Varmt välkommen till Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress!"

Transkript

1 Kongressbok

2 Varmt välkommen till Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress!

3 Att vara ombud på en partikongress är ett stort förtroende. Du har blivit framröstad av dina partikamrater att representera dem. Du har anledning att vara stolt. Några är kongressombud för första gången, andra har varit med förut. Bland ombuden finns unga och äldre, män och kvinnor, människor som är födda i Sverige eller någon helt annanstans i världen. I denna kongressbok finns alla presenterade.

4 Tillsammans ska vi bestämma inriktningen för den socialdemokratiska politiken under de närmaste åren. Om mindre än ett år är det val. Nu lägger vi grunden för en valseger Varma partihälsningar Göran Persson

5 Innehåll Partiordföranden har ordet sid 1 Förslag till arbetsordning sid 7 Lördag 29 oktober sid 8 Söndag 30 oktober sid 10 Måndag 31 oktober sid 13 Tisdag 1 november sid 18 Onsdag 2 november sid 22 Torsdag 3 november sid 24 August Palm och päronträdet sid 25 Förslag till dagordning sid 29 Förslag till diskussionsordning sid 37 Ombud sid 43 Riksdagsgruppens ombud sid 63

6 Verkställande utskottet sid 64 Partistyrelsen sid 65 Programkommission och valberedning sid 70 Partidistriktens ordföranden sid 73 Gäster sid 77 Kongressinformation sid 87 Pressinformation sid 91 Seminarier sid 101 Internationalen sid 113

7

8 Förslag till arbetsordning

9 Punkterna i arbetsordningen hänvisar till dagordningens punkter. För varje huvudblock i kongresshandlingarna finns i arbetsordningen de huvudföredragande angivna. Övriga föredragande anges under respektive dagordningspunkt. Lördag 29 oktober Öppningsprogram Formalia 1. Kongressens öppnande 2. Beslut om kongressens offentlighet 3. Fastställande av ombudsförteckning 3.1 Fullmaktgranskningskommitténs rapport. 3.2 Upprop. 4. Kongressens arbetsformer 4.1 Fastställande av dagordning. 4.2 Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för temagrupper, omröstningar och protokoll). 4.3 Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande). 5. Val av kongressfunktionärer 5.1 Sex ordförande. 5.2 Åtta sekreterare. 8

10 5.3 Elva rösträknare. 5.4 Nio ledamöter i rösträkningskommittén. 5.5 Tio protokolljusterare ledamöter i kongressutskottet ledamöter i program- och redaktionsutskottet. 5.8 Nio ledamöter i granskningsutskottet. 6. Ersättningar och arvoden 6.1 Ersättningar till ombuden. 7. Berättelser (remiss) 7.1 Partistyrelsens berättelser (inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens) 2001, 2002, 2003 och Paus inför temagrupperna Diskussioner i temagrupper Indelning av deltagare, lokaler med mera framgår av separat bilaga och anslag vid kongressbyrån. 9

11 Söndag 30 oktober Förslag, motioner och utlåtanden på området Vårt parti Huvudföredragande: Marita Ulvskog Inledningsanförande: Marita Ulvskog Partistyrelsens förslag med anledning av organisationsöversynen (häfte A, sidorna 2 6). Föredragande: Marita Ulvskog Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomi, avgifter och administration (häfte A, sidorna 7 14). Föredragande: Tommy Ohlström Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör organisation och verksamhet (häfte A, sidorna 15 79). Föredragande: Marita Ulvskog och Håkan Juholt Partistyrelsens förslag till stadgeändringar samt motioner och utlåtanden som rör stadgar (häfte A, sidorna ). Föredragande: Marita Ulvskog Lunchpaus 10

12 9. Politiska riktlinjer 9.4 Välfärd nya behov, nya möjligheter 14. Utlåtanden över motioner som rör området Välfärd nya behov, nya möjligheter Huvudföredragande: Ylva Johansson, Thomas Bodström och Elvy Söderström Inledningsanförande: Ylva Johansson Politiska riktlinjer, avsnittet Välfärd nya behov, nya möjligheter, avsnittet Det goda livet som alla äldre förtjänar (sidorna 21 23) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör äldrefrågor och pensioner (häfte E, del 2, sidorna 31 60). Föredragande: Ylva Johansson och Elvy Söderström Utlåtanden över motioner som rör området Allas lika värde 16.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör jämställdhet, (häfte G, sidorna 2 10). Föredragande: Marita Ulvskog och Jens Orback Middagspaus 11

13 9. Politiska riktlinjer 9.6 Fred och frihet i globaliseringens tid 11. Utlåtanden över motioner som rör området Fred och frihet i globaliseringens tid 18. Förslag till internationellt program En rättvis värld är möjlig Huvudföredragande: Laila Freivalds och Carin Jämtin Inledningsanförande: Laila Freivalds Politiska riktlinjer, inledningen (sidorna 29 30). Föredragande: Laila Freivalds Politiska riktlinjer, avsnittet Demokratisera globaliseringen (sidorna 30 31). Föredragande: Laila Freivalds och Anna-Carin Magnusson Politiska riktlinjer, avsnittet Framtid i fred och säkerhet (sidorna 31 32) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör internationella relationer, internationella organisationer samt försvars- och säkerhetspolitik (häfte B, sidorna 2 86). Föredragande: Håkan Juholt och Leni Björklund. 12

14 Politiska riktlinjer, avsnittet En rättvisare värld (sidorna 32 33) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör biståndspolitik samt asyl- och flyktingpolitik (häfte B, sidorna ). Föredragande: Carin Jämtin och Barbro Holmberg Förslag till internationellt program En rättvis värld är möjlig. Föredragande: Carin Jämtin och Håkan Juholt. Måndag 31 oktober 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.2 Full sysselsättning 12. Utlåtanden över motioner som rör området Full sysselsättning Huvudföredragande: Pär Nuder och Wanja Lundby-Wedin Inledningsanförande: Pär Nuder Politiska riktlinjer, inledningen (sidorna 5 6). Föredragande: Pär Nuder. 13

15 Politiska riktlinjer, avsnittet Trygghet på vägen från gamla jobb till nya (sidorna 6 8) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (häfte C, sidorna 2 87). Föredragande: Hans Karlsson, Anneli Hulthén och Luciano Astudillo Politiska riktlinjer, avsnittet Trygga löntagare (sidorna 8 9) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt (häfte C, sidorna ). Föredragande: Wanja Lundby-Wedin och Britt Bohlin Olsson Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 7.1 Partistyrelsens berättelser (inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens) 2001, 2002, 2003 och Revisorernas berättelser 2001, 2002, 2003 och Granskningsutskottets berättelse. 7.4 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen Lunchpaus 14

16 Val av partiorgan: 8.1 Val av partiordförande. 8.2 Val av partisekreterare. 8.3 Val av fem övriga ledamöter i verkställande utskottet Fortsatt behandling av politiska riktlinjer, avsnittet Trygga löntagare (sidorna 8 9) Fortsatt behandling av partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt (häfte C, sidorna ). Föredragande: Wanja Lundby-Wedin och Britt Bohlin Olsson Partistyrelsens riktlinjer, avsnittet En ekonomisk politik för fler i arbete (sidorna 9 10) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomisk politik och skattefrågor (häfte C, sidorna ). Föredragande: Pär Nuder och Lena Micko. 15

17 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.3 Konkurrera med kunskap inte med låga löner 13. Utlåtanden över motioner som rör näringspolitik, skola, högskola forskning, infrastruktur och regionalpolitik Huvudföredragande: Ulrica Messing och Thomas Östros Inledningsanförande: Ulrica Messing ochthomas Östros Politiska riktlinjer, inledningen (sidan 11). Föredragande: Ulrica Messing och Thomas Östros Inledningsanförande: Ibrahim Baylan Politiska riktlinjer, avsnittet Kunskap åt alla (sidorna 11 13) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör förskola, grund- och gymnasieskola (häfte D, del 1, sidorna 2 98). Föredragande: Ibrahim Baylan och Heléne Fritzon Middagspaus Fortsatt behandling av politiska riktlinjer, avsnittet Kunskap åt alla (sidorna 11 13) Fortsatt behandling av partistyrelsens utlåtanden 16

18 över motioner som rör förskola, grund- och gymnasieskola (häfte D, del 1, sidorna 2 98). Föredragande: Ibrahim Baylan och Heléne Fritzon Politiska riktlinjer, avsnittet Ett livslångt lärande (sidorna 13 15) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör livslångt lärande, högskola, forskning, kultur och media, (häfte D, del 1, sidorna ). Föredragande: Leif Pagrotsky och Inger Lundberg Politiska riktlinjer, avsnittet Växtkraft och företagsamhet i hela Sverige (sidorna 15 16) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör handel, näringspolitik, infrastruktur, regionalpolitik samt jordbruk, skog och fiske (häfte D, del 2). Föredragande: Ulrica Messing, Thomas Östros, Ann-Christin Nykvist och Marie Granlund. 17

19 Tisdag 1 november 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.4 Välfärd nya behov, nya möjligheter 14. Utlåtanden över motioner som rör området Välfärd nya behov, nya möjligheter Huvudföredragande: Ylva Johansson, Thomas Bodström och Elvy Söderström Inledningsanförande: Thomas Bodström Politiska riktlinjer, inledningen (sidorna 16 17). Föredragande: Thomas Bodström, Ylva Johansson och Elvy Söderström Politiska riktlinjer, avsnittet En välfärd för alla (sidorna 17 19) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör generell välfärd, sjukförsäkringen samt socialpolitik (häfte E, del 1, sidorna 2 124). Föredragande: Berit Andnor, Sven-Erik Österberg och Morgan Johansson Politiska riktlinjer, avsnittet Bättre sjukvård (sidorna 19 20). 18

20 14.2 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör sjukvård och tandvård (häfte E, del 1, sidorna ). Föredragande: Ylva Johansson, Lars Isaksson och Ingela Nylund-Watz Val av partiorgan 8.4 Val av sju suppleanter i verkställande utskottet Lunchpaus Tal av Göran Persson, partiordförande Politiska riktlinjer, avsnittet En tryggare vardag (sidorna 24 26) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör en tryggare vardag (häfte E, del 2, sidorna ). Föredragande: Thomas Bodström, Tommy Weidelich och Kristina Zakrisson Politiska riktlinjer, avsnittet Bygg nytt, bygg om (sidorna 23 24) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör bygg- och bostadspolitik (häfte E, del 2, sidorna ). Föredragande: Mona Sahlin och Mariam Osman Sherifay. 19

21 Middagspaus Fortsatt behandling av politiska riktlinjer, avsnittet Bygg nytt, bygg om (sidorna 24 26) Fortsatt behandling av partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör bygg- och bostadspolitik (häfte E, del 2, sidorna ). Föredragande:Mona Sahlin och Mariam Osman Sherifay Politiska riktlinjer, avsnittet Barnen i välfärdssamhället (sidorna 20 21) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör barn och familjepolitik (häfte E, del 2, sidorna 2 30). Föredragande: Berit Andnor och Elvy Söderström. 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.5 En hållbar utveckling 15. Utlåtanden över motioner som rör området En hållbar utveckling Huvudföredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson Inledningsanförande: Mona Sahlin. 20

22 Politiska riktlinjer, inledningen (sidan 26). Föredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson Politiska riktlinjer, avsnittet Trygg och förnybar energiförsörjning (sidorna 26 28) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör energipolitik (häfte F, sidorna 2 97). Föredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson. 21

23 Onsdag 2 november 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.6 En hållbar utveckling 15. Utlåtanden över motioner som rör området En hållbar utveckling Huvudföredragande: Mona Sahlin och Göran Johnsson Politiska riktlinjer, avsnittet Höga ambitioner för miljöpolitiken (sidorna 28 29) Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör miljöfrågor (häfte F, sidorna ). Föredragande: Lena Sommestad, Roger Kaliff och Peter Hultqvist Ulåtanden över motioner som rör området Allas lika värde, fortsatt behandling 16.2 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör integration, diskriminering samt handikapp- och tillgänglighetsfrågor (häfte G, sidorna 11 32). Föredragande: Jens Orback och Berit Andnor. 22

24 Val av partiorgan: ledamöter i partistyrelsen. 8.7 Tre revisorer. 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Lunchpaus Tal av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande Utlåtanden över motioner som rör området Allas lika värde, fortsatt behandling 16.3 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör demokrati och författning (häfte G, sidorna 33 75). Föredragande: Bosse Ringholm Utlåtanden över motioner som rör partiprogrammet (häfte G, sidorna 76 84). Föredragande: Thomas Östros Kongressfest 23

25 Torsdag 3 november Val av partiorgan suppleanter i partistyrelsen. 8.8 Tre revisorssuppleanter Fem suppleanter i programkommissionen. 9. Politiska riktlinjer, fortsatt behandling 9.1 Politiska riktlinjer, avsnittet Vi tror på framtiden. (sidorna 3 5). Huvudföredragande: Göran Persson Prisutdelning medlemsvärvartävlingen Bordlagda ärenden, förslag från redaktionsutskottet. Politiska riktlinjer, slutligt fastställande Lunchpaus Protokolljustering Kongressens avslutning 24

26 August Palm och päronträdet

27 Päronträdet En kall dag för över hundra år sedan anländer den legendariske socialdemokraten August Palm till Malmö central. Året innan höll han sitt historiska tal Vad vilja socialisterna?. När han denna dag kliver av tåget är han i staden för att bidra till samordnandet av Malmös arbetare. Dåtidens Malmö präglades av djupa klassorättvisor. Medan köpmän och fabriksägare levde i ombonad värme och överflöd plågades tusentals arbetare av svår fattigdom. Om dessa orättvisor skulle August Palm tala under ett möte på Almbacken. Men lokalen visade sig vara för liten. När Palm skulle äntra podiet hade 600 personer kommit till platsen för att lyssna på honom. Det berättas att deltagarna då trotsade den bittra kylan och samlades utomhus. Utanför huset stod ett päronträd. Ett par händiga deltagare högg tag i några plankor och byggde en enkel tribun i trädet. Den klättrade August Palm upp på och höll därifrån ett av sina 26

28 mest berömda tal. Ett tal som tillsammans med flera andra händelser bidrog till vårt partis bildande. Tribunen i päronträdet sägs ha använts av Palm också vid flera senare tillfällen, när han kommit till staden för att tala. För att kunna förändra framtiden är det viktigt att känna till historien. Genom att bevara alla detaljer kring berättelser som den om päronträdet kan vi hålla vår historia vid liv. August Palm skapade historia den där dagen i Malmö. Året var då Idag är du i Malmö för att göra detsamma. 27

29 28 P.S. Vill du lägga till något eller dela med dig av någon annan historia? Skriv ned den och lägg den i vår päronlåda som står på Torget på MalmöMässan.

30 Förslag till dagordning

31 1. Kongressens öppnande. 2. Beslut om kongressens offentlighet. 3. Fastställande av ombudsförteckning: 3.1 Fullmaktsgranskningskommitténs rapport. 3.2 Upprop. 4. Kongressens arbetsformer: 4.1 Fastställande av dagordning. 4.2 Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för temagrupper, omröstningar och kongressprotokoll). 4.3 Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande). 5. Val av kongressfunktionärer: 5.1 Sex ordförande. 5.2 Åtta sekreterare. 5.3 Elva rösträknare. 5.4 Nio ledamöter i rösträkningskommittén. 5.5 Tio protokolljusterare ledamöter i kongressutskottet ledamöter i program- och redaktionsutskott. 5.8 Nio ledamöter i granskningsutskottet. 6. Ersättningar och arvoden: 6.1 Ersättningar till ombuden. 30

32 7. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 7.1 Partistyrelsens berättelser 2001, 2002, 2003 och 2004 (inklusive riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens berättelser). 7.2 Revisorernas berättelser 2001, 2002, 2003 och Granskningsutskottets berättelse. 7.4 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen. 8. Val av partiorgan: 8.1 Partiordförande. 8.2 Partisekreterare. 8.3 Fem övriga ledamöter i verkställande utskottet. 8.4 Sju suppleanter i verkställande utskottet övriga ledamöter i partistyrelsen suppleanter i partistyrelsen. 8.7 Tre revisorer. 8.8 Tre revisorssuppleanter. 8.9 Fem ledamöter i programkommissionen Fem suppleanter i programkommissionen. 31

33 9. Förslag till politiska riktlinjer: 9.1 Vi tror på framtiden. 9.2 Full sysselsättning Inledning Trygghet på vägen från gamla jobb till nya Trygga löntagare En ekonomisk politik för fler i arbete. 9.3 Konkurrera med kunskap inte låga löner Inledning Kunskap åt alla Ett livslångt lärande Växtkraft och företagsamhet i hela Sverige. 9.4 Välfärd nya behov, nya möjligheter Inledning En välfärd för alla Bättre sjukvård Barnen i välfärdssamhället Det goda livet som alla äldre förtjänar Bygg nytt, bygg om En tryggare vardag. 9.5 En hållbar utveckling Inledning Trygg och förnybar energiförsörjning Höga ambitioner för miljöpolitiken. 9.6 Fred och frihet i globaliseringens tid Inledning Demokratisera globaliseringen! Framtid i fred och säkerhet En rättvisare värld. 32

34 10. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Vårt parti (häfte A): 10.1 Partistyrelsens förslag med anledning av organisationsöversynen Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomi, avgifter och administration Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör organisation och verksamhet Partistyrelsens förslag till ändringar av stadgar samt utlåtanden över stadgemotioner. 11. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Fred och frihet i globaliseringens tid (häfte B): 11.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör internationella relationer, internationella organisationer samt försvars- och säkerhetspolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör biståndspolitik samt asyl- och flyktingpolitik. 12. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Full sysselsättning (häfte C): 12.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör ekonomisk politik och skattefrågor. 33

35 13. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Konkurrera med kunskap inte låga löner (häfte D, del 1 och 2): 13.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör förskola, grund- och gymnasieskola Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör livslångt lärande, högskola, forskning, kultur och media Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör handel, näringspolitik, infrastruktur, regionalpolitik samt jordbruk, skog och fiske. 14. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Välfärd nya behov, nya möjligheter (häfte E, del 1 och 2): 14.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör generell välfärd, sjukförsäkring och socialpolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör sjuk- och tandvård Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör barn och familjepolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör äldrepolitik och pensioner Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör bygg- och bostadspolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör en tryggare vardag. 34

36 15. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området En hållbar utveckling (häfte F): 15.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör energipolitik Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör miljöfrågor. 16. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på området Allas lika värde (häfte G): 16.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör området jämställdhet Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör området integration,diskriminering samt handikapp- och tillgänglighetsfrågor Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör området demokrati och författning. 17. Motioner och partistyrelsens utlåtanden som rör partiprogrammet (häfte G): 17.1 Partistyrelsens utlåtanden över programmotioner. 18. Förslag till internationellt program En rättvis värld är möjlig. 19. Protokolljustering. 20. Kongressens avslutning. 35

37

38 Förslag till diskussionsordning

39 1. Ordet begärs skriftligt på särskild Jag begär ordet-blankett, som lämnas till tjänstgörande ordförande. För att underlätta presidiets arbete bör ordet begäras i god tid innan debatten påbörjas. 2. För att ett förslag ska kunna behandlas måste det vara skriftligt och avlämnas samtidigt som ordet begärs. 3. Yttrande- och förslagsrätt har enligt stadgarna kongressens ombud, partistyrelsens ledamöter, av kongressen utsedda revisorer, ledamöter i partiets programkommission, partidistriktens ordförande, samt av partistyrelsen utsedda föredragande. Därutöver har suppleanterna i verkställande utskottet, partistyrelsen och programkommissionen yttrande- och förslagsrätt. Yttrande- och förslagsrätt har vardera en representant för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Sveriges kristna socialdemokraters förbund, Sveriges socialdemokratiska studentförbund samt partigrupperna i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser. Socialdemokratiska riksdagsgruppen och den svenska socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet utser inom sig en representant för varje påbörjat tiotal ledamöter. Dessa representanter har yttrande- och förslagsrätt. 4. Taletiden är begränsad till högst tre minuter, när inte kortare tid har beslutats. Talare har rätt till replik, om de har deltagit i debatten och därefter har apostroferats. Taletiden för repliken är högst en minut. Vid inlägg under debatten disponerar de föredragande 38

40 för respektive område tillsammans sammanlagt högst fem minuter. I genomsnitt disponerar de föredragande sammanlagt högst tio minuter för slutplädering. Tjänstgörande ordförande kan vid behov förlänga föredragandens tid för slutplädering. 5. För varje dagordningspunkt gäller den tid, som anges i arbetsordningen som en ram, vilken inte ska överskridas. När antalet anmälda talares inlägg tidsmässigt överstiger den fastlagda tidsramen, ska tjänstgörande ordförande omedelbart meddela detta och fråga, vilka som ytterligare önskar anmäla sig, innan streck sätts i debatten. Efter det att streck satts i debatten, begränsas taletiden till den tid som kongressen, efter förslag från kongressordföranden, beslutar. 6. Förslag om debattens avslutande och tidsbegränsning för talarna kan framställas av ordföranden, kongressutskottet och kongressens ombud. 7. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska han/hon överlåta platsen åt någon av de andra ordförandena. 8. Reservationer ska avges skriftligt. Anmälan om reservation ska göras i omedelbar anslutning till beslutet. Skriftlig reservation ska därefter lämnas till presidiet. 9. Kongressombud, som av någon orsak önskar ledighet från någon del av kongressens förhandlingar, ska skriftligen anmäla detta till tjänstgörande ordföranden, som kan bevilja ledighet. Samtliga ledigheter meddelas sekreteraren för anteckning i protokollet. 39

41 Arbetsformer för temagrupperna Arbetet i temagrupper sker genom att ombud och andra kongressdeltagare med yttrande- och förslagsrätt (till exempel partistyrelse och riksdagsgruppens ombud) delas in i tolv temagrupper. Kongressutskottet ansvarar för fördelningen av ombud mellan de olika grupperna. Varje temagrupp diskuterar olika politiska områden, med utgångspunkt från kongressmaterialet, och i diskussionen deltar också den/de föredragande. Syftet med temagrupperna är framför allt att ge kongressdeltagarna möjlighet att diskutera och argumentera för sina förslag i en mindre grupp, och utan de strikta talartidsbegränsningar som gäller i plenum. Detaljfrågor, oklarheter och olika sätt att tolka kongressdokumentens skrivningar kan därvid klaras ut. Samtliga viktiga politiska frågor ska dock diskuteras av hela kongressen och alla beslut som gäller motioner, partiprogram och riktlinjer ska fattas av kongressen inga beslut ska fattas i temagrupperna. De föredragande kan dock, efter diskussionen i de olika temagrupperna, föreslå ändringar av redaktionell karaktär i utlåtande- och riktlinjetexter. Ändringarna får inte leda till att man frångår partistyrelsens uppfattning i olika politiska frågor. Beslut om eventuella ändringar i partistyrelsens förslag fattas av riktlinjegruppen, som utsetts av partistyrelsen: Göran Persson, Wanja Lundby-Wedin, Marita Ulvskog, Laila Freivalds, Pär Nuder, Thomas Östros, Mona Sahlin, Thomas Bodström, Ulrica Messing samt Elvy Söderström. Om ändringar sker trycks nya versioner av de ändrade texterna och delas till kongressen före debatten i aktuell fråga. 40

42 Förslagsregler 1. Ändringar kan inte göras i motionernas texter eller attsatser, ej heller i partistyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag till att-satserna i motionerna. 2. Vid behandling av texter i övrigt kan tre typer av förslag ställas: a) Tilläggsförslag (ange var tilläggsförslaget ska placeras i texten). b) Strykningsförslag (ange vad som ska strykas). c) Förslag till omformulering (ange vilken text som ska ersättas med vad). I samtliga dessa fall ska tydligt anges var i texten ändringen ska göras, till exempel vilken sida och rad som avses. Omröstningar Personval sker, då någon så begär, med slutna sedlar. Övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning. Om rösträkning begärs kommer den elektroniska voteringsanläggningen att användas. Efter omröstningens avslutande kommer en utskrift av hur ombuden har röstat att hållas tillgänglig i kongressbyrån. 41

43 Kongressprotokollen Kongressens protokoll ska bestå dels av ett förslags- och beslutsprotokoll, dels av ett diskussionsprotokoll. Under kongressdagarna redovisas protokollet i form av ett förslags- och beslutsprotokoll. Mellan klockan dagligen kommer förslag till beslutsprotokoll från föregående dag att vara tillgängligt i kongressbyrån. Ombuden har då möjlighet att granska protokollsförslaget och framföra eventuella erinringar mot detta. Justering av beslutsprotokollet görs därefter av två valda justerare i förening. Protokollet från torsdagen den 3 november 2005 justeras av två justerare i förening samt vid kongressavslutningen tjänstgörande ordföranden. Det fullständiga protokollet, som även omfattar kongressens debatter (diskussionsprotokollet), utarbetas efter kongressen. Detta protokoll justeras av de två justerare och den ordförande, som har tjänstgjort under respektive del av kongressen. 42

44 Ombud

45 34137_Inl_ Sida 44 Malmökongressens 350 ombud Partimedlemmar från 26 partidistrikt har röstat fram de 350 ombuden till kongressen i Malmö. Av dessa är 180 kvinnor och 170 män. 51,4 procent av ombuden är kvinnor (vid mellankongressen 2004 var det 47,4 procent). Skånes partidistrikt har flest ombud, 35 stycken. Därefter kommer Stockholms läns partidistrikt med 24 ombud. 101 av ombuden är på sin första kongress. 23 av ombuden är under 30 år. Det yngsta ombudet heter Karl Längberg och är 20 år och kommer från Kalmar län. Kongressens äldsta ombud, Margita Andersson, kommer från Uppsala län och är 75 år gammal. 52 procent av ombuden tillhör ett LO-förbund. 20 procent tillhör ett TCO-förbund. Blekinge Jeanette Andreasson Sjödin Kerstin Gustafson Peter Jeppsson Kenneth Johannesson Anders Karlsson Jan Anders Lindfors Christina Mattisson Nils-Olov Olofsson Kalle Sandström 44

46 34137_Inl_ Sida 45 Bohuslän Eva Strömqvist Annelie Svensson Teo Zickbauer Carina Antonsson Eva Carlsson Karin Engdahl Klas Göran Henriksson Gunilla Josefsson Patrik Karlsson Jan Olof Larsson Anna Palmér Ingela Rossi Anne Marie Söderström Dalarna Bo Andersson Renée Andersson Susanne Berger Jan Jespersen 45

47 34137_Inl_ Sida 46 Brigitte Lindberg Ås Leif Nilsson Kenneth Persson Maria Pettersson Abbe Ronsten Gotland Kristina Svensson Per Erik Andh Carina Grönhagen Conny Kristensen Gahnström Gävleborg Hans Erik Svensson Carina Blank Marie Centerwall Marie-Louise Dangardt Örjan Fridner Peter Hasch Monica Jacobsson Monica Olsson Åsa Persson 46

48 34137_Inl_ Sida 47 Yoomi Renström Anna Schönning Åke Söderman Sven-Åke Thoresen Eva Tjernström Göteborg Mats Arnsmar Maria Augustsson Margareta Bruhn Dragan Dobromirovic Robert Hammarstrand Evin Incir Anna Johansson Henrik Johansson Mattias Jonsson Asli Karasin Ewelina Tokarczyk Anna Udén Abbas Zarrinpour 47

49 34137_Inl_ Sida 48 Halland Ann-Britt Ek Jenny Emnér Jan-Olof Johansson Maud Lanne Stina Lindberg Gun-Britt Löfdahl Jana Nilsson Jennie Nilsson Jämtland AnnSofie Andersson Bengt Bergqvist Susanne Hansson Mona Modin Jönköping Jens Nilsson Sven-Erik Sveed Anna-Caren Sätherberg Lars Aronsson 48

50 34137_Inl_ Sida 49 Ilan DeBasso Britt-Marie Glad Ulla Gradeen Peter Holkko Berry Lilja Rose Mari Modén Martin Nilsson Peter Persson Karin Renblad Jeanette Söderström Kalmar Bo Zander Gunnel Akinder Annika Brodin Kerstin Eriksson Arne Fäldt Pia Holgersson Gunilla Johansson Mattias Johansson Ingegerd Karlsson 49

51 34137_Inl_ Sida 50 Katarina Karlsson Elisabeth Losell Lis Lyrbo Karl Längberg Peter Olofsson Kronoberg Stig Persson Tommy Rälg Ingemar Almkvist Carl-Olof Bengtsson Clas Göran Carlsson Magnus Carlsson Stefan Fredriksson Stefan Jönsson Joakim Pohlman Norra Älvsborg Conny Simonsson Charlotta Svanberg Marie Åberg Johansson Aina Andersson 50

52 34137_Inl_ Sida 51 Hasse Andersson Pär Göran Björkman Kalle Blomgren Marie Dahlin Ingela Eriksson Per Eriksson Kerstin Fredriksson Renee Jeryd Margreth Johnsson S Anders Larsson Harry Nilsson Anette Sernlo Johnny Stücken Gustav Wennberg Norrbotten Kurt Åke Andersson Marita Björkman Margareta Bladfors Eriksson Eivy Blomdahl- Hellström 51

53 34137_Inl_ Sida 52 Elisabeth Bramfeldt Sven-Erik Bucht Christer Carlsson Robert Forsberg Bengt-Urban Fransson Jan Johansson Jerry Johansson Bengt Niska Birgitta Persson Karl Petersen Helena Stenberg Kenneth Stålnacke Yvonne Stålnacke Roger Suup Alexander Szögi Skaraborg Inger Wikman Britt Westerlund Anna Carin Lundström Susanne Berglund 52

54 34137_Inl_ Sida 53 Alex Bergström Lena Blomgren Ulla Hellberg Karin Hjärtqvist Birgitta Johnsson Skåne Linda Larsson Peter Lindroth Anita Löfgren Ann Arleklo Christine Axelsson Eva Bergenstråhle Bo Bernhardsson Sten Björk Kerstin Engle Agneta Eriksson Mikael Geraldsson Sofie Grönberg Susanne Jönsson Susanne Jönsson 53

55 34137_Inl_ Sida 54 Annelie Karlsson Niklas Karlsson Annika Kramer Katja Larsson Ann Laurentz Lynn Ljungberg Sune Malmgren Kent Mårtensson Birgitta Nilsson Tomas Nordström Annika Odelstav Kjell Olofsson Karl-Erik Olsson Jonna Paulin Daniel Persson Ilmar Reepalu Anders Rubin Lars Schultz Anders Svensson Jan Svärd 54

56 34137_Inl_ Sida 55 Stockholms län Ulrika Thulin Jenny Önnevik Ilija Batljan Katarina Berggren Nisha Besara Lars Dahlberg Kjell Drotz Conny Fogelström Johanna Graf Annica Grimlund Lotta Håkansson Harju Emil Högberg Rose Marie Jacobsson Gunilla Jerlinger Anders Johansson Georgios Kontorinis Anders Lago Anna Ljungdéll Anna Karin Lundström 55

57 34137_Inl_ Sida 56 Stig Malm Tuula Niinivirta Hans Strandin Pelle Svensson Liselotte Vahermägi Stockholm Åsa Westlund Christina Zedell Bo Andersson Anna Berger Kettner Annika Billström Maria Bosdotter Elisabeth Brandt Ygeman Sven Britton Olle Burell Py Börjeson Anders Carlberg Juan Carlos Cebrian Joe Frans Thomas Hammarberg 56

58 34137_Inl_ Sida 57 Ingemar Josefsson Dag Larsson Teres Lindberg Jens Lundberg Roger Mogert Maria Palme Tomas Rudin Catharina Tarras-Wahlberg Maj-Britt Theorin Maria Östberg Svanelind Sörmland Ann Christin Alderbrant Göran Dahlström Geerth Gustavsson Anna Hagberg Sarita Hotti Leif Hård Viking Jonsson Marianne Karlberg Jacob Larsson 57

59 34137_Inl_ Sida 58 Södra Älvsborg Inge Ståhlgren Marie Svensson Greger Tidlund Ulrica Truedsson Phia Andersson Stefan Carlsson Lisa Dahlberg Helen Eliasson Ulf Olsson Uppsala län Ulf Thifors Anders Österberg Margita Andersson Anneli Djurklou Susanne Ekström Hilde Klasson Roger Lamell Vivianne Macdisi Lisa Pelling 58

60 34137_Inl_ Sida 59 Värmland Erica Wallin Solveig Andersson Jan Bohlin Per Gruvberger Bertil Hagelin Berit Högman Gerd Karlsson Håkan Laack Lars Mejern Larsson Lena Melesjö Windahl Jan Norlin Arne Persson Claes Pettersson Angelica Rage Västmanland Gunilla Svantorp Lorents Burman Lilly Bäcklund Britt-Louise Eriksson 59

61 34137_Inl_ Sida 60 Anna-Karin Jonsson Katarina Köhler Magnus Liljeström Greger Lindqvist Christer Lindvall Janeth Lundberg Gunilla Lundgren Martin Norehn Margareta Rönngren Jens Wikström Västernorrland Åsa Ögren Bert Öhlund Mikael Österberg Anita Bdioui Åkerlund Elisabeth Eng Gunvor Eriksson Roger Johansson Rainor Melander Zenitha Nordfjell 60

62 34137_Inl_ Sida 61 Glenn Nordlund Åke Nyhlen Jasenko Omanovic Mikael Sjölund Eva Sonidsson Västmanland Jim Sundelin Jan Svedlund Lennart Uggeldahl Denise Bergström Roger Eklund Anna Grön Bo Kihlström Bengt Lindgren Ulla Persson Örebro Catarina Pettersson Elizabeth Salomonsson Samuel Stengård Lena Baastad 61

63 34137_Inl_ Sida 62 Håkan Bergman Lennart Eriksson Thomas Esbjörnsson Leif Gren Katarina Hansson Marianne Högberg Eva-Lena Jansson Ewa-Leena Johansson Lars Erik Soting Susanne Stenlund Östergötland Pentti Supponen Elvy Wicklund Petra Östlund Eva Andersson Stig Andersson Gerd Aronsson Lars Beckman Peter Björkman Ulf Eriksson 62

64 34137_Inl_ Sida 63 Robert Frode Aleksander Gabelic Billy Gustafsson Kikki Göransson Per Johansson Conny Karlsson Sven-Olov Runnqvist Lars Sonestedt Li Teske Lena Westerlund Riksdagsgruppen Madelaine Vilgren Urban Ahlin Lennart Axelsson Marianne Carlström Alf Eriksson Helena Frisk Lars U Granberg Monica Green Leif Jakobsson 63

65 34137_Inl_ Sida 64 Anita Jönsson Anders Karlsson Sylvia Lindgren Helene Petersson Majléne Westerlund- Panke EUparlamentet Anders Ygeman Ewa Hedkvist Petersen VU ordinarie Göran Persson Marita Ulvskog Mona Sahlin Anders Sundström* VU suppleanter Wanja Lundby-Wedin Bosse Ringholm Elvy Söderström Göran Johnsson 64 *avgick i augusti 2004.

66 34137_Inl_ Sida 65 Ulrica Messing Göran Johansson** Heléne Fritzon Lars Isaksson Britt Bohlin Olsson PS ordinarie Laila Freivalds Uno Aldegren Berit Andnor Annika Billström Jan Björkman Gunnar Hofring Anneli Hulthén Berit Högman Ninel Jansson Roger Kaliff **avgick i augusti Arne Kjörnsberg Ingrid Lennerwald Lena Ludvigsson- Olafsen Inger Lundberg 65

67 34137_Inl_ Sida 66 Lars-Erik Lövdén Anna-Carin Magnusson Lena Micko Kjell Nordström Ingela Nylund-Watz BILD SAKNAS Raimo Pärssinen Lena Sandlin- Hedman* Mariam Osman Sherifay Hans Stenberg Hans Tilly PS suppleanter Tommy Waidelich Kristina Zakrisson Sven-Erik Österberg Angelica Rage Hans Hoff Nalin Pekgul Thomas Eneroth Marie Granlund Reynoldh Furustrand 66 *avgick i augusti 2004.

68 34137_Inl_ Sida 67 Britt-Marie Andrén Karlsson Peter Hultqvist Mariana Buzaglo- Penchansky Ola Rask Monica Haider Berndt Sköldestig Benita Vikström Luciano Astudillo Karl Gustav Abramsson 67

69 34137_Inl_ Sida 68 Adjungerade till verkställande utskottet Håkan Juholt, biträdande partisekreterare Inger Segelström, ordförande i den svenska socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet Nalin Pekgul, ordförande i S-kvinnor Peter Weiderud, ordförande i SKSF Anna Sjödin, ordförande i SSU-förbundet Åsa Larsson, sekreterare i riksdagsgruppen Tommy Ohlström, partikassör Pär Nuder, finansminister Thomas Östros, ordförande i programkommissionen Magdalena Streijffert, ordförande i SSF Jan Larsson Adjungerade till partistyrelsen Ulf Mårtensson, tjänstemannarådet Olle Burell, ordförande i socialdemokratiska kyrkomötesgruppens styrelse Ilmar Reepalu, ordförande i s-gruppen i Kommunförbundet 68

70 34137_Inl_ Sida 69 Revisorer Håkan Bystedt Anita Modin Inga Hagström Revisorsuppleanter Berit Oscarsson Ove Persson Lars Ericson 69

71 Programkommissionen Ordinarie ledamöter Thomas Östros (ordförande) Anne-Marie Lindgren Wanja Lundby-Wedin Martin Nilsson Pär Nuder Ersättare Eva Marcusdotter Karl-Petter Thorwaldsson Berit Högman Mikael Damberg Marie-Louise Rönnmark Valberedning Ordinarie ledamöter Lena Hjelm-Wallén, Västmanland (sammankallande) Vanja Edwinson, Stockholms län Agneta Gille, Uppsala län Leif Jakobsson, Skåne Ingemar Josefsson, Stockholm Roger Kaliff, Kalmar län Carin Lundberg, Västerbotten 70

72 Carina Olsson, Skaraborg Mats Sjöström, Örebro län Per-Olof Svensson, Gävleborg Kent Ögren, Norrbotten Ersättare Johnny Nilsson, Norra Älvsborg Carina A Elgestam, Kronoberg Kurt Kvarnström, Dalarna Arne Kjörnsberg, Älvsborgs södra Inga-Lill Persson, Dalarna Marie Nordén Jämtlands län 71

73

74 Partidistriktens ordförande

75 Partidistrikt Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Stockholms ak Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Namn Mats Johansson Britt-Marie Andrén Karlsson Peter Hultqvist Åke Svensson Raimo Pärssinen Frank Andersson Hans Hoff Berit Andnor Ulla Gradeen Roger Kaliff Tomas Eneroth Kristina Zakrisson Urban Ahlin Heléne Fritzon Mikael Damberg Bosse Ringholm Hans Ekström Gunnar Hofring Tommy Ternemar K G Abramsson Elvy Söderström Sven-Erik Österberg 74

76 Norra Älvsborg Älvsborg södra Örebro län Östergötland Britt Bohlin Olsson Arne Kjörnsberg Inger Lundberg Berndt Sköldestig 75

77

78 Gäster

79 Svenska organisationer ABF Arbetarrörelsens arkiv Blida förlag Bommersvik Broderskap Centrum mot rasism Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund FF Profilreklam FöreningsSparbanken Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas förbund Handikappförbundens samarbetsorgan Hotell- och Restaurang Facket HSB Industrifacket Kommunalarbetareförbundet Kooperativa förbundet LO LO LO idédebatt Elsie Bäcklund Sandberg Lars Ilshammar Bengt Fasth Annelie Karlsson Lenksjö Peter Weiderud Amina Ekbåge Stig Larsson Hans Öhlund Peter Persson Kjell Andersson Jan Österlind Lars-Anders Häggström Sven-Olof Johansson Ella Niia Jan Hellman Leif Ohlsson Ylva Thörn Nina Jarlbäck Leif Håkansson Erland Olauson Heli Kärkkäinen 78

80 Lotteribyrån Målareförbundet Nordens Fackliga Samorganisation Olof Palmes Internationella Center Pappersindustriarbetareförbundet PRO RFSL RFSU Riksbyggen Riksorganisationen Folkets Hus och Parker SACO SAP-F SEKO SIF SIOS Skogs- och Träfacket S-kvinnor Socialdemokratiska studentförbundet SSU-förbundet Anders Jansson Lars-Åke Lundin Tom Saxén Ingrid Persson Kristiansson Sune Ekbåge Inger Hestvik Sören Andersson Lena Lennerhed Sten-Åke Karlsson Åke Gustavsson Hans Persson Marianne Selberg Jan Rudén Margareta Zandén Osman Özkanat Kjell Dahlström Veronica Österlund Magdalena Streijffert Anna Sjödin 79

81 TCO Transportarbetareförbundet Unga Örnars Riksförbund Verdandi Sture Nordh Per Winberg Mikael Bogsjö Inge Fält Socialdemokraternas fackliga utskott ABF Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund Grafiska Fackförbundet Handelsanställdas förbund HRF Industrifacket Livsmedelsarbetareförbundet LO LO Metallindustriarbetareförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Riksdagsgruppen Olof Sand Thomas Gustavsson Jonas Wallin Anders Bergsten Leif Mettävainio Roger Hemming Therése Hulthén Åke Ljunggren Pauli Kristiansson Marie Linder Jonas Wall Gina Persson Mikael Sterbäck Ros-Marie Hodann 80

82 Skogs- och Träfacket SSU-förbundet Transportarbetareförbundet Lars Johansson Mats Griph Martin Viredius Internationella gäster Albania Social Democratic Party Angola MPLA Argentina Socialist Party Bosnia and Herzegovina Social Democratic Party SNSD, Alliance of Independent Social Democrats Bulgaria Socialist Party, BSP Denmark Social Democratic Party Ingrid Shuli Reis Mulita C.D. Francisco a Cunha João Gimolieca Antonio Bonfatti Dragi Stanimivoric Nada Delalic Slobodan Popovic Danijela Injac Ivelin Nikolov Ivailo Dimitrov Helle Thorning-Schmidt 81

83 82 Finland SDP Ghana National Democratic Congress Hungary Social Democratic Party Israel Israel Labour Party Italy Democrats of the Left Iran Democratic Party of Iranian Kurdistan, PDKI Iraq Kurdistan Democratic Party, KDP Patriotic Union of Kurdistan, PUK Japan Democratic Party of Japan Lithuania Social Democratic Party, LSDP Eero Heinäluoma Maarit Feldt-Ranta Tuula Lampinen Eva Ursula Wilberforce Braimah Kassim Umurana Aliyu László Kapolyi Shoshany Shay Federica Mogherini Naser Feyzulahbeygi Hussam Heydari Taha Barwary Quissmat Mirkha Buran Habib Hitoshi Takahashi Vytenis Povilas Andriukaitis Gintautas Paluckas

84 Moldova Democratic Party Mongolia Mongolian People s Revolutionary Party Nicaragua FSLN Norway Labour Party Territories under Palestinian Authority, Palestine Fatah Movement Lilia Cernomore Baldan Osor G. Tenger Francisco Chavarria Samuel Santos Lopez Annelly Molina Jens Stoltenberg Martin Kolberg Kathrine Raadim Snorre Wikström Karl Erik Högh Roar Thun Finn Jota Faraj S.S. Zayoud Pakistan Pakistan People s Party Yousaf Khan Nasir Mehmood Tariq Javaid Ashraf Khan 83

85 Philippines Akbayan, Citizens Action Party Poland Democratic Left Alliance, SLD Portugal Socialist Party Romania PSD Russia Social Democratic Party of Russia Slovakia SMER Social Democracy Spain Partido Socialista, PSOE Switzerland Social Democratic Party Turkey DEHAP Ukraine Social Democratic Party, SDPU Socialist Party Ronald Llamas Wijciech Olejniczak Szymon Stellmaszyk Marek Siwiec José Lello Mircea Geoana Vladimir Kishenin Boris Guseletov Alexandr Leonov Katarina Nevedalova Joan Calabuig Jacqueline Fehr Nazmi Gür Özlem Gülbüz Oleksandr Antonov Vitaly Shybko 84

86 Uruguay Socialist Party The Åland Island Social Democrats ILRS International League of Religious Socialists Polisario Front SAMAK Joint Committee of the Nordic Social Democratic Labour Movement Carlos Cardozo Martha Cardozo Ariel Bergamino Christian Beijar Andrew Hammer Yahiaoui Lamine Peter Palshöj SI Women Pia Locatelli Enskilda gäster Sten Andersson Sven-Olof Arbeståhl Ove Bengtsberg Marianne Camitz Ingvar Carlsson Birgitta Dahl Lars-Olov Eriksson Anita Gradin Lena Hjelm-Wallén Bengt Holgersson Rune Holmström Sven Hulterström 85

87 Kjell Johansson Bertil Jonsson Agneta Karlsson Enn Kokk Leif Linde Birgitta Lönegård Maj-Lis Lööw Gun-Britt Mårtensson Inger Mäler Peter Nygårds Åsa Ohlström Barbro Palmerlund Thage G. Peterson Björn Rosengren Gertrud Sigurdsen Anitra Steen Lars Stjernkvist Bosse Sundling Anders Sundström Lisbeth Sundström Ingela Thalén Sören Thunell Bo Toresson Jaan Ungerson Hans Wahlström Björn Wall Kjell Westerlund Bo Wirmark Björn von Sydow Ingegerd Wärnersson Erik Åsbrink I kongressbyrån finns kompletta listor över gästerna. 86

88 Kongressinformation

89 Kongressinformation Socialdemokraternas 35:e ordinarie partikongress äger rum i Malmö den 29 oktober 3 november Kongressen hålls i MalmöMässan, Stora Varvsgatan 15. Telefon: , Telefonnummer till Socialdemokraternas kongressbyrå: , faxnummer: Bagage Endast arbetsmaterial och arbetsutrustning får tas in i kongressanläggningen. Bagageinlämning kommer att finnas i anslutning till entrén. Intern-TV Kongressen kan följas via intern-tv/storbilds-tv som finns uppsatta på olika platser på kongressområdet. 88

90 Kongressfest Onsdag den 2 november är det kongressfest i MalmöMässan. Dörrarna öppnar klockan Festbiljetterna kostar 400 kronor och då ingår välkomstdrink med tilltugg, varmrätt med vin eller öl, dessert och kaffe. Det blir sittande bord, musikunderhållning och dans. Det kommer att gå bussar till och från hotellen till MalmöMässan. Kontakta kongressbyrån om festbiljetter. För att få tillträde till festen behöver du ha med festbiljetten. Var beredd att visa legitimation. Åhörare Kongressen kan följas i kongresshallen i mån av plats. Vi har fler åhörarplatser än i t.ex. Stockholms Folkets Hus. Det finns intern-tv runt om i Mässlokalerna. Åhörare kan besöka alla aktiviteter inom kongressområdet, ta del av mötesplatsens utställningar, seminarier och scenframträdanden. Föra samtal över en kopp kaffe i någon av cafeteriorna. Åhörarkort hämtas vid disken i entrén mot uppvisande av fotolegitimation. 89

91

92 Pressinformation

93 Ackreditering För de journalister, fotografer och tekniker som kommer att bevaka kongressen krävs särskild pressackreditering. Ackreditering sker på OBS! Under kongressen kommer möjligheten till ackreditering att vara begränsad. Ackrediteringskortet ska alltid bäras väl synligt. Innehavaren måste också när som helst vara beredd att visa giltig fotolegitimation. Adress Adressen till kongressen är: MalmöMässan, Malmö Mässentré: Stora Varvsgatan 15. Arbetsrum för pressen I Presscentrum finns ett arbetsrum för media. Där finns möjlighet att koppla upp medhavd datautrustning. Eftersom antalet platser är begränsat finns det inte möjlighet för en enskild redaktion att reservera plats. 92

94 Bagage Endast arbetsmaterial och arbetsutrustning får tas in på kongressområdet. Fotografering Särskilda passerkort utfärdas för fotografer. Kortet ger tillträde till kongressalens fotopooler där särskilda platser finns reserverade under hela kongressen. Fasta TV-kameror är endast tillåtna på särskilt angiven plats. Presstjänstens ambition är att fotograferna ska ha bra arbetsmöjligheter. Vi hoppas på ett gott samarbete med respekt för varandras uppgifter under kongressen. Fototillfällen Särskilda fototillfällen kommer att arrangeras. Tid för dessa kommer att anslås i Presscentrums informationsdisk. Tid för fototillfälle under kongressfesten onsdagen den 2 november anslås också i Presscentrum informationsdisk. Förtäring Kaffe, te och vatten kommer att finnas tillgängligt under hela tiden som presscentrum har öppet. 93

95 Gäster Kongressen gästas av ett antal svenska och utländska representanter. Ytterligare information om gästerna lämnas i presscentrum. Hämtning av ackrediteringskort De som ackrediterat sig senast fredagen den 21 oktober har möjlighet att hämta sina ackrediteringskort på partiexpeditionen, Sveavägen 68, Stockholm, måndagen den 24 oktober kl Övriga hämtar sina ackrediteringskort vid ingången till MalmöMässan den 29 oktober kl Insläpp Lördagen den 29 oktober öppnar insläppet till kongressen kl Övriga dagar öppnar insläppet kl Av säkerhetsskäl tvingas vi ha särskilda arrangemang vid entrén till MalmöMässan. Vid inpasseringen kommer det att finnas säkerhetsbågar och röntgenutrustning. Alla väskor ska visas upp för personalen vid bågarna. All in- och utpassering sker vid MalmöMässans huvudentré. OBS! Se till att vara på plats i god tid, särskilt öppningsdagen. 94

96 Internet Hela kongressen kommer att direktsändas via webb-tv på Där kan man även följa presskonferenser samt ta del av pressutskick och informationsmaterial som publiceras under kongressen. Intervju- och fotoförfrågningar Personalen i presscentrum hjälper till att förmedla kontakter för intervjuer och fotografering. Vi kan dock inte utlova en intervju, men förmedla förfrågan. Speciella blanketter finns i presscentrum. Kontakterna med VU-ledamöterna/statsråden och deras pressekreterare sker via presscentrum. Kontakter med ombuden och partidistriktens pressansvariga sker också enklast via presscentrum. Intervjuhörnor I anslutning till presscentrum finns intervjuhörnor. Dessa intervjuhörnor är framför allt iordningställda till etermedia, bland annat för direktsändningar. De kan dock användas av samtliga media. Bokning sker i presscentrum. ITV Kongressens förhandlingar kan följas via ITV i presscentrum. 95

97 Kongressfesten Onsdagen den 2 november kl startar kongressfesten i MalmöMässan. Biljetter till denna går att köpa i informationsdisken i Presscentrum mot kontant betalning. OBS! Antalet platser är begränsat. Kongressfestbiljetterna kostar 400 kronor. Tider för fototillfälle under kongressfesten meddelas senare. Att delta endast vid det särskilda fototillfället är kostnadsfritt. Kongresshallen Endast fotografer har tillgång till kongresshallen. Övriga media hänvisas till pressläktaren. Kongressmaterialet Kongressmaterialet finns tillgängligt på Kongresstidning Aktuellt i Politikens redaktion författar beslutsnotiser, KiK Kongressen i korthet, som publiceras fortlöpande på Beslutsnotiserna publiceras även i Aktuellt i Politiken Kongressextra som kommer ut varje dag under kongressen samt i veckoutgåvan av AiP efter kongressen. 96

98 Mobiltelefoner Mobiltelefoner får inte användas i kongresshallen eftersom de stör kongressens arbete och kan störa teknisk utrustning i salen. Platser till kongressöppningen Antalet platser på pressläktaren under kongressens öppning är begränsat. Kongressens öppning kommer även att kunna följas via ITV och via Preliminärt program Det preliminära programmet med de viktigaste tiderna finns på hemsidan, Presscentrum Presscentrum är beläget till höger innanför entrén till Malmö- Mässan. Presscentrum kommer att vara öppet en halv timme före och en timme efter kongressens öppnande respektive avslutning varje dag. I presscentrum finns tillgång till arbetsutrymmen samt ett presscafé som tillhandahåller förmiddags-, eftermiddags- och kvällskaffe. Här kommer också att finnas servicepersonal och all tänkbar information till media. 97

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015

Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Förslags- och beslutsprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 31 maj 2015 Fredagens förhandlingar den 29 maj Justeras: Justeras: Johan Pettersson

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 9.4 Välfärd - nya behov, nya möjligheter 9.4.1 Politiska riktlinjer, Inledning Tjänstgörande ordförande Ulla Lindqvist och Karl-Petter Thorwaldsson, sekreterare:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ramprogram för Vårdtoppmöte fredagen den 30 januari. Samtal mellan Ylva Johansson, ordförande i Välfärdsrådslaget och hälso- och sjukvårdspolitiker.

Ramprogram för Vårdtoppmöte fredagen den 30 januari. Samtal mellan Ylva Johansson, ordförande i Välfärdsrådslaget och hälso- och sjukvårdspolitiker. Socialdemokraterna Stockholm 2009-01-15 Ramprogram för Vårdtoppmöte fredagen den 30 januari 11.00 Konferensbyrån öppnar 13.00 Vårdtoppmöte Välkomsthälsning av Stefan Löfven Ordförande välfärdsrådslagsgruppen

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Kongressens beslut 9.2.3 Politiska riktlinjer, Trygga löntagare Tjänstgörande ordförande: Tomas Eneroth och Karl-Petter Thorwaldsson, Tjänstgörande sekreterare: Roger Läth och Runa Dahlström Sid Rad Förslagsställare Distrikt

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Lördagen den 8 april tema: Framtidspartiet 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2010-05-27. Fullmäktigesammanträde. Hotel Anglais, Stockholm. Ingvar Högström. Pia Åberg och Lars Holmqvist

PROTOKOLL 1(6) Datum 2010-05-27. Fullmäktigesammanträde. Hotel Anglais, Stockholm. Ingvar Högström. Pia Åberg och Lars Holmqvist Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats Hotel Anglais, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Pia Åberg och Lars Holmqvist Ordföranden Hans Tilly hälsade på styrelsens

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54 Riksdagens protokoll 2005/06:54 Fredagen den Kl. 15.15 15.17 Protokoll 2005/06:54 1 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2006 Andre vice talmannen meddelade att en preliminär

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer