sysselsättning 12. Utlåtanden över motioner som rör området Full sysselsättning Huvudföredragande: Pär Nuder och Wanja Lundby-Wedin Inledningsanförande: Pär Nuder Politiska riktlinjer, inledningen (sidorna 5 6). Föredragande: Pär Nuder. 13

15 Politiska riktlinjer, avsnittet Trygghet på vägen från gamla jobb till nya (sidorna 6 8) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (häfte C, sidorna 2 87). Föredragande: Hans Karlsson, Anneli Hulthén och Luciano Astudillo Politiska riktlinjer, avsnittet Trygga löntagare (sidorna 8 9) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt (häfte C, sidorna ). Föredragande: Wanja Lundby-Wedin och Britt Bohlin Olsson Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 7.1 Partistyrelsens berättelser (inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens) 2001, 2002, 2003 och Revisorernas berättelser 2001, 2002, 2003 och Granskningsutskottets berättelse. 7.4 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen Lunchpaus 14

16 Val av partiorgan: 8.1 Val av partiordförande. 8.2 Val av partisekreterare. 8.3 Val av fem övriga ledamöter i verkställande utskottet Fortsatt behandling av politiska riktlinjer, avsnittet Trygga löntagare (sidorna 8 9) Fortsatt behandling av partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt (häfte C, sidorna ). Föredragande: Wanja Lundby-Wedin och Britt Bohlin Olsson Partistyrelsens riktlinjer, avsnittet En ekonomisk politik för fler i arbete (sidorna 9 10) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomisk politik och skattefrågor (häfte C, sidorna ). Föredragande: Pär Nuder och Lena Micko. 15

17 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.3 Konkurrera med kunskap inte med låga löner 13. Utlåtanden över motioner som rör näringspolitik, skola, högskola forskning, infrastruktur och regionalpolitik Huvudföredragande: Ulrica Messing och Thomas Östros Inledningsanförande: Ulrica Messing ochthomas Östros Politiska riktlinjer, inledningen (sidan 11). Föredragande: Ulrica Messing och Thomas Östros Inledningsanförande: Ibrahim Baylan Politiska riktlinjer, avsnittet Kunskap åt alla (sidorna 11 13) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör förskola, grund- och gymnasieskola (häfte D, del 1, sidorna 2 98). Föredragande: Ibrahim Baylan och Heléne Fritzon Middagspaus Fortsatt behandling av politiska riktlinjer, avsnittet Kunskap åt alla (sidorna 11 13) Fortsatt behandling av partistyrelsens utlåtanden 16

18 över motioner som rör förskola, grund- och gymnasieskola (häfte D, del 1, sidorna 2 98). Föredragande: Ibrahim Baylan och Heléne Fritzon Politiska riktlinjer, avsnittet Ett livslångt lärande (sidorna 13 15) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör livslångt lärande, högskola, forskning, kultur och media, (häfte D, del 1, sidorna ). Föredragande: Leif Pagrotsky och Inger Lundberg Politiska riktlinjer, avsnittet Växtkraft och företagsamhet i hela Sverige (sidorna 15 16) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör handel, näringspolitik, infrastruktur, regionalpolitik samt jordbruk, skog och fiske (häfte D, del 2). Föredragande: Ulrica Messing, Thomas Östros, Ann-Christin Nykvist och Marie Granlund. 17

19 Tisdag 1 november 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.4 Välfärd nya behov, nya möjligheter 14. Utlåtanden över motioner som rör området Välfärd nya behov, nya möjligheter Huvudföredragande: Ylva Johansson, Thomas Bodström och Elvy Söderström Inledningsanförande: Thomas Bodström Politiska riktlinjer, inledningen (sidorna 16 17). Föredragande: Thomas Bodström, Ylva Johansson och Elvy Söderström Politiska riktlinjer, avsnittet En välfärd för alla (sidorna 17 19) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör generell välfärd, sjukförsäkringen samt socialpolitik (häfte E, del 1, sidorna 2 124). Föredragande: Berit Andnor, Sven-Erik Österberg och Morgan Johansson Politiska riktlinjer, avsnittet Bättre sjukvård (sidorna 19 20). 18

20 14.2 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör sjukvård och tandvård (häfte E, del 1, sidorna ). Föredragande: Ylva Johansson, Lars Isaksson och Ingela Nylund-Watz Val av partiorgan 8.4 Val av sju suppleanter i verkställande utskottet Lunchpaus Tal av Göran Persson, partiordförande Politiska riktlinjer, avsnittet En tryggare vardag (sidorna 24 26) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör en tryggare vardag (häfte E, del 2, sidorna ). Föredragande: Thomas Bodström, Tommy Weidelich och Kristina Zakrisson Politiska riktlinjer, avsnittet Bygg nytt, bygg om (sidorna 23 24) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör bygg- och bostadspolitik (häfte E, del 2, sidorna ). Föredragande: Mona Sahlin och Mariam Osman Sherifay. 19

21 Middagspaus Fortsatt behandling av politiska riktlinjer, avsnittet Bygg nytt, bygg om (sidorna 24 26) Fortsatt behandling av partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör bygg- och bostadspolitik (häfte E, del 2, sidorna ). Föredragande:Mona Sahlin och Mariam Osman Sherifay Politiska riktlinjer, avsnittet Barnen i välfärdssamhället (sidorna 20 21) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör barn och familjepolitik (häfte E, del 2, sidorna 2 30). Föredragande: Berit Andnor och Elvy Söderström. 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.5 En hållbar utveckling 15. Utlåtanden över motioner som rör området En hållbar utveckling Huvudföredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson Inledningsanförande: Mona Sahlin. 20

22 Politiska riktlinjer, inledningen (sidan 26). Föredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson Politiska riktlinjer, avsnittet Trygg och förnybar energiförsörjning (sidorna 26 28) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör energipolitik (häfte F, sidorna 2 97). Föredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson. 21

