LO-TCO RÄTTSSKYDD AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LO-TCO RÄTTSSKYDD AB"

Transkript

1 LO-TCO RÄTTSSKYDD AB Arbetsdomstolen Box STOCKHOLM Datum Beteckning (bör anges i brev till oss) KOM SG Måinr fl AkSbiSaga nr / Stämningsansökan Kärande: Svenska Kommunalarbetareförbundet Ombud: Svarande: Saken: förbundsjuristen Stellan Gärde LO-TCO Rättsskydd AB Box STOCKHOLM tfn Storstockholms brandförsvar org. nr Box Stockholm 2. Pacta Stockholm ogiltigförklaring av avskedande Som ombud för Svenska Kommunalarbetareförbundet(förbundet) ansöker jag om stämning på Storstockholms brandförsvar och Pacta. Mellan parterna gäller kollektivavtal. Ola Eriksson är medlem i förbundet. Postadress Box STOCKHOLM Kontor Olof Palmes gata 29, 7 tr Telefon Bankgiro (klientmedel) (eget) BIC NDEASESS Plusgiro Telefax Org.nr (klientmedel) (eget) KAN -KONTO NR SE

2 Yrkanden Förbundet yrkar att Arbetsdomstolen 1. förklarar att avskedandet av Ola Eriksson är ogiltigt; 2. förpliktar Storstockholms brandförsvar att till Ola Eriksson utge lön med kr per månad från dagen för avskedandet till och med dagen för huvudförhandling; 3. förpliktar Storstockholms brandförsvar att till Ola Eriksson utge allmänt skadestånd med kr. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning, yrkar förbundet i andra hand att Arbetsdomstolen förpliktar Storstockholms brandförsvar att till Ola Eriksson utge 1. ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med kr per månad fr.o.rh. 18 juni 2010 t.o.m. 18 december 2010; 2. allmänt skadestånd med kr. Ränta yrkas enligt 6 räntelagen på allmänt skadestånd från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker samt på övriga yrkade belopp från den sista i respektive månad till dess betalning sker. Förbundet yrkar ersättning för rättegångskostnader jämte ränta. Grunder Ola Eriksson har avskedats från sin tillsvidareanställning i Storstockholms brandförsvar utan att ens saklig grund för uppsägning förelegat. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det förelegat saklig grund för uppsägning gör förbundet i andra hand gällande att det i vart fall inte förelegat skäl för avskedande.

3 Sakomständigheter Ola Eriksson har arbetat inom brandförsvaret sedan 1977 och har endast 3 år kvar till pension. Pensionsåldern inom brandkåren är 58 år. Ola Eriksson startade 2005 tillsammans med sin fru Namwhan en bar (Fire Bar) i Thailand, Ola Erikssons fru är Thailändska och bosatt i Thailand. Vid starten innefattades baren i ett aktiebolag registrerat i Thailand som ägdes tillsammans av Ola Eriksson och hans fru Namwhan. Ola Eriksson anmälde vid starten av baren den som bisyssla till Storstockholms brandförsvar och blev lovordad av chefer som tyckte att det var en bra företagsanda. Många chefer och arbetskamrater har varit och besökt baren i Thailand, bl a Ola Erikssons nuvarande chef Jan Wisen annullerade Ola Eriksson och hans fru aktiebolaget och frun bildade en enskild firma och fortsatte verksamheten självständigt. Efter detta har Ola Eriksson inte varit delägare i verksamheten. Ola Eriksson är maximalt 2 månader per år i Thailand och kan inte ansvara för verksamheten på distans från Sverige. Ola Eriksson hjälper fortfarande till med en hemsida för baren. Hemsidan finns mest för skojs skull och fyller ingen annan funktion. I mars 2010 skulle Ola Eriksson göra en ny anmälan om bisyssla och talade då om för sin arbetsledare Staffan Ljung att han inte skulle ta upp baren som bisyssla, då han inte längre är delägare sedan Ola Eriksson tar därefter i den formella anmälan om bisysslor bara ta upp det svenska företaget Tuk Tuk AB, som Ola Eriksson är delägare i och som är ett taxibolag som är knutet till Taxi Stockholm. Det fanns då inga synpunkter på detta från Storstockholms brandförsvar. Ola Eriksson blev den 25 april 2010 uppringd av sin chef Ola Slättenmark som ville boka en träff med Ola Eriksson och Raymond Holmström (personalchef) till den 28 april. Ola Eriksson talar om att det inte går, då han nästa dag ska åka till Thailand. Slättenmark ber då Ola Eriksson att sätta sig i stabsrummet på brandkåren så att de kan ta samtalet per telefon men då utan Raymonds medverkan. Under samtalet talar Slättenmark då om att det kommit samtal till Storstockholms brandförsvar att baren i Thailand förknippas med prostitution och att det finns kopplingar till Storstockholms brandförsvar. Bland annat ska det finnas dekaler, standarder och märken med Storstockholms brandförsvar på. Enligt Ola Eriksson säger då Slättenmark att "du kan väl åka ner och städa lite". Ola Eriksson svarar att det är borta sedan ca ett och ett halvt år i samband med en renovering och att de dekaler och standarder som funnits på baren är skänkta av chefer i samband med öppnandet av baren. Ola Eriksson talar också om att han inte är ägare till baren sedan flera år tillbaka. Slättenmark talar om att det står på hemsidan att Ola Eriksson står som ägare. Ola Eriksson talar om att det är rent slarv att det finns kvar. Ola Eriksson justerar efter samtalet med Slättenmark hemsidan och tar bort ägarskapet med bild samt gästboken från hemsidan.

4 21 maj 2010 kallas Ola Eriksson till möte. Ola Eriksson och Martin Hall kommunals sektionsföreträdare går till mötet där de träffar Slättenmark, Staffan Ljung (stabschef) och Raymond Holmström. Under mötet blir Ola varslad om avsked. Martin Hall ställer frågan om grunderna. Han får då till svar att det behöver arbetsgivaren inte redovisa där, utan att de skulle redovisa dessa vid överläggningen. Den 9 juni 2010 sker överläggningen mellan förbundets lokala organisation och arbetsgivaren. Storstockholms brandförsvar redogör för grunderna till avsked som var att Ola Eriksson har haft en bisyssla som han inte har anmält samt att den strider mot Storstockholms brandförsvars värdegrund. Att Ola Eriksson påtalar att han inte är ägare till baren medförde bara att Slättenmark anförde att han inte behöver vara juridisk ägare för att driva baren. Han har på hemsidan utgett sig för att vara en av två ägare. Dessutom står det "brandman från Stockholm" vilket är anknytning till Storstockholms brandförsvar menade arbetsgivaren. Detta har senare visat sig vara fel då det står "brandman från Sverige". Den l juli 2010 genomförs tvisteförhandling. Förbundets lokala ombudsman Pernilla Westerberg ber Storstockholms brandförsvar mer utförligt gå igenom de omständigheter de grundar avskedet på. Arbetsgivaren säger att Ola Eriksson inte redovisat verksamhet i Thailand som bisyssla och att bisysslan strider mot värdegrunden för SSBF, då man som anställd har en förtroendeställning. Arbetsgivaren menar att han driver baren från Sverige och att det bedrivs koppleriverksamhet där. Pernilla Westerberg påtalar att Ola Eriksson varken är ägare eller driver baren i Thailand, att han saknar arbetstillstånd och får inte arbeta där. Att Ola Eriksson ofta är i Thailand beror på att hans fru bor där samt att han självklart vistas i baren då hon arbetar där. De tar också kopia på de foton som Ola Eriksson tagit ut från hemsidan som visar ett antal arbetskamrater och chefer som besökt baren. Arbetsgivaren menar att de då inte känt till barens verksamhet och att det är provocerande att ta ut bild på bl a Jan Wisen. Ola Eriksson svarar då att det inte handlar om att provocera utan det handlar om att arbetsgivaren har haft kännedom om baren samt att hemsidan inte ändrats sedan start bortsett från att bilder och hälsningar lagts in. Arbetsgivaren säger att Ola Eriksson rent tekniskt är en jätteduktig operatör. Den 29 juli 2010 begär förbundet centralförhandling och denna påbörjas den 25 augusti I den förhandlingen vidhöll arbetsgivaren att de ansåg att hans "bisyssla" strider mot deras värdegrunder och att de förekommer koppleriverksamhet på baren. De kan inte bevisa att så är fallet och Ola Eriksson hävdar att det är en sportbar och han bestrider i alla avseenden att han skulle vara ansvarig för någon prostitution eller att baren var en bordell som påståtts och att den har samma inriktning som den alltid haft. Arbetsgivaren hävdar dock att den ändrat karaktär sedan brandchefen var där De kan dock inte få fram några bevis. Ola Eriksson är bestämd med att det är hans frus verksamhet och han vistas bara där när han är i Thailand maximalt samanlagt 2 månader per år. Besöken är två veckor per gång och en månad på vinterhalvåret. Han har inget med baren drift att göra.

5 Förhandlingen ajourneras till den 14 september. Då kommer arbetsgivarens representant med ett förslag om uppgörelse på 18 månadslöner, vilket inte Ola Eriksson går med på. Han har arbetat i 33 år i räddningstjänsten och har 3 år kvar tills han kan gå i pension vid 58 år. Arbetsgivaren har inget att klaga på när det gäller hur han utför sitt arbete eller hur han är på arbetet. De säger att han är en bra yrkesman. Förhandlingen avslutas därmed i oenighet. Det går några dagar sedan ringer Sveriges Kommuner och Landsting upp och de vill göra ett nytt försök med att få ett avslut på ärendet. Efter ett par telefonsamtal kommer de med ett nytt erbjudande om 24 månadslöner. Ola Eriksson vill dock säkra sin pension och anser att han inte begått något fel. Han tackar nej till uppgörelsen och förhandlingen avslutas i oenighet den l oktober då protokollet undertecknats. Efter förhandlingen har arbetsgivaren erbjudit 32 månadslöner vilket Ola Eriksson tackat nej till. Erbjudandet har sedan dragits tillbaka från arbetsgivarens sida. Det kan konstateras att detta ärende bygger mycket på vilka värderingar och föreställningar män i Sverige har om thailändska barer och thailändska kvinnor. Allt är dock inte vad som det i betraktarens ögon ser ut som. Bevisuppgift Förhör under sanningsförsäkran begärs med Ola Eriksson angående att han inte är delägare av eller ansvarig för aktuell Fire bar i Thailand och att han inte har bedrivit eller bedriver någon bordell eller understöder någon prostitution i Thailand. Vittnesförhör kommer även att begärs med ca 30 personer som besökt baren vid olika tillfallen angående vad de iakttagit vid sina besök i baren i Thailand. Förbundet kommer att ge in namnen på dessa vittnen senare. Med dessa förhör avses att styrka att Ola Eriksson inte har bedrivit eller bedriver någon bordell eller understöder någon prostitution i Thailand. Stotkhölm som ovan / tdrag från Bolagsverket/SPAR.

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om arbetstagaren själv har sagt upp sig. Postadress Telefon Box 2018

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/12 Mål nr A 1/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/12 Mål nr A 1/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/12 Mål nr A 1/12 Sammanfattning En kyrkogårdsarbetare, som haft i uppdrag att köpa ett fordon för arbetsgivarens räkning, har avskedats med anledning av hur han agerat i samband

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/05 Mål nr A 121/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/05 Mål nr A 121/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/05 Mål nr A 121/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning. En arbetstagare har under en utlandstjänstgöring månatligen uppburit ett schabloniserat kostnadsbidrag.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/13 Mål nr A 46/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/13 Mål nr A 46/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/13 Mål nr A 46/13 Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot på arbetsplatsen. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09 Sammanfattning En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp, uppgav för en av arbetsgivarens kunder att han hade blivit uppsagd.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/14 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/14 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 14/14 Mål nr A 52/12 Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b lagen om anställningsskydd. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 114/06 Mål nr A 240/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 114/06 Mål nr A 240/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 114/06 Mål nr A 240/05 Sammanfattning En arbetstagare sade upp sig från sin anställning, men ångrade sig och ville två dagar senare återta uppsägningen, vilket arbetsgivaren inte

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 Sammanfattning Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/03 Mål nr A 52/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/03 Mål nr A 52/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/03 Mål nr A 52/02 Sammanfattning Fråga om en 18-åring som under pågående utbildning till kock innehaft feriearbete i restaurangkök har utfört kvalificerat yrkesarbete i kollektivavtalets

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/11 Mål nr A 98/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/11 Mål nr A 98/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/11 Mål nr A 98/10 Sammanfattning En kvinna har haft provanställning som butiksförsäljare hos ett detaljhandelsföretag. Sedan kvinnan upplyst arbetsgivaren om att hon var gravid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12 En tillsvidareanställd personlig assistent avskedades enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Mellan parterna var ostridigt att laga grund för att skilja

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/05 Mål nr B 76/04 Sammanfattning Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning utan saklig grund. I målet uppkommer fråga om ersättning från

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 Sammanfattning Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 60/13 Mål nr A 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 60/13 Mål nr A 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 60/13 Mål nr A 71/12 En arbetstagare som arbetat som administratör hos ett byggbolag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad med hänsyn

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/14 Mål nr A 219/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/14 Mål nr A 219/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/14 Mål nr A 219/12 Anställda i ett bolag har fått ett skriftligt erbjudande om att mot viss ersättning ändra sin semesterförläggning. Handlingen har undertecknats av ett antal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/03 Mål nr A 24-28/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/03 Mål nr A 24-28/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/03 Mål nr A 24-28/03 Sammanfattning Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren har frisörerna förskingrat betalningar som de mottagit av kunder.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 Sammanfattning Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anställd boendestödsassistent på grund av dennes uppträdande mot en av vårdtagarna.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05 Sammanfattning En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans personliga förhållanden. Sedan tvist uppkommit om uppsägningens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/09 Mål nr A 175/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/09 Mål nr A 175/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/09 Mål nr A 175/08 Sammanfattning En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin anställning sedan han hade druckit alkohol i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter

Läs mer