23 Onsdag 2 november 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.6 En hållbar utveckling 15. Utlåtanden över motioner som rör området En hållbar utveckling Huvudföredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson Politiska riktlinjer, avsnittet Höga ambitioner för miljöpolitiken (sidorna 28 29) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör miljöfrågor (häfte F, sidorna ). Föredragande: Lena Sommestad, Roger Kaliff och Peter Hultqvist Ulåtanden över motioner som rör området Allas lika värde, fortsatt behandling 16.2 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör integration, diskriminering samt handikapp- och tillgänglighetsfrågor (häfte G, sidorna 11 32). Föredragande: Jens Orback och Berit Andnor. 22

24 Val av partiorgan: ledamöter i partistyrelsen. 8.7 Tre revisorer. 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Lunchpaus Tal av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande Utlåtanden över motioner som rör området Allas lika värde, fortsatt behandling 16.3 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör demokrati och författning (häfte G, sidorna 33 75). Föredragande: Bosse Ringholm Utlåtanden över motioner som rör partiprogrammet (häfte G, sidorna 76 84). Föredragande: Thomas Östros Kongressfest 23

25 Torsdag 3 november Val av partiorgan suppleanter i partistyrelsen. 8.8 Tre revisorssuppleanter Fem suppleanter i programkommissionen. 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.1 Politiska riktlinjer, avsnittet Vi tror på framtiden. (sidorna 3 5). Huvudföredragande: Göran Persson Prisutdelning medlemsvärvartävlingen Bordlagda ärenden, förslag från redaktionsutskottet. Politiska riktlinjer, slutligt fastställande Lunchpaus Protokolljustering Kongressens avslutning 24

26 August Palm och päronträdet

27 Päronträdet En kall dag för över hundra år sedan anländer den legendariske socialdemokraten August Palm till Malmö central. Året innan höll han sitt historiska tal Vad vilja socialisterna?. När han denna dag kliver av tåget är han i staden för att bidra till samordnandet av Malmös arbetare. Dåtidens Malmö präglades av djupa klassorättvisor. Medan köpmän och fabriksägare levde i ombonad värme och överflöd plågades tusentals arbetare av svår fattigdom. Om dessa orättvisor skulle August Palm tala under ett möte på Almbacken. Men lokalen visade sig vara för liten. När Palm skulle äntra podiet hade 600 personer kommit till platsen för att lyssna på honom. Det berättas att deltagarna då trotsade den bittra kylan och samlades utomhus. Utanför huset stod ett päronträd. Ett par händiga deltagare högg tag i några plankor och byggde en enkel tribun i trädet. Den klättrade August Palm upp på och höll därifrån ett av sina 26

28 mest berömda tal. Ett tal som tillsammans med flera andra händelser bidrog till vårt partis bildande. Tribunen i päronträdet sägs ha använts av Palm också vid flera senare tillfällen, när han kommit till staden för att tala. För att kunna förändra framtiden är det viktigt att känna till historien. Genom att bevara alla detaljer kring berättelser som den om päronträdet kan vi hålla vår historia vid liv. August Palm skapade historia den där dagen i Malmö. Året var då Idag är du i Malmö för att göra detsamma. 27

29 28 P.S. Vill du lägga till något eller dela med dig av någon annan historia? Skriv ned den och lägg den i vår päronlåda som står på Torget på MalmöMässan.

30 Förslag till dagordning

31 1. Kongressens öppnande. 2. Beslut om kongressens offentlighet. 3. Fastställande av ombudsförteckning: 3.1 Fullmaktsgranskningskommitténs rapport. 3.2 Upprop. 4. Kongressens arbetsformer: 4.1 Fastställande av dagordning. 4.2 Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för temagrupper, omröstningar och kongressprotokoll). 4.3 Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande). 5. Val av kongressfunktionärer: 5.1 Sex ordförande. 5.2 Åtta sekreterare. 5.3 Elva rösträknare. 5.4 Nio ledamöter i rösträkningskommittén. 5.5 Tio protokolljusterare ledamöter i kongressutskottet ledamöter i program- och redaktionsutskott. 5.8 Nio ledamöter i granskningsutskottet. 6. Ersättningar och arvoden: 6.1 Ersättningar till ombuden. 30

32 7. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 7.1 Partistyrelsens berättelser 2001, 2002, 2003 och 2004 (inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens berättelser). 7.2 Revisorernas berättelser 2001, 2002, 2003 och Granskningsutskottets berättelse. 7.4 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen. 8. Val av partiorgan: 8.1 Partiordförande. 8.2 Partisekreterare. 8.3 Fem övriga ledamöter i verkställande utskottet. 8.4 Sju suppleanter i verkställande utskottet övriga ledamöter i partistyrelsen suppleanter i partistyrelsen. 8.7 Tre revisorer. 8.8 Tre revisorssuppleanter. 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Fem suppleanter i programkommissionen. 31

33 9. Förslag till politiska riktlinjer: 9.1 Vi tror på framtiden. 9.2 Full sysselsättning Inledning Trygghet på vägen från gamla jobb till nya Trygga löntagare En ekonomisk politik för fler i arbete. 9.3 Konkurrera med kunskap inte låga löner Inledning Kunskap åt alla Ett livslångt lärande Växtkraft och företagsamhet i hela Sverige. 9.4 Välfärd nya behov, nya möjligheter Inledning En välfärd för alla Bättre sjukvård Barnen i välfärdssamhället Det goda livet som alla äldre förtjänar Bygg nytt, bygg om En tryggare vardag. 9.5 En hållbar utveckling Inledning Trygg och förnybar energiförsörjning Höga ambitioner för miljöpolitiken. 9.6 Fred och frihet i globaliseringens tid Inledning Demokratisera globaliseringen! Framtid i fred och säkerhet En rättvisare värld. 32

34 10. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Vårt parti (häfte A): 10.1 Partistyrelsens förslag med anledning av organisationsöversynen Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomi, avgifter och administration Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör organisation och verksamhet Partistyrelsens förslag till ändringar av stadgar samt utlåtanden över stadgemotioner. 11. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Fred och frihet i globaliseringens tid (häfte B): 11.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör internationella relationer, internationella organisationer samt försvars- och säkerhetspolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör biståndspolitik samt asyl- och flyktingpolitik. 12. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Full sysselsättning (häfte C): 12.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomisk politik och skattefrågor. 33

35 13. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Konkurrera med kunskap inte låga löner (häfte D, del 1 och 2): 13.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör förskola, grund- och gymnasieskola Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör livslångt lärande, högskola, forskning, kultur och media Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör handel, näringspolitik, infrastruktur, regionalpolitik samt jordbruk, skog och fiske. 14. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Välfärd nya behov, nya möjligheter (häfte E, del 1 och 2): 14.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör generell välfärd, sjukförsäkring och socialpolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör sjuk- och tandvård Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör barn och familjepolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör äldrepolitik och pensioner Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör bygg- och bostadspolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör en tryggare vardag. 34

36 15. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området En hållbar utveckling (häfte F): 15.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör energipolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör miljöfrågor. 16. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Allas lika värde (häfte G): 16.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör området jämställdhet Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör området integration,diskriminering samt handikapp- och tillgänglighetsfrågor Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör området demokrati och författning. 17. Motioner och partistyrelsens utlåtanden som rör partiprogrammet (häfte G): 17.1 Partistyrelsens utlåtanden över programmotioner. 18. Förslag till internationellt program En rättvis värld är möjlig. 19. Protokolljustering. 20. Kongressens avslutning. 35

37

38 Förslag till diskussionsordning

39 1. Ordet begärs skriftligt på särskild Jag begär ordet-blankett, som lämnas till tjänstgörande ordförande. För att underlätta presidiets arbete bör ordet begäras i god tid innan debatten påbörjas. 2. För att ett förslag ska kunna behandlas måste det vara skriftligt och avlämnas samtidigt som ordet begärs. 3. Yttrande- och förslagsrätt har enligt stadgarna kongressens ombud, partistyrelsens ledamöter, av kongressen utsedda revisorer, ledamöter i partiets programkommission, partidistriktens ordförande, samt av partistyrelsen utsedda föredragande. Därutöver har suppleanterna i verkställande utskottet, partistyrelsen och programkommissionen yttrande- och förslagsrätt. Yttrande- och förslagsrätt har vardera en representant för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Sveriges kristna socialdemokraters förbund, Sveriges socialdemokratiska studentförbund samt partigrupperna i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser. Socialdemokratiska riksdagsgruppen och den svenska socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet utser inom sig en representant för varje påbörjat tiotal ledamöter. Dessa representanter har yttrande- och förslagsrätt. 4. Taletiden är begränsad till högst tre minuter, när inte kortare tid har beslutats. Talare har rätt till replik, om de har deltagit i debatten och därefter har apostroferats. Taletiden för repliken är högst en minut. Vid inlägg under debatten disponerar de föredragande 38

40 för respektive område tillsammans sammanlagt högst fem minuter. I genomsnitt disponerar de föredragande sammanlagt högst tio minuter för slutplädering. Tjänstgörande ordförande kan vid behov förlänga föredragandens tid för slutplädering. 5. För varje dagordningspunkt gäller den tid, som anges i arbetsordningen som en ram, vilken inte ska överskridas. När antalet anmälda talares inlägg tidsmässigt överstiger den fastlagda tidsramen, ska tjänstgörande ordförande omedelbart meddela detta och fråga, vilka som ytterligare önskar anmäla sig, innan streck sätts i debatten. Efter det att streck satts i debatten, begränsas taletiden till den tid som kongressen, efter förslag från kongressordföranden, beslutar. 6. Förslag om debattens avslutande och tidsbegränsning för talarna kan framställas av ordföranden, kongressutskottet och kongressens ombud. 7. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska han/hon överlåta platsen åt någon av de andra ordförandena. 8. Reservationer ska avges skriftligt. Anmälan om reservation ska göras i omedelbar anslutning till beslutet. Skriftlig reservation ska därefter lämnas till presidiet. 9. Kongressombud, som av någon orsak önskar ledighet från någon del av kongressens förhandlingar, ska skriftligen anmäla detta till tjänstgörande ordföranden, som kan bevilja ledighet. Samtliga ledigheter meddelas sekreteraren för anteckning i protokollet. 39

41 Arbetsformer för temagrupperna Arbetet i temagrupper sker genom att ombud och andra kongressdeltagare med yttrande- och förslagsrätt (till exempel partistyrelse och riksdagsgruppens ombud) delas in i tolv temagrupper. Kongressutskottet ansvarar för fördelningen av ombud mellan de olika grupperna. Varje temagrupp diskuterar olika politiska områden, med utgångspunkt från kongressmaterialet, och i diskussionen deltar också den/de föredragande. Syftet med temagrupperna är framför allt att ge kongressdeltagarna möjlighet att diskutera och argumentera för sina förslag i en mindre grupp, och utan de strikta talartidsbegränsningar som gäller i plenum. Detaljfrågor, oklarheter och olika sätt att tolka kongressdokumentens skrivningar kan därvid klaras ut. Samtliga viktiga politiska frågor ska dock diskuteras av hela kongressen och alla beslut som gäller motioner, partiprogram och riktlinjer ska fattas av kongressen inga beslut ska fattas i temagrupperna. De föredragande kan dock, efter diskussionen i de olika temagrupperna, föreslå ändringar av redaktionell karaktär i utlåtande- och riktlinjetexter. Ändringarna får inte leda till att man frångår partistyrelsens uppfattning i olika politiska frågor. Beslut om eventuella ändringar i partistyrelsens förslag fattas av riktlinjegruppen, som utsetts av partistyrelsen: Göran Persson, Wanja Lundby-Wedin, Marita Ulvskog, Laila Freivalds, Pär Nuder, Thomas Östros, Mona Sahlin, Thomas Bodström, Ulrica Messing samt Elvy Söderström. Om ändringar sker trycks nya versioner av de ändrade texterna och delas till kongressen före debatten i aktuell fråga. 40

42 Förslagsregler 1. Ändringar kan inte göras i motionernas texter eller attsatser, ej heller i partistyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag till att-satserna i motionerna. 2. Vid behandling av texter i övrigt kan tre typer av förslag ställas: a) Tilläggsförslag (ange var tilläggsförslaget ska placeras i texten). b) Strykningsförslag (ange vad som ska strykas). c) Förslag till omformulering (ange vilken text som ska ersättas med vad). I samtliga dessa fall ska tydligt anges var i texten ändringen ska göras, till exempel vilken sida och rad som avses. Omröstningar Personval sker, då någon så begär, med slutna sedlar. Övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning. Om rösträkning begärs kommer den elektroniska voteringsanläggningen att användas. Efter omröstningens avslutande kommer en utskrift av hur ombuden har röstat att hållas tillgänglig i kongressbyrån. 41

43 Kongressprotokollen Kongressens protokoll ska bestå dels av ett förslags- och beslutsprotokoll, dels av ett diskussionsprotokoll. Under kongressdagarna redovisas protokollet i form av ett förslags- och beslutsprotokoll. Mellan klockan dagligen kommer förslag till beslutsprotokoll från föregående dag att vara tillgängligt i kongressbyrån. Ombuden har då möjlighet att granska protokollsförslaget och framföra eventuella erinringar mot detta. Justering av beslutsprotokollet görs därefter av två valda justerare i förening. Protokollet från torsdagen den 3 november 2005 justeras av två justerare i förening samt vid kongressavslutningen tjänstgörande ordföranden. Det fullständiga protokollet, som även omfattar kongressens debatter (diskussionsprotokollet), utarbetas efter kongressen. Detta protokoll justeras av de två justerare och den ordförande, som har tjänstgjort under respektive del av kongressen. 42

44 Ombud

45 34137_Inl_ Sida 44 Malmökongressens 350 ombud Partimedlemmar från 26 partidistrikt har röstat fram de 350 ombuden till kongressen i Malmö. Av dessa är 180 kvinnor och 170 män. 51,4 procent av ombuden är kvinnor (vid mellankongressen 2004 var det 47,4 procent). Skånes partidistrikt har flest ombud, 35 stycken. Därefter kommer Stockholms läns partidistrikt med 24 ombud. 101 av ombuden är på sin första kongress. 23 av ombuden är under 30 år. Det yngsta ombudet heter Karl Längberg och är 20 år och kommer från Kalmar län. Kongressens äldsta ombud, Margita Andersson, kommer från Uppsala län och är 75 år gammal. 52 procent av ombuden tillhör ett LO-förbund. 20 procent tillhör ett TCO-förbund. Blekinge Jeanette Andreasson Sjödin Kerstin Gustafson Peter Jeppsson Kenneth Johannesson Anders Karlsson Jan Anders Lindfors Christina Mattisson Nils-Olov Olofsson Kalle Sandström 44

46 34137_Inl_ Sida 45 Bohuslän Eva Strömqvist Annelie Svensson Teo Zickbauer Carina Antonsson Eva Carlsson Karin Engdahl Klas Göran Henriksson Gunilla Josefsson Patrik Karlsson Jan Olof Larsson Anna Palmér Ingela Rossi Anne Marie Söderström Dalarna Bo Andersson Renée Andersson Susanne Berger Jan Jespersen 45

47 34137_Inl_ Sida 46 Brigitte Lindberg Ås Leif Nilsson Kenneth Persson Maria Pettersson Abbe Ronsten Gotland Kristina Svensson Per Erik Andh Carina Grönhagen Conny Kristensen Gahnström Gävleborg Hans Erik Svensson Carina Blank Marie Centerwall Marie-Louise Dangardt Örjan Fridner Peter Hasch Monica Jacobsson Monica Olsson Åsa Persson 46

48 34137_Inl_ Sida 47 Yoomi Renström Anna Schönning Åke Söderman Sven-Åke Thoresen Eva Tjernström Göteborg Mats Arnsmar Maria Augustsson Margareta Bruhn Dragan Dobromirovic Robert Hammarstrand Evin Incir Anna Johansson Henrik Johansson Mattias Jonsson Asli Karasin Ewelina Tokarczyk Anna Udén Abbas Zarrinpour 47

49 34137_Inl_ Sida 48 Halland Ann-Britt Ek Jenny Emnér Jan-Olof Johansson Maud Lanne Stina Lindberg Gun-Britt Löfdahl Jana Nilsson Jennie Nilsson Jämtland AnnSofie Andersson Bengt Bergqvist Susanne Hansson Mona Modin Jönköping Jens Nilsson Sven-Erik Sveed Anna-Caren Sätherberg Lars Aronsson 48

50 34137_Inl_ Sida 49 Ilan DeBasso Britt-Marie Glad Ulla Gradeen Peter Holkko Berry Lilja Rose Mari Modén Martin Nilsson Peter Persson Karin Renblad Jeanette Söderström Kalmar Bo Zander Gunnel Akinder Annika Brodin Kerstin Eriksson Arne Fäldt Pia Holgersson Gunilla Johansson Mattias Johansson Ingegerd Karlsson 49

51 34137_Inl_ Sida 50 Katarina Karlsson Elisabeth Losell Lis Lyrbo Karl Längberg Peter Olofsson Kronoberg Stig Persson Tommy Rälg Ingemar Almkvist Carl-Olof Bengtsson Clas Göran Carlsson Magnus Carlsson Stefan Fredriksson Stefan Jönsson Joakim Pohlman Norra Älvsborg Conny Simonsson Charlotta Svanberg Marie Åberg Johansson Aina Andersson 50

52 34137_Inl_ Sida 51 Hasse Andersson Pär Göran Björkman Kalle Blomgren Marie Dahlin Ingela Eriksson Per Eriksson Kerstin Fredriksson Renee Jeryd Margreth Johnsson S Anders Larsson Harry Nilsson Anette Sernlo Johnny Stücken Gustav Wennberg Norrbotten Kurt Åke Andersson Marita Björkman Margareta Bladfors Eriksson Eivy Blomdahl- Hellström 51

53 34137_Inl_ Sida 52 Elisabeth Bramfeldt Sven-Erik Bucht Christer Carlsson Robert Forsberg Bengt-Urban Fransson Jan Johansson Jerry Johansson Bengt Niska Birgitta Persson Karl Petersen Helena Stenberg Kenneth Stålnacke Yvonne Stålnacke Roger Suup Alexander Szögi Skaraborg Inger Wikman Britt Westerlund Anna Carin Lundström Susanne Berglund 52

54 34137_Inl_ Sida 53 Alex Bergström Lena Blomgren Ulla Hellberg Karin Hjärtqvist Birgitta Johnsson Skåne Linda Larsson Peter Lindroth Anita Löfgren Ann Arleklo Christine Axelsson Eva Bergenstråhle Bo Bernhardsson Sten Björk Kerstin Engle Agneta Eriksson Mikael Geraldsson Sofie Grönberg Susanne Jönsson Susanne Jönsson 53

55 34137_Inl_ Sida 54 Annelie Karlsson Niklas Karlsson Annika Kramer Katja Larsson Ann Laurentz Lynn Ljungberg Sune Malmgren Kent Mårtensson Birgitta Nilsson Tomas Nordström Annika Odelstav Kjell Olofsson Karl-Erik Olsson Jonna Paulin Daniel Persson Ilmar Reepalu Anders Rubin Lars Schultz Anders Svensson Jan Svärd 54

56 34137_Inl_ Sida 55 Stockholms län Ulrika Thulin Jenny Önnevik Ilija Batljan Katarina Berggren Nisha Besara Lars Dahlberg Kjell Drotz Conny Fogelström Johanna Graf Annica Grimlund Lotta Håkansson Harju Emil Högberg Rose Marie Jacobsson Gunilla Jerlinger Anders Johansson Georgios Kontorinis Anders Lago Anna Ljungdéll Anna Karin Lundström 55

57 34137_Inl_ Sida 56 Stig Malm Tuula Niinivirta Hans Strandin Pelle Svensson Liselotte Vahermägi Stockholm Åsa Westlund Christina Zedell Bo Andersson Anna Berger Kettner Annika Billström Maria Bosdotter Elisabeth Brandt Ygeman Sven Britton Olle Burell Py Börjeson Anders Carlberg Juan Carlos Cebrian Joe Frans Thomas Hammarberg 56

58 34137_Inl_ Sida 57 Ingemar Josefsson Dag Larsson Teres Lindberg Jens Lundberg Roger Mogert Maria Palme Tomas Rudin Catharina Tarras-Wahlberg Maj-Britt Theorin Maria Östberg Svanelind Sörmland Ann Christin Alderbrant Göran Dahlström Geerth Gustavsson Anna Hagberg Sarita Hotti Leif Hård Viking Jonsson Marianne Karlberg Jacob Larsson 57

59 34137_Inl_ Sida 58 Södra Älvsborg Inge Ståhlgren Marie Svensson Greger Tidlund Ulrica Truedsson Phia Andersson Stefan Carlsson Lisa Dahlberg Helen Eliasson Ulf Olsson Uppsala län Ulf Thifors Anders Österberg Margita Andersson Anneli Djurklou Susanne Ekström Hilde Klasson Roger Lamell Vivianne Macdisi Lisa Pelling 58

60 34137_Inl_ Sida 59 Värmland Erica Wallin Solveig Andersson Jan Bohlin Per Gruvberger Bertil Hagelin Berit Högman Gerd Karlsson Håkan Laack Lars Mejern Larsson Lena Melesjö Windahl Jan Norlin Arne Persson Claes Pettersson Angelica Rage Västmanland Gunilla Svantorp Lorents Burman Lilly Bäcklund Britt-Louise Eriksson 59

61 34137_Inl_ Sida 60 Anna-Karin Jonsson Katarina Köhler Magnus Liljeström Greger Lindqvist Christer Lindvall Janeth Lundberg Gunilla Lundgren Martin Norehn Margareta Rönngren Jens Wikström Västernorrland Åsa Ögren Bert Öhlund Mikael Österberg Anita Bdioui Åkerlund Elisabeth Eng Gunvor Eriksson Roger Johansson Rainor Melander Zenitha Nordfjell 60

62 34137_Inl_ Sida 61 Glenn Nordlund Åke Nyhlen Jasenko Omanovic Mikael Sjölund Eva Sonidsson Västmanland Jim Sundelin Jan Svedlund Lennart Uggeldahl Denise Bergström Roger Eklund Anna Grön Bo Kihlström Bengt Lindgren Ulla Persson Örebro Catarina Pettersson Elizabeth Salomonsson Samuel Stengård Lena Baastad 61

63 34137_Inl_ Sida 62 Håkan Bergman Lennart Eriksson Thomas Esbjörnsson Leif Gren Katarina Hansson Marianne Högberg Eva-Lena Jansson Ewa-Leena Johansson Lars Erik Soting Susanne Stenlund Östergötland Pentti Supponen Elvy Wicklund Petra Östlund Eva Andersson Stig Andersson Gerd Aronsson Lars Beckman Peter Björkman Ulf Eriksson 62

64 34137_Inl_ Sida 63 Robert Frode Aleksander Gabelic Billy Gustafsson Kikki Göransson Per Johansson Conny Karlsson Sven-Olov Runnqvist Lars Sonestedt Li Teske Lena Westerlund Riksdagsgruppen Madelaine Vilgren Urban Ahlin Lennart Axelsson Marianne Carlström Alf Eriksson Helena Frisk Lars U Granberg Monica Green Leif Jakobsson 63

65 34137_Inl_ Sida 64 Anita Jönsson Anders Karlsson Sylvia Lindgren Helene Petersson Majléne Westerlund- Panke EUparlamentet Anders Ygeman Ewa Hedkvist Petersen VU ordinarie Göran Persson Marita Ulvskog Mona Sahlin Anders Sundström* VU suppleanter Wanja Lundby-Wedin Bosse Ringholm Elvy Söderström Göran Johnsson 64 *avgick i augusti 2004.

66 34137_Inl_ Sida 65 Ulrica Messing Göran Johansson** Heléne Fritzon Lars Isaksson Britt Bohlin Olsson PS ordinarie Laila Freivalds Uno Aldegren Berit Andnor Annika Billström Jan Björkman Gunnar Hofring Anneli Hulthén Berit Högman Ninel Jansson Roger Kaliff **avgick i augusti Arne Kjörnsberg Ingrid Lennerwald Lena Ludvigsson- Olafsen Inger Lundberg 65

67 34137_Inl_ Sida 66 Lars-Erik Lövdén Anna-Carin Magnusson Lena Micko Kjell Nordström Ingela Nylund-Watz BILD SAKNAS Raimo Pärssinen Lena Sandlin- Hedman* Mariam Osman Sherifay Hans Stenberg Hans Tilly PS suppleanter Tommy Waidelich Kristina Zakrisson Sven-Erik Österberg Angelica Rage Hans Hoff Nalin Pekgul Thomas Eneroth Marie Granlund Reynoldh Furustrand 66 *avgick i augusti 2004.

68 34137_Inl_ Sida 67 Britt-Marie Andrén Karlsson Peter Hultqvist Mariana Buzaglo- Penchansky Ola Rask Monica Haider Berndt Sköldestig Benita Vikström Luciano Astudillo Karl Gustav Abramsson 67

69 34137_Inl_ Sida 68 Adjungerade till verkställande utskottet Håkan Juholt, biträdande partisekreterare Inger Segelström, ordförande i den svenska socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet Nalin Pekgul, ordförande i S-kvinnor Peter Weiderud, ordförande i SKSF Anna Sjödin, ordförande i SSU-förbundet Åsa Larsson, sekreterare i riksdagsgruppen Tommy Ohlström, partikassör Pär Nuder, finansminister Thomas Östros, ordförande i programkommissionen Magdalena Streijffert, ordförande i SSF Jan Larsson Adjungerade till partistyrelsen Ulf Mårtensson, tjänstemannarådet Olle Burell, ordförande i socialdemokratiska kyrkomötesgruppens styrelse Ilmar Reepalu, ordförande i s-gruppen i Kommunförbundet 68

70 34137_Inl_ Sida 69 Revisorer Håkan Bystedt Anita Modin Inga Hagström Revisorsuppleanter Berit Oscarsson Ove Persson Lars Ericson 69

71 Programkommissionen Ordinarie ledamöter Thomas Östros (ordförande) Anne-Marie Lindgren Wanja Lundby-Wedin Martin Nilsson Pär Nuder Ersättare Eva Marcusdotter Karl-Petter Thorwaldsson Berit Högman Mikael Damberg Marie-Louise Rönnmark Valberedning Ordinarie ledamöter Lena Hjelm-Wallén, Västmanland (sammankallande) Vanja Edwinson, Stockholms län Agneta Gille, Uppsala län Leif Jakobsson, Skåne Ingemar Josefsson, Stockholm Roger Kaliff, Kalmar län Carin Lundberg, Västerbotten 70

72 Carina Olsson, Skaraborg Mats Sjöström, Örebro län Per-Olof Svensson, Gävleborg Kent Ögren, Norrbotten Ersättare Johnny Nilsson, Norra Älvsborg Carina A Elgestam, Kronoberg Kurt Kvarnström, Dalarna Arne Kjörnsberg, Älvsborgs södra Inga-Lill Persson, Dalarna Marie Nordén Jämtlands län 71

73

74 Partidistriktens ordförande

75 Partidistrikt Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Stockholms ak Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Namn Mats Johansson Britt-Marie Andrén Karlsson Peter Hultqvist Åke Svensson Raimo Pärssinen Frank Andersson Hans Hoff Berit Andnor Ulla Gradeen Roger Kaliff Tomas Eneroth Kristina Zakrisson Urban Ahlin Heléne Fritzon Mikael Damberg Bosse Ringholm Hans Ekström Gunnar Hofring Tommy Ternemar K G Abramsson Elvy Söderström Sven-Erik Österberg 74

76 Norra Älvsborg Älvsborg södra Örebro län Östergötland Britt Bohlin Olsson Arne Kjörnsberg Inger Lundberg Berndt Sköldestig 75

77

78 Gäster

79 Svenska organisationer ABF Arbetarrörelsens arkiv Blida förlag Bommersvik Broderskap Centrum mot rasism Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund FF Profilreklam FöreningsSparbanken Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas förbund Handikappförbundens samarbetsorgan Hotell- och Restaurang Facket HSB Industrifacket Kommunalarbetareförbundet Kooperativa förbundet LO LO LO idédebatt Elsie Bäcklund Sandberg Lars Ilshammar Bengt Fasth Annelie Karlsson Lenksjö Peter Weiderud Amina Ekbåge Stig Larsson Hans Öhlund Peter Persson Kjell Andersson Jan Österlind Lars-Anders Häggström Sven-Olof Johansson Ella Niia Jan Hellman Leif Ohlsson Ylva Thörn Nina Jarlbäck Leif Håkansson Erland Olauson Heli Kärkkäinen 78

80 Lotteribyrån Målareförbundet Nordens Fackliga Samorganisation Olof Palmes Internationella Center Pappersindustriarbetareförbundet PRO RFSL RFSU Riksbyggen Riksorganisationen Folkets Hus och Parker SACO SAP-F SEKO SIF SIOS Skogs- och Träfacket S-kvinnor Socialdemokratiska studentförbundet SSU-förbundet Anders Jansson Lars-Åke Lundin Tom Saxén Ingrid Persson Kristiansson Sune Ekbåge Inger Hestvik Sören Andersson Lena Lennerhed Sten-Åke Karlsson Åke Gustavsson Hans Persson Marianne Selberg Jan Rudén Margareta Zandén Osman Özkanat Kjell Dahlström Veronica Österlund Magdalena Streijffert Anna Sjödin 79

81 TCO Transportarbetareförbundet Unga Örnars Riksförbund Verdandi Sture Nordh Per Winberg Mikael Bogsjö Inge Fält Socialdemokraternas fackliga utskott ABF Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas förbund HRF Industrifacket Livsmedelsarbetareförbundet LO LO Metallindustriarbetareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Riksdagsgruppen Olof Sand Thomas Gustavsson Jonas Wallin Anders Bergsten Leif Mettävainio Roger Hemming Therése Hulthén Åke Ljunggren Pauli Kristiansson Marie Linder Jonas Wall Gina Persson Mikael Sterbäck Ros-Marie Hodann 80

82 Skogs- och Träfacket SSU-förbundet Transportarbetareförbundet Lars Johansson Mats Griph Martin Viredius Internationella gäster Albania Social Democratic Party Angola MPLA Argentina Socialist Party Bosnia and Herzegovina Social Democratic Party SNSD, Alliance of Independent Social Democrats Bulgaria Socialist Party, BSP Denmark Social Democratic Party Ingrid Shuli Reis Mulita C.D. Francisco a Cunha João Gimolieca Antonio Bonfatti Dragi Stanimivoric Nada Delalic Slobodan Popovic Danijela Injac Ivelin Nikolov Ivailo Dimitrov Helle Thorning-Schmidt 81

83 82 Finland SDP Ghana National Democratic Congress Hungary Social Democratic Party Israel Israel Labour Party Italy Democrats of the Left Iran Democratic Party of Iranian Kurdistan, PDKI Iraq Kurdistan Democratic Party, KDP Patriotic Union of Kurdistan, PUK Japan Democratic Party of Japan Lithuania Social Democratic Party, LSDP Eero Heinäluoma Maarit Feldt-Ranta Tuula Lampinen Eva Ursula Wilberforce Braimah Kassim Umurana Aliyu László Kapolyi Shoshany Shay Federica Mogherini Naser Feyzulahbeygi Hussam Heydari Taha Barwary Quissmat Mirkha Buran Habib Hitoshi Takahashi Vytenis Povilas Andriukaitis Gintautas Paluckas

84 Moldova Democratic Party Mongolia Mongolian People s Revolutionary Party Nicaragua FSLN Norway Labour Party Territories under Palestinian Authority, Palestine Fatah Movement Lilia Cernomore Baldan Osor G. Tenger Francisco Chavarria Samuel Santos Lopez Annelly Molina Jens Stoltenberg Martin Kolberg Kathrine Raadim Snorre Wikström Karl Erik Högh Roar Thun Finn Jota Faraj S.S. Zayoud Pakistan Pakistan People s Party Yousaf Khan Nasir Mehmood Tariq Javaid Ashraf Khan 83

85 Philippines Akbayan, Citizens Action Party Poland Democratic Left Alliance, SLD Portugal Socialist Party Romania PSD Russia Social Democratic Party of Russia Slovakia SMER Social Democracy Spain Partido Socialista, PSOE Switzerland Social Democratic Party Turkey DEHAP Ukraine Social Democratic Party, SDPU Socialist Party Ronald Llamas Wijciech Olejniczak Szymon Stellmaszyk Marek Siwiec José Lello Mircea Geoana Vladimir Kishenin Boris Guseletov Alexandr Leonov Katarina Nevedalova Joan Calabuig Jacqueline Fehr Nazmi Gür Özlem Gülbüz Oleksandr Antonov Vitaly Shybko 84

86 Uruguay Socialist Party The Åland Island Social Democrats ILRS International League of Religious Socialists Polisario Front SAMAK Joint Committee of the Nordic Social Democratic Labour Movement Carlos Cardozo Martha Cardozo Ariel Bergamino Christian Beijar Andrew Hammer Yahiaoui Lamine Peter Palshöj SI Women Pia Locatelli Enskilda gäster Sten Andersson Sven-Olof Arbeståhl Ove Bengtsberg Marianne Camitz Ingvar Carlsson Birgitta Dahl Lars-Olov Eriksson Anita Gradin Lena Hjelm-Wallén Bengt Holgersson Rune Holmström Sven Hulterström 85

87 Kjell Johansson Bertil Jonsson Agneta Karlsson Enn Kokk Leif Linde Birgitta Lönegård Maj-Lis Lööw Gun-Britt Mårtensson Inger Mäler Peter Nygårds Åsa Ohlström Barbro Palmerlund Thage G. Peterson Björn Rosengren Gertrud Sigurdsen Anitra Steen Lars Stjernkvist Bosse Sundling Anders Sundström Lisbeth Sundström Ingela Thalén Sören Thunell Bo Toresson Jaan Ungerson Hans Wahlström Björn Wall Kjell Westerlund Bo Wirmark Björn von Sydow Ingegerd Wärnersson Erik Åsbrink I kongressbyrån finns kompletta listor över gästerna. 86

88 Kongressinformation

89 Kongressinformation Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress äger rum i Malmö den 29 oktober 3 november Kongressen hålls i MalmöMässan, Stora Varvsgatan 15. Telefon: , Telefonnummer till Socialdemokraternas kongressbyrå: , faxnummer: Bagage Endast arbetsmaterial och arbetsutrustning får tas in i kongressanläggningen. Bagageinlämning kommer att finnas i anslutning till entrén. Intern-TV Kongressen kan följas via intern-tv/storbilds-tv som finns uppsatta på olika platser på kongressområdet. 88

90 Kongressfest Onsdag den 2 november är det kongressfest i MalmöMässan. Dörrarna öppnar klockan Festbiljetterna kostar 400 kronor och då ingår välkomstdrink med tilltugg, varmrätt med vin eller öl, dessert och kaffe. Det blir sittande bord, musikunderhållning och dans. Det kommer att gå bussar till och från hotellen till MalmöMässan. Kontakta kongressbyrån om festbiljetter. För att få tillträde till festen behöver du ha med festbiljetten. Var beredd att visa legitimation. Åhörare Kongressen kan följas i kongresshallen i mån av plats. Vi har fler åhörarplatser än i t.ex. Stockholms Folkets Hus. Det finns intern-tv runt om i Mässlokalerna. Åhörare kan besöka alla aktiviteter inom kongressområdet, ta del av mötesplatsens utställningar, seminarier och scenframträdanden. Föra samtal över en kopp kaffe i någon av cafeteriorna. Åhörarkort hämtas vid disken i entrén mot uppvisande av fotolegitimation. 89

91

92 Pressinformation

93 Ackreditering För de journalister, fotografer och tekniker som kommer att bevaka kongressen krävs särskild pressackreditering. Ackreditering sker på OBS! Under kongressen kommer möjligheten till ackreditering att vara begränsad. Ackrediteringskortet ska alltid bäras väl synligt. Innehavaren måste också när som helst vara beredd att visa giltig fotolegitimation. Adress Adressen till kongressen är: MalmöMässan, Malmö Mässentré: Stora Varvsgatan 15. Arbetsrum för pressen I Presscentrum finns ett arbetsrum för media. Där finns möjlighet att koppla upp medhavd datautrustning. Eftersom antalet platser är begränsat finns det inte möjlighet för en enskild redaktion att reservera plats. 92

94 Bagage Endast arbetsmaterial och arbetsutrustning får tas in på kongressområdet. Fotografering Särskilda passerkort utfärdas för fotografer. Kortet ger tillträde till kongressalens fotopooler där särskilda platser finns reserverade under hela kongressen. Fasta TV-kameror är endast tillåtna på särskilt angiven plats. Presstjänstens ambition är att fotograferna ska ha bra arbetsmöjligheter. Vi hoppas på ett gott samarbete med respekt för varandras uppgifter under kongressen. Fototillfällen Särskilda fototillfällen kommer att arrangeras. Tid för dessa kommer att anslås i Presscentrums informationsdisk. Tid för fototillfälle under kongressfesten onsdagen den 2 november anslås också i Presscentrum informationsdisk. Förtäring Kaffe, te och vatten kommer att finnas tillgängligt under hela tiden som presscentrum har öppet. 93

95 Gäster Kongressen gästas av ett antal svenska och utländska representanter. Ytterligare information om gästerna lämnas i presscentrum. Hämtning av ackrediteringskort De som ackrediterat sig senast fredagen den 21 oktober har möjlighet att hämta sina ackrediteringskort på partiexpeditionen, Sveavägen 68, Stockholm, måndagen den 24 oktober kl Övriga hämtar sina ackrediteringskort vid ingången till MalmöMässan den 29 oktober kl Insläpp Lördagen den 29 oktober öppnar insläppet till kongressen kl Övriga dagar öppnar insläppet kl Av säkerhetsskäl tvingas vi ha särskilda arrangemang vid entrén till MalmöMässan. Vid inpasseringen kommer det att finnas säkerhetsbågar och röntgenutrustning. Alla väskor ska visas upp för personalen vid bågarna. All in- och utpassering sker vid MalmöMässans huvudentré. OBS! Se till att vara på plats i god tid, särskilt öppningsdagen. 94

96 Internet Hela kongressen kommer att direktsändas via webb-tv på Där kan man även följa presskonferenser samt ta del av pressutskick och informationsmaterial som publiceras under kongressen. Intervju- och fotoförfrågningar Personalen i presscentrum hjälper till att förmedla kontakter för intervjuer och fotografering. Vi kan dock inte utlova en intervju, men förmedla förfrågan. Speciella blanketter finns i presscentrum. Kontakterna med VU-ledamöterna/statsråden och deras pressekreterare sker via presscentrum. Kontakter med ombuden och partidistriktens pressansvariga sker också enklast via presscentrum. Intervjuhörnor I anslutning till presscentrum finns intervjuhörnor. Dessa intervjuhörnor är framför allt iordningställda till etermedia, bland annat för direktsändningar. De kan dock användas av samtliga media. Bokning sker i presscentrum. ITV Kongressens förhandlingar kan följas via ITV i presscentrum. 95

97 Kongressfesten Onsdagen den 2 november kl startar kongressfesten i MalmöMässan. Biljetter till denna går att köpa i informationsdisken i Presscentrum mot kontant betalning. OBS! Antalet platser är begränsat. Kongressfestbiljetterna kostar 400 kronor. Tider för fototillfälle under kongressfesten meddelas senare. Att delta endast vid det särskilda fototillfället är kostnadsfritt. Kongresshallen Endast fotografer har tillgång till kongresshallen. Övriga media hänvisas till pressläktaren. Kongressmaterialet Kongressmaterialet finns tillgängligt på Kongresstidning Aktuellt i Politikens redaktion författar beslutsnotiser, KiK Kongressen i korthet, som publiceras fortlöpande på Beslutsnotiserna publiceras även i Aktuellt i Politiken Kongressextra som kommer ut varje dag under kongressen samt i veckoutgåvan av AiP efter kongressen. 96

98 Mobiltelefoner Mobiltelefoner får inte användas i kongresshallen eftersom de stör kongressens arbete och kan störa teknisk utrustning i salen. Platser till kongressöppningen Antalet platser på pressläktaren under kongressens öppning är begränsat. Kongressens öppning kommer även att kunna följas via ITV och via Preliminärt program Det preliminära programmet med de viktigaste tiderna finns på hemsidan, Presscentrum Presscentrum är beläget till höger innanför entrén till Malmö- Mässan. Presscentrum kommer att vara öppet en halv timme före och en timme efter kongressens öppnande respektive avslutning varje dag. I presscentrum finns tillgång till arbetsutrymmen samt ett presscafé som tillhandahåller förmiddags-, eftermiddags- och kvällskaffe. Här kommer också att finnas servicepersonal och all tänkbar information till media. 97

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Jubileumsdagen Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Program 12.00-13.00 Inledning med invigningstal av Mona Sahlin och Mikael Damberg 13.00-14.15 Storstadsseminarium

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09 PROTOKOLL 1(6) Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Roland Schüler Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Lars Holmqvist Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013

Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Söndagens förhandlingar den 7 april Justeras: Justeras: Zenitha Nordfjell

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Härmed kallas alla Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i fullmäktigen och politiska nämnder, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt partistyrelsen

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer